0:00:17dobrý den děkuji že se systém naši cestu a že ste se rozhodli investovat a
0:00:23padesát šedesát nacpete času do té přednášky
0:00:28a já bych na začátek a hrát představil sme nerozliší se na obrazovce současné době
0:00:34působím jako pedagog na filozofické fakultě a např ironické fakultě studuji strach instrukci řeky
0:00:41američanky můžete z názoru tools lupy dosahoval dalších a pevný
0:00:48magazínů a časopisů ten tak němohly zničím a spojit a ten kterém bych se rád
0:00:56věnoval ale se týká právě patentový sporu informační společnosti
0:01:01koše dle mého soudu a téma jaksi a povídce aktuální každý z nás může není
0:01:10číst v novinách o sporech nejrůznějších společnost Í ale mezi sebou o a více či
0:01:17méně podivné patenty a může sledovat komentáře o tom jak to a zdraží telefony a
0:01:24nebo změní design nebo jaké budou bez dopady tady těch sporů a myslím si že
0:01:29je dobré se na tuto problematiku podívat
0:01:33třeba také trochu širší perspektivě
0:01:38tady vidíte a anotaci a přednášky a předpokládám že ní
0:01:43část vás četla když arci sem a našla cestu
0:01:49je zajímavé že ty patentové spory se netýkají jenom kterém které sou komerční a kterém
0:01:55spolu nějakým způsobem
0:01:57jaksi vedly obchodně válku mezi sebou ale velmi intenzivně zasahují také do oblasti otevřeného softwaru
0:02:05tedy do a prostoru který bychom očekávali že bude jaksi a vozovkách čistý o od
0:02:10peněz podobných spolu a podobných záležitostí stanice to toho a dotýká
0:02:15stále více a stále intenzivní je bysme začátek pár slov věnoval informační společnosti
0:02:22cože dle mého soudu a velice zajímavý fenomén poprvé do tady ten pojem informační společnosti
0:02:30a použít v roce a devatenáct set sedmdesát pět bratranci
0:02:35kde vznikla správa která říká že telekomunikace informační
0:02:41zdroje a televize rozhlas že toto všechno nějakým způsobem zásadně mění společnost a že vláda
0:02:47by s tím měla jaksi a počítat během svých ale strategii nejrůznějšího typu a je
0:02:53signifikantní že ač pojem informační společnost byl poprvé použita lze franci a čili jedné zakládajících
0:03:01zemí a evropského společenství či evropské unie a tak
0:03:05třeba evropská unie s problematikou informační společnosti a z hlediska byznysu nebo nějakých praktických ekonomických
0:03:12dopadu nikdy nějak příliš nezajímá pokud slezeme dokumenty evropské
0:03:18komise nebo dalších orgánu třeba některé tam uvedeno E vydaný v roce devatenáct set devadesát
0:03:24čtyři evropský akční plán takto vždycky týká toho jaká je role informační technologií a demokracie
0:03:32elektronické občanství a tady takové ty spíše filozofy číší věci a je dobré se podívat
0:03:37na kontrast toho jak to dělají a jinde a už v roce devatenáct set osumdesát
0:03:43tři japonsku vzniká takový smělý plán kdy je funkce si uvědomili že telekomunikace budou představovat
0:03:49konkurenční výhodu
0:03:52A nabízí svými městům že si mohou vybrat jakýchsi balíčků služeb of oblasti komunikace kterou
0:03:58vidím a dodají takhle se začala v japonsku velmi rychle šíří kabelová televize za čas
0:04:03na velmi rychle šířit internet a řadu dalších technologií
0:04:07a ta města měla využívat těch balíčku k tomu aby když asi konkurenceschopnost a zajímavost
0:04:12pro turistický ruch co se a podařilo ten pán fungoval relativně dlouho a doteď v
0:04:18japonsku běží balíčky podobného typu a popis uděláme se na průměrnou rychlost připojení tak jestli
0:04:25není bez zajímavosti
0:04:26japonské stále na špici díky tomu že dělat věci dotační a balíčky protože vnímá jako
0:04:32a ekonomickou výhodu
0:04:35podobně pro C E osumdesát osum ve spojených státech obě vzniká program který se zaměřuje
0:04:41na to jak ekonomicky a za pomocí
0:04:45informačních technologií zvýhodnit americké firmy americké úřady americkou ekonomiku
0:04:51a oba dva ty programy mají a jaksi velmi exaktní finanční výsledky a generují ne
0:04:57málo peněz
0:05:02asi většina z vás zná a moorův zákon nejrůznější podoby já sem tady vybrali jedno
0:05:07ze svých upravených oblíbených a změní a podle kterého dochází každých osmnáct měsíců ke zdvojnásobení
0:05:15výkonu čipu a případně pokuď
0:05:19bychom se na to chtěli podívat z druhé strany každých osmnáct měsíců se čip určitého
0:05:25výkonu ale sníží na polovinu své původní ceny
0:05:30pokuď si tohoto promyslíme a blížeji a budeme na ně si a houby uvažovat tak
0:05:36zjistíme že a právě tento zákon velmi pěkně popisuje to a jak jsou změny a
0:05:42s informační společnosti dramatické jak technologie které byly před osmnácti měsíci
0:05:49jaksi špičkové tak je to jenom nestačí a když se neustále a i nový a
0:05:55přinášíme a stále nové a výkonnější technologie zlepší výkonem a ta oblast změn se samozřejmě
0:06:03týká jenom
0:06:05a techniky nebo technologií a já jsem říkal že budeme mluvit o informační společnosti po
0:06:09jakémsi širším fenoménu takže ty změny soust ekonomice vznikají ze úplně nové pracovní pozice říká
0:06:16se že vznikl takový nový druh tak pracovníka tak jak a s průmyslové společnosti vznikl
0:06:23takový ten tovární dělník kterého všichni a X i dobře známé z učebnic dějepisu tak
0:06:29informační společnosti nám řekněme o těch sedmdesát osumdesátým se začíná vznikat informační analytik člověk který
0:06:36na nejrůznějších pozicích se živí tím že analyzuje informace že s nimi nějaké se manipuluje
0:06:42vytváří je zpracovává je a podsadité bankovnictví telekomunikace a do velké míry zábavní průmysl a
0:06:49software hardvér
0:06:52a řada dalších věcí právě funguje na základě a tady těch nových technologií které se
0:06:57objevují čili ekonomika se za smyslu se mění řez se zabývá třeba makroekonomickými věcmi taky
0:07:03zajímavé že se zkracují a ekonomické sídlisko sochaři k tomu se a překrývání
0:07:09a oblasti menežmentu se objeví úplně nové formy řízení máme znalostní menežmentu informační menežmentu a
0:07:18nejenom lidské zdroje řídíme ne na základě toho že bychom si povídali se zaměstnanci a
0:07:22nebo že bysme tak jako usoudili který se zaměstnanec je a nejlepší nebo
0:07:27nejvýkonnější na základě nějaké subjektivní analýzy a najednou všechny podrob budeme měření můžeme to velmi
0:07:34dobře a spočítat analyzovat a máme k tomu data lidi popíšeme na základě
0:07:40přesnější se a přesných měření oblasti kultury se objevují úplně nové formy umění a
0:07:48kultura se otevírá čím dál tím širšímu množství lidí a tohleto všechno matuře vyznat potom
