0:00:23neber entity testík napřed dneska data přičte blízké linkové který nám
0:00:28teď kartézské které určitě zajímavé každého může
0:00:32tak třeba jinej m
0:00:34myslíte řího máte velký
0:00:38dnes v jednom klidně ruce
0:00:42sem ne
0:00:45nicméně uvidíme cc řekne mysleli gens
0:00:53je to vlastně je momentem systém programem a němuž y n patnáctce rešerše různě pozicemi
0:01:00trámci main trend ta tvorby
0:01:03jeden cizí který si v prvně může říkat dinosaurus a všech se svým mladistvým přístupem
0:01:09a mnohem
0:01:10je jedním slideru v rámci main sem
0:01:13to bych tam velikostí jeho serverem
0:01:17takže
0:01:18refer dobře slyšet
0:01:21já se slyším tak trošku jako
0:01:23jestli slyšíte vybaveny
0:01:26takže dobrý den vítejte na y přednášce moje méno je richardem ras jestli patnáct let
0:01:32u firmy dvě
0:01:34a dneska jsem tady proto bych vám představil
0:01:37a něco velkého
0:01:39a to sice a jeden a mainframe i neboli jinak řečeno servery a jeden ze
0:01:45cyrix
0:01:46a toto tyhle servery na obrázku tam no
0:01:51a
0:01:53hodně zvláštní ještě tyhle servery jsou vlastně úplně tato řada serveru který nás věděj existují
0:02:00a víceméně se ta je rovna pouze se super počítače které se používají pro matematické
0:02:05simulace nebo simulace výpočtu počasí a podobně
0:02:09a řídí náš současný život a nicméně a univerzitách a řekl bych ani tak
0:02:17běžně
0:02:18se s ním nesetkáte většina i a absolvent tu
0:02:24fakulty informatiky
0:02:26poté co opouští univerzitu tak po těchto serverech nemá moc velký ponětí
0:02:32většinou jenom tuší že existují a že je to něco velkého jeden a to zvláště
0:02:37operační systém
0:02:39takže já to zkusím tak hodně v rychlosti přiblížit abyste věděli co vlastně
0:02:43ty mainframe jsou
0:02:45jak sem neřekl většina z vás asi o mainframe u toho ještě moc neslyšela jestli
0:02:49že někteří ano možná konečně možná se propaganda trošku postoupila dál
0:02:56a
0:02:57může to být dost možná protože mainframe i push tady nějaký pátek sou a řekněme
0:03:03to jejich hlavní vybili bych plní média a tak dál
0:03:08tak push ty roky sou trošku base
0:03:11a jak je tady psáno mainframe jsou tady push od roku devatenáct set šedesát čtyři
0:03:16a je to dva roky co mainframe je oslavili nebo anglie servery tedy se ještě
0:03:22ne meno vedení pořádně mainframe i oslavili sled padesátileté nejradši
0:03:27tak když padesát let co tady tyhle servery sou a pravděpodobně kdo by je mohl
0:03:33pamatovat z novin nebo z něčeho co viděl pozdějc televizi tak může být tak možná
0:03:38v našem případě vaši rodiče horším případě dokonce dědeček nebo víčka
0:03:46na co mainframe je vlastně soudobé
0:03:48a
0:03:49v minulosti se používaly mainframe i úplně na tom prvopočátku pro o matematické simulace výpočty
0:03:57a speciálních matematických instrukcí a statistických informací a
0:04:04asi to nejdůležitější taky nejzajímavější
0:04:07a mainframe byl ten počítač který nám dovolil vstoupit na povrchu měsíce
0:04:12a byly to servery který hodně dál těch padesát let zpátky byly nainstalovaný uvnitř těch
0:04:18náhodných modulu prostě ten operační systém už tehdy řídil všechny ty rakety který na stav
0:04:24té době vysílat ve směru
0:04:27nebylo jiný rozbitý protože tady žádný počítače nebyly mainframe je tak jak je známe dneska
0:04:33jak se to k ukáže nemuž trošku řekněme postoupili dneska už vypadají na využívají se
0:04:39k jiným účelům
0:04:40nicméně to jádro a toho server do samotného je pořád to stejné a
0:04:47rázy si tu svou cestou štěch padesát let
0:04:51současnosti dyž to kdy ve jenom ty matematické operace v vyloženě výzkum a dneska já
0:04:58sem tady obrázek že celá může mainframe a pomoci si najít něco k večeři
0:05:03mainframe i vanesska a zprostředkující skoro jakékoli informace
0:05:08a využíváte
0:05:10běžně aniž bys to o tom věděli a ukážeme si hnedka
0:05:17tak
0:05:19pro váš informace co nám to trošku víc přiblíží
0:05:22a zhruba šedesát procent a dat které se nachází na internetu běžně
0:05:29pochází z mainframe
0:05:31tudíž vy když brouzdala té vaším internetovým bankovnictvím hledáte něco na seznamu na googlu a
0:05:37tak dál
0:05:38většina těch informací který se vám dostanou
0:05:40prostřední přivaž mobilního zařízení počítače nebo čehokoli
0:05:44tak pochází právě mainframe
0:05:47ano
0:05:48a
0:05:49co se týče zprávy našich penězích peněz s velkou pravděpodobností jsou vaše finance
0:05:55a spravovány právě mainframe i
0:05:58a to z hodně velkou pravděpodobnosti
0:06:01ne není tomu tak vždycky samozřejmě že soudními leden servery a ostatní vám trošku bližší
0:06:06a platformy nicméně pro ty a největší a korporace typu banky a tak dál shlíželi
0:06:13právem extrémy
0:06:15zajímavost devadesát tři ze sto
