0:00:10tak pojedu prosím pomalu začít
0:00:13ta
0:00:15nejprve jedna á velmi příjem na organizační věc kdy chcete půlsemestrálky u
0:00:23no a ste
0:00:25samo vám toto slovo škaredé let
0:00:27vona totiž e v některé předměty účto možná plánují
0:00:32a nevím i se to ně je někde tech ta plánováno centrálně nebo ne
0:00:35a ne v nebo s možná dotáže u pana inženýra jsou ta který taji tohle
0:00:39občas dělá centralizovaně
0:00:41ta který tyden a námi na schedule oval
0:00:46s
0:00:46tak mi se o přestávce kdyby to náhodou de bylo centrálně tak se o tom
0:00:51třeba pobavíme po přestávce no
0:00:54a se omlouvám že s tím obtěžuju štve čele k půlsemestrálky si musíme napsat a
0:00:57čím dřív oni budete vědět vy i a tím lete
0:01:01tak poďme do dnešní přednášky
0:01:04teďka to bude o systémech takže
0:01:07tak jak jsme vlastně té minulé přednášce uďáli nějaké základní pojmy o signálech
0:01:12který o těch věcech které jsou tají kolem nás tak dneska o to bude o
0:01:16systémech
0:01:17tedy je těch krabičkách které ty systém je které ty signály obrábění jí
0:01:23v něco si povíme o ho jejich vlastnostech
0:01:25o tom strašně důležitá etapa tady bude o konvoluci
0:01:29co vše taková docela základní operace kterou ste ještě asi neviděli takže ukážeme si ji
0:01:36tady několika různými způsoby
0:01:38použijí i tady ten úžasnej promítače bude to je posouvat papírky a prostě posouvat
0:01:44násobit sčítat
0:01:46něco o vlastnostech konvoluce a to bude vlastně k tomu teoretickému bloku přednášky to doufam
0:01:52že nám výdaj do půlky
0:01:54a pak se podíváme do numerického cvičení
0:01:57to znamená tady mám udělán nějaké příklady které tady před vámi budu počítat
0:02:02a veme si říkat co a jak numerická cvičení nebo takové ty numerické bloky máte
0:02:08if počítačových laboratořích
0:02:10ty jsme doplnili vlastně ušlo ni
0:02:12za ke to tam byť kasy docela napuštěné nevím na ji dobře sto stíhá l
0:02:17doufám že f
0:02:19že to je prospěšné a zady jo protože sto renty jako potom několik let volali
0:02:25že bysme taji tyhlety teoretické bloky měli do těch labi nepřidat
0:02:28tak jo
0:02:30jedeme
0:02:32systémy
0:02:34co se tím děkuju zedník
0:02:37fanny jiříček je s práce posluchárnu sekač krásnej krásnějších trávníků v brně analýze číšník skvělý
0:02:48dobře jak jako děkuju mockrát
0:02:50tak r
0:02:52obecně co jsou to systémy
0:02:56systém můžou být cokoliv l zase taji nebudu dělat žádné e tvrdé filozofické definice je
0:03:01to nějaké spojení komponentů zařízení je nebo nějakých subsystému ten něco dělají systémů že být
0:03:07řízení auta může to být mraveniště může to být váš mozek prostě cokoliv
0:03:13my tady pro tenhle předmět si pojem systémy trochu zúžíme takže pro nás to budou
0:03:19zařízení která jako vozovkách řekněme spíš algoritmy
0:03:23které zpracovávají a nebo nějak upravují signály
0:03:28základní klasifikace asi nebude překvapující systém ji se budou dělit podle času
0:03:34takže jedny budou se spojitým časem leze do toho sys signál se spojitým časem vylézá
0:03:39taktéž signál ze spojitým časem
0:03:42a systémy z diskrétním časem lezou do toho vzorky a vypadávají sta ho zase vzorky
0:03:47pak máme nějaké speciální které jedno převádějí na druhé vo tom si t popovídáme později
0:03:52až budeme dělat vzorkování v rekonstrukci zatím to berme tákže do systému
0:04:00l ze a signál stejného typu z něj opět vylézá
0:04:04když si ta budeme chtít značit
0:04:06tak
0:04:09můžeme si to třeba poznačit jako nějakou funkci
0:04:12jo může ve klidně napsat y t
0:04:14se rovná f jako nějaká funkce
0:04:17staré
0:04:18ale dost často budu používat r i tohleto značení s zakouší bečko u kde nějaký
0:04:23systém prostě převádí jeden signál
0:04:26za druhý
0:04:30r
0:04:32nějaké
0:04:32příkládky
0:04:34ten spojity systém a nějaké techniky jeho popisu
0:04:40třeba takový základní elektronický obvod který ste vlasy viděli třel
0:04:46panem kolego kunovský
0:04:48má to nějaké vstupní napětí závislé na čase
0:04:51má to nějaké výstupní napětí t tak i závisle na čase a má to dva
0:04:56komponenty nějaký odpor
0:04:58když sem byl malý a chodil jsem do radioelektroniky ho kroužku tak jsme říkali buzz
0:05:02ty takže tady je bust
0:05:04tady je kondenzátor a celé dohromady se tavené hertze článek l
0:05:09tetě
0:05:11víme že se takový obvod dá popsat pomocí nějaké metody smyčkových proudu
0:05:17když si nadefinujete proud
0:05:21který musí byt taky závislý na čase bacha a na to jít e který valí
0:05:25ta rytím obvodem
0:05:28tak si můžete říct a h tady ten proud můžu dejme tomu vyjádřit dvěma způsoby
0:05:35botě
0:05:36se při pinu tajena tenleten odpor
0:05:40a řeknu si že proud tím odporem
0:05:43je vlastně zbytek napětí na tom vlevo sporu
0:05:47děleno hodnotou toho odporu
0:05:49u bytek napětí se počítá docela jednoduše že jo jako to první napětí ninu sto
0:05:54druhé napětí takže můžete smyčkový proud vyjádřit jako
0:05:58stupně napětí mills v stopni děleno odporem
0:06:02tak
0:06:03ten smyčkový proud ale můžete vyjádřit eště léky
0:06:05jiným způsobem
0:06:07o totiž musí probíhat
0:06:09kondenzátorem
0:06:11a tady víte že
0:06:13nebo byste se měli elektrotechnice dozvědět
0:06:17že proud na kondenzátoru je dán
0:06:21kapacitou do kondenzátoru
0:06:23krát derivací do ho napětí na koncert na kondenzátoru podle času
0:06:28jo takže napíšete to a jako
0:06:30derivace napětí na tomu kondik u co šije to výstupní napětí podle časů
0:06:35a teď máte vlastně ten smyčkový proud vyjádřeny dvěma způsoby ale pořád i za ten
0:06:40samý smyčkový proud
0:06:42takže tak krásně můžete dat dohromady a udělat si takovou součková u
0:06:47diferenciální rovnici
0:06:50ou
0:06:51když vám někdo dá vstupní napětí us
0:06:54můžete vyřešit a získat výstupní napětí úzce
0:06:58není řešení v diferenciálních rovnic není úplně legrační ad tohle kurzu se můru v but
0:07:05se čtvr půjde takže až budeme dělat takové záležitosti kde se nám tyhlety analogové obvody
0:07:12objeví tak vás naučím nějakou šikovnou transformaci které ú se tady těch derivací zbavíme
0:07:19a uděláme to track abychom dokázali zjistit
0:07:22třeba frekvenční charakteristiku nebo stabilitu toho u obvodu a přitom sim neušpinil i ručičky diferenciálními
0:07:30rovnicemi
0:07:31tak
0:07:32příklad druhý
0:07:33diskrétní systém je to počet neuronů v mozku
0:07:39vzhledem k tomu že stár no tak vy taky tak
0:07:44se počet těch neuronu každy měsíc snižuje
0:07:48o nula celá jedna procenta
0:07:50poznamenala pokud co to je počet neuronu
0:07:53m mozku tento měsíc
0:07:55tak je to nula celá devět se de ve
0:07:57ve vede v je devět krát počet neuronu minule měsíci
0:08:01a eště musíme odečíst vstup systému
0:08:05a to je počet vypitého nebo v množství vypitého alkoholu
0:08:10které se přímo projeví ná ztrátě neuronu
0:08:13takže prosím vás mám tady tuhletu rovnici
0:08:16která popisuje diskrétní systém
0:08:19a toho počet neuronů každy měsíc ne mozku
0:08:22zase můžete pro daný vstup x p n to znamená moje picí křivka
0:08:26vyřešit pokud
0:08:28ten počet neuronu y n dosáhne nuly
0:08:32za k se tady skládal i je se skončí a musite si hledat náhradu
0:08:38jo takže lase
0:08:39veselý příklad diskrétního systém tak
0:08:43ty systémy samozřejmě budeme chtít nějak spojovat
0:08:47dvě základní spojení vedle sebe
0:08:49paralelní zase bohy
0:08:52jo ale
0:08:53když
0:08:55výstup prvního systému
0:08:57prochází druhým systémem a je krmné nezpátky do vstupu do prvního systému
0:09:03tak tomu říkáme zpětná vazba
0:09:07tak
0:09:09teče nějaké základní vlastnosti
0:09:12systémy
0:09:14se zase dělí do nějakých kategorii tak jak jsme to udělali ze signály
0:09:18a základní dělení jestli ty systémy mají nějakou paměť
0:09:23a nebo nemají
0:09:25pokud nemají tak sou schopny rágovat pouze tečna okamžitou hodnotu vstupu
0:09:30a nemůžou si pamatovat nic z minulosti
0:09:34takže příklad takového systému
0:09:37s pamětí jsou třeba neurony v mém mozku
0:09:40protože když ste se podívali na ji na tu veselou rovnici
0:09:44tak ten systém si musel pamatovat
0:09:47minulý počet neuronu mozku
0:09:50se o to by někde uložený že ho
0:09:52a na základě
0:09:54téhle paměti mohl vyrobit současný
0:09:57výstup
0:09:59zas takový příklad
0:10:00při stému bezpaměťových i
0:10:03je třeba ideální zesilovač nebo zeslabovat šéf prostě pokud mám vystupni signál násobí se to
0:10:08nějakou konstantou
0:10:10je toho buď víc nebo míň i
0:10:12není tam nikde žádná paměť
0:10:14tak todleto je systém bez paměti
0:10:18nejednodušší systém
0:10:20bezpaměťových i
0:10:21je y t
0:10:23rovná se x t
0:10:26jak se za je tomuhle systému říká z ho modrý mu
0:10:32přeje to systém y t se rovna x t
0:10:35drát právně no to je systém drát
0:10:38neviš propojíte vstup výstupem d k jako v si mysli je si dělám legraci du
0:10:43ale systém drát fi prosím vás
0:10:46strašně důležitý protože když bude to třeba programovat nějaký real time zařízení
0:10:51budete
0:10:54bude té pojídat vzorky z nějaké
0:10:57zvukové karty budete sněmy týdně co dělat mode to je posílat ethernetem mě kam a
0:11:02tam je budete posílat na výstupní zařízení
0:11:05tak vám řekl je doporučuji si nejprve na implementovat systém drát
0:11:10který nebude dělat vůbec nic jenom zjistit si vzorky procházejí tam kam mají a jestli
0:11:14to opravdu beze změny hraje
0:11:16už tady toto je docela jako velky vítězství když se vám to podaří rozchodit
0:11:20a jakmile drát funguje
0:11:22tak funkci drát
0:11:24vyměníte za váš speciální filtr nebo dýlej i nebo syntezátor nebo cokoliv dalšího jo prosím
0:11:32doporučuji začínat drátem
0:11:37r
0:11:39výborně
0:11:41další v s další vlastnosti
0:11:43systému
0:11:45si budeme ukazovat na systému pití piva
0:11:50vstup toho systému je počet vypitý pich
0:11:54a výstup
0:11:55toho systému jak je jak moc se ten daných člověk usmívat
0:11:59jestli já se bulu neska usmívat tech to neni protože bych práci filón já jsem
0:12:03všem dneska dopoledne po doktorovi z nějakou otázkou
0:12:07potaz com dostala bez odpovědi ale dostal jsem neska zkraje tetan of k uzel že
0:12:11name jak to způsoby
0:12:13možná že se budu smát jako blázen
0:12:17fájn
0:12:19první vlastnost kterou budeme probírat e kauzalita
0:12:26víte že
0:12:27když co kauzální nebo kauza jako případ
0:12:30že se tohle v někdy používá i v běžném jazyce
0:12:34o co půjde
0:12:35je o to že ten systém pokud je kauzální
0:12:39tak musí reagovat na své minulé vstupy
0:12:43na současný tu
0:12:45a nesmí vy používat žádné informace z budoucnosti
0:12:51u toho vzory ta vlastně znamená že něco zapříčiní něco jiného jo
0:12:55jak to bude z výstupem to
0:12:57systému
0:12:59co ze co ze svých výstupu
0:13:01může ten systém použít chvále ně
0:13:09pozor aktuální stav
0:13:14a aktuální stav n když vyrábím kladivo
0:13:19tak výroby toho kladiva
0:13:21můžu použít součastné
0:13:24dřevo
0:13:25současné železo prostě to topůrko takový točíme se mlátí i může použit všechna minula
0:13:31může beky použit všechna minula kladiva která u jsem na tedy se vyrobil ale nemůžu
0:13:35na výrobu tohoto kladiva použit toto kladivo
0:13:39co teďka dělal to že pozor na to prosím vás k dyž budou systémy
0:13:43tak víru bude povoleno používat
0:13:47minule vstupy současným vstup jasny
0:13:50jejich minule výstupy
0:13:53ale nikoliv současný výstup a cokoliv budoucnosti
0:13:57takže na tom m pěkném pivní příkladu
0:14:01pokud ten pán a
0:14:02čase nula dostane pivo
0:14:05a čase čtvrt hodiny ji se začne smát jako blázen
0:14:08tak je ten pán kauzální o protože
0:14:11s tu byl následován výstupem
0:14:14pokud ovšem je to notorik
0:14:16a jejichž poledne se začne smát jako blázen při pomyšlení na to jaksi dá večer
0:14:21pivo
0:14:23tak to t prosím nekauzální systém
0:14:27ták teďka seriózní příklady
0:14:31jak je to se systémem y n se rovná x n mínus
0:14:37x n mínus jedna
0:14:39a ten mám napsaný že do kauzální je to pravda
0:14:43a jak ty jak to že to pravda
0:14:49když
0:14:50když to
0:14:51je rovnice popisující cen systém následující
0:14:54x n
0:14:55co tam bylo mínus x n mínus jedna
0:14:59tak stačí když se podíváte na časové ose
0:15:03tady jsou vzorky n a jedno a jedna dvě na bla
0:15:08a tak dále a tak dále
0:15:10a řeknete si že počítáte taji tenleten výstup tohleto je
0:15:14že je váš
0:15:16počítaný vzorek
0:15:17y n
0:15:19jela zjistíte tetě které informace k němu potřebujete
0:15:22potřebou x n tady
0:15:24a potřebu x n mínus jedna tady
0:15:28vzhledem k času n je to současnost
0:15:30a minulost