0:07:53jak i ty technologie vypadají
0:07:56je dobré si šel o tom že třeba dneska každý chytrý telefon má a pochopitelně
0:08:00integrovaný fotoaparát a kameru protože a každý z nás jedním fotografem měl cenama potřebu to
0:08:06někde a vystavovat sdílet podobně natáčíme vy dadistové nenajim tu a
0:08:12a podobně pak sou to samozřejmě ta témata která chcem se tradičně evropská unie či
0:08:17stáh technologií a E V alimentu elektronického občanství demokracie možnost pomocí technologií zasahovat do vládnutí
0:08:26získávat nám rychlejší zpětnou vazbu vypisovat různá referenda zjišťovat i co o nás
0:08:33stát V kdo se na to dívá a
0:08:37patří sem různé zdravotní knížky a řada dalších věcí a pak se musí se zásobníku
0:08:43se mění vzdělávání a které prochází stav bez nejdramatičtější změnami tady ze všech těch
0:08:50oblasti
0:08:52a pro informační společnost a tím tady bych tu a krásko úvodní kapitolou skončil je
0:09:00důležité že primárním ekonomickým statkem ušních nějaké továrny doly nebo něco podobného stroje a jsou
0:09:08to informace
0:09:10ten doma informace na peníze a nám moc pokud se podíváme na žebříček a deseti
0:09:15nejúspěšnějších a firem E tak zase je pokud bychom jim sebrali všechny a továrny a
0:09:22doly a podobné věci tak oni se velmi rychle dostanu na tu špičku znovu protože
0:09:28to co jejích a primárním ekonomickým statkem tak sou ty informace jsou to patenty a
0:09:33jsou to
0:09:34znalosti tedy nějaké nehmotné entity které ale velmi dobře a sou schopny a tady společnosti
0:09:41a představit na peníze a generovat mezi a tiše tomu byla tiše to microsoft a
0:09:47tiše to a amazon všechny tady ty společnosti a využívají informace a
0:09:53nakládají s ním něco řeknu si primárním ekonomickým statkem pokud do ničeho chceme investovat tak
0:09:58informace a pokuď tělesem řeč správných tak sou teďka si velmi dobrá investice
0:10:06čemuž ještě a dostaneme
0:10:10pokud bychom se podívali na záhlaví té naší přednášky tak a samozřejmě by měl být
0:10:15věnován prostor také patentu jako a takovým
0:10:24je sem si to na začátek objemech tahu krátkou historií nebudu vás s ní nudit
0:10:31celou a nic myslím si že pěkné ukázat jak se pohled na patenty její využívání
0:10:38v dějinách mění a zhruba kolem roku pět set před naším letopočtem ve starém řecku
0:10:45se objevuje a první takový instrument který bychom mohli přirovnat dnešním patentů
0:10:51kde a nízký správce achieve a dá s mnoho aby dat
0:10:56jakési omezení a na výrobu určitého zařízení které nikdo objevila které mělo pro tu obec
0:11:03jako pro celek významný
0:11:05vliv a dopad a to na exkurzi velmi krátkou dobu
0:11:10cílem dosemu řeku podporovat inovace proto jestli ste museli jet jako velmi zajímavého tak my
0:11:15si to od vás všichni během roku nebo dvou kdy existovat za právní ochrana a
0:11:20jestli rušivá nakoupili byste z bohatému se vymýšlet něco jiného a tady ty činnost
0:11:26v zásadě mechanického opakování už objeveného a přenechat nějakým není úspěšným není kvalifikovaným
0:11:34a podobným lidem a první patent moderními slova smyslu rok čtrnáct sedl dvacet
0:11:41jedna
0:11:43je na člunu se z vyhaslým a zařízením a trvá na tři roky už procesem
0:11:50dva C čtrnáct set sedmdesát čtyři vzniká první patentní úřad že jakási ta ten nebo
0:11:57a z veřejných zdrojů a placená instituce která měla spravovat intelektuální vlastnictví
0:12:05a je zajímavé že u čtyři benátkách měli problém s tím jakou dobu a patenty
0:12:10vydávat kdo je com potvrzoval různě se prodlužovali a stali se uši
0:12:16vtom patnáctého století předmětem ekonomického buje a člověk který měl dobré vztahy s patentní úřadem
0:12:23a tak byl schopen velmi efektivně likvidovat konkurenci protože do sobec patentovat i jako velmi
0:12:29bizardní věci do souboru tady si to že jeho konkurence C se patentuje protože a
0:12:35on to vhodným způsobem získá
0:12:40šestnáct set dvacet tři anduly zásadě další obdoba patentního úřadu až zajímavé že v anglii
0:12:47ušet roztahuje přímo jenom k zařízením která mají nějaký ekonomický
0:12:52a nebo a nějaké ekonomické nebo průmyslové využití můžete si tady a nechat patentovat stroje
0:12:58ale mne můžete si nechat patentovat ale skleněné shody anebo nějakou podobnou bizardní věc která
0:13:03ne vyprodukuje žádné peníze
0:13:07tady k tomu se vztahuje potom taková a zajímavá epizoda co s parním strojem a
0:13:14james watt byl X velmi politicky schopný a dařilo se mu mimořádnou legislativní cestou
0:13:22dosáhnout toho že ten jeho parní stroj se neustále a těšil nové a nové patentní
0:13:27ochraně a ty se že se u nás říká že průmyslová revoluce začíná s objevem
0:13:32parního stroje tak a současně spíše taková že průmyslová revoluce začíná s tím
0:13:36a když skončila patentová ochrana to parního stroje protože a nejste doby existovaly desítky různých
0:13:44vylepšení a firem které vyráběli parní stroj ale nesmělého prodávat protože a museli odvádět obrovské
0:13:51poplatky
0:13:52právě jeho objeviteli až ve chvíli kdy a relativně neefektivní parní stroj čím selata přestal
0:13:59používat právní ochrany tak v tuto chvíli se X erozivní a průmyslová revoluce
0:14:05v tom pravém a slova smyslu a ten nárust pokud bysme třeba chtěli sledovat a
0:14:10počet parních strof anduly tak ten rostě X enormní
0:14:13a roku devatenáct osumnáct k tomu se nebudu přiřazovat I do první velká patentová válka
0:14:19kdy a spojené státy musí a bojovat u soudu a S se svými leteckými společnostmi
0:14:26i zajímavé že tato patentní válka s nějakou drtivá většina jiných pane mývale kterým s
0:14:33ne svědky a neskončila rozhodnutím soudu ale skončila dohodu
0:14:44tady aby se to zase je z nějakého právního prostřední tak u nás je to
0:14:47tak že
0:14:49podle zákona pise dvacet sedum z roku devatenáct set devadesát který do potom několikrát novelizován
0:14:55a tak se a právní patentní ochrany a mohou těšit jenom výsledky a vynález
0:15:02k činnosti je
0:15:04součas jenom ty které jsou průmyslově a využitelné
0:15:09jakýsi problém je to mezinárodním kontextem ve spojených státech teda průmysl a využitelnost
0:15:16nyní jaksi a vůbec důležitá a v podstatě téměř každý stát na jiné právní prostředí
0:15:22a
0:15:24potom ještě safra a dostaneme a taky spolu sám sungů a tu tak uvidíme že
0:15:29rozhodnutí jednotlivých států těch patentní sporech jsou úplně různé protože u každého toho státu si
0:15:36musíte firma požádat o patentní ochranu a každý ten stát nám tvrdí ne právní prostředí
