0:00:26ahoj já se michal
0:00:29sou super úvod teda to
0:00:31já zavazující
0:00:34a dneska bych vám tady chtěl představit koncepci šetří čas
0:00:40a
0:00:43krát za data deště na začátek jak se vám líbí nava kempu
0:00:49nespokojeni já se teda navštívil pak přednášek dat
0:00:52ten načerpali
0:00:54poznatky které si ho vážím a ten určitě poradci kola
0:01:04ta
0:01:06víte kdo je v životě bohatý skutečně boha
0:01:11kdo je podle vás skutečně bohatý
0:01:17byl dvě
0:01:21ten kdo tenhle spokojený s tím co má ten kdo má část
0:01:25super já si myslím že bohatý je skutečně pouze ten kdo
0:01:30si přesně určuje
0:01:32svůj část
0:01:34přece luciano chci udělat todlencto tak to udělal
0:01:38si udělat něco jiného tak to udělám a může to udělat mám port kontrolu filosofů
0:01:42část
0:01:44a to je vlastně to
0:01:47tak do opravdu bohatých podle mě
0:01:52čas je totiž v našem životě jediná taková
0:01:56a zvláštní veličina
0:01:57kterou ste absolutní hodnotě
0:02:00my nedokážeme ovlivnit
0:02:03my nedokážeme ovlivnit to jestli
0:02:05se dožijeme osumdesáti devadesáti let
0:02:09ale těch jednotlivých úsecích krátkých které známe v tom životě tak ty máme plně pod
0:02:14kontrolou
0:02:15ty dokážeme naprosto skvěle ovlivnit a je pouze na tím časem udělám
0:02:21já jsem měl shodou okolnosti minulý týden takový rozhovor
0:02:26rozhovor s kamarádem
0:02:28a shody sme se na to
0:02:30že když jo někdo z nás má třeba
0:02:32co deset tisíc korun
0:02:34tak přesně a jasně
0:02:37více s těma peněz aby udělal k ambě investoval dává prostě tomu nejvíce k podíváme
0:02:43se je tam být výnosy a ty bloky sto a tak dál
0:02:47ale
0:02:48když nám někdo požádá o hodinovko hodinovou schůzku
0:02:53první kdo zná nebo většina z nás neuvážená týmu
0:02:56že bychom u tu hodinu dali toho našeho času
0:03:00a to jako by
0:03:03první poselství přemýšlejme nad tím jak ten čas vlastně využíváme protože část je investice
0:03:11každý z nás známe
0:03:12stejný dvacet čtyři hodin denně
0:03:15ale každýho úplně jiné využívá
0:03:17je to ten váš části vlastně investice
0:03:24a
0:03:25co je zajímavé tak je například
0:03:29jak efektivně využívají čas děti
0:03:32a potom ho někdy se to veme kolem střední školy jardovi na vysoké škole
0:03:38děti
0:03:40když vlastně se na rady tak ten čas využivají velmi efektivně protože p
0:03:44a tím spánkem se rozvíjí rostou
0:03:47nevím co tam všechno probíhá ve zkratce
0:03:50postupem času začnou chodit do školy
0:03:53učíte a zase je to efektivní
0:03:56přídou domů věže mají udělat domácí úkoly
0:03:59a potřebuje nějaký čas na relaxaci
0:04:02pak přijde třeba vysoká škola jenom se zeptám kdo z vás tady vysokoškolák prosím
0:04:08že do
0:04:09a kdo vás ať to teda by mohla něco tak ještě
0:04:13do zvát příteli totéž co nepodniká nebo má nějaký projekt
0:04:18super tak to taky dobrý
0:04:21a tak při je ta vysoká škola
0:04:24a najednou mi a získáme na tím naším časem úplně plnou kontrolu protože předtím rodiče
0:04:29chtěli abysme
0:04:30nějakým způsobem něco dělali že jo a na té vysoké škole ušel to snad ne
0:04:36a tam je tam je pěkné sledovat to jak někteří z nás to nezvládnou
0:04:42nezvládnu prostě tu plnou kontrolu svého času
0:04:46začnou
0:04:47sedět na sociálních sítích
0:04:49začnou hrát hry
