0:00:24tak si nás stani naše čekání
0:00:27já říkám členech to si na
0:00:33nula je to hrách a se v obecných
0:00:41takovéto informace jaksi hra nástin fanatiky do práce s content c zaměstnanecké něco dentally přirozeně
0:00:54neplatí
0:00:56rázné vlastnosti různých týmu jestli tam spousta jazyk y situaci už je
0:01:05asi testi chci lichá
0:01:14tak já vás tady vítám na své přednášce respektuje case tady o ten typu
0:01:19tento primárně bude o tom jak sme moc postupovali jak sme pracovali s tím a
0:01:24michael se měnily uspořádání průběhu často sám svědčil sám neosvědčilo
0:01:28o půl tam nějaký musí mínus jaký tabulky ta je tady spousta lidí na začátek
0:01:33a kukátko anket do z vás ta práce firmě té zavedena dělí vojsk ram
0:01:39spousta lidí super takže předpokládám že většina technologie vám bude aspoň trošku známá
0:01:46některý
0:01:48některý tady by se to musí vysvětlit kdybyste cokoliv čemkoli nerozuměli hlaste se přes tak
0:01:53jedem notového to by se tím protože třeba byste tam něco věděli
0:02:00takže agenta nějaký úvod a potom to bude je takový konkrétní oblastí nebo nějakých časových
0:02:06úseků je si představíme ty týmy zorganizovaný ajax fungovaly
0:02:13na úvod jenom velice stručně to malkin tiků indikuje česká setrova firma založená se čtyři
0:02:19až už na trupu sou je poměrně dlouho ne tak kdykoli páterem microsoftu to znamená
0:02:23že všechny technologie pochází microsoftu většina je hned
0:02:28pět položek po celým světě hlavně spony stavy británie astrální nějaký další jsou čase nula
0:02:33menu celý pěstění zaměstnáváme tím že většina je tady brňan výsledek kancelářích
0:02:38a teď developmentu skeptiků abyste měli představu co děláme velký softwarový produkt je to kontejner
0:02:45že systém že se to zvládne marketing a konec
0:02:49a náš typicky zákazníka nějaká agentury spony státech která ten náš pro využívat odpor byl
0:02:55by stáli své koncové takový klienty
0:02:58no a
0:03:01jak ten produkt vypadá nebo nějaký sem dělíme na proto ve skupiny v současné době
0:03:06tam si představte třeba to kontejnery nestaneme ta norma napětí nebo d s a potom
0:03:11ty týmy ještě pracovníci zatím moduly tomu se dostaneme později současně dáme sedm vývojových týmů
0:03:16od vývoj tím si představte indianistou pět vývojářům tom lates tři
0:03:21všechny ty lidi sedí v jedné místnosti kancelář milan open office a tomu sou nějaký
0:03:26sdílený role takže popřen tom technika metra potřeb tomu unk sáře a třeba skaná strkala
0:03:31const taky sdělil pro ten
0:03:34to čase nový nevočí cyklu stát velice stručně na takovej úvod abyste měli představu
0:03:41a teď tělesy nemáte nějakou otázku
0:03:44říkám tak je to peněz tu půjde skákejte tak můžeme t dá a podívat se
0:03:48na první etap
0:03:50ta první etapa rozhlas začátky stranu
0:03:54bavíme se o době zhruba před třemi roky skeptiků
0:03:57je to velice krátce potom sme spustila dělí transformaci na situaci kdy mám f otázka
0:04:04nás tady máme photon praku hry
0:04:06je ta nikdo tydle napojíme nezná
0:04:10nebojte se jako taky stručně výsledky
0:04:14jedna
0:04:15tak našim tu pollute bez nasednutí aspoň neporakouštil soše osoba odpovědná za priority to co
0:04:22se bude dělat
0:04:24že aspoň tachlovice stručnosti
0:04:26a práce čtrnáctidenní spring tech až máme se navrhne jiskra v té době české republice
0:04:31ještě nebylo nějak výrazně masky retry viselo inspirovat nic installer hlavně zahraničí jedním příkladem že
0:04:37by spoty fajn
0:04:39a jak té doby vypadá navždy walkman
0:04:43ještě představím tady ty symboly do té se náhodou opakované ty slajdech podle nenulovým nastat
0:04:48těch pět vývojářů a na testy třeba plus nějaký prachům a tak dále a ten
0:04:54trojúhelník je proud oblíbe blok
0:04:56co sharp velice stručně řečeno seznam požadavků který definuje ten prachové
0:05:01no a té doby máme řekněme osum vývojových ty týmů ty týmy jsou menší než
0:05:05dneska a pak jsou naprosto nezávislá takže to co se té verzi téhož event cyklu
0:05:11doručí určuje tempo rakona s tím týmem
0:05:15sto ale vyplývá že
0:05:16pokud ten límec a malej nebo má vysoký množství bambula tak prostě nemůže doručovat tak
0:05:22která ne oblasti kterou starosti se toho moc nedoručí
0:05:25takže s pohodu celé firmy máme kolik několik separátních seznam požadavků těch b bloků a
0:05:32prostě není tam žádný říct
0:05:36není ten jaký jeden společný prostě pohled na to není tam jedna priorit osoby se
0:05:41to fit za tu verzi doručit
0:05:45co chcete maintenance tím svým opravu chyb a tak dál takže tím si to řeší
0:05:49prostě separátně na tom a těch svých module není tam žádná pouze mít takový
0:05:57týmy tím že pracuje lattice své svěřené části systém tak nemůže poslechu komponentový ty prostě
