0:00:23dvojitá
0:00:26v posunu
0:00:30peníze
0:00:33na řád se stalo že by měl bejt spojení s
0:00:42to je dobrá kompetence
0:00:46tedy přivítat kubánského a přednáškový má tu
0:00:57výrazy zavezeme zjistíte trochu v
0:01:03tak vypadá zapůjčený velkým jedna
0:01:18fajn takže ještě že tě slyši výborně
0:01:22a já jsem si pro vás připravil toto prezentace ve spolupráci s ním koledu zdenkem
0:01:26mluvnický který původně měl přednášet někdo z vás to už asi logo viděl
0:01:29a nicméně co osobních důvodů nedorazí tímto bychom to poděkovat pouze za
0:01:34o moc a spolupráci kterou sem na této prezentaci odvedl
0:01:39a vy zazněla tady strana otázka kolik lidí z vás pracuje sedlo se hodí rukou
0:01:44a je která se nezvedne cože dobře protože zároveň jsem si dovolil zahrnout do této
0:01:48prezentace jak žádat o první plat
0:01:51a případně jak se nestra pět při pohovoru při žádosti o první dva
0:01:56a
0:01:57zazněla tady krásná věta že sem vždycky uspěl
0:02:01a je tomu tak nicméně nejednalo se pouze a jen o finanční úspěch a to
0:02:05bych se rád postupem času tom propracovala hrát vám to byl sil protože každá žádost
0:02:10o zvýšení platu případně vyjednávání jakási míra
0:02:14a než se přesuneme k samotnému tématu
0:02:17tak mám první otázku na vás co jsou peníze
0:02:23energie dobře má někdo jiný názor to jsou peníze
0:02:28prostředek změny výborně mašina nějaký na
0:02:33svoboda štěsti vývoje to znamená
0:02:38jsme zde všichni mnoha shluku způsoby schopni popsat toto jsou peníze
0:02:42a já jsem si zde pro tu prezentaci zvolil
0:02:46jakousi interpretaci že peníze zobraz nástrojem k tomu abysme si mohli kupovat čas ale sme
0:02:51si mohli kupovat souboru a zároveň peníze které někde získáme jsou pro nás kompenzací
0:02:56a teď se čovek pozastaví zatímco umí tím kompenzací
0:03:00je někdo schopen je objasnit co se snažím zde list len kompenzace v tomto případě
0:03:07takle to zkusit
0:03:10ztráta času to určitě zaměstnatelné sežrat takže tam by se tomu vyhnul
0:03:20takže jakási odměna za čas ty bysme mohli věnovat něčemu jinému
0:03:23a případně se jedná o
0:03:25a kompenzaci všeho co vkládáte do rozvoje dané firmě případně daného produktu to znamená je
0:03:31to jakási odměna
0:03:34a třetí my se dostane do samotném žádáni bych televizi každý záznam zola tímto tématem
0:03:40a s tou měl si jaké byly jeho starosti a problémy když se stalo kapesné
0:03:43pomalý pokud r nějaké roztával samozřejmě
0:03:48ze své osobní zkušenosti mohu říct že sem řešil jaké poví si koupím případně jakéhokoli
0:03:52kartičky a jestli si koupím čokoládovou zmrzlinu nebo vanilkovou
0:03:56a žádné další stresem s tím spojené neměl
0:03:59a
0:04:00postupem času
0:04:01když sem stálo
0:04:02a začal zadělal brigády se meteorit změně už to bylo například zájem pozvat přítelkyně večeři
0:04:08případně koupit synové kolo a vím že se měl pár ambiciózní známých tedy kteří dokonce
0:04:13chtěl auto
0:04:14a
0:04:15zde vidíte že docela stoupají ty náklady asi závislosti na tom jak rosteme
0:04:20a pak se dostáváme do práce do zaměstnání
0:04:23když většina z nás dospělých už tam mizí takovéto vyloženě dětské hrátky na druhou stranu
0:04:27byl významně
0:04:29a co si myslíte
0:04:34co si myslíte že zaměstnání sem eště náklady
0:04:37příklad
0:04:40bydlení stra
0:04:42to pravé
0:04:44přítelkyně to radkovi
0:04:47a takže lze tady vidíme že nám soubory ty náklady
0:04:50a sice celým tím to poselstvím snaží sdělit
0:04:54stanice sdělit že vyšší příjmy za nejvyšší jde
0:04:57můžeme si stokrát víte že tomu tak není můžeme se stokrát říkat že nezávisle na
0:05:01tom jak tam proste platné budeme žít za stejné peníze není tomu tak máme ty
0:05:05peníze mám možnosti chceme utrácet chceme si užívat tím nám stoupa jinak náklady a opět
0:05:11potřebujeme vyšší příjmy je to vlastně krásný cyklus
0:05:15kde na dalším slajdu jsem si dovolil
0:05:17z možná pro všechny známého filmu zmotal ostrý
0:05:20a připojit
0:05:21a sem takovou pomůcku
0:05:23mějte přímějšími o úroveň vyšší nezašli v d
0:05:26je to dobrá rada všeobecně name to dobrá na pouze a jen v rámci zaměstnání
0:05:30není dobrého práce víc než máte
0:05:32lhostejní tento vono naopak mi to zaměstnance utrácet víc nezastal
0:05:37vy se prosím zaměstnána toto pokud tedy být tomto směru vlastně šťastný
0:05:42a podívat
0:05:44nebo kompenzace
0:05:45jdete vyjednávat respektive doplní práce a já bych se stejnou zeptal bude tady studentů případně
0:05:51kdo ještě nepracuje si můžete zvednout ruku pro představu
0:05:55výborně
0:05:56druhý ještě někdy měnil práci
0:06:00a kdo měnil práci beztoho bylo ulovil rand r
0:06:03neboli silku posle vlastního se
0:06:05vy bude takže je tady mnoho těch kteří nežádali jsou tady ti kteří žádali a
0:06:10sou tady zde také ti kteří žádaný spíš několikrát
0:06:14a první máte vlastně to téma které nás prochází v této části
0:06:19a
0:06:19na co můžeme narazit když se počítáme různými inzeráty nabídkami práce tak se objevují tři
0:06:26typy
0:06:27typem prvním je fixní částka to znamená dám příklad sháníme jiného trestu nabízíme dvacet pět
0:06:33tisíc hrubého nic víc není tam žádný rozsah ale tam no cena suma
