0:00:07než začneme dáme nějakou zase dvou tří minut prvku akademickou tak prosím vás to jak
0:00:12tady svítí ty upoutávky na A chcete také vám řeknu svůj vztah k A chcete
0:00:18a když to začlo asi před nějakými šesti sedmi deseti lety
0:00:22tak jsem to považoval za jeden z dalších opravdu kteří se na vymyslel je naši
0:00:26představení
0:00:28ale pak sem _e poprvé šel do komise na tom A chcete a změním sem
0:00:32názor protože tam jako lidí opravdu chodí
0:00:35_e se svou prací snaží se jako dobře sepsat články snaží si dobře prezentovat samozřejmě
0:00:41de vo to aby tam něco vyhráli dodali se tam vyhrát mobily a tak dále
0:00:46ale _e důležitý je že prostě se tam naučíte nebo pocvičíte se s prezentaci podíváte
0:00:52se jak se na to ostatní komisi tam sedí jednak akademického taky průmyslu nic je
0:00:56takže když náhodou potřebujete zehnat místo tak je docela dobrá
0:01:01tygr tam nebývá
0:01:03to docela dobrá platforma na to abych T S se někde tím průmyslníků _m představili
0:01:08a naprostá nádherná zvláštnost A C T je nejrychleji sežraný route ve střední evropě
0:01:16takže _e
0:01:18já bych vám doporučil mám pocit že deadline bude teďka někdy za _e za chvíli
0:01:23abyste zapracovali
0:01:25pokuste třeba dělali o něčem bakalářku nebo máte už rozdělanou diplomku nebo máte nějakou práci
0:01:31která je úplně mimo jako školu ale trochu se týká i T tak to zkuste
0:01:36sepsat zkuste někomu říct až vám to přečte
0:01:39pak to samých něco je a rozhodně se tam přihlašte takto nebo _e jí chcete
0:01:44druhá veledůležitá správa zpracování řeči je že
0:01:49brně na plynu je let
0:01:51a kdo tam ještě nebyl bruslit tak to vřele doporučuju protože tenleten úplně nádherný a
0:01:56eště tak tři dny a roztaje ale teď teďka sem úplně fantasy
0:02:00ták a teďka o Š správa týkající se tohodle kurzu
0:02:05příští týden budeme mít _e toužebně očekávanou
0:02:08akci a to je půlsemestrálka
0:02:11bude trvat jednou hodinou bude to první hodině přednášky napíšu vám o tom ještě nějaký
0:02:16_e s tím líbezným _e jo
0:02:20_e co tam konkrétně bude rozdělím neska na konci přednášky bude tam asi nějaký kousek
0:02:25R T C uvidím říkám dneska dojedu a to je prosím vás důležitý je _e
0:02:31povoleno
0:02:33psací náčiní
0:02:36pravítko kružítko
0:02:38a jedno stránkový jedna a čtverka tak zvané holčičí tu
0:02:43čičí těm prosím vás _e příprava tam si můžete napsat úplně všechno
0:02:48musíte to psát rukou
0:02:50vlastní rukou nebo dobrá žádné prostě jako vytištěné kopírované verze dobu nemilosrdně ničit
0:02:56můžete tam mít _e velikost písma jakou chcete počet prostořeký chcete znamená pokud někdo to
0:03:02napíše jako takovými malinký blechami a dá přes sebe
0:03:05čtyři layer se jako černou zelenou modrou červenou tak ze všeho jenom bych chtěl aby
0:03:10se to psali vy
0:03:11aby to bylo váš osobní čičí ne nahoru na něj se _e
0:03:17nepodepíšete a každý bude mít vlastní _e ne že tady prostě jako bude nějaký jeden
0:03:22komíny cvičit šít kolovat to bych opravdu nechce rámce ještě napíšu mailem
0:03:27ale _e
0:03:29toto je prostě důležitá věc
0:03:32jinak bude všechno zakázán
0:03:34tak a teď touž _e k tématu dnešní přednášky bych mohl vypnout tady ty
0:03:41vypnout
0:03:42tady ty prezentace
0:03:44tak _e dneska si povíme o hlasovém ústrojí člověka modelu
0:03:49dojedeme vlastně tu základní parametrizaci _e tak X min a kousli na minulé přednášce
0:03:55a potom se budu asi tak got půlky věnovat _e takzvanému lineárně prediktivním modelu tvorby
0:04:03řeči
0:04:04lineární predikce už by se vám jako mohlo pomaličku učte
0:04:09nějakém věku pokročilém že učte slyšeli že když to bude lineární
0:04:14jak to bude asi lineární kombinace něčeho prostě nějaké koeficienty krát nějaké vstupy tak _e
0:04:21u lineární predikce to vlastně bude _e budou koeficienty vynásobené minule vzorky
0:04:27a když je to predikce tak to bude to se to predikce česky
0:04:32se
0:04:33předpověď jo takže my vlastně _e se budeme tvářit no budeme dělat jako že předpovídáme
0:04:40současný vzorek minulých vzorků
0:04:42ten _e současný vzorek jako nebudeme znát
0:04:46_e jak bysme potom vyhodnotili světa predikce dobrá nebo špatná
0:04:54tak zjistíte že ste předpovídali dobřeno blbě
0:04:59to porovnáte výsledkem o se skutečností že jo takže my vlastně před povíme současný vzorek
0:05:05těch několika minulých dostane nějakou hodnotu pak známe skutečnou hodnotu toho o právnického současného no
0:05:11a zjistíme že jako měřítko kvality predikce bude vlastně
0:05:15pro nějakých X vzorků vždycky tady ta chyba toho předpovězeného mínus skutečného
0:05:22a aby _e nám to nedělalo na plechova aby se ne odečítaly kladný a záporný
0:05:27věci takto vezme vždycky na druhou to znamená že to můžeme interpretovat jako energii chyby
0:05:32predikce jo a uvidíme že tady ta energie chyby predikce
0:05:35aby _e ten prediktor vyšel co nejlepší tak bude potřeba ji _e minimalizovat
0:05:42no tak dokonce si tady povíme něco jak se to minimalizace dělá matematicky
0:05:46vypadá to různě ale není ty těžké
0:05:49tak _e poďme k tomu začátku
0:05:52hlasové ústrojí člověka jako model tady tohle maso _e které máme všichni s oběd
0:05:58to znamená pokud bysme si takhle jako vzali silný lejzr přeřízli se tak _e vidíme
0:06:04že vlastně hnacím motorem naše řečové ústrojí jsou plíce
0:06:08pak je tady trubka
0:06:10která sme hrtan hlasivky takové dva male válečky si vlastně funguje to generátor to za
0:06:15chvilku vidíme a toto můžeme přirovnat k napájení
0:06:21nebo ke zdroji energie
0:06:23ten _e hrtan hlasivkami můžeme přirovnat buzení vlastně _e uvidíme jakého je charakteru když ty
0:06:30_e hlasivky
0:06:32kmitají
0:06:33tak prostě dávají periodické buzení když nekmitají tak dávají šumové protože štěrbina kterou jenom valy
0:06:39vzduch
0:06:40_e pak tady máme nejdůležitější část a tomu se říká artikulační ústrojí nebo hlasové ústrojí
0:06:47takže vlastně všechno na tým
0:06:49úplným vlastně základem to artikulačního ústrojí je jazyk
0:06:53který mne zařizujeme to že vlastně dokážu mluvit
0:06:57a druhou nejdůležitější částí sou zuby karty a tak jak vlastně jako synchronizovaně nebo když
0:07:03se opijeme řekne synchronizovaně hýbeme jazykem a zuby _e a rty tak _e prostě mluvíme
0:07:10občas nám je rozumně
0:07:12tak _e
0:07:13když my sme to přirovnali reálnému světu ty hlasivky to jsou dva s válečky proti
0:07:18sobě k jakému hudebním nástroji byste to třeba přirovnali
0:07:24dva takový nějaký
0:07:25válečky kterých takle osu neplácej
0:07:30tady je tvá jenom s na té hraně uzdravil vzoru okolnosti ten má hlasivky jenom
0:07:34jednu
0:07:35máte vnoučata plácat
0:07:39pak caretaker _e zmazat
0:07:42větší
0:07:44avoj no oboje nebo fagot nebo
0:07:47anglicky pro jo
0:07:52tak _e
0:07:54oboje má prosím vás ty _e ty jazýčky dva jo
0:07:57říkat tomu strojek atoms uskutečněné Q dva které platy placením sebe také poďme se podívat
0:08:03se jak to maso namodelujeme číslicově
0:08:06_e když budeme dělat číslicové zpracování signálů takže plíce jako zdroj energie neboli baterka nějak
0:08:12na to kašlem nepotřebujem
0:08:14_e hrtan
0:08:17kdy budeme vlastně budit to hlasové ústrojí
0:08:20tak si uděláme v tom nejjednodušším přiblížení dvěma způsoby
0:08:25buď když sou hlasivky otevřené tak budeme budičů mém a když budou hlasivky kmitat _e
0:08:31tak budem budit nějakým periodickým signálem
0:08:33zkuste měřit nějakou _e nějakej příklad hlásky
0:08:38kde se budí šumem kde ty
0:08:40a všechny nic nedělají
0:08:42šest
0:08:43_e bacha šel
0:08:46dyž
0:08:46jo
0:08:47a ten se a toto _e
0:08:49které řeknete když řeknete Š
0:08:52a když si dáte takhle ruku na krk tak je úplně zřejmě že když řeknete
0:08:57šel
0:08:58tak to tam zákmit ne
0:09:00tady typoložce ruku tady na ohryzek řekněte šel
0:09:06ty slyšíte kvanta vibruje že jo této to
0:09:10vektor _e to už není součástí se tomu se říká neutrální hláska
0:09:15a vlastně potřebujete ji pokud chcete nějakou samohlásku _e nějakou sou vás to vyslovit protože
0:09:21samo o sobě to nejde jo
0:09:23účelně se tady ten neutrální znáte říkáš v a
0:09:27kdybyste chodili do kurzu fonetiky tak von s o tom budu vykládat celou hodinu možná
0:09:32tak _e nějaký základní parametry když ty hlasivky kmitají to znamená v _e samohláskách _e
0:09:40neznělý souhláska
0:09:42tak tady tohle sou zhruba parametry a kmitají rychle může mají základní tón tak
0:09:47devadesát a sto dvacet herců děleno mají zhruba dva krát víš a dětičky zhruba
0:09:53eště vo něco víc
0:09:55a _e tohle opravdu velmi hrubé přiblížení protože my vlastně nemůžeme jako to buzení rozdělit
0:10:02buď periodické anebo šumové
0:10:05on _e to takže ty hlasivky prostě jsou vždycky ta štěrbina i když kmitají
0:10:10takže ta šumová složka se tam vyskytuje prostě v reálu pořád
0:10:13a _e mimochodem na tomhle s byly založit budou založeny vlastně hodně velký skok s
0:10:19kvalitě kódování
0:10:21si vezmete nějaké staříč ke řečové kodéry s osmdesátých let tak je tomu rozumět ale
0:10:27tak když mluví taková ta plechová oba jo když to když si vezmete že sem
0:10:32k o
0:10:33které je to asi do na denně používáte tak to řeči docela příjemná a je
0:10:37to právě vo tom že se tam to buzení nedě labutí jenom šumové anebo jenom
0:10:42periodického že to vždycky nějak dávat dohromady
0:10:45znamená sice je periodické ale přidává se k tomu ta nepravidelná šumová složka
0:10:51prostě aby to dobře hrál
0:10:53tak _e tetě
0:10:56to co máme na tým ten hlasový artikulační trakt
0:10:59skládá se z nějakých _e nějaký součástí jako hltan měkké patro jazyka C D a
0:11:05T
0:11:06ale jak my se na to budeme dívat _e
0:11:09my se na to budeme dívat jako na filtr znamená mám buzení které zajišťují hlasivky
0:11:13a pak mám
0:11:15docela vobyčejný číslicový filtr
0:11:18který bude modifikovat to co s toho modelu hlasivek leze
0:11:22poďme se podívat na takové schémátko jak to teda namodelovat
0:11:27thomase sou tady plíce
0:11:29_e jsou buď kmitající hlasivky anebo otevřené hlasivky a tady artikulační ústrojí
0:11:36no a teďka vtom signálové modelu
0:11:38bude zdroj stejnosměrného proudu který jak sme říkali tak jako pro
0:11:43pro _e číslicový zpracování nebudem potřebovat
0:11:46pak tam bude buď generátor impulsů nebo generátor sumu
0:11:50a pak tam budu mít normálně lineární
0:11:53přenosový systém
0:11:55ročně nadneseně řečeno filtr číslicový
0:11:59a na výstupu poleze řeč
0:12:01tak teďka možná
0:12:03tomuhle tomu lineárnímu systém
0:12:06_e když jsem vás mučil je stezku a nám
