0:00:17že mu jmenuje bedřich košťata a pracuji
0:00:20ve sdružení C Z ne
0:00:22a následující třeba si to představit náš projekt
0:00:26který se mne tudy
0:00:29dneš začnou
0:00:31o tom projektu tak
0:00:33bych něco málo řekl C Z miku
0:00:35na předpokládá použít tady je takové že vy
0:00:39si spousta z vlastní minimálně o tom že C Z neexistuje ale z vlastní zkušenosti
0:00:45může to povědomí o tom co C Z nyky a co vlastně dělají zas až
0:00:50tak úplně
0:00:51rozšířené bysme si třeba
0:00:53dále nebo jak si myslím
0:00:56C Z A
0:00:57nejdůležitější je že je to správce české národní top level domény C ze
0:01:03to znamená že vy
0:01:05provádí registraci domén
0:01:08T L D
0:01:09ze ale pro mě tohodletoho se snažíme hodně angažovat i v dalších věcech co se
0:01:15týče síti je to pro nás docela přirozené protože k těm říkáme hodně blízko
0:01:20a snažíme se
0:01:23právě jakoby přispívat i T komuny tě síťové tím že se snažíme o další výzkum
0:01:29a vývoj
0:01:30ať že to oblasti sítích taky síťový síťové bezpečnosti
0:01:36my víme spoustou průzor software berme to takže my známe opensource rádi open source rádi
0:01:42používáme tvrdě celá firma jedna linuxu
0:01:46a
0:01:48kdykoli můžem tak sáhne nebo opensource u
0:01:51máme ten
0:01:53pocit že by bylo dobré se naopak všechno co vydáváme pro veřejnost taky dávat jako
0:01:57u slova
0:01:59až se tím
0:02:01přispět zase T komuny tě
0:02:04nejspíš budete z na aspoň některé z našich značek produktu projektu směrovací démon poměrně ho
0:02:11po světě používají teďka poslední pár let velice
0:02:16velice dobře se rozvíjející pro je projekt na vidí jen S autoritativní dane server
0:02:22nebo třeba já sám sem do tady na nemuselo před několika lety s programem tato
0:02:27vklad je klient desktopových klient pro datové schránky určení pro u
0:02:33multiplatform
0:02:35pro více platforem hlavně jsme se zaměřili na lymf protože v době kdy vlastně datové
0:02:39schránky sobili tak žádný pět nebyl
0:02:41poslední době spektrum přidaly i klienta pro android a jo
0:02:46tak takže to portfolio naše i když se zaměřujeme na síťové věci převážně tak
0:02:52některých věcech je trošičku
0:02:54ujedeme někam jinam když máme pocit že tam
0:02:57full
0:02:58zaostávají ta komerční řešení
0:03:01nebo také silně snažíme o
0:03:03popularizaci a osvětu vo co se cítit
0:03:07že sítí a síťové bezpečnosti
0:03:09pořádáme každý do konferenci internet a technologie letos bude mít dokonce dvě kola jednou s
0:03:15proběhlo
0:03:17na začátku léta jedno bude na konci listopadu posledního
0:03:21třicátého listopadu bude
0:03:23I T třináct dva
0:03:26kde taky nebude
0:03:28znova
0:03:29ve toto na tom projektu na
0:03:31může
0:03:32u je tam spousta dalších zajímavý přednášek
0:03:36se při podívat bude to určitě
0:03:38zajímavé máme akademii C Z vytočil jako je školící centrum
0:03:42že se zaměřujeme
0:03:44i na open source of máme tam školení ho vývoj open source a podobně
0:03:48možná znáte z televize seriálech na internet taky vlastně taky byl
0:03:54z dílny
0:03:56C Z miku
0:03:57no a teď
0:03:58se přesunou tomu projektu tourist
0:04:01jaké je vlastně to pozadí nebo proč jsme proč jsme do toho projektu
0:04:06čili jaká je ta hlavní myšlenka
0:04:09my se jak sem říkal dlouhodobě zaměřujeme na tu při dvou bezpečnost
0:04:14součástí C Z miku je i český náhradníci týnci C Z
0:04:19docela jsme se i fakt hodně aktivně podílela analýzách ti třeba je dost útoků které
0:04:25probíhaly někdy na jaře na banky a C
0:04:29další stránky
0:04:31hodně se snažíme o polarizovat a podporovat nasazení třeba D nesek Ú soše
0:04:39osadě jediný způsob je
0:04:41jak
0:04:42zabezpečit opravdu D S tak aby jste měli jistotu že informace
0:04:47adrese
0:04:48arrow dostanete když se zeptáte na nějaké jméno je opravdu úpravu
0:04:52na kterou ste měli dostat ale nějaká podtržená
0:04:56nebo třeba protokol D jim který na tom prvku staví o tom
0:05:00se to není přelanila to jeden s těch
0:05:03řek výzkumných projektu
0:05:05aktivně se snažíme ta křivka tydlety nové technologie podporovat až vedle ten by nesek nebo
0:05:10třeba i pevné šest
0:05:12poměrně často sme vlastně tu
0:05:15konferenci technik internet a technologie věnovali právě i P V šestce nebo velkou část celý
0:05:21blok kamenovali R šestce protože to bistro zase vidíme jako věc
0:05:25rámusí
0:05:27se nějakým způsobem
0:05:29nasadit protože
0:05:31nám nic jiného nezbývá pořád to nějak tak zasekává a tak se snažíme to hodně
0:05:36podporovat
0:05:38ale ten náš vývoj do teď vlastně hodně zaměření spíš na ty velké hráče protože
0:05:43ty projekty která se tady zmiňoval štreku minutu datovku tak ten bude to je záležitost
0:05:49kterou vy můžete pokuď pokud provozujete klidové centrum nebo prostě máte já
0:05:56hodně
0:05:57hodně routování doma to ne využijete no dvě nesekl autoritativní ne server
0:06:03tak i jako domácí uživatel zas tak
0:06:06no a siny využijete využijou to spíš nějaký ISP a podobně
0:06:12a my sme chtěli timletim projektem trošku víc
0:06:15přibližně normálním uživatelů prvku víc něco udělat to by se týkalo ten síťové bezpečnosti ale
0:06:20zároveň bit osvobodíš
0:06:22těm domácí uživatelům
0:06:24těmi domácím sítí
0:06:28na základě lete myšlenky vzniklo vlastně projekt který
0:06:32vonáskem ten je vlastně o ty jeho vzniku nás kmene distribuovaná ty berlínská bezpečnost
0:06:38a jeho cílem je
0:06:40bylo vlastně
0:06:42to že my bysme těm domácím uživatelům nebo moc tak
0:06:46nebo bysme mohli pomocné bysme potřebovali vědět co se tam vlastně chtějí třídě nebo co
0:06:50se do těch sítí snaží nějakým prapodivně způsobem dostat
0:06:55a tak podobně
0:06:56a ten apod byl takový že bysme vlastně mohli
0:07:00uživatelům nabídnout aby si domů umístili jakousi sondu která bude
0:07:05sedět vlastně na rozhraní internetu a jejich sítě a bude monitorovat jak a jaké datové
0:07:11přenosy tam
0:07:12se odehrávají co se snaží dostat dovnitř a bude to nějakým způsobem analyzovat
0:07:18a pokud
0:07:20najde
0:07:21něco podezřelého zjistí tam nějaký
0:07:25nějaký
0:07:26problém
0:07:27tak ve chvíli bitech sou bude hodně