0:06:19největší firem na světě provozu jestli byznys právě na mainframe
0:06:24ani tomu jak nejde protože fuka může kudy vaše firma rozroste opravdu do rozměru a
0:06:31celosvětové společnosti nezbyde vám nic jinýho než si pořídit a server celosvětových rozměr
0:06:41mainframe
0:06:42takhle ta věc vypadá
0:06:44tohle konkrétně poslední a poslední řada s edwardem zacílit z třináct
0:06:52tahle
0:06:53a
0:06:54jestli se mně to za daří tak vám ukážu interaktivně
0:07:02jak takový server vypadá
0:07:14server jako každý
0:07:16je to černá krabice výhradně součástek
0:07:19tohle konkrétně posledně zadal agent serverů ze cíli
0:07:25z třináct
0:07:26tahle cela věc
0:07:28není nic cenného ne šinou procesor
0:07:31je to dělal procesor
0:07:33a
0:07:34má asi
0:07:35necelé čtyři tuny
0:07:37spotřebuje něco má energie
0:07:39a dva a půl metru na výšku
0:07:43není to zařízení který běžně si pořídit
0:07:46obchodě
0:07:48samozřejmě že jo využití
0:07:50potom nebude na řekněme rozdání po webová hraní her
0:07:55samozřejmě že primárně mainframe jsou využívány pro týmy masivnější byznys aplikace
0:08:01to co vidíte tady také procesem terorem a mainframe nech současné době sou štyři tyhle
0:08:07do roury které obsahují řekl
0:08:12to co vidíte tady tak sou procesory to co vidíte tady tak jsou paměti zbytek
0:08:17se všechno a oriente nachlazení to je výkon mainframe samozřejmě značně na ni
0:08:22a je potřeba ho ochladit
0:08:25mainframe současné době má sto čtyřiačtyřicet jader
0:08:28a sto dvacet procesoru
0:08:31a
0:08:32pole zařízení je možné přizpůsobí běhů
0:08:35izolovaného operačního systému nativní modul a samozřejmě že ji na mainframe je možnost nainstalovat virtuální
0:08:43vrstvu plot kterou vy potom můžete emulovat
0:08:46případně například tohoto serveru ně úřadu několik tisíců například linuxových serveru
0:08:52cože něco co je vám známější
0:08:55když jedna tahle černá krabice je schopna
0:08:58provozovat
0:08:59řádu sedum osum tisíc linuxových serveru
0:09:03orientovaných na databáze publication servery
0:09:06a sítěmi služby a tak dál
0:09:10pokusím se vrátit zpátky do
0:09:13tak se
0:09:24tohle teda ten poslední mainframe
0:09:26a
0:09:27frankově celá tahle krabice opravdu jenom procesor a je tam ještě ze pár je tam
0:09:32za pár stovek dalších koprocesoru který používají které jsou využity pro to input output operace
0:09:39když pro komunikaci s periferním a zařízení má
0:09:42a
0:09:44mainframe jako takový má v současné době čtyři úrovně procesorové keše tudíž tím ty do
0:09:51roury takový ty desky na pravé straně jsou vyloženě ty procesory které se používají čistě
0:09:57pro matematicky operace datový instrukce
0:10:00potom té spodnější části jsou diskový procesory a vlastně jako být další celý operační systém
0:10:06kterému se říká čehos up systém který se potom za pomoci dalších stovek procesoru který
0:10:11jsou uvnitř starají pro co nejrychlejší zpracování vstupních abys výstupních operací to že hlavní devizou
0:10:18mainframe u
0:10:20protože mainframe je počítač orientovaný na databázový a transakční systémy totiž main from jakost asi
0:10:28pochopit je to něco je taky vhodně veliký server jeho operační systém i ta hardwerová
0:10:33celá struktura je orientovaná primárně na to že na pozadí pojede obrovi dánska databáze
0:10:40prostě
0:10:41obrovský teda dat a ste u databází pomoci transakčních serveru vám residing serveru a nebo
0:10:47pěkně sem server a tak dál vy musíte co nejrychleji komunikovat a vyžaduje t co
0:10:53největší počet minima instrukci a s minimální dobu trvání
0:10:58protože na takovýmhle serveru na jednom takovýma serveru se za jeden den vykonána více
0:11:04transakcí než kolik existuje na světě webu extra
0:11:08je to hodně
0:11:10a nevím kolik přesně jsem nepočítal můžete sou to pokusit vy ale je to v
0:11:14řádu jakých jestli triliónu nebo něco podobného
0:11:18nemá to není asi s tím se zachází
0:11:23co se týče toho proč tady sme
0:11:26servery jste viděli na obrázku jsou tady asi padesát let a ta generace která ty
0:11:32servery a vyvíjela která by měl operační systém by byla všechny ty aplikace cena seznámen
0:11:37from i běží
0:11:38pane generace pomalu výměra lidi odchází do důchodu prostě řeknu to uplně na rovinu vymírají
0:11:44současné době není nová generace která by zastoupil jak obrovská poptávka celkově na celým světě
0:11:52po mainframe systém programátor x síťaři databazových specialisté a tak dál
0:11:57a bohužel s mainframe i se většina z vás běžně při studiích a nebo podobně
0:12:03nesetká
0:12:04a veškeré dokumentace a k těm ale serverům je minimálně o tady by je volně
0:12:10dostupná na internetu totiž zajímá vás jakákoli věc síťový ho databáze dvě transakční server charakteru
