0:00:25ahoj a děkuju za pěkně uvedených jako že ste takovéto vědět všechny přišly y n
0:00:30teda dušan vystrčila já působíme vzdělávací organizace mimo školu slyšíte nedřelo
0:00:35jo
0:00:36a
0:00:37místo tam je dělám vlastně vzděláváme jednotlivce firmy organizace je instituce
0:00:43a dovednost a důležitých pro života dvacátého století
0:00:47proti si můžete přestali nějakých komplex dovednosti jako třeba
0:00:52ale ne turky k nějaké nějaká sebeprezentace mění se prodat až po nějaké vlastně sebe
0:00:58vzdělávací minimum access dělala pomoci mentu pomoc internetu a jednou s těmi cisty dovednosti jsou
0:01:04informační dovednosti teď australia
0:01:07a
0:01:08já jsem vlastně tady proto aby vám řekl něco o informačním přesycení
0:01:14kdo si myslí že informační přesycen
0:01:20a kdo si myslí že až arrives této přednášky tak nebude informační systém
0:01:25ten
0:01:27nebo naopak já vás ještě za necítila vyslance musíte všechno udělat
0:01:31a
0:01:32na důležitá věc na úvod já vám určitě nebude říkat abyste strkali veškeré informace na
0:01:38minimum
0:01:38pokud si to myslíte tak udělejte to že zrušíte internet zrušíte televizi odstěhujte se někam
0:01:44do lesa lisabonu přežít
0:01:46ale předpokládám že pokud byste třeba ten a to marking po tak vy chcete nějakým
0:01:50způsobem fungovat tom světě informační společnosti o té znalostní společnosti dva která zase informační době
0:01:57a z toho důvodu byste neměli osekala informace a znalosti jako takové ale spíš posekat
0:02:02ty které jsou naprosto nedůležité nepodstatné vašeho nějak nerozvíjejí a právě ty důležité literals posouvají
0:02:10nějak nikam kupředu ty právě jakoby nějakým způsobem ho tak přeci třetice jen
0:02:15že jo
0:02:17a
0:02:19vlastně
0:02:20ne že nějak informační doběhat doma informace tak má moc
0:02:23a vlastně nějak dokáže
0:02:26konkurovat takže to na trhu práce nebo uvnitř té firmy
0:02:29nebo pokud podnikáte tak prostě pokud máte říct informaci než naše konkurence tak stačí
0:02:34a jestli si to připravil formou nějakých osmi typu a kdy částečně se podívali do
0:02:40tomto naším přesycení co to je a jednu předcházet
0:02:43a pak vám taky nějaké informační dovednosti byste si měli osvojí pokud chcete tom dnešní
0:02:49se tě nějakým způsobem efektivně fungovat
0:02:52o poslední části úplně na závěr má nějaké svoje informačním formačního rokfórem já pracuju vlastně
0:02:58na každodenní bázi
0:02:59jaké aplikace používáme kdy nevěstkou propojů tak abyste se mohli třeba inspirovat
0:03:04dotazy na mě klidně máte jako hned co budete mít co vás napadne ať
0:03:09zase tarifu hned molina
0:03:11jedna si řikaj profesionálním proud že tady
0:03:13na ten
0:03:15no
0:03:16dobře tak já začnu prvním typem a ten je
0:03:20načte se pracovat kognitivním zdroje
0:03:22kdo z vás ví co to je kognitivní zdroje
0:03:26a to bude za tričko
0:03:33no
0:03:34dejme tomu
0:03:36takže teďka nebo nechat převaž dotaz
0:03:40o koukáš primitivní zdroje něco jako šest síla voláš mentální silami šňupali
0:03:45a vy si to můžete představit jako nějakou sklenici s vodou jsem zbudit a to
0:03:50sklenici máte úplně plnou ale kdy denně na doby vhodné jakým způsobem funguje té myslíte
0:03:55přemýšlím ten ta ten informace rozhodujete se tak se vám ta tekutina postupně defakto jako
0:04:01by
0:04:01vypařuje až to jde tou stádia kdy
0:04:04budete mi to sklenici pojem prázdnou a to vede už nějakému stresu cíle s informační
0:04:09přesycení a ten vaškovi piny zdroje strašně slabé
0:04:12v deset vrátit co ten náš kognitivní zdroje p dva
0:04:15je to jakékoliv rozhodnutí které by během toho dne uděláte
0:04:19ať už je to nějaké veliké rozhodnutí jestli podle vystrčila neukojila třímal ku
0:04:24nebo o když čtete text na internetu tak hodně na narážíte odkazy
0:04:31a váš mozek se na půl sekundy zastaví a přerušení mám kliknout na ten odkaz
0:04:35nebo mám pokračovat dál skončení dole všechno nějakým způsobem plýtváte náš kognitivní zdroje
0:04:40druhá věc je konzumaci informací a myšlení jako takové jakoukoliv informaci kterou vy přijímáte
0:04:46tak vážnou se musí zpracovat zas to nějakým způsobem oslavuje oslavujete váš oblíbený zdroj
0:04:52třetí věc je prostředí také my se pohybujete pokud pracujete máte na stole takhle tisíc
0:04:58papíru a všeho tak to bohužel mám pro vás na tu zprávu asi vám to
0:05:03nebude moc jak by může vám to fungovat samozřejmě ale zbytečně sedadle plýtváte ten váš
0:05:08kognitivní zdroje
0:05:10jaké setra následky
0:05:11co se stane když silný plýtváte
0:05:13klesá produktivita už že to znáte že když dneska dojdete potom a kempů a sedněte
0:05:18si doma a chcete se pustí do práce
0:05:20do tady bude pracovat marking pomůcka
0:05:24a dva a většina lidí už to prostě mentální nedal kognitivně
0:05:29druhá věc je že činíte špatné rozhodnutí jakej vlastně
0:05:35když nemáme dokážete zpracoval veškeré ty podstatné věci a zase činíte špatné rozhodnutí ne na
0:05:41daný se říká že řeší večera
0:05:44dále to vede k nějaké celkové nervozitě ke stresu a taky porušování návyků doporučováno a
0:05:50úžasnou knížkou power
0:05:52ten access kvalitu menu maestro se tušíme nové cesty knížka na toto téma
