0:00:15aby která se třeba přednášku o modraně cože flexibilní navigační systém
0:00:22a
0:00:24zase děje
0:00:25dá se říct že hlavním důvodem zase do
0:00:28jen jestli že
0:00:30a prostě se do vývoje tohoto projektu pustili je to že
0:00:34současné
0:00:36současné za pět převážně uzavřené navigační systémy mají řadu nevýhod
0:00:42základě nevýhoda jako u každého proprietární a softwarově vtom že není možné tento systém modifikovat
0:00:50s toho plyne několik
0:00:52velkých nevýhod jako když třeba
0:00:54je výrobce to sis to zas tohoto systému přestane podporovat vaši platformu
0:00:58není možné s tím nic dělat musíte přestat musí musíte používat starou verzi pokud stále
0:01:02ještě funguje nemůžete s vlastně sami
0:01:06no zasahovat do vývoje
0:01:07případně přidat nové funkce opravit chyby se závislý na třetí straně
0:01:13a hlavním důvodem no
0:01:15dle mého názoru je ale
0:01:17protože se závisí na datech
0:01:19které nám poskytuje výrobce
0:01:22uzavřené navigace
0:01:24a
0:01:26dá se říct že to funguje dost podobně jako u tiskáren toho mnoho tiskáren
0:01:30zásadě prodává výrobci otce no a vlastně pakliže je na
0:01:36na prvních na to nenech na inkoust
0:01:39a podobně to funguje u navigaci
0:01:42no i navigací přímo
0:01:44ahoj samostatných zařízení s uzavřeným navigačním softwarem
0:01:49lze sehnat velmi levně
0:01:52a výrobce pote vlastně získává peníze na datových balíčcích
0:01:57a případně než aktualizacích
0:02:00a
0:02:02no se sebou přináší řadu problémů špaček je tam jede na dovolenou mimo oblasti které
0:02:07má pokryty pokryté za zaklopený mi daty
0:02:11musí zase zaplatí další peníze
0:02:13případně může zase opět se přestat výrobce
0:02:17danou verzi softwaru podporovat musím si koupit s a nové zařízení aby se měli nová
0:02:21data
0:02:22a nemáte jasně kontrolu nad
0:02:24na celým systémem
0:02:26našem ještě ne a přece intuitivní problémem je to že
0:02:31ste závislý jinak na přesnosti dát
0:02:34a nejste si možné nemáte možnost si data ve většině případů jakkoli modifikovat či opravit
0:02:40takže pokuď někde tady chyba musíte s tím počítat a nemůžete s tím zásadě nic
0:02:44dělat
0:02:45lidé kolikrát zkoušejí pak celá si to googlu
0:02:49hlásit tom tomu a dalším chyby datech a
0:02:52roky se s tím nic neděje data sou stane aktuální
0:02:56a
0:02:57if poslední době se objevují problémy s ochranou osobních údajů
0:03:02jedná se o uzavřený program který může například komunikovat s internetem protože má například stahuje
0:03:09data o aktuální dopravní situaci
0:03:12a
0:03:14nemáte vlastní potom a s tím co přes ten internet posílá
0:03:18a byli
0:03:19situace kdy například
0:03:21jeden z velkých mapových
0:03:23výrobců mapovém software o
0:03:26a prodal třetí straně anonymizovaná data zaznamená návaznosti navigační systémy
0:03:32a sice databáze anonymizovaná jednotlivé záznamy která se vlastně z navigace nebyly
0:03:38přeřaditelné i na druhým lidem
0:03:40a pokud máte několik tras které dycky začínají před vaším domem a končí před vaší
0:03:44práci tak
0:03:46nebylo to úplně ideálně řekněme
0:03:49takže to by bylo na téma
0:03:51jasně proč vytvářet otevře navigační systémy jaké jsou nevýhody současných
0:03:56často uzavřený řešení
0:04:02takže nemám otevřeně navigace
0:04:07naštěstí existuje dneska
0:04:10projekt open state na střeše pravděpodobně ne z největších
0:04:13pravděpodobně největší
0:04:15na si z databáze otevřených mapových dat
0:04:18jedná se projekt který je svým konceptem blízký například projektu wikipedia
0:04:23a jedná se o databázi která pokrývá celou planetu
0:04:27takže každý uživatel který se do projektu přihlásí může proto databázi pomoct rozšiřovat
0:04:35umí může si může jiná jak o přímo ta mapování zatím takzvaný bílých oblastí na
0:04:40mapě
0:04:42taky vylepšování že vy stojících oblasti jako například
0:04:47jako prostý patnáct pouze třeba ulici někde a vy tam můžete doplnit celá čísla popisná
0:04:52obchody
0:04:53dost důležité je také například
0:04:57aktualizace dat
0:04:58opravování chyb
0:05:00je možné že někdo kdo třeba mapovat podle svobodně dostupných leteckých snímků nebo katastrálních dat
0:05:05udělal někde chybu
0:05:06tato si potom katce polní cestu
0:05:09vypadni devět gps ku zaznamenali se terezo spadnete do potoka najdete chybu
0:05:14můžete to opravit
0:05:15když to nahlásíte googlu tak tam ti lidi budou praha to potok a ještě dalších
0:05:19pět let
0:05:20tady je moře na o přímo opravit
0:05:22a jsou známy případy kdy například
0:05:25trestík část pražského okruhu byla otevřená ten samý den
0:05:29a ten samý den někdo prostě přepnul
0:05:32na té dané vektorové cestě a ne konstrakšn
0:05:36na no
0:05:37a o té doby veškeré veškerá otevře navigační software i které používají data jsou prosím
0:05:43nepište by lidi jako normální silnici
0:05:45zatímco
0:05:46uzavřené navigace eště pravděpodobně na několika bytů vás budou posila někde po nějakého výšce
0:05:55samotná oprostit na té
0:05:57vyloženě obrovská masa
0:06:00bodů se s mezi nimi
0:06:03relací mezi body a taky na těchto bodech
0:06:07a to vlastně všechno díky tomu je to nádherně flexibilní ale já bych to k