0:06:04neumí šáhnout těch mě části systém
0:06:07jaký toto uspořádání má výhody
0:06:11je to jednoduchý na začátek agilního na soudní stran
0:06:15tím jsou nezávislými potřebu schůzku pracovat task ramce tam prostě rozveden
0:06:20nevznikají data mžany složitý proces je pozic to se tím že musí spolupracovat nemusíte nic
0:06:25společnou stupnici na odhadování
0:06:27nemusíte tam řeší nějaký společný
0:06:30přípravu ty nebo a tak dál kdyby jsou nezávislý musí opravovat nástroje chtějí za používáme
0:06:36gerův televize pouze john jako ty kvazi ste musí s tím dělat co chtěj nemusí
0:06:40brát nastat
0:06:42jaký to má nevýhody ta velikost změny slotů verzi jak od víkendy určíme poměrně obecná
0:06:48to že ten proud se rozlišuje každý tým nějakým způsobem pracuje s tím tou části
0:06:53kterou má ale každý tam posíleno prostě kousek takže celkově s jako nic moc velké
0:06:59není
0:07:00a
0:07:02to rozdělení ten internet technolo stěnu měl krytými sou ty nasekaný pole neuvěřitelně druzí ani
0:07:07neví co to prostě jeho
0:07:09a další a to řekli nepodstatné důvod je problém že
0:07:15se buduje vysílat i s něco za to součást nevznikáte zastupitel
0:07:22potom ta jakou zahrnující tabulku strana bude postupně narůstá se podíváte začátky máme tam jeden
0:07:28proto vy několik proud ujme floating jsou nezávislý
0:07:33nespolupracují ale je to jednoduchý na
0:07:38tak tím bych teď původní pá fáze ke poměrně dávno chtěl projekt trošku rychlej takovou
0:07:43zazpíváme že to současnou situaci tak to bylo všechno té situaci p na začátku
0:07:50a pustíme se do druhé etapy kterou se názorem design pokuď někdo z vás chodí
0:07:55devátym pravidelně tak před dva roky osmýho kolegy tady byla prezentace na design projev kritiků
0:08:00spojení bisáka o co šlo velice stručnosti tří čtyřměsíční projekty a cílem bylo
0:08:08téměř poli předělat front dotaz ke rozhraní to našeho produktu
0:08:15uspořádání týmu nebo těch apriori byl v tomto případě uplyne to že sme měli dědem
0:08:20celofiremní by mluvte nahoře prostě byly daný priority co potřeba po firma změnit
0:08:25a ty prvky se prostě postupně posouvají dolů směrem prachu a vy to ti protože
0:08:29byli schopni jako deviza zajistit to doručí tak ste museli měnit uspořádání tím a prostě
0:08:34psa spojit řídí několik dopra kontra a jakým způsobem s tím pracovat tím spolupracovat aby
0:08:40to byli schopni do
0:08:41protož něco úplně jinýho než to předchozím případě my si ty týmy sami sporáky krutě
0:08:46a ty mučil projekty a potom propagují nahoru nabourejte tohoto dokumentu celkem
0:08:52jaký to mělo pusy mínus zase
0:08:56ve výsledku to byl úspěšný projekty bysme to pojali tom předchozím uspořádání také podepsané k
0:09:01rozloučí protože některé části stems merge lajnoval jenom kousek některé se třeba ceně list do
0:09:06nekonzistentní nebylo by to prostě hodnoty pro zákazníka
0:09:10zase bylo super ty týmy spolupracovali když to mohli poprvé tak se to prostě podařilo
0:09:14týmy spolupracovat
0:09:16jo tohle spoustu nevýhod bylo to poprvé popoject nepotřebovali vosmnáct sem tady s tímto ty
0:09:21týmy
0:09:22velitelskou práci ty týmy neznali ty ostatní části systém tak se na když neplánoval je
0:09:29čtyři pro umři byly přetížení matici situaci kdy neporakouštil měl čtyři vývojový tým i pod
0:09:34sebou takže čtyřikrát plánování čtyřikrát radil tak prostě jestli přetížení a lze se tam pro
0:09:40nastavit do způsob je problém
0:09:43a ten projekt byl narychlo pilote směru měli bylo to poměrně rychlý hektický chaotický
0:09:49a to vedlo k tomu jako že když se pozic vidíte že zajdeme přístup nebyl
0:09:53úplně špatně kterou je tak se o to pustili
0:09:59zase ta zedníci tabulka se podíváte tak je to úplně odlišný o to rozdíl případu
0:10:04ten proud odvedu máme neujede ty míst nejsou nezávislé
0:10:08nějakým způsobem se šíří znalosti neideální ale
0:10:11a je to poměrně náročná procesu protože ty trims něco spolupracovat musí mít jednu stupni
0:10:15sledováním si tam podobě nějaký vzájemný randů jsou tam závislosti a tak dál
0:10:22tak to bylo té druhé etapě
0:10:25třetí etapa má na to vám nazvanou zkrácením cyklu
0:10:29do té jsme viděli dvanáct měsíčních intervalech a na konci byla nějaká s tímto rozjel
0:10:35přidá si období locates prostě by
0:10:37připraven to proto na nevydáš takže jak integrační testování finální oprava chyb a prostě příprava
0:10:42to by to šlo ven
0:10:44my sme ten vývoj zkrátili na čtyřměsíční cykly
0:10:48co bylo špatný takto závěrečný testování se nám jako nějak výrazně zkraty nepodaří takže tam
0:10:55spoustu času se prostě právě na tomto
0:10:57jaký by důvody srázný to vývojový cyklus cyklu
0:11:00tak a jednak smrt jurča zákazníků tu hodnotu rychleji to asi napadne každý z vás
0:11:05tady
