0:00:25pěkné poobědvej odpoledne a než se pustíme té přednášky
0:00:31když budete cokoliv chtít f takle zeptat budete mít nějaký
0:00:35jen k tomu tady povídat nebo něco třeba sítě nevedou pak sou vlastně ta klidně
0:00:42zvedněte ruku a ne voni nancy teda trochu klidně promluvte a jinak potom dotazy dost
0:00:48často i je časový na závěr
0:00:50no a prosím si budete na ty náhodou tak jestli může nabídnout extrém etika
0:00:57takže dnešní téma nasycený na sociální sítí
0:01:02zda se a není tam a je to z toho důvodu že krizová komunikace které
0:01:06tady budu povídat se dá se dědicové i na komunikaci offline a vůbec nemusí být
0:01:10jenom online
0:01:13a
0:01:14tohle to jako obrázek toho c vlastně dělám to není v mojí hlavy vede na
0:01:20televizi jednu kamarád já jsem vlastně tím jak komunikovat jo netrestat já myslím si řeší
0:01:26ty krize a ty filtry
0:01:28těch firem nebo těch míst klientů
0:01:30a teď jsem vlastní tak jako jednorožec který byly jen duchu protože se snažím jako
0:01:35něco hezkýho
0:01:37a
0:01:38jak jako něco hezkýho dělence hrozně nechutnýho a zatím se aby to bylo jako hrozně
0:01:42hezký
0:01:44uvedete nebo vyznat nepobral docela vytopil hlavic říká že ten jednorožci blížícího dobu určitě nikdo
0:01:51ještě neměl
0:01:52a
0:01:54račan tady vůbec budu povídat
0:01:57jestli nám na to andes nějaký mandát se vám tady svěřovat o tom jak se
0:02:01dělat za komunikace na sociální sítích
0:02:04a ne myslím si že sem byl v jak kovaná tak nedělám to bylo uložit
0:02:08bych měla desetiletou praxi to vůbec nám to oceněná montovat komunikovat a nic deset tisíc
0:02:13hodin na sociální sítích mouž rok a půl
0:02:17trocha devět měsíců dokonce a řeším komunikaci strany zelených na sociální sítí takže nad sebou
0:02:25si pusťte se vlastně předvolební kampaně
0:02:29a řeším taky sociální sítě pro nějaké další menší krizi větší a zažila se na
0:02:36marketing festival zažila sem na a čtvrt festival tak nejnověji vltava den na sociální sítích
0:02:43a setkáváme zejména denně stejný které na dáme trollové a vy si
0:02:49no a mimo to
0:02:51že se podívám
0:02:52i já jako by offline a krizovou komunikaci
0:02:57je to vidět na time držet který plynového přes pocit že sem jako kombinace na
0:03:03interdialekt pro z jako na jednu stranu musí mít strašně hodná na všechny a naprosto
0:03:08na snímku lze to značku do toho klienta aby
0:03:12aby nějak dobře a v něm dobře vypadá no a do sto mě prostě na
0:03:17vůbec řešit krizovou komunikaci
0:03:20a přestrkám s tím no tak ježišmarjá no tak tam námětem napsal nějakou nedá no
0:03:25tak to prostě snaže a nebo potom se objevují takové názory že to je v
0:03:30pohodě tyto vidí strašně malé dítě antifa nůžku tam moc nemáte nemusíme řešit
0:03:36proč byste to řešit měli a když se jedná o
0:03:42vaší vlastní firmu a když se jedná nějaký projekt nebo třeba jenom na součást nějak
0:03:47jak ten trefou pořád sto podívejte
0:03:50pořád je něco kazí to je prostě úplně normální dycky
0:03:54všechna a nemůže být jako dokonale
0:03:57a všichni děláme chyby
0:04:00já jsem je dána zase té přednášky psala jako že příliš aktivní šedé špatně vy
0:04:05ceny je víc líbí vycpaný správce to všechno se jakoby elementy které hrozně ovlivnit firemní
0:04:11komunikaci nasycen síť přece jenom jsou jako jsou tam lidi že ta firma
0:04:15jsou tam lidi a dělají chyby
0:04:19na protože nic není dokonalá
0:04:23a ve chvíli kdy to krizovou komunikaci nebo jestli si nebo odmítnete se kolik řešit
0:04:28tak se stane tohle
0:04:30a jak že to byl telegrafy tak je to ještě vpohodě prostě tak ven kde
0:04:35fanoušek nebo něco co se stane
0:04:38ale když je to jako
0:04:39opravdu právě dostanete paletou tak ten zákazník se vám jako
0:04:43s největší pravděpodobností když nevrátí
0:04:46a vy jste byli na přednášce ondřej krátkém oliv tak ten právě jeden s hlediště
0:04:53a povídal že vlastně
0:04:55se s nimi sebe za kdysi dávno znát špatnou zkušenost a protož jako by se
0:04:59tím nechť nechte vrátit
0:05:01to je úplně přesně jako příklad jak se když nebudete řešit krizovou komunikaci tak
0:05:06tak to tak dopadne
0:05:09ať aplikace je za to nějaká témata fronta v nějakém scénáři a sto scénáře potom
0:05:15na a relevantní lidé a vytahují vlastně to podstatné a snaží se nějakým způsobem
0:05:21to posunovat já na jedné takový scénář
0:05:24a vždycky říkám když tvoříte jakoukoliv marketingovou strategii komunikační strategii mějte tam určitě za opracovanou
