0:00:15tak já vás vítám na přednášce snadné nasazení den všechno D
0:00:21menu se tam včerá k pracuju laboratořích to jako právě na vývoji D nesrovnatelné
0:00:29a poslední vlastně dobu veškeré své úsilí nějak soustředilo na ten D nese
0:00:35to co se to se stane neska dozvíte tak
0:00:38předpokládám že všichni máte nějaký znalostí o fungování D dneska a přesto bych na začátek
0:00:45rychlosti se snažil nějak rychle shrnout
0:00:49a jako by věcí které je nutné které jsou nutné pro pochopení dovedeme se kolo
0:00:54pak bych rád řekl
0:00:56předveden nesek pro často se zajímá
0:00:59ukázal bych asi prakticky na nějaký skutečných datech jak se můžete vyzkoušet jak vypadají ty
0:01:07záznamy s tam nesystémovou de nebo ty záznamy které zavádí de nesek
0:01:13třeba té kořenové zóně české země a podobně
0:01:17pak bych chtěl nějak shrnout jakéhosi výhody ten den asi přináší a co naopak to
0:01:23přináší za komplikace
0:01:25a nakonec bych ukázal nějaké přístupy té vlastně se používají při konfiguraci těch server v
0:01:31dnešní době
0:01:33a pak která úplně jako třešničko nad tou ukážu ukázku to projdeme si na čtyři
0:01:41jako sestra na slide nesek desek tam zkusím nastínit vlastně kam se to chceme znát
0:01:47budeme snažit budoucnosti
0:01:49směrovat
0:01:51a tak ten seznam DNS jako takový
0:01:54jako všichni znáte do mining systém
0:01:58je velmi starý a ta první R céčko kterém jak popisuje vyšlo v listopadu devatenáct
0:02:03osumdesát sedum
0:02:05a
0:02:06vlastně
0:02:07který by se ještě na tu bezpečnost novej tolik nemyslelo
0:02:12je to
0:02:13identická distribuovaná
0:02:16databáze lepší asi říkat že to je systém ale na sto
0:02:22dá se to přirovnat databázi
0:02:24a
0:02:26té hierarchie vlastně s nějaká doménová jména která tvoří ten doménový strom
0:02:31a každý jako by každý ten uzel
0:02:35toho vyleze kořen doménu jménem nějakým typem záznamu a pak nějakými daty která jsou jako
0:02:40by s tím záznamem spojena
0:02:43no a celý ten systém je tvořen hlavně autoritativní nesedali které se vlastně jako by
0:02:48od shora dolů který hierarchy
0:02:50předávají to autoritu
0:02:54dobrý že jako by ten systém je pořád přestože tak starý taky klíčový protože ať
0:03:00vlastně začínáte jakoukoliv komunikace na tomto ne tak devadesáti pěti procentech případu
0:03:06dycky ten první dotaz měřena ten M S M
0:03:10a tady nějak jako my naznačená kerejch já si vypadá ta tečka tady nahoře
0:03:15dělám ještě to ukážu tady
0:03:18tak ta představuje nějakou kořenovou zónu
0:03:21pak deleguje jakoby části toho stromu na jiné autoritativní servery tady může být pro každou
0:03:27tlumenou doménový tak třeba pro českou doménovou se stará C Z nech takže ste kořenové
0:03:34zóny jako neudělá delegace
0:03:36nasedej C Z jako
0:03:38pro právě ten apex tečka C Z
0:03:41a stejně tak to může být na úrovni organizací třeba ve u téčko má vlastní
0:03:45nenese a autoritativní a stejně tak ta každá fakulta může mít vlastní
0:03:52vlastně ten server
0:03:55ať proč teda pošlete nenese
0:03:59kde nesek jako takový zase průměrech céčka a široké dva tisíce pět
0:04:04a hlavní ten důvod je ochrana proti D ne skupinku
0:04:10ukážu za chvíli na obrázku ale znamená vpodstatě to že zajišťuje
0:04:16autentizaci těch dat které s toho D neseru získáváme a zajišťuje jich integritu nemáte nic
0:04:22společnýho
0:04:25nějakou
0:04:27tam řika config jeden člověk
0:04:31jako šifrování že prostě ten provoz je pořád vidět ale já jako užil uživatel nebo
0:04:37jako by mám jistotu že ty data která získávám s toho D neseru mi nikdo
0:04:41nepo nula že opravdu patří do tý zóny
0:04:46funguje to na principu asymetrické kryptografie
0:04:49tady kryptografie s veřejným klíčem to asi víte funguje prostě existuje nějaký pár klíčů soukromý
0:04:55veřejný klíč
0:04:57tak v soukromí soukromý klíč i ve vlastnictví stránského té domény nebo toho tohoto stromu
0:05:03té domény
0:05:05a
0:05:06veřejný klíč zveřejněných té zóně
0:05:10a já jako by každý ten záznam z té zóně který chce zabezpečit se digitálně
0:05:15podepíše vytvořit tam proto speciální záznam
0:05:17a vlastně na základě toho že já jsem schopný nebo já jsme schopni na základě
0:05:22toho popisovat veřejného klíče ověřit že ten že ten záznam vopravdu podepsán
0:05:28touto autoritou
0:05:31M D nesek zároveň je tím že vlastně umožňuje tohlecto je předpokladem i pro použití
0:05:36nějakých jiných technologií
0:05:38jako řádek AIM
0:05:41chceš je
0:05:43což pomáhá colspan span filtrům rozlišování toho jestli příchozím elest na to jestli můžete nastavit
0:05:49že třeba váš mail server bude hlavičky nějakých ve všech odchozích správa podepisovat nějakým digitálním
0:05:57klíčem R T do té zóny pak si vložíte obdiv toho klíče a task vám
0:06:01filtr na té příchozí straně pak může říct ano ten tento i neodešel z
0:06:07domény která jako by patří nebo zase routery patříte doméně že to není prostě piliny
0:06:13to samý kdy který se používá nějaké vkládání třeba certifikačních autorit jenom pro vaší doménu
0:06:20dej se do toho jeden systému DNS pak vkládat třeba otisky klíčů pro se zarážkou
0:06:28tak
0:06:30ale samozřejmě toto spoléhá na to že je tam kde nesek že ten den S
0:06:34že ten se funguje že prostě máte
0:06:38kryptografický zabezpečené ty záznamy
0:06:42ten jde nestoupej jsem si vypůjčil obrazu stránky nenese C Z asi toto spousta zásadní
0:06:48viděla
0:06:49v podstatě tam jsou renata levé straně
