0:00:15takže já vás tady vítám na se prezentaci už teda to bylo představeno bude se
0:00:21to týkat mé aplikace šotoris a toho jak vznikla jak se nám podařilo získat data
0:00:27o dopravního podniku města brna
0:00:30u sem byl krátce představen představím se eště jednou takže tady máte já ti dnešní
0:00:36program
0:00:37takže ten představení pak vám něco povím o dopravní podnik města brna pako fanoušku svých
0:00:44aplikacích a jak probíhal pojednání
0:00:48nejmenuje tady martin křižík studuji fakulta informatiky masarykovy univerzity zajímám se o to hned windows
0:00:54a windows von
0:00:56dobré rychlej tady žádné židle já jsem se trošku bál na linuxové konferenci že bude
0:01:01problém s tím i v brně
0:01:03a to hlavní jsem takzvaný šotouš
0:01:06co to šotouš říkáte si
0:01:09šotouš to je prosím člověk který se zajímá o městskou hromadnou dopravu nebo spíše hromadnou
0:01:14dopravu celkově šotouš i seděli na různé vlakové šotouš tramvajovej šotouš tak olejová vozidla je
0:01:21zajímají pravděpodobně nejvíc ale mám spoustu kamarádů kteří jsou pull it in autobusy
0:01:27na takový šotouš to je to je zvláštní člověk protože on si dokáže pamatovat všechny
0:01:33evidenční čísla všech autobusů brně nebo dokonce v jihomoravském kraji nebo čísla karosérií všech autobusů
0:01:41celé republice klidně i
0:01:43a šotouš i rádi fotí velmi rádi fotit a když fotím šotouš je tak to
0:01:48může vypadat například tak to že zrovna tam projíždí nějaká pěkná tramvají a vidíte hlouček
0:01:53šotouš mu s foťáky většinou velmi kvalitní se dobrý měl by byli
0:01:58rádi chodí ty tramvaje a potom si ukazují fotky a dávají je nahoře
0:02:03intranety
0:02:06šotouš i tak je to dobré fotografie se snaží vždycky najít to nejlepší místo takže
0:02:12někteří lezou na stromy kteří lezou na sloupy elektrického vedení někteří když třeba zkrotit platy
0:02:18tak jejich cílem je míč o nejhezčí fotku takže jsou schopni si vzít například i
0:02:24motorovou pilu nebo obyčejnou pilotů a uříznout nějaký stromů podél trati protože ten by jim
0:02:29vadil záběru
0:02:33já naštěstí teda nejsem takový ty však troše ale známých na můj vkus až příliš
0:02:38mnoho
0:02:40potom další věcí je sbírka s tou to je to je hodně důležitá věc každý
0:02:45šotouš míra jízdenky označit díky různé díly z vyřazených autobusu někteří dokonce kradou štítky s
0:02:53těch autobusů jenom aby měli nějakou památku mashe seš rotují
0:02:57pro sou mají doma plné regály mám kamaráda který sbírá ty vlakové se vole jestli
0:03:03se si někdy všimli na každé na každém vlaku na každé lokomotivě si takto velká
0:03:09cedule která označuje to číslo té lokomotivy nějakou evidenci
0:03:15a on jich má na plný paneláku líbit a doufám že na ni nikdo nezavolá
0:03:19statista statika protože
0:03:22ten byt je opravdu přetížen
0:03:26ne to bylo něco valše dalších pět je teda zase vrátíme zpátky dopravní podnik města
0:03:31brna
0:03:32že asi všichni tady občas využíváte službě máte je to dopravní podnik města brna je
0:03:39akciová společnost jeho jediným akcionářem je město takže
0:03:43vlastně vedení podléhá přímo městu je provozovatel aktuálně jedenácti tramvajových linek třinácti trolejbusových a padesáticí
0:03:52autobusových tomu navíc má lodní dopravu na brněnské přehradě
0:03:58potom má asi odhadem dvě stě devadesát tramvají sto padesát šest trolejbusů tři sta autobusů
0:04:05těch lidí je tuším že šest
0:04:08každý den vypraví kolem sto osumdesáti souprav tramvají desky osmdesáti autobus los to trolejbusu je
0:04:15to opravdu velké číslo těch vozidel má každý den ve městě strašně moc
0:04:19tomu patří i spousta řidičů spousta údržby po městě se pohybují dispečerské a vozidla která
0:04:26zajišťují hladký průběh a případě nějakých nehod nebo jiných závad tak se to snaží řešit
0:04:33dopravní podnik města brna je také zapojen do informuj integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje
0:04:39a díky tomu vlastně můžete brně využívat podobné nebo tohoto integrovaného tarifů takže
0:04:47za ty shannon karty a podobné u řekové jízdenky
0:04:51no a nás zajímá nejvíc toho že je také provozovatelem řídicího a informačního systému hade
0:04:58zkráceně tady is
0:05:00když budu mluvit o nejsou tak mluvím o tom to a to je to je
0:05:04pro vás nejdůležitější věc protože díky rysům a dopravní podnik ta data a díky těm
0:05:10datům ty data mám já
0:05:13a teď si teda povíme něco málo tom rysu
0:05:18to tedy nic informační systém d začal se budovat je někdy v roce dva tisíce
0:05:23jedna a trvalo to přibližně tři roky poděl se o tom spousta firem
0:05:30kdo zajišťuje vlastně obrovskou datovou a von lidskou komunikaci díky němu mám a dispečeři a
0:05:38vlastně dopravní podnik plnou kontrolu na organizaci provozní té městské hromadné dopravy je to naprosto
0:05:44unikátní systém na světě i jezdí se jí z jiných dopravních podniků dívat
0:05:49jasně to vypadá hezky rauš není rok dva tisíce čtyři takže užší dopravní podniky mají
0:05:55podobné systémy ale tento patří mezi první a dosud