0:06:10něčemu bylo je potřeba
0:06:12ta data dále zpracovat
0:06:14a připraví opravit je pro použití
0:06:19klasické použití
0:06:20jistě znáte
0:06:21mapy cz google maps
0:06:25to sou to hosty vektorové dlaždicové mapy pro zobrazení prohlížeči
0:06:31takže ty data jsou prosit na ten možné použít pro vytvoření mapových podkladů
0:06:36ne ale možná ti to mapách hledat například najít nejbližší restauraci
0:06:40obchod bankomat
0:06:43a když tam někdo zadá bankomat
0:06:45je možné použit různé služby nebo přímo software pro vyhledávání těchto datech
0:06:52a
0:06:54je různé další věc je pořád statistiky kolik tě kde
0:06:58kolik někde silnic kolik někde domu
0:07:02hustota obyvatelstva
0:07:04a to by tedy bylo datech toto může řešit ten problém dříve zmíněný uzavřených navigací
0:07:11nejste závislý na třetí straně pokuď z jistého to je to pustit ne
0:07:16máte data sami k dispozici můžete si upravit
0:07:19nejlepší to ní opravit chyby
0:07:22ale
0:07:23dalším za stavební kameny to jenom o datech musí limity software který s těmito otevřený
0:07:28dioda ty dokáže něco udělat
0:07:31za pět se
0:07:33dostala ke sou otevřený software
0:07:37takže můžeme použít otevřené tady morky grafické knihovny
0:07:43i otevřené
0:07:44jo nástroje jako například open source routovací software open source vektorové
0:07:51vektorové renderery
0:07:53a vytvořit tak to cílem je vytvořit otevřený navigační systém
0:07:59jak a po stránce dát tak po stránce softwaru
0:08:07takže trvám sestavit projektu modrana
0:08:10a jedná se otevři navigační systém
0:08:14nejen pro mobilní zařízení
0:08:17cílem projektu je vytvořit navigační systém který pokryje
0:08:22propust nepokoje základní funkce líto kterou řek očekávat navigačního systému moderní době
0:08:29a za neposkytne uživatelům rozhraní které přehledné
0:08:32a umožní si můžete to funkce pohodlně používat pes
0:08:36bez nějakých repre nepříjemných rozhraní
0:08:40zároveň bych ráda dosáhl toho aby systém fungoval na co největším
0:08:43šíři platforem
0:08:46zatímco například desktopové linuxové distribuce
0:08:49jsou relativně kompatibilní mezi sebou no desktopových aplikací dnešní době dockeru funguje nejenom na linuxu
0:08:56udělali třeba na jako vesnic na windowsech
0:09:00tak
0:09:02mezi mobilní platformami je to spíš vím kouč nějak aplikace je přenositelná
0:09:07mám platformy vychází z různých z různých základu z historie
0:09:12a většina aplikací podporuje
0:09:15s takřka jednu nebo
0:09:17dnešní době dvě a dvě platformy mobilní jako například jo s nebo android
0:09:21ale je fakt aplikace většinou nefungují na desktopu
0:09:25nebo není dalších mobilních platforma
0:09:34dostane se tedy
0:09:35jaké funkce
0:09:36se dají očekávat
0:09:38navigačního systému no pokud které většina uživatelů pravděpodobně očekává
0:09:43ne základní funkci za moře je zobrazení mapy
0:09:47poté také zobrazení aktuální pozice na mapě
0:09:50mohou můžeme na mapě zobrazovat tak
0:09:52také co například směr pohybu aktuálního
0:09:56a přidružené informace jako
0:09:59třeba
0:09:59azimut k nějakému vybranému bodu a přesnost a pak to přes nos aktuálně zjištěné polohy
0:10:06to je schopné že ti schopní s a navigační systém gps dělit
0:10:10že současná poloha je může mít chybu hash
0:10:13metru
0:10:16další důležitou funkci realitou navigačním systému je práce s body zájmu
0:10:23jedná se vlastně o nějakou databázi ať už lokální nebo vzdáleně přístupnou pomoc nějaké služby
0:10:30kde
0:10:32můžeme například
0:10:34může mít někdy někdo běžet server který zpracovává data s projektu plus týdne
0:10:39o muže například hledat adresy a přiřazovat jim do grafické souřadnice
0:10:44takže například zadáme adresu konference božetěchova nějaké číslo
0:10:47a tato služba je schopna dohledat takže
0:10:50tento bod se nachází na těch to bylo graficky souřadnicích
0:10:55a
0:10:55navigační systém by taky měl být schopny tyto body lokálně ukládat
0:10:59takže pokuď o objevíme nějaké zajímavé místo měli jsme schopni ho být si ho uložit
0:11:04a později si ho ty jsou z databáze vyvolat
0:11:08a uložené body je možné například použity další
0:11:11vložit refusal bytě a to je hledání cesty a navigace
0:11:16navigační systém měl být schopny
0:11:18po zadání zásadě důvodu nějakého startu nějakého cíle
0:11:22a tu se jedná o
0:11:24přímé souřadnice z mapy
0:11:27nebo například adresy
0:11:28najít cestu mezi těmito dva metry mi body to není co je nejefektivnější dálnici
0:11:33závislosti na
0:11:36vybranému do dopravy
0:11:37za pěšky třeba autem
0:11:40a
0:11:42nestačí tedy najít jenom tuto cestu ale de jo to vlastně asistovat uživateli
0:11:48vím
0:11:49moc nějak sestru z toho startu do toho cíle dostal takže
0:11:52co moře klasické hlasové pokyny
0:11:57automatické například filtrování víš uživatel tu cestou pustí
0:12:01takže aby nemusel něco někde mačkat by při jízdě tak
0:12:04navigační systém může to cestu znovu nalézt
0:12:08pak sou takový doplňkových funkce kosa záznam trasy
0:12:14můžeme chtít ta doplnit něco do projektu pustíte nějakou cestu která tam není
0:12:18stačí sednu na kolo za pro záznam trasy