0:05:58jak je teda řešení toho jak s tím pracovat s tím kognitivním from
0:06:02dostat všechno vaší hlavy ven
0:06:04a když toto vaše myšlenky náklady a co se to úkoly nějaké data do kalendáře
0:06:08a tak dále všechno musíte dostat ven protože mám do té hlavy pořád šrotuje
0:06:13a zbytečně si to zase plýtváte ten kognitivní zdroje obvodu potom
0:06:23defakto to může nazvat
0:06:25já nejsem odborník na mozky a jenom prostě takhle nějak jako
0:06:30jak to zhruba funguje tale jo na se to tak nazvat
0:06:34jo
0:06:34naší řešení je omezit přísun informaci já jsem říkal není tohoto hlavně
0:06:40ale d je o tom omezit při přísun těch špatných informaci o tom použito který
0:06:44se na vás denně valy jo tak na přednáška teďka
0:06:47odtud jezevce
0:06:49třetí věc je prostředí
0:06:51jak sem říkal ovlivnit to prostředí takový způsobem uklidit si na tom stole ale jedná
0:06:56se to fyzické prostředí jedná se jo to digitální
0:06:58znamená jaký máte bordel na té ploše
0:07:01a jako vím že většina z vás to na tisíc ikonek že to tam hledá
0:07:04deset sekund že najde to co vůbec hledat
0:07:06stejně tak souborech záložka k prohlížeči
0:07:08já nevím v čem ještě
0:07:10takže štos jednu
0:07:12co byste si měli se dnešní přednášky ještě závislou konce
0:07:15je to len je tady tohle ona ještě se s tím nějakým způsobem pracovat
0:07:18a pamatujte na to co vám kapitola
0:07:21a je s tím vlastně
0:07:22dále jedna
0:07:25druhá věc
0:07:27já s tím úzce souvisí a to je to abyste sestavy z reaktivního konzumenta proaktivní
0:07:32z vás četnost jinak audio sedum návyku
0:07:36a nástroje
0:07:37tak on tam asi popisoval a člověka reaktivního člověka proaktivního
0:07:42á každý člověk má nějaký kruh oba
0:07:45to je to červený a truchlivou to je ten to uprostřed
0:07:49a asi kroků vlivu to sou věci které vás přímo ovlivní a vy dokážete přímo
0:07:53volyně znamená
0:07:55nějaké akce chodíte zatím lidma se bavíte jaké informace přijímáte
0:07:58jak se oblékáte co víte a tak dál a pak je ten kruh o vlivu
0:08:04oba teda
0:08:05kruh oba to sou věci které vás nějak přímo neovlivňuji
0:08:09a vy taky délka že to by se například přírodní katastrofy na druhém konci světa
0:08:13nebo život celebrit politika nevím co ještě
0:08:16to znamená naším cílem by mělo být stát se stalo čoveka reaktivního
0:08:21který řeší opravdu strašně moc množství těch informaci kterou nějak neovlivňují stav jedním člověkem praktik
0:08:27co se pak zajímáte o ty věci které jsou pro vás důležitá které vás
0:08:30jakým způsobem posunuli kupředu
0:08:33jo
0:08:34svět jako taky byla si nepotřebuje lidi kteří mají přehled úplně ovšem ale lidi kteří
0:08:38vlastně sou ničem specializováni ty se můžou nějakým způsobem
0:08:42dál to sou
0:08:44a
0:08:45jaké teda řešení jádro čipech řeším to jednoduchý nástroj tužka papír
0:08:50a na tu a čtverku si sepište to máte doma co podporovat
0:08:54sepište si tam veškeré vaše oblasti zájmu celá všechno zajímá a čem se to jako
0:08:59by přijímat ty informace
0:09:00takže to s portem že to
0:09:02digitální marketing
0:09:04já nevím co všechno
0:09:06o zkratka věci
0:09:08které vlastně vy chcete se o nich dovídat chcete ty informace vyčerpáte zemních nějaký způsob
0:09:13vzdělávat
0:09:15a je důležité a umět s tím priority za že třeba dusitany co všechno co
0:09:19mě zajímá tak je to třeba na deset načte
0:09:22jo mně zajímat wells starověký egypt života mytologie obalte strašně boží ale prostě nemám čas
0:09:27na toho ta potom ty knížky
0:09:29já musím prostě přihnat informace co se týkají ten vytrácel a tak dál
0:09:33takže priority toho
0:09:35a vyberte si třeba já nevím deset dvacet záleží čistě na vás
0:09:39na základě pak těch oblastí zájem které máte na tom papíře vypsaný
0:09:43tak
0:09:45vlastně si na volíte tedy knížky sociální síti znič nějaký sociální sítí a tak dále
0:09:51a přímá té informace tady s těch témat dveře pro vás důležité aktéra z nějakým
0:09:55způsobem posuny dopředu
0:09:57třetí posunout byla poslední věc k tomu
0:10:01o já bych to dělal
0:10:02jednou minimálně jednou ročně
0:10:04jelikož
0:10:05pokud jako viděli jste tady šifty tak mladí tak
0:10:07priority v našem věku se vlnění
0:10:10já třeba já co sem řešil za věci před rokem tak teďka vůbec neřeší
0:10:13a hodně lidí prostě co si na h žerotice silných sítí tak už tam celý
0:10:17život ještě nějak nějakým způsobem netřídí a ty právě zdroje to informačně přesycení
0:10:21částečně
0:10:24tohle velice úzce souvisí
0:10:27a nesleduj ten ještě té zprávy
0:10:30a tím jsem zprávy jako u té vennova novinky c ze a blesk a podobnému
0:10:35šifty
0:10:36a devadesát procent čechů té zprávy
0:10:39na jako denně na denní bázi
0:10:42a my sme přeložili ste mimo škol book
0:10:45o francise dobyli ho který tam jako říkal že zprávy škodí zdraví a ta má
0:10:49nějaký štránct důvodů proč je spravíme sledovat určitě doporučuju
0:10:53a jestli libra nějaký důvody a to vlastně ten i byznys model
0:10:57je postavena stavu náměstí člověk jako takového připravuje
0:11:01přitahuje všechno co je čili standardnější věc divit stane vaši pozornost takže