0:12:10předminule no minulé přednášce tak sme říkali že ty číslicový systémy pro nás budou L
0:12:15C D lineární časově invariantní
0:12:18co s toho nebude platit
0:12:25takže by to bylo kdyby byly časově invariantní dřív prostě to trošku mohl musel dat
0:12:30do jedné polohy
0:12:31tam i přišrouboval ta nechali tak
0:12:34a jenom něco dělat buzením to by bylo hrozně vtipný Z se něco takového _e
0:12:41a takle bych tady s vámi komunikovat bylo hrozně hezky
0:12:45jo takže _e my musíme zrušit časovou invariantnost
0:12:50protože jinak byste se _e jinak byste si moc nepopovídali
0:12:53vlastně to že člověk mluví
0:12:55je dáno tím že dokáže mění charakteristiky artikulačního traktu a to docela rychle
0:13:02řádu prostě desítek milisekund
0:13:04a tím pádem C koeficienty nebo charakter toho lineárního přenosový do systému se bude muset
0:13:10čase měnit
0:13:14tak
0:13:15poďme ještě o kousek dál
0:13:17tady je to _e zase nakreslený pohledu zpracování signálu
0:13:22_e jak to vypadá V
0:13:25části signálové
0:13:27jak to vypadá ve spektru
0:13:30tak a
0:13:32schválně jaká je tady nakreslen _e hláska měla nebo neměla
0:13:38nebo samohláska nebo souhláska
0:13:43že to signál periodický když tam mám nějaký periodický průběh
0:13:47bude asi bude měla že jo hlasivky
0:13:50posune musí placatá _e musí produkovat něco periodického
0:13:55takže _e když se podíváme na to jak vypadá buzení
0:14:00tak je to takový nějaký prostě sled
0:14:02krátkých ostrých impulzu
0:14:05který mají mezi sebou periodu
0:14:09to je nula
0:14:10a když jisté periody uděláte převrácenou hodnotu
0:14:13tak dostanete prostě základní
0:14:16_e frekvenci základního tónu co vše prostě
0:14:21můžu normálně vokolo sta herců
0:14:24_e když _e
0:14:27bychom si udělali
0:14:30ještě jednodušší signál
0:14:32kde by byly jenom takovédle špičky prosím vás
0:14:37signál je vybila jenom špice a
0:14:39pizza
0:14:40skica a tak dále a tak dále kdyby tady tohleto mělo spektru
0:14:49jo kdyby byly kdybychom byli v analogu tak
0:14:52je to bude třeba
0:14:54ty nenáviděl _e diracovy impulsy které sou neskutečně krátké neskutečně vysoké
0:15:00taky spektrum _e sled
0:15:03nekonečně krátký nekonečně vysokých impulz
0:15:08takže ty kritika waves _e začnu mučit když je to periodický signál
0:15:14tak jeho spektrum musí mít jaké
0:15:20diskrétní správně musí být čáry
0:15:23a kde ty čáry budou
0:15:27spektru sou čáry alexově kde
0:15:31o
0:15:32na násobcích základní frekvence jo prostě ty čáry čase sou vo sebe vzdáleny o periodu
0:15:38vy si uděláte jedna lomeno perioda to vám dá základní frekvenci
0:15:42a takhle sobotka stanete čáry ve _e ve spektru
0:15:46když bity _e impulsy byly nekonečněkrát ke a nekonečně vysoké
0:15:52tak bych _e ty čáry ve spektru
0:15:54dostal všechny stejně dlouhý nebo stejně vysoký a šli by
0:16:00výběr do nekonečna jo se samozřejmě _e čistá pustá teorie takže
0:16:05pokud ty čáry jsou jak konečně
0:16:09nějak konečně _e
0:16:13úzké no mají nějaký tvar
0:16:16teď to už se dostáváme do reálné řeči
0:16:19tak _e nám velikost těch čar postupně
0:16:22frekvencí sjíždí
0:16:24a to asi tak jako vo dvanáct decibelů _e za dvojnásobek primuse říká zvednu oktávu
0:16:31jo takže tady tohleto je charakter toho budícího
0:16:34signálu
0:16:36čase
0:16:38ano
0:16:39čas
0:16:40a tady toto je spektru
0:16:42tak _e teďka jak je to s tím ne _e jak je to s tím
0:16:46unifikačním nebo s tím artikulační ústrojí
0:16:50_e to můžeme čase
0:16:52říkali jsme že sto bude chovat nebo že to budeme modelovat jako číslicový filtr
0:16:57co když do filtru pošlu jednotkový impulz že vodpoví
0:17:03žádnou ping
0:17:09tak
0:17:10impulzů impulsní odezvou jo přesně tak když mu tam pošlete jim jednotkový impulz
0:17:15odpoví impulsní odezvou a impulsní odezva hlasového ústrojí vypadá zhruba takže sto párkrát kmit ne
0:17:23a pak pro do nuly
0:17:25když si uděláte fourierovu transformaci takovej impulsní odezvy
0:17:29tak _e
0:17:31zjistíte že sou není nějaká maxima
0:17:35a ta maxima _e se budou jmenovat formanty o toho nejnižší ho
0:17:41dál se značí F jedna F dva F tři za chvilku si o nich _e
0:17:45nebo později možná tomhle semestru si o něco řekneme
0:17:49a eště mě zkuste říct _e čím sou asi tak polohy těch formantů to znamená
0:17:55to znamená _e polohy těch rezonanční frekvenci čím sou asi tak určeny
0:18:04pošlite někdy účet na záchodě
0:18:09já jsem se přiznat že já docela často jo když máte vy červík aplikovaný záchod
0:18:12a tam prostě zkusíte udělat _m
0:18:15_m hradlo vlastně jako si uděláte suite
0:18:18všechny frekvencemi které dokážete zazpívat nebo zamručel
0:18:21tak ten záchod a koho to máte štěstí se na jedné frekvenci úplně výborně rozkmit
0:18:25a
0:18:26a když ještě jako přidáte na intenzitě tak máte tak pocit že spadne to jako
0:18:31zvlášť pokud člověk jako někde
0:18:33je v hospodě a pak se necvičila takhle výborná hrací vřele doporučuju
0:18:38tak _e tedy chtěl vědět čím je tady ta rezonanční frekvence dána
0:18:46vzdálenosti hosti nelze ani tak ne řekněte se zkusit to přitom při tom úkonu tak
0:18:51jako třeba po piva strachovat
0:18:53zjistíte že žádný velký rozdíl nebude
0:19:01ve frekvenci určuje a já si asi prostě jako zkouším koukáte postupně zvyšovat frekvenci a
0:19:07na jedné frekvenci to prostě začne vibrovat
0:19:10čím to je daný
0:19:13no materiálem taky ale hlavně čím
0:19:16tvarem a tím megre záchod velkej samozřejmě jo takže úplně stejně se chovají _e formanty
0:19:22jedna emile při které jsou daný vlastně hlavní má rezonanční má _e hlavním a rezonančním
0:19:27a
0:19:28_e prostorám a našeho hlasového traktu ženou to tak
0:19:33že ten co máte hnedka tam klasická má také tak je taky větší
0:19:38potom je tam tak zvané místo artikulace to znamená _e místo kde jazyk
0:19:43je co nejblíže hornímu patru vám tam jako přiděluje ten rezonátor a pak je tam
0:19:48druhej které prostě tady někde střední části u si jo a kde se bere ten
0:19:53třetí formátován piston hlavy neřek
0:19:55jo a tím že vlastně člověk _e člověk různě otevírá posuvů bez mění její objem
0:20:01a mění tam polohu jazyka tak si prostě hraje tady speech s těmito dvěma s
0:20:06těmito dvěmi roznáším sekvencemi a mění F jedničkové tvůj
0:20:11tak a teď tě _e mistra pověděli jo houkání na záchodě a _e jak to
0:20:17dáme dohromady
0:20:18časové oblasti jako musíme udělat operaci když ty tady todleto vstup a tohleto impulsní odezva
0:20:25konvoluci jasně a věděli byste jak se dělá konvoluce když máme na vstupu takovej příjemny
0:20:31signál který vypadá jako infuzi inertní
0:20:38tom případě konvoluce docela vpohodě protože konvoluce funguje jako kopírka jo to znamená kdekoliv se
0:20:43objeví takovej impulz
0:20:45tak prostě op kreslím ten druhý signál
0:20:48a mám to jo takže tady si všimněte že prostě sem vokopíroval dvakrát impulsní odezvu
0:20:54a von zdroj udělal ještě mockrát
0:20:57a dostávám ten signál čase
0:20:59tak a jak se tady ta konvoluce projevuje _e ve spektru co se děje
0:21:05násobí jo takže když si představíte jak vypadá vobyčejný ski násobení tady těhletěch _e dvou
0:21:10křivek
0:21:11tak zjistíte že ty _e že ty jednotlivé spektrální čáry
0:21:16jejich výška už nebude určena _e
0:21:20přímkou která sjíždí
0:21:22která C s kopce ale bude určena
0:21:26touhletou frekvenční charakteristikou našeho filtru takže tohleto je výsledné spektrum řeči
0:21:34kde tady tu čáru by měl teda nakreslit nějak čárkovaně protože to je vlastně normy
0:21:39to asi obálka
0:21:41a hrubý tvar
0:21:42apod tím sou uschovány
0:21:44velikosti
0:21:46jednotlivých spektrálních čar
0:21:49jo takže prosím vás tady ten obrázek je poměrně důležitý
0:21:53protože v jednom řečovým spektru
0:21:56máme vlastně vždycky dvě různé informace
0:22:00to jak vypadá tady ta jemná struktura tady ty jednotlivý čárky
0:22:05a jak jsou o sebe daleko ty jednotlivý čárky hovoří o čem
0:22:09co charakterizuje
0:22:12poloha tady těch jednotlivých čárek
0:22:15takhle si čeho
0:22:20bacha rezonanční ne jo
0:22:22nosní taky ne
0:22:24hlasovala cisco jo ty ta poloha jednotlivých čar
0:22:28udává na jaké frekvenci kmitají hlasivky a potom na každém dalším násobku si kmitání hlasivek
0:22:35máminu takovoudle čáru typicky ve normální mouž mluvit standardním hlasem tak ty čáry tam budou
0:22:42odkázany zhruba posto hercích
0:22:45jo já
0:22:47mám standardním
0:22:49základní frekvenci svoji zhruba sto herců jsem naštvanej tak začínám kvičet _e aby to víš
0:22:56jo
0:22:57tak _e a tady ta hrubá struktura to znamená jejich
0:23:01výšky těch jednotlivých čárky jsou dané čím
0:23:07jsou dané artikulační mu strojím jo to znamená to
0:23:11co _e co děláte s jazykem
0:23:15s pusou
0:23:16a _e nejdůležitější vlastně sou dvě rezonanční frekvence
0:23:21tady tahle první semene první formant takhle druhá semene druhý formát
0:23:28tak
0:23:29_e dodat
0:23:31a to mnou sme si pověděli takže to že se konvoluuje sme si pověděli taky
0:23:36a
0:23:38že ve spektru se jedná o násobení se vám taky
0:23:41tak a teďka je docela
0:23:43zajímavý a ne moc _e lehký úkol
0:23:47tak zvaná dekonvoluce
0:23:49kdy vlastně já na výstupu hlasového ústrojí mám jenom ten konvolvovaný signál na prostě jako
0:23:54nemůžu nechce rozdělit o buzení
0:23:56os charakteristiky artikulačního ústrojí to bych toho člověka musel rozřezat se mu navrtat díru do
0:24:01krakorec nějaký mikrofon těsně nad hlasivky jo to by se to vyprodával
0:24:06tak _e že _e my budeme přesto hodně algoritmech zpracování řeči chtít to mít rozhozen
0:24:14_e
0:24:15především s kódování jo protože takový vobyčejný ski kodéry který máte každý v mobilu tak
0:24:21_e počítají s tím že si vlastně spočítají charakteristiky buzení a spočítají si charakteristiky toho
0:24:27_e artikulačního ústrojí takže my budeme muset nějak kde konvolvovat
0:24:32a rozseknout _e
0:24:34to co je co patří hlasivkami co patří tomu na
0:24:38poďme se podívat
0:24:40jak na to pudem
0:24:41eště předtím než se budeme tady zabývat nějakým aby konvolučním a technikám a tak si
0:24:46ale popovídejme o spektrogramu
0:24:50_e spektrogramy první laboratoří že
0:24:54řeči
0:24:55ví viděli jste pohráli ste si jo
0:24:57tak
0:24:58pan sme někteří
0:25:01_e
0:25:03dobře co to ten spektrogram je
0:25:06je to vlastně znázornění průběhu spektra řeči
0:25:09nebo když to teda vezme přesněji tak spektrální hustoty výkonu protože se nekoukáme žádný fáze
0:25:15ale koukám se vlastně na absolutní hodnoty _e spektra na druhou čase a ve frekvenci
0:25:22zároveň jo takže
