0:00:15tak moc děkuji za uvedení je to moje první zkušenost s mikrofonem
0:00:19nechci tady není moje úplně první zkušenost přednášení takže snad to dopadne dobře jsem nelíbí
0:00:23vás počet protože jsem zvyklá pracovat většinou se skupinka ne lidí tak dvacet přece na
0:00:29zem se většího počtu řek že je to fajn
0:00:31jaké
0:00:33byla sem sestavena chlapec tam
0:00:36pokusím se představit server tech padesáti minutách nebo ještě méně minutách
0:00:41o čem ten monte sere systém je to opravdu prubířství common představit a takle krátký
0:00:46čas monte sere systém ale zkusím to
0:00:49a
0:00:51podíváme se na zakladatel kompresory systému
0:00:54a má jenom vesele vidíte že letech osumnácet sedumdesát až devatenáct set padesát dva
0:01:00a dál ta italská lékařská je tyto mě
0:01:04vystudovala psychologii pedagogiku a byla to velmi vzdělaná žena která podstatě začala z jedné pracovat
0:01:11takovým vědec tím způsobem že pozorovala
0:01:14a
0:01:15pracovala nejprve s dětmi postiženými pak s dětmi znevýhodněné za sociálního prostředí a snažila se
0:01:22o všech těchhle těch dětí los klíčová to co vlastně jde pro časem vývoje zaostávají
0:01:27a postupně pro ně vymyslela různé speciální pomůcky
0:01:32na kterých se ukazoval že když s nim s nimi děti pracují pak se velmi
0:01:36rychle posilují velmi rychle se zlepšuje jejich intelekt i praktické dovednosti
0:01:42aha
0:01:42postupně tady začala ten systém uvádět ve skutečnosti nejprve pracovala s malými dětmi ve věku
0:01:49tři a šest let
0:01:51a pak tedy její systém se rozvinul i na úroveň škol později se ještě vrátila
0:01:57pro zpracování metody pro ty nejmenší děti
0:02:00no a až si
0:02:01já sama sem lektorka téhle té dané pedagogiky pracuje s dětmi a jejich rodiče od
0:02:07narození vlastně do tří let dělá takovou metodickou podporu rodičům
0:02:11jak aplikovat máte sady vzdělávání nebo pedagogiku doma domácím prostředí a pracuje kolektor kapradina v
0:02:18centru
0:02:19a co se týče marie monte sere víc toho nestihneme ale podíváme se na další
0:02:24slajd
0:02:25lidé si řekneme na čem vlastně je
0:02:28obesili pedagogika založená máme to sim podstatné peníze
0:02:35je to jednak vědomí připravený dospělý
0:02:38dále připravené prostředí a dále a to je to nejlevnější je to vlastně obrovský respekt
0:02:45dítěti druhým k prostředí a obzvláště bych vyzdvihla to že no tak se pedagogika je
0:02:51opravdu založená na tom že dítě je v centru
0:02:54takže té jedinečné dítě
0:02:57a
0:02:58je vpodstatě důležité proto aby sme šli následovaly ho a rozkryli jeho vývojové potřeby
0:03:06madison je pedagogika je vidíte tu napsáno vlastně celostní ucelený a propracovaný systém který respektuje
0:03:13vývojová období dítěte od narození po jeho dospělost monte se vypere vlité opravdu rozpracována
0:03:20po šesti letech vlastně až do dvaceti čtyřech let takže první období je nula šest
0:03:25až dvanáct
0:03:27dvanáct a senát
0:03:28osumnáct dvacet čtyři české republice současné době a funguje to moc nesere vzdělávání roško druhý
0:03:37stupeň zatím nemáme střední školu
0:03:39a nemáme ani máte sorry vzdělávání
0:03:41reset jich ale
0:03:45primárním cílem je tady aby dítě mělo možnost dosáhnout svého plného potenciálu ve všech oblastech
0:03:51života
0:03:52je to vzdělávání
0:03:54pro život a ne vlastně pro nějakou pro nějakou
0:03:59to říct prostě počítat neboli se do toho zamotal
0:04:06absorbující myslel je jeden z naprosto klíčových pojmů máte sere pedagogiky je to vlastně pojmenování
0:04:14myslím že té
0:04:15která má
0:04:17naprosto specifický specifickou úlohy životě dítě od narození nepředleštit do přibližně šesti let
0:04:26je takovém tvůrčím stavu mysli
0:04:29říkám že nastává ze svého prostředí
0:04:32úplně všechno
0:04:33a tím nastává tak se vlastně učí u těch nejmenších dětí od narození do tří
0:04:38let je to takže
0:04:40bez rozlišení nasává dobré špatné vlastně odcházím sebe sama na základě toho
0:04:45co prostředí lidí slyší