0:11:06činný formálnější vražda čím větší znásilnění čím větší zemětřesení to všechno přitáhne jako by to
0:11:13vaši pozornost pozorností když nechcete
0:11:16takže
0:11:17byznys model novinek třeba je postaven na tom že vy když kliknete na ten článek
0:11:21za zobrazení reklamy se jim jako přišlo peníze větším skandál nižší čím víc klikou tím
0:11:27pro ně větší byznys a
0:11:29de facto na to funguje třeba to mi nějakým způsobem na paní
0:11:32další věc sou nedůležité
0:11:35zda naše ta se za tričko
0:11:37je to někdo komu nějaká zpráva ty myslím z novinek a trénovat v různých změnila
0:11:42za pozdní dobu nějakým způsobem život
0:11:47na tom čase citový instrukce
0:11:53zas teďka bude
0:11:55dobrý jo
0:11:56protože oni jsou je důležité ty zpráv jak už ale to tak že třeba tam
0:12:00i na paměti oni
0:12:02jasně
0:12:03jsou nákladné
0:12:04o máte největší náklady váš je váš těla s
0:12:07když já znám strašně moc lidí kolmém okolí kteří denně sedmi vás právě možná ještě
0:12:12stihnout uplynula vegeta tam
0:12:14to po sobě
0:12:15no
0:12:24já se k tomu přesně k tomu se dostanu
0:12:27a
0:12:28má pro se tričko
0:12:30jo trošičku tak potom si tam před
0:12:35já štít dělám ty věci co vlastně čím škodí a pak se dostanu tomu na
0:12:38co se stal
0:12:41oni vlastně stále vyvolávají jakou pasivitu a iluzi péči o svět že vy sedíte na
0:12:45tom gauči a víte všechno co se to co se děje ve světě tak prostě
0:12:48strašně a do planý všechno víte
0:12:50ale se s tím jako uděláte jo že bylo zemětřesení detail nebo kde
0:12:55jak lišit hned na nic ale
0:12:57co je komu života nikam neposouvá a já pak buňka neposouvám persie
0:13:02o jaké teda řešení
0:13:13jasně jako
0:13:16tomáška souhlasim co taštičku potom plus
0:13:19dobře teď odpověď džusy
0:13:23když se to do okolí máme teďka vy
0:13:28si
0:13:29s tři čtyři pět tendle univerzální velikost začne
0:13:37možná už víme
0:13:39děkuju za poznámku jako je to pak
0:13:42já vím že tady strašně moc lidí kteří ty zprávy ho tady když to může
0:13:46školit denodenně úplně všude
0:13:48takže se nebojím toho že prostě by všechny přestali sledovat to co se děje
0:13:51odru stromu pokud si facto životě nějaký způsobit efektivní a tu a tam sobě to
0:13:56že vás nějakej bylo toho co mi školy má vy ten nějaký trolly rozvoje
0:14:00tak prostě
0:14:02jako je to nahrána hranice nějaké etiky nové to nazvat jednu že se filtr a
0:14:06potom pobavit jako ještě potom
0:14:09no řeše nějaké řešení já třeba tady říkám ostře něco se o zpráv ale
0:14:15ty mě ty zprávy stejně se dostanou
0:14:17ja stejně vím co se děje protože na sociálních sítí bohužel a ty kamarády tam
0:14:20mám tady kamarádi tam sdílejí ameriku nemůže mi to zakázat že takže kimi se dostane
0:14:25takle
0:14:25druhá věc co dělám nut větru mám počet mimořádná zpráva
0:14:29takže jakákoliv toho jak je kolik neštěstí nebo cokoli co se stane
0:14:32ne odpovědi neštěstí a třeba
0:14:35jak a sportovní událost a tak dále my se to ke mně se to vždycky
0:14:37dostane
0:14:39třetí je co ještě řeším je
0:14:41a
0:14:43nějaké týdenní přehledy jeho třeba znáte vedla šedesát sedum
0:14:49tak si napište nula šedesát sedum
0:14:51tady máte vlastně týdenní přehled o tom co se stalo asi na jednu nebo dvě
0:14:55a čtverky
0:14:56že asi jako těch zprávách vím ale já snímá neztrácím ten část silové si to
0:15:01projdu asi za tři minuty
0:15:02a má pokoj za celý ty nevím co se stalo okně tam copak zaujme je
0:15:05tam odkaz na článek a může se to rozklikl
0:15:08ho taky nejsou správě strávil třeba investigativní žurnalistika a tak dále určitě jako by se
0:15:13nějakým způsobem podporovat dynami tady kvetla korupce a tak dál
0:15:17o
0:15:18další řešeni
0:15:20pokud která sledujete zprávy nebudu se ptát do že byste se stejně přihlásili
0:15:25zkuste se na ty na ostřihnout nebo nejlépe ještě na dva týdny a pak se
0:15:29zamyslete fakt mi něco uteklo za ty dva týdny sem jako větší nebo když tu
0:15:33do hospody skokana nic nevím nebo jako vlastně se neušetříme kolik hodin týdně
0:15:38je to na
0:15:40další věc naučte se používat sociální sítě to lože nějaká vlastní informační dovednost kterou byste
0:15:46měli tohle dnešním světě zvládat
0:15:48já teď trochu odpočinout těch sociálních síti
0:15:51a
0:15:53při nula simlibu lovům kdo z vás používá a s
0:15:58to malovat do z vás zná a s
0:16:02a
0:16:03běžně franta uživatel funguje a tomu principu
0:16:06franta nějaké jinak že vy ten zahradník
0:16:10ona nastane takže si ty kde se webu z receptář co je tam za nový
0:16:13návody články a tak dál že otvírá jednu druhou třetí sleduje se tam nějaký nový
0:16:17článek není
0:16:19holky normální trochu užší o zběhlý uživatel si prostě nahraje nějakou aplikaci která podporuje harnesses
0:16:25cože nějaký protokol vektra za
0:16:27tak to povýšen aplikaci fízly používám kdy vy si do té aplikace nahraje té vaše
0:16:32oblíbená tedy neumyla právě s těch oblastí toto vašeho zájmu
0:16:37a nahrajete a to byla vlastně já takových i veškerých nových příspěvků v těch vašich
0:16:42oblíbených webu
0:16:43to znamená že to nemusíte denně dostali kravata zahlcen zahlcovat se tadle ale do sebe
0:16:47tátovi do něho stránku a tam vidíte