0:06:53to je klient který se chce podívat na nějakou webovou stránku loterie to stránka bereme
0:06:59stránka C Z
0:07:01a ten první dotaz tedy směřuje na D ne server
0:07:05ty zelené šipky to je vlastně to jak v běžném provozu ta komunikace vypadá
0:07:11ten server patrně nebude vědět kde je stránka C Z tak se zeptá nějakých globálních
0:07:16server na internetu prostě získáte odpověď
0:07:20dá svých se prokeše a vrátí tomu klientovi který se pak na tu stránku připojí
0:07:26pokud ale tady do toho procesu někde zasáhne nějaký záškodník
0:07:31který po zenitem packet nebo asi vytvoří vlastní a jakobiho tam už jako odpověď
0:07:37tak by se mohlo stát že
0:07:40ten D neseme pak vrátí špatnou odpověď a vnutí vlastně toho klienta se připojit na
0:07:46jiný server který jaký může být jako by vlastnictví který plzně patří tomu útočníkovi
0:07:53no a todleto je právě to ten hlavní důvod
0:07:57vlastně pro se ten den deset zavádí aby se tadydle tedlecten
0:08:01já jsem problém asi eliminoval
0:08:06teďka si bych ukázal která jak se to prakticky realizuje
0:08:11ten den se zavádí
0:08:13několik nových typů záznamů
0:08:17D N S D hezký toho si můžu ukázat
0:08:23ne vysype vidět nebo snášely či
0:08:25často přečíst
0:08:27výborně
0:08:28tak může ukázat třeba pokud vás byla zajímalo třeba jaké klíče nebo otisky veřejných klíčů
0:08:34se používají české
0:08:36zóně
0:08:37tak se na to můžete dotázat doporučuju příkazem kdy nebo kanady
0:08:44tady k je kopie brigu kterou která pro vlastně máme přeloženou tomu našemu D nesedl
0:08:52tak já to tady pro účely propagace budu používat
0:08:57na ten character vlastně
0:09:00asi tak strašně znáte dyž takhle napíšu velkou
0:09:04tak jenom vrátí odpovědi vlastně píšou se to paketu na sem se ptát se přišlo
0:09:08zpátky k odpovědi a tak
0:09:11ale umožňuje právě i zeptat se konkrétního seru takže já se můžu zeptat
0:09:16nějakého nej sedum české doméně třeba a výsledek C Z
0:09:21nám záznam
0:09:24bylo se ty provo
0:09:26vlastně pro ten pro tu doménu C Z
0:09:30tak a tadydle odpovědi tady vlastně na začátku
0:09:34je vidět jako by se součástí do paketu
0:09:37co ho ten otázka kdo to sem se ptal na záznam ty bude dinas jaký
0:09:42typu nebo třídy internet ten note je to C Z a přišli T odpovědi jako
0:09:48by dva záznamy
0:09:51takže jakoby na klíče ty sou vypsaný tadydle
0:09:54tenhlecten dallas ten první D S je hezký tady je
0:09:59každý den D S T sebou nese několik informací to první rosomáky flagy to druhý
0:10:06je dvou nenese ku vždycky predikáte prostě číslo protokolu
0:10:10a to další té algoritmus kterej který je použit
0:10:15právě který by když používá a tam a ten zbytek ten zakódované jako by šedesát
0:10:20čtyři tak to je právě ten veřejný klíč
0:10:23todlec ten protokol de se bude asi znamenat tady by se používá
0:10:28ressel jedná s hašovacím algoritmem s dvě stě padesát šest nosatý
0:10:36takže sou tady dva ten co má diletanty flagy nastaví na dvě stě padesát šest
0:10:40tak to je to je klíč který se krát používat podepisování ti záznamu
0:10:45a ten druhý klíč který má dvě stě padesát sedum tak to je speciální klíč
0:10:49kterému se říká tíseň T adrese nepoužívá pro podepisování běžný záznam ale používá se pro
0:10:55podepisování ostatních klíčů
0:10:57ten mechanizmus tam používá pro to
0:10:59že jako byly můžete pak častěji rotovat i ty klíče a nemusíte do nadřazené zóny
0:11:08jakoby propagovat tu informaci o tom že jste změnili klíče prostě v nadřazený zeleně máte
0:11:13řešení že používám téma ten klíč pro podepisování klíčů a jasně klíče můžu pro cokoli
0:11:19klíčů chci prostě že může měnit třeba každý týden nebo jak chci
0:11:25N
0:11:26takže todleto vlastně
0:11:29jako by
0:11:31ty nebo teď irský záznamy se používají na to že publiku já ty klíče jako
0:11:35by směrem dolů fidelity o ty kořenový zóny
0:11:39jejíž
0:11:41ať ale je potřeba zabezpečí to že vlastně
0:11:46na z nemůžete zveřejnit klíče řeknu těma podepisuju protože nikdo by nevěřil že ten že
0:11:50ten klíč zveřejnění je pravý takže existuje druhý typ záznamu této D S
0:11:56a znamená to byl když inside R a to je právě něco se vkládá jako
0:12:00budete nadřazené zóny a co obsahuje otisk toho klíče který se pak už a T
0:12:06na tý zóně
0:12:07zase může ukázat na kořenové zóně
0:12:13když se když se nějaký kořenový ho serveru
0:12:18zeptám nad záznam pro doménu C Z
0:12:24tak tady na ty ance sečen
0:12:26se oblíbená jeden záznam ten záznam tady na tom prvním místě se bude jak něco
0:12:32čemu se říká kytek
0:12:34to je jenom tak jednoduchý hash based dat těho klíče používá se to jenom pro
0:12:39jako by rychlý vyhledání těch klíčů pokud třeba ten s klíčů
0:12:44zase tady je ten algoritmus který by měl sedět s algoritmem toho klíče pro ty
0:12:48pro který je to spočítáno
0:12:50tadleta dvojka té zase hašovací funkce která je použita pro výpočet
0:12:57toho hashe toho samotného klíče tohle už samotný hash
0:13:01na to že
0:13:02vlastně
0:13:04potom se tam zas na tom se dostat
0:13:08to jsem stanovené protože další tyto záznamové error si
0:13:12cože záznam který se právě používá na vytvoření který nese ten podpis těch jednotlivých záznam
0:13:19takže
0:13:21kdy se zeptám
0:13:25na co
0:13:26některé ze
0:13:29a přidá semle tu ligu parametr
0:13:33todle bychom
0:13:37bylo ste se
0:13:39tak vlastně říkám že mě zajímá autentizovaná kovy nebo autorizovaná odpověď na to na ten
0:13:45můj dotaz nechce ze tam se zeptat třeba na záznam typu a
0:13:50špatná se dostat jo se z
