0:00:11tak l a přeju pěkný večer
0:00:13k věd velké díky těm který se je na vzdali mrazu a takovému klidnému předvánočním
0:00:18u času když se v jen erozí mání tu sebrání tech tu mol a tak
0:00:22dále
0:00:23ta kteří se sem dostavili
0:00:25ad doufám že vás taky padly divy točilo tím jekl tak ti pře jako klidné
0:00:29vánoční svátky a teď k touž tou ozve děláte ve škole vize
0:00:32val tak
0:00:33je to lek m ozve de vám e jako prostě kromě toho že končí semestr
0:00:36a všechny projekty končí ja ještě sme si střihy dekou menší mezinárodní konferencích olomoucí tečka
0:00:43tak kerr takto lek i prd jestli jste will let
0:00:45tak prosím vás dvě administrativní d záležitosti
0:00:49rez a pro l projekt
0:00:51řešení at erat přešli
0:00:53zadání k ně na webu
0:00:55dostanete osobní obrázky které rouge se k týden pokouším vygenerovat elle stále jezdim l olomouce
0:01:01a nazpátek
0:01:02takže budou nejpozději vpád x nicméně v deadline i je příjemný si mysim patnáctého první
0:01:09co šije t den před zkouškou
0:01:14sou tam nějaké s frequent lee s k svez činu s na webu jaksi prosím
0:01:17vás třeště té protože každý rok sebou žel opakuj ty same chyby v a pace
0:01:21hádáme vo bodíky a poolu bodíky a je tého je toho u ty
0:01:24ták za druhé dneska bych chtěl končit po kousek dřív
0:01:29někdy prostě jako vo půl sedmé nebo u romo call kubo tom protože se opět
0:01:33o dobrý ram lo do olomouce na být k je směj roff potřebujete od west
0:01:37ve chuck do olomouce tak zřekněte lek jako mám velké auto vzati mame on dva
0:01:42pasažéry k vidli dně ještě přeberu tři štyři další
0:01:47ták k
0:01:49pod teďka do práce
0:01:50je t
0:01:52minule sme viděli nějaké náhodné signály
0:01:55a po vydali jsme si o tom že budeme řešit
0:01:58f efektně ni
0:02:00řeku hi
0:02:03děku mockrát
0:02:05ták po vydali jsme si že budeme řešit nějaké odhady
0:02:08i zati mysli sip dobře pamatujete tak sme se vždycky přišroubovali do určitého času řekli
0:02:13jsme de že časy fixní
0:02:15to znamená prohlédli jsme si všechny možné realizace
0:02:19vo těch sme si řekli že s je můžete přestavit jako
0:02:21ná hrátky toho tě toho náhodného signálu znamená mohli jsme třeba
0:02:26říci podm at prozkoumat sty náhodné signály včas e nula celá nula štyři
0:02:32takže z ne zafixloval i téhle ten čas
0:02:34udělali jsme si takovouhle tady tlustou čáru ale opět prosím
0:02:38po prosím o klid s tam bo třel de probírat nějakej e n předměty nebo
0:02:41filmy tak klidně jeho ale běžte třela ven
0:02:45a řek mi jsme si z dam budeme dělat nějaké odhady
0:02:48takže z nedam odhadovali různé věci střední hodnotu směrodatnou odchylku distribuční funkci funkcí hustoty rozdělení
0:02:54pravděpodobnosti a tak dále ale pořád sme byli jenom jednom čase
0:02:59tak a dneska to trochu rozšíříme
0:03:02u těch náhodných záležitostí
0:03:04je totiž hrozně dobrý vědět
0:03:06jestli je nějakých stáh mezi dvěma různými časy
0:03:11not jenom takový příklad
0:03:14přestavte si že děláte třeba
0:03:16kodér řeči
0:03:18a že potřebujete prostě odhadovat nějaký následující vzorky a když se vám ty vzorky podaří
0:03:24dobře odhadnout
0:03:25tak ten váš kodér budeš hrát míjí být ú a vy ho prodáte je za
0:03:30větší peníze protože těm zákazníku mac o uspoří v bitrate e a pořád o řeč
0:03:34bude srozumitelná příklad jedna
0:03:37přiklad dvě studuje té třeba pohybli nějakých akcií na burze a chcete vědět jestli je
0:03:43nějaký vstal s je nějakých stáh
0:03:45mezi časem který je t jet
0:03:48a časem ktery je za den
0:03:50vyža ten vztah příde tell tak budete boha ti protože můžete samozřejmě patřičným způsobem nakupovat
0:03:55nebo prodávat jelo takže taková časová analýza
0:03:58náhodných signálu a hledání vztahu mezi jednotlivými časy nyní jako něco akademického v ale vhodně
0:04:04lidi na světě se kým seriózně zabývá nalov časy jdi vydělává nějaké peníze tak
0:04:10k a sil a z ne na před zepta také k o
0:04:13intuitivně
0:04:15a řekněme
0:04:17jako ú jenom pohledem na signály k
0:04:20cest na ste si že jsme z arif x leaf tom čase nula cela mula
0:04:23nula štyři
0:04:25palm prostě známé hodnotu od náhodného signálu něco vo něm víme
0:04:31a ty k a si položíme otázku tak
0:04:35budeme schopní o tom náhodném signálu něco říct
0:04:39včas e
0:04:40nula celá nula pět je mezi tady těmahle dvě má nějakých stáh
0:04:45ta myslíte
0:04:48dojel l to je docela dobry pozorováni wish když e jeden dole
0:04:52a k je dluhy na ho ze
0:04:54já o
0:04:56dobry k ty k a zkusi mean í v jiný druhý čas
0:05:00led bych třela vyzkoušel čas
0:05:04sorry nula cela nula
0:05:07štyři
0:05:08jedna to znamená čas ktery je hned vedle
0:05:11a bude nějak i stáh ne mole
0:05:16zkuste všichni ho zkuste si v dřív tak když mám tadyhle nějakou hodnotu náhodného signálu
0:05:22tom červeným čase budu něco schopen říct ohodnoť f černým čase
0:05:30kleslo nebo možná jen v f stouplo ale zásadě já bych vlekl že sto moc
0:05:34nezměnilo
0:05:35jo tall ten druhej čas je hodně krátce bo tom červeny jím
0:05:39to co jsem nahrávali je v opravdický i fyzikální systém je to vola vod jak
0:05:44valí z nějakého o true b
0:05:47a ani vod ani vzduch prostě nemůžou kmitat nekonečně rychle
0:05:51poznamená že vtom čase hnedka vedle řeknu hnulo tak ke kovo low na bude asi
0:05:55tak
0:05:55podobny
0:05:57takže u sme tady měli názor že když ten čas bude
0:06:00o kousek dál tak to bude opačný
0:06:03wish ten čas bude blízko tak ture podobný
0:06:06co kdybych se s tím druhým časem s tím černym vzdálil někam sem
0:06:11budem schopni udělat nějaké závěr
0:06:14lo bysme neměl í být o jako jestli jsou to opravdu náhodný signály tak mezičasem
0:06:19tady a někde tady z za deset milisekund už b neměl být v žádny velkej
0:06:25k stáh
0:06:26o atika se to zkusíme ty k a to zkusil prozkoumat
0:06:30u pravdu formálně pomocí nějaké matit matiky a nějakých odhadů a to celý se bude
0:06:36jmenovat korelační funkce
0:06:39nebo korelační koeficienty taky
0:06:42tak se boj ne podívat na to jak jsou ty korelační koeficienty definovany
0:06:46a z začátku upozornil ž do bude že to bude de srozumitelné a nech utne
0:06:52a pak
0:06:53tu možná zkusím trochu skut nit jo
0:06:55dá k
0:06:56budeme my tak zvanou korelační funkci
0:06:59kra vlastně ú dává podobnost
0:07:01mezi hodnotami
0:07:03náhodného signálu v nějakých
0:07:05dvou vy branek čas lech znamená t jedna z o šroubu tady
0:07:09t dvě za šroubu ju
0:07:11někde jinde
0:07:12our se dívat jak to spolu souvisí
0:07:15a tech prosím naprosto teoretická
0:07:18definice
0:07:20dekorelační funkce je následující
0:07:24š vás za valím ta ritou
0:07:26škaredou dlouhou rovnicí
0:07:28tak si možná zopakujeme jak se počítala podle definice střední hodnota
0:07:32pamatujete si to
0:07:34střední hodnota včas at e
0:07:38neříká mech se odhadoval o odhadoval a se samozřejmě takže z mass každé realizace odebrali
0:07:42jednu hodnotu u pak s mies průměrovaly tell tou umíme
0:07:46ale teď jak se počítala
0:07:48opravdu na tvrdou podle definice s funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti kdo si to pamatuje
0:07:55minule sem dary kreslil tak
0:07:57jasně hra o integrál projíždím přes tu pomocnou proměnnou
0:08:02a násobí to vždycky funkcí hustoty rozdělení pravděpodobnosti daném čase integruju to přes všechny možný
0:08:10x vod mi ni ho s nekonečna do nekonečna
0:08:12a vypadne mě s toho střední hodnota
0:08:15tykáme tomu taky očekávání od no ty
0:08:19toho v za do daného vzorku včas at e
0:08:23no a teďka se poďme podívat dek je to s tou korelační funkcí
0:08:27k e tam si řeknu
0:08:28že existuje sou si co se menuje tset dvourozměrná funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti mezičasy to
0:08:35je jedná té dva zach luku si vysvětlíme co to co to znamenal
0:08:41v jevy
0:08:41ta nebude záviset pouze na jedné pomocné proměnné ale na dvou
0:08:47a ja to zase budu násobit v rostě
0:08:49jednou ball jsou proměnnou druhou pohasnou proměnnou a budu to integrovat
0:08:54a jeli blil jelikož sou tam dvě takto musim pointegrovat o moc í r obou
0:08:58dvou
0:08:59tak poďme si dyška chvilku popovídat o tom co je to ta dvourozměrná funkce hustoty
0:09:04rozdělení pravděpodobnost
0:09:07možná poďme začít eště od něčeho od něčeho jednoduššího
0:09:13a to je dvou rozměr na distribuční funkce
0:09:17a teta k i těžký tak se pod neuděláme ještě mentální v live a jen
0:09:20de lape dne se podívat dek deva definovaná ta jednorozměrná distribuční funkce s i z
0:09:25donně do pomatuje
0:09:27do jednorozměrná distribuční funkce f i s t
0:09:31byla definována jako pravděpodobnost
0:09:35že hodnota toho náhodnýho
0:09:38signálů ú byl čas sete
0:09:40bude ven sheen menší nešli k s
0:09:43tak
0:09:47jaks mi odhadovali
0:09:48do si to pamatuje
0:09:51no a máme
0:09:52tisíc šedesát osum realizací
0:09:55při šroubu je s e do budu té třeba těch nula celá nula štyři
0:10:00sekund
0:10:01a chtěl bych tam odhadnout
0:10:03distribuční funkci k to je tudletu jednoduchou jedno rozměr x meto dělali k
0:10:11tak přivolali jsme pana číšníka
0:10:15wheel krev šili černé kal lety a tak dále ten měl v ruce účet
0:10:19a řekli jsme mu ať píše na ten účet čárky zadobře z náležel
0:10:22tak e
0:10:24nastavili jsme někam tu proměnnou x
0:10:27aby ke sme projížděly ty realizace jednu po druhé a dívali jsme se
0:10:31jestli tamda realizaci má hodnotu menší nešiky x nemo větší issue byla v menší
0:10:37tak sme číšníkovi řekl í tak prosím tě
0:10:39napiš tam k čich ní kořene smith i katce k prosím vás napište tam
0:10:43čárku na temu čet l přešli jsme na další ralizaci k je to menšin š
0:10:48x v jo o a pište čárku a tak dál projeli jsme všechny realizace
0:10:54o dostali jsme číslo
0:10:56a pak jsme to číslo potřebovali pře konvertovat
0:11:00na hodnotu distribuční funkce
0:11:02neboli na pravděpodobnostech ne to udělali k
0:11:07máme k počet s neboli count
0:11:09jak ho převede a pravděpodobnost
0:11:12de to hrozně no duchy
0:11:16ku ste si s pominout
0:11:17přesně tak podělím neboli normalizujeme počtem všech ralizaci no
0:11:22takže jestli si
0:11:25to zase torr prošků pamatujeme
0:11:28tak jsme dostali něco jako x
0:11:31a pro ten můj signál konkrétně to vypadalo
0:11:35ták že
0:11:36na distribuční funkce se začala zvedat ně k byl vokolo hodnot mínus nula celá tři
0:11:43should zvedala se do hodnot nula celá tři a saturovala o tom dál a kolik
0:11:49je daji tahleta hodnota distribuční funkce pro syn
0:11:52jedna a proč
0:11:54soap určitě menší n she nula celá tři a sou taky určitě menší než nula
0:11:58celá štyři a než deset šedesát
0:12:01tisíc osumdesát dva a nekonečno
0:12:03lo prostě
0:12:04všechny schovám pocty to hodnoty
0:12:07a tou vlastně vyjadřuju tou letou pravděpodobnosti prostě pravděpodobnost že náhodný signál je menší
0:12:12š
0:12:13šedesát
0:12:14je absolutní určitě
0:12:16a to za pišu číslem jedna
0:12:19takže toto byla distribuční funkce
0:12:22tak
0:12:24teď prosím vás l zkusme e
0:12:28si říct jak to bude ne s tou dvourozměrnou
0:12:33o poďme si zase ukázat
0:12:36tak vypadají ty realizace
0:12:39a lejme tomu
0:12:41čez i ten a vy belu
0:12:43tenleten čas
0:12:45a pat si vyberu mělký druhý čas
0:12:48a budu se snažit
0:12:50hle dát dvourozměrnou
0:12:52distribuční funkci
0:12:55f i x jedná x z dva t jedna t dva aby to bylo je
0:12:58sny doug z o ty té jedná ad té dva rovnou dosadím ne na naše
0:13:01hodnoty
0:13:03nula cela nula šest no takže
0:13:06chci odhadnout a je k tuhletu
0:13:08lo ne tu funkci
0:13:09dvourozměrná
0:13:11distribuční funkce
0:13:12já k myslíte že na to pude
0:13:19na ne pozor e o y in s se vydáváme trošku du jazykově dej
0:13:23a nebo lek i roj informačních technologií nakonec ná fi to že tak tam bude
0:13:27hrozně důležitá spojka která semene a
0:13:30jo takže java zopakuju
0:13:34jak i definice tali tehle t distribučních funkce dvourozměrné je to pravděpodobnost
0:13:41že
0:13:42n náhodný roce s včas e t jedna
0:13:46bude menší nešiď x jedná
0:13:48a
0:13:50to je hrozně důležitý i
0:13:53náhodný proces čas added val
0:13:56je menší nešli k dva
0:14:02můžem mol by tom do psa taky a zároveň o
0:14:06tak
0:14:08zkusme terra jako přít na to
0:14:11ví jak to tak asi budem
0:14:13odhadovat
0:14:14a zaseknu použijeme našeho přítele číšníka
0:14:17který stoji naší stany
0:14:19s prázdným účtem l
0:14:23a nakreslím si rovinou tady bude x i jedna
0:14:26tady bude x dva
0:14:29tak a vy mě vy k a poraď čte jakou mám klást otázku
0:14:33a ty jednotlivé realizace
0:14:40ták
0:14:41co kdyby z nezkusili
0:14:43tak bo let
0:14:44na té rovině
0:14:45tri odpovídá
0:14:47dejme tomu
0:14:49e hodnotě x i jedná se rovná mínus nula celá a jednal
0:14:54a hodnotě i k z dva což mi bylo
0:14:56mínus nula celá dva jo
0:14:59mínus nula celá dva
0:15:01takže chci odhadnout
0:15:04jeden bot
0:15:05v rovině
0:15:06x i jedna x dva
0:15:08chci zjistit pravděpodobnost
0:15:10že je pro ten první čas bude hodnota mýho nad mýho procesu menší dyž mínus
0:15:15nula celá jedna
0:15:16a
0:15:17lo druhý čas bude menší než mínus nula celá dva
0:15:21tak
0:15:21co s to je s formulovat
0:15:23otázku
0:15:24na ty realizace
0:15:29ne
0:15:30ve ne
0:15:31domu pozor tam u si kombinovat vo barva ty časy
0:15:34na to je tam to spojka a která je tam namalovaná tlustě
0:15:37musi platit obojí
0:15:40takže jet real na vrhu následující otázku
0:15:44vezmu si jednu ralizaci
0:15:46když sem včas e nula celá nula štyři
0:15:50menší nejš mínus nula celá jedná
0:15:53a v a
0:15:54včas e nula celá nula šest menší než minus nula celá dva
0:16:00tak si udělám čárku
0:16:02ví tam to platí a ta podmínka platí
0:16:05well
0:16:05teď k projedu
0:16:07všech
0:16:08tísíc šedesát osum realizací mám ten cech
