OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Open Data v Brně

Jiri Ulip (Brno)
Ve vyspělých zemích už jsou open data poměrně rozšířenou záležitostí. Mnohé světové vlády si již stihli uvědomit, že v postindustriální společnosti není zas až tak podstatné, co se kde vytěží, případně smontuje, ale to, co se kde ví a umí. A právě k rozvoji znalostní ekonomiky a inovací mohou open data nemalým dílem přispět. V České republice se tento trend zatím rozjíždí spíše pomalu, protože pro tradiční strany je těžko uchopitelná pirátská představa, že informace chce být svobodná a je jedno jestli ji někdo dál využije komerčně či nekomerčně. Ano, jsou zde iniciativy, které se o podporu open dat snaží, ale otázka je, co z nich zbude po střetu s politickou realitou. V tomto ohledu je, myslím, Brno díky šťastné politické konstelaci ideálním místem, kde si můžeme všichni vyzkoušet, co to vlastně open data jsou a jakým způsobem se dají využít.