0:11:06druhý důvodů byli jsme se chtěli potom agilního je to takový protože on kratší ve
0:11:10cyklu většinou kazil nějaký problém té firmě nějaký dostatek automatizace nocleh procesů a pak se
0:11:15to zviditelňuje první způsob
0:11:18takže to byly ty důvody a nicméně vrátili jsme se toho původního uspořádání víceméně taky
0:11:23to bylo začátku tak zase máme nějaký
0:11:26nezávislé týmy který si sporáku neučit prodekty a ty se potom propagují na tu úroveň
0:11:31jako dvě řekne celofiremní roadmap
0:11:34nastala jedna změna která byla store dyzajnu zní ty takzvané proud ve skupině jak jsem
0:11:39říkal tu minus původních první slajdů má prostě kontem režimem máme o mají máte ty
0:11:45máme comment například a kterou to ve skupin jsou většinou platiny
0:11:50který prostě spoluprac na jednoduchý že jsme posun tady je a to proto vy skupiny
0:11:54jsou naprosto nezávislých zase
0:11:58co se týče a maintenance tak zase ta koutová skupina si řeší svoje věci sama
0:12:05ale tom předá svým vobdobí nastává změna protože
0:12:09sehnat na ten předchozí slajd tak přece dám takto předáci vyráží a některý ty týmy
0:12:15no proto ve skupin které těch í měli hodně tak do prosím estyda ten kratší
0:12:19čas takže se vytvoří jeden by bylo všech chyb který jsme tam našli den to
0:12:23při práci období a ten prostě na příští v ano
0:12:26podle priorit opravy toto byla poměrně výrazná změna na kterou se potom zase navazovaly
0:12:34děti to měl plusy jsou trošku změnilo ta spolupráce přidat sem období se ukázalo jako
0:12:40dobrý přístup ale mínus si
0:12:44pokud jestli to už vrtule dohromady tak a s tím prvním přístupem který se p
0:12:48začínali tak grušenčin doručen trubky ty týmy pracovat i pro ty vstupy prosím nezávisle na
0:12:53ostatních
0:12:54ta velikost měli určená tím je kolik tam je prostě vývojářů a jakou mají chybovost
0:12:58kolik času mají na vývoj
0:13:00a nižším skácíte ten vývoj na čtyři měsíce sto ještě jestli pořídíte na konci
0:13:04tak prostě nejsou schopni nic jakou pořádně velkýho co by měla velkou ruku pro zákazníka
0:13:09no a z výrazně se problém zkoumejte nespočtem jsem se zmínil
0:13:15se podíváme na sem to zahrnutí
0:13:18tak v tomto případě se víceméně vrací na začátku takže máme několik koutový begonku ty
0:13:23mi sou nezávislé znalosti se neštěstí zase se nebude zastupitelů vznikají síla náročné dva procesy
0:13:30je
0:13:31nízká se té poměry
0:13:35tak
0:13:37tím vám za sebou třetí etapu a teďka
0:13:41stup ve čtvrt to máme nazvanou bodu včeras
0:13:44a poměrně dost reaguje na ty problémy který se ukázaly tam zkráceně cyklu
0:13:50s obleku nejdůležitější tak jsme se museli vezmete jinak zákazník dělat sami sebou sem byl
0:13:56jsem se vrátit u pana snímcích můj cyklu
0:13:59ten důvod byl vy prozaicky ten kratší vývoj cyklus napravo ukázat problémy který tam máme
0:14:05a nejvýznamnější z nich doneste automatizace
0:14:08takže jednak ste nedostatečně silnic jako tým si nejdeš n jedna prostě vložen velkým s
0:14:13t manuálně testování nebo to automatizovaný té doby
0:14:16tady jsme se vrátili vlastně s čím event cyklu
0:14:19ale jako hlavní reakce na to není nedoručené prostě velkou funkce odročen jako malý části
0:14:25tak
0:14:27se účely celo firmě čtyři jako dvě hlavní prvky který bysme ti za tu verzi
0:14:30doručit to sou ty právě čtyři goldův čili
0:14:33a oni teda na zaject procesory nebylo to prosek vyplácet sem doručit zákazníků
0:14:39a ty se rozdělí mezi produktový skupiny azimutové praku hry a my jako de walkman
0:14:46stromáci jsme uspořádali ty týmy aby to bylo možný doručit takže přes trošku bys posouváme
0:14:51testům práci týmu prostě který týmy který předtím spolupracujte spolupracovali
0:14:56když to nebyla jít nebyl jejich prostě moduly nebylo to co oni znají tak prostě
0:15:00sme prosím sem spolupracovat
0:15:05jsem to podíváte říkal jsem to byl takový palácovou verzi to není jako úplně ideální
0:15:10agilní přístup prostě naplánovat si to jako ta co verzi jo
0:15:15postoj kam potom těch mínus
0:15:18co se týče maintenance tak
0:15:21tam využíváme ten model který se na to si že to předáci období takže máme
0:15:25jeden seznam všech postihy vtom produktu který průběžně nacházíme materiál asi zákazníci a ten podle
0:15:31priorit jaký jsem odboural
0:15:34jak to děláme máme u těch jednotlivých tím u těch spring tak máme nějakou taky
0:15:39buffer nějaký prostě místo ve k tomu nevyhrazený a konce pole těch priorit chyby opravu
0:15:53jaký to bylo výhody
0:15:55kluwer se nám podařilo doručit věci který třetím to předchozím správný směr sem nebyli schopni
0:16:00taková trošku panel s tím design
0:16:04postupně se dá mění mají se to ty týmy začínají jedu hodnotu sto může začít
0:16:08pracují teče vy hodnotu sto když se prostě spojí tak jsou tam nějaký prostě že
