0:00:07se omlouvám za to byl mezku to sem tady hrál na začátku ale jestli se
0:00:10s si někde vyzkoušeli psát tady na tomhle když teror kalibrovaného píše to o půl
0:00:15centimetru vedle rush nemáte hroz tužky
0:00:17tak vám to nepřejou protože
0:00:20po přestávce teda no po přednášce vydobyla normálně jistá sebevražda případně odvoz
0:00:25no černovic
0:00:26tak _e
0:00:28první věc administrativní
0:00:30začnu vás hnedka zkraje otravovat s tou nejpříjemnější věcí a to je půlsemestrálka debugging chcete
0:00:38a velkou hradilo knihu
0:00:41kniha života
0:00:46_e ně by se docela líbilo kdybychom tam dokázali dat _e toto vám budu vykládat
0:00:50dneska
0:00:52to znamená sem dobře slyšet no nebo ne jo dobře a když mluvím tadle normálně
0:00:58když nervů tak ještě pořád dobře fajn
0:01:00takže se kdybychom tam dokázali za to co bude dělat dnes příští týden
0:01:05takže tak nejdříve přespříští týden anebo někdy potom
0:01:09jestli už máte nějaké plány
0:01:11linek předmětu
0:01:12neříkejte
0:01:14_e
0:01:16teďka máme třetí tina semestru
0:01:19příští týden ne přespříští je možné se pátý týden potom bych nerad protože služeb manner
0:01:25nich prázdninách
0:01:26_e troš potom třeba
0:01:30_e pondělí jednadvacátého
0:01:35to špatný
0:01:37a my na
0:01:39_e tak za dva týdny vode dneška
0:01:42pondělí jo tím míň toho budete mít samozřejmě tak jo
0:01:46dobrá takže se sedmého března
0:01:53bude půlsemestrálka
0:02:02a vzali bychom tam prostě tohoto stačím udělat do příští přednášky dokonce
0:02:08abych doktorát udělal operace
0:02:11a jestli do nedodělám tak tam nebude
0:02:14tak sme hotoví z administrativou to je fajn
0:02:17hřbitov předešlo takhle rychle
0:02:20a poďme do práce
0:02:24takže _e to máme dneska za úkol dneska bych chtěl do je vlastně takový ten
0:02:30kondenzovaný
0:02:31je se sklo
0:02:33to znamená hlavně se podívat teďka zkraje na lineární filtraci a trošku C refresh know
0:02:39a potom _e z se mrknout na nějaké základní parametry které dokážeme vykousat z řeči
0:02:45to znamená tak do poloviny přednášky to ještě pořád bude úplně obecně o signálech
0:02:50a od poloviny přednášky to začne být trošku _e specifičtější o řeči
0:02:56jestli si pamatujete tak minule jsme dělali nějaký základ tady toho víc o tu ze
0:03:00zpracování signálu takže sme tam povídali o frekvenční _e transformaci a vám jenom v rychlosti
0:03:06ukážu to co sme viděli minule dělal jsem to tady dokonce matlabu
0:03:10když prostě chci spočítat nějaké spektrum a pomocí D F téčka _e řeči tak si
0:03:15dva v nejprve jak jedné řečový rámec nebo kus řeči musím vybrat takže většinou prostě
0:03:21načtete nějaký signál
0:03:23a ten příslušný rámec si nějak vyberete já tady používám nějakou svoji funkci ale není
0:03:29nic jednoduššího nešíří prostě X bude _e esko vod vzorku deset tisíc
0:03:36do vzorku deset tisíc _e sto padesát devět jo prostě
0:03:40někdo matlabu si vyberete
0:03:42_e to zajímavé na co chcete koukat
0:03:45potom _e když de vo to základním frekvenční transformaci
0:03:48tak je to děsně složité protože
0:03:51prostě _e
0:03:54zavoláte
0:03:56skoro to ani nemůže najít na tom slajdu když potřebujete spočítat spektrum tak prostě zavoláte
0:04:00F T
0:04:02a máte ho
0:04:03a i u vás tady občas budu nutit dat nějaké rozumné hodnoty na osu i
0:04:09to znamená pokud tam nebudeme chtít čísla vzorků od je od jedničky do sto šedesátky
0:04:15tak by bylo docela dobrý si _m vybudovat jakou frekvenční osu která vezme v úvahu
0:04:20že já jsem teďka spočítal vzorky
0:04:22_e s vod nulté frekvence až skoro do vzorkovací ale ne úplně docela protože jsem
0:04:28se zastavil jeden vzoreček přední
0:04:31a když si jenom představíte se tady tyhlety operace dělají tak tady toto
0:04:36mi udělá _e sekvencí čísel který du vod nuly až skoro do jedničky
0:04:42jo sou to nula čísla nula až sto padesát devět po normovaný stošedesátku
0:04:46a když to potřebuju roztáhnou potom na frekvenční osu od nuly až do vzorkovací frekvence
0:04:51tak to prostě vynásobím jo když potom dá teplot
0:04:54tak se vám zobrazí takhle vodorovně krásná frekvenční osa
0:04:58když opravujete spektra tak _e samozřejmě jsou ty ploty potřeba dva
0:05:04v jednom se díváte na modulové spektrum
0:05:06ve druhém _m argumentové spektrum a to argumentové teda jako tam většinou nic poslední koukáte
0:05:12a na modulovém si můžete všimnout
0:05:15že asi zbytečné se dívat
0:05:17na tu horní polovinu spektra která je stejně stejná jako spodní akorát že zrcadlově obrácená
0:05:23vo v _e kolem půlky vzorkovací frekvence jo takže asi dobrý tady tuhletu taky kývnout
0:05:29a dívat jenom _e jenom na levou půlku tady toto
0:05:33toto nás zajímá
0:05:35no a teď že
0:05:37když při chcete
0:05:38_e
0:05:40zobrazit jenom tady tohle část
0:05:43tak _e si prostě dáte jenom poloviční sekvenci
0:05:48sto spočítané ho spektra vyberete s toho jenom to začátek vzorku
0:05:52_e samozřejmě pak potřete taky po modifikovat _e frekvenční osu která teďka už nemá co
0:05:57šedesát bodu ale mike jenom osmdesát jo takže
0:06:01spočítáte tak aby vám to vyšlo vod nuly
0:06:04a skoro do poloviny vzorkovací frekvence zase šup můžete to můžete to vyplotli
0:06:11a poslední věc která by se vám u toho nemuselo líbit je že celé to
0:06:14spektrum i takové zubatce protože na celé frekvenční osy máte docela málo bodu na tech
0:06:19tam jenom osumdesát
0:06:21a už to nedává žádný pěkný obrázek
0:06:23takže když tímhle chcete něco udělat a li ten obrázek hezčí neříkám že in formativnějšího
0:06:28prostě hezčí
0:06:30tak _e můžete ten vstupní tu vstupní řeč doplnit nulám a až do tolika bodů
0:06:37kolik chcete mít počítáno a počítá se s tím jo to se potom N _e
0:06:41zero vedení
0:06:43neboli
0:06:44_e neboli doplňování nulami
0:06:47všimněte si že sem tady prostě vzal ten vektorek i
0:06:51kde mám schovanej sto šedesát vzorku
0:06:54matlabu sem ho prodloužil
0:06:56tolika nulami aby mi to vyšlo celkem do tisíci dvaceti čtyř jo takže je tam
0:07:01vektor kterýma
0:07:03jeden řádek a tisíc dvacet čtyři mínus to šedesát nul
0:07:08já jsem to prostě na táhnul
0:07:10spočítal s toho S fourierovu transformaci pasivní vzal jenom půlku
0:07:16potom se musel taky předělat frekvenční osu protože najednou vod nuly do vzorkovací frekvence nemám
0:07:21sto šedesát budu ale mám mých tisíc zase čtyři
0:07:24tak sem přepočítal a hups _e vyplatil jsem to obrázek je krásnější ale neříkám že
0:07:30je v něm není mně vlastně ani vo bytí kvíz informace nečte dostali s tou
0:07:35minulýho tady
0:07:36tohoto prostě oba dva jsou počítány úplně ze stejných hodnot akorát že tento je hezčí
0:07:42z
0:07:43tak _e a tohle bylo to co jsme si povídali
0:07:48základní frekvenční _e analýze signálu
0:07:52teď prosím vás _e mise na řeč budeme
0:07:56většinou koukat jako na náhodný signál
0:08:00náhodný protože
0:08:02se mi vlastně předem nemůžeme říct že hodnota
0:08:05ne řeči
0:08:07šesté minutě osmé vteřině a čtyřiadvacáté tisíce ně
0:08:11style přednášky bude nějaká hodnota to je prostě blbost a nejde
0:08:15takže _e u těch náhodných signálů můžeme určovat jenom nějaké základní charakteristiky a jedna C
0:08:22základní charakteristiky tak zvaná spektrální hustota výkonu
0:08:26teď když se podíváte do slajdů nebo do nějaké knihy o signálech
0:08:30tak zjistíte že prostě spektrální hustota výkonu má jakési šílené odvození
0:08:36kde na přebereme nějaké konečné okno signálu a pak ho takhle jako roztahujou až donekonečna
0:08:43co je pro nás důležité
0:08:46je to tady velice zjednodušíme
0:08:48_e že spektrální hustota výkonu
0:08:52se dá odhadnout jako vlastně diskrétní fourierova transformace kterou zavřeme do modulu do absolutní hodnoty
0:08:59a dáme to na druhou pak je tam ještě nějaká konstanta
0:09:03tady jedna lomeno N jako počet vzorků tu tam můžete nechat nebo není můžete zapomenout
0:09:08této je celkem jedno stejně nám většinou půjde jenom o tvary těch spekter nebo dneš
0:09:13a o porovnání třeba dvou různých než ho nějaké absolutní hodnoty
0:09:17jo takže co byste si měli odnést je že prostě spektrální hustota výkonu
0:09:23výkonnou sám o sobě jako by neměl být _e záporný měl by být jenom nulový
0:09:28žádný není anebo měl být jenom kladný
0:09:31takže vezmete prostě ste fourierovy transformace modul na té ho na druhou a máte to
0:09:37tetě když budete tohle zkoušet počítat v matlabu
0:09:41tak si na to dejte _e trošku pozor
0:09:45protože
0:09:46_e když byste to náhodou jako dělali
0:09:48li mít rychle za sebou
0:09:50a řekli si tak jako tady ta absolutní hodnota té stejně no to tam prostě
0:09:54dávat nebudu vono to nějak jinde _e pokud napíšete tady tohle
0:09:59kde X je ten vektor komplexních čísel který vylezou fourierovy transformace
0:10:05tak se mnou po tážete jo prostě _e komplexní číslo na druhou
0:10:10rozhodně není reálný a je to něco jinýho než to se to počítat
0:10:15takže dobře to bude takhle napřed vopravdu vzít absolutní hodnotu
0:10:19a potom dát každej puntík _e každej bots toho vektoru na druhou že tam ten
0:10:24puntík tak to znamená že se pojede že se pojede prvek po prvku tom vektoru
0:10:29jo to je taková puntíkovaná konvence v matlabu
0:10:32pokud by tam nedáte tak _e
0:10:35ani nevím co se stane když se teda vektor na druhou mám pocit že si
0:10:38ho jednou před transponuje a pak vám sto udělat takou krásnou maticí radši nezkoušejte
0:10:45nebo zkoušejte ale vězte co dělat takže tady tohleto je dobře ale to přesně podle
0:10:50definice
0:10:52a eště pro hloubavé
0:10:55_e bych chtěl
0:10:58my sme si uvědomili že existuje nějaký další
0:11:01jak je takový převod když máte komplexní číslo když máte nějaké X
0:11:06_e tak _e platí že
0:11:09absolutní hodnota X na druhou se rovná X
0:11:12krát
0:11:14obecně sdružená o hodnota X
0:11:16a v zimě nemocně kdovíproč
0:11:18přitom dokázal co nakreslit
0:11:23tak takle kdo na mě ukazuje takovou vidličku tak děkuju tak to je dobře tak
0:11:27jenom si uvědomte že když je takhle _e že takhle komplexní rovina
0:11:32tady je reálná osa
0:11:34tady imaginární
0:11:36je tam máte nějaké _e nějaké komplexní číslo T
0:11:41tak podle definice podle tady té levé strany systém vlastně měli vzít jeho absolutní hodnotu
0:11:47to je tady todle
0:11:48a dá se na druhou jo to normálně směřice metrem bude stodevadesát centimetrů dáte devadesát
0:11:53na druhou
0:11:55_e když to chcete počítat tím druhým způsobem tak sis konstruujete
0:12:00_e komplexní číslo X
0:12:03komplexně sdružené
0:12:05to jest _e to _e ten samý modul a má to opačný argument
0:12:11no a teďka
0:12:13ten kdo si pamatuje se násobí komplexní čísla
0:12:16tak by měl vědět že při násobení se násobí moduly
