0:00:17tak začneme
0:00:19poslední hodina jak se rozuměl menu se nám knížek
0:00:23a linux i fotografování je můj koníček
0:00:27civilní zaměstnáním úplně odlišné
0:00:31a já osobně programátor nejsem which jsem schopen na kompilovat věci a nějaké drobnosti dávat
0:00:37dohromady
0:00:38konexu se pohybu asi deset let že na mě nechoďte s programátorským otázkami
0:00:43nicméně doufám že se sem se může aspoň kteří programátoři
0:00:47grafických aplikací budou vicemistr na stavu barev
0:00:50a vidím tady porovat
0:00:58čtyři to
0:01:00jo výborně
0:01:01kdyby náhodou někdo nevěděl k čemu zprava barev je
0:01:05tak je to k tomu že každý zařízení především zobrazovací zařízení zobrazuje
0:01:09barvy odlišným způsobem je to snad vidět i tady
0:01:13na tom slajdu že jsem trošku na simulovali jeden snímek je takový zdržuju tady mám
0:01:17trochu více modré
0:01:19byť oba dva snímky by z hlediska matematická vyjádření modelu rgb mohli mít stejnou definici
0:01:28že námi sem tady byla
0:01:30pardon já
0:01:33včera návěs tohle případě byla jestli padesát pět nula osmibitový
0:01:37sloupce
0:01:38a příjem zprávy barev jako starat o to aby uživatel nemusel řešit
0:01:43ten problém T rodin zobrazováním
0:01:46na různých monitorech a dobrý tiskárnách
0:01:51na začátek ještě trošičku teorie
0:01:54ano se to rozplete ale pak praxi se použila de tak vlastně ním řešitelé dobrej
0:01:59vědět se zatím
0:02:01jedna kriste pojem takový model řešeno matematický model všichni znají rgb protože to je to
0:02:06s optimální používáme
0:02:09na počítači potom ještě lab stovky čtyřrozměrné třeba tmy
0:02:14tak referenční barvu V prostor
0:02:17takže definice vzhledu podle nějaké normy
0:02:20ta definice sleduje
0:02:22potřeba protože tak dává k tomu modelu konkrétní barevný význam takže když vezmete třeba v
0:02:29horní barák barev antone nebudeš kupujete barvách vlastních barvu máte tam zornicím že hodnotový
0:02:35ty vzorník zase pojmenované barvy teď se dají vyjádřit i matematickým způsobem ale v nějakém
0:02:40konkrétním referenční prostoru například
0:02:43je dva zmíněný sou nejčastěji používané přijela silná set sedmdesát šest a ty X Y
0:02:49Z devatenáct set třicet jedna
0:02:51ne že samozřejmě ví těch referenčních prostorů ale spravím rector se vším to dva
0:02:58a pak push jako poslední pojem je barvu víc prostor
0:03:03to je
0:03:05například ano ukážeme S rgb pro foto rgb se zřejmě toto znáte to způsoby minimálně
0:03:10digitální počátku defaultně je nastavený S rgb některých lepších můžete přepnu nádob rgb později řeknu
0:03:17čase to vyšší
0:03:18barevný prostor má i každý funguje monitor nebo tiskárna
0:03:23a
0:03:25jeho definice vlastně taková že je to barvy model ty dolní nejsou všechny rgb
0:03:31ve kterých je uložená vazba na nějaký referenční prostor to známost na ten sylab nebo
0:03:36na ty finance
0:03:37vazba je tam důležitá to mapování protože ta umožňuje zprávy barev
0:03:42k tomu aby se
0:03:44barvy dali přepočítávat mezi různými zařízeními mezi vězení prostory
0:03:50warové prostory du i vizualizovat tohlento konkrétně je opravenej si X Y Z máte předpočítaný
0:03:57je to dvourozměrný model
0:03:59to co vidíte uprostřed jakou tu podkovu tak té klasické zobrazení ta čísla kolem doplatek
0:04:06křivky
0:04:07sou a
0:04:09je vlnová délka viditelného spektra od infračervené náš po ultrafialovou
0:04:14ta levá část duše zajímavější ta ukazuje na velikost rohového prostoru seznamu
0:04:21varoval prostu S rgb se ten prostor se je většinou využívané výchozí na internetu jako
0:04:27výchozí pro většinu displejů a spotřebitelský zařízení
0:04:30vidíte že hodně maličký část testy té červené čas zelené vůbec ne dokáže zobrazit tato
0:04:35modelu prostě nejde popsat
0:04:37vpravo rozdíl toho je borový prostor nebo gamutu fotoaparátu kano jeden
0:04:45jeho druhé vydání tam nejsou vidět ani ty krajní body protože ty případě definice když
0:04:50si dokonce mimo ten na viditelný
0:04:53referenční prvotnost rozřež vůbec nevadí
0:04:56ale je tam vidět taková ta čára té dané oblasti znáš ten fotoaparát teoreticky dokáže
0:05:01zachytit daleko víc barev nečte následně
0:05:04umíme zobrazit třeba na monitoru nemám běžné tiskárně
0:05:09celá ta věc ten zprávy barev je standardizovaná která se o to mezinárodní konzorcium barev
0:05:15tuším něco slovesem slušný původní nebudu s použity slova
0:05:20mají vlastní webové stránky je tam do zajímavých tak zvaných white paper s i pro
0:05:24fotografy matice sto projíte něco k nám to si třeba
0:05:28přečíst
0:05:30hlavně
0:05:31tato organizace definuje trhne tam tady více C co Š podle těchto standardů se vytváří
0:05:37prostřelíte cestu profily soubory které popisují barvy prostor nějakého zařízení a obsahují subinformací mapování
0:05:46stalo barva prostor poklidně zařízení referenční prostor
0:05:50jak to funguje
0:05:52pokud se naznačit v levé části je
0:05:55fotoaparát který obvykle
0:05:57že všechny výstupem z nich je rgb není to ten a pro soubor
0:06:03ten je potřeba ještě jakým způsobem přepočíst T na standarty udělat ten byl aby se
0:06:08stal vytvořenou rgb
0:06:11sníme nicméně to teda musíme řešit
0:06:13a případě kdysi ten snímek prohlížeči třeba v gimpu chceme zobrazit na monitoru
0:06:19tak modul zprávy barev se postará o to
0:06:22aby ty barvy tak jak je lidí fotoaparát se správně
0:06:27přepočetli dobrou a prostoru našeho monitoru případně i do varoval prostoru tiskárny v tomhle případě
0:06:34to tiskárnu považuju za někoho tiskárnu čtyř kanálovou realita komplikovanější protože na možnostech tiskárenská má
0:06:41třeba termín toustů a to se musíme starat
0:06:44pottera toto většinou ovladač přímo
0:06:47a i nucená krásnýho to chtěli stará tak ani nemůžeme protože
0:06:52standardy minimálně verzi dvě nepodporují více
0:06:55čím vešli ke nemáme programy které by dokázaly zpracovat více čtyři kanály
0:07:01transformaci provádí tak zvaný monstra vybere
0:07:05vinu seznámili s jiné
0:07:07hodně správě zteč vyšla jeho nová verze kombinaci novější
0:07:12hodně aplikaci už to podporuje
0:07:14pak také azyl je ne
0:07:17seš
0:07:18se jako modus právě vrchnost nepoužívá ale hlavně to se nástrojů které později
0:07:22vám i předvedu jo tiskovinu sondu
0:07:27ve windows je to o T firmy a dopadu prejs windows má vlastní modus K
0:07:33vybere radista tuším toto tak nějaký novější
0:07:36se používá k lessing
0:07:40tady už bych
0:07:42že čas běží abychom se detekce praktické části
0:07:46kdyby náhodou programu cyklus máte nějaký zastavte
0:07:50popíšu charakterizaci a kalibraci jedna K monitoru
0:07:57pak se možná bude černýmu tiskárnách rotopedu krát před estetické
0:08:01fotoaparátu této sunul každého zajímat
0:08:06tady ještě předtím než na to pustím do toho pustíme je potřeba rozlišovat pojmy jako
0:08:12rekalibrace a charakterizace
0:08:15konečně se používá klimeš N a
0:08:17obecné slova pro firing což většinou a X zahrne pouze tu charakterizaci
0:08:22a zasadili o to že před tím náš
0:08:25se pokusíme popsat chování z pohledu barev nějakého zařízení je dobré to zařízení uvedl nějakého
0:08:31stavu a to do stavu jasně definovaného takže kalibrovaného
0:08:36případě monitors pro každý představy tyto kontrast je to já
0:08:40můžeme nastavit gamu a v některých monitorů vybílí bot
0:08:44u nich monitoru to nastavit vůbec nejde klasicky u displejů například tenhle
