0:00:15tak vás vítáme pro náš kupon kontejner si myslí a ty stará rámci
0:00:21a
0:00:23nultém jsem se proslavil pro vás to máš tomeček blokové na ne
0:00:28robin s kontajnery mi teda hlavně z dockeru masku gratis poslední rok docker používám a
0:00:33s takovou
0:00:34verzi jedna nula plus mínus
0:00:38pracujem redhat hrubým na
0:00:41kdo si stáhnete docker imidže vlastně snad a jsou to je na mě schopni vytvořit
0:00:46docker imidž a ten potom nadáváme zákazníkovi
0:00:49taky se za snažil účast britské do dockeru k že teda maskování nejsem tak aspoň
0:00:54to ty rektor to je s napsané špatně takže například docker file docker tom po
0:00:59a takže co je špatně
0:01:02a
0:01:03tak to se mnou osum vytvořil tomu který se snaží jako managovat váš docker kontejnery
0:01:09to je vlastně možné potomka že budeme trochu
0:01:14takže open kontejnery myši a ty co to vlastně je to projekt foundation u vytvořený
0:01:20asi prepares jasný
0:01:22a
0:01:23vlastně jsou často toho projektu su hlavně dva projekty je to specifikaci a následně implementaci
0:01:29a to je to specifikaci je
0:01:31a dali prvé pracuje to vlastně takže proč asi linux foundation podal že si založené
0:01:36tak je to projekt
0:01:38takže ten dlouho to hlavně ten
0:01:40že vlastně začal docker asi prd nějakými ty dvouma rok mi vymysleli si jak vlastně
0:01:45formát
0:01:46tom vlastně
0:01:47získali ubrousku list temných forma se stalo defakto standard to zjistili že není úplně dobrý
0:01:53že musel změnit to trhu začali měnit
0:01:56pritom do škol koreluje s vlastním specifikaci vo vlastně co tam začalo
0:02:02začalo nějak není
0:02:03tak vlastně jsem jsou projekt open kontejner s
0:02:07a
0:02:08a tam se vlastně snažil s modifikovat kontejnery vlastně na lince autora
0:02:12austin ale na lince je to vlastně obecně
0:02:17obecně
0:02:18ta modifikaci a
0:02:20to mám asi vypisovali stavět je formáty ten aplikovat docker plyšové pro formát tom imidž
0:02:28over jedna to zjistil že to celkem neškáluje že tam potřebuju dodat popisy trest mailu
0:02:33ve dvojkové jsme zase vina zabít co působí celkem problémy
0:02:38když to kontent kontejner forma prostoru znaky
0:02:42když to kódové s rokem trošku vzali úplně proč ne opačně prý s tou nakreslit
0:02:47volby specifikaci ju
0:02:49na ty se pracovalo na základě toho vznikla implement implementaci a
0:02:53a vlastně štyry specifikaci jedna popisuje to wizard imidže další specifikaci a popisuje o to
0:02:59tak jestli chcete půl nějakými svých registrů tak vlastně jak se to prostě bude vyhodnocovat
0:03:05paprika to docker ani nemá a odjel jak vlastně vytvoříte kontejnery s těch imidžů
0:03:13okej tak
0:03:14za sem tady nepostupuje vysvětlovat že vlastně slinkujete komponenty chceš těch kontejnerech a postupy sou
0:03:20dostanete specifikaci to je proto mu ta špice zkratce je celkem byla po jsem si
0:03:25že vás nechceme zabít na začátku tu druhou specifikaci jo
0:03:30takže nové linuxové kontakty často vlastně
0:03:35je to vlastně proces k že ten vám běží na systém
0:03:38a
0:03:39akorát je trošku jiný naše ty procesy ostatné na tom
0:03:42stane
0:03:43no
0:03:44mu s mostem by mě jak schopný ten proces výtvory