0:12:21a tento záznam pak může do proto u pusy tak importovat a díky tomu se
0:12:25objeví nová cesta
0:12:26může jít je to prostě před někde jezdila kolekce se podal s někud najel
0:12:30nebo jenom to trvalo jakou rychlostí jel
0:12:34a toto je teda základní funkce a víte vy co lze navigační systém toho může
0:12:38mě mnohem více
0:12:46takže
0:12:48tady mám rozepsáno jak to vlastně s jak jako mám jak mapy se vlastně fungují
0:12:53dnešní moderních navigačních systémech
0:12:58tohle vlastně to takovouto touto to věc používá například ještě dáte strach mapy cz já
0:13:02ty úplné si mysim updatoval jsem teďka hovor
0:13:06jedná se takzvané dlaždicové mapy
0:13:09které se skládají své čtvercových dlaždic
0:13:12čili to teda dvě stě padesát šest rádi stě padesát šest pixelu
0:13:16a jedná se o projekci takzvaně ve dne kantor
0:13:20a
0:13:21velkou výhodou je že mnoho
0:13:24pletou prsty jedné používá stejnou projekce mnoho dalších mapových projektu takže ty tomu vrstvy je
0:13:30možné například se vo kombinovat
0:13:33projektu modrana používá momentálně také dlaždicové mapy
0:13:37a
0:13:38no a na ty ukládá lokálně
0:13:41a
0:13:43po podpory dávkové stahováním a takže může si
0:13:46před cestou někam jakou oblast stáhnout lokálně případně uložíš uložen dlaždice možné aktualizovat
0:13:53a
0:13:55díky tomu že vlastně všechny tydle vrstvy používají stejnou projekci můžete si překrývat to již
0:14:00vrstvy obsahuje přímo průhlednost
0:14:03takže například je to vrstva která má
0:14:05všechny linky mládež v brně například toto vrstvu je možné tak promítnout na ta nějakou
0:14:11jsou sou kreslit ne
0:14:13a
0:14:15takže máme potom vidíme normální mapu a zare někde jezdil mladé
0:14:20do báně v tomhle bodu začnou ukazoval jak to tram vypadá v praxi
0:14:25projektu modrana
0:14:41je tady
0:14:46takže
0:14:46tady vidíte lhal jak vypadá uživatelské rozhraní modraně
0:14:51mu pravdě prací všimněte že přece jenom je
0:14:54trochu víc přístup způsobené mobilního použití
0:14:57ale
0:15:00zároveň není problém modem pustit na desktopu
0:15:04prostě není to takový klasický jako
0:15:06takže to ví vždy to záležitost
0:15:09ale funguje to
0:15:10myší se to dá ovládat
0:15:13tak tady jasně vidíme mapu brna
0:15:16a vem tom že se jedná o to tak tato pozice postel
0:15:20defaultně pozice kterou modrana na bránu
0:15:25podkladová vrstva je s projektu průsvitné
0:15:29a
0:15:32můžete si všimnout že vlastně vidíte ty dlaždice dyž modrá start když modrá načítá kurz
0:15:37to
0:15:38ty dlaždice u sou načtené kolem
0:15:41takže to proběhla rychle když tady odjede někam do tramtárie
0:15:46kde si všimnout že to třeba trvá déle nebo ne von pravděpodobně nefunguje net
0:15:56a takže takle vypadá vlastně ta
0:15:58takhle vypadají ty
0:16:00ty mapy
0:16:03nemožného přilby opět vycentrovat na naši současnou pozici ta se tedy ta se tedy nehne
0:16:07protože nemáme gps
0:16:11ale
0:16:14se mi podaří najít šipku
0:16:22můžeme vybrat některou z překryvových mastná překryvových má
0:16:27a
0:16:29příklad public transport overlay
0:16:33a pravděpodobně nejdřív bude muset nahodit internet protože
0:16:35mapo tuto mapovou sto na nahozeno
0:16:41takže prosím o strpení
0:17:22když si všimněte tak oproti tomu jak mapa vypadala před tím
0:17:25přibyla vlastně další vrstva které průhledně zobrazena
0:17:29přes původní vrstvu a
0:17:32si všimněte tady třeba přibylo je nade
0:17:35tady máte třeba dvanáctku no jasně to jednička jde nahoru jak jede nahoru
0:17:40a tak zase nějaký autobus
0:17:42to je teda ta vrstva která
0:17:46dělá jakoby přidává vrstvu mapovou vrstvu de
0:17:49a vrstev máme samozřejmě víc
0:17:52takže například
0:17:58můžeme se vrstvu která ukazuje
0:18:01která ukazuje
0:18:04a reliéf terénu už bude fungovat
0:18:12a to je to třeba dobře viděli se šedesát tady před tím vlastně plochá krajina
0:18:16ta získala nějaký reliéf
0:18:20to je vrstva která je sestavena
0:18:23příde modelu planety země
0:18:25a
0:18:26podle
0:18:27podle toho jak je
0:18:29jasně trochu světlejší nebo tmavší tak vlastně ukazuje jako sklon terénu
0:18:35a můžete si dát větší přestavu o tom jak terén vypadá když je dost když
0:18:39tuto vrstvu vypnu
0:18:46tak to se bude celé takle ploché
0:19:01takže tady toto to byla základní funkce aby ta jako je zobrazení mapy
0:19:07a jak vlastně vypadá projektu modrana
0:19:17zobrazení polohy to ste si jejichž je určitě všimli na
0:19:21na ukázce jak to vypadá
0:19:23a modrá ho aktuálně ukazuje
0:19:27aktuální polohu
0:19:28případně směr pohybu
0:19:31tím že je důležité si vzít potaz
0:19:34jak je schopná jak je schopný navigační systém zjistit kterým směr pohybu
0:19:40sice některá modernější zařízeních mají sobě magnetický kompas takže zařízení schopné vědět
0:19:45svou orientaci vůči severnímu pólu magnetickému
0:19:49což ovšem neříká nic o tom kterým směrem se tvrzení pohybuje když prostě ten mobil
0:19:54nám takhle např na palubní desku nebo takhle
0:19:56tak to auto prostě jede furt jedním směrem
0:19:59takže
0:20:00zobrazení pohybu je závisle na rychlosti
0:20:04takže
0:20:05zase zařízení s tím stojí na místě tak zem
