ZRE Zpracování řečových signálů

Cíle předmětu

Seznámit studenty se základními charakteristikami řečového signálu v návaznosti na tvorbu a slyšení řeči lidmi. Popsat základní algoritmy analýzy řeči společné mnohým aplikacím. Podat přehled aplikací (rozpoznávání, syntéza, kódování) a informovat o praktických stránkách implementace řečových algoritmů.

Anotace

Aplikace počítačového zpracování řeči, číslicové zpracování řečových signálů, tvorba a slyšení řeči, úvod do fonetiky, předzpracování a základní parametry, lineárně-prediktivní model, cepstrum, určování základního tónu hlasu, kódování - časová oblast a vokodéry, rozpoznávání - DTW a HMM, syntéza. Software a knihovny pro zpracování řeči.

Stránka kurzu: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ZRE


2011

1:47:33

ZRE - přednáška 2.

Jan "Honza" Černocký

1:49:12

ZRE - přednáška 3.

Jan "Honza" Černocký

1:49:33

ZRE - přednáška 4.

Jan "Honza" Černocký


0:49:56

ZRE - přednáška 5.

Jan "Honza" Černocký

1:41:18

ZRE - přednáška 6.

Valia Hubeika

1:46:00

ZRE - přednáška 7.

Jan "Honza" Černocký


1:34:30

ZRE - přednáška 8.

Valia Hubeika

1:42:00

ZRE - přednáška 9.

Jan "Honza" Černocký

1:47:32

ZRE - přednáška 10.

Jan "Honza" Černocký


1:43:57

ZRE - přednáška 12.

Igor Szöke