OpenAlt - 1. a 2. listopadu 2014

Otevřený přístup jako odpověď na technické a společenské výzvy

oVirt - virtualizace datacentra aneb správa virtuálních mašin ve velkém

Martin Sivák
Přednáška představí projekt oVirt, který je komunitní verzí Red Hatem podporovaného nástroje na správu virtuálních strojů v datacentru. S jeho pomocí je možné spravovat několik (desítek) fyzických počítačů a několik (tisíc) na nich běžících virtuálních mašin. Samozřejmě je podporována migrace, určitá forma vysoké dostupnosti (HA), několik různých metod pro uložení a migraci dat...