0:03:47a to potřebujete ta jaký kolo
0:03:51původně je to projekt alice vektory půl fijian je spousta scan
0:03:56krok s použil soukromou říkal tady vlastně
0:04:00mám názor že linux kontejner s
0:04:02a
0:04:03dobou původně beckham strukturu vlastně používali lehce na to aby boli schopný spouštět kontajnery ale
0:04:09ke že to nápis čko docker gulagu tak spojový tomu se podepisovanému
0:04:14takže vytvořili projekty kontajnery spolupracovat inzerce mísil mámy aplikovat reset googlu koreluje s
0:04:22a to je vlastně ta foundation prostě kontajnery půl co to je taky že co
0:04:26jste schopni vytvořit konta je
0:04:29xor zapojil je to nápisama riziko
0:04:32a vlastně pomu sou krátkého gól kódu ste schopni vytvořit konta je
0:04:37to je celkem pěkné
0:04:39a co teda podporuje tak základ kontejneru jsou nejspe jsi šel co to teda sou
0:04:46ty nejspe jsi
0:04:48můžete si prostory ten aplikovat
0:04:50je to vlastně odděleně skupiny procesu
0:04:54ostatné skupiny procesor či updatovat jen aplikaci tady ve škole
0:04:58zašel vyučování je dimetrie matematika kdo vše fyzika vlastně každá tatry na je nanejvýš peněz
0:05:05je vlastně žáci matematiky viděl jsem i se vám se bavit a z že si
0:05:09vo physical taky s to viděl jsem se velkého se bavit a my sebou sami
0:05:12možnou bude tam ste na to že to sou to jste souhlasím nejspe si vkradli
0:05:17aplikovat
0:05:19teda a ke soud je nejspe si aplikovat je pěknej space že vlastně skupina procesu
0:05:25viděla jsem se bála a ne lidi
0:05:27skupinu procesu dále
0:05:29dalšími spisy a pekel mám bejt space že vlastně ten proces má vlastně tabulku mám
0:05:34to tak že je uplně odrovnal toho hosta
0:05:38dali tam network není space že vlastně scan jsem tvoje kompletně nový světě místa pro
0:05:43ten proces
0:05:45dali tam ještě u trestném space vy ste možná vlastně kousne jenom domény
0:05:50pro ten proces
0:05:51a nakonec
0:05:53tak a co komu
0:05:55zájmová kontroverzní na username space
0:05:57to znamená
0:06:00že vlastně ten je vzor vtom kontajnery aprikot kontejnery to bude inzerát nula či že
0:06:06root
0:06:07ale ten systém ho vlastně uvidí jak
0:06:10aplikovat jako jde tisíc čili běžný uživatel že v rámci toho kontejneru stě schopni vyrobit
0:06:16true to skáče aplikovat nainstalovat balíky
0:06:20managovat uživatel a podobně ale
0:06:23už mimo toho kontejneru ste vlastně nějaký obyčejný uživatel to vlastně netočil teraz docker plyn
0:06:28a to z jedna devět tak u zákonů podporu pro username spisy
0:06:33a
0:06:34další a
0:06:36dost tak a technologie která slouží
0:06:38tak to nejsou kontajnery také
0:06:41dopoledne posunu bych se si grupy
0:06:43že vlastně
0:06:44zkratka odklon troubil to znamená že ste schopni efektivně kontrolovat ris osy jsou těch procesorů
0:06:51že naprogramuješ to prostě stanovit kouknu procesorového času kulkou
0:06:58taky stole
0:07:00paměť kouk může daný proces využívat prý padne na světě koko může jako že prima
0:07:07to poslat paket to a podobně
0:07:09dolist okapo byly ty s
0:07:11to je vlastně
0:07:13technologie raket
0:07:14osle povodně skenery bože ste mali nepredikl ne primy ne privilegia
0:07:20okej tak privilegovaný proces a ten druhý
