0:00:20je nula ahoj a já jsem pěkně představy radikalisté number a jsem právnička takže ten
0:00:26úvod nebude asi tak za velmi jako ne na předřečníka nebrzdily c k
0:00:32adresy vymyslel a
0:00:35u nás ve firmě vede sekci inovací
0:00:40a čili na nechtěla říct něco strašáků g b a neboli děleno tato řečeno rychlejš
0:00:46n
0:00:47seš je nové
0:00:50stanovené zařízení
0:00:52které bylo přijato minule
0:00:54roce pět no
0:00:56a přináší dost změn do oblasti
0:00:59osobních údajů ochrany osobních údajů
0:01:02zákazníků jinak na ně se z nich dají
0:01:05a zajímavé na tom samozřejmě je to že se třeba i jde o nařízení
0:01:09a jako nařízením na přímou činnost to znamená
0:01:12května příštího roku a se nás těch dotkne chceme nebo ne
0:01:20nancy téhle přednášky abych
0:01:22ráda probrala několik témata tak jsem řekl sem někde jaké máme typy osobních údajů a
0:01:27jaké změny dvoudenních vnesla toto nařízení
0:01:31potom se dvojná o
0:01:34pojmech správce zpracovatel osobních údajů co to je kde to je
0:01:38a co musí dělat
0:01:39a v rámci povinností se zejména zaměřím na osobu
0:01:44protože jsem se pro osobních ochranu osobních údajů kde to je jako se na ně
0:01:48nebo budou kladeny nároky
0:01:50závěrem bych také
0:01:52nedá nepostrašila trošku sankcemi které neřízeně přináší
0:01:56a jak se na ně správce zpracovatele mohou
0:01:59připravit
0:02:01perzistentní se nasral zeptala kdo jste
0:02:05jestli mzda stejně a znaky práci
0:02:09jo takže
0:02:10personalisté možná ještě data a dodavatele z té vidíte software
0:02:15se p arnolde aby ostatní ste předpokládám když nic tak oběšeni zákazníci
0:02:20neobyčejný samozřejmě
0:02:26většina z vás předpokládám si může myslet že se tady toto nařízení vás nedotkne netýká
0:02:33a
0:02:34protože přece
0:02:35kolja sedmnáctého své osobní data to je tak všechno
0:02:38ale dotknem protože předpokládat jinak inerciální na který a zaměřují se
0:02:45t a slova v nové klienty a na ty tento musí nějaké databáze nějakým si
0:02:48ho slova
0:02:49a předpokládám že ty kontakty ste museli jak získat
0:02:52no
0:02:53na řízení přináší určitá zpřísnění proto
0:02:57to jakým způsobem ty údaje můžete získat
0:03:00proto s objekty a teďka kdy bročka slovo subjekt osobních údajů tak to je ve
0:03:05refer jako je ta deformaci determines techniku z je to prostě člověk jo
0:03:09nezbyt osobních bude na
0:03:13když jste dostali jeho údaje a nějaký používáte tak se vás toto nařízení týká pokud
0:03:17víte software databáze pro nějakého našel
0:03:21klienta a jste subdodavatel n
0:03:24máš němci chcete našeho software ukládat ty data
0:03:27ste za zpracovat ananasem které zase se vás to týká musíte se postarat nějak zabezpečení
0:03:31těch údajů
0:03:33a proto
0:03:35ta nastat přednáška možná jako vás tak trošku a popis jedna zákazníkem neobyčejná tak samozřejmě
0:03:41se na se týká vtom
0:03:42že ne řízení vám odejdi přináší nová práva jak se svými osobnímu dej mi ten
0:03:47nemůže dělat
0:03:50raněné osobní údaje
0:03:52co je to osobní udali
0:03:56a jaké předpisy se na tyto osobní údaje stahují
0:03:59no a možná staří neslyšel zákon ochraně osobních údajů to je ten současnosti platí ve
0:04:04kterých a ze směrnice
0:04:06mohla by nám to čísla ty směrnice najít a s c nás ta se nezajímá