0:20:09jste inherentní chybě gps navigačního systému pohyb se s pozice není nikdy na stejném místě
0:20:16a jako by plave třeba několik metrů
0:20:20kolem
0:20:20skutečné pozice
0:20:22znamená není možné určit pohyb pokud se před vozidlo opravdu velmi pomalu
0:20:26pokud jde rychlejší chůzí
0:20:28modrá zobrazí směr protože
0:20:32poměrně velkou jistotou se dá říct kterým že které jsme se však opravdu hýbe
0:20:37a je možné zobrazit i chybu některé navigační systémy to dělají protože gps to hlásí
0:20:42a modrana to momentálně zatím nepodporuje ale asi to do budoucna někdy přidám
0:20:51a
0:20:52dostáváme se k podpoře práce s body zájmu neboli points of interest
0:20:57o modraně mám otravný hledat body zájmu online
0:21:02a například umí hledat články ve wikipedii
0:21:05s tím že vyhledávají probíhá mezi těmi články který máj které mají geografické údaje sobě
0:21:10znamená například pražský hrad
0:21:13pražský hrad má nějaké souřadnice a modrana ukáže abstrakce o článku a
0:21:20pozici na mapě
0:21:22a dále
0:21:23klasicky hledání adres pokud víte že posléze do nějaké vesnice kam se na dráze vesnice
0:21:28nějakou
0:21:29ulici v brně
0:21:31a modrá se pokusí pomoci
0:21:33online databáze to je založena na oprostit nevi to služba
0:21:38která se no my na ty
0:21:41a ta pomocí open si teda se spartou plus týdne
0:21:44se vám se pokusí najít tu danou ulici adresu
0:21:50vesnici s město
0:21:52a vrátit do grafické souřadnice které pak modrana ukáže jako bod na mapě
0:21:58ne ale se nedá zase se
0:22:01dát modraně pro byla takzvané hledání tak se common jet nebo
0:22:05to by
0:22:06na září tato restaurace a
0:22:09nejbližší hospoda například
0:22:11nejbližší bankomat nejbližší památka
0:22:15poblíž nějakého bodu
0:22:17a
0:22:20zároveň je možné body zájem ukládat jak uši
0:22:23výsledky vyhledávání taky prostě
0:22:26přímé zajdete přímo zadat souřadnice to tanečník najdete nějaké souřadnice můžete si uložit
0:22:31podívat se kde sou případně někdy v budoucnosti si vyvolat
0:22:35a
0:22:37zároveň už ne přes a dávat body z mapy a uložit do databáze
0:22:45a větvích bodu zájmu záleží potom se do kterého zve bot pochází některé výsledky vyhledávání
0:22:51mají nastaví adresy telefonní čísla
0:22:54pokud si nebo to dáváte sami budete tam mít ty informace které jste tam zadali
0:23:00a základu je k a život na nějaké jméno nějakou kategorii ve které je uložen
0:23:05a popis
0:23:06a zamořuje souřadnice
0:23:09to wifi tram ukázal
0:23:16já ti vrátím se do brna
0:23:19a
0:23:25já se to má wikipedia v brně
0:23:43takže uvidíme
0:23:45toto asi budeme my
0:23:49ten už asi ne uvedeny
0:23:54takže pro bylo nalezeno a
0:23:58můžeme se podíváte další brna wikipedie zná
0:24:04ještě dobré
0:24:08snad to prostě každý článek který má jde brno zmíněné
0:24:13a strach tu
0:24:15a to vypadá použitelný
0:24:18takhle to vypadá je možné si prostě článek z wikipedie to dělat nebudu
0:24:23to brazilci bod na mapě
0:24:25a je možné bot uložit
0:24:29to že před vyplněné
0:24:31kráte vyblbne fokus
0:24:38a
0:24:39dejme tomu
0:24:42a brno je nyní uložené databázi takže se vás můžeme najít
0:24:50a teďka podíváme tady tohleto petr boty jsme přidali je tam ten to co se
0:24:54dá měli předtím
0:24:56a todle je teďka uloženo v lokální sqlite databázi
0:24:59můžeme modrana vypnout znova nastartovat ty vody tam budou
0:25:04takže teďka třeba smažu
0:25:09no že výsledky vyhledávání let předtím
0:25:17a to pro tam zůstalo bitů že prostě z databáze
0:25:21takhle to takhle to funguje s těmi body zájmu je tam možná teda další věci
0:25:27adresy
0:25:38například obezdi je těch asi pět
0:25:44tady vidíme že vlastně ještě todle zároveň madam praze věci jako ten daný bod daleko
0:25:49to kde ste zrovna teď
0:25:51takže máte zlý a přesto jak moc
0:25:54šílená šílený výsledek to je nebo jestli to dává smysl
0:26:01znova ně vpohodě takže jako
0:26:04tak to zase blbost
0:26:06a
0:26:07pak eště na posledně teda to vyhledávané server jakoby podél pozice nebo můžeme si můžeme
0:26:13hele ty podle toho co vidím za na mapě
0:26:16to nezvedne jako města podíváme se podívat se co tam mají té hospody
0:26:20například koukneme se vezme mě
0:26:25a jak jsme si na město
0:26:29a to komplikovat hledáme o sporu
0:26:35já jsem nechci plníte ne ano našli sme
0:26:39máme nějakých patnáct hospod to tady vyplivlo
0:26:49takže
0:26:50škoda ten hospodu to rychle efektivně
0:26:54to by bylo tady na téma body zájmu
0:26:58vrátil se zpátky ke sedum se nám to podaří
0:27:17a vy se dostávám vlastně takovému dalšímu pilíři větší navigačním systému a to je
0:27:23a hledání cesty
0:27:27zásadě vždycky se hledá se jedná o hledání cesty mezi dvěma body
0:27:30které jsou dány souřadnicemi protože
0:27:34tě navigovat to musíme zítra body na
0:27:37naší planetě
0:27:38takže když tam když zadáváte do normální klasické a navigace třást autě nějaké adresy
0:27:44tak ta navigace vždycky musí mít
0:27:47asi zabudovanou službu která vám dohledá to adresu a ráďa jaké souřadnice
0:27:52a mezi těmito souřadnicemi už doba vlastně hledá cestu v grafu
0:27:55pod nějaký parametru
0:27:58záležitosti podle tak zadáte může se jednat můžete dát nějaké další parametry jako vidí se