0:13:54tak teď víte že ste odpovědi toho roletový
0:13:58že kromě toho že tady ten jako by ta odpověď kterou bysme očekávali I P
0:14:02adresa server unix C Z
0:14:05tak se tady objevil ještě záznam si
0:14:09tedy má stejný stejnou stejný název toto stejné to doménové jméno
0:14:14a vlastně tady led tajdle dál pak s vypadne se ty data říká že takhle
0:14:19to áčko říká že vlastně podepisuje všechny záznamy typu a proto protonech C Z
0:14:23tady říká to je zase použity algoritmus kreslení
0:14:28jo algoritmus pak tadleta dvojka říká že vlastně to méno že s že jsou to
0:14:34poslední dva delay byly
0:14:36těm jednotlivým částem stýkali byly to tam else několika řádu
0:14:39pak je tady originální T L to tam je zase kůli rezolu který ten výsledek
0:14:44můžou někde na tyršova to pak budou jako by vracet je odpovědi synem T L
0:14:49je tady část nios jeden podpis vyprší takle podpis vyprší šestnáctýho listopadu
0:14:55a
0:14:57byl vytvořen
0:14:58byl vytvořen druhýho listopadu dneska
0:15:02osum hodin ano skoro
0:15:04no se tady napsáno kterým klíčem bylo se mnou podepsáno a prošel se nestane samotný
0:15:11popis
0:15:13a právě tyhlety agresivity nasedá zabezpečit cokoliv takže se tím zabezpečujou i
0:15:17i tady D S záznamy
0:15:22kromě toho ale my potřebujeme vědět že vlastně
0:15:25nikdo jenom nezavedlo ten paket ale mužova nový paket který říká že záznam existuje
0:15:32takže P proto se ještě musí potvrzovat jakoby negativní odpověděl provede neseru a k tomu
0:15:38slouží resek případně novější je v sekci
0:15:44transmit docela používá taky kořenová zóna
0:15:48zastaví můžeme něčem demonstroval
0:15:51my se tady zeptám
0:15:54kořenový ho serveru nebo ne jednoho s kořenových serverů na to
0:15:59aby nevrátil záznam ačkoli pro doménu
0:16:05tak to vlastně nevrátí vůbec nic
0:16:08já jsem se všem života je prázdná tady napsáno prázdná status trénink domény
0:16:13když řeknu že chci že to štěstí můžeme se k
0:16:16tak ušli povinně co bude
0:16:18a zase ten se bude nula nic domén ale přeci autority tady přibyly nějaký záznamy
0:16:25leží pět ale ten záznam
0:16:28protože je ten N ste vlastně funguje tak že ste zóně se všechny všechna budeme
0:16:33ramenatého jsou se seřadí abecedně nebo v nějakém kaneckém pořadí
0:16:39a
0:16:40pak se pro každou jakoby dvojici vtom řetězu vytvoří N se k záznam který říká
0:16:46že který jsme se jako kdo vycítit tím záznam tématem záznamem se třeba říká že
0:16:52za záznamem Ú existuje jediný za ty existuje další záznam který je i
0:17:00to znamená že mezi zazdi a máme to byste to že mezi záznamem Ú a
0:17:03jiné niny záznam
0:17:05takže pokud jsem se ptal na F který jako by to vtom kaneckém pořadí patří
0:17:10mezi u a S T a dostal jsem televizi záznam tak já jsem si můžu
0:17:14být jistý že
0:17:16že tam ten záznam není ste zóně
0:17:18pak ještě ten ze záznam nese tadydle typy které vlastně jsou k tomu druhému takže
0:17:25já jsem se nedozvěděl jakoby navíc ještě tam že pro Ú tam i systém deset
0:17:29a si a N si záznam
0:17:34tak sekci
0:17:36to je vlastně akorát variace
0:17:39na jako vy ta samá problematika
0:17:43když se na to podíváte tak jasný že todle má jednu slabinu to tu že
0:17:47jako když se budu chytře ptáte dokáže získat celý obsah ty zóny
0:17:51přestože jsou tvořeny informace tak jako by někomu se to nemusí líbit a proto právě
0:17:56vznikla varianta si tři
0:17:59kterou třea používá česká doména
0:18:02že dyž se zase zeptám
0:18:04český domény
0:18:09na
0:18:11M se k připadám
0:18:16tak tedy
0:18:18tak
0:18:19ten si připadám je vlastně speciální
0:18:22záznam který té zóně
0:18:25by měl být jednou a specifikuje parametry který které se používají
0:18:30rozlišování těch mém které pak vystupují těch Z záznamech nebo transakci záznamy
0:18:35tady bylo pro českou domu doménu právě aktuálním si připadám záznamy pana pole
0:18:41ty data této ta jedna nula deset a pak tady nějakej binární dvou
0:18:46vlastně cokoliv nějaký náhodný na tady ten levý
0:18:49ta jednička určuje se to tady algoritmu lidí podporování je s a jedna
0:18:56ta nula to sou flagy ta nás nemusí zajímat tady C P říká že se
0:19:00bude dělat deset jakoby dodatečných prací
0:19:04toho výpočtu to vše a tohle jakoby sůl která se
0:19:08pardon která se připojuje k tomu doménové jméno
0:19:12takže vy se tady pak zeptám na nějaký záznam který určitě nebude existovat třeba
0:19:19něco takovýho
0:19:22tak zase T S recepci
0:19:26de nám nic vrátíme tajný zlomení ale místo už nějakých srozumitelných anson záznamu se tady
0:19:31objeví spoustu N se při záznamu
0:19:35T L se tohlecto kde na levé straně a tak nějak i hash tečka C
0:19:40Z
0:19:41a na pravé straně zase nějaký zas nějaký hash to tady znova ty parametry které
0:19:46byly spočítaný pro výpočet eště
0:19:48a jinak je to jinak je to vlastně odpovídá tomu
0:19:54to moje si připadám tomu jsou věci připadám
0:19:58rozdíl S tom teda že tam a ten se křičej který jistý zóně
0:20:02se
0:20:03že se program nebo pro každé to doménové jméno se spočítat natrhneš adrese příčin se
0:20:08sestaví a škole tydlety hashe bezestavové se pro ty samotné domény takže já když pak
0:20:13dostanou odpovědi nějaký asi tři záznam tak já můžu říct
0:20:18nebo já jsem že spočítat jdeš toho záznam na který sem se ptal a pak
0:20:23můžu se losně dozvědět jestli to leží jak mezi nějaký maiman umenšovat prostě to není
0:20:27se Z seřazených tam abecedním pořadí a pokud nejsme schopni zpětně sto ještě spočítat romanovým