0:04:10takže pájka změny se přestane platit protože přichází na řízení
0:04:13a
0:04:15zajímavé zajímavosti možná je že zařízení se nevztahuje na právnické osoby ty
0:04:21ochrany podle nařízení n
0:04:23je požívají nicméně za město takže firma naše si nemůže nárokovat na to že ji
0:04:28někdo zneužívají os toho že než i osobní údaje přes postaty osobní údaje na
0:04:32na druhou stranu
0:04:33firemní zaměstnanci pět toho chenův požívají
0:04:38se zmínila a osobní údaje citlivý osobní údaj osobní údaje je nebo dva úplně ven
0:04:46číst redefinici ale je to údaje podle kterého je
0:04:49a osoba
0:04:50identifikovat na nebo identifikovatelná
0:04:54program až při tady versta možná jasnější
0:04:56citlivý osobní údaje když jdeme do ty citlivější osobní
0:05:00sféry toho s objekt osobních údajů
0:05:02to znamená budeme se bavit o nějakého sexuální orientaci nebo náboženské vyznání jakou stranu volí
0:05:08a podobně
0:05:08takže tam je ten rozdíl samozřejmě
0:05:11to asi nemusíme nic říká se teda osobní údaje podle nejpřísnější ochraně než osobní údaje
0:05:17tak
0:05:18jan novák
0:05:20jejich dělá za statistiku animista řeknu přesně kolem pěti proporčně přes pět tisíc
0:05:26a
0:05:27máme český republice na slovensko doma paneláku takže jan novák denně sedmýho dejte ten pan
0:05:31pravou
0:05:32a na tento na entou dej si nemůže že jedna délka na ředina na ochranu
0:05:38nicméně poblíž máme jana nováka zaměstnaná vlakem brno
0:05:43tak
0:05:44je to konkrétní
0:05:45člověk a
0:05:47panuje shoda že zejména firemním jasno firemní koncovkou to tam máte to brkem brno ve
0:05:52spojení se zejména příjmením uši osobní údaje protože ta osoba identifikovatelná na a momenty na
0:05:58ten roman je nemáte triko masoxu a pak sme prostě účty citlivý osobní chudej takže
0:06:03to zasahuje do
0:06:04osobnostní sféry
0:06:07a kdo řekni neprav toho pana lze nováka
0:06:13příklady osobních údajů obecná osobní údaje máme jméno příjmení adresa ale i i ty adresám
0:06:19a
0:06:21datum narození a tak dále zvláštní jako statí název pro ty citlivé takže máme tady
0:06:25tuhle vytvořit grafu toho a ono se xory chtěl tak jako
0:06:29a
0:06:31osobních citlivě sem nikdy
0:06:34je to ta díra je to příslušnost politické straně a tak dále
0:06:38je poměrně novými a nevím typem osobních bude zaveden jediný p r
0:06:43je jazyk kategorie genetických
0:06:46osobních údajů a biometrických osobních údajů kterým se v podstatě reaguje na to že otce
0:06:51devadesátých let dacia ta směrnice a se ten význam se sami dva posunula a je
0:06:57běžné že se z že třeba
0:06:59vaše pokud na etapy aplikaci která funguje radiolokační principu tak sbírá sbírají n údaje dneš
0:07:06nese sbírali dříve častokrát firmy používej stařence u klienta s tím že zaměstnance vy přistoupili
0:07:12tady přiši z jedné části do druhé části tak musí příklad otisk prstu
0:07:17tak to je právě ten biometrických údajů
0:07:21může geneticky průmětnu skrz eiffel postarejte se to možná vojácích nás je to znát externí
0:07:26sítnice stejný obličej a tak podobně
0:07:29vždycky modely na
0:07:31krevní skupina faktor
0:07:35tak už zmínila že právnické osoby n ne požívají ochrany zásadních bude jo a ne
0:07:41požívají ochrany tady d p r