0:04:48jak napodobuje lidi které vlastně jsou nejbližší
0:04:52a o tří do šesti let tahleta absorbující se u funguje částečně na vědomé fázi
0:04:58protože je jistě víš tak kolem tří let už dítě
0:05:02je si vědoma sebe sama
0:05:03a nějakým způsobem push operuje i se svojí vůlí
0:05:07ale říkám že tenhle ten stav mysli která má tuhletu vlastně tvůrčí
0:05:11schopnost vytvořit sebe sama funguje u dětí do šesti let
0:05:17a pomáhá tedy dítěti aby vytvořila svůj pohled na svět vybudoval ze svých zkušeností osoby
0:05:24nás adaptovala se na své místo a čas to je hodně podstatné protože nikdo z
0:05:28nás se vlastně nerodí předem připravený do kultury
0:05:32a ve které pak vyrůstá je to všechno záležitost nějakých lidských tendencí
0:05:37které máme všichni jako lidé
0:05:40a teprve vlastně jako zůstane do té společnosti tak se učíme
0:05:45typicky jazyk té naší kultury učíme sebe kulturní zvyky a stáhne se vlastně člověkem svého
0:05:51místa času
0:05:54tady vidíte citát nemáte srdce si můžete přečíst
0:06:03posunů
0:06:08senzitivní období to je další klíčový pojem který je dobré znát vědět o něm protože
0:06:14jestliže chceme být vědomí dospělý tak právě musíme vědět
0:06:18vývojových stadií kterými prochází vlastně naše dítě
0:06:22jenom rychlosti přečtu že se jedná o těch prvních šesti letech o vývojového období a
0:06:27senzitivní období nebo vlastně citlivost
0:06:30zvýšenou vnímavost na a absorpci právě jazyka na vnímání řádu pořádku dítě je dále citlivé
0:06:39a velmi precizně rozvíjí své si mysleli
0:06:44učí se učí se registry víte koordinovat pohyby
0:06:48protože ta cesta kterou vlastně urazí miminko naše batole ti do tří let je z
0:06:53hlediska vývoje koordinace pohybů úplně neuvěřitelné
0:06:57a dále dítě vyrůstá právě do své kultury do sociálního prostředí takže je to senzitivní
0:07:03fáze na to jak vlastně
0:07:07začít trénovat tom svém prostředí jak se naučit všechny ty formulky
0:07:13toho běžného sociálního jedna jako takto
0:07:17pak je tady senzitivní fáze na malé předmět je taková hodně specifická do máte ve
0:07:21svém okolí malé dítě tak možná si všimnete když budete dobře pozorovat že malé děti
0:07:26ad chvíle kdy lezou tak sbírají všechny drobečky a venku často se dotýkají takových těch
0:07:33chtěl nebezpečných věcí protože vlastně zvedají ty nejmenší věc je členkou ten jejich pozornost takhle
0:07:41fáze velmi důležitá například protože dítě tříbí takzvaně příkaz to ví ucho kdy vpodstatě se
0:07:48připravuje no motoriku na pozdější cenu
0:07:50a tato vlastnost
0:07:53třeba
0:07:55jedna s těch senzitivní to blbý
0:07:57tak a poslední slajd ne si pustíme film je
0:08:01připravené prostředí připravené prostředí je opravdu centrální termín právě máte se repre doby ty protože
0:08:08millimeters tady zjistila že tedy na dítě má velmi formativní vliv právě to v jakém
0:08:14prostředí vyrůstá v jakém prostředí probíhá výchova dělá
0:08:19takže by pecka máte stretch třída místnost je vlastně připravené prostředí které rozdělené
0:08:26do těchto pět je oblastí týpek tedy možný a připraveném prostředí školky to taky uvidíte
0:08:32za cíl ve filmu pro děti o tří do šesti let kde vždycky máme vlastně
0:08:36část praktického života máme tam kout právě podporu rozvoje smyslu koupit pro
0:08:43jazyka rozvoj jazyka jazyková výchova matematický to a pak sou tam rozšiřující oblasti
0:08:50jinak tím připravený prostředním se nemyslím jen to hmotné prostředí kde tedy jak jsem říkal
0:08:55jsou tyhle ty oblasti ale myslím zatím vlastně ten připravený dospělí protože mám tesle pedagogice
0:09:01má dospělý úplně jinou roli než běžní učitele říkáme že je to vlastně průvodce který
0:09:07procházíte dítě tím prostředím
0:09:09a připravený pro ně to prostředí s velkou citlivostí a právě respektem jo vývojovým potřeba
0:09:16takže
0:09:17je tam vlastně všechno co dané dítě potřebuje když máte přídu dvacet pět dětí tak
0:09:23učitel perfektně musí vědět kde každé to dítě kde se nachází a nejsou tam vlastně