0:12:21a sečítají se argumenty
0:12:24jo takže vidíte že násobení modulu dostanete to stejný protože se vynásobí tady těhletěch devadesát
0:12:29centimetru
0:12:30s těmahle devadesáti centimetrama jo
0:12:34se devadesát suma
0:12:36a moduly
0:12:39který máme tak jdou proti sobě tendle plus a tenhle se line moduly ale argumenty
0:12:44se nám navzájem odečtou takže vznikne reálný číslo který je velký jako _e modulu toho
0:12:51komplexního čísla na druhou
0:12:53jo takže pokud byste to chtěli počítat elegantněji tak můžete zkusit takhle
0:12:59_e i X krát hvězdička konjugovaná neboli komplexně sdružená hodnota X
0:13:05spočítá vám to
0:13:07krásně taky jo tomletom taková
0:13:09_e jako matematická vsuvka ale _e
0:13:13dva komplexníma číslama byste se teďka ve čtvrťáku s mohli prvku kamarádí
0:13:19tak _e poďme se podívat _e toto co to udělá
0:13:25zásadě tam uvidíme něco velice podobnýho jako když jsme počítali module toho náhodnýho signálu
0:13:33akorát mě řekněte jak to bude dynamikou
0:13:36bude to mít jako většího menší dynamiku letech _e
0:13:39ne Š to základní
0:13:41fourierka
0:13:45jak se nastavuje koukat kusem volit
0:13:52_e s
0:13:53jo je tam je ta mocnina na druhou a mocnina na druhou je
0:13:56když si představíte k probíhá tak T expanzní
0:14:00unk se to znamená dynamika těch výsledných hodnot bude větší a to tak je znamená
0:14:04že se vám na to budem blbě koukat prostě maxima budou hodně velká nemám budu
0:14:09hodně malá toto říkám
0:14:11říkám lidově ale skutečně to tak jo takže když se podíváme na spektrální hustotu výkonu
0:14:18tak _e nějakýho kousků řeči můžu dostat
0:14:22něco podobného
0:14:24a pak samozřejmě aby se mně na to dobře koukalo tak je dobrý to nějak
0:14:27nelineárně zkomprimovat a taková asi nejběžnější a nejpoužívanější lineární komprese
0:14:34že pomocí logaritmu
0:14:36takže když _e
0:14:39do toho zapojíme
0:14:40logaritmus
0:14:42může být klidně s libovolným základem
0:14:45čímkoliv násoben A
0:14:47tak se nám to s rovna
0:14:48a najednou je to spektrální hustotu výkonu lid vidět
0:14:53a pokud použijete logaritmus základem deset
0:14:57a ještě o vynásobíte desítkou
0:15:00tak _e se dokonce tu spektrální hustotu spočítali decibelech
0:15:07a protože mám tam výkon
0:15:10to znamená
0:15:12logaritmická hodnota nebude přibylová hodnota je s toho desetkrát blok deset kdybych tam měl amplitudy
0:15:18neptune jak
0:15:21se pomatuje
0:15:25když tam měl jenom odvolejte _e té fourierovy transformace kdybych tam neměl to _e
0:15:32to mocnění na druhou
0:15:33kolik by musel
0:15:35_e data by vyšly decibely
0:15:39dneska byste si měli pamatovat vám to napíšu úplně zhruba
0:15:43prostě výkon
0:15:46rovná se
0:15:49amplituda na druhou
0:15:51jo to znamená když dávám deset
0:15:55logaritmus deset výkonu
0:15:59tak jak dostanu stejný číslo s amplitudy
0:16:04deset logaritmus deset
0:16:06amplitudy na druhou
0:16:09což je
0:16:10tady ten a dvojka bude pude dopředu před logaritmus takže to dvacet
0:16:14logaritmus základem deset amplitudy
0:16:18jo to si to si zkuste nějaký zapsat za uši že když mám amplitudy tak
0:16:23se to na decibely převádí pomocí dvacet log deset a když výkony tak deset logos
0:16:29jde to potom stejný
0:16:31koš _e
0:16:32tohle bylo povídání ho
0:16:35_e spektrální hustotě výkonu a teď se poďme podívat na _e na filtry
0:16:41ty filtry tady budou lítat sem
0:16:43docela značnou část tohodle kurzu
0:16:46a navíc nejenom řeči ale jinde použijete to prostě v grafice audiu
0:16:52dokonce _e když budete prostě sledovat nějaký objekty na obloze a střílet na ně a
0:16:57sem dneska slyšelo krásným projektu studentským krypl i dali dohromady někde v německu
0:17:02že studenti mají
0:17:05dálkově řízenou jak esku vypustím normálně nějaký malý balon
0:17:09no balonek
0:17:10a mají napsat soft tak aby ten balónek tragickou sestřelili
0:17:15ale na ta rakev K středu nějakou prostě výzev B levnou kamerku takže máte řekl
0:17:21downlink kde se posílá obrázek a jako
0:17:24no počítači můžete dělat cokoliv ale musíte sundat ten balónek
0:17:28takže _e
0:17:31takže _e tam taky byste využili k filtrování mimochodem jo protože
0:17:36_e dělat to jenom podle současné polohy toho balonků nemůžete on se prostě hejbe _e
0:17:40jako sou tu jeví trhu někam unáší takže tam se na sledování používají takový věci
0:17:45jako kalmanův filtr
0:17:47a najednou tam máte filtr
0:17:50tak _e pod poďme na to i běžné filtry které používáme řečí indexů tak zvaný
0:17:55L C E binární časově invariantní
0:17:59binární znamená
0:18:02že
0:18:03_e zachovávají lineární kombinaci
0:18:06teďka co to je ta lineární kombinace a tolik jako ukazuju na tom mixážní _m
0:18:12pultu a na nějakým filtru který je píchlý zatím
0:18:15do toho mixážního pultu máte přivedenou kytaru a buben na dva různých vstupy jo
0:18:22když _e nastavíte
0:18:25knoflík se kytary na jedničku
0:18:28a pustíte to do filtru tak on vám odpoví on vám začne hrát nějakým zvuky
0:18:33musí místo
0:18:34víte tu kytaru stáhnete
0:18:36musíte tam buben na jedničku
0:18:38a _e ten filtr vám zase
0:18:42hraje prostě nějak pro filtrovaný buben na svém výstupu
0:18:45a teď tě vy si začneme s tím vycházím budem hrát prostě záznam nula celá
0:18:50sedum kytary a jedna celá čtyři bubnu
0:18:54smícháte toho s těmito poměry
0:18:56ono to projde filtrem
0:18:58a text že by se na konci měl ozvat ten zvuk
0:19:03jako
0:19:05který byste dostali byste vzali vyfiltrovány výstup jenom kytary
0:19:10vynásobeného nula celá sedmičkou aby filtrovaný výstup bubnu aby násobného jedna celá šperků pokud dostanete
0:19:17to sami tak je ten filtr lineární zachovává lineární kombinaci jo matematicky zapsáno
0:19:24když prostě na nějakej vstup X jedna zareaguje Y jedničkou a nastoupit dva zareaguje Y
0:19:30dvojkou tak musí fungovat
0:19:32tady tohle že když nějakýma koeficientama smícháte X jedna X dva
0:19:38tak musí vylézt přesně to sami _e jako kdybyste namíchali
0:19:44se stejnými koeficienty původní Y jedna Y dva
0:19:49druhý _e
0:19:51druhá vlastnost
0:19:52je že ty filtry by měl být časově invariantní to znamená že twitter když měl
0:19:57nastavíte pustíte tak se bude chovat stejně teďka jako za rok
0:20:01jo zase matematických do popisuje
0:20:03jako že když ten filtr
0:20:05nástup X N reaguje nějakým Y N M
0:20:09takže když něho do něho pustíte zpožděný signál X N mínus N nula tak vod
0:20:13mám vám musí odpovědět přesně zpožděným výstupem
0:20:17to tady v řeči bude platit a nebude platit
0:20:19tak bude to platit jako a krátkých intervalech
0:20:23ale na delších _e to moc pravda nebude protože my budeme hodně často s koeficientama
0:20:29toho filtru hýbat
0:20:31jo vy si my si řeknem za chvilku že vlastně principem vůbec jako filtrování ho
0:20:36zpracování řeči je to
0:20:38že koeficienty toho filtru upravuju podle toho podle řeči která přichází nečas je to takže
0:20:44každých dvacet milisekund musím nějak pošlu richard koeficienty filtru
0:20:49tak aby reprezentoval prostě moji mojí řeč a najednou jako zjistíte že kdybys do posunuli
0:20:54o dvacet milisekund
0:20:56takový vám tady tahleta rovnice nebude fungovat jo takže zapamatujte si že zrovna tady v
0:21:01řeči bude ta časová invariantnost takovým otazníkem
0:21:06a za třetí
0:21:08ten filtr by měl být kauzální to znamená nevidět _e do budoucna měl by být
0:21:13vlastně entý vzorek jeho výstupu
0:21:17by měl být funkcí pouze
0:21:20jo výstupní vzorku
0:21:22který už byly
0:21:23takže
0:21:24funkcí nějakých mohl který sou menší national
0:21:28a
0:21:30vstupní vzorku
0:21:32který už byly
0:21:33a nebo právě teďka sou
0:21:35jo to znamená
0:21:37když se díváme na _e na časovou osu
0:21:41a počítám vzorek no na výstupu
0:21:45tak on se může počítat _e s
0:21:50předchozích vzorků výstupu
0:21:53to sem nakreslil byl objev unix
0:21:57tak tady je vstup
0:22:01jo tady časová osa na a tady výstup
0:22:06jak je časová osa no
0:22:08a teďka já prostě počítám nějakej výstup tady a on může záviset na výstupní vzorcích
0:22:14které jsou tady
0:22:16a může záviset na vstupních vzorcích který jsou tady
0:22:20ale neměl by se koukat
0:22:22do budoucnosti jo sem
0:22:25ne
0:22:27když to platí taky kauzální
0:22:29zase com filtry který tady uvidíme tak kauzální budou
0:22:33teď že to je ta impulzní odezva
0:22:36impulsní odezva _e znamená jak vám filtr zareaguje
0:22:41na jednotkový impulz
0:22:43když mu ho předložíte na vstup
0:22:45takže já jsem asi je stezku dost dlouho strašil s tím jednotkovým impulzem
0:22:51pro spojitej čas jo to byl ten nenáviděný D rakety toho jak je to neskutečně
0:22:55úzký a neskutečně vysoký propíchne to strop posluchárny
0:22:59odletí se do vesmíru jo tak tady prosím vás je to dobrý
0:23:03tady jednotkový impulz
0:23:05bude normální vy generovatelný představitelný signál číslicový který je všude nula
0:23:12a jenom
0:23:13pro čas N nula
0:23:15je to jednička jo když takovýhle signál pustíte do filtru
0:23:20tak vám filtru odpoví impulsní odezvu
0:23:23samozřejmě pokud
0:23:25ten filtr bude kauzální
0:23:27tak by ta impulzní odezva měla být
0:23:30někde jako nenulová pro vzorky N větší než nula
0:23:35ale tady by měla být nulová
0:23:37jo když kdyby tady nebyla nulová tak _e ten filtr bude
0:23:41předvídat budoucnost a toto to je zrovna nechce
0:23:45dat
0:23:46celej impulsní odezva
0:23:49text je jaké získáte výstup filtru jako reakci na libovolný vstup
0:24:01je to
0:24:02vlastně takže si představíme
0:24:05že každý vzorek který přichází na vstup filtru tak si pustí svoji kopii impulsní odezvy
0:24:13ale na výstupu se potom tady ty kopie budou sečítat a buď si to můžete
0:24:18nakreslit nebo to dají aut matematicky odvodit ale co s toho vzejde
0:24:23je _e tak zvaná konvoluční suma
0:24:27kdy
0:24:28že prostě říkáme že entý vzorek _e
0:24:31výstupu
0:24:32je dána konvolucí vstupu
0:24:35S
0:24:36impulsní odezvou
0:24:38a teďka ta konvoluční _e suma se dá zapsat dvěma různým formám a
0:24:43mně se nejvíc líbí asi
0:24:47která se mně líbí
0:24:53se asi nejvíc lidi tady tahle
0:24:55kterou si můžete představit následovně my máme vlastně _e
0:25:00stup toho filtru jo tady je
0:25:02N
0:25:03toto je X N
0:25:06víte co já se to možná _e otevřete k tomu notepad u
0:25:13smaže se krásnej tvory
0:25:17tak _e
0:25:24ta impulsní odezvy píšu že _e Y N
0:25:27se rovná suma
0:25:30_e
0:25:31nějaké má
0:25:33dcera jede vod mínus nekonečna do nekonečna
0:25:36a teďka _e tam budu mít D no
0:25:41krát X N
0:25:43mínus no
0:25:45todleto je vstupní signál
0:25:48no
0:25:49X N který má nějaký vzorky
0:25:52a teďka tady máte impulsní odezvu
0:25:56_e no