0:07:43firmy požívají ochrany anonymizovaná údaje anonymizovaná údaje jsou takové pokuď
0:07:49bude a minimized a push podle mě můžete identifikovat to osobu oproti tomu jsou však
0:07:54a je tady integrace organizovaných údajů
0:07:57tak rozsahu a poněkud odlišné
0:07:59protože podle nich samotných sice nemůžete identifikovat osobu
0:08:03a ve spojení s jiným mořeny tak se možná je termín sedmi zvaného d přináší
0:08:07i piána a je to jedna s technik který můžete právě zadání zneužití osobních údajů
0:08:12a je třídy pět doporučovaná
0:08:14a technici mě možná opravili že to byl říkat moc laicky dat že máte prostě
0:08:17že databáze které nejsou jako co sem propojené ale
0:08:22v jedné máte právě části osobních údajů které máte druhou části osobních údajů a když
0:08:27to pro spojením
0:08:28páse a když máte to oddělené tak interpretace demytizace
0:08:32a plníte
0:08:34jakým způsobem ty požadavky kladené židy p r
0:08:37a na ochranu osobních údajů
0:08:40zemřela se bere požívají ochrany a také rovněž pokud sesbíráte údaje do našeho rodokmen o
0:08:46všech našich příbuzných a nehodláte neobchodovala patra ke tak také nese musíte paní typ je
0:08:52tady stačila
0:08:54ne já jsem správce a zpracovatele
0:08:56tam máte definici třídy pije
0:08:58a adresy nechce číst samozřejmě dobrý se krát zapamatovat že správce je ten který rozhoduje
0:09:04o tom jakým k jakému účelu se budou ty údaje
0:09:08a využívat
0:09:09o učil se budu bavit po zdi důležitý je že se že zpracovatel je tímto
0:09:13účelem vázán to znamená
0:09:16já pokud správce
0:09:17si vyžádá k tomu že bude rozesílat marketingové
0:09:21a nějaké nekalibry cíli na použitou subdodavatele tak něco bratrů šestinou dejme nemůže prostě pro
0:09:29dělat co chce a nemůže i použila ke své vlastní
0:09:34obchodní činnosti řekněme
0:09:35protože vázanku správce
0:09:38tak něco k povinnostem
0:09:41správce a zpracovatele
0:09:44původní jako dyby b í g výběr bylo že se ubere administrativní zátěže správců
0:09:49no jak to dopadlo nechám na našem posouzení
0:09:52a protože voda byla zrušena oznamovací povinnost
0:09:56a dříve každý správce před zatočení započetím zpracování
0:10:01osobních údajů musel
0:10:02tento
0:10:04to že by zpracovávat oznámit dozorem orgánů tento termín taky budu používat u nás je
0:10:09to už a pro ochranu osobních údajů
0:10:11nyní uštvat nemusí dělat
0:10:13tři krát bratř my se radujeme nemusime to oznamovat
0:10:15oproti tomu ale musíme posuzovat
0:10:18dopad na ochranu osobních údajů v případě že máme že je zde opovážit zasáhlo do
0:10:23prav
0:10:24a subjektů osobních údajů
0:10:27rovněž vystavený termín přibližně konzultace
0:10:30takže když na konzultace přichází na řadu ste chvíli
0:10:34kdy při tom předběžném posouzení dopadu dojdete k tomu že vpodstatě naším zpracování skutečně dochází
0:10:39bylo k
0:10:40a zásahu doprava po práv těch sobit osobních údajů tak pak musíte konzultovat s úřadem
0:10:45pro ochranu osobních údajů
0:10:47který by vám měl pomoci je to tak strašně rádi po formulované že by se
0:10:50zdálo že zítra o tom popovídat
0:10:52nicméně popito nesplníte tak se na to se namazaný pokud je takže
0:10:56je to potřeba dělat
0:10:58jak to bude praxi nevíme protože to předesílám
0:11:00a má být vydáno metrika