0:08:49mého notebooku může mít jenom já s
0:08:51nic jiného tam mít nejde
0:08:53zase tak nevadí protože na ta změna neprovést i softwarově do určité míry k tomu
0:08:57srdcem později
0:08:59momentu kdy zařízení je charakterizováno kalibrovanou předám
0:09:04tak můžeme požádat nějaký účet nic S C který umí spočítat takovou odezvu
0:09:11aby vytvořil prosil prosenice C který potom bude používán pokrytími programy
0:09:18profily obvykle neobsahují informaci o kalibraci
0:09:22čímž je potíž protože jsi uděláte profil třeba pro tiskárnu
0:09:26tak
0:09:27je vhodné umístit do názvu nebo do popisky jakém stavu ta tiskárna byla na jaké
0:09:33téma windows ty znalecký na všechny papíry jestli používá nalézt nebo nemastný papír jestli používá
0:09:38matný papír nebo lesklým se to liší dokonce i řeknu výrobce této sedne vrstvy dozví
0:09:43safra tiskne dokonce barevný chová různě
0:09:46stejně tak
0:09:48kalibraci tiskárny ovlivnění nastavení ovladače způsobit ringu jak se kladoucí kapičky na papír
0:09:54i rozlišení to ovlivňuje tak dál samozřejmě která
0:09:57nastavení mají větší vliv některá menší
0:10:00záleží na vás jakými
0:10:02to bude prakticky vyhovovat
0:10:04jediná výjimka kdy profil obsahuje i údaje o kalibraci tu profily monitorů
0:10:10toho pak ukážu prakticky tam obsahuje takzvanou rok R kam a table
0:10:15tabulku
0:10:17gama vpodstatě kterou lze upravit C
0:10:21kontrast
0:10:23bílý bot monitoru
0:10:27a to se potom upravuje T
0:10:29gama grafické karty nikoli přímo monitoru
0:10:32protože až na výjimky tak
0:10:35software rozpravu barev neumí komunikovat přímo s monitorem
0:10:40mínus implementace je dost roztříštěná ale toto se hodně zlepšuje
0:10:44poslední dobou
0:10:46se
0:10:47snaží dva
0:10:49vývojáři o jakousi centralizací systému
0:10:53i tam posluchače
0:10:58jeden z nich je zaměstnancům takže tuto znala první kolegu je to čili už ten
0:11:02pracuje na ale D původně to blbnul color manažer
0:11:06tak se pro bylo na dvě části druhý je tady bude berman
0:11:11ten řešíme závisí konzultant pracuje na uran osum
0:11:16k ale dior ano je v podstatě rube grant ten tam sám žádnou zprávu barev
0:11:21nedělá ten se pouze snaží shromažďovat informace o zařízení které jsou připojené k tomu počítači
0:11:26to znamená foťák displej tiskárna k těm zařízením a připojit ho přiřadit profil
0:11:33který popisuje ho chování spolu zprávy barev
0:11:36a pak je na aplikaci aby si pro ten profil měla sáhnout začít nějakým způsobem
0:11:41pracovat
0:11:42ta aplikace může být kým
0:11:44grafický editor nebo třeba didaktik byl
0:11:47moc aplikací takových není které plný
0:11:50protože je to vesměs nová věc
0:11:53především o jan asi moc rozšířený někde ji potíže úvod zkompilovat
0:11:58každý ušet sou standardní součástí gnome
0:12:02odveze tuším tři nebo tři jedna které tak domek ale meče já to jenom mám
0:12:07budeme při takže to co tam pak uvidíme je vlastně pracuje večer mise
0:12:13pak sou von ten kdy s kadete colour color těžko vypočte než
0:12:19na té content k o jeden osu
0:12:21gnome to budem plemena že tři šest content tak ale D
0:12:26a
0:12:28voni bitu počátcích tak se snaží poskytnout interfejs na zjednodušení kalibrace to zařízení aby už
0:12:34o to nemusím na příkazové řádce
0:12:36zadávat složité věci
0:12:38takže uši to mít nějaké grafické rozhraní především vtom do unk ale manažer
0:12:44a v případě
0:12:46monitoru se tyhlety frontend postranního to že když se přihlásíme K sem desktopovým usezení
0:12:52tak nastaví kalibraci monitoru
0:12:56zavedou informaci o tom profilu a takhle nožička tomu který procesu můžu používat aplikaci jako
0:13:02regent nebo i
0:13:03prohlížeče internetu a tak dále
0:13:07jak sem říkal nevýhodou je že nebo výhodu nevyroste veme zprava barev závisí dycky na
0:13:11aplikaci takže nutný
0:13:13ji aktivovat každé aplikaci zvlášť
0:13:16gen to mám nastaveních
0:13:18případě monitoru tam existuje zaškrtávacího použít systémový profil to právě nic jiného nešel prostředí se
0:13:26ta které načtený přímo do X jako speciální
0:13:29nevšim že binární cot sto čísílek
0:13:33ostatních je potřeba nutné nastavit ručně a některé vůbec žádné nastavení nemají ale zpravu bude
0:13:39přes tu používají té třeba i v nule
0:13:42takže máme takhle zmatené někdy vůbec nevíte se vám from R funguje bude funguje sprostém
0:13:46taky později
0:13:49a F topince taková zvláštní aplikace k tak řekne to zvláště pokuď vím tak víceméně
0:13:54jediná aplikace která jiný konverzi
0:13:57obrázku který chceme tisknout přímo do barvová prostoru to tiskárny mi to za chodu znamená
0:14:03řeknete chci tisknout předtím samozřejmě nastavíte trestaný pro tiskárnu to přepočte
0:14:08ne všechny k aplikacích musíte vliv doménu říct převést obrazového prostoru
0:14:12zvolit ten prosím tiskárny hlasu převede z
0:14:15změní se obrození na obrazovce této pro nebo ne brně trošku posunutý to se na
0:14:19třeba děsit
0:14:21pak to bez jakýchkoliv úprav poslat na tiskárnu
0:14:24budoucnost nad lepší protože jak tady vůbec berman tak či juice
0:14:29spoluprací s vývojáři kapsu
0:14:32že tiskový
0:14:34server rovinou
0:14:35tak aby pokud to caps tu informaci o prostoru bude mít což může říct že
0:14:40backend Ú
0:14:41tak provedl konverze sám
0:14:44smaže pro uživatel tobacco transparentní na začátku nastaví bude jedno všeho bude tisknout another vyšší
0:14:50jet aplikace nebude muset ani podporovat K vůbec alenou se to pošle
0:14:55tak a kapse postará
0:14:57o konverzi
0:15:00jo
0:15:09by o tom jaké bude
0:15:11jaké osobně já jsem je neznám nicméně předkládaných produkty trošku
0:15:16co Š jako řeknu skládaný dostal právě tím že toto zajímalo udělám takže nic nezbylo
0:15:21studánky svědomim ale
0:15:24tak pro státní uživatelem
0:15:26něco zpět
0:15:28rodinný aplikace konkrétně X windows video přehrávače
0:15:33zatím a praobraz nepodporují takže i když se krásně S kalibrů monitor vytvořím si prosil
0:15:39pro gimp a tak dále ten obrázek samotný se bude brzo dobře ale ty ikony
0:15:44a všechno možný ty víš že tyto jsou kolem zůstanou bezpráví barev takže žlutej monitor
0:15:48ktery má velkou brno luku velkým takový prostor k tomu řádu pro tebe zkoušce prodá
0:15:55voni sou někde
0:15:57tak červená bude hodně si táhne při nenaučili
0:16:00řeší se to hlavně kajut berman tento pracuje byl nějaké pluginy pro kompi
0:16:04tak aby se spravovala barvu věc a obrazovka jsem sem to prakticky nezkoušel protože statické
0:16:10pole cesta k není třeba nebo nepotřebuju
0:16:13zajímají hodně ty fotky
0:16:15když slyšíme charakterizaci monitoru nejprve no má
0:16:18teoreticky ty měly obrázky to sou různé kalibrační sondy
0:16:22já tady mám taky jednu to není ani ne obrázku to na té starší I
0:16:26vám to takle mrňavý
0:16:28does B se překládána displej
0:16:32ta uprostřed je hi ui toto šifra B X right napravo kalhunky takle mamky jedinečná
0:16:38protože to je
0:16:39i spektrofotometry tušim
0:16:43jak se tomu správně říkala té dražší varianta to umí profilovací tady prosili pro tiskárnu
0:16:50ty ostatní sondy to pouze pro stresu relativně levné a tuším že tak dva tři
0:16:55tisíce maximálně
0:16:58fungují takže ne snímají celé spektrum ale pouze tři body rgb a proto sou schopny
0:17:04kalibrovat
0:17:05display a vytvořit profil
0:17:07možnosti