0:25:57_e pro jednoduchost si to ukážeme na nějaký úplně jednoduchoučký impulsní odezvě teda má třeba
0:26:02hodnoty tři dva jedna jo tři
0:26:05dva jedna
0:26:08samozřejmě pro vzorky nula jedna dva
0:26:11a teďka když budete počítat _e výstupní signál
0:26:17_e budete počítat Y N
0:26:22a prostě pojedete po jednotlivých vzorcích
0:26:24a budete chtít spočítat
0:26:26hodnotu výstupního signálu třeba tady pro tady tohleto na
0:26:31tak jak to udělat
0:26:34podíváte se kloub úplně
0:26:37obyčejně tady do téhleté _e v téhleté sumy
0:26:42a řeknete si tak já mám vzít nějakou pomocnou proměnnou mohl
0:26:47a mám C projet hodnoty vod mínus nekonečna do nekonečna a násobit _e vzorek z
0:26:52normal
0:26:53se vzorkem X N mínus no
0:26:56tak kde to bude mít cenu udělat
0:26:58asi nemá cenu pouze strkat a mínus nekonečno z nekonečno
0:27:03když ty hodnoty helma
0:27:05sou jenom při že jo nula
0:27:08_e pro
0:27:09jsou to hodnoty pouze pro vzorky nula jedna dva
0:27:12tak dobrý den už víte že jako nebudeme konečná sem ale že budete mít jenom
0:27:15tři hodnoty
0:27:17teďka _e
0:27:19já vím že mě to počítadlo bude indexovat tady ty vzorky nula jedna dva
0:27:27ale
0:27:28ze kterým a vzorkama se to bude násobit
0:27:31bude se to násobit se vzorkama X
0:27:34N mínus nula X N mínus jedna X N mínus dva
0:27:38to znamená já se
0:27:39podívám do toho signálu
0:27:43do toho původního do vstupního
0:27:45todleto je vzorek N
0:27:47tohleto je vzorek N mínus jedna
0:27:50tohleto je vzorek N mínus dva
0:27:52a úplně jednoduchou čte
0:27:54při udělám tady todleto násobení udělám tady todleto násobení asimilaci todleto násobení
0:28:01je tři hodnoty sečtu
0:28:03a tento součet smida hodnotu toho výstupního
0:28:07jo není za vopravdu nic složitější
0:28:11když budete chtít tak se tady ta konvoluce dá představit taky tak
0:28:15že _e tu impulsní odezvu
0:28:18vlastně jako kdyby otočíte
0:28:23a
0:28:25sesadit A u
0:28:26com áčkem
0:28:28jejím původním nultým vzorkem
0:28:31se vzorkem N vstupního signálu
0:28:36a teďka máte ty vzorky který potřebujete násobit
0:28:39přímo na sebou jestli si pamatujete k se málo sme druháků mučil trhat papírky takto
0:28:44úplně to samý jo to znamená tohleto je konvoluce
0:28:48a když budete potřebovat další vzorek
0:28:50no tak prostě impulsní odezvu _e posloupnost se
0:28:55o kousek dál
0:28:57vynásobíte
0:28:58sečtete další vzorek zase ozvou signál
0:29:02a tak dále a tak dál
0:29:04některý číslicový filtry právě toho typu fire s konečnou impulzní odezvou opravdu úplně přesně takhle
0:29:10fungují vždycky se postavíte někam ve vstupním signálu máte buď buffer vzorků to vstupního signálu
0:29:17nebo máte nějakou paměť kamsi ty minulý hodnoty na strkáte
0:29:21počítáte prostě všechno pro násobíte sečtete o tom
0:29:25tak _e tohle bylo
0:29:27_e opáčko impulsní odezvy
0:29:31a ještě _e taková poznámka
0:29:35když počítáme
0:29:37fourierovu transformaci ste impulsní odezvy
0:29:41tak dostáváme komplexní kmitočtovou charakteristiku
0:29:46filtru
0:29:48tak teď teďka v a zkusím trošku podusit
0:29:51_e
0:29:53její fourierův obraz
0:29:55impulsní odezvy
0:29:57kterej
0:29:58u těch fourierových transformací máme asi pět
0:30:01no to je se někdo která z nich to byla
0:30:05tak za fourierova řada ne fourierova transformace potom
0:30:11fourierova transformace s diskrétním časem
0:30:14diskrétní fourierova transformace eště diskrétní fourierova řada ty dvě posledním flickr o to sami
0:30:22na to někdo takhle z hlavy
0:30:25tak co byla ta do to se toto byla to je ta nejmíň oblíbená
0:30:30to je ta někdy uprostřed semestru síly dochází a ještě se nemusíte na zkoušku
0:30:34tak _e
0:30:36tady jako by se mělo
0:30:38za dotaz a T
0:30:40fourierova transformace s diskrétním časem
0:30:43ale vás tady s tím teďka nebudu obtěžovat jenom si prosím vás nějak zapamatujte
0:30:48že prostě když se udělá spektrum
0:30:51s impulsní odezvy
0:30:53tak V D frekvenční charakteristika fin
0:30:56a teď si tam máme takovou tu pěknou dualitou
0:30:59těch dvou operací protože když F čase konvoluce
0:31:04tak je tady násobení spectral konvoluce v jedné oblasti známe na násobení _e ve druhé
0:31:12oblasti
0:31:16tak _e jak je to s tou jak je to s tou _e kmitočtovou charakteristiku
0:31:20za chvilu řeknem ale poďme si napřed ukázat takové schéma
0:31:24obecného filtru
0:31:26eště něco popovídat _e o Z T transformaci
0:31:31_e
0:31:32tohle je
0:31:34obecný filtr typu IIR list nekonečný nekonečnou různí odezvou
0:31:40a když se podíváte na to na ty jednotlivé bloky které obsahuje tak zjistíte že
0:31:46sou jenom tři
0:31:47tady vlastně blok který značíme Z mínus jedna zpoždění vo jeden vzorek
0:31:52násobení nějakým koeficientem
0:31:54a pak je tady sčítání no
0:31:56toto je celý
0:31:57že tři základní operace _e nic jiného
0:32:01tetě když _e bychom chtěli vědět jestli je tady ten filtr kauzální
0:32:07tak _e nebo není
0:32:09to sto schématu poznáme
0:32:12kauzální filtr by se měl koukat na současný vstup a na vstupy které sou zpožděné
0:32:18a na výstupy své vlastní které sou zpožděné
0:32:22jo tak to bych řek že tady je
0:32:24T C vpohodě pokud byste udělali vekou nějakou kličku jako třeba že by se tady
0:32:29vzali výstup a chtěli ho zavést do té sčítačky v tom eštěs čítal
0:32:33tak
0:32:34to už by bylo špatně jo to prostě vyrábíte kladivo a s tím kladivem chcete
0:32:38vyrobit
0:32:39kladivo dopravy vyrábíte
0:32:41to nende
0:32:43tak _e
0:32:44teď prosím vás jak takové chování filtru popsat
0:32:50my si napíšem takzvanou diferenční rovnici
0:32:55koš není nic jinýho než že vlastně chytnu tady to schéma a budu opravdu jako
0:33:01blbeček přepisovat co se tam děje
0:33:04to znamená že
0:33:06výstupní vzorek Y N
0:33:10bude
0:33:12a teďka se podívat podíváte jak se skládá
0:33:15vstupní vzorek X N krát koeficient B nula se ve
0:33:19kolik tam není vidět nějak
0:33:22jo která koeficient B nula
0:33:25o jedno zpožděný vzorek
0:33:27krát koeficient B jedna a todle a to D a šlo Q zpožděný vzorek
0:33:32_e krát T B Q
0:33:34tady tohle je vstupní část filtru takže pod nepěkně napsat
0:33:38B nula
0:33:39krát
0:33:41_e
0:33:43plus
0:33:43B jedna
0:33:45X N mínus jedna
0:33:47plus měněna a šlus B Q
0:33:51X N mínus Q
0:33:53jo sme hotoví se vstupní části sem
0:33:56ale teďka ten filtr máš nějakou výstupní čas tak mi koukám že tady je v
0:34:00o jedna zpožděným výstupní vzorek
0:34:03krát koeficient mínus Á jedna tom proč je tam mínus možná za chodu dostanem
0:34:09že mínus a jedna krát Y N mínus jedna
0:34:13pak sou tam ty další a že tam
0:34:16mínus _e té
0:34:19_e Y
0:34:20N
0:34:21mínus T
0:34:24a tohle tak zvaná diferenční rovnice
0:34:26která když se vám nechce aby se vám upsala ruka
0:34:30tak _e dokážete napsat
0:34:33pomocí takovéhle pomoci takovýdle dvou svom
0:34:36ta první suma zachycuje chování té vstupní části
0:34:40druhá suma zachycuje chování výstupních
0:34:44teď když se na tuto sumu podíváte tak vopravdu zjistíte že po přesně podle této
0:34:48sumy ten filtr de úplně krásně naimplementovat ease teďka možná přepnu
0:34:54_e
0:34:55řeknu semka
0:34:58a ukážeme si to no to je hezký tak
0:35:02kladné
0:35:03ukážeme si kousek kódu
0:35:06_e
0:35:09by něco jinýho word
0:35:12tak _e
0:35:16podle kterého ten
0:35:20ten filtr dokážete klidně
0:35:22naimplementovat
0:35:24tohleto je děsně složitá funkce která ten filtr _e která ten filtr řeší
0:35:30má jeden vstup a to je ten současný vstupní vzorek má jeden výstup Y a
0:35:35to je současným výstupní vzorek
0:35:38takže _e všechno pamatování předchozích vzorků řešíme vevnitř tady téhleté funkce
0:35:45a _e
0:35:47to mám nedefinovaná nějaká pole
0:35:50bene který si bude pamatovat sto sukní čas
0:35:55_e pak sou tam
0:35:58koeficienty B
0:36:00to je vstupní části
0:36:02tak tam mám pole a mém
0:36:04který si bude pamatovat výstupní část
0:36:07a posuvem koeficienty a se výstupní části
0:36:13a _e
0:36:15S tom poli bémem
0:36:18je současnej vstupní vzorek a jsou tam minulý s vzorky výstupu
0:36:23jo vstupu pardon
0:36:24a s poli _e mém
0:36:26sou jenom minulý vzorky výstupu
0:36:30současný tam ještě není protože není hotovej ten právě počítal jo takže když se jenom
0:36:35zhruba podíváme jak to
0:36:38_e jak to bude fungovat
0:36:40tak _e my vlastně
0:36:43jdeme vtom poli bémem op konce
0:36:47vždycky vezmeme si tady tenhleten vzoreček vynásobíme s příslušným koeficientem vrazíme tam
0:36:54vrazíme to prostě do sčítačky na nějaké sumy
0:36:58a potom
0:36:59přesuneme tady tenhleten vzorek o kus dál
0:37:02o tom totéž uděláme s tímhletím vzorečkem
0:37:07vrazíme
0:37:08přičteme do sumy
0:37:10přesuneme a tak dále a tak dál jak se dostaneme do začátku
0:37:14jo a to stavím to samý potom neděláme ve výstupní části
0:37:19kdy zase důvod konce abych mohl zpožďovat abych si ne přepsal prostě vzorky _e nějakým
0:37:26jiným a
0:37:27tak _e
0:37:29začínám od konce výstupní části tady vo céčka
0:37:34vynásobím
0:37:35dám do sčítačky abych to pozor se záporným znamínkem jo protože tady je
0:37:41mínus je se záporným znaménkem
0:37:44po šoupnu
0:37:46zase vynásobím
0:37:48se záporným znaménkem přidám do sčítačky
0:37:52po šoupnu a tak dále a tak dále a pozor musíte zastavit tady
0:37:58tady je stop
0:38:00protože _e
0:38:02se vzorkem ve chlívku
0:38:05_e nula nesmíte počítat ten eště není hotovej na tom právě na tom právě dělat
0:38:11jo proto prosím vás tady ten _e cyklus výstupní části
0:38:15de _e nejenom do jedničky
0:38:18no a _e když to máte hotový voba dva ty cykly to znamená vstupní části
0:38:23hotova výstupní části hotova
0:38:27tak _e
0:38:29ten výstupní vzorek musíte
0:38:31musíte uložit sem
0:38:34a potom ten výstup pošlete na výstup funkce zase sem trváním hotový a může nastat
0:38:40volání pro další vzorek
0:38:42tak vám jenom teďka položím dotěrný dotaz
0:38:44tak jsem ten výstupní vzorek uložím sem a nésem
0:38:50jo když o indexujeme si ty pole tady todleto je nula jedna dvě
0:38:54tři
0:38:54čtyři pět
0:38:56šest a tak dál
0:38:59pro sem ho strčil tady
0:39:01do tohoto chlívečku sem
0:39:03a nedonutil
0:39:08přesně
0:39:09my sme si všimli že vlastně když to filtrování probíhalo grafy zpožďovaly ty vzorky a
0:39:14sem si vlastně chystal na další volání toho filtru
0:39:17_e to samé musím udělat tím současným výstupem musí být nachystanejch na příští zavolání filtru
0:39:23takže už to není současnej vzorek vlastně ale pro příští volání ušet o vo jedna
0:39:27koženej proto jsem ho dal namísto toho černýho puntíku
0:39:31jo takže _e vidíte že
0:39:34tato funkce úplně přesně
0:39:37implementuje
0:39:39tohle naše _e blokový schéma dva filtry násobení sčítání je teda dva cykly