0:05:32nebo komunikaci a přenos krizové komunikace
0:05:36složité a dokonce myslím že vždy existují nějaké šablony
0:05:40a kde máte vybrané nějak oblasti co se týče třeba event u dycky se může
0:05:46něco prostě špatného stát a jak na to zanedbat co nejlépe
0:05:50a docela dobře tomu zpracovává myslím si že já na nějakou příručku a myslím že
0:05:55i volně ke stažení takže určitě doporučoval se o to zajímáte nebo to chcete zničí
0:05:58řešit tak já stoprocentně a zdroje
0:06:04rizikové oblasti
0:06:07a když pořádáte jinam
0:06:10s t firma a vypouštíte nový produkt na trh nebo něco podobného
0:06:15kdy pět a jsou tam nějaké určité oblasti kde to může skřípat vyhonit dost často
0:06:19víte nebo možná ani nevíte takže vždycky dobré přiznat tomu nikoho a nikoho zvnějšku
0:06:26a vytipování témat
0:06:27když máte ty oblasti a tak nějak doprácí na co by se mohlo pokazit
0:06:32tak si vytypujte vyloženě ty témata a to už tady opravdu
0:06:36co dělá když někdo během našeho a festivalu sám
0:06:42co zrání nebo
0:06:44něco podobného nepěkného a na nezákonně typem a potom jsme dopisujete možná řešení a přidělení
0:06:51rolí
0:06:52a ne každý ten t místě ale to příjemný přidělení roli považuju za stěžejní věc
0:06:58ú
0:06:59toho scénáře krizové komunikace
0:07:02protože dost často se může stát nastal stavy mě osobně že sice krizový scénář daleko
0:07:07perfektní byl vypracovaný no ale
0:07:11ten nejvyššího člověk ten prostě jako
0:07:14plně parent nejvíc ihned přečetl
0:07:16ne přísunu to důležité a pak jsem zeměděl jako totální fail nebudu tady menoval ani
0:07:22ten proces objevitelů
0:07:25a
0:07:26nicméně
0:07:28pak se user jako by dále nekoná
0:07:31skončil
0:07:35pamatujte na to že jako pianista já nebo jako lidé kteří je řešíte komunikaci na
0:07:40sociální sítí
0:07:42nejisté ten režisér a vy jako ani nemůžete být vždycky je to nikdo nemá na
0:07:48a mě pokud t sami sobě panikařte se všechno sanice stack nedoporučoval protože říšského komunikaci
0:07:55na ničem co ste vybudovali hrozně těžké protože máte pozývám ční ubližují tím že vám
0:08:00jako říkají že něco špatně
0:08:02a vy se do toho dali všechen svůj část energii čas tady peníze
0:08:06a hodnota nikdo přídě nadávat že určitě doporučil na to si někoho
0:08:11na nula
0:08:12a
0:08:15co sou vaše slabé stránky
0:08:18a kdo je bál slavný článek seš prostě tak výsledek
0:08:23sem říkal sme jenom lidi co se může stát a co vy nemůžete ovlivnit
0:08:27tohleto sou oblasti které se dají aplikovat na to plně calling na každý projekt na
0:08:32každého klienta nám jakoukoliv akci
0:08:37dycky něco a můžete tvrdit že váš produkty dokonalý ale dycky nic a co chce
0:08:42jako by špatně takže na to určitě myslete
0:08:47to že budete řešit krizovou komunikaci neznamená že počkáte až se dostane a pak si
0:08:53řeknete a na
0:08:54a co budeme dělat
0:08:56když tvoříme ten scéna s jako pravidlo
0:09:00musíte com namalovat celý peklo na to ztratil to není jenom čert takže co by
0:09:03se mohlo stát vydatnost eliminovat všechny možný i nemožný věci a zamčení ženy chcete aby
0:09:08vám
0:09:09a v rámci vaší akce prostě někdo zemřel nebo a aby náš produkt někoho zabil
0:09:15a či jako nechtění ale ztrácet vždycky může musíte snímek rozhodně počítat
0:09:23co může lidi pár nejvíc
0:09:25a
0:09:28divily byste se ale strašně málo firem jako
0:09:32si bere feedback ještě třeba předtím nešel nějakou akci pořád anebo vypustí nějaký produkt
0:09:39strašně a zajímá a cache možná i tragické protože ve chvíli kdy vidět e s
0:09:44něčím na trh tak jako chcete ucházet nebude fungovat nebo ste o tom přesvědčení a
0:09:49kdo vás o tom se zvětší jako přes jičína za ten testování
0:09:53takže určitě i sbírejte informace zpětně ani možná ti lidi vám se mi řeknou prostě
0:09:58na a co se s tímhletím stane a
0:10:01asi jste už někdy řešili pokud to není něco branding ale když je to jsou
0:10:06nejnovější nějaký produkt který v životě nikdo ještě nevymyslel
0:10:09tak už se nám tady aplikovat nějaká ta témata
0:10:13špinavé prádlo a co ste udělali špatně
0:10:19musíte zabořil jednotvárná
0:10:21do celé té firmy do té historie
0:10:25docela problém to je a tohleto schránku a extrakce celou politické strany
0:10:32strana zelených má za sebou zajímavou historií v české republice nečeské politické stejně
0:10:38aby se do toho neuslyšíte zanořit a ne vždycky vás pokuste externista a ne vždycky
0:10:44vás jako pustit samozřejmě protože nikdo se úplně nechte chlubit s tím že