0:06:00dosud mezi nejpropracovanější
0:06:04jeho výhodou je to že nejenom že přes něj se to sleduje v reálném čase
0:06:10ale veškerá data lobuje takže se může sledovat ty činnosti řidičů jestli odjeli brzo ze
0:06:16zastávky jestli odjeli pozdě zastávky
0:06:19když jsou nějaké závady tak ten řidič to nahlásí přes radiostanici dispečinku tam sem to
0:06:24rozsvítí na obrazovce a vědí přesně kde ten autobus tě kde není pokud teda není
0:06:28rozbitá gpska co jsou přestává
0:06:32navíc díky lisu už asi dva roky funguje v brně automatické stavěný hýbe pokud vás
0:06:38nikdy zajímalo jak tramvaj chci dokáže držet to přes tu dřív to řidiči přepínal i
0:06:44ručně tlačítkem teď už řídicí informační systém automaticky ví co je to
0:06:50za husáka že to trolejbus nebo tramvaj a podle toho přehodit u výhybku kam a
0:06:56pokud to funguje
0:06:59mu jsem datového komické komunikaci s vozidly von lidská to je přes klasické radiostanice jedna
0:07:06která mohou při povídat s řidičem dispečeři když nějaký problém a nebo ještě například výluka
0:07:12tak mohou přímo spoušť spustit hlášení dovozu aby cestující informovaly o tom že
0:07:18je někde nějaký problém a
0:07:20a jak vlastně ten problém
0:07:22se bude řešit
0:07:25poslední dobou se to praktikuje častěji a častěji to že přece jenom proto že se
0:07:30někde něco vybourá a ty lidi
0:07:34jsou naštvaní protože nestíhají to ještě pochopitelné tyto věčnost kouslo ale když pak stojí deset
0:07:40minut tramvají a nevědí co se děje tak to už potom je horší a ta
0:07:44komunikace se zákazník je důležitá
0:07:47k tomu ještě datová komunikace s vozidly na vozidla vlastně pravidelně odesílají do rysů jsou
0:07:52gps polohu svůj stav například přesto dispečink může centrálně vytknout nebo zapnout topení ve vozidlech
0:08:00i když tuším že jenom elektrické trakce takže jenom trolejbusy a tramvaje
0:08:04stejně tak můžou kontrolovat jestli někdo třeba v létě netopí rozsvítěj se jim to
0:08:09a na dispečinku
0:08:11to
0:08:12na počítači a
0:08:15ratha vlastně slouží
0:08:17slouží široké škále věcí
0:08:20a
0:08:22podmínky co vlastně s tou můžu vřískat i cestující
0:08:26jak vypadá dispečer skýtá dopravního podniku
0:08:30dispečer si poznáte
0:08:32ten je ten je tady někde
0:08:36tady
0:08:37tady má ňákou mapu na kterou se potom podívám blíže záznamy sdružení kamer a
0:08:44tady má radiostanici přes kterou komunikuje s těmi vozidly
0:08:48většinou takle to vypadá na denní směně že tam sedí ovšemže dva dispečeři nebo tři
0:08:55a potom na příkaz samozřejmě méně
0:08:59ti jsou schopní okamžitě reagovat po městě jim jezdí posádky automobilech
0:09:05kteří přijímají teda ty příkazy tady s tou sálu a jakmile nějaký problém tak a
0:09:10místo
0:09:12měli sme nehodu například na veveří je to asi týden zpět
0:09:16jenom plech info se nic nestalo
0:09:18dispečerské auto tam bylo asi za třicet vteřin další minutu trvalo než to nafotili a
0:09:24za tři minuty ta tramvaj měla jsem teda vystoupil šel jsem pěšky jak sem byl
0:09:28naštvanej že to trvalo tak krátce
0:09:30a smekám před nima že trasy mu to povedlo tak pěkně
0:09:33zas vrátím trošku k tomu lisu ve vozidlech tak to vlastně vypadá kdybyste s vozidlem
0:09:40hade konkrétně pravděpodobně z nějaké autobusu
0:09:43vyndali vlastně celý ris
0:09:45takže
0:09:45ris je nejenom
0:09:48ty počítače a řídicí jednotky ale samozřejmě tam patří označovače už napadla a veškerý informační
0:09:54systém který se stará o zobrazování všech údajů
0:09:58kam to jede k dispozici
0:10:01vidíte tam nějaké reproduktory je to jednak hlášení dovozu potom
0:10:05je tam i pro nevidomé nebo i na i na pořízeném lidi takže
0:10:11no todle všechno se tedy stará
0:10:13a vyhodnocuje to neustálé a
0:10:16díky tomu že řidiči vlastně nemusí ani například praze dodneška musí řidič na každé zastávce
0:10:22zmáčknout tlačítko že jako od bavili zastávku
0:10:25aby mohli dál mysim to před potom jejich systému
0:10:28tady
0:10:29ne
0:10:36praha
0:10:38takže aspoň něco teda nebo todle určitě brně lepší než práce a
0:10:44právě jak říkám je to jeden ze modernější systémů i co by byl kamaráde zaveden
0:10:50už dokonce se podobném rozsahu ono šířil po jiných pro po celém jihomoravském kraji když
0:10:58tam je to trošku jinak to že
0:11:01tam to zajišťuje ten dopravce ale tam spousta dopravců takže
0:11:04to je zase společnost kordistko dá se to snaží všechno koordinovat a škoda dohromady aby
0:11:10to
0:11:10volal
0:11:13eště teda jsem byl přerušen že teda tam je to taky podle ti pěsti tady
0:11:17v brně
0:11:18si každé vozidlo posílá svoji polohu každých dvacet vteřin
0:11:22a nebo případě že baví zastávky tak tam jako napojeno na zavření dveří
0:11:28u autobusu ty tuším že na brždění ruční brzdy nebo
0:11:31zastávku je rozdělen se přesně jmenuje a sem tramvajový šotouš
0:11:35a
0:11:37tady vlastně potom to odešla tu svoji polohu vlasta pobavit zastávky do diskuse to zapíše
0:11:42že ten autobusové zastávky nebo tramvaj
0:11:45případě že odjel dřív tak se jim na dispečinku právě