0:11:04úřadu pro ochranu osobních bude unární metrika pro aplikace české republice která zatím vydána nebyla
0:11:08takže čekané
0:11:10další povinností a poměrně
0:11:12důležitou je že se mu je zde podle správců ohlašoval
0:11:16a případ narušení bezpečnosti to znamená kdy k nějakému úniků nebo prostě technicky sám se
0:11:21stane s těma sinatra zde máte osobní údaje
0:11:24je potřeba to hlásek a to byl vždy sendesát dvou hodin
0:11:27tomuto se vztahuje to že pokud tímto jakýmsi narušením tím petrklíče jestli dojde k zase
0:11:33zásahu prostě do těch praktik subjekt osobních údajů tak to musíte hlásit nejen dozorem orgánu
0:11:39ale i těm konkrétním subjektů musíte na to upozorním
0:11:44tím jsem se dostala hezky pušku prahů subjektů jo to tam čtverec ale potřebovali dát
0:11:49způsobu dodržovat a práva subjektů
0:11:52určitě jste slyšeli právo být zapomenuty to diskutovala n velice u nás tak toto právo
0:11:58je zakotveno d r pokuď já jako sudet osobních údajů rand jsou na ke zpracování
0:12:04tento svaz můžu i odejmout mám právo na opravu pokud je ten osobní udej
0:12:08ztráta zpracování správce nepřesný
0:12:10správce musí opravit
0:12:13zajímavým prameny práva na portabilitu to znamená je to proto aby se bity osobních údajů
0:12:19se neustále se bude sdělovat
0:12:21tak postavy finance tady by si ty zpráv měli před a pokud to je možné
0:12:28a u sloup oběšence
0:12:30a nebo jde paprčit se
0:12:32a kdo musí mít a na co takovýhle člověk je co musí splňovat
0:12:38v podstatě
0:12:39povědět osobních údajů
0:12:40je takovou osobou té firmy která
0:12:45jedna dohlíží na to nebo pomáhá z nastavení ty procesory byly v souladu tiki já
0:12:50a jednak jako co sem prostě stavy prostředníka mezi těmi s objekty osobních údajů
0:12:55společnosti které správcem osobních údajů a tím dozorovým orgánem
0:12:59ta forma spolupráce
0:13:01s tím
0:13:04a tím myslím je naděje
0:13:08jakou smlouvu s tím pověřen sem firma uzavře může to být by zaměstnanec může to
0:13:12být i subdodavatel
0:13:14pokuď je zaměstnanec
0:13:16tak je to z mého
0:13:18pohledu trošku zajímavé nebo protože
0:13:23on odpovídají nejvyšším orgánem společnosti
0:13:26ale zároveň nemůže linie se funkce
0:13:29není lze zodpovědný od volatilní není
0:13:33není nemůže licenci na co bez asi zvykem své funkce což mi trošku jako narážíme
0:13:38takový ten vztah závislosti sosna podřízenosti a nadřízenosti
0:13:43zaměstnaneckém stahoval m
0:13:45každopádně
0:13:47je tam musí být zajištěna nezávisle změně sem že může být zaměstnancem to znamená pokuď
0:13:51jako na nějakou dobu do vaše firma spadne do toho že osmi pověřen se tak
0:13:56neznamenáte soucitem u někoho na plnej úvazek novýho
0:13:59ale
0:14:00pokud by této někdy váš zaměstnanec
0:14:02splňovala podmínky kladené na nás pověřen se
0:14:05může vykonávat do funkci ale jen za předpokladu že se dostanete mikro funkce bylo střetu
0:14:09zájmů
0:14:10tak nebo
0:14:11o tom se dneska hodně mluví před velice firem bude mít jedna pověřen se jako
0:14:14externě s tou došel tak se bude vypadat
0:14:18jak
0:14:19jaksi lidé kteří zařídí
0:14:21je
0:14:22a také dává
0:14:24kdo ho musí mít co tři skupiny případu ve kterých musíte mi pověřen se a
0:14:28to je pokud ste orgánem řeknem a typy které z hlediska nebudem