0:09:28žádné pomůcky které je třeba nikdo nepoužíval jiná věc je že všechny pomůcky sou tam
0:09:35jako jedna originál
0:09:37nic tam není víckrát takže to že se vlastně střídají
0:09:40a těch pomůcka
0:09:42newick vlastně ta připraveného prostředí a
0:09:46mám dostali učitel se nazývá spíš průvodce protože tady pro ty
0:09:52tak teď bych ráda pustila ten film
0:09:57tady na vesnici že
0:10:00značku
0:10:04do stopován ale tenhle film jsem tady přivezla vlastně s toho našel
0:10:10rodinné no a vzdělávacího centra kde nyní máme
0:10:14vlastně tři třídy vidíte i
0:10:18batolecím řízení a
0:10:21třídy školky
0:10:22a nahlas
0:10:27tohleto by vesele pracovali a pracují
0:10:35od efektivně jsou
0:11:27musíte školku to sou všechno děti tři šest
0:11:54popište mi se podíváme na to připravené díky tady původu vlastně ste mohli vědět že
0:12:00mám pes tady je hodně a podpoře samostatnosti dítě tak tady jste viděli několik vlastně
0:12:05malých ukázek toho jak třeba batole se snaží z ale zalít květiny nebo vytřít open
0:12:10podlahu
0:12:11a nejde vlastně o nic jiného než že push to malé batole pustíme do toho
0:12:15našeho běžného prostředí je připraví no tak
0:12:18aby vlastně mohlo samo
0:12:20takže u nás batolata se není nádobí se mi vlastně po sobě vytírají zanedbejte jetiny
0:12:25pečují o prostředí a učí se vlastně zvládnout sebe obsluhu
0:12:30a když začínáme se sebou sou dětí na třech letech je to strašně pozdě protože
0:12:36většinou mezi prvním právě až druhým rokem je klíčové období kdy dítě všechny tyhlety pro
0:12:43všechny tyhlety
0:12:46záležitosti vlastně péče o sebe a svojí osobou sebe obsluha hygiena tak se vlastně učí
0:12:53pádem o to dobře
0:12:55de vlastně no a to jak to zase připraví na by mohlo samo
0:12:59technizujeme mě to vlastně nestihneme
0:13:05a jenom ještě teda zopakuji vedeme dítě vlastně jako průvodce je tak aby nás nepotřeboval
0:13:12a byl od malička vlastně jsme využili té energie tady vlastně ta rovnice je potenciál
0:13:17k tomu že prostě
0:13:19chceš sám můžeš
0:13:20já ti to dovolím
0:13:30tak tady bude ukázka připraví prostředí
0:13:37tak tady vidíte police třeba pro matematiku samozřejmě jsou ty detaily těch po sem
0:13:45jsou zavazovacích
0:13:48matematické většinou
0:13:53tak třeba rozšiřujícími
0:13:56taky rozšiřující na
0:14:36takže to co ste viděli bylo připravené prostředí tři a šestého bohužel nebylo vidět do
0:14:41těch palic těch pomůcek je obrovské množství vlastně jenom studium každého toho období tak aby
0:14:47učitel průvodce zvládl vlastní dítě provázet a zvládlo
0:14:52předvádět mu materiál tak většinou trvá tak rok a půl
0:14:56sem třeba studoval rok a půl
0:14:58to batolecího kdo ví a takle vlastně rok a půl postupuje každý ten průvodce když
0:15:03ceny potom vzdělání na všechna ta objeví tak stačí jenom je násobit čtyřmi je to
0:15:08byl je to opravdu něco co je hodně složitého je těžké to takle prezentovat během
0:15:15pár minut ale co vám a se tak mohu říci je podstatné
0:15:19že učitel musí perfektně zvládnout ovládání každé té pomůcky jsou se stane navazují na sebe
0:15:25tak aby pravice to lidé reagovali na to bude zhruba dítě
0:15:30třeba u matematiky je to konkrétně takže
0:15:34vidíte tam potom vítěz taky úplně primárním cvičení
0:15:38že děti začínají a se zajímat o matematiku už někdy právě kolem třetího roku víme
0:15:43že je prostě většinou zajímá takhle to přiřazování množství
0:15:46a číselného symbolu
0:15:48to běžně dělají děti mezi třetím a čtvrtým rokem a zvládají tak odpočítají třeba do
0:15:53desíti
0:15:54a potom na to navazuje vlastně zájem
0:15:57on velká čísla zase pozorováním na démon to sere zjistila a ověřené to praxi neustále
0:16:05že třeba dítě
0:16:06kolem pátého roku má zájem o dal ta čísla
0:16:10a zvládá vlastně velké číselné operace takové ty složitější operace
0:16:14když to všechno může mít konkrétní materiál
0:16:17takže třeba máme v matematice takzvanou banku