0:06:39co to můžete očekávat má někdo představu
0:06:43dvacet pět tisíc myslíte si že si myslíte si že zaměstnavatel dá třicet pět tisíc
0:06:49nedá výborně myslíte si že potěšíte když monopolu řekl že byste chtěli cize pět tisíc
0:06:54co se vás to my si pomyslí si že neumíte ani číst nebude se sami
0:06:58dále bavit
0:06:59a jak se člověk který šacoval mnoho pohovorů ze strany toho který nabírá dnes a
0:07:05denně zaskočí a překvapí když napsat inzerát dvacet pět tisíc řečové řekne šedesát tisíc
0:07:10že v inzerátu třiceti zítra člověk řekne deset tisíc to také není správně ne postřelit
0:07:15do cenu ten zaměstnavatel tam to sumu napsala schvál respektujte to
0:07:21a myslíte si že můžete dostat dvacet šest tisíc že tam dvacet pět
0:07:26můžete což znamená zase to neznamená že by to mělo být absolutně zamknuto ale neměli
0:07:30byste vynález řádech měl byste vyjednávat maximálně tisícovka nahoru tisícovka dolů a když už budete
0:07:36řada tisícovku nahoru roste propojit velmi dobrý důvod
0:07:39ten důvodů se dostaneme dále které jsou vhodné které jsou nevhodné
0:07:43nicméně rozhodně není
0:07:46záhodno a snažit se licitovat u pohovoru které mají tyčí fixní sumu fixní nabídku
0:07:53pak máme vlastně nabídky které jsou v rozmezí od do
0:07:56příklad úplně typická hledáme programátora dvacet pět tisíc až dvě stě tisíc měsíční plat ve
0:08:02windows teda takovouto nabídku narazili
0:08:04co to znamená má někdo představu
0:08:08podle zkušeností výborné ještě jako přestoupení doma
0:08:13podle výkonnosti
0:08:14takže co si myslíte že to zaměstnavatel tímto inzerátem se snaží sdělit
0:08:19se jeho podstata
0:08:24může být můžete si dělat to co vy chcete když budete dobří ale eště bych
0:08:28se odvodil trošku jinak
0:08:32první dojem je důležitý
0:08:38výborně dává možnost je navázat silně
0:08:43nabírá více lidí
0:08:44výborně a tady se zastavím u toho nebyla více lidí možná je nejhůř seniory
0:08:49after to na více sto standardně znamená to že zaměstnavateli jedno jestli daný máme navržen
0:08:54února nebo seniora
0:08:55rozděluje že schopen zaplatit oba
0:08:57a tato nabídka nebo tento sto nabídky vyžaduje obrovskou sebe reflexi
0:09:02jestli se přečte takže tam dvacet pět tisíc až dvěstě
0:09:05přes restructure vysokou školu někdy stane pracovali řeknete že chcete sto
0:09:09pak vás vyžene
0:09:11pořád řekneme l prosím vás nebude chtít naštvat ale line vás a nebude se vás
0:09:16usmívat
0:09:17a
0:09:18musíte být schopen určit sou hodnotu musí být schopen znát sou hodnotu
0:09:23jak ste schopni odhadnout dyž to máte takovéto rozmezí je to pro firmy tále nabízí
0:09:28v rozmezí jak ste schopni odhadnout jaká je to zhruba suma na kterou se vás
0:09:32mohli ceně
0:09:47to je pravda nicméně je potřeba jim na tom prvním plato což znamená spočítat se
0:09:51to v životě
0:09:52co víme že budem za pět let třeba za pět let se posuneme
0:10:00výborně varianta jít na více pohovoru a zjistit kolik se nabízí a to je asi
0:10:04propojit rozho chtěl slyšet chtěl zase že jsou rešerše chtěl jsem slyšet že si najdete
0:10:08kolik nabízí zhruba se stejnými požadavky na tu fixní pozici ostatní společnosti v daném jestli
0:10:13v daném regionů ten alokaci a nepomůže vám to přesně ale používám sto nasměrovat správně
0:10:19do řád
0:10:20to znamená bude to že s vašimi znalostmi zkušenostmi nezávisle na tom jaký máte výkon
0:10:25protože ten zeť eště těžko odhaduje třeba u čerstvých absolventů tak víte že si můžete
0:10:29říct dvaceti pěti do třiceti pěti tisíc
0:10:31a zároveň tím že to v rozmezí
0:10:33tak pokud se neseknete vyloženě adresy tisíc nebo padesát tisíc tak ten zaměstnavateli většinou ochoten
0:10:39vyjednávat
0:10:40seznam rámce sami o tom bude bavit on vám řekne plošné proč ano on vám
0:10:43třeba nabídne že za tři měsíce když tam ty tři měsíce vydržíte tam přidá pět
0:10:47tisíc a za další porovnám při a dalších pěti c
0:10:50to znamená pokud je tam rozsah
0:10:52je tam šance těch peněz teoreticky dostanete víc
0:10:54ale nemusí to bejt být protože může příkrém ultra senior ten zastoupit si lidi
0:10:59a pak máte s
0:11:00a pak je tam ta poslední varianta a tou je na poptávku respektive neurčenou
0:11:06to znamená vtom inzerátu sou požadavky ani vám neřekne kolik vám nabídnu
0:11:11věřím tomu že jste se mnozí zatím inzeráty setkali
0:11:14a ty jsou asi nejkomplikovanější
0:11:17ty důru police neumře je několik
0:11:19a já bych hrát
0:11:21by byla ten nejoptimálnější je ten kterému bych rád věděl že to taky všude
0:11:25a to že se zaměstnavatel chce proklepnu vaše soudnost
0:11:29bohužel sestává u některých že to není
0:11:33tento důvod ale že prostě netuší kolíbá měli dát
0:11:36berme to
0:11:38vezmeme to stalo optimistického pohledu neboli ti z vás proklepnou
0:11:43a vejsada narazili trošku toho rozmezí nicméně když máme tady na poptávku
0:11:48případně tam není vůbec určena do suma jak by jste zjistili kolik to je zhruba
0:11:59rozumem
0:12:00takže sebereflexe
0:12:02a co už říkali že tam bude jakási rešerše napadne vás ještě něco jiného protože
0:12:07něco jiné oproti tomu předchozímu
0:12:16umí
0:12:19výborně se znamená sociálníma tak se c neznámými zjistíte seznámí tam nepracuje případně mezi zneplatněna