0:10:49tady tenhleten produty snaha testovali tak sme zjistili že tam jako se stalo to a
0:10:53to
0:10:53a ale teda ty informace se strašně důležité
0:10:56a zničení potom jako by tu informaci dál nepouští teams ten ani připraveni to je
0:11:01tak trošku je když hájíte
0:11:03a neobhajitelné tak taky prostě ten bran potřebuje všechno vidět tak tady to dost podobné
0:11:11dycky říkám když se stanice omluvíte tak to není špatně abyste to chybu neudělali
0:11:16proto v podstatě omílat slovo omluva pořád dál
0:11:20a směrovat na jiný kanál sociální sítě sami to víte to rychlý
0:11:24a šířku tam všech neuvidí posílen se to dá tak
0:11:28doporučuju stoprocentně pokud to řešíte firemní komunikaci nasycen sítích mít otevřenou stránku aby tam nebylo
0:11:35mixers místa
0:11:37je to skvělý ano do sestaven tam budou celá ta
0:11:41nějaký a mezi to se vám tam jako ne zajímavé věci ale potom se stane
0:11:45že řešíte nějaký jako velký push vy
0:11:48a ešte řešit na té zdi a dělat komára velblouda tak se to se stane
0:11:52té soukromé zprávy a ten s tím člověkem s potom můžete common vlastně jiné můžete
0:11:58se podepsat může tam klidně podstatně calls zákaznickýho servisu
0:12:02který ten potom bude hrozně miliard z není telefonní číslo to vyřeší po telefonu
0:12:07a příprava dalšího tento to znamená že stane se něco negativního je vždycky fajn po
0:12:12roce něco pozitivního v
0:12:16složitosti odvrácení pozornosti
0:12:18tohleto je to hrozně důležitá věc a vpodstatě takové jako by mandrake krizové komunikaci vyšším
0:12:24se poperte
0:12:25tak vždycky musíte mi vzal z něco co se tam opravdu povedlo
0:12:28vpodstatě ty lidi dostat úplně na jinou kolej dneska neodjedou a
0:12:34tohleto odezvy víc platíme ty sociální sítích protože tam samozřejmě znáte to prostě všichni nějaká
0:12:41diskuze weiss telefonní operátoři a něco hrozně špatnýho byste drazí
0:12:48brovnink na houby data hrozný
0:12:51tam je tak odění chleba a
0:12:54ani tolik jako přiví nějakým zase zajímavý moc tam a snaží se jim říkat že
0:12:59na a na metr prodat jako specielní akci na ale data ale když využijete tenhleten
0:13:03tady tohleto něko jasný cokoliv se vám nepovede tak se to sem eště přemítá nabídnout
0:13:08něco co tam jako by fakt povedlo
0:13:14b a tiskový mluvčí
0:13:17a
0:13:19to je v podstatě člověk který by měl vždycky reagovat na nějaké ty základní věci
0:13:24a vedení
0:13:27tam je trošku problém a vedení n často než ty tedy pouštět nějaký jako úplně
0:13:33interní informace a letištěm pianistou tisknutím a správce sociální sítě
0:13:38a dycky říkám sem tak trošku takové jako pacholka protože je vlastně měřič nic konkrétního
0:13:46většinou se omlouvám a posíláme někdy na nějaký místo informaci a podobně
0:13:51a takže je to takové jako no mrzí nás to ale na tom zenitem problém
0:13:55věku nevyřešíte dost často se to ani nedá vyřešit jen tak na sociální síti řeší
0:14:00se to dál
0:14:03jsem rozmístěn ty procesy a s f s se na ten trest a tohleto je
0:14:09člověk který
0:14:12profesní a středním tak naklání
0:14:16a lidsky b
0:14:18nicméně je ten člověk který o povýšil a profesně tiskového mluvčího asi
0:14:25eště víc dnešn eště kdokoliv jiný je neznáte nic nesnědl mlýnem tiskovém číhal
0:14:32znáte nikdo mi na nějakém tyto chtěl províří
0:14:38jednička
0:14:44právě a on už vlastně máme s vlastní brent a
0:14:48standardní komunikaci na sociální sítí
0:14:52na straně aby se něco nepodaří
0:14:55my se strašně rychle možnost zaznamenali dostat z brna tak se to zaznamenali stoprocentně
0:15:00a výpadek m h d ž někdy to bylo prostě v zimě nesnižovala ale napršelo
0:15:06začalo to mrznou na mrzely trolly koleje všechno totální kola
0:15:11a začíná pianistka tisková mluvčí dopravního podniku města brna sama absolvovala finsku kostra sem načítal
0:15:19po celým brně zjišťovala aktuální informace
0:15:22neuvěřitelné se stala jako skutečností a ten phase schopen ta koza fungovalo a zafungoval atamani
0:15:28ta komunita
0:15:29protože zničenější začali kone dál hrozně na ty doprava takže po nestíhaj ty pose that
0:15:35a
0:15:36neuvěřitelným způsobem to tady na jako by dokázala uhasit sama ani jako na vás přivedla
0:15:41toku menu která tam byla a ti lidi to jako pomáhali na nebrázdili ten tohoto
0:15:47přes ten nemůže jako zařídit data
0:15:52první dvě není nic nenastane
0:15:55tak se a co chcete si vždycky si někdo stihlo udělat který
0:16:01pak tam někam vyvěsí a poprosit své kamarády aby patnáct takže fakt nemáte