0:25:24teďka teda jako budu jenom opakovat osu
0:25:26jste viděli
0:25:28tady je čas
0:25:30to je sekvence
0:25:32a
0:25:33s každém nám řečové v rámci v nějakém úseku odhadnu
0:25:37spektrum dám ho na druhou budu tvrdit že to je odhad spektrální hustoty výkonu
0:25:43a pak to pomocí budič stupňů šedi a nebo nějaké barevné škály
0:25:48výplod
0:25:49tak _e
0:25:51to že _m
0:25:52vodorovně čas mysle frekvence a stupně šedino barvičky udávají energii
0:25:57to je asi jasný tak _e tetě _e se podívejme na dvě věci
0:26:03podle délky rámce
0:26:06budeme ty spektrogramy dělit na tak zvaný dlouhodobý neboli long ten
0:26:10a krátkodobých šel tenhleten schválně ještě nebudu dávat další obrázky
0:26:15protože to napřed zkusíme tipnou takhle jako z hlavy tak _e ten long ten spektrogram
0:26:21_e mě pojme
0:26:23dejme tomu
0:26:26dvě sta milisekund
0:26:28kecám dvacet milisekund pět a dvacet nebo třicet milisekund řeči
0:26:33to znamená při takových těch běžných frekvencích _e základního tónu tam budou mít tak dvě
0:26:39tři čtyři pět period základního to
0:26:42i chtěl bych od vás teďka vědět
0:26:46_e jaké bude frekvenční rozlišení takového dle spektrogram jestli pak tam uvidíme ty jemný částečky
0:26:53který _e odpovídají jednotlivým frekvencím
0:26:59jednotlivým násobkům frekvence základního to
0:27:02a dlouhodobym spektrogram
0:27:06asi jo že jo jako
0:27:08informace tam je to znamená pokud si vymyslím frekvenční osu dostatečně mnou
0:27:14tak tomu vidím takže frekvenční rozlišení dobrý
0:27:17teďka mě řekněte jak to bude časovým rozlišením když třeba budu chtít přesně zjistit
0:27:22kde začíná hláska to
0:27:25ram a takovej zajímavej charakter že ten hlasový trakt i zavřený a pak je tam
0:27:29náhodou najednou
0:27:31prostě hrana
0:27:33zjistit zjistíte to přesně pomocí toho dlouhodobýho spektrogramu
0:27:38asi ne právě proto že berete v úvahu těch pětadvacet třicet milisekund
0:27:43a během téhle té doby vlastně s chroustá to je všechno
0:27:46k dispozici to znamená že když se ten charakter změní během pěti milisekund tak nemáte
0:27:51šanci přesně poznat je to vlastně bylo
0:27:53jo tak teďka krátkodobý
0:27:56tam ne bude mít ten rámec dejme tomu deset milisekund
0:28:01znamená toto by se tam asi měli pozná se tam chytnete
0:28:04ale řekněte mi _e jestli tam budou vidět sty
0:28:09ty násobky
0:28:11základního tónu
0:28:13krátkodobý ho spektrogram
0:28:17proč tam nebudou vidět
0:28:22_e se informaci se dobra
0:28:24tesla konstantního projeď ale exeter profesní
0:28:32chcete uvědomit prostě jako
0:28:34co ten spektrogram bude hrát za signálem to schválně nepromítám jste zkusili
0:28:40v hlavě
0:28:42představit
0:28:43těch deseti milisekundách _e máte šanci že se ta perioda základního tónu ani jednou nezopakuje
0:28:51rozhlas pokud budem mluvit arnold schwarzenegger který třeba jako obal frekvenci pod sto osum
0:28:58tím pádem bude mít periodu dvacet milisekund
0:29:02základní a vy budete mít teďka deseti mise kovy deseti milisekundový okno
0:29:07tak tam budete mít jako půlperiody force negra _e vůbec ne celou tím pádem ten
0:29:12spektrogram nemá šanci
0:29:14zjistit
0:29:15_e na nějakejch frekvencích bude ten schwarzenegger Ú základní to nelžete a tím pádem prostě
0:29:21vám ho spočítat jo naopak časový rozlišení bude perfektní
0:29:26takže
0:29:27tady jsou nějaký
0:29:29ukázky tohle ten dlouhodobý
0:29:31vidíte že ty vodorovný proužky
0:29:34skutečně udávají
0:29:37polo jednotlivých násobkům základního tónu
0:29:40krátkodobý
0:29:42jo _m čase je to úplně super
0:29:44tady třeba _e to je ten můj oblíbený signál létající prase
0:29:49P je ploutví v a
0:29:50jo to je prostě povíme hláska kde najít nejdřív to úplně zavřete
0:29:55tak uděláte je tam rána
0:29:58takže tady ta rána _e na tom dlouhodobém spektrogramu moc není dobře vidět nevíte kde
0:30:04to vlastně
0:30:05_e kde sem to ráno udělal
0:30:08jo ale vidíte krásně násobky základního to
0:30:11tady to naopak ráno vidíte úplně krásně čase přesně ohraničena
0:30:16ale základní to nevidět
0:30:19co tam vidíte že je jenom ta hrubá struktura
0:30:23a zopakujeme si ten hrubá struktura je daná čím
0:30:28jo když bysme si udělali přes tímhle _e spektrogramem
0:30:33po frekvenčního se to znamená v tomhle případě bych dostal něco takovýho
0:30:38no
0:30:39no
0:30:41čím je daná tady tahleta hrubá struktura
0:30:46no
0:30:47tím jak mám postavený artikulační ústrojí pusu
0:30:51jazyk
0:30:52jo ale ne buzení
0:30:55tak tohle byly spektrogramy
0:30:57a teďka se poďme podívat jakou hříčku které se říká kepstrum
0:31:03_e to myslíte že bude kepstrum
0:31:07zpracovatele řeči se vtipálci když spektrum
0:31:11tak když se zkusíme vrátit
0:31:14pátky vlastně do časové oblasti ale
0:31:17uděláme mezitím nějaké transformace to k čemu se vrátíme ta nebude signál ale budeme s
0:31:22časem tak se prostě jako přehodí spektra kepstra _e a jestli to kepstrum
0:31:28uslyšíme že bude a J liftrování kvefrence
0:31:32a tak dál
0:31:34tak že jak se říká sranda musí být _e kdyby na chleba nebo také poďme
0:31:39se podívat na před
0:31:41na to
0:31:43když budeme chtít E
0:31:45rozdělit
0:31:47buzení a modifikaci
0:31:50jo eště jednou prosím vás ve spektru se mi buzení schovává tady do té jemné
0:31:55struktury
0:31:59a to co je hrubá struktura
0:32:02tech teda
0:32:04tak je modifikace
0:32:07artikulační ústrojí a já bych to vykašleme rozdělit
0:32:10tak _e návrh číslo jedna
0:32:14je
0:32:15že _e
0:32:17ten základní tón to buzení odstraním nějakou dolní propusti
0:32:23prostě vezmu
0:32:25dolní propust na čtyřech stech hertze
0:32:28vím že základní tony prostě sou ten robert čtyry sta herců tak řeknu tak tady
0:32:34to vy gumu jo
0:32:35a zbytek
0:32:36mně bude reprezentovat buzení
0:32:39a push tady jako zkraje vidíte že to sto nebo tak úplně fungovat
0:32:44protože my vlastně sice máme základní frekvenci
0:32:48padesát a štyřista herců
0:32:51ale díky tomu že to je periodický signál tak jsou násobky toho buzení rozesety úplně
0:32:55všude ve spektru takže nějakou dolní propusti
0:32:58do moc nepude
0:33:00za druhé
0:33:02_e když bychom
0:33:05to udělali trošku moc
0:33:07v ostře
0:33:08a vzali si nějaké masky systém vám řeknu za výkresů posune tuším _e
0:33:14tak _e bychom si mohli odříznou první forman
0:33:18a
0:33:19tím bysme ztratili docela cenou informaci
0:33:22_e další takový _e další takový argument proti tomu proč nepoužívat vobyčejný ckou dolní propust
0:33:29je
0:33:30že když si poslechnete normálně telefonní signál
0:33:34tak
0:33:35ta základní spektrální čára která odpovídá základní frekvenci vona tam stejně není
0:33:41jo třeba když já třeba nebudu mluvit po telefonu
0:33:44já vám základní frekvenci zhruba těch sto herců telefonní pásmo přenáší zhruba ostří set do
0:33:50tři tisíc čtyřicet
0:33:52tak stejně to základní čára tam nebude a přesto slyšíte velice dobře
0:33:57zhruba na jaké frekvenci slaví mluvíme si sem klidný nebo
0:34:01jo vám sice udělat
0:34:03takže takle to nepude
0:34:06tím pádem půjdeme k ničemu složitějšímu a to složitější se bude
0:34:10jmenovat právě kepstrum
0:34:16tak poďme
0:34:17si to vzít eště jednou _e
0:34:21matematicky
0:34:23jak to vlastně bude
0:34:25_e s výsledným spektrem řeči
0:34:28a tady mám nějaký géčko jak to je buzení
0:34:31tak tady mám háčko to je _e impulsní odezva
0:34:36toho filtru nad hlasy scrum a
0:34:39časové oblasti tam konvoluce spektrální oblasti je tam sou či jo
0:34:46a teď prostě ani v jedné tady z těchto oblastí ani ste konvoluční ani té
0:34:49součinové to nelze docela dobře
0:34:52od sebe oddělit protože je to všechno
0:34:54smíchá no
0:34:56takže my budeme přemýšlet _e jak vymyslet takové operace aby nám toho dělič lo
0:35:02tím řešením bude
0:35:05nelinearita
0:35:07která nám _e
0:35:10součinu se ty komponenty neodděluje u snadno
0:35:15udělá součet
0:35:16zkuste poradit
0:35:18co dokáže součin udělat součet
0:35:21logaritmu
0:35:22právě takže zase uvidíme
0:35:24logaritmus který nasadíme nepřímo tady na tu rovnici lena podobnou a ten nám opravdu ty
0:35:29dvě záležitosti rozsekáme
0:35:31tak poďme na
0:35:33tak _e teďka ještě jak se teda bude
0:35:36definovat kepstrum
0:35:39kepstrum je
0:35:40dáno takovou
0:35:42podivuhodnou
0:35:44definicí
0:35:45že mám vlastně logaritmus spektrální hustoty výkonu
0:35:50a to je dáno taktu se jakási suma C N C N budou právě ty
0:35:55kepstrální koeficienty
0:35:57krát _e na mínus J dvě pí F M
0:36:01tady tuhletu operaci možná už sme někde zahlídli
0:36:08ne to je neviděli
0:36:11to bude jeden fourierovu že jo
0:36:15to je vlastně fourierova transformace s diskrétním časem
0:36:20_e
0:36:21normálního číslicový ho
0:36:23signálu
0:36:25a my tím pádem říkáme že taková fourierova transformace s diskrétním čase prostě nějaké sady
0:36:31koeficientů
0:36:32bude logaritmus kepstra
0:36:36a je docela příjemný že ta _e že tady tahleta funkce spektrální hustota výkonu je
0:36:41jednak reálná
0:36:43jednak je kladná jednak je
0:36:45symetrická
0:36:47a když to bude takhle tak ty koeficienty _e který _e kterým
0:36:53musím fourierovy o transformovat aby tady to hledali
0:36:57tak budou _e tak budou reálný
0:37:01antisymetrický
0:37:02to znamená já se nebudu muset zabývat nějakým a
0:37:06koeficientama se záporným znamínkem
0:37:08a bude mně docela dobře stačit _e prostě jedna
0:37:12řada
0:37:13kepstrálních koeficientů
0:37:15tak teďka jak na to
0:37:18když teda vlastně mám logaritmus
0:37:23té spektrální hustoty výkonu
0:37:25která je který je nějaká fourierova transformace
0:37:30těch _e cepstrální
0:37:32hycintů
0:37:34no tak prostě abych dostal ty kepstrální koeficienty tak udělám inverzní fourierovu transformaci té levé
0:37:40strany
0:37:41a budeme to mít budeme tolik vyřízeny
0:37:44jo
0:37:44a tohle vopravdu základní přístup _e K výpočtu kepstra
0:37:50kdy
0:37:52_e trochu si zopakujeme jak se dostane tady také psů spektrální hustota výkonu
0:37:58spektrální hustota výkonu není vlastně nic jinýho
0:38:01než že vezmete fourierovu transformaci toho základního signálu
0:38:05já ty u do absolutní hodnoty dáte to celý na druhou
0:38:09a máte odhad spektrální hustoty výkonu
0:38:13jo a my jenom když počítáme spektrum
0:38:16která pardon kepstrum
0:38:18tak tady toho musíme zlogaritmovat
0:38:22pak to musíme prohnat
0:38:25zpětnou
0:38:26fourierovu transformaci
0:38:29a dostanu kepstrum
0:38:31jo takže prosím vás všimněte si že to je trošku něco jinýho dneš jako _e
0:38:35kdybych tady měl