0:14:32a nebo
0:14:33pokud provádí té pro samé pravidelná systematické monitorování osob prosím tebe nějaký jmelí targeting a
0:14:43pro rozhraní telekomunikační sítě call center byste to učinil shrnout
0:14:47a
0:14:48nebo pokud hlavní číno spočívá rozsahem zpracování zvláštní kategorie údajů tam bych uvedla jako příklad
0:14:55pokuď té nemocnice a zpracováváte osobní ve pacientů
0:14:59je to hlavní činnost určitě potřebujete
0:15:02a pověřen se pokud naopak vaší na naše hlavní činnost se zpracování údajů nesouvisí
0:15:07ale zpracovávat rozsáhlé řekněme osobního d naši zaměstnanců k tomu abyste vypláceny mzdy
0:15:12tak se nejedná hlavní činnost a nepotřebujete mi pověřen sem
0:15:16zajímavé do tak je však ten že ostatní pověřen sem ostatní
0:15:20a ten stejný tak ekvivalence mít mohou
0:15:23a má národní státy s oprávněny tuto povinnostmi pověřen se pro ten osobních údajů
0:15:29rozšířit takže by pořád ještě můžeme říc jistotou zda je to na vás nenapadne toto
0:15:33je pouze zdi dip já uvidíme to bude takže k tomu vyjádří naše
0:15:41ověřené stereo jsem zmíněna sledujete se sleduje soulad nicích předpisů se legislativo
0:15:48školy ostatní zaměstnancem
0:15:50a případně může organizovat interní audity a neustále a neustále vlastně může by byla třeba
0:15:57ty postupy tak aby byly v souladu je to je vlastně
0:16:01a tím poněkud vážně vymezeným vymezená role oběšence
0:16:07a co musí splňovat musí se logicky vyznat problematice ochrany osobních údajů
0:16:13a správu
0:16:15a zároveň je důležité k aby neměl jenom ty
0:16:19tyto znalosti a tady měl řekněme i znalosti technická technologické
0:16:23tak jak sem zmínila je tam
0:16:25dostat dost těch procesů které chrání ty osobní údaje tak nejsou úplně právního sou spíš
0:16:29technické do to zabezpečení a
0:16:32ve řízení pracuje s termíny jako šifrování kódování a tak podobně takže předpokládaný čili který
0:16:38by měl by tímto vyřízen tak tomuto musí rozumět
0:16:41a
0:16:42zajímavé že není ustanovený nějaké minimální vzdělání
0:16:46jak se to bude zjišťovat vidíme přítokem já si dovedu představit že bude nějaká jak
0:16:51a certifikace
0:16:53pověřen co prosebně d které budou dělat asi dozorový orgán
0:16:59zpracování osobních údajů
0:17:01zpracování osobních údajů jakýkoliv zbije sbírání používání další prostě
0:17:09oslovování lidí na základě toho sběru
0:17:13a jen
0:17:14důležité je
0:17:15že při jakémkoli zpracovávaní osobních údajů ste vázání účelem to znamená pokud prostě nahodilý svět
0:17:22osobních bude souhlas tak vy můžete ty osobní údaje spacák jenom k tomu účelu
0:17:29ke kterému ste údaje posbírali a pokud je učil dosaženo tak byste měli smazat i
0:17:33bude
0:17:34soustav samozřejmě dost každého pravidla dýmky a teď případě že je ten nový účel zastavím
0:17:40člen slučitelný
0:17:44co se považuje za automaty slučitelný účel se vědecké statistické účely anebo archivace
0:17:50u se nakousla
0:17:52a jsou na ze zpracování
0:17:55je dobré to znamená že slova ze zpracování mě prvníma s titulem nejznámějším kdy zase
0:18:01není setkáváte
0:18:03a to znamená bitu jenom abych jako nemluvila za stovku s cesty pro ostatní titul
0:18:07je ta podmínka pro zpracování osobních údajů