0:12:17cokoli sto si můžete dohledat na internetu
0:12:19nicméně školy to bohužel
0:12:22nějakým způsobem přehlíží a i když jsou to servery který chybou tímhle světem tak bohužel
0:12:30moc tomu tak není my se to snažíme trošku změnit začli sme teď kurz mainframe
0:12:34vylučovat tady navinuté a na masarykově univerzitě a máme za sebou navrhnuté druhý rok když
0:12:42může pár těch studentovi školili
0:12:44tak abych že to docela zajímalo vybíráni se dozvěděli že vůbec něco takovýho existuje
0:12:49u něhož za tu dobu trvání nebo překvapení vtom že bych si řekl jako aha
0:12:53tak byste to nevěděli to je zvláštní
0:12:55není to dokonce ani profesoři
0:12:58nevítaní ti studenti běžet i server jsou studenti to neznaj přitom jsou to servry který
0:13:03opravdu jednou do budoucna budou řídit váš svět
0:13:07je to na vás
0:13:08a
0:13:09můžu vám zprostředkovat jakýkoli informace
0:13:14kterým byla zajímaly tomu byste vstoupily dovez do světa frameu a pokuste studenti ve u
0:13:19té máte možnost si tenhle kurz zapsat u nás a učíme ho jako zprávu server
0:13:26u ibm se cíli s
0:13:27pokud to store it masarykovy z univerzity je tam akorát jiný název
0:13:31pokud ne
0:13:32a třeba java tahle platforma vás ale platforma zajímá a je možno co vrátí přímo
0:13:39na indie a
0:13:41řekněme
0:13:43přeptat se na možnost uplatnění a na té ho platformě
0:13:47co se týče toho co vy byste měli umět na začátku musíte mít jenom schopnosti
0:13:52nemusíte umět nic
0:13:54a je to o tom že
0:13:56vy vstoupíte do tohodle světa
0:13:59stejně všechno co tam je kromě toho že se mainframe zapíná vypíná tlačítkem na každé
0:14:04jiné počítač a většina oper většina programovacích jazyků který je do na mainframe mejch jsou
0:14:10jiný hneš ty na který ste běžně zvyklí a ten operační systém jako takový se
0:14:14spravuje tak jinak a nicméně věci
0:14:19se značně pohnuli oproti minulosti a po roce dva tisíce ušní na mainframe jak součástí
0:14:24mainframe operačního systému je za integrace unixu tudíž push i mainframe sobě má za integrovaný
0:14:31unix má v sobě za integrovanou javu má v sobě za integrovaný ve publication servery
0:14:36totiž už to není nějaká černá krabice které zavřela někde ve sklepě počíta nějakou raketu
0:14:41co ti do vesmíru nicméně to je to něco s čím by denně interaguje tak
0:14:46jediný
0:14:47takový smutný je že vy zatím koukáte na svou mobilní aplikaci rezervujete si letenku nebo
0:14:53něco podobnýho řikáte si no bezvadně ta mobilní aplikace je krásná masky obrázky a tak
0:14:58dál
0:14:59nicméně to co to není až tak to nejdůležitější na té aplikaci je to nejdůležitější
0:15:03f pozadí
0:15:04právě ten mainframe který tomu dodá ty data z databáze vykoná to transakci že vy
0:15:10si to zarezervujte zaplatíte a tak dál
0:15:13to je to co se reálně na pozadí
0:15:16a pokud
0:15:18případně že byste měli za vzájemnou uplatnění a na téhle platformě obraťte se prosím na
0:15:25až během
0:15:26a tady byla c z stránky není problém a vyhledat asi všichni
0:15:33je možnost se podívat na současně volby pozice a který až dvěma pokud by vázaly
0:15:41přímo mainframe i holky s r klid mentu a já se okamžitě a
0:15:49doporučuji a naši manažerům ty bislama udal interview a za předpokladu že máte minimálně nějaký
0:15:54základní i t znalosti a hlavně že máte schopnost se učit není problém a se
0:16:01domluvit na spolupráci to budou
0:16:07týmy který v současné době na mainframe mech brně sou tak sou a systém operátoři
0:16:14systému prej sending takzvaně first level jsou to operátoři tedy dvacet čtyři krát sedum celý
0:16:20rok prostě hlídají si všechny ty aplikace na mainframe nefungují vpořádku případě se cokoli stane
0:16:25tak potom s kralují a pokud je ten problém triviální nebo něco řekovi řekneme něco
0:16:30jednoduššího můžou to vyřešit sami za před
0:16:33za předpokladu že a je to něco složitějšího s kalorií problém na second level zasedl
0:16:41specialisty a což můžou být například systémové administrátoři síťaři a
0:16:48databázový specialisty na transakční servery a tak dál
0:16:52samozřejmě ještě další a spousta týmů
0:16:56a
0:16:57je řekněme těch podpůrných a to sice řekněme je port tým lídrů přes čímž menenžment
0:17:04přes incident menenžment
0:17:06a víme nevyser si se tak dá když v jakékoli pozici byste se viděli že
0:17:10byla sto zajímalo není problém obraťte slangem a může to sama začít spolupracovat
0:17:22dobře
0:17:23a
0:17:24může tak za no taky nevýhody mainframe
0:17:27jediný co mě tak asi napadlo mainframe za vás opravdu aspoň dneska možná chtěla padesát
0:17:33za padesát let tomu tak bude ale a mainframe asi nikdy nebude ten rozhovor chodí
0:17:36nakupovat
0:17:38za předpokladu že dete nakoupit a zaplatíte kartou
