0:00:15moje méno je jane s kousky a dělám pro společnost redhat
0:00:21a na dnešní podvečer se zcela rozhodlo nachystat i pro nás koho a za nebo
0:00:26sandboxované jo na izolaci
0:00:32asi neskočila štěrk a
0:00:35a povíme si po veme si nějakou motivaci u proč osa věnovat problematika je sandbox
0:00:41ovládá izolaci
0:00:43protože to nejdeš o a půl
0:00:46spokojenej doby
0:00:48ale že prostě tak tato metodika vo prý vstup je možno tak starý jak unixovou
0:00:56linux sám
0:00:58a pak zase po zejména jednoduchý je jednoduché prototypy
0:01:03sandbox
0:01:05a na úrovni aplikace na úrovni aplikaci
0:01:09a projdeme na a
0:01:13popisoval
0:01:15a sandbox sou
0:01:17a kovy
0:01:18na úrovni plnohodnotných sandbox sou
0:01:22a
0:01:24nestor popíšeme koncepty toho praštil systému to neboli nedávno prý dané
0:01:31to je s aplikuju na
0:01:34problematiku izolaci a sandboxované
0:01:38a nepodstatné rád na konci prostě a budeme se snažit tři ukázat kam se a
0:01:46dobrá dnešní vývoj možno a i jak by to mohlo vypadat v budoucnosti
0:01:55takže
0:01:56proč jsem boxovat
0:01:59a asi primárně inode bezpečnost
0:02:04a je tak jsou to dva aspekty je to aspektů uživatel o
0:02:10a
0:02:12s uznáme tak je té se na jako že s janem si nějakou aplikaci z
0:02:17internetu a
0:02:18a
0:02:19nedovedu jedyně popis a nalevo a ne je zabezpečena nějakým jiným sposobom na prvý pohled
0:02:27je zelené že může bojovat
0:02:30a chceme s nějaký způsob jak obejít
0:02:34že tu aplikaci moře spoustě že klidu spustím tak
0:02:39my nepoškodí počítač
0:02:41menu sem ještě dovolil mohu vývoj ano
0:02:46ty o používání a vona voni bezpečnosti sandbox o tom poli trošku já znám na
0:02:55sedum tom sadě
0:02:57a druhým aspektem je nezávislost
0:03:01nějaká mizí na trhu jakoby
0:03:05sandboxované na léto izolaci prej jesli
0:03:10ono to mu vyšlo s požadavky zabezpečit
0:03:14a počítačové nějakou aplikaci v a nestojí za ukázalo že
0:03:19a ty budeme používat jisté metodiky tak možné vytvořit systém který bude dostatečně nezávislý na
0:03:28to aby
0:03:30dokázal vetřelec
0:03:32bez ohledu na operační systém na jako konkrétno verzi u nějakého pro stejně a prostě
0:03:39bude používat dva ty metodiky ty požadavky které vyžadujeme pro ten sandbox a
0:03:45tým toto se meze ta aplikace jak to na tom sem boxu a poběží bude
0:03:51vás nezávisle na operačním systémem
0:03:53a publikovat uvedeme mnou hlasem box application se ford
0:03:59a den poměrně neznámý projekt
0:04:02se zkreslená
0:04:06výstupy chůvu izolaci sou dva
0:04:09na klasický a
0:04:11ten tady se objevil poměrně nedávno
0:04:15ja
0:04:16klasicky prej stoupl k izolaci jo vo sandboxované je ten že prostě
0:04:22zabezpečeny je
0:04:26úloha administrátora logo koncového uživatele
0:04:30a
0:04:32koncové uživatele vektory se bude snažit se vlastně ano to aplikaci ju a nájezd to
0:04:39já jsem boxu ve většině omezit nějaké zdroje prostě pane je
0:04:47procesor
0:04:48a bude se snažit že zabezpečit ten počítač pro ty mi útok mi
0:04:54a
0:04:55no se osa minulosti nekonalo aha pozornost tomu že a vlastně vývar aplikaci je vlastně
0:05:03ten který by tu aplikaci mohla sposobom
0:05:06aby tomu koncovému uživatel můj a ulehčil
0:05:12nedá mi prejs tobě ten
0:05:15a nebo nějaký nějak a snaha
0:05:18vás větách která se snaží dělat s informovaný vývojáře aplikaci aby
0:05:25půl používali bezpečný design ty aplikaci
0:05:30to znamená
0:05:33a
0:05:36pak blikat často priori aplikaci vidíme přístup ke cíle a jeden monolitický server a
0:05:48komunikuje na různých protokol a snaží se nás snaží s a všetko
0:05:53všechny činnosti všechny možnosti toho programu a zpracovat v rámci jedné no jedného procesu
0:06:02a
0:06:03ne na kubě navést na
0:06:06a
0:06:07ne jako
0:06:08no a na redukovat vývoj a no a aby používali metodiky jako a fórek prostě
0:06:18na místo jednoho monolitického serveru používat antické procesy se co se tu jde
0:06:29dokud
0:06:31z nejužitečnější tě snížit privilegia prostě po a vytvořený dětského procesů
0:06:42to je to
0:06:43a ty mi to a metodikami dobu možné a branou šlo vývoj nějakého software do
0:06:51softwarového produktu a
0:06:54docílit aby bylo aby borec bezpečný