0:07:30budeme moct na základě porovnání informací z těch mnoha sou vlastně zase získat nějaké informace
0:07:37navíc nebude to jenom jedna ojedinělá
0:07:40nezávislá událost ale můžeme takle sledovat třeba nějaké trendy co se
0:07:44i čež šíření málo beru
0:07:47a podobně
0:07:48a ve chvíli kdy my na základě těhlectěch informací něco zjistíme odhalíme nějaký problém nějakým
0:07:53alvea nějaký to zase budeme schopni pomocí té sondy těm
0:08:00tomuto po nějakým způsobem
0:08:02zabrání
0:08:05další
0:08:06důvodu nějak tomu dal dojdu ten ta přednáška se menuje
0:08:11jako routerech takže
0:08:14bloku se dozvíte že tou sondou vlastně je routrem
0:08:18a
0:08:19ten další a další motivace proč právě tohleto dělat je ta že sme
0:08:24byly celkem nespokojí nebo sme dlouhodobě nespokojeni s tím jaké domácí routery
0:08:30fungují jaká jejich kvalita a ať už tady že bezpečnosti zrovna teďka nedávno je to
0:08:35měsíc zpátky se objevily dvě zprávy o tom že v různých produktech
0:08:42myslím že jednu byl deli tu teplotu se vyskytují nějaké backdoor i kde když jste
0:08:48správně se do zeptáte tak se tak se dostanete tak se dostanete do toho roku
0:08:52i zvenku s internetu
0:08:55je to poměrně známé že spousta těch spousta těch domácích routerů na nastavené nějaké výchozí
0:09:02přihlašovací jméno a heslo admin anglin nebo jedna dva tři čtyři a podobně přes které
0:09:08se tam zase ste schopni is internetu do té krabičky dostat
0:09:12a
0:09:14co se týče podpory P V šest to se poslední dobou zlepšuje ale
0:09:18pořád
0:09:19si myslím že těch zařízení které
0:09:22sou na trhu které umí prvé šest
0:09:24do deseti procent z toho co sem na trhu vyskytuje co se týče podpory jediné
0:09:29sekund tam podstatě
0:09:31asi neexistuje ani žádný domácí routeru který byl schopný dělat
0:09:35validaci těch podpisů správně ověřovat jestli ta ten ty tady je
0:09:41ne za to sou opravdu
0:09:43rána takže i tohle byla naše motivace proč do toho projektují
0:09:47u sice trošku udělat takový loutek který by jste let oblasti se nám
0:09:53se nám líbil
0:09:56pro
0:09:57jako odborníkům dejme tomu na
0:10:00sítě a na bezpeč
0:10:03jako jsem naznačil
0:10:05ta sonda
0:10:07mohlo by to být samozřejmě samostatné zařízení které vo nějakým způsobem předřazené
0:10:12tomu T domácí síti ale
0:10:16ideálních tomletom případě jasně použitém domácí routeru pokud nás zajímá to co se děje na
0:10:20rozhraní té sítě venkovní a té vnitřní tak ten routery je přesně to místo kde
0:10:26chceme mít
0:10:27ten být přesně to místo kde
0:10:30ta data která nás zajímají protékají a tak podobně a zároveň to místo kde když
0:10:37něco když budeme chtít zastavit nějaký
0:10:41nějaký malér nebo něco tak to je to ideální místo kde ho zastavit aby se
0:10:44do té sítě vůbec nedostal
0:10:46o to že té síti
0:10:48poslední dobou se samozřejmě objevují čím dál tím ní zařízení která na rozdíl třeba od
0:10:53normálního desktopu nebo notebooku zas tak často neabdikujete jsou to show tomu byly nebo nás
0:11:01boxy nebo třeba tiskárny se jo by mysim albert který je schopný se zabydlet vlastně
0:11:07citlivé tiskárně a šířit se z ní
0:11:10takže i na tohleto je to zajímavé víc zase do ochranu vtom routeru
0:11:15a pak jak sem tam na cesta jazykem routery máme rádi
0:11:19tím že vlastně C Z jako
0:11:21člověk jako nutně musí přijít do styku se s tím
0:11:25a většina z nás
0:11:28sou tam tak trošku hračičku tak takže prostá většina kolegu má doma nějaký routeru ke
0:11:34si už dávno vyměněny s ten původní firmware za prvé ten něco podobného hrají si
0:11:40s tím
0:11:40takže
0:11:42pro nás to ten routery věc která jenom blízká
0:11:48pro další
0:11:49další důvod
0:11:51tady jsem sledoval tak maličkou odbočku
0:11:53proč tourist proč se to menuje popis
0:11:56jak sem říkal na začátku ten projekt
0:12:00původně se menoval mistrovou látky grafická bezpečnost
0:12:04usušenou
0:12:05toho důvodu že dybych o to měl takle mluvit tak vykoupu přednášky strávil s tím
0:12:09že bych říkal místo magnetická bezpečnost
0:12:12až tedy jsou to dycky přeřek
0:12:14tak sme
0:12:16se celkem snažili vymyslet nějaké lepší N no používat zkratku
0:12:21není úplně ideální
0:12:24a podobně takže sme hledali nějaké zajímavé menova objevily sme pověz který nám příde velice
0:12:30dobrý a výstižný je to latinsky biješ
0:12:33a je že
0:12:35se
0:12:38ve středověku lany spíš nejdříve stavěli jeden z důvodu byl ten aby byl prostě rozhled
0:12:44po krajině aby se mohli
0:12:47ovlivňuje podívat jestli náhodou támle závanu co nejblíže nějaké vojsko nebo nikdo takový a pokud
0:12:55někoho zahlédli tak rychle slezli z věže a běželi takže vy upozornit ostatní že se
0:12:59blíží nepřítel
0:13:00a to v podstatě ten routrem by měl tom našem v tom našem podání dělat
0:13:05přesně ví přesně to velkou roli ona vlastně umožní z hranice té z hranice té
0:13:10sítě se koukat ven a
0:13:14pozorný nás ideálním případě na to že se hroz že se blíží nějaké nebezpečí
0:13:21já jsem se tady eště dovol to je se na to na to docela často
0:13:23někdo ptá
0:13:25a takovou eště zase vsuvku do vsuvky a ta se týče toho loga
0:13:30na takovéhle logo
0:13:32a docela často musím vysvětlovat custom loguje
0:13:35když tady náš designer který to vymyslel tak zásadně odmítá jakákoli loga vysvětlovat
0:13:42tak já doufám že by to odpustí anebo že tu přednášku neuvidí
0:13:47a vysvětlím čento
0:13:49těmto logo spočívá je to taky schovaná v jejich
0:13:52na nevymyslí sterilní dobrý vidí
0:13:55ale já jsem pokusim naznačit jak to jak damas nemohl být schovaná
0:13:59v tomhle dle
0:14:01tak jo takže to je trošičku lidí
0:14:04a
0:14:05vidíte už někdo tam nevěš
0:14:10no přesně tak tam věčností pro ty kdo by
0:14:14furt váhali tak jsem se tam dovolená sluníčko aby bylo vidět
0:14:18jak tam
0:14:19zabiješ vrháte stínu to
0:14:21silnička takže štolou vidíte nepředstavuj jestli po tím nic jiného je to je to biješ
0:14:30tak teď lichtenberg té k té metodě vlastně jakým způsobem bysme chtěli ten ty datové
0:14:37toky analyzovat hodně se na to co moře také lidé ptají protože je to věc