0:15:42zatímco třeba asijské země jako že to japonsku jižní core a co také čína a
0:15:47tak jsou o oblastech patentu jaksi velmi shovívavý všechny z historie průmyslu víme jakým způsobem
0:15:54byla nastartován holka ekonomika že a to bylo právě porušování
0:15:58vozovkách patentu
0:16:01spojených států a o čínských výrobcích a asi není třeba se nějak jako a dále
0:16:08rozvykládá what ale čističi ta
0:16:12situace je lokálně se velmi odlišná podle toho jak ta která kultura ekonomika apolitické zájmy
0:16:18právě chápu
0:16:20autorské právo a ty patenty jako takové až českém právním řádu je potom a jestli
0:16:27je pojmenováno co vlastně a majitel patentu nebo na co vlastně majitel patentů má právo
0:16:33jednak ten signál S může využívat může poskytnout souhlas tati ho využívání a může tento
0:16:39patent nějakým způsobem a dále a prodat převést na jinou osobu
0:16:45nebo jiný subjekt
0:16:47a samozřejmě aby to bylo ekonomicky výhodné pro patentní úřad že nikdo ho musí živit
0:16:52a šesti šestin úředníky a podobně tak musíte pravidelně platit poplatky za to že ten
0:16:58patent se udržuje vchodu a maximální možná délka patentové ochrany je a dvacet let ale
0:17:04existuje celá řada právní sklíček a mechanismu a jak se tu právní ochranu a prodloužit
0:17:10jaksi a velmi výrazně a déle a efektivní
0:17:15pokud vlastně kdo někoho jako zajímalo hlouběji takle jsem vybral odkazy na tři různé patentní
0:17:21úřady které k problematice přistupují úplně různě ten první český ten druhý je a evropský
0:17:29a třetí a spojených států
0:17:34a pokud bychom měli ukázat jak bizardní věci se nezdají patentovat a tak jsem si
0:17:40dovolil vybrat jakési dva patenty kterém přídou rozbit nejsličnější nejvtipnější a anita radostnější a z
0:17:48hlediska toho jak dopadl spor mezi appelem a samsung M a jak asi tušíte tak
0:17:54na tom obrázku je by obraze no
0:17:57a
0:17:58nebo tento obrázek pochází a s patentu který drží společnost E to
0:18:04dobře sou prohlídněte vypadat jako a jakýkoliv a chytrý telefon a přesto vám že původně
0:18:09kdo z vás používá dotykový telefón a vytáhne se teďka s kapsy a tak se
0:18:13a nemůže nesetká s podobný obrázkem
0:18:17a ten patentně přitom popsána a následovně
0:18:22týká se toho že a čelní strana telefonuje kryta nějakou skleněnou fólií no zkuste si
0:18:28představit dotykový telefón který bude polstrovaný na
0:18:31a pokud přesto chcete něco vidět a nechce tam se to jako hnedka rozbilo tak
0:18:35jo tekuté krystaly a prostě oterví se využívají tekuté krystaly dáváme mezi dvě skleněné a
0:18:43destičky
0:18:45no a na čelní a straně je sou potom samozřejmě otvory na mikrofon a reproduktor
0:18:50to tak u telefonu obvykle kdo také bývá nicméně
0:18:55jak vidíte tak samsung a porušil tento patent peněz na všech svých telefonech a myslím
0:19:02si že by se posoudil se mně s libovolným výrobcem který vyrábí chytré telefony tak
0:19:07ten spor musí dopadnout a velmi podobně je že se dá patentovat nějaký úplně obecný
0:19:14návrh který se netýká žádného konkrétního zařízení a prostě jenom toho že máte a telefon
0:19:20který bude fungovat
0:19:23druhý patent k který asi také většina z vás v nějaké
0:19:30a nepřímo tak nepopsané podobě a zná a tak se týká toho jak se dá
0:19:36používat
0:19:37stránka v případě že máte
0:19:41a chytrý telefon nebo tablet a posouvá se po něm prostém narazíte nakonec stránky tak
0:19:47seznámí efekt že se odrazíte o té spodní hrany a tak také se myslí vlastně
0:19:53jako za ještě komfortní ovládání a komfortní čtení a tak také ten je patentován
0:19:59a samsung ho zavři porušena všechny zařízeních protože a toho těžko může být
0:20:06a může být jiná a je zajímavé že porušení těchto dvou patentů a několika dalších
0:20:13dali podobného charakteru ale stálo společnost samsung něco málo přes jednu miliardu dolarů a ve
0:20:19spojených státech když pořád i ten největší zatím patentový sport kterýho trasu byli svědky a
0:20:25společnosti a to a je na okraji uvedu že a ba japonsku a ten soudní
0:20:31spor dopadl fifty japonský sou z řekl že sice tam sem poruše patenty applu ale
0:20:37že ty patenty to tak jako obecné že je musí porušovat každý a že na
0:20:41druhou stranu apple poruše sousedů patentu samsunu které sou polstrovaný úplně stejně
0:20:46takže sexy jaksi propadlo fifty ale dokonce v jižní koreje propadlo takže
0:20:52samsung ten sport prohrál tam řekli že něco takového s jako přece se zdravým rozumem
0:20:57patentovat nedá s nějaký obecný a postup obecný přístup a
0:21:02a tady tu žalobu smetli cestou ve spojených státech to dopadlo by jinak a tak
0:21:07jsme hovořili o té částce těsně převyšující jednu miliardu
0:21:13dolarů a jen tak a na okraj abysme si uvědomili jestli patentní spory vlastně a
0:21:19ve spojených státech sou a dramatické a masivní americký patentní úřad protože poněkuď nestíhám nebo
0:21:27tě zase zahlcen obrovský množstvím žádostí nejrůznějšího druhu o T skleněných schru které má patentována
0:21:35patentované společnost to a šest po zařiď zařízení kde chodíte na chodícím pásu a za
0:21:42vámi takle kolos koupačka měla schopen do zadku
0:21:46tak se také si že jí to se dá patentovat
0:21:50v české republice byl a mimochodem velmi podobný patentový spor kdy ale si jeden člověk
0:21:56patentoval a dva takové významné principy za prvé že může existovat nějaká telefonní síť a
0:22:02dokázali patentovat a tak obecné podobě že žaloval všechny kabelové televize i telefonní společnosti
0:22:10nashle šesti dopadlo takže a jsou to soutěží tak obecného se patentovat nedá a druhý
0:22:16patent se týká toho že a nejvyšší možná rychlost komunikaci rychlosti světla a tady sešli
0:22:22se opět jako soudil se a všemi výrobci optických kabelů že využívají toho jeho omezující
0:22:29ho kritéria s konstrukci a k přenosu dat a opět výsek soudu byl takový že
0:22:34fyzikální principy nemůžeme patentovat řekli že příroda nějakým sem funguje a že to jaksi nemůže
0:22:41být předmětem právní ochrany
0:22:43zpět k americkému panenským úřadu ten vymyslel pro lidi hru že každý se může přihlásit
0:22:49do systému a podívat se na
0:22:52přihlášené patenty které se jaksi a s patentní řízení a americkém úřadu pomáhat hledáte kde
0:22:59můžete patentoval nikdo jiný
0:23:01a čili ta bytostná činnost kterou má dělat patentní úřad tak patentní úřad prostě za
0:23:06svým způsobem nestíhá a vymyslel to jakousi reginy fixační hru pro lidi která dopadne takže
0:23:12a tam si právní oddělení googlu apple u