0:28:03dálnici
0:28:06nejrychlejší cesta nejkratší cesta
0:28:08zároveň i možná ještě zadat přihrává nějaké vy pointy pouštět aby cesta prostě procházel nějakým
0:28:14bodem router simča mám pak vyhnout
0:28:17na a klasicky de hledání cesty rozdělit na dvě hlavní oblasti a to je
0:28:22ono je nedání a offline
0:28:24s tím že mají hledání samozřejmě podobně jako nedání bodu zájmu vyžaduje internetové připojení a
0:28:29jedná se vlastně o dotaz nějaké internetové služby nějaké farmě někde která má
0:28:35která vám tu cestu spočítá vrátí zpátky
0:28:39má to tu nevýhodu že je potřeba mít připojení k internetu
0:28:43a další nevýhoda vracíme se nevýhodám
0:28:46nechme který chtěj zavřít navigací tím že se někoho dané odkaď tam chceme jet tak
0:28:52vlastně prozrazuje že chceme vodněkad někam jet takže mi není je nevýhoda vtom že jste
0:28:56nám internet nemáme cestu
0:28:58ale zároveň ještě když
0:29:00požádáme nedání tak za není lidem říkáme vlastně kočka tam chceme jet
0:29:04pokud se nechutně několikrát je však dceru to vám cestou tak vlastně říkám já jsem
0:29:08tady akcie jsem
0:29:10nějaké službě někde
0:29:12pokud možno dražší formálně a pokud nedá říkáme vyloženě dešifrovaným máte tepe spojení přes celý
0:29:17internet
0:29:20a
0:29:21nalezení cesty je vlastně jenom kuby prvním krokem pro navigaci
0:29:26dále potřeba aby navigační systém vlastně naleznou cestu
0:29:30porovnával znáš aktuální pozici našel nám nejbližší za bučení
0:29:35to znamená stejný místo kde se mění nějaká cesta kde po sobě na ty rozhodnutí
0:29:39ne se všemi prostě před dopředu a držet se na cestě
0:29:44klasicky jsou to prostě zatáhly nějaké za bučení odbočí měnnou silnici kruhové objezdy přenesení se
0:29:49do pruhu na dálnici
0:29:51a takhle
0:29:54stanovení systém většinou sleduje i
0:29:56jestli se držet se na cestě
0:29:58je to byla zaručena tím koridorem pokud se mně nebo ne
0:30:01tak může systém
0:30:03nám to nahlásit
0:30:04takovéto klasicky přepočítá mám trasu
0:30:07a
0:30:09ty pokynou by textové ale klasicky sou
0:30:13sou
0:30:14hlasové
0:30:16modrana využívá jednoduchého textu speech nástroje zvaného restík
0:30:21a podle zpětné vazby od uživatelů jim to nejvíce připomíná s jistým na ho kinga
0:30:26rozhodně ta zní to poněkud strojově ne ve sem dopravili tar rozjet tady
0:30:31konferenci všem už plyne demonstrovat o přednášce
0:30:35a
0:30:37teďka se pokusím
0:30:39štěstí na ne takže dokáže prostě vypadá v praxi přímo o modraně když trénuje nějakou
0:30:44cestu někam
0:30:50takže
0:30:53jamesi které kterou to měl zapnuté
0:30:57už na mém mailu routováním mentální přes google příklad
0:31:00a chceme se vyhnout dálnicím dejme tomu že ano
0:31:05mi to nevadí co nás s to stejná to jedna
0:31:09a
0:31:10laciné se v naší hospodě u roušku chceme tam to je to c z nějakého
0:31:14důvodu
0:31:15jako jednotlivé body jaký z databáze tak pro nalezené výsledky možné použit jako cíl routování
0:31:21a prostě to
0:31:22systém se pokusili cestu s aktuální pozice na dané místo
0:31:27takže my sme tady někde dejme tomu v brně
0:31:32a našla našli sme cestu
0:31:34tak si můžete všimnout cesta je vyznačena tady tou modrou
0:31:38modrou čárou
0:31:40s tím že na modré čáře sou šlupky žlutě s červeným se vlastně z módy
0:31:44okrem označeny jednotlivé taková za bučení
0:31:48a
0:31:49se mi podaří najít kurzor
0:31:54a ještě přiblíží nech si všimnete jsou to prostě klasicky stě rohu ulice
0:31:59nájezd na vy a vnější ulici a přestat cesta sleduje prostě ulice
0:32:04a tady je možné si podívat
0:32:07jednotlivé vymezuje pokyny
0:32:13a systém a vlastně říká
0:32:16todleto vám přečte prostě ten prostudujete chcu speech
0:32:20s tím že
0:32:21čas těchto pokynů u je nastaven tak že nastavena za záležitosti na průměrné rychlosti aktuální
0:32:28takže měli byste dostat příkazy sketch a šedesát sekund před započetím
0:32:33pak nějakých si
0:32:35asi deset sekund a
0:32:38vždycky s aktuální vzdálenosti které daném za bučení
0:32:41potom
0:32:42aktuální pokynem jako teď zatočte
0:32:45doleva
0:32:47a potom co vlastně jakoby jedete do terénu takové jako by
0:32:50nějaké oblasti toho daného za bučení přepne se systém na další za bučení řekně vám
0:32:56za x kilometrů je potřeba zabočit doleva potom zase za tu minutu před tím než
0:33:00je to potřeba udělat a tak dále a tak dále dokud nedojde do cíle
0:33:06a
0:33:07s tím že jsem se mu jak jsem říkal je možné
0:33:11ty toho slyšet
0:33:18s tím že tráva je možné cestu změnit je možné před nějaký
0:33:23průjezdný volat
0:33:30u to
0:33:40možná nerad cestuji mezi přímo dva body když prostě víte že
0:33:43tak to je z něj a odněkud někam
0:34:03a nebo z aktuální pozice dodané pozice
0:34:06či naopak
0:34:18všimněte si že
0:34:20navigační že vlastně viz rekrutovaní graph potaz takové drobnosti jako je dnes nějaký a podobné
0:34:25věci takže
0:34:26pokud vás to pošle do jednosměrka opačně směrem nebo vám to řekne započtena dálnici z
0:34:30mostu tak je to chyba v datech a něm byl bylo by vhodné toto je
0:34:33tato data opravit
0:34:36a
0:34:37posledním teda možnosti vlastně jak routovat je mezi adresami