0:04:52a
0:04:53někde se poflakovat pohledech data
0:04:56a
0:04:59a jiný jiná skupina
0:05:01naopak se začne právě ten čas využívat efektivně
0:05:05a to sou právě takoví ti bylo ve gejtsova
0:05:08a tady ti
0:05:09to vidíte že vlastně spousta těch dnešních pro milionářů za tou právě při té vysoké
0:05:15škole protože to co je co je neuvěřitelné tak u té vysoké školy máte to
0:05:20že máte ten část a nemáte žádné jako by závazky můžete ten čas věnovat opravdu
0:05:26nějakému projektu rozvoji projektu
0:05:30já se vás je zeptát ještě
0:05:32a co si myslíte že mají mladí lidé
0:05:37ale neumí ho neumí to využít
0:05:40většinou
0:05:42a co staří lidé už nic limit nebudou
0:05:45ale věděli úplně přesně jak to využít
0:05:49energii tady slyším
0:05:52zdraví svobodu
0:05:54ná nikde deportováni
0:05:57tak já tady mám
0:05:58tričko které můžu rozdat prý
0:06:01tak jestli to tam někdo to může pošle
0:06:05tak se přihlásí
0:06:07ano je to mládí
0:06:09mladí lidé mají mládí ale nevím přesně jak ho uchopitelná a staří vede uzeniny mi
0:06:15nebudou a
0:06:16a
0:06:18a ale věděli přesně pochopit
0:06:22proč potřebujeme mít nějaký čas
0:06:26nebo volný čas
0:06:28je tady krásný příběh o pavlovi a budu nový nevymysleli vrstva slyšel ale
0:06:33nějaké městě není podstatné jak je to smyšlený příběh
0:06:37byl pavlo a bruno budou byl silný a pavlo byl spíš takový přemýšlím
0:06:43a to mě ste měli problém z budou protože měli hrozně daleko studnu
0:06:48a tak bylo vypsané jaké výběrové řízení přihlásili se oba
0:06:52barva
0:06:53a pavlo si koupil kyblíky a začal by snad ke studni a měl štyřky kyblík
0:06:58a začal se čtyřma
0:06:59a běhala nosil hustota měl hned po peníze docela se mu dařilo
0:07:04pavlo tento takhle neměl ten spíš udělal to že sice to přemýšlet kdy jak by
0:07:09to
0:07:10vymysleli na
0:07:11a vymyslel to že udělá vodovod
0:07:15takže postavil vodovod
0:07:17najednou ta voda přišla do toho nebo tekla do toho města
0:07:21a
0:07:23pavlo zbohatnu a budou přišel o před
0:07:26a zase je tady na tom přijde uvidíme ten rozdíl mezi tím nevyužíváme část
0:07:31pavlo přemýšlela
0:07:32a bruno
0:07:33rychle jedna
0:07:35takže
0:07:36to si taky můžete něco odnést
0:07:40ten čas vlastně potřebujeme proto a to je hrozný hendikep dnešní době a my ho
0:07:45potřebujeme projektech aby se abychom se mohli zaměřit na strategii na vnímání toho našeho projektu
0:07:52z dlouhodobého hlediska
0:07:54protože dneska všichni řeší jenom kooperativu pro co bude zítra to bude za měsíc nemám
0:07:59peníze se jestli nemám peníze co budu dělat
0:08:03a když mám část ve své firmě třeba
0:08:07tak přemýšlím zatímco bude za deset let to bude za třicet dva
0:08:12a to je podle mě to důležité c celé toho manažera
0:08:15on tam nemá řešit to jesli zrovna teďkom kape kohoutek
0:08:19a s tím se hrozně často setkávat čistých firma
0:08:23že oni
0:08:25ti manažeři se zabývají pouze nějakou operaci jo
0:08:30takže ten část je potřeba tady k tomu a teď sme si řekli proč teda
0:08:35ten čas potřebujeme a teď přejdeme k praktické stránce
0:08:39kdy jsem si pro vás připravil
0:08:42výpočet hodnoty vašeho často
0:08:45jestli na trošku papier bude dobré když se to vypočítáte
0:08:50je takovej vzorek