0:18:12g pian máme potom ještě další tituly pro zpracovávání osobních údajů je to ze zákona
0:18:16ze smlouvy budete mít jaké uvedené ale mizíme když je pro vás asi ten souhlas
0:18:22souhlas
0:18:25podmínky pro získání s souhlasit židy pět zpřísňuje
0:18:29v si to by tak zvaná fernetech action
0:18:31nej nelze získat takzvaně konkludentně to znamená mlečky my se domníváme že by
0:18:38že
0:18:38takovéto klasické že máte to políčko kterou vše zaškrtnuté rovnou souhlasíte zpracování osobních údajů
0:18:44a jedete dál že toto by neměla se stačit
0:18:49ale jako pořád ještě rozdělá mi je tam právě ta filmy těch action a musí
0:18:54právě
0:18:56zakleknout
0:18:58se
0:19:00sevřenými udejte musí dost
0:19:02výsledný sou
0:19:07pak jsem zmínil další důvody pro zpracování osobních údajů jsou je ochrany životně důležitých zájmů
0:19:13s objektu údajů tam ctrl představit
0:19:16právě když nemocnic veřejný zájem spojení právní povinnosti pokud na smlouvy
0:19:23je teda to
0:19:25no
0:19:26myslím si že radixem čtyři běží právě no a jak se na ten s ten
0:19:30strašák připravit
0:19:32co do příštího roku a je potřeba udělat
0:19:36tak zejména se podívat na své stávající před stávající procesy s co s těmi udej
0:19:41děláte ze jakým co sem se získali osobní údaje a kde je zpracována kdo k
0:19:46ní má přístup
0:19:47a
0:19:48jak jsou zabezpečeny
0:19:49to by se udělá tak je potom možné a tento proces
0:19:53a buď aktualizovat nebo rovno změnit
0:19:56technicky zabezpečit
0:19:58zajistit kdo se tomu bude věnovat a rozhodně proškolit naše zaměstnance kteří de s těmi
0:20:03osobními udej přicházejí do styku
0:20:06ale důležité také je
0:20:07že nesnažte že je
0:20:09potřeba za měsíc n na interní předpisy ale i na například smlouvy saskými externími dodavateli
0:20:16od zvlášť pokud jsou to
0:20:17tak jsem zmínila pokud na tuto smlouvu s těma strojařina který vám í i pro
0:20:21vás dělají nějakou l
0:20:24na vás pravicové databáze jsou tedy pro nás placatej taky na toto se podívat a
0:20:27posoudit to s ohledem na dědictví
0:20:31no a ty na zemi to za že to za končím
0:20:34nějaké to jméno tě takže se u sankcí a kdo sankce byly vždycky za porušení
0:20:42pravidel pro mechanicismy nebodej věcnej tři typy arrives přísně lo a z naší desetimiliónů kolik
0:20:47korun které se ale nikdy ne u neuděloval i tak
0:20:51dochází ke stísněně dvacet milionů nebo čtyři procenta celosvětového obratům
0:20:56a cokoliv je vyšší
0:20:58důležité je že toto nařízení působí
0:21:02dycky to znamená na všechny jsou by na všechny správce kteří se zaměřují ve svých
0:21:07aktivita na občany evropské unie to dopadá tím se snaží pokryti ty společnosti které nemají
0:21:12sídla evropské uni
0:21:14přepsán staňa týkat
0:21:15poslední ze nás trouby chod kterou bych vypíchla je
0:21:19to že
0:21:21do teď není eště úplně vše zřejmé to bude zipy a mě tam zaujala třeba
0:21:26velice věc že pro souhlas osob se zpracováním osobních údajů
0:21:30dětí a mladistvých je potřeba souhlas zákonného zástupce
0:21:34a to je nastaveného při množiny p a je to šedo šestnácti l nicméně stát
0:21:41jestli to mohou nastavit
0:21:43toto hranici menší a to cache
0:21:47push
0:21:47tedy už třináctileté štrnáctýho patnáct je tedy týmu nepotřebovali souhlas rodičů