0:07:01po zemi zónou doméně
0:07:03aplikačního
0:07:04a bri bych vám to uveden ten kolt o ho programovacím jazyku pavel
0:07:11a ten je založeny na konceptu špinavý na obloze čtených dát
0:07:18to je
0:07:19ne jako myslím spósobom vyčistíme
0:07:24existuje němky jako š p data vady kolosu považované za z nečisté neexistuje existuje páni
0:07:31ne
0:07:32a jsou to sou to argumenty
0:07:35výstupu zobrazované a zobrazované na zpráva
0:07:39a to symbolické metody a referenci je na symbolické metody
0:07:45a další lidi bobrs tam je určen hašovací hash typů datového typu hraješ
0:07:53to nejsou nikdy označené jako by znečištěné
0:07:59je zde četl zde čisté nedá tabu vstupné data
0:08:02a
0:08:06je možné detekovat
0:08:08a samozřejmě jistou techniky jako bych jel o čistič
0:08:13a
0:08:14no co
0:08:15peanovy
0:08:17s a je default ne zapnuty ke že je perlový skript u stěny
0:08:23a zvýšeným se tu jídelnu se být jedna prostě nastaveny se tu jeho muset kdyby
0:08:30a dá se explicitně zapnul
0:08:34na pryč a zavede a ty pomoc od mínus té
0:08:37a
0:08:38má tam má poskytuje izolaci u typu
0:08:42já nevím kdo je známý jak to funguje já si právo tak
0:08:48ale poskytuje tam má vyšší stejně a
0:08:54polák to je predstavuje zoznam adresa represe budu includován aplikovat aktuálně adresáře současný alessandro se
0:09:03právě nacházíme
0:09:05i děje zahrnuty do to topol a je to repre ne pro strejda jsou čisté
0:09:11ne
0:09:12a
0:09:15takže na detekci a ze čtených znečistěný data je vyčistěnej
0:09:20a detekci a pomoc o my state metody
0:09:26a větší stejně možného maskou co mi to
0:09:30a
0:09:31vše použijeme teda takový a kol hodnotu pulčáka ješi
0:09:36a ho
0:09:39a pak o referencovány je
0:09:43podvýrazu omluva regulárním výrazem
0:09:51co nejraději to je úplně tenisty sole nebo pretty woman
0:09:56je tam klid a na otázka že je všechno jakoby tušili že
0:10:00co samo že pak by pokazit tady to prý stop
0:10:24no nebudu vás dlouho napínat
0:10:28on měl
0:10:29tam ta poslat na meta
0:10:31ono je to jakoby prej stoupl
0:10:36informační systém je silnej tak jak je silný jo nešla ta část
0:10:40a ta parta pozor na meta
0:10:42a referencován je dá to se nevyčistit referencování
0:10:47podvýrazem podvýrazu
0:10:48prej langera ze
0:10:50a
0:10:51dále dost velké možnosti o uživatelově a bojovat dost velkou hrozbou pro uživatele tom z
0:10:58myslel že záleží na tom je to nevadí raz napíšete jako
0:11:02pětky bude dostatečně kdy tak
0:11:07celý ten celý ten sandbox proste
0:11:10nemá význam protože bitů
0:11:13jeho funkcionalitu prostě zruinujete jenom tým že uděláte špatný je regulární výraz protože ty dá
0:11:20tak by vyčistíte
0:11:23druhý výkladem
0:11:25else if
0:11:27to je taky sto jazyk dva pruhy módu
0:11:31kterémuž posouvá ten koncept trochu dál tým se zavázala něčeho jako by oddělení a přitom
0:11:37pak mens
0:11:39a
0:11:41to odděleně má
0:11:44a
0:11:46no vy menu pěstovat
0:11:49a temný té historie vytvořený vždy když tancuje objekt
0:11:56a proto jedu prostě mu modulů cech
0:12:04je tam je tam a
0:12:06izolaci a prd stav na tom z myslel že kostry se vykoná
0:12:11v rámci toho odděleně a to jmenného ke stolu
0:12:17a
0:12:19mně moře odkazovat na pramene
0:12:21za pro strejda mimo toho daného prostoru
0:12:27jediný způsob jak ty je
0:12:29jak dostat hodnoty ty prameny jich do toho nebo restru je
0:12:35jejich vzděláni
0:12:39a
0:12:40majdy pomocí dělané je typické pro repre nako
0:12:45byla podtržítko a
0:12:47zavináč podtržítko
0:12:50a to odděleně okrem von vlastně lomeného ke stolu
0:12:56má takzvanou
0:12:57masku operátor jo
0:13:00pod operátor mysim oštěp red stavy typicky danou funkci no ale ta maska operátora o
0:13:09ně nějakou by definována tak jednoducho že by somfy funkcí dál
0:13:14zoznam a operou bych funkci ktoré jsou povolené
0:13:18ale
0:13:19prodáváme je takzvané okolí provést kódy
0:13:23ta default na hodnota tedy operátorovi masky je definovaná
0:13:29a leje boom nějakým názvem defaultní
0:13:32a
0:13:33ten a
0:13:35tady ten na
0:13:36a naházel který prezentaci je link na
0:13:43když je vy se tady je té hodnoty
0:13:46já vás bude zaujímat co expanduje eště na nějakého jedli sebe a ty vajgly jsem