0:16:12popsaný čárka a dick a mi řekněte k jak tali toto převedu na pravděpodobnost že
0:16:18s zase mum enom počet mám kal potřebu vo převést na pravděpodobné
0:16:23takže jak
0:16:26přesně tak jak jaký nakto je hrozně no duchy hook zase vydělím počtem všech ralizaci
0:16:32hry tisíci šedesáti losu
0:16:34ho dobrý tak potřeb posunu do jiných ho bodu třebová
0:16:38co kdybych se posunul do bodu u
0:16:40nula celá jedna
0:16:43nula celá dva
0:16:45no můj bot s které dych k a studuju je pack tady
0:16:51l bude vypadat ho ta lávka
0:16:53no uplně stejně jo
0:16:55prosím tě
0:16:56v jich ní k u napočítej e realizace
0:16:59kde
0:17:00v nula celá nula štyři
0:17:03cen byl menší než nula celá jedna
0:17:05alla
0:17:07dveře čase nula celá nula mule šest sem byl menší nech nula celá dva
0:17:13no stanem k a on pro stanem počet
0:17:16podělí mého zase poštu realizaci jí dostane pravděpodobnost
0:17:19co myslíte jak ta pravděpodobnost bude vypadat v bude většinou menší než ta co z
0:17:23nepočítali prvé
0:17:30bude větší protože ty hodnoty byly větší
0:17:33znamená zákonitě pocty hodnoty nula celá jedna a nula celá dva se schová víc hodnot
0:17:38š se jích schoval o potm minus nula celá jedna a mínus nula celá dva
0:17:42tak ty chtěl se geometrické switche ní
0:17:45neska mank ubrousek
0:17:47dne nesta jen nebul u používat co a od co je kusy oblečeni
0:17:51tak chtěl bych po vás vědět
0:17:53jak bude asi tak ta distribuční funkce dvojrozměrná
0:17:57globálně vypadat
0:17:58o té e
0:18:00jednorozměrné sme si řekli
0:18:03že by měla vypadat nějak tagle že ho začínat v nul potom s tou plát
0:18:08a končit v jedni štve všechny distribuční funkce by měly tagle vypadat
0:18:12tak jak by měla vypadat ta dvourozměrná distribučních funkce
0:18:20tak schválně
0:18:21e ja lesku s zkusim se vazeb trna takovy
0:18:25r na dna štyři
0:18:26základní body x jedna x dva no
0:18:30e jak to bude s se ve v bodem x i jedna si rovná mínus
0:18:35šedesát a i k dva se rovná mínus šedesát
0:18:39nula
0:18:39odpověď e blbost k ho prostě ty náhodný signály nikdy nemají hodnoty
0:18:44který b pod ním i byly schován i
0:18:47to znamená nula takže tady bulle nula
0:18:51i k c jedna
0:18:53rovná se mínus šedesát
0:18:54a i k z dva rovná se šedesát
0:18:59nula o
0:19:01e k to že nula
0:19:03přesně tak protože tam spojka a to znamená pokud jedna odpověď e blbost na to
0:19:07druhá je ne blbost
0:19:08tak ta blbost je silnější a l dýky spojce a
0:19:12tu
0:19:12nebo boss převálcuje takže tak je nula
0:19:16e
0:19:18x z dva se rovná mínus šedesát a x jedna srovná šedesa
0:19:22to stejny zase nula
0:19:23a tečka x jedná se rovná šedesát a jich zla se rovná šedesá o
0:19:27jedna
0:19:28jistý
0:19:29nela určitě budou objevil e hodnoty schovaný
0:19:32potře desát kout takže ta ritou r jedna
0:19:34tak duše do se s začínáme dostávat
0:19:37k tomu jak je to asi vek bude mi tvar
0:19:39ty k up po jo je core cvičení modelování
0:19:42to ta rito bude nula ta je tou je taky nula test vo je taky
0:19:46nula a tady s toho vlastně začne lézt
0:19:49takový útvar
0:19:51který bude nějak stoupat nahoru a to jak bude stoupat nahoru zach folku začnem b
0:19:55důležitý protože budem pro špat tužku derivovat
0:19:58a tady dál push pojede náhorní planin a štamprle je ú
0:20:04do žabovřesk která bude mi to hodnotu jedna no
0:20:08tak sem rád řez ne s pochopili
0:20:12vo u rozměrnou distribuční funkci
0:20:16a teďka lemy nebudem v potřebovat vo rozměrnou distribučních funkci ale budem potřebovat
0:20:21mohu rozměrnou funkci k hustoty rozdělení pravděpodobností
0:20:25jo takže budeme potřebovat
0:20:27p
0:20:28x i jedna x z dva
0:20:30i časy ta můžu za si klidně doplní it
0:20:34protože pracujem pickup raně
0:20:37a ta teoreticky
0:20:39bude definována jak od derivace
0:20:42druhá a ten distribuční funkce
0:20:53podle x i jedna
0:20:55a taky bodle jich z dva takže my z neměli vlastně u byla dvourozměrnou derivaci
0:21:01té e naší dvourozměrné distribuční funkce
0:21:05to není nic jednoduchýho
0:21:07ale jenom také k o
0:21:09zhruba lze jak myslíte že by to jan myslite že by to tak mohlo v
0:21:13jít
0:21:18podle l hle té proměnné by to mělo tady dat nějak i kopeček že protože
0:21:22they mám tech
0:21:24no
0:21:26ta ryby mně to mělo data koje kopeček od zima vlastně tady
0:21:30hran ú
0:21:32vtom to směru by to mě o taky dá s kopeček od že tady mám
0:21:35taky hranu
0:21:36a dohromady mi to mělo data kovy nějak i
0:21:39ob louček kopečku with jeho charakteru ale pozor a aktem k opičko v ty u
0:21:44tvar bude vypadat stol zatím přesně nevím a uvidím no v na co začne by
0:21:49do zničit í tak a tech chce
0:21:51nebylo by nějaká dne byla by nějaká šance jak tu
0:21:55dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti odhadnout přímo
0:22:03u sme si zase vzpomenout
0:22:06jak jsme to dělali
0:22:08e
0:22:09jak jsme to dělali
0:22:11tom předcházejícím
0:22:13případě jan nechci aktualizovat aplikací
0:22:19bylo my sme v jedna d případě
0:22:22měli distribuční funkci
0:22:25řekli jsme že tane i k ste
0:22:28bude derivace ref i k ste
0:22:31d jej x ale to se na mne chtělo dělát
0:22:36takže sme
0:22:37odhadli
0:22:39tu
0:22:40k té i k ste příjmu o si pamatuje jak jsme odhadovali funkci hustoty rozděleni
0:22:47použili jsme i jedno zařízení známé v zemědělství
0:22:54domácím zemědělství
0:22:56chlívek
0:22:57sme použili ja udělali s po uzly jsme chlív kovo u metodu
0:23:01kdy jsme tady tuto osu
0:23:04rozdělili na nějaké intervaly kterým já moc rád říkam chlívky
0:23:11ad co z ne s těmi chlívky dělali
0:23:17a hat
0:23:19co sme dělali s chlívky
0:23:21na odhad
0:23:22punkce hustoty rozdělení
0:23:27tak
0:23:28vybral jsem nějaký chlívek
0:23:30třeba a
0:23:31odch mínus nula celá patnácti do mínus nula celá jedné
0:23:42a to set tým děla o ty
0:23:46r vo
0:23:50ták
0:23:54co sem leccos m s tím chlív cam prováděl
0:24:00přesně vlak pro jeho sem všechny
0:24:03realizace
0:24:04opět sem najal přítele číšníka aulu udělal čárku pokaždé když hodnota realizace padla dodaného chlívku
0:24:12tím sem na konci získal počet neboli count
0:24:15co sem s tím dělal po to
0:24:21udělal jsem ne převod na pravděpodobnost
0:24:23jak
0:24:25slečno
0:24:26prve poradila vy to pořá stejny
0:24:30tím že jsem vydělil počte v realizaci
0:24:32ale pozor tady s m u té funkce ustat ještě neskončily
0:24:36protože sme eště tu pravděpodobnost museli převést na
0:24:39hodnotu u sto ty pravděpodobnosti
0:24:42a já jsem se vás tehdy ptal když mám nějakou hodnotu akci převést na ú
0:24:46sto tu jak to udělán
0:24:50podělili jsme délkou chlívku
0:24:53já o takže tam vlasně byly dvě normalizace
0:24:56první která dělila
0:24:58celkovým počtem a druhá která dělila šířkou chlívku a pak jsem dostal
0:25:04od no tu
0:25:05funkce hustoty pravděpodobnosti a pak jsem mohlo jít na další chlívek alla nanáší chlívek a
0:25:11tak dále a tak dále k
0:25:12a šel to funkci odhadnou celou
0:25:16l takže ta rito to bylo jedna de když sem byl přišroubovaný pouze v jednom
0:25:19jediném čas
0:25:21tetě
0:25:22bych strašně k till
0:25:24študovat
0:25:25dva časy zároveň vyhodnotit
0:25:29dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnost
0:25:34tat
0:25:34v já si jsi lže na to dete dobře
0:25:37uděláme znova chlívky ale k budou by chlívky vypadat
0:25:42tak o mřížka přesně tak chlívky budou du ve rozměr ne
0:25:48takže
0:25:49dejme tomu
0:25:50že definuju chlívek
0:25:53který bude
0:25:54boj o proměnné x i jedna od z mínus nula celá dvě do mínus nula
0:25:59celá jedna
0:26:00a stromě ne x dvě bude vod mínus nula celá dvě no
0:26:03nino s nula celá jedna
0:26:06ne o tak teď k mám tady
0:26:08nakresleny chlívek
0:26:10a řekněte jak guru postupovat
0:26:13a naprosto ste ně mate pravdu jo waldo se při volam
0:26:16přítele číšníka
0:26:18i bude znít otázka
0:26:20patřičná s kinem o nepatřičná ski do tohoto chlívku
0:26:27u ste lis formulovat r málně jako
0:26:29běžnými jazykem česky
0:26:32no tech
0:26:33podívej se na hodnotu
0:26:35tomletom čase
0:26:37jestli
0:26:38náleží intervalů mínus nula celá dva a do mínus nula celá jedna
0:26:44aha
0:26:45podivej se na hodnotu
0:26:46tomletom čase
0:26:48jestli náleží taky intervalů vod means nula celá dva dno means nula celá a jedna
0:26:53a jesliže odpověď na obě otázky byla ano
0:26:56tak si prosím tě udělej na svůj účet čárku
0:27:00jel takže ty k a to vám trity kraj ad sou o vás prát obtěžuju
0:27:04děje pack jak to převedeme na pravděpodobnost
0:27:07zase ta vydělíme počtem realizací ale dick a pozor druhá část otázky i já nechci
0:27:12pravděpodobnost já chci hustotu pravděpodobnosti
0:27:15a s touto budej ad
0:27:18a k tentokrát ta
0:27:21ne dělím délkou ale plochou chlívku vlastně jako tou s tažnou hodnotou takže budu dělit
0:27:26plochou chlívku
0:27:27dobře
0:27:28mám jednu hodnotu nebo jeden štvereček odhadnu t na funkci hustoty rozděleni pravděpodobnost
0:27:37přesně tak a teďka eště je ale poďme patch co ještě pod ním e pilku
0:27:41zabývat jednou věcí
0:27:43zatím zapomeňte na to že sem dělal tu poslední normalizaci to znamená eště nemám po
0:27:47dělený plochou chlívku
0:27:50veď budu jenom vyrábět pravděpodobnosti budu jenom ty count i v jednotlivých chlívečky aách
0:27:57dělit počtem realizaci
0:28:01tyčka prosím vás mně řekněte kolik bude součet
0:28:05hodnot
0:28:06těch pravděpodobností ve všech chlívcích
0:28:10jedna
0:28:11přes je na k o basa pravděpodobnosti
0:28:14součet všech možností
0:28:17musi být jedna
0:28:19tečí
0:28:20ty pravděpodobnosti
0:28:23převedu u
0:28:25na a
0:28:26hodnoty u ú stod pravděpodobnosti
0:28:29to znamená jak u kdybych dostál
0:28:31takovouhle
0:28:32křivku
0:28:36já ho
0:28:38tady si přestavte že to je vytvořen s plošek
0:28:41přeš sou hodnoty těch v jednotlivých chlívku
0:28:44a zkusim tady tento útvar
0:28:47po u integrovat přes obědu jen proměnné i tři jedna p z dva co rost
0:28:51ano
0:28:53kolik
0:28:57jo atika si uvědomte jednu věci já jsem sice abych ty í pravděpodobnosti převedl na
0:29:02hustoty pravděpodobnosti
0:29:04tak jsem vlastně dělil jednotlivými ploškami jednotlive k chlívků
0:29:08no ale když budu integrovat ste gott do těmi plochami zase budu pátky násobit takže
0:29:14bych měl dostat zase jedničku
0:29:16atika sovám s zeptam jiným způsobem
0:29:20co sem tady tímto touto operací vlastně získal
0:29:24tím že jsem
0:29:25na nemec integrál tell derivaci
0:29:28nezískal
0:29:30co sem wait o operaci jí s kleče sem integroval přes jednu proměnnou a přes
0:29:33druhou pro měl
0:29:35x i drog až dnes fyzicky představy k co to je
0:29:41o z r
0:29:42plocha ne
0:29:43obě je to objem ja o
0:29:45takže kdybyste to vych k a vzal if sestavili si že je to nějakej jako
0:29:49lavór
0:29:49a ten lavor o obrátili
0:29:52a něco do něho na pustili
0:29:55tak do toho lavoru napustí té přesně jednotkový obě
0:29:59no toto prosím vás sme viděli
0:30:02i v jednorozměrném případě
0:30:05věděli jsme že u funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
0:30:09integrál p i k ste
0:30:12d x s o musí rovnat jedné
0:30:15a naprosto toto je s platí ji zde dvě d případě zase je to funkce
0:30:19hustoty rozdělení pravděpodobnosti a ta hustot se musí integrovat do jedničky tentokrát
0:30:25samozřejmě přes voba dva
0:30:27rozměry no takže p x jedna i k dva t jedna
0:30:32ve do val
0:30:34d x jedna de x dva
0:30:37se určitě musí rovnat je dne
0:30:41jo o tak e k
0:30:41doufám že ú že nám to trošku jasnější a že se na osvětlil o
0:30:46vy já k
0:30:47taková dvourozměrná funkce hustoty
0:30:50rozdělení pravděpodobnosti vznikla
0:30:52lo díváme se vlastně
0:30:54na společný výskyt nějakých hodnot
0:30:57v jednom
0:30:58ale druhém čase tam signál
0:31:02ták a teď se zkusim nevrátit cilk výpočtu té e r a korelační funkce
0:31:12v relační funkce jest
0:31:15definována ta ji k
0:31:18že
0:31:19r po integruju
0:31:21ražena na před vynásobím tu dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
0:31:27hodnotou x jedna krát i k dva a pak to celé po jen tech du
0:31:31a mě vite hrozně zajímalo
0:31:33wish tady mám tu krásnou plochu e atta toto je dycky totálně začuní by lavici
0:31:37takhle de proměnná x v jedna
0:31:39led i k z dva
0:31:40s nim něj do dokáže peří stack vypadá funkce x jedna krát i k dva
0:31:45jo metricky
0:31:46představit
0:31:48ho tak pozor zas chvilku možna
0:31:52ještě přemýšlejte pak teprv ně to řek at
0:31:58a
0:31:59kdo to kone umí z hlavy a já bych to taky neuměl z v a
0:32:01vy
0:32:02tak si zkusmé představy tak budou vypadat takové obecné trendy vstoje funkci
0:32:06tak e
0:32:08když je x jedna kladné
0:32:10a i k z dvě je taky kladné
0:32:13jako vo hodnotu bude mi tých s v jedna krát x dva
0:32:17plus l tak si v napiš m ta kojil k i plus k o
0:32:21když bude
0:32:22x jedna záporné i zla deky zápor ne kolik bude mít x v jedna krát
0:32:26tygr dva
0:32:28jak to že minus roto řek
0:32:30tak plus
0:32:33když bude jích s jedna chladné a jich z dva zápor ne tak
0:32:36ninou s
0:32:38a to je sto u protějším kvadrantu u taky mino s
0:32:41tak t
0:32:41do si dokáže takovou funci představy k
0:32:46ne kdo vstoje někdy viděli koně a o sedla ného
0:32:50asi většina žel vite že ten kůň í mívá na sobě sedlo když e potřebova
0:32:54vy na něm někdo jel pokud o není náčelník vy ne tu terra ten i
0:32:57zdi zásadně besedu a
0:32:58tak e
0:33:00si dokážete zkusme pře stavy takovou funkci
0:33:03která pude tady nahoru
0:33:05atari
0:33:07a je půjde dolů
0:33:10e o
0:33:11opravdu se tam u říká sedlová funkce se sedl fun šinu
0:33:16a tá ve dvě d
0:33:18u pravdu
0:33:20u dáva nebo u má na sobě hodnoty x v jedna krát x dva takže
0:33:25kladný chladný zápor mi tá koruny
0:33:29no takže zkusme ve prostě sip drže filko u hlavě jak terry ta sedlová funkce