0:17:08jak vytvářet prosil je více kdo použila K D tak může použít ale manažer
0:17:14nebo karlíka D to sou dvě dva frontend i
0:17:18které se dají použít
0:17:20pokuď vím tak oba dva stejně nakonec používají příkazy o T a gill příjemné
0:17:25co Š jeho vývojář se na tu jméno šum australan vpodstatě umožnilo rozvoj zprávy barev
0:17:33na linuxu protože poskytuje ovladače pro všechny tylenty sondy jaterní hračky
0:17:39dnes tady tento dobře možné
0:17:42nepožadujeme tak jednoduše krom plemene že co šéf T
0:17:46jeden
0:17:47jedna čas nastaveních přímo gnome
0:17:50případně univerzální získal v ui
0:17:52ten je velmi komplikovaný teda jednodušší režim ale a není zabloudíte
0:17:57takže center ukazovat ani nebudu té napsaný řeším spice no
0:18:02a umí spolupracovat tak stvořen sem jakoby content každý
0:18:06a pak samozřejmě příkazové řádce teploty hard core
0:18:10kteří radič to manually
0:18:13a
0:18:14momentu kdy vytvoříme profil také ještě potřeba
0:18:19momentu kdy se přihlásíme našel sezení postarat se o to aby se aktualizovala gama grafické
0:18:24karty
0:18:26to je případě kdy ten monitor neumíme s kalibrovat tím tlačítky nebo přímo nastavení monitoru
0:18:32a to se postará trhy nese gt
0:18:35kdo kartama table soude
0:18:37současné době převod ostrá jak ten unk ale nežer tak to často ramsu takže obvykle
0:18:42tomto funguje
0:18:45ten první krok momentu řezníkama tak uvidíte že zesvětlá nebo oslaví displej podle toho jak
0:18:50netechnickým stavu před tím
0:18:52a jako druhý krok se do tak se na atomu
0:18:56T C pro file i přímo fix windows
0:19:00načte ten prostor samotný ten tam osobní nezpůsobí ale je to je K způsob komunikace
0:19:06s editory jako jedinci nette intaktní byl všechno ostatní ostro momenty zaškrtnete si použity tu
0:19:12adresu monitoru tak on se právě do ta X E k
0:19:15na tady ten atom
0:19:17tak a to funguje do budoucna by samozřejmě ta trhnutím backend vole zatím na to
0:19:21tak nefunguje
0:19:23přes kterou sem mluvil zase to samozřejmě na takže ten ručně auto startu jsou na
0:19:28to i
0:19:30malé program zip příkazovou řádku
0:19:34čas relativně máme
0:19:36charakterizace tiskárny mám jenom jeden slajd
0:19:39ta je zásadně komplikovanější
0:19:42požívat systému spektrofotometry tohle vleze provést carmen květuše totéž co se dá použít i pro
0:19:49monitory to uprostřed poněkud starší detekce čtyrycet jedna já jsem koupil nějakou paterovou naplní pane
0:19:55lepší protože tam
0:19:56samozřejmě ty ta optika respektive ty senzory stárnou takže si nyní vrhne chování
0:20:02a nechat si při kalibrovat třeba ta koule věc několik tisíc takže já jsem řekl
0:20:06na této nejdu S pokud se s tím co mám
0:20:09tak spravuje iron proud sešel společnosti
0:20:12teď nevím lucas určovaly si kde tak mi na kde nebo right
0:20:16že dráha věc
0:20:18všechny co tady vidíte této vlevo a vpravo se používají ručně že vlastně se vytisknou
0:20:23takové čtverečky spoustu čtverečků pro tak jako lidi pro soketu jedna stránka nebo tak deset
0:20:27tak
0:20:28dává
0:20:30a potom prostě stručně jezdí
0:20:32pomaličku relativně
0:20:34a ten super dělnickýmu než načítá barevnou odezvou těch jednotlivých vzorků a proto pak umí
0:20:39spočítat profil
0:20:41je to práce poměrně časově náročná zvláště když je to se několik ztrátu prosím aby
0:20:46kvalitní
0:20:47když se necháte profil udělat to na zakázku já tuším že to stojí com desetikorun
0:20:53pokud není nějak velký
0:20:55to pass stránek může to nabízí
0:20:58jednotlivci
0:20:59na nebude posuvů samozřejmě firmy
0:21:02otázku jestli to má smysl pokusím chcete pučovat osum nemůžete počet nakupovat je asi nebudete
0:21:07tak proti pro něco dělat cesta pokuď ke výtisky tiskárny vás nějakého důvodu nevyhovují
0:21:13jenom kolem N že poskytuje také grafické rozhraní pro
0:21:17charakterizaci to výpočet prosím tiskárny
0:21:21takže čase to dělat pro změnu duše
0:21:24když to čím dál
0:21:26hodně lidí zajímá jaksi vytvořit profil pro vlastně digitální foťák rovněž mají besselovský fotí doro
0:21:32a teď si tam a nastaví vcelku tak table
0:21:35tam je tuším tam takle matrix
0:21:38a kalamity což není cenného nač natvrdo zadrátovaný jednoduchý profil
0:21:44ten obvykle ten standard vychází sýr o vaše programy kterými
0:21:49konvertovat pro soubory siemens té potom od různých uživatelů kteří právě vyfotí nějaký tak organizační
0:21:56vzorník a jsou to vývojářům na takovéto spočtou nějaký zrušení pro funkci
0:22:01má více méně obecnou platnost
0:22:05jako software sedum kolem N a že tady byste ještě L prof což mimochodem java
0:22:10protože skoro první software který schopen kalibrovat počátkem prosté skener
0:22:16run charakterizovat a původního jo napsal totiž vývojář který personalit musíme
0:22:23marty malý lepší nebo tak nějak sme
0:22:28zásadní potěšen intimita vzorník
0:22:31to ještě vrátím zpátky
0:22:34a jsou řekne vzorníku ten a vlevo jak ale čekat
0:22:39těch máte vzorku tam nejmíň i tady rozšířený ještě jo odstíny bílé šedé a vznikne
0:22:45čovky a takovéhle věci sme ta neznámější čase vpravo tahle veranda sme passport strast může
0:22:51to dobře nosit sebou zítra nejvýše ta tabulka
0:22:54je dost drahý přesun kolik ale určitě zdrž ještě ostatní attend u i když to
0:22:59má tak málo balíček důvod je takový že ty barvy sou pigmentové ty suma nanášeným
0:23:04to sou orální barvy to není žádný výtisk ani růstu tiskárně
0:23:08nebo foto logu
0:23:09důvody nasnadě to protože
0:23:12právě třeba uprostřed je díte osum sedum na dva koše tiskna vším foto papíru kodak
0:23:19nebo fuji si
0:23:22dá se to sehnat relativně levně
0:23:24potěše s tom že když potom fotit reálnou scénu
0:23:27ta která máte na není vytištěna na foto lomu
0:23:31ty různý materiály se chovají úsměšně budu cítit různýma barvama oni najednou ta červeno marnivosti
0:23:36trošičku a přitom dobro docela zůstane stejná
0:23:39když budete mít zářivkou do fotí takto zná zářivka vždycky o tom nevnímá tak ona
0:23:44většinou sítí do zelena
0:23:46to je prostě protože to spektrální charakteristika těch se to nic druhý je odlišná snažení
0:23:50zářivky dimenzní se tactics snažit šířit to spektrum a
0:23:54se mi to příjemněji
0:23:55nicméně se s tím problémy a obvykle tyhlety levnější profily potom mohou selhat
0:24:01ti největší počet dělají takže šprti ve studiu
0:24:04třeba reprodukci nějakého díla tak se pokusí se na stejné barvy jako mě se malíř
0:24:09a to nic vytvoří sami tak mají kalibrační sondu
0:24:13přesnou
0:24:14vytvoří si vlastně
0:24:16vlastního řezník vlastní prostě
0:24:18ale hlásím smysl reálu
0:24:22ten poslední vzorník snímky vědět o
0:24:26ten těch vzorků má nejvíc troše teoreticky nejlepší protože dokáže popsat ani barev
0:24:32ten prosili se pak vytvoří tak si nemusí moc vymýšlet na totiž funguje tak že
0:24:37ten profil co to kaček lžeme se tam není nečte relace
0:24:44má vlastně spočtenou odezvu nebo znát odezvu toho zařízení jenom pro nějaké určité barvy a
0:24:49poškodíte něco daného tak ona neví co s tím asi dělat takže to musí nějakým
0:24:54způsobem interpolovat v některých případech extra polo
0:24:58a ten se puso výpočtu záleží nám od zprávy barev
0:25:03takže třeba to ve windows to udělají na úřadu to udělá jinak musíme si můžeme
0:25:07také jinak a ty rodiny směr zásadní minimálně
0:25:11jo neproste sání použití