0:20:33na tři bysme schopný mít nebyly tak nemůžeme získat vlastně obsah té zóny
0:20:39tím že teda ten se při je podstatně komplikovanější protože tím že sem zeptat takové
0:20:45na konkrétní věci a nemůžu se zeptat jestli tam ty konkrétním si tři záznamy existují
0:20:50tak se musí dělat dyž nějaké dodatečné důkazy třeba že na s tím existuje nějaký
0:20:55velká dat
0:20:57a
0:20:58a tak je to vocenil T céčko jitrocel složitý
0:21:03takže to sem ukázal
0:21:07a zkusím ty pokročit kousek dál
0:21:11výhody a nevýhody
0:21:14vypadá to že převažují nevýhody
0:21:18ale asi ne
0:21:20no tadyhleta bezpečno samozřejmě
0:21:24cože vás je cílem toho nenese ku
0:21:27výčet zóny sme si řekli dráže může být nevýhoda
0:21:32je to řešitelné
0:21:34problémem může být kořen důvěry protože jako by ten
0:21:39takže navázaná to byla podepsaná nikdy roce vatičce deset a je to vlastně jediný místo
0:21:45které musím důvěřovat aby ten nenese fungovalo takže pokud jakoby by se tam ty soukromé
0:21:51klíče dostali do rukou někomu nebo volanému tak celý byla bezpečnostní koncept padá a padá
0:21:58všechno co na tom závisí takže pokuď bych vykládal přát je srážky fingerprint je toto
0:22:03D neska tak musím taky nedá věřit a tak
0:22:07samozřejmě musí podporovat váš rezolventu systému seš v linuxu to zatím nepodporuje
0:22:15nebo to musí podporovat třeba nejbližší den server který vám vlastně přes dvacet a nastaví
0:22:22váš poskytovatel internetu
0:22:25a pak zase že musíte důvěřovat poskytovatelé toho spojení mezi vámi a tím poskytovatele
0:22:31na seřeže tak třeba že se nainstalujete k sobě k sobě na počítač nějaký resolver
0:22:36přání bank nastavíte si už validovat a nastavíte si atace result konf že ne server
0:22:43sto dvacet sedum nula jedna deset jo
0:22:47další nevýhodou
0:22:49nebo neřikám tak první nevýhodou
0:22:53může být veliko zóny protože fazóna bobtná jenom kvůli těm podpisu a pak bobtná kvůli
0:22:57těm S N záznamu a podpisu memset záznam
0:23:02do toho plyne to že vlastně
0:23:05třeba i na
0:23:06malý na malý dotaz nezryl může generovat velkou odpověď
0:23:10což nahrávám bych dalším útokům protože systém DNS běží hlavně na protokolu D P a
0:23:16tam je velmi snadné podvrhnout trojky adresu
0:23:18takže když
0:23:21jako by zahodíte nějaký server malými dotazy s tou hodnotou hi P adresou tak můžete
0:23:27jako by
0:23:28viola daleko větší urobme nějakou jinou C třeba nebo na nějakých jeden konkrétní
0:23:32cíl
0:23:34no a na dalším na další poměrně komplikovanou věcí je správa klíčů dá se to
0:23:40sem jako nevýhodu
0:23:42je to spíš takové nutné zlo protože ty klíče se musí nějak generovat musí se
0:23:45nějak rotovat
0:23:47ty D záznamy se musí jak publikovat
0:23:51takže se musí nějak přidá do té do té nadřazené domény a myslím že na
0:23:56to ještě nejste žádný standard se nějaké návrhy
0:23:59ale vlastně záleží na tom kdo vlastně vlastníte nadřazenou zónu dnešní
0:24:08tak a teď jakým způsobem jakým způsobem setra nasadit
0:24:12je několik vlastně možností uplně venuší je vyšito zónu před podepíše té nějakým nástrojem
0:24:19a pak i dáte to bude ne server uvedený ten Í bude rovnou poskytovat podepsanou
0:24:24další možností je použít nějaký D na server který umí dělat todleto podepsání jako přímo
0:24:29tom procesu kdy načítat zónu takže udáte jako by ne podepsanou zadáte mu klíče a
0:24:37vlastně nebohý o více jako by pro účely to podepsaný nemusíte starat
0:24:42a pak existuje ještě způsob kdy vlastně máte vytvořený nějaký automaticky podepisování ale když v
0:24:47rámci toho server je to nějakým odděleném procesu
0:24:50tečky každý ke každé z těchto vlastně možností bych něco řekla možná je ukázal
0:25:00to rušení podepisování je samozřejmě ne vyšší
0:25:03je to asi první řešení které vzniklo a
0:25:07napsal jsem tady že teda plukovníkem advanced což asi bude pravda
0:25:14na k tomu dodává několik byly
0:25:18touhy základního byl to asi desek keygen která se používá pro vygenerování klíče
0:25:24klíčů
0:25:26ty klíče sobě nesou nějaká meta data ohledně
0:25:32toho kdy se mají publikovat zóně kdy se mají kdy se mají začít s nima
0:25:36podepisovat by se má s nima přestat podepisovat by se s nima má neboli se
0:25:40mají slezeme zase odstranit
0:25:42všechno je to jako by v metadatech tou klíče
0:25:44a na nastavování těchto metra se používá dodnes access time
0:25:49a pak je tam nástroj genesis X N zlom kterému přinutíte klíče předhodí tenzorového a
0:25:54neklidné podepsanou zón
0:25:57ta konfigurace u toho bandu by vypadala uplně jednoduše prostě mu předá T
0:26:04podepsanou zónám tom on to oni začne jako by
0:26:08oni vystaví
0:26:10to tady no nějak ukázat
0:26:14shodou okolností
0:26:20pro okolnosti byte má nainstalovány
0:26:23todle nějaká minimální konfiguraci kterou sem tady myslel
0:26:28tohodletoho svazy nemusíme všímat na zajímá vlastně akorát nastaví těch zóny tady jediná zóna které
0:26:34nastavená jako autoritativní
0:26:36a
0:26:38vlastně ten před i za ve se nachází souboru na balkón
0:26:44ještě ukážu
0:26:47jak vypadá to zóna
0:26:49vona vypadá nějak takové
0:26:51s nějaká testovací
0:26:53a
0:26:54teď bych jako bych teď zejtra prořítil a tím postupem
0:26:59co si vytvořit klíče a podepsat ozonová přetřást ale trvání
0:27:04není to zas tak složité
0:27:06a můžeme říct
0:27:10nastartovat trvání
0:27:11systém běží
0:27:13tady už vyzkoušet
0:27:26že vyzkoušet že to nějak jako funguje
