OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Otevřená města

Ondřej Profant (Hlavní město Praha)
Spolek měst zabývající se podporou otevřenosti v oblasti municipalit. Pojďme společně tvořit města využívající open-source, transparentnost a spolupráci.