0:16:08ne na zadání příspěvky
0:16:11říká o na c diskuze pravidla diskuze nákej zvukové stránce jádro třeba v některých jako
0:16:18u všeho už klientu zavádím protože samozřejmě ú politické strany témata jako a
0:16:24jsou a
0:16:26a ekologickém tajně a biopaliv matice od sem šla
0:16:29takže tam vpodstatě lidi kteří tam chodí jako právě týkající a trollové
0:16:34tak ušel jejich příspěvky skrývá mažu anebo jednu panu
0:16:38to r
0:16:39způsob jak se ještě pozdravit chystám že posílané com n ano či ve školce teďka
0:16:44že po se jako do koutu
0:16:46a na čtrnáct dní dostanu pan taky zase pustím rysy neumí chovat slušně taky zase
0:16:50vyvodím a znamená to jako ne že by tam psali už by nás kritizovali ale
0:16:55není to vlastně pavlíny různých jako
0:16:58víte a práv někde prostě na blízkém východě
0:17:03co schopni potom udělat neuvěřitelné množství jako a
0:17:07a ostatní příspěvků akce to nejhorší že vy tam v podstatě diskutují
0:17:12a tady ten nakoukli z nějaký problém tak toho sníženou do té svojí komunity
0:17:17a to sou většinou lidi se dá řídicí nebo prostě lidi kteří jako zelený nikdy
0:17:21v životě volit nebudou
0:17:22a nám se to potom posunuje ta instability fanoušky teršem chtěli
0:17:28nebojte
0:17:30to možné všichni víte
0:17:32a možná čtete a patrna do čekala sem tam je
0:17:36tedy jsou jako lidi arogantní
0:17:39na fi zvuku správci jak mažou komentáře a pak píšou takový dosti to naše stránka
0:17:45tak se může nastat co chceme abyste úplně kulu a najděte si to tady je
0:17:50docela překvapilo jsem něco takového celá našla i na a lze
0:17:54třeba a sou jakou nevadí minima s tím problém žlutejch mimozemšťany a to tak
0:18:01a
0:18:03když sem
0:18:04mi psala nějaký článek opravě kopretin komunikaci tak jsem se porovnávám o a
0:18:10anebo že pozně rezerva ten podle toho tak přelož neopomenou namol
0:18:14protože na a ze ten správce nevím možná nemusí špatný data ale nesmí se dostat
0:18:18hrozně arogantní napsat ježíšmarja to najdete prostě tady jo a posílal ty lidi někam eště
0:18:24s dlouhým odkazem na nějaké podmínky
0:18:26takže arogance tak n
0:18:35jestli třídami jídlo
0:18:37to už to není na
0:18:40program
0:18:44a to je to s na
0:18:49to je to si mysim jako byly tím trošku problém možná i tak já nevím
0:18:54najat tomáše rozhodně no jasně zavedena že osobně neznám ale vím že on jako jeden
0:19:01z těch lidí co se jako fakt nebral servítky jak to zhruba komunikaci
0:19:06a r t takzvaně ten čeká na to prostě zabralo já možná si vzpomenete
0:19:13a
0:19:15dnes jsem to na ten obecně člověk který potřebné pak odřezky a nějak prostě testy
0:19:21a ty lidi tam kolizně pět eště potom jako vytipněte ten někdo napsal todleto příšerná
0:19:26akce a tam prostě odepisovat jako s těmi prvky tyče a tadleta hodnota
0:19:31dva
0:19:41k nevěděl rostislava tam na tak
0:19:46každý komentáře adresy nakreslím tam postěžoval tak prostě to rotace a abych si mě jako
0:19:51shodou okolností na to tady na pořadatelé obranný nacisty já
0:19:56kostelíka takhle zkusit něco takovýho příliš tvrdě prostě jim vyšel ježíška dva hrozná taková
0:20:03jakési tak nějak odplave říkám než v případě jako tak ne nemystizujete vod název
0:20:12no to on měl právě dívat odřezky a to je ten test to byla cílená
0:20:16na to
0:20:32o
0:20:38jasný
0:20:42no to jako problém si a pokud na jako komuny to která jako tohoto bere
0:20:47a klapetek i took i ale pokud prostě tam čtete data na ty další lidi
0:20:52a abych vás jako víc nekupovali tak když je to možné kratší vyhýbala ale povím
0:20:57taky y n sokratovo restaurace dokonce
0:20:59to je velice důležitý u toho přidělování rolí přímo na té stránce tam se stalo
0:21:05že ani vyhodili kuchaře
0:21:07a koberce dva a restaurace tak měl pravá hrdinností na výfukový stránce všechny ostatní dvě
0:21:12hodiny a začal si pět posvítil technické to zjistil jsem zablokovali
0:21:16tak uděláte šílenou reklamu protože tam sál jako že no je že prostě kuchařskému sme
0:21:22každou jídla a jako používá prostě prošlý věci a tak jako pro tak hrozí chudák
0:21:29jako majitel presto netsim
0:21:35sebereflexe a nula
0:21:38připravili s n kampani do evropského parlamentu
0:21:44obrázek
0:21:45podstatě ne
0:21:47viděl tam deset lidí java bakalářský titul s češtiny a tam byla chyba
0:21:52a už se prostě a jestli sme to názvy pokud ten začne kdy ty reakce
0:21:55a někdo píše na tam chybu ne p trubci no jenomže ten obraz je velice
