0:00:12jemně nějak rubat slyšet vrchu nebo tohle tak poďme prosím vás za toho
0:00:18dnešní přednáška vode docela
0:00:20nabita a
0:00:22nebude to žádná klidná předvánoční atmosféra
0:00:25doufám že si můžete potom také k blíží a podobně
0:00:28takže na začátku mě čeká dodělání náhodných signálů vlastně povídání o kvantování
0:00:36potom se podíváme na numerické cvičení filtrech potřebují vám n a numerické cvičení o náhodných
0:00:41signálech
0:00:43a vo tom se dorazíme tak že vám tady možná předvedu
0:00:47jak se dá
0:00:49dále žít se signály
0:00:52jak dokonce se může to je nechat zaměstnat někde kde se ty signály dělaj jak
0:00:56se tím dokonce dá vydělat na živobytí
0:00:59a potom a vy vás už úplně dorazili se ještě zbyde část peněz neudělali takový
0:01:03příp
0:01:04průřez kurzem
0:01:06od začátku až do konce a řekli si jak se třeba některé jak se ty
0:01:10které signály k
0:01:11frekvenčně analyzují filtrují a základem toho mi vždycky bude ve zvaná fourierova skládačka
0:01:18tak jo ti se říkají ježiš í tak mají pravdu
0:01:22ták
0:01:25a jo já s se měl pocit že jsem trochu moc slabě vek
0:01:30se chtěl techto zlaty
0:01:32poďme prosím vás na dodělání kvantování minule sme povídali o tom
0:01:36že mám vlastně nějaký signál který má teoritycky nekonečně hladin
0:01:41ale horší který se tady díváte první řadě na video nebo n co zajímavého tak
0:01:45se na něho klidně divejte dál ale neřvěte niro toho
0:01:49takže mám nějaký vlastně signál s teoreticky nekonečně hladinami
0:01:56ten musí kvantovat s na nějaké kvantovacích hladin i
0:02:00a rozdíl toho skutečného signálu odklon to vás i hladiny ně dál nějakou chybu v
0:02:07označíme n
0:02:08a pokud i kvantovací hladiny jsou o sebe vzdáleny
0:02:11možně jakou vzdálenost vo nějakou deltu
0:02:14tak jsme se tady minule říkali že
0:02:16každý měřící přístroj každý váhy nebo prostě
0:02:19domácích od měrkách a
0:02:21tak většinou máte chybu mezí polovinou dílku
0:02:25mínus a polovina u dílku plus
0:02:28takže budeme tvrdit
0:02:30že rozdělení té chyby je vlastně rovnoměrné
0:02:33mezi polovinou dal ta a plus polovinou delta
0:02:36atika čemu nám tu ne dobre nám to bude k tomu
0:02:40to byla nějaká ukázka kterou sem má mysim ukazoval když budeme mít kosinusovku k dispozici
0:02:47budu mít tři bity
0:02:49poznamenal dokážou ukuchtit osum kvantovacích hladin
0:02:53tak potom ta chyba kvantování může vypadat nějak takhle stě
0:02:57když příde nějaký signál tak mi netušíme co ta chyba ve skutečnosti bude
0:03:02takže
0:03:04budeme na ně
0:03:05pardon
0:03:06budeme na něj nahlížet jako na náhodný signál
0:03:10jediná věc kterou oněm budeme vědět je že je rozptýlen mezi polovinou dílku
0:03:15mínus a polovinou dílku plus
0:03:17a vhledem k tomu že nevíme nic dalšího tak budem předpokládat že prostě pravděpodobnost že
0:03:22se tam ta chyba vyskytne bude rozdělená rovnoměrně na to nám za chvilku k něčemu
0:03:27poslouží
0:03:28tak
0:03:29čeho nám to poslouží
0:03:32teď bych chtěl získat nějakou míru toho jak mi je to kvantování
0:03:39můj originální signál poškodí jak měl začuní
0:03:43a o možná že jste někde viděli dycky dyž mám nějaký šum nebo brzd něco
0:03:47špatného
0:03:49tak dokážu spočítat s tak zvaný poměr signálu k šumu
0:03:52co to je poměr signálu sumu
0:03:55je to takový jednoduchý vzorec
0:03:58ve jmenovateli je to dobré
0:04:00trav čitateli je to dobré
0:04:02ve jmenovateli je to špatné
0:04:05většinou jsou p nějaké energie nebo výkony co takového
0:04:09a protože lineární poměr výkonu moc nemáme rádi vzhledem k to může být
0:04:13dynamicky celkem jsou k jakýkoliv
0:04:17od nuly a školo miliard by
0:04:20tak nás spíš baví chrát si logaritmicky mi hodnotami takže co se s ním l
0:04:26poměrem výkonu
0:04:27obvykle dělá je že to pro ženete logaritmem se základem deset
0:04:33a vynásobíte c k takže takové drobné cvičeni na logaritmy
0:04:37co když je výkon užitečného signálu stejný jako to špatného
0:04:43že ho barva ty výkony jsou
0:04:45stejny kolik dostanou poměr signálu k šum
0:04:51nula to protože ten poměr je potom jednička
0:04:55logaritmu zajíčky jedno v a desítka žádny násobení se neprojeli
0:04:59když je signál sto krát silnější než šum
0:05:04takže proslovu de
0:05:06to krát větší nešpor t
0:05:09dvacet
0:05:10to právě dvace to že nekola docela rozumná hodnota pokud třeba mate nějaký telefonní signál
0:05:15pak to šum s
0:05:17s z ve sunar dvacet decibelu takto skoro neslyšíte
0:05:22celých máme hodně za prasárny signál a
0:05:26užitečný j desetkrát slabší výkonově našu to znamenala ten zlomek bude jedna ku deseti kolik
0:05:32potom dostane
0:05:40kolik
0:05:42r to že těžší želv takže logaritmu se základem deseti
0:05:47loge
0:05:48ne set
0:05:49nula celá jedné
0:05:50je to stejný jako logaritmus z jedna lomeno deseti
0:05:57a když máte logaritmus zjedno nějakýho číslá tak pomůžete vlastně převrátit
0:06:02a datovou logaritmus znaménko mínus to znamená bude toho bude ta tohle případě mínus jednička
0:06:09a vhledem to může to ještě násobíme desítkou tak to případě mac dostaneme mínus de
0:06:14se
0:06:15že máte třeba řeč za rušenou
0:06:18ze šumem mínus deset decibelu prošků malováni skoro v neslyšíte že tam je řečeno s
0:06:23může bez do zkusit vyrobit matlabu nemožně jaký co vtipu
0:06:27ták
0:06:28a my teče jestli vezmeme počítání
0:06:31to je to hodnoty poměru signálu k šumu pro takový docela ideálních vzorkování
0:06:36poznamená řekneme že máme kosinusovku
0:06:40modifikace se počmárat docela důležité obrázek
0:06:43máme kosinusovku
0:06:45která
0:06:48která bude mít amplitudu a
0:06:52na tuhle tou amplitudu bude naprosto optimálně krásně na taženo
0:06:58l
0:06:59kvantovacích hladin
0:07:01a ještě ty kvantovací hladiny budou nějakým budou mocninou dvojky to znamená řeknu že budu
0:07:08mít dispozici byl bitů byl takže
0:07:11mám b bitu tím pádem dvě na b kvantovacích hladin
0:07:16a mám je
0:07:18naprosto perfektně nasazeny
0:07:21otce
0:07:22minima do maxima kosinusovky jo takže uplně ten nejideálnější případ
0:07:27pojme s tečka zabývat těmi dvěma výkony
0:07:31kosinusovka která má
0:07:34která má amplitudu a
0:07:36má jakej výkon
0:07:41za sme se k vy si
0:07:43šili
0:07:45když jsme toho uši zapomněli
0:07:48tak si vzpomeneme na to že střední výkon
0:07:52chce počítá jako jedna lomeno perioda
0:07:54dát integrál
0:07:56hodnot signálu na druhou
0:07:59dete
0:08:01a teď je sim buď můžeme zaintegrovat anebo si můžeme zakreslit preferuju to kreslení
0:08:08když m mezi který kosinusovce
0:08:10doplnili hodnotu toho signálu na druhou
0:08:13tak tady bude nekde a na druhou že lo tady bude někde a na druhou
0:08:17lomeno dvěma
0:08:19a ten signál na druhou v by vypadal asi
0:08:22asi nějak takže tam bude to bylo kladnej de to pořádní nekladný do to bylo
0:08:26záporný
0:08:27tak to bude zase kladný
0:08:29to bude
0:08:31zase kladný
0:08:33a tak dále
0:08:34a tím bych toho mol nechat protože jsem právě vyrobil
0:08:39draw byl obrázek pro jedno periodu
0:08:41ten obrázek není moc hezkej
0:08:44ale kdybyste mně teďka řekli jaký bude integrál
0:08:49tady téhleté e nové funkce
0:08:53přes jednu periodu
0:08:56tak co myslíte že by to bylo
0:08:58no obrazy v je fakt mu s n ale
0:09:02othello to víc vás donutit přemyšli
0:09:06jo a u kdybych to nakreslil pořádněji tak si všimneme že vlastně tady tuto část
0:09:11můžeme vzít a můžeme spustit tady no to byl do té díry mezi dvěma špičkami
0:09:17tuhle část může léky spustit do díry vole část taky spustím rodiny a tuhle část
0:09:21taky spustím do díry
0:09:23a vnikne město ho takovýhle obdélník
0:09:26který je dlouhý jednu periodu a který je vysoký
0:09:30a na druhou lomeno dvěma a jaké je prosím integrál tady tohoto obdélníku
0:09:37jo vobyčejný násobení že o takže to bude jedna lomena té hrát t
0:09:43a na druhou lomeno dvěma
0:09:46ty ji téčka se navzájem vybíjí
0:09:49a dostanu sto vo
0:09:52a na druhou
0:09:54lomeno dvěma
0:09:55bylo takže je to dobrý máme horní část toho zlomku máme výkon užitečný ho signál
0:10:00amplitud bylo uděleno dvěma
0:10:02teďka se poďme podívat na výkon
0:10:05toho náhodnýho signálu
0:10:07tvoje trošku horší protože my vlastně nevíme
0:10:10co ten náhodný signál bude
0:10:12ale naštěstí máme jeho funkci hustoty
0:10:16pro sdělení pravděpodobnost
0:10:18no bysme řekli že on bude vlastně
0:10:21že on bude
0:10:23mít pravděpodobný hodnoty od mínus polovinu poloviny kvantovacího kroku do poloviny
0:10:29že nevíme jak to tam bude
0:10:32rozvrstveny takže to ráme rovnoměrně
0:10:35toto bude funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti schválně zač mrkal ale vy si to pomatujete co
0:10:42mám dat je kují výšku
0:10:46tak má být výška tady té funkce hustoty
0:10:51tak já to za to schválně s má znova oběste to stejně viděli
0:10:54jedna lomeno delta
0:10:56ale proč
0:11:00jasně protože integrál od mínus nekonečna do nekonečna to znamená selkova masa pravděpodobnosti
0:11:06musí být jedna to znáš se todle představit jako koberec
0:11:10tak jeho plocha musí být jedna a pokud ten koberec je dlouhej delta
0:11:14tak zákonitě jeho
0:11:16výška musí být jedna lomeno delta
0:11:18a takže takhle vypadá funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti toho kvantizačního šumu nebo té chyby
0:11:25a
0:11:26naším úkolem je teď sto ho to určit výkon
0:11:29no což vypadá jako vy zajímavý úkol
0:11:32ale vona to kupodivu de
0:11:36vono to de tak
0:11:38že si uvědomíme
0:11:40že pokud je tady
0:11:42tam ne ten signál vycentrovanej pokud má střední hodnotu v nule
0:11:46a to ta určitě a protože polovina pravděpodobnosti je
0:11:50tady v záporných hodnotách polovina pravděpodobnosti kladné hi
0:11:54tak můžeme říct že výkon tady tohoto signálu se budeme no vole se bude rovnat
0:11:58rozptylu
0:12:01a rozptyl se dá celkem vpohodě
0:12:04spočítat vy ste to možná viděli
0:12:07počítání rozptylu
0:12:09jako
0:12:09tenhleten vzoreček jako peaks mínus a
0:12:13na druhou krát p x
0:12:17ne x dokonce sme si to tady mysim jednou
0:12:20ukazovali té prostě počítání rozptylu podle definice z funkce hustoty rozdělení pravděpodobnost
0:12:26já to má mnohem jednodušší protože já tam nemám žádnou střední hodnotu
0:12:32a x jsem používal jako označení vstupního signálu pegase na mého mu použil jinou proměnnou
0:12:39takže pro mě to bude géčko takže
0:12:42u počítáme k byl krát pro byl
0:12:46no takže byl na druhou
0:12:49no mám to tady vlastně
0:12:51udělaný
0:12:52a tetin vy bychom si to
0:12:55měli zkusit měli zkusit zintegrovat
0:12:59tak to budu docela jednoduché protože
0:13:04budeme
0:13:08todleto je k byl
0:13:10dohled a ta funkce
0:13:12pro byl
0:13:14funkce valí od mínus delta půl
0:13:18do delta půl a její výška je jedno meno ta
0:13:23well takže už asi tušíte že nemá sem integrál od mínus nekonečna do nekonečna že
0:13:27ho stačí integrovat or mínus delta půl do delta půl
0:13:32místo
0:13:33to je funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti si ta může napsat konstantu jedna lomeno jedna lomeno
0:13:39delta
0:13:40takže mě zbývá integrál funkce
0:13:43gena druhou podle k je
0:13:45a
0:13:46to bych možná zvládlo i teďka protože si pamatuju že primitivní funkce ke gena druhou
0:13:52gena třetí lomeno třema
0:13:54no to že jsi napíšeme primitivní funkci
0:13:56a vyhodnotíme si ten integrál
0:13:59přes hranice
0:14:01mínus delta ku delta půl
0:14:04vy ne nám daji todle
0:14:06když to potom upravíme
0:14:08tak jste ho vznikne ne delta na druhou ono dvanáct
0:14:12co šel dobrý
0:14:15protože jsem právě zjistil jaký bude výkon toho špatnýho
0:14:19toho chybový ho signálu uvědomte si že vtom bylo takový opravdu kouzlo
0:14:24o tom signálu nevím nic jinýho než jenom to
0:14:27že má nějaké možné hodnoty ale že zřejmě tych hodnoty budou rovnoměrně rozděleném nějak m
0:14:33intervalu
0:14:34atika jsem dokázal spočítat jeho výkon
0:14:37no a
0:14:38co nás čeká jako poslední krok
0:14:40je
0:14:42pokusit se vyjádřit n výkon pomocí stejných hodnot
0:14:48a to zvládneme zhruba takhle
0:14:51nalézt ně
0:14:57že musí se jako musí rovnat
0:15:00jedné jo to bylo prod co jsem se vás ptal jaká bude tady hodnota
0:15:05tak jako
0:15:07je jedna lomeno delta protože integrál musí být určitě rovný jedné jednak nás kolega statistik
0:15:13zastřelím bazukou
0:15:15tak teďka
0:15:19prostě bude chtít eště nějakou malou úpravu
0:15:22abychom zjistili jak vlastně tady ty dva výkony spolu souvisí o protože jeden sme dostali
0:15:26jako funkci amplitudy a na druhou lomeno dvěma a druhé jako funkci delty jako delta
0:15:32dobru jen lomeno dvanácti nevíme moc sektor a dohromady
0:15:36tak si poďme uvědomit
0:15:38že pokus trata kosinusovka
0:15:41má amplitudu a
0:15:44a
0:15:45použiji na něj i její kvantování l hodnot
0:15:50a ten krůček mezi něma
0:15:53je delta
0:15:54tak asi bude docela jednoduchý si říct že delta bude zřejmě dva krát amplituda
0:15:59děleno počtem hodnot byl to znamená delta bude dvě a lomeno l
0:16:04tím pádem potom dokážou upravit výkon toho špatnýho signálu
0:16:11ví do s toho že jsem přesunou spočítal že to je delta na druhou lomeno
0:16:14dvanácti po dosazuje u
0:16:16si s tím že to je a na druhou lomeno
0:16:19tři na druhou
0:16:20a teď už mám všechna nachystaný k tomu abych to všechno mohl nacpat
0:16:24do výpočtů poměru signálu k šumu
0:16:27jo takže
0:16:30dobré je výkon
0:16:32bude a na druhou lomeno dvěma
0:16:35špatnej výkon
0:16:37bude a na druhou lomeno řikal na druhou
0:16:41trošku sedl tam půl pokrátit
0:16:44a zbyde místo ho deset logaritmus
0:16:47při l na druhou lomeno dvěma
0:16:51to můžu ještě trošku upravit
0:16:53protože jsem řekl že budou mít k dispozici
0:16:57byl bitů
0:16:59a že ten počet kvantovacích hladin no bude dvě na b tou l