0:16:20kde nic je vlastně se může sáhnout
0:16:23a na množství jednotky desítky stovky tisíce a vlastně dělá základní početní operace sčítání odčítání
0:16:32násobení dělení
0:16:33takže vpodstatě spojení
0:16:35počet který má napsaný
0:16:37a nebo se skládá se z kartiček lépe řečeno a vlastně může tenhle počet dodržet
0:16:42protože
0:16:43zcela konkrétně na materiálu nabere vlastně z té banky na práci ten příslušný počet k
0:16:49tomu přičte ten další počet pak to prostě sečte a čísla si vlastně srazy takže
0:16:54děti v naší školce běžně počítají s velkými čísly právě kolem pěti let a říkáme
0:17:00že je to je to právě senzitivní období na to velká čísla
0:17:04v jazyce je to třeba zase tak abych vám řekla senzitivní období jazyka že běžně
0:17:08u nás děti kolem čtvrtého pátého roku píšou mezi pátým šestým rokem čtou
0:17:15senzitivní období napsání jako čtyři a půl
0:17:19a na čtení je to kolem pěti let
0:17:32jelito
0:17:39tendlecten
0:17:43tady teď vidíte cvičení praktickém života to předchází vlastně
0:17:49předchází práci přívlastků
0:17:53to pryč
0:21:11tak zaujalo vás něco na tom dvacet litrů praktického života
0:21:16co se třeba na to
0:21:18pro lidi kteří to neviděli
0:21:22tak jako zpětnou vazbu
0:21:28se nám
0:21:30a jana jste upřesním že vtom filmu je to zrychlené protože by to jinak samozřejmě
0:21:35daleko nuda na to koukat ale jinak
0:21:38a tak se ty lidi sou ještě pomaleji dnes tady
0:21:42nezaujme vás třeba ten fakt že ty děti sou nezvyklé
0:21:46organizované a po mám
0:21:50pak té doby
0:21:51a běžný systém většinou nedojdete k takové jako rychle nás ty nahodilosti chápeš na firma
0:21:57pestré zase vlastně a podporováno takové to přirozené nic open po prostě pro děti vlastně
0:22:04přirozeně
0:22:05spíše pracují pomaleji
0:22:07a jsou rádi když mají kolem sebe klid když je vlastně jako neruší takže tam
0:22:12někdo prostě by a křičí
0:22:14já dále vykonávají rádi vlastně věci ty frekvencích takže
0:22:19a to že vlastně se
0:22:21můžou tajit ten že se to sami namažou nakrájí prostě to snědí eště to po
0:22:26sobě uklidit má pro to dítě nebo pro děti vlastně obrovskou hodnotu že vlastně jim
0:22:31není z toho procesu fedora na něco dospělý nebotanizován ta tebe se možná
0:22:37jo
0:22:47ne
0:22:49jaké
0:22:54se to samý
0:23:06a na a na a na
0:23:09a tak samozřejmě je tam de sade systém musel vlastně a hodiny nebo prostě část
0:23:15a ty děti mají prostě tady tuhletu fintu tělesnou výchovu dva prsty nějaký aktivity venku
0:23:23kolektivní činnosti a
0:23:27jestli už tak si to možná necháme na to nakonec jakoby dotaz protože je to
0:23:31trošku širší ten jo nezapomeňte na to připomene to nakonec třeba i ten
0:23:48když to jde
0:23:53tak tady vidíte třeba smyslový na které a tohle sou
0:23:57červené picture ve smyslu výchovy
0:24:01už je
0:24:47jo docela a server a dobytek když vy studujete nějakou
0:24:53ale je to klidně je to klidně s to bylo než na tím a neubíraly
0:24:56část jo já jsem se chtěla dostat možná bych poprosila ho posuneme že bych se
0:25:02chtěl dostat jako tady přes tohle to nedráždi věděl bejt matematika a bych tady něco
0:25:07nezkazil mezi neobejdete to efektivně posunout do sme se dostali k tý škole
0:25:15jak jsou tam
0:25:16no tak to ještě můžeme třeba
0:25:18dostane se
0:25:20tak pořád školka jste tohle škola jo tak já ukážu tu školu pak už nechám
0:25:27prostor
0:25:30být přednášce a všude pauzu
0:25:35jak díky
0:25:37tohleto sou vlastně naši permanenci bylo si jenom abyste prostudujete toho práci ve škole
0:27:01tak teda si můžeme stopnout
0:27:06
0:27:11dobře dítěte jedna
0:27:16přesně tělesné sebevzdělávání něco co dělá čip a že je to přirozený proces který probíhá
0:27:22samovolně té jakosti
0:27:24jeho podstatou není na svou silou
0:27:27a teďka už no a není
0:27:32kolem učitele tedy není pronesla připravil takový flek motivační u lidí týmem třeba je speciální
0:27:44s tím
0:27:52ještě mám která té diplomové a takzvané svobody je zase nesestaveno protože jste propojená