0:23:15a tam jsem bude tady těch velkých společností nebudu dělat nic jiného než budou vyhledávat
0:23:20a kde kdo který patent alte konkurenční společnosti musí někde přihlásil a nebo případně se
0:23:26budou snažit u jiné pobočky jiném státě
0:23:30zaregistrovat v podstatě totéž
0:23:32a takže ten tak my sme měli přehled o tom jak ty patentové spory sou
0:23:37a dneska a složité a zajímavé a tady jenom se hledáme sme si tak jako
0:23:42udělali nějak svou základní se to o tom jako výprav číslech a tak tady za
0:23:46mnou vidíte
0:23:48počet patentů které sestavují jenom připojím telefonu
0:23:53tak například fotoaparát a tady se na mysli skutečně jako to optické zařízení ne zpracování
0:23:59snímku nebo něco dalšího takže jako a dvě čočky a asi si výšit tak je
0:24:05zatížen třemi tisíci patenty
0:24:09zpracování snímku tak to však o podstatně složitější záležitost extenty patent musí nás kdybys tisíc
0:24:15displej dvacet jedna tisíc patentů
0:24:19operační systémy dvacet devět tisíc patentů telefonování zvyšují řekl taková jako relativně triviální věc a
0:24:27dvacet tisíc patentů
0:24:29tady možná jenom abys jako představit to proto se pod tím a skrývá google má
0:24:33třeba patent na to že tím telefonujete tak on podle šumu vtom hovoru dokáže rozhodnu
0:24:40by se zhruba nacházíte co zhruba děláte podle toho vám jako nabídne vhodnou reklamu takže
0:24:45třeba identifikuje ale že stojíte s průchodu a venku je slejvák
0:24:50takže vám zavře na obrazovce a že si teda u telefonu poradí kde je nejvyšší
0:24:54prodejna deštníku anebo že si můžete zavolat taxi nebo něco nebo něco podobného
0:25:01takže takovýhle
0:25:02patentů různého druhu jenom na telefonování dvacet tisíc
0:25:07ten no ukazuje jak je strašně složité se tady do té oblast nějak zorientovat a
0:25:12dobrý patentový právník jestliže se době jaksi nejlépe placenou profesí se kterou se můžeme před
0:25:17že hodinové sazby
0:25:20setkat
0:25:22a tady jiná tabulka a tedy tomu držitelů abysme věděli policích patentu vlastně kdo
0:25:30drží tak sto osumdesát pět tisíc
0:25:34čtyři patenty má microsoft
0:25:37a pak pošle relativně
0:25:40rychle dolů tady to vždycky jak řeknu si největší na ten nebo
0:25:45největší akvizicí a patentů
0:25:52tady možná bys eště zastavil ve chvíli kdy a probíhají jakési velké na ty balíku
0:25:59patentů a lepší si jistě vzpomínáme na to jak a google koupil z velkou pompu
0:26:05společnost motorola protože doufá že tam těch patentu zajímavých je dostatek tak zase když nás
0:26:11těch firem které P banky které mají a tisíce nebo desetitisíce patentů tak vůbec netuší
0:26:17co kupuje
0:26:18respektive motorola jako oznámí že má nějaký počet třeba patentu které spíše nějakých o esenciální
0:26:25věcí takto si řeknu jo to je to jako to dobré schnoucí nějakou hodnotu a
0:26:30pak mám prostě musí patentu které se týkají a nikdo neví čeho a nedá se
0:26:34to evidovat špatně se s tím pracuje
0:26:37ale jednotlivé po že si to nakupují za strašné peníze a protože to je ten
0:26:41argument kterým tak přesvědčují soudy že oni si takovýto porušovaly ale že nikdo jiný poruše
0:26:46zas těch patenty a že by se měly nějakým způsobem
0:26:51takhle chrání
0:26:52úplně ad absurdum to došlo případě a mobilního operačního systému společnosti microsoft
0:27:00vidíte že zhruba dvacet jedna milionů dolarů a pochází
0:27:05E s prodeje jejich vlastní operačního systému a čase které se běžně třikrát well větší
0:27:11tak je jenom výpalné odhad se ale které vyrábí telefony s operačním systémem android
0:27:17ale protože porušuje zřejmě nějaké patenty a zajímavé je že ani zpožděná teď se přesně
0:27:23neví jaké a v jaké míře tak raději než aby se vysouvala riziku právního sporu
0:27:28a tak platí několika dolarových poplatek s každého vyrobeného zařízení s operační systém android který
0:27:33travní úplně jiný a úplně jinak cache microsoft společnosti microsoft aby měli jistotu že se
0:27:38s nimi microsoft nebude soudit
0:27:42takže ten tak jako dokresluje a paradox noste tady té situace
0:27:48tady
0:27:50velmi jednoduchý přehledný krát a kdo se s tím nuly patentů soudí a takže pokud
0:27:56byste si chtěli jako vtom udělat pořádek tak a můžete
0:28:01vypadá to že docela zajímavou koupí je kodak který je ale finančně jako úplně na
0:28:05vně nic nevyrábí nic nedělá rozumíš hodně země společnostmi takže a možná špatná koupit o
0:28:11nakonec nebude
0:28:19ono takle může vypadat na první pohled jako velmi stupně směšně že ty patenty to
0:28:23takle jako legrační věc kterou se jako několik právníku dobře placení slaví a živíte několik
0:28:31soudů a vzadu a pak ale myslím si že
0:28:35které axis jakési velmi vážné konsekvence a dopady na náš jako skutečný život na naturálu
0:28:42ekonomiku
0:28:44předně patenty vznikly proto aby a
0:28:48výboje a dynamiku ekonomiky nějakým způsobem akcelerovaných aby to že vy ste inovativní něco vymyslíte
0:28:55a my se dokážete zlepšit že máte nějaký nápad tak abyste byli schopni zaplatit ten
0:29:00vývoj testování
0:29:03abyste byli schopni pokrýt těch a devět set devadesát devět špatný chce zatmění dobrý výrokem
0:29:10a nikdo vám to za týden nemohl zkopírovat
0:29:13řekla dvě se ukazuje že a tak to dneska jako nefunguje že ty patenty ekonomiku
0:29:20i těch jednotlivých společností brzdí X ale i přestože a vyhrává jeden patentový spor za
0:29:25druhým tak stále věnuje větší množství peněz M právním oddělení a právě svých vlastních patentů
0:29:32a vyhledávání nových patentní sporu ne školy k vysoudí peněz a nebo viděla na tom
0:29:37že zakázaný prodej toho kterého konkrétně výrobku ani počasí a postrachem to směru asi nejvýkonnější
0:29:45a čili my si říkal že se jí to vyplatí měnit takovýto nevyplatí a ten
0:29:50jiřího firmu které se to vyplácí taky microsoft a jehož podivné taktice sem jako hovořil
0:29:56a to se kabinetech prosím tě funguje velmi dobře microsoft na dohodu a z velkým
0:30:01S T výrobců mobilních telefonů a nikdo přesně neví a na to se ta dohoda
0:30:05vztahuje ale když se tam jakási tichá dohoda že když vy nám budete platit výpalné
0:30:09tak mise sami nebudeme soudit a agilní nechtějte vědět řešeno porušujete protože a to by
0:30:15se teprve
0:30:16to byste teprve viděli a patenty zásadě umožňují a velmi snadný vznik monopolů a ve
0:30:23chvíli kdy máme rychle se měnící
0:30:27společnost rychle se měnící ekonomikou my jsme hovořili o tom že ty cykly ekonomiky se
0:30:32zkracují a přitom a dva pak není ochrany se prodlužuje to znamená že mě se