0:34:41a
0:34:43tady vlastně
0:34:44tak jestli je to představit se to dohledání hledání adresy
0:35:06ale ne vždycky ne vždycky se to toto adresa najde
0:35:09pravděpodobně bude příliš abstraktní pojem
0:35:17takže výhodou je to že možné prostě vyhledávání kdykoli zrušit pokud nějaké různými ne doběhne
0:35:24nežli bylo za předání cesty
0:35:26test je možné si uloží pro další použití
0:35:39a modrana i ty ve zmiňované tak zvaného fajn routování
0:35:45používá se opět další open source projekt kterej se sám na mnohem u nás
0:35:50vychází ně například rovnou to asi se vole serem
0:35:55není rychle no routovat po za řádu stovek milisekund na mobilní zařízení po
0:36:02stovku sto kilometry za noste
0:36:04problém bohužel že projekt nás byli v jen v rámci diplomové práce někoho
0:36:09a momentálně se dále nevyvíjí
0:36:12takže
0:36:13koho tak trošku mě a
0:36:16není udržována je čína složitější vás němu na zkompilovat takže není který chceme novějších platformách
0:36:22je oflo filtrování modraně nefunguje protože
0:36:25teď něco modrá této platformě běží tak ten komplexní call tomanovou je problém s komp
0:36:30bude zkompilovat a použít
0:36:34každopádně existuje globální adresář globálně repozitářů pracích dat
0:36:41na této adrese na data tečka modrá tečka word
0:36:45tento repozitář obsahuje
0:36:48globální data pro celou planetu
0:36:50které možné pak použít pro flétnu trvání na podporovaných platformách
0:36:55byls bez nutnosti použití internetu pes nějakého leakování osobních dat třetím stranám
0:37:02každopádně vzniklo to
0:37:05děti vlastně pomoci laboratoře pro zpracování přes a jazyka masarykovy university tady v brně fakultě
0:37:11informatiky
0:37:13a díky ní nemůže vlastně jednak vygenerovat tak to obrovský
0:37:16obrovský pako dát a hostovat i
0:37:19a vlastně ti poskytnout výpočetních kapacit tě může taky
0:37:23pravidelně tyto data obnovovat protože
0:37:26při jenom data s pravdou průsvitné to mají zkompilované podobě se zase který za bajtu
0:37:31a
0:37:32tohle všem nepotřeboval sme profiltrovat všechny cesty zpracovat nagenerovat proto ta routovací data
0:37:39jak vlastně co tam velké pak ty pro celou evropu
0:37:42pak preemptive země dokonce i pro některé je celá spolkové země německa
0:37:47a výsledky na sis to giga to vykládat
0:37:50ale
0:37:51funguje to sekne s kým že ty s pak stáhnout šesti gigový
0:37:55malý dat pro evropu a jezdí po celé evropě routovací tam
0:37:58bez nutnosti čehokoliv
0:38:00s internetu
0:38:03tyhle slajdy
0:38:05soudního odkazy protože
0:38:07tyhle slajdy jsou dispozici na
0:38:09modrá tečka horko lomeno open hat proti se čtrnáct
0:38:13a pak tu adresu ještě ukázat jak na konci
0:38:15takže pokud někdo měl zájem o to vyzkoušet si to jak to funguje
0:38:20a jsou tam ty odkazy tady je pokyn třeba na
0:38:23pro zařízení docker devět se tam to routování funguje vpohodě
0:38:27a tady na vlastně to rozchodit
0:38:29do budoucna vyhrát aby
0:38:31tento nám nebylo potřeba aby prostě moderní si že vybrat ty data pro tuto zemi
0:38:35modrá stáhne z aktualizuje podle potřeby
0:38:37tak je to pořád eště částečně manuálně
0:38:45záznam trasy
0:38:47jak jsem říkal nějaké možné využití modrá teď takže lobuje do formátu jack g p
0:38:51nic
0:38:53eště by se používá formát karen který mysim používá podporuje jsou ste google
0:39:01každopádně je pech sestavit podporovaný šíma draho
0:39:05už jako výstupní formát
0:39:08je možné
0:39:08eště vybrat path chci začít stahovat
0:39:11takhle mi to pojmenuje
0:39:13teďka chci pozastavit logování stojí na benzínce je tam prostě nemám tisíc bude stojí na
0:39:17místě
0:39:18pokračuj s tím dobrý skončil jsem prase začíná další
0:39:23pravděpodobně existuje to samostatné je hardwerová zařízení test řekl jsi na batoh ale nemusí být
0:39:28špatné tom it prostě ne na místě
0:39:30tam je
0:39:32zároveň teda vidět vlastně zaznamenaná trase na mapě
0:39:36jak na řádku tlačí čas mastodonte představit a se musím ukazovat
0:39:43to by vlastně hlavně ty hlavní ty několik hlavní funkci navigačního systému
0:39:47samozřejmě máme tak hodně dát máme nějaké zajímavé je senzory knihovny takže není to jenom
0:39:53o těhle věcech jako odněkud někam co tam je
0:39:57jak to tam vypadá ale
0:39:59můžeme použít magnetometr který většinou zelený zařízení má sobě
0:40:03zobrazit si
0:40:05kde server
0:40:06otočit si mapu podle se berou tematicky na zařízení
0:40:10kde kteří dají bylo k vyšším todle hodně využívají protože
0:40:13často nějaké souřadnice nebo mají tam nějaké
0:40:17nějaké hádanky
0:40:18potřebuji prostě je soude dané světové strany
0:40:24za rovina smutek je zajímá třeba cena vlastně gpska tvrdí že kde sme jak rychle
0:40:28se pohybuje ne
0:40:30velmi záleží na tom tomto případě a zařízení některá zařízení jsou schopná vrátit mnohem víc
0:40:35informací nižší na
0:40:38a některá vyloženě vrací totální blbosti jako
0:40:42přesnou přesnost
0:40:44ve vertikální horizontální rovně které stejné číslo
0:40:48takže se hodí se podívat stránce nám to vlastně že nebo nelže
0:40:52případně prostě si teda to třeba poznamenat
0:40:54co nevidět přesně souřadnice si můžeme s tou psát