0:17:41anebo si necháte něco poslat po internetu tak velmi pravděpodobně na pozadí někdy mainframe zodpovědný
0:17:47za to že ty daty tyto zboží klam skutečně přijde a že zákaz nevrtal služba
0:17:52která vám to zboží dodává tato dostane zaplacený
0:17:56a dost pravděpodobně vám inferen nahradila šel nejbližšího přítele a už vůbec ne přítelkyni to
0:18:01nějak čekejte nicméně všechno ostatní a to co do budoucna na jak se ani ty
0:18:09víc a víc erozní a je potřeba všechny aplikace dělat masivnější a masivnější
0:18:14to je do budoucna pravděpodobně bude vypadat celý i ty svět bude postaveno právě na
0:18:19mainframe
0:18:21buďto vás to
0:18:23osloví
0:18:24a vy budete ti kteří budou stát tam někde na pozadí a budou se starat
0:18:27o ty systémy který tím celý na pozadí jevu
0:18:31a nebo ne budete aspoň třeba pomáhat by vyvíjet nějaký front ta když na windowsech
0:18:36androidů wireless a podobně jako mobilní aplikaci která dost pravděpodobně na pozadí zase bude nějak
0:18:42a s touhle řadou sem spolupracovat
0:18:50to moji strany všechna
0:18:51dává mockrát děkuji
0:18:53a prosím tyto sem na cokoliv
0:18:59want hned to bude rozinek mikrofon
0:19:02nebo si sta hodinách tak se zeptejte to zopakuju
0:19:12není
0:19:19pokusím se zopakovat devadesát tři z největších sto firem na světě používala právě mainframe i
0:19:26pro chod svých byznys aplikaci a jaké jsou alternativy kdyby mainframe nebyl
0:19:32popravdě řečeno myslím že žádná tedy moc nejsou
0:19:36za předpokladu že vytvoříte opravdu masivní aplikaci tak jak spousta zákazníků který provozuje svůj byznys
0:19:42na mainframe mech diskové aplikace budovaný několik desítek let opravdu ty který části toho kódu
0:19:48dneska sou třeba čtyřicet let starý
0:19:51tak jakmile zašlete čtyřicet let budovat
0:19:53síťová dohromady jednotlivý funkce jaké masivní aplikace
0:19:57a tak ta možnost tomin frameů řekněme
0:20:01odejít otouš není jakmile by budete něco tak rozsáhlý ho tak jediný způsob
0:20:07jakým byste dosáhli toho že byste
0:20:11vlastně tu aplikaci chtěli přesunout někam jinam vy byste museli rozpadne dotovat
0:20:15na jednotlivý díly a vlastně spustit a menších server
0:20:18nicméně von kamže kouli vaše aplikace nebo celkově nějaký byznys řešení dosáhne určitých rozměru tak
0:20:25učebnice sto zpátky
0:20:27prostě ty name asi nějž aplikace který se nám extrémech provozuji nelze spustit nebo nějak
0:20:35jako bych
0:20:36zaměstnat do serveru nižší hrát
0:20:40jediné řešení hůř potom je
0:20:42opravdu že byste museli to aplikací vzít několik zákazníků se o to pokusil o
0:20:47a
0:20:48známe takový případy většinou sou neúspěšně
0:20:52mainframe u největší devizou je to že jsou opravdu tým stručně orientovaný totiž do ú
0:20:58na mainframe nech jako takový představě samotného mainframe té nativní vrstvy
0:21:03tak se moc nesetkáte z nějakým grafickým rozhraním a tak je to prostě už tak
0:21:07řeknu příkazová řádka
0:21:09i když mainframe svoje takzvaně pánevní a podobně kde je to trošku řekněme jako interaktivní
0:21:14formát že
0:21:15a máte řekněme jaký pro panely pro zprávu
0:21:19nicméně není to tváře úplně ta čistě nativní příkazová řádka kdybyste museli pomoci komando něco
0:21:25dělat
0:21:26nicméně je to takovýto hodně jednoduchý jádra všechny ty operace na mainframe sou orientovány právě
0:21:32na rychlost
0:21:34tak aby ty transakce kterých tam probíhají prostě milióny a miliardy byly co nejrychlejší a
0:21:39za předpokladu že cokoli se stane aby byly co nejrychleji a možný nějaký auto recovery
0:21:44procedura pro
0:21:48takže
0:21:50další dotaz
0:22:02teďka otázka je jak je to za škálování
0:22:06a mainframe i jako takové
0:22:09uvedu příklad
0:22:11můj současně zákazníka které jsem zodpovědný ještě pravděpodobně čtvrt největší banka na světě
0:22:16a má veškery byznys
0:22:18jede na dvou těchhle mainframe
0:22:21a
0:22:22bylo by možnost provozovat celý ten binns jenom na jednom to mainframe o ten druhý
0:22:26je tam jenom poznal
0:22:27tak by se vlastně vyvarovali když to tak řeknu zjednodušeně
0:22:31je možnost těchhle mainframe ú spojit do jedné skupiny takzvaně sis plexus až třicet dva
0:22:37tudíž kdybyste měl
0:22:40třicet dva nebo řekněme pro ten beka průčelí
0:22:43šestnáct největších bank světa které by se spojit dohromady
0:22:48tak by pořád ještě byli schopni pracovat jako by tady na té v té rodině
0:22:53těch mainframe
0:22:55a kde by se mi todle prostředí se navenek mohlo chovat jako lidi ten operační
0:23:00systém
0:23:03když byste nepotřeboval žádný dál time pro ho r sta nějakých aplikací žalm žádný tam
0:23:08time pro upgrady hardvéru a tak dál jen of okamžiku proto taky všechny ty servery
0:23:14říká seize cíli sto z je tam z toho důvodu že má jít o zero
0:23:18tam ta je tudíž nulový down tento server