0:17:02můžete si představit třeba tři bity tech mám osum hladin
0:17:06což by teda hrálo docela pekelně škaredě
0:17:09běžně máte k dispozici osum bitu s ty padesát šest hladin nebo šestnáct bitu
0:17:14to řekne tolika vy protože šedesát pět i
0:17:20jsou
0:17:22tak nějak byste mladí krásní takže reko bitový to jí no tak já time bude
0:17:26radši přát a písmenka spíš než abych říkal nějaké přesné hodnoty
0:17:31tři poloviny l na druhou už do bude dvě b na druhou
0:17:37tak atika si uvědomte
0:17:39že můžu použít fintu
0:17:43toho typu že logaritmus a krát b
0:17:47se rovná logaritmus a
0:17:50plus
0:17:51move b
0:17:52l a je tady jakási část
0:17:55která nezávisí na tom počtu bytí ku
0:17:59deset logaritmus deseti s při poloviny
0:18:02to mě prostě dá konstantu nějaký číslo
0:18:06a
0:18:07pak je
0:18:09dost ano deset logaritmus
0:18:11dvě na dvě b tou
0:18:14a zase jestli se podíváte no nějakých tabulek toho možná borci javor kině z vlasy
0:18:19to pomatuj í tak pokud máme logaritmus
0:18:22a na b tak to můžeme napsat jako back krát logaritmus s toho základu
0:18:29to znamená klidně tady tu dvojku
0:18:32dvě na b můžu chytnout
0:18:35a přesunout přes logaritmus
0:18:37tahleta konstanta dá asi jedna celá sedmdesát šest
0:18:43tady dostanu dvacet b krát logaritmus
0:18:48ze dvojky
0:18:49a když zase do kalkulačky neuro matlabu de vo do čeho si
0:18:53naklepe to je logaritmus ze dvojky tak dostanete
0:18:57a vynásobíte to dvaceti z dostanete zhruba šestku
0:19:00takže dostávám tento magický vzorec
0:19:05na tu jedna celá sedmdesát šest ku nebudu moc koukat protože ta závisí na tom
0:19:10jaký do toho kvantování buly spát signál by bližší tam dáte
0:19:15kosinusovku jak by to
0:19:17vyšlo něják jedna celá sedmdesát šest
0:19:19je mi se tam pustili nějakou pilu tak to video kousek jiná k kdybyste použili
0:19:23nějaký chrát í signál víde to zase vo kousek inak
0:19:26takže na tu nebo ne moc koukat
0:19:29na co budu koukat tak je to šestkrát byl
0:19:32co to znamená
0:19:34znamená že když
0:19:36máte nějaký počet bitů
0:19:38tak poměr signálu k šumu bude
0:19:40šest krást počet bitů
0:19:43no to znamená
0:19:45pokud eště do má
0:19:46máte třeba c d přehrávač
0:19:49tak je na něm někde napsaný odstup od
0:19:51signálu čomu devadesát šest bitu
0:19:55co šek od dobrý to platí pro celnice de přehrávač ale neplatit o pro vás
0:19:58ubývá k kde svou děti a venku je zjiš culling
0:20:02sousedí muši do stěn to vám ten
0:20:05s poměr signálu k šumu prošků c
0:20:07trošku snižuje
0:20:08a je důležité je taky vědět že když přidáte jeden bit takto zvednete o šest
0:20:13bitů dyž uberete bit
0:20:14tak zhorší tech vše zbytků
0:20:18ne šest bity deci byl a byl
0:20:21děku
0:20:22one ze se blíží
0:20:24vesel se
0:20:25tak nějaký příklad
0:20:29ukazoval jsem vám tady tu kosinusovku kvantovanou ná
0:20:33osmi mantova cích hladinách
0:20:36takže zkusím si dva způsoby výpočtu sonar
0:20:41o první výpočet je ten že toho s
0:20:43udělám podle vzorce který jsem ty slavně spočítal to znamená jedna celá sedmdesát šest
0:20:48krát šest
0:20:49plus šest krát tři dobře mám tři bity
0:20:53druhy způsobuje ten
0:20:55že do zkusím pěkně podle definice
0:20:58to znamená spočítám si výkon tohodle signálu
0:21:02počítam si výkon toho špatného signálů
0:21:06pak je dám zlomku
0:21:08logaritmu ju
0:21:09vynásobit deseti
0:21:11takže jenom takový srovnání jak tady ty dvě záležitosti ví do u
0:21:15na první víde
0:21:17tak o devatenáct celý k sedmdesát šest v
0:21:21a
0:21:22když
0:21:24uděláme to druhou tady vám dávám návod jak to spočítat pro diskrétní signály samozřejmě je
0:21:30to hrozně no duchy vezme to všecky vzorky na druhou
0:21:33sečtete
0:21:34podělíte počtem vzorků
0:21:37tak mě to vyšlo devatenáct celých sice čet b to šero celá dobrý
0:21:44po pěkně sedí spolu
0:21:47jenom takové
0:21:48taková drobná připomínka
0:21:51když budete počítat matlabu tak nechci vidět na počítání sumu žádny cykly
0:21:56matlabu cyklus tak oni hodím klíče
0:22:00když budete chtít prosím vás když budete my z nějak m vektorů třeba x pro
0:22:04signál
0:22:06uložený vzorky toho signálu
0:22:08tak to udělejte prosím vás takhle tečka
0:22:12těžká dvě znamená
0:22:14tečka znamená že operují nad jednotlivými vzorky na ty jednotlivými prvky vektoru
0:22:19takže všecky je dám na druhou
0:22:21pak je pak je přesu mulu
0:22:24totéž uděláte ve jmenovateli s tím špatným signálem
0:22:29a pak to jenom v logaritmu je to násobíte
0:22:32deseti do vesty budete prosím vás matlabem tak si opravdu oddychněte přát cykly
0:22:37protože
0:22:39bude hrůza a pojede to pomalu
0:22:42nebo je to dobře prací
0:22:44tak
0:22:46ho zběhl
0:22:47k náhodným signálů
0:22:51co bych chtěl abyste si zapamatovali je že skutečně nikdy před
0:22:54přesně neznáme a nebudeme schopni z na trik hodnoty
0:22:59dycky jsme schopni jenom získat nějaké funkce které je popisují to znamená
0:23:04distribuční funkce je funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti a nebo nějaké parametry
0:23:09třeba střední hodnota
0:23:11nerad no odchylka rozptyl
0:23:14že je docela dobrý se podívat jak se ty náhodné signály chovají
0:23:20když je trošku posunu čase
0:23:23a že na to mám korelační funkci pro
0:23:27pojte ji část a korelační koeficienty pro
0:23:30pro u
0:23:32diskrétní čas
0:23:34a že rozlišujeme
0:23:36dva základní přístupy
0:23:38jak s těch náhodných signálů něco
0:23:40odhadovat l a dala my si pozor na slovíčko počítat protože
0:23:45na honech signálu se většinou nic nepočítá s těch se všecko raduje nic není přesně
0:23:50když mám temp komfort
0:23:53a mám spoustu tak zvaných realizací těch náhodných signálů realizace si můžete představit lateko nahrávky
0:23:59from masky vo m p trojky ve když mám fůru
0:24:03tak si můžu dovolit
0:24:05postavit se do určitýho času a říct
0:24:08udělám si tak zvaný souborový odhad
0:24:11to znamená všechny ty nahrávky říznu tady tamle tam času
0:24:16dámy to tolik hodnot
0:24:18kolik mám jednotlivých realizací neboli k nahrávek a s těch budu něco odhadovat
0:24:23no a dostanete odhad který je perfektně platný
0:24:26pro tento konkrétní čas
0:24:29většinou
0:24:31takový štěstí nemám
0:24:33a mám dispozici jenom jeden náhodnej signál
0:24:36tak potom prostře jako dělám co sou můžu že udělam tak zvané
0:24:41tak zvaný časový odhad
0:24:44znamená průměru ju
0:24:45vzorky
0:24:46čase
0:24:48že s průměru přímo dostanu střední hodnotou dyž průměr u středně n na druhou dostanu
0:24:52rozptyl
0:24:53a to de a teda
0:24:55no a budu jenom doufat
0:24:57že ten signál byl takzvaně gordický to znamená že se ste jedné realizace nějaký parametry
0:25:03dají odhad
0:25:05poďme zdary povídali o těch korelačních koeficientech a korelační funkci
0:25:12když mám zase dekoltem kladnej i případ že mám spoustu realizací
0:25:16tak si můžu dovolit vypočítat tak zvaný dvou rozměr tak zvanou dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení
0:25:23pravděpodobnosti
0:25:24řekl jsem vypočítat
0:25:26odhadnout
0:25:28no
0:25:28odhadnout
0:25:30a ste vo rozměrné funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
0:25:34potom můžu
0:25:39odhadnout
0:25:41korelační funkci
0:25:43když zase to štěstí nemám a dispozici jenom jeden
0:25:48signál
0:25:49tak to musím řešit s takže si ho vokopíruju
0:25:53kousek ho posunu včas e
0:25:56a potom všechno co stojí nad sebou tak vynásobím a sečtu
0:26:01dostanu
0:26:02jedem korelační koeficient kousek posunu dal na si vynásobím přeš tu
0:26:08dražší korelační koeficient a tady vám t
0:26:11a taky jsem vám tady vylodí povídal o tom jaké jí je rozdílu mezi
0:26:15konvolucí
0:26:18a korelace
0:26:19macha na to vono to o boji vypadá velmi podobně
0:26:22vždycky vlastně včas e nějak posouvám a něco násobím a něco sčítám
0:26:27ale
0:26:29když mám konvoluci mám většinou dva signály
0:26:34a výsledkem je opět signál
0:26:36konvoluci udělám tak
0:26:38že jeden s těch signálů votočím
0:26:40pak ho pošlou vám
0:26:41a pro každý posunutí
0:26:44vynásobím sčítám
0:26:46dostanu jeden vzorek nebo jednohodnotový vstupního signál
0:26:50pro korelaci
0:26:52mám jeden jedinej signál který obtáhnu na kopírce
0:26:57s tímto signálem
0:26:58nedělám žádný otáčení v protože potřebu zachovat
0:27:01ten jeho průběh tak jak signále tech jak čase vypadala
0:27:05posunou ho oproti tomu originálu
0:27:09ji násobím posčítám a dostanu jeden korelační k si na se můžu vo kousek posunout
0:27:14posčítat další k vaší
0:27:16a tak dál
0:27:17a pak sme tady probírali takový věci jako
0:27:21jako jak ty náhodné signály
0:27:24frekvenčně analyzovat
0:27:27ten teoretické ji postup byl do s
0:27:30nechutnej
0:27:31ale pak jsme si řekli že
0:27:34výborně to půjde tak že si udělám buzz ty korelační funkce nebo korelační koeficienty
0:27:40ty pošlu do standardních fourierovy transformace
0:27:43a šup dostanu frekvenční vyjádřeních na bio signál tak zvanou
0:27:48spektrální hustotu výkon
0:27:51a pro diskrétní náhodný signály
0:27:53půjdete spektrální hustota výkonu odhadovat tak ty přímo
0:27:59ze vzorku
0:28:01pomocí de f téčka
0:28:04přesně sto je nebudu vykládat sally tak o
0:28:07tak
0:28:08ne hotovi z náhodně já čem a
0:28:10ještě se k nim doufám eska vrátíme numerickém cviku
0:28:15a teďka se poďme prosím vrhnout no numerického cvičení
0:28:20číslo nikdy nevím kolik
0:28:22tady je pět colour a mám pocit že to vám jaké rozjet e
0:28:26a poďme se chvilku věnovat iště číslicovým filtrů
0:28:31jsou tady dva příklady
0:28:33ale upozornil že jsou tlakové mega příklady k každý tam zaber dost času
0:28:40je dán
0:28:41diskrétní systém s touto přenosu funkcí
0:28:45a mám takových
0:28:47osum veselých modu
0:28:53na ně postupně půjde
0:28:55otevřete si své sešity
0:28:57podívejte ruku
0:28:59v budete hutné a rychlé
0:29:10já doufal že jsem ta je to siko ještě nedělal protože to bych ten a
0:29:12jako opravu nechtěl dělal dvakrát a mám pocit že ne
0:29:18no to je vždycky velmi užitečná otázka to je tohle
0:29:23tak
0:29:25první akce
0:29:27má být
0:29:29celej on
0:29:31že mám zapsat deko
0:29:33podíl dvou polynomu byl ze lomeno a z
0:29:37a určit jejich koeficienty
0:29:40tak
0:29:41budou štos zapomněl
0:29:42tak obecná přenosová funkce číslicového filtru
0:29:46je
0:29:49nula plus nejedná z s na mínus prvou plus mňam něja
0:29:54back v z na mínus q tou
0:29:57lomeno
0:29:59jedná plus a jedna z na mínus prvou plus krok no pro
0:30:04skluz a p z na mínus p to u
0:30:07pohled úplně obec
0:30:09teďka u tady mám k to příkladu značně zjednodušenou
0:30:13takže
0:30:14já si můžu říct
0:30:16že to je vlastně jedná mínus nula celá devět
0:30:19z na mínus pravou děleno jednou
0:30:23všimneš pádem
0:30:25vím že po jenom b z
0:30:28bude mi pouze dva koeficienty a to b nula se rovna jedna
0:30:33do je jedna se rovna mínus nula celá de
0:30:37a polynom a z nebude mít žádné koeficient to že jste
0:30:43byste do byl začaly hodně šťourat tak můžete říct že
0:30:46že tady téhle ten koeficient by se vlastně měl menova ta a nula
0:30:50ale zase hned tak
0:30:53a mohli byste říct že
0:30:55polynom ve jmenovateli mapou ze koeficient
0:30:58a nula ale zase honem rychle snaží
0:31:02nemá žádnej s takže s tím jsme byli poměrně rychle hotový
0:31:08teďka
0:31:10nakreslete jeho schema
0:31:12no tak
0:31:13dobry
0:31:16mohli bysme se podívat na obecné schéma číslicového filtru který jsme měli kde přednášce
0:31:21ale jsem si že to zvládnem docela rychlo
0:31:24mám stub
0:31:29ten vstup je
0:31:30zpožděn o jeden vzorek
0:31:33ten je to z na mínus prvou
0:31:37stup
0:31:38samo sobě
0:31:39není násobeny ničím nebo
0:31:41nebo je násoben ale jedničkou
0:31:45ten s ta zpožděná verze je násobena mínus nula celá devítkou
0:31:50celý top přichází do sčítačky která tady will ty dvě hodnoty sečte
0:31:55a vyleze s toho
0:31:56výstupní signály se vo
0:32:00jo to že tady tohle bylo taky hodně
0:32:02měli
0:32:04napište je hod diferenční rovnici
0:32:08tak diferenční rovnice udávala
0:32:12výstupní vzorek y n
0:32:14jako funkci vstupního vzorku
0:32:16minulých vstupních vzorku
0:32:19a minulých výstupních za tak prosím misku ste na základě
0:32:23boot to je přenosové funkce l nebo toho schemátku nadiktovat jak ta diferenční rovnice bude
0:32:28vypadat
0:32:29to jednomu
0:32:31verze roto tu
0:32:33x n
0:32:38a ke vstupu se přidává mínus nula celá devět krát násoben a
0:32:44minulej vstup
0:32:46v mínus nula celá devět prát
0:32:58tak
0:33:00další úkol sally
0:33:03určité jaká jeho impulsní odezva
0:33:07ta mám pocit mluvim enom sám řekněte mě jaká bude impulsní odezva teto
0:33:18když chci vyšetřovat impulsní odezvu
0:33:20tak vezmu zvany jednotkový impulz kterej vypadat tak znamená
0:33:26vzorek hodnotě jedná včas e nula jinak sami nuly
0:33:29a pošlu to no filtru
0:33:31co něho vyleze
0:33:38takhle na impulzní odezva a chci v slyšet
0:33:44tady asi
0:33:45bulle sou samý nuly že operátor nečase to v tom filtru ještě nic nebylo
0:33:50jo ještě když trap
0:33:51budeme študovat impulsní odezvy jak chtěli byste být opravdu velice korektní í tak byzme měli
0:33:56říct že ta zpožďovač k a ten ú ta vlastně paměť filtru
0:34:01že vynulován
0:34:03no že tam nic nebylo
0:34:06tak teď do toho filtru vpadne včas se nula
0:34:11tenleten signál
0:34:13co bude na výstupu
0:34:14jednička stát dík
0:34:17čase jedna
0:34:19se stane co
0:34:21po nám ten signál skočí semka že jo vlastně pozdí se
0:34:26takže
0:34:27hodnota na výstupu bude mínus nula celá devět protože vstupu že zase nula
0:34:33že mínil chtěla jedna mínus nula celá devět a potom
0:34:38a potom už samý nuly
0:34:40takže prosím můžeme si všimnout té zajímave věci
0:34:44že
0:34:46hodnoty impulsní odezvy jsou vlastně rovný koeficientu
0:34:51tam kde ty koeficienty b nesou znamená b nula jedna
