OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Jak zkontejnerizovat aplikaci

Honza Horak (Red Hat)
Workshop představí základy a doporučované praktiky konterjnerizační technologie Docker. Návštěvník si bude moci vyzkoušet, jak převést klasickou aplikaci do Docker kontejneru a jak ho následně použít. Zaměříme se na dva typické příklady -- Python aplikaci a PostgreSQL databázi.