0:13:51nějakej druhé úrovni expanduj u na provede na jednotlivé pravé ruštiny
0:14:00okrem
0:14:02tyto koncept to jako kompartmentové
0:14:05a definuje metody
0:14:08to
0:14:09tak by definuju přes a vtom oddělení móže dělat to znamená poho a je tam
0:14:16co znám operátor no
0:14:19nebo zakázku tak místo sdílejí na zdila je prostě nějakou proměnnou vzorek stejného prostředí a
0:14:32aplikační přístup k
0:14:34se mnou co
0:14:36sandboxované izolaci má
0:14:38není
0:14:40provést to může
0:14:41prostě náklady na bezpečnost ne chyby pako
0:14:45jejich moc
0:14:46tady to su nějaké reprezentati ty které jsem svou schopni nájezd na
0:14:52teď móda se ten
0:14:55ale tím že a na
0:14:58ta aplikaci a
0:15:00musí sama sebe zabezpečit že to sandboxované
0:15:04je prostě náchylná na to aby
0:15:08ceny je vodjela chyba
0:15:12pouze mezera blikali
0:15:14a
0:15:16plnohodnotný sandbox sou
0:15:19a
0:15:21by to nejde to ne jazyk já vím
0:15:24je tak vysoko podporuje o poskytuje
0:15:28a možnost sandboxované a on uprostřed
0:15:32sebe má
0:15:34a
0:15:35bo uvedeny
0:15:37z verzi jo jedna nula
0:15:40a
0:15:43a samo sebou jak vy jednoduchý a
0:15:48specifikovat že lokálně kont
0:15:51ve život modrý bizoni mašiny že na dvě tónem našimi já
0:15:56a z jeho velikost
0:15:59je možné spustit dva dedikovanému sandbox se
0:16:03u verzi jedna rasa za vinu takzvaná takzvané popisovaného rosalind tich jo
0:16:10a po je to
0:16:12a
0:16:13ten že jeden model se tým rozšířil
0:16:17a na to že ten o ta holka měkkost který bez aut že jeden s
0:16:22stále prostě běželo že
0:16:25ten z já velikost které se systém nějaký java konec internetu
0:16:32a na je skoro s a otestoval jestli je popis sami a kecá a podpis
0:16:38to java pletu rovná a nějaké databázi popisoval kterej tedy ten že dovedu je tak
0:16:46prostě ten
0:16:48a si ameriko tam město toho aby běžel vtom samo před nebo prostě typu stejný
0:16:52do
0:16:53a kanioku kameru džemem
0:16:58u verzi dva nula a
0:17:03tak by zrovnoprávněná postaveny je a java applet to a u jiných
0:17:10java aplikaci
0:17:13vtom z myslel že proste
0:17:16sám nějak specifikoval postavilo že
0:17:19ty bezpečnost na čechy budou aplikované na všechny java aplikaci je pes
0:17:23bs výjimky to znamená jestli je to o kalkulu nebo na remote kout
0:17:30a
0:17:31ten rezerva toho sem box model
0:17:35li části
0:17:37a je to a takovoudle define a patková sou teda a jolla sekery tebe ne
0:17:45a bál majetku to byly file
0:17:48ram
0:17:49kontrole také věci a kopy konkrétní javový bytekód
0:17:55a jestli je syntaktický správný jestli prostě nepoškodili ten na java vy to mašinu pět
0:18:02se prostě na tě a ne
0:18:05a validuje point r a
0:18:09zabraňuje listu mimo
0:18:14dedikovánu paměť
0:18:16a
0:18:18druhej druhé fázi sám to bezpečnost menova jako varování a se použije
0:18:25java applet kocour
0:18:30a to nás a kontrolu také věci jako ne to je story
0:18:36a
0:18:38jo
0:18:39nějakým jim tam i mechanismu se zjistilo jestli na ty na je možné v je
0:18:44možné vložit do j
0:18:47a
0:18:48a poslednou posledním
0:18:51krakově java s igelitem éře
0:18:54tady vlastně je specifikuje můžeš specifikovat tu bezpečnostní politiku
0:19:00tuna jsou za kliku metody jako
0:19:04prestre se specifikují zátěž pod min odkud
0:19:07možnýho ale jednotlivé tehdy jednotlivé metody té tragédie a
0:19:15je to politika smyslem nějaké tabulky kde soudy jsou jmenované které akcie su
0:19:23povolené a které se zakázané raket nastane ta
0:19:27jedna s ty zakázaných vyjmenovány zakázaný akcií tak se vyhodí se kritik se před
0:19:36co se může s
0:19:38tak špatné
0:19:39a nebo přelom je
0:19:41java za nemusel sandbox model špatný
0:19:44a tady to je odvislé do
0:19:47paseku nového ne na z ryze znam celé čísel jenom kdyby tak být někde nevede
0:19:54celé číslo je označeny bezpečnost nechybí common máme bejt jenom animation
0:20:02a tady ten
0:20:04ta kombinace prostě za chvilku vyhodí že vy no symbol pixl ty jejich padesát sedum
0:20:10bezpečnost lidí
0:20:13java že den
0:20:15co se týká problematiky jsem boxu
0:20:18a
0:20:19posuneme za trochu dále jeho konkrétní aplikaci kusů projdeme a na koncerty operačního systému to