0:12:25podobné pozici podobné firmě a oni cesty
0:12:29pak je tam ještě jedna věc
0:12:30a to je odvážná
0:12:32napadne to někoho
0:12:35tím že to odvážná vám trošku pomáhám
0:12:42a to by šlo nicméně ta může tohle citováním a tam to vychází ste rešerše
0:12:48tady z vlastně to slyšel
0:12:52zeptat se zaměstnavatele
0:12:55výborně
0:12:55což znamená a zeptat se zaměstnavatele případně personalisté případně h r
0:13:00kolik to je
0:13:02a zde velmi důležitý bot
0:13:04a tady lze lasery tady je to že je to srovnání s ten informace z
0:13:07okolí a ten personalista případně zaměstnavatel
0:13:10a to důležitý je neříkejte kolik chcete
0:13:13type se nabídka
0:13:14což znamená že když se ozvěte té dané h r t dané personalit se
0:13:19takže řídit já mám představu že by to bylo třicet myslíte že to pude
0:13:22a zeptejte si kolik za tuto pozici nabízíte
0:13:25vy nabízí ten kolik mi nabízíte ale kolik vy ste ochotní dá
0:13:29a není snažte se to ne diskutovat stylem
0:13:32já bych chtěl tolik a tolik a tolik protože si můžete uškodit potřeby řeknete třicet
0:13:36bude to
0:13:36já před tou ano pude a s uspokojení potřeby vambera čtyrycet byste se stará řekl
0:13:41takže na toto si dát pozor
0:13:42tam mám dotaz
0:13:50a ne degrade ne degradujete protože se neptáte kolik vydáte vy se ptáte kolik nabízíte
0:13:54za to pozici
0:13:56a důležitý bot
0:13:58věřím tomu za to příjdem kdybyste měli kontaktovat o h r je pro nás lepší
0:14:02jí zatelefonovat nebojí napsat tím l do vytelefonoval roku nahoru
0:14:08dobře byl psali milku nahoru
0:14:11fajn je někdo z lidí kteří vypsal mail proč byste celým l
0:14:15pro kolik
0:14:19někdo vytelefonoval prožila proč by telefonovala něco jiného
0:14:26dobře ještě
0:14:33výborně
0:14:35a správná v tomto případě určitě volat
0:14:38jméno
0:14:39dává prostor dané brzo list esně tímto prodiskutovat
0:14:42jim l dává brzo desce prostor máme odpovědět protože to spadne do stromu
0:14:46a na stopli zajímá a my chceme odpověď okamžitou my nechceme odpověď co půlhodino zamyšlení
0:14:52což znamená cílem její zavolat a zjistit nebojí nebo jemu
0:14:56zavolat a okamžitě zjistit
0:14:58tu mu mentální reakci protože momentálně akce bývá nejúčinnější překvapit í zaskočit
0:15:04to je to co chceme protože pak se dozvíte tu reálnou hodnotu
0:15:10tak má otázka zvýšení platu smysl
0:15:14nezajímá nás k
0:15:15a já věřím tomu
0:15:17tedy ten vás pět nestala dává smysl protikladu
0:15:21a my se nebavíme o tom je se zasloužíte nezasloužíte ale bavíme se o tom
0:15:25jestli děláte povolání ve kterém vůbec lze žádat o zvýšení platu
0:15:30na to můžeme nahradit není to možné
0:15:33já bych do příklad
0:15:34kde není možné žádat o zvýšení platu beze sami nikdo nebude bavit
0:15:39státní správa máme tabulky výborně
0:15:42negra
0:15:43tak to osobně nevím nejsem schopen určit nicméně třeba záznam tak já si budou nějaké
0:15:48tabulky
0:15:49napadá c e strhneš tabulkový ještě
0:16:01s tím úplně nesouhlasim ševko pravej by se nevobjednala protože sám pracech korporačním prostředí a
0:16:06vyjednávám pravidelně a moji podřízení se mu také vyjednávej trade pravidelně
0:16:12je to argument je to argument kterým nežeru používá vy si vysvětlíme jsou následně vyhnout
0:16:24jiný stát aby s omezeným rozpočtem nicméně ta máme výher budoucnosti že by se to
0:16:28mohlo změnit
0:16:29mířím trošku jiného odvětví té nejste
0:16:33na return to bych nepoužíval protože nikdo není nahraditelný pokud seznam dobře umí prodat a
0:16:37cílené byste se dobře může prodat
0:16:46to sem se k tomu
0:16:49obchod výborně
0:16:51výborně obchodníci kteří mají nějaký standard stanovený fix a následně funguje na bázi provizí proč
0:16:57se obchodníkům nezvyšuje plat
0:16:59je to elementární otázka protože když zapnete face budu mí prodá rozumím snažit oni potřebují
0:17:04vypotím tlakem jim se to možná nelíbí lidima milda deset že když vyzvednete ten fix
0:17:08nebudou furt stejně výkonní ale my nevěříme
0:17:13takže
0:17:14jsou pozice kde není možné jedna
0:17:18pak máme pozice jiné dialogu jeden beze mne neboli nemám sám práva aktivně zasáhnu do
0:17:23vyjednávání sem platu
0:17:25nikdo kde to je
0:17:29jevili navázala
0:17:31odbory výborně
0:17:33což znamená ste ve firmě kde kompletní vyjednávání odplata ve hodnocení vyjednávají odbory
0:17:38příkladem jsou nekorporativně přitom škodovka
0:17:41kde
0:17:42vyloženě tak odbor za vás jedna nemáte tu možnost
0:17:45tak tam se nebavíme úplně o menežmentu případně vyšší menežmentu ten si může vydávat sám
0:17:49standardně
0:17:50nicméně jako řadový zaměstnanec třeba dělníků kultu se vám zvedá pravidelně za opracované roky a
0:17:56není to tabulkově v jedna potřeboval odbor
0:17:59a pak je tam to pro nás nejspíš nejzajímavější
0:18:02já předpokládám že maily to z vás nějakým způsobem pohybuje fajčí nebo se blíží y
0:18:06t
0:18:07mohli brokolice blíží i t zvednout ruku
0:18:10alespoň trošku
0:18:12výborně spousta lidí sedí která se
0:18:14takže tam máte velkou výhodu že standardně vedete dialog sami
0:18:18cože velká výhoda a taky velká nevýhoda protože je všichni víme o zaměstnancích y t