0:23:21je naprosto běžný že mainframe servery jsou mají a ptali několik let
0:23:26pokud i maintenance a tak dál se nebo řekněme takhle a je to konto koncový
0:23:31řešení ten film ten s toho zákazníka samozřejmě když ty
0:23:35na
0:23:36tomu
0:23:37kousek se vrátíme vidíme jak to vypadá tady na tomuhle jednomu serveru
0:23:43můžete mít až sto dvacet operační systém
0:23:46a sto dvacet l párů s operačními systémy
0:23:49případě mainframe o se ten operační systém nelze toho s
0:23:53a v tomhle případě jich rozjedete simultánně sto dvacet ty operační systémy se můžou sdružit
0:23:59do těch a skupin jako by do tak bych v rodině serveru kde o ní
0:24:04jedno spolu navzájem spolupracujte když můžete mít databázi která je jako by sdílená pro sedum
0:24:11server
0:24:11aby za předpokladu že potřebujete nainstalovat maintenance těch server nebo v ní jak jádrový komponenta
0:24:16tak připojit server máte dva tak prostě jeden jednoho člena s té hodiny a vypnete
0:24:23a všechny ty služby který normálně jsou dodávaný tím jedním serverem tak převezmu ti ostatní
0:24:29a koncový uživatel si vůbec ničeho nevšimne
0:24:31další týden to uděláte s tím další týden s tím dalším a takhle to můžete
0:24:35točit pořád dokola
0:24:36pro koncového uživatele dvacet čtyři krát sedum služby nahoře
0:24:41ničeho se naším ničil si všiml nesmí
0:24:45věci jako rezervace letenek internet prostě musí fungovat pořád
0:24:55přesně tak
0:24:56od beka
0:24:57a load balancing
0:24:59přes na tomto dneska
0:25:01když budete mít nějakou hodně důležitou byznys aplikaci tak pro vás dneska pravděpodobně nejdůležitější bude
0:25:07zabezpečení si koryta soše
0:25:10hodně velká deviza mainframe ú
0:25:12a mainframe i mají svůj vlastní sikory ty subsystem mají kromě ty si pět i
0:25:18topologie ještě s na topologii tudíž mají vlastní komunikační protokol
0:25:23a
0:25:26jsou
0:25:26řekněme s většinou
0:25:28do takové míry chráněny že vlastně na ten mainframe jako samotný ministr vůbec schopni přistupovat
0:25:33mainframe je tady apod toho aby jenom dělal nějaký ty služby na pozadí vy jako
0:25:38běžný uživatel v tomhle světě
0:25:41a nejste schopni steaming from nějakým způsobem interagovat myslím interaguje ten nepřímo to sice řeknu
0:25:47přídu bankomatu zadal pin zmáčkl enter ale tím do toho mainframe ustoupit f nemůžete jenom
0:25:53ten program který běží na tom bankomatu
0:25:55zas pouze předu který stojí kdyby že na tom bankomatu taktu mainframe řekneme nějaký operace
0:26:01oni se na základě toho že byste se autorizovaný vykonají ale vy dostanete jenom svoje
0:26:06peníze před to co očekáváte ano mainframe se už vykoná všechno ostatní znamená peníze sám
0:26:12nečtou s účtů a hned na další docela přepočítají úroky a tak dál
0:26:18tak i další dotaz
0:26:24napojení mainframe ona datové úložiště
0:26:27dobře
0:26:27a jak sem říkal to co tady vidíte na obrázku je jenom procesor
0:26:32a
0:26:33ne si tady máme k dispozici nějaké ukazovátko
0:26:37pokusím se máme my máme tam dobře tady na levé straně vidíte notebook
0:26:43na kterým jede řekněme takzvaně h n utečenci a nenačte konzola cože konzola pro spravování
0:26:50tady jenom to a ve a hned za ním jsou takový desky
0:26:55a kterým se říká a jeho k tě a jeho karty
0:26:59a kde pomocí optických vláken se vlastně připojí navenek dneska se ta technology menu f
0:27:05a ikon a jsou to až šest nás ty ne ty bych řekl myslím že
0:27:11tam bylo šestnáct gigabit
0:27:13a dat rychlost přenosu optický vlákna pomocí kterých se připojí
0:27:18diskový úložiště printer i taky myslím tím ty plyn trity céčka obrovi dánsky a pásky
0:27:25pro pekla konečná
0:27:31do takže celkově samozřejmě mainframe je jako takový většinou dneska kuli právě té co nejvyšší
0:27:36tady byly tě aby se ať se stane cokoliv bysme bibli dostupný mainframe i většinou
0:27:41pro ty nejdůležitější zákazníky pitomej dokonce určitým regule v evropské unie a tak dál a
0:27:48nařízeny mainframe i musí být beka povány totiž vy dycky ty mainframe nebudete mít dva
0:27:54ve dvou data centrech jsou někde vodní hlubokou podzemí hlídaný nějakýmu vojákama nebo službu se
0:28:02samopalama za ostnatým drátem takže není způsobem byste se k němu vůbec dostali
0:28:07a ty mainframe jsou dva a navzájem
0:28:11samo zepředu pardon a navzájem se vlastně zálohuje tam kdyby jeden řekněme došlo k výbuchu
0:28:17požáru zemětřesení povolení spadl meteory cokoli taky kdyby ten meteorit prolito váš padesát metrů pod
0:28:24zem tak ještě pořád tam bude tendrech druhé mainframe
0:28:26tady všechny ty jeho služby okamžitě převezme zastoupí a stejně tak je to všechny ty
0:28:30diskovým uložiště všechny disky se dneska online a my raduji každej ten disk funguje vejdu
0:28:37pět tudíž vlastně když jednom tom diskovým poli odezvy jakékoli disk