0:22:00kontroverzní sme nechtěli stahovat nakonec prostě měl dosah asi nějakých devadesát tisíc lidí je lze
0:22:06velmocí byla super
0:22:08nový bylo jednohlasnou chybou no tak já sem se jako právě to bylo tak výkonů
0:22:12anebo že ale jako stane se řídí směr jak pokud jako to tam dáte neaktivně
0:22:17okomentuje tech může setřel jsem se tenkrát vyfotila s pravidly cestního pravopis ale vlastně tamto
0:22:23fotku co se teda do doučovat nebo tak
0:22:27a řekl velice doporučil protože antického p neuvěřitelnou oblibou těch lidí že vám takový odpustíš
0:22:33tam vidí prostě tak obráncovi prostým slovníkem rakona pro
0:22:37takže kodér spíš výš než jako posílat lidi do tak spíš jako by se snažit
0:22:42to přivezu nějaký
0:22:49a tak to bylo přímo obrázku jo takže nevím záznam na celý obraz
0:22:53když l nějaká chyba jako textu což vítejte díkybohu dej editovat posty to jako by
0:23:00vymyslet velice dobře tak jako jo sem z místa mědi překlad takto jako člověk opraví
0:23:05nebo na ten dvě ale i tak jako
0:23:12byl krymským šel šnaps silně posily print screen i to bylo na to byla otázka
0:23:17tří minut nese toho někdo všiml a za tři minuty to udělá si jako šedesát
0:23:22laiků dvanáct šeru takže už to fakt jako nejhorší nic jako něco takovýho stáhnout
0:23:28protože ty lidi z těch mikro kristýnu to význam stalo i o ujednali nefotit rozum
0:23:34prostě potom stádia
0:23:36no tak jako tak se objevila i pleskota si trapná
0:23:40a z toho nejsem sem to nahrává takže spíš jako převést to do úmoru ale
0:23:45právě tak se ptát takže tam chyba tam tak sto tak to je prosím mikro
0:23:49vám to opravit
0:23:51a přepsat a když je to tady by nikdo okomentuje tak ten komentář rozhodně nemazat
0:23:56právě hodí tato cena takže takový ranvej toho pána tam jako
0:24:00si to posílám po že jo tak správce vypadat takle a tak jako stvrdí to
0:24:04docela berou
0:24:10to si zavolali ale otřes neomlouvejte a je toho
0:24:15podstatě zda je to zadarmo nic vás to nestojí říct pardon omlouvám se mnozí nás
0:24:20to
0:24:20a dost často tím umlčí tady někteří vy si dát třeba stěžovali pokud by to
0:24:25tam s nima začněte rozebírat no víte ale
0:24:28nebo nicméně a tak jo distinct místě prostě vysvětlit že vlastně ta chyba není až
0:24:34tak na vaší straně
0:24:35tak je to
0:24:36lepší dycky se omluvit mezi nás to řeším to
0:24:39na nikdy neneste antický reagujte
0:24:43pokud to je něco co se stalo aby to aktuální řízena fysiku taková stoprocentně doporučuju
0:24:49toho sedět a sledovat jako kam se to kam se to vyvíjí
0:24:52stahovat ty lidi třeba
0:24:53a do soukromých strana
0:24:55a nesnaž ste se jako dělat mrtvýho brouka nikdy nezabrala a dost cestovat jako rozporu
0:25:01potom nějaký marketingové online na portály a podobně pozici vás jakost anody nějaké se kiss
0:25:09tady je do svých článku o tom x tak nedělá není to dobré reklama
0:25:13a
0:25:14špatně tabelace batika o že to tak šest let zpátky možná ani ne orangutani prsty
0:25:20a pamatujete si to možná někdo
0:25:24zaznamenali jste tam
0:25:26a to udělal bring b se dělám ty kampaní na pavlovi ale stě g se
0:25:31pralesy i pět používá vlnový olej takže to tamhle že koušete do kytka turné ale
0:25:37do těch orangutani testu
0:25:39trešní provolám snesla se to hrozně velká kritika na kytka co nuceni ty se začaly
0:25:45brání takže kdybyste poškozuje jako její značkovače si do té kampani vzali jejich logování divizích
0:25:51zeptat
0:25:52to nikoho už to jako nezajímá divadle čili reálnější tohle nezvládli to absolutně to nezvládli
0:25:57komunikaci se jeden právě jeden to že tohleto je naše stránka oficiální i naše režim
0:26:02si tady budeme dělat budeme mít děti
0:26:04hrozne pak hrozne to stejné a za těch o grinpis tohleto bys
0:26:09na někoho za měsíc tak je to potom ta problém to stejné šel a jakákoliv
0:26:13komunikaci vyjde pro tím kingy tak na tom fyziku co ste se to hodně snese
0:26:18řekne s možná kofidis book ale když se podíváte
0:26:21na vývoj potom akcí té společnosti to vypadá po nějaké takové krizi tak jako ty
0:26:25do vhodně du a ty kteří sem kvůli tomu ztratil nebo snad asi třicet pro
0:26:29ten ze svojí hodnoty femininity byl
0:26:33a trendy jako správci obsyp jarvis ti kteří řešíte to komunikaci nasycený sítích můžete vyřešit
0:26:39disjunkce rozběhneme nic nefunguje klasika mrzí nás to omlouváme se nějakou kompenzaci tu se zasekl
0:26:45domluvíte za svým marketingovým oddělením
0:26:48další věci ste nedodrželi slidy
0:26:51něco nestíháte prostě stane se to