0:39:47násobení sčítání posouvání mezi křivka paměti nic složitější
0:39:53to Š
0:39:54co dál podle typu T vstupní a výstupní části jestli tam je nebo není
0:40:00dělíme na tři R
0:40:02nerekurzívní
0:40:04IIR čistě rekurzivně když tam sou
0:40:07_e když bytama
0:40:12když bych tam tady tu vstupní část vůbec neměl
0:40:16a šelmy vzorek X N
0:40:19přímo do sčítačky
0:40:20tak je to tak zvanej čistě rekurzivní filtr
0:40:24tyhle tady dost často uvidíme jo protože takle se vlastně bude modelovat řečový ústrojí
0:40:29a když tam nám ty části vobě
0:40:31tak je to filtr obecně rekurzivní
0:40:35obsahuje prostě koeficienty a i B
0:40:39tak _e
0:40:41jsme teda viděli že ta diferenční rovnice je bezvadná na to bysme si ten filtr
0:40:45naimplementovali
0:40:46že to de prakticky opsat do céčka nebo do jakéhokoliv jiného jazyka
0:40:51ale se diferenční rovnice dost těžko poznáte jestli ten filtr bude stabilní to znamená jestli
0:40:58se vám na nějaký rozumný vstup nebude rozkmitá what
0:41:02a taky _e nepoznáte k vůbec u bude chovat jak se budu jak se vůbec
0:41:07bude chovat kde bude přednášet
0:41:09nebude zadržovat
0:41:11takže na tohle máme úžasnou pomůcku která semene Z transformace
0:41:18lze transformace
0:41:19vlastně podle definice
0:41:22je
0:41:23definována takže mám nějakou sumu která bije život
0:41:27mínus nekonečna do nekonečna
0:41:30a v té sumě se vždycky násobí patřičný vzorek toho diskrétního signálu
0:41:35se nějakou hodnotou komplexní proměnné která je umocněna na mínus enko
0:41:41ale tady tohle vás ani tak nemusí brát jako ta i _e definice ze transformace
0:41:47co je důležité tak zapamatovat si jenom a jenom tři základní věci
0:41:53a to ty že _e
0:41:55u ze transformace
0:41:57signál
0:41:59který je bez jakýchkoliv změn
0:42:01není tam žádné zpoždění žádná konstanta
0:42:04tak prostě přepíšu na jeho ze transformaci
0:42:08když u toho signálu sedí nějaká konstanta
0:42:15tak
0:42:16se ptá sama konstanta
0:42:19_e promítne do té transformace protože transformace lineární
0:42:26a konečně když ten signál bude zpožděný když to bude nějaké
0:42:30měl
0:42:31jako zpoždění
0:42:33tak bude _e transformace tatáž ale bude u nich tá hodnota Z mínus _e na
0:42:40mínus měl jsou
0:42:42já to je všecko to potřebujete vědět
0:42:45_e mimochodem tohle taky vysvětluje proč jsme do těch zpožďovacích bločku psali Z na mínus
0:42:50jedna
0:42:51protože pokud tady máte zpoždění pouze vo jeden jediný vzorek a proto uvidíte _e devadesáti
0:42:57devíti procentech všech filtru
0:43:00tak _e
0:43:02ta hodnota směr bude jedna to znamená budete ze transformaci zpožďovat krát Z na mínus
0:43:08prvou
0:43:09tak a teďka k čemu nám to ze transformace bude dobrá
0:43:13bude nám dobrá k tomu
0:43:15že mi takhle jako o Z transformujeme tu V
0:43:19tu diferenční rovnici
0:43:22začátku vám ještě nebude jasný
0:43:25čemu to bude dobrý ale pak nám to snad vysvětlí takže to pojďme na to
0:43:30já vlastně teďka vezmu to diferenční rovnici
0:43:32kterou sem si na osm napsal přesně podle schémátka
0:43:37a zkusím i o Z transformovat takže všecko tady todle
0:43:41uzavřem
0:43:42a udělám toho ze transformaci
0:43:45a bude teďka jednoduchý takže by to
0:43:48zvládlo a je školaček ve druhé třídě kterým řekneme dáme mu základní přepisovací pravidla jo
0:43:54takže
0:43:55pravidlo platí že kdo uvidíš signál
0:43:58a u toho nic není takto
0:44:00přepiš
0:44:01na velký písmenko
0:44:03změně hranatou závorku na kole to worry tam ze
0:44:06proto jo
0:44:08když uvidíš konstantu takže v opiš takže B nula
0:44:12X Z
0:44:14a když někde uvidíš požehnej signál
0:44:17tak tam napíše Z na mínus
0:44:19_e to zpoždění
0:44:21takže plus B jedna
0:44:23X
0:44:24_e
0:44:25krát Z na mínus prvou plus rochlov pro až B Q
0:44:31X
0:44:32_e
0:44:33krát Z na mínus Q to jo tím sme hotoví se vstupní části
0:44:38můžeme s procestovat výstupní
0:44:41takže mínus A jedna
0:44:44Y Z
0:44:45krát Z na mínus jedna mínus něco jasně cache
0:44:50mínus chápe
0:44:52Y Z
0:44:54_e na mínus to
0:44:56jo hotovo se Z transformoval sem _e
0:45:01diferenční rovnic
0:45:03tetě mě půjde o jednu věc _e tohoto že a vždycky vlastně tady kterou ste
0:45:09doméně Z
0:45:10hledám takzvanou přenosovou funkci filtru nějakou funkci hrozil
0:45:14která by vlastně udávala jak je výstup závisely
0:45:19na vstupu tady
0:45:21tohle vás bude zajímat tady až budete kdekoliv jo ve zpracování řeči nebo ve finančnictví
0:45:25to jedno chcete prostě vědět kolik peněz vám vygeneruje nějaká továrna nebo nějakej produkci řízením
0:45:32není nalejete nějakej vstup jo takže
0:45:35tenleten přenosová vždycky bude zajímat
0:45:37poďme si to zkusit úpravy tak abych to dostal opravdu ve formátu Y Z lomeno
0:45:44X Z se rovná něco
0:45:46jo takže poďme upravovat
0:45:51_e asi musíme začít takže ty _e členy s X Z a Y Z hodíme
0:45:56dycky na jednu stranu
0:45:58takže Y Z
0:46:01plus
0:46:03a jedna
0:46:04Y Z
0:46:06Z na mínus prvou plus
0:46:09_e P
0:46:11Y Z rovná topenář
0:46:15_e Z na mínus T tou teďka si všimněte že proto sem tam zaváděla si
0:46:19to znamínko mínus
0:46:20protože já vlastně tady při této úpravě musím udělat trochu šachy mezi dvěma stranama rovnice
0:46:25a z mínusu se mi stranou přes přesunu druhou stranu sluch
0:46:29a todle se rovná
0:46:31_e
0:46:32B nula
0:46:34X
0:46:35Z
0:46:36plus B jedna
0:46:38X
0:46:39Z
0:46:39Z na mínus prvou plus pro chroch no a šlus
0:46:43B Q
0:46:45X Z
0:46:47Z na mínus Q tou jo
0:46:50nás sem skoro hotovej protože
0:46:54já si tady vlastně můžu vypnout
0:46:56Y Z
0:46:58a zbytek přidat do závorky tam bude
0:47:01a já vám to napíšu já jsem si to chtěli země to ne že se
0:47:04mi to nechce opisovat ale chce
0:47:07takže Y Z a tady bude jedna plus A jedna Z na mínus prvou
0:47:13cache plus a P
0:47:15Z na mínus T tou
0:47:17rovná se X Z
0:47:20_e
0:47:21B nula
0:47:23plus B jedna z na mínus prvou aspoň jo
0:47:27až B Q
0:47:28seznámí rozkvetou
0:47:31jo
0:47:31a teďka vidíte že už máme skoro všechno nachystaný jedinou věc co potřebuju uděláte tady
0:47:37chytnout X Z
0:47:38a převést o semka do jmenovatele
0:47:42a skytnout tady tuhletu _e závorku a převést to na pravé straně ve jmenovatele a
0:47:49sem jsem hotovej mám vyděláno
0:47:51takže _e jde
0:47:54Y Z
0:47:56lomeno X Z
0:47:58a toto sme prosím vás hledali jo to je to je prostě hledaný výsledek
0:48:03tomu dáváme
0:48:04tu magickou značku házet říkáme tomu přenosová funkce
0:48:09a teďka mě vyjde takovej podíl B nula plus B jedna Z na mínus prvou
0:48:14plus
0:48:15_e B Q
0:48:17jedna mínus Q tou
0:48:24mít tak
0:48:30tady možná nemusel C
0:48:32pomáhat
0:48:34tak jedna plus E A jedna Z na mínus prvou plus
0:48:39_e té Z na mínus T tou
0:48:41jo tady tohleto je výsledek
0:48:43toto je prosím vás to přenosová funkce
0:48:46která _e která
0:48:50závisí jenom na koeficientech toho filtru a na nějaké se
0:48:54komplexní proměnné
0:48:56_e proměnné ze
0:48:59tak dokázali byste si tu
0:49:01funkci H Z
0:49:03představit tak to tak asi vypadal
0:49:06Z je komplexní proměna jo takže
0:49:09prostě tajíte tento lavice
0:49:12to je komplexní proměnná todleto má reálnou osu
0:49:17a se to nakreslím
0:49:19je na
0:49:20name ovlivňuje člověk beztrestně čmárat skloníme
0:49:24reálná osa
0:49:26tady imaginární osa vy mě teďka řekněte jak vypadá funkce V
0:49:31jak by se to představili
0:49:38_e top to první část evity
0:49:41exponenciála ne
0:49:42kde kdyby se tam vzala
0:49:44ona je to je to je prostě funkce to je nějaká plocha
0:49:48představte si prostě že se teďka to lavice jako zdroje zvedne začnete různě kroutit
0:49:55a je definovaná úplně všude na sou komplexní rovinou
0:49:58a to je funkce házet jo prostě
0:50:01nějaká taková kupodivu no plocha která se nám tady zase vám tady mile to normálně
0:50:06všude pro všechny název
0:50:08to definovány
0:50:09_e ještě drobný problém za funkce komplexní
0:50:13jo takže můžete si představit že se tady melou jako ty funkce vlastně dvě
0:50:18potřeba reálná
0:50:20imaginární
0:50:21a nebo modulová a argumentová
0:50:25a tak dále takže prostě něco
0:50:28co je definováno všude na komplexní rovinu
0:50:32to něco nás nebudeš tak zajímat
0:50:34_e a šla nějaký důležitý vody kterým se dostaneme teďka
0:50:40jo jenom prostě když tady na vás někdo blafne funkce _e ve
0:50:44jako co to je tak byste měli mít aspoň zkusit si udělat nějakou představu
0:50:49jak to vypadá nevím že totiž
0:50:52tak _e
0:50:54frekvenční charakteristika
0:50:57já se totiž ty data tady k tomu tohohle bodu
0:51:00že ta frekvenční charakteristika je vlastně ta naše přenosová funkce
0:51:05do které na místo
0:51:07Z nám mínus _e na namísto proměnné Z
0:51:13dosadím E na J dvě pí F
0:51:16to F je to F je normovaná
0:51:20normovaná frekvence
0:51:22tak a teďka mě řekněte jako
0:51:25pořád sme
0:51:27tak se komplexní rovině jo teta konce ta rovina proměnné D nad tím že to
0:51:31chtěl nějak bublava funkce
0:51:34a řekněte mně to tady tahle náhrada znamenal _e ze všeho nejdřív mě řekněte
0:51:40kde _m se může pohybovat při výpočtu té frekvenční charakteristiky ta proměnná Z
0:51:49_e jedna mínus jedna jo ale ještě taky trochu jinde
0:51:53jo jedna mínus jedna je tady a tady dva body
0:51:56aby chtěl ještě nějaký další
0:51:59kružnice jak a
0:52:01super jednotková kružnice takhle jo když máme funkci N I je něco
0:52:06tak to jednotková kružnice
0:52:09ráda mimochodem prochází jedničkou a mínus jedničkou takže
0:52:12toto měl dobře akorát X to zapomněl ještě na nekonečno dalších budu
0:52:16ale jinak dobrý tak a teďka mě řekněte ještě pořád vás budu průchodu si T
0:52:23sečtete celou kružnici o běhnou
0:52:25tak _e jakým to odpovídá frekvencí
0:52:30_e
0:52:33značky splněn možná moc daleko nebo jinde než a
0:52:37já jsem se chtěl zeptat když chcete o běhnou celou jednotkovou kružnici
0:52:41jednotkovou kružnici tak co musíte udělat s frekvencí F
0:52:46odkud dokud si musíte měnit
0:52:52o pozor dvě do
0:52:54dvě pí ne protože si už tam máte jo takže tu evko měníte vod nula
0:52:58do jedna
0:53:00jo od nula do jedna skutečně mám to vobjedeš celou kružnici a teďka mě řekněte
0:53:05čemu tady to vod nula dojedná odpovídá opravdický frekvencích třeba máte telefon vzorkovací frekvence osum
0:53:11tisíc hertzů
0:53:15přesně tak jo to znamená zvykněte si na to že v těch _e diskrétních signálech
0:53:20počítáme s normovaným a frekvence má který jsou skutečně vod nula dojedná takže objedete
0:53:25celý kolo
0:53:28a v reálných
0:53:30musíte od normovat vzorkovací frekvencí v obyčejně prostě vynásobit tak jedete u vod nuly do
0:53:35vzorkovací frekvence
0:53:36tak a teďka to když si to kolečko dáte ještě jednou když třeba to zkusíte