0:20:26je teda
0:20:31se dají použít prvé
0:20:33sandboxované
0:20:35a ne selinux sebou s jedním si kliknout selinux
0:20:42selinux je
0:20:45systém
0:20:47označování na objektovou kontextovou
0:20:51nebudem to rozvrat do nějakého moc velkého detail budeme se věnovat se častěji sandboxované a
0:20:58a
0:20:59pram návrh
0:21:01ne selinux boxu
0:21:03to že tam a vůbec
0:21:05a mu nějaké pozorované že
0:21:07no aplikaci které běžela na
0:21:10o systém
0:21:12teď se spustila tak vlastně po trhu prý vstup do svého domovského a do domu
0:21:17schemers uživatel který spustil a dal adresář a temnota
0:21:25takže to co vlastně nějaký
0:21:28a když zájmem obou přístup k tady používá ne selinux box je ten že
0:21:35prý spustit nějak prý spustit je s tou stejný aplikaci je
0:21:39vytvoří prázdný a domovský na ten dočasný tempa adresa
0:21:47za každý
0:21:49tým za tým se dosud do cely nezávislost
0:21:52protože
0:21:54každá aplikaci a zkuste na tak on to sandbox se dogmat je proste adresa je
0:22:00mezi sebou oddělené jako nemožné aby ten aplikaci spolu komunikovali za předpokladu že su spoustě
0:22:07ne to jsem boxer
0:22:09a
0:22:12aplikaci je
0:22:15su na začátku podstatně omezené vtom z myslel že nemel kristo aplikovat to byl window
0:22:21nežeru
0:22:23a nemel prý s touto sítí nebo
0:22:27a
0:22:28jediný co můžou je přistoupit standa nebo vstupu výstupu
0:22:32a nebo o pracovat za soubor mi to neboli specifikované na aplikace ve řádky toho
0:22:38sem boxu
0:22:41jak to funguje
0:22:43co s co se udělá když co by spousty ne selinux box
0:22:48a mezi stavy tvory file system speciály
0:22:52vy to já jsem teda ty dva adresáře do mozky ja dočasný adresátem na to
0:23:00a nastaví se na nějaký
0:23:04máte jo se kryty lébl to je
0:23:07náhodný ale dá se tak byste specifikovat
0:23:12a filipa že byly specifikované nějaké soubory nebo adresa na příkazovém řádku tak je to
0:23:19sem zkopíruj do
0:23:21dočasného adresa na
0:23:24a vytvoří se a sandbox se docela do kterého se vloží a prý task three
0:23:29se má spustit
0:23:31a pak se na
0:23:37vykonávat je
0:23:38a to je na útěku ty víte která se nazývá se i naše
0:23:45která udělá to že pepovi ten domovský na tom oba adresa který byly vytvořené pro
0:23:52tento sem box
0:23:54a nastaví i kontext vykonávány já set execution kontext
0:24:02a vypne je
0:24:05jak byly ty s linuxové tak byly ty s
0:24:08a spustí sem box xka za
0:24:14sobig a zajímavých vole ne selinux boxu
0:24:21sudé změny
0:24:23jak by to yaml šel tom z myslel že prostě mi no za ministra je
0:24:28možné specifikovat
0:24:29a
0:24:31alternativní domovského dočasné adresa
0:24:35asi nenezajímavá je a
0:24:38a
0:24:38selinux kontexty
0:24:41které se používají p ne selinux box
0:24:46a
0:24:50tak si vem
0:24:52se sem box verte
0:24:55je to kontextem prozvoň je webových aplikací
0:25:01mínus jejich slova aplikace se zpět cyklu specifikuje který pade
0:25:06kecy ten selinux box mám schopný
0:25:09spustit nějak grafickou aplikaci u
0:25:12a ale mínus c n umožňuje štětce specifikovat na s na trika zvedat ke toho
0:25:19sem boxů
0:25:21a linux roce groups kontrolu plus
0:25:24o tom nemohli trošku ne skore velké c type byly ty s
0:25:29a
0:25:33tomu ne selinux kristu
0:25:35teďka by se pro sedum do a
0:25:39oblasti
0:25:40operační systém co poskytuje pro je izolaci u
0:25:45sou to
0:25:46
0:25:47ne té story na a
0:25:50linuxový kamery
0:25:52jak jsme viděli na tom a padal se ten modul
0:25:57tam definována ke odděleně
0:26:01vtom to oddělený vole specifikované nějaký menu trestalo má
0:26:05a maskou operátora tak linuxový kernel dělá něco podobnýho z my se ty kmeny té
0:26:12starého ale na úrovni co operačního systému
0:26:16současnosti definovaný šesť ty kmeny trest ano
0:26:20síťový a
0:26:23menu ps to proces o a uživatel
0:26:28světový zavedený
0:26:33že asi zrovna nežije a
0:26:36že na to aby bylo možné zavést chtěl konce toho menu trest rovinu jsou nebere
0:26:42oni současnosti chech ze stroje šest a myslím že von navrhuji po a kuby děs
0:26:48a že tam aby ještě menu pestro se chtěli ty data
0:26:52ale rezerva ne že
0:26:56na zavedené je
