OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

COPR - Váš repozitář balíčků pro Fedoru

Jakub Kadlčík (Red Hat)
Pracujete na zajímavém projektu a chcete jej nabídnout uživatelům Fedory? Zúčastněte se tohoto workshopu a společně se podíváme na základní principy tvorby balíčků pro tuto linuxovou distribuci a především na možnosti, které nám nabízí k jejich zveřejnění pro ostatní uživatele. Stěžejní částí workshopu bude seznámení s build systémem COPR, s jehož pomocí hravě vytvoříme veřejný repozitář pro balíčky našeho projektu.