0:18:24a programátory se traduje co jsou to asociálové neumí jednat o tak a časově s
0:18:29tím nesouhlasím
0:18:30protože
0:18:31mám tu čest a možnost pracovat s velmi a
0:18:35aktivními vývojáři a velmi socialista p vývojáři
0:18:39takhle všobecně platí
0:18:40že nejsou úplně nadšení do vyjednávání
0:18:43nehrnou s toho
0:18:44protože je to něco co já nechci dělat přece vysedni signál měl bavit o penězích
0:18:50on mě sám ocení
0:18:51odvíjet odvádím výbornou práce takže mi přidá sám
0:18:55která za nepřija skoro nikde když vám přidá sám
0:18:59nechci dotknout těžíme vám přidá proto abyste si neřekl víc
0:19:03což znamená mám přidá celá pět tisíc
0:19:06abyste spokojený dveře se dostali pět tisíc abyste mohli dostat deset vystrčí
0:19:11z tohoto důvodu
0:19:12je dobré že dnes ty dialog sám
0:19:14a my tu možnost
0:19:16jeden argumenty já jsem argument rozdělil na dvě části
0:19:20je mi jsou vhodné drzoune vhodné
0:19:23nevhodné argumenty tím začneme
0:19:25protože
0:19:26jako člověk který a opětovně vede tyto diskuze
0:19:30taky někdy mně to neskutečně vytáčí co
0:19:33padá z žádajících ano když si to vypadá internet a přečte si co je dobrý
0:19:37argument
0:19:38tak tam kolikrát najdete nevhodné které menu že tři
0:19:41vyloženě nenávidí a přivádí je dodnes rostou nepříčetnosti
0:19:45ve sedum nepomůže vám to jste manifesto nepříčetnosti
0:19:54iterační nouze
0:19:56prosím vás já teďkon tady nemůžete dovolit koupit auto vyplatí dohnal ta co máš problém
0:20:03verzované řekne no tak tady máš deset tisíc měsíčně nevíte by se zaplatil tohoto
0:20:07protože finanční nelze je pouze vaše rozhodnutí je pouze naše věc
0:20:11vy musíte být schopen to co sem penězi
0:20:13zní to cynicky zní to zlé
0:20:17ale to váš problém vy se musíte řešit tvrzení tím nemůžete argumentovat že protože máte
0:20:22málo peněz měl byste dostat víc
0:20:26druhý člen rodiny
0:20:28narodil se missing
0:20:29víte ten kočárek ty plínky té dráhy
0:20:32a je potřeba byste mi přidal měsíčně
0:20:35protože myslet doma tři a nemůžem to utáhnout
0:20:37tak to není dobrý argument je to vaše dítě je to vaše rozhodnutí je to
0:20:40vaše zodpovědnost opět zní to cynicky zní do možná
0:20:44je mírně zle
0:20:45ale je to vaše rozhodnutí vy si musíte žít zaměstnavateli takže za narodilo dítě nijak
0:20:51nepomůže dokonce onomu do uškodí
0:20:53protože vy budete méně vyspali bude to více času chtít doma trávit to znamená toto
0:20:59je velmi špatně argument
0:21:02bydlení
0:21:02no já bych se chtěl cestovat blíž práci mně vadí že s tím do práce
0:21:05čtyrycet metoda bych chtěl si deset minut
0:21:07no a že tam jako templát bychom to nebude se patnáct tisíc ale
0:21:12zase budu blíž tak že tady budu rychleji dyž nezavoláte tak při
0:21:16bydleni váš problém opět
0:21:18zaměstnavatele nezajímá kde bydlíte zaměstnavatele zajímá jestli máte trvalé bydliště to ano ale kde to
0:21:23břemeno
0:21:27zdravotní choroba
0:21:28toto je jenom z nejkontroverznějších argumentů který se používá
0:21:32a
0:21:33maminkama rakovinu
0:21:35co ten m že má říct já mám rakovinu co tam že má tuplem říct
0:21:40upadneme rok a
0:21:41upadneme noha
0:21:42víte já jsem tady cel celý noci tak jsem si to měl se zádama
0:21:46přijatelné protože já sem hodně dřel
0:21:49todle se argument na pomezí vydírání
0:21:51je to člověka citem vydíráte a
0:21:54jednoho nevyženu který tomu bodu který tomu podlehnou který se tomu tak já se světu
0:21:59dobře tak tam teda
0:22:00ale manifesto špatnej
0:22:02a na kde a podělí se o to s někym řeknete jinému rezervy domu řekne
0:22:06si se zbláznil
0:22:07teď si mu přidal protože čtyři že nemocnice co to bude příště ti řekne že
0:22:12má nemocnou kočku atym zase přidáš takle to nefunguje
0:22:15a takle se vytváří dlouhodobá zasedlo
0:22:19opravdu na toto slide velký pozor
0:22:22zdravotní problémy choroba nemoci postižení
0:22:25proto zní jako dobrý argument byste měli dostat víc a tu zaměstnáte to nic nepřinese
0:22:31takže
0:22:32prosím vás na todle zase jde bloky pozor
0:22:34vytváří to zlou krev
0:22:36temene že když vás odmítne na základě toho argumentu tak cestou třetí blbe
0:22:40všichni máme nějakou úroveň soucitu všichni bysme chtěli pomoct
0:22:44ale tohle nepomáhá firmě todle neposune firmu takže za to nedostanete přidám
0:22:50srovnání s kolegou
0:22:51hele prosím tě
0:22:52zase čili tam na tom na má vo deset tisíc více roce taky
0:22:56co si myslíte že se stane
0:23:00někdo
0:23:03process a slyšel zprava
0:23:05sníží kolegovi dobrá to ještě
0:23:08vy nejspíše kolegovi nesníží ale kolega skončí na koberečku jak je možný že říkáš svůj
0:23:14pole dyž my jsme si tady spolu dohodli dyž sem ti přidával že to neposune
0:23:17řádu jsou firmy kde sou otevřené platové tabulky jsou firmy neotevřené a každý kdo bude
0:23:23kolik
0:23:24a každý to není časté
0:23:26tak je to o tom kolik si objednáte
0:23:28a rezervám nejenže na tom na základě toho nejsou nepřidá
0:23:31ale eště pude vynadat kolegovi kolega program semestry na vás nepomůže to si
0:23:38a teď jsme se dostali k těm hodným
0:23:39protože to je přece to proč tady sme bysme vědět jak na komentovat
0:23:44i když poštovní můžu říct
0:23:45že za mne zkušenosti
0:23:47a za m praxe