0:33:34bude vypadat
0:33:35a poďme se tech podívat na nějaké příkládky ktere sem tady pro vás nachystal
0:33:40s těch mých
0:33:42náhodných signálu tadle sme si všechna řekli pak se to ještě řeknem formalizovaně ho
0:33:47tak
0:33:49vzal jsem svých tísíc šedesát osum realizací
0:33:53první čas sem přišrouboval domo tohle případy z rabu mám vzorky ale telete uplně no
0:33:59takže první vzorek nultý
0:34:03a tečce mám tady vyrobil krásn obrázky pro
0:34:06druhý čas
0:34:08který je
0:34:09nultý vzorek první vzorek
0:34:11páty vzorek
0:34:12a je dal
0:34:14a k
0:34:16pro dne se podívat na obrazy k číslo jedna
0:34:19znamená e
0:34:21proměnná x jedna
0:34:23valí pro nultý vzorek
0:34:25a proměnná x z dva
0:34:28valí taky pro nultý vzorek
0:34:31a zistím kdy still sem že vo
0:34:34funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti dvou rozměr na
0:34:37má tvar a tak o vedle přímky do bleu no a kočáry
0:34:41jak je ta je tohleto možný
0:34:45chtěl opakuju nebo e
0:34:48co sem vlastně teďka
0:34:53co se vlasně patch studoval
0:34:57rovni čas sem přišrouboval sem
0:35:01a druhý čela s sem přišrouboval taky sem
0:35:05o to znamená ve v že v ve veškerých otázkách
0:35:08rysem si kladl tady na nějaký chlívky
0:35:11sem se ptal
0:35:14prosím vás pane číšníku napiš to čárku
0:35:18jestliže
0:35:19hodnota vtom to čase
0:35:22leží f intervalu mínus nula celá dva mýho z nula celá a jednal
0:35:26a zároveň i
0:35:27od no ta
0:35:29vtom samem čase terry uplně tá samá hodnot ad ten samej vzorek leží fin trvalou
0:35:34mínus nula celá dva mínus nula celá jedn no se back tomle štve dečku
0:35:40tam asi
0:35:41tam to a samas něco bude že lo protože vlasně pořád se koukam na tu
0:35:45samou hodnotu
0:35:47to znamená zřejmě to bude tákže null se jích s jedna to bude ležet z
0:35:50nějakým intervalu a na ose i z dva to bude ležet tom sami inter vo
0:35:55no znamená na tom vobrázku ktery dostanu
0:36:02to najdu
0:36:03ná diagonále a otázka e typu
0:36:07prosím vás podivejte se
0:36:09kdy na kdy jiná ose x jednal ležím k intervalu v nula celá jednáš nula
0:36:14celá dva
0:36:16a přitom na ose i v z dvě přen jede okolo nuly nemá smysl pro
0:36:20z ženam do nikdy nebude no to je ta samá hodnot a ta samo a
0:36:23hodnota se nemůže nějak
0:36:25pro zdvoj ten dobu
0:36:27l takže pro du
0:36:28tenleten
0:36:31pro tuhletu kombinaci časů nula a nula bych se kouká vlastně pořád na ty sami
0:36:36hodnoty
0:36:37dostalo takou pěknou diagonal tak
0:36:39tyč se bodné podívat jak je definovaná ta
0:36:44korelační funkce
0:36:45mám násobit
0:36:47tento obrázek schu musí x jedna krát k x dva
0:36:52alan to celý pointegrovat
0:36:54takže
0:37:00draw syn tetě no hodnoty
0:37:02znamínka
0:37:03dobře n dokážu do roviny nakreslit sedlovou funkci je to ste na s sorry
0:37:08tak plus
0:37:10plus mínus
0:37:12mínus
0:37:21kolik bude integrál když víme že hodnoty
0:37:24tohoto kopečku
0:37:26sou
0:37:29sou kladný
0:37:34lo pozor nula ne protože tady budu kladný hodnoty násobit kladnej a
0:37:38a boru chladný násobit a kiss kladnej a
0:37:40když to všechno opoj integruju je r v držíme se soudů voně jakých numerický hodnotách
0:37:46kolik to v d
0:37:47numericky to skutečně nevíme
0:37:50ale prostě vide
0:37:51hodně
0:37:52a kladně
0:37:53nový de kladná hodnota
0:37:55ve leak a
0:37:56takže napíše ve lýka
0:38:00kladna
0:38:03hodnota
0:38:07fájn a
0:38:09e jak to bude
0:38:11pro další případ
0:38:13kdy studuju no u tý vzorek
0:38:16a dívám se vedle toho na první vzorek
0:38:20a pozor pojme si napřed popovídat vo tom ho vo tam obláčku ktery jsme tam
0:38:24dostaly
0:38:25pen obláček na vlastně pravý
0:38:28já máme vtom prvním čas o je nějakou hodnot ú
0:38:32a když je ta hodnota kladná
0:38:35tak je velice pravděpodobný že vtom druhým čase
0:38:38u ne taky hladu kladná hodnota o
0:38:40intuitivně už ujme proč protože sou ty dva časy hnedka vedle sebe a víme že
0:38:45se tam ten hodný signál moc nemění
0:38:47když budou mít v jednom čase zápornou hodnotu také velice pravděpodobný že druhým čase bude
0:38:54taky záporná hodnota
0:38:56jo
0:38:56ale ty hodnoty nebudou úplně stejný
0:38:59samozřejmě protože se za ten jeden vzorek ten náhodnej signál změnit od že nedostanu takovouhle
0:39:04diagonálu ale dostanu něco rozmazaný
0:39:07a jak to bude vypadat
0:39:09když budu násobit funkcí
0:39:12x jedna x dva kladný hodnoty kladný
0:39:15záporný a pod bude integrovat kolik win de
0:39:21mineš předchozí proč
0:39:27vide mean š předchozí protože tady mi top je hodnoty stáhnou je do zápor u
0:39:33a tady taky na zápor u
0:39:38snadné
0:39:41a
0:39:44celková hodnota
0:39:46bude kolik
0:39:49ne nula to nebude pozor
0:39:52bude to kladná hodnota protože stejně tali ty v ty kladným převažujou
0:39:56ale menši nech ta před tím
0:39:58no takže
0:39:59platná menší
0:40:06ták jak tou bude tomle tam případě
0:40:14kdy máme první času nule
0:40:16a další čas pěti vzorcích
0:40:20můžu něco říc když znám hodnotu vzorku u v nule může je co říc v
0:40:24o hodnotě vzorku
0:40:26včas e pět vzorku
0:40:28e u nemám šanci jo prostě je tali oblak
0:40:31netuším
0:40:32takže
0:40:33jak to vide numerických dyž bulu násobit s kladnýma kladným a záporným a zápor name
0:40:37a
0:40:38za k
0:40:39v si představíte že ty kladný hodnoty sedla
0:40:42se tak zrubal k vy rovna jistým o záporným a hodnota a sedla
0:40:45a pro stanu nulu nebo něco jako nulu
0:40:50tak a jak je to dál e
0:40:53jednom čase v druhym čase
0:40:57že sto otočí to znamená pokor mám první čas nula a druhý čas jedenáct vzorků
0:41:02tak tam naopak když v nul ty čase bude něco kladný jiho tak můžu očekávat
0:41:06že v jedenác tým z orku to bude záporné
0:41:09a naopak
0:41:10jak byste tomu tady řekli slovně
0:41:13bude to podobnost
0:41:15vzorků vnou tým a v jedenác tým čas n vo co to bude
0:41:19jak tomu řekl třebová protí podobu proti podobnost ne
0:41:22záporná koro vace proti podobnost
0:41:25a ta goniometrická tell ství jak set ale burl bude tam z souvislost
0:41:30ale u pač null
0:41:33jo a numericky je jasny že když tady máte plus i
0:41:36pery mínusy integrujete
0:41:39tak dostaneme zápornou hodnotu
0:41:48ták
0:41:51jak vypadal nejty do je numericky hodnot je když jsem je spočítal
0:41:56jsem e z integroval vek to vypadalo něco jako my nula celá á nula jedno
0:42:00osum
0:42:02na ten rozsah numerické sel opravu nedívej té ho to jestli je to nula jedna
0:42:06osum u sou nebo sto padesát ste celkem jedno
0:42:09ta rysem dostalo trošku me rito below pravdu s koru nula
0:42:13atari tablo nějakých mínus nula cela nula sto třicet tři
0:42:17takže opravdu mi to potvrdilo to co sme odhadovali
0:42:22poznamená že
0:42:24oku při posunutí nula v vzorků
0:42:26je tam samozřejmě absolutní závislost
0:42:29mezi
0:42:30mezi zorka a protože je to pořád n sami
0:42:33při posunutí vo jeden vzorek je tam podobnost
0:42:36ta hodnota se
0:42:37moc nezmění
0:42:39při posunuti v opět vzorků
0:42:41ne už urych z vůbec nic
0:42:43a při posunuti vo jedenást vzorku je tam proti
0:42:47proti závislost
0:42:49tak v dá ne přestávku že ho sem zjistit will sil mez obry nahání a
0:42:53doufám že ne vyhořel konferenční hotel full a moci nové se takové
0:43:03tak poďme podle prosím pomaličku pokračovat pomalu se usaď čte lid ně pokračujte vězení ja
0:43:09pití
0:43:10to mně nevadí
0:43:12pře že vykování relativně slabý zvuk
0:43:19olomouc hlásí klid si když
0:43:21shaw vám s olomouce volaj z amerického číslá tak fa s na nějak trošku
0:43:26a pro už í
0:43:31ták pod mass i zkusit e nejenom napsat
0:43:36jak sme si říkali že budem odhadovat dvourozměrnou funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
0:43:41tak k bit otřela mohlo vypadat formálně
0:43:44formálně dobo je vypadat a k že s zdra definujeme
0:43:47nějaké chlívky ktere mě jakým způsobem označím střelách chtí jel
0:43:53a v
0:43:54bo tome našeho pan u číšníka
0:43:56přepíšeme formálně za vy tímto způsobem znamená budeme sumovat s přes e všechny realizace
0:44:03a budeme počíta d jedničku u
0:44:06pokud
0:44:07ty hodnoty
0:44:08čase jedna a včas e dvě fa dnou do našeho chlívku
0:44:12nebudeme psát nic jiná k
0:44:14toto všechno po sumuje pře ze všech ne realizace
0:44:17a do na chodem realizací jak k to ji vaše kole víně
0:44:20ně poradila a pak to deště poradíme zase podle rady vaše podělíme podle vaše ho
0:44:26rádi ku
0:44:27podělíme podle rady vašeho kolegy strašných r plochou leaf ku na o to že tagle
0:44:33by to bylo za psa ne formally
0:44:36tak obrázky a výsledek sme si
0:44:39ukázali
0:44:42a
0:44:43já bych teti je chtěl
0:44:48upřít vaši pozornost k tomuto
0:44:50obrázku
0:44:52kdy mám vlastně
0:44:55fixovaný
0:44:57první čas na nulu
0:45:00a ten druhý čas
0:45:03nechám probíhat
0:45:04od nuly do štyryceti vzorku
0:45:08no mám to schválně takhle odsunuté dolu z nějak z s jednoho důvodu ktery mám
0:45:11za kulku osvětlím takže tady vidíte že korelace
0:45:14maximální samozřejmě stejný vzorek ze stejným se už icky maximálně vztažen e
0:45:21pak sou si podobné míň podobné mým podobne
0:45:25vůbec podobne
0:45:27pro lo nějakých pět nebo šest z orku na není bod obnoví žádna
0:45:32pak se dostáváme do proti korelace lip protí podobnosti
0:45:37někdy vokolo
0:45:38jedenácti dvanácti vzorku je maximální proti korelace
0:45:42a pak se budeme zase vracet splátky
0:45:45a tagle bychom mohli parker za cyklovat a jak si myslíte že bit arita křivka
0:45:50měla vypadat pro all na delší vzdálenost řev a kdybych tady
0:45:54udělal vzdálenost s stou vzorku
0:45:56kolik my si tak že by ta mělo být
0:46:00měla mělo by to jí do nuly protože
0:46:02pokud l je ten signál skutečně nálad dny
0:46:06tak by ta podobnost
0:46:08měla postupně vyprchá what
0:46:11tak
0:46:12a ty se vás
0:46:13s o ptám na další věc e sem ze tady vtom s prvním čase přišrouboval
0:46:18do vzorku
0:46:18nula
0:46:20a ten druhý časem vary jo val lod nuly do štyři cívky
0:46:25zkuste mi říct
0:46:26jaksi myslite že to dopadne
0:46:29když ten první čas nastavíme do vzorku sto
0:46:39tak když ten první čas nastavím r o vzorku sto
0:46:43a druhý část budeme vary jo what
0:46:46odpo stovky
0:46:48sto jedna a tak dál až do sto štyryceti
0:46:51co mysli to že
0:46:53a k zhruba dostanem
0:46:56bude to hodně podobny i přesně takt ega vám tých k a
0:46:59odkryje ho to co sem v před vámi zatím tajil
0:47:03a to druhou část s tohoto obrázku
0:47:07a tohle je skutečný odhad krych sem sedl přišrouboval do troš s tvýho vzorku
0:47:12a projížděl vzorky sto jedna bla vládla a šek hash sto štyřice
0:47:18vidite že jsem dostal něco velice podobné
0:47:21s čehož l
0:47:23nám ne k si začíná vyplývat
0:47:26že k u běžných
0:47:28náhodných signálů o za chylku jim dáme nějakou nálepku jak se tak si říkal
0:47:34tak ty vztahy mezi jednotlivými časy je nebudou ani tak záviset na konkrétní absolutní poloze
0:47:39fi dvou časů ale na čem
0:47:42ale na vzdálenosti a u dyž si prostě udělám
0:47:44jejich rozdíl
0:47:46ktery je tady jo statně máte
0:47:49vy ploten o ty dycky null se x
0:47:53ta dostávám prakticky to sami
0:47:57ták
0:47:58null tím se dostáváme okru check dál
0:48:02tak zvaným
0:48:03stacionárním náhodným procesu
0:48:07na u když to řeknu lidově tak chování stacionárního náhodného procesu se nemění včas
0:48:13kování o prosím vás pozor e kone nemůže ve říc že hodnoty vzorku se nemění
0:48:18včas e nebo hodnoty signál to je byla blbost o vybili prostě konstanty do bysme
0:48:23byly někde uplně jinde
0:48:25takže e
0:48:27ty veličiny
0:48:29a šel jaké parametry ktere sme tady doposud zkoumali
0:48:33tak nebudou záviset aktuálním téčku
0:48:36pro spojitý a nebo n u ku pro diskrétní
0:48:40ale budou konstantní dlou prostě pořá ste je ne oči já vás poprosím abyste toho
0:48:44nechali jo děkuji
0:48:47takže nebude časově závislá distribuční funkce
0:48:52bude jenom jedna distribuční funkce
0:48:54nebudeš a sově závislá
0:48:56půl se hustoty rozdělení pravděpodobnosti ale bude
0:49:00jenom jedna jediná
0:49:02nebude časově závislá střední hodnota ale bude to mít enom v jednu střední hodnotu
0:49:07totéž pro rozptyl totéž pro směrodatnou odchylku
0:49:11which k a pozor f to bude s tou dvourozměrnou funkcí hustoty rozdělení pravděpodobnosti
0:49:17zatím jo máme závislou na absolutní poloze toho prvního času v a toho druhýho času
0:49:22takhle ta nebude
0:49:24bude je stačit když to necháme záviset ná ta u
0:49:29soše vlastně jich rozdíl o
0:49:30do o takže
0:49:32můžeme říct ne cháme to záviset na ta u co šel té dva mínus t
0:49:37jedna
0:49:39a to bude stačit
0:49:40tím pádem taky autokorelační funkce
0:49:43nebude záviset s na tihle těch dvou čase
0:49:46znamená
0:49:47nebudou muset vyrábět z dvourozměrnou chválabohu
0:49:51ale bude záviset enom na jednom
0:49:54časovým rozdílu mezi těma nema čas
0:49:58to sami v bleděmodrým
0:50:00pro diskrétní náhodné signály akorá si tam mužova přepsat všude téčko za n koral to
0:50:05znamená počty vzorků
0:50:08místo
0:50:08okra vždycky
0:50:12tak
0:50:13zase vám položím
0:50:15takovou rock o otázku hloubal vo u
0:50:21myslite si že běžný
0:50:23na hodny procesy kone kolem nás to znamená třeba
0:50:26video řeč pohyb kurzů na burze
0:50:31hladin řeky
0:50:32řece z v radce
0:50:35že sou stacionární
0:50:40jo o
0:50:41a jak dlouho tak asi
0:50:45velmi krátko row přesně tak o takže ve videu o
0:50:49možná nějakou s racionalitu reko zistí ten apart frame mech
0:50:52řečí je ta dokonce i dany v nějakých standard e k že tam ú se
0:50:56pokládá za stacionárnímu se k dvacet milisekund
0:50:59během dvaceti milisekund reko se modlím aby se poloha těch našich mluvidel tak nějak moc
0:51:04nezměnila aby ten výsledný signál byl pořa tak nějak zhruba podobně se chovající aby se