0:11:50máte na té mapě se jim rozsvítí to vozidlo červeně protože pro dopravní podniky daleko
0:11:55horší když ten autobus odjede zastávky dříve než když jede později
0:12:00protože lidé jsou více naštvaní když ten autobusy mu jede přes no před nosem přesto
0:12:06jsou tam včas náš naopak dyž prostě má tři minuty zpožděný protože to za staré
0:12:11dopravního podniku často nelze ovlivnit
0:12:15ještě tady mám vlastně vypadá neponikluje aby to trošku vidíte
0:12:20ty čtverečky jednotlivé to sou vozidla
0:12:24barva toho čtverečků jako jsem říkal
0:12:27žlutá barva je že vozidlo má nějaké zpoždění
0:12:31šedá barva je že u vozidlu nejsou přesná data o poloze zelená je že všechno
0:12:35pořádků to je to sem si vyžádal tiskové mluvčí jestli nemůže poslat nějaké screenshoty tak
0:12:42evidentně poslali screenshoty kde není žádná červená barva takže
0:12:46asi zajímá mě jak dlouho čekali jestli sem to zobrazí
0:12:51že tady vidíte nějak etapy je to dobré linka mají velmi podobné možnosti filtrování s
0:12:58tím že mu mohou být samozřejmě i do historie podívat se přesně
0:13:03jak to jezdilo kdy protože když přijde na dopravní podnik nějaká stížnost že ten a
0:13:08ten autobus nejel padesát minut že na zastávce byl milionů lidí tak oni se pak
0:13:14podívají zpětně vlysu zjistí ano nejel deset minut tak ode píšou paní že teda to
0:13:20bylo téměř padesát minut takže toho titulu že za to nemohou
0:13:24potom ještě mluvil jsem von lidském klientku tak to vypadá vlastně okýnko symfonickým klientem díky
0:13:30tomu lidi kerý sou si může dopravní podnik přes radiostanici zavolat na vozidlo třeba na
0:13:36konkrétní vozidlo nebo konkrétní linku nebo dát výzvu jenom autobusům takže
0:13:42například se to využívá když máte ztratíte zapomenete batoh tramvají zavoláte na dispečink řeknete já
0:13:49sem se zapomněl baťoh na které tramvaj to bylo na ty co teďka jela a
0:13:54a který no šestka támle tak voni teda zkusí podle wisu dohledat která asi ta
0:14:00tramvaj to mohla by
0:14:01a pokuď teda si mi podaří konkrétnímu se to ideální pokud ne tak dají právě
0:14:06výzvu třeba na celou linku
0:14:08a
0:14:10díky tomu zavolej řidiči a řidič když má chvíli čas například konečne tak se podívá
0:14:16projde boothovo pokud to řidič někdo přinese u toho dispečink a o někom takový toho
0:14:20člověka že teda a no a podle rysů se podívají kde ta tramvaj nebo autobus
0:14:25bude
0:14:26za třeba dvacet minut a dohodnou se s tím člověkem kde se kde si může
0:14:30převzít nebo pokuď nemůžete časem to přijde na novobranskou do vedení dopravního podniku
0:14:36to nejzajímavější je asi mapa tady nám teda poslali dokonce i nějaké uprostřed máme červený
0:14:43takže může to se podívat že to vozidlo prahů
0:14:47odjelo dřív zas na janáčkovo divadlo
0:14:50třeba žluté a vidíte tam spoustu informací je tam
0:14:54tady je
0:14:54dvanáct patnáct což je evidenční číslo tramvaje potom nějaký kurz a
0:14:59potom jsou čísla které ani já neznám to že tato data nám dopravní podnik ukazuje
0:15:05zas tam mají možnost nějakého filtru mají tam zapsané i všechny výhybky se podíváte zastávky
0:15:11linky že toto všechno oni mají v databázi bohužel nám slovo poskytují jenom zlomek ale
0:15:19je to je víc než dost
0:15:21teď si povíme něco
0:15:23začátku vlastně těch dat nás to že
0:15:26to je
0:15:26systém dopravního podniku
0:15:28a
0:15:29to nejzajímavější se stalo jsme už dlouhá léta snili o tom že by podobná data
0:15:35byla přístupná ale bohužel to nebylo možné
0:15:39a
0:15:40pořád se vymlouvali na spoustu problémů a že to technicky složité a náročné a najednou
0:15:45v roce dva tisíce jedenáct se objevila aplikace filtrem
0:15:50jejíž autor je aleš pecha který pracuje právě pro jedno ze společnosti která pro dopravní
0:15:55podnik zajišťuje ten je s
0:15:58a
0:15:59tento člověk právě vytvořil jednoduchou aplikaci pro android
0:16:04která zobrazovala tenkrát asi tři tramvaje které byly v rámci reklamní kampaně vybaveny wifi jestli
0:16:10ste si s
0:16:11o mi na té na tramvaj měla polepy plzeňský prazdroj tak tam právě byla reklamní
0:16:15wifi
0:16:17která byla sice zdarma ale zahltilo vás to tolika reklamama na plzeň že jste z
0:16:20to byli opilý
0:16:23a účelem této aplikace bylo právě tyto tramvaje sledovat později přibyly nějaké autobusy
0:16:29a později
0:16:32asi měsíc později se dockeru se těch té aplikaci objevily všechny tramvaje
0:16:40a toho my sme
0:16:41využili
0:16:43a o tom jak jsme toho využili komponent chvíli abych prozrazoval ale díky tomu vzniklo
0:16:48spousta další aplikací jedna z ní je šotoris
0:16:52moje aplikace pak je uvozovkách konkurenční iris která je
0:16:57pro telefony se systémem android
0:17:00předvolební kampani odska si objednala aplikaci modré brno takže kdo máte iphony a androidy tuším
0:17:06že androidy taky já tam je mají podobnou aplikaci ta mi ještě nějaké věci ale
0:17:14já jsem to moc nezkoumal protože mám vlastní
0:17:17a pak ještě několik dalších které dneska nefungují protože ty data se mění a změnil
0:17:24se zdroj pátek takže to oficiální