0:53:40od vzorkovací frekvence roswell klasika takle
0:53:44tak to bude to samý přesně tak jo protože pořád jezdíte potom samým kole
0:53:50dobře takže jsme si vysvětlili _e co to znamená ta náhrada Z se rovná N
0:53:54a je dvě pí F
0:53:56a teďka _e co když teda si vyhodnotím tu funkci
0:54:02H Z
0:54:04kdy tady toto záměnu udělám jo to znamená najednou to bude a
0:54:09_e na je dvě pí F
0:54:12co to znamená
0:54:17to znamená to že já si vlastně se
0:54:20komplexní funkce nadrovinou Z
0:54:23vyberu jenom nějaký hodnoty
0:54:25a ty hodnoty budou ležet přesně na ty jednotkovou kružnicí
0:54:29jo já sem vám to vykládal vesele si je desku takže vemete prostě pilku
0:54:33a takhle potom odříznete s jednotkovou kružnici a pak se na to takhle to kouknete
0:54:38zboku
0:54:39a na tom řezu
0:54:41přesně uvidíte hodnoty _e frekvenční charakteristiky
0:54:46jo a teď toušek o taky víte
0:54:49my do vás jako s kolegama tlačíme že když se o to teda jako diskrétní
0:54:53signály takže to bude periodický Z _e
0:54:58vzorkovací frekvencí taktika už víte proč L protože když to jedno v objedete vidíte tam
0:55:03nějaký hodnoty proto objedete podruhý tak sou tam pořád ty samý hodnoty a takhle to
0:55:07můžete jako podkuřovat
0:55:09stále dále a dále
0:55:12jo takže tady
0:55:14toto je vlastně _e
0:55:16nějaký návod
0:55:18jak _e
0:55:19přijít _e
0:55:21frekvenční charakteristice
0:55:23_e samozřejmě to můžete si to vyzkoušet klidně spočítat jihlavy no to docela dokonce jde
0:55:30to nějak jednoduchý filtr
0:55:32když to budete chtít _e počítat _e reálně tak asi si na toto můžete nějakou
0:55:36funkci
0:55:37třeba v matlabu req Z
0:55:40je fajn protože jí vlastně zadáte vektor koeficientů vstupní části filtru ty béčka
0:55:46jako druhý parametr vektor koeficientů jmenovatele áčka
0:55:51pak ještě tuším dáte počet bodů a vona vám to vyplivne
0:55:54a dokonce když C nedáte výstupní argumentech vám tady zobrazí
0:55:59hrozně hodná
0:56:01tak _e
0:56:03jenom ilustrace se na všecko řekl
0:56:06a teď jenom poslední věc _e tady ty dvě přenosové nebo dvě části té přenosové
0:56:12funkce
0:56:14do u taky _e upravit
0:56:17na vobyčejný scheme polynomy tak jak je známe
0:56:21kde i možná ze střední školy
0:56:24jo takže když je tady vlastně
0:56:26nejvyšší mocnina nebo není C Z na mínus Q
0:56:30a tady nejnižší Z na mínus T
0:56:33tak že a to můžu tím Z na mínus kvéčka vynásobit tady Z na mínus
0:56:37téčkem taky
0:56:38a pak tam dostanu normální polynom Z na Q krát plus něco Z na Q
0:56:43mínus jedna a tak dále
0:56:45až konstanta
0:56:48a v tom druhým případě dostanu znáte a tak dále a tak dále až konstanta
0:56:53a tady tyhle polynomy si můžu klidně _e upravit
0:56:58tak takzvaně faktorizovat
0:57:00že _e se dají rozložit
0:57:04do
0:57:05podoby Z mínus
0:57:08jeden kořen krát Z mínus další kořen krát Z mínus další kořen když to pro
0:57:14násobíte celý dohromady tak vám teda tenhleten polynom
0:57:19jo
0:57:20a _e tetě
0:57:23samozřejmě ty kořeny
0:57:26polynomu
0:57:28si můžete zobrazit můžete s se na ně numericky podívat
0:57:32_e ten filtr bude stabilní pokud kořeny
0:57:36jmenovatele
0:57:38budou uvnitř jednotkové kružnice
0:57:41bude nestabilní pokud budou
0:57:44někde jinde
0:57:45tak a teďka ještě _e tím kořenům jmenovatele tím N kam se říká nulové body
0:57:51a kořenům netrap _e pardon kořen čitatele se říká nulové body
0:57:55kořenům jmenovatele semene _e se říká póly a bych chtěl vidět proč
0:58:00a zase
0:58:02představte tu funkci házet jo která si to tady valí na s tou komplexní rovinou
0:58:08a teď že
0:58:11někde tady komplexní rovině
0:58:14je nulovej bot třeba N jedna
0:58:16a mě by zajímalo jaká hodnota
0:58:20funkce _e vět
0:58:21je přesně na s tím budeme N jedna
0:58:26proč nula
0:58:30dobrý tak vám je to jasný třeba někomu ne tak vysvětlete
0:58:39jasně či čitateli prostě máte někde _e člen
0:58:43Z mínus N jedna a to zetko je zrovna N jedna protože jmen na ní
0:58:47jo takže
0:58:48dostanete nulu
0:58:49a ta jedna nula stáhne celou hodnotu celýho výraznou roli takže všech
0:58:55tady této hodnotě dostanete nulovou _e hodnotu funkce a ze
0:59:00dobrý teďka sem třeba budou
0:59:03hodnotě P jedna co že paul
0:59:07co se stane tady
0:59:10_e pozornost nebude definovaný bude ale
0:59:14ale po je to do nekonečného protože se ve jmenovateli najednou dostáváme hodnotu nula takže
0:59:20v tomletom pólu ta funkce házet prostě vystřelí
0:59:23no nekonečně a teďka je důležitý opravdu pro stabilitu abychom ty póly měli _e měli
0:59:29uzavřeny
0:59:30jednotkové kružnici
0:59:32takže když bude ten pól tady tak to je dobrý a když bude někde mimo
0:59:36tak jsou je špatný
0:59:38to znamená špatný mimochodem co dělá nestabilní filtr
0:59:44když do něho přivedete jakýkoliv rozumný strobe řeč prostě audio cokoliv tak
0:59:50no _m rozkmit a samozřejmě teoreticky do nekonečna prakticky
0:59:54do hodnot a čtu to de
0:59:56takže většinou do nějakého jako maxima a minima dynamického
1:00:00rozsahu převodníků a pak je to hrozně příjemný na poslouchání a
1:00:05hlavně příjemný pro neprovedl
1:00:09tak
1:00:10_e dobře tady je nějaký příkládek filtru
1:00:14_e v matlabu existují nějaké návrhové funkce
1:00:18tady tím nebudem projíždět jenom jsem se snažil _e navrhnout filtr který by simuloval telefonní
1:00:23pásmo
1:00:26myslím že to je to dokonce F obsaženo F prvních počítačových cvičení takže jenom ukážu
1:00:31jak vypadá jak vypadá výsledek
1:00:33takhle prostě
1:00:35jsme se docela trefili protože tady bylo někde tři sta herců
1:00:39a
1:00:40a tady tušíme tři tisíce čtyry sta
1:00:45a _e
1:00:49_e tady je ukázka
1:00:51vstupního signálu což budu tady tenhleten janáček
1:00:55o
1:01:00jo a po průchodu
1:01:02filtrem
1:01:04dostáváme něco jako
1:01:10když je to nahrajete na mobil
1:01:14tak
1:01:17a teďka nevím jestli ten filtr který sem vám tady ukazoval ten úsečku jestli zrovna
1:01:22_e zrovna _e realizovat tady tohle pásmo
1:01:26ne ten to bylo něco jinýho ale klidně prostě si můžete v matlabu spočítat koeficienty
1:01:31více tady ten jako deček
1:01:33nahradit si to těmi hodnotami který
1:01:36spočítáte a vyzkoušet to bude vám to fungovat
1:01:40tak
1:01:43fajn jo tady jsou ukázány jeho nuly póly
1:01:48_e dobrý vo céčku sme povídali
1:01:51a to je
1:01:53to je k filtrování všecko
1:01:56tak _e poslední věc když budeme mít náhodný signál
1:02:02a ten náhodný signál budu pouštět do nějakého filtru
1:02:05tak jenom bysme měli vědět jak ten filtr bude hrát na jeho spektrální hustotě výkonu
1:02:10tak tam jenom takový jako základní poznatek
1:02:14_e
1:02:16výstupem by zase mělo být nějaké reálné číslo protože to je výkon to znamená neplatíme
1:02:21tam žádný _e žádny fáze nebo argumenty
1:02:26a
1:02:27úplně stačí když vlastně vezmete modul frekvenční charakteristiky toho filtru dáte ho na druhou a
1:02:33tady tímto pro násobíte spektrální hustotu výkonu toho vstupu
1:02:37a máte _e máte výsledek jo takže snažte se i když to třeba jako zapomenete
1:02:43_e
1:02:44násobit
1:02:46související nebo relevantní věci takže když toto určite spektrální hustotu výkonu
1:02:52taky ste frekvenční charakteristiky byste měli udělat něco
1:02:57co se bude tvářit jako výkon bude to na druhou prostě vezmete absolutní hodnotu dáte
1:03:01na druhou vynásobíte o to _e které je ukázat čkat
1:03:07tady to byl nějaký signál který sem používal C esku tečení vody
1:03:12_e
1:03:13který má tady tuhletu spektrální hustotu výkonu jo to znamená vidíte tam
1:03:18jaký hlavní P ve frekvenci a po celkem nic
1:03:21_e prohání meta filtrem jedna mínus nula celá devět Z na mínus prvou vo kterým
1:03:26bude za chvilku řeč
1:03:28to je
1:03:30filtr jakýho typu mimochodem do to dá z hlavy
1:03:34horní polopropustnou do
1:03:36nebo žádná
1:03:42zase si uvědomit
1:03:43to takovej filtr bude dělat
1:03:45když to bude jedna mínus nula celá devět
1:03:48Z na mínus prvou
1:03:50tak ten filtr sežene vstupní signál
1:03:54_e
1:03:57_e vezme si jeho vo jeden vzorek
1:04:02zpožděnou variantu to vynásobí
1:04:06nula celá devět této vezme se znaménkem mínus
1:04:10a tohleto je výstup
1:04:13jste měřit _e
1:04:16co to je v reálu
1:04:18ve si to představit co dělá takovýdle filtr
1:04:22aby se vám to představoval eště lístek a toto je tady to nula celá devět
1:04:25škrtnul
1:04:27není tam žádná konstanta tam brát
1:04:31co to dělá teďka
1:04:34to je až následek já bych chtěl vědět co dělá byste mě zkusili vlastními slovy
1:04:38říct
1:04:40S když ten vzorek počítá vzorek Y N jak ho spočítat
1:04:48mimochodem on posily šum jo
1:04:51to je ten zrovna
1:04:56tak zkuste se zamyslet prostě Y N rovná se
1:05:00X N
1:05:01mínus X N mínus jedna
1:05:04co to znamená
1:05:10to máte pravdu ale a S se nedostal odpověď zněla to jednoduché prostě bere současný
1:05:16vzorek odečte od něho minulý vzorek
1:05:19jo
1:05:20to je celý
1:05:21když tam vrazíte konstantu nula celá devět
1:05:25tak to budeme současný vzorek a odečte od něho skoro celý minulý vzorek
1:05:30jo takže teďka vám to mohlo napovědět a teď se dostáváme k těm výsledkům
1:05:35_e kterým s těmi tady ukali
1:05:37když do něho pustím stejnosměrný signál taky jaký bude výstup
1:05:42nula nebo malý že jo když tam nechám to konstantu nula celá devět
1:05:46když tam pustím něco co se rychle mění jak říkal ten šum jako když bude
1:05:49něco na vysokých frekvencí bude to skoro furt měnit
1:05:54tak to
1:05:55tak se to ještě mocninné ze zesílí jo protože _e představte si že máte vlastně
1:06:01úplně nejvyspělejší signál který bude valit _e každý vzorek se bude měnit kladné hodnoty zápornou
1:06:09tak vy budete mít kladná
1:06:11mínus záporná
1:06:13_e to je velká kladná další vzorek bude záporná mínus kladná
1:06:17je velká záporná takže tady tyhle změny budou ještě posíleny
1:06:21takže s toho si můžete
1:06:24vy vydedukovat
1:06:25že se asi bude jednat vodou horní propust
1:06:29když to dole bude potlačovat a nahoře to bude _e zesilovat jo
1:06:34tak _e opravdu jo
1:06:37pokud funkcí fractals added spočítáme kmitočtovou charakteristiku
1:06:42a její druhou mocninu tak uvidíme něco takovýho
1:06:45a potom jenom když ten signál pro žen M
1:06:48spočítáme _e výslednou
1:06:52rektální hustotu výkonu tak ten původní peak někde na té spodní frekvenci tam ještě pořád
1:06:57vidíme
1:06:58ale to je ten skutečně narostlo
1:07:01a když srovnáte ty dva si signály
1:07:04tady tenhle
1:07:06s tím
1:07:07dalším
1:07:09tak uvidíte že vám tam prostě
1:07:12co se
1:07:15pardon co se rychle měnilo tak zesílil
1:07:18co se pomalu měnilo to znamená tady takový ty dlouhý vlny
1:07:21tak potlačil
1:07:23jo takže výsledek je