0:07:24takže privilegovaný je root tady vlastně můžu výčet k o a linuxový kernel vlastně neumí
0:07:30nemůžeme kontroly
0:07:33avšak ne každý binárku chcete pustit jako root každého by nemohla však všade tak o
0:07:38tom z několika mobility s to je vlastně tým neprivilegovaným to je proces tam jsou
0:07:43schopné pytle nějaké další je možnost ičo možno ruby aby další systému se mu ještě
0:07:48po vzorečky baterky čekat
0:07:50na zem intrik tak téma hlasivek a pobili ty jedna z nich je aby mohou
0:07:56vlastně používat row sockety a druhá je nechci slavný to já nevím čeho by
0:08:04takže to s okapo byly ty s a způsobem radě síly konta nepodporuje kryju že
0:08:10taky za nový projekt linus torvalds v okomentoval jako že to je
0:08:17no
0:08:18že to je projekt holt pár šelmy firmu jsou na v brně check point restore
0:08:25časté check point restore
0:08:27máte kontejner pod sme na systém na trestem urobili update toho samotného sto systém optu
0:08:32je to než ta no a jen animistech co je za ten kontejner trestně autem
0:08:37proces prostě tak jako je jasný dodavatel na plnej mašinu to vlastně poločase kryju snažit
0:08:43vlastně zprávy check points toho pak to stavu
0:08:45a potom ho pošle na ten
0:08:48a ten druhý host systém a tam ho spustit
0:08:51to znamená že názory vlastně tam dnes unplanned
0:08:54všetky buffery za světě na disky a vlastně prosím je to na ten
0:08:59na tom druhýho ste to teda
0:09:02ne do nebes proč to jako to může fungovat ale os funguje
0:09:08takže tady kontejner takže
0:09:10máme
0:09:12mám jaký že jsou která vyrobit kontejnery to je super celkom ale asi nebo nepiš
0:09:16se vlastně kód na to bysme si spustili a patch někde
0:09:20takže otcové to dám si to je vlastně ten projekt to co open kontejner šli
0:09:24myši atif
0:09:25a ten
0:09:26vlastně map rámovku detaily kontejner a pomoc od něho vypadáte kontajnery
0:09:31má taky sto commandlinu interfejs to je vlastně můžete používat na samotné vypadají ty kontajnery
0:09:38no a výborně to jakousi a respektuje to k čemu se dostane za chvilku tak
0:09:42a čemu by taková se ten kontejner spustit
0:09:46má celkom také zákonné featury dokáže nastartovat prostě ten kontejner dokáže kryju křižovatka žili konta
0:09:52je
0:09:54dále
0:09:54schopny poslal signály aplikaci kterou si kilo byste mohli z aby ten kontejner
0:09:59a máte kačenka že už na každý má za ten kontejner
0:10:02s aplikaci stokesův zahrál s nemám že ke zarazit vody má zabije motorku nesmaže
0:10:08musíme anebo neznal filesystém a tam smazat nějaký soubory
0:10:11čemu celkovým nepijeme
0:10:16dole podporuje bych řek používat docker je to vlastně ta jistá funkcionalita docker řek že
0:10:22vlastně spustit proces tom nějakou tam kontajnery typicky se to používáte s tam spustit a
0:10:27šel ke poprvé že nečas debatovat
0:10:31další věc je že dokáže vygenerovat soubory s těmi spojkou to velmi dobrá věc tomu
0:10:38se ještě dostaneme
0:10:39a vo myslet koště dokáže zapózovat a znovu spustit ten daný proces
0:10:44to se tak aby
0:10:46that terčem a docker těší
0:10:48taky známe
0:10:50to je takže máme tu to je dokážeme vlastně vypadáte kontejnery na základě jakeš peci