0:26:58a toho konceptu menu trestalo postačilo zaveden je trochu a systémových ta o
0:27:04volání do jara
0:27:08jsou to systémová jako
0:27:10a se ten s
0:27:12a vše
0:27:15a
0:27:22se ten s
0:27:24a změnit
0:27:28spustí z názvu a se ten space změnit z není
0:27:39existenci méně peněz repre konci proces
0:27:43a
0:27:45to je tam netrestali software ju
0:27:48a
0:27:51no rozemele prestre se vytvářel prý dává nim facto
0:27:54prže
0:27:58systémového ani je jako
0:28:02vlastně to předložíte na ty fandovi vždycky len ta druhá část tým se to liší
0:28:10a ty sama se specifikuje jaký druh jmenného pestrou
0:28:14chceme vytvořit si chceme po kernelu aby pro nás vytvořil
0:28:31a
0:28:33možno zrovna ještě jako vyjmenovávat fily i
0:28:36a
0:28:38ukázat s predikovat jak to zkusit
0:28:42existuje existujou to utilita která sova answer z
0:28:47toho systému a láďa answer tak
0:28:51existuje a je pikaso
0:28:54tady dokáže
0:29:01spustit program
0:29:04zvol daným nerýmuje strom
0:29:07a pomocí jednoduchých vole
0:29:10možné specifikovat jaký ten menu prej store chceme použít
0:29:21jdi příkladem
0:29:23a
0:29:26začleněn existuje menu trestali linuxových menu trestalo do existujících nástroje jako je ip
0:29:34a
0:29:35je možné použít sil ne
0:29:39ps tady prosím tě network na nízké sis
0:29:42pro fandy
0:29:47možno
0:29:48já z informaci prostě najděte manová stránka
0:29:54o to je problematické necpe jsou
0:29:57a
0:29:59nastavil
0:30:03tebe byly ty s
0:30:09rádi z hlediska ten tradicionalistka tradičného uživatel a
0:30:14autobus z hlediska tradičně operačního systému
0:30:18a bysme mohli můžu a to rozdělit na dvě skupiny jak to
0:30:22privilegovaný
0:30:24a neprivilegovaný
0:30:26privilegovaný
0:30:28musíte prokázat nějakou znalost
0:30:31aby mohl používat funkci operačního systému
0:30:36a
0:30:38linuxový a kernel zavede o koncept tebe byly these
0:30:43schopnosti nebo
0:30:44jak to mám přeložit do češtiny
0:30:47aby viac omezil množinou
0:30:50funkci k tomu že
0:30:52privilegovaný uživatel
0:30:55kdy
0:30:56vykonávat
0:30:57je to atribut vláken
0:31:00a jednotlivé
0:31:03schopnosti ke to byly these a jsou definované jako by jako už tam ty a
0:31:08popisu
0:31:09co ktorá z nich znamená co když
0:31:13a je tomu programovat vypli dělíme tak co vlastně ten
0:31:17uživatel může je schopnej dělat
0:31:21a
0:31:24kdo to byl na
0:31:25úrovni kernel
0:31:28prsou bys a za do úrovně
0:31:33josef space
0:31:35a
0:31:36ty může přebrat stavil líp se komp bosse komp
0:31:46je to vlastně
0:31:47a
0:31:49nástroj
0:31:50tak podobně jak je ta chcete na obou váš tak nástroje na filtrování je pak
0:31:57je to na síti
0:31:59jak se komu by je hodně zjednodušené by se dalo pohledat že prostě nástroje nebo
0:32:04knihovna na filtrované
0:32:07a systémový chování jádrem
0:32:10a
0:32:12specifikujeme a pravidla prte systémové vláda
0:32:17a na
0:32:19za kvality to pravidel na základě tohoto filtru sou schopny
0:32:25vytvořit že jo politiku vtom z myslel že
0:32:30registry akci po vyskytuje nějakého systému varován já se prostě ta věc která by se
0:32:36má normálně vykonat by zcela nevykoná
0:32:39a
0:32:41co je v registru dva na verzi je já
0:32:46prace jazyka
0:32:48a python bájný kdy
0:32:55no
0:32:56ne skoro trošku projet benem jak to funguje
0:33:00a
0:33:03je to
0:33:04jasné jednoduché
0:33:06najít znaj nainicializuje metru knižně chcu
0:33:09definujeme definuje pravidla načítáme ten na
0:33:14filtr ten filtr daná
0:33:19tu python o implementaci jsou z nuly kvůli tomu že prostě jednoduše a céčku
0:33:24u té datové typy a všetko
0:33:28té době trošku složitější
0:33:30a
0:33:32a
0:33:34vrátím se zpátky k tomu aby sem pohnal ženatých a filtr of týchle systémový chování
0:33:40je možné je možné je v it a vykonávat o práci jako znovu nastal ten
0:33:46filtr
0:33:47zmenšili dva filtr dva existence filtr do sedla
0:33:50nebo jen ad a pride prý dali architekturu
0:33:54o odstraně architekturu
0:33:57já nevím nastavit prioritu to musí skálou nebo plyne pravýho
0:34:01to export ropy jestli a vpn sumu dva formáty a
0:34:08ne ty pak je formát a to první nevím si nepamatuju
0:34:17nadýchal
0:34:20filtrech šel médiu specifikuje