0:14:41jde my se vlastně koukáme do toho datového provozu
0:14:45který směřuje do nebo ze sítě toho uživatele a je to samozřejmě citlivá záležitost
0:14:50a proto bych tady dát vysvětlil
0:14:53nejdřív to myšlenku jak to vlastně jak to vlastně
0:14:56celé funguje a potom
0:14:58eště trošičku víc rozpitvali bylo zřejmé že tam opravdu není nic
0:15:05nějakou
0:15:06závadné takže nejdřív taková takový ten obecný pohled
0:15:12my
0:15:15vlastně máme
0:15:17na analýzách DNS provozu který směřuje na naše autoritativní servery kterého je poměrně hodně
0:15:23a cokoliv tom analyzovat F je
0:15:26netriviální pokud vám přicházejí desetitisíce paketu za vteřinu kterému se říká odpovídat tak dělat analýzu
0:15:33takových dat není úplně jednoduché
0:15:37my sme na to vyvinuli systém který využívá statistické který jakousi statistickou metodu kdys kdy
0:15:46analyzuje nějaké anomálie tam provozu
0:15:49a to jsme právě chtěli použít i
0:15:52mně tomletom tomhletom případě
0:15:55a ta
0:15:57ta metoda funguje tak nebo ten ta představu o tom jak to bude fungovat je
0:16:00taková že mi jak už sem říkal vtom routerů budeme nějakým způsobem analyzovat co se
0:16:04děje
0:16:05a ve chvíli kdy zjistíme nějakou anomaly tak teprve tu chvíli vlastně odešleme nějaká data
0:16:12o tom co sme našli na centrální server
0:16:15ta myšlenka je taková že to že bude mít ten centrální server a ten bude
0:16:19mít data z mnoha sou
0:16:22nám umožní výrazně s přesně
0:16:25informace o případném toku a umožní nám to
0:16:29odlišit nějakou lokální záležitost třeba něčeho co má daleko větší daleko větší dosah co to
0:16:35je daleko širší
0:16:39a potom ve chvíli kdy opravdu vyhodnotíme na základě těch údajů že tohleto je
0:16:45opravdu třeba útok nebo nějaký malware který se šíří a podobně tak na základě toho
0:16:50vlastně zase na tom von centru F centrále vytvoříme nějaký nějakou ochranu pravděpodobně nějaké firewall
0:16:57V pravidlo
0:17:00a to potom rozdistribuje zpátky na ty na ty domácí zařízení a ty budou vlastně
0:17:06o tech měli o té chvíle chráněné proti tomu
0:17:11co se týče té samotné analýzy jak to funguje
0:17:16analýza
0:17:17vůbec nebo vtom provedením jaké mít používáme jaké vyvoláme používat
0:17:23vlastně zabývá
0:17:25jenom hlavičkami těch paketů vůbec nekouká dovnitř co soft těch paketech je zajímají jenom odkaď
0:17:32kam to směřuje nějaký portech případně jakým protokolem a podobně
0:17:37a
0:17:39ona vlastně dělá to že i přicházející pakety komprese do těch hlaviček veme adresou po
0:17:45nebo jak se to zrovna nastavíme a pro ženy tyhlety prohání kde ty údaje nějakou
0:17:49hashovací funkcí a na základě toho výsledku P hašovací funkce si rozděluje ty přicházející pakety
0:17:56do nějakých krabiček takle to dělá s celou řadou hashovacích funkcí a dává si ty
0:18:02data do kraviček a sleduje jak se ta velikosti krabiček němých čase v eroze všechno
0:18:06děje pořád na tom routeru
0:18:09a potom po nějaké době když push má na spínaný provoz za jakou delší dobu
0:18:14a má nějakou představu o tom co
0:18:16tak té sítí normálně děje má vytvořený jakýsi dejme tomu statistický model co se tam
0:18:20a zpět běžně
0:18:22tak na základě toho jak se ty velikosti těch krabiček liší a mění se v
0:18:27čase a podobně je schopná ta metoda zjistit že tady najednou se stalo něco anomální
0:18:32něco co se odlišuje od toho co se tam běžně děje
0:18:35což samozřejmě nemusí nutně znamenat nějaký Ú to může to znamenat pouze nějakou změnu a
0:18:41tyhlety metody nejsou
0:18:44cíle na
0:18:45řekl bych
0:18:46uzel málo B ale na anomálie to znamená anomálie provozu něco co není co není
0:18:51normální
0:18:53tam
0:18:53najednou změnil
0:18:55a teprve ve chvíli kdy vlastně my takovouhle anomaly tam nalezneme tak ten program neví
0:19:00co to je ale teprve to chvíli von vlastně odešle nějaká data do té
0:19:07na ten server
0:19:09který to vyhodnotí a případně že počet třeba těch anomální té celé síti překročí nějakou
0:19:16hodnotu tak se rozhodne že se tě krabiček zpátky zeptáme teda řekli nějaké informace o
0:19:21tom co se v té anomální krabičce když to tak řeknu vyskytuje teprve v tu
0:19:25chvíli se vlastně na ten server dostávají data která nejsou jenom
0:19:29krabička jí velikost ale sou to třeba i P adresy a porty
0:19:33ale do té chvíle se vlastně nic neděje do té chvíle žádná
0:19:37ani trochu citlivá tak na neodchází i na ukazuješ ve chvíli kdy se tam
0:19:41opravdu objeví nějaká anomaly
0:19:47k tomuhle tomu
0:19:48statistické analýze těch dat pro uděláme tak snídám ještě další věci
0:19:54jedna s těch důležitých sou logy spojovou
0:19:57protože ten firewall
0:19:58a může ve výchozím nastavením a na takovou tu politiku cokoli nevyžádané ho přichází zvenku
0:20:04tak zahoď propust dovnitř jenom to co je vyžádané pokud to silně uživatel nenastaví na
0:20:10a nevím jestli stani vyzkoušeli doma pokud máte nějaký server nebo podobně koukat se dolů
0:20:18firewall vole zjistíte že se vám tam připojuje spousta věcí na porty které vůbec otevřené
0:20:24nemáte a
0:20:27v ideálním případě nemáte
0:20:30a tak podobně takže todleto je pro nás informace která je založeno vložit od osy
0:20:35se nám to ne nepomůže vtom abysme zabraňovaly
0:20:40nějakému málo B rouge existujícímu protože pokuď pokud ten se na to firewall zastaví tak
0:20:45je to tak je to vpohodě tak nemáme
0:20:48nemáme problém ale umožní nám to aby dokreslit tu situaci co se co se těch
0:20:52sítích vlastně děje umožní nám to zase vytvářet nějaké další statistiky o tom jaké na
0:20:58jaké porty se nejčastěji útočí když se objeví třeba nějaký máme tak můžeme podle toho
0:21:03jak se jak se jak najednou se třeba zvedne
0:21:07ten útok na nějaký porci odhalovat chybě fréza ten halve rozšířil a tak podobně takže
0:21:13tohle další důležitá informace kterou sbíráme a potom sbíráme postatě statistická data o tom provozu
0:21:18to znamená to je pro nás také důležité když už
0:21:22opakujeme které šestku a podobně tak si tam taky té sondě sbírám informace o tom
0:21:27právě kolik třeba bylo přeneseny ve čtyři nejprve šest paketu abyste měli nějakou představu o