0:15:31tak je to dobrý k
0:15:34takže kauzální
0:15:36taktika
0:15:37seriózní příklad
0:15:38prý nekauzální y t se rovná x
0:15:41mínus t
0:15:43tak ta se pojďme poďme z do zkusit
0:15:46namalovat
0:15:49tohleto je časová osa té tohle případě mám
0:15:52systém ze spojitým časem
0:15:58dejme tomu že tají mám nějakej i
0:16:00signál
0:16:02a teďka vyrábím
0:16:06vyrábím signál y t
0:16:09o který vím že je
0:16:12mínus t
0:16:14do tak
0:16:16řekněme že ten
0:16:17částem bude někde tady
0:16:22a rovnice pravý že se mám podívat
0:16:26do mínus tede tedy sem
0:16:29a toto bude
0:16:30hodnota toho výstupního signálu
0:16:33čase t
0:16:36pletl vypadá kauzálně let se díval do minulosti
0:16:39proč tvrdím že je tahleta záležitost nekauzální
0:16:48to je nula n pořád eště dobrý protože když té bude nula
0:16:53tak se koukám bylo nuly to je teďka dobrý
0:16:58eště ještě
0:16:59na vás musim utnou to že víte pořád o se mně líbí ale tak ji
0:17:02někdo jinej tam jsem slyšel
0:17:06ano když se k budu koukat do záporných ho času
0:17:09znamená chtěl bych chtěl bych se dívat sem
0:17:14tak najednou no řekněme že to je mínus deset sekund
0:17:17tak najednou zjistíte že byste se měli koka no plus deseti sekund
0:17:22jenomže včas e mínus deset sekund ten ú
0:17:25signál flus deseti sekundách ještě nebyl známy
0:17:28protože tady toto je
0:17:30vznik otazník a tím pádem
0:17:33bude systém
0:17:33nekauzální
0:17:36tak
0:17:38stabilita
0:17:40zasekl najdete spoustu matematických definic
0:17:45my si to zjednodušíme a budeme říkat že
0:17:48systém je stabilní
0:17:50pokud na rozumný vstup
0:17:52reaguje rozumným výstupem
0:17:56bohužel dej na to nemám
0:17:58nemám žádný obrázky pánu s piva mum omlouvám se
0:18:02trochu přesněji
0:18:04se praví že když
0:18:08můžeme vlastně najít nějaký interval do kterého dokážeme uzavřít stupní signál
0:18:19se tady někde při chrochtá vstupní signál
0:18:24x t
0:18:25a my můžeme najít interval do kterého sme schopni ho uzavřít nějaký mínus byl
0:18:32byl
0:18:33de bylo je konstanta
0:18:35tak pak pokud má ten
0:18:38systém výstup
0:18:42silon t
0:18:43výstup vypadal celé něja tak vole
0:18:45tak jsme zase schopní najít nějaký interval kterej bude větší no menší té celkem jedno
0:18:52mínus c se
0:18:54do kterýho ten
0:18:55výstup budeme schopni uzavřít
0:18:59jo ty se poďme podívat
0:19:02jak by tady toto vypadalo
0:19:04pro dva pro dva příklady
0:19:07první systém
0:19:09bude y t se rovna
0:19:11tech krát x t to znamená vstupní signály je násobeny
0:19:16současnou hodnotou času
0:19:19jo jak tak by třeba
0:19:22pohled vypadalo
0:19:25páni ty
0:19:27to asi podle
0:19:30ste dokud ne
0:19:35zkusim schválně chytnou s ten
0:19:39samozřejmě to nepude
0:19:49a
0:19:54no
0:19:56jsem si o mohl už ty říkám namalovat ruky
0:20:00tak představte si je signál bude vypadat nějak takhle
0:20:03a my budeme teďka řešit výstup
0:20:07systému
0:20:09y t je rovná se t krát
0:20:12x t
0:20:14jo budeme násobit rovna sobit časem
0:20:18tak tady já si tušíme že začátku ten signál bude úplně malinky protože bude násoben
0:20:22ivou
0:20:23se bude postupně zvětšovat
0:20:25o potom jak vy deme
0:20:27dál a dál tak se bude zvětšovat až na
0:20:31na konci vyjede
0:20:33no nekonečna až dojedeme do nekonečného času
0:20:36jo a na druhé straně
0:20:40by toho se startoval od nuly pak by ten signál byl invertovaný
0:20:44takže nějak takhle a zase by někde dojel do nekonečno
0:20:47takže myslím že mezku si ten trik s těmi dvěma intervaly
0:20:51určitě najdeme je interval do kterýho dokáže mu zavřít
0:20:55ten
0:20:56ten vstupní signál nějaký mínus byl
0:21:00byl
0:21:01ale vy který se pokusíme najít
0:21:03ten interval pro výstupní signál
0:21:08tak zjistíme že nám to nepůjde
0:21:11špetkou hodnotu c prostě nenajde
0:21:15takže budeme tvrdit že ten systém i nestabilní protože
0:21:20produkuje
0:21:22nekonečné hodnoty výstupu
0:21:25with jak se brněnsky řekne
0:21:27to co
0:21:28děla nestabilních systém
0:21:32brněnsky zde řekne že ten systému vo oka
0:21:37s těm asi ste se tady s tímhle setkali na libovolném rockové koncertě hluchým zvukařem
0:21:43nebo ne šikovným
0:21:44de začalo něco vás bit
0:21:47měli ste štěstí vtom že
0:21:49výchylky zvuku tam nejedou do nekonečna touž miste to ji neseděli
0:21:54byly vy ste rozprášeny
0:21:56a l že narazí do nějaký fyzicky limit
0:22:00core toho co dá zesilovač nebo se dá reproduktor
0:22:03maximálně sebe si dete zacpat uši no takže to je příklad nestabilního systému typicky z
0:22:09nějakou lego špatně na ledě know zpětnou vazbou který vám začne dávat takovéhle
0:22:15ne na štěsti n nekonečné ale maximální možné výchylky
0:22:21za k
0:22:22další příklad
0:22:25když máme třeba
0:22:27systém
0:22:28který produkuje
0:22:30který exponencionální ni signál
0:22:34ta se bychom si řekli že do toho zkusil pusti něco takového omezeného
0:22:40intervalu pod mínus ber do b
0:22:43a budeme se ptát jestli takovýhle signály je stabilní
0:22:47tak můžeme říct že celkem milo
0:22:50protože my si vlastně
0:22:52řekneme dobře tak ten vstupní signály je ohraničený vod mínus b dobe
0:22:57to znamená pokus tady toto prostupu
0:23:00funkcí na něco tak dostanu n na mínus b
0:23:04a vše na plus b
0:23:06a pokud prostě s těchto dvou čísílek vyberu
0:23:10to větší mimochodem co to bude za čísla
0:23:12když mínus b a plus b
0:23:14jsou normální reálná čísla tak jaké hodnoty bude mít na mínus byl na plus bat
0:23:24kolik je třeba n a mínus sto o
0:23:27málo ale kolik málo
0:23:29málo znamená jako záporný nebo jako něco
0:23:33blízko nule vodkud
0:23:35vrchol
0:23:37kladný blízko nule dobry kolik je e na plus sto
0:23:41od ně a n
0:23:43r
0:23:45hodně kladně já takže to budou dvě kladný čísla
0:23:48a mezi s těch dvou kladných čísel vybereme to větší a řekneme super ta je
0:23:53toto je náš interval do kterého uzavřou výstupní signál
0:23:57všechna jak pohodě
0:24:00systém
0:24:01bude stabilní
0:24:03jo takže ve stabilitě prosím vás nehledejte žádnou velkou vědu
0:24:07pokud jedna rozumný vstup
0:24:09systém odpovídá rozumným výstupem je to stabilní
0:24:12pokud ne je ta nestabilní
0:24:17časová invariantnost
0:24:19tak tady z máme zase
0:24:20pány spinem
0:24:22co to znamená takže je co invariantní
0:24:25tak se to nemění
0:24:28ková s do pořád stejně
0:24:31jo když budete třeba později se zajímat o počítačovou grafiku
0:24:37tak jsou tam tak se o tam operace který jsou třeba invariantní vůči
0:24:43posunutí učí scaling gumu čí natočení učí změně barvy a já nevím eště čemu všemu
0:24:49takže invariantnost i neměnnost
0:24:52no a já to tady budu
0:24:54vykládat na časové invariantnosti
0:24:58to znamená že systém nemění své chování čase
0:25:01to znamená
0:25:03že když máte systém
0:25:05bude nějaká krabička
0:25:08bylo ní pošlete
0:25:10signál x t
0:25:12a systém odpoví signálem y t
0:25:16tak pokud do něj pošlete nějak posunutý signál
0:25:22my nula jsme si dary strávili celou přednášku tím že z ne posouvaly signál kam
0:25:26a když ho třeba
0:25:29když to je nula je kladné tak t mínus t nula znamená co
0:25:34posunutí určitě ale zpožděni nebo předběhnutí
0:25:42si někdo řekl bych zpomalení nepodivali přídu
0:25:46zpomalení velení
0:25:50poslechni doprava a co ta je
0:25:53zpoždění a
0:25:54l takže když
0:25:56signál zpozdím
0:25:58tak by ten systém měl odpovědět
0:26:00tím původním výstupem
0:26:04taky zpožděny na úplně stejně zpožděny
0:26:07stejně prosím vás tak pro diskrétní systémy
0:26:11když do něj narvu vzorky x on odpověď silon
0:26:15a když terry sněmy včas se něco udělám
0:26:18tak on by měl odpovědět úplně stejně ale bude to stejně posunuté včas
0:26:23tak zase příklad na p v je
0:26:26pán
0:26:28čase nula
0:26:29vypije pivo
0:26:31a za čtvrt hodiny
0:26:32ze s nějakou blázen
0:26:36plán i je časově invariantní pokud
0:26:38je tady tento signál posunete o rok
0:26:41strašná před stala jezer
0:26:44tak za jeden rok a čtvrt hodiny
0:26:46se ven pán
0:26:48zase bude smát jako blázen
0:26:51o pokud
0:26:52ten pán do té doby třeba umře
0:26:56nebo
0:26:58ze stane abstinent m
0:27:01nebo dostane cukrovku nebo neco takového nepříjemného tak ten systém nebude časově invariantní
0:27:09tak
0:27:11they zase dva nějaké
0:27:13seriózní příklady
0:27:16představme si že máme třeba
0:27:19signál
0:27:21nebo systém který ji pracuje takže počíta s jinou s
0:27:24vstupního signálu
0:27:27a my chceme zjistit jestli je časově invariant
0:27:32no a
0:27:34když
0:27:36když tam dosadíme
0:27:38nám je tam x
0:27:40t mínus t nula
0:27:43a podíváme se k vypadá jak vypadá výstup
0:27:48tak zjistíme že to naprosto
0:27:50přesně vlastně posunuty původní výstup
0:27:54takže téhle ten systém
0:27:56časově invariantní bude
0:27:59zase nějaký protipříklad
0:28:01vy to časově invariantní nebude
0:28:04zkusme třeba systém
0:28:06který bude diskrétní který bude počítat
0:28:11n
0:28:13krát
0:28:14x n
0:28:15jako svůj výstup
0:28:17a tady tohle a se mi bolo dobrý si namalovat k
0:28:28to že mám systému ktery
0:28:30svůj výstup
0:28:31tvoří jako n
0:28:33krát x m
0:28:36a
0:28:37zjišťuji jestli časově invariantní time invariant
0:28:41otazníkem
0:28:43tak nějak ji příkládek
0:28:45zmus je takový úplně jednoducho signál
0:28:49který bude
0:28:52třeba
0:28:54mít všecky vzorky k
0:28:57nulové
0:29:00vzorek na čase jedna
0:29:03bude jedničkový do inak jsou všude nuly
0:29:09jaký je výstup
0:29:11todle role x n
0:29:15jak je výstup to jej systému
0:29:17pro tento vstup
0:29:22když bych měla kreslit y
0:29:25toto bude
0:29:32bude tuto stejné přesně takého dyž tam budete sypat jednotlivých vzorky tak ty vzorky který
0:29:36jsou nulový
0:29:37tak je celkem jedno jaká tam bude hodnota n protože sto bude vždycky násobit
0:29:42nulou
0:29:43takže tady všude vola
0:29:45nula
0:29:46or nic
0:29:47a tady tento vzorek který je jediný nenulový tak sedí na čase jednala má velikost
0:29:52jedna to znamená jedna krát jedna je zase jedna a jak tady správně kdo řekl
0:29:58tak
0:29:59ten výstupů vypadat uplně stejně
0:30:02tak
0:30:04když se teďka udělám signál
0:30:07x
0:30:10mínus tři
0:30:11jak to bude vypadat
0:30:17všetko nulový a kde bude sedět ten jedinej nenulové vzorek
0:30:25na štyřce správně no takže všecko u nenulový ale ten nenulové vzorek
0:30:30bude tady
0:30:34jak by to vypadalo
0:30:37kdyby ten
0:30:38systém
0:30:39byl časově invariantní
0:30:42dybych jenom prostě napsal y
0:30:47n mínus tři
0:30:50měl by to jedničku na štyřce že lo no ale tečka jako je otázka si
0:30:54tam ta jednička vopravdu bude
0:30:55jo já tady tenhleten signál teďka zkusím proc pat svým systémem
0:31:02jak už sme řekli tak mám bude sedět na štyřce
0:31:06a výstup toho systému
0:31:08bude co
0:31:13l pozor to hodnota vzorkové jedná ale sedí na štyřce to znamená že se bude
0:31:18násobit hodnotou štyři takže
0:31:21bude vypadat takhle
0:31:24jo to znamená
0:31:26průchod toho posunutý ho
0:31:29při kanálu
0:31:30nám dál něco
0:31:33co neodpovídá posunutý mu původním ústupu
0:31:36ten
0:31:37černej signál rozhodně
0:31:39není ten s není ten samej
0:31:42jo modrej nerovná se černým ú
0:31:48čehož nám vyplývá
0:31:51že to není časově invariant
0:31:54není jem invent
0:31:58no prostě dostali jsme
0:31:59dvě různý věci nefunguje ty
0:32:03no brát že tohle vila časová invariance
0:32:08tečně co
0:32:09ta něco vo linearitě
0:32:12slinná rito vás to je možná ušních do trápil
0:32:15co s co si pod linearitu
0:32:17představujete
0:32:21jste se to slyšeli ty kolo někdo
0:32:24to je že i nární
0:32:27line a je nějaká čára co bude s těma čára matek
0:32:30linearita se vlastně skládá ze dvou věcí
0:32:35představí mezi byť takže máme tu krabičku
0:32:38systém
0:32:41a že
0:32:43když do ní pustíme signále x jedna t tak vono to odpoví výstupem y jednat
0:32:50a když do ní pustíme
0:32:52signál nějakej i nej
0:32:55x dva t
0:32:58tak je krabička výstup odpoví výstupem i y what f
0:33:05a teďka ty dva signály začneme dávat dohromady
0:33:11za prvé první vlastnost jsme ne
0:33:14zvaná aditivita nebo taky možná můžeme říct respektování součtu
0:33:20spočívá to že když do toho
0:33:22pošleme součet těch dvou signálů
0:33:25prostě svedem po kdyby do jednoho drátu a sečteme
0:33:29tak ten systém by měl odpovědět
0:33:32jsou čtem těch původních
0:33:35výstupu
0:33:38druhá vlastnost je scaling tak vy hezky český slovo
0:33:42nebo homogenita
0:33:44a ten praví
0:33:46že když
0:33:48mám
0:33:50nějaký vstup
0:33:52ten vstup vynásobím konstantou