0:27:31na co se tady že chci odpověď zabezpečenou přišla ve zpátky nezabezpečená pově
0:27:36a toto je něco je takže tenzory běží ale to za na není podepsaná
0:27:42abych ji podepsal
0:27:44tak jsem se vygenerovat ty klíče na to udělám třeba tejdle tadydle
0:27:49tady máte za ten zónových souborech se tady vedle vytvořil adresář klíčem
0:27:54a přes den asi se týden
0:27:56vyklíčená generuju
0:27:58teď tady udělán todle stav toho rychlejší nevím jestli praxi nebezpeční to použít
0:28:05N na příkaz úplně jednoduchý stačí napsat název domény ano první vygeneruje klíč
0:28:10který tento případě bude klíč pro podepisování záznamů seznam zone sáňky
0:28:15pokud bych chtěl či druhý klíč který bude svůj použit právě pro podepisování těch klíčů
0:28:20tenký sáním T tak tady předám ještě parametr
0:28:23jako fleka vysoké jako písemným T
0:28:27tak to vygenerovalo druhý klíč který já jsem trošku větší
0:28:30aby se bit uděláno to adresáře které vznikly čtyři soubory co to dycky dvojice
0:28:36tečka T a teďka projevit poměrně
0:28:40nešťastnými názvy bych řek
0:28:43to káčko ta musí být na začátku vždycky na to bájných nenačte a ty názvy
0:28:47domény pakety algoritmu a pak je kitech který se používá pro to jako by snadné
0:28:54vyhledání těch klíčů prvním že listové dva klíče který mají stejně týpek ale jako by
0:28:58jinýho psa
0:29:01ty soubory dyž jaký to sou vlastně záznamy které se tam vkládají přímo do té
0:29:05domény
0:29:06je to deset je tedy jsem o kterém jsem mluvil
0:29:09ráda takové
0:29:12i věc soubory
0:29:16vypadají takle dobrého s jenom popsán jaký algoritmus byl použit jsou tady ty jednotlivé komponenty
0:29:21toho klíče todle zrovna desá klíč takže sou tady ty prvočísla jsou lidé exponenty koeficienty
0:29:29kdo to zná tak si chápe
0:29:31a tady sou právě ty meta data recently standardně vygeneruje v S parametrů tak zase
0:29:36hned publikuje zóně adres začne používat podepisování
0:29:41tak teď se vrátím sem zpět a pozor na to podepisování že jich musím připravit
0:29:46do té známe se musí vložit právě ty veřejné klíče
0:29:50dá se to udělal s nějak inteligentně já to udělám tak
0:29:57já mě teda dodal takle dva vyzkoušeny
0:30:02takže takle jednoduše prostě přidaný přidána kód nakonec toho zónový soubor ty klíče jsou tam
0:30:08a teď když od adresy se k senzoru velké K Í
0:30:13to je jako by cesta k adresáři s těmi s tím klíče i zámky oko
0:30:17tak autorita to podepíše vedle nevyplyne souborech zamkl kousání
0:30:23která obsahuje už zónu podepsanou
0:30:27takže vlastně dyž tetina tohle jsem bude
0:30:32když už to tady nebo elitu ten soubor nám tady strany
0:30:36zavolám arnolde celého
0:30:39a tady nikde sem měl ta
0:30:43ten dotaz tím K D dělá zeptám se ta kuš to tady vrátí zabezpečenou odpověď
0:30:49takže todle je ten starý historický způso
0:30:55další ze způsobuje to zónu podepsat R automatické podepisování
0:31:00nýtováním do bitově parodie nese a umí to náš nový toho
0:31:07todle zase ta ukázka té zase ukázka pro byte
0:31:12no ze starýho to procesor R akorát ten krok s tima podepsáním té zóny
0:31:19co se musí změnit konfiguraci tak Y z nějakého důvodu vyžaduje aby pro tu zónu
0:31:24byl zaplý dyna D nezprostí dynamicky aby ty můžu změnit ozónu za běhu
0:31:29to se dá placatej ta napíšete tady přidáte to aby pole silou k o
0:31:33a pak stačí přidat tyhlety dvě direktivy jaký direct tady se vše adresář kapsy aha
0:31:39tedy klíče a pak den asi se k router nesek
0:31:43maintain nebo alou kudrnaté tu volbu allow
0:31:47tak on to zónu jakoby nebude standardně podepisovat a podepíše jenom vy zavoláte rvete co
0:31:51sem
0:31:52čtrnáct to maintain tak on se bude snažit i podepisovat podle právě těch aktuálních časových
0:31:56údajů ste chtít klíčích jsi vygenerujete nové klíče pak zavoláte bessemer necelou to sem si
0:32:03to přednáška zase jako by ten proces podepisování té zóny řídí za vás takže
0:32:08todle jako o krok o krok blíž k nějakému pohodlnějšímu řešení
0:32:13bohužel to většinou nestačí a správci si na to píšou různé skripty každý má vlastní
0:32:21naši danou případně ještě něčem horšího pak vznikají takovýhle vstupy že
0:32:28daleko lepší asi varianta je nebo přístup který mě měl jsem jestli narozeni lepší je
0:32:35přístup který používá a budeme se
0:32:38open the nesek
0:32:40není D ne server je to služba která se pouze stará generování klíčů a stará
0:32:44se o podepisování
0:32:46vypisování toho zónového souboru
0:32:48a vyžaduje jako by ke své práci s nějaký den server abys deset ozónovou richterovy
0:32:53sto
0:32:55funguje to tak že bučíte ne podepsanou zón ze souboru
0:32:59nebo si dokáže vytáhnout vytáhnu z nějakého jiného serveru přes cifer
0:33:03a zase ukládá do souboru a umí říct o to jako by potom podepsání říct
0:33:08nebo spustit vlastní příkaz takže dokáže prostě zavolat D ne server říct úrovni se to
0:33:13zónu protože jsem znova přechod znova podepsal
0:33:18je to poměrně robustní řešení protože to stojí vlastně vedle toho R neseru pokud je
0:33:23vtom procesu podepisování byla chyba
0:33:26nebo pokud by
0:33:28a třeba ta chyba mohla zkusili patové D neseru do tak proto se tady stane
0:33:31může před of tak jako služeb
0:33:34démon který běží vedle
0:33:37akvárko vladana kráse tohodletoho řešení je to že je to nepodporuje jeden
0:33:46je dynamický aby ty co se dá počáteční když je takže si vytvoříte
0:33:51jako by skrytý master server
0:33:53na které máte ne podepsanou zónu a povolíte na něm nebo všechny jakoby aby ty