0:38:37kdybych udělal tady tuhletu operaci kdy udělal zpětnou fourierovu transformaci
0:38:42přímé fourierovy transformace
0:38:44toho signálu
0:38:46co bych dostal teďka
0:38:49pátky signál jo úplně ten stejnej _e čase
0:38:54není to u kepstra tak protože jednak
0:38:58berou pouze modul
0:39:00eště na druhou a ještě ho vlastně zkomprimovaly logaritmem
0:39:04to znamená v časové oblasti pak dostanu něco co se trošku podobá tomu _e základnímu
0:39:09signálu
0:39:10ale není to ten základní signál uvidíme za chvilku to bude
0:39:13tak a teďka prosím vás jenom _e slovíčkaření
0:39:17_e ze spektra sme tady touhletou operací přešly do kepstra
0:39:22tady je vlastně proměnná frekvence tak aby to bylo za velmi tak tady bude kvefrence
0:39:30když budu tady _e nebo na tom základním signálu něco filtrovat
0:39:34tak _e B cepstrální oblasti li studovat a tak dále no tak byste si ještě
0:39:40vymysleli nějaký další
0:39:42straničky
0:39:43tak _e teďka si ale pojďme ukázat jestli to řeší náš problém
0:39:48já zopakuju že náš problém je ten
0:39:51že máme vlastně nějaký signál řečový
0:39:55série konvolucí buzení
0:39:58a impulsní odezvy ale prostě nevíme
0:40:02jak _e jak rozetnout sem odsoudila se jsou konvoluci se pojďme podívat na to jestli
0:40:07to kepstrum nám ten problém vyřeší nebo ne
0:40:10tak _e když tady tohle
0:40:13rovnici převedu do spektra tak tam bude vobyčejný ski násobení
0:40:17to znamená spektrum signálu rovná se
0:40:21spektrum
0:40:22uzení krát spektrum _e modifikačního ústrojí
0:40:26že mu spektrální hustotu výkonu
0:40:30tedy spektrum v absolutní hodnotě na druhou
0:40:32tak tam bude zase
0:40:35tady tohleto násobení
0:40:37no a teďka _e se poďme podívat
0:40:40co s tím _e vyrobí spektrum
0:40:43musíme si uvědomit dvě věci
0:40:45za prvé že
0:40:46fourierova transformace přímá I zpět na
0:40:50je lineární to znamená že pokud _e do
0:40:54to je fourierovy transformace strčíte
0:40:58součet
0:41:00tak to můžete úplně stejně napřed jako fourierova transformace toho prvního operandu plus fourierova transformace
0:41:07toho druhý operand
0:41:08todleto je jedna věc
0:41:10druhá věc je tá že když máme _e logaritmus
0:41:14součinu
0:41:16tak to můžu napsat
0:41:18ekolog a plus
0:41:20globe tak a teďka se poďme všechno zkusím dát dohromady
0:41:25napíšu si _e jak bude vypadat kepstrum
0:41:28tady tohohle _e tohle součinu
0:41:32to znamená udělám s toho logaritmus pak to všechno
0:41:35pro ženu zpětnou fourierovou transformací
0:41:40první věc kterou můžeme _e
0:41:43udělat je že si tady ten logaritmus součinu
0:41:46zapíšu pomocí součtu logaritmu
0:41:51a potom řeknu no jo já tady mám součet tak poďme to separovat prostě napřed
0:41:56udělám zpětnou fourierovu transformaci tohodle
0:41:58a pak udělá zpětnou fourierovu transformaci to je to
0:42:02a najednou zjistíte že vám s toho vypadávají vlastně dva
0:42:06členy
0:42:09dvě různé sady kepstrálních koeficientů
0:42:13z nichž že
0:42:15tady
0:42:16ta první odpovídá buzení
0:42:20a ta druhá bude odpovídat
0:42:24artikulační ústrojí
0:42:26jo a samozřejmě jako voni na té _e kvefrenční ose
0:42:31se sečtou
0:42:32takže teďka je otázka jestli budu mít štěstí je sňatek referenční o se tady tyhlety
0:42:37dvě sady koeficientů jako dokážu oddělit
0:42:41nebo nedokážou plný dálnic bylo kdy jedny prostě byly někde velký a pak byly nuly
0:42:45že jo
0:42:47a ty druhý koeficienty vy byste
0:42:50druhé části nenulový a zase ste první části byly nuly bych tam prostě v důkazu
0:42:54udělat hranici
0:42:56kde jako kdyby fungujou jedny a kde fungujou druhý
0:42:59no a naštěstí tady todleto udělat de
0:43:02docela to docela to vychází
0:43:05poďme se podívat
0:43:07my se podívat na výsledek
0:43:09tak se jsem pro vás připravil nějaké obrázky tohleto je signál to je nějaký áčko
0:43:15nebo téčko _e řečovým signálu
0:43:19tohle je potom spektrální hustota výkonu to znamená modul spektra na druhou
0:43:26všimněte si jakou to má velkou dynamiku jo _e jsem vám tady říkal myslím minule
0:43:30když uděláte spektrum a na to v absolutní hodnotě na druhou tak to jsem o
0:43:34sobě není moc ke koukání protože to druhá mocnina prostě vám to dynamiku roztáhne tak
0:43:40že velký čáry jsou opravdu velký
0:43:43a ty malinký potom vůbec nevidíte
0:43:46ten další obrázek i když tady
0:43:48_m tohle věc pro ženete logaritmem
0:43:51co se vše docela příjemný že jo protože _e
0:43:55tam
0:43:56pěkně všechno vidíme
0:43:58a poslední obrázek je kepstrum
0:44:02když tohoto
0:44:03všeho
0:44:04uděláme zpětnou _e fourierovu transformaci
0:44:08tak a teďka na tom obrázku to není moc vidět
0:44:12proto sem tady pro vás připravil takový pěkný dům
0:44:16_e
0:44:19tohleto
0:44:20vodorovné bude kvefrenční osa
0:44:24v hráčem
0:44:26se měřit všem bude kvefrenční os
0:44:38časová osa u diskrétního signálu je normálně ve vzorcích neboli v ničem
0:44:44kvefrenční
0:44:46taky
0:44:48no ničem prostě ty koeficienty C N
0:44:53tady to enko to nemá žádné rozměr to je normálně počítadlo vzorků jo takže na
0:44:58kvefrenční ose
0:44:59bude vobyčejný ski počítadlo vzorků
0:45:02no a _e teď se podívejte
0:45:05ten nultý
0:45:08cepstrální koeficienty taková kapitola sama pro sebe
0:45:12protože ten vlastně odpovídá logaritmické energii toho signálu
0:45:18potom tam mám za pár koeficientík u
0:45:23který odpovídají to modifikační ústrojí kdy filtru
0:45:28potom něco co můžeme pokládat za nuly s trochou představivosti
0:45:34a pak tam budou mít takový vlastně bestie nebo
0:45:38s bloky koeficientů
0:45:40který budou odpovídat buzení
0:45:42a uvidíme tam několikrát tom cepstru a to je protože _e tady vlastně
0:45:48budu mít
0:45:49_e s hluk
0:45:51který odpovídá
0:45:53prvnímu násobku
0:45:55a teďka čeho
0:45:57buzení
0:45:58periody nebo frekvence schválně
0:46:03chce se tady tadleta vzdálenost
0:46:07to je
0:46:08sorry za černa
0:46:13no bacha základní frekvence to není jo sme už zase zpátky v časové oblasti
0:46:19takže co to asi bude
0:46:25až ortonormální vlastně perioda
0:46:28perioda toho našeho zvuku
0:46:31ve vzorcích
0:46:33jo prostě to co jsme před chvilkou viděli _e u signálu
0:46:40akorát že to bylo vlastně všechno do míchané dohromady
0:46:44buzení tak tady tahle ta perioda
0:46:47se nám bude promítat _e
0:46:50do vzdálenosti
0:46:54vzdálenosti tady tohohle hluku od nuly znamená tady toto je perioda potom už vidíme další
0:47:00z luk _e těch vzorku na další periodě a tede a tede
0:47:05co je prosím vás hrozně důležitý je že opravdu té tím že tady ty skupiny
0:47:10_e skupiny kepstrálních koeficientů se dají oddělit můžete si tady prostě udělat hranici
0:47:16a říct _e obvod tady této hranice doleva to brak to patří filtru
0:47:22a o té hranice doprava to patří buzení
0:47:26a najednou máte dekonvoluci hotovou protože tady tyhlety koeficienty dejme tomu C nula
0:47:33se dvacet devět
0:47:35určují charakter
0:47:38filtru
0:47:39tady ty co sou vpravo tak hoši charakteru buzení
0:47:43tak
0:47:44koncem to jinak N chystal nějaké
0:47:48jaké obrázky kde vopravdu
0:47:50_e zkouším co to uděla
0:47:53když se ta druhá část
0:47:55_e kepstra vynuluje
0:47:59tak tady jsem si zkusil udělat _e takovou fintu kde vlastně beru kepstrum
0:48:05a teďka pozor aby nám ty fourierovy transformace s vycházeli
0:48:10tak to musím vzít eště s tou
0:48:13_e otočenou
0:48:16otočenou částí
0:48:19a zkusil jsem vynulovat
0:48:22těch pár vzorku
0:48:24který patří _e právě artikulační ústrojí
0:48:29já teďka sem že úplně naopak
0:48:32_e jako když nepočítali
0:48:35kepstrum to znamená že
0:48:45to znamená že sem _e
0:48:49že jsem udělal
0:48:51fourierovu transformaci s kepstra S kepstrálních koeficientů
0:48:58pak jsem to vod logaritmu val
0:49:02pak se muselo udělat několik špinavých triku protože tady je absolutní hodnota
0:49:09na druhou kde ztrácíte informace o fázi a já sem se chtěl za generovat signály
0:49:14takže jsem do tohoto fázi nějak potřeba dostat zpátky nebudu teďka rozvádět jak ale jestli
0:49:19chcete na tyto špinavě triky podívat
0:49:21tak se mrkněte na webovou stránku stréčka kde mám přiloženy ty matlabové kódy
0:49:27a pak sem udělal _e zpětnou fourierovu transformaci abych dostal signál poďme se teďka podívat
0:49:34jak to vyšlo
0:49:37ták
0:49:40tohleto jak jsem říkal tak je spektrum s vynulovanou
0:49:44_e rozvinulo mazným a část mám který patří buzení
0:49:50tady bude logaritmus spektra
0:49:54od logaritmován o
0:49:57a
0:49:58získaný signál kdy jak sem říkal jsem usoudil nějaké špinavé triky abych _e abych dostal
0:50:04_e
0:50:05abych dostal správný fáze
0:50:07když se tady na tohle podíváte tak tady toto skutečně odpovídá signálu který máme někde
0:50:12na dva cívka má
0:50:14sou to vlastně krátke úzké impulzy které pocházejí s tou plácání hlasivek
0:50:20a všimněte si
0:50:22že tady na tomhle signálu nejsou viditelné takové ty zákmity
0:50:28jo který většinou vidíme řečovým signálu
0:50:31tady ty zákmity vlastně ta dlouhodobá _e nebo _e
0:50:37který sto za vlnění ty jsou tam vopravdu proto že máme nějaké rezonance
0:50:42které potom obrábění signál hlasivek a když se dostanete třeba pomocí právě cepstrální analýzy
0:50:48k tomu signál hlasivek
0:50:50tak prostě tam nic takového není to sou jenom tak leč
0:50:54řekli díky
0:50:55R _e které odpovídají
0:50:58základním tónu
0:50:59tak poďme teďka zkusit s tu opačnou operaci
0:51:04dyž sem vlastně vzal
0:51:06zase kepstrum a vynuloval jsem všecko co nepatří
0:51:12_e co patří buzení a k o nepatří tom unifikačním ústrojí
0:51:18tak tady tohleto je
0:51:20logaritmus získaného
0:51:22spektra
0:51:24tady je vod logaritmován o
0:51:27_e tady jsem zase převedl
0:51:29a signál
0:51:31a tady toto je zase
0:51:34jakýsi tvar
0:51:36teďka mě zkuste říct čeho
0:51:39řezy dneska jednou viděli akorát že jsem to měl namalovaný vod ruky a tady je
0:51:43to
0:51:44spočítat nejsou pro blízkejch dat
0:51:47mojí řeči
0:51:51to co tady vidíme na tom posledním obrázku jak je to červenou obsaženo
0:52:00že
0:52:01impulsní odezva filtru přesně tak kdybych prostě byl sadista a tady si
0:52:06_e operoval nějaký impulzní generátor a pak tam opravdu
0:52:10pouštěli to přesně špičky
0:52:13tak by mě pusy vlezlo
0:52:16tady tohle
0:52:18že bych opravdu nechtěl se to rači spočítám
0:52:21radši strávím půlhodinky matlabem jo prosím vás
0:52:24jo takže _e viděli jsme že pomocí cepstrální _e analýzy
0:52:29dokážou opravdu rozetnout dva komponenty
0:52:33řeči buzení filtr
0:52:37tak teďka se vo tech _e keeps track poďme pobavit eště
0:52:40eště trošku více