0:34:56a soud nuly všude jinde
0:35:00tak zatím to bylo jednoduchý
0:35:05určete polohu nul a pólů zapište pomocí nich přenosovou funkci
0:35:11tak zase kde si to
0:35:12nepamatuje tak
0:35:15my můžeme tu přenosovou funkci ten tady tohlecto
0:35:19zapsat taky
0:35:22jako
0:35:23z mínus nula krát z mínus i na nula z mínus jednalo a tak dále
0:35:29akorát ona před budeme muset trošku po upravovat
0:35:32aby nám to vedle pěkně vyšlo takže vezmu si zápis přenosové funkce
0:35:37a poďme to zkusit upravit tak aby se tam ty nuly a póly dali vidět
0:35:42první věc kterou budu muset udělat je zničit tam tu zápornou mocninu zetka
0:35:48ta mě prostě rovněž tele
0:35:50takže bych to zkusil upravit na z mínus nula celá devět
0:35:54a co vám potom strčit do jmenovatele prosím
0:36:00z jasně tak aby to tomu to fungovat
0:36:04tak
0:36:06teď
0:36:08co s těma nula má a pólama jak se to vlastně hledat
0:36:14na mám čitateli nějakej polynom ve katra velmi jednoduché je vemeno y tedy ta ty
0:36:20a ty ji
0:36:21nulové body se hledají takže naleznu kořeň
0:36:25či polynomu v čitateli
0:36:28a póly se hledají tam že naleznu kořeň je
0:36:31všimněte si že používám
0:36:34valašské možné číslo
0:36:36polynomu ve jmenovateli
0:36:38tak jak se hledá koření výrazu
0:36:41z mínus nula celá devět
0:36:43se hrozně na duchy lo z mínus nula celá devět rovná se nula
0:36:48strašně těžká úprava
0:36:51zajec se rovná nula celá devět
0:36:53to znamená že kořene čitatele
0:36:56je nula celá devět
0:36:58ještě těžší práce teďka kořen jmenovatele
0:37:02z se rovná nula c řešení
0:37:07za stejný děl za celou na nula takže já si to můžu
0:37:11přepsat tak
0:37:12je z mínus nula celá devět
0:37:15ta dole z mínus nula
0:37:18toto je prosím
0:37:20nula nebo nulový bot
0:37:24a toto bude pól
0:37:31tak
0:37:33další úkol
0:37:34pomocí nul a pólů určete přibližný průběh frekvenční charakteristik
0:37:39zaměřte se na frekvenci dvě pí
0:37:42mame no os
0:37:45a k nejprve my sme mohli zopáknout jak se vlastně ta frekvenční charakteristika vyrábí já
0:37:51by se strašně jednoduše vezmete třeba jsou funkci
0:37:55zaměříte se jen proměnnou z ani je všude kde u uvidíte tak jo kill ne
0:38:00t
0:38:01a napíšete místo ní na je omega
0:38:04omega je vlastně ta
0:38:05vyšetřovaná prvová frekvence
0:38:09a protože jsme dostali masně úplně ekvivalentní zápis těma nula má a pólama
0:38:15tak to zkusme s něma
0:38:16a takže
0:38:17ja napišu h n a jako merida jako frekvenční charakteristika
0:38:22a to bude na je omega mínus nula celá je
0:38:27lomeno e na je omega
0:38:29mínus nula
0:38:32poďme si to tečku sid
0:38:33nakreslit do
0:38:35z roviny
0:38:37to jsou reálný čísla
0:38:39jsou binární čísla
0:38:42hodím si tam
0:38:44ten nulový bots tak bude někde tady
0:38:47hodím si tam pól nebude nule
0:38:50a ten je prosím vás řekněte kde se budou toulat hodnoty k ten je omega
0:38:55frekvenci zvyšovat vod nuly nahoru
0:39:00ano přesně na k po jednotkové kružnici a tak bude začínat na jedničce o může
0:39:05proto jednotková kružnice
0:39:10tak a teďka my tady prostě někde na té jednotkové kružnici
0:39:16máme ten
0:39:17inkriminovaný bot
0:39:18n a je omega to dělat sem kreslím tady ji
0:39:22a byste mě prosím vás vyjádřili nemo nakreslili tady k té rovině na je omega
0:39:27mínus nula celá nevě tak si to vám představy
0:39:38jak byste vyjádřili na mapě co vana mapy cen z
0:39:43praha mínus brno
0:39:48přesně spoji spojité prostě začnete či úsečku v brnět
0:39:53a uděláte šípku do prahy
0:39:55no a tak já to tady udělám uplně stejně já začnu nulovým budou v nula
0:39:59celá device
0:40:03a natáhnu vektor sem jak vyjádříte na j omega mínus nula
0:40:09totéž červeny
0:40:11jo prostě tady udělám
0:40:13úsečku
0:40:15a když budu teďka chtít zjišťovat cen podíl
0:40:18tak bych ho vlastně mohl zjistit jako podíl té modré úsečky lomeno
0:40:23červenou sečku
0:40:25do podíl dělení úseček je takový trošku
0:40:29to je trošku divočinu k a
0:40:31ale já jsem si uvědomit že ty úsečky vlastně reprezentují komplexní čísla
0:40:36tak
0:40:37když u je podíl
0:40:39tak jak se dělá podíl dvou po komplexních čísel
0:40:48tak to zkuste bez vzorečku každy komplexní číslo má modul argument já mám jedno čitateli
0:40:54a druhy mám ve jmenovateli
0:40:57tak co asi tak budu dělat tima modulem o
0:41:03podělím o doly
0:41:05a odečtu argumenty jo takže modul toho výsledku bude modrej modul děleno červenej modu
0:41:14a argument výsledku bude modrej argument mínus
0:41:18červenej a gumem takhle tadle jednoduchý to e
0:41:21no takže poďme se teďka zaměřit
0:41:25na co na toho co se po nás chce
0:41:27v zadání
0:41:29ad to je
0:41:33moment
0:41:34přibližný průběh frekvenční charakteristiky tak ono tak no pod neudělat
0:41:41když to terra pan zadavatel chce takže ta je tohle bude modul
0:41:49v a bude argument
0:41:56no a když tak nebo lidi watts frekvenční charakteristiku tak jsou docela důležitý tří body
0:42:02tenleten frekvence nula
0:42:05tenhle té frekvence kolik
0:42:13ustele to
0:42:15p půl
0:42:16a kdybych se vás zeptal dyž mám třeba telefonní signál
0:42:20které je vzorkované je no osmi tisících hercích tak že mu odpovídá pí půl
0:42:29trošku pomůžu jo celý kolo
0:42:32obě chce l jednotkové kružnice odpovídá vzorkovací frekvenci
0:42:36takže čtvrt kola čtvrt koláče odpovídá kolika
0:42:40dva tisknutí t dvěma tisícům herců
0:42:43a pak nás bude ještě zajímat tady tenleten bot
0:42:46a ten odpovídá čemu
0:42:48tisíc ú polovině vzorkovací frekvence
0:42:51dál už nemá cenu jít protože mě vždycky nejvíc zajímá tady tenleten integroval bod nuly
0:42:56do poloviny vzorkovací frekvence
0:42:59to co je dál tak to že stejně zrcadlený tady s tím základní
0:43:03takže poďme textu frekvenci mula
0:43:07smažil uteč
0:43:09ty modrý a červený taky
0:43:11tak
0:43:12modrá úsečka půjde tak dle
0:43:14červená úsečka půjde takhle takže n prosím řekněte
0:43:19jaký budem modul
0:43:23t na je nula
0:43:26a jaký bude argument
0:43:30na je no
0:43:31tak tu bude s tím modulem
0:43:36o
0:43:39milá celá jedna přesně tak protože
0:43:42nenulový bot mám nula celá devítce jednotková kružnice musí prosek trošku
0:43:48takže nula celá jedna
0:43:51děleno jednou se rovna nula celá jedna fájn
0:43:54co s tím argumentem
0:43:56jak je argument modré šipky
0:44:01úhel který svírá s reálnou a sou
0:44:05no vona na ní leží takže nula jaké úhel červené šipky
0:44:10tak ji nula takže nula mínus nula rovná se nula fajn mám dvě hodnoty k
0:44:15tady mám nula celá jedna
0:44:17tady mám hodnotu nula té bezvadný
0:44:19poďme dál
0:44:20na p pull
0:44:25teďka budu
0:44:28teďka budu
0:44:31horní kuličce
0:44:33takže od nula celá devět tam de čára nějak takhle
0:44:38o cell
0:44:41obnově tam de čára tak
0:44:43takže prosím
0:44:45bych chtěl vědět
0:44:46jak to bude z h
0:44:48na je pí půl
0:44:51absolutní hodnotě
0:44:53a jak to bude s argumentem
0:44:59tak sup absolutní hodnotu
0:45:04jaká bude asi tak absolutní hodnota té modré úsečky
0:45:09asi tak jo no
0:45:10přibližně to odmocnina ze dvou přesně by to bylo
0:45:14kdybych startoval za je vodsaď ale myslíme že když pojedem nula celá devítky tak neuděláme
0:45:18debil po pivu
0:45:19takže umocněna ze dvou to je asi jedna celá štyri
0:45:25jedna celá štyři
0:45:27jaká je délka červenému sečky
0:45:31jedna vždycky jedna takže jedna celá čtyři
0:45:36jaký je argument prosím
0:45:39argument
0:45:40modre úsečky todle kolik to e
0:45:48zase přibližně
0:45:52no kdyby to šlo v nahoru takto vo je pí půl když to r ještě
0:45:56vo kus doleva
0:45:57a nech si slyšet žádný stupně honim po vás křídou
0:46:01c štvrtiny p zhruba
0:46:04rubat čtvrtiny pí
0:46:07tak
0:46:07takže fájn mám další dvojici
0:46:10při štvrtiny p mínus
0:46:16n mínus pí bacha
0:46:18mínus pí půl jeho protože úhel červené úsečky je pí půl takže
0:46:23mínus pí půl takže změn zbyde kolik
0:46:27v jedna čtvrtina pí tak měl
0:46:29byla obry tak mám další dvě hodnoty v jak ta
0:46:32to je bezva vám hodnotu jedna celá štyři
0:46:35a tady mám hodnotu
0:46:38jí čtvrt té super
0:46:41to třetí bot
0:46:50tady tenhle
0:46:52mám
0:46:53modrou sečku
0:46:55červenou sečku
0:46:56jaké bude modul štole budu přát už to dáme hlavy
0:47:00modul je kolik
0:47:04tak je dlouhá tam odra
0:47:07jasně že todleto hodnota nula celá devět a k to bude jedna celá devět děleno
0:47:11jednou takže ani tady
0:47:14jedna celá devět bezvadný
0:47:16a jak to bude s argumentem
0:47:21podle kolik
0:47:23a todle kolik
0:47:25takže p mínus piji
0:47:27takže zase nula fofr no a mám tři hodnoty a ve víte de budoucí inženýři
0:47:32ze tří hodnot dokáži udělat perfektní prezentovat i obrázek
0:47:36takže jo
0:47:38a
0:47:40a mám
0:47:41prefekt ní průběh je to štve charakter ty
0:47:45co to bude za filtr jakýho to bude
0:47:47typu filtr
0:47:52prosím
0:47:55určitě prosím zamyslet s
0:47:57chci věděli si to je horní propust dolní propust
0:48:00pásmová propust nebo pásmová zádrž
0:48:09ta je by která jako řek že určitě horní propust l protože pro horní pro
0:48:13vysokém frekvence to prostě víc pouští
0:48:16malý frekvence to za
0:48:18skoro úplně kýlu je
0:48:21takže určitě horní propust a dalo se tady toto nějak poznat
0:48:24už třeba s ze zápisu toho filtrů nebo z jeho diferenční rovnice
0:48:32abych řek že trochu jeho
0:48:34diferenční rovnice vypadá v a jako x n
0:48:38mínus nula celá devět x n mínus jedna
0:48:42znamená že dělam vlastně abych vypočítal současnej výstupní vzorek
0:48:46tak dělám
0:48:47současný stupni vzorek
0:48:49mínus skoro celej minulej vstupní vzorek
0:48:52i když serene cit
0:48:54diference bude určitě
0:48:56potlačovat stejný hodnoty
0:48:59protože když bity v dva vzorky měli stejný hodnoty tak s toho nezbyde skoro nic
0:49:04ale pokud tam bude nějak je rozdíl
0:49:06tak se ta rozdíl zvětší takže
0:49:09velký rozdíly častý rozdíly vysoký frekvence
0:49:12pustí a zesílí
0:49:16konstantní signály
0:49:18třeba stejnosměrný s malejma frekvence map
0:49:21zabijou
0:49:24dobře
0:49:25poslední věc mám se zaměřit ten na
0:49:29kruhovou frekvenci
0:49:32dvě pí lomeno osmi
0:49:35kde to je prosím vypilo meno osmej neboj vylomeno štyřmi
0:49:42je tam se tak bude
0:49:48to by mělo byt asi někde
0:49:51mělo by ta si nekde tady jo tady jako dovolat letence dvě pí lomeno osmi
0:49:55a mě strašně zajímá jak i tam bude modul a jak je tam bude argument
0:49:59tak to pod nezkusit zkusit dát toho let teda nula celá devět
0:50:04takže tady míň mít
0:50:07tu dobrou
0:50:10dobrou čáru
0:50:14ale je
0:50:15čára ze jmenovatele
0:50:18jak tu ten a bude s
0:50:20jak to bude s modulem pro si
0:50:30jo vy bych si měl napsat
0:50:33modul
0:50:35a
0:50:36na je
0:50:38lomeno osmi ji
0:50:40a argument
0:50:42a
0:50:44na je dvě pí lomeno osmi
0:50:47jak to bude s tím modulem prosím jaká je asi délka terč ne modré čáry
0:50:52vaše slečna kolegyně pochopila moji velmi nepřesnou metodu odhadu délek úseček tak to zkuste znova
0:50:58po pohled motoru
0:51:01no
0:51:08je toho i to vlastně skoro pravoúhlej trojúhelní který má přeponu
0:51:13o kolik os ty jedna
0:51:16tak to ste možná někde už viděli ty odvěsně by měli mít v jedna lomeno
0:51:20odmocnina ze dvou zhruba
0:51:22jo takže až si dobře pamatuju tak to je nějak nula celá sedum
0:51:26takže zhruba nula celá sedum
0:51:30děleno samozřejmě jednou takže nula celá sedum
0:51:33ták jak to bude s tím úhlem
0:51:37tenhle modrej mínus červené hi
0:51:43modrej i je
0:51:44i půl červenej e zhruba pí čtvrt
0:51:48p ú mínus pí čtvrt
0:51:51takže asi tak víš tvrd
0:51:53atika se ještě prosím vás poďme podívat do těch
0:51:56bezva dnech přesnej grafu
0:51:58jestli ta je toto je možný
0:52:07tak asi jo
0:52:09a tady s ním a pí čtvrt cenovek
0:52:14skoro to tam je k
0:52:17takže
0:52:18takhle asi budou vypadat modu argument
0:52:23toho našeho filtru
0:52:26na frekvenci dvě pí lomeno osu
0:52:30a
0:52:32to mame dalším úkol
0:52:34filtrujte signál z minulého numerického cvičení
0:52:39a ověřte
0:52:40zda platí že výstupní signál
0:52:43jo vlastně ten vstupní jehož
0:52:46amplituda je násobena modulem kmitočtové charakteristiky na dané frekvenci
0:52:53a k
0:52:57fázi je při počítán argument
0:53:00tak já mám enom připomenu
0:53:02že tady ten signál
0:53:05byl
0:53:07měl vzorky nula mínus tři a půl mínus pět mínus tři a půl
0:53:11mohla a tak na a tak dále
0:53:13a teď se budete divit filtrování udělám excelu
0:53:18musel excel je výborná pomůcka nejenom na rozpočty
0:53:23ale taky na i s s takže
0:53:25aha
0:53:26homed ale tyto tech
0:53:29na potřebu
0:53:33fušku stock přičtu to funguje dobry
0:53:36ták je
0:53:38excelu si uděláme sloupeček se signálem x n
0:53:41který bude na nelep
0:53:43promiňte první sloupeček bude c číslem vzorku takže nula jedna
0:53:47je při lidi je
0:53:53tak dále a tak dál
0:53:55pak si tam dáme
0:53:56signa x
0:53:58x n
0:53:59sice by ho mohli počítat deko vzorečkem ale my se hrozně nechce takže mínus
0:54:04tři a půl
0:54:06mínus pět
0:54:07nula
0:54:09při a půl
0:54:10pět
0:54:12tři a půl
0:54:15nula
0:54:16mínus tři a půl
0:54:19mínus pět
0:54:20mínus tři a půl a tak dále a tak dál
0:54:24tak teďka možná jako se ptáte co s tím bude dělat dal
0:54:30tak já bych tadyhle vtom to sloupci chtěl z vyrobit výstupní signál y n
0:54:36schválně na co jsem si tedy nechám ten sloupec volny co myslíte že ten budu
0:54:40vyrábět
0:54:45co kdybych si tam vyrobil signa x
0:54:49n
0:54:50mínus jedna
0:54:52znamená ven vo jeden vzorek zpožděný protože já ho budu potřebovat do diferenční
0:54:57rovnic poďme si znova zobrazit y n
0:55:00se rovná x n mínus nula celá devět krát x n mínus jedna
0:55:05jo takhle mám ty výstupní vzorky počít
0:55:09tak kromě prosím vás řekněte jak tom excelu