0:17:26a ty lidé kteří tenkrát měli přístup k těm neoficiální datům
0:17:32teď už nemají a právě já jsem snaží poskytnout nějaký přístup ale o tohle za
0:17:36chvíli
0:17:41teď něco málo o tom šotorisu
0:17:43zveřejnil jsem ho prosím si dva tisíce jedenáct pracoval jsem na něm
0:17:48vlastně na konci roku ale tam byl a byl problém to že
0:17:55sme to nesměli moc šíři
0:17:57původní název byl mris
0:17:59seš má znamenat jako mobilní ris protože
0:18:02vlastně já jsem celý šotoris začal dělat proto protože
0:18:07ta aplikace wifi tram byla pro telefony se systémem android já jsem měl symbianovou nokii
0:18:12takže to nebylo
0:18:14a je to tak mrzelo a jako správný šotouš jsem potřeboval vědět
0:18:18kde konkrétně tramvaj
0:18:21tak jsem vytvořil právě takovoudle jednoduchou aplikaci bylo to napsané v php
0:18:27i byla optimalizovaná pro mobilní prohlížeče aby právě na ten na malé nokii to hezky
0:18:33vypadalo nebyla tam mapa protože byla to webová aplikace a tenkrát si symbianovou javascriptem moc
0:18:40neporadil takže
0:18:42takže to sem musel odložit a bohužel zatím není dodnes
0:18:46a cílem teda bylo zprostředkovat ty data a zvolil jsem trošku jiný styl myš pak
0:18:54se ukázaly jiné aplikace já jsem to od pomocí různých tabulek s různými filtry
0:19:00a
0:19:01původně tedy byly pouze tramvaje a protože to bylo neoficiální tak byly časté výpadky dat
0:19:07protože to bylo závislé na jízdních řádech ji a když se například o víkendu změnil
0:19:11nějaký jízdní řád tak ty data vypadly a čtyři dny nefungovaly a
0:19:15tím že sme to tahali silně neoficiálně tak
0:19:18s tím nešlo nic dělat ze začátku
0:19:23potom je teda se to všechno provalilo to mám kompozity
0:19:27ale
0:19:28zatím teda
0:19:30tak on undergroundu proto je sme měli strach že se to dopravní podnik dozvíte že
0:19:34prostě ty data ne
0:19:37tak to vypadá mris
0:19:39byla to opravdu velmi jednoduchá aplikace udělaná údivu
0:19:43aby
0:19:45aby vlastně ste měli ňáký základní přehled o tom kde ta vozidla sou snažil jsem
0:19:50se odsune jednodušší grafickou podobu jasně
0:19:53to číslo nahoře to ukazuje evidenční číslo tak tramvaje
0:19:58tady je linka
0:19:59a s
0:20:00směr kam jede za sem dostával zda dopravního podniku a potom sem pomocí různých databází
0:20:07vypočítává nejbližší zastávky z databáze ve máte jsem si vytáhnout kurzory číslo to mám takový
0:20:13co to znamená
0:20:16a pokud jste ještě kliku ji na mapu tady tu tabulku tak to ukazuje nějaké
0:20:21detaily o tom vozidle
0:20:23a dokonce jim a která se ovšem neměnila to že právě
0:20:27sundavat je by sis
0:20:29poradila zkoušel jsem to
0:20:32rok dva tisíce jedenáct
0:20:35to bylo je lisu a nemáme lidi s
0:20:40si
0:20:42půl roku později sem zakoupil vlastní doménu
0:20:45proč šotoris pro takové neobvyklé jméno špatně se to hledat vyhledávat čích microsoft store ten
0:20:51si s tím neumíš poradit skoro vůbec takže je to trošku problém propagovat svůj aplikaci
0:20:56ale šotoris vzniku vlastně takže já jsem to méno mris a
0:21:01mezi šotouš vás dobře tvořit šotoris
0:21:04se ten název natolik líbil je samo tady použil
0:21:07a obecně tenkrát jsem si nedokázal uvědomit že vlastně i mezi širokou veřejností to bude
0:21:14mít nějaký užitek ale když jsem potom
0:21:17jezdil tramvají já viděl jsem je spousta lidí
0:21:20má na spoustě windows von telefonu sou tady taky
0:21:24tak že to tam že to tam používají tak sem koukal a tady snažím se
0:21:30to teďka mě pro ty šotouš dělat i trošku víc pro ty obyčejné lidi kteří
0:21:34opravdu stojí jenom na zastávce ptej se podívat kdy mu přijede nejbližší tramvaj a zajímá
0:21:40ho že tramvaj číslo
0:21:42dvanáct nula čtyři je tam a tam má že jejich nemusí takový a takový to
0:21:47asi většina z vás zajímá
0:21:50a
0:21:51později potom co sem zakoupil doménu šotoris c z tak jsem vytvořil mobilní aplikaci pro
0:21:56windows po
0:21:57tenkrát ještě se je
0:22:00a ta vlastně funguje s odměnami dodnes
0:22:05takle vypadá samo aplikace a já vám můžu ukázat
0:22:10jako vypadal
0:22:13jak vypadá
0:22:16ohání se mi to podaří
0:22:23co ty na toto
0:22:27se
0:22:34to je tak když se ukazuje nesme ona je datech
0:22:38snům ruky nechce bavit
0:22:49na ještědu plus
0:22:58no
0:23:11dobře tak asi
0:23:13a výborně
0:23:14a na to
0:23:31tak a co má trošku problémy s tím bylo trošku dneska a
0:23:41no je to vy to co jsme dosud protože
0:23:47pravděpodobně zadání znělo aby do večera byla funkční aplikace aby mohli na nějaké kynout ukázat
0:23:53i
0:23:54a pak to prostě omylem vydali pro veřejnost
0:23:57tak to vypadá
0:23:58že
0:23:59sme tu aplikaci
0:24:01a
0:24:02základní nastavení vlastně za sumuje na naši polohu bohužel tady areál je docela daleko všech
0:24:09možných tramvaj to že pro to mám nastavený disk a tramvaje
0:24:12takže to musím dáli
0:24:15a
0:24:15stále stahuje data takže wifi
0:24:18jo výborně
0:24:20tady ušpiníte vlastně
0:24:23je soupis bitmapě
0:24:25měli by se i pochvaly no dívala
0:24:29je teda zas data nespadla
0:24:31mimochodem