0:10:55si prací je
0:10:57a dobré a ne na čem to vlastně proč u
0:11:00proč odraz nezabijeme dockrem našels požádal si
0:11:05jde o to že rámci vy
0:11:07to si bavit volit ten kdo vytvoří ten kontakt nedokážete manažment všetko kolotoče vlastně také
0:11:14pěkně jako voliče musíte kontent flastr populárně šli aplikovat je aplikovat není tam žádný register
0:11:20ani žádný register pro takovou
0:11:23to znamená že
0:11:24aplikovat
0:11:26nemovitosti imidže jezdil s nějakým špek nějaký standardizovaný proto končena pregel to šuma docker je
0:11:33docker hat vlastně má centrál ne úložiště všech těch imidž o vypovědět docker půl
0:11:39a toto proto vám to vlastně stáhnete největší a sto vám neschopnost prej potom ten
0:11:44kontakt
0:11:45toto prosím není to je vlastně
0:11:47vůbec červi ten kontejner jenže
0:11:50toto jsou dvě vlastně vypadá ně ty imidžů posně from si zkratka tomu ste to
0:11:56byla co by filesystém
0:11:58a
0:11:59a není tam žádný způsob pako vlastně ten file system vytvořit ztrátu použít nějak extra
0:12:03netu
0:12:05krista vlastně nesežene imidže tak tam nejsou ani žádné meta data pro ty imidže vize
0:12:10interfejs francie vlastně taky že klid chcete nějaký s posun uznejte konta ne tomu ste
0:12:15upravit soubor a tam sme nějaké ty jatky není to tak že byste
0:12:21mohli pro nějaké argumenty binárka na vlastně to spraví za vás
0:12:26další také večer věci či vlastně vtom rámci nejsou
0:12:29je network i a prý ten docker je schopnej mám zprávy pryč a potom vlastně
0:12:34ty kontejnery napojen na ten pryč a vytvořit jednoduchou si
0:12:38to vlastně tě že musíme řešit textovou view mike máte kontajnery typicky a nějakou aplikaci
0:12:44u která má data tak nechce za máte data vtom kontajnery chcete tom a ne
0:12:48jako extern může skočit na prokoukla strom se
0:12:51a
0:12:52osy managovat si ten ty data externě
0:12:56další věci beckham tomu docker chcete slovo graf
0:13:00to je vlastně
0:13:01využití je koupil krát filesystém mohou je typicky
0:13:06máte to jako za ten vrstvu toho kontejneru a
0:13:10zpět zapisuje teda to tak se to vlastně ruby z nějakýma ve vrstvě a tympanisto
0:13:14šutry město vlivem ste zkopírovat se mi meč a využívat ten čin aplikovat kufru ssh
0:13:21podobně
0:13:23no a způsobem rádi popisované ty že mě jollu třicet viď jestliže naozaj ten winchester
0:13:28se stihli obsahuje dostal nějaké firmy autora
0:13:33počet a má být
0:13:37tak co s začali byt je slajdy a zase osum jsem tak slez to že
0:13:41to je co komatu c z to mají samé rozumem texas nakreslenu chybě branži často
0:13:45vlastně
0:13:47a jak to vlastně funguje tak že máme tam vlastně té tak se chci je
0:13:52je tam vzpomenete request vysoké a
0:13:56teď strašně že ze space
0:13:58takže skenery máme vlastně kernel ten je schopnej
0:14:01hrát
0:14:03intra dvacátého má to drahé a na ty vlastně mapos postavené
0:14:08a ty pro není s processing ropy jak a pak byly ty
0:14:11a potom to jako že sou stando josef p jsou tam
0:14:14tam je taky věc ale konta ne to je schopna jen teda interagovat kernel na
0:14:19ty metoda rámci které používali kontejnerama zako je to vykládáte kontajnery