0:08:52díky kterému vy vlastně můžete přijít na to kolik byste okolími váš část měl stát
0:08:58naše hodinami jasná protože tam tedy slime na začátku třeba nějakého projektu
0:09:02na nějaké poradenské a tak dále nevíme kolik bysme si účtovat
0:09:07takže první řadě musíte vědět kolik hodin denně chcete pracovat
0:09:11to je samozřejmě v ty si musíte učit
0:09:14potom o to že pracujete třeba deset hodin denně
0:09:19ne znamená
0:09:20že dostanete zaplacený deset hodin
0:09:22ten command se to zaplatilo hodinu na to pozor
0:09:26protože vy tam dáte nějaké administrativní věci
0:09:29nevím něco
0:09:30zápisy do počítače to pole
0:09:33kolik hodin kolik nikdy no chcete pracovat jestli pět
0:09:37nebo méně víte
0:09:39kolik nimrod chcete mít dovolenou na to spousta podnikatelů zapomíná tabulky tak aby
0:09:45zapomíná na to že chci mít nějakou dovolenou někdy
0:09:50no a potom samozřejmě té důležité takový matici teprve penězi viděla ale musíte zda nad
0:09:54opravdu všechno
0:09:55ta se o hodně více zapomíná na to na některé věci a potom se div
0:10:00že to vychází
0:10:01no a potom může tenleten za ne
0:10:05a
0:10:07já tady mám konkrétní příklad teda
0:10:09přebliknu
0:10:11kdy
0:10:12jednotek pracovat osum hodin
0:10:14reálně dostane zapla na pro zapletenou pět hodin to znamená že tři hodiny na tom
0:10:18projektu pro ten jakoby mimo clinton zapletené
0:10:24tak pracovat pouze čtyři dny typu
0:10:27minimálně dva trnité mít dovolenou
0:10:30a měsíčně potřebuje vydělat totiž ty
0:10:32jak sto tisíc já dycky násobím jedna celá dva
0:10:35to znamená dvacet procent tomu přidávám protože většina začínající podnikatelů prostě to vždycky podpoře
0:10:43takže radši něco a jednají víc než b
0:10:47pak vlastně vypočítám že pět krát h čtyři hodiny která čtyři typy měsíci
0:10:55dvacet dní rozdělit na měříte a když to prostě vypočítán tak mi vyjde že bych
0:11:00měl syna hodinu říct tisíc pět set korun
0:11:04to je
0:11:06určitě důležité si na začátku každého projektu něco takového udělá a
0:11:11i si to vypočítat proto abyste mohli delegovat
0:11:15abyste věděli jaká je hodnota vašeho času protože panda opravdu
0:11:21jak vlastně není do rozhodnutí jestli delegovat nebudu ne delegovat by mělo být
0:11:31naší práci
0:11:33ne obecně děláme spoustu zbytečných věcí jako by boli manažera
0:11:39třídíme týmem to je prostě to je neskutečný toto to nechápu absolutně to zabere tolik
0:11:45času mail
0:11:47to má o vystavování faktůru upomínky
0:11:51to je všechno prostě to sou všechno věci které dělají začínající podnikatele kteří by to
0:11:56anděla nemuseli
0:11:58takže
0:11:59toto je takový výčet prostě
0:12:01uvědomit si co je opravdu efektivní
0:12:04a co už může udělá někdo jiný místo mě
0:12:08prosím pěkně revui ke atribut vítr linking to myslím že to je to takový
0:12:13hodně velký ženou času
0:12:17a teď
0:12:19která víme jakou hodnotu černá šťastná
0:12:23a
0:12:25víme co děláme zbytečně
0:12:27a potřebujeme se naučíte legovat
0:12:33co je nejdůležitější tak je uvědomit si to že ne všechno musí být dokonalé
0:12:38spousta znát vždycky řekne ale mohl to neuděláte dobře jak já to je prostě první
0:12:42no tak neudělá ale jako
0:12:44je to důležité aby to bylo tak skvělého jako aby to bylo tak skvěle dyž
0:12:48to udělám na