0:51:09z něho dalo něco odhadnout přes dvacet milisekund s tou že špatn i
0:51:14no a j na burze
0:51:16tam si neodvažuju tvrdit co je perioda stacionáři ty
0:51:20a l je kdyby to bylo stacionární pack by všichní pořád strašně vydělávali
0:51:25o protože by v samozřejmě jako odhadli si parametry ja pat dělali prod víš ní
0:51:30modely takže tu muž možná bude fungovat filko v ale jinak je burza l sets
0:51:35akra nestacionární na hodny proce
0:51:40zná že ji no samozřejmě ale algoritmický trade a in jo gott cely vědní obor
0:51:44hill
0:51:49sim tak
0:51:50můžete se zeptat pana janečka té e takový chudý člověk s prahy ten má celou
0:51:55firmou null algoritmického bchodování a pokud win tak má ji přednášky na matematickofyzikální k o
0:52:02kontě na karl ovce v možna že budej něco na videu
0:52:05tak se podělit
0:52:06ták
0:52:07e dobře takže budeme připraveni na to že jako v reálnem životě máme velmi nestacionární
0:52:12signály
0:52:14ale
0:52:16snažíme se na ně kouk areg ona stacionární protože zničí minim neumyl pracovat
0:52:20ale
0:52:22za stacionární je voda na dycky moc pokládat jenam chviličku a potom hnedka bude muset
0:52:27vyrobit nový odhady a ano v parametry aby abys no vůbec něco dokázali
0:52:33ták
0:52:34e
0:52:37jo š těch tůma jemu signálu tečení vody
0:52:41dyž vás tím zase oblaží mapu s ti mám ho
0:52:45ježiš í
0:52:57si tezi se tady ten ta signálu je
0:53:00stacionární
0:53:02celkem je jo a z viděli jsme už duke a ste stacionáři ty tight teto
0:53:07přednášce
0:53:09a je i a její alt pilo protože já jsem se tady snažil
0:53:13třeba vykreslovat to je distribuční funkce
0:53:16které sem
0:53:18které jsem spočítal pro několik různých vzorků do signál aby lida k zhruba stejne
0:53:24punkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti sem odhadl tak i pro několik různých vzorků
0:53:29atari dá musit do hodně při víra to či ale sou zhruba stejne
0:53:33pak se ne se pokoušel vyrobit odhady
0:53:36střední hodnoty
0:53:38pro všechny možné časy s těch dvaceti milisekund
0:53:42atari musite hrozně zavřít oči ale hlavně se podívat dna dynamiku los y
0:53:47kraj denně jaký krát deset na means třetí ve že tady toto bude považovat za
0:53:51stejne
0:53:53a u s u těch si směrodatných odchylek
0:53:57muset zavřít uplně obě ho či já ještě si je nechat o ovázat
0:54:01a říci ž tali to máte k i zhruba pořá stejnou hodnotu
0:54:05takže stacionární
0:54:06další důkaz s racionality
0:54:10byly tady tylety dvě křivky které sem vyrobil
0:54:13jo o uvědomíme si že jsem dary byl usazen i
0:54:17včas e nula a druhý časů
0:54:20nechal mění vod nuly do štyryceti
0:54:22tady to bylo včas s to a druhy nechá mění po stovky
0:54:26kdo sto štyřiceti a křiv k vypadaly zhruba z voba stejně
0:54:30takže zřejmě bude platit
0:54:32to že jsem už o vykašlat na o absolutní polohy
0:54:36dvou vzorků a že to můžu nahradit jenom jedinou hodnotou
0:54:40která bude je jejích
0:54:42k vás e rovna n dva
0:54:46takže tohle je
0:54:47kovy lehký úvod do stacionáři ty
0:54:51ták
0:54:54lehký úvod do tak zvané r body city
0:54:59zkusíme si
0:55:02o m note
0:55:03že sme tady vlastně pořád dělali nějaké souborové odhady
0:55:08souborový or a dne znamená ž tančíte z v javorník u ram o je se
0:55:12tak o čem takovém ale že máte vlastně soubor realizací
0:55:17k realizace řízne té for či ten čase
0:55:20a přes hodnoty vtom to čase děláte na k odhady
0:55:24to je docela nepříjemné že ho protože většinou nemáme ten komfort aby na mě kdo
0:55:28dál deset tisíc realizaci něčeho
0:55:30někdo nám prostě pustí ku signálu
0:55:33řekne tali tomář
0:55:35a teď mi s toho něco
0:55:37odhadni
0:55:39pak mohl e případě nás staví
0:55:41do tak zvany za tak z vane pozice kde bude o muset věřit
0:55:45že ten náhodný signály takzvaní ergodický co to znamená a ergo dycky znamená to že
0:55:50můžeme odhady
0:55:52provést jenom z jedné jediné realizace
0:55:55až dary tyhle ty odhady budou rovny
0:55:59nebo aspoň se budou blížit ty souborovým odhadu
0:56:03tak připravil sem mám tady
0:56:05takovou ukázku
0:56:08e
0:56:08oba dva ty
0:56:11fugou případech sou to stacionární náhodné signály
0:56:16ale poprvé se jedná o
0:56:18ergodické
0:56:19a podruhé od ne ergodické
0:56:22tak po ní nech velkou hloubat s
0:56:25jestli bychom tu
0:56:26ergo dycky tu
0:56:28poznali
0:56:30na střední hodnotě
0:56:34co to znamená střední hodnota
0:56:36spočítaná z jednoho časového průběhu znamená že prostě posčítám všechny hodnoty
0:56:42podělím je počtem vzorku včas e
0:56:44a dostanu s toho středního mato případně pokud bych sem a to koukal jakou na
0:56:49lán
0:56:50spoj týral mě signál o tak prostě
0:56:53po u integruju
0:56:55podle času
0:56:56podělím to trváním
0:56:58ares tam středního no to znamená stohu modrýho bych dostal středního no to někde y
0:57:03na moul e
0:57:04s červenýho vás i taky na nule
0:57:06a ze zeleny ho
0:57:08a deka nevime si v
0:57:11i je h divit zelená bar
0:57:13sem nikdy dne vo u
0:57:16tak r ostanu taky na nule a s čím to mám srovnávat tech tyhlety časově
0:57:20získaných střední hodnoty
0:57:23abych prokázal že b vopravdu v ergo dycky
0:57:33toto sou časové střední hodnoty kde sem dycky vzal jenom signál jedné barvy
0:57:37a udělal s u střední hodnotu
0:57:40co sme they dělali dotek
0:57:42souborové odhady
0:57:44tak ně řekněte jak bych s tohodle
0:57:46v skal souborové odhady střední hodnoty
0:57:51hoho ho
0:57:54ne u
0:57:57no tak musim se dycky při šroubová doučit ho času de
0:58:01je kam se fixovat třeba soba tady
0:58:05pary mám tři hodnoty
0:58:08od not jednotlivých ralizaci
0:58:10a ty í bych měl s průměrovat poznáme na měl bych dostat střední hodnotou pro
0:58:16každý jednotlivý část
0:58:18no a budu doufat zepta střední hodnota pro tažný jednotlivý čas víde zhruba nula respektive
0:58:24se to bude ta je kolen té nuly nějak
0:58:26šimr doly
0:58:28ve velmi učené slovo
0:58:30a ta konec prohlásím
0:58:32že tam odra
0:58:34zelena a červená střední hodnota které byly získány s časových průběhu
0:58:39cep tak nějak zhruba rovnají všem těm hodnotám které získám
0:58:45souborovými hod hady jednotlivých čase
0:58:48o takže tady
0:58:51přibližně
0:58:52rovno
0:58:55tak teka jsem podle podívat na ten druhý
0:58:58příklad
0:58:59řekněte mi kolik bude si tak
0:59:01střední hodnota získaná s modrého signálu
0:59:07v jedna celá dvacet pět zrubal u
0:59:12ze zeleny ho
0:59:18nula celá třicet
0:59:21a s červenýho
0:59:25pat nějak z roba mínus v jedna
0:59:27a jakýsi myslite že budou
0:59:29souborové a odhady
0:59:31přední od no
0:59:38no lan tady bych řekl žil ty souborové hod hady budou něco jako
0:59:47ne jeden se n l ho kolo nula celá a třiceti druhýho kolo dna cela
0:59:51dvaceti pěti třeti okolo mínus je dne
0:59:54tak by to byl od možná něco jako nula celá štyři že
0:59:58takže řekněme že ta rito bude nula celá štyři
1:00:01něco u mezi
1:00:03takže ty
1:00:05časové tech
1:00:06pardon souborového rádi pro jednotlivé časy do budou pohybovat r i někde vokolo a celá
1:00:11sty ski
1:00:13ná tečí uvědomte že
1:00:17ten na
1:00:19ty
1:00:21sou bodové odhady pro jednotlivé časy se nemění
1:00:24znamená bych tady ho tomhle signálu klidně mohl tvrdit že stacionární l
1:00:28a l
1:00:30sou zásadně odlišné a od čehokoliv co sem spočítalo z jednotlivých realizací
1:00:35znamenat tato v je se rozhodně
1:00:37nebude
1:00:39r gordická
1:00:41o prostě teď časový odhady nefungují protože je každá river realizace jí na
1:00:48podm eště možná bo kousek zpátky
1:00:52nahoře mám příklad
1:00:54stacionárního a jak jsme tečku s teď už viděli taký ergodické ho náhodného procesu
1:01:00a tady dole nestacionární
1:01:02sid je že bych tu
1:01:03nestacionární tu poznal na střední hodnotě
1:01:07kdybych si udělal
1:01:09zase časového odhady střední hodnoty po je pardon nede souborového rady střední hod na ty
1:01:15pod ne to zkusit l souborové odhady ji střední hodnoty
1:01:19pro všechny časy
1:01:22by vyšly ták měl alt
1:01:24okolo
1:01:26nuly
1:01:27tak tam bych to tram o z nepoznal
1:01:30tak na čem bych to poznal
1:01:34asi bych to poznal na rozptylu
1:01:36jo kdy bych udělal
1:01:38odhady rozptylu
1:01:40tak tady dostanu nějaký velký rozptyl i pro tyto časy
1:01:43ale postupně
1:01:45postupně je fi rozto vy budou zde chat od do velmi malých hodnot
1:01:50a teď už nemužu říc že ty rozptyly pro všechny časy jsou stejne
1:01:54takže tady
1:01:55tato záležitost bude rozhodně nestacionární
1:02:02dobře
1:02:04fa jen když teda budu mít s ergodický náhodný signál
1:02:09a nebo aspoň bundou fudge ergodický protože mě nic jiného nezbývá ne viset smět ale
1:02:14to je skutečně většinou tak já prostě dostanu něco a mum s tím udělat nějakou
1:02:18práci mých domě řád ne další realizace nedá takže lekl o co mě jiného zbývá
1:02:23žel než dělat časového hady
1:02:25ták tak vtom to případě sem časové odhady
1:02:29dělá jí
1:02:31přes tu jednu jedinou realizaci
1:02:33a budeme vlastně sumovat přes čas
1:02:36no takže jak to bude se střední hodnotou
1:02:39když že trvání signálu velké tell
1:02:42tak prostě po integruju hodnoty
1:02:45přeze všechny časy podělím téčkem
1:02:48když je náhodný signál diskrétní ve k toto si znáte že lo tep o sme
1:02:53n průměr
1:02:54s průměry jo od no ty všech vzorku
1:02:58když e budu dělat časový jód hat
1:03:02rozptylu
1:03:04tak si signál ústředním
1:03:05to znamená odečtu
1:03:07odhadnutou střední hodnotu
1:03:10po integruju hodnotu tohoto signálu na druhou
1:03:14zase poděli délkou v dostanu rozptyl
1:03:17směrodatná odchylka je odmocnina z o rozptylu
1:03:20když
1:03:22diskrétní náhodný signál
1:03:24no tak udělam vlastně to same akorá sta mi stoj integrálu bude operátor
1:03:29operátor osum i
1:03:31well takže ta rito to si mysim že umíme
1:03:33a že tohle jakou ste možná někde a jí viděli ja
1:03:36odpovídá to tomu co se šlo věku či někde na střední škole
1:03:39prostě beru si jednotlive body
1:03:42a z nich
1:03:44z je dne jediné realizace
1:03:47a z nich ně sou rádu
1:03:49ták jak to bude s těm s tou korelační funkcí prosil á
1:03:55jak myslite že to
1:03:58je sto do bude běhat
1:04:00abych odhadnu lo
1:04:02jestli se ten náhodný signál vrastně
1:04:06u dobá sám sobě na horizontu několika sekund nemo několika vzorku
1:04:14ták
1:04:16zkusme s je tečou dělat
1:04:20zase takové cvičeni s papírem
1:04:37pták
1:04:38představme se že máme jenom jednu realizaci
1:04:43náhodného signálu
1:04:46která vypadá třeba ně na takhle
1:04:49no to je něco podobného jak tomu je voda
1:04:53a mám zjistit
1:04:57jak vypadá a
1:04:59jeho
1:05:03jeho korelační funkce
1:05:05n r tall to ta u znamená
1:05:08když se posunu
1:05:10o nějaký čas
1:05:12a nebu nebo
1:05:16ale jelo tech tích they sem do namaloval k o spojí t tak to bude
1:05:18r ta u takže co byste mě radili jak bych tu tak
1:05:22mohlo udělat
1:05:23řádný rial jený realizace nemám bys pozice to znamená
1:05:27že bych si ta r to tetě odhadoval nějak a dvourozměrné funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti
1:05:33přeze všechny realizace to nehrozí
1:05:36a jo v jednu
1:05:41tak
1:05:43do s alane se tady vlastně
1:05:46kly zkoumání
1:05:47k relace
1:05:49jenom z jednoho průběhu sign tak
1:05:51já v a
1:05:53zkusím
1:05:54data kovy návrh
1:05:57a tvrdne se podívat act o
1:05:59do pro b a tak e
1:06:01asi ten
1:06:02signál o kopíruju
1:06:06zase omlouvam do nebude moct přesná l ale ta rysem teď vytvořil
1:06:10uplně přesnou kopy toho původního signálu
1:06:14a co myslite že teď buly dělat
1:06:18budem v budu je posunovat o znamená udělam s i svůj od o obvyklý trik
1:06:22k s trhání
1:06:25a posouváním
1:06:27ale teď pozor prosím s věž dyž jsme se tady zabývali konvolucí
1:06:35tak se dělo co
1:06:37tak jako první věc sem samozřejmě dna si v jeden s těch se jí null
1:06:40oppid nulu a otočil
1:06:42pozor tady ne
1:06:44wish při počítam korelaci s tak musím časový průběh toho signálu nechat na pokoji
1:06:50a pěkně ho takhle
1:06:52sesadit vlastně se sebou samým
1:06:54a počít
1:06:56to co budo počítat teďka
1:06:58tak odpovídá r
1:07:01r co
1:07:03r nula přesně doug protože za není žádné časové posunuti to znamená
1:07:07úlu počítat r nulu
1:07:09a uruku to počítat jako integrál
1:07:13e
1:07:14od nuly ji do té tedy přes celé trvání signálu
1:07:18x t krátký k s
1:07:21t plus nula dete
1:07:25tak by bylo jedna lomeno t e
1:07:27do znamená tech plus nula nemá cenu abych opakoval
1:07:31takže vlastně teme signál násobím some se sebou
1:07:36a pak to po v integruju pře zcela jeho trvání
1:07:38takže dostávám něco jako
1:07:41v jednom lomena té e integrál k x na druhou t e
1:07:46dete vod nuly do trval ní si mall
1:07:49jestli pat sme taji tohle ten vzoreček push někde neviděli
1:07:52je to výkon přesně tak
1:07:54takže prosím
1:07:56nultý
1:07:58nebo
1:07:59od nota korelačních funkce
1:08:01pro nulové posunutí
1:08:03je skutečně rovna býk ono
1:08:05pro u signálu
1:08:08na ták l
1:08:11co dyž budu chtít
1:08:15to grif budu chtít ener
1:08:19které
1:08:22které nebude nula
1:08:23to již budu chtít e r třebá pět
1:08:29nebo
1:08:30když no to měli v milisekundách
1:08:32tady by dejme do pět
1:08:35no ji se com přepokládám že cely můj signál trvá dvacet milisekund
1:08:38co vám uděla s teď
1:08:41posunu
1:08:43násobím
1:08:44integruju no takže
1:08:46jeden s těch signálu
1:08:48bych měl posunout
1:08:51jedna
1:08:52nula a štve
1:08:54i k ste krát e k ste plus
1:08:57nula celá v a
1:08:59nula pět
1:09:01znamená že o mum posunout kam
1:09:07když e tam to je plus nula celá lan nula pět a ten show pac
1:09:10i jeden horní jel kamo vám posunu
1:09:13doleva přesně také lopt po pět misek u sem k a
1:09:17ponásobím
1:09:20všechno