0:33:55tak ten systém by měl odpovědět tím svým původním výstupem
0:33:59ale taky my násobeným konstantou tou samou
0:34:04tečka lišta dáme dohromady
0:34:07tak nám to dá tu slavnou
0:34:09podmínku nebo rovnici
0:34:11linearity
0:34:12a ta pravý
0:34:14že když
0:34:18máme v a různý vstupy
0:34:20namícháme je pomoci dvou konstant
0:34:23a b
0:34:25tak ten systém pokud je lineární tak by měl odpovědět
0:34:30tykat řeknu učeň e úplně stejnou lineární kombinací
0:34:34těch původních výstupů a to znamená že by z něj měl
0:34:37vylezt
0:34:38součet toho prvního výstupu vynásobený ho
0:34:41první konstantou plus druhý jo výstupu vynásobeny jo dvou drove konstant
0:34:48to stejný samozřejmě platí pro diskrétní signál
0:34:52tak vím že tady ta linearita že to dost těžký jako k
0:34:55špatně chápe takže mám zase
0:34:57příklad s plánem
0:34:59tentokrát plán začne pít irům
0:35:02tak
0:35:04základní reakce systému
0:35:07když příde jedno pivo
0:35:09tak je
0:35:11ta systéme ten pán tak je to mírný úsměv jo
0:35:17jiným jiný vstup
0:35:19je room u
0:35:21když ten plán vypije rom tak mu lehce z růžový užší
0:35:25a teďka tečka pozor začneme lineárně kombinovat
0:35:30původní dva vstupy
0:35:33dále domu pánovi tři piva
0:35:36a tři rumy
0:35:39a tech pozor pokud dostaneme
0:35:41přesně stejnou lineární kombinaci dvou původních výstupů
0:35:46tak ten systém je lineární a tady vtom případě je jo protože vidíte
0:35:50že ten pán má tři krát širší úsměv
0:35:53a třikrát tak růžový tedy uplně rody uši
0:35:56ale takže ta ve ten pány lineární a vy to už asi či tušíte co
0:35:59bude dál
0:36:00evan před veru bych ta nelineárního pána
0:36:03to je
0:36:04r to je tady tento pokud a tak není
0:36:08pokud n pán hrozte jako
0:36:11celé třeba poblinkala že v anebo mu bude špatně bude ve celý zeleny
0:36:15tak ta jeho reakce neodpovídala
0:36:18přesně stejné lineární kombinaci
0:36:21původních výstupu
0:36:24a ten plán
0:36:25nebude
0:36:26bilineární
0:36:29taktika se na se zkusme hodi takový seriózním příkrý nebo serióznější příklad
0:36:36budeme zjišťovat
0:36:38jestli systém který je zapsaný rovnicí
0:36:42y t se rovná t krát x t
0:36:45což byl takovej ten divný systéme o před chvilkou sme říkali že nebude stabilní
0:36:50ale dobře jako poslouží nám tady pro příklad tak budeme študovat
0:36:56jestli je jestli je lineární
0:37:00no tak
0:37:02dobře
0:37:03já si zkusím nadefinovat s nějaké dva
0:37:07nějaké dva vstupy
0:37:09tak jeden stub bude
0:37:11x jednat
0:37:13když ho pro ženu tím systémem
0:37:16tak výstup
0:37:18bude čas krát x jedna to
0:37:22pak si vezmu nějaké jiné jist u
0:37:25x dva t
0:37:26výstup
0:37:27bude tady tollens to
0:37:30a teď se začnu zajímat o toho co to uděla
0:37:33když do toho systému
0:37:36pošlu signál o který bude lineární kombinaci
0:37:39těchhletěch dvou stub
0:37:42to znamená my si můžeme říka představit nějaký mixážní pult
0:37:47jeho poleze
0:37:49x i jedna t poleze no toho x dva t to taji buje připojeny jo
0:37:53těch tlustej konektorů že jo
0:37:56a na tom mixážní pultu budou
0:37:59dvě takovýchhle šoupátka si potenciometr i
0:38:03a na jednom bude nastavená hodnota a
0:38:06na druhym bude nastavena hodnota b
0:38:10a s toho půjde jeden jedinej signál který bude a x jedna t plus b
0:38:15x dva t
0:38:17namíchám
0:38:18nebo pan zvukový mistr proměna mícha takový signa
0:38:22a tento
0:38:23přivedu
0:38:26na vstup mého drahého přizt
0:38:29nechte vstup bude vypadat
0:38:30no bude vypadat tak že
0:38:32to bude t
0:38:33krát x jedna t
0:38:35plus b x dva ten
0:38:38a když si s tou musím udělam jednoduchou školu operaci vlastě to
0:38:43roznásobím
0:38:45tímtéž cam
0:38:46tak zjistím
0:38:48že
0:38:49tohleto je a krát ten původní první výstup
0:38:53a tohleto b je b krát původní druhé ji výstup
0:38:59to znamená že já jsem teďka dokázal
0:39:02že ten celkový výstup
0:39:05bude přesně stejnou lineárních kombinací těch dvou původních výstupu a tím pádem je ten je
0:39:12ten systém lineární
0:39:15tak a teď je jako
0:39:17pro četa je tohleto tak hrozně důležitý
0:39:21proč vás tady s tím obtěžuju
0:39:24bude to proto že by se tady poměrně často budeme hrát
0:39:28analýzou nebo filtrováním nebo s nějakými fourierovy mi transformacemi nějakých poměrně složitých signálů
0:39:37a my se naučíme ty operace pro jednoduchý signály třeba pro jednotkový impulz ji
0:39:44jo a novou pro nějaký
0:39:45obdélníčky
0:39:47a dost často si budeme pomáha takovým špinavým trikem že vlastně ten původní složitej signál
0:39:53rozhází rozsekáme
0:39:55na součet
0:39:58na součet těch jednoduchých signálů
0:40:01a ty potom budeme vlastně jeden po druhým
0:40:05prohánět
0:40:07vaší ale jestli se to je potřebujete bavit nebo telefonovat tak na to je to
0:40:11zcela místo venku nebo sto štyřech de vás nebudu slyšet jo tady se snažíme udržet
0:40:16klid kromě mě to je povídám a případně ti co odpovídají nové vesele dotazy děkuji
0:40:21tak takže budeme rozkládat i signály
0:40:25na nějaké komponenty
0:40:26ty komponenty budeme samostatně zpracovávat nebo analyzovat
0:40:30a pak jsem se budeme skládat dohromady a budeme věřit že když ty operace budou
0:40:34lineární tak to bude fungovat uplně stejně jako byly bych not operace nasypal celej í
0:40:39celých n složitý
0:40:42složitý signál
0:40:43celku
0:40:44no takže ta linearita
0:40:47budeme ji dost často využívat a budeme věřit
0:40:50že operace který tady budem dělat jsou dyna
0:40:54tak
0:40:55poďme teďka na takovou základní rodinku systémů kterým budeme říkat l t jí
0:41:00a to budou ti hodní páni
0:41:02kteří budou lineární
0:41:05a
0:41:06časově
0:41:07invariantní no takže
0:41:10tylety systémy budou zachovávány nární kombinaci
0:41:13a nebudou měnit s víchová ní čase
0:41:19takovou nejdůležitější charakteristikou jak
0:41:23tyhle systémy budeme
0:41:24ti popsat bude tak zvaná impulsní odezva
0:41:27znamená to
0:41:29resistor ve pustím no tebe impulz
0:41:33ty
0:41:34odpovíš já si to zaznamenám
0:41:37a to bude impulsní odezva
0:41:40bude diskrétních systému to bude docela jednoduchý protože
0:41:45jednotkový impulz
0:41:47je tam docela jasně daný krásně představitelný ho všechny vzorky jsou nulový
0:41:52vzorek nulovým čase je jedničkový můžete si to vygenerovat
0:41:57pustíte to
0:41:59bylo systému on odpoví je to třeba sekvence vzorků tři
0:42:05tři dva a jedna
0:42:07dál of potom nuly a tohleto jeho impulsní odezvou a
0:42:11tak
0:42:11teďka mě zkuste říct s takovéhle impulsní odezvy
0:42:17jestli je ten
0:42:18systém
0:42:19kauzální
0:42:28pustil jsem do děj impulz
0:42:29čase nula
0:42:31a začalo čase nula kecat
0:42:34při dva jedna
0:42:42a záni nebo ne
0:42:45ale oni ono o protože v on začal odpovídat teprvé slyšel vstup
0:42:49vy byl nekauzální
0:42:51tak se rozpovídal někde včas se třeba mínus padesát
0:42:53no prostě vtom případě by dokázal předpovědět budoucnost
0:42:57a čase mínus padesát by věděl že mu příde včas se nula tu takže kauzální
0:43:01signál
0:43:02je slušný
0:43:03jeho impulsní odezva je nulova potřás m nula
0:43:07začne povídat proč tady
0:43:09pro
0:43:11systémy ze spojitým časem do budova je co horší
0:43:14protože na vstup pustíme by rakouskym puls
0:43:17to je taková ta funkce k kterou sme si taji nadefinovali pouze teoreticky kterou
0:43:22reálně nikdy generujete
0:43:25nekonečně krátký impulz nekonečně vysoký integrálem jednat
0:43:31takže
0:43:33úspory tých systému
0:43:35to bude spíš teoreticky
0:43:37ale
0:43:38i tak k tomu budeme říkat impulsní odezva víš do systému pustíme takovýhle impulz
0:43:44on odpoví nějakým spojitým signálem visio napíšem
0:43:48nakreslíme impulsní odezvu
0:43:52tak
0:43:54je hezký že sme slivka naučili
0:43:57že
0:43:58systémy nějak reaguji na jednotkové impulzy
0:44:02ale s tím i sme si asi moc nevyhráli že jo vy byste není chtěli
0:44:04pustit muziku vide řeč
0:44:08vy
0:44:09burzovní zpravodajství
0:44:11abyste vydělali
0:44:13takže potřebujeme vědět je jak ty systémy budou reagovat
0:44:17na normální jakékoliv signály
0:44:20a vzhledem k to může sme se tetina učili
0:44:26něco o impulsní odezvy je
0:44:28takže disky s se tady je v tom ne kurzu pokusíme
0:44:32využít bezezbytku to
0:44:34co sme se naučili tak to byste to miste do porušoval umím impulsní odezvu
0:44:39znamená vím jak systém reaguje na jednotkový impulz
0:44:42a chci vědět
0:44:44jak bude reagovat na libovolný
0:44:47signál
0:44:48a eště pozor ještě vím že ten systém lineární zcela důležitý
0:44:56přesně tak já ho spíš zlám prostě já si ho rozdělím na
0:45:01spoustu jednotkových impulzů
0:45:03co udělám s každym jednotkovým impulzem
0:45:11co když budem
0:45:12třeba včas e
0:45:15bylo mi třeba signál
0:45:19který bude mít nějaký vzorky ta jehle
0:45:23a včas e tři
0:45:26bude mít
0:45:27impuls
0:45:28nebo ten vzorek
0:45:30hodnotu
0:45:31pět
0:45:33čemu my tady ta meta informace bude
0:45:39pětku pošlu systémem a systém odpoví čím
0:45:44a je jako u
0:45:46jako ta je tou základní
0:45:50posunutou čase to znamená vona bude posunutá bude startovat až mod vzorku tři že ho
0:45:57a ještě navíc
0:46:00zvětšená protože ten systémy lineární tak když do něho pošlu jednotkový impulz ale mám to
0:46:05nebude jednotkový impulz zane pětko vím puls
0:46:08tak vono to poví pětkrát větší impulsní
0:46:11odezvou jo to znamená
0:46:13já budu vědět že tenleten vzoreček čase tři
0:46:18vyprodukuje pětkrát větší impulsní odezvu která bude startovat času tři
0:46:23a co s něma budem udělám
0:46:25když každý ty každý ten impulz vyprodukuje impulsní odezvu
0:46:29odstartováno vo vod nějakýho času a vynásobenou nějakou hodnotou
0:46:33s čím
0:46:37právně všecky je dohromady sečtu tak super to jsem vrát
0:46:41že to dáváme dohromady
0:46:44moto vlastně de
0:46:46jo nevím co dělat tak ten signál o rozloží a jednotkové impulzy
0:46:52na obrázku je to jasný
0:46:54mám tady příklad signálu třeba
0:46:58hodnotou vzorků dva
0:47:00mínus jedna a jedna
0:47:02a ty vzorky sedíš časech mínus jedna nula a jedna jo takže takový jednoduchoučký tří
0:47:06vzorkový signál
0:47:08tak si ho rozdíly a tenle vzorek
0:47:12plus tadle vzorek
0:47:14plus tenle vzorek
0:47:19tetě
0:47:21kdybychom to chtěli napsat matematicky
0:47:26tak
0:47:30učte měli nějaké převody
0:47:32číselných soustav
0:47:33co desítkou na dvojkou a trojku do určitě ho že
0:47:37jsem to ty conn nedávno vykládal doma slim dětem
0:47:39tak víme že prostě třeba číslo sto dvacet šest
0:47:43se dá rozepsat jako jeden krát deset na druhou
0:47:47plus dva krát n deset na první
0:47:49plus šestkrát deset na nultou ne nebo tak nějak
0:47:53a úplně stejně prosím my tady tenhleten
0:47:57my tady tento signál můžeme rozepsat
0:48:02x n
0:48:04jako
0:48:07x
0:48:08čase mínus jedna
0:48:10krát jednotkový impulz
0:48:14a teďka tu musím dat právně
0:48:19n
0:48:19plus jedna různé dobře a myslím že jeho
0:48:23plus
0:48:24x nula
0:48:26krát jednotkovým plus minule
0:48:29plus
0:48:30s jedna
0:48:32krát jednotkový impulz
0:48:35čase jedna
0:48:37jo to byla vlastně sem rok rozplizlé holt ten původní signál
0:48:42do součtu tří jednotkových impulzů
0:48:47tohleto je normální tohleto je posunuty doleva toleto je posunuty doprava
0:48:51který jsou násobený hodnotami
0:48:53toho signál
0:48:56a když to budete chtít zapsat obecně
0:48:59tak
0:49:00a tomu že ta nasadit takovoudle sumu
0:49:02řeknete že
0:49:04x n
0:49:05je
0:49:07jsou čtu
0:49:08je to vo x káčka patřičně posunutý patřičně posunut jednotlivý jednotkový impulz
0:49:16tak a teďka si musíme uvědomit že pokud ten signál dokážu rozplynou takhle do tří
0:49:20jednotkový impulz zulu
0:49:22tak každý z nich dokáže vybudit svojí kopii impulsní odezvy
0:49:28budeme ji říkat
0:49:29a k n třeba
0:49:31a ta bude posunutá včas e a bude samozřejmě násobena tím
0:49:36patřičným vzorkem takže
0:49:40dostaneme je co
0:49:41takoveho
0:49:43a když to dáme dohromady
0:49:46tak dostaneme vlastně výstupní signál
0:49:51který je sumou
0:49:54a tečka pozor přes nějakou pomocnou proměnnou
0:49:59hodnot
0:50:01x k tedy hodnot vzorků
0:50:04a pak je tam hála
0:50:06n mínus k a to je impulsní odezva
0:50:10která jako kdyby tam byla obrácená
0:50:13a je posunuta včas e
0:50:16do hodnoty patřičného výstupního vzor
0:50:20teďka určitě jako chodím děs ve vašich tvářích
0:50:25protože když se to takhle zkrá řekne tak to umí do nerozumí
0:50:28to je vpořádku já sem tou taky nerozhodném bych sem byl mlád
0:50:32takže za chvilku si ukážeme jak se to počítá doufám už do bude jasnější
0:50:37tahle ta suma