0:34:23to past ne co se má tu akcím která se má vlastně vy vísky o
0:34:28prípadě výskytu
0:34:30toho definovaného pravda co se má udělat jestli se má ten proces zabít nebo se
0:34:37má povolit nebo se má
0:34:39jestli se má tento teda co systému voněla vaně zabít povolit nebo se má vyhodit
0:34:45errno nebo já nevím suma
0:34:47a poslat nějaký signál
0:34:54a
0:34:56kontrolujou
0:35:00a
0:35:04existuju
0:35:05no
0:35:10u linuxových u linuxových daných peněz to různé hovory jo
0:35:16jaký prostě jako mezicíl
0:35:19a
0:35:20o nějaký chodil nějak jako mezicíl
0:35:23a
0:35:26číslo čísla pí do nebo a
0:35:30uživatel
0:35:32a tady u kontroly skupin
0:35:36definujeme
0:35:37pak by stroje které sem
0:35:40prý vykonávání té aplikaci mužů podělit já nevím četou
0:35:45a
0:35:46s tou plavbou výstup
0:35:49velkost vstupovalo výstupů plné book omezené denně
0:35:54nebo kolik pamětí se sem se map lidem trnem proces nebo jak jako mnoho poradí
0:36:02sme u ty je
0:36:04úlohy ktoré patra do té kontroly skupiny vykonávat
0:36:16tady je ukázka
0:36:17jak se ta
0:36:19kontrolní skupina definuje
0:36:21ten konfigurák je potom je stejný co je v jako což jako piko
0:36:27a má to vlastně tvar
0:36:30definujeme si nějakýho nebyl
0:36:32rest rychlém
0:36:34specifikujeme jaký druh
0:36:37toho zda
0:36:39tady s těch seznamu tam se zapomněl
0:36:43říct že ten se seznam těch jo tady jsou si se dá se tam
0:36:49zjistit
0:36:50pomoc o příkazové soucit s
0:36:54tedy definujeme ten
0:36:56kryso si myslel nějakou konkrétní hodnotu
0:37:00a
0:37:02samozřejmě takových těch
0:37:05vokolo textu v tom grafu může být více může být prostě kombinované
0:37:11můžu kombinovat jednotlivé té
0:37:13zdroje
0:37:14tak jak jsou popis a ne tady že není tak aby
0:37:19dělat revizi pravidlem specifickém pro paměť
0:37:23potom co vlastně z edit vemete konfigurák tak spustíme ceně kroky
0:37:28službu
0:37:29ktorá udělal něco jako
0:37:33řekne tomu prostému systému
0:37:36jsem si vědomá tady o těch kompromis kopírák tady ty kontrolní skupiny jistého oni ve
0:37:41skutečnosti existujou
0:37:43nějaký jak vyprat definovaný
0:37:45ale tím že jí vlastně dodáme dokud toho konfiguráku tak prostě ten operační systém
0:37:50se dozví o tech který jsme definovali
0:37:53a můžem se to zkontrolovat pin
0:37:56příkazům příkazem list
0:37:59kontrolu
0:38:00a
0:38:03můžeme spustit jakoby konkrétní program konkrétní
0:38:08nástroje můžeme spustit prostě specifikovaným ty komponenty toho resource
0:38:16tak jistě a
0:38:18a toho ty kontroly skupiny to různé k to různé definovány vtom konfiguráku a
0:38:24to nástroj který se na to používá je
0:38:27na kontrolu takže
0:38:29samozřejmě to nějak by jediný spolu sobě
0:38:32té kontrole skupiny jako by
0:38:34to je
0:38:35programy půl zařadit do
0:38:38kontrolní skupin existuje
0:38:40démon
0:38:41co je kenneth
0:38:44a ten se používá jako by
0:38:47má jiný konfigurák
0:38:49a je to vlastně listo
0:38:52nějakej nějakém mapovány
0:38:54když se ze spustit file false
0:38:57a
0:38:58volno tady do té skupiny když se spustit
0:39:01já nevím jean vozu tady do té skupiny
0:39:04proste nějaký mapování
0:39:07specifikujeme jaké jakých kontroly skupin sama jo to je
0:39:13jednotlivé aplikaci je
0:39:15automaticky vloží tady spustili který chtěli pustit
0:39:21a
0:39:23kreslenou by jsem se lekl
0:39:26části patch
0:39:28sandbox
0:39:29pasivu identifikované jako věc to rána
0:39:32sam o sebe dokáže být volič
0:39:35pavle nové nohu platformu
0:39:38a jedny minim s ty věci jedno stih návrhu jenom sem holt application s
0:39:46tam kde celé su
0:39:49a kvit
0:39:50jednoduché o prostě
0:39:53umožnit či tvrdím strana
0:39:56vy tvar etatistovu letci aplikaci je
0:39:59tak aby nebo a abych nebo trvat roste omezovač smysl
0:40:04bude zmlátil
0:40:06vydávaná vydávané formu forma terapie novou formu formáty té
0:40:12prostě aby bydleli na já celých distribuci a
0:40:16a
0:40:18druhým po dvou požadavku je aby ty aplikaci je
0:40:23vyžadovali popil účelem ještě možné
0:40:29pro výstup na ten operační systém
0:40:32tuna vidíme že už vlastně ty je věci chtělo který se mu oholil sám
0:40:37používaj u kontroly skupině netrestali