0:25:17ten milníky popsali fotit potěše s tom že nebo desku rovnoměrný osvětlení E barevně neutrální
0:25:23pozadí žádná velká procházel navede napřed samozřejmě když lidské ucho nevnímá tak ten zedník ovlivní
0:25:30potíže s tím bez odlesku protože pokud vás pokusí pořídíte ten prostřední T osum sedum
0:25:36dva který je tištěn
0:25:38na foto papírem vidět fotomapy matný text ale foto papír a vono se na to
0:25:42všechno možný leskne asi missing lesknou na pak stačí když si pro je tak a
0:25:45pátkem a zjistíte že vlevo je ten jasné šedé třeba ušleném slyší hodnotu vedle
0:25:52to je tak prostě musíme sem tady posunutý
0:25:55takže se na to takto nejtěžší většinou eště prostě špatný tak právě důvod vznikal už
0:25:59při fotografování
0:26:01při zpracování roi potřeba
0:26:04závislosti na programu
0:26:06vypnout jakoukoliv zprávu barev
0:26:09někde vypínají vážení výletech případě X vyprosil natvrdo pro konkrétní osvětlení
0:26:14znamená že sme ve studiu C
0:26:16osvětlení má nějakou barvu světla
0:26:18a já se chci zvažovat ručně vtom softwaru tak to zemní můžu dělat profil
0:26:25je možné mírně upravit expozici při konverzi no ale proměnit cennými něj a takovým způsobem
0:26:31aby hodnota bílé odpovídala
0:26:33tomu konkrétním vzorníku třeba ale checker
0:26:36má Z
0:26:38barman prostoru Á B tohoto je pro já
0:26:41ať ne
0:26:42hodnotu devadesát šest maximum je sto
0:26:45takže
0:26:46že všechno čím zpátky bílení je ten a vpravo dole řešené škále
0:26:51na to tečný tak na výšku
0:26:53tak ten by měl mít hodnotu devadesát šest to si v třeba dark můžete ověřit
0:26:57mi kabátku
0:26:59pak se to věc protože
0:27:02tedy nutno hned komplimenty fu protože ty další aplikace namísto kompresí pracovat ale tuším detail
0:27:10takle vypadá nastavení tak ten byl
0:27:12skin část jednoduchých pravé části je výstupní marný profil je vidět že sem vám řadič
0:27:18nedá vypnout aktivitách to by tím že nastavíte všechno stejný momentu výstupní marný
0:27:25druhý prostě je stejný tak osmi a nakonec nedojde a je to totéž jako když
0:27:30chcete spravované
0:27:31ideálně teda nastavit všechno stejným způsobem
0:27:36výstup i na bity pro displej protože nechceme vidět barvy zkresleně také tečnami letos to
0:27:41pole vpravo barev pro displej
0:27:43tak je to všude stejný
0:27:45já jsem tady volitele nární rgb tak je tam vidět výstupní záměr pro displej tu
0:27:51trestné později je v podstatě jedno co se tam dále mluvit stejné
0:27:56a vstupní barevní profil říkáme dole taky lineární scan
0:28:02výrazně sem tam čtverečky
0:28:04zřítíme dá svítit
0:28:07můžu zeptat
0:28:09co se tam mačkat
0:28:11sme ten rozhodně
0:28:13asi ne
0:28:16těžko soudit
0:28:17tady to modré čtverečky znáte dolní řadě tak ten plně vlevo to je právě ta
0:28:22bílá tomu odpovídá tadyhle vlevo první číslo pokud není víte devadesát šest je to cílové
0:28:28čísla trefím dostat když upravují expozici tady jaksi
0:28:32plus mínus capu E V jak je to lepší fit nula
0:28:36pokuď chcete dělat vyvážení bílé třeba můj případ je to že mám jeden pro se
0:28:40v podstatě na všechny situace
0:28:42tak je dobré
0:28:44to vyvážet na ten
0:28:47vzorek který nejvíce neutrální přes kupodivu není tam B a protože když se podíváte do
0:28:52L Á B tak pokutě něco neutrální takto Á a B by mělo být ušima
0:28:58nula
0:28:59a tady vidět že tady u těch tří konkrétně nula není žádný
0:29:02a nejvýše to střední šedá
0:29:05takže to sem označil tam je na to tady to schovaný tak ten byly je
0:29:09část rozvažování bílé tak na to se váže bílou
0:29:13ta pošta členů exportovat
0:29:16pokud budu po žádnou kolem manažer tak ten slyšíme nového zařízení až momentě kdy připojíte
0:29:22tak že připojíte přes vezme kam dál C PC tažný kreslen B vnukama že cache
0:29:28zpozdí pro displej s ovlivňují název to fotoaparátu
0:29:31stačí vybrat
0:29:34určete si dlužníku
0:29:35mým případě je to paleček a on se načte nějakým ve které proto potřebuje tak
0:29:40se načte centis exportování tak table
0:29:43a vím kam až jan tím že spočítat prosila uložil nějaký adresáře
0:29:47a kuše na vás je to budete používat
0:29:50že ten ruším stržený nastavení
0:29:52kterých jinak mraky takže pokuď na něco nevyhovuje tak se samozřejmě dá hýbat
0:29:57o přestane vyjde někdy lepší toho nechat
0:30:01tady bych
0:30:02jako skočil k té kvalitě profilu jak už sem říkal
0:30:07je hodně závislá na kvalitě vzorníku použité pigmenty nebo to barvivo
0:30:12a jeho snímku
0:30:13problém je vtom že rána se nám jednak větší jasový rozsah obvykle
0:30:20ten fotoaparát je schopen a znamená šestka taky stručně světa a ten vzorník takový jestli
0:30:25rozsah nemá
0:30:26takže vlastně stejně modul zprávy barev nezbyde ne Š extra kolovat některé barvy který na
0:30:32tu zedník vůbec nejsou
0:30:33to šlo zřejmě zavání jako nepřesná
0:30:37a
0:30:38není zklamání případě vy pomůžete vlastní process vytvoříte velitelské překonat fotky takový ty fotky vyjdou
0:30:44takový jako obyčejný
0:30:47nebudou vědeckýho dobře možný
0:30:49tesaře protože voni prostě marně reálný ale
0:30:52nemyslím nikdo marně rádi fotky vidět nechce a nechtěl ani k době fotokomory
0:30:57distance adam ty upravovaly ustání kontrast všechno možný
0:31:01je to dělá totéž maturovat dělá foťáky převodu je celkem
0:31:05obvykle se dost výrazně kontra nějaké střední části sprosťák rozumné vybrat
0:31:11a naopak se potlačuje stlačuje
0:31:14časový rozsah světlech a ve stínech
0:31:17zvyšuje sytost barev naprosto běžné a ten profil zavá sice teoreticky umí udělat taky
0:31:23jenže máme nástroje k tomu donutit
0:31:25srst mít editor profilu a ten linuxu není
0:31:28tam by se pak dalo doručit ho třeba zvýšit kontrast na posunout barvy a tak
0:31:32dále
0:31:33a zase tak nevadí přepsat jak ten zkratka vytvoříte vlastní styly
0:31:37kde ty úpravy si předem nadefinujete nějaký standardní na tam jednak totální křivka každý foťák
0:31:43zvlášť můžete upravit pokuď a nevyhovuje kontrast a tak dál
0:31:46a ten styl pak jednoduše opitej vůbec aplikovat na všechny fotky uprostřed
0:31:52ta koncipovaného
0:31:55no ještě jedna na závěr že seskupovaných sudého unk obranný potřeba
0:32:00protože
0:32:02běžný fotky vám s ním rozpačité se gene
0:32:05a pokud něco lepšího
0:32:07tak
0:32:08toto zkonvertujete pokud tam ty barvy vyhovujou annex vopravdu budící ta červená jinam teče vítaný
0:32:13na základní nastavení
0:32:15tak pravděpodobně tak se byl má stranu to matici
0:32:19pro ten foťák
0:32:22frekvencemi dobře a tím že si pomůžete vlastní profil pro běžnou fotografii venku
0:32:27tak spousta práce a výsledek K plus mínus podobný
0:32:31normální člověk to nezná supermani nucení
0:32:34oceníte to případě když budete samozřejmě fotit
0:32:39ve studiu pravdou fotografie a tak dál
0:32:41případně když musíte dodržet že ta barva máňa konkrétní vypadat
0:32:45tak potom to určitě smysl má
0:32:48já se mně třeba prosil posuv tak jsem si mám čase použiju ale na normální
0:32:52fotky tento může potom stejně vyvažují bílou a reserve barvami technický zajímá jak se fotka
0:32:58vypadá na monitoru před tím že finální
0:33:01a těch úprav tam kontra projde tolik že třeba je vlastně zase rozhodíte
0:33:04žaneta zkuste potřebujete nebo nás to trošku přesně každým takže strašně zajímavý je to jestli
0:33:09profil foťák