0:28:41přijde technik zahodí disk na tam nové okamžitě se data dopočítají a všechny ty data
0:28:46ještě vejdu pět jsou vlastně duplicitním je roven i ještě jednou denně a jednou týdně
0:28:51zálohovaný a ztlumilo
0:28:54tudíž
0:28:56je to složitý řešení je to drahý řešení ale pro něco co je hodně důležitý
0:29:00a masivní mám cynik nezbyde
0:29:02když prostě za investovat do něčeho
0:29:05takový
0:29:08nějaký další dat
0:29:15netušim netuše můžeme tým přemysla jo pardon za pak otázku tech sedum firem ze z
0:29:20nejbohatších nebo největších sto firem který nepoužívají mainframe
0:29:25netuším tedy to sou
0:29:27a
0:29:28tak otázkou žně taky napadla ale velmi pravděpodobně to bude firma
0:29:32zabývající se něčím kde není potřeba obrovský řekněme správce obrovskou zprávu dat
0:29:43a když si najdete žebříček furt nebo něco podobnýho žebříčku sto name a tak dále
0:29:48nevím jestli by vidíte do toho jakým způsobem ty firmy ten byznys dělení
0:29:52já řeknu může mě napadlo na naše firma
0:29:56je to je to veliká firma a já asi nejsem úplně jistých případě naší firmy
0:30:01jestli všechny naše interní systémy a tak dál jsou řízeny nebo do jaké míry jan
0:30:06je sou ale do jaké míry jsou řízeny mainframe nějaké ne
0:30:10není
0:30:11když budete můžete s
0:30:13poslat mail řekněme
0:30:15obrovská firma je google
0:30:17pošlete mail na firmu by byla zeptej se jich zeptejte si jestli veškery byznys ale
0:30:23databáze a zaměstnanci a evidence a výplaty a tak dál
0:30:26je do na mainframe f nebo ne
0:30:28třeba vodpoví třeba ne
0:30:30já to nevím
0:30:31už byla informaci vám je to listem nějaký řekněme obchodní tajemství
0:30:36já to nevím pokud ta firma to o sobě ne prohlásí někde veřejně že zmíní
0:30:40ano já můj byznys pro jako po provozu na mainframe mech
0:30:45tak to nezjistíte
0:30:49ještě nějaký dotaz
0:31:07a dotaz byl nebavíme se největších firmách ale jaká nejmenší firma může služby mainframe využít
0:31:15a
0:31:16popravdě řečeno nějaké že bych úplně konkrétně vidělo nějaké miniaturní firmě která tyto služeb využívá
0:31:23nevím
0:31:23nicméně mainframe jako takový de škálovat
0:31:26a na mainframe de nainstalovat z je věc tonizační vrstvy vrstva a vy to machine
0:31:32a podstoupit tonizační vrstvou byste na takový mainframe schopni nainstalovat i tisíce těch linuxových server
0:31:38samozřejmě že ji firma nebyl dodává řešení kde si vy můžete
0:31:42pronajmout na mainframe nech určitý prostor
0:31:46který je přímo řekněme na a naddimenzovaný velikosti a showbyznys nemyslím si že firma
0:31:53řekněme vyrábějící na a nebo prodávající domácí vajíčka tady s kuřimi záhadném
0:32:00a vy něco tak opotřebovaná takže pak malou filmu asi ne nicméně
0:32:04si dovedu představit že tím nějaký řekněme
0:32:07internetový obchod a si pro na
0:32:10nějakou takovouhle u včetně veškerýho bit mapování a tak dál a aby svůj byznys na
0:32:16mainframech mohla rozjet a
0:32:19moje práce se spíš orientuje na ty největší firmy měli s něměl pracoval jsem minulosti
0:32:24zmenším a firmama nic ojetých firmy byly pořád velikosti a když to tak řeknu české
0:32:31republice
0:32:32nějakých řekněme pět deset tisíc zaměstnanců něco podobnýho
0:32:36nebo možná i řekněme možná i stovky
0:32:40tak tomu mohla to být firma vyrábějící dřevěný produkty mohla to být firma prodávající nábytek
0:32:46mohla to být firma mít nějakou malou síť obchodů nebo něco podobnýho
0:32:51v brně třeba mě napadá brně inka tak asi takovej rozměr
0:32:55a
0:32:56pokud to rozjíždíte opravdu nějaký miniaturní byznys že si měla malinky internetovej obchůdek
0:33:02tak
0:33:02určitě nějaká určitý je možnost jak nasazovat takhle malinký jako bit l pár operační systém
0:33:09virtualizaci
0:33:11aby vyhovoval tomu co vlastně požadujete ale nemyslím si že zrovna v tom případě vy
0:33:18budete potřebovat mainframe
0:33:19a z dnešníma technologie vám
0:33:21tomhle měřítku dost pravděpodobně bude stačit váš mobilní telefon který už výkonností je dneska trošku
0:33:27někde jinde než byl před deseti patnácti lety
0:33:30takže
0:33:32pardon moje otázka není úplně přesná ale odpadu nevodpovi není úplně přesná dost těžko se
0:33:39nechcete pedál to je
0:33:40jako bych mainframe jsou orientovaný na ty největší firmy
0:33:44ale je tam možnost a jak by takový tomsa lízingu kdy vy si vy fragmentuje
0:33:50ty virtuální řekněme a prostor i s toho obrovskýho celku byste schopní si vyslechnout jenom
0:33:57malinký operační systém
0:33:58například
0:33:59a ibm teďka hodně tlačí takzvaně a ibm linux wanted linux vám cože a
0:34:08linux operační systém kastou zóny právě přímo pro mainframe i
0:34:12který vy ideálně v jeho můžete rozjet jako že nativně najednou s těch sto dvaceti