1:09:21při integruju a dostanu ne jakou hod mě jako hodnotu
1:09:25tak a teďka v u vás po prosím o chylku pozornosti
1:09:30e
1:09:31vtom to případě když že posunuti nula
1:09:35tak asi dostanu maximální hodnotu chtěl roto že na sobě sedí stejný hodnoty znamená kladný
1:09:41hodnoty zela osoby s kladné jim a záporný se záporné jim a obojí mně dá
1:09:46kladný číslo
1:09:47všechno se nasčítá
1:09:49výsledkem e velký velká od no ta
1:09:53co kde jichž
1:09:55se posunu u
1:09:57přesně vo jedno
1:09:59takovou jako skoro periodu tou signálu nemůže leaf periodu protože je to má hodny
1:10:04ale z násadě se posunu o tolik že ten signál se s sám sobě zase
1:10:08začne podobat
1:10:10zase zas dostanu mně co kladný ho přehoz it se menšího protože tell signálu napočítam
1:10:16míň at
1:10:17ale zase kladný hodnoty se násobí
1:10:19s kladné jim a
1:10:20záporný se zápornej a lenný s kladné jim a dostanu veliký nebo relativně veliký chladný
1:10:26číst u
1:10:27co dyž to trefím opačně
1:10:33tak
1:10:35tady
1:10:36záporný s kladným kladný se záporném a
1:10:41co dostanu záporný číslo šel
1:10:43a co když to trefim tak nějak mezi že jako u v ú nemužu říct
1:10:47jestli se
1:10:48budou kladný násobí s kladnýma ná to
1:10:51tak se to budem na vzájem pěkně rušit
1:10:53znamená tohle tom případě asi dostanu něco jako něco a k o
1:10:57nulu
1:10:58no a opravdu
1:11:01v si ten odhad ú děláme
1:11:03pro můj náhodný
1:11:04signál
1:11:10tahá tak už o tady pro jistotu ne vám
1:11:16tak skutečně dostanu
1:11:19skutečně dostanu průběh
1:11:21který bude vypadat
1:11:23zhruba takhle j ho tady je špička
1:11:26a potom se postupně dostávám do záporných částí do kladných to záporných do kladných
1:11:32a tak dále a tak dál
1:11:34k tomu k těm kill těm dvěma průběhům se ve se dostaneme za kovy k
1:11:39takže co bych chtěl abyste si uvědomili
1:11:42je
1:11:43že při časovém odhadování
1:11:46autokorelačních funkce z korelační funkce a nebo korelační koeficientu tak se domu říká dyž toma
1:11:52diskrétně čas
1:11:54a
1:11:55mám ten signál
1:11:56který jenom o kopíruji
1:11:58pak ty dvě kopie posunu o proti sobě
1:12:01o
1:12:02požadované
1:12:04časové zpoždění nebo časový rozdíl česko vynásobím šestko sečtu
1:12:11tak
1:12:12ty se plynule dostáváme do
1:12:14druhé sekce
1:12:16o náhodných signálech
1:12:20budeme si teďka chylku povídat
1:12:22o náhodných signálech
1:12:23se s diskrétním časem
1:12:28o to znamená
1:12:31přepnu se
1:12:35zapnu se zase sem
1:12:38z tentokrát si prosím představím že ty že ten signály udělanej v ze vzorků
1:12:49jo
1:12:49takže sou to vzorky
1:12:51který okou po kopíruju sou stejný
1:12:55a
1:12:56eště jednou si napíšeme
1:12:58jak se ten a
1:13:00koeficient jerka
1:13:03bude odhadovat že vode to jednoho mi na n
1:13:08v zatím nebu dopovídat ni s o v o limitách tesu mi x n
1:13:13drát t k s
1:13:14n plus ptal
1:13:18takže
1:13:19pro posunutí klel
1:13:21ty dva signály o kousek posun o
1:13:24všechno c nut sebou vynásobím os či ta
1:13:27tak a teďka ve mě zajímala jedna věc s ze tyče dynamiky nebo velikosti toho
1:13:32výsledku
1:13:33jak myslite že tou r vypadat
1:13:36fall představme si nějaké reálnej příklad
1:13:39dejme tomu řeč
1:13:41jak se mám říkal na k sil analyzuje v rámcích terry maji dvacet milisekund typicky
1:13:46vám osum kilo vzal konci frekvenci to dělá sto šedesát vzorku
1:13:50no takže mám sto šedesát vzorků tady
1:13:55a n
1:13:57tedy bude
1:13:58děleni to šedes a
1:14:01tak teďka si budu počítat prostě začnu ná a na čas na k se rovná
1:14:06nula
1:14:08v se rovná jedná klás rovnám vět a tak dále o tak dále postupně
1:14:13s tím budu bellových bat
1:14:15a zkuste mě říct kolik hodnot bude hrát
1:14:18kolik nenulových rozumných hodnot bude hrát tory k té s ú mě
1:14:23v me v me
1:14:26a až do jedu
1:14:27dost a padesáti devíti vek už enom chuděrka jedno k
1:14:31a když dojedl do sto šedesáti takt pro celý končí
1:14:34a přitom budu pořád dělit
1:14:37číslem
1:14:39to šedesát fill
1:14:41to znamená ať ta korelace bude vypadat jako i jakkoliv
1:14:44tak se mně bude vlastně postupně
1:14:46zeslabovat
1:14:48a ta mu de se budu s tím posunem dostávat číslu myl
1:14:51tak by zdechá
1:14:53až do nuly
1:14:57to je toto jedna možnost od vadu ne říká se mu tak zvaný bych í
1:15:00lenný odhad
1:15:02protože vlastně toho jí jak moc
1:15:04ty signály v účes obě
1:15:06posun o mě bude vychylovat
1:15:08výsledek
1:15:10terry počíta
1:15:11tak stretch prostě v řek nulu já sem
1:15:14bojovně naladěný mladý mouž
1:15:16to ten nespravedlnost s o se mně nelíbí
1:15:19ta proti do u musim zabojovat
1:15:22tak ně poraď té jak proti té vychýlené hosti
1:15:25za boj u
1:15:33ne pod bod mem poďme trochu přes něj
1:15:37co mě štve je že vlastně tady ten výpočet vždycky dělím tím samým čísle
1:15:44na k co kdybysme v rámci spravedlnosti
1:15:48dělili vždycky jenom ti počtem vzorku který se budou překrývat
1:15:53jala prostě do ho výpočtu vstupuj jaký počet vzorků tak n sto šedesáti ale tím
1:15:58uletím počtem vzorku budu překryla
1:16:00poďme se to snažit vypočítat kolik ten počet překrývajících vzorkuje
1:16:05při nějaké hodnotě klel
1:16:08teďka je to teďka je to nula
1:16:12less ješiš kecám
1:16:14nula
1:16:15při klese rovná jedna s o padesát devět
1:16:17ku se rovná do vás to padesát osum a tak dále
1:16:21v já můžu posouvat n signály na druhou stranu
1:16:24při kill mínus jednal to bude vo se to padesá devět komínu z dva se
1:16:28no u nás to padesát osum a tak dále
1:16:30ve že mužu mi myslet magický vzoreček
1:16:34že počet s těch překrývajících se vzorků je
1:16:37na mínus absolutní hodnota s k o
1:16:41no vře tak podm
1:16:42du to hodnotu
1:16:44vrazit z do jmenovatele naší funkce
1:16:47a
1:16:48hlad teď sme dosáhli spravedlnosti
1:16:51takzvaného nevychýlené ho odhadu
1:16:54rock
1:16:54jak víte tak spravedlnost sebou vždycky nese
1:16:58ji p
1:16:59přídavné problémy tak by chtěl vědět
1:17:01co nám tady tento
1:17:04správný přístup
1:17:06přinesl zap rušných
1:17:18k přesně tak to by na byl ač takovy problém
1:17:21že vychází vína čí hodnoty pokud to koly nebude příliš velké prostě pokud se
1:17:26co nebudete v moc
1:17:28posouvat včas e
1:17:30tak k sto vůle celkem vpohodě a opravdu pomoci toho lo led vzorečku jako to
1:17:34vy styl s puso vy kompenzujete a bude to vklidu ale
1:17:37press i představte
1:17:38že udělam skutečně velký posun
1:17:42a posunu se aště ba do tohodle případu u
1:17:46kdy překryv bude jenom při vzorky
1:17:49nebo dokonce jenom dva vzorky neuro kons enom jeden vzorek
1:17:52co tam
1:17:57cestně tak
1:17:58tomto případě
1:18:00si uvědomím
1:18:01že budu dělit
1:18:03ne sto šedesáti nebo nějakou podobnou hodnotou ale třeba jenam pře my nebo dvě má
1:18:08nebol konce jenom jedním
1:18:10a zároveň e to co mám f čitateli toho do ho tady tuto hodnotu mám
1:18:15spočítané pouze třeba jenom z jedné jediné hodnoty k
1:18:18no to znamená na krajích ty ji korelační koeficienty mnou nech skuteční způsobem zašuměné
1:18:26a
1:18:27nemůže jim vůbec z věřit
1:18:29jo pod ne se podívat jak to dopadne
1:18:32pro
1:18:33drahé signály
1:18:37e
1:18:38toto je
1:18:39vychýlený odhad
1:18:41tory dostávám a
1:18:44když dyž budu posunovat takže vidíte
1:18:47chtěná skutečně v postupně vymíral
1:18:50toto je hod hat neví šílený
1:18:53ktere sem kompenzoval právě
1:18:55jim dělením jedna lomeno n mínus
1:18:58absolutní hodnota k a
1:19:00vědět e že tarif tomto úseku
1:19:03že to zhruba a u k
1:19:05o tam prostě mám dost vzorků z i který odhaduju
1:19:09ale
1:19:10najednou
1:19:13se dostávám dot to je to oblasti
1:19:17kde to je špatné ad tady je to naprosto kritické
1:19:21protože pokud bych měl věři tomuto obrázku
1:19:24při posunu o tři sta vana dvacet vzorků u
1:19:27je ta mnohem větší podobnost
1:19:29š pokud n signál proti sobě ne posunou vůbec
1:19:33not co šest samozřejmě o vadě na to znamená
1:19:36pokud budete chtít používat nevychýlené ho odhady
1:19:39tak ano alef pouze pro mala a
1:19:42pro malá posunuti
1:19:48ták
1:19:51k tetě l
1:19:53se dá očekávat sto nejhorší
1:19:55do to že jak víte tak dycky rys meta ji nadefinovali nějaké signály
1:20:00tak s napřed začali spektrálně analyzovat a paths začali filtrovat
1:20:04tak podobně to bude i tech jak do k kdo se tajíš k levý tak
1:20:07má pravdu to je
1:20:09spektrální analýza náhodných signálu aspoň podle té hory je
1:20:12není food příjem ne
1:20:14ná štěstí se to dá vodný způsobem jedno došit
1:20:18na misto dal u dycky s počíta takže
1:20:20po ně se na přes po dívat na tu na to škaredou teoretickou definic i
1:20:25no
1:20:28e
1:20:30s čeho potřebu výt
1:20:33chci udělat spektrální
1:20:35mu sto tu v v f chci udělat nějakou spektrální analýzu
1:20:39náhodných signál
1:20:41l rozhodně dobrý u signálu z běžného života vědět
1:20:45jestli je tam více ve
1:20:47energie na
1:20:48frekvenci komorního i nebol štyři megaherc i je nebo
1:20:53no was lekce
1:20:55po ně na to zkusit namontovat s nějaké po mužsky které je které sme si
1:21:00ta ji definovali
1:21:02tak
1:21:03fourierova řada po sme they viděli uplně jako první
1:21:07špatn i
1:21:09ta potřebuje periodické signály nic jiného než r e
1:21:13s mula u náhodných signálu nemůžu říc že sou v že sou periodické
1:21:18tak pojďme zkusit fourierovu transformaci
1:21:22no tam bysme to možna mohli zvládnout
1:21:26ale
1:21:27bohužel vy náhodné signály nemůže nějak omezit vony teoreticky by
1:21:32proudí hoc mínus nekonečna do nekonečna
1:21:35tím pádem budou mid nekonečnou energii
1:21:38a s tím bude mi fourierova transformace
1:21:40problem
1:21:43e takže ta pojíme zkus i nějak obejít nějak zase jako
1:21:47vymyslet nějaký postup
1:21:49kterym do pujde heck note
1:21:52a ten postup se budeme no what
1:21:55spektrální hustota výkonu
1:21:58l zkuste si o měnami takže jsem vych tou já takový sice drobný krůček ale
1:22:02důležitý k
1:22:03nebudu set bavit o energiích protože energie když to teče vod mínus nekonečna no je
1:22:08konečná ve gene konečná lek do to nepůjde
1:22:11budeme se bavit o výkonech kterých i pro ty váhat mi signály sou relativně rozumně
1:22:16definovaný a
1:22:17po čitatel
1:22:20pojme zkusit udělat
1:22:22následující myšlenkové cvičeni
1:22:25vezmeme si nějak i náhodný signál
1:22:29a na tom
1:22:31definujeme nějaký interval který bude mít šířku tell
1:22:37a ten a hodny signál
1:22:39ustřihne e
1:22:41tady ho zabijeme
1:22:43tady jo taky zabijeme
1:22:45a nechá mi ho žít pouze v a interval úvod mínus
1:22:48polovina to
1:22:50do o polovina tell
1:22:53a teďka to začíná by dobrý protože
1:22:55když u že ten signál k omezený včas e
1:22:57tak si můžeme dovolit vzít fourierovu transformaci ja našel o volat i na ni
1:23:03l takže je uděláme fourierův obraz
1:23:06takového hle signálu
1:23:09co se bude menova teak ste
1:23:11jeho mega a
1:23:12to s utej vidíte
1:23:13tak je uplně obyčejný s k fourierova transformace
1:23:18teti
1:23:20kdysi dávno dyž sem povídalo fourierovy transformaci
1:23:24tak jsme řekli že
1:23:27ne se z ní dá dostat co si
1:23:30jako spektrální hustota energie
1:23:34ta spektrálním sto to energie
1:23:36vella vlastně tá fourierova transformace krát
1:23:39její kamarádka na
1:23:40na záporné frekvenci
1:23:42tole teďka není důležité e
1:23:44co je důležité je že tady ta hodnota l t
1:23:47je omega
1:23:48je r je vždycky
1:23:51kladná
1:23:53a jestli mi trick a kolem nuly
1:23:56a má to význam bo pravdu hustoty energie
1:24:02tech mě zkuste pod a nic odteď
1:24:04mám dary
1:24:05energii
1:24:07ale já vlastě nechci jen r b
1:24:09a bych potřeboval by k on
1:24:11a rady sem si někde
1:24:13definoval trvání signál
1:24:17a nut track
1:24:18na to půjdeme dal
1:24:21k nechci energii fi leak on mám energii mám trvá ni
1:24:26poděli vy jasně jo
1:24:28tak k máte prostě normálně vy cizí c výkon rovná s energie děleno časem
1:24:33pro tak to udělám i jí tady
1:24:36a řekneme si
1:24:42že
1:24:44najednou
1:24:45nebudeme mít u sto tu energie ale budem mít hustotu výkonu
1:24:51a ta bude definován jako boost raná
1:24:54spektrálním sto ta energie
1:24:57dělená tím příslušným jak interval n t
1:25:01a teď pozor
1:25:03když ušlá tu spektrální hustotu výkonu
1:25:06tak si můžu dovolit
1:25:09začít otter kráva c ty limity které jsem si původně nadefinoval na nějak
1:25:15mínus polovina to je plus polovina t
1:25:18a můžu je strkat
1:25:19dál a dál a dala a dál
1:25:21sice energie
1:25:23toho signálu je čím dal tím větší a větší a větší ale dělí se čím
1:25:27dál tím delším a delším a delší interval
1:25:30a je dyž tady vtom to myšlenkové cvičeni vod m pokračovat oj ne konec mohol
1:25:34ty
1:25:35i my typ bot strkat l i do means nekonečna do plus nekonečna a pořád
1:25:39o bude fungovat
1:25:41stalo zřejmě to bulle prosím fungovat jenom teoreticky
1:25:46já vám slibuju lže tady to sto byl opravd jako té lytické vysvětlení a že
1:25:49tagle tou spektrální host to výkonu nikdy nebudeme počíta šestná k jeli s k
1:25:55tak když jsme si to ale tak dle pěkně
1:25:57definovali
1:25:59tak by jsme si taky mohli říct
1:26:01že pro tu spektrální funkci výkonu musí platit
1:26:06nějaká pravidla nějaké poučky
1:26:10zaprvé
1:26:11co s o byste tak l jako řekli o spektrálním sto ti výkonu
1:26:14když tady namalují frekvenčního su omega
1:26:17jak si myslíte že by to tak zhruba mělo vypadat
1:26:22spektrálních hustota výkon
1:26:27co třeba znamínko
1:26:31mohla ba
1:26:32asi kladný a nebo
1:26:35dyž zastavíme hadičku benzínem
1:26:38nebo nula a se by to nemělo byt záporně hal
1:26:42co když bude nějak a hodnota pro nějakou plus frekvenci
1:26:50tak asi by to mělo
1:26:53být
1:26:55to sami ji pro mínus frekvenci l to znamená ve spektrálního s toto výkonu
1:27:00by měla být kladna