0:16:50přesný počet mamuša nemáš tady sto třicet nových článků za poslední týden jo tak si
0:16:55pro lidi co ti zaujme si přeč něco n čarou
0:16:57takhle to jednoduchý
0:16:59druhá věc ten zvuk
0:17:01a
0:17:02do tady nemá ty zvuk
0:17:07já to
0:17:09a kresbou sociální c prostor a na vaší přáteli a přitom vaši přátelé je to
0:17:14co nám to nejvíc zasílá
0:17:15bohužel to tak je a nějak nějakým způsobem se tomu nedám bránit
0:17:20máte řešení a ve vašem hotelu rysem sekretář profil máte ta seznam vašich přátel
0:17:25po jednom jděte a zamyslete se můžete si ho dat při věci
0:17:29a ten člověk je pro mě informační hodnotný a chci vlastně vidět jo příspěvky takže
0:17:33hokej necháte to tak
0:17:35druhá věc ten člověk to matoušek ty samý žít store dovezete nezajímá
0:17:40takže máte řešení že boží si ho smažete jako takového
0:17:43ohod prostě takový život naučili jsme kamarádi
0:17:46nebo si hledáte alfou to znamená že vy vlastně zrušit příjem těch jo informaci
0:17:51na to vaší zajeď ale pořád budete přátele
0:17:53to samé byste měli dát ze skupina má ze stránka má vlastně ze vším každý
0:17:58který moc co je na tom ke zvukové byla
0:18:02a druhá věc druhá sociální síť litr
0:18:05já jsem strašný von dost litru látek do tady používat litr
0:18:09ale blbá ta scanovat
0:18:12jo tak nemusí mám zasílat popisovaná ty které je úžasná sociální seděl zamě jedna z
0:18:17nejlepších pro mě to primární zdroje informací takže to k tomu tématu co já vás
0:18:22tady třeba školy taky
0:18:24a smích jako zájem obchodníčku a tak dál
0:18:28a to výhoda proti bejsbolkou jsou to krátké dosti sto čtyřiceti znaků většinou je to
0:18:33nějaký nadpis a odkaz
0:18:35znáte
0:18:36takže vlastně
0:18:37že přijde tím část musíte se probírat těma s prominutím sedačka na tom fyzickou a
0:18:42na ty toto máte krásně pokud radomíra té normální lidi
0:18:46a vůči
0:18:48a link jenom jako do té třetice případě pottera hotovo
0:19:00komisích třeba retry ty jako
0:19:07jasně no tak bohužel takový algoritmus není aby se za to trvalo jenom
0:19:12jak
0:19:23ano
0:19:27hledej si lidické zajel teďka
0:19:30jak je taky na další debatovali jak se tomu bránit a prostě thompsona vyhlížel sleduješ
0:19:35influence na
0:19:36který má strašně boží věci o tom tématu a pak tam fa popisuje bylo teďka
0:19:40soprán
0:19:42ale je to je celá zajímavý pro někoho nula zeptat zas to třeba tak to
0:19:46zahlcuje
0:19:47lejt jenom rychle změní inter určitě znáte všichni se týče to kontextu informačního zas tam
0:19:53máte nějaké
0:19:54věci co se týče toho co vašeho borůvek transitive zajímat že sám propojil ti skupin
0:20:00a tak dál
0:20:01možná to se mně ještě dodám kdo z vás používá komoru
0:20:05kdo z vás znaků
0:20:07malá
0:20:08mohla je sice jakýsi po sobě postavená na otázkách a docela bych řekl že specializovaný
0:20:14že
0:20:14je tam
0:20:15položíte otázku proč je digitální marketing bla tohle něco
0:20:19odborníci na to téma vám tam odpovídají ohařů tam odkazy na články a tak dále
0:20:24já tam taky někdy zkysne po pár minut je to docela dobrý zdroje pokud chcete
0:20:27v něčem opravdu specializovat to jenom tak jako na
0:20:31a
0:20:31připomenutí
0:20:32další věc dotaz
0:20:37read it se nepoužívá jak se to nepřišel na chuť pilotovi těch informací takže pudovost
0:20:42a na to že používat ve škole japonka že to svoje workflow jak pracuju a
0:20:46jak už mi tam ready nezbývá místo možná druhotná jako přehodnotit
0:20:52ten trest tam taky ale to má spíš na takové koníčky vnějšek by
0:20:56tam to mementem a to třeba tam věci nejsou ale chápu že
0:21:00třeba info grafiky a různé věci je to super
0:21:03já tady bohužel s tím problém úplně všechny se celníci že takže naopak tony základní
0:21:08last kognitivního měli dneska tom vlastně mluvili už vyloučilo
0:21:12byla
0:21:13a
0:21:14takže velice mezi nejsou
0:21:16dvě přednášky na kritické myšlení cože strašně super že podle mě kritické myšlení je jedna
0:21:22z nejdůležitějších vlastností
0:21:24a o těch dovednosti informační které dnešní světě jakou
0:21:28musíte umět protože každý obraz horní dolní si může založit mluví se
0:21:32je tam bude postava potomek je islámský stát škodlivý a tak dále
0:21:36lidi mu to tam budou vlajková vznikne prostě komunita na totální buši tech třeba
0:21:40seš jako musíte se naučit umět jak asi ty informace zpracovat nějakým vstup nějaký kritický
0:21:46myšlení
0:21:47dva pár kognitivních omylu ale asi to nebude rozebírat byly sténat věře krepsová na té
0:21:51první přednášce
0:21:54tak
0:21:55ale ta mluvila té touze po potvrzení adam třeba jenom můj případ
0:21:59a já jako zprávy tady trendy istro uživatel tak sledu dělá všechno cena ty pro
0:22:05že se samozřejmě razila to pavel a dva roky jsem se snažil nějakým způsobem jako
0:22:10to zavést života
0:22:11a jako já super fungovala to je to boží všude to doporučil
0:22:14a pak dyž a kamarád a řekl mi
0:22:17ale jako tady máš článek ve kterém píšou že když to tak budeš dělat datech
0:22:20si odrovnáš ledviny
0:22:22tak se si ten článek přečetl
0:22:24a co sem jako ten jaký poučit jako to je to c jak idiot pošlu
0:22:28to pryč