0:21:32tom co se co se opravdu u těch koncových uživatelů tomletom
0:21:36to na tobě
0:21:38do budoucna potom plánujeme i nějaké aktivní sondy jako třeba možnost měřit rychlost připojení pro
0:21:45toho uživatele a tak podobně tam samozřejmě
0:21:49u štole to nejsou věci které můžeme dělat automaticky jsou věci k uchu který bude
0:21:54potom ten uživatel s mít možnost
0:21:57si sám nastavit nějaké limity v rámci kterých se to může dělat aby se nestalo
0:22:00že mu prvního v měsíci vyčerpáme veškerý fu tím že změřme nějakou
0:22:05rychlost a podobně
0:22:07takže tohle samozřejmě je
0:22:11ty platili to nemáme implementováno počítáme s tím do budoucna a určitě to že to
0:22:17bude potom nastavitelné uživatelem
0:22:21tady ještě když už sem říkal co všechno sbíráme tak jenom pro jistotu zopakuj von
0:22:26jezdí nám
0:22:30vůbec se nekoukáme do někdo ty pakety
0:22:33M S N ona by hlavičky
0:22:35znamená
0:22:36abych to řek úplně explicitně vůbec
0:22:39netušíme jaká hesla
0:22:41čísla účtů
0:22:43slovní informace takový
0:22:45tomu jak funguje
0:22:47a teprve protokol tak ani nevíme náký nějaké nebo adresy chodíte protože to jsou zase
0:22:53ve místo datovými jsou tam je I P adresy ale nevím na takže
0:22:59a z moře
0:23:00mnoho no
0:23:02sdílí
0:23:03E adresy
0:23:04podobně a co nás vůbec nezajímá je cokoli co se děje ve vaší lokálních sítí
0:23:09to znamená co se týče
0:23:11co jedna a té lan síti nás opravdu zajímavém to co prochází mezi venkem venkovním
0:23:15se tento internetu a tou domácí sítí co se běhá po síti nic
0:23:19nás nezajímá
0:23:21koneckonců ani jako výpočetní výkon který bysme mohli
0:23:26bysme mohli sledovat to že si doma po gigabitové síti posíláte z jednoho z jednoho
0:23:31počítače něco na druhý
0:23:33bysme uplně zbytečně
0:23:35litovali výpočetní výkon na analýzu hodnotou takže
0:23:39to nás také
0:23:41nezajímá nebo také nesleduje
0:23:44tak teďka tomu k tomu samotnému ruku jak sem říkal pro nás tam sme se
0:23:48rozhodli že ta sonda ideální místo je ten routeru jak by ten routerů měl vypadat
0:23:55my
0:23:55samozřejmě ani trošku neuvažovali o tom co tam bude za operační systém to bylo v
0:23:59pořádku jasné tam byly no
0:24:02jenom smekl popřemýšleli jaký linux ale není to přemýšlení tady nebylo moc dlouhé protože existuje
0:24:08projektů promete
0:24:11což je vlastně taková
0:24:14linuxová distribuce která je naměřená právě na ty domácí routery
0:24:18jak portován na spoustu běžně dostupných zařízení a obsahuje přesně ty optimalizace které by jsme
0:24:26nepotřebovali to znamená obsahuje ste podporu pro spoustu věcí co se týče síťování pole R
0:24:33T P V šest
0:24:34je hodně minimalistická to znamená že to věděla na to abyste se vešli
0:24:39s tím základním imaging toho systému do nějakých
0:24:43čtyři nebo ostny mega bajtů pamětí což je čili ta velikost té flešky která z
0:24:47těch zařízení piva
0:24:50a podobně takže tady bylo celkem jasno akorát sme potřebovali tou podle té trošičku úpravy
0:24:56to znamená přidat tam věci které bysme tam rádi měli ať push protože potřeba nebo
0:25:01tu samotnou sondoval nebo protože si myslím že na tom domácím routeru měli být
0:25:06takže jedno z nich je podpora nebo se ku a nějaké další bezpečnostní
0:25:12záležitosti
0:25:15vyvíjíme vlastní to slyšet analýzy tou provozu takový nevlastní takový vlastně monitor situaci tělo provozu
0:25:20který se jmenuje úkolech
0:25:22který
0:25:24vlastně
0:25:25umožňuje pomocí nějakého systému pluginy tam do toho přidávat další funkce toto sledování ten hlavní
0:25:32nejdůležitější plug in který tam právě je ten který dělá tu analýzu statistickou těch anomálií
0:25:37a komunikuje s nějakým našince
0:25:40co se týče
0:25:41nastavení nebo vůbec právě toho zařízení tak tam jsme se rozhodli trošičku
0:25:47takovou cestou
0:25:49mimo to co je běžné nebo to dneska samaře každý ten domácí auto má nějaké
0:25:55webové rozhraní
0:25:56připojíte na jeho adresu
0:25:58případně nějaký o jiný než osumdesát jo tak nastavené a tam si vlastně do prohlížeče
0:26:03konfiguruje toto zařízení to je standard je to
0:26:08ono to je to který ten výrobce zvládne je to někdy více nikdy méně přívětivě
0:26:12ale je to normálka my sme se rozhodli že v tomletom asi nemá plně cenou
0:26:18dělat zase další webové rozhraní které by bylo jenom
0:26:24opíjí nebo přizpůsobení něčeho už existujícího tak sme se rozhodli trošičku jiným směrem
0:26:30a
0:26:32trošičku to vylepšit vtom jsme to vlastně rozdělili na systém
0:26:37server klient to znamená že
0:26:39ta
0:26:41konfigurace
0:26:43mouž nemusí nemusíme jako by ten front F X rekonfigurace nemusím že na tom samotném
0:26:48zařízení ale může být kdekoli jinde
0:26:50odstavec to řeší na protokolu nikolov který
0:26:53se také snažíme nějakým způsobem
0:26:56propagovat na nějaký jsem podporovat
0:26:58a je to vlastně možnost
0:27:01nebo vskočila toto na tom routeru běží nakonec server přes a my můžeme přes jakýhokoli
0:27:06jakéhokoli neko klienta na dálku to zařízení konfigurovat to nám dává možnost třeba takovou že
0:27:13máme protokolu aplikaci pro android která si automaticky když Í spustíte zjistí adresu routeru kterému
0:27:22ste připojení
0:27:23byli to K T heslo připojíte se a tu chvíli vidíte jak jaká rozhraní na
0:27:28tom routeru sou jaké vytížení procesoru a takové věci kdo to samé udělat třeba zvěst
0:27:33cestovkou aplikací může že jsem měl konfiguraci dvě stopové aplikaci můžete si
0:27:40udělat nějakým způsobem konfiguraci místě k autu najednou budete kde se nějaké vaší infrastruktura budete
0:27:46chtít všechny změnit přestane com to zase D daleko jednodušší když se do každého znova
0:27:51přihlásit přes webové rozhraní
0:27:55další důležitá věc kterou sem tam
0:27:58implementovali jsou automatické aktualizace bez jakéhokoli zásahu uživatele
0:28:04ten důvod je takový že
0:28:07normálně když doma máte růmstr
0:28:11a
0:28:12a chce toho litovat tak musíte jít naved výrobce stáhnout na nový firmware nějakým způsobem
0:28:18to tam na falšoval většinou sestřižený na prstama jestli náhodou zrovna přitom S o tom