0:24:32musíme sem byl informován že spadla celá aplikace i do los
0:24:37takže se musím pochlubit že je to snad ne
0:24:41ano výborně hýbe se to
0:24:44i přes počáteční technické pokuď děkuju
0:24:48a
0:24:49díky tomu teda když se někde na zastávce tak si můžete zobrazit toto a nikomu
0:24:54tramvají
0:24:55ukazuje vám to i když si kliknete na hůř
0:24:58tak nějaké základní informace směr té tramvaje pak nějaké věci spíš pro ty šotouš asi
0:25:05vás nezajímá příklad ty tramvaje
0:25:08ale pokud by vás zajímalo je to je dobře
0:25:10zkusím najít nějakou nízkopodlažní kterýma nízkopodlažní tramvaje takže ta ukazuje svou hříčku
0:25:17pracují momentálně na různých filtrech abyste si mohli vyfiltrovat jenom nejenom podle tak se když
0:25:23chcete trolejbusy jaksi překlad a lidovci
0:25:26budete chtít i
0:25:28jak a nějaké jiné filtry tak to má momentálně rozpracované ale to jsem to vzal
0:25:33trošku
0:25:33od znova takže
0:25:35je to vlastně windows von sedum pět aplikace upravená
0:25:39takže sem si dal za úkol přepsat to uplně jiná
0:25:41což trvá trošku déle
0:25:45aplikace má potom se různé drobnosti jako sme si jízdenky
0:25:49když dost von neumí odeslat neumí povolit aplikaci z bezpečnostních důvodů odeslání takže vám to
0:25:55vlastně no
0:25:56vypíšete se mezi zdenku
0:25:59a pak spíš teda funkce pro šotouš je že si mohu najít
0:26:07nějakou konkrétní tramvaj
0:26:10když potřebuji právě
0:26:12odchytit něco na zajímavou foto grafy
0:26:16to je to je asi ta data mobilní verze musím se pochlubit že se nám
0:26:20podařilo
0:26:22předchozích čtrnáct dní uvolnit
0:26:24verzi pro iphone pro a jeho s
0:26:28a verzi pro líbily
0:26:30autor aby byly aplikace mám támle zrovna si hraje se svýma sportem
0:26:35kdybys vás zajímalo jak aplikace vypadá tak pokud nemáte back byly stavte se za ním
0:26:39vám to určitě nám říká že
0:26:42zveřejnil jsme včera nebo předevčírem
0:26:48ta
0:26:49a to je tedy všechno no to
0:26:53a zkusim zavřít do smlouvy to pykat si a vrátit se sem
0:27:00nemobilní verze a tady vidíte tebou verzi která vypadá hodina
0:27:06většina z vás asi radši vidí tu mapu protože je to přehlednější člověk s na
0:27:11tom lépe orientuje
0:27:13a je to je to na všechno pohodlnější protože rychlejc vidíte různé věci já jsem
0:27:19zvolil právě ten tabulkový přístup kvůli těm mobilním zařízením které tenkrát neměli operační systém a
0:27:25zdroj
0:27:25a mě to tak já zůstalo takže já jsem šel narozdíl například konkurenčního nejsou jinou
0:27:32cestou
0:27:32že já jsem se snažil logů
0:27:35různě určovat ukazovat podle toho že sem to brzo pasoval s nejbližším zastávkami
0:27:42a
0:27:44ukazoval jsem asi nejbližší zastávku směr a
0:27:48bylo to spíš pro ty šotouš ale
0:27:50stala se zajímavá věc já jsem si říkal že musím udělat mapu je prostě podle
0:27:55se líbil šotouš může se to nelíbí oblastí den
0:27:58ale zjistil jsem že můj aplikaci například voni využívá komunita nevidomých
0:28:04protože tabulce stejný čte lépe než mapě
0:28:08asi pochopitelné
0:28:09takže ještě ve spolupráci s několika právě nevidomý mi sem upravoval aplikaci aby to bylo
0:28:16lépe čitelné pomocí teče
0:28:19takže
0:28:19máte to dělané je v té tabulce
0:28:23která jejichž cílem je
0:28:27to dal nějaké struktuře jednotné a
0:28:30právě každá tabulka té tabulky má ještě spoustu
0:28:34popisku aby se vědělo právě aby ten nevidomý něčím nahradit ten vizuální visuální předávání informací
0:28:43takže v tomhlectom to moje aplikace se právě hodně používá a
0:28:46jsem doktora a určitě
0:28:49jakékoliv změny když jednou možná tam a pak příde tak ta tabulka bude vždycky tam
0:28:55no někdo musí dělat
0:29:00jako jim něco struktuře dat pro tu aplikaci kterou dostáváme
0:29:05data vždycky push i ta původní byla ve formátu j se od posílali na identifikátorů
0:29:12vozidla to je evidenční číslo
0:29:15si na každé tramvaji autobuse prvně tak máte čtyřmístné číslo
0:29:19které právě sloužit evidenci těch vozidel a pomocí toho
0:29:24já sem byl schopen zjistit i spoustu dalších údajů
0:29:27například
0:29:29například jestli je vozidlo nízkopodlažní nebo právě ten typ vozidla protože
0:29:35dopravní podnik tady ty věci jednak asi nevim jestli měl databázi ale zcela jistě námi
0:29:40poskytoval takže
0:29:41jsme si je tahali jinak a já jsem to porovnával z databází hádek sem se
0:29:47to je takový šotouš s tím
0:29:50a nejenom šotouš mi jsou tam i veškeré informace o dopravě a
0:29:55chtěli nebo v spolku
0:29:57potom nám posílali to nejdůležitější co vše zeměpisná poloha takže zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku
0:30:03a k tomu eště později se tam objevil směr díky tomu jsme mohli vlastně se
0:30:09typy jsou ty šimečky tak ukázat i kterým směrem to vozidlo jede co všechno jedno
0:30:14užitečné takže
0:30:15vědět že tam mají číslo jedna je tam a tam je celkem k ničemu když
0:30:19nevíte směrem doprava nebo doleva
0:30:23důležitá věc určitě hlinka to že pomocí té sme mohli hledat mohu vypisovat nejbližší zastávky
0:30:30a pomocí tohle základní filtrování barvení těch bodů