0:26:53a hlavní loňský marketing festival prostě graf kostního prostých lidí
0:27:00videa budou otitulkování všechno bude vpohodě nestihlo se to co dělali jste napsal for i
0:27:06omlouváme f my sme to prostě
0:27:09a nezvládli přecenili sme své síly
0:27:13ty komentáře tom jestli výstupní pravidlem možná by a komentáře negativní a všichni jemnějších vpohodě
0:27:19stejně tak byla uplně úžasná akce jo my počkáme nastaví čekat a tak no tak
0:27:23to jsem dřeně se podpora značky neuvěřitelné
0:27:27a to tam sám
0:27:31nejede vám ve
0:27:33což je mimochodem hrozný se mi líbilo pozor tu myslím zrovna johne a tak byste
0:27:39chtěli konec statická ale vyskoč co tam s ním se rozbité bodě za tím za
0:27:43na a popovídat na špičku přinesena typickou faustem zase můžete mít
0:27:48to je mimochodem jako jedna z ú nula jedna z na interakci ty lidi na
0:27:52fyziku přídou přímo jakoby na vaší straně že nekmitavy na ten na obsah vesnický no
0:27:56ale přídou nestra takže už ten se může být potom speciální nějak jako připravený kabel
0:28:01pro
0:28:02to že taky f
0:28:05takže tady v zásadě protože toto vy můžete si
0:28:09omluvit c
0:28:10pochopit ujisti jako rovna azbestu pozornost
0:28:14a
0:28:15já jsem se zítra číst uděláte to že se udělá skoro dva roky fault centru
0:28:20push jako je deset let zpátky musím nějak maturitě
0:28:23sem si hledání kubika ale když si to tak zpětně uvědomuju tak zvládání nande
0:28:29na telefon
0:28:30je obrovská škola obchod potom chcete zjistit něco takovýho
0:28:35vždycky verze toho telefonu se svou byste tady telefonní čísla tady tohleto a vůbec jako
0:28:40to že ten člověk musí říct třikrát ne abyste ten hovor mohli ukončit jako šílený
0:28:45takže bit ano já nátlaku ale my tady pro vás máme něco ale když to
0:28:50ne využijete tak něco jiného
0:28:52jo tak co toho leoparda takže nikde se daly od sendesát n f
0:28:56jasný tam centra
0:28:59jak
0:29:01a urovnání a odvedení pozornosti
0:29:05ideální opravte soukromé právě
0:29:08a i z toho důvodu že tam pak může to prostě na stát
0:29:12vat nás to mrzí který tomto sama nějakou vyřešit
0:29:15viděli jsme tady těmi konativně kompenzovat a který dyž vám tam schází cyklisté telefonní číslo
0:29:20á domů do práce na mobil na ten znamenat všechno
0:29:24prostě o chtít dokud ten film ti
0:29:26a na druhou stranu no
0:29:30že pozor na ty soukromý zprávy x toho si lidi dělají princip takováto pro předhazovat
0:29:35takže určitě ta nekonala hat
0:29:37ano
0:29:48taková aktivně nemusíš na cestách si člověk napsat a správu ale musí ho požádat neznámou
0:29:53odpovědět teďka ideální prosečné někoho reagujte tak tam ty lidi ještě tvůj telnice připojili slze
0:29:59tak máte jako strand opravdu to toho člověka otipovat
0:30:02je to lepší a tak by to znamená vystrčím aplikace a napsat mrzí nás to
0:30:07a read sama vyřešili můžete nám sanace do soukromí zprávy někdy to ti lidi třeba
0:30:12úplně přestanou řeší že syn to nechce a nebo se právě ozvu a pak je
0:30:16to lepší
0:30:18no a potom sou jako věty který by jako správce těch sociální sítí prostě nevyřešíte
0:30:23pokud rate zároveň
0:30:24zároveň a majitelé se to přiřadí ať že ta povodeň četo zmíněná
0:30:31a k tomu říct když prší analyzátor
0:30:36takže to
0:30:37je vyšší
0:30:39jo tak mě
0:30:40jo prostě cokoliv co legendy n nemůžete se mi ovlivnit tak prostě ani nemůžete
0:30:46to potom vyřešit protože nemáte k tomu jako
0:30:49ty nehtíčky ottou vedení co teda teďka budeme dělat
0:30:52to stejný a nehody zranění sme
0:30:55minulý týden
0:30:57a s probíhá ověřit janota parametr iniciace na tý
0:31:04ciras ráda
0:31:06a tak je sem
0:31:08pro mě komunikace na sociální dělá starosti rozesílání s n signál kapitáne
0:31:14samozřejmě ačkoliv oni měli další telefonní čísla kam se měli obraz místných jiných situacích tak
0:31:20byl jako mě že jo přeci hessenském zpátky ještě do dneška myslím tam někde ta
0:31:25data která se
0:31:27méně volali prostě zkolabovala ram disky něco té jo
0:31:32na něco dělat jasně po praze někde na šumavě teskem na tak instead jako přemýšlíte
0:31:37jo protože budu řeknete na ale bez těch svých jako papír máte že teda snad
0:31:43obracet na někoho jinýho by se tohoto dělení takto se tam že tak mezitím zkolabovat
0:31:47x n
0:31:49takže to stejný platí když je to online evidován tam akutně prostě patře peněz věci
0:31:56lidi slouží poslední dobu a musím tam na telefonní takže to infolinka je zadarmo tak