0:16:14navíc tak jsou schopní pro se doučit něco většího co dává smysl ten zákazník úprava
0:16:18smysl trhu
0:16:20a
0:16:21still poslal se tímto směrem
0:16:24jaký to bylo nevýhody jak už sem říkal byl takový o plánování a celý rok
0:16:29nebyly jsme tím pádem no schopní reagovat na změny na trhu nebo jsme schopni level
0:16:33nový požadavky zákazníků protože to potřebuju daný co se nedělá tak lze hned ohrozili
0:16:39zatím jsme odhadovali se dopředu tak si mike představit odhadování hodnota je přesný
0:16:44ty my sme měli jako daný tak se nedalo na ose rozšířit často taky daný
0:16:48to byla ta verze že jsme si naplánovali neprojde poměrně velký věci tak sme logický
0:16:54budem vyřezat jako do toho co si napálit ten skoupil výsledku ručené který nejnižší sme
0:17:00řádku štětce můžeme
0:17:05se podíváme
0:17:10tam se posouváme tak tomto případě poznáváme několik produktových by bloků když tomto případě duše
0:17:16to orbitou dal mi to prostě z hlediska celofiremní prvek není to o těch týmů
0:17:20nahoru
0:17:21ty týmy sou
0:17:24do jisté míry ještě nezávislý ale místama jsme spojili místa musí spolupracovat a nic nedělat
0:17:28jako mezi
0:17:30to vyplývá říká spolupráce to šíření znalosti lateko na střední úrovni
0:17:35a náročná procesy taky některý případných obraz práci ještě samostatně některých ale sou nucený spolupráce
0:17:42no tím se pomaličku sta okamžik toho poměrně rychle do
0:17:47současnýho stavu tam kde sme ten typu dneska
0:17:51máte jak ty otázky tou
0:17:53tady jsem se zeptat
0:18:06jasně
0:18:07a my té rotaci se q nebráníme když někdo chce změní ten tým tak mu
0:18:12to konečnou umožníme nad růst ano se spíš snažíme o ty týmy od jako dlouhodobě
0:18:17stabilní
0:18:19je to věc za něco zamořeny to teda světelnosti pomohlo ale snažíme se nic lištou
0:18:23teď noveský to pro tou cestou že jim dáme kdyby ten stabilním týmu jinou práci
0:18:28aby se naučil něco jinýho a tím pádem se to zhorší zaměš aby se prostě
0:18:31pravdě házeli se dojde tím o tu kulturní to tím u spoluprací vidíte na
0:18:44jo otázka budu paket otázky mikrofon jakou trval až asi etap
0:18:51poměrně jsou tam velký rozdíl tam pojede na začátek tam se dá říct že to
0:18:55bylo
0:18:56takovýho
0:18:59potom tam byl ty ten design toho měli kátý projekt andrassy sme se bavili o
0:19:03třech měsících třech měsících
0:19:06další etapa proto zkrásníš cyklu to bylo dvakrát čtyřměsíční verze dva tři čtvrtě roku
0:19:13a tekoucí čtvrté celá jedna čím
0:19:17jo teď o tom sebe bavit ta další části tak se mi přes tady očí
0:19:28task kolik má rakety kostra má stru kolik maska master týmů
0:19:32současné době zamořuje průběhu často měnilo současné době máme u tím osum schramm stru všechny
0:19:37jsou full tam jsou vyhrazeny na tu horu jednostranná starejte jaký sdílení prostě mezi ten
0:19:43do tohoto detekuje čas vidět
0:19:45a scan a master ideálním případě ze bysme opravdu chtěli tak měl na starosti rom
0:19:50jeden tým
0:19:51což ale jako bezpečnosti p reálných protože ještě máme tato snad nedá nedovez nerozdělí
0:19:59způsob inovace prosím tady startup i a schramma si tam na jakým způsobem působí
0:20:04takže pak si máme většinou dva týmy
0:20:09někteří nás jeden malej
0:20:24jo otázka je si ten aby se mně vývoj už menuju fázi nebo jako kdy
0:20:28celkově
0:20:29já bych řekl že celkově
0:20:32že jako by u více zapojeny do agilního vývoje nebo reset kolik sama tedy nezkoušel
0:20:37působí twistem jakým způsobem není to ideální je to taková jako
0:20:40ta transformace rysů jako
0:20:43to kontinuální procedur nekonečna a snažil se o to aby to bylo jako celek celá
0:20:47firmavi fungovat
0:21:00já jsem rozhod druhou část jaký tak jsou nezávislé moduly
0:21:11jak kterým zodpověděl někteří s tou jako dost nezávislý místa na ty závislosti sono až
0:21:16nepřiměl
0:21:18no cena c možně reset unk nezpůsobuje problém
0:21:21a vyřešíme návrh nejsem ta správná slova která dvě potom neměla odpovědět většinou ten tým
0:21:28tady to má na starosti ať jakýmkoli uspořádání tak ten návrh řeší sám ale pokud
0:21:33zasahuje do nějakých bodů jinýho týmu tak to s tím konzultuje to architekturu ten r
0:21:37probírá jako na probíhá jako cesta moderního tak dál
0:21:41no nejsem stabilise měli jaký kolektiv koukal naší ty týmy si ji nezkaz zachovávají to
0:21:46si to co vlastní ve čemu rozumí nejvíc
0:21:48a pokud do toho dinosaure tak většinou to měla jako digramů a consult
0:21:53s tím týmem který tam potře co změny
0:21:56se
0:22:02tedy
0:22:08těch dvou tam samozřejmě logickými do detailů jeden důvod byly zákazníci kteří prostě není nebyli
0:22:15zvyklí ani nechtěli prostě
0:22:17upgradovat po každé chci měsících byly prostě zvyklí že ta verze nedlouho litra jednou za