0:21:52nicméně pokud nic neudělají
0:21:54a ty národní státy tak to bude na šestnáct je té hranici prakticky strom osob
0:21:57jako představit že to bude
0:21:59protože ty nejenže patnácti lety který mobilem tady dvacet čtyři krát tři a půl hodiny
0:22:05denně
0:22:06tak že bych do zahraničí má skutečně prostě ta první chtěl jak to bude vymahatelné
0:22:11vidíme
0:22:12tak to je taková zajímavost
0:22:15děkuji za pozornost a
0:22:17kdybyste nějaké dotazy tak s ním c dvojtečka a nebo
0:22:21já to ještě budu přes oběd
0:22:27poznávací značka auta
0:22:29doplněny sama sebe n
0:22:30protože když jako pokud máte
0:22:33pokud má těch ty databázi sám o sobě bez jakýhokoli dalšího vedení můžete to proto
0:22:38identifikovat člověka jenom sama sebe
0:22:42do majitel ale pokud máte prostě už a spojení
0:22:45tak potom se může ano zase to spojení
0:22:54a tam zase záleží jak lépe identifikace pokud jste prostě de deset tady děsný ménem
0:22:59list ne nám r
0:23:00female bude proto tejden taková ta
0:23:07při kontrole před člověkem filozof
0:23:13já bych tak jako pokuď pokud máte mejla a člověka nebo to posunu jako osobní
0:23:17údaje radši dycky zlatu protože to
0:23:21kdy jádro zaučila byste oslavan tyhle
0:23:38no
0:23:38pokrytí má s tou pokud jako těm model na tím přístupu zatím dostat
0:23:43nebo ten nebo ten
0:23:48tak ta zdřímnout viděla jako pro nás to znamená to že prostě
0:23:52pokud on je na tom proudu
0:23:54a to by se to řešili péče s kolegou striktně se to taky zabývá naše
0:23:58sme podstaty k nějakýmu našemu názoru že pokud těm údajům má přístup
0:24:03a může se k nim dostat ačkoliv nemá zatím přeložené může prostě ať se využívá
0:24:07ve by měl být e zpracovatelné
0:24:09a je mazaní tím že prostě větama takto proudu proto
0:24:12tady mám je ta byla neudržoval
0:24:14spravoval hlídat aby neunikly
0:24:17a musí mít ratišti bezpečnostní opatření které se máte vy a musela z informací musím
0:24:21forma potom úniku a rovněž jako je tadle možná sem
0:24:25jako deformovaná tím prádelna chtěla bych být jako přísnější takže bych určitě informovala i to
0:24:29zákazník který roztávám souhlas tak ho instrumentováno třetí osobě
0:24:44na zpracovat a to jak nesmí
0:24:51na tam jeden ten a tím účelem rozumíte megery pro nacházet osobního d byste získal
0:24:56prostě a to sebe to k tomu že bude to slova
0:24:58že metastazá začíná být kam
0:25:00nezalezeš na celé zobrazovat nevykonají další
0:25:07pak tam a ten čaj aby to v pořádku ale jako
0:25:11protože když to byl se neučil to snášet a slučitelný tak by to mělo být
0:25:14pořádku ale
0:25:16podle mě tak je to klasické obchodování
0:25:18jenom projdeme to teďka řešit jo budeme to řešit jednou zprávy zkoncentruje tereze toho neztratíme
0:25:24s tím živí že optická od
0:25:27a uvidíme nahrazen jaké dnešního
0:25:33co jsou to sem ještě něco pytlů tři sta dvacet hodin státní instituce něco kromě
0:25:39změn proto víte
0:25:41a jiná státní ste se zeptat se to
0:25:45vztahuje
0:25:46a nenesou je to se nezměnila
0:25:50tady sme zajímá a portabilita
0:25:57přiznám změna pocit že u právě usnadnit instituce tak portabilita neuplatní
0:26:02a
0:26:05já si myslím že teďka jako úplně radiátor k rovině ale jako mezi sjednana města
0:26:10portabilita neuplatní