0:55:12mám vyrobit signa x
0:55:15n mínus jedna
0:55:21jo tak já vlastně řek může tady tenleten vzorek
0:55:24že první vzorek signálu x n mínus jedna má být vlastně nultý vzorek signálu jít
0:55:30a vlastně dycky vedle posunu na šikmo asistent kdo programovaly nebo něco si dělali fext
0:55:36celou tak vám stačím vlastně tam nad rovná se
0:55:39kliknout na ten chlívek kterých se de zkopírovat a je to
0:55:42a je x l ještě geniálně šít tom že když potom toleto rozkopíruje to je
0:55:47tak vono vám to uděla
0:55:49pro všechny další chlívečky
0:55:51takže bych to vám sloupec kdo je signa x n
0:55:54sloupec kde je x n mínus jedna
0:55:57a budem mě stačit napsat vlastně
0:56:01vzorec pro ten výsledný vzorek
0:56:03který je
0:56:05y n se rovná
0:56:07x
0:56:09mínus nula celá devět
0:56:12krát
0:56:13x n mínus jedna to že je tam prázdnej chlíveček tím stane mac to za
0:56:16straš u
0:56:20takže teď si vlastně
0:56:22bez mu hodnotu s toho prvního sloupce nebo z b t ho
0:56:26mínus nula celá devět rád hodnota s c t lo
0:56:31toto pro zkopíruju
0:56:33buch
0:56:36a ho to mám výsledek mám vyfiltrovány signa
0:56:40nemusí bezy to opisovat nebo je té vám
0:56:42možná když ně to připomenete na konci přednášky taktem nechce y někam uložím třeba
0:56:48a většinou po menu
0:56:50měl takže tady tohleto je výsledný signál
0:56:53a teti
0:56:56mám zkontrolovat
0:57:01jestli ji funguje
0:57:04to že na to je to frekvenci to znamená dvě pí lomeno osmi
0:57:09je jeho amplituda
0:57:11násobena hodnotou s mi to stovek charakteristiky a k počáteční fázi je přidána hodnota skutečně
0:57:19charakter
0:57:21prosím teďka přes jakou ke na ten signál e jak by to mělo vlastně vypadat
0:57:26ty
0:57:28já jsem zdi dvě hodnoty
0:57:30přece velkou spočítal
0:57:33no a hodnota s určená smith ošklivé charakteristiky
0:57:37pro tu letu frekvenci byla nula celá sedum
0:57:41a fázový posuv vy měl být
0:57:43plus
0:57:44ji čtvrt
0:57:46to znamená
0:57:49že
0:57:51bych měl na výstupu
0:57:57na výstupu bych měl dostat signál
0:58:02y n
0:58:05které jí je
0:58:06nula celá sedum
0:58:08krát
0:58:09pět
0:58:11o sinus dvě pí lomeno osmi n
0:58:14plus pí půl
0:58:17plus
0:58:19když tvrd
0:58:20takže bych měl vlastně vidět signál který bude mít
0:58:24hodnotný nula celá
0:58:28kolik je prosím vás nula celá sedum krát pět tři celé pět
0:58:32a fill takže tři celé pět
0:58:38kosinu
0:58:40dvě pí lomeno osmi
0:58:44plus
0:58:46tři i ji
0:58:47chtěl m
0:58:49ták aby tato prosím vás nebudeme zjišťovat s toho excelu
0:58:53já jsem tady v
0:58:54připravil v nějaké dva obrázky které účtem
0:58:58kterémuž ten výsledek obsahů í musim í
0:59:09jo
0:59:11tak to je v on
0:59:13o to znamená ten zeleny je origo všech
0:59:16ne n pardon modrý je original s amplitudou pět
0:59:22a s počáteční fází
0:59:27jí půl
0:59:29a ten zelený
0:59:31je ten nový
0:59:32takže
0:59:33podívejme se napřed nám pletu du
0:59:35skutečně vidíme
0:59:37že tady bude něco jako tři celé pět
0:59:40tak to je dobrý touto vyšlo
0:59:42a zbývá nám zjistit jak je to s tou počáteční fází
0:59:46ta počáteční fáze má být při štvrtiny p
0:59:52ten dobře nebo ne nebo
0:59:54respektive takhle mezitim modrým a zeleny by měla být fázový posuv
1:00:00víš tvrd
1:00:02znam vidět nebo ne
1:00:06vezme se na to
1:00:08zkusit podívat graficky
1:00:10kdy že tady todleto celá perioda
1:00:15která by odpovídala dvěma pí
1:00:23tak tady toto
1:00:30by měl být
1:00:32posuv opíše tvrd tady osminu
1:00:35celé periody
1:00:37a ta signál by měl jet
1:00:38o plus pí čtvrt to znamená doleva nebo doprava
1:00:45oproti tou původnímu
1:00:47leva no
1:00:49vidíte že jede
1:00:50že
1:00:51tečně
1:00:53mám poslu
1:00:56o zhruba osminu tady
1:00:59let čáry
1:01:01samozřejmě cestně bych to musel změřit
1:01:04takže to asi bude sedět která lito
1:01:07tak
1:01:09poslední veselý úkol s tohoto cvičení je napište funkci chce
1:01:13která bude takový filtr implementovat
1:01:18tak zase si tam troškou občerství paměť
1:01:22a napíšu si
1:01:24bo zmus i
1:01:27diferenční rovnici
1:01:30a vám napsat funkci chce která implementuje tuto
1:01:35diferenční rovnici
1:01:38tak rose
1:01:41takže dejme tomu že to bude
1:01:43vyrábět float obou hodnotu
1:01:48dnes o to menova třeba firem
1:01:50musí to že krát
1:01:52zase float obou hodnotu toho současného vstupního vzorku
1:02:00bude to potřebovat nějaký statický pamětí vevnitř
1:02:04nějaký statický proměnný
1:02:09bych řek že jeho protože ten filtr o vlastně musí udržet
1:02:13hodnotu toho minulýho vstupního vzorku
1:02:16no a pokud o má zařizovat a ji tahleta jedna jediná funkce tak musí mít
1:02:20aspoň emmo statickou po mně
1:02:22takže tam bude nějakej ste ty k
1:02:24lout
1:02:27a řekněme že z do bude menova tics n jedna
1:02:31nebo x n
1:02:32mulem x no more jedna jako x n mínus jedna
1:02:39a pak budou akorát potřebo nebo what výstup že float
1:02:44y
1:02:46no a implementace toho filtru bude opravdu
1:02:50těžce náročné no
1:02:52no to že
1:02:53počítám y n
1:02:56jako přesně podle pod na diferenčně rovnice x n
1:03:01mínus nula celá devět
1:03:03dát x n
1:03:05mínus jedna
1:03:07a vrátím hodnotu y
1:03:12auto
1:03:15tak a fakt tohoto vo nebo
1:03:17jsem se zapomněl
1:03:20ještě by to chtělo si zapamatovat tu současnou stupní hodnotu
1:03:24abych ji mohl
1:03:25při příštím běhu použít jako minulou že lo to znamená jsem s se tam schválně
1:03:30nechal řády check
1:03:31že x n mínus v jedna myslí sedím pro příští volání funkce bude x n
1:03:39a teď už je to dobry
1:03:42jak to že y
1:03:46nej přilož x pan
1:03:48pak a toto je filtr firem nebo ira
1:03:55todle sintr fire který pracuje jenom ze svými vstupy jo ose současným a z minulými
1:04:00y si pamatovat nikde nemusím
1:04:03ve druhé části veselého cvičení bude samozřejmě
1:04:06jen
1:04:08a tam si opravu tam si budu pamatovat tak y
1:04:11tak oběhl přestávka
1:04:14krátká rubat při minuty prosím
1:04:23tak poďme prosím na to
1:04:24práce fůra
1:04:27příklad číslo dvě
1:04:30z
1:04:31to stejné zadání ale
1:04:34ale z jiným filtrem tentokrát vír
1:04:42tak
1:05:30konečně jsem zvítězil tak
1:05:33totéž l prosím vás tady tuto přenosovou funkci mame zapsat jako polynomy
1:05:39b z lomeno z a vám určit jejich koeficienty
1:05:43pak tou rasy docela jednoduchý
1:05:45dnes
1:05:46je jedna
1:05:48a
1:05:50je jedna mínus
1:05:52jedna celá třicet čtyry z na mínus prvou louis nula celá devět
1:05:58z na mínus druhou l
1:06:00jejich koeficienty
1:06:02tohle to je samozřejmě b nulka
1:06:05to barvou mleté b nula tohleto je a jednal tohleto je
1:06:11a dvě
1:06:13to bylo jednoduchý
1:06:15teďka
1:06:15nakreslete jeho schéma a napište jeho diferenční rovnici
1:06:20jak to bude s tím schématem bude ta je tohle filtr který bude pracovat se
1:06:24svým a výstup a anebo ne
1:06:27ji bude když to má menova tele tak to je filtr p r neboli rekurzívní
1:06:32neboli
1:06:33beré svoje vlastní výstupy
1:06:35a tanku jestli je zase dno
1:06:38toho sčítání takže vstup tam poleze přímo
1:06:42tohle vím protože v čitateli je jednička to znamená se vstupem se nebude nic dít
1:06:48výstup je tady
1:06:50a ten buly kolikrát zpožděn
1:06:55a musime dvakrát že tam je z na mínus prvou a ještě z na mínus
1:06:58druhou
1:07:00takže bude dvakrát zpožděn
1:07:02to první zpoždění tam poleze s koeficientem
1:07:06plus jedna celá třicet čtyři
1:07:10a to druhý zpoždění tam po lze s koeficientem mínus nula celá devadesát
1:07:15komu není jasná tajita záměna znamének
1:07:18nechce podíval do přednášky know na video tykat to je nebudu
1:07:22detailně ja
1:07:24takže toto je blokové schéma
1:07:26s toho dokážeme dat rovnou dohromady diferenční rovnici
1:07:30starouš to mi prosím na bitu with je y n rovná se
1:07:38tak rozhledně tam poleze v stupni vzorek žel
1:07:41s tu x n
1:07:43a pak
1:07:47tak tam bude plus jedna celá třicet čtyři krát minulý výstupním vzorek
1:07:54mínus
1:07:55nula celá devadesát krát
1:07:58předminulý výstupní vzorek
1:08:02samozřejmě tam nemůže být současný výstupní vzorek protože ten právě teď dávám
1:08:07dohromady
1:08:09tak co máme jako další kolek
1:08:13určete polohu nul a pólů zapište pomocí nich přenosovou funkci
1:08:19no vida
1:08:21takže zase se
1:08:22nám do úpravy přenosové funkce
1:08:27s
1:08:27se mi teď zabít zase všechny záporné mocniny proměnné z
1:08:33takže to bude z na druhou
1:08:36lomena jedna
1:08:38pardon
1:08:40ze cena druhou
1:08:43mínus jedna celá třicet čtyři z
1:08:46plus
1:08:47v nula celá devět
1:08:50tak jak to bude prosím vás zkušeně o má čitatele zaznamenala nulové body
1:08:58půl asi nula že lo a ta nula tam bude o konce dvakrát
1:09:02takže já budu moci zapsat čitatele jako z mínus nula rád z mínus znova
1:09:08tak todle šla docela dobře
1:09:10jak to bude se jmenovatelem asi
1:09:14mám to pujde ho něco hůř
1:09:16protože tam ten do krát opravdu monomu set zasednout
1:09:19napsat z na druhou mínus jedna celá třicet čtyři z
1:09:22plus nula celá devět rovná se nula
1:09:25to ne normální kvadratická rovnice a to budu muset vyřeší
1:09:30a naštěstí to tady vám je kde dělané
1:09:35to byste doufám dokázali sami
1:09:39v deme ně
1:09:40je to řešení je nula celá sedum plus je nula celá sedum
1:09:49nula celá sedum plus je nula celá sedum
1:09:54a nebo nula celá sedum mínus i je
1:09:57no jsem
1:10:00run
1:10:01mínus je
1:10:03nula celá sedum
1:10:06takže dostává dle ve jmenovateli
1:10:09z
1:10:10mínus
1:10:12nula celá sedum plus v je nula celá sedum
1:10:17z
1:10:18mínus
1:10:20nula celá sedum
1:10:21mínus i je
1:10:23válcová sedum jedna za rok ta
1:10:25druhá závor
1:10:27ták
1:10:29mám tetě
1:10:31v určit polohu nul a pólů to jsem právě udělal a je určete rezonanční frekvenci
1:10:37a modul a argument kmitočtové charakteristiky na této frekvenci
1:10:42no potěš tak
1:10:45co to je to bude znamenat asi bych si na před měl ty nuly a
1:10:48poli nakreslit
1:10:51zase do komplexní roviny z
1:10:53a pak se zamyslet
1:10:55takže reálná osa imaginární osa
1:10:59nulový bot leží tady ten druhy leží taky tady bude tak zvaná dvojitá nula
1:11:05pak bych se tam mohl zkusit
1:11:08loto note jednotkovou kružnici
1:11:11a teď si tam daty dva pól jeden je nula celá a sedum
1:11:14nulu si je nula celá sedum
1:11:21a druhé je nula celá sedum mínus i je nula celá s
1:11:26tak
1:11:27na teď vás prosím chvilku nechám přemýšlet
1:11:30jako
1:11:31první věc se zeptam před co je to ta rezonančních frekvence vlastně
1:11:36to znamená
1:11:47týká jako a byzme si filko jak i
1:11:51dělal něco jinýho než signály tak zkusil i stejně kdy koukat na záchodě kafíčko vany
1:11:57vyzkoušejte
1:11:58zvláště k o prostě na pánských záchodech když
1:12:01co tam ty solar i a tak dále sobem kachličky
1:12:05tak si zkuste jako project hlasem normálně nízké frekvence až vysoké zkuste třebové začít deko
1:12:11pokusů a potom zvyšuji té postupně hlas
1:12:15a na jedné frekvenci zjistí to je ten záchod začne vibrovat
1:12:19některý sou fax perfektní ve že na vás koro spadnou
1:12:22a to je prosím rezonančních frekvence to je prostě frekvence jde ten systém nejvíc zesiluje
1:12:29já jsem chtěl budu přát kde je rezonanční frekvence
1:12:33filtru
1:12:34který má takovýhle nuly
1:12:36a takovýhle dva póly
1:12:39zase abych vás vám do trošku zjednodušil taktu rezonanční frekvenci budu hledat od nuly
1:12:45do
1:12:47poloviny vzorkovací frekvence
1:12:49tak
1:12:51a uvědomíme si že je když mám nějaký bot cena a na té
1:12:57na to jednotkové kružnici
1:12:59tak počítam vlastně výstup filtru tak
1:13:03že je k němu na tahám
1:13:05úsečky nulovej k vodu
1:13:07na tahám k němu úsečky spolu ú
1:13:12úsečky nulové k bodu jsou v čitateli
1:13:16a může se na ně docela dobře vy kváknout protože jsou pořád rovný jedničce
1:13:20a u sečky s
1:13:21spolu sou vejme nova telling to znamená ty tam asi budou důležitý
1:13:26tak aby mně teďka řekněte
1:13:28kdy podíl velikosti jedné modré úsečky druhé modrého tečky děleno velikost
1:13:35jedné červenému sečky děleno velikost druhé červené úsečky
1:13:39kdy bude maximální
1:13:41kam mám tu kuličku jednotkové kružnici
1:13:44osadit
1:13:48a uvědomíme si takou základní poučku že
1:13:52když mám jedna děleno nějakým číslem
1:13:57tak čím bude to číslo menší jim bude výsledek větší
1:14:02ty tu jsem napověděl opravdu hodně
1:14:08puste si ty červený úsečky a modrý představit jako vy barevný gumičky jo který se
1:14:13vlastně vždycky natavuje u k tomu bodu
1:14:15a jedna to je kružnice takže jedu
1:14:20tá červená úsečka s tohoto pólu se postupně zkracuje až tady
1:14:27bude uplně nejkratší
1:14:31uvědomíme si že ta červena úsečka leží ve jmenovateli
1:14:34a pokud ve jmenovateli bude úplně nejmenší číslo
1:14:38tak výsledek toho výrazu bude
1:14:40je největší čísl
1:14:42a máme rezonanci
1:14:44to znamená ta rezonance
1:14:47bude
1:14:50nastávat pro tuto frekvenci
1:14:53kdy má vlastně ten bot
1:14:56na j omega na jednotkové kružnici nejblíž
1:15:02tomuhle má nejblíž k tomuhle pólu
1:15:06no toto je opravdu velmi krátká vzdálenost
1:15:09a pak ty ostatní tam samozřejmě mají nějaký vliv
1:15:13todle jedna todle na jedna
1:15:15mohl prostě nějak ta hodnota
1:15:18ale rozhodně n takový
1:15:22tak o ta naše úsečky
1:15:25co to je za frekvenci
1:15:31to jen to je pí čtvrt výborně
1:15:33takže
1:15:39pokud by třeba vzorkovací frekvence byla
1:15:43osm tisíc herců
1:15:45tak jako u frekvenci byste museli ho u kat aby došlo k rezonanci
1:15:51tisíc herců a dokázali byste to
1:15:55no to ta těžko a
1:15:57tisíc herci u bych řekl že ženevy robíme asi možná že set
1:16:02podíváme na nekde jaký je rozsah mužského vlasů tenoru
1:16:08a se tisíc hertzů nedám
1:16:11že ne no když tak dyž se k se bodem podívame o přestát s