0:50:40semeno je konvoluční sou map
0:50:43neboli krátce konvoluce
0:50:46a bude mi zapisovat takovou pěknou hvězdičkou
0:50:49x n a n do z vás používá rádla tech tak
0:50:54t tohle se
0:50:55sazí jako stále
0:50:59tak teďka co ta
0:51:00co ta konvoluce znamená poďme se to zkusit rožku
0:51:04trochu zaspíš hlad vysvětlit ukázat
0:51:14příklad eště jednou
0:51:17pro ten náš signál o
0:51:19který vy
0:51:21a motely zopakuji
0:51:23vypadal jako
0:51:25vzorek dvě
0:51:27vzorek mínus jedna
0:51:29a vzorek jedna
0:51:31a impulsní odezva
0:51:33která vypadala
0:51:35takhle
0:51:38my jsme si
0:51:40vlastně pomocí těchto tří vzorku
0:51:43spustili tři kopie impulsní odezvy
0:51:49každou zních sme vynásobil i hodnotou příslušného vzorku to znamená pulled u dvojkou půle tu
0:51:54mínus jedničkou tuhletu jedničkou
0:51:58a aby to fungovalo tak jsme to zase potom museli sečíst
0:52:02to znamená se udělat tohle plus tohle plus tohle
0:52:07a dostali jsme tento celkový signál tady jsou nějaký šest jedna tři
0:52:13jedna jedná
0:52:16no ale že se na to může no podívat
0:52:19jedna
0:52:21můžeme si udělat takovou pěknou tabulku
0:52:25kdy vlastně
0:52:29si napíšeme
0:52:32konvoluční jsou mu znamená
0:52:36y
0:52:41když si mám
0:52:42rovná se
0:52:43tečka běžím
0:52:45pro k od mínus nekonečna no nekonečna
0:52:50k
0:52:52krát
0:52:53haha
0:52:55n
0:52:56mínus k
0:52:58a klidně si můžem udělat takou tabulku docela dobře z do počíta nenáviděl excelu
0:53:04a podle té tabulky
0:53:07na to vyjde taky takže poďme si ukázat a k to bude
0:53:12pomocné proměnné
0:53:14hodnoty k sou tarif nadefinuju se je třeba úvod mínus pětky do pětky
0:53:22jak změním signál vstupní
0:53:26který se původně menoval k x n
0:53:29na x k
0:53:33co se změní
0:53:37nic
0:53:38o prostě škrtnul n call napíše místo jeho káčko
0:53:41a dost signál buje
0:53:42pořád n sami
0:53:43jo to máte tak jako jestli cyklu použijete jako řidící proměnnou n a nebo měl
0:53:49to je za je úplně jedno still a takže jako jenom přepsání jedné proměnné a
0:53:53druhou
0:53:54celkem nemá žádný vliv to znamená pro hodnoty k a ten signál bude takovýdle
0:53:59tady nic
0:54:00hodnota dvě mínus jedna a dál nic
0:54:05a teďka si nadefinujeme slime hodnoty n
0:54:08pro které budu počítat
0:54:12a pro ty hodnoty n
0:54:15si vždycky
0:54:16musím
0:54:19zobrazit
0:54:21hodnotou té funkce h
0:54:23n
0:54:26mínus k
0:54:29konkrétně třeba tady pro ten z řádek
0:54:31na který jsem vám udělal šípku
0:54:33co bude a
0:54:35mínus dva
0:54:38mínus tá
0:54:42a k a my o
0:54:44obrácení časové osy
0:54:46a posunutí jsme si něco říkali minulé že
0:54:50takže pokud s káčka
0:54:54udělam mínus k
0:54:56ještě bych vám tam mohl možna z
0:54:59napsat
0:55:01aby to bylo u kompletní tak kdy vy vám tam napsal signál h k o
0:55:05tu v impulsní odezvu
0:55:07tady jsou lehy sami nohy
0:55:09ford nuly
0:55:10při
0:55:11dva jedna nula do todleto je signál h k a
0:55:17když z něho teď budeme chtít v udělat signál h mínus k a
0:55:22tak ho prostě přes lipna
0:55:25podle času nula
0:55:27a když ještě bude have mínus dvě mínus k a
0:55:31tak ho budu muset předehnat
0:55:34odhad časové vzorky to znamená bude začínat
0:55:37tady
0:55:39hodnoty diff jedna dvě tři
0:55:43a teď už mám ty dva signály které můžu dohromady
0:55:48po násobit
0:55:50a pak to všechno posčítat
0:55:52takže
0:55:52pomocí tady té konvoluční sumy
0:55:55já vlastně násobím hodnoty všech vzorku ten jsou na sebou
0:56:03a pak to všecko posčítám
0:56:05no a vidíte že tady to moc dobře neví d protože nula krát nula přál
0:56:09minuli
0:56:11tady mínus jedna krát nula
0:56:13budou top
0:56:14same nuly jo součet mílou sami nuly to znamená výstup
0:56:18hodnota vzorku x
0:56:21mínus dva je nula
0:56:24potom podstoupím do dalšího času do mínus jedničky
0:56:30měl bych nakreslit
0:56:32na psát
0:56:33signál naha mínus jedna
0:56:36mínus k
0:56:39na bude to vypadat tak že to bude vlastně ten sami který pojede vo jednu
0:56:42pozici doprava a tady vidíte že už se to jednou trefí
0:56:46tady dostávám
0:56:48nenulovou hodnotu
0:56:51jinak jsou tam sami nuly takže jsou čet bude šest
0:56:55pak to posunu zase do pravá
0:56:58zase všechno vynásobím
0:57:00dostanu k tomle případě dvě nemluví hodnoty dva krát dva sou štyři
0:57:05mínus jedna krát tři sou mínus tři čtyry mínus tři je jedna
0:57:09dostanu hodnotu jedna
0:57:11a tede a teda
0:57:14a dostanou vlastně hodnotu signálu šest jedna tři jedna
0:57:19a to je docela zajímavý protože to sem dostal i minulém
0:57:25i v minulém případě
0:57:27jsem si vlastně vedla jako ručně
0:57:29udělal ty tři impulsní odezvy japak sem je pak se mi se čet
0:57:35a poslední takový trik tree bych vám chtěl doporučit na
0:57:40konvoluci
0:57:42je založený na dvou papírových
0:57:44proužcích
0:57:47si máte ze k
0:57:49si nachystejte nějaký papír který může tu trhat
0:58:01tak
0:58:05ta je bude
0:58:06hodnota n
0:58:15že dobrý si ty chlívečky uděla stejně široký jo pak po to vychází když jsou
0:58:19jinak široký dechtochemu mezi k a
0:58:23takže enko v bude ne mi tomu
0:58:25mínus tři mínus dva mínus jedna nula
0:58:28jedna dvě
0:58:30si
0:58:31čtyři žen třeba ji pět
0:58:38tady budou hodnoty
0:58:44tady si dam h n
0:58:46rysy dam kiks ten l
0:58:49s těma na nula mase nemusím ani tak moc otravovat
0:58:52hodnota impulsní odezvy bille je byla tuším tak dle tři dva jedna
0:58:57a hodnota vstupní no hodnoty stupně signálu měřítku
0:59:04hrozně úžasný zařízení fi
0:59:07hodnoty vstupu byly tuším bezva
0:59:12mínus jedna
0:59:13jedna chtěl
0:59:16tak a teďka máme realizovat
0:59:19konvoluční sumu
0:59:21která pravý
0:59:23že y
0:59:24se rudná
0:59:26suma přeze všechny káčka vod mínus nekonečna do nekonečna
0:59:30x k a
0:59:32krát h
0:59:33n
0:59:35mínus k
0:59:39a tady jsi můžeme připravit
0:59:43hodnoty y n
0:59:46a ještě možná pro jistotu jednou si tam zopakuj taky jsou ty entého protože za
0:59:49chvilku s tím papírem rozdělat strašně
0:59:58tak
1:00:00první akce
1:00:02je ta že mám signál x n změnit na x k
1:00:07jak na to
1:00:10takhle
1:00:13jednoduše ne
1:00:16další
1:00:17ject je že bych se zaměřil taji
1:00:20na tuhletu záležitost
1:00:22z h n mám udělat h n mínus k
1:00:27tak
1:00:29napřed
1:00:32bude no postupně no co když s toho mám udělat h k
1:00:36škrtnul u přepiš u
1:00:39jednoduchý
1:00:40teče ale pozor dej sto mám dělat h n mínus k
1:00:45tak teďka na dej nebo řek stavitel
1:00:51prostě
1:00:53vezmete
1:00:54rozved f
1:01:00převrátíte
1:01:02a láme stal h mínus k a
1:01:05jo
1:01:05pozor prosím vás je docela dobrý si pamatovat kde byl čas nula
1:01:09třeba zito označit nějakým puntíkem
1:01:12tady byl čas nula takže když sem teďka vyrobil mínus k tak tomu si to
1:01:16točit podle toho o půdní kovaný ho vzorku
1:01:21no a jak budeme realizovat
1:01:24to posunutí z hodnotou vzorku n
1:01:30co má
1:01:31teď jsem udělal nahoře
1:01:34signál
1:01:35h mínus k
1:01:37ale tady podle to je rovnice
1:01:40já ta mám ještě při na ten oko podle toho které výstupní vzorek zrovna počítám
1:01:44jak to
1:01:47já to budu posouvat přesně tak to že poďme když to mám takhle pěkně nastaveny
1:01:51tak si poďme spočítat vzorek y
1:01:55y nula
1:01:58a ten vzorek y nula
1:02:00je přesně to co teďka vidím
1:02:02a celý trik je vtom že vzorky který se dní nad sebou tak vynásobím a
1:02:06všechno na to dohromady seš to takže dva krát dva sou štyři
1:02:10plus mínus tři je jedna
1:02:14takže tady píšu
1:02:16dostavám vzorek jedna
1:02:18teďka bych ovšem chtěl vyrobit vzorek y
1:02:22mínus jedna co mám udělat
1:02:26tady musím vyrobit h mínus jedna mínus k
1:02:31co s tím
1:02:35tak to je ten horní proužek vezmu
1:02:38a posunu ho
1:02:40a mohu sou doprava nebo doleva
1:02:42doleva že ho před předběhnout
1:02:45je to mínus jedna ale vzhledem tom že se jedna otočili signál
1:02:48tak se mně to
1:02:50na mínus jednička projeví jako předběhnutí takže
1:02:55mám ho teďka správně umístěný a
1:02:58no a vidím hodnotu při krát dvě to je šest
1:03:02a je na kus tam nic není
1:03:04mohli
1:03:05co dál
1:03:06takže tady vy můžu vyplnit šestku o co dál diff pojedu sem jsem sem pak
1:03:12můžu vodjet až do soběšické
1:03:15jaký tam vyplněn hodnoty
1:03:17nuly přesně tak jo prostě ne potkají se dva vzorky kterými byli nenulový dobry poďme
1:03:23doprava
1:03:26takže
1:03:30takže vzorek
1:03:32y nula už mám spočtený poďme y jedničku
1:03:35kolik to bude
1:03:38dva
1:03:39mínus dva
1:03:41plus tři
1:03:42neměla by trojka
1:03:45vzorek dvojku
1:03:48mínus jedna
1:03:49plus dva je
1:03:51plus jedna
1:03:53vzorek
1:03:55trojku
1:03:57jedna krát jedna nic jinýho
1:04:00a vzorek čtverku pětku šestku a tak dále až do žabin
1:04:06same nuly
1:04:09to že vidíte že jsme dostali výstup
1:04:12a ten výstup odpovídá tomu co z neviděli
1:04:15před chvilkou
1:04:17takže zřejmě tady tahle papír ková metoda
1:04:20poměrně dobře funguje
1:04:22jo je potřeba si zapamatovat
1:04:25tři základní věci
1:04:27ten signál x k nechával na pokoji nic s ním nedělá vám
1:04:33hák a
1:04:34otočím a hlavičkou ho nasadím
1:04:37namísto právě počítaný ho vzorku
1:04:39hlavičkou myslím
1:04:42jeho původní vzorek číslo nula
1:04:45a pak všechno co je na sebou vynásobím
1:04:48a sečtu o to
1:04:50tak myslím si že nadešel čas na přestávku
1:04:53potom to vyčerpávajícím výkonu
1:04:55sedum minut přestávka
1:05:04ták
1:05:07na několika případech a několika způsoby z zprava zleva sme se to ukázali pro diskrétní
1:05:12signály
1:05:14a systémy poďme dekan a spojitých de to bude možná vo něco ho něco vrší
1:05:21zase řekli jsme si že spojitý systém
1:05:26dostane na vstup by jak u impulz nekonečně krátký vysoký plocha jedna
1:05:31a ze reaguje na něho impulsní odezvou
1:05:35se byzme chtěli je to nějaký postup na to
1:05:39jak spočítat libovolný
1:05:43výstup toho systému pro libovolný vstup
1:05:46tak
1:05:48půjdeme na to uplně stejnou fin toho krad obul něco složitější
1:05:52pokusíme se ten vstupní ji
1:05:54signál l rozparcelovaný
1:05:56a rozmy dlít
1:05:58na a jsou čet
1:06:01impulz tu
1:06:03ale tentokrát o budeme mi to něco důležitější takže poďme pojme si udělat takové první
1:06:09přiblížení
1:06:13ze začátku na to nepůjdem pomocí toho tvrdého dyna kat který je nekonečně krátký nekonečně
1:06:18vysoký plocha jedna
1:06:21ale uděláme si jakový rozumný signál
1:06:25delta
1:06:27s nějakou šířkou
1:06:29který bude
1:06:30široký nějaký konečný čas
1:06:33a vysoký
1:06:35jedna lomeno
1:06:36své trvá ani to znamená
1:06:38že tahleta plocha bude jedna
1:06:42no a teče když si vezmu
1:06:45nějaký vstupní signál x t
1:06:49tak mi ho můžeme přibližně za přát nebo aproximovat
1:06:53pomocí
1:06:54takový chle signálů
1:06:57který budou
1:06:58násobený jednotlivým a jedna tým a vlastně víš kam a signálu
1:07:04a ještě tou deltou tady na té rovnici to zřejmě
1:07:08není moc jasny
1:07:10tak se bodě no podívané k to jak to vypadá v tomto případě rysy myslím
1:07:15že už to bude jasnější a prostě mám takovoule křivku
1:07:19na tahám si dam takové nudle
1:07:22které začínají čase nula dean ta dvě delta a tak dále a tak dále
1:07:30uvědomím si že ten původní
1:07:33aproximační
1:07:34signál byl dlouhý delta
1:07:37vysoký jedna delta
1:07:40tak abych s toho tu špatnou výšku jedna delta jedna lomeno delta dostal
1:07:46tak to budu muset zase tou deltou násobit
1:07:49takže vlastně třeba tady tahleta nula
1:07:52je od nota
1:07:55signálu
1:07:56x včas e
1:07:58v a krát delta
1:08:01krát
1:08:04posunutý ten signál na
1:08:06t mínus a teďka
1:08:09která bych to n svoje těl
1:08:11mínus dvě delta
1:08:13a ještěd musím kompenzovat na výšku toho signálu
1:08:17to znamená bylo na sobě deltou
1:08:20jo
1:08:22když se znám ten signál jednou tak ne aproximovali pomocí k nudlí
1:08:26tak ho můžeme
1:08:27rozpitvávat na součet jednotlivých nudli
1:08:30no takže první nula
1:08:32o času mínus delta do nuly
1:08:34plus druhá no vlál vod nuly do deal ty plus třetinu dlab
1:08:38v odst deal ty do dvou delt
1:08:41a tak dále a tak dále
1:08:44a dohromady
1:08:46budu schopen ten signál přibližně zapsat tykat o zkusim z hlavy tu rovnici je to
1:08:50jsem zvědav s je to dám
1:08:52x t rovná se poběžím vodká
1:08:56mínus nekonečna do nekonečna
1:09:00krát x krátká delta
1:09:05nejste prosím z do začal tak hrozně s pravo
1:09:08debil ně zaki ještě jednou
1:09:12aproximuju signál k ste
1:09:14takže budu s sečítat spoustu nudlí
1:09:17vod mínus nekonečna do nekonečna
1:09:21x k