0:52:42protože
0:52:49to jak sme to kepstrum _e vygenerovaly
0:52:54já vám schválně napíšu jak to bylo
0:52:58_e kepstrální koeficienty jsou zpětná fourierova transformace
0:53:03Z logaritmu
0:53:06přímé fourierovy transformace toho
0:53:09signálů
0:53:14a to přímá fourierova transformace tam byla s absolutní hodnotě
0:53:18na druhou jo tak takhle sme vyrobili spektrum _e teda kepstrum
0:53:23teď mně řekněte ty
0:53:25tohleto
0:53:29_e
0:53:31_m _e nebo z ohledně nějaký charakteristiky lidskýmu slyšení
0:53:37a nebo jestli je to jenom čistá matematika
0:53:41kterou jsme si mysleli aby se do lode konvolvovat
0:53:46tak dobrýho logaritmus beru že tam je _e že _e že je tam je tam
0:53:51zakomponovány a slyšení logaritmické znamená intenzity neslyšíme lineárně ale slyším logaritmicky dobře to tam je
0:53:58tak to zde letech teďka týče zpracování jednotlivých sekvencí
0:54:03tak tam jako nějaký něco podobného uchu máme nebo ne
0:54:08zaměřte se na tu první operaci kterou signálem uděláme
0:54:12a to je fourierova transformace vobyčejný D F téčko
0:54:17do kterýho narvete N vzorků vono vám vyplivne zase N vzorků a těch N vzorků
0:54:23je takhle prostě rozesety jich
0:54:25o T od nuly až skoro
0:54:29do vzorkovací frekvence
0:54:32tak tam nic lidského není
0:54:34jo protože ta fourierova transformace má naprosto přesné frekvenční rozlišení na všech frekvencích
0:54:40se kterýma se kterýma děláte access ušima
0:54:43slyšíme dobře
0:54:45a úplně stejně na do nich sekvencích jako na horních nebudete nějaký na
0:54:54takže řeknu správně a o toho jak se moc hráli by kdy v mládí a
0:54:58vaří vypracovat se to
0:55:00_e vykládal
0:55:02_e ale je to tak že vlastně už na nízkých frekvencích slyšíme líp dokážeme ty
0:55:08frekvence líp rozlišovat si vemte si že když hrajete na klavíru
0:55:12také kladky tady vlevo nebo proti sobě tak slyšíte přesně co tyto neznamenají a dokážete
0:55:17tam odhadnout jednotlivé intervaly hudební a tak dále a když jedete na tom klavíru vpravo
0:55:22tak už nevíte jako je to blbě naladěný nebo slyším to blbě prostě
0:55:26oktávu nebo kvintu nepozná
0:55:30takže _e na nízkých frekvencích vaše ouško
0:55:35lepší rozlišení
0:55:37na vyšší horší
0:55:39takže my to zkusíme nějak _e nějak _e emulovat
0:55:43a bude to tak
0:55:45že namísto _e namísto obyčejných k _e fourierovy transformace
0:55:51při tom spektru na taháme nějaké filtry
0:55:53které budou mít
0:55:55zhruba takovéhle tvary tady budou ústě budou úzké
0:55:59a postupně k vyšším frekvencím
0:56:02se budou zřetězovat rozšiřovat
0:56:06a to kepstrum budu počítat z výstupu tady těhletěch filtru
0:56:13jo
0:56:14k tomuto se budou chovat jako k jakési hrubé reprezentaci spektral která u zohledňuje to
0:56:20co se mně je zkoušku
0:56:22a potom ty další operace jako logaritmus a zpětná fourierova transformace tak zůstanu skoro stejný
0:56:29tak _e
0:56:31poďme se podívat do se na to jak se to implementuje
0:56:35_e to rozmístění filtru ve frekvenci se řeší pomocí tak zvané milost skéro melové škály
0:56:42troše nějaká prostě nelineární funkce
0:56:45která mě vlastně nelineárně upravuje frekvence _e takové pěkné české slovo word po je jo
0:56:52takže tady prostě nelineárně war po ju frekvenční osu
0:56:57_e tetě _e když na té milost k _e škále
0:57:01rovnoměrně rozmístíte nějaké filtry nebo si tam uděláte prostě značky
0:57:06a ty značky promítnete zpátky
0:57:10do té původní _e na té původní
0:57:13frekvence
0:57:15tak zjistíte že se vám to
0:57:18takhle
0:57:19pěkně
0:57:20nelineárně
0:57:23rozrostly jo
0:57:25tak já mám velké výtvarné nadání to už víte že _e prostě dostáváme na sekvenčního
0:57:30se nelineární rozmístění bodu
0:57:33a potom už stačí abych jenom kolem těch bodu
0:57:36na tahal takovéhle filtry
0:57:38řekli si že třeba střed toho _e
0:57:42filtru bude určen daným budíkem a podvo toho minulého bodíků k tomu dalšímu
0:57:49not a tak dál a tak dále jo laškuješ tady bych dostal kuželkářské filtr
0:57:54a dostaneme _e takzvanou mel ovskou banku filtrů
0:57:59tak _e
0:58:00tech _e
0:58:03než půjdeme dál tak mě zkuste říct
0:58:05jak takovou banku filtrů naimplementovat
0:58:10jo potřebuju prostě posbírat energie
0:58:13z nějakejch filtru cifrou trojúhelníky s se budou jako postupně rozšiřovat
0:58:19tak bych chtěl nějaký rady jak to udělat
0:58:23bude takle počítat spekter
0:58:35tak
0:58:35jedna možnost by byla vo opravdu takový filtry navrhnout
0:58:41jo nějakou návrhu metodou prostě
0:58:43udělám si
0:58:45opravdickou sadu filtru to znamená tady budu mít _e
0:58:49vstupní řečový signál
0:58:51ten zavedu
0:58:52no prvního filtru tu tady tohleto bude třeba
0:58:58_e
0:59:01jedna tady tohoto budeme dva a tak dále takže jedna
0:59:05tady bychom měli druhej sintr a teda to do
0:59:10hele ty filtry by
0:59:11_e vypudili nějakej výstup
0:59:15jo takže tady vydali třeba
0:59:17Y jedna na
0:59:19Y dva na
0:59:22a tak dále a tak dále ale bychom potom na určitým rámci řeči třeba sto
0:59:27šedesát i _e vzorcích
0:59:30o sčítali druhý mocniny vzorků na druhou a dostal bych energii která leze z toho
0:59:35daného filtru
0:59:38to by nebylo moc příjemný
0:59:39tak
0:59:40chtěl bych ještě nějaký jiný návrhy
0:59:46jak
0:59:50abych _e věděli jak ale nevíme
0:59:54tak _e zkusme použit dycky jako
0:59:57když máte to kladivo a teďka máte jako vedle
1:00:00tu elektronikou tak
1:00:01že čte nástroj máme neděsme toho mohli zkusit jako uříznout nejsou i do té elektroniky
1:00:07tak zkusme použito co máme
1:00:09co máme k dispozici
1:00:11z mínus počítání vo vobyčejný skývu kepstra
1:00:15dneska jako první operaci
1:00:18fourierovu transformaci jo starou dobrou
1:00:21fourierova transformace co nám dá ono nám dá spektrální čáry takhle pěkně
1:00:30_e ve všech
1:00:32mnoha frekvenčních bodech
1:00:34který jsou rozmístěny vod nuly ač někde
1:00:37_e
1:00:39těsně před vzorkovací frekvenci
1:00:41to znamená že takovy
1:00:43běžný přístup výpočtu mel frekvenční cepstrální koeficientu je takový
1:00:48že prostě z těch spektrálních čar
1:00:51který nám udělá fourierova transformace
1:00:54uděláte
1:00:56_e absolutní hodnoty
1:00:59vezmete na druhou
1:01:02a potom se vezmou takovýhle
1:01:04charakteristiky
1:01:06jednotlivých filtru
1:01:08a ty se použijí jako váhy pro jednotlivý koeficienty _e samozřejmě absolutní hodnotě na druhou
1:01:16fourierovy transformace
1:01:19a normálně vlastně pro násobíte
1:01:22ty koeficienty danými filtry to znamená kdybych vám to ukázal třeba tady
1:01:27například u tohoto
1:01:29_e teď budu který budu prostě kecat _e tady bude dejme tomu
1:01:34raz dva tři čtyři pět šest sedum
1:01:38osum _e
1:01:40osum čar fourierovy transformace
1:01:43a my bychom si to mohli rozpočítat takže dejme tomu podle této křivky tenhle sebou
1:01:47násobit nula celá jedničko celá tři
1:01:50nula celá čtyři nula celá já nevím osum jedna
1:01:54a podobně tady tyhle prostě takhle si navazujeme normálně koeficienty vobyčejný vské fourierovy transformace
1:02:01po sčítáme a máme výstupy jednotlivých filtrů jo a s těma pak můžeme dál pracovat
1:02:08takže to todle sou že namalované _e jednotlivé filtry
1:02:14tady máme vlastně _e zopakováno co si mám teďka říkal
1:02:19_e děláme to vopravdu takže uděláme D F téčko umocníme vynásobíme trojúhelníkovým oknem
1:02:26a sečteme a tak dostanu výstup jednotlivých filtru
1:02:30a tetě nás čeká logaritmus
1:02:35a potom zpětná fourierova transformace
1:02:37jo a teďka ještě u té zpětné fourierovy transformace se tam používá jedna finta kterou
1:02:43tady nebudem brát detailně ale má takové docela pěkné odvození tak by vlastně koho zajímalo
1:02:48takto vyhrabu a
1:02:50_e můžem si to tady udělat kdy vlastně ta zpětná fourierova transformace je nahrazena
1:02:56tak zvanou kosinovou transformací
1:02:59která je příjemná tom že neobsahuje žádný _e žádný komplexní čísla
1:03:04jo ta kosinová transformace se dá použít
1:03:07tom případě že to spektrum je symetrické že je celé reálné
1:03:13že jo
1:03:14a _e že víme že ten výsledek musí být taky reálný když tady tyhlety podmínky
1:03:19platí přes všechno Ú kepstra platí
1:03:22tak si můžem dovolit tu zpětnou fourierovku _e nahradit
1:03:27tak zvanou diskrétní kosinovou transformací
1:03:30celé se nám to pěkně zjednoduší jo takže tady ten vzoreček se nemusíte určitě nazpaměť
1:03:35ale vězte že na základě výstupů jednotlivých filtrů
1:03:40jejich logaritmu
1:03:42je potom možné pomocí dete tečka
1:03:45dojít
1:03:47k mel frekvenční cepstrální klasicky
1:03:50tak teďka tady mám ještě takovou pěknou grafickou ilustraci
1:03:54abyste si dokázali představit jednotlivé informace které tam které tam pouze nebo jednotlivé operace které
1:04:00tam fungují
1:04:01krátkodobá nebo
1:04:03prostě obyčejných K _e diskrétní fourierova transformace
1:04:08tak krátkodobá znamená že funguje na jednom rámci řeší tedy na nějakých těch dvaceti milisekunda
1:04:14což odpovídá prostě třeba sto šedesáti nebo dvěma stům vzorkům
1:04:20všecky
1:04:22všecky _e jej výsledky vezmu v absolutní hodnoty
1:04:27tak bych to je doplněn že na druhou
1:04:33pro ženu to
1:04:35tou maskou banku filtrů
1:04:39logaritmem
1:04:42a uděláte diskrétní kosinovou transformaci kterou se dostanete
1:04:46K ke kýžený _m melfrekvenční _m
1:04:49která lním
1:04:51koeficientu stresu
1:04:53M F
1:04:54to co
1:04:55teďka ještě abyste si dokázali představit výsledky těch jednotlivých operací
1:05:00tak _e tady tohleto je _e jeden rámec řeči že nějaký
1:05:08tady bychom měli ten samý rámec řeči
1:05:11po
1:05:12preemfázi to znamená vyrovnání se kmitočtové charakteristiky s
1:05:17vytažení vyšších frekvencí a oknová ní
1:05:21jo to okno vání
1:05:24dobíháme tím hamming hammingovým oknem který vypadá takhle
1:05:29_e
1:05:30jenom pro připomenutí
1:05:32čím se dělá ta preemfáze
1:05:36toto vůbec znamená jsem řekl vyrovnání kmitočtové charakteristiky
1:05:41zvýšení podílu vyšších frekvencí
1:05:44že se to teda bude dělat
1:05:47tak byste s tohodle signálu dostali to je ten zprávu
1:05:52horní propust správně jo a _e eště vás budu dusit dál kdybyste tu horní propustili
1:05:59_e udělat _e
1:06:01co nejjednodušší jenom pomocí fire filtru který bude mít jenom jednu jediný zpoždění a jeden
1:06:06jedinej koeficient
1:06:08K by to bylo
1:06:14dobrý aby by to bylo vy byste to chtěli ještě brutálně jinak byste k klidně
1:06:18mohly sejí beztoho koeficientu obejít říkat
1:06:21vezmu současnej vzorek mínus minule vzorek
1:06:25a prostě tvrdý ode čítač
1:06:27_e čas něho