1:27:03a měla by byt
1:27:04symetrická podle kolem nuly
1:27:08no a
1:27:09teď terra když tohleto je spektrální hustota výkonu
1:27:14tak jak sta vozí s kam week o
1:27:22a j
1:27:23achy ja chci tech i odpověď i z dalších řad a vám hustotu výkonu
1:27:29jak získám třeba celkový výkon toho signál
1:27:35not
1:27:35uši metod a ji zažili jo když máme když mám třeba u sto tu pravděpodobnosti
1:27:40akci celkovou pravděpodobnost s tak musim integrovat takže to stejny bude probíhat vtom to případě
1:27:47pokud budu chtít celkovou je celkový výkon
1:27:52tak si prostě tou vy sto tu musím pointegrovat od mínus nekonečna ale do ne
1:27:57konec
1:27:58celou dyž budu chtít v
1:28:01dík
1:28:02o ty nějaké frekvence omega jedna do frekvence omega dva
1:28:10tak musim po jen derivovat s těch mezích ale teď s pozor
1:28:15samozřejmě
1:28:16ty frekvence budou it jí sme
1:28:19tam a rádky
1:28:21na druhé straně
1:28:24takže já bych měl
1:28:26pointegrovat tady
1:28:28a taky bych měl opoj integrovat tady
1:28:33ale naštěstí
1:28:34za je ty dva
1:28:35různé útvary budou jaké
1:28:38ty by měli byste je n protože ta sumce symetrická
1:28:41znamená pokom ně bude zajímat výkon toho signálu nějakém intervalu omega jedna mega dva
1:28:47tak bude stačit
1:28:48dvakrát integrál vo to migy jedna do doom egid dvě
1:28:53dvě
1:28:55jeho mega
1:28:57de omega
1:28:58a budou to mít vy řešen e
1:29:02no takže
1:29:06takhle
1:29:07mně jak je definována
1:29:08spektrální hustota výkonů
1:29:12a je vše si teďka podm neříct
1:29:16nějaký
1:29:17v jet si e
1:29:21který budou tak trošku souviset
1:29:25s k o relační funkci jí
1:29:27s rozptyl
1:29:29a
1:29:30a se středním výkonem
1:29:33na k ja vám
1:29:38napíšu jednu věc
1:29:43a to
1:29:45ve spojitých signál h integrál
1:29:48x na druhou
1:29:54t
1:29:56podle času
1:29:58řekněme že
1:29:59my do uměl cam intervalu
1:30:01od nuly
1:30:03not e
1:30:04děl bych
1:30:06jel bych téček m codd co to je cote za vzoreček co sem pravě napsal
1:30:13let o je vyjádření výkonu
1:30:17nějakého signálu který valí na intervalu
1:30:21velké theo všechny hodnoty na druhou
1:30:24dělím téčka
1:30:27teče
1:30:30u c m jednu věc
1:30:32zkusil bych prosím ú
1:30:35odhad časový odhad
1:30:37rozptylu
1:30:40d se rovná jedna lomeno tech krát integrál o vod nuly dat e
1:30:49e
1:30:50mínus odhad střední hodnoty
1:30:53to celé na druhou
1:30:56dete
1:30:58a
1:30:58posadím se do takovy jo zvláštního případu kde střední hodnota je nula
1:31:02no tu znamená mám signál o střední hodnotě nula
1:31:05naštěstí sou tali tohleto docela obvyklý signály když máte po cestě nějaký k nějaký of
1:31:10přel a od dělo oddělovat si konec zátor i
1:31:13v elektrotechnice pak středního nut opravdu nula protože ty kondik i tam tu středního no
1:31:18tu nepustí hodná
1:31:19tak
1:31:20co vidíte
1:31:22to stein i
1:31:23no
1:31:24takže
1:31:25prohle to je week
1:31:28tohleto je e
1:31:29rozptyl pro lo signály se střední hodnotou nula o
1:31:35a eště
1:31:37s navíc taky viděli výpočet korelační funkce
1:31:55a tohle co
1:31:57to jet taky tosty no tak že tady toto je vlastně
1:32:01hodnota
1:32:02korelační punkce
1:32:04pro ú znamená prosím uvědomte si že pokud má ten signál střední hodnotu nula
1:32:10tak všechny tři hodnoty do znamená výkon
1:32:15rozptyl
1:32:17a
1:32:20minul they
1:32:22korelační koeficient nebol hodnota korelační funkce pro nulu z h s
1:32:27co všechny s they
1:32:30mám on do to ještě plést e se efektivní hodnotu nemo ne
1:32:33ale je o
1:32:36je tu je se v známy kruťas tak
1:32:39wish tady toto onemocním
1:32:41c odmocnina z rozptylu
1:32:48nerad na odchylka správně
1:32:50co je or mocnina
1:32:52ze středního výkonu f
1:32:55efektivní hodnota
1:32:57no takže prosím zase si budem pamatovat že tady pro tyhle ty signály který maji
1:33:01středního na to mula
1:33:02tak směrodatná ocilka
1:33:05je to ste jiný
1:33:06co efektivní hodnota té roce dobry jeho protože mum no vlastně de vzoreček a p
1:33:10mi dát při různy od no ty toto potěší lilo ženě
1:33:15ták k
1:33:17o k
1:33:19podnes liška podívat na eště jednu možnost
1:33:23na ještě jednu možnost je jak se spočítat za spektrální hustota výkonu
1:33:30já bych vás k tomu zase chtěl
1:33:33tak trochu navést
1:33:35měli jsme
1:33:37měli jsme tady jeden signál
1:33:40kterých vlastně jako ú dá vál
1:33:43časový chování toho našeho náhodného signálu u
1:33:47jako kdyby
1:33:49podobnost
1:33:50k těch jednotlivých vzorku včas e
1:33:52a někde sme vtom signálů měli zabudovaný dokonce i výkon
1:33:57v ho našeho náhodnýho signál
1:34:00co to bylo
1:34:07jo měli
1:34:09k pro o co mě totiž d f tě je s t je s těch
1:34:11frekvenčních transformacích
1:34:13mě de o to
1:34:14že bych potřeboval získat nějaký náhodný signál ze k té je ze nějaký časový signál
1:34:19ze kterým bych udělal
1:34:20ně s co
1:34:21jak u frekvenční transformaci a získá spektru
1:34:25a my sme dej zjistili že strkat do té frekvenční transformace přímo
1:34:30jen signál a časový
1:34:33t dost blbej nápad tekl že prostě potřebu nějaká nekonečná a limity a tak dále
1:34:38vek od byl je to poměrně nechutný
1:34:40takže ja bych potřeboval něco u
1:34:42takovýho kompaktnější ho jedna duší jel co má
1:34:45dobre chování
1:34:47a cell když strčím do frekvenční transformace
1:34:50tak mě dána e
1:34:52symetricky výstup
1:34:55kladný výstup
1:34:57prostě ne ob zde kov areg o spektrální sto ta víko co mysite že to
1:35:00bude
1:35:04tak já
1:35:05v a tam v a dva to je u tu pře motám
1:35:08jeden takový pěkny
1:35:10vyhnala toto ve
1:35:13ven
1:35:14tech korela čte korelační funkce žel
1:35:17korelačních unce vypadá hrozně pack ně
1:35:20je omezena
1:35:22tady končí
1:35:23ta je taky končí
1:35:26jak sme přišli
1:35:28trit že společně
1:35:31na poznatek že její nultá horno ta
1:35:35ú dává vlastně chtěl kovy výkon bylo signálu jo hotel pro celkem dobrý
1:35:40a navíc i je symetrická hada
1:35:44call nuly
1:35:46cože hrozně fájn v protože když e to symetrické
1:35:50tak mě to vyhodí
1:35:53pouze real ne
1:35:55ale konce pouze kladné
1:35:58pouze kladné
1:35:59výstupy prospektu a to je prosím přesně to co chcu
1:36:02a na toto přišel přišli jí pánové v nera a či čin
1:36:07to čin se mně hrozně líbí teko méno pejska tatí
1:36:11kteří je přišli na to že to spektrální hustotu výkonu
1:36:16dokážu
1:36:18udělát tak že vezmu korelační funkci
1:36:22strčím je do standardní
1:36:24čeho ocet a je todleto za operaci
1:36:28r fourierova transformace akorát je dam nějaká divná konstanta předtím tak bohužel s tou stavu
1:36:35rumu se g
1:36:37a na základně fourierova transformování této korelační funkce
1:36:42dokáže dostat
1:36:44a to bez nějakých je k o limit se abbe s strkání do mýho s
1:36:49nekonečná applu z nekonečná a podobných v podobných záležitosti ta i bez dokáže dostat s
1:36:56přímo spektrálním sto to výkon
1:36:58l pokud budete chtít
1:37:00tak torr ukáže fungovat i naopak
1:37:02znamená ze spektrální hustoty výkonu
1:37:04dokážu pomoci zpětné fourierovy transformace dostat zase a to korelačních funkci
1:37:13tak
1:37:14uznávám ž
1:37:16tyto záležitosti pro
1:37:18spojit e nebo signál ni náhodnej se spojitým časem
1:37:22že sou takto v dost
1:37:24dost špatně pochopitelné tak se pod ne podívat cena na diskrétní čas
1:37:29a tady slibuju že už nebul udělat žádne žádné triky s tím že bychom strkali
1:37:35nějaké limity do plus nekonečna lamin s nekonečna
1:37:38ale poďme si to rovnou v zvít
1:37:40pomocí been r čímž i nových vztahu
1:37:45ták
1:37:46že spočí tam
1:37:49korelační koeficienty
1:37:52jak je spočítám
1:37:55to je docela jednoduchý no v vezmu signál
1:37:58po kopíruju
1:38:00posouvám s tři každém posunutí
1:38:02vynásobím všechno u posčítám všechno tady ty
1:38:06koeficienty r k dostanu
1:38:09a pak je strčím do
1:38:13frekvenční transformace je i jejíchž v jejíž méno bych po dva s chtělo vědět
1:38:19vone to za napsaný jela vek
1:38:26co to jet na jevil byl operace
1:38:29na kryju vlastně těl
1:38:32ve k kápo že těch fourierovy k transferová si se na v z valley po
1:38:36vícero tento semestr
1:38:38ale téhle to je fourierova transformace z diskrétním časem neboli do to s o to
1:38:42co to děla
1:38:44že je r to diskrétní signál
1:38:47vyplývá v to co
1:38:51chci věděli si to vyplývá v a vzorky na ho funkci
1:38:54funkci je ji super
1:38:56jakou funkci perry lidskou s jakou periodou
1:39:01dva t soše vlastně nějak l a reprezentace vzorkovací frekvence
1:39:07a eště na ve
1:39:09tule sou věci která bit a fourierova transformace z diskrétním časem
1:39:13i měla produkovat pro všechny diskrétní signály který naložím
1:39:20jaké eště speciální vlastnosti vy měla mít pay tahle za spektrální hustota výkonu
1:39:34za prve
1:39:35asi bychom nechtěli mít spektrálním s toto výkonu komplexní žel
1:39:40takže by měl by to mělo výt rány za druhé bychom i asi nechtěli zápornou
1:39:46poteč neza je toto bude vysypávat pouze kladné
1:39:49od no ty
1:39:50proč to bude sypat r o úkladné hodnoty pak je to možný
1:39:56a ta vy para jak
1:40:02hlad hlavně symetrická a ta dip tak o relačním funkce vlasně symetrická proče symetrická
1:40:12rávě že jsem nepříjemnej se svým otázka a l tu
1:40:15počte si prosím vás uvědomit jedno vět proče korelační funkce symetrická
1:40:21a mám tady okopírovaný signál
1:40:24posunu ho
1:40:26doprava o pár z orku
1:40:30a vidím že se bude u
1:40:34dohromady
1:40:35násobit arity to vzorky budou se sčítat
1:40:38wish ho o sunu doleva a o pár o vzorku
1:40:42tak se bude násobit a sčítat
1:40:45úplně to sami protože to je jeho vlastní kopě lo přestavte si že tady
1:40:51sobe sama o kopíruju ze se položím na z
1:40:55a tečna prostě jednou kopí se ve samá muru takhle tahát po zemi
1:41:00tak ať či s tou kopí sebe samá jako pohnu doleva nebo doprava ta s
1:41:05my se že ta de twist kov šest a ji davy za ně tech
1:41:08s tak je ať chtěl kopí se v s a vám boru tah a doprava
1:41:10nebo doleva tak se pořád budou překrývat rty samý třásti
1:41:17tak a
1:41:19takže budeme mít
1:41:22konečně nějak i prostředek na to
1:41:25abychom e nespektrální hustotu výkonu vraty vně relativně s rozumně spočítali
1:41:32pokud budeme chtít přejít zpátky ho té spektrální hustoty výkonu zase k aut okrová tím
1:41:37koeficientu tak můžeme
1:41:39pomocí zpět ne
1:41:41de to fotr
1:41:44a
1:41:46tady mám jenom nějak obrázky jak to dopadne
1:41:49pro ty moje konkrétní signály
1:41:52pro lo
1:41:53normalizováno uhnou pro normovanou kruhovou frekvenci samozřejmě všechno periodické z vjem a p
1:42:00pro normální frekvenci by to mělo být
1:42:03periodické
1:42:04s
1:42:07se šesnácti i lo herci protože na těch sem z or koval
1:42:12a tady je tady je zoom
1:42:16na které
1:42:17nebo kam si myslíte že f t normalizované frekvenci
1:42:22a v normální frekvence zda k budeme koukat co je pro nářek o
1:42:25when nejzajímavější výstup takové dne
1:42:29s tak k v ohledání
1:42:31spektrální hustoty výkon
1:42:34štvu lete chtít
1:42:36vyplotit a předložit o šéfovi jako výstup vaší práce
1:42:42dobře z ať zatím zapo mime na hodnoty do kterého intervalu frekvencí s euru koukat
1:42:52nula až or kovací
1:42:56k je p
1:43:00proč protože ú dvou pí u shaw to zase začne opakovat l
1:43:05dvě pí
1:43:06co někde tady
1:43:08pohle už nás z nebude zajímat o prostě také k o ve všech
1:43:12bit oč ta vých transformacích no frekvenční
1:43:15ně bude zajímat především
1:43:18interval vod nuly
1:43:20do poloviny vzorkovací frekvence ta na od nuly
1:43:24do p
1:43:25toto
1:43:26budiž mým alt i mejt
1:43:30výstupem
1:43:32já ho když se na to podívám normálních frekvencích
1:43:35tak je to vod nuly do poloviny vzorkovací frekvence
1:43:41ták a beka se prosím vás řítím k velkému závěru
1:43:45schválně v a eště jednou přehraju
1:43:48signál ze své vodovodní trubky
1:43:56když
1:43:57sobo díváme
1:43:58nebo wish si poslechneme zem zvuk nebo u dyž se i podíváme na ty časové
1:44:02průběhy
1:44:03které byly tady někde
1:44:05uplně na začátku
1:44:07tak z my si řekli že to neni tak uplně náhodné ale že tam je
1:44:11určitá periodicita že
1:44:13říkali jsme si
1:44:15že se to jako kdyby
1:44:18opakuje
1:44:20a že perioda
1:44:22opakování
1:44:23bude něco jako
1:44:28ně třeba jako
1:44:33kolik asi
1:44:36jedna milisekunda o
1:44:40něžná ně soví slyšet na milisekunda
1:44:43jak a frekvence o povidá jedné milisekund ně
1:44:50námi na pánově frekvence o povidej si jedné
1:44:54jeden kiloherc přesně tat
1:44:56když je to vo něco víc match jedna milisekunda také k a frekvence tam odpovídal
1:45:00o něco mean š jedem kilo hertz takže já bych měl
1:45:04možná něco vidět na frekvenci o něco míň i ne šede kilo her tak se
1:45:07pod ním
1:45:08podívat
1:45:09z co sem
1:45:10co sem dostal frekvenční analýza v u
1:45:14no nej není to o něco míněn š jedem kiloherc ale je to hluboko míně
1:45:18ne nile
1:45:19ba do na se ze div a ne špatní obrázek
1:45:22ne nemam jeden kiloherc
1:45:24na skutečně
1:45:26na frekvenci která je asi sedum se neherců
1:45:29e vidím
1:45:30špičku
1:45:31jako brno
1:45:33čí myslíte
1:45:35že ta špička mohla by způsobena
1:45:41prosím vás tmě they někdo zvlá s instalatér chyb ja to totiž neví k a
1:45:45s je tam špička ve frekvenci
1:45:48znamená asi začala tam bod o vodní soustava v mém domě nějak rezonovat
1:45:54nebo je to možná dna ne průměrem toho výstupního otvoru vodovodní baterie
1:45:59který tam dělá nějaké turbulence
1:46:01a ty potom tvoří
1:46:03sedum set
1:46:04herců frekvenci každém případě vy to stálo za pořádný výzkum
1:46:09no to znamená cela vyzkoumat několik typů vodovodních a který ve si jako pře montovat
1:46:13doma
1:46:14z znamenat city náhodné signály uděla si spektrální analýzu a tak dále