0:28:22budete nahrávat tak se něco nestane nevypadne proud a neskončit S
0:28:26cihlu místo routeru
0:28:29podobně takže to a storu to většinou lidi nedělají pangejty výrobci ani moc dlouho hypermedia
0:28:34bitové ne nevydávají a když při nevydají tak si je většinou stejně doma nikdo nedá
0:28:40proměnná problém který by potřeboval vyřešit takže ty aktualizacemi těch routerů sou
0:28:45docela problém rys tam potom objeví nějaký backdoor
0:28:49tak je to nepříjemné když polovina lidí po roce ještě nemá základ
0:28:54takže tady sme se rozhodli že tohle prostě v
0:28:56kde chceme aby ty automatické aktualizace fungovaly a jsou tam jsou tam důležité
0:29:02a jinak byste rádi do budoucna samozřejmě to zařízení co nejvíc přiblížili věžním uživatelů z
0:29:07vlastní zkušenosti vím že kdo se tak
0:29:10sítích nevyzná tak když se tvoří budou trvat
0:29:14tak většinou bývá
0:29:15dost zmatený s tou co s co s ní má dělat a ta konfigurace
0:29:19by měla být
0:29:20ideálním případě opravdu maximálně jednoduchá aby se to byl schopný doma nastavit každý aby toho
0:29:26schopni nastaví bezpečně aby neskončil ze zařízení které má otevřených otevřené na otevření telnet bez
0:29:31hesla na one portu nebo něco co pokud ne
0:29:36tak tečné s odhad veru
0:29:40my sme
0:29:41samozřejmě statistické metody
0:29:44mají nějaké požadavky na výpočetní výkon musí se koukat do těch hlaviček těch paketů
0:29:49musí si nějakou dobu in udržovat informace o tom provozu
0:29:53to okno se může měnit todleto jako nastavíme je řádek minut nebo případně desítek měl
0:30:00že po nějakou docela delší dobu si musíme udržovat informace o tom síťovém provozu a
0:30:05tím pádem máme nějaké nároky na to
0:30:09co musí ten máte umět jak musím velkou paměť a jak musí mít velký výpočetní
0:30:15výkon
0:30:15samozřejmě další věci do budoucna sem do objevit nové metody sofistikovanější náročnější metody na zase
0:30:24detekci třeba těch anomálií nebo detekci málo berou
0:30:27a my bysme chtěli tomletom mít nějakou rezervu chtěli bysme těm lidem domů dát zařízení
0:30:34které na to opravdu stačí které když má někdo to štěstí že má doma velice
0:30:38rychle připojení
0:30:41tak že to pořád budeme budem jestli na to zařízení bude pořád fungovat a bude
0:30:45schopné ten datový
0:30:47tok analyzovat
0:30:52my sme na začátku toho projektu přemýšlej o tom
0:30:55že pravděpodobně zvolíme možnost
0:30:57že si vybereme na trhu nějaké vhodné zařízení
0:31:02případně se třeba ještě protože sme těch zařízení tedy vyrábět
0:31:05cirka tisíc mluví
0:31:08si říkali že se možná s nějakým výrobcem jako je mikro tech nebo tak domluvíme
0:31:12na tom že by pro nás udělal nějakou speciální sadu jenomže by tam jedno toho
0:31:16brouka vyměnili za jiného brouka kterýma stejné nožičky jako na ty větší nebo něco takového
0:31:22vůbec nic nás a větší kapacitu paměti nebo C rychlejší procesor
0:31:27narazili jsme na to že posadit je domácí routery jsou všechny hrozně optimalizované na cenu
0:31:33sou optimalizované na to aby dělali prostě to co je ten výrobce tak určil
0:31:38a rezerva tam není řekneme ne není žádná rezerva
0:31:43když tam máte gigabitové porty tak
0:31:46z toho že ty domácí jdou křivky budou T gigabit
0:31:51kreslena
0:31:52ne není tomu tak
0:31:54a
0:31:55když my sme tam ten ještě dělat nějakou analýzu toho provozu zase je to problém
0:31:59je části domácích routerů má velikost paměti
0:32:03třiceti dvou i když některé mají jiný do sto dvaceti osmi megabajtů
0:32:08ty brambůrko highlevel mají dvě stě padesát šest což třeba pro nás by
0:32:14bylo
0:32:16současné chvíli relativně dostatečné ale do budoucna možná také ne
0:32:20a my jsme takle právě zkoumali testovali analyzovali tak sme nakonec zas tolik to může
0:32:27nejzajímavější nebo řešení které na nás opravdu
0:32:33spokojí které
0:32:34které budeme přesvědčení vezme těm uživatelům dali to co sto co měli dostat a co
0:32:38bude dobře fungovat
0:32:40ta možnost jediná je ten udělat sami
0:32:43o sme se rozhodli vyrobit
0:32:46a
0:32:48to tak řeknu
0:32:49routeru a je entá ve
0:32:52tady je
0:32:53potkal druhého prototypu toho
0:32:56routeru támhle ten obrázek který tam celou dobu vidíte na tom druhém
0:33:01monitoru tak to je vlastně neobsazená deska toho routeru
0:33:06o tom tady mám
0:33:08i
0:33:11osazenou verzi
0:33:12to je vlastně to co vidíte na té
0:33:15co vidíte na té
0:33:17tady na té fotce tak to je tady naživo
0:33:22potom ještě než tam zase vrátím tohle tak vám ukážu
0:33:27ale
0:33:28krabičku je perforace
0:33:31formě loga C Z tady budou vepředu nějaké dílky je tam ještě není potis tady
0:33:36vzádu potom
0:33:38pro nějaké po tuto nejenom krabička protože těch prototypu nemáme tolik abych moh vozit sebou
0:33:42dvě krabičky a každé mi desku takže
0:33:44tam jednu krabičku s deskou jednu krabičku bez desky
0:33:50takže takhle to takhle to vypadá já to ještě za chvilku ukážu
0:33:54že naživo tady jsou nějaké další fotky které jsem dal kdyby náhodou se ten routery
0:34:00necestou ztratil nebo ta
0:34:02aby ukázat aspoň fotky
0:34:05tady jsou nějaké potom detaily
0:34:08můžu ale určitě převeditelná ten první takt platná
0:34:13druhé není takže vezmete tak je dobrý tam
0:34:17na kus
0:34:29takže teďka i na záznam bude ten
0:34:33a ten hardvér vypadá je tam
0:34:37a se zase vrátím zpátky
0:34:39že todleto stačí do před byl pokud na záznamu dat zastaví případně
0:34:44že to chtěl prohlížet V
0:34:50tom hardvéru tady
0:34:54tímhletím chladičem se skrývá dvoujádrový power PC procesor tak to Y N jedna celá dva
0:34:59giga hercích
0:35:00jsou tam dva giga bajty ram které tam jsou vlastně tady film
0:35:06sobem slotů
0:35:07znamená to paměti vyměnitelná kdybysme časem zjistili že na mladý dvojky nestačí tak
0:35:12mám pošleme osmadvacet tam osum
0:35:17podobně
0:35:19jinak co se týče té flash paměti do sme taky výrazně navýšili oproti tomu co
0:35:23se běžně v těch routerech vyskytuje aby bylo možné tam
0:35:27hodně doinstalovat další software abysme tomletom nebyly o omezení
0:35:32je tam jeden bank port který má vlastně přímý přímé
