Hejno bez ptáků: Od 1500 myšlenek k románu

Filip Doušek

Vizualizace a tvorba příběhů; jak se píše kniha a co si z toho můžeme odnést i mimo literaturu?