0:22:28ale co když ten šalinu pravdivý
0:22:30jo prže nikdo nemá dát když l
0:22:33když dojdete a nikomu rozkope té ten jeho pohled na svět
0:22:37jo prostě to se nikomu nelíbí a proto vy se snaží téhle radianty články
0:22:41které jsou v souladu s tím co jsi myslím takže to strašně příjem
0:22:45já to pro potvrzení
0:22:49další při baštinec je vliv autority měla mi strašně moc věřím von lidi kteří mají
0:22:54bílý plášť lidi kteří mají uniformu
0:22:57učitelé rodiče
0:22:58a
0:22:59v podstatě jsou to pořád jenom lidi znáte někdo milgramova experiment
0:23:04jo pokud neznáte pro ste si to mentu nebo se tom přečtěte můžu první s
0:23:07tím pustit
0:23:09a vliv autority prostě realizaci pozor toho co vám říkají šéfové rodiče profesoři
0:23:15různé teorie výzkumy a tak dále ne vždy to musí být nutně pravda
0:23:20pak ještě změním skupinové myšlení určitě a
0:23:23že tady bude říkat našich tady budou říkat a jenčovic zvedne a bude říkat b
0:23:29tak prostě bude zajít zatáhla všichni jako tak se na ni podívat
0:23:33tak trochu jako mimo
0:23:35ale trávit dospělé myšlení že máme tendenci vlastně říkat to co říkal že ti ostatní
0:23:39abysme se necítili blbě aby se na nás blbě nedívali
0:23:42na to taky pozor při krysy tak chcete ale prostě v té hlavě poci myslete
0:23:45to b
0:23:46bity se společně na to vaše kritické myšlení
0:23:51další věc udělejte si poznámku zasílat zámky teď
0:23:54super toto zavři
0:23:57a jak si poznámky vaše jak jsem říkala bodu vaše hlava neudrží všechno
0:24:02jo vy
0:24:03prostě mu nositeli lavice zitra nákupy kam mám zítra ještě zajít
0:24:07komu mám ještě napsat a tak dále
0:24:10a je třeba si dobrý den jako systém
0:24:13to je právě tím vlastně přetížený ne toho jak by konzumujete letím že všechno si
0:24:17tenhle
0:24:18jo prášek abyste mně dostat do nějakého systému jsem je zrovna tady vedle mluvit danda
0:24:22mrtvé hodnotu
0:24:23úžasný program který taky používá
0:24:25a můžete se teda rozhodnout pro tu formou nějakých fyzicky poznámek město nějaký systém nebo
0:24:30proto formě těch digitálních
0:24:32jádra volit ufony digitální že se tím o dělicí zjednodušuje modrou strom a to taky
0:24:37nějaké své nevýhody jako například
0:24:39údajně ztrácíme schopnost psát rukou cell pamatovat si vlastně to co píšem a tak dále
0:24:44je taky na další dva tu
0:24:47a
0:24:48jádra požár brno zásluze nejsou jiné programy vanoucím pohnout bloky a tak dál
0:24:53a co
0:24:58jo
0:25:03z osmažená pozdě to bude chybět tak uvidíš z něco ale
0:25:07a
0:25:09jako je to pravda počet
0:25:11ano
0:25:12že lidi mají ten vetešnictví majce to neuvidí zajímavý článek jazyk řeknu si tento věděli
0:25:18a ta little sem taky hodit děláte tam mají poznámku je mezi tím telefonním číslem
0:25:22třeba proboha jo všechno majáky
0:25:25s nějaké místo kontakty patří do kontaktů u dvou kalendář tato data patří do kalendáře
0:25:30úkoly patří do slovníku a poznámky které já budu chtít využívat nějaké
0:25:35věci já takto změnit vám třeba garantovat
0:25:38potom výpisky s knížek výpisky s přednášek výpisky ze schůzek
0:25:43celou diplomku sem tam psal
0:25:45a
0:25:47ještě nemám fajn
0:25:50o já nevím recepty jako prostě věci které na nějaké denní bázi sem tam prostě
0:25:55ještě byla dál ale poznámky typu
0:25:57jo včera mi bylo dobře tam jsme byli nadace na pikniku a já nevím co
0:26:02nějaké kraviny tam prostě nedávám tom až a funguj na tom princip že já nějaké
0:26:07asi půlroční nebo někdy ročně jako revíru těch poznámek to tam vlastně mám jak sem
0:26:12říkal že priority se mění tak když sem tam měl
0:26:14nějaké věci prostě o hudbě a tak dále které už nikdy nebyli nevyužiju tak se
0:26:18mi smazal dvě někdy potřebovat je to zcela není
0:26:22stačí to tak léků
0:26:24tak pak se
0:26:26jo tak tolik asi poznámkám
0:26:29tak nebalím času
0:26:31a nebeským poddotazy za tyčku
0:26:34osvojte si zakrytá nesmí a co by to bylo za barákem kdyby tady řekl pět
0:26:38déčko že jo
0:26:40takže
0:26:41já to radě téčko malým ale určitě vám to nevnucuje protože vím že hodně lidí
0:26:45jo se s tím strašně
0:26:47r a nedokážete nějakým způsobem zvládnout
0:26:50a ale naprosto nějaký minimální systém aspoň nějakou tu aplikaci nebo cokoliv kam budete z
0:26:56ty úkoly
0:26:57velmi zpátky sem měl ho konzultaci s klientem který
0:27:01vlastně veškerá svoje úkoly uvalil dobu bloky půl jestli někdo z vás používat snímky se
0:27:06dokáže představit jakých sto měla si potom bordel
0:27:09a
0:27:10proto já beru jednoduchý systém jo na třech pilířích veškeré data patří do kalendáře veškeré
0:27:16myšlenky a poznatky patří hotové hodnotu
0:27:18a veškeré úkoly patří do té tomu aplikace pro takle jednoduchý to je dyž to
0:27:22takle zavedete tak prostě
0:27:24máte spolu když
0:27:26o slově tričkách já bych byl šťastný a co pravidlo dvou minut jo pokud měla
0:27:31máte nějaký úkol který dokažte udělat dvou minut
0:27:34takže problém tam nezapisuj takže dvě minuty trávíte tím zapisováním
0:27:38jo radši of a udělejte
0:27:40a další věc je
0:27:42nějaké pravidla nervy týdenní jeden to je asi nejlepší věc na celém je c déčku