1:07:25nějaký hodně horno sekvenční signál
1:07:29to K
1:07:31vše k filtrování
1:07:34_e půl minuty oddechneš je tam nám dal další přednášku
1:07:38apod pojedeme dál
1:08:04tak jo
1:08:05promiňte skončilo
1:08:08takže poďme fikané to povědít o tom
1:08:10ještě vůbec nejsou řeší začneme něco dělat
1:08:14co se většinou
1:08:16je na začátku aby to celé fungovalo
1:08:20_e řeknu vám něco vo přepracování základních parametrech
1:08:25potom _e něco o tom jako když se namodelovat řeč
1:08:30dříky a různými generátor ty tak jak to děláme
1:08:33něco o spektrogramu i když doufám že se spektrogramem ste si vyhráli slabinách anebo si
1:08:38možná někteří vyhrajete tady tenhle týden
1:08:41vopravdu doporučuju o tom _e v labině číslo jedna
1:08:45je úkol měníte parametry spektrogramu tak abyste pořádně viděli násobky základního tónu tak abyste dostali
1:08:53_e co nejlepší časového rozlišení tak se s tím opravdu zkuste
1:08:57trošku zakroutí s parametrama
1:09:00a _e potom jestli zbyde čas tak ještě se povíme o cepstru
1:09:05kepstrum je taková pěkná slovní hříčka
1:09:07spektrum kepstrum
1:09:10frekvence kvefrence
1:09:12_e jsou to vlastně nejpopulárnější parametry který se používají k rozpoznávání
1:09:19a jsou takové dvě základní varianty kepstra jedna je vlastně založená jenom na bych poučka
1:09:26ze zpracování signálu není tam vlastně nikde žádné řeč
1:09:30a ste druhé variantě už budeme
1:09:33_e úvahu to jak člověk slyší to znamená že naše slyšení je nelineární a tyhlety
1:09:38_e
1:09:39poznatky jsou nějak zabudovány
1:09:42do
1:09:43tak zvané homel frekvenčního kepstra ostrým uslyšíme
1:09:47tak poďme _e poďme do toho
1:09:50parametrizace řeči
1:09:51má člověk terče vytesat nějaké parametry
1:09:54tak je vlastně úkoly jasné řečový signál _e vyjádřit omezeným množstvím hodnot nějakých parametrů
1:10:01a teď prosím vás občas v literatuře uvidíte takové dělení
1:10:06jako že je _e nějaký popis _e neparametrický a nějaký je parametrický
1:10:12a že teda ten neparametrický bude založený jenom na zpracování signálu jako banky filtrů fourierova
1:10:17transformace a tak dále a že ten parametrický bude založený na nějakých po znacích o
1:10:22tvorbě řeči to znamená tady máme hlasivky a pak nějaké hlasové ústrojí
1:10:27ale _e doporučil bych vám a co to je na to vykašlete protože ono to
1:10:32stejně neskutečně mixu je
1:10:35ten
1:10:35parametrický popis stejně používá spoustu technik toho neparametrického a na konci tomu stejně čemu říkáme
1:10:42parametry
1:10:43takže
1:10:45jenom prostě abych jako zvýšil zmatek
1:10:47tak to je ten slajd _e jako kdyby se nikdy nebyl
1:10:51jo kdybyste přesto někdy
1:10:53přešli a
1:10:54někdo vazu sinus neparametrický má parametrickým popisem
1:10:59_e tak mi řekněte že z obvod
1:11:02tak _e to co teda vlastně
1:11:05_e to sou parametry a jak jsou nějak uspořádaného strukturovány parametry jsou nějaký čísla který
1:11:11popisují řeč
1:11:13většinou jak uslyšíme tu řeč budou popisovat na nějaký krátkých časových úsecích
1:11:18a můžou být _e důvod
1:11:20dvojího kardan dvojího druhu
1:11:23buď skalární
1:11:24to znamená že na každém
1:11:27časovém úseku řeči
1:11:29spočítám jedno číslo
1:11:31a _e když je takhle potom vynesu čas
1:11:35tak prostě ten skalární parametr má
1:11:38pro každý rámec nějakou hodnotu
1:11:40pro každý úsek jo takže to vlastně jako normálně normální funkce a nebo sou vektorové
1:11:46ty vektorové tak jako dost často uvidíme
1:11:49a pak to reprezentuje korkovou dlouhou matici
1:11:53vy vlastně vodorovným směrem de část
1:11:56a svislým směrem D index _e
1:12:00index v jednom
1:12:01vektoru parametrů
1:12:03je
1:12:04docela slušný
1:12:06pak ty parametry _e
1:12:08nějak odlišovat takže když třeba budete číst články
1:12:11tak ty skalární parametry _m se budou snažit vobyčejnýho písmenka _m a
1:12:17ten čas chcete otázka občas tam uvidíte téčko
1:12:21ale to téčko třeba bývá v desítkách milisekund
1:12:24a když jsou vektorové tak
1:12:26tak
1:12:27když se měli značit takhle jako že to je vektor ale pokud šel té článek
1:12:31vo nějakejch francouzů tak enzymy to stejně úplně jedno nic tlustý písmenka neuznávají
1:12:36takže tam se člověk si _e
1:12:39rozpoznání co je skalár a co je vektor musí spolehnout na vlastní úsudek intuici
1:12:46a otřeseni tomu nepomůže
1:12:50_e T Č předtím než ještě nějaký parametry začnete počítat
1:12:55tak je dobrý tu řeč nějak trochu _e trochu při upravit
1:12:59první úprava _e se týká stejnosměrné složky
1:13:03řeči
1:13:06tady jasný že když jako řeč posloucháte tak _e že to žádnou stejnosměrnou složku nemá
1:13:11nebo by nemělo mít
1:13:13pokud zrovna nesedíte v letadle a nemáte rýmu a vaše
1:13:20vaše uchovat jako netlačí na jednu nebo na druhou stranu
1:13:23jsou takový jako ne nepříjemný stavy ale zase když mi slyšíme
1:13:28tak žádná stejnosměrná složka neexistuje
1:13:30pokud _e
1:13:32řeč navzorkujete a máte prostě ní nějak
1:13:35špatnou
1:13:37zvukovou kartu nebude tam proražený nějaké oddělovací kondenzátor nebo něco tak se vám může stát
1:13:43že prostě dostanete řečový signál tady takovoudle
1:13:46nenulovou stejnosměrnou složkou
1:13:49jo tak
1:13:50prostě mělo by to jít vokolo nuly a nejde
1:13:54a první věc kterou byste měli takovým případě udělat je spolku sice T stejnosměrné složky
1:13:59zbavit
1:14:00jak to udělat
1:14:03odhadnout i
1:14:05a odečíst
1:14:07jo takže výslednej signál
1:14:09by měl být ten vstupní mínus střední hodnota
1:14:14a pak bych to měli dostat nulovou stejnosměrnou složkou akorát že to střední hodnotu musíme
1:14:19odhadnout
1:14:21tetě
1:14:22odhad
1:14:23stejnosměrné složky je vpohodě
1:14:26pokud mám k dispozici offline celej signál třeba mám nějakou půlhodinovou masku
1:14:32tak _e si můžu úplně vklidu spočítat střední hodnotu ze všech vzorku potom i prostě
1:14:37odečíst hotovo šmitec
1:14:39jo jak spočítat stejnosměrnou složku nebo střední hodnotu
1:14:44proč bych vás možná bych to jako urážel
1:14:47prvním ročníku magistra že jo
1:14:49jako průměr prosím
1:14:50sečtete všechny vzorky
1:14:52podělíte počtem vzorků a máte střední hodnotu
1:14:55jo takže tady je to v pohodě
1:14:58_e když počítáme online
1:15:00tak už je to trochu me vpohodě protože nemůžete čekat až skončí řeč
1:15:05něco spočítat a pak se vracet jo musíte
1:15:08musíte počítat právě teď když vám ty vzorky přicházejí
1:15:12takže v tomhle případě se používá tak zvanej _e tak zvanej
1:15:19online téma bit on ne
1:15:24on
1:15:25má jen
1:15:26_e online _e odhad střední hodnoty
1:15:31který je _e docela fikaný zajímavý a měří po těch letech jako to technika hrozně
1:15:36líbí
1:15:38_e máme vlastně
1:15:40současný odhad střední hodnoty
1:15:44a ten je počítány z minulýho odhadu střední hodnoty
1:15:49tedy je vynásobí ne nějakou hodně _e konstantou která se blíží jedničce
1:15:54třeba nula celá devět
1:15:57a k tomuhle odhadu je _e konstantou jedna mínus nula celá devět takže nějakou hodně
1:16:04malou váhou
1:16:05přidaný současný vzorek
1:16:10tak _e
1:16:12teďka by mě zajímalo jestli byste dokázali
1:16:16takovýhle
1:16:17schéma
1:16:18popsat jako číslicový filtr
1:16:23jo
1:16:26měl by na tohle ten současný vzorek S M
1:16:32a měl bys toho bílé závad současný odhad střední hodnoty
1:16:37S M
1:16:39za to dokáže
1:16:43to co je tady na málo nákres napsaný vlastně není nic jinýho než diferenční rovnice
1:16:48která normálně popisuje chování filtru
1:16:51takže když se na něho podívám
1:16:53tak zjistím že tady tu krabičku bych mohl úplně klidně
1:16:58nahradit
1:16:59sčítačkou
1:17:02ten vstupní signál do ní valí
1:17:04přes koeficient
1:17:06jedna mínus gama
1:17:08jo
1:17:09a pak tam mám výstupní signál který jeho vzorek zpožděn
1:17:15a do té sčítačky valí s koeficientem
1:17:19dám
1:17:23jo takže to normálně typicky
1:17:25příklad _e Í R
1:17:27filtru
1:17:30můžeme si dokonce _e vyhodnotit jeho impulsní odezvu
1:17:35jo když prostě do takovýhodle filtru
1:17:37pustíme jednotkový impulz
1:17:42že si stáhnout
1:17:43_e svou
1:17:45z toho písíčka protože
1:17:49raz dva tři pořád ještě slyšet
1:17:51no a tady se ozývat takový podivný cvičení
1:17:55že znaky nebo to slyším jenom jo eprom _e
1:18:01ne nevím
1:18:03nevím já sem totiž šekovou bohužel jako mladý a hloupý chlapec experimentoval s pro co
1:18:07acetonem a
1:18:09_e ten _e klonech nulou prvně píská sluchu
1:18:12vchodu
1:18:13jaký dvacet let
1:18:15_e tak já nevím jestli jako to s vyšším jenom já nevím uslyší všichni
1:18:20ale většinou tome pískání vyšší _e
1:18:23jak prosím vás na pracovat konce dávejte pozor to potvorám udělám kterou ručičky
1:18:29zná téma čase karafiát o naší skupiny
1:18:32experta na rozpoznávání řeči s velkým slovníkem tak primality své zkušenosti s procesorem tomu nepískal
1:18:37sucho letem a spoustu takový zarputile
1:18:40že podívat se na martě se dopustila to docela zážitek
1:18:44_e tak sem tak jako pěkně sešli a
1:18:47popovídali jako kdo to kdy a kolik navařila
1:18:50proč to dělat nebudem a silně den
1:18:53tak nic pětek je zpracování řeči prosím _e
1:18:57tohleto je _e impulsní odezva když do toho pusť spustíte tenhle signál
1:19:03tak jako první koeficient vyleze na vstup jedna mínus doma
1:19:07a potom když to tak netočíme pořád dokola
1:19:09tak _e vylízá jedna mínus doma krát doma jedna mínus gama krát do má druhou
1:19:14jedna mínus do makra doma na třetí a tak dále
1:19:17jednou sem dal takový ty kladné zkoušku a tam jak je to nenapsal asi dvacet
1:19:21takový sledoval podepsat to bych se upsal
1:19:24jak sem napsal já se mu plný počet bodů protože to je dobře a učinil
1:19:28sem poznámku že by třeba hodila nějaká suma nebo
1:19:32tak _e
1:19:33tak _e
1:19:36a _e tech je prosím vás když se podíváme na tuhle impulsní odezvu
1:19:40tak zjistíme že to je vlastně geometrická posloupnost počáteční člen to má Á nula se
1:19:45rovná jedna mínus doma tady todle čísílko
1:19:48a kvocient je gama
1:19:51a když zahrabete paměti a zjistíte co se možná ne gymplu nebo někdy prváku
1:19:57učili o geometrických posloupnostech
1:20:00tak my sme si mohli tak cvičně zkusit její součet
1:20:03součet geometrické posloupnosti Á nula lomeno jedna mínus Q a kupodivu nám to vyjde jako
1:20:09jednička
1:20:11což je docela potěšující protože když člověk počítat střední hodnotu nějakých _e nějakých vzorků
1:20:19a tam sou nějaké prostě _e nějaké násobitele nějaké kvocient i tak by docela chtěla
1:20:25a bity násobitele dohromady sumě dávali jedničku že jo
1:20:28jo když počítáme normální střední hodnotu offline
1:20:34dyž pudeme tady sem
1:20:36tak _e ty násobitele sou jedna lomeno N
1:20:40jedna lomeno N jedna lomeno N a tak dále až jedna lomeno N