0:22:22čas za ten prostě objevil myslet a měli sami hodně problémů s tak tuto technickou
0:22:27část developmentu nebyla zase překotně jste když n nebylo stretch nepokrytě utopicky mates tam a
0:22:33tak je to předáci kdo by bylo strašně nulový
0:22:35když se na ty tomu obrázku tam tak
0:22:38případě to ročního cyklu tak sme strávili nějaký třeba měsíc a půl a to finální
0:22:43připravit toho produktu místo zkrátila na tratě tři krát čtyři měsíce
0:22:48to bys už nebylo my si ta pole si měsíci lidi to byl prostě pro
0:22:52nás plýtvání dva bysme vysokým určovat danou těm zákazníkům
0:22:55takže kdyby jsme se museli vrátný smysl byli donuceni ale korozi to není nic co
0:23:00bysme do burza chtěli na další klerikální stane se prostě posunout
0:23:05to se k tomu kratší
0:23:14do něhož tam neska často systému sme schopni dáme nezávisle
0:23:19ta daleko zbytek je tatobity ona rozebíral
0:23:22bylo by to dobrý
0:23:26a jako největší problém tady řekněme současné době akry a to co to znamená to
0:23:40co strážníci vede bloku je poměrně voltů a připojit ženy
0:23:46poměr bych řekl jsem časem moc nemění
0:23:49a to že máme
0:23:53třeba ten jako čtyři a čtyři vás potom dva ojedinělý zobák odpovídá
0:24:01tím že ale na zkopíruje inženýra nejsou kladeny poměrně velký nároky i platově to je
0:24:06řekněme stejně vývojáře akonitin to někdo rozsah a doplňková mletou paprikou
0:24:11hodně technicky jako člen toho týmu který může dělat potenciálně cokoli tady nezastupitelnost mezi vás
0:24:17na testerem poměrem
0:24:20takový ale času jedenáct
0:24:22jak otázku máte
0:24:26ta pokračovat r a tak dostáváme se do dnešního stavu
0:24:32nazýváme milníky jo má stones
0:24:35stále teda sme vtom jednoroční cyklu
0:24:39jsme jsem se rozjede tříměsíční intervaly jo trošku se k tomu jako dvojici stojím jako
0:24:44dyby to byl ve dvanáct by to bylo vydáním verze a pane natýct měsíční intervaly
0:24:50jak to vypadá to uspořádání týmů a víceméně jsme se vrátili tomu
0:24:56situaci ve design takže opravdu dobré zajímáme jeden celofiremní vejlupek mám přes razený požadavky a
0:25:03ten producer prost prostě pro všechny týmy
0:25:06a teď vy vyvinutou je skupiny film nějaký představte si zoom na ten hlavní bednu
0:25:11takže jestli že ten vektor nahoře ukazuje nějaký je pět nějaký velký celky jonákem nižší
0:25:16úrovni tak tigridovi těch týmů zobrazí to stejně jako až na úrovni prostě story s
0:25:20jakými části který tím potom
0:25:24po to
0:25:25každým s f proto vyvedu potřebuje každý porad uveden je náš tři týmy
0:25:31většinou
0:25:34s tím že lidi na každý ten má s tou na ty týmy můžeme podle
0:25:38potřebuju přeuspořádat takže push to není rovinný takže příkazy tím pracoval sebe
0:25:43pascal se tímhle tady znalost vzorky dokonce to možná to znáte nezastoupí četnými jeden tým
0:25:49neschovají prostě pracovat kterékoliv části toho systému jaký mínus si to má salonně do pusy
0:25:54tom sugar za chvilku a dvojky je že prostě máme jeden celofiremní vedlo priorit a
0:25:59podle potřeby viděli přesouváme tak aby sme byli schopni ty prvky naplnit
0:26:06to a design jsem říkali to bylo něco novýho bylo to měli chaotický
0:26:10abysme tomu
0:26:13kodek předešlý tak jsme to formalizovali formy nějakýho a nemusí dutiny to podstatně tam je
0:26:18že lze to demonstrovat že nám vznikne jaký prostě developer proces tady říká prosím do
0:26:22odsoudí má udělat
0:26:24abysme se to prostě vyznali aby prostě ty týmy měli připravený bylo když se prostě
0:26:28jakým způsobem spolupracuj by se mění mezi těma tokům dramata
0:26:32a
0:26:34opravdu to vypadá takto že máte s tou pěkně nějakým způsobem jsou rozdělený přichází name
0:26:40alstom není se priority nejen dělení tečnou se mění prvek ještě se dá čtení a
0:26:45ne jako prostě ve walkman ty týmy prostě přeskládány tak aby jsme byli schopni doručit
0:26:50co potřebuje jsou pro dostane dokonce profičel tím
0:26:53a ty týmy dělení úplně čemkoliv
0:26:57co se týče mi ten stále pokračuj docela sám osvědčilo takže máme jeden celofiremní bednu
0:27:03objektů
0:27:04a tomto případě ale se posouváme trošku gives krámu chyba kde tak jediný plánuju má
0:27:11jako položky string to výhodu
0:27:14jsou vrcholy odhadovaný a string
0:27:15odhadování jakéhosi některým náměstí méně povídali přesný ale funguje na to líp nešli buffery který
0:27:22sme měli předtím
0:27:26můžete si představit že to klade poměrně velký nároky na ty vývojáře pestrému ty členy
0:27:31týmu protože podnícené prostě což trochu že můžu potenciálně praco renčo plynným co prostě neznají
0:27:37a musí se prostě hodně němčinu vidět
0:27:42taky někdy to začátku jsem říkal ty týmy si mohli nastavit třeba točilo nebo jakýkoliv