0:27:45ale nemusíte tomu říkat čistě jako můžete déčko je to prostě věc
0:27:49kdy já mám check listy asi padesáti bodů které a každý týden nebyly rámci takhle
0:27:54projedu a
0:27:56škrkám jakoby hotovo je tam jsou tam věci třeba jakoby zkompilovat minulý týden naplánovat příští
0:28:01týden o zamyslet se nad něčím bla nebo taky
0:28:05pro je tedy vydání deníky hlasem tam za slovácka z jižní moravy technické takže slovácký
0:28:09denní verzi pět článku za ten týden proč ruce takový
0:28:12nebo třeba vydaném to bylo odebíraném trup prostě několik kanálu zajímavých inspirativních r čeho buše
0:28:18tu
0:28:19tak prostě tam jenom mám tam čipech znaky nádoby si to není to zajímavý
0:28:24a tak daleko nákla pak tyhle věci abych furt a tak dál
0:28:28dotaz
0:28:33nemám to máte asi na hodin
0:28:34jo je to fakt rychlovka jenom pro jedno co je novýho
0:28:37zda došlo naučme se kurzy
0:28:39jo tak jako dycky otevřu si naučme se mrkne silnice laubr nějaký době zajímavý kus
0:28:43otevřel pro pár stránek zavřou a jak je to jako to je právě čeho na
0:28:47hodin ale stojí to zato břasy krásně
0:28:49naplánuje ten týden nemusím pak průběhu to ty na přemýšlet co vlastně všechno musím postí
0:28:53a tak dál
0:28:55jo
0:28:57pak mám ještě jak jedení review a kdy vlastně večer předtím nemus si určím nějaké
0:29:02naplánujete zítřek jakémukoli mám
0:29:04to znamená že dostanu a nemusím zase rozhodovat
0:29:07za sto rozhodování zas plýtvání do votivního zdroje se vlastně budu dělat
0:29:11a prostě vstanu a už máme nějaký způsob naplánovat je volný čas na co
0:29:18jo poslední věc trafa rychle
0:29:22ten je strašně rychle že
0:29:27i maily
0:29:28jo načte se komunikovat s ním jeli protože to je
0:29:32to je vlastně základ nějaké ten telekomunikace ještě pořád bohužel
0:29:36a to
0:29:37většina lidí jedno první pravidlo je inbox zero prostě dodržujte to že máte faktech jiné
0:29:42lichotíš těm doručenou poštu že ta nemáte tři tisíce ímejlů sto ještě pět set nepřečtených
0:29:47možná define nula že máte všechno vyřešený
0:29:50tak je to určitě znáte když do přijdete které fyzické poště
0:29:53vytáhnete obálku přičtete zase to tam vrátit zpátky
0:29:57asi než
0:29:59jo proto mě z toho důvodu je jaký je třeba nějakým způsobem to přijít
0:30:03s tímhle můžete prakticky udělat tři věci
0:30:06může to nepodstatná informace tak osm až u
0:30:08nebo je to nějaká důležitá informace třeba pozdě se nikdy hodí taková chybu ju
0:30:12neumí stoupne nějaký úkol moč odepsala pokud zas je to ve dvou minut tak to
0:30:16udělám hned nebo potřebujete celá něco zjistit něco uděláte místo prostě plyne úkol de facto
0:30:22takle jednoduchý to je takle jednoduchý systém
0:30:24znamená to mám třeba denně nějakých deset dvacet mailu
0:30:27projedu smažu smažou archivu smažu
0:30:30napíšu do tu du úkol smažu
0:30:34a chybu
0:30:35a jak za pinů mantinely po řešeny jo pak třeba to samý už odpovídá nic
0:30:39jiného takže věci na
0:30:40je nějaká práce takže nějaký úkol
0:30:43o
0:30:44určitě pomáhá k tomu třídění štítky a nějaké složky
0:30:51já všechno jako by faktorech v tom
0:30:54posledy každý
0:30:55do vidíme ty ta máme nějaký sto sem důležitý nich se může hodit
0:30:59a ten g mail nebo co používám tak má hodně jako giga na to bych
0:31:03tam tým r chybu a není nutno je nějak mazat
0:31:05ale co a jako
0:31:07že dva že to co nějakým se tak tady mnohem jednodušší se o to vymyslet
0:31:10odhlásila namažte to furt dokola
0:31:12by zbytečně
0:31:18já všechno pojmenovat nějak nekomplikuj já mám vytvořeny úkol ve sem to vnučku
0:31:23odepiš na tady ten ladíme jo
0:31:25a já třeba pokud vnímat potřebu ještě se k němu vrátí většinou mami vtom trubičku
0:31:29ten jinak daný o
0:31:31to tady nechci jako komplikovaně na
0:31:33ale mám jeden jediný archiv kam to všechno byly
0:31:35já pak ještě se k tomu dostanete třeba smlouvě faktory si archivu judo jednou tu
0:31:40na všechno archivu zase co víme
0:31:42a to vidíte pak na tom
0:31:45a
0:31:46kde sem to byl štítky složky jeho zas nějakým způsobem udržujte vtom minimum
0:31:51všechny velké projekty nebo práce nebo co děláte mě té práce osum štítku s tohoto
0:31:56mám ještě štítek mínus metry
0:31:58a
0:32:00jo
0:32:01smlouvy faktory třeba a tak dál
0:32:04jak třeba
0:32:05pracuje s nusle tramvaj odebírám nějakých dvacet třicet housle true terénech pak zajímají sou tam
0:32:10zajímavá informace
0:32:11a já funguje takže já si nastavit filtr
0:32:15a řeknu čím l pokud ně dojde mail tady s toho myslet do nebo z
0:32:19této stránky tak prosím tě jo označ štítkem svetr automaticky přeskoč doručenou poštovní for nechodí
0:32:25notifikace pětkrát denně a tady dioda chybu
0:32:28tak na ten týdenní přehledy na ten checklists tak jeden ten check listy je zkontroluju
0:32:32svetry na že mail
0:32:34se tam něco zajímavýho
0:32:35a takle fungujou mně to neotravuje pětkrát denně allenovi pět minut týdně vlastně ten tu
0:32:41neděli
0:32:51to teď otázka záleží hotový práci co děláš jo pokud musíš akutně co řešit si
0:32:56děláš celá sama sebe
0:32:59jo ale kolik lidi jako by se spoléhal na to na ten víme
0:33:03že ty lidi
0:33:08jasně ale někteří lidi na plyšovým l a pak se zlobí takže z do hodiny