0:33:59dynamický budete směrována P server
0:34:01pak si nastavíte takže ten úplně nesejde světozor si vycucne s toho s toho sto
0:34:06odlesky diskrétního autoritativního serveru
0:34:09podepíší uloží do novýho soubor zavolá druhý server který vše ty ruše jakoby veřejně přístupný
0:34:16a do školy pro jako by vystavujete veřejnou zón
0:34:20problém celýho tohodle řešení je to že ten proces nejse tom skok opakuje přes všechny
0:34:25ty komponenty je
0:34:27o malý
0:34:30tady ještě ten opener jestli se vyznáte zajímavý že asi má smysl tady déčko rozebrat
0:34:35V
0:34:37ten úplně nesek pracuje s něčím čemu se říká ovoce zkratce zkratkou K s
0:34:43je to T M si když polici rozsáhlým pole si
0:34:49je to vlastně konfiguraci my si řeknete že chcete já nevím chci používat pro svou
0:34:54pro svojí doménou N sekci chci používat hash nějaké délky a chci aby se měnil
0:34:59každých sto dní
0:35:01chci aby podpisy se měnily každých třicet dní nebo pro popisoval podepisovat si klíče
0:35:08a pak je tam komponenta nebo démon který rissanen for se
0:35:13který vlastně přečte tu politiku a vygeneruje kdyby generuje klíče stará sou ty klíče a
0:35:21generuje sto nějakou databázi klíčů
0:35:23tu databázi klíčů pak používat nová komponenta které se říká se jde
0:35:28která vlastně dycky se ty klíče změní tak jenom vezme ty naprosto vstupů třeš může
0:35:34být a zóna podepíše jí řekne ne neseru teď může znova načíst znova naší zónu
0:35:44já to ještě ukážu tady na tom taky tři sta let asi
0:35:52A konfigurace je poměrně jednoduchá
0:35:56a ten úplně nesek jako takový tady na jenom a
0:36:01no tři konfigurační soubory ukážu tenleten kolmý kontextem L který vlastně konfigurace
0:36:09jinak kde sou ty klíče tento jsem jako je trošku
0:36:14podle mě polem to zbytečně pracnou
0:36:17době zapisuje a ale pro jaký automatické zpracování zase může být dobré
0:36:22definují se tam vlastně repozitáře suše dvacet jsou jako by umístění děl může naší daty
0:36:28klíče si vyberou plně nesešel tou cestou že podporuje pouze nějaké jsem K jako ve
0:36:34sigkill ten modul
0:36:36přes rozhraní aplikace s jedenáct
0:36:39to je nějaký softwarový tam na to když si koupíte nějaký bezpečnostní token tak to
0:36:45můžete dostat jako by knihovnu která todle se rozhraní má
0:36:48a pak jako by můžete snadno přistupovat k těm klíčů na to zařízení můžete se
0:36:52generovat tak
0:36:54pokud nemá ten hardvér vy modul tak spolu s nebo způsob den D nesek je
0:37:00vyvíjen ještě knihovnách krásné sem H jsem hrál si musíte rusové rozhraní ale dělá kovy
0:37:07softwarové s ostrovy s je to softwarový token takže ty klíče můžete mi jako nikde
0:37:12na disku nějaký sqldatabase
0:37:15pak tady u sem nastavil ty nějaký logování nastavuje se jak má běžet enforces ani
0:37:21nede tady na konci je vlastně co se má přes pustit
0:37:25pustit za příkaz regule z dojde k tomu k tomu podepsání tak tadydle drilu nějaké
0:37:30zóny přespání
0:37:33pak je tady právě definice ty politiky této cast vsunul
0:37:39těch politika může být definováno několik tady politika diff o
0:37:43to je politika právě pro ty podpisy tady politika pro ty
0:37:48negativní odpovědi
0:37:50tady na napsáno že se má mít ten posun každý sto dní že se má
0:37:54použít i pět iterací toho sign algoritmu a že ta
0:37:58a ta suma vejde délky osum
0:38:01politika pro klíče
0:38:03prostě
0:38:04docela kolonizovala staví
0:38:06a pak se tady nakonfigurují jenom zóny a teda zaplo krát zónový tam oko
0:38:12jako sloupce prostě používá soubor
0:38:15arrow projdeme se kam se západkou
0:38:17a výstupem jít do uveden S X jeden zablokován
0:38:24tak pak ten úplně nese k mání jakoby konzolová nástroje které se je použit pro
0:38:29ovládání
0:38:32ne se to D S kontrol
0:38:34nesouvisí to ve žádnou politickou stranou
0:38:39má to někdy příkazů když tady napište adres kontrol časem tak pracujete s tím s
0:38:44těmi repozitáře mi těmi těch klíčů takže když tedy dám hásem moje
0:38:48tak víte že tam žádné klíče neni
0:38:51K jesenný T list example komise může vypíše všechny klíče které jsou použity
0:38:58zmenšit presso použity pro podepsání trezorek zamkl kombi tam není žádný
0:39:04tady v tom adresáři
0:39:06úplně nenese
0:39:08může ukazuje ty tady vlastně existuje krát a nepodeps a názorné to pořád ta samá
0:39:12za nastoupili signálu od začátku
0:39:15tam adresáři sem nic není
0:39:19a když byste která
0:39:21nastartoval ten enforce je ten server
0:39:25D S for S T
0:39:28D S T jsou to opravdu jako dvě služby a se to nemusí vyžehlíno stejný
0:39:33stroj
0:39:36se stalo loby se objevilo něco
0:39:41tady hlídám ty zase find
0:39:44takže tady obě do
0:39:47fajn tak zamkl kongo byl se tady podepsaná zóna
0:39:52takže mě něco se stalo na pozadí a když tady ty znova pustím ty příkazy
0:39:56s timhle semka a jsem list
0:39:58tak uvidíte že tady vlastně vtom repozitář vysoká jsem se objevil nějaké dva klíče
0:40:06dyž pustím ten sem T list proto zónu tak vidím že starobyle dva klíče ten
0:40:11jeden
0:40:13jaký se nikdy v ní rezoluce nějaký superstar nějaký platnosti
0:40:18jako ty nástroje jako okolo s osou papi
0:40:23ta
0:40:26no a teď se konečně dostáváme
0:40:29tomu filtru
0:40:32jak lze Z až nakonec se nepotřebu na to moc času protože rozjet to D
0:40:38nesek sklad je teď opravdu velmi jednoduché
0:40:41odmítáš první betaverze která vyšla pondělí
0:40:45ostatně skládku si všimněte že
0:40:47kde pracujeme