0:14:24podle mě specifikace kterou na dalším slajdu ukáže
0:14:28a
0:14:29no a rámci vlastně využívá to pro mámu
0:14:32roky to takové s
0:14:34a je vlastně schopné managovat
0:14:37v jednotlivostech kontajnery
0:14:39takže celkem super
0:14:41jsem se dostal jsem tak sem si uvědomil že je teda pěknej ad půl prima
0:14:45na že ty kontejnery po jedno
0:14:47ale vlastně ty aplikaci nejsou jako tajné typické tou večer aplikace která má pixlu že
0:14:53a je dán ještě chcete maturity nějakým volbám se to je vám vlastně
0:14:58vydavatel šest
0:15:01dalším dištanc jen aplikovat vaše aplikaci cattle na večeři takže mě
0:15:08no toho jsou vlastně orchestra vše systém určena pro katku budeme ty sláno boku impulz
0:15:14které vlastně jsou schopné s tou vašeho aplikaci u
0:15:18jedna velikost projekt to mám a je to trefil černý aplikovat taky ten auto scale
0:15:23klid ty tam je server sloupek vlastně vytvoří další
0:15:28další kontejner s vašeho aplikaci jo
0:15:31to je tesco compaq ne ale už na ty by to už co má nějaký
0:15:34pěkný dobu v interfejs a po jsme co my life cycle prošlo aplikaci už ve
0:15:38sportech že mám tu aplikaci vtom po bytě
0:15:41a chcem nasadit a pro před kouzlem na
0:15:44nechce vedení či ne a na to jsou vlastně platforma se sem ještě na pytel
0:15:48openshift takže už vlaku prentice
0:15:51a no a slipech webové rozhraní je tam s jednoduchou prý já to tam projekt
0:15:55lze tanky protože to je pak to tam vlastně šek odešel za vás vlastně vás
0:15:59ani nezajímá že dole nějaký to karel barel si jabok také něčeho
0:16:04takže to je celý ten vztah
0:16:07a ponesete rozpoznat specifikaci jo
0:16:11takže samotná vlastně dokument s a dokumentaci jak tomu hodnoty specifikaci jako filesystém brandly
0:16:18že to je vlastně
0:16:20pár souboru kterého si prostě popisu a ku vytvoří ten konta je
0:16:24takže sou tam dva soubory ty nikom fin že jsem dvě random že jsem
0:16:29config že jsem je vlastně
0:16:30tak konfiguraci pro tu aplikaci doktore vlastně
0:16:33nezávisle na tom osciloskop systém je random ten vpravo závisí na osciloskop systém je to
0:16:38sem prýgl
0:16:39definuj ú mám politik to je vlastně muž témat na každou systém nevíte
0:16:46no a potom je tam chtěj samotnej celý ten file system toho kontejneru
0:16:49tak za smrt encoding že jsem cesta tam zase všecko nastavuje
0:16:53takže s promenádě verzi a teďka tiskací je to tak a nuda
0:16:58dals to nastaví ta cesta k tomu filesystémů té holčičce mého méně toho něčem čili
0:17:03no mě hodně
0:17:05dále se nastavit ten proces autem samotný kontejner
0:17:09na stejný samou ujde dojde
0:17:12dále že čez amálko vás terminál skenery
0:17:15potom samotná vlastně se mrknete argumenty té aplikaci
0:17:20pro ne pro straně a ještě pracovní adrese aplikaci to mám trika děvčatům a
0:17:26jeďte se tam vlastně alokuje ten termín a skenery a spustí se tam jednoduchý šel
0:17:31takže
0:17:33to by robil
0:17:35to bylo toto
0:17:37celá jednal s tam nastaví já vlastně že ktoré adresáři
0:17:42bodů
0:17:44kterého dnes tady budu nějaké mám pointy eště same definuje že co se tam bude
0:17:48montovat letos a pověřil k tak tu a tu a tu bude něčeho kecat ten
0:17:52kontejner svědčí že a prej kam kde si zprudka sirupy