0:35:37připojení do procesoru a potom dalších pět lan portů které jsou připojené přesvědčit
0:35:44bity wifi jsme chtěli vyřešit modulárně nechtěli jsme řešit teďka filozofy rozhodnutí jestli tam bude
0:35:51jenom B je nebo Á B je neboli s tam bude push páce a podobně
0:35:55a tak sme se rozhodli je to vyřešíme není PCI express kartou
0:35:59že tam tudletu chvíli dáme
0:36:01líbí že express tato která
0:36:03funguje na to co potřebujeme je dostatečně dobrá je tam jak áčko v a tak
0:36:10géčko na venkova C
0:36:13ale do budoucna pokud by uživatel chtěl taky prostě může vydat hrát tam třeba céčko
0:36:19nebo nějaký další standard kterých se objeví za těch několik
0:36:23několik let
0:36:25během který by ta sonda měla stále o je tam ještě volní minibus je X
0:36:29kleslo tady na druhé
0:36:31straně takže tam si může tam je případně možno se ještě přidat nějakou další kartu
0:36:37kterou byste kterou byste tam chtěli
0:36:39chtěli využít máme tam s testech nějaké
0:36:43karty na sata
0:36:46podobně
0:36:49sou tam dva uvést
0:36:51dvojkové
0:36:59uvést ve dvojkové porty
0:37:01takže se tam můžete připojit
0:37:04připojí případně nějaký externí kdy s
0:37:07a udělal sis toho nás tédleté viděli před pokud tomu jestli dva stačí
0:37:12single by to mělo
0:37:13ta či co je to můžeme šanci naprostý
0:37:16používá přes wifi a potom zvykneš nezvládne
0:37:21a co tam ještě další věci jako že jsou některé ty některé ty sběrnice vyvedené
0:37:25ho tady takle přitom pohledu z azora není moc vidět tady je spousta pinedův je
0:37:30sou vyvedené další sběrnice jako třeba i dva C a podobně
0:37:34což nám třeba umožňuje to že my když potřebujeme tam
0:37:38něco naprogramovat přesně dvacet tisíc toho routeru tak to děláme z druhého routeru
0:37:44že máme jeden o živený a ten připojíme kabelem k tomu nelži ve nemá oživuje
0:37:49my vlastně u té
0:37:50kultury
0:37:51oživuje mestu rysů
0:37:55zajímavé
0:37:56tady jsem se novako
0:37:58vy slajd vychytávky věci které vlastně
0:38:03běžných routery domácí nenajdete ať že to dedikovanýma pod jak sem říkal tři dvoulinku do
0:38:08toho procesoru jako co se má totiž tři internetové gigabitové rozhraní
0:38:13takže jsme chtěli samozřejmě co nejvíc využít pro to sme jeden přímo udělali dedikovaný pro
0:38:18ten mankot to znamená to je ten velmi sledujeme potom nějaké ty
0:38:23datové toky a co tam kde které to veliký které vedou toto interního switch čipu
0:38:27který pak o do těch pěti klecí to znamená že by tam můžeme s tam
0:38:31si potom s tím můžete nějakým způsobem vyhrát jak ty dva dvě linky tam
0:38:36využijete jestli se použije nějaký trenky k tomu aby to aby ta propustnost se zvýšila
0:38:41neboli se pomocí VLAN nějak využije jeden na tohleto jeden na něco jiného
0:38:46podobně
0:38:48za chvíli si ukážeme tady vepředu
0:38:50to zase
0:38:52pro diváky doma v obrazovek
0:38:55přepnu na
0:38:57přepnu takle
0:38:58senzory tady je minimu je s B
0:39:01mikro u je zde
0:39:02port který za chvilku
0:39:04následně možná mluvit připojíme by to bylo vidět u pro
0:39:09je mikro US B
0:39:12který vlastně možná jestli se někdy někdo používali seriovou
0:39:18sériovou konzoly a připojovaly stojí do počítače přes US déčko tak na to existují převodníky
0:39:23které se na to dají použít tady vlastně ten čip který se použila pro převodníku
0:39:27je tady push přímo přívoz tomletom
0:39:30to znamená že vy tomu jenom připojíte mikro uvést připojíte pro počítače a máte tam
0:39:35seriovou máte tam seriovou konzoly test pro můžete debatovat
0:39:40to zařízení ve chvíli kdy se nějakou
0:39:42nějakým šikovně nastavením rozstřihnete přístup přes
0:39:45S T termed což neusnese třeba staroušci dvakrát
0:39:48takže se to opravdu hodí tato ryba chováni to vydán
0:39:52další věc
0:39:54a
0:39:55a to jsem opravdu vyšší a tvar té musím ukázat na život
0:40:01věřím tomu že
0:40:03asi skoro všichni z vás jsou mají doma nějaký router
0:40:07nebo hodně znám hodně lidí kteří doma přeletů jí černou láskou
0:40:13diody hold
0:40:15od routerů a všeho možného zázvoru bude to protivné protože řekne lidem probíhá nějaký s
0:40:20datový přenos
0:40:22tak vám to neustále bliká takže má taky stereoskopický efekt že to vidět na záchod
0:40:26a
0:40:28pátém když jako
0:40:30ve čtvrtek to tyto nahráváme takže my jsme si teď říkali že vlastně nebo P
0:40:35jo věci kdybysme mohli kdybysme mohli tohleto nastavovat tady vzádu já to dokonce dedikovaný čumí
0:40:42i když podržíte tak se nám rozsvítí všechny dýlky a začnou se stmívat lišta pustíte
0:40:47tak tomu tak je to zůstane
0:40:49nastavené a takle vám to bude svíti dokaď zase nezměníte pak se to zase můžete
0:40:53to trošku ještě posunout lachema dobře to přišli
0:40:56musím ještě dohlédni
0:40:59sestaví které stránek je takto zati skoro nesvítí a může ten klidu spát bude vás
0:41:04to
0:41:04nebude vás porušit
0:41:07takže to je
0:41:09to je taková bych řek bych dávka
0:41:11co můžeme udělat když si uděláte vlastní hátle tak si s tím můžete vyhrát a
0:41:17můžete si udělat něco
0:41:18co prostě nikdo jiný nemá
0:41:31co se týče toho hardvéru ještě
0:41:34ono
0:41:37a ten vlastně hardvér
0:41:40je to hrozně zajímavá věc většina lidí když se na to tak se ta tohleto
0:41:45nestíháme trošku problém
0:41:47a pro na jednu stranu je tak je to je to super že to přitahuje
0:41:50spoustu pozornosti a ten projekt a tím pádem
0:41:53nějak jako zajímavý
0:41:55ale zase problém je tam že
0:41:57pro nás na sebe hardvér když
0:41:59zajímavý a když se nám tak to není to není ten cíl toto je ta
0:42:04cesta to je to
0:42:05jako by to nám umožňuje vlastně dostat se k tomu cíli co šeptat a bezpečnostní
0:42:10výzkum a podobně ale já sem neubrání to mohl bych se tady k tomu k
0:42:17té přednášce
0:42:18nic věnoval protože i mě samotném co to
0:42:21se to líbí
0:42:22co se týče
0:42:24to hardvéru
0:42:25samozřejmě
0:42:26my máme rádi ukousal všeobecně tak že když děláme
0:42:30software vydáváno jakou mucos
0:42:32žádná ten prsten udělej to samé to znamená našich stránka si můžete stáhnout veškerou dokumentaci
0:42:38je došlo to zdrojové kódy po prostě ten návrh celý fatim dyzajnu který používáme který