0:34:17a oparu který by jste schopni na m f nebo vytvořit nicméně vtom případě by
0:34:21ten linux využil
0:34:23v případě největší zátěží co ten operační systémy s okny ustát asi nám deset procent
0:34:27toho jednookém pak takže byste vlastně mrhal i hardwarovými prostředky z toho důvodu je tam
0:34:32potřebná instalovat byl tonizační vrstvou a v rámci té virtualization í vrstvy potom
0:34:38jako by z jednoprocesorových na emulovat třeba padesát jeden s těch padesáti využit právě pro
0:34:43nějaký malý řešení
0:34:45třeba nějakou síťovou službu nebo malý webový rozhraní nebo něco pro
0:34:53nějaký dotaz
0:34:55tebou sme
0:35:01obraz ta
0:35:05rozdíly je do jaké míry se liší tyhle ze cíli servery od tradiční
0:35:12osumdesát šest technologie liší nemaj spodní společně
0:35:16možná proces
0:35:18tento měsíčně dopisy zeptat
0:35:20tento ten semestru
0:35:22ne rozmeta neslyšíte ze tak
0:35:26to pak zlámal tak zopakuj eště jednou do jaké míry silnější
0:35:30ze cizí sádle a oproti a standardní p si technologií rozděle obrovsky
0:35:36a procesory úplně jiná architektura operační systém úplně jiný standard a víceméně mainframe jako takové
0:35:44mají svůj unikátní takzvaně kiss komplexní strašný modul a procesor který kterýmu je přímou způsobem
0:35:53potom ten operační systém který nemá z unixová z výnosem a tak dál nic společného
0:35:58jenom dneska aby se to lidem líbilo měly nějakej takovej ten hezkej líbivej front tak
0:36:04v rámci za to s operačního systému je na integrován a tak za nikdy nick
0:36:08systém services co šekový plnohodnotný unix jako jedna s komponent která běží na mainframe u
0:36:14a tudíž vy můžete navenek vidět jakoby nějakej mixovi server norem uvidíte webový rozhraní vidíte
0:36:21něco co jede na javě a tak dál ale mainframe jako takovýto jeho jádro na
0:36:26kterým běží všechny tyhle věci a mají jsou úplně odlišnou
0:36:32strukturu když to
0:36:33od hardvéru přes
0:36:52a
0:36:53zkusím dotaz zopakovat a jestli z na wesley linuxových servery provozovaný na mainframe f potřebuje
0:37:01sou
0:37:02a konvertovány do víc osumdesát šest architektury nebo mají svou vlastní
0:37:07mají svou vlastní a nám inferen x a časnému by možno provozovat redhat suse a
0:37:14budu to
0:37:15a kde všechny ty jejich kernel i jsou přizpůsobeny tomu a bílý na ze cíli
0:37:21serverech
0:37:22není tam až tak velké rozdíl pro toho
0:37:25jen x k a nebo linux k a víceméně zeným vypadá absolutně stejně nicméně ten
0:37:30hardvér má svoje odlišnosti minimálně s adresaci toho procesoru a fůru vniklejší který jsou jako
0:37:37by pro práci s instrukce má
0:37:40tudíž samozřejmě že to samotný unixový jádru je potřeba předělat ale zas až tak moc
0:37:45že byste mohli čekat něco jinýho
0:37:47to
0:37:48když by
0:37:49budete přistupovat na ten
0:37:51linuxové server který je jedna ze cíli s
0:37:54pak by se tam vy tam nepoznáte rozdíl kromě toho když začnete zadávat komanditní
0:37:58který se budou dotazovat na architekturu a toho procesoru a nebo programovat řekněme v nějakým
0:38:03vyšším jazyce
0:38:07kde budete potřebovat právě volání těch jednotlivých instrukci tak tam samozřejmě ten rozdíl bude
0:38:15nějaký dotaz
0:38:16tam ještě čas
0:38:19neboli tak ještě radost
0:38:31dobře dotaz kromě
0:38:34a databází transakční server a tak dál co nám co mravence ujede
0:38:38a
0:38:39dyž to s mainframe je a designera právě na tyhle věci totiž obrovsky databáze
0:38:49messing servery
0:38:50a transakční servery
0:38:52jak jsem tady současné době
0:38:54nic jako by a všechno ostatní cena mainframe ujede jsou víceméně ty aplikace na pozadí
0:39:00pomocí kterých se využívají vlastnosti tady ti
0:39:03mýdlového aplikaci tak zvaný
0:39:08nevím co přesně dál byste odserou očekával
0:39:13a
0:39:22dobře ví výkon ostatních serveru de taky nahoru můžete mě ty linuxový unixový like servery
0:39:28a tak dál nicméně jejich periferní úložiště
0:39:31a ta rychlost komunikaci strom periferní na zařízení má se mainframe absolutně nemůže rovnat
0:39:37mainframe čím
0:39:38primárně vyčnívá je to že a
0:39:43jako by umí
0:39:45v několika vrstvách a toto řekl bych několika desítkách vrstev cache olap informace takže když
0:39:51zpracováváte nějakou informaci procesoru přímo v tom procesoru tak pokud informaci nepotřebuje tak ona se
0:39:58podkládá do keší
0:39:59ten ty tak informace samotný se vám uloží na disk jako fyzicky třeba klidně až
0:40:05po dvou hodinách nikdy třeba po dvou dnech jinak všechno je kdyby načtený paměti a
0:40:10funguje na té úplně nejrychlejší úrovni tudíž mainframe je tady o to aby co nejrychleji
0:40:14zpracoval zpracovat input output operace
0:40:18to znamená chcu data dostanu data zpracuje data vrátím data pořád dokola miliarda která bilion
0:40:24krát a tak dál