0:17:58potom je
0:18:00každé té specifikaci je se snažili nějaká mezer za takže tam potom
0:18:05konfiguraci opravu pole pravý no
0:18:09přes vatry ta teka mobility však jsem volil
0:18:12a dal ještě vlastně na čem to by lži
0:18:15takže ten konci co jsem tady taky bylo stejný aha ještě
0:18:19eště za nejspe jsi
0:18:22komu bude to vlastně na mapováni je to čemat nahlas to je to červ kontajnery
0:18:26protože máš to prostě polda že ktorý ještě chtěl zradit samá mapovat na proč ne
0:18:31čas tom kontajnery
0:18:34a vyjde samozřejmě
0:18:36tak terezy to ram tam že jsem ten je teda o mnoho duši
0:18:40ale není nemám to co opravené
0:18:43takže to číslo portu je podpora si že sou kyčle celkom sportovec takže vás ten
0:18:50nepodporuje tak vůbec jako
0:18:52vy tvrdíte světě
0:18:54a půl jsem že sis
0:18:56ste schopni to si vytvořit rámci toho kontejneru tak sem eště nastavit domů k tady
0:19:00vám vlastně preview tvar ani toho kontejneru spustit nějak u nějaký toolu který vám to
0:19:05si výtvory čin aplikovat takto
0:19:10takže to je to se spoustě proti maxovi tvoje peníze a kol source
0:19:14pustit ten kontejner
0:19:16potom se s a spoustě tak je tam postaven zvuk a potom ještě postoupí že
0:19:21kilo vlastně chcete ukončit
0:19:23zvuky
0:19:25momentálně na toto utvořeny půl request docker i a
0:19:29že aby vlastně to dokázal s docker ke spustíte ty docker kontajnery tak abyste se
0:19:34tam objevil nějaké půlky ale
0:19:36může dělat ten mizera jsem tomu za pláči
0:19:39tak snad se to raz dočkáme
0:19:42dá se ty mám ty jako jsou volil tu se o se prostě definuje že
0:19:45časem přesahuje mám to vás takže
0:19:47a se na tebe tam pro dnes
0:19:50a prípadě můžem tam nějaké data z nějakého paní
0:19:54z nějakého adresa rána hostovi
0:20:00tak dále je tam eště
0:20:03asi i při další strana konfiguraci jel jsou to je to shrnul najednou slajdech tak
0:20:08eštěs tam už to vybrat ktoré nejspe jsi se zeman tak ty ne že
0:20:12dodáte proč se ten záznam toho je tam
0:20:15konfiguraci je pravdivá jestli vlastně že
0:20:18binárka mrknout apollo toho
0:20:21takový i takový vytvořit
0:20:23no je tam konfigurace si group to je pak dlouhá tu
0:20:27podstatě ste schopni uplně všechno nastavit
0:20:32no je tam sice to vás teda vlastně random konfiguraci a kernelu která může vlastně
0:20:37jen a pro ten proces samotný
0:20:39ne lojovými s čeho stehů limit binárka kdo poznáte dali se kryty technology jako selinux
0:20:46apparmor
0:20:47po to teda kde se nastavuje po taky moje dvouma ten kontejner udržovat
0:20:51a poslat na té sekery ty technologie se komprimuje jste schopni vyfiltrovat
0:20:57cisco je
0:21:00na tom stole menší a tak vektor na ty s kontejneru
0:21:04okej
0:21:06full a to sou fuk o nevyšlo von to demo zavedl vše
0:21:09takže toto je podstatě poslední slajd
0:21:14kde vlastně
0:21:15se staneme se sumarizovat o čem to vlastně
0:21:18takže
0:21:19to u ní fousy a ráno si vo stolem freiburg jako vypadat jako utajené ženy
0:21:24s autorem už to použit ale time celých pět že tam plno ne tak z
0:21:28vás poté
0:21:29procesama možnost si vyzkoušel pryč troubení téma že asi bys o práci nepoužil že vlastně