0:33:11ale v dnešní době čtení tak nutný minimální těch lepší foťáku
0:33:14na začátku bylo to každých nafotili na ty výstupy prostě byly různý
0:33:18takže ta zatne prosím upravovat
0:33:21takže tady o to trošku odrazu protože sníst úplně noční
0:33:26tady trošičku pro představu vizualizace profilu respektive prostoru je popsán tím profilem tomu tu
0:33:33teda pro výskyt rozměr něco na to sou sardinským časy
0:33:37že státu program utkají dva
0:33:39uvede N erman a
0:33:41nesedí cca tisíc za min je to jako platby nás i na ten průsečnice jako
0:33:47gimp noci ví jen
0:33:49a ty entity funguje bezvadně
0:33:52dobrý je hlavně protože tady vidět
0:33:55to sme to vlastně fotili ty barvy máme
0:33:57ten skořápka takovýto velký barevný tomtéž prostoru dělat
0:34:02tak
0:34:04vracíme vlevo nahoře je pohled ptačí perspektivy takže to uprostřed a černá tečka T L
0:34:10po což znamená ja
0:34:12úplně nahoře třeba klienty dalších je bílá směru večer na
0:34:17a dostal jsou potom barvy napsat Á B
0:34:19ta velká skořápka označuje domu
0:34:23no foťáku jo spěte
0:34:26to znamená sytost barev podstatě čím dál tohoto předmětu ty těžší
0:34:30uprostřed řešení víte skořápka T S rgb tetrád běžný monitor této co obvykle očekává spotřební
0:34:37zboží
0:34:38tiskárna a tak dál
0:34:40a je vidět že v reálu samozřejmě těch barev může bejt dost i mimo S
0:34:43rgb a o ty pak příde metody nebudem zprávu barev
0:34:47tak tyto barvy prostě přijdem si to když naši tiskárna potřebami vytisknout
0:34:51dneska tiskárny zvlášť které mají pigmentové inkousty tak vytisknou
0:34:57daleko větší dámu ne šéf rgb některých odstínech
0:35:01a momentu vyhodit kam se můžete protéz rgb ten hodností počítá ale zkrátka nevyužito tibery
0:35:07ty tam jsou
0:35:08jo čili je
0:35:09a to samými nulami dobrý mělo by vám nabídnu jich prosil pokud rastrový provádějí pravidelně
0:35:15vzrostl platí
0:35:16a když se s nimi domluvíte a pošlete jim fotku fa dope rgb v nějakém
0:35:20větším prostoru
0:35:22nebo foto rgb tak oni se zkonvertuje sami do toho svýho případně to můžete konvertovat
0:35:27je to profilu minilabu poslat to už do
0:35:29jak to je a samozřejmě tam nesmíte ta obsluha což je nějaký
0:35:34nebo
0:35:35který se bude muset F rgb metod eště jednou
0:35:38tu dokončen
0:35:39a můžu toto sem vzorky nastat
0:35:41protože takový tečky a ty tečky musíš čárky
0:35:46to sou právě barevně vzorkuj vzorky s toho ale čakru tak jak sme jsou to
0:35:50ti počátkem
0:35:51a všech tečkama se snažil naznačit místa kde ty segmenty na karče sou se nachází
0:35:57mimo prostor mimo kam u rgb
0:36:00s vlastně ty barvy které by potom nějakým způsobem a byly potlačeny kdy fotil pouze
0:36:03do sergent
0:36:06a hned obvody jsou to úsečky úsečka je to protože až se k za mezný
0:36:11ukázat chybu profilu
0:36:13jeden si budu no tady se mu stále nedaří K který
0:36:17označuje tam kdyby teoreticky ten bod měl B když ho prosil spočte
0:36:20doby kde v reálu druhý bod ukazuje tam kde ho vlastně ten proces počet
0:36:26takže tam dycky nějaká chyba to se dá vyjádřit delta nějakým číslem na tom matematicky
0:36:30hrozný popravdě řečeno ale čili to číslo menší tímto lepší když to vyjde
0:36:35dvacet průměrná hodnota je to moc když to vyjde přitom úplně nadšení
0:36:41či dál
0:36:42já bych vám tohlento pokud se mi to podaří pro tu danou ukázali v reálu
0:36:45ten leží seznamem prostě netočí dokola různé rotovat už to co pěkně víte
0:36:51tak bych
0:36:53a slov
0:36:54spěchat
0:36:55transformaci barev této to každý máte tak tady bylo lze použít
0:37:00z nezaměřit transformace anglicky se tomu říká
0:37:04šedin ten
0:37:06a to buď perceptuální ročně kulomet color metrický absolutní kolorimetrické saturace
0:37:13jak vám to do zmatku výchozí nastavení musíme si je relativně core metrický doporučil sex
0:37:19fotky perceptuální
0:37:20jo pokud až na dalším slajdu budeme se vracet
0:37:24s tím že
0:37:26v podstatě jde o to jakým způsobem
0:37:28dostat barvy které se mu foťák vidí mimo gramu cílový to znázorněme případě
0:37:35jaké dostat do toho prostoru S rgb tak aby zkrátka se neposunuly nebyly a tak
0:37:41dále o to se starající záměr seznam metody
0:37:45tenhle V snímek ukazuje vlastně kosmetický ten funguje tak že
0:37:50ty barvy které jsou mimo gamow toho vnitřního ten a tady je zobrazen jenom ten
0:37:55na vnitřní ten s nižší na of časem po
0:37:57schovala bit tam
0:37:59nepletlo
0:38:00tak relativně kosmeticky funguje tak že tyto jsou mimo tak vlastně na pasujou neposune musí
0:38:05že jsi to vždycky
0:38:08na
0:38:10okraj tesco řádky na hranici toho S rgb profilu
0:38:13a zatímco ty co sou vevnitř
0:38:15jak jsem podle mého foťáku tak podle s rgb tak na ně víceméně nesáhnete nechá
0:38:20to znamená že tam ten vzájemný vztah tomu barevných jasových zůstane stejný tiber kreslení ztenčit
0:38:27korelace
0:38:28a ty barvy které sou vně tak se prostě sumci T
0:38:32osum set tak asembler vlastní pro vždycky
0:38:34perceptuální toto liší v tom že se snaží zachovat relativní poměry matoucí
0:38:41mezi těmi jednotlivými barvu ten první mi body to znamená že když tady vlevo nahoře
0:38:45třeba musí posoudit červenou trošku dovnitř
0:38:48tak on totéž udělám s těmi které se bez nic krmit eroticky nemusel hýbat ale
0:38:53unitu sytost také ubere aby ten relativní poměr mezi sytosti na tvých tonou zůstal stejný
0:39:00ono to není obvykle vidět projeví se to jenom na fotkách něčeho kde jedna barva
0:39:05hodně
0:39:06výrazná hodně si ta tak potom to třeba vítězství může
0:39:09ale jinak není zase tak tragická záležitost
0:39:12a hlavně a ty nedlužíš Í aby symbol perceptuální záměr tak musí mít speciální prostoru
0:39:18ten pros osoby musí mít uložený
0:39:21tabulku mapování v jednom prostoru protože ho prostoru
0:39:26naprostá většina prosím nema
0:39:28takže potom když nastavíte perceptuální tak líto přenést automaticky přeskočí na relativní kornetistky
0:39:35že hodnota poznámky že máte lepší
0:39:38teoreticky lepšího ještě jiný
0:39:40a nakonec
0:39:41stejně po že hrozný korun
0:39:43a spravuje absolutní core metrický ten se společnost můžete
0:39:48ten je v podstatě stejně pro ten relativní to se mimo skořápku takle posune na
0:39:52hranici skořápky
0:39:54ale současně ne přepočte hodnotu B obvodu
0:39:57kdy vybod peněz jako barva světla
0:39:59displeje mají třeba vnukla hodnotu šest a půl řízek kravinu šedé šedesát pět
0:40:05ti kdo pracují v různých dočtete studiích tak spíš pracují zde padesát troše hodnota klein
0:40:11pět tisíc ovšem bližší denním světlu říká průměrný
0:40:14je to vydrž utajením slovy
0:40:15čím vyšší culling tím je to víc modrá
0:40:19tak teletník ale metrickým F úvahu to že hodnota bílého budu se může měnit takže
0:40:23třeba u foťáku švihnu tvýho budu někde třeba pět a počty termínu S R G
0:40:27nemá šest a půl tisíce tak mu to opraví a přepočítat umyju posune takto zapsaný
0:40:32a
0:40:32a sou mikro myticky totální a
0:40:34a isset examinátor tady ukáži takže vlastně pak dochází k posunu všech bodů a tady
0:40:39těch jsou uvnitř
0:40:41zase to je spíše pro nějaké testování nebo že se to ale
0:40:44dětské čtyři vizualizovat
0:40:48si myslím že ke konci a potom tam spojit osudu
0:40:52úskalí zprávy barev
0:40:55když zjistíte že
0:40:57na špičák vlastně umí zobrazit nebo vyfotit velkými stibal jak ty dnes rgb vůbec nepopíše