1:09:23krát delta kde k delta je začátek časový začátek
1:09:27patřičné nudle
1:09:29krát
1:09:30měl ta to je mínus
1:09:35tá delta tohle je ta
1:09:37no bla
1:09:39a ještě má špatnou výšku
1:09:41tak musím došlo richard jej výšku takže takhle můžu takhle můžu vlastně rozplynou
1:09:49ten signál
1:09:51jenomže je já samozřejmě nechci dnu dle
1:09:55nějaké délky já bych nejraději chtěl mít nudle
1:09:58nulové délky nulové šířky
1:10:01a tak dyž vlastně tu nudli zase vezmete do svěrákovi letého postupně svírat tak dále
1:10:06a ta šířka nudle
1:10:09poleze k nul nule a velikost nudle poleze nekonečnu u tak se ste sumy
1:10:15dá přejít k tomuhle pěknému integrál
1:10:19jo když prostě ty nudle zmáčknu
1:10:21až do nekonečně malé velikosti tak ušní map
1:10:25zapsán to velkou sigma nebude fungovat ale budu muset budu muset integrovat
1:10:30takže integrál bude pravit
1:10:33že ten původní signál
1:10:35dostanu track
1:10:36že budu integrovat
1:10:39přeze všechny možné časy
1:10:42hodnotu toho signálu
1:10:44nějakém pomocném čase ta o
1:10:47a vtom pomocném čase ta u
1:10:50bude
1:10:51ležet
1:10:53diracův impulz
1:10:56o nekonečné
1:10:58velikosti
1:10:59o nulové číst se o ploše jedna
1:11:02jo takže já jsem teď prosím vás provedl nocoval brutální věc
1:11:07já jsem normální hladký signál který nic netušil
1:11:10převedl
1:11:12na nekonečnou sunu nekonečně krátkých
1:11:15a nekonečně vysokých impulzů
1:11:18který jsou násobený původním a hodnota mato signál
1:11:21co šel šílený
1:11:24do té doby nešli řeknu aha
1:11:27jenomže já teď když už jsem tam dostál
1:11:29tyhlety nekonečně krátkém vysoké impulzy
1:11:33tak to je uplně výborný a to že já každý takový impulz
1:11:37můžu použít
1:11:39vybuzení
1:11:40své
1:11:41časové terra své impulsní odezvy
1:11:45jak to terra vlastně bude
1:11:47jeho poďme se nesena to podívat
1:11:50mime si řekli když máme ta na nějaký ten ne ten systém nějakou krabičku
1:11:58takže když sme na něho pustili jednotkový impulz čase nula
1:12:05tak own odpověděl
1:12:07nějakou impulsní odezvou
1:12:10takováhle byla jeho odpověď
1:12:13tohle je ne o tam nula diracův impulz čase nula
1:12:18teď
1:12:20když ten diracovým puls posunu
1:12:25no nějakého jiného času
1:12:26vše o posunu do časů ta u
1:12:32čím odpoví
1:12:34můj drahý systém
1:12:38tím s tím samým akorát že tři to shift ne
1:12:40doprava žel takže úplně ta samá impulsní odezva akorát že n začíná v nule ale
1:12:46začne včas se ta u no
1:12:50na tečka pozor teďka tady k té rovnice vidím ještě něco jinýho
1:12:56já sem
1:12:58měl nějaký ten signál
1:13:02x t
1:13:05tady je něho hodnota x ta u
1:13:10to hodnota u x ta u budu ten diracův impulz násobit
1:13:17takže
1:13:20moment a reset a jsem té jsou nějakou ho hladně no to role tohle měla
1:13:24být ta impulzní odezva zde mě hlídat s prosím vás celé pozdě a štěpu
1:13:28sobě mum protitetanovou injekci ze že
1:13:31s může hodit uplně hrozný věci tak tetě tu tetě to impulsní odezva h t
1:13:38mínus ta u
1:13:39no a teď se ještě rozhodnu že hodnotu ta je toho diracovým pulzu vynásobím hodnotou
1:13:44toho původního signálu x ta u ú
1:13:47co se stane daji s tím let
1:13:53no když jsem ten vstup vynásobil tak zase věřím že všechno je tady lineární
1:13:57tak se toleto tak ty vynásobí poznamenala chytne to ještě na sebe hodnotu
1:14:03x
1:14:04ta v u
1:14:06ja takže najednou
1:14:08zjišťuji že každy stupni
1:14:11vy rakou impulzy takhle vybudí
1:14:13svoj svojím pulsně odezvu
1:14:18všechny se potom počítají tohle je s příklad ill
1:14:24a když tady toto všechno zapíšeme dohromady
1:14:28tak dostáváme
1:14:30tento slavný
1:14:31integrál
1:14:34tree mu se říkat
1:14:35konvoluční
1:14:38a ten praví že pojedu přes nějakou pomocnou časovou proměnnou
1:14:44signál
1:14:45x necham na pokoji to znamená nebudu snění z dělat
1:14:49impulsní odezvu
1:14:50otočím
1:14:52a posunou ho do patřičné posunují do patřičného času
1:14:56kde budu počítat výstup
1:14:58a teďka všechno nace boudu násobit a všechno budu sčítat
1:15:02ale zhledem to může se jedna o přijít námi ze spojitým časem
1:15:06tak to nebude normální sčítání čísílek prostě tak jak sme to dělali sumou
1:15:10ale bude to integrování to znamená že to bude počítání plochama
1:15:16jo nic jiného ani s těžšího
1:15:19na tomle bude ještě
1:15:21pro srovnání
1:15:23mám tady hned napíšu jak to vypadalo
1:15:26v
1:15:28diskrétním čase
1:15:29diskrétním časem se počítalo přes nějakou pomocnou proměnnou kal
1:15:35a měl jsem za x k a
1:15:37krát h
1:15:40n
1:15:41mínus k i
1:15:43takže vidíte že
1:15:44diskrétním čase
1:15:46měla mu plně to sami signál necham na pokoji
1:15:49otočím impulsní odezvu
1:15:52hlavičkou
1:15:53napřed
1:15:56posunují včas e
1:15:57a pak násobím a sčítám
1:16:00a ve spojitým čase
1:16:02nechám teme signál na pokoji impulsní odezvu otočím posouvá mi včas e
1:16:07násobím a sčítám
1:16:09jenomže tady to sčítání musím provést pomocí integrál
1:16:20tak
1:16:22jsem si že nadešel čas a vy sme si
1:16:26byzme si započítali
1:16:29nějaký
1:16:32nějakou konvoluci nad dvěma spojitými signály
1:16:38takže
1:16:39si zase připravte jako možno papírky které můžete trhat
1:16:46a půjdeme na to
1:17:11ta tohle bude můj signál x t
1:17:17a víte co já ve doporučuji
1:17:20si ten papír na to impulsní odezvu utrhnou dražší hned spíš
1:17:23protože s
1:17:25když budete tras prostředka sešitu vektor hrozně špatně na to cele se má může rozpadnout
1:17:31tady bude impulsní odezva
1:17:34a té e
1:17:38toho je časová to co to je
1:17:40a teďka ten signál bude mít hodnotu jedna
1:17:45a pude od nuly
1:17:47do času dva
1:17:49dva čtyři šestého aby zase ku nebyl uplně triviální
1:17:54takže tohle je
1:17:57tohle první signál
1:17:59a impulsní odezva
1:18:04bude mít hodnotu nula celá pět
1:18:08otče su nula
1:18:10ve času dva
1:18:12a hodnot o jedna
1:18:13o čtvrtinu šestky
1:18:23já takže takhle vypadaj i
1:18:25naše dva krásné signálky
1:18:28a
1:18:29zlý vyučující po mně tečce abych udělal konvoluci
1:18:34y t
1:18:36se rovna
1:18:37integrál od mínus nekonečna nekonečná
1:18:42trávou hal
1:18:44t mínus ta u
1:18:47podle času
1:18:50todle který budeme na těch papír svých implementovat
1:18:57tak
1:18:58poďme na to
1:19:01zatím se to je tento druhý oddělejte a připravíme si
1:19:04obrázek na výstupní signál
1:19:11pardon to je bude to e
1:19:14to ve to je
1:19:15y t a bylo by dobrý murat stejnou času přesu osou to znamená třeba
1:19:20v a čtyři šest
1:19:23osum
1:19:29dobrý by poďme
1:19:31implementovat tento
1:19:36tento krásny konvoluční integrál
1:19:40nahoře máme signál x t z něho uděláme x ta u
1:19:45jednoduše l
1:19:47ta u
1:19:49a todleto je tak ital u o to
1:19:53teď tady máme h t mínus trau
1:19:58já zajímá malé h t tak poďme zase postupných krocích
1:20:01na přes něho udělám h ta u
1:20:05no duchy
1:20:10x mám dělat h
1:20:12mínus ta u
1:20:14podržím takle
1:20:18a
1:20:19je
1:20:20x něho vám udělat
1:20:22h t mínus ta u k
1:20:26zase sněm budu takhle jezdit že je o
1:20:29a to ježdění musím fixovat podle časovýho bodu pro kterýho právě teďka
1:20:34pro který budu právě tech počítat výstup
1:20:38tak poďme zkusit začít počítat
1:20:43pro tento bot pro té se rovná nula
1:20:47no tom případě
1:20:48už s tím horním signálem nemusí měl je nikam posouvat
1:20:52mám ho nastavili tam kam patří
1:20:55a teďka mě řekněte jestli se tady tenhleten signál s tímto nějak
1:20:59překrývají a jestli tam bude celou integrovat
1:21:03řekli v nikde není jo prostě
1:21:06ten je tadyhle nulový ten je tadyhle nulový
1:21:10pokud se něco násobí nulou tak torické na nulu
1:21:14takže ta je nemá cenu abych se nějak jako moc před rovno lo výstupní hodnota
1:21:18y t je nula hoto
1:21:22tak ty kasy přestavte že tu trochu popojede
1:21:28a že budem počítat pro čas
1:21:30to je se rovna dva
1:21:35jak
1:21:36jak prosím k tomto případě
1:21:39vypadá tenleten signál a x
1:21:41ta u krát hat mínus tahu
1:21:46to vlastně násobení toho signálu nahoře
1:21:49krát tého signálu který je potím lesy stejně kdy ne násobili signály nebo ne násobili
1:21:53funkce
1:21:54tak do nebo je tedle hrozně jednoduchý prostě
1:21:57projedete celou časovou osu
1:21:59a cokoliv vidíte na co bylo u
1:22:01tak vynásobit
1:22:02ne to znamená ta jestli udělám takový pomocný obrázek
1:22:06tady jsou nuly tady nic nebude to jsou taky nul je taky který taky nic
1:22:11nebude
1:22:11ale bacha tady se
1:22:14ty signály překrývají
1:22:17a vidíme že hodnota jedna se tam bude násobit z hodnotou nula celá pět
1:22:22a to na celém ta je tomletom intervalů to znamená
1:22:26že tomto intervalu do stranu hodnotu
1:22:30nula celá pět
1:22:33tak ad jak terry teďka tu tento signál integruju od mínus nekonečna
1:22:38no nekonečna
1:22:42integrál není nic jinýho než plocha a jaká je prosím vás plocha
1:22:48která má trvání dvě vteřiny a velikost nula celá pět
1:22:53v jedna hotovo jo
1:22:55takže
1:22:56pro tento čas
1:22:58pro dvojku
1:23:00my hodnota tohodle integrálu vyšla jako jedna
1:23:05takže si to i udělam
1:23:06takovýhle
1:23:08klub takovoule značku
1:23:10a poznačím si k tomu že to byla
1:23:12jednička
1:23:14tak a teďka mě prosím vás poraď ste
1:23:16já jsem to vzal trošku sbor ta byl jsem vlastně v nule
1:23:19pak jsem se ocitl včas se dva ale já musím eště vyplnit nekonečno časů mezi
1:23:24těmito dvěma hodnotami
1:23:26dneska to je budeme až do jedné v noci
1:23:28unavil nekonečna času
1:23:31tak když jsem když jsem takhle postupně najížděl
1:23:34tak si dokážete představit že tyhlety plochy se
1:23:39překrývají že o
1:23:41a víc a víc překrývají ač tady se překrylo maximálně
1:23:45to znamená že tady nám ta funkce asi bude pěkně růst
1:23:50pod nuly až do jedničky
1:23:52tak co když teďka se posouvám neště dál když pojedu do času
1:23:56dva a půl
1:23:57tři
1:23:58při a půl
1:23:59čtyři co se stane ve čtverce
1:24:03a cache kam to klesal
1:24:06na nulu jo protože teďka se podívejte ty signály vo sebe uplně přesně zapadají dycky
1:24:11prostě nějak a rozumná hodnota se násobí z nulou
1:24:14takže tady nám to ve výsledku po integraci dál zase pěknou nulu
1:24:19a když budu vlastně tuhletu maximální hodnotu ve dvojce opouštět tak co po stupně dodnes
1:24:24jede
1:24:26no nuly takže jsem tady a v a zase nulu
1:24:30tak zase jedu a
1:24:34zastavím se vše s se
1:24:36tečka už nebudeme kreslí žádny pomocný signály zkuste měří stack u jaká bude hodnota
1:24:41integrálů včas se to je srovná šest
1:24:45dva
1:24:47fakt
1:24:49proč
1:24:52a mysim ještě rito nebudou pozor
1:24:55hodnota todle signálu jedna
1:24:57hodnota tohodle de taky jedna vynale půl po vynásobení jedna
1:25:01a integrujeme pointer valu
1:25:03který má dvě vteřiny takže mi to hodi dvojku
1:25:07takže to je hodnota dvě
1:25:09a když jsem tam lezl
1:25:11tak se to asi lineárně zvětšoval o
1:25:14a když vo tam vod lezu
1:25:16tak se to až do času osum bude opět lineárně
1:25:20zmenšovat
1:25:22tak
1:25:23ještě by mohl vyplnit další časy
1:25:26co když pojedu dál a dala dal do žabin
1:25:30jaké hodnoty výstupu mám vyplnit
1:25:32sami nuly u před i signály nikdy nepřekryl u jo us nikdy neuvidí
1:25:36romeo a julie tragedie co když pojedu a šedého
1:25:42do sobě shift
1:25:45to some ještě horší tragedie ho
1:25:49záměnou ji
1:25:50no a vidíte že sme takhle
1:25:51pomocí dvou papírku
1:25:53zvládli konvoluci ze spojitým časem
1:25:57po sou
1:25:59otáčení jednou ze signálu posouvání
1:26:02násobení a sčítání pomocí integrace co šnej nic jinýho nech počítání ploch
1:26:08tak já jsem
1:26:10rád že jsme to zvládli vedle pěkně uč o
1:26:15může to se podívat na nějakou ilustraci která asi není zase až tak až tak
1:26:20zajímavá
1:26:21ale co prosím vás zajímavý je a to si myslím že mi
1:26:27je
1:26:30je taji tohle
1:26:49tak já jsem totiž a s před třemi lety měl velmi šikovného bakalář anda
1:26:54toma kladně oka a ten udělán krásný dvě de má a jedno z nich je
1:26:59právě na konvoluci
1:27:02tak fajn stroze de
1:27:07jo
1:27:09takže
1:27:09můžete si vybrat
1:27:11signál nějakého typu
1:27:14dáme třeba nějak i
1:27:15nějaký obdelníček
1:27:17todle je
1:27:19háčko bude dejme tomu iksko
1:27:24pak třeba nějak i
1:27:26třeba nějaký trojúhelník
1:27:30teď na tom horním
1:27:32obrázku vidíte že ten signál x ta u je
1:27:35s beze změny
1:27:37že ten h t mínus tahoe je obrácený a posunuty
1:27:42možná že byzme ta mohli na k něco trochu jinýho ati ať vidíme
1:27:48vidíme že je skutečně obrácený včas e
1:27:51no a teďka tomášek o u
1:27:53naprogramoval krásnou věc