0:32:01vám přesto nezavolá šachtice listing zavolali
0:32:04ale takovýchto případech
0:32:06roste to nemůžete vyřešit míjí pozice správce sociální sítě
0:32:11no a pak se to tak být jako věci klikni co zpotí nestará a naše
0:32:16společnost na ty daňové úniky a tak
0:32:18to prostě vy nasycený těch nevyřešíte
0:32:20a set jestli že tam klidně někdo bude c a
0:32:24kdo vás vlastně vlastní a podobně jo a dost často se budete divit ale příkazy
0:32:30tohoto konkurence neska konkurenční boj sebedelší na fit zvuku
0:32:36a přidáme to našemu právnímu oddělení obraťte se na ně a tak jo tohoto byste
0:32:42směrovat právě tady na tyhlety na ty čtyři součást jako firmy
0:32:46tisková mluvčí na tiskový mluvčí to jsou většinou lidi kteří už buďme nějaké nožičky
0:32:51a nebo se rychle spojit s tím vedení firmy stran oddělení prostě už jak tohleto
0:32:57řešit pokud v je konec řešíte jarynko takové
0:33:00tak se to si nepouštějte
0:33:02a dost často
0:33:04může se na akce něco jako nevím vy
0:33:07může taková prostě nějaký binec cokoliv tak zase jako konzultovat o spjat dělení nebo s
0:33:12tím vedením firmy jestli tomu opravdu došlo jestli to je jako chyba na vaší straně
0:33:16á zase omluvit se ano zjistíme prostě podrobnosti dáme vám vědět doporučil čísla a ty
0:33:22vlákna klidně prostě jako jednoduchý odkaz
0:33:25a zkopírovat si to někam do nějakého dokumentu a pak se dělat jako že check
0:33:29že to máte vyřešeno
0:33:30protože když se nevrátíte k tomu dotazu tak se o tom že vymstít
0:33:34co vám za čtrnáct dní potom příde print screen třeba i do soukromí správě nebo
0:33:38na ze dnešní společnosti při čtrnácti městem e s tím byly že mít adopted dekodéry
0:33:44zase prostě sta
0:33:45stal single několika jsem slíbila odpověď naprosto nedoléhala o to
0:33:49o tý doby mám krásný dokument
0:33:52no vedení firmy a právní oddělení to sou
0:33:57kdo se
0:34:00to back hrozně rychlá kapitola vypadat asi takhle
0:34:05to sou kteří jako s o ničem frustrovaní
0:34:09která od nepravou identitou
0:34:11a sdruží se ve skupinách kde si dávají vlákna do který by ti ostatní mluví
0:34:17podpořit
0:34:18což jako je šílený zase když dostanu na politikou
0:34:22a strana zelených o kterou nás nenahrávej strana záleží pocítila sem to hodně před volbami
0:34:27do evropského parlamentu
0:34:29by nebylo mikro že ho
0:34:34a jestli dalším a méně přímo věcná
0:34:41fiber atria to téma nebyly to pěkný a dybyste jako
0:34:45dvacet hodin najera jako obvázaným prostě víš ty králové a my při tak je to
0:34:50jako docela problém jako na psychiku
0:34:52je dycky doporučilo buď ignorovat pokud jako fakt na to teďka nemáte jako abyste není
0:34:58nějakým způsobem jako reagovali taky ignorujte a pokud ne ignorovat tak jako na ně chovat
0:35:03jako pěkně n c d sme statut mezinárodní ne boj proti ho pohov o b
0:35:12tak tam nějaký
0:35:14nevím zase nějaký pro stý člověk
0:35:18nás těch oblíbený trolla napsat byste
0:35:21neskutečně hnusný
0:35:23tak se na to odpověděl že vy jste skutečně krát
0:35:26ten jeho komentář při léky ten výklad from
0:35:32jak a filter tak můžete důležitým tak nandal ale je to hrozně baví vobčas takže
0:35:37tam jako vyzývá
0:35:39a ne a c jako další věc uvedena duševní geny s těmito strašně náročná práce
0:35:46i když jako pak
0:35:47dobrý metodou a blitý pro si pořád m že být jako
0:35:51pakety kdy se mně na jestliže to sprosté znáte z na ty když nějaký problém
0:35:56tak byste jako na natopit v okrese stoprvním jako by se to vylítne
0:36:00jazyce je jájinou sedla do budoucna dělat komunikaci pročistí dán vy víte nezněl vizibilita váhy
0:36:10dobra
0:36:10a bohužel třetí darwinovy zvuku nějak oficiálně nevystupují což mě mrzí
0:36:19jak se taky třetí daný na ale tak jako musím si mezi protože
0:36:27ne k neplní pro zrovna mac n
0:36:46a řekli že vegani stačí
0:36:56je vlastnost dimenze galaxiemi hrozně mírumilovní byly přílba
0:37:01na měly nějakej právě že tady to je jedna z dalších command je to toto
0:37:05jako problém
0:37:07takže jakýsi jednu namalujete prsty knírek naprostém nebo vodítek okolo zrcadla zní dáte se na
0:37:13tebe nebo sjedete zapálit nebo si dáte panák jako napadne znám kolegy toho je to
0:37:18dost fleming alkoholizmu potom i z dělat jako docela dlouho na tisíce do p nedoporučuju
0:37:24taky barmana překonáno pak se to projevuje
0:37:28jiné pak nemoci pera klidně máte hodně cestovat
0:37:32a tak já ten limit a prosím nějaký krátké dotazy a když nebylo tak to
0:37:37může někdy rozpustit a je i úplně