0:41:04tak s radostí si nastavíte adobe rgb nebo třeba foto takže netuší ještě větší šroub
0:41:09rgb
0:41:11potom super se ten gimpu a to je trošičku problém
0:41:15protože vím podpory pouze osum bitů této načisto grafové osum bitů na první kanál
0:41:20takže celkem radši
0:41:23seš normálně stačí
0:41:24všem momentě kdy sečete trošku graf křivkami úpravami momentě kdy tam budete chtít mít hodně
0:41:30si tou červenou podle adobe rgb no foot rgb
0:41:34tak dojde k tomu že ten soubor si matematickým má jenom
0:41:39dvě stě padesát je diskrétní hodnot
0:41:42on těch
0:41:43tak to přeženu tisíce jasových odstínu prostě dokáže popsat protože těch s tím nebo tomu
0:41:48v jednom kanálu mano městě padesát
0:41:51takže k tomu čemu se říká faktorizace zjistíme totiž kontra vidíte že plocha která je
0:41:57v jednom prvním tonu světlejší a šnaší tak najednou co tam takový divný mapy
0:42:01zkratka měření uložení jitexu udělal metod
0:42:05takže pokud Č
0:42:07potřebujete nějaké do pracovat s velkým
0:42:10content řešeno takže maps celkem a mnoho dalších také je možné pracovat
0:42:15slyším barvu hloubkou šestnáct bitů na kanál aspoň
0:42:19tím se automaticky řadí i
0:42:21pro editaci
0:42:22zbyde vám kryta si nepevný a pak dalších
0:42:26gimp to snad už jsem bude mít taky čekám na to už asi deset let
0:42:30tak
0:42:30takže když se vydržíme
0:42:33nicméně sem řekl ideální editaci když pak tisknete tak už víceméně jednat o těch osm
0:42:37bity řekne být můžete mušle zřejmě nebude když retuše a tak dále tak vypadat lepší
0:42:42nástroje šťastně
0:42:46a ještě trošku zmatení kolem toho jaký barvy prostorech vyprosil používat pro editaci S vůbec
0:42:52to převádět jestli není lepší to nechat rovnou vtom prosil třeba mého fotoaparátu
0:42:56není protože ty prosili
0:42:58které popisují fyzické zařízení tak obvykle
0:43:01co matematicky komplikovanější a nechovají se úplně lineárně mezi začít líbat křivkami R G nebo
0:43:07B
0:43:08tak najednou tam může vzniknout zase nějaká rasterizace nebo zuby nebo nějaký ne
0:43:13není to úplně
0:43:15stejný posun barev celé škále od nuly dvě stě padesáti pěti třeba ste smíte obce
0:43:20je dobré používat prostory syntetické to sou právě ty
0:43:24skeneru prkenné a tak dále
0:43:26třetí chovají predikovatelní mimochodem zajímavé je i třeba použít profil projde tak si přede stodola
0:43:32mu
0:43:33děláme nějaký
0:43:35vy potom nástroj pro křivky vlastně D R G ne tak jak jsme zvyklí ale
0:43:41jinde barcamp řeší a áčkem a béčkem což jsou uniatský padesát za nepamatuju
0:43:47takže když se petře úprava kontrastních zmínila sytost
0:43:50tak to přece dolámu a upravuje té křivku pro L
0:43:55a
0:43:56sytost barev zůstává stejná všimněte si že když hodně zdůraznit a kontrast rukama
0:44:02křivky nebo vlevo T klasických gene tak ona se zvýší sytost
0:44:07na trestní samozřejmě
0:44:09a zbytek budeme ostravy barev takže pokusím zachovat tu barvu
0:44:13k taktéž janiččiným
0:44:15na webu se na to dají najít tutoriály
0:44:18právě třeba prostě peníze
0:44:20tuším prokletu
0:44:22další problém jestli se vám ten profil určit adresu monitoru vůbec načítá
0:44:27pokuď máme opravdu kvalitní displej který třeba říká že by měl nic rotace gene třeba
0:44:33i skutečně zobrazuje
0:44:35tak v podstatě nám ten pro se moc nepomůže
0:44:37protože jsem displeje slečně dobrý
0:44:40a ten pitomec poznat
0:44:43totiž může nastat tím že buďto nástroje načítat nebo jsou vůbec
0:44:49a nebo naopak těch nástroje tam několik protože tímhle se nainstalujete
0:44:53je skandují junkova nečekané říká D
0:44:56tečení se perou bez nich vyhraje hranice poslední
0:44:59research jako poslední
0:45:01a je otázkou jestli ten kdo vyhrál má zrovna ten aktuální prosil nebo jestli zanechal
0:45:05něco jiného dneska testování
0:45:07takže velmi záhonu zkontrolovat
0:45:10a složku R T C D G auto start tuším
0:45:13kam si s oblibou a
0:45:15mezi nástroje ukládají svoje desktop soubory
0:45:19a to startem
0:45:21případně domovské složce každého uživatele
0:45:25záleží opravdu jestli to je i chce jestli T K D a tak dál teda
0:45:29začne statusy spouštíte se nespouští
0:45:31a umísti cesta spoušť jenom jeden a to ten kterej
0:45:35ten program týrá používat
0:45:38jestli se načetl prosil jestli se načetla ta kalibrace ta úprava doma tabulky to vidíte
0:45:43při přihlašování
0:45:45pokud to teda je výraznější protože do monitoru může se stát dost malý
0:45:49ale jestli se smutní prostě uloží do toho atomu více C je C pro file
0:45:54to se dá zjistit pomocí příkazu X pro vnučka root a hledat klíčové slovo i
0:45:59CC pokud tam budou nějaké nesmysly zatím tak tam prostě je to možný
0:46:04samozřejmě není přímo čitelný a ty program s prvními sáhnout
0:46:09případně zvláště při testování se vyplatí použít pro filtr záměrně špatný nejsem jít na internetu
0:46:16například místo rgb
0:46:18ne R G má silné kanály že se ten pro si udělá je že
0:46:23to co se má vybrat jako červený svetr jako modrý
0:46:26positioning každý takže když se jako prostor monitoru dat energie tak to berte postup nepřihodí
0:46:32a tím pádem jestli to funguje
0:46:34a to můžete se musím s ověřit a tak dále
0:46:37předbíhám totiž proprietární ovladače grafických karet a ty a někdy já protože podpory úplně ty
0:46:42standardy takže nestihne stop řešení
0:46:45a něco nemusí fungovat to prostě řeší nedání podle program ty používat
0:46:52v případě tisku a to vše trošku zmiňoval
0:46:54pozor na to
0:46:56že stamp impulze nastavit tak zvaný
0:47:01soft plus pro file
0:47:03šéf prosil pro náhled
0:47:05že ten profil tiskárny kde si myslím že to dělat náhled gimp od strojírenství tiskaře
0:47:09tiskárna třeba nerozumí takou černou vrstvy šedivý
0:47:13tak to jsem si to nastavit můžete ale vy budete tisknout tak je to k
0:47:16ničemu protože gdym nepřevedou to prosím účtu zmiňoval
0:47:20takže od úst udělat ručně jo to umí třeba v info to print
0:47:25myslím si že to snad měl se na ten s nějakými dodatky jeden planning tam
0:47:29byl
0:47:30tiskový plug in
0:47:32no a potom změna stavenisko ovladače to znamená ideálně
0:47:36zase záleží buď ten trend u zase vytvořit několik tiskáren pod různými názvy ona to
0:47:40bude třeba fyzicky na tiskárna a ty z názvu různých různé nastavení
0:47:45a pak v řeči přepínat
0:47:49já bych tam to teče zkusil připočtu sondu
0:47:53no tomto rychlost nevidí neuvidíte
0:47:55si myslíte že to vlastně strašně N C
0:47:59a
0:48:02tyto ještě
0:48:09takže tady to mám broum budeme tři před vám odnauč
0:48:14a ubuntu
0:48:15na nastavení hardvéru ikonka barvy různé tak aby se to hlavně na tvar moc složitě
0:48:22slyšet cílem gnome pochopil
0:48:26jo jinak používám ty smrtelníka de
0:48:29a de
0:48:30teďkon
0:48:31já to pak ještě ukážu termovizní zařízení jednak se tady u bylo ano nade mít
0:48:35troše startup vektor
0:48:37zrovna ty kalibrovat byste měli sondu nemám tady ices pair co šestému displeji na notebooku
0:48:42tady potíme pakliže neboli profilů
0:48:45a já tady nám danou svítivka důmyslnou pouze jenom kardu pdf tiskárno to bude také
0:48:50přiřadit profil
0:48:52jak určit
0:48:53kalibrovat charakterizovat displej
0:48:57tady vpravo je vidět neruší si to
0:49:01takže zbožně kalibrovat to teďkon je zvýraznění pude použít
0:49:05a to je protože jsem tam spolu se mnou