0:40:40ne selinux
0:40:44a
0:40:44jak
0:40:45ne jako na
0:40:47máme cíle
0:40:48možná bysme si mohli popisem architekturu jak to vlastně vypadá
0:40:53existuje cosi jako haranta
0:40:56a to je
0:40:59věc která
0:41:02jak by pro straně která definuje
0:41:08a
0:41:09pro string definuje pro strejdy nositel pro strejda tak toronta aplikaci může pořád
0:41:15speciální prý pardon ty týchto random osum sdk
0:41:21téhož otcové obsahu také věci jako
0:41:26reko naše a debuggery a ne bally software na malý škola ne
0:41:32aby prostě bylo možné v té aplikaci z by vydala zabalit
0:41:38druhou skupinu tura
0:41:40application mandl nějaký se hezky z misky aplikaci
0:41:45a ty se s konečnou
0:41:48stav části
0:41:50opsal obsahuje nějaké meta data
0:41:53zmiz ale jaký haranta nebo threadu na to aby vůbec mohli běžet
0:41:59zoznam
0:42:01samoty souboru která které
0:42:03se zavolá nechte aplikaci
0:42:06a
0:42:08jaké datové soubory jako desktop error jako no tak
0:42:14vždyť tak u to aplikaci ju
0:42:16paste znamená najdeš tohlencto sdk to znamená de nám tam
0:42:21spustit
0:42:23tu aplikaci u
0:42:24s prvky jsou
0:42:28a
0:42:29to je pozor nenabalil já to že je tento prej sobě možné aplikovat že
0:42:34a kol
0:42:35ok a ne
0:42:37prej neuživatel tak
0:42:39a je systém no
0:42:43no aplikovat
0:42:45nástroje a který k nám sem potřeby kéž používá
0:42:48je takzvaný z nikdy
0:42:54používá
0:42:56konce obou metodikovo o jestli
0:42:59na to aby výstava aktualizoval
0:43:02tak je natáhne já aplikaci je
0:43:06jestli je něco jako by
0:43:11v uvozovkách být prej operační systém jakoby tak to je kusy verzi je a operačního
0:43:18systému nějakých vertikálních
0:43:23sloupcích
0:43:24a
0:43:25a aplikovanou verzi o tom operačního systému znamená vlastně nahradit
0:43:30a celý ten sloupec jiným sloupcem
0:43:42jo
0:43:43ten víc lidí ne
0:43:45izolace tu aplikaci husu a zlo sinového operačního systému
0:43:58možno můžeme a s detail jak ten se mnou stojí který vypadá
0:44:05přepíše ty procesy běžela pro ty muže vadilo nebes dneska poblít
0:44:10linuxových jako byli
0:44:14může vás a no wifi filesystém store
0:44:18není menu ps to kde rudě priority
0:44:22a na houby kouzel se namontuje ten
0:44:28to teda ne
0:44:30to pro straně
0:44:31a na mít konexe nejsem namapuje ta aplikaci a
0:44:39když se koupeme do obsahu pro ku
0:44:42tak jsou tam zobrazeny jenom procesy které běží na vtom sandbox se
0:44:45to znamená nemůžeme chybí
0:44:51zjistit
0:44:52procesy mimo toho sem boxu
0:44:56je tam má
0:44:58za jeden i je tam vlastně minima na množina
0:45:02f na follow the fu
0:45:06a
0:45:07zde ve zájem na háku bys dělal seděla na paměť je taky stop restauráku by
0:45:13privátní a temporální filesystém
0:45:18aplikace tom ty jsou prostě
0:45:21von ty dostupné na tom hostitelskou operační systémy sou namontované na ráno hostomic
0:45:28a všecky je tady ty momenty
0:45:32su
0:45:33aplikované s volbami
0:45:36no a jsou jde node
0:45:38a fu lítali po k jako keller to možné
0:45:46tady je tady je
0:45:47jiný ten výstup
0:45:49byl sem boxoval jo jakoby vývojářské platforma je ono já jsem to zapomněl uvést na
0:45:55začátku ale všechny ty modré
0:45:57tak by ve ty jsou linky roste
0:46:00takže tady to je jako by
0:46:04odkazuje na nějaký návrhové nějakou diskusi ju
0:46:07to pravé prd stavil systemd tým
0:46:12vtom a
0:46:13ve jak
0:46:15oni si prd stahujou
0:46:17jo
0:46:18budoucnosti distribuci u
0:46:20a software
0:46:24leda tam změně
0:46:25na dva druhy prý výstupu
0:46:28k
0:46:30full osobu jak se jak se software
0:46:32a když slibuje a to je tradiční two box
0:46:35listu the software se sem
0:46:39malý kdy upstream výtvory
0:46:42a tar ball
0:46:43a tam se jim prostě vytvořit ruby návrhů by danou binárně balíček
0:46:49obr z domu navrhuju takzvaný instantní
0:46:53prý s tou
0:46:54tak to tam traktory by málo kdekdo že takže aplikaci ju
0:47:00je v podstatě jedno a
0:47:03v jako formáty ta aplikaci bude dodaná
0:47:06ano je to na čumák by záleží je že
0:47:10kde je možné rychlo nájezd asi ano
0:47:12a dodavatel tom softwaru bude zodpovědný jenom za to
0:47:17aby tam tu aplikaci u prostě drž a aktualizovanou