0:30:37může velmi snadno stát že objevím nějakou super věc jako tablet
0:30:42a díky patentní ochraně a má v podstatě zajištěno že nejvyšších dvou letech určitě a
0:30:49možná v deseti nikdo nebude moci trávit nějak jako rozumně kvalitní tablet který by mi
0:30:54konkurovat
0:30:56a
0:30:57to samozřejmě tak to může jako ten monopolní výrobce námi minimální zájem na tom abych
0:31:03to nějakým způsobem obnovoval aby chatu prodává za co nejlepší cenu vyrazil to co nejvíc
0:31:09kvalitně a protože ten maximalizovat svůj zisk a při té jsem to podaří a vytvořit
0:31:14nějaký nový troš
0:31:16nějakou ekonomickou miku a tak jsem schopen díky patentů a zaplnit vpodstatě bez jakéhokoliv konkurenčního
0:31:23boj
0:31:25zajímavostí jsou potom a
0:31:27společnosti které se označují jako patentový troll a teď společnost která v zásadě jako nic
0:31:32nedělá jenom patentuje
0:31:34že máte
0:31:35kterou právní oddělení a to se snaží vymýšlet věci a které by bylo můžete patentovat
0:31:40jako ty skleněné shody a nebo zařízení které mazliku po do zadku nebo a cokoliv
0:31:46jiného
0:31:47takový patentový prali schopen vygenerovat třeba a sto tisíc žádostí o patenty za rok a
0:31:53úspěšný řekněme ve dvaceti procentech něco zamítne a je ze všech má patentovaný patentový pro
0:32:00a takhle jako vznikají balíky patentu ta společnost jako úplně nejvíc osy nebude dělat
0:32:06ale čekala a když se náhodou stane že nějaký stejných S těžších náhodně vygenerovaných patentů
0:32:13bude jaksi někdo využívat a zkusíme se s ní může začít soudit a nebo mu
0:32:18nabízet že mu ten patent fráze nějaké strašné peníze
0:32:22je zřejmé že třeba ve spojených státech amerických a tak existuje zákon který vlastně zakazuje
0:32:27společnostem aby existovaly po patentový trollové
0:32:30koš má za následek to že vy si myslíte zalži společnost teda bude dělat jako
0:32:34nějakou saše marginální věc
0:32:36vyrábět jeden shop za rok nebo něco podobného
0:32:40o to bude říká že to jako tají hlavní činnost
0:32:43a bylo to si může tak patentovat chce applu a takle patentový pro jako a
0:32:47skutečně řeší seriozně
0:32:49tady opět se vracíme k tomu že a ten patentový úřad ve spojených státech jako
0:32:55zásadní způsobem nestíhá a snaží se do toho natáhnout a on teda tvrdě kůže obyčejné
0:33:00lidi že jako to zapojení těch občanů do státní správy a že cesta procesoru budoucnosti
0:33:06ve skutečnosti zase může zapojen těch firem do těch patentový spolu a možná a
0:33:12podle vyjádření třeba šéfa amazonu možná snaha je přesvědčit že
0:33:17patentovat úplně všechno není to optimální cesta že si strašně peněz a strašně schopni či
0:33:22lidí a že to jako není úplně
0:33:26úplně ideální
0:33:29tady je opět další čísla která tak jako pěkně ilustrují
0:33:34problematiku patentů a asi víte že googlu se asi před štrnácti dny a poprvé stalo
0:33:42že a neuspokojilo očekávání trhu a dokonce v některých segmentech jaksi velmi výrazně a prodělal
0:33:50zjistil si prosím roste tak rychle jako jak by měl a tomu se podíváme na
0:33:54ta čísla takovým jako dopal velmi dobře jako každý rok a zase misses jak mohli
0:33:59plateb zákazníka jako ten byl jo to pros tlakový dvojciferný čísle na všechno vpořádku jenže
0:34:06on koupil společnost motorola o které si myslel že bude mít jako strašně musí patentů
0:34:10které budou velmi výhodné s jako ukazuje že uplně ne všechny patenty jsou použitelné a
0:34:15kvalitní
0:34:17a že o nějakou budoucnost a po že motorola E s jenom za třetí čtvrletní
0:34:23sítí letošního roku prodělal asi tři a půl miliardy amerických dolarů takže to jako uplně
0:34:28výhodná a koupě s tohoto hlediska asi a nebyla
0:34:35tady vidíme že společnosti oko to microsoftu sony koupili společnost která my vlastně ani si
0:34:43nehneš jenom obrovské musí patentů a za peníze které se jim zakladateli jistě velmi ty
0:34:50patě všimněte si že průměrná se na zápas ten
0:34:54kterou zaplatíte tady v těch velkých balíčcích technologických kterém se pohybuje mezi půl až tři
0:35:01čtvrtě milionem amerických dolarů
0:35:04případě bysme měli společnost která prodává esenciální patenty tak ta část bude třeba ještě třikrát
0:35:09čtyřikrát větší opět zdůrazni že ty firmy vůbec netuší jaké patenty kupují dost jako nikdo
0:35:16neví není jako žádná analýza zjistěte to vpodstatě nedá a čili klidně začne prohrabovat až
0:35:22ve chvíli kdy zjistí že se s někým může soudit a nemůže se s ní
0:35:25nikdo soudí a proti němu musí vytáhnout nějaký protiargument
0:35:34já jsem slíbil že se ještě stihneme dotknout několika zcela konkrétních dopadů na
0:35:42ten svět otevřeného softwaru a na android jako takový jako na zástupce největšího otevřeného operačního
0:35:49systému tady je
0:35:52taková přehledová na info grafika tuším že z minulého roku
0:35:58a ta ukazuje kolik lidí a
0:36:02nebo jaké zisky jsou generovány a odkud třetích osob u dvou nejvýznamnějších mobilních operační systém
0:36:10či to sou ty vývojáře kteří tráví aplikace hry a prodávají sociální služby podle věci
0:36:19zelený android
0:36:21černý je US o
0:36:24a tu
0:36:25a je zajímavé že i když android jako otevřený a prodává se na třech ze
0:36:30čtyřech real chytrých mobilních telefonů současnosti takže ten prostě jako mnohem větší a perspektivnější takže
0:36:37stále a větší množství a peněz a generuje a právě
0:36:43ta skupina vývojářů kteří pracují pro společnost této a pokud se to vlastně jakým způsobem
0:36:49jako hloubi analyzoval o tak
0:36:51ale
0:36:52ty kořeny krize je možné vidět ve sporu společnosti google sporech len
0:36:58kdy šlo v zásadě o to jestli android li javu nedovoleně nebo nevyužita respektuje sally
0:37:05vůbec využívá nebo nevyužívá a do jaké míry a tady ten sport mohl dopadnout takže
0:37:11bicí ten operační systém zřejmě skončil
0:37:14a celá řada vývojářů a raději investovala svůj čas peníze a vzdělání
0:37:21do toho aby programovali v něčem co je z jejich pohledu jestli mnohem stabilnější co
0:37:27s jistotou neskončí a kde ty příjmy možná nebudou takové ale budou generovány jako pravidel
0:37:34nějakých víme že ten to jako tak komicky pěkně roste a ten tak se dá
0:37:38jako předvídat a současně pro se zásady téměř nikdo a ve skutečnosti pořádně ne soudí
0:37:45takže
0:37:47s tohoto důvodu
0:37:49u prosím musí vývojářů právě androidů peklo a směrem a k taktu a co to
0:37:55právě patentové spory které ten android ohrozí dost možná více a protože a řada vývojářů