0:40:49a umí
0:40:51automatické podepsání o tom
0:40:56přímá kostom procesu toho serveru s těmi klíči které vygeneruje ten den asi týden
0:41:01a
0:41:02já to zase může ukázat
0:41:05asi je jediný co tam stačí přidat co tydlety dvě konfiguračního při
0:41:10R zastaven trvání
0:41:14a nastartuj okno
0:41:19že dyž se teď tady zeptám systém tam potom
0:41:23v aute nějaký jiný
0:41:34
0:41:36paměťový
0:41:37jo tyto neodpovídá tance tosta
0:41:43jo
0:41:44teď jsem se zeptat zase do tak zase odpověděl ne zabezpečeně
0:41:48když zavolám no zone status tak se tedy dozvím že tam je naše na jiná
0:41:54z analýzám dokonce seriálem jedna
0:41:58teď vlastně
0:41:59se může ukázat
0:42:02no
0:42:03a jsou ty zónové soubory
0:42:04že tady je to že to adresář klíče už tam trošku rychle strusce to viděli
0:42:11vygeneruj si klíš pro číselníky
0:42:14vygeneruj si obličení klíč
0:42:17sou tady
0:42:19je tedy trošku po prvním oprávnění
0:42:25jistotu
0:42:27zde mnoho přečíst
0:42:30otevře si konfigura to hodnota
0:42:33todle vlastně taková hodně minimální konfigurace a jediný co sem teda přidal jsou ty dvě
0:42:38konfigurační opřeny dnes osek jinej no on
0:42:42dodnes ose týden kydy
0:42:47E
0:42:50ta
0:42:51když tady zavolám natvrdo
0:42:54tak mi drátěnou K D dawson status
0:42:57takže tady bizony objevil že tam je nějaký automat indie nese a byly příště může
0:43:02podepsání
0:43:04a
0:43:06když se zeptám přes
0:43:08tady
0:43:09tak už tam zase podepsanou to je
0:43:14takže přestože jsem teda nevěděl že jedna se stack size má ten parametr mínus S
0:43:19který tam asi přidá ty
0:43:22ty klíče jako přímo do té zametli veřejné otisky
0:43:25tak na to dělá implicitně děláte přímo vtom procesu
0:43:31no a co se vlastně čeho chceme dosáhnou do budoucnosti
0:43:36chtěli bysme vytvořit nějakou komprese schopnou alternativu k tomu uvedeme s jakou
0:43:41chtěl bych se rozměr B nezávisí na těch na nástrojích hotel vysoce
0:43:46chtěli bysme podporovat automatickou správu klíčů právě na základě politiky něco jako má ten na
0:43:53obr nenese k tenká s
0:43:55a určitě bysme chtěli podporovat
0:43:59vyklíčená nějakých těch barberovi zařízení
0:44:01přesto rozhraní aplikace si daná
0:44:04no a úplně ideální by bylo revise nás to podařilo udělat knihovnu jako by se
0:44:09novou knihovnu
0:44:11pokud by se třeba někomu nelíbilo protože nejspíš pro na tím směrem že to podepisování
0:44:16bude probíhat rovnostem server a pokud by někdo chtěl jako by co to podepisování mi
0:44:20zvlášť jako H R nesek tak obě nemusí to knihovnu použita jisticí rozhraní všechny formáty
0:44:26když mi fungovaly
0:44:29a prostě tak
0:44:31takže todleto sou dlouhodobé cíle
0:44:34napsal jsem je verzi na pět
0:44:37třeba to bude dřív
0:44:40no a to je asi všechno co sem chtěl říct
0:44:42takže pokud sice prej se zeptat nebo pokud máte nějaké zkušenosti s praxe které se
0:44:47vracejí s něčím sem tady řek
0:44:50tak si to radoslav ano
0:45:04ano
0:45:05jak je to tak zopakuje otázkou
0:45:09otázka zněla jesli tomu podepisování knotu dochází automaticky nebo jestli k němu dochází na požadavek
0:45:15klienta
0:45:16dochází k nim automaticky při nebo přibližně hodinou před vypršením prvního toho klíče je tam
0:45:23nějaké jakoby interval dopředu ale dojde k pře podepsání těch nejstarších
0:45:27záznam
0:45:35sekci
0:45:36nebo
0:45:37je takle se
0:45:38uvažovali jsme na tím a L
0:45:42před jako by
0:45:43především
0:45:46se snažíme
0:45:48ne každý kompromis mezi jakoby výkonem a mezi velikostí té zóny čase náběhu prostě
0:45:56uvažovali se vrátím
0:45:58v současné době není dobré založen ale v současné době se tak záznamy generují přitom
0:46:03podepisování
0:46:07ze tři to umí s tím že teda když je T zóně ne podepsané se
0:46:12připadám tak se rovnou generujem se k tři resek tři nebo vy výměna tichem si
0:46:18připadám
0:46:20by měla být
0:46:22určitě řízneš jedna pět jedna čtyři jedna možná že ještě dost vyvezena čtyři sem s
0:46:26tím
0:46:27s tím dělat nějaký náhodný
0:46:35probíhá to
0:46:37ano pozadí jo persóna když se na načítání souboru a my to máme jaký žurnál
0:46:42kde vlastně poznamenaný poslední seriový číslo který známe
0:46:47pak vlastně na ten a ten zónový soubor se aplikují ty změny které sou tom
0:46:50žurnálu ještě nejsou zapsané na tom disku pokud je potřeba zkusit tohoto pře podepsání se
0:46:55že vlastně vždycky když se vzít a zóna vždycky se kontrola všechny podpisy
0:47:00protože asi dyž tam souboru budu editovat tak mě napadne celostranickém ten podpis když s
0:47:06ním jenom třeba
0:47:08ty adresu tam záznamu vždycky se to celý jako při podepíše zase se to vložit
0:47:12do žurnálu se zvýšeném server číslem
0:47:16pokud to budu chtít zase jako by byla jít do toho souboru na disku zavolá
0:47:20praco flash objeví se to tam můžu velikost toho to
0:47:26jako by cokoliv týlní
0:47:30je takle je to s tou žurnál ty tam kde to žurnál vašimi změny se
0:47:34díváme na tom zónou
0:47:36žurnále na disku
0:47:44osladil
0:47:47tak ještě nějaké dotazy
0:48:01K
0:48:03jak lze informaci ne
0:48:06jsme rádi řádek konkurenci
0:48:08my sme za tři měsíce napsali nebo za dva měsíce
0:48:13na co něco takového straně ta na stejné úrovni jako Y
0:48:18a ještě zhruba nějaký dotaz na
0:48:31záleží na odvaze vyvezete používat
0:48:34tak
0:48:36sou ty verze co dáváme do stabilní určitě někde běží produkční prostředí
0:48:42otázka je i na i některé server je české za nejsem běží nakopl