0:23:49u vyjednávání mnohem víc uškodit nevhodné
0:23:51byl jsem připraven zvednout plata na základě toho že samo byl jeden s tyhle
0:23:55tak sem řekne anebo sem řek výrazem
0:23:58teď se na to pozor
0:24:01od argumenty
0:24:02sou prostě
0:24:04například stavy programátor
0:24:06začne se učit jinou technologii která se mi pomůže
0:24:09pak se schopen pracovat na projektu který je založena více technologiích rozumíte tomu
0:24:14a s toho důvodu ste schopen třeba lépe analyzovat se schopen lépe odhadovat tím pak
0:24:18ty
0:24:19se schopna pracovat
0:24:20výborně argument
0:24:22určitě neplatí se vypisovat zifč m ste se posun a získat ste certifikát ze dvou
0:24:27šupr
0:24:28tisk reseted videa za projektové řízení super polezou argumenty které donutí kohokoli zamřel
0:24:35i když nechce
0:24:36todle ušije
0:24:37toto hloubš na papíře
0:24:39musíte to sou ty relativně mít protože vy si řeknete naučil jsem se javascriptem se
0:24:44vás na něco zeptat vůbec nic nevíte tak
0:24:50znalosti
0:24:51tak je to ano
0:24:54počítá se do
0:24:55protože vy ste se rozjela to že nám to zaplatí firma
0:24:58tak fajn ale vy ste to využila ke svému rozvoje abyste se to naučila ten
0:25:01certifikát složila
0:25:04určitě já osobně využíván se tedy daty ten platí firma card fork argumentaci doporučuji
0:25:12znalosti jedno oddě provázané schopnosti a znalosti
0:25:15a tam také lozi toto s painterly dáte ještě těm schopnostem
0:25:19tam bych to s výše také do toho zakomponovat zásuvky jo stavil bych to správně
0:25:23a interpretovali se to jakmile komunikovat s kolegy
0:25:27y t velmi ceněna vlastnost když se mi neumíte komunikovat není to dobře
0:25:31snažte se
0:25:32jak že to nikomu není příjemné
0:25:36ale
0:25:37je to nutné je to co vás posune dál
0:25:41praxe výborně argument
0:25:44na který tam dva roky tak to posun a tak jo
0:25:47s těmi co uděláte má praxi na té pozici
0:25:50rozumí know how firmy rozumí tom danému byznysu případně rozumí dané doméně takže love automaty
0:25:55byla tam dva roky automaticky se zvedá ta praxe vtom oboru
0:25:59získává znalosti rozšířil své schopnosti
0:26:02to je prostě neoddiskutovatelné ona nemůže říct ne
0:26:06pokud se schopen něčím to položit což je pokud řeknete mám tak si to může
0:26:11dobře se kam zahrady třeba tak vám programátor nedá jako programátor omezena plat musí to
0:26:17být v rámci oboru
0:26:20výkon
0:26:21zrzavý koncovy toho sem
0:26:23pracuju výrazně lépe
0:26:25a zadal osmi abych udělal tuhlectu změnu
0:26:28když se podíváš tady do historického výkazu protože většina firem file t si vede výkazy
0:26:33opět by díly určité změny tak ta stejná změna nebo hodně podobná sdílena jiné aplikaci
0:26:39je tady zabrala o tři dny méně
0:26:41jsem rychlejší praco rychlej asi by se to mělo zhodnotit
0:26:46a tech
0:26:47a tech je velmi kontroverzní
0:26:50prech je věc která vám může uškodit když to použijete špatně a takže strava může
0:26:54velmi pomoci řepu že ta dobře
0:26:57má někdo příklad toho jak by se použil prech
0:27:00špatně napadne někoho něco
0:27:08kolega seznam dost víc
0:27:10určitě by se to dalo je to špatně použitý použití jak si říkal
0:27:14nicméně zkusím to zkusíme na novou a trošku jinak a
0:27:20viděli mezi modelovou situaci chtěla senior který pracuje pět let a technology na nějaké znalosti
0:27:25vede pětaštyrycet tisíc hrubého tento moment
0:27:28a vidí že java senior který má úplně stejnou praxi
0:27:32a hledají ho o tři baráky dál tak má nabídku za osumdesát pět
0:27:37tento moment použili byste do argumentaci nebo ne že támle někde a hledají se takové
0:27:41peníze případně ale dává se nám teda na významu čtyrycet tisíc
0:27:45je to
0:27:47to bych použil t správně argument a proč je to správný argument
0:27:52protože to řádově rozdílné tady jde vyloženě o řády peněz jestli že to čtyrycet tisíc
0:27:57tak to není jsou dva tisíce
0:27:59a vy byste měl použít je tam vedlejší budově nebyly vo dva tisíce víc
0:28:04a že bodě chcete taky nebo tam budete takto že vydírání
0:28:08a to už temene že pokud byste vyložit kritickým člen týmu
0:28:11tak vám každé dveře protože vytížený sto loajální zaměstnanec protože kuli dvoum pěti tisícům abyste
0:28:17vy vyvolaly takovýdle konflikt a ještě si dovoluji třeba naznačit že pokud to nedostanete tak
0:28:22byste odešli tak se momentem danými nežer ten daný zamyslet l ví že sami nemůže
0:28:27počítat
0:28:28při prostě kdyby přišla krize takže se bere ta budete pryč nepodpoříte
0:28:32a tak velmi důležité
0:28:34takže stanem být opatrní trh využívat pouze pokud se jedná o řádové rozdíly což znamená
0:28:39deset tisíc a víc
0:28:41samozřejmě s rozumem využívat a musíte si být naprosto jistěte vaše schopnosti jsou takové
0:28:48doby linkeru je to relativně jednoduché
0:28:50předpokládám že byl ano tam dotaz
0:29:06tak když vazeb tady tak když se deset patnáct tisíc tam
0:29:09kde se patnácti si to stojí za to si práci se řídí to nejsou chodí
0:29:13na deset patnáct tisíc není už málo peněz to si budem povídat
0:29:21tak to takto sto se deset let deset let o deset let ose zármutkem vočích
0:29:26ahoj tak politicky řekl
0:29:30příklad
0:29:33rozvrh s wifi deflate je standardně týká