1:46:19vyzkoušet třeba několik intenzit s tečení vody
1:46:23zajímalo by mě se zda frekvence změní nebo ne
1:46:26na můžete si s tím mem třela přes vánoční svátky dečka
1:46:30po hra
1:46:31tak každé případě je dobré že máme nějaký tool na to abychom udělali frekvenční analýzu
1:46:37náhodných signálu
1:46:41jak je jsou její vlastnosti i co sme tady v že filko u říkali
1:46:46dá se z ní h samozřejmě nějak počítat
1:46:50výkon
1:46:52pro určit i interval
1:46:54frekvenci jí
1:46:56ale s o si mysim že bude
1:46:59v co si myslim že bude nejdůležitější je
1:47:02jak s tu ve spektrální hustotu výkonu skutečně spočítat numericky v nějak m soft u
1:47:08a to nejlépe třela v matlabu l i v jiných
1:47:10který dokážou v udělat diskrétní fourierovu transformaci
1:47:15pak toto bude naštěstí celkem jednoduché je
1:47:19protože pokud u mám n vzorků
1:47:24mám vzorky nula a vše n mínus v jedna
1:47:27udělám si z nich
1:47:30diskrétní fourierovu transformaci to znamená dostanu
1:47:34zase n vzorku ve frekvenci
1:47:37a pak mě prosím stačí
1:47:40u byl ad
1:47:41dvě jednoduché operace
1:47:43zaprvé
1:47:44dobo tři za prvé všecky vzorky dám do absolutní hodnoty a na druhou
1:47:50a podělím je
1:47:52počtem vzorků
1:47:54a dostanu
1:47:58odhad
1:48:00spektrální
1:48:02u sto ty výkonu samozřejmě n pro všechny frekvence
1:48:06ale jenom pro ty pro které mám bys pozici vzorky
1:48:09na výstupu rede f tečka
1:48:12k k
1:48:13dáme si chylku přestávku v a pak si popovídáme
1:48:17o
1:48:18špatném a dobré pod hadu
1:48:20této spektrální hustoty výkon
1:48:22tak pět mi noc pauza
1:48:33tak poďme prosím late latě tak co du a ty náhodné signály byla razíme
1:48:38a sebe na k i
1:48:41je
1:48:42ta o povídal jsem teti o tom že r se dá a konečně
1:48:47spektrální hustota výkonu vodhadnout nějak rozumně to znamená na bez mu si jen vzorku
1:48:52pustím na nima die f téčko s každého dám absolutní hodnotu na druhou
1:48:57podělím počtem vzorku
1:48:58a super v dostávám a
1:49:01odhad
1:49:02r e spektrální hustoty výkonu takže dick aby známým sto ty výkonu
1:49:07pokud do toho tagle vlasně
1:49:09dám a
1:49:10jenom n o vzorků náhodného signálu do storu n vzorku ve spektru
1:49:15jak většinou bývá do si z docela hrůzy plny za chylku to uvidíme neště jako
1:49:21ho horším
1:49:23v horším případě
1:49:25takže
1:49:27do s často dělam takou fintu že si ten náhodný signál který mám k dispozici
1:49:33jako kdyby uměle rozdělím na realizace podobná finta jakou se mi tady používal vo začátku
1:49:38náhodných signálu znamená na segmentu ju ten náhodný signál
1:49:43s každýho se kmen tu při udělám
1:49:45svojí spektrální hustotu výkonu
1:49:49a pak je co
1:49:51po visty tech
1:49:52aby to vypadalo proch u slušně taky vod ohoz průměru ju
1:49:57well takže prostě k klasická metoda
1:50:00zkrášlování po vání výsledku
1:50:03rozděl i a ú s každého samostatně spočítán spektrální hustota výkonnou potom se průměr u
1:50:08přišel na to pan welch takže se tato metoda menuje welchova
1:50:13tri má ty její formální zápis z estli chcete
1:50:17prostě v
1:50:19budeme mít
1:50:21nějakých o úseků v až d bude mít o vzorku takže s každém s těchle
1:50:26tych úseků sem udělal dnu
1:50:28jednu jednotlivou ho je diskrétním fourierovu transformaci
1:50:32tu musim samozřejmě stačit na druhou absolutní hodnotě
1:50:36a bagy vše s kiss průměru
1:50:38prosím sil žel v lépe je to vidět na obrázku
1:50:42když se podíváme na spektrum land zasedne tekoucí body
1:50:47a uděláte si je na jedné jediné realizaci tak tam sice jasně vidíme peak který
1:50:53jsme řekli že bone n jak i těch sedmi stack her c
1:50:57a l
1:50:58vylézají ta mac si prapodivná maxima
1:51:01ok ten ja o kterých je kosy můžeme říct co jako buď butt šije tamda
1:51:05na mě co chce stě vodě
1:51:08a ještě
1:51:09máme maximum třema na pěti s teger svých
1:51:12a nebol je to taky šum daný tým že jsem bo čítal jenom z jedné
1:51:15jediné real i realizace to hnal neho signál
1:51:18podivejte se
1:51:19co to dalo když sem m je zprůměrován všechny
1:51:23vidím tam perfektní
1:51:25od no tu maximá na těch před miss teger cích
1:51:28a jinak je to uplně číst e
1:51:30a nic tam dál není takže
1:51:33průměrování pomocí dalš e
1:51:36bude docela užitečná ne to hod a
1:51:40tvá jen poďme s liška podívat na toho co se stane když takový
1:51:45náhodných signál
1:51:47pustím na nějakého lineárního systemů
1:51:50na my sme dycky viděli
1:51:54že
1:51:56mám třeba náhodný signál z nějakým spekter m
1:52:00x e je omega
1:52:02a když se mhou pustil do o lineárního systému který měl nějakou kmitočtovou charakteristiku
1:52:11tak výsledné spektrum
1:52:14bylo
1:52:15to by logický jednoduchý to blow jen ne nemuseli jsme nic konvoluováno
1:52:19nylo ta vlastně vždycky vynásobením toho původního spekter a
1:52:23s frekvenční charakteristikou toho do n ho signál
1:52:27no tagle to fungovalo ú spojitých
1:52:30ú diskrétních to bylo
1:52:32nemlich to samé akorá cell í
1:52:35na napsal
1:52:36to jak se zapisují jejích spekter a
1:52:39takže
1:52:40x
1:52:41na je omega krát h a
1:52:44a n a je omega
1:52:48a vždycky to fungovalo jenom
1:52:50s ní s obyčejným násobeni co šest u p
1:52:54tak to je tě l máme zase binární systém
1:52:59který je popsán svou kmitočtovou charakteristikou to znamená pro spojí tě k i
1:53:04do bude h je omega
1:53:06pro diskrétně já t to bude h
1:53:08e na j ho mega
1:53:10no ale teď mám vlastně
1:53:12nikoliv
1:53:15fourierovu transformaci a l spektrálnímu sto tu výkonu
1:53:20po ho vstupního signál takže tady maně jaké giny x je omega
1:53:25a já bych potřeboval zjistit jaká bude spektrálních hustota výkonu
1:53:29no signálu na výstup
1:53:32tak titr si uvědomme
1:53:35jednu věc
1:53:36toto
1:53:38je co si
1:53:39co je definováno pro výkony to znamená někde po cestě jsem na utře určitě dělal
1:53:44o nějakou hodnotu na druhou
1:53:46no když meto počítali třela pomocí fourierovy
1:53:50nás formace tak určitě tam
1:53:52byla absolutní hodnota
1:53:55chtěch jejich z orku na druhu
1:53:58r
1:53:59naopak kmitočtová charakteristika
1:54:02není udělaná proto aby fungovala
1:54:05nějakými hodnotami spektra no druhou ta by měla prostě že hrát jenom klasické od no
1:54:10ty spekter a besi nějakého bez nějak i modifikace no budu
1:54:15takže jak to bych k a udělam já bysme to s kompatibilní i
1:54:19nejlépe s ním uděla ne uplně to samou operaci
1:54:22co sme udělali za spekter m to znamená strčím to do přelud do absolutní hodnoty
1:54:28na to na druhou
1:54:29a najednou tu rečné
1:54:31všechno fungovat
1:54:32a mohu takhle přímo dostat
1:54:35tu výstupní
1:54:37e spektrální
1:54:38u sto tu výkonu
1:54:41no u uvědomme si že tohle budou prostě jenom reálny kladný čísla
1:54:47ten základ s ne ten vstup kmitočtová charakteristika je samozřejmě komplexní ale když í strčím
1:54:53do v absolutní hodnoty
1:54:55tak s toho udělám
1:54:56reálný čísla a když to eště je hodím na druhou
1:55:00tak to budou h tak to budou kladný čísla
1:55:04tu znamená té f jen
1:55:05kladný reálny čísla krát kladný reálný čísla
1:55:09na musi zákonitě dát zase kladných reálný čísla takže
1:55:13to co vyleze na výstupu bude dobrá spektrální hustota výkon o
1:55:17a tadle dostal výsledek
1:55:21l podm s
1:55:23asi za se podívat například co to dál
1:55:26toto je
1:55:28signál
1:55:30filtrování vody
1:55:32ten originální
1:55:35který má zhruba ta ritu to
1:55:38spektrální hustotu výkon to znamená nějakou špičku řekli sme si že sto bude okolo
1:55:43sedmi set herců
1:55:45no a v a schválně ten signál eště zahraju
1:55:49cache najedu příslušného k no
1:55:54to bylo
1:55:56tak a teď budu chtít pro hnát
1:55:59tento signál sil trem
1:56:01s
1:56:03před asovou
1:56:04funkcí jedna mínus nula celá devět
1:56:07zept na mínus prvou
1:56:09tak teďka vím že v se kov budou voru krát pit trápit a k rušit
1:56:13ale zkuste ně říc co je tady tohleto za filtr e se to vo h
1:56:16horní propust dolní je borech se to bude chovat
1:56:22trošku pomůžu
1:56:24tohle to by jsme mohli e
1:56:27přepsat do tohoto blokového schemátku
1:56:31kdy vlastně ten vzorek který jet h n a výstupu
1:56:35tak tam pujde beze změny
1:56:38a vzorech který byl předcházející i
1:56:41padl na vstupu
1:56:43vzore který byl předcházející na vstupu
1:56:46tak tam půjde s koeficientem mínus nula celá devět
1:56:50u škleb she to tady ve kovy filtr o bude a s rub a tak
1:56:52dělat
1:56:55můj bude vlastně hoc současné hodnoty vzorku
1:56:58odečítat skoro celou hodnotu mě nuly ho vzorku
1:57:04takže se bude chovat
1:57:06spíš a k o vyhazovač nebo jako spíš začleňovat čet
1:57:10pauza k pozor kozel aby kdy by se měl kovar jako vyhazovač
1:57:15tak by tady musel mít plus k o no když by tali měl plus k
1:57:18o
1:57:19tak by jako kdyby počítal průměr toho současní ho vzorku s tím minulým z l
1:57:23cam
1:57:24ale
1:57:25ledem to může tady má mínus
1:57:28tak se bude spíš chovat jako derivátor
1:57:31no prostě ohod současny ho bude odečítat ten minulej
1:57:36znamená tam v je se bude sig náhodně mění
1:57:38tak ten filtr o bude hodně odpovídat
1:57:41a kde bude sich nám spíš hlad kija konstantní tak tam to filtr nebude pouštět
1:57:45null výstup koro nic
1:57:48no odnese bod mass i ten s silný signál opravdu vyfiltrovat
1:57:53a pak si o zahrát
1:57:57jo takže s matlabem
1:57:59pste mysim zručnější nešel a
1:58:03je tam funkce filter
1:58:06které vrazím koeficient jedna a mínus nula celá devět
1:58:10ve jen jmenovateli by měla být jednička a jako ustu bude x
1:58:15a pojme si zahrát ještě o originál pozor
1:58:20a teďka
1:58:21ten vyfiltrovány
1:58:24co slyšíme
1:58:29abych řek že slyším postatně víc šumu vyšších frekvencí
1:58:34a to maximum který ten signál o měl kde si na těch sedmi stech který
1:58:38by se dalo přirovnat
1:58:40bude v ní mu tónu
1:58:42a mum o vygenerovat
1:58:45můžem to zkusit l
1:58:48phnom se rovna
1:58:50jedna až
1:58:53přice dva ti c
1:58:55to sem zvědavi si to dám takle z hlavy ale možná žil
1:58:59k tón bude
1:59:01po c news
1:59:04dva krát pí
1:59:06k krát
1:59:07n
1:59:09která z styk a by to chtělo to frekvenci seru muset
1:59:13up musí sem normalizovat vzorkovací
1:59:16a to je mohlo stačit
1:59:30že s enum set herců a teď ten původní signál
1:59:36nad znam skoro slyším těch sedum sed herců
1:59:39no teď dyž si zahrajeme ten vyfiltrovány
1:59:44ta koš to tam o z neslyším ještě dva slyší mnohem by z vysokofrekvenčního šumu
1:59:50no alp od ne a pojme se podívat jak to jak to vypadal
1:59:56toto je spektrální
2:00:00toto je kmitočtová charakteristika
2:00:02no našeho filtru
2:00:04let o opravdu horní propust
2:00:06do léto
2:00:07zavírá nahoře to propouští
2:00:10po to je samozřejmě
2:00:12zobrazení vod nuly do poloviny vzorkovací frekvence
2:00:16wish se podívám absolutní hodnotu
2:00:19to je kmitočtové charakteristiky na druhou
2:00:22tak je to eště
2:00:23zřetelnější
2:00:25no a teď si jenom přestav to že tuto křivku
2:00:30pro násobím
2:00:31s touhletou
2:00:33ho to znamená a jakékoliv věci které sobu je na vysokých frekvencích tak by měly
2:00:37být zesílen i
2:00:39naopak terry ta krásná špička kterou vidim někde na nízkých frekvencích ve v bude náležitě
2:00:44potlačena
2:00:45takže
2:00:46spektrum které s toho víde
2:00:48vypadá takto
2:00:50vidí to že směrem vyře ty v frekvencím stoupá
2:00:54špičku okolo sedmi sed herec u tam ještě pořád najdu
2:00:58a l mnohem slabší než bejvala
2:01:01a když se podíváte na časový průběh sto signálu
2:01:04a srovnáte to sorry košem
2:01:08jeho tak se v idin tady vlasně takovou tu nízkofrekvenční periodicitu
2:01:12tak sme si v v řekli je tak to bude u vody k okolo nějakých
2:01:15těch
2:01:16něco méně nešije den kiloherc
2:01:18tak to vtom výstupu nevidím skoro vůbec
2:01:22a ale na druhé straně veškeré rychlé změny k ten se tady projevovali
2:01:28tak tam samozřejmě vidím
2:01:29o to víc
2:01:31a dokonce je taky slyším
2:01:32no ještě jednou
2:01:35úvodní
2:01:38vyfiltrovány
2:01:42kov z meto měli a vy se zvukovou ukázku
2:01:45pojme tetě do v před poslední parte je u náhodných signálů
2:01:50a to je tak zvaný gaussovský bílý šum
2:01:56ten byl osovský bíly šum
2:01:59má h funkci hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:02:04která je dán vek zvaným gausovým rozložením
2:02:07s tima tak vlasta detach nebudou moc ztrát pytel ale v zásadě je to dá
2:02:11na střední hodnotou
2:02:13je to dána směrodatnou odchylkou
2:02:15a pak tátou funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti se dát pomocí tyhle těch dvou parametru normálně
2:02:23vypočítat m u si to jí odhadovat prostě je
2:02:26teoreticky daná
2:02:28dyž budete chtít a kovy
2:02:30signál vygenerovat třel matlabu
2:02:33tak stačí diff použijete funci ran na ne do dna
2:02:36jako normální
2:02:39a ta funkce rana de na
2:02:42sama o sobě
2:02:45vám u udělá náhodný signál
2:02:48samozřejmě v u vona v může udělat matic i která a
2:02:51nějak i počet z řádků nějak i počet sloupců wish sete jede i je jenom
2:02:55vektor taký řeknete v dejte je denně prosím tě no jeden řádek a tolik hodnot
2:03:00kvuli chci tak tahleta funkce
2:03:03hoši můžete mě roto přestat zvát e toho pravdu velmi nepříjemné děkuji
2:03:09e pokud
2:03:12pokud í dáte jenom
2:03:16toto volání bez jakýchkoli v další záležitosti tech vám udělá střední hodnotu nula
2:03:20a směrodatnou chylku jedna
2:03:23no a když to budete chtít e na k
2:03:25tak je to velmi jednoduché e
2:03:27protože
2:03:29přední hodnotu prostě přičtete
2:03:31po co v chcete a dyž budete chtít jinou směrodatnou odchylku
2:03:35tak stači když výstupy ta je té funkce
2:03:38patřičnou směrodatnou odchylkou
2:03:40my násobíte k
2:03:42k k
2:03:43veď sme se babi zbavili je namo části názvu