1:20:44a dohromady mám N takže mi ta suma
1:20:47kvocientu dá dohromady jedničku
1:20:50u těch _e
1:20:52_e
1:20:53u těch násobitelů prostřední hodnotu
1:20:56online
1:20:59mám jedna mínus gama
1:21:00jedna mínus do makra gama jedna mínus do makra doma na druhou a tak dál
1:21:04až donekonečna tak si tak jako nejsem jistý jestli je to v pohodě
1:21:08ale tato suma
1:21:10nás přesvědčuje že je to vpohodě protože opravdu dostáváme jedničku jo
1:21:15a když se podíváme Z jak tady ten výpočet _e funguje
1:21:19tak zjistíme
1:21:21pro tenhleten vstupní _e signál který má střední hodnotu někde na
1:21:26napětí tisících
1:21:29že to tomu odhadů chvilku trvá
1:21:32než se tam dostane
1:21:35ale potom se tam usadí a samozřejmě si nějak osciluje
1:21:39ty oscilace by se zvolena zase vazeb tam potom
1:21:43a když potom to střední hodnotu odečtu tak tady mám nějaký takový sjezd kde
1:21:49ten signál lepší nepoužívat ale potom zjistíte že dáte signálu docela pěkně sedí okolo střední
1:21:56hodnoty nula
1:21:58tak a teďka by mě zajímalo a sem tam dá hodnotu má se rovná nula
1:22:01celá devadesát devět
1:22:03co kdybych _e řekl že tady ty zákmity jsou trochu moc velké
1:22:09takže bych nechtěl potlačit že by chtěl vyhlazení nižší střední hodnotu
1:22:13co byste ně poradili
1:22:19vy větší gamu eště víc připlatit jedničce že jo takže nula celá devět třeba
1:22:25dobrý může být ale
1:22:26co by byl jako nepříznivý
1:22:29efekt vždycky něco za něco v životě
1:22:32no takže mu to mnohem déle trval než by se tam dostal _e to znamená
1:22:36ta časová konstanta
1:22:38když by to naběhlo do skutečné střední hodnoty
1:22:40tak by prostě trvala
1:22:43takhle
1:22:46tak _e
1:22:49dobře D to byla střední hodnota říká podmínce preemfázi
1:22:53preemfáze taková historická operace ale ještě si občas uvidíte
1:22:58a souvisí s tím že když _e máme tvorbu řeči
1:23:02tak vlastně hodnota
1:23:05extra nebo to co jsme schopni vyrobit na
1:23:08_e na _e různých frekvencích tak takhle lineárně klesá směrem k vyšším frekvencím
1:23:16takže ta preemfáze vlastně jako kdyby vyrovnává kmitočtové spektrum
1:23:22a snaží se
1:23:24ty vyšší frekvence posílit
1:23:26a todleto dělám právě jednoduchým filtrem prvního řádu jedna mínus _e nějaká konstanta krát Z
1:23:33na mínus prvou
1:23:35a ta konstanta je něco mezi nula celá devět cache až jedna
1:23:39jo a už sme si tady vykládali v tom příkládku před tím že se to
1:23:44skutečně chová jako horní propusti
1:23:47a když se podíváme modulovou frekvenční charakteristiku pro
1:23:50_m konstanta se rovná nula celá devadesát pět
1:23:54tak _e
1:23:57tak je to horní propust
1:23:59filtrování s tím a tím filtrem obyčejné
1:24:04zase zkusíme si cvičně nám namalovat blokové schémátko
1:24:08leze do toho
1:24:09sto
1:24:11ten vstup de přímo do sčítačky
1:24:14s toho de výstup
1:24:17_e
1:24:20uložení
1:24:22a
1:24:23tady budu mít hodnotu
1:24:25mínus nula celá devadesát pět o to
1:24:31takže preemfázi z nevyřídili poměrně rychle jo tady ještě naznačeno jak to
1:24:37_e jak to bude fungovat
1:24:41tohle kousek _e slyším éčka létajícího procesem ui oblíbený signál
1:24:47_e tady je
1:24:48totéž vy preemfázovaný _e takže pořád tam ještě vidíte nějaké základní charakteristiky strofu ale prostě
1:24:55cokoliv byla změna tak je si tvrdě _e zesílen
1:25:02tak _e tetě dělení na rámce nebo na segmenty
1:25:06a před proč
1:25:08je to protože
1:25:10celý tady ten kurz bude vlastně vo tom že sto řečového signálu se budu snažit
1:25:14počítat nějaké parametry něco odhadovat
1:25:17teti abyste odhadovali
1:25:20tak _e potřebujete aby
1:25:23zase podle pouček _e i se sedadly statistiky
1:25:27aby ten signál je kterého odhadujete se choval pokud možno pořád stejně a B stacionární
1:25:34řeč je všechno možný ale jenom nestacionární signál
1:25:37jo kdy vyřeš byla stacionární tak to bude vypadat takhle _e nebo
1:25:43a to po jako půjde navěky já zase z dobré to přestane bavit
1:25:47takže to že řeči ste schopni přenést nějakou informaci pramení právě to že řeč stacionární
1:25:52není
1:25:53no a jak to teda jako s montovat dohromady když teda com abyste cionální vona
1:25:57není
1:25:58tak _e to řešíme tak řekům takovou jako trapnou syn tou a to že to
1:26:04řeč _e rozsekáme na nějaké úseky
1:26:07že budem říkat rámce angl tam anglicky frames
1:26:12jsou s kytkám
1:26:13německy nevím zeptejte našich němců na ve skupině
1:26:18a s každý ten rámec budeme vlastně považovat za samostatný signál
1:26:23počítáme si z něho nějaké parametry
1:26:26pak se o kousek posuneme a tam zase budeme počítat jiné parametry a takhle pořád
1:26:32dokola
1:26:33jo teďka _e
1:26:36jaké zvolit C parametry těch rámců to jako je téměř neřešitelná filozofická otázka
1:26:42protože ta délka by měla být dostatečně malá proto aby se na ní ten řečový
1:26:47signál moc neměnil
1:26:50ale taky by měla být dostatečně velká protože ze dvou vzorků nic neodhadnete jo statistiky
1:26:55víte že když máte málo dat
1:26:57tak _e výsledný odhad stojí za prd takže
1:27:01nějaký kompromis
1:27:03kompromisem je typicky dvacet až pět a dvacet milisekund
1:27:07co Š na
1:27:09telefonní vzorkovací frekvenci odpovídá nějakým sto šedesáti až dvěma stům vzorku
1:27:16tech _e ty rámce se taky můžou překrývat že jo nebo se nemusí překrývat
1:27:22když to překrytí dáte
1:27:25_e datem ale znamená _e vo pár vzorku nebo vůbec budou takhle prostě navazovat jeden
1:27:31na druhý
1:27:32tak _e to bude fajn protože se v tom signálu budete posouvat rychle je to
1:27:37znamená dnes potřebujete moc výpočetního výkonu
1:27:41_e akorát že hodnoty
1:27:44které spočítáte
1:27:46pro ten rámec a pro ten další
1:27:48se vám můžou pekelně měnit _e představte si že máte nějakou pilový v u
1:27:53třeba taková hláska P
1:27:55to je perfektní protože máte ste řeči před to téměř úplné ticho
1:28:00a pak najednou během E s na dvou tři milisekund a máte strašný strach
1:28:05protože vlastně nastane výbuch exploze tu pusu votevře se vektor tak takto buchne
1:28:11jo takže pokud _e chcete vám stojíte vo nějaké jako pěkné průběhy _e parametrů chcete
1:28:18třeba zobrazit tak asi budete muset dát _e větší
1:28:22větší posuv
1:28:24když to překrytí zase dáte velké
1:28:27tak _e dostanete pomalý posuv
1:28:31takže to bude náročnější na procesor na paměť na všecko
1:28:35průběhy parametrů nebo
1:28:37vyhlazené
1:28:39a navíc jako _e dostanete velmi podobné parametry
1:28:43_e sousedních rámcích
1:28:45a ty velmi podobné parametry taky nejsou moc dobré protože _e některé vlastně techniky rozpoznávání
1:28:52jako třeba markovovy modely ze kterým a vás tady budu si později
1:28:56tak ty _e dokonce jako předpokládají že ty vstupní vektory na sobě navzájem nezávisí
1:29:02jo to je rozejít předpokladu který samozřejmě není nikdy splněn a když byste dali ty
1:29:07rámce jako hodně překryté
1:29:10tak
1:29:11to není pravda už vůbec
1:29:13prostě ty sousední hodnoty na sobě budou těžce závisí
1:29:16takže zase se dostáváte tady do tohoto problém
1:29:19takže zase nějaký kompromis
1:29:22_e typicky
1:29:24bude překrytí
1:29:26podle délky rámce
1:29:28buď deset nebo patnáct milisekund
1:29:31jo to znamená že když budu mít
1:29:34dvaceti milisekundového rámce
1:29:36budu překrývat vo deset
1:29:40tak to wine nějak takhle když budu mít pětadvaceti mi sekundové rámce budou překrývat o
1:29:46o patnáct
1:29:48tak to vyjde
1:29:50nějak tak _e výsledkem je výsledek je vždycky stejný
1:29:53a to ten že dostanu vlastně sto rámců za vteřinu
1:29:57toto je asi nejtypičtější hodnota
1:30:01_e říká se tomu sem ty sekundové vektory protože jich prostě bude sto za vteřinu
1:30:07todleto je rozpoznávání
1:30:12kódování je to spíš tak
1:30:14že ty rámce leží jeden vedle druhého
1:30:18mají délku dvacet milisekund
1:30:20to znamená pak tady kladen se
1:30:22bude padesát
1:30:24padesát za sekundu
1:30:30vlož _e tohle byly
1:30:33řečové rámce
1:30:36a teď dělám takový počet jako kolik rámců se vám vejde do nějakého úseku
1:30:42tak _e když mám N vzorků řeči
1:30:46a ty rámce sou best překrytí
1:30:49tak prostě vezmu N L lomeno děr délka rámce vezmu si s toho zaokrouhlení dolů
1:30:54neboli floor
1:30:55a to je moje výsledná hodnota
1:30:58když _e se ty rámce budou překrývat
1:31:03tak je docela dobrý si vlastně vypočítat tady tu
1:31:07_e
1:31:09tady tu hodnotu
1:31:14jo tady mám začnou jako se ram nechápu proč tuto to mělo znamenat jako asi
1:31:18shift
1:31:21asi jo asi se ram bude asi jako shift rámce
1:31:25a shift rámce je délka mínus překrytí
1:31:28a vy vlastně si řeknete pokud mám takhle jako N vzorků tak ten jeden rámec
1:31:34do toho strčím vždycky
1:31:36a potom to co mi zbývá tedy N mínus _e délka toho rámce musím rozdělit
1:31:44musím rozdělit na ty šifty jo takže podělíte se rám
1:31:47s toho vezmete slova
1:31:49a je to jako by aby tady ten vzoreček fungoval opravdu proto se slovně
1:31:54tak by to ještě chtělo přidat nějakou podmínku jako že když je vzorků eště míň
1:31:59než jeden rámec
1:32:00tak tam bude nula ale toto byste si zase dokázali
1:32:04abyste si dokáže udělat
1:32:09jo do důležité je si pamatovat že při normálních parametrech
1:32:13to znamená délka
1:32:15pět a dvacet milisekund
1:32:17_e překrytí nějakých patnáct milisekund
1:32:21tedy
1:32:22shift deset milisekund a když máte dost řečí doprava ji doleva takže když zrovna jako
1:32:27nekončí ani nezačala tak prostě dostanete sto rámců za vteřinu
1:32:35nejdůležitější
1:32:37tak
1:32:39tetě _e nějaký poznámky o tom jak ty rámce vybírat
1:32:43samozřejmě nejjednodušší je prostě jako vzít startovní vzorek konečný vzorek
1:32:50ty vzorky vy kousnout
1:32:52a když tady tohleto je mu rámec
1:32:55tohle jako de do _e si to asi dělá se to asi nejběžněji
1:33:00_e
1:33:02ten výběr vlastně to že řeknu jako tenhleten rámec to je vlastně ekvivalentní
1:33:08pro násobení
1:33:09s nějakou okénkovou funkcí jo to znamená vy máte
1:33:13máte takle jako signál
1:33:16teďka řeknete já potřebuju rámec dlouhý N vzorků
1:33:19tak ta okénková funkce vlastně vypadá tak
1:33:23že jedete vod vzorku na
1:33:26do vzorku nora mínus jedna
1:33:30a prostě tady ty vzorky vyberete
1:33:32a ostatní
1:33:34ostatní neberete úvahu tady tohleto jeden rámec
1:33:38tak samozřejmě vy tu okénkovou funkci taky můžete nadefinovat nějaký na řeknete si tohle jako
1:33:42moc brutálním pro s _e
1:33:45za to okénko mě
1:33:47na krajích
1:33:49tam kde sem ten
1:33:50signál
1:33:51vy kousl tak mě to udělá nějaké ošklivé přechodové efekty a třeba tady
1:33:56to může udělat něco takového
1:34:00takle potom vypadá ten jeden
1:34:02vyfiknutý rámec
1:34:04a tady tyhlety