0:30:35potom ještě tomu směru pomáhá cílová zastávka nám hodně ulehčili práci protože předtím sme to
0:30:42museli všechno porovnávat právě z vlastní databází a při každé změně jízdních řádů to úprava
0:30:47aby se to zobrazovalo správně teďka dopravní podnik už nám tu cílovou zastávku poskytuje sám
0:30:53ze svých vlastních dat
0:30:55takže na ulehčí spoustu práce
0:30:57no a protože původně to byla aplikace wifi tram pak se nám tam ukazuji vozidla
0:31:03s wifi momentálně tuším že přesně nula hřídel
0:31:08plus mínus jedna nejsem si jist
0:31:10a
0:31:12to byly to byly tam oficiální data která sme stahovali
0:31:16a
0:31:16sněhu začátku letošního roku
0:31:19ta máme oficiální na to licenční smlouvu s dopravním podnikem a nově tady těm všem
0:31:26datům co se mám teďka popsal tak nám ještě vypisuj kus vozidla kurz vozidla to
0:31:32jako je on
0:31:34zjednodušeně unikátní identifikátor vyprávění toho kurzu takže
0:31:39ten dopravní podnik podle toho ví co to je za službů
0:31:43a ty vozidla jako různě přijíždějí mezi linkami určitou dobu vyjíždějí z vozovny určitou dobu
0:31:49zatahuje do vozovny někdy mají pauzy tak podle toho kurzu na to existují služební jízdní
0:31:54řády
0:31:55a podle toho kurzu vlastně unie identifikují
0:31:58jak se to vozidlo má chovat a podle toho kurzy dohledávají těch pravidelných jízdních řádech
0:32:04ty odchylky takže každé to vozidlo vlastně vtom služebním jízdním řádu je napsáno kde kdy
0:32:11přesně kolik má mít a co tam má dělat a podle toho to porovnávají
0:32:17pro šotouš je velmi praktická věc je složení soupravy
0:32:21když máte dvě tramvaje za sebou tak každá má svůj evidenční číslo jedna z nich
0:32:25může mít místo odvážní jedna nemusí být nízkopodlažní
0:32:28takže ty tramvaje mají různou kapacitu
0:32:30takže díky tomu
0:32:33zejména šotouš i teda vědí že ní přijedu na tramvaj takže du dále od silnice
0:32:37nebo nastaví objektiv jinak aby se jim tam vešla do záběru
0:32:41a
0:32:42spíše tady nech troše to vše pro obyčejné lidi je důležitá nízkopodlažní vás
0:32:48pět nám ve formě budinu posílají jestli která jedničku když je nízkopodlažní no když neni
0:32:55a je to může to filtrech a odpadá nám to filtrování zase načítání dat sem
0:33:02jeden sebe a de o to že ta zas může mít jinou databázi
0:33:06i když teda
0:33:07ukazuje se že ta databáze béma kde je přesnější a rychlejší než ta databáze dopravního
0:33:11podniku
0:33:13že on to mají pro sebe dispečer jestli to vozidlo je nízkopodlažní nebo nemusí musí
0:33:18se koukat aplikaci
0:33:21no to sou to sou data vlastně která sme stahovali
0:33:25a
0:33:26jsme stahovali právě s to wifi tram oficiálně jsem galvanismus aby se
0:33:30provalilo
0:33:31ale to se samozřejmě
0:33:33takže nejdřív velkej underground viděli to jenom kamarádi šotouš i
0:33:38později se to dostalo na fórum
0:33:41tuším že to startoval auto aplikace iris
0:33:44který už to nevydržel a jsou zveřejněny
0:33:47a najednou se objevil hned po něm sme zveřejnil ja si dalších pět lidí další
0:33:52pět aplikaci který
0:33:53byly všechny navzájem sobě nikdo nevěděl ale
0:33:57ale je takle se to provalilo kdy se to dozvěděl dopravní podni tak chvíli to
0:34:03trvalo ale později která nám chtěli stopnout a data protože je spoustu důvodů spoustu
0:34:12spoustu výmluv proč vlastně nejde proč to nesmí by
0:34:16jeden z nich je například mi zadavatelů reklamy
0:34:19že
0:34:20když máte nějakou reklamu nějaké vozidle takže ten zadavatel bylo sledovat nebo ta pozemská tramvaj
0:34:25jezdí luboš se nám dopravní podnik třeba stěžovat jak to že mu nejezdit přes centrum
0:34:29je to že jezdí někam do modře nic je prostě ho nepotřebuju mít vozit centru
0:34:34takže toto byl jeden z důvodů ale my sme my sme i oponovali
0:34:39protože
0:34:40reklamy si zadává do ten zadavatel firmě sny
0:34:45která má asi na deset let svou a dvacet smlouvu s dopravním podnikem výhradní výhodná
0:34:51smlouva
0:34:53a
0:34:54tý smlouvě já jsem čet vlastně vzory a tam za toneru či prostě když se
0:34:59stane že ta tramvaj má nehodu
0:35:01a celá se rozbije prostě se stane že měsíc nevyjede nižší opravy toto všechno ve
0:35:06smlouvě zahnuté je takže toto prostě byla jenom hloupá výmluva
0:35:10proč prostě nám teda pane zpřístupnit
0:35:13potom byly důvody jako že někdo by si moh počkat na řidiče kterým ujela někde
0:35:19stě bysme ujela říkat si prosím
0:35:22takže
0:35:24to je možné ale zas na druhou stranu si budem povídat sme v brně když
0:35:27vám brně ujede tramvaj tak stačí stoupnout si na českou nebo na hlavní nádraží a
0:35:32během půl hodiny ta tramvaj tam zase že pokud se na to řidiče opravdu chcete
0:35:36počkat a nevydrží této tak
0:35:38tak ten možnost ale doporučil spíš využít stížnosti zavináč by to mohlo cz to je
0:35:44gui lepší způsob co mi zelenější
0:35:47taky by nám teda tady vypli
0:35:50aha
0:35:51právě my sme měli starosti s života data přijdem
0:35:56nakonec to dopadlo tak že na mne stopy úplně ale smazali nám ta evidenční čísla
