OpenAlt - 1. a 2. listopadu 2014

Otevřený přístup jako odpověď na technické a společenské výzvy

Jak se měří Internet

Ondřej Caletka
Funguje Internet? Odpověď na takovou otázku nemusí být vždy tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá, protože Internet nemá žádný centrální uzel. Jedním z projektů, který se o takovéto zkoumání dostupnosti stará, je měřicí systém RIPE Atlas s více než 6000 sondami po celé planetě. V přednášce budou představeny možnosti takového systému včetně výsledků, které již přinesl. Zájemci také budou moci získat vlastní sondu RIPE Atlas k hostování ve své síti.