1:34:07artefakty na kraj se vám vůbec nelíbí
1:34:09mimochodem _e když takhle vyslechnu a pak bych to dělal frekvenční analýzu co mi tam
1:34:15tady ty zuby na krajích
1:34:17dělají
1:34:20mně generuje každá ostrá hrana kterou sem drobnou signálu
1:34:24vysoké frekvence jo
1:34:26no takže můžete říct jak _e já to nechci takhle _e takhle škaredě a na
1:34:31to proud
1:34:32je měj
1:34:33a vy my sme si třeba okénkovou funkci
1:34:36která bude hammingovo okno
1:34:40to hammingovo okno
1:34:42_e
1:34:43ne vykousal váty rámce
1:34:45pomocí nul a jedniček
1:34:49ale tam kde sme tom předešlým okně měli jedničky
1:34:52tak je tam napřed takový drobný skok potom je tam povolný vzrůst potom povolný pokles
1:34:58a potom zas takový droboučký
1:35:01droboučký skok
1:35:02tohleto je hammingovo
1:35:04okno
1:35:06a
1:35:06když se podíváme na jejich frekvenční charakteristiky
1:35:10já sem vám vo tom taky něco mi _e říkal _e říkal minule jsme tady
1:35:14řezali ty kosinusovky
1:35:17tak vlastně pokud se podíváme na
1:35:20to pravoúhlé okno
1:35:23tak _e norma relativně úzké spektrum ale v _e tady spoustu takových jako těch postranních
1:35:29_e postranních laloků to znamená vopravdu jako roztahuje a přidával vysokofrekvenční složky do spektra
1:35:36když se podíváte na hammingovo okno taky postranní složky jsou nulové
1:35:42to znamená vodu vám to spektrum prakticky neznečistím
1:35:46ale zase
1:35:47ta jeho střední část
1:35:49je dvakrát tlustší nešli toho pravoúhlého okna jo tady prostě
1:35:54je to je to vypočtěme ve stejné měřítku
1:35:57kdybyste se k jezdit fakt íčka
1:36:00které co takhle úzké
1:36:02je to mám vlastně dva krát širší
1:36:04znamená že _e hammingovo okno
1:36:08sice jako se bude chovat slušně k tomu spektru že jo vlastně ne začuní těmi
1:36:12vysokofrekvenčními složkami
1:36:14a zase nebude moc selektivní když budou tom spektru nějaké dvě
1:36:18dvě významné události vedle sebe
1:36:22tak máte velkou šanci u hammingova okna z vám to prostě rozmázne a že může
1:36:26nikdy neuvidí
1:36:28tak _e tím se byly
1:36:31tím jsme hotoví se přeprat
1:36:33S před zpracováním se strašná slovní kombinace s předzpracováním
1:36:39se sice klíče chodil do rozhlasového kroužku ale tentro
1:36:43_e kterou ostrý
1:36:45_e poďme se teď podívat na ty základní parametry
1:36:49takže ještě no opakuji skalární jedno číslo na rámec vektorové čísly vektorové je hodně čísel
1:36:55na nám
1:36:57základní parametr tak zvaná střední krátkodobá energie
1:37:04dalo by se tomu taky říct _e střední výkon
1:37:14_e
1:37:15tak jak jsme si definovali ten střední výkon je stezku
1:37:19v rámci to
1:37:21jednoho
1:37:22úseku vezmeme hodnoty všech vzorků na druhou
1:37:26podělíme délkou
1:37:28jo jednoduchoučkého operace všecko na druhou
1:37:31suma lomeno délkou
1:37:33na co to bude může to být dobrý na _e detektor řečové aktivity tam může
1:37:39člověk mluví tak by ta energie měla by vysoká že jo protože mluví tam kde
1:37:43ticho tak asi by měla být nízká
1:37:45můžete zkusit rozlišit hlásky
1:37:48na znělé neznělé
1:37:50_e aby se na to dobře koukalo taxes té krátkodobé energie vlastně vědí o průběhu
1:37:59dost často vy dělá logaritmus
1:38:01ono to má dost velkou dynamiku jo a když to vyplotit nelineárně tak se na
1:38:05to špatně kouk a právě proto že jsou tam ty hodnoty vzorků na druhou jo
1:38:09prostě když je ticho
1:38:11tak _e opravdu malinká hodnota když najednou máte hodnoty vzorků na druhou a eště sečtete
1:38:16v rámci jednoho rámce
1:38:19že vynásobíte sto šedesát krát
1:38:21tak to nemusíte viď S
1:38:23_e na co je potřeba si dávat trošku bacha je
1:38:27že pokud byste toto chtěli použít jako opravdu detektor řečového signálu
1:38:33tak vám to bude poměrně
1:38:36dobře fungovat když budete mít čistou řeč
1:38:39thomasi vopravdu není nic lepšího prostě jako počítáte krátkodobou energii hodíte si na to nějakej
1:38:45ta
1:38:46_e některých pracích třeba vod našich kolik žáčků saviňon u
1:38:50se ta krátkodobá energie modeluje nějakýma gaussovka _m ale prostě funguje to nádherně dokážete detekovat
1:38:57kde řeč ne není
1:38:59když _e byste si vzali třeba řeč nahranou s auta
1:39:03tak se v rejži
1:39:05protože
1:39:07základní
1:39:09průběh toho
1:39:10řečové signálu bude obraz zhruba nějak takhle
1:39:15a s toho občas polezou nějaké jako _e silnější hlásky jako _e samohlásky
1:39:24ale v zásadě prostě tam neuvidíte nikde ticho a pořád tam bude bugr
1:39:28akorát tom bude někdy trochu větší bugr a to bude když tam člověk mluví
1:39:34takže dělat na takovémhle signálu detektor řečové aktivity pomocí energie
1:39:39je docela nebezpečná záležitost
1:39:42když máte ten _e práh nastavený
1:39:45_e příliš nízko tak vám to říká pořád že tam řeč
1:39:50že máte naopak zase příliš vysoko
1:39:53tak _e když tam bude nějaká samohláska tak
1:39:56tak to řeč vidíte
1:39:58ale pro takové příchuť ke hlásič ke jako třeba C nebo šest nebo tě
1:40:04tak máte smůlu tyhlety hlásky prostě nemají moc energie sami o sebe takže by vám
1:40:09úplně zanikly šumu a tím energetickým detektorem byste nechytí
1:40:13tady tohle jenom ilustrace
1:40:15_e když se to vyplatí to lineárně
1:40:19tak
1:40:20to vypadá nějaká tech těch tu úsecích mu toho nevidíte tohle plots logaritmické krátkodobé energie
1:40:30tak _e další parami tříd je počet průchodů nulou
1:40:35tak zvaný zero crossing
1:40:38a tady tam napřed
1:40:40ukážu asi o co se jedná potom pojem rovnicím
1:40:44když _e vlastně máme řečový signál tak vopravdu počítáme
1:40:48kolikrát nám projde nulou sem počet tři
1:40:52zaznamenáme a hodnota která by tady byla nevím raz dva tři čtyři no asi dvacet
1:40:58tak bude charakterizovat _e tenleten řečový rámec
1:41:03jo a tetě zase zkuste si říct na se ten počet průchodů nulou asi nebude
1:41:06dobrej
1:41:08když člověk bude
1:41:10říká nějaké
1:41:12to je šumu vyšší hlásky jako třeba
1:41:14F
1:41:17jak asi bude počet průchodů nulou vypadat
1:41:20velké N máj
1:41:22velké jo protože to je vypadá jako šum
1:41:25takže to častěji krát prosek nenulovou hodnotu
1:41:29a počítám nejvíc
1:41:31tak _e
1:41:33jaké bude mít tady ten počet průchodů nulou problém
1:41:41tak
1:41:42zase jako když budete mít šum
1:41:45tak
1:41:45bude problém protože všecko bude vypadat jako šumový hlásky pokud tam nebude opravdu nějaká notně
1:41:51silná samohláska která ten šum na sobě na superponují a vytáhne někam do výšin
1:41:59_e k čemu myslíte že by tak mohlo být dobrý
1:42:07tak
1:42:08můžete zkusit třeba nějaké určení charakteru hlásek
1:42:11_e můžem to třeba zkusit _e použít jako nějaký jako paralelní
1:42:18detektor detektoru řečové aktivity ale jinak bych řek že ten počet průchodů nulou se až
1:42:23tak moc nepoužívá v dnešní době
1:42:25že to takle spíš historicky parametr
1:42:27ták a tetě
1:42:30_m poďme o toho použití zpět k tomu jak by se takovej počet průchodů nulou
1:42:34spočítal
1:42:36abyste
1:42:37co byste navrhli jak to spočítat
1:42:48to je vlastně pruh od nulové byste jako o matematicky nadefinovali
1:42:55měla znamínka
1:42:57jo
1:42:59dobrý no takže vaše návrh jak ten počet průchodů nulou spočítat
1:43:08z mohli byste napsat _e cyklus že
1:43:11a tam přidat nějaké dvě podmínky is znamínko minulýho vzorku bylo plus
1:43:16ende znamínka současného vzorku je mínus tak někam něco připouští pak _e ještě tu opačnou
1:43:22podmínku asi byste se k něčemu takovýmu dostali
1:43:26tak jo jazyka zkusím navrhnout elegantnější variantu
1:43:29_e
1:43:31bude to předpokládáte znamínko V signál
1:43:35to znamená
1:43:37vezmeme si nějaký C
1:43:38sobě na
1:43:40X N
1:43:42představte si že vo toho odečteme mínus _e se do na
1:43:47X
1:43:48N mínus jedna
1:43:50co jsem teďka právě vyrobil
1:43:54kombinuje znaménková funkce která pro kladný vzorky plus a pro za plus jedna a pro
1:43:59záporný mínus jedna
1:44:06komparátory jo ale mám pocit že sem vyrobil zrovna funkci která když to znamínko vydrží
1:44:11na stejné hodnotě
1:44:13tak nebude dělat nic
1:44:15že jo
1:44:17jo když bude se krno minulýho vzorku plus jedna asi byl na tohodle vzorku taky
1:44:21plus jedna tak jedna mínus jedné
1:44:24nic
1:44:25když bude se teda minulýho vzorku mínus jedna sebe na todle vzorky mínus jedna tak
1:44:29nebudete nic
1:44:31ale bacha když se to změní za je záporný vona kladný tak něco napočítá plus
1:44:37dvě
1:44:38že to změní s kladnýma na záporný řekněme napočítá mínus dvě
1:44:43jo
1:44:45a
1:44:46no to jedno tohle
1:44:48tam už sme mentálních o prostě nesají teďka řeč prostě v jednom případě teda počítá
1:44:52pro dvojku a ve druhý mínus dvojku
1:44:54když to dám
1:44:56zase lodní hodnoty takto pokaždý napočítá pro dvojku
1:45:00když to
1:45:01_e podělím dvěma tak to pokaždý napočítá plus jedničkou když se změní znamínko a ta
1:45:07už sme tam kde sme chtěli víc jo to znamená ose akorát uděla suma tady
1:45:12tohodle přes rámec
1:45:14a najednou máte _e máte počítadlo
1:45:18průchodu nulou
1:45:22jo ale je možný že s tím _e že s tím jak ste říkali že
1:45:25uděláme teda cyklus a tam uděláme dvě podmínky to bude rychlejší
1:45:29sám jako si taky můžete vyhrát _e definicí té funkce signum
1:45:35můžeme vy vyzkoušet a vymyslet nějak ještě složitější definice který budou řešit nulu a když
1:45:41zprava bude mínus a zleva plus takto budeme nula já nevím to ale tím asi
1:45:45nemá cenu se moc _e moc zabývat
1:45:48tohleto je průběh _e
1:45:50průchodu nulou pro mé oblíbené létající prase
1:45:53takže vidíte že pro hlásky typu _e a
1:45:57je ten počet průchodů nulou nízkej
1:46:02co
1:46:04nám to vyplatí
1:46:05US
1:46:06taky takže tady byste docela
1:46:09_e docela jasně poznali že se tam jedna musí kavky tedy o hlásky s vysokým
1:46:13poměrem sou
1:46:15tak a už vás nebudu dále obtěžovat narozeného pepíka
1:46:19se podíváme minule _e teda
1:46:23ten nekauzální
1:46:27dělení podíváme se na něho příště
1:46:30_e a zkusíme si říct access jednotlivý komponenty rozjet jádra říkám rozřezaný pepík to bych
1:46:37moc neměl protože ten obrázek mě poskytl pan profesor josef psutka
1:46:42z plzně
1:46:43takže to je téměř horáckej říkal zvaných netýkaly doufám že se nepodívala toto video
1:46:49_e takže si řekneme si jednotlivé komponenty modelují plíce budou jednoduchej na ty se číslicové
1:46:55zpracování vykašleme úplně
1:46:57ale u hlasivek o vidíme že tam bude nějaký generátor a nejzajímavější bude řečové ústrojí
1:47:03se kterým vlastně neustále mydlíme a měním ho abych dokázal artikulovat
1:47:08a to se právě bude měnit pomocí filtru a koeficientíky toho filtru budu muset každých
1:47:13dvacet milisekund _e počítat tak příště si řekneme jak
1:47:17pěkný večer přeju nashledanou