0:27:59právě se zodpovědností a s tím že často vlastně mám prestre systém jí zastane takové
0:28:06té nechápavé veřejnostmi napadá že to je ten systém kde si děti můžou dělat co
0:28:11chtějí
0:28:12a
0:28:13každý se tam vlastně znám dělá co chce
0:28:16a taky jako protiargument bych právě rád a uvedla to že každé dítě vlastně a
0:28:23ho
0:28:24o tom útlého věku pak tady toto batolecího věku je do toho prostředí převedeno s
0:28:30tím že je mu vždy učitelem ukázáno co kam patří jak se to používá
0:28:35a vlastně postupně ani očekáváme že fanda toho systému vstoupí takže vlastně to všechno začne
0:28:42následovat
0:28:43ty začátky jsou docela legrační zobrazena že pracuje s týmem a to na ty které
0:28:47vlastně sotva většiny chodit takže tenhleten fifa vlastně nebo takle ten vnitřní řád k tomu
0:28:54dítěti a následování ten systém prostředí krátce řečeno to že dítě uklízí
0:29:00se hodně rozvíjí právě mezi osumnáct tím myslíte na druhým rokem
0:29:05ale u lépe děti úplně nádherně uklízí a pokud vlastně prostředí vědí co kam patří
0:29:11tak to prostě následují a většinou to považují jako za ten svůj úkol
0:29:18a
0:29:19pučí se na základě vlastně toho připraveného prostředí i sebekontrole
0:29:25třešně další vlastně my který
0:29:28souvisí vlastně s tím že dítě vnitřní nějak právě tu zodpovědnost a jak se tam
0:29:35prostředí prostě bude chovat
0:29:40další vemete jsou například tom kterého samo protože každá ta pomůcka nebo a které tak
0:29:45rád entity prezentována jako na co to je to jsem s tím dělá
0:29:51princip tvořivosti nastupuje poté kdy vlastní dítě zvládne tenhleten základní vlastně úplně s tou pomůckou
0:29:58všimněte pomůcky jsou geniální vtom že právě poté
0:30:02úvodní prezentaci vidíte většinou teda pochopí prostě jako co to je jak se to používá
0:30:08push může dál si pracovat takže vlastně se nám posune
0:30:12dále rozvíjí ten svůj intelekt
0:30:14nebo den a další pomoc
0:30:16takže není to tak to je vlastně další z mýtů že vlastně ty pomůcky sou
0:30:24prezentovány dětem tak tady máš toho nedělej tohle a tudíž vlastně ubíjí tvořivost takže opak
0:30:29je pravdou protože
0:30:31aby dítě mohlo být ohořelé tak nejdřív vlastně potřeba pochopit ten princip to se mýlíte
0:30:36a tvořivost která je nahodilá jako že prostě vezmu rodečku a toaletního papíru já z
0:30:41ní autíčko to je trošku jiný p tvořivosti než tvořivost kde vlastně posilujeme teda intelekt
0:30:47ne prostě vymýšlel nové věci
0:30:50ta tak sem tady
0:30:58pak je to eště jedna taková zajímavost týká se to
0:31:03pojmout harmonizace
0:31:05nájem obesili uváděla pojem normalizace
0:31:10jsme se dohodli že jo error čili
0:31:12budeme nahrazuje tím kolinem normalizace asi víte takže
0:31:18a nejde ale vlastně o nic jiného než že každé dítě
0:31:24má nějaký ten svůj normální a takový ten říkáme vpřed kdy vlastně jen rovnováze
0:31:32kdy ty není ně prstem když je nutné na základě toho že pravicové prostředí které
0:31:38a různě prostě ne inspiruje nebo rostlina
0:31:42nejmenší děti sou většinou nejvíc normální lidi normalizované co prostě mi víc na svém středu
0:31:49a čím větší sme tak vlivem prostředí sme většinou právě takový různě porouchaný roztěkaný
0:31:55třeba se dostáváme k sobě a úzce napojené právě na to naše vnitřní vlastně i
0:32:01takové to co máme přírody takovéto
0:32:04já vím co budu dělat nevím jak dlouho to budu dělat
0:32:07a vlastně jako i vím co budu dělat potom a když se právě s dětmi
0:32:12pracuje od malička tak vidíte že tam dole pod vedením je že má přerušíme tím
0:32:17že jim začne nediktovat vlastně většinou na úrovni té školky prostě tekuté všechny sem budeme
0:32:23teď dělat tohle
0:32:24a vy tam vzadu pojď taky
0:32:27a už před už to co děláš protože nepleťte tady potřebuju kde se byl s
0:32:32náma trošku a dělal to co my
0:32:34tak vlastně
0:32:35a uši u těch malých dětí přerušujeme to jich vnitřní jedna přirozené tempo a jednak