0:21:35ten docker tam dala fakto
0:21:36to také pěkné prostor je takhle stěny kontejnerových rámci je fakt ten pán by tak
0:21:43máte teda git
0:21:44no
0:21:45tam se používá vlastně polemika pošlem
0:21:50tak poďme se pouze teda tomletom demo
0:21:54oni s ostrahou rozes prameny jednoduchý konta ne ale
0:21:58sem si vona můžete
0:21:59to pixlové demo tak jsou spojena love brand kontakt
0:22:03zprávy je ten kontejner bude ječet proxi
0:22:06a ten bude byl žatce z rámci a potom k nemuseli nám
0:22:10kouknu koubek instanci ještě nebyly deamona a vlastně ten bezprostředně útok cest docker tam potom
0:22:17pěkně uvidíte los je ten nevzali kterém se rozdíl mezi těmi gumy tu my
0:22:22celé nebo mám na githubu je kriste sil co diskusi to musel pozor jsem to
0:22:26spravil tak
0:22:28to je link
0:22:31a
0:22:33která znám terminál na
0:22:37projektu flash dovolené vidět
0:22:42něčem vidím
0:22:44dětech vědět
0:22:47no budete naprosto ukážeme si
0:22:52takže
0:22:57nevím jak je to s podporou hrozný distribuci jasně number ansiblu fedora si party měl
0:23:02se mi zdá
0:23:04a to je ta ně já teda proto todle musím se musel jsem zkompilovat hodnota
0:23:09vedoucí proboha strašně stará aniž nedokázal
0:23:12takže já to mám do konce jakou poslední verzi výskytu
0:23:16takže takto to vyzerá
0:23:19takže toto dokáže prostě telecom popisoval start with check point restore pokryju
0:23:24jak a podobně
0:23:26a ho do sem se dostane zpět k tomu spek u
0:23:31oni vlastně na githubu je
0:23:33ten asi projekt
0:23:34má nějaký
0:23:35někdy tutoriál jako vlastně s to zkusit máte tam prostě ten sypek
0:23:39tak jsem ho se z obrázku byla zkusí spravit kontajnery to bys to nefungovalo
0:23:43sem se s tím asi ten jsem tu uváděl že sem jako fakt nevěděl
0:23:47ještě stejně
0:23:48to sem
0:23:49ten spěch kompot zahodila generoval se moc rámci spektra to fungovalo perfektně takže které kde
0:23:54budete používat docker čem použit rámci spadneš kopírovat něčí šáhnete na internet
0:24:03okej tak si pozor na nějaký ten spodek takže takto to vyzerá ten konflikt že
0:24:08se nám tam že jsem
0:24:10takže okolí ten com chci ten mě
0:24:12tufu snad
0:24:14tuto
0:24:18takže to je ten konflikt že jsem stalo se prostě té věci nebo popisoval
0:24:24akorát je to z menu vlastně ten argument že používám
0:24:27spuštěn tu eště proxi
0:24:31už vám chtěl ten konfigurák ukázat
0:24:35tam vlastně to je celkem jednoduchá věc
0:24:37to mám je mi to bude napůl chtěl jsem deset poučovat a bude se to
0:24:41snažit vyplivne ne na pátek se rovná se mi to vše se štyry byte if
0:24:44o
0:24:45uvidíme to bude fungovat
0:24:48to je ten com chci že jsem a to je to nám tam že sem
0:24:51tam je to mohla vést sou ty komponenty
0:24:54to stalo se tak at je typické chtěl očekává to co systémů letadla dostupné
0:24:59luky tam žádné nemám
0:25:01a
0:25:03to je to snad request jestli grupy
0:25:06takže to tohle
0:25:08name space je tam a všetky oken network nejspe jsi logo vlastně sami nechce víc
0:25:13starat a svět proto demo takže vlastně bude to všetko v jedné světě it na
0:25:18lokále o znalost to je tak to bude to co ten kontejner obědě
0:25:23to je ten