0:27:47další nástroj který používá podle sebe protože nebyly žádný závislosti a brát o nefungoval aby
0:27:52se mohli ty týmy prostě přesouvat podle potřeby tak kvalitní i nástroje sjednotit takže prostě
0:27:59jako strana si sme
0:28:01museli prostě po je kompletně předělal nastavení jerry a udělat os šest stejný ty s
0:28:05ten tým přesto někam jinam
0:28:07aby byli zvykli na to prostě co má se byly todleto je velká změna současně
0:28:12sme si na ty začátky sprintu a n takže višně a čili stejné to by
0:28:16bylo sice super ale odvedeš nějak úleku prostor a to není reálný takže nás destinacím
0:28:22začátky takže čítače jestli týden
0:28:25i to nám jako hodně pomohlo
0:28:29rámci té produktové skupiny ale ty týmy většinou pracuji píšťalku kousek dál takže ten spring
0:28:37mají si synchronizovány na ten
0:28:40mají společný e v mítinky mají společný podmínky
0:28:44mají společný jaký plánování protézy s tou bednou fakt můžu brát co chtějí
0:28:48není jako určenými tam nějaká taky celek to neviděla jeden t ten seděla lidí prostě
0:28:53podpis to rysy doberou podle priorit rozdilo sto mezi ty týmy
0:28:57a pokuď někdo znáte a les trénovat
0:29:02na ni nula starého lánského stran
0:29:05nebo nexus teď nově
0:29:07ten principy jsou je podobný tak v rámci to toho jedna t dovedeme proud ve
0:29:12skupinách sme se dostali do s jako dyby de facto testovat sektoru doporučuje k dočkalo
0:29:16cifry vo
0:29:18takže máte prostě několik týče týmu v našem případě which nováčci rysy berou libovolný položky
0:29:23vedlo mají společný umění mají společný revíru mají společný
0:29:27první část panování a ten spring tak opakuji mají samostatně takže mají samostatný byly nejsou
0:29:32spoje to spektrum a jsem schopni to takle technickou část plánování
0:29:36samozřejmě jako celiny ty mísy je zástupce vyskytlo týmu navštěvuje
0:29:41to s tím aby tam byla zachována sem
0:29:46tak
0:29:48less tady jak se stala toto sme našli cokoliv na internetu si třeba
0:29:53jaký tohle uspořádání má výhody
0:29:57se asi nejdůležitější když se podíváme tak u zpětně já jsme postupovali takto že máme
0:30:01jeden by bylo vedle přepravu pracuje na priorita to co ten trakt je zákaznici prázky
0:30:07to co ty nejdůležitější a místo mezi tím jak ten nebo tady uspořádány na kolik
0:30:11ten tým zrovna má prostě lidí a že to není schopen určit
0:30:15teď už to jako sme se
0:30:17jakým způsobem to bereme odvážným flexibility afektivnosti kdybyste chtěli maximálně flexibilní tak
0:30:24řekneme že kteroukoliv sto vyznělo vědního bychom si měli kterýkoliv tým
0:30:28ale tobě konec lupli dobrý takže my to děláme takže ty týmy přesune almanachu na
0:30:33čtvrt aby
0:30:34tam byla nějaká prostě dva aby se ti minulý za učit
0:30:38aby to mělo bez a prví smysl efekty
0:30:41a bude zastupitelná s
0:30:44asi logickým opracovanou ty lidi pracuju na jinejch část systém poznali nový části systému poznávají
0:30:50tím if pope rozloženým a tím takže todle bere jako velkou výhodu a do jisté
0:30:54míry že to pro nás čoveče tomu se dostanu za chvilku budeme zuby nemocného těch
0:30:58poplatků
0:31:00a to samotné spoustu nevýhod jako všechno
0:31:03kdyby ten tím pracoval na svým vlastním písečku na těchto dvou p začátku třeba tak
0:31:07jsou efektivnější nežene nebo si namlouvat prostě znají to sou tam odborníci
0:31:11ten vývoj byly rychlejší
0:31:13a sou omezováni ty týmy myslím celkem režimu zase nemusí nastavit nástroje by chtěli prostě
0:31:19mami dostaň procedur lupenka dyž výrobci je to upravit jak se to pravý pouť pro
0:31:23všechny doplňkovou
0:31:26to stát jsou konec zase kovar design úžasný přetížení praku
0:31:31praku má při tím něco natřela nedostane ukazoval je to hodně ověřili jsme si jako
0:31:37patým praků měli schopny zvládnout
0:31:39ale jako dyby při všech fakt pak moc
0:31:44ten tým když se přesouvá podej oblast tak to sebou nese nějakou režii jednak ty
0:31:50týmy většinou spolupracoval mám jako každý tým scan ty konal plyn okolí kultur nebo jiné
0:31:55prostě ručně pracuje takže my si na sebe zvyknou chvilku trvá a myslí tohoto novou
0:31:59oblast chvilku trvá wysiwyg má technologie potenciálně tři litry částek už angola roviny f
0:32:04ještě tím se přesunula prostě mě jako doklopit zase musí načíst nevěsty znalosti jsem prostě
0:32:09ta škola terény musíme udělat všechnu proto aby ten tým měl znalosti eulerova mohl proces
0:32:15efektivně začít pracovat na ten nové protože
0:32:19a co udělám některé tím že prostě už nepracuju na tom si nebyly dlouhodobě zvyklí
0:32:23a tohle object mance tu tak mají pocit že pracuju na cizinkou není to
0:32:28že by nebylo to jako proseklo všech ale si mají protože pracovat s tím
0:32:34no když se podíváme na tu sumarizující tabulku
0:32:38tak
0:32:40za více méně té situace koro design takže máme jeden celofiremní peklo