0:33:11neodpověděla
0:33:12a tak dál jakou mám s tím zkušenosti ale sem lze jako pokud třeba chcete
0:33:16odlišovat práci od osobního života tak jako ty pracovní notifikace naprosto vypadne vyřešte na práci
0:33:23jo je tedy co jednoduchý
0:33:30určitě jo dip prostě
0:33:33té ploše type nechci že stát tak mají vypla důležité účty důležité jmény že se
0:33:38ti prostě dycky dostat
0:33:40samé platí třeba i pro telefonování a pokud máte chytrý mobil tak tam je nastavit
0:33:45že třeba posedmé hodině se mi do volají jenom tady těchto pět lidí a zbytek
0:33:48se mně nedovolá třeba pokud se to zase jakým způsobem tohleto to
0:33:54o abych to shrnul tady ty dovednosti nebo ty typy
0:33:58mluvil jsem o tom kognitivní zdroj je třeba na to nějakým způsobem myslet
0:34:02určitě ty oblasti zájmu pak když to uvidíte na tom papíře co vás vlastně zajímat
0:34:06a když vidět co sledujete na těch sociálních sítích
0:34:09tak vidíte že to prostě plnicí si pro mažte ty sociální sítě si tam ty
0:34:13účty které prostě jsou pro vás nějakým způsobem důležité
0:34:17pak se mluvilo ho nějakým nastavit si
0:34:20jo dělejte si poznámky naučte se pro task ímejlem a zvlášť si nějaký jednoduchý tam
0:34:25n nemusí to být vloženy tričko když o to
0:34:29má k tomu k těmto dovednostem a typů radám
0:34:32nějak nikdo nějaké otázky ještě
0:34:37dobrý tak se posunem
0:34:40a přerovnáme inflačního flow věděla vlastně funguje na té denní bázi
0:34:45tak dušan ráno vstane zaprasit jídly
0:34:48tam pojedu veškeré ty své oblíbené bloky co já tam vlastně sleduju
0:34:53tohle mi trvá asi tak pět minut denně uděláte dycky nula
0:34:57další věci který zvolte tak tři minutky kdo s kým jako co deset včera večer
0:35:01ale také mám jako
0:35:03čistě jenom osobní věci
0:35:05to je tento že horší tam strávím třeba dvacet minut ale nahoru stromě ty informace
0:35:09defakto živí tady
0:35:10já prostě zpracováno těžko ně tak dále takže pro mě to není plně vyhozený čas
0:35:15a pro vás by taky neměl popis tam dáte ty oblasti toho šel za
0:35:19a pak třeba nějaký link ty na nebo internet jako takový
0:35:22ale
0:35:23to je trvá si půl hodiny denně takový ani rituálech
0:35:27kde se tímto za
0:35:29a ale co s tím a udělám jestli to všechno váží do poky teda ty
0:35:32články nečtu hned
0:35:33do zas používat i
0:35:36a proč zbytek nepoužívá poky
0:35:40nechcete
0:35:41poskytuje úžasná služba do které
0:35:44si nahraješ články
0:35:45pro file prohlížení čtení
0:35:48na naše sipper veškeré ty sítě jedním nebo dvěma kliknutím
0:35:51se to hodilo toolkitu
0:35:53ráno do mám počítače a španěl šalinou prytanů mobil demand aplikace nainstalovanou hodně měnit a
0:35:58všechny ty články
0:36:00takže asi zprotivme za síran to ráno tady tím čtením ale a špatný kde čeká
0:36:05na jako na schůzku nebo jste šalině nebo průběhu dne si ty články potom jakým
0:36:09způsobem potom
0:36:11když je ten článek zaujme do
0:36:16samozřejmě ten paket nějakým způsobem čistíme že tam nic nenechám všechno de do koše vykašlu
0:36:21přečtu
0:36:21pokud měl zaujme takovéhoto rovnou tu například článek ze kterého který minule nějakým způsobem přidat
0:36:27do toho nám školeni
0:36:29chodím roto hodnotu
0:36:30errno samozřejmě taky nějakým způsobem o to sme se bavili že třeba nějakým způsobem čistit
0:36:35já to dělám jednou za půl roku za rok třeba záležitost na vás kolik tam
0:36:39dávat těch věcí takže pokud to bude systém ten vy nedokážete věřit tak asi těžko
0:36:44s tím pak budete moc nějakým způsobem pracovat
0:36:48pokud už má třeba jaký ten článek tomhle proud tak mi většinou z něj plyne
0:36:51nějaký úkol jako by například zařek stóres ve přednášky nebo něco takového
0:36:56to znamená že mi to ne do té tomu aplikace toto úkol jedničku
0:37:00a
0:37:01taky vtom kolem míčková nějaké úkoly
0:37:04které
0:37:05vlastně veškeré materiály k těm úklona zase v tom protože to krásně takle spolu spolupracují
0:37:11a oni se mezi nechodíme jeli já se snažím maily třídit jednou denně většinou po
0:37:15vobědě ty pak dávkově vyřeším
0:37:18co tam mám
0:37:18bodě teda smažu ty maily ale to jako fakt minimálně ženšen teda archivů ju
0:37:24jak jsem říkala chyby v rotační mejlu ale pokud je tam co nějaká smlouva faktura
0:37:27nebo něco důležitého tak cynik třeba u sebe mobilu nebo
0:37:31kdykoliv uloženy jako pro později tak si to vono to hodnotu
0:37:35a pak poslední věc většinou mi ztichněme lupina nějaký úkol tak může to ja třeba
0:37:40jednoduše že mám
0:37:41o tom co se dostanu
0:37:45odpovědět třeba
0:37:48tak já se přiznaná si trochu pop na hlavu že
0:37:51dyž minule nějaké zajímavá teďka zajímavé omylu takto otevřu a řeší
0:37:55ale většinou je tam chodí nějaké věci které si pak systems u
0:37:58kterým jsou ještě víme lék zhruba asi bude řeším jehož potom jako dávkově abych prostě
0:38:04podmínek kouskovat tu svoji práci
0:38:14jo já s tím souhlasit a měl by se to tak dělat
0:38:17ale jako
0:38:19na nějakým já třeba čekám jo
0:38:21dvou důležitý takže amant ratifikace zaplace řekne doporučoval záleží jako by na vás
0:38:30a já se to zkoušel huby mobil inbox ale