0:32:41to vnitřní soustředění které třeba tu chvíli
0:32:44byl zaostřené na něco se prostě to dítě účel a neznat vlastně jako přerušili pustí
0:32:50jsem o tom jak funguje běžná škola které nemusím vyprávět je to přesně ten na
0:32:55ten princip kde vlastně nudíme všechny v jeden čas aby dělali totéž
0:32:59a něco nechtějte běželo mají poznámky nebo snad neznám
0:33:05a tady vidíte charakteristiky dítěte
0:33:10to opravdu pořádku vona je to volavka ti fi
0:33:16a už naladit někdy nazývané hluboké soustředění není tak úplně pravda že čím menší dítě
0:33:22tím kratší dobu se soustředí
0:33:26je zhruba dva cíle když teda změníte tady pracujeme tak mi ukazuje dobré známky sebe
0:33:32kontroly
0:33:34a co je podstatné ty děti vypadají šťastně
0:33:37a právě to není sauně
0:33:41nebo živé prostě děti které
0:33:43by někdo jako nutil
0:33:45snad proboha učit se číst a psát ve školce a co by potom dělali ve
0:33:49škole tak
0:33:51já to ještě po sem
0:33:53tady není ani tak důležité
0:33:58to je důležité se nezmínila
0:34:00ale vyplývá to z toho co sem řekla že
0:34:03poslední principem je právě práce definition v některých skupinách
0:34:08je to tak je to v životě a nedělíme děti podle věku protože dělení podle
0:34:12věku podporuje soutěži vás
0:34:14a takové to vlastně jako víte nové poměřování ale když jsou děti těch zničených věkových
0:34:19skupin a většinou po třech letech
0:34:22takže nejmenší děti to děláme po roce a půl takže tam je to spíš od
0:34:26narození do osmnáct měsíců u nás jak víte naštěstí ještě institucionalizace tyhle mají lidí není
0:34:32ale zahraničí je takže mi spíš máme skupiny osmnáct měsíců až tři roky při a
0:34:37šest a jak jsem říkala dá ve škole právě jsou většinou tři ročníky pohromadě
0:34:42jo takže to co ste viděli ten záznam ze školy máme tam dneska prvně jak
0:34:46druhá je třetina v jedné třídě
0:34:51čase nezná debian ráda
0:34:58tak tedy ještě jeden citát zase se to týká vlastně té různorodosti
0:35:03toho že je přirozená smrt vlastně
0:35:05dětem vážně nebýt těch smíšených některých ten
0:35:09dělení podle věku před
0:35:16a
0:35:17ten byl co rovná ano můžeme přít ne dotazy se nechci nakazit
0:35:22tak já přidám mikrofón
0:35:25když si někdo bude chtít zeptat
0:35:30jo
0:35:31můžem
0:35:32řepa třeba to musím budu to s
0:35:36ja
0:35:39no
0:35:42jasně
0:35:49a já vám teď řeknu jak je to vlastně na to sere pedagogice tohleto vlastně
0:35:55ošetřené nebo vymyšlená a je to zase na základě pozorování dětí
0:36:00a zjištěno že vpodstatě čím menší dítě je tak přirozeně eště nevyhledává sociální kontakty
0:36:07takže typicky to věkové období do tří let je o tom že oni se tak
0:36:11jako všímají kdo to vedle nich co dělá
0:36:13a většinou jestli zajímá
0:36:15co to drží v ruce a chtějí to taky období tři šest
0:36:20je pro ně hodně lákavé nebo je to období které o tom že oni se
0:36:24učí navazovat ty kontakty s vrstevníky a vtom vlastně roman prestre sustain rozhodně nebrání ale
0:36:30je to takže
0:36:31když vlastně si dítě vybere pomůcku příde kamarád řekne může pracovat s tebou taky na
0:36:36tom dítěti které vlastně bylo první té pomůcky aby řekl ano ne takže podstatě ctíme
0:36:42objeví kde to prvně dítěte ale děti spolupracují
0:36:45nespolupracují eště úplně jako ste škole a škola je vlastně no tak sorry podání ušel
0:36:53ani rizik distribuce je to vpodstatě skupina dětí která hodně spolupracuje
0:36:58tam podstatě většina toho učení probíhá pár dvě nebo ve skupinkách
0:37:03a oni sou strašně zvyklí to operovat ale zase deset vezmete z hlediska vývojové psychologie
0:37:08tak právě
0:37:09nejvíce dítě otevírá tady pro tyhle ty jako sociální kontakty a vlastně pro ty skupinové
0:37:16vlivy právě o těch šesti let výše
0:37:19nemáte děti tak to můžete pozorovat i na si je takže taková ta jako přátelství
0:37:23a vlastně jako to že sem bez do tý školy těšíte vlastně za těma kamarádama
0:37:28a to je o těch šesti let