0:32:45tím nejsou nezávislý
0:32:48hodně spolupracujou hodně se šíří znalosti bude se osobitost
0:32:52ale je to zase náš na procesy ty týmy se přesouvají
0:32:55musí se vám prostě kumulativním a t mám a je tam zájem měli je tam
0:32:59se spoustu věcí který s tím procesu
0:33:03každopádně ta naše pout sedáku dyby příklad tomu hledání toho jednu domluvit že jo to
0:33:09je třeba sme se dostali teď i když to má spousta nevybojoval předchozím slajdu takto
0:33:13položen za to nejlepší parametry ztratí měli
0:33:17každopádně není to určitě ideální
0:33:20velká člen pro nás je to šíření znalostí na příští protože genetiku jednotky soustavy produkt
0:33:25a aby všichni znali všechno je prakticky nereálný
0:33:28ale hledáme jako serval asi dycky u budeme
0:33:32co je další velká výzva dyž se tým přesune na jinou si pro tu skupinu
0:33:36tak musíme zajistit aby s bylo ztratil tři příklady vlkodlaci pro na práce pro ně
0:33:41to ne vždycky úplně ku jedné
0:33:44přes rozhodování s tím se monolitický s tím budou dva asi všichni softwarový softwarové firmy
0:33:50nějakým způsobem
0:33:51moje s tím taky
0:33:53zajištění znalosti technology to se změnilo co to angle ty
0:33:57ten tým ste se někam jinam potře třenou znalost a potřebuju dopředu
0:34:01čím řeknete budete práce na tomto
0:34:03je to neumím
0:34:05samo že je to hodně na nich aby se to naučila hypotéku developer musí něco
0:34:09podnik
0:34:13co mimochodem se používáme jako tak u naše
0:34:16je interní indikátorem metriku proto se rozvedou domluvili jsme se spratkům drama a používá ministrově
0:34:23albedo který dnes taková prostě informační hodnota informační
0:34:27informace
0:34:28kolik splitu ten tým a před sou připravený najdlová připraví by bylo já ideální hodnota
0:34:34jako názvy připraví tři sprinty
0:34:36my máme mít tak do prosím vás znaky postel že je to není v pořádku
0:34:40máme jeden a šesti červeňáku se podnikám jako vážný kroky
0:34:44teď se to nechceme
0:34:47co nás říká dá a tady když je to budoucnost a dožiješ tím se křišťálové
0:34:52koule myslím si že nás říká další posunu směrem chtěl frame call kutikula snacks za
0:34:57podobně my sme si to moje konto doporučil dostali tak jako dyby samovolně a vidíme
0:35:02že to něco souš někde vymysleli neumístim inspirovat
0:35:06nezdickým není to co vy s hodnotou dále chtěli ale čekají na změny projektu to
0:35:10má s tou
0:35:11takže pokud se zjistí že to plánování nemotivovali byly prostě nepřesný tak se může stát
0:35:16že ty týmy se budou přesto produkoval sto jenom přesný
0:35:20kolektiv poutal další věc votobia určitě pomohlo ale je to poměrně hodně velká změna při
0:35:25historicky dvě tím byli zvyklí pracovat na své částech takže to je něco vidíme s
0:35:30jedním směrem bude dělat zobrazili smysl protože se budeme snažit zkráceně můj cyklu
0:35:36někdo tady kouzla zmínil jako dvě nějaký kompromis vede se snažil kůrku prvním první části
0:35:42nezkoušej podstatně na máme dvě tým sigkill a nekončí ste když máme spoustu části spinkejte
0:35:48jich hutnického trestala
0:35:50takže to pro nás jako biologická cesta a u sítě naznačit busem čekáš kalman kroků
0:35:55takže například si představte že poseté proud ve skupině bulva prachům že aby to prostě
0:36:00psát i při tím byli schopni obsluhy nebo něco takovýho do té pro nás
0:36:06no a to je z mé strany tehdys tady všechno mám ještě nějakej čas na
0:36:10otázky
0:36:23tak prvně zas
0:36:32proces se ti natáhne umístíme maple zkušenostmi si mysim i domlvil že nějakej avšak problém
0:36:37jako ta cesta bude k tomu nula
0:36:39proč já to pomohlo sítě serve sme situaci že pokud potře jak vážně tesáno do
0:36:43kódu nějakýho jinýho týmu tak jednak potřebnosti na konzultovat na konci potřebuju derivace výstup rozsekli
0:36:49zprošťuje je to prostě neefektivní divizemi situaci každy jediný a ty lidi jsou na s
0:36:54jakými ste neurobí znalosti důvěřují si tam každým zasáhnout tak tady tohle odpadu
0:37:00ale získáte je co třináct činnosti budeme to konzultovat jako syny na firma a tak
0:37:05dál
0:37:18otázka jak dlouho trvá jestli ten wolpert with na tu novou časté motoru pro tu
0:37:23skupinu
0:37:24je to neuvěřitelné individuální je to záleží na tom na člověk o taky zalejt řeknu
0:37:29té firmě sušáky ty prostě koncepty zná
0:37:32a je tam lidi kteří to tam od začátku
0:37:34který s tím proud vyrůstaly prostě znají to
0:37:37tento nedávný problém protože to více neznají parta máte nováčka které je přizpůsobivě a ten
0:37:42se to zvykem tak rychle patrny do trvání nedá se potom jako
0:37:47ustavičně zaplácnout on mast
0:37:57kolikrát se slyšet deml opra který práce lincoln že je to dobře napsané
0:38:01požaduji
0:38:04ani jednou
0:38:05a