0:40:59což je modrana je software má chyby
0:41:02takže
0:41:03taková další funkce a vy to je podobné logování než za něco nezdá zdá se
0:41:08že to funguje blbě
0:41:10na se zapnuto
0:41:11všechno zaznamenat
0:41:12podívat se to dělá to nedělá
0:41:17každopádně tak
0:41:19kecám přestal modrá no tak nějak zhruba toto dělá
0:41:23no každopádně kde se děje se s ní můžete setkat je si můžete vyzkoušet vím
0:41:27že to vlastně využít něčemu praktickému
0:41:31jen cílem bylo napsat ne mobilní aplikace napsat aplikaci která dobře funguje na mobilní zařízeních
0:41:37ale neměl jsem důvod proč je nula většina
0:41:39na desktopech jak to nejlépe de
0:41:42takže modrá běží na většině linuxový distribuci
0:41:46od včerejšího večera existuje takzvaný kopr pro fedoru kopr je něco jak petráška například ubuntu
0:41:55nás vlastně proto o přípravě repozitář moc fedoře který je možné snadno aktualizace no aktivovat
0:42:03a modrému z něj nainstalovat
0:42:07zároveň modrana je koncipována takže
0:42:10pro základní von sami to stačí prostě naklonovat ztrátě pustit toho na toho natočil bude
0:42:14fungovat skoro všude
0:42:17každopádně mobilní zařízení
0:42:21nevím možná někteří zase se možná setkali s mobilní zařízením
0:42:26no can devět set
0:42:29by nás
0:42:30přestože rušit dávno ne prodávané zařízení nokia se na komunitu vykašlala
0:42:35zařízení furt hodně lidí používá
0:42:38je nějaká jakoby komunitní distribuce kolem toho
0:42:43takže starosta v aktu aktualizace a pořád se vlastně jedná pomalu jediné zařízení
0:42:47které má jakoby něco hodně blízkého mobilní ty linuxové distribuci
0:42:52a za venkova klávesnici takže
0:42:55zatím je na spínaných platforem demo kde nefunguje
0:43:02pak poněkud novou no tak novinka je podpora pro sem píšou s
0:43:07dneska ráno ste pravděpodobně stě možná někteří z vás byla přednášce o to
0:43:12ze tam bych ahoj se ježíšova je s
0:43:15takže klasicky jo
0:43:16na tom běží se řečové s anatomy že modrana
0:43:20podotkl že se jedná o stejné zdrojové kódy není to port
0:43:23jo to vlastně
0:43:25do značné míry ten stejný kód který když prostě na tom takže ji zaplatí se
0:43:29devět
0:43:30od nokie
0:43:30tak na tomhle zařízení prostě z loňského s listopadu loňského roku
0:43:37pak třeba možná někdo z vás na nepozná link devět těžko tak o jakoby nástupce
0:43:42ten devíti stovky když ne úplně ve všem
0:43:44ta modrá běží taky
0:43:46tam akorát a plat jako trošku protější paradoxně čtyři stovka takže tady ta trošku starší
0:43:52verze modraně teď řeším to s tím abych tam byl schopen rozjet
0:43:55ne nějakou novější
0:43:58a modrana vlastně
0:44:00začínala ne na té nenutí stovce ale strašně jde někdy zažil neochutil andre
0:44:05to bylo slastně o první
0:44:08o open hardvér smát von to zatím kraj pravděpodobně poslední ale uvidíme často něco bude
0:44:14no zako jako zajímavé zařízení strašně pomalé přes nějakým zásadně je problémy tam ona taky
0:44:20běží akorát si nejsem úplně jist jestli je tam někdo ještě nikdy použit někde ještě
0:44:25používá
0:44:26nebo respektive si někdo ještě někde neuvízla nepoužívá
0:44:32ale asi by tam ještě měla běžet
0:44:34kdyby tam někdo pustil
0:44:37takže to barák a to uživatele těžší část teďka ještě velmi zhruba jak to vlastně
0:44:42vypadá vevnitř modraně
0:44:45nebudu zacházet do detailů ale co vás někoho zaujme
0:44:51jak už bylo zmíněno někdy dřív obraz tady dozadu je to modulární záležitost
0:44:56je tam nějaké jádro kde vy někde se snažili co nejvíc ten aplikační logiky
0:45:01aby to bylo za do přenositelné by se tam všecky takže miminko nedobrý koval
0:45:06a je tam modul který řeší ty rastrové to zařízení pod tím
0:45:10aby to vyšlo na hodně zařízeních a nemusel se kolika železnice překopat
0:45:16tam grafický modul
0:45:18a
0:45:19třeba na té nevidí stovce teďka se vám ukazoval ty věci to bylo gtkáčka rozhraní
0:45:24gtk dvojkové vše do něj gtk tři
0:45:27ale díky tom to funguje
0:45:31a potřeba co je na té na té role
0:45:34pro a možná štěstí no ukázat i teď vlastně qt pětkové rozhraní stejně obojí doma
0:45:38se to stejně jádro a na desktopu to má prostě jiné stejný platformy modul prostě
0:45:42modul pc
0:45:43na ty může bejt komodu gtk nebo modul qt pět
0:45:47který vlastně nám poskytl jako tenkou vrstvu a zatim jádrem
0:45:53a
0:45:54tak nějak jenom zhruba technicky
0:45:56modrá co nás pipe mu já to je celé python
0:46:00len k tomu že na ten devíti stovce prostě python za pět a nechce tam
0:46:03uživatelem utírat jsem stalo nějakých padesát mega
0:46:06na ten jejich omezený prostor
0:46:09nějakého blázna jakého python dva sedmičky
0:46:11takže ve výsledku sem to napsal takže ten pipe když i na dva pětce až
0:46:16na tři čtyřce
0:46:17stej stejný stejné zdrojáky
0:46:20no to místy zajímavé ale dá se to
0:46:22říkám ho teda nějak podobně
0:46:26není tam žádná grafika vtom jádře
0:46:29takže jsem to být maximum to sem říkal
0:46:32já to vlastně startuje proxi jako první
0:46:35podívá se na jakém lezení běží případně mu to přej řeknem přes commandlinové přepínače
0:46:41a jádro si pak vlastně dynamicky při startu načtete moduly jak pro ten hardvér