0:12:50ve většině případů ne
0:12:52a delegování t
0:12:55hlavně část
0:12:56musíte si k tomu čuchnout muzice nějakým způsobem to zažít
0:13:02a
0:13:04uvidíte že jakmile vlastně za těm jedna že teda legovat x dva
0:13:08ne skutečně
0:13:09neskutečně a uvolní
0:13:13a ten váš čas
0:13:14já vlastně kdy sem začínal hněvají servis nebo na tom na tom projektu mluvit servis
0:13:19tak
0:13:21na začátku
0:13:22tento víceméně dělal sám
0:13:25a potom sem vzal a porotce ten sme si mohli dovolit ty
0:13:30dvě holčiny
0:13:32a během toho během toho následujícího roku protože u se měl někoho komu se mohl
0:13:37přidávat operaci
0:13:39tak ten byznys vyrostlo po tři sta procent zhruba
0:13:43protože prostě já sem se mnou nultou string a ty důležité věci to znamená budování
0:13:47vztahů
0:13:48o strategie
0:13:52a
0:13:54nacházení marketingových kanálů
0:13:56to sem tedy měla nemohl protože jsem musel dá ty věci které s
0:13:59pak se měl na tom
0:14:01slajdu před tím
0:14:03důležité je uvědomit si že ne všechno musíte dělat vy
0:14:06opravdu nemusíte
0:14:11a teď když nechcete náročné do firmy člověka
0:14:16nějakého dalšího
0:14:18tak je dobré vědět kdy teda delegovaném kdy ne
0:14:21lze na takový matematicky které nějaký
0:14:24a
0:14:25vy teda už víte kolik ten váš často jsme se tam vyšle
0:14:28tam ten příklad botiči detektoru
0:14:30a
0:14:32plus
0:14:33musím vědět jak dlouho mi ta práce zabere
0:14:36a vyjde několik tome náklady
0:14:40důležité si uvědomit že je tam to jak dlouho je zabere udělat touto práci a
0:14:45nebo mluvím zabere udělat jsou dobách jak to nemusí být ve stejné číslo protože pokud
0:14:51budu doktor
0:14:53a vrutici výstup účetnictví
0:14:55tak pravděpodobně zaúčtování jedna učební operacemi zabere
0:14:58daleko d v dneš účetním
0:15:02abych to no stejně toto vzorečku tak vám pravděpodobně asi víte že toho účetního budu
0:15:07teda nebo tu účetní brát v delegovat
0:15:11takže
0:15:13to sou to sou vlastně ty metody a když se teda nemůžu rozhodnou jestli zelenkova
0:15:18nebo ne prostě uvědomit že ta že tomu čas na opravu nějakou hodnotu jo spousta
0:15:23lidí řekne
0:15:24řekne já si to match uklidim sám
0:15:27a
0:15:28ale
0:15:29když si vezmu že když by uklízel hodinu a jeho dovolil vydělám tři tisíce
0:15:34tak radši si zaplatím a někoho kdo mi to udělat už tam tři stovky
0:15:38jo
0:15:39jednoduchý příklad
0:15:43takže vy dělejte jen to
0:15:45co vám opravdu viděla
0:15:47to je asi taková jakoby nejdůležitější věc kterou bych chtěl byste si odnesli ste přednášky
0:15:53nebo toto
0:15:58ta
0:15:59a internet šetřit šetří čas a peníze já jsem debil vlastně na dole na přednášce
0:16:06filipa dřímalky takže o tom jako mluvit po něm rozhodně nebudu
0:16:10on měj inspiroval na předchozích vás kempech ke spoustě zavedení aplikaci do naší firmy díky
0:16:18těm aplikacím opravdu nezefektivněny procesy dneska vlastně u název je to tak že
0:16:24my se s holkama vidíme jednou za čtrnáct dní a jinak pro ty z domů
0:16:29nebo z kanceláře l porady mám jednou za čtrnáct dní a můžeme díky právě díky
0:16:34těm aplikaci které jsou o
0:16:38a takhle fungovat tak že
0:16:40doporučim určitě usnesli protože myslím že ty přednášce to zaznamenávány takže pokud jste nebyli tak
0:16:45typu stop filipa