0:49:09mám pocit že
0:49:12kupodivu to nevadí důchod nejste toho by toto selhalo
0:49:18tady stačí kliknout na kalibrovat celé to uděláno velmi jednoduše tak abyste vůbec nic všechno
0:49:23nějakým dost různých možných nastavení a ty tady to programu záměrně nejsou to sou zkratka
0:49:28nějaké výchozí věci
0:49:30takže prvním kroku
0:49:32jo takže couvání
0:49:34nepokračovat
0:49:35ta se komplikovaný profil je to v podstatě o času v řeči lepší
0:49:41čím na chotěšov součin sám nic lepšího ne vždycky
0:49:44řeknu rychlá stejně asi nebudeme čekat dokonce
0:49:49teď se ptá jakousi hodnotu bílého bodu toho monitorů jak moc nesmí tu bílou vy
0:49:53se standardně šest a končíte karvinsku šest rgb nebo to chci mít tak se používá
0:49:57detected prsu
0:49:59a na pět tisíc kalino
0:50:01se způsobem je to jedno se není lidské oko se velmi dobře adaptuje takže pokud
0:50:06řešili budete dívat ano to bylo budu šest a půl tisíce takováto před jako bílá
0:50:09když se podíváte vedle na
0:50:11prostě toho typu
0:50:13klasický tady napsat pět tisíc kalino v bude to žlutý proti tomu strašně životech i
0:50:17dívat na ten otroctva typu
0:50:20tak zakoupit víte že brutálním tale bývá lysice dělat jestli to budeme respektive stavbu modrej
0:50:25že to oko si zvykne nevadí to zas tak
0:50:27to může dělat a fotky dám hlavně na internet tam je s rgb všechno to
0:50:31byly budu stavu tisíce takže ne šedesát prostě grafika
0:50:35a prostě většinou řízení ho vypočítá že prost rozumíte tam dat
0:50:39je ovšem ještě novým K to vím toto nekvalitní displeje
0:50:43a to je třeba ten a ten unk výbornej
0:50:45jo
0:50:46tak ten displeje forem mizernej
0:50:48a když byly zvolíte B výbo tak co se stane
0:50:53bude potřeba upravit doma tabulka grafické karty a někdo brutálně a některé převodníky
0:50:59jakési karet nejsou třeba ani osmibitový nebudu tě displej otcové sedmibitový ještě přijdete o nějakou
0:51:05přesnost
0:51:06takže čím na více tady oddálit o takzvaného nativního přirozeného bílého bodu to displeje tím
0:51:11větší máte riziko rasterizace při zobrazení na tom displeji
0:51:15takže někdy je dobrý šel dělám třeba u tohodle že tam nechám ten nativní
0:51:19no a na že nechci upravovat hodnotu video budu nechám to tak jak získat nastaví
0:51:23výrobce
0:51:24v tomhle případě protože výrobce chtěl aby sem tady stejný byla disky svítí V libo
0:51:28posunu hodně vysoko na cesta použití animizmu drahý by měl být
0:51:33ale jak říkám o lidská to se přizpůsobí
0:51:36svátek nám svět nějaký název být strana pojmenovat
0:51:42teďko a todleto asi není vidět ale tak brně změnilo nicméně někdo displej řeknu předchozí
0:51:47profilový po nich cév tu sondu
0:51:49kravaty přístavky ať už iksko
0:51:51přeložila displej přesně na ten čtvereček
0:51:55krásně není vidět procent
0:51:58a
0:52:00řetězu třeba posunutou někam jinam protože to na displeje opravdu malý
0:52:04může pokračovat
0:52:06byl všechno
0:52:07a tady bude trvat tohlento tak deset minut zkoušel včera zvuku
0:52:12on se tam takle posíla barvičky protože vidíte a trvá to zřejmě tu ženu soudu
0:52:17tak ty barvičky větší ta a učiliště bernou řezu pro se to zařízení když tam
0:52:22pošle rgb kdysi prasatech nula to se nějak zobrazí takto změří umí to namapovat referenční
0:52:28prostor a B je potřeba to zařízení
0:52:31co dělá nejvýše že se snaží s kalibrovat ten na monitor to znamená že se
0:52:35popř zjistit jako má hodnotu bílého bodu hodnotu černého bodu
0:52:39adam a
0:52:42se ten číslo otevřít jo
0:52:44ten výstup který je tady
0:52:47bude té výstup D kalibrační chátru na příkazové řádce protože neoklame že používá will cíle
0:52:54takže to vlastně jaké von ten se narodil
0:52:57nazveme dělnicím že to posílá jakým první vzorky joviše několik prosím to zpřesníme prvních pět
0:53:02minut zjištěnou kalibraci dobrou programový obvodu těch druhých s tím všechno tři minuty to rychlého
0:53:09zase posíla nějaký barvičky jo výsledkem je to strašný profil
0:53:14a slušně nebudu zdržovat protože tomu pro na tom víc není
0:53:19a ukážu vám
0:53:22se vší to zavřít výborně sedřelo s
0:53:25já sem vám tady vytvoření eště prosím několik
0:53:27prosím displej a liší se hodnotu bílého bodu
0:53:31které padesátka můžete např změní mně ten nesplnění hostiny je nový bez utajných do modra
0:53:40k tomu profilu zobrazit detaily tam nějaký technický popis
0:53:43je tam zobrazení právě vtom
0:53:46si je X Y Z on se v tom případě kolik to zabíral N tak
0:53:51bytes vypadalo
0:53:53a dalším sou křivky odezvy toho jsou právě ty kalibrační křivky pardon kolik slušné další
0:53:59příslušnou profilu nebudem zabývat
0:54:02a tady je třeba vidět že abych ten svůj displej dostal na hodnotu de šedesát
0:54:06pět
0:54:07tak je potřeba hodně snížit modrou protože vhodně do modra
0:54:11takže ta křivka v roce internetu lze stejný
0:54:15přezka modré D hodně dolů
0:54:17cože nevýhodou to displeje protože potom říct stylizace
0:54:21tam vlastně současně skákat prostě nebudu jemný a tak dále takže osobní radši nechám ten
0:54:26profil
0:54:27nativní
0:54:29stínem
0:54:32dá se tam připojit ještě
0:54:34já mám tady ten R G
0:54:36tady opět nebo už asi vůbec nic vidět
0:54:39cože něco čím sem tak úplně
0:54:41jo je
0:54:43tady jenom jsou na ukázku nějaké snímky slučování schopnost vůbec rgb zajdeme do prostoru toho
0:54:50displeje a vlastní barvičky které jestli bručí se dost mimo
0:54:55a mimo sou právě proto že zdali neprosil takže vidím že něco to dělá
0:54:59a já stejně tak můžu si to ověřit gimpu
0:55:04nebo se na ten tu
0:55:06myslím agent
0:55:14obrázky
0:55:25anténu prohlížeč F gnome ale té hostinského B
0:55:28ante prohlížeč neumíme ten pro zpravodaj sám sebe
0:55:32tady je to vidět tak i ten levý horní a
0:55:36sme zelenej
0:55:38v tomto mám pocit neodpovídá tomu kolečko tak jak má být vlevo nahoře hlavně dá
0:55:44třetí vod shora vlevo má být T G a tak trošku dočervena tetrád točte přehození
0:55:51a
0:55:52když tady na zase vrátím nějaký normální profil
0:55:55no trade šedesát pět
0:56:00jakožto zobrazuje jak má
0:56:02jo takže
0:56:04tím že se použije prostor úplně nesmyslných několika fajn internetu
0:56:08tak si ověříte se vůbec něco dělat
0:56:10a druhá věc potom šprte používat
0:56:15to že máme ještě chviličku část
0:56:17tak
0:56:20já tady mám jak S C jedna mém tak si na ten se na ten
0:56:23ty je v podstatě furt gimpu vole tak před deseti patnácti lety
0:56:28jo přehání před dvaceti v roce devadesát dva
0:56:31auto tedovi podstatě
0:56:32no a von do menovalo dobře existoval
0:56:37jo
0:56:38tak pardon že tu krát
0:56:40motal on se po něm N osum během
0:56:43for toho byl protože vývojáře gimpu tak nějak chtěli slyšet na věci který chtěli evolucí
0:56:49studia je potřeba nějak spravované formě velkou bitovou hloubku barevnou
0:56:54o co firmy moc bohužel nevyvíjel
0:56:57takže to pořád nějak stejný
0:56:59ale
0:57:02umí věci který ten římsa sem
0:57:05to jednak velkou
0:57:08brno luku bitovou to na ten zmatek for ukázku není můj samozřejmě
0:57:13takovým roky nemám fotím stejně osobitým že
0:57:17drží zase nějaký shodný před sebou
0:57:20ty modelky to tam pole aby to bylo zajímavý ale hlavně protože je to plechovka
0:57:26na počátku lidské oko dost citlivý vybuzení tak zvaná totožné každej že budete mít červené
0:57:32telefon trošku oranžového každým úplně jedno