0:38:02podstatě nemůže dopředu vědět a i se ta komponentách se kterou oni potřebují pracovat jestli
0:38:08nebude předmětem nějakého sporu a jestli nebude muset být nějaká upravená a zpracována takže tady
0:38:14ty věci jsou jaksi
0:38:16velmi bolestivé pro celý ten ekosystém pro soud vývoj asku a komunitu a ještě zase
0:38:22postupně lepší a tak stále má a operační systém od applu jednoznačně návrh
0:38:30tady v je tak je to s jednotlivých státech že třebas bude a je ten
0:38:34poměr téměř jaksi nejdramatičtější takže dáno právě tím jakým způsobem je konstruováno to patentní právo
0:38:41ve spojených státech techno tom hovořili a na začátku
0:38:47a přednášky
0:38:49a tady druhý graf ten abysme sexy uvědomili se prostě vývojáře a perspektivní toto je
0:38:57nárůst počtu aktivací a telefonu s operační systém androidů denně čili nám jako a
0:39:05téměř exponenciálně roste počet aktivací mobilních telefonů a přesto ten prach není úplně
0:39:13k tomu nakloněné protézu platformu a vyvíjet více lidech na více peněz investovat do toho
0:39:20větší riziko
0:39:23tady za mnou už vidíte a další a pěkný přední obrázek ve kterém se jistě
0:39:27každý vyzná a který ukazuje
0:39:29které společnosti a si navzájem a jaksi S kadí o patenty a snaží se nějakým
0:39:37způsobem domluvit je zajímavé sledovat že existují firmy které a s principu říkají že nebudou
0:39:44nikoho a popotahovat porušování síť patentu pokud se s ním nedostanu přímo do křížku
0:39:51nemůže je třeba na googlu ke kterému se šipky jenom vedou a naopak existují společnosti
0:39:56které jaksi jenom profitují na tom že nikoho
0:40:00žalují a snaží se o přesvědčit že placení toho výpalné ho vlastně není úplně špatná
0:40:05varianta a že když za každý telefon zaplatit za padesát centů
0:40:11takže vás ta com obstá ve skutečnosti nebude a že všichni budeme spokojení a bude
0:40:15to dobře fungovat
0:40:18a ty vidět a statek se velmi nepřehledná a ještě zase ta tady se složitější
0:40:24o to že a třeba budu vlastnímu to dolů tak že ty vztahy seš access
0:40:29zesložiťuje jí a více se pro počítání
0:40:35a dokonce existují ta situace potom kdybyste tak jako podrobněji analyzovali kdy a společnosti které
0:40:42mají společného vlastníka a se spolu soudí o nějaké patenty a protože si potřebují zajistit
0:40:48to že jím soud neřekne že se nechovají neobjektivně vůči trhu a takže dvě vaše
0:40:53firmy se budou navzájem soudit a protože potřebuji ještě s někým a třetím aby to
0:40:58vypadalo a pro objektivně a
0:41:02a kvalitně a tady vidíte
0:41:05na tom předchozím snímku byly ty klasické patenty tady sou a patenty které sou
0:41:10a které se vztahují k a křivce k mobilním a sloním a ta tabulka ukazuje
0:41:17ty esenciální patent esenciální patenty je nějaký který je úplně jako nezbytný proto aby nějaká
0:41:23technologie mohla fungovat mohla existovat a této jak máme jako definován ty mobilní sítě abychom
0:41:30se dovolali z různých zařízení
0:41:35a možná by to takhle mohlo vypadat jaksi a pesimisticky bezvýchodný mě a nebo možná
0:41:42jenom je posměšně protože slyší soudí ze všema ono to nakonec nějak jako úplně nedopadá
0:41:46protože a je říkal jeden
0:41:50významný český komentátor a ve spojených státech je tak složitý právní systém že pokud řezník
0:41:56muset jako složitá vlastně soudit tak se s ním budete soudí tak dlouho až ta
0:42:00věc o kterou se budete soudit a představit aktuální
0:42:05a nedávno skončil soudní spor mezi společností a microsoft a několika dalšími menšími seznamy a
0:42:11který se týkala internet exploreru averze pět
0:42:15a prostě ta verze se stala všechny zajímá a microsoft ten sport dokázal stáhnout tak
0:42:20dlouho až prostě představit jako a zajímavý u všeho nikdo nechtěl soudit protože ten protože
0:42:27že se nikdo nepoužívá a je úplně k ničemu
0:42:32je tedy otázkou je jak se tady ste krize která ovlivnit ekonomiku vytváří monopoly a
0:42:39zpomaluje výboj
0:42:41a tak exkurzní vlastně a
0:42:44jít ven co se to úplně první řešení je že řekneme tak současná situace
0:42:49je nějak jako ta kontrolována ekonomika funguje všichni telefonujeme a takže to jako necháme tak
0:42:55jak to je
0:42:57což si myslím ale že není z hlediska jako dlouhodobého úplně udržitelné a druhá cesta
0:43:02a této seznam porodila kráska strana prostě patent zrušte úplně a vykašlete se na to
0:43:08a je to nejjednodušší nejlevnější a nejrychlejší
0:43:13a těchto pak prakticky dopadá vidíme E na situace kdy a významná představitelka a pirátské
0:43:20strany se soudí E s německými práci protože jí ukradli její knížku na které chtěla
0:43:25vzdělávat a prostě čas který a věnujeme do tvorby nějakého nového zařízení patentu a napsání
0:43:34knihy výrobě nějakého přístroje takhle tady ten čas potřebujeme aby se nám jako dokázal zaplatit
0:43:41vrátit a ty patenty by se měly sloužit k tomu aby mi tohlencto bylo umožněno
0:43:46aby kolega který sedí vedle nic nedělá a jenom sem kouká přes rameno a tak
0:43:51aby na tom nebyl
0:43:53ve výsledku lépe než dneš já a pokuď se ještě jednou a to asi naposledy
0:44:00vrátíme k tomu sporu mezi a samsung témata ve spojených státech
0:44:04tak tím usvědčujícím důkazem ve prospěch teplu a překvapivě nebyly přímo ty patenty ale skutečnost
0:44:11že a zástupci firmy samsung objížděli a tiskové konference společnosti F to a když novinky
0:44:19s jako fotili rychle dokumentovaly a posílat do centrály aby tam sou věděl co má
0:44:23začít honem rychle vyvíjet a vyrábět a právě tady taky milovat korespondence která se řezaného
0:44:29důvodu zachovala
0:44:31cože úplně paradoxně taková jako velká a stabilní společnost jako sám se může tohle propusti
0:44:37tak právě tady ta korespondence tak hledám jako tím klíčovým důkazem že tam sou vlastně
0:44:41sám sebe usvědčil s toho že někoho kopíruje
0:44:46bez ohledu na to a jak jsou ty jednotlivé patenty absurdní zábavné nebo nějaké jiné
0:44:52čili cesta zrušit patenty úplně je polem jako cesta a jako velmi problematická která by
0:44:58mohla mít dopady na
0:45:01na inovace a
0:45:03velmi nepříznivé
0:45:05druhou možností kterou navrhli většina líní tak je příliš úplně novým problémy že my vlastně
0:45:10nevíme toto nové mám nic
0:45:12a takže hessiánu řekneme jako ta právní ochrana současné době jako není dobře udělaná a
0:45:17víme že autorská práva
0:45:20třeba k nastane knize a těch sedumdesát let tak to pochází z doby kdy a
0:45:25byla studená válka a spojené státy si potřebovali zajistit že up sovětském svazu a nebude
0:45:31vysílám wiki mouse