1:27:57a to že z dodá pusti do ve flash i
1:28:00a postupně jak běží čas
1:28:02tak vidíte že ze ty dva signály přibližujou tečka bacha
1:28:06jakmile ze začnou překrývat
1:28:09tak tady dole vidíte
1:28:10vlastně signál x tahoe
1:28:13h t mínus ta u
1:28:15a ta jeho which markan vybarvená plocha
1:28:18značí
1:28:19kolik je hodnota
1:28:20celého integrál že když to pustíme dal
1:28:25tak to udělá něco takovýho a krásně to vykreslí ú výstupní
1:28:30funkci
1:28:31metod dispozici normálně na stránkách je se scott
1:28:34můžete si tam nadefinovat nějaké boot standardní signály já nebo si dokonce nějaký nakreslit rukou
1:28:45a dyž ta je tohle po s tím
1:28:48svoje hrůza děs
1:28:57já mimochodem
1:29:00zas co ste teďka zaznamenali co se s tím mim strašnov signálem stalo když sem
1:29:04ho byl
1:29:07abych to mě uděla naopak jo aby jsme a byte bylo jasný tak tady tohleto
1:29:11bude trojúhelníček a je to vstupný signál
1:29:14tam n
1:29:18tam udělám nějakých hrůzy signál krát že ta se budu z
1:29:25co bude ranní
1:29:30a ta který nějaký bar bit sorry to nefunguje
1:29:40ne nic nevoď já je
1:29:45ták
1:29:47stopu s tím
1:29:57tak co byste prosím vás zřekli jo tom výstupním signálu d že srovnáte s tím
1:30:00vstupním coset co se stalo
1:30:02vyhladil sekt jak to že se vyhladil
1:30:10ho pozor ta konvoluce vlastně způsobila to že
1:30:15jednotlivý každy
1:30:18každý vstupní čas
1:30:19co tom výstupů neprojevil samo sobě
1:30:22ale díky tomu trojúhelníku byl něco jako zprůměrován ostatními hodnotami
1:30:27které v leželi vtom
1:30:29trojúhelníkovité okolí a víte že z když něco průměru jet
1:30:33máte nějakou prostě hrůzou křivku
1:30:36tak se věci vyhladí
1:30:38tak takže vidíme vlastně jako vy průměrovaly ji a vyhlazeným výstup
1:30:44teďka mě
1:30:45poraď je co kdybyste výztuh chtěl ještě víc rozbor deli ta udělat ještě víc
1:30:49k k a v a
1:30:51a dynamicky
1:30:55mysite
1:30:57ně pustím to jako ju pole mého
1:31:01v jako v impulz šupa jedem
1:31:07ne než tam dojede diracův impulz tajně řekněte jak se bude chovat
1:31:13by jak ne
1:31:14diracovým pulzy kopírka
1:31:16n to prostě oko počí naprosto
1:31:18naprosto v změny
1:31:19tak když u budu chtít udělat nějaké s
1:31:23zastá se
1:31:25tak když budu tinu dělat
1:31:28něco co ten signál trošku
1:31:30trošku zdrbe
1:31:35tak ho budou muset z nadefinovat taky co nejvíce
1:31:38zas kakan i ale
1:31:42vám pocit že se s ta se mnou nese bych to povídat
1:31:49a na
1:31:50no nic sex s jako přestávám vyzkoušejte to když tak si s tím pohrejte
1:31:55pokud bych jako ten jako to impulsní odezvu nadefinoval něco takového
1:32:01jak ten výstup pak bude eště zhruba tišší
1:32:03a ještě rozháraný nižší která takže tohle je pěkné demo
1:32:11a vy se poďme podívat na nějaké shrnutí co bych opravdu chtěl abyste se zapamatovali
1:32:16je
1:32:18že ta konvoluce se značí hvězdičkou
1:32:22že je se v ní projevu jeden signál beze změny druhý je
1:32:27otočen i
1:32:29a posunuty
1:32:32a že se to všechna dohromady násobí
1:32:34a sumuje
1:32:37a teď záleží na tom jestli jsme diskrétním případě nemovi spojitém případě
1:32:41protože diskrétním je to normálně suma tak jaký znáte prostě čísla potřebou
1:32:46po trhnout sečíst
1:32:48ale spojitém
1:32:50musíte počítat integrál neboli plochu
1:32:55tak teď nějaké vlastnosti
1:32:58konvoluce
1:33:01my jsme si tady třeba
1:33:03ukazovali
1:33:08všech
1:33:16no a tak se omlouvám doufám že to ale tady ty mikrofony toho ne skutečně
1:33:20vydrží
1:33:24my jsme si ukazovali
1:33:26konvoluci takovým způsobem
1:33:30že jsme vlastně otočili
1:33:32impulsní odezvu
1:33:35ať jsme šoupali
1:33:37po signálu a počítali jsme výsledek
1:33:40vzhledem to může ta konvoluce komutativní tech vám ale nic nebrání vtom abyste chytli signál
1:33:47otočili signál
1:33:49a sou polyho povím pulzní odezvě
1:33:53a dostanete úplně ten samý výsledek bylo to znamená
1:33:57můžete sto vyzkoušet
1:33:59kterýmkoliv
1:34:00s těchto dvou způsobu
1:34:05jak pro diskrétní tak pro spojte
1:34:09teď něco k spojení systémů
1:34:14co myslíte intuitivně teďka o když
1:34:20když
1:34:22vezmu
1:34:23dva systémy
1:34:26jeden bude mít
1:34:29impulsní odezvou h jedna
1:34:31druhy bude mít dvojku
1:34:37a spojim je takhle paralelně
1:34:40myslíte že je sto budu schopen nahradit jí jedním systémem
1:34:43s jednou impulsní odezvou
1:34:51a myslíte k
1:35:04zde si vlastně jako
1:35:06uvědomit
1:35:08co kdybyste no takový jo systému
1:35:11přivedli
1:35:12jednotkový impulz
1:35:16no a
1:35:17tady před teďka objevíme s je
1:35:20kdy k
1:35:23a co se s ním stane
1:35:26tady se objeví jedno impulsní odezva protože
1:35:31intend i jak
1:35:32vlastně vybudí
1:35:35tady se objevy druhá impulsní odezva
1:35:39a ty dvě impulsní odezvy se time normálně
1:35:42natvrdo sečtou to znamená že na výstupu toho systému bude jednáte
1:35:50má dva t jo znamenal pojeď tohle případě je to
1:35:54dá se to vyjádřit jedním systémem a ten bude mít impulsní odezvu rovnou jsou čtu
1:36:00těch původních du
1:36:01taktika
1:36:03v modifikovat class šum
1:36:06todle jednat e
1:36:08a za ni pověsím
1:36:10serii
1:36:11jiný systém který bude mít
1:36:14a dva t
1:36:16jsou bude
1:36:20je násobit
1:36:25zase zkusme si je uvědomit co se stane
1:36:27když bych do toho pustil
1:36:30když bych do toho pustil jednotkový impulz
1:36:36tomto místě
1:36:37se objeví
1:36:40impulsní odezva toho prvního ziskem u
1:36:43a ta vleze no toho druhý a systém
1:36:46jo a vzhledem k tomu druhýmu systému se to chová jako v obyčejně skej i
1:36:51stupní signál
1:36:53takže tady na konci ze objeví co
1:36:57náhla dva t
1:37:00vesnička a dva t l konvoluce prostě vzhledem tomu druhýmu systému
1:37:05zda je to pro chová jako normální libovolný s tu
1:37:08takže tady se objeví helena to je
1:37:11konvoluováno h dva
1:37:15dva t
1:37:16já takže
1:37:18tuhle případě se bude jednat o konvoluci
1:37:21těch dvou komponentních impulsních odezev
1:37:27tady máte nějaký ověření dá se to ověřit matematicky
1:37:30můžete si zaintegrovat může ta si popřehazovat proměny jestli se vám do toho bude chtít
1:37:37ale já myslím že to vysvětlením pomocí jednotkového impulzu je docela
1:37:41docela triviální a piky
1:37:44tak teďka mě hrozně zajímalo
1:37:48jak to bude
1:37:51se systémy
1:37:54s pamětí
1:37:56a bezpaměťové
1:37:59když mám takovoule
1:38:02impulsní odezvu která třeba vtom
1:38:05diskrétním
1:38:07případě
1:38:09bude mít i ty tři vzorky
1:38:17co to znamená čte systém bude
1:38:19paměti nebo bez paměti
1:38:25no ona no
1:38:27a ještě jí je vidíte of tom měch i
1:38:31někdo jinej je takovýdle systém musí být pamětí
1:38:34s tu nevidí kdo jinej tak ja to napsat protože tohleto je docela
1:38:40docela zásadní záležitost r podívejte tohleto je impulsní odezva a já když se teďka napíšu
1:38:49tady jimi malý nějaký
1:38:51signál
1:38:55x
1:38:57a já chci spočítat
1:39:00pro jeho entý vzorek
1:39:02chci spočítat entý vzorek výstupu
1:39:04spočítat vzorek y
1:39:09konvoluční suma pravý že mám jet k se rovná vod mínus nekonečna do nekonečna
1:39:15x
1:39:16k
1:39:18krát
1:39:20a
1:39:21n
1:39:22mínus k
1:39:24tohle to nebude zrovna příjemný tvar na to co vám chci teď ukázat
1:39:29si využiju toho že je to komutativní a napíšu si to vtom druhým tvaru l
1:39:36k se rovna
1:39:38port mínus nekonečno a nekonečna
1:39:42a
1:39:43a
1:39:45x
1:39:46n
1:39:48mínus k
1:39:51a teďka ta je tato rovnice vypadá strašně složitě su má n mínus nekonečna nekonečno
1:39:57hrůza
1:39:58ale my si uvědomíme že ta impulzní odezva má jenom tři smysluplný vzorky
1:40:03načase nula
1:40:05jedna dva
1:40:07nic jinýho to znamená pokud pak koukneme na průletu rovnici
1:40:11tak si můžete říct no
1:40:12viděl se taji nemusím pytli kovat žádnou sumou nekonečnou
1:40:17já si řeknu že to má smysl
1:40:20pro h a nula
1:40:23krát
1:40:24x
1:40:26n
1:40:27mínus nula
1:40:29neboli x n neboli současnej vzorek
1:40:32plus
1:40:33h jedno
1:40:35dát x
1:40:37n mínus jedna
1:40:39plus h dvě
1:40:43ráta i
1:40:45n
1:40:46mínus dvě
1:40:48to
1:40:48nej tam fakt nic jinýho nech počítání se současným z velké minulým a předminulým tečka
1:40:56a pokud
1:40:57budou mít funkci která má naimplementovat
1:41:00takovýhle počítal ní
1:41:03a jejími vstupem bude jenom současnej vzorek
1:41:07tak ta funkce bude muset mít paměť nebo ne
1:41:11jo nebo let
1:41:16tam jasně že jo prostě já když jsem
1:41:19když mám pracovat
1:41:20směnu lima předminulým vzorkem tak si musím pamatovat to znamená
1:41:24tahleta funkce
1:41:28tahle to záležitost bude systém s pamětí
1:41:31na takže tady je máme
1:41:34a mě
1:41:38ty ke mě zkuste říct
1:41:39bude vůbec nějakej i
1:41:42bude vůbec nějaký lineární systém který budeme zpaměti
1:41:49ještě eště bych taky chtěl slyšet
1:41:51fakt i jiný chtěl těl bych
1:41:56nějaký systém bez paměti
1:41:58a ty k jako znát i jeho impulsní odezvu
1:42:02co třeba ten zesilovač který bude jenom vobyčejný ski násobit vstupní signál nějakou
1:42:07třeba padesáti
1:42:09jaká myslite že bude jeho impulsní odezva
1:42:15v a tak když
1:42:17když moc nevíme
1:42:19tak zase dnem a napíšeme sid to znamená já akci
1:42:22znát impulsní odezvu zesilovače
1:42:26který neměl nic jinýho než e počítá padesátkrát
1:42:31x n
1:42:35když se podívám na tuhletu brutální konvoluční
1:42:39jsou mu
1:42:41tak vidím
1:42:42za tam vlastně
1:42:44j jenom jedinej i vzorek které jen nulovej
1:42:49a to je
1:42:50padesátkrát
1:42:53n mínus nula to znamená toto
1:42:57je nultý a jediný
1:42:59vzorek impulsní odezvy
1:43:02toho zesilovač l tady tadleto já nule
1:43:05a tím pádem impulsní odezva
1:43:07mého drahého silová čet
1:43:10bude vypadat
1:43:13more vypadat takhle
1:43:16a jen
1:43:19toto je hodnota padesát
1:43:23tak tyto vně zajímalo jak to bude se systémy
1:43:27se spojitým časem
1:43:30které by s paměti by toho pěkny kus tlustý ho měděný ho drátu
1:43:35jakou bude mít impulsní odezvu
1:43:41drát
1:43:42který nedělá nic
1:43:45jenom propojuje
1:43:47impulsní odezva s
1:43:49se spojitým časem
1:43:56po ste nato jít
1:43:57takže si řeknete jak se krad a impulsní odezva byla definována
1:44:02já jsem do toho systému pustil
1:44:04diracův impulz
1:44:06a koukal jsem se na jeho výstup
1:44:08když pustíte do drátu diracův impulz to uvidíte
1:44:11zase diracovým půl
1:44:13bylo takže toto je jeho
1:44:15impulsních
1:44:16odezva impulsní odezva systému drát
1:44:21je
1:44:23ta se
1:44:24diracův
1:44:26impuls
1:44:27když to bude zesilovací drát dyž bude ten drát násobit to ne co je nejisté
1:44:32tak dyž to ve ideální zesilovač
1:44:35když to bude násobit stovkou
1:44:38tak jaká bude impulsní odezva tohoto
1:44:41systému se spojitým časem
1:44:46a máte za jakou bednu
1:44:48na ní spoustu no frýdku tady je volume
1:44:52a volume nastavené na sto
1:44:55si impulsní odezvu
1:44:57tohoto přístroje
1:45:08pozor vedly jako v impulzy je nekonečně vysokej ale základní diracův impulz má mocnost
1:45:14jedna neboli plochu
1:45:17takovejle diracův impulz li pro drát
1:45:20a teďka nemám drát a nemám zesilovač ktery násobí sto krát
1:45:26takže
1:45:28takže tam do tou kolečka ne napišu jedničku l napišu stala
1:45:32norem i
1:45:33mocnost
1:45:34sto
1:45:37ještě vás nenechám na pokoj
1:45:39co je dyž ten d c když ten zesilovač
1:45:44násobí sto krát
1:45:47a zpožďuje ten signál
1:45:49o jednu mikrosekundu
1:45:57jaká bude impulsní odezva
1:46:03vlasti signálem nic neudělala mono nezmění jenom ho
1:46:07okou jo chvilku zpozdí
1:46:15tak už ne si řekli že když to budem ne zpožďovací zesilovač tak jeho impulsní
1:46:19odezva
1:46:20bude diracův impulz
1:46:22mocností sto
1:46:23teďka to zpožďovací zesilovač
1:46:28zase zkuste si ano ty významně dělaj dekuji posunky tak to dělaji dobře
1:46:32uvědomte si jak je definovaná impulsní odezva
1:46:36pustím do toho systému diracův impulz podívám se za z něj vypadne
1:46:43kdy je to tell opustím diracův impulz tak on vypadne sto krát ze silný to
1:46:46je hezký že stop rád nekonečno
1:46:49a vypadne zpožděny
1:46:50o jedno mikrosekundu takže stačí když si to namaluju i
1:46:55takový zpožďovací zesilovač
1:46:59bude mi k tuto impulsní odezvu
1:47:01tohle to je hodnota sto
1:47:03a sedím f čase
1:47:05jedna
1:47:07mikro sekund a
1:47:10tak jo takže to jsou nějaké poznámky k tomu jak je to se systémy bezpaměťových
1:47:15í a s
1:47:17tak a teďka vy mě ještě hrozně zajímalo
1:47:21jak to s tou impulsní odezvou bude
1:47:24co se týče
1:47:26co se týče kauzality