0:42:43třeba tady na fitu pokud vím docela je snad studentům přístupný jsou tam i daný
0:42:48přát tři D model té desky to znamená můžeme si to přítel tu desku si
0:42:52otáčet a koukat se kde sou jaké je sou jaké součástky a podobně a výroba
0:42:57bude probíhat české republice
0:43:00relativně brzo byste měli
0:43:02vy zahaj tady ještě jsem chtěl ukázat považovali nevím jestli vám moc času
0:43:10čím to
0:43:20tady vidíte už na živou R T uvnitř toho
0:43:24uvnitř toho routeru
0:43:27když se kouknem na
0:43:31pro C T info takto do chvíli to běží terénu na osmi stech megahercích a
0:43:37dole vidíte že to je
0:43:39že to model preset a že jsou v něm dva giga bajty paměti
0:43:45mu je to
0:43:47tudle chvíli jsou tady vidět jenom dvě
0:43:51je síťová rozhraní na ten bank port jednu je ten do toho poslíček nemluví není
0:43:57budu mít zapnutý ale normálně to funguje ten výkon toho procesoru je srovnatelný přibližně s
0:44:04nějakým s nějakým atomem hodin celou takže oproti tomu co normálně doma běžně těch rotate
0:44:10bývá je
0:44:11je to velice
0:44:13velice
0:44:14slušné
0:44:17šusem
0:44:18krásnej tak rozplýval o tom hardvéru který každého zajímá tak další věc která každého zajímá
0:44:23o kterou přístroje zmiňoval je ta ochrana soukromí když se dá hodnota koule sondu tak
0:44:28tam bude sbírat nějaká data co to pro mě znamená není to
0:44:33ne narušíte tím nějak tím způsobem moje
0:44:36moje soukromý dozvíte se toho mě víc než bych
0:44:39těch já chtěl a
0:44:41a podobně slovy chtěl zdůraznit že mi nesledujeme obsah těch paketů by se koukáme jenom
0:44:47do těch hlaviček obsah paketu nás
0:44:51nás nezajímá
0:44:53na server se ty ta data osum set zase odesílají pouze vychýlí se objeví nějaká
0:44:59anomálie teprv tehdy nám odesílá něco co by se trošičku dalo považovat za nějaký citlivý
0:45:05údaji ale zase zub MIT adresy a porty to znamená kdo s kým komunikuje
0:45:12tydlety informace se u nás na serveru
0:45:15skladují
0:45:17relativně krátkou dobu když se provede analýza a po tu dobu jsou tam pouze spojená
0:45:23s identifikací toho zařízení ale identifikace
0:45:26uživatele
0:45:27a spojení zářil konkrétně uživatel s konkrétním zařízením tomuhle vůbec nepotřebujeme to je uložené úplně
0:45:33někde mimo ten systém není to není to online přístupné z venku
0:45:40a
0:45:41když se něco potom ne mažeme uchováváme si to dlouhodobě tak už to data která
0:45:46jsou anonymizovaná kdy už není identifikace toho odkud to pocházel
0:45:53a podobně
0:45:54jediný vlastně
0:45:55jediné jediný důvod proč sme se rozhodli tam porušit v jednu chvíli to že nejíst
0:46:00není najednou spojený uživatelským konkrétní zařízení
0:46:04tak to sme se rozhodne udělat proto abyste mohli tomu uživateli
0:46:08v jeho uživatelském rozhraní zobrazit informace o tom co sme o něm nasbírali to jediná
0:46:14chvíle kdy se ty data spojí
0:46:16a ten uživatel dostane informace o tom kolik dat tam sme mezi si od nich
0:46:22sobě a zpátky poslali co sme tam našli a podobně todle vlastně dělá chvíle kdy
0:46:27se něco
0:46:28se to nějakým způsobem spojuje a vstupy neušlo ta data agregovaná a není vtom nic
0:46:33sobí
0:46:35takže teďka jak se zapojit pokud byste měli zájem jsou to projektu zapojit
0:46:40hledáme nám
0:46:42dobrovolníky účastníky
0:46:45na webové vektor S C Z je možné se před registrovat
0:46:49my tu
0:46:51a až budeme mít i routery vyrobené což by mělo být někdy na přelomu roku
0:46:55tak potom dáme těm registrovaným před registrovaný vědět
0:46:59a umožní name vlastně aby si online vtom webovém rozhraní kam se přihlásí vyplnili smlouvu
0:47:06protože my musíme společně uzavřít to nějaký smluvních sta
0:47:09nasmlouván mimochodem obsahuje velice podrobně popsané co my můžeme nemůžeme na tom zařízení dělat a
0:47:16zase naopak se po vás chceme
0:47:18a
0:47:20o tom vlastně
0:47:21pokud se dostanete do té do té skupiny která
0:47:25která tak to bude oslovena a pokuď
0:47:29budete souhlasit s na podmínkám a tak za jednu korunu symbolických sem symbolický poplatek dostanete
0:47:35tenhleten routeru domů a můžete ho používat
0:47:40jaké jsou podmínky důležité je abyste tento používali jako hlavní přístupu vývod k internetu nechceme
0:47:46aby se to není doma dávali někam
0:47:49někam úplně bokem že se tak jako s tím budou hrát a podobně ale nám
0:47:52to nám bude poskytovat žádná data chceme aby to byl hlavní přístupový poté síti aby
0:47:58opravdu když už budeme něco chrání tak abysme nechráněný nějak jeden zkušební počítač který zatím
0:48:04a připojit se k tomu jednou týdně ale aby to opravdu fungovalo pro celou C
0:48:07a aby i my sme měli reprezentativní data o tom se třeba do té sítě
0:48:10snaží dostat a podobně
0:48:13naší podmínka je nezasahovat do toho sběru bezpečnostních dat protože tam
0:48:20vy tam budete mít možnost se přihlásit jako a dělat s tím dá se zařízením
0:48:24cokoli
0:48:25a to chvíli zamořením do tady tu takže ty dat vypnout
0:48:29ale to zas pro nás tady zajímavé aby se to doma vypli a není to
0:48:32ten cíl toho projektu to znamená
0:48:35todleto
0:48:36chceme abyste nedělali
0:48:39chceme abyste nezasahovali do těch a do a tu lety to zařízení protože tak to
0:48:43leze se sou velice důležitou součástí toho systém
0:48:47vy jako uživatele můžete kdykoli jo toho projektu podstoupení otec mobil skoby můžeme říci jo
0:48:52to nechci mít doma
0:48:54nelíbí se mi to
0:48:55vidíte divně
0:48:57nebo něco chci vám to vrátí
0:49:02není problém můžete na tom ikony vrátit zpátky a
0:49:06jak je čehokoli dalšího
0:49:09jinak to zařízení U proberte balíčky za nainstalovat cokoli se tedy stability provozovat já nevím
0:49:16webový server cokoli není to problém ten výkon tou zařízení na to
0:49:20je tam slot na mikro je zde kartu dočista můžete vrazi
0:49:25šestnácti idolů mikro je zde kartu a provozovat tam file server
0:49:29i beztoho byste při povolit první věc
0:49:32záleží na vás
0:49:34jaký aktuální stav projektu tudletu chvíli tady to co tady vidíte je vlastně druhý prototyp
0:49:40který ušije hodně blízký tomu
0:49:43co