0:57:34jo tak proto se vždycky dál nějaký čas
0:57:36ty obrázky
0:57:40já tady nebudu koukat zprávy barev nicméně tady zapnuta mám tam když nastavený nějaký profil
0:57:46proti v tomhle případě
0:57:49tuším ženskou tiskárně jako os letovou jako se to vítěz má hodně malý kam hodně
0:57:54malý post jo takže toto máte normálních novinách a tak dál tak ten
0:57:58když chcete převádět z velkýho prostoru což třeba případ tady toho obrázku to malýho takhle
0:58:04si castra brzké o tom že jsou kdy to run tím že teda ten legitimismus
0:58:08pomůže
0:58:09tady vidíte který barvy máte mimo gamow toho cílový do prostoru případě zpevňující
0:58:14protože v závislosti na volbě záměru transformace
0:58:18se ty barvy nějakým se musí změnit já najde
0:58:22a vím že to měl ty a případně se nám to nelíbí tak zkratka s
0:58:25tou editoru ručně brně jako sem upravíte čtenářek ale mixer nebo něco takovýho úplně mimo
0:58:30spravovat to pak java
0:58:32ty tečky kterou teď vidíme ložisek znamená ukazuje vlastně
0:58:37jedna probereme pixely press což na tom obrázku
0:58:40tady v tom případě neukazuje skořápku kolem dokola
0:58:45nulu cannot trošku malýho na cestě tak líbala to se teď nahoru je of a
0:58:49light ne jo takže čím výš tím světlejší
0:58:54a zase tím takhle pěkně točit takže co mi všechny vidět některé ty čtverečky jsou
0:58:59pěkně stranou to znamená oni syté barvy a už bude tam telefon a
0:59:05takové ty věci a topením umí je že
0:59:09můžeme říct že se chci podívat na obrazovce jak mitaf ten obrázek utištěný na té
0:59:15tiskárně
0:59:16jejíž pro seznam nastavení
0:59:18ano
0:59:20já nevím sto bylo vidět tak ta fotka malinko vyšetyla
0:59:24chtěla kontrast to protože že děcka to na offsetu tak černá nebude ta černá jako
0:59:27třeba displej
0:59:28dneska trošku šedivá předčasná se míchá vlastně z několika barev
0:59:33obvykle tímto zešedne takže takle si můžete představit tak to bude praštěný není tvořena vytisknutí
0:59:39ale co se mezitím stalo
0:59:42na pozadí je že se tam objevila skořápka přesvědčit nosili
0:59:46slovensku
0:59:49bude filtrovat držet pomalý stroj a teď je tady krásně vidět se stalo s těmi
0:59:54vzorky které jsou mimo cílový domů
0:59:57což ta zkratka šedivá uvnitř
0:59:59a ta čárka zakončena tečkou naznačuje které barvy se vlastně posunuli
1:00:05což normálně obtížně zjistíte respektive anoda se samozřejmě jakým půjčce pintu abdikujíc kde je
1:00:13zaškrtává tak o gamutu warning varování rentgenogramu a ono vám se nějakým způsobem zelná fialový
1:00:21barvy ty jsou jenom tam ta linek jak telefonu
1:00:24a tady na toto je pěkně vidět
1:00:26když třeba
1:00:28normálně svaz potýkat nemusí ale případě opravdu budete
1:00:32si příprava třeba kalendář a tisknuto nějak vlastním zařízení můžete dozdili tak grafický barvy tlumenou
1:00:38šedi
1:00:39takže se vyplatí nějakej jinak se to nezjistíte třeba pohrát
1:00:43a potom
1:00:45si nechat samozřejmě i a střední výtisky končil rozlišením toníka zadarmo a tady vidíte je
1:00:51pouští relativní color myticky záměr tady není vidět ale je věřit
1:00:56došlo tedy k tomu že ty části se objevují po barech původně nacházely mimo
1:01:02ty co sou
1:01:03nebo kam u toho cílového zařízení tyto jsou uprostřed tak žádné čárky nemají
1:01:08protože se pohybovat nemuseli takže z hlediska diváka k čemu dojde že ta modrá červená
1:01:14na tom výsledný výtisků když to jaký offset prostě nebudete si ta
1:01:19ale sytost
1:01:21nebo marnost obecně těch ostatních pixelu to zůstane zachována
1:01:26to znamená když ten výtisk
1:01:28položíte vedle monitoru tak těch barev ty jsou v rámci gamutu zlotřilého
1:01:33a my tamaro měla být víceméně stejná pokrytí scan takže tady byl
1:01:38bude se to trošičku lišit v jednom detailů a ten hodnotě bílýho bodů protože tohle
1:01:42relativní pole mytický tak o ignorujete B libovolné vlastně tak na přepočte automatického kazetu změnu
1:01:48ale
1:01:50hodnotami a budu výtisku záleží na jinak osvětlení dva nebere to papíru členit pizza župní
1:01:57tak asi bude výrazně jinak dělá že bílým do se nepoužíváte podkladová barva
1:02:02tak tam vyhazují ani na než monitoru takže pak menu zjistíte že pokuď opravdu chcete
1:02:06tisknout řídicí tiskárna chcete pro nás otisky na dobré monitoru s tím s máte vedle
1:02:12řídíte si třeba i lampu takže pořídit za s nějaké speciální žárovky té sítí tu
1:02:19kalibrování na D padesát vlastní čtyřapůltisícové co nejblíž
1:02:24mají dobré spektrum podobné srdečním světlu a budete si na to síti ta kráva začne
1:02:28rozčilovat že ten displeje do modra ten výtisk R žlutá protože se dívat jedním okem
1:02:33tangenta no zkrátka to bude fungovat i ten mozek se nestačí přizpůsobovat
1:02:37na pak on vběhneš monitors kalibrovat se na to sem hodnotu bílé jak máte výtisk
1:02:41znáte padesát
1:02:42tak případě
1:02:43tak výraz není táta na to víc než bude sedět samozřejmě zase abys přezkoumání ty
1:02:48marně bude úplně stejné
1:02:50ty tiskové barvy když jsou to klasický barviva nebo pigmenty tak mají různé anodové charakteristiky
1:02:58protože se na to sítí cévní jeví si myslím že by se query se prostě
1:03:02trošičku nějak
1:03:03zprava barev není to úplně přesné převodu na řekněme ho co nejlepší převodu v rámci
1:03:08možností zařízení
1:03:12takže tak
1:03:13já potom ještě tam mám nějaké odkazy ste prezentaci tato se můžete podívat fakturaci
1:03:18zase si ke stažení
1:03:21jan děkuji za pozornost S máte nějaké dotazy
1:03:25fotit je to někdo kromě dáme pana
1:03:30za používá vpravo barev vědomě
1:03:34no dobře tak že ste si to zapě gimpu
1:03:45jo
1:03:53záleží
1:03:55same pan
1:03:57a nepanikařil užití si způsobem a použil slovo sladit kalibrovat ten monitor který máte doma
1:04:03a nějaký měl myslím tisknete
1:04:06kde můžete dokonce takle dělat i v případě že zprávu barev vůbec nepoužíváte to znamená
1:04:10s ní prostě a tak dál ten chlap vám třeba pro se ani nedá ona
1:04:13mají neřekl jakým prostor máte poslat potěše čase spares rgb a že ví že
1:04:18a podle chemie to různě vyjde takže co vy musíte udělat je že udělat zprávu
1:04:23barev bezpráví barev
1:04:25dělal to kdysi dávno a to tak že prostě natvrdo jeden daruj prostor zaháčkovali všech
1:04:31zařízení
1:04:32takže tam bylo gama třeba jedna celá osum E s používá dva až na čtyři
1:04:36to samý tam a měla jejich lejzrovka zmínili displej a to samý bylo kódování obrázků
1:04:42s ukládali že ten uživatel čím pracoval to pozná tiskárně anebo třeba vůbec vpravo barev
1:04:47nebo nějak tam
1:04:48ale momenty to zařízení jsou různá takž seš trošku problém nicméně po Č ten váš
1:04:53měla
1:04:54nepodporuje zprávu barev jako takovou podle nevíte C nedávám prosil tak jediná cesta je skutečně
1:04:59říkal pán prostě hýbat monitorem tak
1:05:02a čtverečky budou vypadat stejně jako což je stolem
1:05:05ale pak se si vytvořil systém správy barev který platí jenom pro vaše konkrétní nesených
1:05:10jedna ven
1:05:12ty fotky který takhle upravíte tu nastavení na ten internet tak jiný uživatel předpokládá že
1:05:16testujeme
1:05:17a vono to být nemusí protože třemi lety třeba máte tou tím
1:05:22takže potom sto mysli trošku zase rozhořčení zašívá funkce a tome zprava barev v podstatě
1:05:27tak aby ten uživatel nebyl dotčená rotujícími
1:05:47jo
1:05:48jo
1:05:49vyzývám