1:16:14dobrý máme rezonanční frekvenci zjistili jsme že rezonance nastává na normované
1:16:19kruhové frekvenci pí čtvrt
1:16:21co to v napsa za jednotku
1:16:25jednotka
1:16:30no
1:16:31jednotka normované kruhové frekvence
1:16:34krát de
1:16:36ze začátek jo ten konec ne radian jo
1:16:39o ne z ne normovaná takže jenom radia
1:16:44ták
1:16:46filtrujte opět signál
1:16:49ne minulého numerického cvičení
1:16:54takže pozor sem
1:16:56nastane exilové šílenství
1:17:00tentokrát o bude trošku krušnější
1:17:05jsme tomu je taky vtom že a se tady k tom novém jsou naprosto nevyznal
1:17:09windowsech takže
1:17:11a
1:17:16a to jak po co
1:17:17jo tak
1:17:21o
1:17:25no brát takže
1:17:27vyrobíme si opět
1:17:30robíme si je opět signál
1:17:34a x
1:17:38tak a
1:17:42a teď pozor
1:17:45ty si vyrobím rovnou signál y n
1:17:49potom budeme i potřebovat y n mínus jedna
1:17:54a potom bude taky potřebovat y n mínus dva
1:18:04opíšu si pro jistotu tu diferenční rovnici
1:18:08která byla
1:18:13která byla
1:18:14x n plus jedna celá třicet čtyři
1:18:29y
1:18:31n mínus jedna
1:18:32mínus nula celá devět
1:18:35jen x n mínus dva
1:18:37tohle to je hodnota výstupního vzorku y
1:18:41omlouvám se špatně vrstvy e ten inkou spíše jinak microsoft exilu té zajímave
1:18:47a
1:18:48podle
1:18:50podle této funkce
1:18:53si udělám předpis pro výpočet výstupního vzorku schválně jak mám na inicializovat starých y n
1:18:58mínus jedna a y n mínus dva
1:19:01když vlastně nevím jaké byly dyž sem tam filtr teďka pustil
1:19:06je
1:19:07slušné je inicializovat no nulu
1:19:10no pro syn takže nula prostě ten filtr má vynulované filtry začal
1:19:15tak
1:19:17poďme teďka si říct že to y n bude
1:19:21stupních hodnota
1:19:25plus
1:19:26jedna celá třicet čtyři
1:19:31krát
1:19:32vo jedno zpožděná hodnot l
1:19:35a jak to že to
1:19:37prosím
1:19:39a sión o děkuji ú
1:19:41de tři
1:19:43mínus
1:19:45nula celá devadesát
1:19:47krad
1:19:48tři je
1:19:50ta pět
1:19:51pro takže tohle té vlastně předpis pro výpočet ono výstupního vzorku
1:19:56žádný div že to je že to je nula jo
1:20:01a teď prosím
1:20:04si poďme říc tak budeme vyrábět ty vzorky
1:20:07n mínus jedna n mínus dva
1:20:10zase tím šikmým posunem žel to znamená tady tento vzorek y n mínus jedna vy
1:20:16měl být tady ten
1:20:19a ten y n mínus dva
1:20:21by měl být zase ten minulý y n mínus jedna
1:20:24jo takže tagu
1:20:28no a teďko jsme jenom stačí kopírovat řádek dárek pořádku
1:20:35a poruše dokonce můžu říc o řádek a to je si ste to lehce udělali
1:20:38to disky se mně hrozně líbí dyž udělam kontrolu v a
1:20:41more takže skolí plni
1:20:43a tady vlastně vidíme jak gram postupně
1:20:47přibývá
1:20:49ten výstupní signál
1:20:55jo a uvědomíme si ale vopravdu že jsme museli počítat se zpožděnými verzemi
1:21:00toho výstupního nikoliv vstupního signál
1:21:05mám tady zase takou ilustraci jak to
1:21:09jak to vlastně dopadne
1:21:16tak
1:21:18podívejme se
1:21:20je to je to signál
1:21:22ten původní je modrý
1:21:25jet krát kosinus dvě pí lomeno osmi n plus nějak tato počáteční fáze
1:21:32a ten výsledný je zeleny
1:21:36který je mnohokrát silnější je to more je to možný je to vůbec správně
1:21:42je to správně protože já jsem měl rezonanční frekvenci
1:21:46tečka to nebudeme dělat přesně matematické levé jmenovateli toho vzorku
1:21:50b jmenovateli toho zlomku
1:21:54tady
1:21:55se nám začnou objevovat nějaké desetin k ideo nebo možná setin k i protože bot
1:22:00nula celá sedum
1:22:02plus nula celá sedum je
1:22:04leží skoro na jednotkové kružnici znamená k tomu bodu
1:22:08na je omega je to vopravdu jenom malinky kousek
1:22:12když se mi tady tam a ten malinké kousek objeví ve jmenovateli
1:22:15může dostat klidně hodnotu
1:22:17několik desetkrát
1:22:20po sem to jsem vlastně na tom výstupu viděl
1:22:24další zajímavá věc
1:22:27na kterou bych se vás chtěl optat je že já do toho
1:22:30začnou pouštět kosinusovku
1:22:34ale
1:22:35ta její hodnot ose postupně zvedá a teprve až někdy kolem šedesátý ho vzorku se
1:22:39to ustálí
1:22:40a na výstupu zase dostanu
1:22:42pravidelnou kosinus u
1:22:45jak to se tam dvě
1:22:48kde to možný
1:22:54to je to je proto ve protože ten filtr měl na začátku vynulovaný paměti
1:22:59jo a vlastně
1:23:02začal jsem filtrovat teprve včas se nula
1:23:05a jí
1:23:06pro ten filtr to byl vlastně jaký přechodový jej a trvá poměrně dlouho dokonce celejch
1:23:12šedesát vzorku
1:23:13dneš se dostane do nějakýho ustáleny ho režimu
1:23:16dneš z něho začne padat do se kosinusovka
1:23:19co myslíte že by se stalo kdybych
1:23:21ten polda ještě blíž jednotkové kružnici kdy vy tam přála nebylo
1:23:25nula celá sedum plus nula celá sedum ill ale kdy vy tam bylo nula celá
1:23:32sedum mula šest
1:23:35plus nula celá sedum nová šest ill
1:23:38jak by tady tole vypadal
1:23:42toho by trvalo ještě dýl a schválně proč sem tečka říkal vekou šílenou hodnotu pracem
1:23:46neřekl
1:23:47třeba že by ten pól mohl ležet
1:23:50nula celá devět plus nula celá devět jel
1:23:56tak o říct můžu všechno že jo mohli byste sto možná lima tomu vyzkoušet
1:24:00ale
1:24:01co by se potom asi stalo
1:24:05ten přesně ten filtr by byl nestabilní protože být ten pól
1:24:09vy strkal mimo jednotkovou kružnici a když má filtr po mimo jednotkovou kružnici take nestabilní
1:24:15takže tady byzme potom viděli
1:24:17nějakej velice stromy nárůst účku pár desítkách vzorku by to začalo lítat mezi
1:24:22maximální a minimální zobrazitelnou hodnotou v matlabu
1:24:26a kdybyste si takovy signál pustili
1:24:29tak to nebude moc příjemný na poslouchání rozhodnout odporové ušiska
1:24:34že ty ste knihu pížl ohavný what
1:24:36aloise mi kulky známého brněnského výtvarníka
1:24:40ve krásná kniha pro děti
1:24:42kde strašidlo pížl havany sakum všechny řidiče tak
1:24:47že bude tak strašně hrát na takový speciální kláveso vinná stroj jemu trh nerušit
1:24:53tak nijak skutečně existuje můžete se podívat po antikvariátu anebo možna to bude někde
1:24:58na metu doporučuje ta krásné čtení
1:25:02alois mikulka
1:25:05pidík ohavný
1:25:12tak to ta přednáška kdyby se rozpoznával indexoval a tak by mě zajímal access o
1:25:17čerstvý rovnají
1:25:18s tímto slovem
1:25:21tak že jsme
1:25:24skoro hotový máme jenom funkci chce která bude takový filtr implementovat
1:25:30tak poďme na to
1:25:34takže zase nějaký co v a flow
1:25:38víra
1:25:40float
1:25:42stupní vzorek x ten
1:25:45co budu potřebovat za statické proměnné
1:25:52mu potřebovat pamatování
1:25:54minulého u výstupního vzorku a před minulého výstupního vzorku a jelikož jsem slušný chlapec tak
1:26:01bych je měl nainicializovat na nulu no ho takže
1:26:04y n mínus jedna
1:26:09a
1:26:11y mínus dvě
1:26:15i tady
1:26:17a nevíme s donny tak ve s čárkou v jisté v céčku určitě skvělejší nešel
1:26:22tak když budu počítat
1:26:25tak to bude odpovídat skoro přesně
1:26:27diferenční rovnici chtěl u tech mám nekde vedle
1:26:33jedna celá třicet čtyři krát minulý mínus nula celá devět která s před minuli
1:26:39takže jo a ještě budu potřebovat proměnnou na výstupní vzorek l
1:26:43a ta nemusí miste ty
1:26:49takže y n
1:26:51bude
1:26:52x n
1:26:54tyto na mloků s neumí nul
1:26:59proto je fakt to strašný
1:27:00jedna celá třicet plus jedna celá třicet čtyři
1:27:05krát
1:27:07y
1:27:09n mínus
1:27:11jedna mínus nula celá devět
1:27:14krát y n mínus v je
1:27:19hotovo můžou dělat návrat
1:27:23ta je této hodnoty
1:27:28pravdu můžu
1:27:31za mě ještě chybí
1:27:34tak a teďka ale trochu přesně je to budou to bych neměl zvorat to předání
1:27:39hodno protože já mám
1:27:42z
1:27:44z minulé hodnoty musím pro další běh uděla předminulou
1:27:49a ze současné musím udělat minulou a musim to udělat přesně tomhle pořadí protože kdybych
1:27:54že jsou čas neudělal minulou tak si tome nulou přepíšu a už ni nemůžu dělat
1:27:59před minul jo takže
1:28:01pozor na to na to pořadí na v bacha
1:28:04y n mínus dvě
1:28:07rovná se y n mínus jedno
1:28:10po mente si mi z neměli přednášku tak jsme tady tohle řešili nějaký matci klam
1:28:14a
1:28:14a ty cykly museli jet pozpátku
1:28:17směrem
1:28:19nižší mi indexům právě aby se milé tohleto nestal
1:28:23a y n mínus jedna rovná se současné y n
1:28:29o to
1:28:31vyděláno
1:28:34tak
1:28:35ne se podívat teďka
1:28:38na druhý numerický cvičení a to bude o náhodných čísle
1:28:41a náhodných
1:28:43pro se
1:28:53já muset zase vzít
1:28:57vo něco o něco rychlej
1:28:59ta mám pocit že tady ten
1:29:03ale jsou dva tak
1:29:06souborové odhady
1:29:08jo
1:29:09představte si že jsem měl v dispozici
1:29:11deset realizací náhodného procesů
1:29:14že deset takových čáre
1:29:19a pro pátý vzorek
1:29:22sem
1:29:23ty realizace říznul
1:29:26a dostal jsem z nich
1:29:27deset hodno
1:29:29který byly následující dvě celé dva jedna celá dva a tak dále a tak dále
1:29:33a tak dál
1:29:35a mám teďka s těmito hodnotami je kolik
1:29:39úkolu
1:29:42odhadněte středních hodnotu rozptyl a směrodatnou odchylku
1:29:46proč s
1:29:48proto i tento čas
1:29:50jak to budu provádět
1:29:56střední hodnotu směrodatnou odchylku
1:29:59rozptyl
1:30:06školách budu asi vykašlat proto je na to použiju opět excel
1:30:11kdy that reklamu firmě mikro makro s
1:30:15tak todlé realizace
1:30:19omega takže první druhá třetí portativ ta se má dělat se látal
1:30:26hodnoty sou dva jedna dva pied
1:30:33v a tři štyri jedna
1:30:36děkuju
1:30:40čtyři jen v a pět bylo osum
1:30:47tři dva pět jedna sedum
1:30:54tak
1:30:56střední hodnota
1:30:58sečíst vydělit počtem to by mělo jít
1:31:03ve starym excelu té dycky byla suma
1:31:06jak to už tady žádna není
1:31:09
1:31:13takže budiž rovná se suma
1:31:17snad aspoň bude fungovat tady tohleto co dycky fungovat
1:31:21a podělím počtem a hnedka lan to zvětším ať
1:31:28katel zvětšenou by to bylo vidět
1:31:37a h tak vone zase anglické jo dobře českým chodi suma
1:31:41tak a
1:31:42že střední hodnot dvě celé padesá jedna nový bo
1:31:46jak má počítat
1:31:49rozptyl
1:31:53tak posyp pomatuje tak při počítání rozptylu musím ústřední všecky vzorky sebrat instrukčních hodnotu
1:32:00potom dat všechny tyhle hodnoty na druhou přečíst
1:32:05a podělit počtem prvku
1:32:07takže poďme si tady udělat ústředně need vzorek
1:32:18a rovnou na druhou
1:32:26jak tou střední mám dělat
1:32:31vlasy vo toho vodečíst o střední hodnotu žel že takhle u seberu a tech prosím
1:32:36vás pozor taková excelovská finta pokud nechcete aby při přes ono řádku na řádek vám
1:32:42to x l
1:32:43přeměnil ty indexy
1:32:45tak to můžete ukotvi třech pomocí pomoci dolaru že
1:32:51že nám takhle doro dolar třináct
1:32:54tak ten chlíveček se střední hodnotou zůstane nehnu t
1:32:58no a takhle počítám všechny
1:33:01moment eště jsem zapomněl to dana druhou že lano
1:33:04takže na dobře na druhou
1:33:18no a
1:33:20pokud mám počítat
1:33:23
1:33:29lom počítat rozptyl tak jsou do tady všechny tyhle ty hodnoty
1:33:34udělen
1:33:35počtem realizace
1:33:38jak s tohodle vám o spočítat směrodatnou odchylku
1:33:46takže to od mocní
1:33:52tou mám spočítány základní parametry
1:33:55přední hodnota ta styl r
1:34:00typ nebo kousek dal
1:34:02předpokládejte že ne signál stacionární
1:34:05odhadněte tytéž parametry pro čas n se rovná sedm znamená
1:34:10sem tady
1:34:12t docela divný že protože jsem proč a sedm nedal
1:34:16dispozici žádné hodnoty
1:34:18tak zkuste mě poradit jestli
1:34:22plně jak
1:34:23můžu dat a toho řešení
1:34:26důležitá je prosím je tam to slovíčko stacionární jo pokud
1:34:31je signál stacionární
1:34:35tak by jeho parametry
1:34:37neměli záviset na čase to znamená to co sem odhadnou pro vzorek číslo pět
1:34:42tak by mělo platit a ji pro vzorek číslo sedum a taky pro všechny jiný
1:34:47vzorky
1:34:48to znamená tady bych prohlásil
1:34:52mohl tak zase střední hodnota dvě celé padesát jedna
1:34:55rostlinu a celá padesát sedm směrodatná odchylka nula celá sedmdesát o to
1:35:05odhadněte distribuční funkci
1:35:08pro n se rovná pět
1:35:12tak teče začne jich trošku do tuhého
1:35:15protože a mám deset hodno
1:35:18mám pořádnou distribučních
1:35:24tak prosím poraď ten jak na to má mít
1:35:31todle jsou hodnot jednotlivých realizací mám odhadnout distribuční funkci
1:35:39která má vlastně vyjadřovat pravděpodobnost
1:35:42že je hodnota toho náhodného procesu
1:35:46entý vzorek
1:35:47bude menší než ta hodnota víc
1:35:51já navrhuju
1:35:53víš nic nevíme
1:35:55bossi nemůže rozpomenout a k si nakreslí práv
1:36:03to je tě je kde asi bude rozumný to distribuční funkci nějak jako získávat nebo
1:36:08studovat
1:36:15mám se zaměřit třeba na hodnoty x
1:36:17mínus padesát
1:36:20jaká bude pravděpodobnost
1:36:22že ten signál
1:36:23bude menší než mínus padesát
1:36:27to asi divný n že když všechny hodnoty jsou tak nějako lem dvojky trojky
1:36:32tak asi nulovat
1:36:33takže já bych spíš doporučil
1:36:36vzít si nějaký rozumí hodnoty
1:36:39řekněme
1:36:41že si určím hodnoty
1:36:44jedna
1:36:45jedna celá pět dvě
1:36:48dvě celé pět
1:36:50tři
1:36:51a možná ještě tři celé pět
1:36:54a ty kase pro tyto hodnoty mulu snaží něj sou na dno
1:36:59ták
1:37:01nula celá pět
1:37:03jaká je prosím pravděpodobnost
1:37:05že signál bude menší než nula celá pět
1:37:09vezmeme všecky hodnoty
1:37:11aural počítat hodnoty který jsou fakt menší než nula celá pět kolik jich na jedem
1:37:15nula v takže ptali ta pravděpodobnost a se bude nulova
1:37:21jsou tam nějaký hodnoty menší než jedna
1:37:25taky špatný že
1:37:28co tam nějaký hodnoty menší nešedá napůl
1:37:31jo
1:37:33takže jedna hodnota count jedna jak to převedu na pravděpodobnost
1:37:40podělím
1:37:41počtem jednoduchý jeho takže jedna desetina
1:37:53obry takže tady budu mít nula celá jedna
1:37:57jak to bude s dvojkou
1:37:59jsou tam nějaký hodnoty menší než dvě