0:38:34jak to máte filtry svoje nastavený takovým způsobem že ten blok řekne nemůže
0:38:39jakým se ty má těch mínus letech
0:38:42pracovní věci nechodí do té pravé na ten pracovním l který má zase taky leštit
0:38:46kovaný takže to na mušce řazeny jako by od sebe
0:38:48ale určitě nezaberu dublin potřebám se mně to je dobrá služba že to má budoucnost
0:38:52tvýma cestou
0:38:56další věc stavem blokovou jsou knihy já čtu vlnění vybaví je to velice doby zdroj
0:39:02informací pro mě veškeré poznámky z nich
0:39:04si valim do toho hodnotu
0:39:06když máme často jenom třeba příklad
0:39:08hodně lidí
0:39:10že ty motivační pošité potom reset
0:39:13a
0:39:14pořád pro kras ty nový pořád prostě miso produktivní tak jak je to s akra
0:39:17možnýho čelte knížky jsou
0:39:19vadila dělají tu chybu že výsledek poznámky
0:39:22vlastně vy pěkně přečtete a za přenesená dokážete vzpomenout co vlastně hlavní myšlenka té knížky
0:39:27že asi s těch zápisu dám codeset hlavních bodů
0:39:30a
0:39:31můžem se tak o poznámkové hodnotu
0:39:33a pak si vytvoříme remainder nebo jako nějaký úkol který měl za tři dny za
0:39:37citlivý za tři měsíce rezerv za dva za tři za čtyři za pět je přijde
0:39:41připomínka
0:39:42tu trojici tady tohle poznámku vedeno do tady poznámky ke knížce
0:39:46provádět asi
0:39:47minutu rope do ty hlavní body řeknu si johana toto sem p zapomněl prvek si
0:39:51to furt připomínáte tak se vám to vtom mozku zafixuje a pak vlastně ty věci
0:39:56uši dokážete aplikováno to života je to není na takové
0:39:59prachsprostá je čtení knížek na naprázdno ale si pak něco zachována zachován
0:40:04za pomatujete
0:40:07poslední věc nápady myšlenky faktury jo buďto deter tohle minutu nebo switche hustoty nějaký úkol
0:40:13tak ještě této publikace
0:40:15poslední věc třešnička na dortů je a f t ty
0:40:18do z vás používá
0:40:22to je to za služba která nějak spoje ty vaše účty
0:40:26na různých aplikací a tak dále takže například a když se mají tubu a vidím
0:40:31zajímavé video které si cizile do později místo toho abych ho ručně kopíroval toho paketu
0:40:36tady toho tak to dáme rozhlédnout později a jestli t p se postará o to
0:40:42že se mi to pro pojistil pokrytém a pošlem to tam automatického nemusím takle tyhle
0:40:47věci řešit
0:40:48nebo lidem i fakt urazí písíčka zaplatím telnet
0:40:51místo toho abych se otevřel ten ímejl přečetl ten ímejl pak si zapsal pouze pro
0:40:55zaplať fakturu kdy a jak ty udělá to že se mi automaticky vytvoří úkol zaplakat
0:41:00tu
0:41:01to u sybase jsem řek můžete dát na účtu ten
0:41:07a
0:41:08za mně to jako všechna personálně kontakty bodu tady celý den jinak dopadu takže dva
0:41:12stopek zajímalo neváhejte sem zeptat
0:41:15a nebo mi klidně napište i měli byste chtěli poradit
0:41:19může tady na konzultace můžete přinášelo šerpy
0:41:22na našem webu na mimo školu všechno najdete co tam
0:41:25mám ještě pět minut tak pokud máte nějaké dotazy eura
0:41:33je to vliv ochoz je ten pro mac
0:41:36ta chtěl a je taková jakási nejdražší nalehko
0:41:40to je na tobě tričko viděla jako existuje třeba alternativní draw list
0:41:45se tyto kopl microsoft období to s tou bude ale
0:41:48ale jako prom je telce jako u těch který aplikaci nebo ctrl se nějakým způsobem
0:41:53taky hodně lidí využívá
0:42:03a my třeba
0:42:04mimo škol používáme slack
0:42:06jestli znáš tak to je úžasné aplikace kdy
0:42:09nemusíme řeší tisíc mailu ale tady to řešíme to naše účet u
0:42:13ale zase mezi ně klienti nebude si dávat všechny klienty našeho slechu protože by to
0:42:18byl nejen bordel obrůstám byste museli nutit ty klient jak se to nainstalují tak tam
0:42:22bohužel mail nebo telefonu není jako jiná alternativa
0:42:26jakou odpověděl jsem ti taková nebo
0:42:35jo takhle pokud sou to že je důležité informace které chceš aby ten člověk nějak
0:42:40nevy pro krys vy rok rasterované agassi lepší to na co to miluju
0:42:44nějak oficiálně dušane dělitele úkoly to důležitý je když to napíše toto instant nesedim u
0:42:50tak většinou jako čili si to přečte ladila že tam není že jo že se
0:42:54na to podívat později tak
0:42:56když těžko říct na za ležato muting vypracuješ
0:43:01má někdo dotaz ještě
0:43:19do či milujme dám veškeré informace například zápis ze schůzky a tam nebo u toho
0:43:24tam vykování
0:43:27a drahé jako to sami musím být před
0:43:29takže musely přepnete
0:43:32nevím je to při je komplikovanější je to jako by jednoduše když máš třeba zaplaceno
0:43:37ve zjevnou to tak to máš offline a mobilu
0:43:40že vy kdekoli na ulici se k tomu dostanu
0:43:42nějaká důležitá schůzka cokoliv
0:43:44podle mě to uživatelsky přívětivé vyšší než to daleko dobu všechno
0:44:02normálně n prochlastal jako by při v aplikaci
0:44:06jo ten prohlížeče ku docela na hodnotou znám ale
0:44:10já jako ty potřebuješ nějak prostě fonty a takové na diplomku
0:44:15já tam prostě píšete chtěl co potřebuju
0:44:18jo
0:44:20takže když otevři lastury stonků tak tam je to není moc nějakých kódu kódování nebo
0:44:24něco takového
0:44:27řek
0:44:29určitě kupte se nám se vám s tím prohlížeče
0:44:35tak já vám moc děkuju že ste přišli můžete si je tady potom chytnout na