0:48:50kdo to ještě používá matku
0:48:52dále
0:48:53že
0:48:54dánska domén a tak dále taky používají produkci
0:49:08jako pokud budou dostanou stejné zónové soubory tak asi
0:49:24a pokud je pokud jakoby nepoběží zároveň tak by to mělo být pokud prostě
0:49:29vlastně jo
0:49:31no todlecto bude fungovat pokud
0:49:35no trója nemůžu protože
0:49:37ten moment toho pro psaní bude jinej součástí to popisu že jo sou je timestamp
0:49:41kdy byl vytvořen A ten podpis
0:49:43a třeba k kratce nastaví k tomu timestamp u kde jako ten podpis vyprší hašování
0:49:50do té mají tam přidává nějaký jitter jako plus mínus
0:49:54platnosti něco
0:49:56a
0:49:58takže ty popisy bylinné a pak třeba pro algoritmy jako odessa podepisovat cítíš ne nesmí
0:50:03nepoužívá ale tak tam ten popis vždycky ne protože tam záleží nějaký tomu náhodně vygenerovaným
0:50:09čísla
0:50:10S používá při tom profesor no
0:50:20čistě teoreticky
0:50:22čistě teoretické zas měli
0:50:39S jako asi je možné to
0:50:45no mě teoreticky by mělo být možné prostě břity podpisy na více serverech ty podpisy
0:50:49vy ten trezor milovali dva vždycky stejně
0:50:53pokud se je někde něco rozbije
0:50:56jak by asi mělo stačit vyřadit ty špatné záznamy
0:51:00to je ten se brno
0:51:11já nevím jestli to dokážu jako kvalifikovaní rozhodnout
0:51:15asi tak asi dalším je to přidat očistí řešení když všechny ty servery vracení peněz
0:51:19ty no to je
0:51:21jestli to není někde nějaký vracečku napsaný
0:51:25a Y jako čistě teoreticky tím validaci vím ohlasy stačit že se to podepíše
0:51:31na všech jsem zvlášť
0:51:40no podepisování nebo
0:51:48na výkonu nenaseru by se to jako by na odpovědi by se to nemělo projevy
0:51:52protože pokud jste předtím používal jako staticky pod nebo přes nějak ručně podepsanou zónu toupper
0:51:58server poskytuje tak teď se nezmění nic jinýho nešel než doba toho startu protože přitom
0:52:04statusem si zkontrolujte podpisy
0:52:06už se to zóna změnila
0:52:10českou zónou jsme zkoušeli podepsat nějakou starší a trvalo to na nějaký neuplynuly hardvéru sedum
0:52:16minut
0:52:19to
0:52:23a máte
0:52:28ne všechno se nepře podepisuje pokud se změnila změnil obsah T zóny zase tak se
0:52:32spočítali kontrolu ženy popisy jestli jako jsou platné uzlu kladné tak se nemění
0:52:39jenom ta jedna za ně
0:52:42ta která se Q změnil
0:52:44pokud se nezměnil seriál zóny
0:52:47tak ten server prostě na sebe rychle pokuď však věta přepočítaní
0:52:55no
0:52:56jako pokud se přilepšenou dutý zóny zjistí že se to zóna změnila což neděláme podle
0:53:00toho seriálu až za čas že kontroluje podle timestamp toho souboru
0:53:06tak vlastně dojde k přepočtu kolik verifikaci pěchoty se tam sou špatný se vyhodí vytvoří
0:53:13se nový
0:53:17no tak eště nikdo se něco chce zeptat
0:53:19no a na
0:53:30no
0:53:44jako
0:53:45máme jako do standardně ty pro pokud vím tak ty aplikace prostě používají pět hostname
0:53:51a tydlety volání která si které sou sto dvacet tak měl někdo C
0:53:56ta výšková verze vlastně se použila value co to nepodporuje
0:54:02takže jako by se tam jako prostřední právě vkládané ne server který tu který jsou
0:54:07jako rezolventa tohoto verifikace kalibrování takže pokud je tam jako by dal kolik podvržená tak
0:54:14muset zarazí jako by
0:54:17třetiny se dostane do toho torzo
0:54:20systémového
0:54:21pokud vím tak
0:54:24windows sedum třeba tu to taky nepodporují je potřeba mít jako by dané server nepodporuje
0:54:31někde na cestě
0:54:33windows osum nevina líbí jezdí sem si žádnou bude třeba stejně jako na kolenou
0:54:38takže
0:54:40asi standardně to nepodporují a eště něco s se ptal jsem zapomněla jo podpora ubrousek
0:54:46podpora brouse standardně není
0:54:50našem našich laboratořích vzniká nebo zniká number šíření do prohlížeče kreslené den asi validátor a
0:54:58bratr toho rozšíření jet else a hledáte vezmete nevzala do prohlížeče a pak na liště
0:55:04bude sítě zelená ikonka neurčená ikonka
0:55:08todleto restaurace pro byla pořádku a ta operace jako by probíhá mimo ten systému vylezou
0:55:16to určitě
0:55:45no
0:56:02to sem řady ze nepochopil otázkou
0:56:06zase se to
0:56:13todlecto se řeší na úrovni toho S X tři
0:56:16vysycháte strany obrázku je máte zóně domény které se podepsané kreslena podepsané
0:56:26jo to se právě řeší třeba na úrovni
0:56:29umí řešit naše necek tři který dokáže jakoby stala si příčinou vyjmout je domény které
0:56:35nejsou podepsané jakoby dokáže rozlišovat sigkill delegace sigkill delegace
0:56:41ta delegace je to že ste zorně z té ten B S D za nebo
0:56:45N S záznam který generuje který jakoby část toho stromu deleguje nativní jiný serve
0:56:52pojem se při se dá říká se tomu optal a právě ten to políčko ztichli
0:56:58boot když a nastaví na jedničku tak právě tydlecty domény které nejsou bezpečně realizované
0:57:04tak i soustava jazyk příčinu vyjmuté takže ne není potřeba podepisovat jako
0:57:09ale u se kus takovýho samotnýho to nejde
0:57:14no
0:57:34dobře
0:57:36tak ještě nějaké dotazy
0:57:41nikdy jsem zeptat
0:57:42tak jsem případě ještě no děkuju že ste přišli sem já sem tady nebo sám
0:57:47pokuď budete nějaký další dotazy velice Z atribut napište je na to není mail nebo
0:57:53pokuď nebo můžete napsat na knot pomlčka DNS zavináč vás tečkami tečka C Z
0:58:00a příde nám to všem kdo s tím nevěděla N
0:58:04nebo máme mailing koleje
0:58:07a na si ty práva vlasy důlku
0:58:12jsou jedná zkontaktovat je spousta
0:58:14řešeno jako