1:38:03jedná
1:38:06druhá ještě něco
1:38:09takže pravděpodobnost
1:38:10pro dvojku bude jak a
1:38:13to šula celá dvě že
1:38:17dva pull
1:38:22já vás dva tři
1:38:24čtyři
1:38:26čtyři
1:38:28takže pro dvě a půl to bude v nula celá štyři
1:38:33tři
1:38:36raz dva při čtyři
1:38:37jet
1:38:40že s
1:38:41sedum
1:38:42o osum
1:38:44r ještě budem moc celá
1:38:49tři a půl
1:38:56no tak pro tři a půl to bude
1:38:58devět
1:39:01nula celá devět
1:39:03jak to byly pro čtverku prosím
1:39:07pořád nula celá devět protože nic dalšího nepřijde de a jak to bude pro štyri
1:39:11a půl
1:39:13tady účto vy stočí do jedničky a pro všechny
1:39:17vyšší čísla
1:39:19to bude jedna protože se po tuto hodnotu schovají všecky hodnoty
1:39:22no takže jako správnej inženýr vezmu tužku a protáhnu to
1:39:28a mám prosím krásný odhad
1:39:32distribuční funkce
1:39:33no
1:39:38co mě čeká dál
1:39:41jaká je pravděpodobnost
1:39:43toho že hodnota toho náhodného procesu bude větší než dvě celé pět
1:39:52tak buď bych to malo odhadnout že obvod s buď tři ty čísla zase spočítám
1:39:57a podělím deseti a l teď už mám spočítanou krásnou distribuční funkci
1:40:02takže bych to mohl dat z ní
1:40:05jak bych odhadnou lo
1:40:07že bude pravděpodobnost
1:40:11toho nám o procesu menší než d celé pět
1:40:15pak bych se na to distribuční funkci prostě podíval o a zjistil že to je
1:40:19nula celá čtyři a to je v on
1:40:21a g vlastním větší než dvě celé ty
1:40:24tak bych si vzal doplněk do jedné
1:40:26je to trošku
1:40:29všimne protože
1:40:30by mě někdo z mohl vykat začít názem víš jako jak co když to bude
1:40:34rovno dvě celé pět
1:40:36prostě
1:40:38na to teď nehledíme prostě větší
1:40:40než dvě celé pět
1:40:41bude tady tahleta hodnota
1:40:45takže doplněk do jedné takže to bude hodnota nula celá šest já takže budeme moci
1:40:50napsat
1:40:51pravděpodobnost
1:40:52že je hodnota to nad na procesů pro vzorek
1:40:56jet
1:40:57je větší než nula celá šest
1:41:00rovna milanem elle pardon
1:41:03je větší než dvě celé pět
1:41:08je nula celá šest
1:41:14ták
1:41:18odhadněte funkci hustoty
1:41:20rozdělení pravděpodobnosti
1:41:22pro n se rovná pět
1:41:25no potěš pámbu takže
1:41:28jak
1:41:28jak budeme odhadovat shora pro
1:41:34zase bude napočítat budeme se dělat čárečka i ale tentokrát to bude je chtít počítat
1:41:39dnem počet hodnot menších nečně co
1:41:42ale počet hodnot padnou cích
1:41:44do nějakého intervalu
1:41:47takže poďme si hned kteří se k to bude
1:42:05tohle bude odhad funkce hustoty
1:42:07rozdělení pravděpodobnosti i
1:42:10hi
1:42:12jak byste mi doporučovali udělat chlívky v a této se jak široké a odkud dokud
1:42:18asi stejně jako tedy struční funkce no drát pozor fakt nebudou graf úlohu body ale
1:42:22musím mohu intervaly
1:42:26takže jedna dyje fi
1:42:29někdy
1:42:31null je a půl
1:42:34či nějak je typů hodnoty
1:42:39jedna je e
1:42:42je
1:42:43no tak poďme tak
1:42:45nějaké hodnoty které jsou menší než jedná ty tam nejsou
1:42:48je této bude mula obry
1:42:52jak to bude mezí jedničkou a jeden a půl koup teďka počítam tady tendleten interval
1:43:00tak jsou koly bych tam je
1:43:03je tam jenom jedna že
1:43:05takže pozor pit teď dávejte chylku bacha protože k počet těch hodnot padnou cích do
1:43:10tohoto intervalu jí je jedna
1:43:13tím pádem pravděpodobnost storna intervalu bude kolik
1:43:19uplně stejně podělím počtem hodnot jedna lomeno deseti takže jedna desetina
1:43:23ale bacha tím jsem dostal pravděpodobnost
1:43:25nikoliv hodnotu funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro tento interval
1:43:30tu dostanu jak
1:43:34tak ještě musím podělit šířkou intervalu
1:43:38a ta je nula celá pět a jestli si dobře pomatuju tak nula celá tak
1:43:42jedna
1:43:43děleno nula celá pěti je dvě
1:43:47to znamená
1:43:48pro tento interval
1:43:51dostávám hodnotu dvě
1:43:55ty se posunu do dalšího intervalu
1:43:58jeden a půl až dvě
1:44:01kolik tam dostanu hodnot
1:44:05já bych řek že zase jenom my jednu n t todle na to vás
1:44:10no takže uplně ta sama situace hodnota
1:44:14je dvě
1:44:16další interval dvě až dvě a půl
1:44:18kolik tam bude hodnot
1:44:22ty dvě a půl
1:44:24akce to já bych je na mne počítal o počtem ta počítam měl do toho
1:44:28další
1:44:29takže dvě až dvě a půl
1:44:31ti jsou tam jedna
1:44:34dvě
1:44:36count je dvě
1:44:37pravděpodobnost je nula celá
1:44:42nula celá dvě
1:44:43že jsem to zvrtal ta nema by dvojka led nula celá dvojka pod
1:44:48a měli s promiňte měli ste mě
1:44:50zadržet já jsem nula celá jedná
1:44:53dělil nula celá pětkou a vyšla mě dvojka vystaveni nemrkli tech
1:44:58nula celá de fakto vyšle taky věk
1:45:01dobře u toho dalšího intervalu to terra bude nula celá
1:45:05nula celá dvě děleno nula celá pět
1:45:09slušel nula celá štyri
1:45:10no
1:45:17další interval vy a půl a čtři
1:45:20taktika tam započítáme ty dvě a půlky
1:45:23jedna dvě
1:45:26tři u
1:45:29ještě štyři
1:45:31takže dostávám pravděpodobnost nula celá štyři
1:45:34dělenou na celá pět co se šířka intervalu rovná se nula celá osum
1:45:48tři až
1:45:50při a půl
1:45:53tam dostávám enom jedno hodnotu takže to bude asi zase nula celá dvě
1:46:00při a půl a štyři
1:46:03nic sorry
1:46:05čtyři a čtyři a půl
1:46:08jenom jedna hodnota ta je zase nula celá dvě
1:46:11a potom už nikdy nic
1:46:13null takže jsem dostal takových hezky zhruba tě uč k í odhad
1:46:18unk c hustoty rozdělení pravděpodobně
1:46:23ale pořád nějakýho radné žádný odhad žel
1:46:26na k
1:46:28co s tím
1:46:32ověšte numericky že integrál
1:46:35tady této funkce přeze všechny hodnoty
1:46:38je rovny
1:46:39jedné
1:46:41jak to mám prosím ověřit
1:46:46integrál
1:46:47tečnou se plochy děl
1:46:50ták poďme na to
1:46:53plocha tohodle čtverečku je nula celá pět krát nula celá dva ne nula celá jedna
1:46:59tady znaky nula celá jedna tohle tuhému celá dva
1:47:03tady mi to mělo bejt nula celá čtyři
1:47:06tohle je nula celá jedna a tohle taky nula celá jedna
1:47:11a jestli vám štěstí tak
1:47:13tu bude dohromady jedna a to je tak to je super
1:47:20no to co v nemuselo upravovat a vyšlo
1:47:23ale
1:47:25tak teďka l prosím ně trošku něco zajímavějšího možná
1:47:29numericky spočítejte střední hodnotu a rozptyl dle definičních snahu
1:47:34znamená já bych chtěl abychom středních hmatu dostali
1:47:38jako
1:47:40integrál hodnota x
1:47:43krát
1:47:44p x m krát funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti podle x
1:47:56co s tím
1:48:01navrhuju
1:48:02budeme si muset trošku zjednodušit situaci protože já mám tu funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:48:08vždycky konstantní pro dany
1:48:12pro nějaký interval
1:48:15takže aby zle měli jednodušší práci dek poďme si vždycky vzít inom jednu jedinou charakteristickou
1:48:20hodnotu
1:48:22neproměnné x
1:48:24pro každý interval
1:48:26dám takový návrh že by to mohlo by tak půlce to v intervalu ne
1:48:31takže hodnota která bude reprezentovat iksko pro tento interval bude
1:48:36jedna celá dvacet pět tvary jedna celá sedmdesát pět
1:48:41necelé dvacet pět
1:48:43a tak dále a tak dále jo
1:48:46a pozor
1:48:47tuto hodnotou budu dycky násobit
1:48:50sponka c
1:48:52p x
1:48:54a pak to budu celý integrovat
1:48:57když budu integrovat numericky
1:48:59tak si musím spojme note na to že
1:49:02sim násobit šířkou těch jednotlivých interval
1:49:05hoďme
1:49:07od misty zase udělat
1:49:09oblíben m excel ú
1:49:16no takže
1:49:18co se chvilku unk a na pěti nešli to podaří v je či
1:49:26ty hodnoty vyšly
1:49:28nebo charakteristické hodnoty x u si dávam jedna celá dvacet pět jedna celá sedmdesát pět
1:49:33a tak dál tak dá
1:49:56jo to znamená todle sou typické hodnoty k sou pro středy těch jednotlivých intervalů
1:50:01teď si tam p šel co sem dostálek o funkce hustoty rozdělení nula celá jedna
1:50:07nula celá jedna
1:50:09n pardon no celá dva na celá dva nula celá čtyři
1:50:18po tam bylo nula celá osum že jo
1:50:21pak bylo
1:50:23nula celá a
1:50:26doba
1:50:30pak nebylo nic mysim že
1:50:32a pak bylo zase nula celá dva roku
1:50:35jo to znamená tohleto byly hodnoty funkce hustoty rozdělení
1:50:40pravděpodobnosti
1:50:42tečí spočítám prostě hodnoty x krát p x
1:50:49vobyčejný scheme trapy násobení že tohle krát o
1:50:59ták a
1:51:01tech ty hodnoty protože potřebuju numerickou integraci abych
1:51:05získal do středního na to tak ty hodnoty všecky posčítám
1:51:10no tak zase
1:51:13sluhům
1:51:15moc ať
1:51:18pocel
1:51:20stal jsem ano to pět celých ba
1:51:22ten na konci je nebo mě ještě co chybí
1:51:25co nech
1:51:28já jsem
1:51:29se snažilo numerickou integraci
1:51:31spočítal jsem hodnoty těch jednotlivých vlastně
1:51:35těch jednotlivých obdélníčků
1:51:38ale ještě mně
1:51:40ještě mně chybí vynásobit hodnotou toho
1:51:43part vynásobit šířkou toho bude líčků
1:51:46naštěstí ty obdélníčky jsou všechny stejný
1:51:48takže to můžu dělat až tady
1:51:51a švéda úrovni kašna run a úrovní sumy
1:51:55takže bude to suma
1:51:57tady tadle krát nula celá pět to šek příčka vraždy jo obdélníčku dostala hodnot od
1:52:03ve celá šest
1:52:06teče prosím nech to bylo s tou středních hodnotou kterou se blízko odhadem hledí vite
1:52:10dvě celé padesát jedna
1:52:12to bych že je docela slušný výsledech že top tuto střední hodnotu jsem odhadl jako
1:52:16prostý průměr
1:52:18těch
1:52:20těch svých hodnot
1:52:23pak jsem si udělal naprosto brutální nepřesný ho dat odhad funkce
1:52:27hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:52:29na základně tohodle odhadu
1:52:32jsem spočítalo střední hodnotu a vyšlo to skoro stejně
1:52:36uvažuju docela velký úspěch
1:52:41tak poďme teďka k tomu odhadu
1:52:44rozptylu
1:52:46a numericky spočítat rozptyl
1:52:49podle definičních vztahu
1:52:51kdy tady vlastně jako říkám že
1:52:56bych měl vzít hodnotu té proměnné i
1:52:59mínus střední hodnotu
1:53:01na to na druhou
1:53:03a pak toho se pro násobit hodnotou funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti a všecko to
1:53:08po integrovat
1:53:12na to budeme zkusit
1:53:14musim ze zase definovat jako typické hodnoty
1:53:18tajit tady tohoto to znamená ústřední iksko
1:53:21a nad ho na druhou
1:53:24a zase fext celou všem jiný
1:53:27takže tady bude
1:53:29x mínus
1:53:31střední hodnota
1:53:40pro celé na druhou
1:53:45jak to udělám
1:53:46inu tak že si vezmu prostě hodnotu víc
1:53:50mínus
1:53:51právě spočítanou střední hodnotu
1:53:54tam zase musím dat do latch aby mě to chtěl na posouvala
1:53:59otto celé uzavřu
1:54:01do závorek
1:54:02na to na druhou
1:54:05a todleto spočítám pro všecky
1:54:07pro všecky moje hodnoty k
1:54:11má teď to pro násobím to co mám dělat vlastně při integraci tak je
1:54:17vlastně tahleta funkce
1:54:22takže kiks
1:54:24střední hodnota na druhou
1:54:27krát to je x
1:54:32takže nemusim zase dělat nic jinýho než zitu to hodnotu
1:54:37krát
1:54:38funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti boom
1:54:43a všecku to výpoč
1:54:46a můžu si teď zase udělat pěknou sumu
1:54:52a ještě mně co chybí aby to byla správná numerická integrace co mi chýlí
1:54:58zase násobení šířkou intervalu
1:55:02takže tohle
1:55:04krát
1:55:05nula celá pět ku
1:55:07a tohleto prosím by měla být proto vy měl být rozptyl odhadnuty
1:55:14je se může podívá rozptyl vyšel
1:55:17no celá šedesát
1:55:19tady vyšel nula celá sedmdesát pět je vidět že s tím odhadem rozptylu
1:55:23s takové poměrně prasácky odhadnut funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:55:28chtěl nebude nic moc
1:55:30ale aspoň sem
1:55:31pořád řádově
1:55:32dobře ve vyšlo město padesát třem
1:55:35no
1:55:38tak
1:55:46přestávka
1:55:52no to jedno tak
1:55:53jedem
1:55:56ještě bych krát dál jedem příklad
1:55:58tak dvourozměrnou funkci
1:56:07to je falzum ku nekdo zřejmě k se odstřelit fit
1:56:11tak dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:56:17představíme si prosím že sme měli k dispozici deset tisíce realizací jo
1:56:25deset tisíc realizací
1:56:29že jsme se postavili do dvou různejch hodnot vzorku
1:56:32do pětky a do desítky
1:56:36teď ty intervaly z dovolením trošku pře maluju
1:56:40tohle byl
1:56:44toto bylo interval od mínus třído mínus dvou
1:56:51ne jan to ještě jinak
1:56:56tohle to byl interval od mínus tří set
1:56:59do mínus dlou set
1:57:01od mínus dvou set
1:57:03do mínus sto
1:57:05od mínus sto do nuly
1:57:08od nuly
1:57:09dostal od stovky no dvouset
1:57:12a od dvou set do tří set
1:57:15no a tady to bylo tady tablo stejný to znamená dvě stě až tři sta
1:57:21sto až dvěstě
1:57:23nula šest o
1:57:25mínus sto až nula
1:57:28mínus dvě stě až mínus to
1:57:31mínus tři sta až mínus dvě stě
1:57:33do omlouvám se že to
1:57:37tak radikálovi de zase blbě
1:57:40už to neustane chám tak
1:57:44teď tě
1:57:48sme zjišťovali
1:57:50jak je to vlastně se společným a hodnota mám společným o hodnota má z o
1:57:55těch vzorku
1:57:58dycky pro jedno realizaci a zjistili jsme to že tisíckrát došlo k tomu
1:58:03že pro ten první
1:58:06vzorek tam byla hodnota dvě stě čtyřicet ta
1:58:09a současně
1:58:10pro druhej vzorek taky dvě stě až tři sta
1:58:14že tisíckrát došlo k tomu že tam byla současně hodnota sto až dvěstě pro ní
1:58:20mi druhými čase
1:58:22že je pět set krát došlo k tomu že pro ten první vzorek tam bylo
1:58:26sto až dvěstě a pro druhé je vzorek nula až to
1:58:29a tak dál a tak dále to znamená
1:58:32vždycky jsme si jako vzali všecky ty realizace tali jsme se
1:58:36prosím tě kolikrát se stalo že jsme byli pátým vzorku v tomletom intervalu a desátým
1:58:42vzorku vtom druhým intervalu
1:58:44a napočítali jsme wait tydlety hodnoty
1:58:47a teďka našim úkolem odhadnout
1:58:51dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:58:56tady s těchto s těchto hodnot