1:06:29nebo minulýho o T současnýho a
1:06:32to by potom _e vlastně vůbec nepropouští ho stejnosměrnou složku a to by nám vůbec
1:06:36nevadí
1:06:37tak _e jo _e tohle byly operace o kterých jsme tady povídali minule
1:06:42takže jenom jak _e zvýšit podílu vyšších frekvencí v řeči
1:06:47teď prosím vás _e tlustou černou čarou
1:06:50tady máte nakreslené _e vobyčejný s ke spektrum získané pomocí D S péčka
1:06:57a pomocí těch _e otečkovaných čáre czech jsou tady opravdický
1:07:01_e opravdický mel filtry
1:07:04kterých by mělo být
1:07:06dvacet tři
1:07:07se takový magický číslo který se používá schválně
1:07:17ano
1:07:21no _e já se jo i kalhoty tři no to je krása
1:07:26takže _e poté co vlastně
1:07:29po sbíráme takhle
1:07:32_e pomocí těch trojúhelníkových filtrů
1:07:35energie v jednotlivých
1:07:37pásem norských tak dostanu
1:07:40třiadvaceti bodový spektrum jo to znamená to je ta hrubá reprezentace spektra která nějak odpovídá
1:07:47tomu našemu _e roušku
1:07:51vidíte že tam ještě poměrně to veliká dynamika kterou srazíme
1:07:56logaritmem
1:07:59a
1:08:00toto je poslední výkřik
1:08:03a to je _e a to je diskrétní kosinová transformace
1:08:07toho _e toho milánský ho
1:08:10to znamená skills pek
1:08:12tak u té diskrétní kosinové transformace _e je to tak že si většinou jako lidi
1:08:18nedokážou přesně představit co to _e toto děla
1:08:22tak _e ta kosinova transformace podobně jako všechny transformace sou vlastně jako promítání nebo určování
1:08:28podobnosti
1:08:30tady tohle průběhu jakejma kouska má kosínů
1:08:34jo tak schválně si poďme _e pod nezkusili sto ty jednotlivý kousky kosínů jsou
1:08:40_e
1:08:41ten první koeficient nebo nultý koeficient se počítá takže
1:08:46vezmu
1:08:49vezmu stejnosměrný průběh
1:08:52a jenom to vlastně všecko posčítám mám pocit že ten _e nultý
1:08:58tady možná ani není ukázaný a nebo je to tady tenhle to teďka přesně neví
1:09:04ten druhý koeficient
1:09:06se počítá ta
1:09:08že vezmeme
1:09:11půlku kosínů
1:09:14a zjistíme jestli se tomu ten náš průběh
1:09:18jak podoba
1:09:21a zjistíme že se tomu podobá docela ale naopak že jo
1:09:24jo prostě tady _m _e dolů a tady toto D nahoru
1:09:28a pokud sedum podobá takle opačně
1:09:31tak _e poté co si vlastně pro násobíte
1:09:35vzorky
1:09:37toho černýho průběhu s tou
1:09:39tak zvanou bázovou funkcí ze kterou prostě jako násobíte všechno počítáte
1:09:44tak dostanete záporný číslo
1:09:47takže jsme někde tady
1:09:50_e schválně jak bude vypadat a další bázová funkce
1:09:57tam bude jedna celá perioda kosinu sto dobře pamatuju
1:10:03todle
1:10:04a teď teda jako _m bych se musel trošku bodu máte ale
1:10:09_e pokud
1:10:11tento průběh
1:10:12pronásobíme
1:10:14s tím černým průběhem
1:10:17tak ono to vypadá docela podobně
1:10:20jo
1:10:21dostáváme složky
1:10:23kladné záporné kladné o kdyby se nám navzájem věnujou
1:10:29amen a dostanu tady ten sme si ten pak už to nebudu dál malovat
1:10:32protože byste nesvedl ale _e prostě často jako by řekne ježišmarja transformace toto je to
1:10:39představit transformace většinou opravdu není nic jinýho
1:10:43než že máte nějaký průběh signálu nebo spektra tady v tomhle případě
1:10:48a teďka ta transformace má nějaké své
1:10:51tak zvané bázové funkce
1:10:54do kterých ten signál nebo to
1:10:57_e základní spektrum promítá se a teďka ježišmarja toto je to co to znamená promítat
1:11:03promítat
1:11:05znamená říkat si jak je to moc podobný
1:11:09a je jaksi říkat jak je to podobný
1:11:11no prostě takže ty vzorky které jsou
1:11:15nad sebou tak vynásobíte a všecko to sečtete
1:11:18jo to je celá podstata _e
1:11:21zcela podstata transformace
1:11:24tak
1:11:25tohle je ho v _e K má frekvenčním kepstrálním koeficientům
1:11:31ke spektru obecně
1:11:32teďka nevím vašeho přestávku jenom půl minutový oddech
1:11:36a
1:11:38jsem se podívat
1:11:39do L T tečka
1:12:07tak další oblíbené zima zvětšuje L P se
1:12:10lineárněprediktivní koeficienty nebo lineárněprediktivní kódování
1:12:16a nebo jenom
1:12:17lineární predikce
1:12:20tak to sou tady pude
1:12:23zopakujeme si rozřezané ho pepíka a
1:12:26signálový model toho
1:12:29co se pepikovi dětma se
1:12:31pak možná něco o tom proč lineární predikce a pak si něco řekne mu odhadů
1:12:36koeficientů toho filtru který vlastně reprezentuje naše artikulační ústrojí
1:12:42_e pak tam budou nějaké další detaily těm se zase dostane máš příště
1:12:48takže _e rozžhaveného pána se dneska viděli
1:12:52_e
1:12:53tohleto
1:12:56tady se vlastně snažím
1:12:59namodelovat nějak signál obě
1:13:02tu část která je nad hlasivkami jo to znamená
1:13:07tenleten plus trubky
1:13:09se budu teďka snažit nějak _e namodelovat pomocí
1:13:13číslicového filtru
1:13:16a teď
1:13:17tímto proběhnou poměrně rychle protože to trubku vlastně může namodelovat jako jakýsi filtr mají ty
1:13:25hlasivky se taky chovají částečně jako filtr
1:13:27kterým R hlasivky potom model hlasového traktu znamená od hlasivek aspoň pusu
1:13:33a konečně model vyzařování _e zvuku
1:13:37který mi říká jak se bude měnit
1:13:40nebo jak bude vypadat frekvenční zastoupení
1:13:43odpust si dál když to půjde ven
1:13:48a tady bude jako spousta rovnic jakýchsi koeficientů ale důležitý bude výsledek
1:13:54jak bude vypadat struktura filtru kterým to na modulu všecko dohromady protože když to potom
1:13:59budete _e implementovat mobilu
1:14:01tak vám bude srdečně jedno jestli jsou tam nějaké koeficienty které modulují vyzařování zvuku nebo
1:14:07nějakou dutinu někde budete chtít aby to mluvilo
1:14:12takže
1:14:13jenom
1:14:14poďme _e poďme po kouskách
1:14:19_e
1:14:21u těch hlasivek
1:14:24to dokážeme dát dohromady pomocí jakési dolní propusti
1:14:29která bude druhého řádu to znamená
1:14:33bude to filtr IIR
1:14:35ve jmenovateli bude jedna
1:14:38_e mínus něco krát Z na mínus prvou
1:14:42plus něco krát Z na mínus druhou jo tady těch konstanta za chviličku
1:14:47potom budeme mít _e
1:14:49hlasový trakt
1:14:51auto hlasového traktu řekneme že _e tam budu mít prostě za sebou kaskádu nějakých rezonátoru
1:14:57my sme si řekli že _e tam budou nejmíň dva jo prostě velká dutina malá
1:15:03dutina ale můžu si tam natahat víc
1:15:05aby to spektrum bylo _e
1:15:08přesněji zachycené a každý takových rezonátoru uděláme zase namodelujeme filtrem IIR druhou _e druhého řádu
1:15:18to znamená že
1:15:19ve jmenovateli bude _e jedna mínus
1:15:23něco krát Z mínus
1:15:25prvou plus něco krát Z na mínus druhou
1:15:30jo teďka prosím vás tady mám nějaké parametry
1:15:33_e alfa Í beta Í které nám určují polohu a šířku těch rezonanční frekvencí
1:15:41ale na to teďka prosím vás zapomeňte prostě je to vobyčejný _e příček
1:15:45jeden takový sestřiček modeluje jeden
1:15:49rezonátor
1:15:50a když těch rezonátoru budete chtít dat spoustu do série
1:15:54tak prostě takových příčku uděláte za sebou
1:15:57_e několik a jejich _e
1:16:01jejich přenosové funkce se navzájem budou násobit jo to znamená tak bysme měli
1:16:09jedna
1:16:11jedna lomeno nějaký jmenovatel krát jedna lomeno nějaký jmenovatel krát jedna lomeno nějaký jmenovatel a
1:16:19dokážeme to napsat takže vlastně všecky ty jmenovatele zapíšem pomocí nějakých koeficientů a před těmi
1:16:25přeměnám jako je P
1:16:27velké
1:16:28což znamená násobení
1:16:30jo takže tohle je vlastně ta hlavní část ten hlasový trakt
1:16:34a pak tam budu mít eště model vyzařování zvuku
1:16:39tady tenhle filtru sme někdy viděli ne
1:16:42toto je
1:16:43to známe
1:16:52to horní propust dolní propust
1:16:55nic
1:16:58to byl za která
1:17:00tak bych se možná mohlo čas podívat se tam mám napsané
1:17:04nebo používat nějaký
1:17:06jakou lapačky lůzy _e bych to zakryl no jo no tak to je horní propust
1:17:11a mimochodem jsme viděli u preemfáze něco velmi podobného jo
1:17:16viděli jsme jedna mínus nula celá devět
1:17:18Z na mínus prvou
1:17:20což byla taky horní propusti no a teďka když to všechno dáme dohromady
1:17:25hlasivky hlasový ústrojí vyzařování zvuku
1:17:29co musím udělat
1:17:30že chci tady tyto tři přenosové funkce
1:17:34spoj
1:17:37jak na to budu
1:17:39když chci jenom jednu jedinou přenosu
1:17:43no tak mu nejsou kaskádě že jo to je prostě sériové zapojení hlasivky trubka
1:17:49pusa to znamená že navzájem vynásobím
1:17:53tak a teďka je tady taková vošklivá veliká rovnice
1:17:58ale naštěstí _e se tady tou rovnicí dá něco dělat
1:18:03a my totiž můžeme říct že _e nějaké konstanty tady jdou v nule
1:18:08to znamená tady
1:18:10dostávám cosi jako
1:18:14co si jako
1:18:16E na mínus prvou
1:18:20_e pardon
1:18:21z na mínus prvou
1:18:23na druhou a když se podíváte
1:18:26co s toho z toho vychází
1:18:28tak vlastně čitateli dostaneme jedna mínus na mínus prvou tady jedna mínus na mínus prvou
1:18:33na druhou
1:18:35tak se s toho můžeme velice elegantně bavit
1:18:38a máme _e čitateli
1:18:41obě čínskou jedničku
1:18:44že hrozně příjemné protože jak vypadá filtr který má čitateli jedničku
1:18:53když tři
1:18:57když budu síť vrátím se
1:19:01do takového
1:19:04pro přednášky vo zpracování signálu a teďka tady někde mám
1:19:08schéma obecného filtru
1:19:11tak mně řekněte k vypadá filtr kterýma čitateli jedničku
1:19:17ta levá část moment co
1:19:19ne nejen ta levá část in ta pravá část jo prosím vás
1:19:23to se v čitateli tak odpovídá té vstupní části tam kde se zpožďujou vstupní vzorky
1:19:28násobí se nějakejma koeficientem a
1:19:31a to tady prosím vás vůbec nebude
1:19:34proč karet
1:19:35vstupní vzorek poleze přímo do sčítačky
1:19:39a jmenovatel odpovídá výstupní části
1:19:42to znamená tam se zpožďuje výstup
1:19:46násobí se koeficientama zase se zase se přičítá jo
1:19:50takže já to bude mít usnadněn _e tím
1:19:53že tam žádná vstupní část nebude
1:19:58a
1:20:00tyhlety koeficienty
1:20:03_e samozřejmě mají nějaké hodnoty ale to mně teďka vůbec nebude zajímat nebude zajímat pořád
1:20:10takového filtru
1:20:12jo k těm koeficientům totiž _e za chvilku dojdeme jinou cestou
1:20:17zásady toho filtru bude _e bude jaký tady mám nejvyšší hodnotu Z na mínus druhou
1:20:24_e
1:20:26tady mám nějaké K řekněme že bych takhle chtěl namodelovat pět rezonátorů pět prostě různých
1:20:33rezonanční frekvencí
1:20:35tak mně řekněte
1:20:37jaké nejvyšší mocnině se tady to zetko nebo nejnižší mocnině
1:20:42bude _e bude objevovat
1:20:45že tam nějaký výraz sami Z na mínus druhou
1:20:49a teďka já takových výrazů mám
1:20:52pět závorkách vedle sebe a všecky ty závorky pro násobit