0:45:33a protože miki mouse by se mohlo stát předmětem nějakých
0:45:37a o útoku ano výsledek o symbolem tohle o kapitalizmu a
0:45:41to i nechtěli dopustit a takže skutečně společnost vod bysme která vlastní práva na mikem
0:45:46a u ze a dokázala legislativní cestou dvakrát
0:45:50dojít k tomu že ta patentní ochrana takže ochrana autorských práv X té oblasti byla
0:45:55prodloužená šla těch sedumdesát let a aby sloupec jako všichni žijeme a máme velkou radost
0:46:01že sme si před a pěti lety mohli začít všichni číst vodu svobodička
0:46:06a ty s
0:46:08sovětské dětí učte na mikina uzel běžně dívají a nikomu to dneska úplně nevadí
0:46:14takže ano my víme že ta současná ztraceným P uspokojivá ale a měl by se
0:46:19přísnější novýma ale a toto nové je takto vám asi jako nikdo moc nic neřekne
0:46:25a takže toto je asi cesta dle mého soudu brně nejoptimálnější ale nikdo neví jak
0:46:29by a přesně měla vypadat
0:46:33takovou třetí nebo čtvrtou kompromisní variantou které by se snad možná klonili a tak její
0:46:41jakýsi cestou do jakousi cestou drobných změn
0:46:46a jinak zkrátit dobu a vlastnosti patentů
0:46:50a omezit jejich působnost skutečně na ty věci které sou nějakým způsobem a ekonomicky využitelné
0:46:56a stroje zařízení nějak jako zásadní patenty
0:47:00a potom vytvořit nějaký institut který my umožní to že nebudou vznikat monopoly a čili
0:47:06bych viděla nic jako objevím a dokážu velmi rychle vyplnit na globální trhu ono ekonomickou
0:47:13miku tak nějak že tak nějak úřad který a zajistíš já jsem se budu scény
0:47:18se nějaké výhodě ale nebudu zní mít a vono po a čili situace že bude
0:47:24nějaká směsí rozhodčí sou který řekne třeba za telepat N budete platit a ta koule
0:47:29času samozřejmě to je ta rizika sou tady
0:47:33jaksi a zřejmá nějaká soudní intencemi bude říkat kolik mám platit máme si špatnou zkušenost
0:47:40a
0:47:41tak podobně a ten poslední bot který možná snad nejdůležitější tak je a pokusit se
0:47:46sjednotit nějak právní rámec a on autorské a právní ochrany tři jsou to patentech jsou
0:47:52to autorská práva takže my si tady evropy jako vytvoříme pěkný
0:47:57systém a patentní ochrany že jako hezké ale a věřili blaniččin která naučný nepravý paradigma
0:48:04takovým ten vývoj nebudu dělat jako sto krát rychleji a jim to úplně jedno že
0:48:08mě tady odsoudíme k nějaké pokutě anebo že a něco
0:48:14takže a ta cesta sjednocení právního rámce aby se státy mezi sebou řekli že tohlencto
0:48:19se patentovat ještě bude a to se patentovat nebude a
0:48:23jakým způsobem se vlastně patenty mají skrz jednotlivé státy a šířit tak to si myslím
0:48:28že jako relativně a velmi důležitá cesta
0:48:36to je asi to síly všechna se skončilo
0:48:39minutu dříve nešl N
0:48:41když se slíbil že skončí ale tečny vám chtěl poděkovat za pozornost jestli máte nějaké
0:48:47otázky a tak se není můžu pokusy s odpovědět
0:48:51ano
0:49:07je možná zopakuju otázku pro a záznam a tady na připomínka že se nás případě
0:49:12těch německý spolu autorská práva a soudilo vydavatelství a s těmi piráty a skutečnost je
0:49:20taková nebo tak jak sem to zatím mohl a sledovat protože je to kauza jaksi
0:49:25velmi zajímavá k tématu a tak je taková že a
0:49:30aby to vydavatelství mohl uměleckém právním řádu a se soudit skutečně s těmi ty dráty
0:49:36tak potřebuje jí explicitní souhlas že ona ho musela vydat akorát ho on neví troubila
0:49:42a vlastně do médií protože to jako můj mediálně a velmi
0:49:46no problematické je se může jako možné že ta situace jako jiná to vydavatelský se
0:49:51zachovalo ale svévolně a s a musí se tak rozhodlo ale prostě to si asi
0:49:56nejsem schopen nějak jako posoudit to bude moc posuzovat cache čtou a ke kterému se
0:50:01to předpokládám a stejně nakonec sta
0:50:08tak
0:50:09samozřejmě ale ona že jo mohla přístí prohlášením a podívejte se já vám to odpouštím
0:50:14a to co vy ste si stáhli tak to sou ten autorské výtisky já zaplatím
0:50:17sama ale a že jo
0:50:20prostě zdechliny kdy napíšu knížku a investují do ní já nevím tři měsíce svého života
0:50:25a když se mohl vydělat o nějaké soukromé firmě já nevím bratru dvě stě tři
0:50:30sta tisíc tak chci aby se nějakým způsobem sto se vrátil
0:50:34je to prostě podle mě to jako úplně pochopitelné ale
0:50:38a ale tak jako mediální úsměvné paradoxu
0:50:54tady je otázka jaký je můj subjektivní pohled na a design V patenty
0:51:00čili jakýmsi právní ochranu toho jak věci a vypadají
0:51:04a
0:51:06pokud se podíváme na tak sou jak od design o vane nebo jsou vytvářené kurzy
0:51:11pro lidi kteří se mi živit jako designéry a tak tam jako velký důraz kladen
0:51:17na to že design není ten vzhled až designéry mě člověk který přemýšlí o tom
0:51:23jak věc která ve světě funguje jako nepohodlně nebo špatně tak jakýmsi měkko proměnit aby
0:51:28fungovala lépe
0:51:30a budu mít a lepší lžičku na zmrzlinu která bude vyrobena ste vnějšího komutační štábu
0:51:35nabírat zmrzlinu tak se mi tak se nakonec to
0:51:42ano a čili jak se pokusme se na design dívali jako ne nějak jako inovativní
0:51:47proce jako skutečně budeme cestou že budeme zlepšovat jednotlivé věci a tak potom se asi
0:51:52dá a zkoumat jestli tak inovace byla jako dost velká a nebylo to jenom jako
0:51:58nějaká kosmetická úprava ale lišily kde máme spor o podle rohy a podobné věci a
0:52:04prostě jako oblý roku zařízení a nebu
0:52:08výkonech je prostě něco co je všeobecně rozšířeno a jinak to být téměř nemůže a
0:52:14tak si myslím že to a jaksi asi úplně vpořádku není a kořene jsem schopen
0:52:20předbíhat rozhodnutí soudu a nemyslím si že by člověk měl jako obkreslit a všechno co
0:52:25klan sleví ale na druhou stranu sem služby se tohlencto zrovna mělo a chránit nějakou
0:52:31jako
0:52:31patentní ochranu a když si koupím takto tak přece mojí
0:52:37jako zákazníka a
0:52:40tak tím posite než že prostě koupím ten design to takto jako celek když si
0:52:44koupím samsung tak si kupuju celý ten design ale si kupovat něco co vypadá jako
0:52:50takže ta firma by měla jako úplně přirozeně budovat si ten svůj vlastní design ale
0:52:54chvíli takový nějaký drobnostech se sejdou tak je to prostě jako
0:53:00a
0:53:00takže když budu patentovat to že můžu mít ikonky zarovnané do mřížky jako E to
0:53:06také já nevím jak by jinak jako měli by zarovnané prostě zarovnané do vejšky výkon
0:53:09kill termy to sou výkon kami
0:54:38muži
0:54:39určitě
0:54:42a to je jako právě problém jak to jak to řešit nekupuju aby patenty zrušili