0:36:03jinam vlastně začátku ty aplikace spadli protože my jsme všichni pro mě tušíme ale iris
0:36:08spadnul mě to jenom z nefunkčního devadesát procent funkcí protože
0:36:13veškerá data se načítat svejma h d na základě na základě evidence a když nemáte
0:36:18evidenční číslo tak se špatně načítá na základě evidence
0:36:22takže tím nám to ustřihli a
0:36:27že takže měli jsme spoustu problémů a
0:36:32nějak se to muselo řešit že jsme před tím se dopravní podnik a sem prostě
0:36:38byla řeč a dycky různé výmluvy a problém jak na to není čas
0:36:42a
0:36:42nakonec se podařilo udělat besedu autorů a
0:36:47fanoušků návštěvníků stránek nemá diecéze z generálním ředitelem dopravního podniku to se uskutečnilo březnu roku
0:36:55dva tisíce dvanáct
0:36:57jsme to ve vozovně branky a o to
0:37:00ta tramvaj aby to bylo stylové
0:37:03a
0:37:04tam sme se bavili s panem generálním ředitelem ten nám pověděl že
0:37:09tom té naše myšlení se je velmi nakloněn protože si uvědomuje že
0:37:14oni už ten systém mají je to téměř nic nebude stát a přitom
0:37:18mým zadarmo uděláme aplikace a dostane mezi lidi a
0:37:22zákazník který je spokojený to je dobrý zákazník
0:37:26a
0:37:27navíc nám hodně napomohlo to že v říjnu dva tisíce jedenáct rovinu registrátor a do
0:37:33toho do přišlo svůj doménu do pomohl c z
0:37:37a nějaký náš netuším jestli to byl přímo někdo od nás ze strany jsi to
0:37:41uplně pamatují nebo jestli někdo s autorů nebo jenom nějaký náš a na ale ten
0:37:46si toho rychle všimnul doménu si zaregistrovat
0:37:50asi deset minut na tomu napsali s uskupení žít brno že by to už nějaký
0:37:53koupili asi
0:37:57asi víte že to dopadl
0:38:01to jsi my sme díky bohu takle předběhli a
0:38:06nakonec podobu dyž si to dopravní podnik s registrátor vyřešil protože oni to měli všechno
0:38:11zaplacené jenom
0:38:12u tu dost to bylo
0:38:14takže později teda sme to převedli nebo okamžitě se to převedlo na ten server deamona
0:38:21diecéze takže vy ste chtěl informace dopravních podniků tak ste šli na naše panu školské
0:38:25stránky cože lepší náš chyba pět se stránka nenalezena nebo tady snad který nebo co
0:38:31skoro to se tam fázi
0:38:33a
0:38:35todle právě generální ředitel velmi ocenil a díky tady tomu kroku vlastně
0:38:40že sme je zaštítil in š si to s registrátor vyřídili já se sepsali správně
0:38:44záznamy
0:38:46tak že ty lidi se měli mohli získat informace o výuka o je věci když
0:38:51našem zeleném dyzajnu je to design dopravního podniku
0:38:56a díky tomu se s námi začli poměrně bavit a komunikovat a začla jistá forma
0:39:01spolupráce a při tebe se je právě sme se dohodli na tom že se založí
0:39:08speciální komise
0:39:10a že ta komise bude jednat o tom
0:39:14jak nám ty data zpřístupní ne jestli a líná
0:39:18to bylo důležité už tu chvíli
0:39:20a
0:39:21s tím s tím jsme odcházeli ste besedě nadšení že to bude výborné
0:39:26takhle vypadala aby se na té tramvaji se nedá hubená před a nám nějaké je
0:39:31důležité dokumenty o šotorisu
0:39:34a dopadlo to tak že dva měsíce se nic nedělo
0:39:39po tady té besedě takže já sem o tom napsal tiskové mluvčí dopravního podniku jestli
0:39:45teda sem tom pracuje světa komise funguje
0:39:48bylo slíbeno
0:39:50a
0:39:52nakonec se tisková mluvčí zjistila že ta komise která na to bylo stanovena tak se
0:39:57po celé dva měsíce ne sešla donesl se to eště de generální řediteli ten
0:40:03s toho nebylo úplně nadšený takže přikázal
0:40:06okamžitě prostě aby se to začnu řešit
0:40:08takže druhý den
0:40:10sme měli zpátky
0:40:12evidenční čísla vozidel
0:40:14a začal se tedy jednat
0:40:17potom je že je tam ty data dají
0:40:21já vám to prozradím trvalo to
0:40:23toho to vlastně dva roky skoro
0:40:26pořád se k tomu moc neměli ale hodně nám pomohla sněhová kalamita březnu dva tisíce
0:40:31třináct
0:40:32kdy
0:40:33v brně absolutně všechno stálo nebo když už nestál tak jezdilo zcela mimo jízdní řád
0:40:39protože von by řek že ta tramvaj má výhodu že s těch kolejích jela místo
0:40:44a projede vlastně i sněhovou zády což je sice pravda problém je že když vám
0:40:48zapadá sněhem jitka
0:40:50tak pause ne přehodí přestože hříva na tak dyž ty auta do ní návozy o
0:40:55budu servisní tak prostě teďka se ne přehodí takže většinou takovýdle situacích je dispečinku vydá
0:41:01centrální příkaz ať se jezdí tam je to přehozen o je aspoň někam něco jezdilo
0:41:08to že
0:41:09si zákazník bude šťastnější
0:41:13místo do židenice dostane blíž ně než jeden to nejelo vůbec
0:41:17a
0:41:19tato kalamita ukázala vy nedostatečnou připravenost informování cestujících protože tenkrát vlastně byla
0:41:28ty dva celé obrazovky na mendláku na hlavním nádraží tak oni fungují vlastně taky jsou
0:41:36tak je napojené na ris
0:41:37ale je trošku jiná
0:41:39a ukazují vlastně přes gsm se jim zasílají data o aktuální pouze tramvají a ona
0:41:47si to počítá nebo nevím jestli soudě na server nebo jestli to do počítala přímo
0:41:51ta obrazovka ale dojde tam hlasem dopočítání
0:41:56dopočítáním těch jestli kde ta tramvaje za dlouho přijede takže se to nebere podle jízdního