0:29:36ve mezi pozici
0:29:37že ne že je třeba honza
0:29:40honzo já opravdu
0:29:42teďka bude znít hloupě a opravdu nechci odejít
0:29:45ale tadydle vedle nenabízí tolik a tolik denně mě kontaktuje dám tři takže my tolik
0:29:51a tolik a tolik
0:29:52a já nechci odejít ne s tady to váže města nelíbí ta kultura tu chci
0:29:55zůstat
0:29:57a tohle je věc která by mohla mít můj život opravdu výrazně
0:30:00jsme schopni někde nej ty peníze alespoň se přiblížit dyž n rovná rovnou z že
0:30:06ta za půl roku u se tam dostanem
0:30:08a tedy stanete řekne ano
0:30:10protože to bude chtít dodržet
0:30:11a protože se takle přeplácený vokolí firmách tak u tebe třeba ty taky nejspíš tý
0:30:16firmě
0:30:17takže s tohle storu ano
0:30:21body
0:30:26tam se dostaneme za chvilku
0:30:28hodnota null slajdu
0:30:30ano
0:30:34a
0:30:42určitě do ten dotazem obrostete kvůli kuben no
0:30:51tak i do vedlejší fabriky
0:30:52jestli má tedy kvality takže do práce najdete
0:30:54to se my se bavíme o tom name přidání ale o tom prvním vyjednávání a
0:30:59jesiže víte že vám nikde nabídnou patnáct tisíc víc takže toho vašich priorita
0:31:03vy se musíte rozhodnout jestli ste ochoten zůstat s tou firmou protože ta firma f
0:31:06krizi a nemůže vám ty peníze před a vy to víte
0:31:09a jste ochotni zůstat a dohodnout se
0:31:11fajn zůstanu ale dohodněme se na tom že až se zlepší situace tak to bude
0:31:15tolika toho tolik nárůst od adresy ruku je to na vás si tam budete věřit
0:31:19nebo ne
0:31:20a nebo je tam pak ta druhá varianta
0:31:22a to je prostě víc
0:31:23dobrý by mi to nemůže drát já to potřebuju nebo chci takže já se omlouvám
0:31:27rozjedem se dobrým a to pro spořitelen fabriky
0:31:30takže to prioritách tam se čovek musí rozhodnout
0:31:38jo
0:31:53momentě
0:31:54omezíme získá praxi znalosti a rozšířit své schopnosti nějakým způsobem
0:32:00rozhodně bych reset
0:32:05lze
0:32:05nežádal ne nežádal bych určitě ve služebce ani po služebce
0:32:09a proč abych minimálně půl roku s osobní zkušenosti
0:32:13a potom půlroce lze očekávat že zaměstnavatel vám něco přidá
0:32:18pokud bude spokojen pokud nebude spokojené vám řekne že není spokojen řekám to zlepšit
0:32:22ale koncové dostat i výsledkem
0:32:24prvořadých tak pozastavil dotazy pak se tím vrátíme na konci aby se to nějakým způsobem
0:32:28slámy se přes to dostat protože já tam budu mí typy a tak kdy jednat
0:32:32o penězích
0:32:34kdy je vhodná doba
0:32:37dopoledne může být
0:32:42když se prvně daří může být
0:32:44nechtěl slyšet odpověď takovou hezky neurčitou
0:32:48kdykoliv výborně ne vodku to tady zaznělo kdykoliv správná odpověď
0:32:53můžete vidnava doby mezi kdykoliv
0:32:55jedenáct line pozor nechoďte vidnava potom zostudil bloky průšvih
0:32:59samozřejmě tam pak nebude
0:33:01ta tolerance
0:33:02na druhou stranu
0:33:03není úplně rozumné čekat na vyložený úspěch prožil úspěchy jsou za chodu pořád
0:33:09a ty menezes mezeři stejně mají tendence nad zapomínat
0:33:12pokud to sem ne připomenete
0:33:14takže můžete objednávat rychle
0:33:16nicméně
0:33:17složený r ještě těm absolventům
0:33:20abych se že a s každým absolventům tam bych jsou nebo to minimálně to půl
0:33:24roku
0:33:25a mám
0:33:27přínos pro firmu teriéra což znamená sou že je to optimální v momentě kdy ste
0:33:32výkonný pomohli ste firmě
0:33:34zasloužíte silnice protože tam viditelný posum a
0:33:38z hodnot vede se reálně realisticky a zásadní je zdali mám vyšší přínos pro firmu
0:33:42pro takový standard měl byste závěry jestli žádáte o peníze protože jste p
0:33:48což asi standardy jsou nežádá takže byste nechtěli
0:33:51a nebo s h pořád smetí manželka třeba ale tak měl byste vědět jestli si
0:33:55zasloužíte
0:33:56a takže zhodnotit jestli se zasloužím ty peníze jestli tam je jenom protože vedle berou
0:34:00sedmdesát a jádrem nohy nahoře
0:34:03ale chci pět tisíc nahoru
0:34:05no tak už je to taky bit trošku sebereflexe tam hrát roli ano
0:34:16toho
0:34:20je to věrohodně založený na sebevědomí daného člověka ty ste si je řekli každý měsíc
0:34:25mám známého
0:34:26který chodí každý měsíc i tato dva tisíce
0:34:28už dva roky
0:34:30funguje to ale to od roztává vedle temene že se na to zvykl
0:34:39na druhou stranu kdyby zamluví roky do každý měsíc textovou při menším otrávený potřásli často
0:34:44třou věnovat jiným věcem a to že se předávám pravidelně zpětnou vazbu se všemi s
0:34:48tím dělám neznamená že mám čas na to když to takle věci
0:34:51a ještě jednou za půl roku
0:34:54tak to neškodí
0:34:56když to jednou za tři čtvrtě roku je to optimální
0:35:03no k tomu se dostaneme a nebo takle rovnou to naditou je špatně když vyhrajete
0:35:08z rapl a je to špatně
0:35:10protože já jako menu že třeba vím že bych mohl zvednout ale teď je tam
0:35:14takovéto dilema firmy mám uzvednou to snížit firmě zisk
0:35:17nemám uzvednou
0:35:19co mám udělat
0:35:20a s tento moment sou dvě rozhodnutí a bez uspat a
0:35:24nepřidám
0:35:25zaměstnanec protože platí a boj se přijít
0:35:28je naštvaný
0:35:30třeba to není vidět ale se rozhodne odejde pryž přesnou nepřidal
0:35:35zatím šlejmar dělali se vytvoří se před