0:26:13a to nezměníme jak je sto padesát článku nikdy vám to tam určitě našla
0:26:17no
0:26:25na
0:26:27jako nepřestat zbyly sbírejte nezákonná
0:26:32a to tam to tam byla jedna pouze si všimli tak pokud s byly zákona
0:26:36tak to je právě tím titulem
0:26:37který předchází tomu souhlasil
0:26:39pokud máte tyto zákony tak prostě nepotřebujete zlozvyky
0:26:42a to by taky potom visela zvolit já nevím jako jeden varhaníka zajímavý případ ta
0:26:47ale prostě dochází ke zpracování našich zemích bude statické do celkem běžně ani závislost je
0:26:52ten že
0:26:53řeknete povolení zákon
0:27:19na smlouvu a na tuto smlouvu to znamená pokud je dobrý tak ta smlouva prostě
0:27:23nezanikla a ta může odvolávat nebo na nádherymilovnost agitovat maily ale
0:27:40na k těm na které na které
0:27:43knee které jsou získány pouze se souhlasem
0:27:47jestli mi rozumíte když máte třeba na zákazníka jako
0:27:53ne
0:27:56a teplota finance thompsona z osobních údajů
0:27:58je uvedeno k jakému silueta moler to bude jedna účelu peníze smlouvy rád aby se
0:28:03mohli vyhledat jednak třeba to můžeme ukázat nabídky a tak dále
0:28:06já teď se tady ten když nezvladatelná
0:28:09tak ten tak prostě nemůže být odejmut souhlas proto nebyla splněna smlouva ale
0:28:14k tomu že není budou l budou cílené reklamy tak tam se můžete novou nemůže
0:28:19může limo tento stejné když máte třeba nadešel a potřebujete osobní údaje toho zase reklamy
0:28:27asi by na milimetr ten co vás
0:28:30to neznamená že přestanete plnit povyrostou tam operace daňový zákon že musíte ukládat faktory na
0:28:34case osobní údaje další deset let jo
0:28:36takže tam máte
0:29:07no a pak registry ze zákona
0:29:09tak
0:29:16máte tyto
0:29:28na doprava bez o tom bavili
0:29:35jako v momentě kdy máte kdy shromažďuje té osobní údaje tak vždycky musíte proto z
0:29:39romaninými tyto a ten tyto nebo co oblastech může být odejmuta nebo jiný důvod
0:29:43a pokud máte ten zákony tenhleten registr
0:29:46tak prostě ano dostaly nuly solař výborně na násobenec init reklamu že tamten jenom jsou
0:29:50mazanicí lásku na opravně nebo pokud nebo k tomu
0:29:53tady byl to registru pokud a tady na tenci nebo tady máte ve smlouvě která
0:29:56trvá
0:29:57a
0:29:58a ale prostě tady máme registr financí a zakončí snad render them
0:30:03a tam to nám tam naše ména prostě má na nás tam úžinu ale čtyři
0:30:06roky protože nám to říká zákon
0:30:09tak nemáte prostě praotec ona sama remote tady jako
0:30:12m že tam dvě na první pohled jako dost
0:30:14složitý ale jako l
0:30:23otázka jak to máte smluvně zajištěna
0:30:26tam je tam předpokládám je třeba a je možné
0:30:29a jestli to byl legálním vidíme žvanec na smlouvu lištu ten sám rozebírat smlouvu audiovideo
0:30:34palby
0:30:35a třináct oblastí místo registru
0:30:38a ty čtyři roky anody to podmínka pro získání toho úvěrovou
0:30:43dalo by starší takto nicméně teďka nám řekne si
0:30:50no a že nevím jestli prostě teďka se statického ochrany osobních bude jestli by toto
0:30:54proč
0:30:56ale
0:31:20je
0:31:23teďka ne systém semper z vnějšího že to bylo
0:31:32je
0:31:34tak číslo
0:31:38a ta tams netrávil kyanizace a civilizace
0:31:43na tlustou nahlédni tou moři diskutovat říkal mušketýři dokončit
0:31:52kdy jsou