0:37:30a marino to sere se právě všimla že ty mladší děti vlastně potřebují tu skupinu
0:37:34ale nepotřebují takže vlastně
0:37:37ta skupina by měla narušovat o jejich individuální právě ten po jo pořád je tam
0:37:43popředí to že to dítě budu je sama sebe a když to chce dělat s
0:37:47někým tak teď dá dohromady ale vpodstatě
0:37:51všímá si takového většího auty zulo jako když to řeknu fakt hodně uvozovka těch menších
0:37:56dětí
0:37:56je prostě ta energie většinou té k tomu něco se naučit
0:38:01takže když nějaký sto sem vystavím sám sebe sama tak to pak chci rozdíl a
0:38:06jo je to přirozený
0:38:09nekujný za dotaz a za odpověď kdo další se chce na něco zeptat
0:38:20no
0:38:26a opravdu ten učitel nevyučuje jo to je dobré si říct ten učitel je zase
0:38:31jenom průvodce tím prostředím
0:38:33a všechny ty materiály mají nediv policí
0:38:36takže třeba koutek na jazyk je rozdělení na většinou český jazyk angličtinu
0:38:41když je tam prostředí ještě nějaký další jazyk tak co tam zase materiály třeba na
0:38:45němčinu
0:38:46a jinak a základní škole vlastně děti pracují a
0:38:50že si samostatně berou materiály s polic a většinou tradiční jak pracovat nebo se učitel
0:38:57takže já splní se úkol a materiálů mají zpětnou vazbu to sem eště tak uplně
0:39:03nezdůraznil a kdy vlastně i ta kontrola probíhá
0:39:07samostatně
0:39:08co to dost často takové systémy tatíček kdy oni vlastně třeba obrázku přiřazují slova a
0:39:14pak mají vlastně vod na druhé straně kontrolu nebo mají prostě kartičky které jsou kontrolní
0:39:19takže vlastně dítě nepotřebuje toho učitele k tomu aby mu učitele řek udělal se to
0:39:23špatně u nás to dobře
0:39:26aha
0:39:26veškerou kontrolu se provede samo učitel na základní škole na tu roli
0:39:31že prování každé to dítě zvlášť takže to nesmírně jako těžká práce a dělá se
0:39:36takzvané týdenní plánování
0:39:38zeptat jestli tím dítětem na začátku týdne prostě nechá vlastně pondělí nějaký časový plán
0:39:45patnáct dvacet minut a řekne se s ním plán který vlastně spoluvytváří to dítě
0:39:50kterým projde až do toho pátku a pátek je zase vlastně jakási kontrola učitelem jestli
0:39:56prostě to proběhlo nebo neproběhlo zpětná vazba pro dítě aha budeš muset ještě pokračovat další
0:40:01týden
0:40:02jo
0:40:07a pak dochází většinou rodilý mluvčí a sama jsi neodpověděl na celou tu část nedochází
0:40:13rodilý mluvčí který třeba berete skupinky dětí a to tam mají vlastně každý týden nějaký
0:40:18takovýhle bylo no tak to sem já jsem ještě neřekla
0:40:22obr na té základní škole jsou rozdělené ty bloky takže oni mají většinou během dopoledne
0:40:28tříhodinový pracovní bylo ke každé to dítě má právo dělat co potřebuje
0:40:33pak jdou na aby
0:40:34tak na půl až třičtvrtě hodiny ven a nemají sdružení
0:40:38a místo té sdružené pak ještě odpolední škole se to první vlastně třídy
0:40:42a tam pak hodně probíhá prostě i to skupinové učení dochází třeba nějaký právě učitel
0:40:48na jazyk
0:40:49učitel na další věci
0:40:54a já sem viděla tak tam je
0:40:57jenom jestli můžu na mikrofón bytu posluž
0:41:01já mám dotaz k tomu vytváří prostředí a ta škola na to je času a
0:41:08na to na to ten učitel třeba kdyby se když se o to snažím třeba
0:41:12doma tak jste že to je jako strašně těžký smůlu že to je
0:41:18často dost drahý protože když nechám dítěti umýt nádobí kde to skončí takže potřebuju půlku
0:41:23jara může jo a jiné věci takže jako buď musím za ním stál což nevydržím
0:41:30většinou to je pomalé tempo a nebo mě to stojí strašně moc peněz role ten
0:41:35nebo
0:41:35a jak je pouze otázku opravdu je to a té vaší připravenosti o tom že
0:41:40a vy musíte dopředu celé vlastně f pro myslel prostě toho souslednost věcí tak se
0:41:49zeptat toho zamotala pomůcky které dítě použije plus vlastně ty sekvence co bude brát do
0:41:54ruky
0:41:55takže případě jel to máme třeba takže pro nejmenší děti máme naředěná lahvičky kde je
0:42:01samozřejmě jasné že dyž osumnácti městě jsou dítě chce umí