0:49:44jak by to bylo nakonec vypadat to máme akorát ve výrobě třetí prototypy které by
0:49:48měly přijít vlastně příští jestli příští týden
0:49:52a pokud všechno dobře dopadne tak mi na základě na základě toho L začneme s
0:49:57výrobou tisíci kusové série která potom už bude vlastně určená pro ty koncové uživatele
0:50:05jinak testujeme mezitím samozřejmě této ty ten software
0:50:11jak na tom našem zařízení taky bokem push v reálném provozu
0:50:16jaká plány do budoucna
0:50:18ten projekt samozřejmě pokračovat dál tím že ty krabičky rozdáme to nekončí naopak po chvilce
0:50:23proto začíná pupily mi začneme získávat dotaz tisíce routerů
0:50:28začneme se zorientovat tom co to vlastně znamená ta data ne s pěti pokusných zařízení
0:50:34ale s tisíce budeme se snažit to celé vyladit tak aby to fungovalo maximálně dobře
0:50:39aby to nehlásil o anomálie každých pět vteřin a obsluha se sto nezbláznila
0:50:46a podobně takže budeme to celé ladit vylepšovat ten nebude to jako normální routeru který
0:50:52si dáte domu a pak bude
0:50:54pět let stejný než a nahradí větší nevím ale budou tam update jako máte jako
0:50:58máte na desktopu budou se tam věci měnit vylepšovat
0:51:02a my bysme časem grády kdyby ten operační systém trošičku
0:51:06právě se přiblížil víc těm běžným domácí uživatelů a kdybysme
0:51:13mohli
0:51:14ho nabízet jako vlastně samostatným produkt jako opensource alternativu opravu pro koho koncové domácí běžné
0:51:21uživatele
0:51:24nějakou třeba komerční po pro nás
0:51:29takže
0:51:30tady jsem si do takové shrnutí ale ono už není moc času dotazy tak shrnutí
0:51:36nebude myslím že sem to všechno
0:51:40tří
0:51:41tady je vývojový tým který na tom na tom
0:51:44pracuje
0:51:46velkým s velkým nasazením
0:51:48a
0:51:49to je ode mě to nech je všechno
0:51:51doufám se toho je rychlejší že budete mít času na dotazy ale s něco ještě
0:51:55ten žertíků co pozor
0:52:12toto stolek a je reálná cena tady té hračky
0:52:16výrobní cena se vším všudy krabičkou se zdrojem má a anténa mi a podobně
0:52:22je někde kolem devíti tisíc korun
0:52:26což
0:52:29no
0:52:32to může
0:52:34můžete nějaký čínsky lotr koupit za pár stovek a ivanem výrobní náklady jsou ještě zase
0:52:39úplně víme tak se může není to běží běžný domácí produkt
0:52:44my to vyrábíme těch tisíci kusech tam se člověk dostane na nějaké množstevní slevy pulec
0:52:50čehos ale pořád to pořád to
0:52:54ve chvíli kdy sme to vyráběli sto tisíc
0:52:57tak to zase úplně samozřejmě někde jinde jsme i narazili na to že
0:53:01vlastně téhleté oblasti
0:53:04pro spoustu těch velkých hráčů tisíc kusů není zajímavé
0:53:10jak jsem říkal že sme se chtěli dohodnout s nějakým výrobce mysim kráse měla nějakou
0:53:14úpravou tisíc kusů call to musej nevyplatí best olinko jenom zastavit a nikdy vyměnit nějakého
0:53:19brouka za jiné hlasovat opustit
0:53:21stejně tak když sme chtěli třeba ten switche který tam je tak jsme chtěli
0:53:26otestovat odtud brouku proud komu
0:53:29a ty nám více odpověděl že pokud nám N aspoň půl milionu kusů
0:53:34tak ani tak na Y N A dokumentaci ani seznam a nebo v nějakém jinde
0:53:38jako dokumentaci toho jak to vevnitř funguje tak že
0:53:42naše pozici je taková že mi
0:53:46prostě je potřeba vzít v potaz i ta cena je nějaké málo sériové výroby ale
0:53:51taky s také si myslím že to není
0:53:55tak hrozné
0:53:56na to co to umíme
0:54:10no
0:54:12output dobou
0:54:13tam když si budete zapínat o nastavení a budete se tam
0:54:17klikat jak ste připojení k internetu a tadleta možnost a nebude to je pravda ale
0:54:22užil vevnitř D tam se dá tam se dá nastavit leccos třeba pro tu podporu
0:54:27prom pro multipath my sme docela rádi tam měli právě už tam základním systémů
0:54:33artuš pro tohleto nebo třeba pro lidi který kteří mají nějaké
0:54:38nějaký další zdroj třeba ne drátový do nějakého za záložního spojení nebo takže určitě s
0:54:45timletim počítáme ale tady tu chvíli už asi předpokládám že budete nebo
0:54:50i když předpokládejme uživatel peněz taky jo máte bude schopen si tam vlízt přes konzoly
0:54:55a připisuje nastavit někde ručně nebo
0:54:59to nebude už tak jako jednoduché
0:55:01ale to půjde to bylo by to
0:55:16no podstatě dáme si se slyšeli dotaz no jestli ty ten uživatel té lokální sítě
0:55:22dostane informace o těch anomálií mi tudletu chvíli plánujeme že na těch
0:55:26asi každý uživatel bude mít to naše webovém rozhraní svůj účet tam se dycky na
0:55:31loguje a bude tam i nějaké statistiky o tom co sme tam všechno našli a
0:55:35podobně neplánovali sme tam že bysme tam zveřejňovali vyloženě každou tu anomálii a ale to
0:55:41spíš toho důvodu že ono těch anomálií může být opravdu hodně a můžou být naprosto
0:55:46bezvýznamné a nechť vezmete uživatele za zahltit tím že tam uvidí nějaké poplašné věci a
0:55:52tak ale
0:55:53možná že
0:55:55by nebylo že se zamyslíme nad tím jestli pro uživatele kteří by chtěli hodně podobné
0:56:01informace
0:56:02a počkat no někde
0:56:04nebudu panikařit tak se mi teda na ta data zobrazí
0:56:09opravdu to slibuju a ještě jednou tak tím že bysme to možná mohli zobrazit zkusím
0:56:13co jsem zatím zamyslet převzato takle udělal
0:56:29samozřejmě což je ten procesor tím že tím že je výkonnější tak se hřeje trošičku
0:56:35víc nejš těch tam mají domácích routeru
0:56:39když budete mít mínus deset tak to si myslím že má tam je trošku problém
0:56:43s nějakou kondenzací vlhkosti případně a tak ale to musíš událostem svoje dobře chladí
0:56:50ale tech pět plus padesát měli mělo by měly se to nějakým způsobem zvládnout nepřemýšlíme
0:56:56o tom že by sme udělali nějakou
0:56:59ze nějakou úpravou kdybysme právě proto tady podmínky když to mají to takovýhle podmínek tam
0:57:04nějakým způsobem do toho za zabudovali aktivní chlazení aby opravdu nedocházelo přehřívání ve chvíli kdy
0:57:11venkovní podmínky jsou nějaké extrémní ale jinak běžném provozu to pasivní chlazení stačí a neměl
0:57:17by to být
0:57:18velký problém
0:57:26abych vás požádal sto přes diskuzi v tady začíná další přednáška zda je takže
0:57:32tady sme prostě teď to učili poděkoval