0:25:24co tedy v a jestli to je to je vcelku mnohé
0:25:26a na konci tu
0:25:29s jakou selinux
0:25:30chtě to vlastně router se s propadneš enclose nevzpomenu
0:25:35to je tak ahoj že chcete že vy máte
0:25:38no ale nemám ty aby se vlastně propagoval že máte
0:25:41adresa to je známý nám namontovaný někde jinde opisoval se to propagoval
0:25:47to
0:25:53ke takže to je ten jeden konfigura druhý konfigurák
0:25:57a dále to ten router fast takže
0:25:59prostě tam spolu se
0:26:01jak to tam to je
0:26:03tu konfigura péče praxi tak jsme spustit
0:26:07tak to teda
0:26:09tak to komplikované
0:26:11a co hrajeme eště mějte hat vedle sebe nebyla takže ještě prostě z toho strašně
0:26:17smutná že
0:26:19já nenašla
0:26:20tak ten pojem do jiného terminálu a to mám vlastně vykonáváme to githubu bere po
0:26:26co mám čemu vzpomenete
0:26:28jo to sou vlastně vás květinky
0:26:30tak jsem si spravil superjednoduché jeden vlastně
0:26:33vás puštěna docker konta
0:26:36a vlastně nastavuje
0:26:38toho
0:26:39to ještě ty piny na nákup or těma poučovat k že to máš jako ne
0:26:43světě tak
0:26:45to se tom furt jakousi vokolo toho
0:26:47dycky dávaj na viac
0:26:49to je taky zkus na pár nastartovat
0:26:56že to spustit
0:26:57a vlastně kdo poznáte docker tak je to že ty rozměry a stejný tvar a
0:27:02ty je
0:27:05jo a se to
0:27:07to je to život mi mě štve že pár
0:27:10tak teraz
0:27:12ta zmínka že browser
0:27:17a
0:27:18vlastně ta ječep praxi takže vidíte že vlastně
0:27:21ty je to u sebe jsem dostupné ty dostal nedostupné
0:27:26tak zkusme tam nějaké request i poslat
0:27:30takže
0:27:30další skript těchto ris
0:27:33zavolám houbách
0:27:35to se to s nekonečnou řekla posila request ty
0:27:38a
0:27:39ještě schopni to spolknout a bitovou ty a celých teredo v nějakém že
0:27:45pak to nemám vozu metody filtry takže to ruby práv procesor
0:27:50a
0:27:52tak tam pošle park vestou
0:27:55to byl že když to nevypisuje
0:27:57už se pozor at
0:27:58na tom je tak to je strašné je to že tady tato
0:28:02tušil párek vestou a je to teda pěkně roste ten mezi všecky ty jak nové
0:28:06servery a nakope jich je
0:28:09no se děsil
0:28:10co to slovo to tam osum ale pak s tou
0:28:14a teraz tomu že má k tomu ještě prý dodal vše
0:28:18já vše servery
0:28:19zabij
0:28:22poslední
0:28:24vidím
0:28:26jo tam ještě nějaké servery například
0:28:29holt prosinci
0:28:32třicet dva
0:28:34osum tisíc šedesát čtyři na porto
0:28:39to vlastně vidíme tak stalo se pěkně prý nahraju
0:28:47můžeme pouze tramvaje
0:28:49nečekal
0:28:52a ty se vlastně toho
0:28:54ovšem vlastně postupně chyta
0:28:58a můžeme zas
0:28:59osobně jak vesty
0:29:02vtom to terminál
0:29:07takže jo tak se snaž zas posila zas ještě
0:29:11jestli let
0:29:13no a vlastně to co sem floating démon hlavně z
0:29:16ukázat je že
0:29:18na to by se staral ten rámci kontejner
0:29:22tak jsem vlastně si musel vytvoří ten file systému sem se na pisatel konfiguráky
0:29:26ale kdež to
0:29:29na to aby sem vlastně spustil ty docker kontajnery si zapisoval vlastně spoustu single entry
0:29:35krása není on je to vlastně celé spoustu že vlastně tam je vidět a
0:29:39jazyk ty
0:29:43to je z mé strany asi všetko