1:47:36takže
1:47:38kauzalit
1:47:40no zalita znamená že
1:47:43systém
1:47:44nesmí vidět do budoucna
1:47:47systém s diskrétním časem je definovany pomocí svýho a n
1:47:53se spojitým časem je to pomocí té
1:47:56a já bych tetě
1:47:58chtěl vědět
1:47:59jestli toho že ten systém nesmí koukat do budoucna se nějak projeví na
1:48:05v jeho impulsních
1:48:07odezva
1:48:09tak a co
1:48:10odpovědět ano
1:48:13projeví a dokonce u sme to tady jednou mezka probírali
1:48:18když si uvědomíte zkušeno to
1:48:20jak ta impulzní odezva je definován ho
1:48:24že tady je prostě systém
1:48:26no pustíte impulz
1:48:30z něho vyleze odpověď
1:48:32a to je ta impulzní odezva takto odpověď prostě nesmí lézt
1:48:37dříve než včas se nula
1:48:39protože před ním eště žádne impulz na vstupu nebyl
1:48:42znamená
1:48:45u
1:48:47diskrétních
1:48:48to může být tak
1:48:50že vzorky
1:48:51nad nulou
1:48:53jsou nulový sou nenulový ale tady musí být samé nuly
1:48:58a u spojitých
1:49:02sto praží takže
1:49:04tady musí mít ta impulzní odezva nulová teprv tady může začít něco
1:49:10něco vyrábět
1:49:12a jestli ještě prosím vás uvědomíme
1:49:15jednu věc
1:49:17že když pomocí těch impulsních odezev vyrábím nějaký výstupní signál
1:49:22pomocí
1:49:24pomocí těch konvolučních sou sumy nebo integrálu
1:49:28tak tady píšu že y n
1:49:30je suma
1:49:32a ty která se abych to
1:49:34abych to nezdržoval
1:49:43x s
1:49:46k krát h
1:49:49m
1:49:51někam
1:49:52a ve spojitým případě
1:49:55bude integrál od mínus nekonečno
1:49:58a nekonečná
1:50:01ta u
1:50:02krát
1:50:04t
1:50:06mínus tahoe
1:50:09podle stalou
1:50:10a když si když se tady tohleto namalujeme
1:50:15mám vlastně tady časovou osu
1:50:20tady mám nějaký čas
1:50:23kde
1:50:26sedí
1:50:28ten vstupní vzorek
1:50:30případně je to právě teďka toho vstupního signálů
1:50:36tech my si musíme uvědomit
1:50:39že ta impulzní odezva
1:50:42je vlastně
1:50:43obrácená včas e
1:50:46a je svým původním nulovým bodem
1:50:48takhle jako kdy mi nastavena
1:50:51nebo sesazena
1:50:53s tím
1:50:56s tím n tým časem
1:51:01já takže pokud ta impulzní odezva
1:51:05měla původně vzorky který jsou pro n větší rovna nule
1:51:09tak to je houkej
1:51:11a dívám e se do současnosti a do minulost
1:51:15ale ne dej bóže aby měla nějaké vzorky tady taji prostě se nesmí
1:51:20ta jsou piráti
1:51:29a podobně
1:51:31ve spojitém čase
1:51:34máme impulzní odezvu
1:51:37která je otočená včas e a svým původním nulovým modem
1:51:41sesazen
1:51:42časem t
1:51:44a zase jestliže tady
1:51:46něco existuje
1:51:48a já tady násobím
1:51:51a tady integruju
1:51:53tak je to všechno s pohodě protože se koukam do současnosti a do minulosti
1:51:57ale lovit s zračí nakreslím stejnýma barvička máťu vás nema tu
1:52:02ale nedej bóže aby impulsní odezva něco obsahovala tady
1:52:07tady u se zase nesmí tady v jsou zase piráti je
1:52:14takže jinými slovy
1:52:16aby com byly kauzální
1:52:21tak jim pulzní odezva pro diskrétní signály
1:52:25musí být natvrdo nulova
1:52:27pro n
1:52:28menší než nula
1:52:31a pro spojité signály musí být určitě nulova
1:52:36proto je
1:52:37menší než nula
1:52:39jinak to nebude fungovat
1:52:44to je to jede ve slajdech
1:52:46ještě jednou vysvětleno
1:52:48a tak dále a tak dál
1:52:50tak poslední věci jsou ty
1:52:53že pokud mám vlastně takhle omezenou impulsní odezvu
1:52:58tak se nemusím zabývat s těmi nekonečny my
1:53:03limity ju způsobem ji
1:53:05a u integrálu
1:53:06ale může to stopnout nějak rozumně vlastně tam kde ta impulzní odezva končí
1:53:12tečka to nebudeme dělat detail ně
1:53:16a konečně e
1:53:19může taky pomocí impulsní odezvy se podívat na stabilitu
1:53:25a bude to tak
1:53:26že ten systém bude stabilní
1:53:29když ta impulzní odezva bude takzvaně absolutně suma byl ní nebo integrabilní die si nejsem
1:53:34uplně jisty
1:53:35terminologií to znamená že když si vezmeme
1:53:39její absolutní hodnoty
1:53:41a v diskrétním případě je všecky posčítám e
1:53:45a nebo ve spojitém případě když všechny po integrujeme tak pokud nám výdej nějaká hodnota
1:53:50která bude menší než nekonečno
1:53:52tak je to dobrý athén systém bude spojity když víde nekonečno
1:53:57tak matičková zle zlezl e
1:54:02tak a tohle je konec povídání ho systémech
1:54:05names i pětiminutová přestávku
1:54:07a pak si námi nějaké početní příkládky
1:54:09takže five minis přestávky
1:54:18tak poďme se prosím sadit
1:54:21dorazíme to well
1:54:23přednášková sebe smrští příkladu
1:54:26a když se usadit najímám řeknu co máte dělal dyž vás kousne klíště
1:54:31zkusme klíště tak se máte zhruba čtyři až pět týdnů po klít po kousnu ti
1:54:36sledovat
1:54:37a pokud se vám nekde na těle nejlépe v místě ten housle ti ale prý
1:54:41jinde objevy
1:54:42červené místo
1:54:44které ne svědí nebolí ale jasně červené tak máte vynadat lékaře
1:54:48za zase neska dozvěděl u pán doktora předtím nesměl do honili ja píchli mě teta
1:54:53no
1:54:56že mě před týdnem kouslo klíště r mě při sbírání v u
1:55:00se klíšťat bojím
1:55:06tak pojme klíšťat tak signálům
1:55:09nastává počítání příkladu
1:55:11dřív jsem to dělal hodně podrobně a jako interaktivně snažil jsem se ptát vidí
1:55:18teďka je když jsme ty příklady zařadili na počítačová cvika tak spíš pojedu
1:55:23spíš pojedu rychlej
1:55:26kdy ve bylo něco nejasného nebo by tam byly nějaké kroky které dělam příliš rychle
1:55:31tak se nestyďte a kříž té na mělo zastavte mě
1:55:36tak jinak zadání jsou samozřejmě k dispozici na webu
1:55:40signál ze spojitým časem je nějak definovany tak si jo nejlépe a kreslíme
1:55:48valí času mínus jedna
1:55:50do času jedna
1:55:52a je dán touto funkcí
1:55:56kdo to neumí s paměti vzorek jenom mě zpaměti
1:55:59tak si dosadit i dva krajním body to znamená mínus jedna plus jedna nám dává
1:56:03nulu
1:56:06v jedna plus jedná
1:56:08kolik to je sekera
1:56:11dává dvě
1:56:13ne si na mezi nimi je lineární
1:56:17a je nulový jinde
1:56:19takže perle vypadá náš základní signály při kterým budeme počíta
1:56:24ta bych
1:56:25myl směšný chlapec tak tohleto je čas
1:56:28a toleto je x t
1:56:30tak a teď máme nakreslit nějaké posunu to je apod chan varianty tady tohoto signálu
1:56:37takže
1:56:38pojedeme na to
1:56:39tohle tomu dete
1:56:42jako první máme valit s t mínus dva
1:56:47který bude zpožděný
1:56:49takže
1:56:50mode začínat a život času
1:56:53jedna
1:56:54pojede do času tři
1:56:57potom mám nakreslit signál s
1:57:01to je plus dva
1:57:02tak já si dovolím to na voly do stejného obrázku protože jsem strašně líný
1:57:07takže tento signál
1:57:09pojede otče su
1:57:11mínus
1:57:13mínus tři
1:57:15no mean jedničky jo takže základní posunutí časového si zpožděni předběhnu ti dobrý umíme
1:57:25teď si zkusíme nějaké
1:57:30posunutí časové osy spojené s otočením
1:57:35možná že bychom měli začít signálem
1:57:38s mínus t
1:57:40otočený
1:57:43ten vypadá takhle
1:57:49no a teď máme za úkol udělat s mínus t mínus dva
1:57:56tohle případě ten otočený signál po je do doleva nebo doprava
1:58:02doprava
1:58:03takže se zpozdí a n
1:58:06takže tohle to bude s mínus t mínus dva
1:58:11apod máme šneky vyrobit s mínus t plus dva
1:58:19a
1:58:20ten pojedem na druhou stranu a se ještě no omlouvám že tady s těm posunuty
1:58:23mi signály tak nule
1:58:25hrozně obtěžuju ale
1:58:27viděli ste konvoluce štvát stě není nic jiného naše
1:58:31otáčení signálů a posouvání
1:58:33a musíme do udělat správně aby jsme dostali správný výstup
1:58:37poslední dva kousky jsou s tři t a s t lomeno tři
1:58:46má to špatně jasně a já jsem roznět neudělal jsem to schválně
1:58:50a tady x
1:58:52klávesa kontrol z
1:58:54co je roznět
1:58:55aha
1:58:56ja jaké a už
1:58:57tak m mám to špatně ano
1:58:59mínus dva by mělo být mělo byt posunuti dolovat
1:59:04děkuju že mě hlídat e
1:59:09hlavně že ta je mám takovej kecy jakožto musíme umět správně že tak
1:59:13takže tady je tohle bylo
1:59:15s
1:59:17mínus ste plus dva
1:59:19cop
1:59:20text s na boj dobře
1:59:22tak teďka l časová kontrakce časová devastace
1:59:27když máme signál res
1:59:30tři t
1:59:31tak půjde rychleji než čten původní
1:59:34to znamená pojede jenom bod mínus jedné třetiny
1:59:38do jedné třetiny
1:59:42op vypraně podle naopak byla to vany signál
1:59:49ta je s
1:59:51to je lomeno třemi
1:59:53tohle pořád čas l
1:59:56bude tři krát širší
1:59:58a pojede vod mínus tří
2:00:00do tři vypadat ně ta
2:00:05je ta si prosím vás pozor na jednu věc
2:00:07na vodorovného se musí mít vždycky část i skin a musí být h koho
2:00:11jakmile se do toho zamotá té nám malou namalujete si ji na vodorovnou osu
2:00:16třeba tady si dáte t mínus dva
2:00:19tak ste totálně ztracení to ste prostě v háji jo a takže na vodorovné ose
2:00:23je vždycky obyčejně ski čas
2:00:26jakékoli dalším a nula s manipulace děláte se signálem
2:00:32ok
2:00:34další zadání
2:00:37je že máme nakreslit průběh okamžitého výkonu path
2:00:43domluvy francouzsky tak ví že path je francouzským e slušné slow
2:00:57find
2:00:58okamžitý výkon
2:01:02je definován jako
2:01:04signál na druhou
2:01:08takže se na masy bude kreslit poměrně
2:01:10snadno že jo
2:01:13tohle je čas
2:01:15tady bude mínus jednička time bude jednička
2:01:24kolik to měl co to mělo za hodnoty
2:01:27nula a dvě že
2:01:29tak nula na druhou je nula
2:01:31dvě na druhou sou štyři
2:01:34a mezitím by tom mělo dat co za funkci
2:01:38asi parabolou že tady to bude jednička
2:01:41takže přímku tam asi nedostanu
2:01:44tak by to měla by něco jako parabola
2:01:48to štábák
2:01:50takže průběh okamžitého výkonu máme a tady tohle parabole o proto jí do ste to
2:01:54nepozval
2:01:57mohla by bit ji hezčí
2:02:00e další zadání určete energii signálu intervalu
2:02:07t vod mínus jedné do jedné
2:02:13k k
2:02:17energii signálu
2:02:20tak teď se vás zeptám chce sim vám
2:02:22fakt integrovat a nebol to dáme inženýrskou obrázkovou metodou
2:02:28a nejlepši milovy mi to udělat obojí totiž
2:02:31abyste viděli že toho pravou vychází
2:02:34ne o neuděláme to inženýrskou obrázkovou metodou a aktivisty zito spočítají pomocí integrálu lana hlasy
2:02:39příště výsledech
2:02:40takže energie
2:02:44v intervalu od mínus jedničky do jedničky je integrál od mínus jedna do jedné
2:02:50path s podle času
2:02:53což znamená že ne vám počítat vlastně nic jiného
2:02:56než tady tuhletu plochu
2:02:59tak a teďka vy prosím vás poraďte
2:03:01inženýrská metoda jak mato půjdem
2:03:05první věci je zapomeneme na to že to je parabole
2:03:10za druhé
2:03:13převedeme si to na útvary které známe já znám ze základní školy štvereček
2:03:20a
2:03:21dva á trojúhelníky
2:03:25že to je ski najednou tu
2:03:27jako kdy parabola nikde nebyla
2:03:29a za třetí si spočítáme plochu těchto tří útvaru
2:03:33plocha čtverečku o rozměrech jedna krát jedna jakoli
2:03:38dvou
2:03:40celé check jedna krát jedna
2:03:42jedna jako will
2:03:44trojúhelníček o rozměrech o x tvoří k odvěsnách
2:03:49jedna a jedna
2:03:50jeho plocha je kolik
2:03:52půl
2:03:54a čtvereček
2:03:56rozměrech jedna
2:03:58a při
2:04:00jeho plocha je kolik
2:04:03čtyři ta sám ne
2:04:06jeden a půl hat
2:04:12já vím že jako užší říkam nesmysly pedel tohle sme deště dávám
2:04:15tak jedná plus jeden a půl plus nula celá pět
2:04:20je tři
2:04:21já takže plochá taji toho útvaru a nebol neboli energie včas se od mínus jedničky
2:04:26do jedničky je tři
2:04:28a když to budete počítat přesně tak to video trošku míň asi dvě celé sedum
2:04:33cože pořád v inženýrské
2:04:35to ráda toleranci
2:04:37mimochodem prosím vás by byste to chtěli udělat opravdu přesně
2:04:41tak si uvědomte že ta funkce je t plus jedna
2:04:45to znamená
2:04:47že integruje té od mínus jedničky do jedničky
2:04:51t plus jedna na druhou
2:04:55dete
2:04:58a
2:04:59a když už to mám rozdělaný v byzme do mohli udělat že ho taky
2:05:03takže
2:05:06při přesném počítání
2:05:08nebude integrál
2:05:10t na druhou plus
2:05:13dvě t
2:05:14plus jedná
2:05:17t
2:05:19poraď to je prosím primitivní funkci tajik
2:05:22tele
2:05:24co je primitivní funkce k té na druhou
2:05:27ale
2:05:28t na třetí lovena třemi
2:05:31dvě t
2:05:34t na druhou obry
2:05:39a klidnějš c
2:05:41plus t super a tady tu neprimitivní funkci musíme vyhodnotit
2:05:47pro
2:05:48plus e jedničku
2:05:49kladný znaménkem
2:05:52a pro mínus jedničku z záporným znaménkem
2:05:55na tady dobře ve poďme na to
2:05:57takže to je jedna třetina
2:06:00plus
2:06:01jedna jedná
2:06:05mínus
2:06:09a teďka to zkusím ne z vojtě