0:35:37nervům přidat a přidá málo rampě tisíc vám chtěl deset ale naštvaných dostal pět a
0:35:42nedostal deset
0:35:43a odejde
0:35:44což znamená neexistuje ideální varianta
0:35:47a cíle mimo jiné tohle meetingu je za vás nikdo neudělal pokud budete fu boru
0:35:52kde si zadáte sami
0:35:53choďte
0:35:54pojďte
0:35:54vždycky se vyplatí
0:36:08tak to komplikované tam jsme záleží hodně na té firmy kultuře takto funguje vyšle meziroční
0:36:12race
0:36:13tak pokud je to řádech třeba do tří procent tak se kdykoliv dá vyjednávat ta
0:36:18se to vysvětlit že to bača šest až deset procent tak se velmi těstovin a
0:36:23protože všichni manažeři budou argumentová tím že meziročně dostaneš
0:36:26tam backus funguje to výkonnost kvalita schopnosti certifikát i vopravdu a případně ten prach
0:36:33já tomu rozumem podvádím tady dobrou práci mám tady meziroční list
0:36:37ale
0:36:38tady je opravdu rozdíl dvacet tisíc
0:36:40akce tisíce hodně peněz fakty sumu nechcete program letos tím nebo se na to dostat
0:36:46ale tak zvané pracovali l
0:36:49měl by měl být ano se může
0:36:52a příprava
0:36:54příprava je asi to nejdůležitější a vybrat kde ste se stalo odnesli
0:37:00vyjma těch negativní bodů je to opravdu to nejdůležitější to tady zazní dneska
0:37:04připravte se
0:37:06první a nejdůležitější věc celé přípravy
0:37:10ztrácíte je složená schůzka
0:37:13vy se musíte dohodnuta víme než
0:37:16že byste se s tím chtěli sednout a probrat platového ohodnocení
0:37:19že byste si chtěli abychom si našel část zase rozeslané
0:37:23proč
0:37:23protože když řeknete vejtahu
0:37:26prosím tě já bych chtěl přidat
0:37:28no řekne nemám čas běží mamí ty
0:37:30když mu to řeknete když prochází kolem vás chodbičce
0:37:34obrazovou kongresovém řekne nemám čas dora mítink
0:37:37všude řeknete při zpětné vazbě
0:37:38ta vám řekne fajn nemám čas
0:37:41protože
0:37:42ne že nehledá sám aktivně ten čas
0:37:45pokud by se mě neřeknete
0:37:47takže
0:37:48co
0:37:49je velmi slušné a je to takový základ tohoto je přijít
0:37:53cesta to může je přijít zatím nezadaná říct prosím chtěl bych pro jedna tohle můžeme
0:37:58si dohodnout termíny along elf kalendáře kolem toho otto
0:38:02a nám něco řekne že manžeta ano budou zaoblená sledovaném se žádný ty potkat
0:38:09já jsem to přede přehodil
0:38:10první měli poznámky
0:38:13mě to překvapilo že vyskočila to znamená schůzka protože
0:38:17protože vy byste těch poznámkách měl mít napsáno jak ste se zlepšili na kolika projektech
0:38:22děláte jak ty projekty dopadly měli zpoždění asi týmech ubytovány ze včas super pochlubim se
0:38:28jakou sem nandala roli
0:38:29vedlo sem menší tým lidí time vedlo se mně všichni byli spokojený
0:38:33ne že vás pochválil výborně
0:38:35ale já si pamatuju velmi dobře tady vpád expert kódováním výboru práci
0:38:39super zapište sou tam poznamenejte si to
0:38:42poznámky zvládnout a vždy na papír
0:38:45proč na papír
0:38:48dobře
0:38:50tam sme zapomněli prožila na papír prošetřena tablet prošel notebook
0:38:59dobře
0:39:02mapě ztrácela to poznámky bych uplyne předával
0:39:07to sou to jsou poznámky pro člověka
0:39:15přesně zápisu si poznámky protože benešová může říc find access plus jeden za tři měsíce
0:39:19a nějakým způsobem dohodnem a podobně což znamená můžeme se do toho aktivně zapisovat posilo
0:39:24profesionální kdo výrazně lepší kvality poznámky na papír než tam táhnete tabletem listovým libuše táhnete
0:39:29notebook hodnotu vás rozdělit si to proti sobě menuje tam ten obvod
0:39:33vy potřebujete co nejbližší ten kontakt v rámci se může slušnosti nelze tomu rozuměl prostoru
0:39:38a takže víte poznámky
0:39:41proč mi poznámky před smlouvy třetí my si domlouváte schůzku
0:39:46proto
0:39:47dobře
0:39:49proč ještě
0:39:52přesně protože ona temene že taky může říct tak jo mám částem
0:39:56aha
0:39:57ty hezké sjedeme ale když nemá tedy poznámky tak menuje to komplikovaný
0:40:03můj pokrok
0:40:04to patří kdy poznámek nicméně explicitně to získalo další byl
0:40:07zaznamenej deset svůj pokrok zaznamenejte se jste se posune pořád až budete sedět face to
0:40:12face tím než angle držet pokr face tak všechno zapomenete
0:40:17opravdu zapome zapomenete proč se tam přišly
0:40:20a jakmile začnete vyprávět a konce řešení jedna či třeba
0:40:23a znova si to byste zapomněli vy tam prostě ty poznámky musíte mít
0:40:27protože
0:40:28cílem než a je samozřejmě v znervóznit
0:40:30různou nezapomeňte na to že ten menu se je taky nervózní
0:40:34protože
0:40:35protože když ho dáte nerealistický požadavky
0:40:38tak co bude dělat lan může zkusit vymluvit může vám něco nabídnout
0:40:42ale co když mu pak odejdete on nechce abyste odešli že menežmentu je nerada když
0:40:46vodcházej lidi
0:40:48takže berte to takže stane nervózní obě strany
0:40:51ale prosím vás nenačte se nehrotim sice k vznikne vybojujete to bylo že doména to
0:40:55menezes
0:40:57spočítejte si proč a kolik chcete
0:41:00a když čtete příklad máte dvacet pět tisíc nebo takle máte dvacet tisíc tedy byste
0:41:06dalších pět je to plus dvacet pět procent
0:41:09on celá zeptá proč chcete dvacet pět procent
0:41:11se přes hází to na čtvrtinu
0:41:13musíte vědět proč a musíte vědět vás nesmí zaskočit to procento protože nám to řekne