2:03:48tohoto signálu lo probrali jsme proče to gaussovský aby sem si že chápem že to
2:03:52na má to ve k o funkcí hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:03:56která bude odpovídat ta u sou v je funci
2:03:59co bude snow bělobou proče to bílý
2:04:15face e
2:04:17u z mém
2:04:18podívat do světla
2:04:21jakou má charakteristiku bílé světlo
2:04:27jsou tam všechny barvy takže rigl i bysme že jako ve spektru z nebo
2:04:33spektrální hustota výkonu by mělo a obsahovat všechny frekvence
2:04:36l tetra jako hodně velky zjednodušeni
2:04:39ale je to tak proto se tomu říká b vy
2:04:41no
2:04:42dobře tak tych kromě zkuste říci
2:04:45i které jej signál
2:04:48náhodné hi
2:04:49budem mít spektrální hustotu výkonu
2:04:53znamená t je bude nějak a omega a tady bude i by je
2:04:56ně omega
2:04:58trávu let
2:04:59takhle plac a ta s která bude konstantní pro všechny frekvence
2:05:05toto chci je a chci jo by to obsahovaly obsahovalo všechny frekvence
2:05:11pak tu bude bílý
2:05:14ale
2:05:14co terra volu guru moci říct
2:05:17o signálu do její který bude mi tagle placatou h
2:05:21takhle placatou
2:05:24spektrálním sto to výkon
2:05:26ve chci uvědomíme
2:05:28jednu věc že ta spektrální hustota výkonu
2:05:31pomocí těch slavnej queen r
2:05:33čin či no vych vztahů
2:05:35byla nějakým způsobem
2:05:37svázána
2:05:40s
2:05:42autokorelační i nebo s korelační funkcí
2:05:46tam ten u stáh šel pomoci
2:05:48fourier a vy
2:05:49transformace
2:05:52že tady bude
2:05:54n r
2:05:55ten korelační funkce
2:06:00a tech kelly prosím vás řekněte
2:06:03jestli víte kterej signál
2:06:07by odpovídal
2:06:09takovéhle
2:06:11kolem u spektru které je všude kontent
2:06:14touž ne tady
2:06:16jednou zažili tě
2:06:23je existuje no mírně ni nej signál který má naprosto plac a ty spektrum
2:06:29s konstant kterej
2:06:35no je to ven nenáviděný
2:06:39diracův impulz
2:06:42takže nenáviděný diracův z impulz
2:06:47byte co aby jsme se dostali s pryč o těch nenáviděný k diracových impulze tak
2:06:51já to zkusim vzit
2:06:52tak l bity náhodné signály byly diskrétní
2:06:57by je
2:06:58a n a je omega který bude plac a ty konstantní
2:07:02a vtom případě
2:07:04tady budé
2:07:07korelační
2:07:09tady brouku relační fu je koeficienty r k a
2:07:12když ta funkce má výt placatá konstantní na k
2:07:16e k to f to bude s tím her káčkem
2:07:22ne u dyž to má b diskrétní signál
2:07:27jakej diskrétní signál bude odpovídat plac a ty mu spektru
2:07:34něco podobnýho jako diracův impulz ale byl ad zda rozumnější varianta
2:07:39jednotko way impulzy loto znamená
2:07:41má to hodnotu
2:07:43jenom pro vzorek nula
2:07:46pro všechny ostatní vzorky
2:07:49to má
2:07:50hodnoty
2:07:51ta mám hodnoty nula
2:07:54k tak
2:07:54tagle mála vypadat
2:07:57korelační
2:07:59sekvence nebo core ční koeficient je mi ho signál
2:08:04prosím se zeptám
2:08:07jak mu si vypadat ten
2:08:09signál na lahodný aby měl
2:08:11takovýhle korelační koeficient
2:08:15jenom nula
2:08:16kerá má nějakou hodnotu namo jenom nulové vzorek má jakou hodnotu
2:08:21všechny ostatní sou nulový
2:08:26a úvěrem do si jak se to počítalo ty core oční koeficienty a umí
2:08:31mám signál
2:08:32dělam jeho kopí
2:08:34pře plácnu to pře sebe
2:08:37a budu
2:08:39násobit a vodu s čí k
2:08:43když budu chtít první korea či koeficient
2:08:47osu nule den vzorek poolu nás oběť čí k a druhej
2:08:50posunu násobenc čí tam o tak dal
2:08:57ne n ne call tak hat a v let a nyní to vy below moc
2:08:59jednoduchý
2:09:05uvědomme si že ty autokorelační kdy že dick o relační koeficienty začnou vyskakovat
2:09:10nenulový
2:09:12pokud mám last nám signálu nějaký závislosti poku prostě ty sousední vzorky novo třebová
2:09:17při posunutí deset sem ho tak nějak spolu nějak souvisí dyž tam nějak f stáh
2:09:22takže tady pro ten letem signál u vůle jak
2:09:27o ty spolu prostě nesmí sou vy se
2:09:29bílý
2:09:30šum
2:09:32má takovou vlastnost
2:09:33že jednotlivý je ho vzorky mezi sebou nesmí dní žádný vztah musi by totálně ne
2:09:39nezávislý nekorelovaný
2:09:42tím že budou reko rolovaný
2:09:44dostanu
2:09:45takovýhle průběh děch korelačně koeficientu u to znamená jenom jedinou špičku
2:09:52a pak samý nuly
2:09:54a jedině takovéhle korelační koeficienty když se převedou do spektrální hustoty výkonu
2:10:00bo biče nickou fourierovou transformaci
2:10:02tak mě dej něco plac o to jeho von statní ho a pak guru schopen
2:10:06z e s takt do je
2:10:07t b v
2:10:09jel takže prosím ta pamatujeme si
2:10:13že u toho gaussovského bílého s ú mu soudu je věci
2:10:16jednak hodnoty korekci je hodnoty dvě jeho vzorků nám určuje
2:10:22půl tě hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:10:25tram tvar gaussovky
2:10:27a mezi vzorkama
2:10:28nesmí být žádný vztahy
2:10:31protože kdyby byly
2:10:33tak ně začnou vyskakovat koeficienty
2:10:37nenulové
2:10:38a bode to špat e
2:10:40tak děch autokorelační koeficient u
2:10:48štíre z v pro ty
2:10:50jedna věc i bone většinou vidět střední hodnotu která bude na nule
2:10:56takže zase si uvědomíme
2:10:58chan nul tech
2:10:59autokorelační ženu mnul t korelační koeficient rovná se rozptylu
2:11:04rovná se výkonů
2:11:06proto souš ne tady jednou měli
2:11:13inak taji toto je příklad takového bílého šumu
2:11:16je to hrozně hezký
2:11:18opravdu vidite že tam nejde vysledovat žádné vztahy mezi sousedními vzorky
2:11:23a
2:11:24že v mám push any mato tak java kus takového bílého šumu zahraju je to
2:11:28moc pěkny
2:11:51nic s nic pěkného a poslouchal ni ho
2:11:53naštěstí je tady toleto signál ze kterým si člověk
2:11:56jaksi v běžném našem fyzikálním světě moc nesetkal protože tady všechno souvisí se vším víte
2:12:01že z brně zná každý
2:12:03každého i
2:12:05prostě systémy maji setrvačnost a k že
2:12:09ve com moc s
2:12:10tych bílých šumu
2:12:12životě nepotkáte
2:12:16pták
2:12:17m
2:12:18ta je sem ještě
2:12:20v a udělal takovou ju
2:12:21takový pěkný
2:12:24ne tak o vizualizaci kde sem se snažil
2:12:27a s ně pustit jednu realizaci m
2:12:30bílého šumu
2:12:31odhadnout
2:12:34jeho korelační koeficienty
2:12:37vidite že jsem to nedal úplně přesně protože to blob odhadováno právě no ze mne
2:12:41realizace takže rozhodně
2:12:43ten nultý byl na jedničce
2:12:47a pocem ta měl
2:12:48různé hodnoty které by teoreticky měli být nulové
2:12:51ale nejsou
2:12:53a o jsem se pokusil ového spektrální analýzu znamená
2:12:58řekl jsem si tak když reko v je to bílý šum
2:13:01pak si udělam odhad spektrální hustoty výkonu ho a mělo by to byt pořád jednička
2:13:05ne
2:13:07tak r to dopadla docela zajímavě protože
2:13:10tomto případě
2:13:13a už nevím kolik vzorku sem vzal
2:13:16poznal nějakých tři sta dvacet
2:13:18jel jsem podle předpisu tak jak sem měl ojet to znamená a udělal jsem
2:13:23fourierovu transformaci
2:13:25všecky vzorky jsem dal
2:13:27do absolutní hodnoty na druhou
2:13:30pak jsem je podělil
2:13:31počtem vzorků
2:13:33pak sem to celý nadšenej vyplotnul
2:13:36a
2:13:37dostal jsem way takovou hrůzu
2:13:41ho a jako
2:13:42dost blbý z r a se očekával jsem should jedničku
2:13:45a dostál jsem mně co je co takové
2:13:49takže
2:13:50jsem s ti musel zaší něco dělat
2:13:53puste poradit
2:13:54co sem asi tak měl
2:13:58mohl jsem to flake node že v vygenerovat matlabu prostře koup konstantu jedna
2:14:03prošků ji za šumět s možná vy cele vypadalo tak blbě vyplotnout a ho to
2:14:08ale já jsem chtěl postupovat korektně
2:14:11takže e se a
2:14:14takže se má
2:14:16použil welchova u metodu
2:14:19tich náhodných
2:14:21signálu
2:14:23d lích šumů u sem se viděn eval nějaké množství
2:14:26push nevím přesně kolik
2:14:28na každým sem udělal odhad spektrální hustoty výkonu
2:14:32a pak jsem to všechno zprůměrován
2:14:34a na jedno viď i to že to za či na vycházet
2:14:37protože skutečně si pohybuju někde
2:14:41velmi blýskl konstanty
2:14:43jedničky
2:14:44a kdybych jích udělal ještě více a eště víc
2:14:47tak bych dostal ještě přesněji
2:14:50spektrální hustotu ktera vy byla konstantní
2:14:54já takže prosím na lete si velky pozor na toho
2:14:58když máte nějaký signál a
2:15:00uděláte znějí spektrální hustotu výkonů pomoci odhadu tadyhle
2:15:06d f téčkem
2:15:07tak e je dobré tomu věřit e ale
2:15:10ale prověř o
2:15:17tak poslední záležitost je mantova ani touž s i dneska celo že stihnem
2:15:21a l chtěl bych aspoň e aspoň základy k
2:15:26co je
2:15:28co je postatou kvantování k vás i plat cit užším ležel
2:15:32máme prostě já t vstupní signál
2:15:36k s n
2:15:40ten potřebuju
2:15:42vyjádřit určitým počtem vy tu
2:15:45takže ven poleze
2:15:48nějaký kvantovaný signál x k l n
2:15:52a ten kvantovací kvantovaný jí signál může jo v ležet jeho na určitém počtu pand
2:15:57ovací k ladin většinou dyž máte v osum bitu regi bude dvě stě padesát šest
2:16:01oper a tak dále a tak dál
2:16:04no a samozřejmě to že dělam kvantování
2:16:07i mě neruje nějakou chybu
2:16:09edic k se budu dopouštět určite
2:16:12nepřesnost
2:16:14a they de o to
2:16:16jak
2:16:19zistí nic
2:16:20e k moc mě ta chyba bude bolet
2:16:23jaký bude vlastně vliv chyby na můj původní signál
2:16:27a to se pokusíme udělat m že spočítáme signál
2:16:31který vlastně bude
2:16:33hodnota tech i by
2:16:38mínus ten původní
2:16:43a pak se pokusim o jednu věc
2:16:45wrapped n ho nula se
2:16:48pak se pokusím o té ho o spočítání
2:16:51ve zvaného poměru signálu k šumu
2:16:56kde bude mít vlastně čitateli výkon toho užitečného signálu u
2:17:01a dole
2:17:03budo mít výkon tou chybového signál
2:17:06rovy se mně můžete ta tekl jak můžete počíta deko výkon chybového signálu dyž do
2:17:10signál který existuje nikde
2:17:13a l
2:17:16ně s jeho vlastně by tvoříme bohužel takže ty původní hodnoty chtěl vedeme
2:17:22v na kvantován
2:17:23l takže budeme chtít zjisti tady téhle ten poměr signálu psů
2:17:27budeme o chtít vlastně vypočítat kvantifikovat
2:17:30jájino tu půjde
2:17:33půjdem a to tak že si řekneme jak to kvantování vlastně bude probíhat e k
2:17:37ten původní signál f řekneme že má nějakou minimální hodnotu nějakou maximální hodnotu
2:17:44posadíme se tady know jednoduchého
2:17:47případu k de dělam vek zvané uniformní kvantování to známe na
2:17:51v odskok i chtěch kvantovacích hladin s o všude stejne
2:17:55budou dány nějakym
2:17:57v nějakou hodnotou delta
2:17:59a jaký je mezi tím stáh
2:18:01o celkem jedno duchy
2:18:03ta byl ta jako doug zvali kvantovací krok
2:18:06bude prostě maximální hodnota mínus minimální hodnota
2:18:09dělena počtem kvantovacích hladin
2:18:12když bych to chtěl miku plně přesně lek by to měl by z vlastně počet
2:18:15kvantovacích hladin mínus í jednal
2:18:17ale dost častost taji na toto kašleme
2:18:21a řekneme že to vode prostě
2:18:23maximálními ne z minimální
2:18:25dělena počtem
2:18:26jo a toto je můj kvantovací krok
2:18:29ták
2:18:30a
2:18:33teďka s meter no v stě
2:18:45já jsem v a měl opačně avon ho in
2:18:47monet o celkem jedno
2:18:50je to jedno protože lá se vás teďka nezačnu
2:18:52ptat na to
2:18:54jak alla
2:18:55jak si myslíte že může být ta chyba kvantování to e them
2:19:00rozložena
2:19:02a u když je l
2:19:08i jak může být její
2:19:11její jím mi vyje její funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti já bych chtěl hrozně vědět
2:19:18jaký bude
2:19:19t
2:19:21e
2:19:23i k se menoval stupní signál takže dejme tomu že ta pomocná proměna z v
2:19:27r budeme no what byl
2:19:29jak bude prostě
2:19:31pro z dělena
2:19:33statisticky ta chyba kvantování když ta je tohle dáme dohromady jako už v a z
2:19:38necham na pokoj k že musim do olomouce
2:19:41prašť vám pasa že
2:19:43tak
2:19:47kvantovat si frekvenci nechte uplně na pokoje to existuje tak s zepta se vás takhle
2:19:52měřili ste někdy třeba v a nad gymnáziu no v na střední škole na od
2:19:56měrným válci
2:19:58asi jeho žil
2:19:59ve měl byl třebá kalibrovaný po jednom mililitr u co vám říkala paní profesorka jak
2:20:04vypadá chyba čtení s toho od měrný ho valce
2:20:09o n sto je to tole bylo držku přesně že tak
2:20:12když ú
2:20:13byl čárkovaný po jedno mililitr u
2:20:17tak a byla chyba
2:20:22já bych řek že standardně z dne se ú čili že to také pop news
2:20:25plus mínus půl mililitr u
2:20:27já o dycky word mínus
2:20:29poloviny té výchylky do plus poloviny výchylku
2:20:33takže
2:20:35něco podobnýho tady bude jí pro nález
2:20:38mínus delta poolu
2:20:42delta puls
2:20:43jo o víme že vtom hle to mi intervalu se bude ta chyba kvantování pohybovat
2:20:50tak a
2:20:51poslední
2:20:52otázka je
2:20:55e jak
2:20:56jakou tomu dáme funkcí hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:21:00jak je pravděpodobný
2:21:03že ta chyba bude tady
2:21:05obec blbost
2:21:07tady a k i blbost
2:21:09co mezi těma dvěma hodno tam a
2:21:12na vo tom nic n víme
2:21:14jo a když vo tom nic nevíme a k tomu dám uniformní neboli konstantním funkci
2:21:19hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:21:21no protože fakt je k o nemáme nic lepšího po ruce
2:21:25takže to asi bude vypadat nějak takhle
2:21:29a
2:21:31kolik
2:21:32bude hodnota
2:21:35aby se to integrovalo de jedničky je tech mě řekněte kolik to bude
2:21:38když je vlastně šířka toho štve déčku
2:21:41delta jakého výška musi být
2:21:44jedna lomeno delta l
2:21:46pá jen tak že by z hle přišli na důležitou věci jak i nebo
2:21:50pod handly z m nebo vy cucaly z mesic páty funkcí hustoty rozdělení pravděpodobnosti
2:21:56toho chybový ho signálu
2:21:59a příště
2:22:00tu doděláme a řekneme si jak ta rys této záležitosti získat
2:22:04poměr s signálu k šumu to znamená jak moc nás bude bolet když budeme různě
2:22:09přesně mann to what děkuji vám za pozornost
2:22:11jestli hi opakuje si say do olomouce p děné s tak ho můžu vzít
2:22:19