0:54:47úplně tak a jakoukoli jakýkoliv jako esenciální na a tak by byl z s jako
0:54:52velmi málo cenný protože bylo moc snadno každý okopírovat a čestlice štace to je taková
0:54:58že prostě k musíme sjednotit opravdu prostředí třeba zkrátit u ochranu a vytvořit se nějakým
0:55:04stud který mi řekne ano tak prostě tady jsem museli něco co je v brně
0:55:07jako předlohovém vytváříme tím nový terénech a protože uvědomujeme že pro ekonomiku pro inovace pro
0:55:13všechny je monopol špatně tak ano vy budete platit poplatky a tady tomu člověku který
0:55:18to jako skutečně vymysleli novou val ale současně na ten trest nějakou nevýhodou tady těch
0:55:24poplatků nebo nějakého podobného propustíme ta situace úplně stejná
0:55:29jako a případě grafického rozhraní operačního systému a
0:55:35ten vymyslel xerox že jo se není šel podívat a když jsem to zalíbila protože
0:55:41xerox měl pocit že to jako a hračka pro designéry a nikomu to vlastně jako
0:55:45k ničemu není a takto nějak jako nechránil a ve chvíli C potomek přišel po
0:55:51tak si udělá díru do světa prostě zas jako zkopírovaný konce ten tedy vypadá úplně
0:55:56stejně jako ten který měl
0:56:07tak
0:56:24a pokuď super a na tu první verze tak se ale na com vyzvali vypadá
0:56:27úplně stejně osmi určené ale vizuální podobnost je
0:56:37jestli a to pozadí toho systému je i jiné a zvyšování vzhled to že asi
0:56:42dává menu nahoru a bude takle uspořádané obecně nápad že to takhle udělám tak
0:56:47kterou o nějakou jako zařaďte ten pro tady ten design o kterém sme firem sem
0:56:52uzly nevzali to pozadí ne zalita třeba
0:58:01souhlasím s váma můžeš tam
0:58:37ta situace evropě je a jaksi v téhle oblasti mimořádně složitá především protože tam sou
0:58:45víc jako by dva právní rámce nesprávný rámec se ten a unifikující evropský a pak
0:58:50máme že ten rámec jako a regionální takže typickým příkladem bylo a existoval nějaký spor
0:58:57v německu který evropský soud rozhodl úplně jinak než ten ještě německý ale prostě
0:59:03a zase se jestli právních systémech jako nazdar jako silně nekompatibilní a že jako velmi
0:59:09drobné odlišnosti jednotlivých formulacích nebo třeba předchozí výroky ale sou vyšší instance
0:59:16tak se straně to jako český právě systém vůbec nezajímá jako rozhodovali soudy podobné cause
0:59:22předtím ve spojených státech si že to jako ta zásadní věc jako jsou to musí
0:59:26nastudovat jako rozhodli mít předchůdci a podle toho se rozhoduj a tady ty tady ty
0:59:31drobnosti vozovka jak soud jak je to právo polstrovaná tak potom jako ten dopad na
0:59:37a tak ty spory S pro dopadají
0:59:43a
0:59:44se mně úplný
0:59:48jo
0:59:49ale já sem to mi tak odrostou slastmi si se podíváme na ten systém právní
0:59:54ochrany před zákona Q pocit jako relativně podobné a potom by se to znáte aplikace
0:59:59tak vypadá úplně
1:00:13ta situace je a problematická vždycky záleží na tom do se k tomu vyjádří v
1:00:20jakém pořadí jsou dokonce ty žaloby podávány v případě že podávám želvu třeba k soudu
1:00:26o na ochranu lidských práv
1:00:29a tak ten soud má navrch případy že to nějakých obchodní sport a podám třeba
1:00:34opačně tak může mít navrch ten a ten soud a regionální že ta věc jako
1:00:39velmi složitá a současné době pokuď sem tak jako mohl sledovat tak neexistuje a nějaký
1:00:44jako jednotný a nebo jednotná představa o tom jak ten systém vlastně jako funguje každý
1:00:50sou se rozhoduje autonomně a i pro ty soudce to korelativně složitá věc protože nejsou
1:00:55zvyklí řešit běžné obchodní spory a třeba evropě
1:00:59snad téměř nikde neexistuje po specializovaný sou kterými se věnoval jenom patentů takže i to
1:01:06vy jako vytváří to prostředí které jako problematické a
1:01:11a určit pokud by tak této situaci došlo tak obvykle pak existují takhle kompetenční žaloby
1:01:17kdy ty jednotlivé soudy se v podstatě soudní o to kdo o to mohlo rozhodnout
1:01:22a kdo o tom jako rozhodli s tím že čím slovem až na kazetě kompetenční
1:01:27žalob které dopadají velmi různě podle toho jak soud želvy podány kde a na koho
1:01:32jaké formě tak se na kazetě kompetenční žalobce obvykle určuje to pořadí který je ten
1:01:37vyšší a který vlastně a server
1:01:48ano tak dořešit taková situace nastane tak může
1:02:45prosím
1:03:04a tak dobře ten spor mezi otevřeným software na zavřeným softwarem a to jak je
1:03:10to jak voni sou jako právně jaký je přístup a
1:03:15společností které mluví tento otevřeně k těm uzavřeným algoritmů a tak to by se a
1:03:21se com žádnou třeba samostatnou přednášku nebo a samostatnou knihu a já asi jako nejsem
1:03:27úplně odborníka bych to zase to schopen nějak jako a do podrobností a pracovat ale
1:03:33obecně si myslím že třeba lidé kteří pracují otevřeném softwaru taky i ty lite italics
1:03:40liší ujednání těch jednotlivých licencí tak jsou psána takže
1:03:45jako by měly zajistit právní ochranu ve chvíli kdy jako soukromá firma bych se začal
1:03:50algoritmu a nezveřejnila ho a využilo ho ke svému obchodním prospěchu ale samotný jako otázka
1:03:58a jak to vlastně zjistit když to jako zveřejněn jako nezveřejníme ten kód a takže
1:04:04tady ty věci se potom jako velmi složitě se řeší a samozřejmě
1:04:09řada společnost jako microsoft schválně ten algoritmus dyzajnu jí tak aby střebání při u ani
1:04:16u soudu nebylo vůbec poznat jak to vlastně tam jako přesně funguje a ty dokazovací
1:04:22mechanismy jsou jako velmi složité a něco v tomhle otela vlastně kolikátej strašně drahé strašně
1:04:28odborně náročné a zaberte strašný čas obvykle když tam tohleto podaří tak učte jako vyřešil
1:04:33problém který nikoho ustřihne tady na protože takže ten teda úplně jinak a oni vám
1:04:38řeknu nahradili protože nechtějí riskovat že budou platit poplatky
1:05:15ano a tady nebyla připomínka to ještě možné zajímavé tak to eště zopakuju na mikrofon
1:05:20a
1:05:21samozřejmě nemusíte patentovat něco souši no objevila a zveřejnil takže stříteže někdo napíše otevřený kóca
1:05:28někdo zveřejní tak ušel žádná soukromá firma patentovat nemůžeme nějaký algoritmus
1:05:35a respektive pokuď to udělá tak se může se v je že jo ty systém
1:05:39jsou velmi složité a pak to zřejmě skončil nějakou soudní
1:05:51no proto pro teda hradlo patentního úřadu no protože ovšem jevy se tohlencto
1:05:56zábavně hledali
1:05:59teďka už možná trochu přetahujeme a
1:06:02tak pokuď už nejsou žádné otázky tak já bych vám poděkoval za pozornost a potřeba
1:06:06vám dobrou chuť