1:59:00krát bych věděla k to budem vydělat
1:59:02budou tam dvě
1:59:03různý normalizace
1:59:05tole sou kam tyto jsou počty
1:59:08jak se k těm s těch kam tu dostanu k pravděpodobnostem
1:59:16poděli
1:59:17počtem realizaci podělím desetitisíce o mám jo
1:59:21ale bacha tímto ještě nekončí
1:59:22jak se s těch pravděpodobností dostanu k hodnotám
1:59:26funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:59:31musím zase něčím normalizovat a tentokrát o bude co
1:59:35před chvilkou to byla šířka jednoho
1:59:38jedno intervalu teďka bude
1:59:41jsou ty intervaly dvourozměrný
1:59:44takže
1:59:45obsah nebo plocha každý jo s těch intervalu
1:59:47tak
1:59:49poďme si to
1:59:50na se provést
1:59:52a včer minim
1:59:54než
1:59:55maso excelu
2:00:04tak
2:00:16a jestli by plním s dovolením k typický hodnoty chtěch intervale
2:00:20ruje tat protože za chvilku budu potřebovat jo tady je typická hodnota mínus dvě stě
2:00:24pade
2:00:26mínus padesát
2:00:28terra mínus sto padesát a tak dále a tak dále
2:00:33takže
2:00:34mínus dvě stě pade
2:00:37mínus to pade
2:00:39mínus pade
2:00:42nula
2:00:43res
2:00:45to press let
2:00:46ještě padesát v tom mě hrozně zajímalo jestli fext se ode
2:00:50je se takový jo
2:00:56no
2:00:57to nejde
2:00:59tak že
2:01:02tady to bude dvě stě pade
2:01:05sto pade je ressel
2:01:07mínus pojede s
2:01:09mínus sto pade se
2:01:11a mínus dvě si padesát of
2:01:14no tam nebude
2:01:16n protože to jsou intervaly který šli lidsky vod nuly do stovky vo stovky do
2:01:20dvou set a ja to reprezentuje vždycky střední hodnotou toho intervalu
2:01:27a taktéž patně děkuji mockrát
2:01:31niky tak
2:01:34ty bych se tam
2:01:35si tam zvolení musím okolo fasty jednotlivě hodnoty
2:01:39o
2:01:40tisíc patnáct set patnác set tisíc
2:01:56a mimo diagonálu leží dycky tři pětistovky že
2:02:08tak
2:02:11takže té první tabulce
2:02:15jsou dostal kam ty
2:02:21druhé tabulce ze pokusím spočítat dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:02:34pop popíšu si dam z dovolením ty hodnoty jednotlivejch intervalu i když tetě ještě nebudu
2:02:41tak ještě nebudu potřebovat
2:02:44a
2:02:45ty se získají tak
2:02:47může prostě vezmu daný count
2:02:50podělím to počtem realizací
2:02:54a podělím to také plochou každého stě chlívků
2:02:57kolik je plocha každého chlívku
2:03:01sto na jednu stranu sto na druhou stranu takže ještě jednou deset tisíc
2:03:08takže
2:03:09takhle
2:03:10dostanu funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:03:18a to je vona
2:03:22tak teď mám za úkol
2:03:25ověřit
2:03:26že dvojitý integrál
2:03:29přes tu funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti je jedna
2:03:33jak to udělam
2:03:39musiš si představit o že ta že ta tabulka že je to kdy jako kdyby
2:03:43šachovnice
2:03:45každým šachový políčkem je
2:03:47výstavě na věžička
2:03:49která má která má tuto příslušnou hodnotu
2:03:54a jak si spočítám vlastně o objem potim a věžička map
2:03:57takže
2:03:58vzhledem tomu že jsou všechny ty všechny to ta políčka všechny ty chlívky stejně velké
2:04:04jak by mělo stačit
2:04:05že spočítám
2:04:07jsou čet tady těhletěch všech hodnot
2:04:10a budu to násobit zase plochou chlívku a té vlastně no stanu
2:04:14právn i vo rozměrný
2:04:16integrál
2:04:17takže
2:04:19dovolením si teďka udělám sumu každého s těch sloupců
2:04:31pak si udělám sumu všech sloupců
2:04:39a pak si tady tuhletu hodnotu
2:04:41vynásobím
2:04:44plochou
2:04:46klíč ku která je kolik
2:04:49deset tisíc
2:04:51lom roztávám jedničku co šedesát dobrý protože
2:04:55protože jsem si právě ověřil že ta funkce hustoty rozdělení asi bude poradnu ta dobře
2:05:01jo takže tady toto se povedlo té super
2:05:05mám odhadnout autokorelační koeficient
2:05:08r
2:05:09je deset
2:05:11tak
2:05:13autokorelační koeficient
2:05:18se má odhadovat ad že udělám integrál
2:05:22x jedna x dvě
2:05:24krad ta dvojná funkce hustoty rozdělení
2:05:28pravděpodobnosti a musí se integrovat přes x jedna
2:05:32a přesných z dvě
2:05:35a teče
2:05:37jak to udělat
2:05:40ona to docela
2:05:42mono to docela kupodivu půjde protože já si uvědomím že hodnoty proměnné x jedna vlastně
2:05:48ty typické mám tady tomletom sloupečku
2:05:51typické hodnoty x dvě mám tady k tomletom řádku
2:05:56to znamená že já příští ji další tabulce
2:06:03musím vlastně vynásobit
2:06:05vždycky hodnoty
2:06:07příslušnou hodnotu ze sloupce příslušnou z řádku
2:06:11příslušnou hodnotu t dvourozměrné funkce hustoty rozdělení
2:06:15musiš to radonové tabulky a back to musím všechno posčítat
2:06:20a čtvrtek nebudu dělat protože jinak bych nestihl
2:06:23to co pro vás mám naplánované dalšího zájemci tady můžou chvilku po přednášce zůstal ta
2:06:28může můžem to dodělat
2:06:29jenom i řekněte jestli ten korelační koeficient myslíte že si že bude kladný nulový nebo
2:06:35záporný
2:06:36a mysite že byl asi tak dopadne
2:06:41o představte si že tady je vlastně
2:06:44hodnota x jednal
2:06:47tady je hodnota x dvě
2:06:52tady jsou kladnej čísla tady jsou kladný číslá tady jsou záporných čísla nejsou záporný čísla
2:06:59jak myslíte
2:07:02to dopadu
2:07:04u a poďme se podívat kde má ta funkce hustoty nějaký smysluplných hodnoty
2:07:10abych řek že má tady
2:07:12kde je obojí kladný
2:07:14a tady kde je obojí záporný
2:07:18jo a tak že budu násobit nějaké hodnoty se zápornou krát zápornou soše kladná
2:07:24pak budu násobit zas nějaký hodnoty
2:07:27kladnou krát kladnou což taky kladno takže vy když to všecko přesu modu přeintegruju
2:07:33tak by mě měl být kladný
2:07:35korelační
2:07:37koeficient
2:07:38a což docela odpovídá
2:07:41kola si pravdě
2:07:43protože jsem většinou viděl společně
2:07:45velice podobných hodnoty takže vy tam měla být pozitivní korelace
2:07:50mezi těma dvěma časovou
2:07:53tak teď prosím houby ho tají k tomuto cvičení
2:08:01i další příklady už dělat nebudem
2:08:03a já bych chtěl pár minut strávit
2:08:06na takovým z hrnutí taktu bude p s kosce oběhem během deseti minut co jsem
2:08:11some zvědavej
2:08:15vykal vlastně řeknu ták
2:08:17zkusíme je to udělat systematicky takže dycky si
2:08:21vezmeme nějaký ku signálu
2:08:25pak ty signály zkusíme frekvenčně s analyzovat s ta pak zkusíme vyfiltrovat a řeknem si
2:08:29jak ty jednotlivý v jestli fungují
2:08:32a přitom budemé prosím
2:08:34používat fourierovu skládačku
2:08:37která mu následující výstup rovná se nějaká suma
2:08:45signál
2:08:47krát na mínus je
2:08:52čas
2:08:54a frekvence
2:08:58tak pod ní poďme si vzít oči ale time nežvanit s první řadě taková normální
2:09:03vykopnu a
2:09:04ta vlastně ruší
2:09:06poďme si
2:09:10signál
2:09:12spektrům
2:09:14a filtrace takovou pěknou tabulku si lila
2:09:18tak
2:09:19signál
2:09:20x t který bude periodický
2:09:27jak spočítám o spektrum
2:09:33zatím se mám tam jenom předepsal to co umím to znamená
2:09:38signál e na mínus i je a
2:09:41zatím končím
2:09:44taky poďme o těch ne jednodušších věcí jaký tam bude ten sumovat c operátor
2:09:53když mám signál se spojitým časem
2:09:56n budu schopný sčítat
2:09:59rozhodně integrál
2:10:01po jakým intervalu budu sčítat
2:10:08malá cenu je třeba vod mínus nekonečna
2:10:12já si ve smyslu že když mám periodický
2:10:14tak by to asi mělo stačit přes jednu periodu
2:10:18jak to bude s časem část bude
2:10:20pojď i diskrétní jak i
2:10:22co mám teďka na předo toho na mínus je něco
2:10:28normálně spojitý že jo to
2:10:31jak to bude s frekvencí
2:10:34teďka je potřeba zahrabat pamětí a uvědomit si že když tě periodický signál
2:10:39tak ve frekvenci mně to bude házet í jenom nějaký
2:10:42jednotlivý koeficient jednotlivý čáry nic jinýho
2:10:46znamená tam bude
2:10:48pouze násobek nějaké základní frekvence k omega jedna
2:10:53a ta omega jedna bude mu
2:10:55základní frekvence toho signálu která u bude dána jako dvě pí lomeno v o perioda
2:11:02a co bude b na výstupem bude funkce nebo jenom nějaký koeficienty
2:11:09ješte jenom pro určitých frekvence tak určitě jenom koeficient žádná funkce
2:11:14takže cokl
2:11:16a ještě mi tam chyby jedna drobná normalizace
2:11:19přes jednu periodu
2:11:21jak se tady tohleto budeme no what
2:11:25tahleta
2:11:27tahle ta operace
2:11:30fourierova
2:11:35když to bude luko jenom
2:11:37čísel
2:11:38neřekl jsem schválně
2:11:40null taktů je řada a takže tome to je prosím fourierova
2:11:44řada
2:11:45co když budu chtít e s tech koeficientů zpátky do času
2:11:51tak si
2:11:52chtěl hrozně postavy ten signál
2:11:56teďka tam budou mít určitě ty koeficienty určitě tam bude na plus i je něco
2:12:03a jak dál
2:12:05zase bych tam potřeboval nějakej sumovat si operátor jakej
2:12:10nejsou to jenom koeficienty
2:12:13tak tam nemá místo žádnej integrál ale bude tam suma no
2:12:17ta suma poběží vod mínus nekonečna do nekonečna
2:12:21a tom jenam plusy je něco bude úplně to stejný
2:12:26jako co sme měli při přechodu o času do frekvence takže je
2:12:31t k omega jedna
2:12:36tak filtraci za chvilku
2:12:39co když je
2:12:41x t
2:12:42obyčejný neperiodický
2:12:46tady zase
2:12:47rovná se
2:12:49x t
2:12:51na mínus je něco
2:12:54operátor prosím í
2:12:57čím musím sumovat takové ve signál
2:13:04osum o uvede pude mám spojitej čas takže rozhodně integrál odkud dokud
2:13:10sorry od mínus nekonečna do nekonečna
2:13:13co mám vrazit bylo
2:13:17co bude výstupem tomle případě
2:13:20pokud signál není periodicky pokud voně nemůžu říc vůbec nic
2:13:24tak ho spektru nemůžu taky z vůbec nic
2:13:27todle bude funkce
2:13:28říká se jí spektrální funkce
2:13:31a co bude tím pádem exponentů k tom na mínus je něco
2:13:36tak určitě vobyč část že jo
2:13:39a dál
2:13:45jakákoliv frekvence
2:13:47nejsou tam násobky žádne
2:13:49zásadní frekvence prostě normální omega a budu pardon e o tady ještě nahoře integruju podle
2:13:55času tady taký kterou podle času
2:13:58když chce jít zpátky
2:14:00mám obou chci zpátky do signálů
2:14:05určitě
2:14:07si něco udělá ze spektrální funkcí na lucy je
2:14:11bude tam zase úplně to stejný co tady takže plus je
2:14:15omega t operátor prosím
2:14:20integrál x ně
2:14:21vodkud dokud
2:14:27vod nevidim no nevidím
2:14:30budou integrovat přes frekvenci a ještě tam bohužel máme nějakou konstantu normalizační
2:14:36kterou nemáme rádi ale je tam
2:14:38tak k je to s filtrací si signálů se spojitým časem pro s
2:14:44když mám nějakej filtr
2:14:47tak jak ten filtr ze spojitým čase můžu popsat aspoň dvě metody bych chtěl
2:14:54budič
2:14:56mám třeba jeho impulsní odezvu
2:14:58a nebo mám i jeho
2:15:00přenosovou funkci
2:15:02a nebo mám jeho
2:15:04frekvenční
2:15:06rock tresty k
2:15:09tak jak to bude s tou impulsní odezvou když prostě tady je x t
2:15:13tady y t
2:15:15já bych hrózně chtěl získat y t
2:15:18abych věděl nebude vypadat výstupní signál když tam pustim nějakejch stupní
2:15:26jak to jak to ukuchtím ze vstupního signálu a čeho jí dalšího
2:15:33tak vstup samozřejmě
2:15:36samozřejmě impulsní odezva a operátor may něma
2:15:42ten co nemáte rádi
2:15:44konvoluce
2:15:48když budou chtít zjistit spektrální funkci
2:15:53toho signálu na výstupu to znamená y je omega
2:15:58a budu znát spektrální funkci toho vstupu
2:16:01a budu znát frekvenční charakteristiku filtru
2:16:04co je tam tečka ze operátor
2:16:07to že ten lepší jel to je vobyčejný krát
2:16:09a když budu mít tu
2:16:12ten z obraz
2:16:15výstupu
2:16:17a budou mít z obraz stupu a budou mít přenosovou funkci
2:16:23co tam teďka příde
2:16:27tak je ten dobrej taky krát n
2:16:30no a pak samozřejmě ty filtry mají nějakou svou strukturu maji nějaký koeficienty ale na
2:16:36touž nám viklá si nezbyde čas ověřme tohle detail něja
2:16:40tak
2:16:42poďme teče
2:16:44na signály z diskrétním čase
2:16:47takže x n
2:16:50x n obličej
2:16:55rovná se
2:16:58n
2:17:00na
2:17:01mínus
2:17:02je
2:17:03tak zkuste mě to skládačku doplnit
2:17:11operátor
2:17:12kterým pojedu s času do spekter a
2:17:19jsou mall jasně
2:17:20odkud dokud
2:17:23otce
2:17:24od nevidím no nevidím
2:17:27co bude výstupem
2:17:33o signálu netvrdím že periodické je signály jenom vzorkované znamená výstup bude
2:17:38funkce
2:17:40ale pozor
2:17:42ta funkce bude periodická s každou periodou vzorkovací frekvence rok
2:17:47muž do si uvědomí že to tam v jezdí teple potom kolečku po jednotkové kružnici
2:17:51takže jí budeme značit jako x
2:17:55na je omega
2:17:56kde omega je
2:17:58normovaná kruhová frekvence
2:18:01a zkuste miter a doplnit co bude vtom n a mínus je něco
2:18:12n omega vlastně nic dalšího žádná typická omega
2:18:19tak
2:18:22jak se dostaneme zpátky
2:18:24do času tečka nebudem říkat
2:18:28jak to bude prosím ú f x
2:18:32periodický ho
2:18:34se
2:18:36periodou
2:18:37velký n vzorků
2:18:49ták operátor
2:18:53rozhledně suma ta suma samozřejmě pojede jenom přesto jednu periodu že blbost a vy to
2:18:58jezdilo někde jinde
2:19:02na mínus je
2:19:06a místo bude jaký pro si
2:19:12ty teď pozor o
2:19:14signál je vzorkovaný
2:19:17tím pádem bude výstup
2:19:18periodicky
2:19:20se vzorkovací frekvencí
2:19:23stup je ovšem taky periodický znamená že bude výstup vzorkovaný
2:19:29dáme tady tyhlety dvě ve si dohromady tech na výstupu bude nějaká se na čísel
2:19:33která se bude opakovat v rámci každé vzorkovací frekvence
2:19:38a těch čísel o bude právě zrovna n
2:19:43ty čísla budeme značit jako
2:19:46jako nějaký koeficienty zase můžeme tomu dat takovou pěknou ty dědičku jako že to je
2:19:51všecko periodický
2:19:53jak co budete na v tom na mínus i je něco
2:19:58rozhledně tam budem
2:19:59ten diskrétní čas neuděláme chybu a tečka prosím vás cestou frekvencích to bude horší
2:20:07k omega pozor ještě nebo nebude ta tak nerozhodně tam bude káčko rozhodně tam bude