0:38:07ve čeho také jiné činnosti
0:38:09když a
0:38:11co
0:38:14a
0:38:16my si koliby rozhodně kokem ty kroku dobu pen chceme jít po kvalitě
0:38:21takže kdyby ten
0:38:23pro se developer anandem co vím const že se třea zastaralý to prostě nějaký důvodu
0:38:28prostě neoptimální takovýto r fakturuje přímo anebo tomu tím kterým to vlastní za technicky
0:38:34a s tím potom procenta že prostě ten tým má svůj oblíbenou technickýho můžu eliško
0:38:38rakona ponětí nějakou story a ten technici jednu s tou sto jsou souvisí také ten
0:38:44tyto automaticky ohodnotí takže zahrne i ten technickej a prostě se odstraní v rámci testu
0:38:50je to funguje
0:38:52a další otázka
0:38:55používáte
0:38:57kouli ano samozřejmě kterou se na spolkem týkat tak cokoliv oslo do prutů jakékoliv tá
0:39:03s tak prošel plotry
0:39:09použít pouhá to prázdná sem zase
0:39:14sjednocování kódu
0:39:17my máme konidiemi pravidla pro ho
0:39:20vy když nějakou standard po celou firmu takže můžete tomu pomáhat nátlaky šíření znalost
0:39:27to má za kvalitě to je to rozhodně dobrá praktika dostane si postavu neska že
0:39:31děláme třeba public country
0:39:33takže někdo vyloženě chce feedback tak se prostě spolany ty gatese zájemcem to do podívat
0:39:38na zopakuji
0:39:41ano anténu item osobáci kumulace c do byl dřív nebo ne
0:39:52přes prachové všechno mu naopak otázku
0:39:55jak funguje proces přesunu já tě na ty požadavku do toho b bloků
0:39:59a k uzlu správně o široce sporáku na té prostě na osoba která má na
0:40:04starosti peklo a tvůj si nedostane na musí dat pro kondr a zařadil podle priorit
0:40:10celofiremní by bylo
0:40:12a ten zlatník bylo si představte že vlastně jako když je krát menežmentu uvozovkách a
0:40:18oni se na to prostě spolu s textem bourala takže prostě please menenžment aspoň nám
0:40:23se baví co prostě
0:40:25se bude dělat jakých priorita domluveno to jsou je potom takže jako vyučí který tím
0:40:30je na tom budou praco tak aby to bylo sopranistek ty
0:40:35další otázka
0:40:51takže otázka jaká je struktura vývojových týmů každým tím řekněme
0:40:57situaci na co čtyři váhy jestli máš dvě techniky lídr co vše člověk kterej má
0:41:02to časem největší znalosti
0:41:04a jako jo hlavní úlohou je to zajistit jednak obecně kvalitu toho produktu a jednak
0:41:10taky vzdělávat pinový vidíte pacinky mladší lidi a přidá svoje znalosti
0:41:15a každopádně country udělaj všichni ten tam to závisí na jednom člověku opravdický dokud má
0:41:21prostě část samým tímto funguje tak jestli někdo potře country botanicky napíše na skály aby
0:41:27to bylo rychlý autem těmito hotovýho odladitelnostmi takový
0:41:31na to sou tam test tři jsou zapojení ideální takže
0:41:35po zapojím že to byl mýmu samozřejmě od začátku
0:41:39když začátku třeba sprintu praxi když optika nemají co dělat tak si klidně když automaticky
0:41:44testy na testy a má poměrně velký nároky takže ho přijal konzistenci zvládaj bezděčně případně
0:41:50že já jsem
0:41:51po já jsem rád otázka zvláště širší
0:42:02otázka nablýskaná strast kramář stredná s naprosto ne technická l
0:42:07takže jako když znáte na zná prostě tivoli stroj vývoje znáte pojmy znáte budem proud
0:42:12tak to samozřejmě voda ale jinak je tam vyloženě
0:42:16nebo té si dopisovali se podíváte marek jak funguje schramma ste definice tak místo může
0:42:20blíží
0:42:30vývojáři to nevnímají negativně
0:42:33jak kteří na některý to chápou dávají to smysl je který jsou
0:42:38ne zaseklý ste minulosti a prostě tohle majáku nechcu pracova nikde jinde
0:42:45někteří
0:42:47to přijmu rychlej zmenšení samozřejmě je to ale v tomto případě věc prostě priorita se
0:42:52s tím jako ne porovnáte
0:42:54to už jako jeho problémy s těma jako pracemi se tu to kostkama si ten
0:42:58ovšem nula a prachům protože zasahuje motivuje ten tým proč to chceme dělat pročetl jako
0:43:04dyby teď naše topil tato zákazníka a tak dál
0:43:09bohužel máme konec to si otázku dám ještě tak pan
0:43:14výkon de voltů
0:43:16a
0:43:18kde jako přesně vyslanec jako metriku nebo jestli
0:43:27že otázky
0:43:30task měříme výkon de bloků rozhodně nemáme na vás nemáme žádnou byl tento pohodu stužku
0:43:36mzdy
0:43:37nerozlej tam není stop jako ovlivňovalo mzdu a ani nemáme nic soběkury by
0:43:44jak jsem utratil jednotlivý členy toho t
0:43:47prostě není nic pro nějaký prostě příběh o to otela handel se postech někde se
0:43:52potkává s těma lidima když je prostě o neboli dostat tím prostě nespokojeně tím tak
0:43:57to řešíme
0:43:58řeknem vo seznam dvě zpětnou vazbu s čím se nespokojí dále možnost aby se to
0:44:02prostě doučila moto zlepšil když to bylo kde funguje access čili ke rozložíme ale my
0:44:06tam jako žádná tady odmocnině
0:44:10tak jo pošle vám částice spoustu super otázek