0:41:17ano to působí u těch nižší částech jako obrovský nárůst
0:41:21tam takže se to padesát no cena vels návrh
0:41:23ale zelenou zaslechnete začnete koktat
0:41:25ten trvá vizitka
0:41:27nenechte se tímto překvapit
0:41:30a částka exaktně na tom papíru v těch pozvánkách vy tam budete mít napište se
0:41:34tam tu sumu
0:41:35jestli ste se rozhodli že teda padesát tisíc
0:41:38a ste si jestliže z těch padesáti si zasloužíte
0:41:41napište si padesát tisíc na papír protože když tam potim budete sedět
0:41:45a on vám bude říkám tak řekneme čtyrycet
0:41:49protože zas nacpete zpanikaříte
0:41:51nemáte to na tom aby validates ježiš neřikám zimu moc
0:41:54takže skladatelem byla
0:41:57ano tak co bude
0:41:59takže tohle velmi důležitá věc napište si to číslo
0:42:02když to číslo nemáte napsané řeknete jiné
0:42:05a nejhorší to se může stát je že řeknete jiné od řekne dobře
0:42:09abyste odcházíte naštvaný
0:42:11s t dostali to co ste chtěli původně byste si prosím tě číslo
0:42:14takže s tímto velmi opatrně a vím že už napomohli si vrátí čas
0:42:19takže skočím na závěr jak to může dopadnout generovanou ta hurá
0:42:25případě ano hurá co uděláme
0:42:29tak je to je výborně
0:42:30to bysme neměli úplně dělat neměl zaběhat
0:42:33vykopnout veze křičel hurá dostal jsem si dáno koneckonců kolegům do toho uplně nic není
0:42:43poděkujeme a uděláme si stále poznámky abysme sami věděl s tam příště pudem jak to
0:42:48probíhal
0:42:49protože každý menu že má více méně jeden styl
0:42:52ono se to bude opakovat
0:42:54a teď vám řekne n protože
0:42:58co sis rodné sem
0:43:01pane sem si tam protože výborně
0:43:03a co může být protože
0:43:09podmínky
0:43:10což znamená nestává se pokuste f práci kde si sami jedna double toužebná řekne tečka
0:43:17za to se nestává
0:43:19protože obešel sám proti sobě a nám řekne neteď
0:43:22vám řekne za tři měsíce protože něco
0:43:25nebo vám řekne i n
0:43:26seš přidat já podmínce mám ale udělá si podle certifikaci
0:43:30firma ti zaplatí by si uděláš to znamená dávám nějakou informaci
0:43:34že v současné době ne ale bude to kdy
0:43:37co vy byste měli udělat
0:43:42zapsat si poznámky
0:43:43a
0:43:46přesně to je to nejdůležitější vytáhnu zlomeny že a když se o tom grafu bavíme
0:43:49zase
0:43:50rozumem pece nemůžem bavit kdy se pobavíme
0:43:54to je důležité protože když nám neřekne kdy
0:43:56tak na zapomene
0:43:58a vy budete naštvaní
0:43:59a pak jedna možnost ano ale a ne ale to více méně souvisí s tím
0:44:03co jsem ať tak tam ano ale musí dat toto a nebudem se spolu třeba
0:44:08rok bavit o penězích
0:44:10je takhle podmínky se dávají
0:44:11je to standard džentlmenských dohod
0:44:14a nebo ne neudělám to ale udělám to v momentě kdy uděláš tohle to
0:44:20takže velmi když budete žádat o peníze může být závěr
0:44:24jenom negativní
0:44:27trest obecně dokonale
0:44:29no r
0:44:31ale jednoho odvážet se
0:44:33paní kdo si myslí že když budete žádat o peníze tak to může způsobit víc
0:44:38problém než vám to získat roku na
0:44:43a tak to svaz přesvědčoval dobře
0:44:46a kdo si myslí že děleno peníze nezávisí na tom jak to dopadne je dobré
0:44:52ale někdy více rukou
0:44:54odmítne říct proč těchto z se
0:45:03tibore
0:45:05vybere to je víceméně dáme si kterou sem chtěl předat
0:45:08a nebojte se choďte žádný lízala řada nebude protože když budete získáte zkušenosti a zkušenosti
0:45:14můžete následně aplikovat když nebudete mít je zkušenosti a budete si prostě řádek vám nikdo
0:45:19nepřidává tak máte smůlu ona pak nikdo nepřidal kdo musíte zkoušet
0:45:23a neúspěch
0:45:24tendle řádek úspěchu že
0:45:27time
0:45:28poslední přebory tři věci které bych chtěl abyste si zapamatovali si ste všechno ostatní čtyři
0:45:32zapomenout
0:45:33co se klidně mohl sám
0:45:34určitě nepodceňujte přípravu příprava je důležitá
0:45:38určitě nepodceňujte trénink
0:45:39jestli máte doma přítelkyni bratra kočku kohokoli
0:45:43procvičme si to zkuste si o tří katod ovčem se uspěl třeba vám tam něco
0:45:48bude zní špatně tak to vyškrábe změníte
0:45:50trénink dělá divy
0:45:52a nervozita pro oba
0:45:53ten manifesto stejně nervózně vy
0:45:56je se tomu
0:45:57a jestli to není stejně tak ale částečně taky
0:45:59přinesli dadisty krát tři sta krát pět set krát ta nervozita tam furt proto to
0:46:04čoveka nechce přijít
0:46:06tak jo vy někdy za vás neštvi tento krok neudělám
0:46:11pamatovat
0:46:12a to je všechno a mám pocit že už nemáme prostor na otázky bohužel tak
0:46:16že vám tady zavedení hlavou děkovat za pozornost
0:46:19já se to nějakým způsobem pohybovat takže klidně zelenou stav té a když budete cokoliv
0:46:23nula tak
0:46:39to bylo rakouský
0:46:40a nyní reklamní znělka dobudeme nám
0:46:44co si můžete kempu přednášky like í doprovodný program
0:46:51říká r
0:46:53místo kde si může dovolit vystoupit každý si s tím tématem pokud máte co říc
0:46:58za místa
0:46:59pak opravdu doprovodný program a tak dál a tak dál a tak dál můžete si
0:47:06podojit krávou britney pro kafe
0:47:09a dalších věcí radíš nebojte si uložím
0:47:14tam se líbí těch možností opravdu hodně
0:47:17mějte se krásně prosím vás těšit na další přednášce