2:20:12jako počítadlo těch frekvencí ale to počitadlo musí násobit nějakou základní frekvenci a když mám
2:20:19celkovou frekvenci vod nula do vzorkovací frekvence dvě pí
2:20:23a mám n hodnot
2:20:25tak jako u když to rozdělíte na m nudlí tak ta jedna nudle bude dvě
2:20:28pí lomeno velký n
2:20:30jo takže dvě pí lomeno velký n
2:20:34kde
2:20:35vlastně tady tohleto celý
2:20:37je frekvence
2:20:40tak a potom
2:20:42sme ještě měli
2:20:45x n který má jen
2:20:47n vzorků
2:20:49nebo chci převést jenom n vzorku na n vzorků
2:20:56a tohleto se dělalo úplně stejným vzorečkem o kráse tomu říkalo
2:21:01říkalo set domů jinak takže abych vám to je doplnil terminologii
2:21:05todleto byla
2:21:06fourierova transformace
2:21:09tohleto byla
2:21:11fourierova transformace z diskrétním časem do to filt
2:21:15tohleto byla
2:21:17diskrétní fourierova řada byl
2:21:21a tady tohleto byla diskrétní fourierova transformace
2:21:27jak se filtruje o prosím
2:21:29ty
2:21:31signály z diskrétním časem
2:21:33člen nějakou krabičku
2:21:36tak jak ho můžu popsat prase buček pomocí impulsní odezvu ji
2:21:41nebo pomocí přenosové funkce
2:21:46nebo pomoci frekvenční charakter i
2:21:51vleze do toho signál x e vila ji za
2:21:54při long n
2:21:56a když ten y m si spočítat
2:21:59x
2:22:01a
2:22:03přenosové impulsní odezvy jak to uděla
2:22:09to znamenalo operátor
2:22:12ten nenáviděný a jo konvoluce
2:22:15když chci spočítat
2:22:18frekvenční charakteristiku
2:22:20y u
2:22:22a znám
2:22:24terra parné spektrum y o a znám spekter oblud x u
2:22:29a známe frekvenční charakteristiku toho filtru celé
2:22:33n a je omega co tam je za operátor
2:22:38tak ta může ten dobrej dam je
2:22:41tam je násobení
2:22:43a konečně když znam
2:22:45z podobu
2:22:48x u
2:22:50a znám přenosovou funkci toho filtru akci získat z podobu y u co je tam
2:22:55diska za operátor
2:22:59zase
2:23:00vobyčejný
2:23:01násobení
2:23:10tak
2:23:12no tu
2:23:12to je vlastně mikovi je se s kosce
2:23:16a tom že jsem vás teďka
2:23:18asi totálně znechutil těma pěti varianta map
2:23:22fourierovy transformace a
2:23:24deseti v různýma varianta má filtrování tak bych vám chtěl ukázat něco reálný ho a
2:23:30připravil jsem se tady provaz
2:23:33věc která se
2:23:35která se menuje
2:23:36jestli je e s n s na něco dobré
2:23:39jako doteď možná jako
2:23:41ten mohli mít pocit že byl asi moc ne
2:23:44tak já bych vám chtěl ukázat že na co méně co to dobré možná může
2:23:47být
2:23:48tak
2:23:50a jsem řeč a sřbd
2:23:51takže pro vás mum nachystaný chlad takových pár
2:23:54de míček
2:23:57na identifikaci jazyka za je ty slajdy dostanete
2:24:00na webu takže jsem k asi klidně
2:24:03a za sou muset menši semka si de klidně klidno kliknout nachystejte sim dva school
2:24:09na mluvenou nějakým jazyce zkuste si v na mluvit jazyka má který má mluvíte
2:24:14masiv teto tam a vono vám to možna a možná ji dobře detekuje jazyk kterým
2:24:18se mluvil
2:24:20super teče lesa si nemusím představovat
2:24:23nebo
2:24:25jejich českou variantu znamená přednášky
2:24:30přednášky dat com
2:24:37ho
2:24:40to je hezký
2:24:46proč sto se mnou nemluví
2:24:51poslední tři minuty přednášky muslim know
2:24:55jo uč užším e tady no tak že si můžete třebová vzít váš oblíbený signál
2:25:00systémy že jo a tady si najít třeba klíčové slovo konvoluce
2:25:05o to je výborný zdra hoši vode mě dostanou
2:25:09takže honem na super leč r s
2:25:16toho mají určitě zapnutý
2:25:23vidíme se třeba podíval jiné nějakou konferenci
2:25:28kde je spousta různých přednášek a tam si zkusili dat konvoluční
2:25:34když ten a sem s tím začal
2:25:37super ale že prosím vás vaši dostanou za uši a vy se to vyzkoušejte doma
2:25:42fakto k tak to funguje
2:25:45když budete chtít můžete sip
2:25:48vzít nějaký třeba jako video ju tuk nebo si udělat nějaký vlastní nahrnou ho resp
2:25:53mokne internet com
2:25:55a když byste si chtěli pohrát různými technologiemi tak je stáhněte z webové k naší
2:26:02spřízněné firmy
2:26:04a je tam jako
2:26:05když byste chtěli v vědět své potka po tou
2:26:08tak je tam nějaký výpočet koeficientů který charakterizují řeč
2:26:13hned scan zkraje tam výpočet spektra hnedka zkraje tam filtrování tole se dělá každý reset
2:26:19milisekund
2:26:20potom se počítají nějaký pravděpodobnosti
2:26:23dost často léky používáme u měli neuronový sítě a na co sem vás tělu pozor
2:26:29nic tak dyž chcete rozpoznávat z řeč
2:26:32tak se ta výsledná rozpoznávací síť
2:26:34staví takže se dělají různý kompozice a minimalizace a determinizace konečných stavových automatů a pak
2:26:40to faktury přepisuje takže z jsem e no chtěl varovat
2:26:44až vám tady one profesor češka no meduna budou tyhlety věci vykládat a vždy budete
2:26:48myslet že to je totálně na mučení studentů jenom tak není pak se s tím
2:26:53dají dělat prakticky
2:26:55praktický věci
2:26:57k té mám něco grafiky
2:27:00zas takový příkládek
2:27:01systém na srovnávání videí
2:27:04máte jedno videosekvenci druhou will sekvenci a chcete vědět kde tam bylo něco změněný ho
2:27:10vložený ho nebo třeba bylí tu teal
2:27:13takže zase naši hoši mají krásný demo
2:27:16který extrahuje nějaký video parametry
2:27:19vybírá klíčový snímky a pak se mezi těma s ním k počítaj nějaký vzdálenosti
2:27:24a tam kde prostě je
2:27:27rovná čára tak to bude chtít přepsat kde to de nějak inak tak se buď
2:27:30odstraňuje nebo vloží loži je kláda
2:27:34a rito bude brzo k dispozici uvidí berana dá webových stránkách
2:27:39další taková pěkná věci je
2:27:41ovládání gesty a hlasem a za doufám že aspoň to tu pojede
2:28:05let a
2:28:14jinak skoro
2:28:22co se
2:28:28s
2:28:34já bude to bude to na vo vodto může za přehrát se vím
2:28:38jít
2:28:40tak a pak už tady mám enom další takový příklad abyste si nemysleli že signály
2:28:45musí být jenom řeč a video
2:28:47tak je tady celá skupina která dáva do letadel
2:28:52a
2:28:54peter chudý mě poslal takový krásný tří lidé ta
2:28:58tato se mi rychlé
2:29:02nazval jsem to na zemi
2:29:10zkouška nějak jako řídících systému letadla a tady tohle co tady ji se tady vidíte
2:29:15tak na prom naprogramovali celý kluci vod nás hrozně nepěkný jak se tomu šáhne takhle
2:29:21křidýlek a teďka moc se to snaží vyrovnat protože si myslí že to je turbulence
2:29:25tak
2:29:30tohle může trošku prvku větším dám a
2:29:33protože jako nejenom že se to zkoušena ze měla na se s tím von bit
2:29:44tam
2:29:48technology na a potom ta
2:29:57barevné a tady
2:30:00máte
2:30:03tam
2:30:04není
2:30:12a k
2:30:31tak to vole si horší teda ta
2:30:33no takže třetí lidi který dostanete ve slajdech
2:30:36je já letadlo na material etan ona baterky
2:30:39l pro první malý sportovní letadlo který lítá totálně s elektrickým po vanem
2:30:44opět součastí naši chlapců
2:30:47tak se kdybyste chtěli vědět co je potka po tou tak filtrace dat ze senzorů
2:30:52to znamená různý snímače tlaku teploty kdo ví čeho
2:30:56dost často tam tak jeho šíp používaji to co jsem n kalmanův filtr
2:31:00řekl jsem že to je pouze vztaženy k je se s protože tam tak je
2:31:04spousta plechu
2:31:05když budete potřebovat takový drobnost jako třeba půl milimetr vy dural o v plech tak
2:31:09je potřeboval zajít zap
2:31:10peterem chudý map dva možná něco vyštrachá scan svůj
2:31:14takže tohle jenom o signálech
2:31:16kam má no filtr
2:31:17potom nějaká fúze když potřebujete určit data ze senzorů přesně a samozřejmě vizualizace
2:31:23tak a up uplně
2:31:25na konci
2:31:27poslední dva slajdy
2:31:28můj život se signály jako n můj ale váš l
2:31:32takže v jenom by chtěl r abyste si uvědomili že v informační technologie není jenom
2:31:37databáze v a sítě a tak vy věci
2:31:40ale že se dá těch našich oborech
2:31:43tak
2:31:44docela něco zajímavýho dělat
2:31:46a docela i si i vydělat
2:31:49a že ta nemusí být jenom nějaký existujíli cích firmy
2:31:52ale že znaky může byt třeba vaše firma
2:31:54jako zpracování signálů má tu výhodu tou že nepotřebujete nějaké obrovskej soustruž dva milióny
2:32:01ale že vám stačí
2:32:03počítač
2:32:05řeč kolo
2:32:06a vaše hlava
2:32:09a konečně krutá reklama ná jeden z další kurzů klasifikace a rozpoznávání
2:32:16pokud jako budete chtít dělat něco vtom kde se něco
2:32:19jako vidí počítače v nebo slyší počítačem
2:32:22tak budete potřebovat základy tyhle těch dvou oborů
2:32:27máme a to kurz
2:32:28vlastně let nějak u
2:32:31určitou lukáš burget šel vopravdů žasli borec
2:32:35který ho všichni uznávají na světě a taky kterýho nám chcet spousta funesem přetáhnout
2:32:40prý dokáže opravdu vysvětlovat
2:32:42to jsou ty pozitivní věci ty negativní sou že on tak zhruba teďka přichází do
2:32:46práce
2:32:47znamená pokud budete chtít konzultovat tak
2:32:50po z nich novy hodinách a ne zajedete s ním napij o protože lukáš se
2:32:54zabývají jinými alkoholický nápoj i ale pivo ne ty
2:32:58a ten kurz
2:33:00začíná tak jako vesel ale klasifikací
2:33:04granátu a jablek vám rozhodnout s to pude
2:33:07do marmeládou v mi anebo pyrotechnik o vy
2:33:11a končí jakou s takovým docela reálným scénářem kdy vlastně máme tak zvaný í colour
2:33:16valuace to znamená dostanete nějaký audiovizuální data přichytí k i audia
2:33:21a máte vždycky pár
2:33:23a máte zjistili s je to ten sami mluvčí nemo není
2:33:26a pak se to
2:33:27valů je a podobně tady podobně jako tady
2:33:30dávám bonus vola halves a projekt
2:33:33tak říká rakous dokonce dávají dvě tuší jeho jedna jede za nejlepší výsledek a druhá
2:33:38ní je za nejzajímavější výsledek
2:33:41ho mluv
2:33:43děkuju že ste to jsem know vydrželi těším se na zkoušce
2:33:55kdo bude chtít zůstat a podívat se na tu dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:34:01tak on to ještě klidně si jedu terry ale musim zavolat synkovi který mě zuřivě
2:34:04volat
2:35:31tak mail zájem o ta access tého spočítá ten korelační koeficient nebo u jsem vás
2:35:36totálně zdeptal
2:35:39neboj nebo sto dáme
2:35:41jo tak jo k
2:35:46v exit jestli chce tak počte blíž prod to je nemusim a já se tom
2:35:49mikrofon klidně necham zapnuty
2:35:51no
2:35:53dívejte
2:35:54co máme vlastně tady teďka ste té tabulce
2:35:57tak jsou hodnoty té funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti jo p x jedná
2:36:02kterých z dvě
2:36:04co potřebuju udělat abych ten auto abych ten korelačně koeficient získal
2:36:09tak potřebuju vlastně i udělat integrál x i jedná krát x dvě
2:36:14x i jedna
2:36:16x dvě
2:36:18de x jedna
2:36:20d x dvě no
2:36:23takže
2:36:24je
2:36:25já bych si tady téhle to je tabulce ještě měl teďka doplníte dnu tabulku
2:36:30a ta bude obsahovat hodnoty x i jedna krát x dvě pro každou škatulkuješ
2:36:36pak to spolu vynásobím
2:36:39a pak to normálně šestko sečtu a vše to vynásobím plochou chlívku a tím dostanu
2:36:44ten dvourozměrný integrál tell strašně na duchy
2:36:48co je co je akorát vo něco složitější tak to udělat excelu protože tam člověk
2:36:53musí
2:36:54vidli kovat zdolá dam a takže tyčka se o to pokusím r a to vy
2:36:58většinou na první buzz n dám tak
2:37:00tak to takto pak
2:37:02tak to pak zkusim na několik na po několik ty
2:37:06zajímavě n
2:37:08microsoft texel je tak silný že
2:37:10sestávají věci fungovat
2:37:12tak
2:37:14jeho ty k asi budu chtít udělat hodnoty teda x jedna krát x dvě
2:37:18takže si okopíruje ty
2:37:21i když dvojkový
2:37:25pak si o kopil ty x jedničkový
2:37:31ták
2:37:33on to vokopíroval s tím ingoustem
2:37:36má u
2:37:37cell celé sil
2:37:38tak a teď těch
2:37:41vlastně do to je to škatulky je bych měl hustotu tu hodnotu krát
2:37:46půl at hodnotu null
2:37:50akorát že kdybych i kdybych to
2:37:56kdybych to teďka vzala do zkopíroval
2:37:59tak on mi bude posouvat obojí indexy
2:38:03to znamená jeho musim donutit
2:38:05aby
2:38:07aby u to je první hodnoty
2:38:11u té dvěstě padesátky
2:38:13aby fixovala
2:38:16aby fixovala vodorovnej i index
2:38:21jo a k
2:38:22to bych asi měl z zařídí je takže dam dolar pře to áčko
2:38:27a naopak u tady tédleté hodnoty zase aby nebyl vnou tak by v mu měl
2:38:32fixovat
2:38:33svislé i index
2:38:35to znamená že by v mu měl strčit dolar před devatenáct
2:38:40tak a k
2:38:41klid tyto zkusíme ona to butt pojede nebo to nepojede
2:38:45ano poci je to jede
2:38:51můj jo jeho supe jo takže vidíte jak jsem vám vykládalo té sedlo v funkce
2:38:55k sem tady vy vytahoval tend ten ubrousek ne moje co takže jsem dostal funkci
2:39:00teda takhle vlastně ne do plus u
2:39:03a takhle de do mínus jo
2:39:05no a teďka ušní jenom zbývá udělat si eště další tabulkou kde to navzájem po
2:39:08na ponásobím
2:39:11takže tady budou mít x jedna x dva ve x jedna
2:39:17x dva
2:39:19tydlety hodnoty tam ještě oko přímo jako pro pořád kaluž nebudou potřeba
2:39:29že jichž vlády
2:39:34tak a tečka si jenom prostě budu tím násobením vybírat hodnoty
2:39:39vodsaď tenle tabulky to znamená todle je
2:39:43nebo abych tom byl pořád e jeho takže
2:39:47x jedna x dva je tady
2:39:49krát ta funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti která je k tady
2:39:56a tečka to jenom prostě vod
2:39:58volbu pěstuje do všech do všech lipku teto tabulky
2:40:03lom
2:40:04a s sem ú skoro hotovej
2:40:06jo teti co mě zbývá tak udělat numerickou v integraci funkce která je daná tady
2:40:12ty malé no tam a
2:40:13slož
2:40:14zařídím takže si udělám sumu každýho sloupce
2:40:32a pak si udělám sumu všech sloupců
2:40:42buch
2:40:43a pak to jenom
2:40:47ponásobím velikostí
2:40:50každý jo chlívku
2:40:53takže deset tisíc
2:40:55a jsem o to y no to že korel velikost korelačního koeficientům tomle případě devatenáct
2:41:00í
2:41:05mohl rozhodně mohla krát nevin jako co
2:41:09co sis toho
2:41:10jestli bude moc užitečný ale mohl
2:41:14prosím
2:41:16dobře jo tak dám