0:46:46a pak podle toho nějak jeden vybere si dnes těch grafických modulů případně to má
0:46:49zadáno
0:46:53a
0:46:54ten platformě modul dyž tam hromada
0:46:57pro různé více či méně podporované platformy
0:47:00večer případu je tam zase jako na nějaký název možná rozlišení
0:47:04jinde tam můžete logiky víc
0:47:06třeba na ten devíti stovce je trošku jinak dyž alokace nižším ne na desktopu se
0:47:11po už asi na čip jezděj po gps démon
0:47:14na ten den tý stovce přímo nějaká lokální knihovna která nikde jinde takže tam je
0:47:17to prostě vtom placení modulu
0:47:19a jádro to neřeší prostě dostane data kdy dal
0:47:27pak ten a ten gui modul
0:47:30opět tenká vrstva momentálně zaviněné moduly
0:47:33ten to je založena gtk dva respektuje pí gtk
0:47:39a potom to je devět kojí modul
0:47:44tak ten je ten i ten gtkáčka modula jako zakázaná strukturu je to celek a
0:47:48jo
0:47:49se někde kdy dal světe káčkem nej co tam zase žádnej vidět je to všecko
0:47:52vykreslené přímo vektor vykreslováním
0:47:55co se ukázala na tom na tom mobilu
0:47:57to gtkáčka s tím s tím dotykové rozhraní moc nepočítá takže bylo jednodušší s to
0:48:01prostě se nakreslit sám
0:48:05a zatím i z historických důvodů tohle bylo první rozhraní a
0:48:08i do dnešní době to vlastně to které dražší ty funkce tam všechno to routování
0:48:12všechny ty záznamy trasy
0:48:14boj databáze další
0:48:16a tím že je to hodně ještě používáte nevidí stovce tak nej je to bylo
0:48:20že protnout
0:48:21takže to vlastně stále zaktivní vývoj
0:48:24takže ty karikatury známo bude asi na věky takže to tak todle taky asi
0:48:29a této kvete pětkové rozhraní té založené na pořad o python tři a path pětku
0:48:36respektive k dědkovi
0:48:38takže nějaké opengl akcelerované je to hezké to rychle
0:48:42ne to animované kterou ten acer vypnout
0:48:46ale zatím je to prostě ještě relativně
0:48:49ten vývoj asi rok
0:48:50takže všechny ty složitější věci které se tam prostě o to rukojeti sebe se dostali
0:48:54do toho gtkáčka rozhraní tam zatím ještě nejsou
0:49:01každopádně kdyby vás viděl teda modro vyzkoušet
0:49:04jak jsem říkal
0:49:06tříleté na by stačilo to na to modrá naklonovat a pustit
0:49:09a
0:49:10ve většině případů na jaké normální linuxové mistru
0:49:13ty to nedetekuje kde to je
0:49:15a
0:49:16pustí to gtkáčka rozhraní
0:49:20a tady je ten již zmiňovaný kopr takže pokud tady někdo z vás zná proces
0:49:23fedoru
0:49:24mu stačí tam hodit dva příkazy
0:49:26a modrana se nainstaluje a jeho je k dispozici na ke spuštění
0:49:32pravděpodobně se pokus něco podobného můžou jet proto ubuntu do budoucna případně
0:49:36na obr eskou pro open suse
0:49:39ukazuje to nebo až tak hrozné jsem se obával takže si to udaný pro ty
0:49:42další
0:49:43a samozřejmě bych to na dostal do oficiálních repozitářů budoucnosti
0:49:50no a pokuď máte ještě jde devíti stovku neboj používáte
0:49:54modré normálně
0:49:55základních repozitáři stačí si to tam naklikáte no prostě nainstalovali modrana a s tedy
0:50:02a offline dotování zde funguje
0:50:07na zařízení holá
0:50:09jo náma
0:50:10svůj vlastní obchod a pak existuje velký komunitní repozitář
0:50:14zem tom jaké knihovny jela povoluje do svého oficiálního obchodu tam zatim modrá není takže
0:50:21oficiálně to zatím eště nepodporuje pipe aplikace
0:50:25a oficiální obchod zatím ještě nepodporuje ani aplikace používající gps
0:50:30jedenáct měsíců po startu platformy
0:50:33určena tom pracují že to brzo bude
0:50:35takže zatím je to jsou takzvané repozitáři openrepos
0:50:38který je potřeba si doinstalovat ale v je taky večer aplikaci které hele jako něco
0:50:42dělají
0:50:44takže vy ste sled openrepos tam už to model najdete
0:50:50takže bance pár do budoucna
0:50:52což nám končí čas takže z rychle
0:50:55chtěl bydlet lepší zařídit lepšího fajn routování vyhodit mu nás chodit a něco jiného
0:51:00zatím se zdá být použita na knihovna row ty no je to jednoduchá tečkou ty
0:51:04litaniím to jak vyšší lednice plus kovy qtčko tiskový cosi málo jako ona tak uvidíme
0:51:11a rádi zařídil aby si lidi mohli stahovat přímo routovací je další data stems toho
0:51:15repozitáře
0:51:17tady hostovat hele phpčka by se tam nemusel nic ve vegetovat aby prostě strana k
0:51:21vykalo
0:51:23aby konečně rozjel vektorové na ty zatím všecko sou to prostě ty dlaždice
0:51:27co jsou prostě dyž si desítky
0:51:30stovky tisíce megabajtů desítky tisíc dlaždic
0:51:34pro nějakou trošku větší oblastech strašně neefektivní
0:51:38nejde ta měnit styl a další věci
0:51:40rotace mapy votočí se vám to viz popiska má takže
0:51:44a to není moc dobré
0:51:46a tady dostal balíček do fedory přímo repozitářů desetinu jsou přidá ten kopr
0:51:51a podpora více platforem pracuje a tom kdo by šlo na back perry deset mám
0:51:55něco nám byly připravené sem se to povede
0:51:58a
0:52:00tady jsou tedy odkazy
0:52:02tyhle slajdy
0:52:04tak jsem říkal modrá tečka horko lomeno opravdu a ti se čtrnáct
0:52:09takže tam ty slajdy najdete můžete si pak naklikat i odkazy
0:52:12předpokládám že to bude připojenej záznam přednášky nebo někde na stránka konference
0:52:18a dostane se tedy nakonec