2:06:11mínus jedna na třetí děleno třemi jakolik
2:06:16mým minus jedna třetina n vy to myslí měla být
2:06:19mínus jedna třetina
2:06:21mínus jedna na druhou je koly
2:06:24plus jedna z modelu mě a minus jedna
2:06:29mínus věta jeví tak si
2:06:32tak
2:06:33no a když ta je todle ram dohromady
2:06:36tak plus jedna mínus jedna se mě navzájem wiki louis e
2:06:40a dostávám
2:06:43to jedno v odborný výraz prosím vás pro krácení l
2:06:47ve a pro rušení
2:06:48eště ani ta sem nerád správně rušení
2:06:51takže je dostávám
2:06:53dvě
2:06:54plus dvě třetiny
2:06:56já si myslím že
2:06:57tento výsledek s inženýrským výsledkem že na můžem mít na ten inženýrský docela hrdí ano
2:07:07ano
2:07:08chtěl vlastně integrál okamžitého výkonu na nějakém časovém intervalu který si specifikujete je tedy je
2:07:16tak
2:07:18další příkládek je určete celkovou energii signálu nekonečno
2:07:24a celkový střední výkon p nekonečno
2:07:29tak
2:07:31co s tou
2:07:32celkovou energii prosím vás
2:07:38nekonečno je integrál a tečka bacha od mínus nekonečna do nekonečna
2:07:43okamžitého výkonu
2:07:44podle času
2:07:45kolik to je
2:07:47jak se tedy integrál o změní
2:07:49když ty integrační meze jevy strkám vod mínus jedničky a jedničky do mínus nekonečna plus
2:07:53nekonečna
2:07:56nijak přesně tak ten integrál pak už integruje no samý nuly
2:08:00který jsou musel k ho u vy platiny
2:08:03takže to bude pořád při
2:08:05pro inženýry a dvě a dvě třetiny pro matematiky
2:08:13za víte aspoň za sem tak celkový střední výkon
2:08:18p nekonečno
2:08:21vlivný tě
2:08:23vystrkával interval t do nekonečná
2:08:28dělím hodnotou jedna lomeno dvě t
2:08:32a jedu
2:08:33od mínus nekonečna pardon
2:08:39jedu od mínus t
2:08:41no té
2:08:43integrál okamžitého výkonu
2:08:45podle časů
2:08:49kolik to je
2:08:51je to nula jo protože ten integrál když mu ty meze vy strkáte kam chcete
2:08:55tak nenasbírá
2:08:56nic jiného než inženýrské tři je nebo matematické dvě a dvě třetiny
2:09:01ale bude to děleno
2:09:03tímto velikánský mne konečným číslem
2:09:07takže tomu je tři měl ano nekonečno
2:09:10seš je
2:09:11or školila
2:09:12prázdná nula
2:09:16poslední odpověz t
2:09:18má signál konečnou energii
2:09:23jeho má
2:09:25při
2:09:27trojka nebo dvě a dvě třetiny je docela pěkný konečný číslu
2:09:34ták ho to
2:09:36příklad druhý
2:09:37na
2:09:39diskrétní signál
2:09:56tak si o pod ne namalovat náš starý znala my
2:09:59které už tady jednou byl
2:10:02takže hodnoty vzorků jsou tři dva jedna
2:10:08a všechny v ostatní vzorky jsou nulové
2:10:11zase abych byl směšný chlape s tak tady tohle časová osa n
2:10:15a signálu a osa
2:10:18ne se
2:10:19a teďka mám vyrobit
2:10:22nějaké typ osum je tak doufám do vykládám správně
2:10:27když to člověk nikdy neví
2:10:31duhy
2:10:36ty ji reklamami faktura na signály
2:10:39s n mínus tři
2:10:42tohle současně nula jedna dva
2:10:45no tak tady asi tušíte že začnou času tři
2:10:52časy tři čtyři pět
2:10:55ja tam kdy ostatní vzorky ty nulový malovat nebudu rovně se něco totiž nechce
2:11:01signál n plus tři
2:11:04tady to asi zase bude začínat
2:11:07už orku mínus tři mínus dva
2:11:10mínus jedna
2:11:15měl bych aspoň napsat co to je
2:11:17tohle té s
2:11:19n mínus tři
2:11:21tohleto je
2:11:24plus tři
2:11:25tetě bych chtěl z robi
2:11:28s
2:11:29mínus m mínus tři
2:11:32a tady ve robím s
2:11:35mínus
2:11:36středy
2:11:38tak a protože to takhle z voleje neumím k
2:11:41tak si dam jako pomocný
2:11:43udělám ten k
2:11:44který jej invertovaný a nám takže s mínus n vypadá takhle
2:11:50a teďka s to zkusím dat správně takže s mínus n mínus tři
2:11:55bude znamenat předběhnutí tohoto invertovaného
2:11:58signálu
2:12:00takže je důvodu vzorku mínus pět mínus čtyři
2:12:04mínus tři
2:12:07a budete neco takového
2:12:10k tam panely kteří mě odchod chytli
2:12:13ten minulý bagr a
2:12:14tak něm prosím vás hlídejte o
2:12:17ale s na to je dobře
2:12:20a s mínus pen
2:12:22plus tři
2:12:25znamená
2:12:27to že se mi
2:12:29ten invertovaný signál nasune na hodnoty nebo na vzorky číslo jedna dvě tři
2:12:38takovymle způsobem
2:12:45chtěl ty teďka si mi seženu to mohl by dobře
2:12:52tak po frčíme dal m
2:12:57dále máme nakreslit průběh okamžitého výkonu p n
2:13:02no tak to bude
2:13:04to bude opravdu
2:13:06extra složitý úkol
2:13:09protože okamžitý výkon není nic jinýho
2:13:13když
2:13:14než vzorky
2:13:16signálu na druhou to znamená
2:13:20okamžitý výkon bude
2:13:22nenulový
2:13:24pro vzorky nula jedna dvě
2:13:26tady to bude hodnota devět
2:13:29a je to bude hodnota štyri
2:13:32a to je to bude hodnota jedna
2:13:41a konečně poslední
2:13:43úkol
2:13:44určete celkovou energii
2:13:46signálu k té nekonečno
2:13:49a celkový střední výkon pene konečná
2:13:55tak s tou
2:13:57celkovou energii to bude
2:14:00docela fájn
2:14:01protože ta celková energie
2:14:04je dána jako suma
2:14:06pro can o to mínus nekonečna do nekonečna
2:14:09a mám vlastně přesunovat
2:14:11všechny o kam všechny okamžité výkony
2:14:15kolik to bude
2:14:18čtrnáct
2:14:20dal prostě součet tady těchhle těch tří vzorku inak nikde nic
2:14:25a s tím
2:14:28středním celkovým výkonem
2:14:30from to zase bude nějak a limit k a
2:14:34kdy interval
2:14:37kdy budu vystrkával to vlastně polovina šířky to intervalu no nekonečná
2:14:43budu dělit
2:14:45ne si to dobře pomocnou dvě den plus jedna a budu sumovat
2:14:50mínus
2:14:52no a jo vypadá to strašně složitě ale zásadě máme nějaký interval který má který
2:14:59jede vod mínus n k a do n k tím pádem jeho délka je dvě
2:15:02po s jedna
2:15:04a to strkám do nekonečna
2:15:07no a bohužel tady zase jako zjišťujeme
2:15:10že ta suma nenasbírá lnici jiného
2:15:13ne čtrnáct
2:15:14a že budeme dělit potom velikánský až nekonečným číslem takže zase dostanem do nuly
2:15:20proč ta nejenom doplním že se sumuje ten okamžitý výkon
2:15:25a výsledkem je čtrnáct děleno nekonečno
2:15:29co jsi rovná nula
2:15:39tak poďme na
2:15:41další příklad
2:15:43periodický signál
2:16:04ve win se tam bejt toho ještě chcete chylku nechat ale podle mě to
2:16:08hlas randa podmračená něco zajímavějšího
2:16:12o to periodický signál
2:16:14který má periodu
2:16:16tři vteřiny
2:16:22pro
2:16:22čas od nuly do jedné
2:16:25je to štverka
2:16:28a pro času ode dne do tří je to mínus jednička to n hodnota čtyři
2:16:33tohle hodnota mínus jedna
2:16:35a zhledem k to může periodicky
2:16:37tak by sem měl takhle
2:16:40tady je dycky
2:16:42opak o
2:16:45jeho suff samozřejmě
2:16:48funguje
2:16:51i pro záporné čas
2:16:54čas
2:16:55signál
2:16:58první úkoly je že mám nakreslit signál s t mínus jedna
2:17:02co mám udělat
2:17:04ano všechno unk ho pozdit ho do prava to znamená ty zuby skal
2:17:09nebudou vod nuly do jedničky o potom
2:17:12odkaď d násobku tří
2:17:14ale totéž plus v jedna tak já si to zase z dovolením
2:17:19napálím dost toho samýho obrázku
2:17:22zuby sklo bude tady ji
2:17:25tady
2:17:27rady
2:17:28a tak dál a tak dál
2:17:30a pro záporné časy bude zuby s pro tady
2:17:34a tak dál a tak dál
2:17:38tohleto je signál s t mínus jedna to bylo jednoduchý
2:17:43poďme teď prosím
2:17:47počítat
2:17:48střední hodnotu signálu
2:17:52jak se počítá
2:17:54střední hodnota signálu vy to znáte s číslama žel postí posčítám podělím počtem hodnot
2:18:00a vám středních hodnotu
2:18:02bych se počítá střední hodnota nějakého signálu
2:18:08když to je spojitý signál tak se nedá nic dělat musíme integrovat
2:18:12ale nebude to nic
2:18:13různě složitý ho takže střední hodnota že říct s
2:18:18rovná se
2:18:19integrál
2:18:21signál
2:18:23podle času všimněte si že tady není žádná druhá mocnina o prosím vás tady brou
2:18:27opravdu čistej signál
2:18:29řekněte mě odkud kam mám integrovat
2:18:34přes jednu periodu
2:18:36že a nejlépe
2:18:37tak o můžu si vybrat je to uplně jedno ale á si to bude nejpříjemnější
2:18:40vod nuly do tří
2:18:42a co mám eště dalšího udělat
2:18:47takle to nebude střední hodnota takhle to vlastně bude suma hodnot
2:18:51přes ten dany interval
2:18:54podělit o n velkou správně o uši ú počítání jak je kolik středních hodnot lidskýmu
2:18:57si ten normalizovat prostě buď počtem ne modelkou děkuju takže budu dělit
2:19:03budu dělit třemi
2:19:05no a kolik to terra bude ten inter integrál
2:19:08můj meto
2:19:10tahle plochá bude kladná protože je
2:19:14na nad nulou
2:19:16to vo je tepla
2:19:18a ta je ta levo je studená
2:19:23takže
2:19:25mám
2:19:26čtyři krát jedna teplé plochy
2:19:29mínus
2:19:31dvakrát jedna studené plochy
2:19:34to je kolik
2:19:37t dva
2:19:39že střední hodnota to signálu
2:19:44bude
2:19:51no budou ano děkuji
2:19:53takže
2:19:54back číslo duje
2:19:57máte pravdu a nám
2:19:59ano dvě třetiny
2:20:00takže
2:20:02že jednou
2:20:06lomeno třemi rovná se dvě třetiny
2:20:09a
2:20:11střední hodnota je jde tady a jsem ráže naváté pozor
2:20:15na ty chybě totiž dělám schválně t a sny
2:20:19toto je střední hodnota signálu
2:20:22ták poďme o kousek dal
2:20:26nakreslete průběh okamžitého výkonu p dete
2:20:29a určete střední výkon té s
2:20:39tak jak vypadá průběh okamžitého výkonu
2:20:43já už bych si z dovolením
2:20:45ten
2:20:46okamžitý výkon hodil jenom přes jednu periodu
2:20:50j se mi nechce
2:20:51malovat všech nekonečně period
2:20:54střední výkon p t
2:20:57není summum tráví okamžitý výkon není nic jinýho než přihnal na druhou
2:21:03takže
2:21:04tady bude asi nad hodnota šestnáct že ho
2:21:11tady bude hodnota
2:21:13mínus jedna
2:21:16a to celé by bylo prosím vás periodické l
2:21:21ano měla by tam být jedna back číslo štyři hlásím
2:21:27mělo mně to track note protože z sem vám tady minule tlačil do hlavy že
2:21:31výkon by neměl být záporný jean u
2:21:35takže dál
2:21:36to bude vypadat
2:21:39podobně toto je jednička
2:21:41a teď mám urči střední výkon v s
2:21:46a střední výkon p s
2:21:48vy měl být jedna lomeno perioda
2:21:51krát integrál přes jednu periodu
2:21:54okamžitého výkonu
2:21:56death takže kolik to prosím bude
2:22:00no když mám ten střední výkon přede integrovat přes jednu periodu
2:22:05tak co bysme se jaký měli umět
2:22:07to bude šestnáct
2:22:09jo tady tenleten čtvereček jedna krát čestnost
2:22:13plus jedna krát dva
2:22:15to je osmnáct
2:22:18a teďka u sto nezapomenu
2:22:21o snáz děleno třema
2:22:23co se rovná šest
2:22:25takže tohleto je střední výkon je to šest
2:22:29a pak mám o určit efektivní hodnotu signálu chce f
2:22:37kolik je efektivní hodnota
2:22:42na n pozor
2:22:44žádny násobení žádny ano mocniny z dlou nechci vědět
2:22:47efektivní hodnota je střední výkon for mocnění
2:22:51tečka jo
2:22:52tak prosím vás ister někdo máte se si možná vzal kalkulačku
2:22:57q staromódní zařízeních
2:23:00ještě na sme světelnou energii tím panu s times nechyt a odmocnina ze šesti
2:23:06je dvě celé štyřice čtyři
2:23:11c f rovná se odmocnina ze šesti
2:23:14rovná se dvě celé čtyřicet štyři
2:23:17a teďka si jenom tak jako z legrace poďme namalovat tu efektivní hodnotu
2:23:24no toho původního obrázku v jak dvě celé čtyrycet čtyry
2:23:28todleto je efektivní hodnota a jsem zjistil že vyšle nějak uplně jinak neštve střední hodnota
2:23:32signálu
2:23:33je to dobře
2:23:36jak to
2:23:41pozor uvědomme si co to efektivní hodnota vlastně znamená
2:23:44efektivní hodnota je hodnota stejnosměrný ho signálu který má úplně stejný střední výkon jako ven
2:23:52původní
2:23:54a tečka si uvědomte že co se dělo s těma záporným a část
2:23:58část map čas
2:24:00se zápornými částmi signálu když sem počítam středních hodnotu
2:24:04tak mi to tu střední hodnotu snižovalo prostě
2:24:07ta modrá plochá
2:24:10byla špatná
2:24:12řídí počítání výkonu
2:24:14se modrá plocha překlopil a do kladné
2:24:17a normálně se započít ona do výkonnost oznámena to znamená že mi pomohla
2:24:23a tím pádem rozsáhlá tu efektivní hodnotu podstatně vyšší
2:24:27tak a poslední otázka k tomuto příkladu
2:24:30je určete celkovou energii signálu
2:24:35nekonečno
2:24:41kolik celková energie signál
2:24:43ta se uvědomíme si jak se počítal
2:24:48nekonečno bude integrál od mínus nekonečna do nekonečna okamžitého výkonu
2:24:55přes čas tedy žádná jedna perioda ale
2:24:59od nevidím od mínus nevidím no nevidí
2:25:02kolik
2:25:04nekonečno o prostě
2:25:06střední výkon pardon okamžitý výkon i je
2:25:10kladná hodnota
2:25:12když budu přibírat víc a výslech to pořád poroste až donekonečna
2:25:19ta přemýšlim missile šťáva s budu trápit z dalším příkladem
2:25:22nebudu
2:25:24pěkny večer
2:25:25za týden nashledanou