0:16:47přednášku
0:16:50a teď bych vám ještě chtěl říct něco o virtuální asistence protože to je ta
0:16:54cesta kdyby můžete delegovat
0:16:57ale nemusíte zaměstnávat
0:16:59je to skvělá služba virtuální asistentka
0:17:02je úplně to stejně jako normální asistentka
0:17:05jenom s tím rozdílem že nesedí u vás doma
0:17:08teda doma kancelářích
0:17:17virtuální manželka
0:17:19to radši
0:17:23takže se nesedí úvah kanceláři
0:17:26a
0:17:27teď je někde
0:17:28i ne dokonce sou virtuální asistentky číně to sem slyšela asi
0:17:34a my máme tady bude ona zemře futra naše
0:17:37holky
0:17:38a virtuální asistentka dokáže na základě vámi zadaných úkolů
0:17:44todlencto zpracovat
0:17:46a vy zaplatíte pouze za skutečně odpracovaný čas
0:17:50to znamená že když bych si vzal na full ta
0:17:53někoho nastaví do pozici tak zaplatím ta nevím dva c
0:17:58dvacet pět tisíc super hrubou mě bude stát a takhle když budu mít virtuální asistentku
0:18:05tak zaplatim řádu tisícikoruny ani ne někteří naši klienty platí třeba roztoku nové položky
0:18:10a vy ušetříte spoustu toho času protože ona převezme ty agendy
0:18:15a
0:18:17aby mu a budete se moc věnovat strategii konkrétní příklad
0:18:21virtuálně ten zkazila ostrava ten
0:18:23vám šetří minimálně dvě až tři hodiny denně to sem to sem zjistil na sobě
0:18:28kdy prostě dneska když někdo naslyše mail tak se to ke mě vůbec nedostanete mail
0:18:32je to do mailové schránky asistentky asistentka sama zvážit co to je za mail odpoví
0:18:37záměna po významně vymaže přepošle prostě
0:18:41udělal tu administrativu
0:18:43mně teď chodí do mejlu tak maximálně deset ani ne judeje
0:18:47o tom co dokážou udělat například přesměrujete semen telefon znamená že když tak do dvaceti
0:18:54sekund třeba nebo jakýkoliv jinými který je pro vás přijatelný
0:18:59nezvednete telefon
0:19:01tak se přesně na asistentku vy tím pádem nepřichází to ten kontakt pro ten byznys
0:19:06někdo to zvedne na té druhé straně pošle vám esemesku nebo prostě toto
0:19:10to co upřednostněte nějaký t m
0:19:14nebo nějaký ten s n že instant
0:19:17takže a těch věcí co může zpracovávat je spousta my sme dělali to že sme
0:19:22hledali nějaké konference fázi
0:19:25jo
0:19:25klient
0:19:26se nějak docela sám někde ztratil nevěděl jak se má za jpeg tak zavolal asistence
0:19:31ona ho našla objednavam tak všechno
0:19:33a tak takové věci určitě doporučil vyzkoušet
0:19:39a protože vám to
0:19:41ušetří čas
0:19:44ta
0:19:45t z nestane všechno pokud máte tam je nějaké otázky
0:19:49tak buď ještě prostor nevím
0:19:52ano máme prostor
0:19:54takže můžeme té
0:19:56tak se
0:20:02a program čeho
0:20:04ne
0:20:05u mě to tak ten že vlastně a
0:20:08mně holky plánují schůzky
0:20:10a já se dycky večer podívám to ten den dělám
0:20:13do sdíleného diáře podle toho jednu
0:20:18někdo další
0:20:20takže to je super další vlastně to se nezměnil ten sdělení vy a
0:20:24prosím
0:20:28dělá to jenom zopakuji vždycky bratrského co děláte ve volném čase
0:20:33tak bocelli na takovýdlen přednášky většinou teda opačné i dneska se ze to vyzkoušel poprvé
0:20:38takhle strana pod
0:20:42odpočívá
0:20:44ale já se hodně se osobně rozvin to znamená vstupní a nebo nějaké kurzy
0:20:51to mělo
0:20:52a na další
0:21:01jako dotaz
0:21:05proti náký