1:20:57mínus řeka jo dobrý takže když to káčko bude pětka ten tam bude Z na
1:21:01mínus desátou
1:21:03jo
1:21:04pak tam budu mít eště jedno
1:21:08z na mínus prvou
1:21:09který víde tady téhleté _e z této závorky
1:21:17to znamená že bych měl vlastně mít _e
1:21:20nejnižší dát toho zetka nějaký Z na mínus jedenáctou
1:21:24no a to je tady někde spočítáno prosím vás
1:21:28_e já se na to velice často vykašlu a volím si něco rozumného nějaký sudých
1:21:33dát takže taková rozumná hodnota
1:21:36řádu
1:21:37toho číslicového filtru který toto všecko
1:21:41_e vezme do uvaří který toto všecko na modeluje
1:21:44tak bude prostě _e deset
1:21:46nebo když budu mít
1:21:49vyšší vzorkovací frekvenci než telefonní
1:21:52tak třeba šestnáct
1:21:54jo to znamená jenom prosím vás M a vystrašil jakýmsi skládáním _e přenosových funkcí
1:22:00důležitý je to co s toho víde vyjde s toho obličej nízký
1:22:03IIR filtr
1:22:06tedy
1:22:07a to triviálním čitatele jenom jedničku to znamená leze do něho jenom vstup
1:22:13a má jmenovatele
1:22:15který má krát prostě deset nebo šestnáct podle toho _e
1:22:20podle toho co si zvolíme
1:22:22jo takže eště jednou abychom si to opravdu zopakovali tenhleten filtr
1:22:30u
1:22:35na ten filtr bude mít
1:22:37přímo vstup
1:22:39N
1:22:41tohle tam nebude
1:22:44a _e tady budeme mít
1:22:48deset
1:22:49zpožďovače k
1:22:51a budeme tady mít
1:22:52deset koeficientů
1:22:55a jedna
1:22:56až _e deset
1:22:59tak teďka měli sme nějakou klasifikaci filtru měli sme si R
1:23:04čistý IIR a obecný Í R tam byste ho zasadili takový filtr
1:23:10čistý IIR jo Í R je nekonečná impulsní odezva protože opravdu ten filtr kterej požírá
1:23:16si vlastní výstupní vzorky
1:23:18tak si jako vystačí some a bude si pořádně co generovat
1:23:23a _e je čistý protože nemá tu vstupní
1:23:27nemá to vstupní část
1:23:29tak
1:23:31tak sme si pěkně řekli _e
1:23:35ku
1:23:38jo
1:23:39pěkně sme si řekli jak teda budeme _e
1:23:42modelovat _e to artikulační ústrojí
1:23:46že to bude vobyčejný scheme IIR filtrem
1:23:50_e tetě _e jako je krásný že vím teda kterej filtr to bude ale ještě
1:23:55bych potřeboval znát jeho koeficienty
1:23:57a to nebude
1:23:58zcela triviální o tom si teďka budeme povídat
1:24:02takže _e nejprve o tom
1:24:06jak to teda probíhá když do takového filtru pustím
1:24:09nějaké buzení tady vám prostě generátor buzení
1:24:15který produkuje nějaký budící signál jo tady mám značený jako Ú N
1:24:22tady je prostě knoflík volume
1:24:25jo
1:24:26géčko který udává jak ten výstupní signál bude velký
1:24:31a tady je
1:24:34ten číslicový filtr _e jedna lomeno A Z
1:24:38který je čistý IIR
1:24:41a ten bude produkovat výstupní řeč
1:24:45no a _e já bych si mohl
1:24:48zkusit napsat _e tu rovnici která popisuje chování filtru
1:24:54když mu přivedu nějaký vstup jaký bude výstup taktika dva zase trochu po zkouším jak
1:24:58se ta rovnice menuje u číslicových filtrů
1:25:03tři možnosti buď semene diferenciální diferenční nebo a milion ať
1:25:12tak ta druhá bys diferenčního disk bacha diferenciální je ta C u spojitých systémů s
1:25:17tou to si radši nezačínej _m
1:25:19takže _e diferenční rovnice takového filtru zase si ukažme to jeho schémátko
1:25:26když mu na vstup no
1:25:32mu nastup _e
1:25:35přivedu signál G krát Ú N
1:25:38tak tady ten výstup
1:25:39bude tvořen vstupem
1:25:42rovná se G
1:25:44u no
1:25:46já se omlouvám že jednou mám ty závorky kulaty podruhý hranatý o to _e nemocnice
1:25:51mínus A jedna
1:25:53Y N mínus jedna
1:25:56mínus _e dvě
1:25:58Y
1:25:59N mínus dvě
1:26:01a máš jak se ti a
1:26:03Y _e teda pardon
1:26:06a P
1:26:08Y N
1:26:10mínus T
1:26:11jo
1:26:13diferenční rovnice
1:26:16tetě když to budu chtít zjednodušit abych se neupřel roku
1:26:20tak _e napíšu mínus suma
1:26:25a tady něco špatně
1:26:29pardon já jsem já sem to trošku zvrtal protože já jsem to výstupní řeči označil
1:26:33teskem
1:26:34_e tam sem navazovaly D Y i takže ne prosím vás výstup toho filtru je
1:26:38S jo omlouvám C protože to prostě tak
1:26:41tak _e teď teda jako _e perfektní vím jak tu rovnici napsat
1:26:46ke čím bych to vybudil ale mám problém s těmi koeficienty A Í
1:26:51o kterých netuším
1:26:54jak mají být velký
1:26:56takže
1:26:57poďme
1:26:58zkusit sepne zkusit spočítat
1:27:02budete počítat jako zvláštní metodou
1:27:05když si vlastně řekneme tady _e toto je člověk
1:27:12a u toho člověka
1:27:14při představuju že má prostě sobě nějaké buzení
1:27:18že má sobě nějaký filtr jedna lomeno A Z
1:27:22a toto je vlastně hranice kdy když toho člověka nechci kuchař skalpelem
1:27:27dokáže se dostat k datům to znamená tady
1:27:31tady je signál S N
1:27:33a ten dostanu
1:27:35jo hrozně rád bych se mu napíchl sem
1:27:38a nebo přímo viděl koeficienty toho filtru ale mám smůlu protože to je prostě schované
1:27:43nevíme uvnitř tomu pánovi
1:27:45a řezat emil nechce takže tohle sou jediná viditelná data
1:27:49takže _e já na to pro takovou flintou
1:27:53já řeknu _e asi udělám filtr který bude vlastně inverzní k tomu co má ten
1:27:57člověk zabudovaných sobě
1:28:00ten filtr bude _e Z
1:28:02který bude mít naopak jenom čitatele
1:28:05zase zeptám jakýho charakteru bude tady ten filtr ten bude firem IIR čistý nebo year
1:28:10špinavý
1:28:13to bude čistej fire že jo
1:28:16a na konci tady tohoto filtru budou odebírat
1:28:20nějaký chybový signál
1:28:23a tetě prosím vás je docela zajímavé a dá se ukázat že když _e budu
1:28:29tak dlouho nastavovat koeficienty tady toho filtru a z hvězdičkou Z
1:28:34až bude energie tady toho ví _e signálu na výstupu minimální
1:28:40tak jsem právě našel
1:28:42optimální koeficienty
1:28:45toho filtru a hvězdičkou
1:28:48které budou perfektně sedět nebo match o what tady ty koeficienty které sou schované vevnitř
1:28:55_e člověka
1:28:57jo tady prosím vás téhleté větě kroutíme parametry filtru tak dlouho
1:29:02dokud není energie signálu na výstupu minimální se také říká identifikace parametrů nějakého skrytého systému
1:29:08který je
1:29:10tedy je tady prostě na levé straně vo té _e o té nepřekonatelné bariéry jo
1:29:14takže když někde jako uvidíte identifikace parametrů
1:29:22tak _e to je právě to co se tady snažíme dělat
1:29:25takže poďme _e si to zkusit nějak
1:29:29popsat
1:29:30ale předtím eště neště to bude popisovat tak si řeknem prostě tady tomu celému
1:29:35proč se to je hradce
1:29:36říká lineární predikce
1:29:40_e
1:29:41ta lineární predikce eště prosím vás to tady trochu zjednodušíme a tady mám nějaký rozděleny
1:29:47koeficienty filtru člověkovi který budou a V
1:29:51tady budou a hvězdičkou Z _e ty koeficienty ze kterým a budu _e dekterema budu
1:29:56hejbat
1:29:57a já prostě předpokládám že sem tak hrozně chytrej že se mně to vyšlo a
1:30:01že už sem identifikoval takže se tady na to hvězdičkový kašlu a budu to všechno
1:30:06značí ten omáčka má
1:30:08enom proces tu jedničku nikdy neuvidíte
1:30:11tak _e
1:30:13my se _e mise zkusíme zaměřit na to
1:30:16proč takovej filtr
1:30:20který _e který bude
1:30:23zapsán pomocí polynomu A Z to znamená bude tam jedna plus A jedna
1:30:28Z na mínus prvou
1:30:31_e
1:30:33pardon tam byly
1:30:35vlastně mínus A jedna Z na mínus prvou
1:30:40ne momentových to úplně nezhojí ti omlouvám se
1:30:45jo prostě bude to polynom ADT facto tomu k tomu jeho změní dostanu za chvilku
1:30:50tak proč tomu říkáme lineární predikce jo protože na něho vlastně vstupuje obyčejní signál
1:30:56vystupuje nějaký éčko a teďka proč proboha lineární predikce tak si to zkusme trošku rozepsat
1:31:02_e teče _e takové do taková otázka když se máte podrbat ze levým uchem tak
1:31:08to uděláte kterou ruku
1:31:12a to udělám normálně levou jo lineární predikce předpokládá že se založení uchem drbete pravorukou
1:31:18protože začneme takovým docela
1:31:20_e šíleným rozepsáním polynomu A Z
1:31:24který je jedna mínus jedna mínus A Z
1:31:30jo to je prosím vás jako kdybyste chtěli říct mám stokorunu a řekli to formou
1:31:34máme jedna mínus hranaté závorce jedna mínus sto korun
1:31:40jako je to je to dobře ale to divně ale dobře tak a my tady
1:31:43toto skutečně budeme dělat poďme se teďka podívat
1:31:47co sme vyrobili
1:31:49_e tímto zápisem
1:31:51takové jednodu se nejednoduché schémátko
1:31:56do kterého leze signál S N vylézá signál N a je tam prostě filtr _e
1:32:01zend
1:32:02sme přepsali nebo pře kreslili _e takovoudle družičku
1:32:07kdy máme signál S N který nám vlastně leze přímo
1:32:12to je tady
1:32:13tato jednička jo
1:32:16potom tam mám filtr jedna mínus A Z
1:32:20který zpracovává ten samý signál
1:32:24a tenhleten signály od toho původního odečten
1:32:28tady znamínko mínus
1:32:32a já dostávám ze se zase zpátky
1:32:35_e
1:32:36signál E N jo když si představíte jak tady toto schéma to funguje tak je
1:32:40to opravdu naprosto ekvivalentní tomu vlevo
1:32:43teď pro sem tady toto strašné harakiri _e dělal
1:32:48já se tam sem to z jednoho důvodu
1:32:51a to proto že vlastně tady ten spodní filtr
1:32:54se dá teďka vyložit nebo interpretovat jako prediktor jako předpovídá ač toho s současného vzorku
1:33:03protože to takhle dá dělat
1:33:05je to proto
1:33:07že _e
1:33:11dyž máme
1:33:13tady
1:33:15tenleten výstup
1:33:19R N
1:33:20tak je to vlastně
1:33:24pokud _e pokud ten náš polynom A Z
1:33:28je jedna plus A jedna Z na mínus prvou a šlus chroch rok pro
1:33:33a P
1:33:35Z na mínus T
1:33:36tak ten signál N je _e
1:33:42N
1:33:43plus
1:33:44a jedna
1:33:46S N mínus jedna plus
1:33:48a šlus _e P S
1:33:52N mínus P jo
1:33:55vobě čenský prostě zápis výstupního signálu _e
1:33:58teďka proto se podívat jak je dám tady tenhleten _e signál S
1:34:04styl do Ú N
1:34:06ten je dán jako
1:34:09_e
1:34:10polynom jedna mínus a ve kterými jsem to je ten vstupní signál
1:34:16a jedna mínus A Z
1:34:20si jednoduše zapíšu jako jedna mínus to nahoře to znamená jednička se mi tam vyruší
1:34:26to bude tam mínus A jedna Z na mínus prvou mínus pro chroch pro až
1:34:31mínus a P
1:34:32Z na mínus této
1:34:34to znamená že ten signál S jedničkou N bude
1:34:38_e mínus
1:34:40a jedna
1:34:42S
1:34:43N mínus jedna
1:34:45mínus
1:34:46až mínus a P
1:34:48S
1:34:49N
1:34:50mínus T
1:34:53jo všimněte si prosím vás jedné důležité věci
1:34:56ten _e vzorek S T ledničkou N
1:35:01odhaduju pomocí minulýho před minulýho před minulýho až vzorku vzdálený ho vlastně minulosti vo P
1:35:09takže běžně vo deset vzorku ale nikoliv ze současnýho
1:35:14to znamená já opravdu si můžu říct no jo takovéto vlastně nějaký odhad současnýho vzorku