0:47:23věci ale prostě toho projektu su
0:47:27účinný způsob jak
0:47:31malinko aplikovat software
0:47:33bez ohledu na to jestli je to operační systém je to jako koncová aplikaci a
0:47:38nebo je to prostě nějaký
0:47:42vývojářský jazyky nějaké pro straně stránce
0:47:45vivian další aplikací je
0:47:48aby to bylo jednoduché nainstalovat
0:47:51aby toho a univerzálně ještě ně
0:47:55znovu aplikovatelné na celý o operační systém kontejnery
0:48:00a
0:48:01aby ho možné a
0:48:04aby pokryl možno
0:48:05mohou popis a ne
0:48:08ten návrh
0:48:10používá
0:48:12koncepty byl trefa se
0:48:15jako souborového systému jako takzvané
0:48:18po pistoli
0:48:20a zase bere té story
0:48:23linuxu
0:48:25a
0:48:27o lenárt hallovo systém dal
0:48:29tým si predstavuje prostě že ten
0:48:31a ten
0:48:34nová a nová metoda
0:48:38distribuovaného malý call by má by šel nemáme na se tady tu scan a
0:48:45a id
0:48:47venda který
0:48:49ten
0:48:51software vytvořil nějakou architekturu nějakou verzi jo
0:48:54a ještě s čím se to že je ta první
0:48:58ta první věc
0:48:59ty mě specifikuje
0:49:02user
0:49:04a specifikuje
0:49:11myslím že operační systém a root specifikují dištanc konkrétní štaci u toho praštěného systému
0:49:18a random je něčeho nejak a
0:49:22a u budou sandbox nepiješ zako něco v něm něco jako pro straně které pak
0:49:28by
0:49:29o něm už nikdy aplikací bažant
0:49:32framework je ta kontent a mezi a toho
0:49:35a natáhnu
0:49:37a jak je
0:49:39a
0:49:40koncová aplikaci já humor je představuje pro stav uživatel
0:49:47a jak by to teda mělo vypadat jako by ten
0:49:50operační systém neměl bůtovat
0:49:52tak vlastně
0:49:55znamenalo bluetooth je takový do operačního systému který bude
0:49:59dodávány
0:50:01tým to spósobom
0:50:03vlastně ne
0:50:05může namontovat je root adresa na je jedné os
0:50:15jewels potrestal
0:50:17a namontovat user na jeden z tvých user support prej stereo
0:50:23vlastně
0:50:25získat zoznam uživatelů na tom systému že prej jistě zoznam
0:50:30a home potom
0:50:33vodu no
0:50:36potom se za udělat dobrýho asi co vlastně ve namontuje ten home podvodu
0:50:43tomto systém spustit je aplikaci bude vlastně znamená ti vytvořit nový filesystém menu té store
0:50:52namontovat posunutej aplikaci je na nějaký konkrétní adresář
0:50:59namontovat rand a
0:51:02ten popis to na user a nastavíte nastavit tady tu cestou
0:51:08takže
0:51:12to co vlasně nezná jakoby známe jak
0:51:14stahování balíku
0:51:16dá se pohoda jazz
0:51:19sem někdy v budoucnosti může stat nečiní
0:51:22že bude vlastně o mám to a ním filesystém no proste
0:51:26každý fifa systém objednat nějaký typu byly prd stalo nějakou
0:51:31instanci u nějak já nevím uživatele nebo operační systém nebo aplikaci u a dva slibujeme
0:51:38jakoby a pracovat s těma s těma mám tam i s těma
0:51:45nějakým a vy
0:51:48vy se kam a toho filesystémů
0:51:54a ještě existuje
0:51:55tady to je projekt a vy se že harvardské univerzity
0:52:00chtěli
0:52:04tak by se snaží
0:52:07vytvořit sandbox podobné
0:52:10a synchronizovat a to po serveru
0:52:14a
0:52:15ono to asi moc jakoby nedává
0:52:18vy samozá že tomu ze na vás myslel že proč když někdo chtěl
0:52:22a stáhnu si něco z internetu a budu budú něco verifikovat
0:52:27a oproti já si to nemohl to pro server a pak budu řešit
0:52:31úplně jiný problém jako jak zabezpečit o komunikaci s tým se renata
0:52:36ale a
0:52:37to co voni
0:52:40chtěli dosáhnout
0:52:42je na
0:52:45mají nějakou skupinu uživatelů
0:52:48ne nějaký kurz strom účel a ne nějaké
0:52:54jazyky jako to už jen jestli kompilovaného byl interpretované
0:52:59a bys tam semestry na těch prací těch programů
0:53:03a chyby no a to co to co
0:53:05potřebuješ je prostě spustit spousty ty programy tak
0:53:09aby byly schopny zjistit aby vlastně mu ty programy nerozbili
0:53:13a ten operační systém který oni používají to znamená že
0:53:17a ten nástroje té jsem moc nemá být schopny
0:53:21s spouštěče
0:53:24program napsaný v libovolném zkompilovaném jazyku
0:53:29čemuž
0:53:31interpretovanou a auto zkompilovaném
0:53:34já jsem že do toho výstupního čas nám tady vyšel zdá se že o tom
0:53:39tématu by se dalo mluvit ještě hodně dlouho