0:21:06do té sítí jak řešíte intern komunikaci ímejlem nebo to znamená když někdo v rámci
0:21:13firmy která co mě
0:21:15jo
0:21:16já mám vlastně mailovou adresu která není veřejně známá který klikl kukuřičky zákazů s teda
0:21:21zveřejňovat
0:21:22a vlastně tam na té sem na telefonní
0:21:26a tak aby to fungovalo nebo takhle to funguje vlastně jste mi klient že oni
0:21:30mají nějakou jinou tajnou vozovkách mailovou adresu pro tu osobu common
0:21:34ano
0:21:44když to jednou
0:21:45jestli používána při delegování negativní či pozitivní motivaci
0:21:54a vzájemné zkušenosti využila obě
0:21:58radši tu pozitivní
0:22:00ale prostě je dospěl semi k co může určité fázi je potřeba už opravdu zakročit
0:22:06a udělat
0:22:07po restrikci
0:22:08ale obecně u nás ve firmě
0:22:10jsme otevřená sedum a takže to pozitivní
0:22:14nikdo další dotaz
0:22:19ano
0:22:22ochrana citlivých dat
0:22:24a
0:22:27náš byznyse postaveny pravděpodobně hodně nedůvěře
0:22:30protože vlastně o ta virtuálního asistentka opravu přichází do kontaktu s těmi citlivými udání milan
0:22:38problém s tím podepsat jakoukoliv doložku
0:22:42zatím to byla stejná šest nikdo nechtěl dobu naštěstí nebo nám je to jako jedna
0:22:46dokonce se mi ve firmě stalo trochu
0:22:49a to zase fakt na říkám to jako příklad že jedna virtuální mezi ten peňáz
0:22:55klient po já sem si tam no tak dobrý tak co jako řešíte v rámci
0:22:59toho vašeho
0:23:00vaší spolupracovníka já vám to neřekl říkám jak větší nekoukam potřebuju vědět že jo
0:23:05ne on to ne se můžete mi to tak takže sme nevěděl co vlastně ta
0:23:08tetování asistentka produkuje udělat tak
0:23:12akorát jsem ve videu diáři jako že něco dělat
0:23:17poprosím po další dotaz
0:23:22ano tam z
0:23:25já bych se tedy možná se ptal
0:23:28ty ste ukazoval určité výpočty myslím si že to je velice šikovné ale mám pro
0:23:33snáz sytosti ho zapsat
0:23:35kde je to možné najít michal
0:23:37tahlecta přednáška si mysim že sdílená na riziko
0:23:42takže není problém poskytnout odkaz
0:23:45a s organizátory se možná domluvit
0:23:49děkuju
0:23:50užijte doporučuju si ten na výpočet uděláte aspoň jednou nebo zastr a
0:23:56ono není jako by důležité když k obraně cokoliv delegovat takže prostě to budu vypočítávat
0:24:01jestli jo nebo ne protože oštěp
0:24:03tom okamžiku dost rázy ten smyslu že jo protože ztrácet část ale vy vlastně místo
0:24:08dáte jednou dvakrát na nějaký modelový přiklep
0:24:11tak budete se schopni operativněji rozhodnout jestli jo ona
0:24:16no
0:24:20já sem to měl možnost dodržet prudce tu knihu
0:24:25přečetl seznam do pasáže ve virtuální asistence protože to bylo proměnné aktuální
0:24:30ale tu knihu jako takou ten jsou načetl
0:24:36další dotaz
0:24:38častá máme
0:24:40prosím
0:24:46a do té s ní jak ano asistentka
0:24:51zaznamenávají motory výhod pracovním čas
0:24:54je vlastně já to máme systém který je to kódových takže je prostě k němu
0:25:00přístup odkudkoli
0:25:01kdy vlastně nemám nějakou interní část
0:25:05věta asistentka přesně napíše pro koho dělá co dělá a je a potom je tam
0:25:10tlačítko který ona z máš na začne se měří čas
0:25:13a v takovém okamžiku kdy si začne měřit část tak která se to ukládat tomu
0:25:18klientovi ten má zpětně zase by jako by reported that přes odkaz vidí přesně co