0:37:42menu se s
0:37:52jestli bloku někoho na for na
0:37:57jo
0:37:58jasné dívat jako nenatáčím si zopakovat otázku nejsem jako že bych si dvojčaty říkat nahlas
0:38:04a jestli blokuju nikomu na déle nižší nebo panu nikoho na nelehneš abstraktního zemanová z
0:38:10nebe tři lidi před rokem a zůstaly
0:38:13ale ten jeden se menoval
0:38:16když ani nevím se někdy badminton arcsin jako byla ta fiktivní osoba poněkud takovej profil
0:38:21tak s ním já problém nemám při ambrož jako pravidla fi zvuku pokud je to
0:38:24jako reálný člověka dost často se může stát že to prostě zejtra nějak jako
0:38:29věčně nespokojím zákazník který ale od vás neodejde prosím vás hrozně miluje ale řeknem nevadí
0:38:36jak takovýhle člověka cena čtrnáct dní jako
0:38:39poslat ledu je docela fajn ale jo i ivan pořád oni se dá potom vrátí
0:38:44že jo že vytvořit pro von aby konec katastr deseti minut takže konce na druhý
0:38:48den příjem ten se píše
0:38:50a prostě se to člověk pozná protože stavového pořád stejný obrat játra
0:38:57někde nějaký další
0:39:10jestli sem já schopná teďka si musíš nastane zelený
0:39:14na
0:39:16a jestli shodná data rozlišeny která a otřeli tak i výsledek
0:39:21snažit jako pomoct měla stoprocentně a je jako hrozně jednoduchý poznat si ten člověk tam
0:39:28kde
0:39:28a
0:39:30neblije dovolenim zobecněním
0:39:32anebo jestli tam kde se class konstruktivní kritikou dost často o věznice nižší to je
0:39:38nějaký zejtra neštěkl zjistím že tam chodí pravidelně a tam sami i stejný ty ze
0:39:42značení nějak komunikovat
0:39:45ale je to zbytečný útočili defakto znáš popadl opak příspěvcích poznáš jako co to je
0:39:51to za člověka praček vlastně členů
0:39:57chtěli čtyři
0:40:09zdroj té informace to jako by nejlepší protože
0:40:14po devadesáti pěti procent případu když jako by zničila tělo stačí a titanem což antitalent
0:40:19r poslat jako by z jakého to máte zdroje nebo jako kde se to stalo
0:40:22nějaké podklady tedy se neozvou jo jako stanice něco blbý a protože to tam jako
0:40:27jednou je mazat jako fakt nemá smysl
0:40:30ale
0:40:31zase ono to takle vypadá tak jako že to je tady celý pokřivený ale ty
0:40:35lidi který jako potom but se z jednoho toho počítače a odejdou takto jako rád
0:40:39zapomenu tužby lze bych tak oni velký kterýho a si to zapamatovat ano ostatními na
0:40:45těch sociální síti se promítají všechny ostatní fylity pojedu prostě marianne
0:40:49jako nevybaví že by
0:40:51se něco na pistolkou dál a zůstal ten office to vždycky prostě buďto tam příde
0:40:57budete s toho dá a pak i takové větší problém
0:41:13jako jo s neúspěšnými přes já nemám ve smyslu cesty
0:41:19married a se prosím neovlivníš dyšně nastražené reklamu tak dneska už jako phase no to
0:41:26bude srážet
0:41:27snad do konce roku na nula procent vyskytuje pravda nebude víme
0:41:31a to že to nekovoorganicky dostat jo to je prostě blbý no ale já zase
0:41:36mám tu výhodu že já už by nebo co tam data víte ten orlický dostat
0:41:40zvedlo
0:41:41jako by dost často střídal takový ten mráz který je vlastně hrozně oblíbený a ta
0:41:46data není zrovna ale v jednom kole sezóny ting prosím vás někdo zajímavý videa zahraniční
0:41:51a
0:41:52a který do strašně baví a bude snít ten na společně s politikovi tenoučkou jako
0:41:57a najednou je tam prostě tři sta sdílení asi tito p ohromně zvedne ten dostat
0:42:01a ty lidi potom vidím že i se vybrat jardu na ten zbytek těch
0:42:05politických možných postupů jo takže
0:42:09ano mami neslyšně příspěvky a snaží se z nich potomek obvykle
0:42:23měla
0:42:37jo
0:42:40jsou
0:42:48no
0:42:51jo
0:42:53ale c strašná pacifická tyhlety lidi jako pak proplav cíl divadelní manilského počítače
0:43:00a prostě ta bloková tím že ste jako pokud dost často sám číslo takový účty
0:43:05takže pokud jako někdo kazí mojí značku
0:43:08nebo takhle
0:43:09poškozuje mojí na poškozený značku tím že se chová nosník mojí konkurenci seš je docela
0:43:14jako častý že jo takoví ti a zarytí adresy prostě potom chodí jako bejt jo
0:43:19všechny ostatní ty
0:43:21tak tyhlety lidi prostě řízena len vás jako tady jako nechceme a jako
0:43:25silnice nějak tabulka ale von z něho je to na každý má
0:43:29nemyslím si na tohle nějaká univerzální rada snad závisí to nemusím řešící maminka cc pokračovat
0:43:37tak jo tak jsme vyčerpali čas nicméně klidně mít vidět večerech vynechaná architect nemůžete odchytit
0:43:45navarro jazyky nachlazená s asi krásný zbytek