0:42:05nádobí je render prostě příde rozšroubuje lavičku a celý to tam dále
0:42:09takže nemusíte být připravený uplně na všechno
0:42:12no takže naše dítě dostane příděly jaro naše dítě bude přesně vědět kde prostě utěrky
0:42:19kde je hubička
0:42:20a všechno je vlastně do detailů připravené právě tak aby vy ste co nejmíň museli
0:42:25dělat policajta
0:42:26podstatě pak už neděláte vůbec
0:42:31a dál ale
0:42:35sou opravdu zážitkové pět pracovny které vedou protože prarodiče je to šanci a příležitost jak
0:42:41vidět a připravené prostředí jaksi uvědomit všechny ty detaily které jdou vopravdu když je taky
0:42:47doma
0:42:48jo a neni to není jenom záležitost peněz troufám si říct že je to spíš
0:42:53záležitost je to dobré organizace a vlastně přemýšlení na tím protože spousta těch věcí jako
0:42:59úplně běžných jo vy nemusíte vopravdu kupovat nic moc trestali vy můžete vlastně udělat sestavy
0:43:04aktivit takže to prostě nakoupíte domácích potřebách
0:43:08běžně vlastně dostupný věci
0:43:10a
0:43:11ale no a zbytek pomůcka prostě cena snesla fotek
0:43:15praktickém životě
0:43:32a na
0:43:37nebo
0:43:42no
0:43:44ls
0:43:46a čím je to pro vlastně to představu a nejlepší je když máte nějaký malý
0:43:52stoleček malou židličkou
0:43:54a to dítě vlastně a kuchyni se to je peníz celkově jo takže a když
0:43:59nám pomáhá třeba z mi tím brambor se škrábání brambor s krajní tak to bude
0:44:04dělat na svém malém stolečku
0:44:06který vlastně přes tečení ke kuchyni když se potřebuje umýt ruce tak je lepší zavést
0:44:11u batolete třeba cvičení praktického života stock vedle a umyvadlo a má vlastně zase přiděleném
0:44:18ale ne jedničko
0:44:19má takovou třeba plechovou konec do které bylo přidělíte nejdřív málo vody protože začátku vlastně
0:44:26de o to kolik vody chceme uklízet
0:44:28jo takže ta voda je tam vlastně už přejdeme na a nic jenom přijde na
0:44:33je ja je to všechno vlastně v jeho místech
0:44:36tohle to je ten praktický život pro ty nejmenší děti jakmile děti tři plus kuš
0:44:41stačí většinou ty redukce které koupíte třeba zvykem
0:44:44ale do těch tří let je lepší dyž nikde ne šplhají mají to vlastně všechno
0:44:49děkujeme my jenom jestli můžu čase nám
0:44:53nachýlil o já jsem ho zeptám proč i ty dotazy určitě spousta
0:44:57a můžu děje posuvy či osu vytřel na chodbě manžel
0:45:02to je vynikající takže
0:45:07
0:45:08tak to rychle
0:45:10a na
0:45:11se na světě třetí
0:45:27a
0:45:28pokud šel
0:45:30pak a pokud je co nejdéle mutes rss tam tak to vypadá dobře
0:45:34protože většinou na gymnáziích prostě i když se pracuje jiným způsobem je tam frontální výuka
0:45:39takhle to dítě zase uši je natolik samostatné
0:45:43a jestli to se zorientovat že to většinou dávejte děti dobře
0:45:47a horší je situace dyž třeba projde monte sorry školkou a pak de do úplně
0:45:51běžné první třídy kde to je přece na ty šesti letech jako ta jeho schopnost
0:45:56prostě po protože je to ne no úplně jinak a některým dětem to prostě nedělá
0:46:00úplně dobře jo takže čím dál edmonde sere systému vydrží tím lépe
0:46:05a většinou mají dobré výsledky na těch i gymnáziích protože prostě se naučili účet sami
0:46:10a nějak poberou i to že prostě pět je to jinak
0:46:14pane s tím teda praktické zkušenosti
0:46:16moc krásný zodpovězeno děkujeme za dotaz
0:46:20a teď už můžete nám ten barcelona říc jsou závěrem co bysme si měli odnést
0:46:28tak byla ráda kdybyste si odnesl je to že mám besedy pedagogické opravdu ucelený systém
0:46:34a že padesáti minutách se nedá dělat nic jiného než takový vlastně brainstorming takže pokud
0:46:39to někoho z vás zajímalo
0:46:42l
0:46:43depresi dál po informacích a určitě bych to doporučovala všem z vás kteří chcete mít
0:46:48děti protože není to nic jiného než vlastně přirozená výchova dětí která vlastně propojená se
0:46:54skutečností
0:46:56a s naším životem
0:46:57to byla mbed server mantru sorry otevřené vzdělaní dvacátého prvního století zatleskej ty