1:35:20těch minulých kde tady té spodní větví prostě ta současný vzorek neznám
1:35:26a
1:35:28jaká je tedy vlastně potom interpretace toho
1:35:31toho éčka
1:35:32co voni můžu říct
1:35:35tady odhad
1:35:38tady je
1:35:40správná hodnota skutečná cédéčko
1:35:43prosím
1:35:45_e nulu no nula když to je správně ale jako my plně
1:35:48většinou správně nedáte
1:35:50vy to musíte udělat jako to jako když se člověk prostě
1:35:54blíží ideálu
1:35:56list výrobek
1:35:58taky prostě byste chtěli ideální ale jako se slovy někdy opěrného řekne to sprostě tak
1:36:03se mi daleko přesně nedáte ale snažíme se k němu blížit
1:36:08_e můžete ho popsat nějakou kriteriální funkci jako že třeba o pití dva trestný vody
1:36:12jedno sprostý slova čtyři prsty a tak dále
1:36:15takže by se snažíte samozřejmě jako takové škaredé chování minimalizovat
1:36:20a tady se snaží minimalizovat to éčko
1:36:22co to éčko je tak bysme tomu řekli
1:36:30_e vlastně to špatný to éčko jo a je to chyba predikce je to vlastně
1:36:34ten správnej signál ten opravdicky
1:36:37mínus
1:36:38ten predikovány
1:36:40jo to a my sme před chvilkou říkali že _e to téčko budu chtít _e
1:36:45nasadit tak aby bylo co nejmenší
1:36:49a v tom případě že bude co nejmenší tak vlastně ten prediktor bude fungovat
1:36:54co nejlépe protože prostě bude produkovat takový hodnoty který se budou se nejlíp
1:36:59blížit vstupu aby éčko bylo aby véčko bylo co nejmenší
1:37:04jo takže toto je prosím vás _e jako taková mentální klička
1:37:09aby si člověk uvědomil proč se tady tomu celýmu zmatku říká _e říka lineární predikce
1:37:19my to za chvilku budeme _e za chvilku nevyužívat
1:37:22jo takže prosím vás jenom _e
1:37:24kompaktní popis toho predikovanýma signálu S N
1:37:28je tady je to prostě jako mínus nějaká suma
1:37:32koeficienty krát
1:37:34minulý vzorky
1:37:37tak _e tady je zapsána chyba predikce
1:37:42to znamená to ten skutečnej signál mínus ten předpovězené ji
1:37:49to jenom nahrání s tím jak sem si ten chybový _e nebo ten předpovězený signál
1:37:55zapsal _e na _e minulým slajdu
1:37:59a když se podíváte semka tak je to vlastně
1:38:02zase zpátky
1:38:04_e ten výsledek který jsme tam měli nakresleny před chvilkou znamená S N
1:38:10plus
1:38:11a jedna
1:38:12S N mínus jedna plus bla a s plus a P
1:38:17S N mínus T jo takže dostáváme zase to ste jenom sem to říkal pro
1:38:22vysvětlení
1:38:24o co se jedna
1:38:26_e
1:38:30tetě _e
1:38:32když budeme
1:38:34získávat ty parametry
1:38:36tady touhletou metodou
1:38:39to znamená budeme minimalizovat chybu predikce
1:38:43tak _e to má tu fajn výhodu že vlastně _e získáme ty koeficienty
1:38:50které _e jako kdyby má člověk sobě
1:38:55které nevidíme
1:38:56teďka mě prosím vás řekněte jednu věc když _e
1:39:00ten člověk má sobě prostě nějaký ten
1:39:03nějaký buzení nějaký G krát Ú N
1:39:06a teďka prostě ten človíček má sobě filtr _e Z
1:39:12jedna lomeno A Z jo tady je tady je to nepřekonatelná hranice
1:39:17a teďka my uplně perfektně namodelujeme
1:39:20filtr _e Z
1:39:22tak by mě zajímalo co tady dostaneme na výstupu
1:39:27buzení jo zase vlastně _e tohle se nám navzájem vyruší jo vykrátí že jo
1:39:32a dostaneme se k buzení to znamená budeme mít k dispozici budící signál
1:39:37jak má člověk na dva si skala přítelem _e nebudeme muset kuchár
1:39:42a druhá jako příjemná věc _e tady u té metody je že ty koeficienty do
1:39:47u docela snadno určit pomocí normální soustavy lineárních _e rovnic
1:39:53tak poďme se podívat na to jak to
1:39:57jak to udělat
1:39:59první věc je že si musíme nějak vyjádřit tu chybu
1:40:03_e nebo energii chyby lineární tedy
1:40:07_e kdy
1:40:08chyby uděláme úplně jednoduchou se takže prostě vezmeme nějaký _e nějaký úsek signálu
1:40:14zatím nebudu říkat detail nějaký úsek signálu protože pak tom budou nějaký ještě čachry
1:40:20támle vezmeme chybu lineární predikce
1:40:25všecky vzorky dáme na druhou
1:40:27a všecky sečteme
1:40:29jo a tady toto
1:40:32teď pro nás bude cílová funkce robot kriteriální tomu někdy říkáme
1:40:36kterou budeme chtít _e minimalizovat
1:40:40tak a teďka prosím vás kdo z vás
1:40:43_e kdo z vás poslouchal dobře v matematice
1:40:46mýmu úkolem je tady tohleto éčko udělat co nejnižší
1:40:55a přitom hledám
1:40:58koeficienty filtru
1:41:00_e tady mám _e je
1:41:03hledám koeficienty filtru a je
1:41:07iont eště zamaluju ne není nedívejte sets a tabulu teďka
1:41:11se musím to musím udělat
1:41:14abych ty koeficienty ale _e a je našel
1:41:19ste sklopit zraky pracovat je tady do očí
1:41:26když hledám prostě ve mám nějakou funkci velký éčko
1:41:32která je funkcím koeficientů a je jo protože já sme může jako různě kroutit mydlit
1:41:37a teďka to téčko se podle toho bude _e podle ní bude zvyšovat nebo snižovat
1:41:42a teďka za úkol najít takovou sedu sadu koeficientů _e je aby to éčko bylo
1:41:47co nejmenší
1:41:48jak na to budem
1:41:50matematicích
1:41:55no dobrý instalujte další metodou byste mohli zkusit pokud by to nešlo vypočítat analyticky ale
1:42:00vono tady tohle kupodivu de
1:42:02takže když to sem úplně přesně
1:42:05tak jak
1:42:07máme úplně vobyčejný s ke jednorozměrný případ jo máte prostě nějakou funkci
1:42:13teďka ta funkce mají _e je funkcí jedné proměnné a vy máte najít její minimum
1:42:19protože vo to vám de jo vy chcete vy chcete to éčko co nejmenší
1:42:25takže derivace že jo a to z derivaci
1:42:28derivaci nad rovnou nule
1:42:31a pokud _e bouda tak nám z toho vypadne nějaký výraz pro hodnotu _e X
1:42:36jo takže to zkusme tady
1:42:39_e poďme si
1:42:42poďme si udělat _e opravdu
1:42:46_e derivování tady tohoto výrazu
1:42:50podle jednotlivých koeficientu
1:42:53jako tady ty rovnice vypadají krutě ale _e zjistíme že to není
1:42:58tady není jako až tak s až tak hrozné
1:43:01mám tady vlastně vyjádření té
1:43:05mám tady vyjádření té chyby predikce kterou sme _e kterou jsme ukuchtili
1:43:10na předchozím E na předchozím slajdu jo
1:43:18to znamená
1:43:20_e bude tady ten skutečný signál
1:43:24krát tohle celé a aby z toho byla energie
1:43:29tak musím všechny tyhle hodnoty dát na druhou a sečíst je přes nějakých N vzorků
1:43:34signálu kde těch N je to zatím _e to sem vám zatím zamlčel
1:43:39a tetě si vy jej dat jsem to udělal pro _m
1:43:44teď si vyberu _e jeden koeficient a je
1:43:48a podle něho budu derivovat
1:43:51jo a připravme se prosím vás na to že těch koeficientů je deset
1:43:55to znamená budu derivovat potom podle nějakýho jinýho je _e je a ještě podle jinýho
1:43:59a dostanu deset takových rovnic
1:44:01který mě dají soustavu v tomhle případě deseti rovnic o deseti neznámých
1:44:07rumy každý com to dokáže pohody vyřešit jo takže poďme se podívat jak _e jak
1:44:12probíhá _e ta jedna derivace
1:44:14protože on je to docela zajímavé
1:44:16tak _e mám tady prostě koeficient a je podle kterýho nervuju
1:44:21_e a mám tady nějakou funkci
1:44:24kterou máme zderivovat
1:44:28_e když je ta funkce
1:44:31sumu vaná přes _e nějaký N vzorků tak se s tím nemusím babrat prostě tosu
1:44:37můžu opsat
1:44:38jo takže vidíte že _e že ta suma prostě že se s ní nic neděje
1:44:43a mám funkci kde hranatá závorka nějakej vnitřek pravá hranatá závorka na druhou zase pamatuju
1:44:50si pamatuje jak se derivuje mocnina na druhou
1:44:56jako dvakrát ta funkce že jo
1:44:59tak si všimněte že to tady je zopakovaný dva S N plus
1:45:03tady ta sumička
1:45:05uzavřená hranatá závorka už tento dům jsem to na druhou není
1:45:09ale teďka bacha
1:45:11když zderivuj u takovou složenou a složitější věc tak tam musí eště být tak vona
1:45:16derivace vnitřní funkce že
1:45:18a u té derivace vnitřní funkce bych chtěl abyste se chvilku zamysleli
1:45:24a řekli si jak se vlastně ta vnitřní funkce derivuje
1:45:30tak
1:45:31závisí prosím vás hodnota S N na koeficientu a je
1:45:36ne takže tam kde derivace nula vpohodě jo
1:45:40tak se musíme zaměřit tady na tu sumu
1:45:43a poďme si to sumu rozepsat jo protože jako suma
1:45:47lidé znalí už to dokážou z hlavy ale lidé neznalí ne ta suma se dá
1:45:52zapsat takhle jako a jedna
1:45:54S N mínus jedna plus
1:45:57chroch rok pro potom je tam někde a je krát S N mínus je
1:46:04plus měněna až plus _e T S N mínus P
1:46:10a teďka mě prosím vás tady tenhleten víra zderivujete podle a je
1:46:18jo českou ostatních toho vypadne
1:46:21todle repríz todle ne pryč a zbyde tam jediná věc která sedí vedle a je
1:46:26a to je mínus je
1:46:28to znamená že já dostáváme se tady tenhleten výraz jako derivace vnitřní funkce
1:46:34_e teďka užití musím udělat jenom nějaký nějakou reorganizaci
1:46:38_e ta dvojka kterou jsem dostal
1:46:42tak _e ji můžu klidně hodit na druhou stranu a utopit i v nule to
1:46:46znamená to stanic nebude
1:46:49_e dostávám tady suma S N krát
1:46:53S N mínus je
1:46:55přes _e
1:46:56přes všechny vzorky
1:46:59a tady si můžu dovolit takovou fintu která se menuje otočení pořadí suma
1:47:05to znamená já si napřed dám sumu přes _e ty koeficienty
1:47:10_e Í
1:47:11a potom si dám sumu
1:47:14přeze všechny hnedka
1:47:17která bude obsahovat S N mínus T S N mínus je
1:47:22tak _e
1:47:23teďka aniž bych vám ukázal pokračování tady té pohádky
1:47:27tak by mě zajímalo jestli vám _e něco říkají výrazy typu sumace přes všechny vzorky
1:47:35S N S N mínus je
1:47:38_e
1:47:41konvoluce
1:47:43pozor jo prosím vás konvoluci
1:47:47se běželo přes nějakou pomocnou proměnnou
1:47:50a jeden z těch signálů musel být otočený
1:47:54a výstupem té konvoluce
1:47:57byla zase řada vzorků čase
1:48:00tady nic votočený ho není a běžím přes normální časovou proměnnou
1:48:04a už sme to tady dneska měli jako kdyby mě tady tahleta _e tahleta
1:48:11suma určovala jak moc je podobnej signál S N si hospodinu variantou S N mínus
1:48:17je
1:48:19a ta podobnost
1:48:21to _e se říká jak
1:48:24když se tedy účinně
1:48:26_e
1:48:28průběh mého vrávorá ní je podobný množství
1:48:33škopku který si dám večer hospůdce
1:48:36co to je působit prostě zajímavě
1:48:39tak řekněte prostě jako
1:48:41moje výkyvy jsou korelované tím kolik toho vypiju jo tak znamená tato teko relace
1:48:49a tady ty výrazy budou korelační koeficienty
1:48:53a to jaký to budou korelační koeficienty to si povíme příště
1:48:57takže _e prosím a
1:49:00_e na půlsemestrální zkoušce to bude tady do tohodle vodu
1:49:06co s toho dokáže vy derivovat to ještě nevím ale si tady do tohoto černýho
1:49:10puntíku
1:49:12příští
1:49:14příště zkouším
1:49:15děkuju vám za pozornost a
1:49:18pěkný týden