0:42:02řádu bere se to podle aktuální polohy
0:42:04a potřetí vypadnou data pokud nejsou tak se tam ukáže plus mínus
0:42:08a vezme se podle jízdního řádu když máte plus mínus na té obrazovce tak
0:42:14vám vozidlo pravděpodobně přijede to že bych má rozbitý nejsem oni nestojí a nikdo neví
0:42:18ne
0:42:20a právě tady ty obrazovky přitéká mi tě zcela selhaly protože
0:42:26některé neukazovali vůbec nic některé ukazovali nesmyslná data
0:42:30a ty lide lidi
0:42:33včetně mě já sem teka mi tě uvízl také jsme vůbec nevěděli co se kde
0:42:37děje po co se nestalo
0:42:40moje aplikace spadla je list spadnul protože s těch stovek cache tisícovek přístupů denně
0:42:48najednou byli
0:42:49desetitisíce a prostě hosting nebyl na něco takového připraven
0:42:55shodou okolností šotoris věděli z té doby běžela se nenos týmu takže
0:42:59tam asi měly docela
0:43:01docela zábavu
0:43:03a
0:43:05tak tedy vyvoslím to nějak rozchodil ale
0:43:07ale asi půl hodiny to nefungovalo vůbec nic
0:43:10a
0:43:12zároveň ale právě se ukázalo že
0:43:15to by mě přesvědčilo že ta aplikace má budoucnost pro obyčejné lidi pro obyčejné cestující
0:43:20protože právě takové případy vám to hrozně pomůže s tím zjistit
0:43:24kde vám co
0:43:25kdy jede
0:43:28dle dva tisíce čtrnáct teda ne byla zaslána licenční smlouva
0:43:33kterou jsem si nepodepsal ta licenční smlouva vlastně to můžete si vyžádat někdo kolik z
0:43:39vás neměl by asi byl problém dopravního podniku
0:43:45s ní si nějak
0:43:47jako dělat nějak konstrukce jediný důvod proč vlastně ani vyžadují licenční smlouvu aby se spoustě
0:43:53veškeré odpovědnosti za to že když ty data jim nepojedou tak abych já se s
0:43:57nima něco udělal milióny že moje aplikace zdát
0:44:00to nevýhoda ale zas
0:44:01dávají mi je zdarma ty data že můžu být ráda
0:44:05a
0:44:07zároveň kvůli ochraně vlastních podnikové sítě tak si vyžádali ip adresu mého serveru a filtrují
0:44:15přístup na to
0:44:16to je z důvodu toho protože oni tam musely vyřešit spoustu bezpečnostních otázek
0:44:21protože ten když si říkám obsahuje spoustu dát včetně například
0:44:25osobních údajů řidičů služebního čísla po rodné číslo
0:44:29o velikost bot protože musí dostávat podnikové
0:44:34sejmi vlastně jednotný ústrojí uniformy
0:44:37takže všechny tady ty data mají vtom jsou počítačích a kvůli ochraně simtě vyžadují
0:44:43vyžadují právě přístup
0:44:46to ip adresami tom jako toho
0:44:48a
0:44:49to je která vlastně všechno
0:44:52já vám ještě o šíření na další města komunikují s několika dopravními podniky
0:44:58uvidíme jak to dopadne je to podobný problém jako brně
0:45:03co zcela jistě nebude tak praze protože zprávy se neobtěžovali ani bude psát co malých
0:45:08čím menší dopravní podnik tím nic komunikují jaký mít spolupracují ale zas
0:45:12tím není zákazníku
0:45:14připravenou novou verzi a teďka vytvářím otevřené aby pro vývojáře takže
0:45:20s tím dopravním podnikem je těžká dohoda a
0:45:24nebyli schopni mi zacelila popsat vlastně ani co ta data obsahuje moc spíš mohou obsahovat
0:45:29co obsahují vím protože jsem šotouš takže to poznám
0:45:33ale občas se objeví něco nového co
0:45:37já musím zjišťovat co to vlastně znamená
0:45:39a
0:45:41s tím je právě trošku problém
0:45:43takže právě proto teďka připravuji otevřené aby pro vývojáře za tím neběží určité jako je
0:45:49demoverzi
0:45:51tady využívá právě například black byly nebo tahle os aplikace které se neprogramovat já ale
0:45:56kamarádi
0:45:58otázku je samozřejmý magnetizace nakonec nějak lyžovat
0:46:01já to dělá hra pro sebe a
0:46:04pro zábavu a
0:46:05největší odměnou pro mě když vidím že
0:46:08někdo má umí já běžím na to moje aplikace
0:46:11ale protože něco stojí hosty něco stojí je ní
0:46:15tak co eště docela problémy
0:46:18takže někde na tom si udělat
0:46:20na závěr bych si dovolil poděkovat právě vedení dopravního podniku hoši havránkovi vše generální ředitel
0:46:27lidi a jejich uvést vlastně hodně sem komunikoval ohledně aby to šlo
0:46:32aby to šlo s karlem kolik budou
0:46:34vše vedoucí odboru systémové inženýrství
0:46:37ten právě se zasazoval tam měl na starosti vás je to zpřístupnění dát takže
0:46:43taky jsem o tom komunikoval spousta zaměstnanců id oddělení kteří to udělali kteří nás přístupný
0:46:48data no a samozřejmě s mým kamarádům kteří
0:46:52sám taky podílejí kteří mi nadávají bych měla špatné barvy a ně ní barvy
0:46:58a vylepšila tu aplikaci a samozřejmě i vám uživatelů a mám co tady ste se
0:47:03za mnou přišel podívat
0:47:05která to vlastně funguje
0:47:07pokud byste ještě chtěli
0:47:08něco o tom tak
0:47:10asi
0:47:11asi už nebude často otázky moc ale možná potom bych si měl přiznat a venku
0:47:15tak vám tráví ukážu povím
0:47:18pokud máte blinkry iphone nebo windows po můžete si stáhnout aplikaci pokud máte a zdroj
0:47:24doporučit iris který je velmi kvalitní ale není můj takže
0:47:28takže ho moc nebudu propagovat
0:47:31a samozřejmě znova leze šotoris cz
0:47:34dělat děkuji