0:40:26a
0:40:26na mainframe současné době dinner publication server totiž vy můžete zvenku řekněme s mainframe interagovat
0:40:33takže vidíte řeknu webový rozhraní vidíte přát neboj obchod
0:40:37ale to je
0:40:39věc která nám infer nicméně nepatří to jenom něco aby pro vás to bylo hezčí
0:40:43abyste nemuseli rozjíždí by public ještě server na jiným serveru a ty data jenom z
0:40:48mainframe jakoby duda ad
0:40:51takže stavu šprajclo způsobem se mainframe snaží zaintegrovat do jednadvacátého století a dodávat ten koncový
0:40:57uživatel jako komplexní řešení kde už uvidíte opravdu prvku krásný internetový bankovnictví tam všechno bude
0:41:03fungovat budou tam lítat flash já nevím co všechno
0:41:06a vy budete spokojeni
0:41:09dřív to bylo takže opravdu cokoli co bylo nativně lamin frameu tak byla příkazová řádka
0:41:14totiž většinou to byl takový ty terminály banka kde se maximálně někde rozjede nějaký emulátor
0:41:20vtom emulátoru vy vyplníte nějaký políčka
0:41:23rozlišeních čtyřicet na osumdesát a podobně znaku
0:41:27totiž
0:41:29a s asi tak
0:41:31mainframe tady měnil toho aby dodával věci krásný a dodával k tomu ten bolest formy
0:41:36grafické rozhraní a tak dál
0:41:38mainframe jsou tady o to aby právě řídili ty masivní databáze byl tak velkou databázi
0:41:44jak se schopnými na mainframe o já nevím
0:41:46si nepamatuju přesně to množství megabajt co dneska můžete mě připojeny k jednomu tomu serveru
0:41:52nicméně žádný minimu serverový nepřipojíte tolik periferních zařízení abyste byli schopni k při přistupovat přímo
0:41:59tak velkým úložištím jakoby přímo stojí no operační systém
0:42:05tak informaci doporučuju si dohledat přímo na internetu tam ty porovnání těch server jsou
0:42:10jo mainframe eště toho spoustu na iontů ta wikipedii a tak dál
0:42:14pokud vás to jenom trošku zajímá mrkněte na iontů je tam ze pár takových dvou
0:42:19minutový k až třeba dvouhodinových widely kde se to můžete dozvědět
0:42:24přesně do té míry do jaké vás to zajímá
0:42:29při nějaký dotaz
0:42:33eště vilky výborně
0:42:35pak
0:42:36že bysme nám řekli nějaký vtip ještě
0:42:41můžu vám říct aspoň na závěr něco taky docela zajímavý jo mainframe i do dneska
0:42:46a vlastně částí svýho kódu využívají opravdu ty
0:42:50a ty
0:42:52jádra toho operačního systému který tam by za integrovaný ještě šedesátých letech devatenáctého století
0:42:58například
0:43:00do pentéry subsystem neboli ten hlavní s asistentem hlavní ta vás mainframe ú
0:43:05který na
0:43:07vykonává všechny ty procesy řekněte taky
0:43:10něco čemu se dá přirovnat kernel nebo jaké vlastě je pro y z
0:43:15tak do dneska jeho myslím že všechny jsou označovány dolar hlas
0:43:20což je zkratka dolárku místní abych ještě systém protokol
0:43:25když je to stejné co to stejný mesic že stejné kus kódu kterej tedy řídil
0:43:30pro nás a ten lunární modul který přistál na měsíci
0:43:34je to pořád stejný je to pořád stejný kus kódu který jenom se jako by
0:43:38za tu dobu rozvíjí a rozvíjíte výše i na úrovni těch procesoru na úrovni instrukcí
0:43:45a tak dál tak ten operační systém roste
0:43:48nicméně
0:43:50to jeho jádro je pořád orientovaných jenom na to že vy chcete zpracovávat obrovský množství
0:43:55dat a s co nejrychlejší to sou a co nejefektivněji prostě data zpracovávat
0:44:08prosím
0:44:12a
0:44:13nezpůsobuje
0:44:15do dotaz do takový vztah zrychli máme si minutu a že jestli všechna tady tahle
0:44:21zpětná kompatibilita části kódu se desátých let devatenácté století nezpůsobuje problém ne nezpůsobuje za předpokladu
0:44:27že ten kotev pořádková funguje efektivně tak nezpůsobuje a ten cot pořádku je a efektivně
0:44:34funguje
0:44:34on byl tehdy napsán pak efektivně a tak dobře že prostě push není jako zdokonalit
0:44:40jediný co se vlastně zdokonaluje tak se zdokonaluje hardvér atomu hardvéru se přizpůsobují funkce který
0:44:46jsou schopni jako být ještě ty operace urychlit
0:44:49no a řekněme práce s cache s keší jak umístit data instrukce přímo do paměti
0:44:55jakým způsobem je co nejrychleji zpracovávat a tak dál a tudíž ta věc zdokonaluje nicméně
0:45:01to úplně jádro
0:45:02l
0:45:03funguje a je absolutně zoptimalizovaný
0:45:07tehdy jsem musel optimalizovat protože výkonná vyrobil tak minimální že byste prostě potřebovali počítat každou
0:45:12instrukci každém co uděláte
0:45:15to tehdy udělali
0:45:16nás inženýři dvě velmi dobře do teď to nebo schopnej nikdo udělat i a nemyslím
0:45:22si že na jakýmkoli jiným operačním systému by toho někdo byl schopny
0:45:27ve kterém jsou opravdu řada serveru která je založena na tom že funguje nejefektivněji totiž
0:45:33na té minimálně z bit neuroní ale efektivně
0:45:37tady k asi
0:45:38no to
0:45:40tak a teď se
0:45:41ti lidi zobrazí čas