0:25:23nadělala
0:25:24a je to tam cache do takové míry vlastně protože sme měli
0:25:28jako věku
0:25:29od klientů nedůvěru jestli teda fakt docela nebo co tak tam je a
0:25:34to nastaveno takže pokud senátem počítač pět minut nešáhne to znamená na když nebo na
0:25:38klávesnici to s automaticky zastaví
0:25:40takže tam taková jakoby ochrany s tou klienta
0:25:46poprosím další dotaz
0:25:51dotace nastat neznáme jak skoro okolnosti na nastoupil prvního patnáct já nevím stáže sta
0:25:57takže máme stav
0:26:00a vlastně my si na prázdný bereme stát
0:26:03a jako řeknu vám to takle ten projekt vlastně virtuální asistence víceméně sociálního charakteru o
0:26:10on
0:26:11my to děláme pro to aby se ty o aby se ty jo čili zaměstnali
0:26:16a aby byl if práci a může se nějak vrstvě
0:26:21tak to prosím
0:26:28většina já mám všecky teda holky a v jednom městě
0:26:32teď se to bude trošku dělit mezi dvě města a nicméně pracuji holky z domu
0:26:38vyžádali si fyzicky kantáty význam objednali plně kancelář
0:26:42nicméně týmů a čtvrt nevyužívají to nevydržel měla
0:26:47takže pracují domů
0:26:52záleží na klientovi co chcete je trestnej bod osmi do pěti
0:26:57pracovní dobu
0:27:00eště tam
0:27:02další dotaz
0:27:14rozumem
0:27:16dotaz město vy
0:27:18asistentka dokáže kultury provádí s
0:27:21co má delegovat nebo jedna na základě úkolu úterý první zadem o nemáme zpracovaný takový
0:27:29ne my si můžete sendesát pět typů které vlastně ten tenistek opravnách objednáte podáme nebyl
0:27:34do databáze a každý týden obchodní jeden ten ty protože my potřebujeme ty klienty samozřejmě
0:27:39dokola nevystydlo to vobjednávali
0:27:42o
0:27:43a jako přímo ten asistentka že by řekla tak já to udělám tady nějaký excel
0:27:48nebo nějakou tabulku tak to neuděláte že odhady co zrovna vinoték ze strany řeší se
0:27:53ale právě díky tady těm í typům které se po se těm klientu no to
0:27:57umeju tak frekvenci to můžou vyrobit
0:27:59jo
0:27:59oni právě zpracovává na něco ve věci protože to tady nevíc instable taky nebo se
0:28:04přednáška že ušetřit časech cenově něco takovýho
0:28:08jsem si že to je super dvě
0:28:10ale s různě posledního neumí využíval efektivní ste vzorce to
0:28:15postavení neví
0:28:17to je výhoda vlastně ještě teda řeknu té virtuální asistentky že vlastně by pokud byste
0:28:21zaměstnali svýho člověka
0:28:22tak neskutečně dlouho trvá vybrat lidi já sem vybiral s dvě stě lidí jako holky
0:28:28a toto obou hrozným plesem kombinoval forku na full time prostě čtrnáct dní
0:28:34pak je musíte vzdělávat musíte
0:28:36aby jako byly schopny reagovat na tento protože to malinký je to hrozně rychlý teď
0:28:40musíte po sem na kurzy
0:28:42uzly semináře
0:28:44a to jako není levná záležitost takže
0:28:47to je vlastně veselo třeba my jsme schopni poskytnout klientům
0:28:50vlasy lisovnách ve smlouvě toho se to tady michael škole nula oplatil problém za ty
0:28:56mi ta data rychle kujeme po minutách t znamená udělám i patnáct no tak zaplatím
0:29:02patnáct
0:29:07se tam se poslední dotaz
0:29:11když je sekce nikdo na něco zeptat
0:29:14dobře tak já vykoumal za pozornost
0:29:17a kdyby něco tak můžete s eště potom by vás napadlo nataháte party můžem
0:29:22data světem