0:00:25dobrý den sem rád že ste se tady seš v tak velkém počtu etice lužný
0:00:30vždycky myslet jako ste sednout dědice sedí na zemi
0:00:35oukej upřeno představen takže rovno na to
0:00:39je na začátku horský ping pokud budete mít nějakou otázku nebo komentář hlavně pokud té
0:00:44přednášce bude něco co není pravda
0:00:46tak toto pošlete na tu je teda to má dvě dva důvody ten tejden způsob
0:00:51komunikace
0:00:52jednak nástrojů tě bitovou stručné a jednak
0:00:56popravdě řečeno když se měnit na tohleto na toto téma daleká většinou se potřebu někam
0:01:01zalézt a zvuku se o tom zamyslet
0:01:03takže to není úplně celá co by se dalo reagovat
0:01:06v reálném čase ani žádný čas není
0:01:11co mě inspirovalo k tomu abych si tuhle tu přednášku vymyslel byla přednáška petra ludvika
0:01:17na podobné tématu ste mohli slyšet pro zvolenou dneska dopoledne
0:01:21já jsem i zašel na jaře na warpingu ve zlíně
0:01:24a přišlo mi zajímavé že na tu přednášku chodí hodně lidí
0:01:28a takže té se jako téma která ptejme velká poptávka
0:01:32jo přednáška velmi dobrá pokud stejné viděli tak silní koukněte na internetu
0:01:37největší problém té přednášky vtom že oni se petr hodně zaměřuje vlastně na prohřešky které
0:01:42lidi proti tomu kritického myšlení dělají ale už vlastně masné říká
0:01:47toto kritické myšlení je jak se to teda dělá správně na že umřela vysvětlit se
0:01:51to tak zvaným konformně šum bias
0:01:53to asi znáte nápad vám řekne dejte si pozor na tom fermež m bias což
0:01:57je sice hezký že jo ale jak to máme udělat to je kdybysme řekli poďme
0:02:02odstranit hlad na světě tím že nakrmíme všechny hladovějící lidi
0:02:06technické to správně ale
0:02:08k tomu abysme to mohli realizovat nepotřebujeme ještě nějaké další informace
0:02:12takže pojďme na to já používám takový příměr vlastně přípravy pokrmů
0:02:17když připravujete nějaké jídlo
0:02:19tak potřebujete recept a ten recept se skládá ze dvou částí mříže to seznam nějakých
0:02:23ingrediencí
0:02:24které všechny musí být přítomna byste to jídlo utvářely
0:02:28a pak je to nějaký předpis který vám říká
0:02:30jak máte ty ingredience spojit dohromady
0:02:33aby vám sto vyšel ten pokrm hany nějaká břečka náhodně smíchaných
0:02:39ingrediencí takže to přednášku bude mít podobně dvě části nejdřív se vyjmenujeme ty jednotlivé kroky
0:02:46ze kterých je to kritické myšlení složena
0:02:49a potom si řekneme ke správně spojovat dohromady
0:02:53a to
0:02:53hlavně ta představím jeden konkrétní přístup
0:02:56a to je tak zvané bayesovské usuzováním
0:02:59první ten krok je tak zvané tvrzení a základem toho kritického myšlení vždycky tvrzení
0:03:05kritické myšlení v podstatě nic jiného není nic jiného než nástroj který nám umožňuje
0:03:10nějakým způsobem spravedlivě
0:03:12zjišťovat jestli jsou tvrzení pravdivá nebo nepravdivá
0:03:15my bysme měli nástrojem přístrojky bysme mířili na nějaké tvrzení
0:03:20ten přístroj by nám řekli se pravdivé nebo nepravdivé
0:03:23tak by jsme nepotřebovali nejenom kritické myšlení ale žádné myšlení tvrzení je vlastně věta která
0:03:30může být buď pravdivá nebo nepravdivá ne každá věta je tvrzení
0:03:33otázky nejsou tvrzení si to slovce nejsou tvrzení hodnotové soudy nejsou tvrzení
0:03:39to tvrzení musí být konkrétní
0:03:41takže pokud máte nějaké tvrzení o kterém si myslíte že
0:03:45by mohlo být pravdivé jenom někdy jenom trošku nebo jenom pro někoho tak za určité
0:03:50vymyslete si nějaké tvrzení lepší které opravdu jenom pravdivé nebo nepravdivé samozřejmě
0:03:57existují různé systémy logiky kde je více možných hodnot pravdivosti můžete mi třeba systémy ve
0:04:04kterých tvrzení může být pravdivé nepravdivé a jiné
0:04:07nebo můžete mít systémy ve kterých je tvrzení je pravdivé a zároveň pravdivé nebo třeba
0:04:12to systém ve kterých nějaké tvrzení je trošku pravdivé trošku nepravdivé
0:04:17ale pro účely té přednášky betonové moc složité jak se budeme
0:04:20držet nějaké naivní booleovské logiky a budeme mít jenom tvrzení která jsou buď pravdivá a
0:04:25nebo sou nepravdivé a neexistuje nic mezi tím
0:04:28a proto je strašně důležité protože když se ráno s tím se dozvíte že mu
0:04:32pistolkou řekl si že se tam
0:04:35kritický přemýšlet
0:04:36tak se postupně koukám na typu ste jo si ho zemanovi o cigánech data a
0:04:41jenom si říkám tohle ne konkrétní tohle vágní tohle stereotyp tohle úplná blbost a tak
0:04:45a když konečně začnu debatovat s nikým o nějakém konkrétním tvrzení tak ten člověk velice
0:04:51rychle bouchnul se z začne
0:04:53přeskočíme nějaké tvrzení jiné
0:04:55po druhém druhý vlastně komponenta je tak zvaný důkaz a potom doklad o tom se
0:05:01často říká někdy třeba uslyšíte že by sledem nerozhodovat na základě důkazů
0:05:06někdo vám třeba může říc by se pro něco předložili nějaký důkaz
0:05:10nemáme evidenci pistoli si třeba a tak dále
0:05:13ale otázka je co to tak ten důkaz je a jak poznáme důkaz když o
0:05:17uvidíme
0:05:17a co je poznáme dokázat něčeho co jenom jako důkaz vypadá a potom jak je
0:05:22rozdíl mezi takzvaným důkazem a dokladem nejdřív se vezme ten důkaz ta jednodušší
0:05:27a
0:05:28formule mezi nějaké dvě tvrzení které sou vyčerpávající a jsou vzájemně neslučitelné třeba a naopak
0:05:35ne a důkaz potvrzený a i nějaké jiné tvrzení které musí být pravdivé
0:05:41a o existenci nějakého jevu který může nastat tehdy a jenom tehdy
0:05:45pokud je tvrzení a pravdivé
0:05:47a s naprostou jistotou nemůže nastat pokud je pravdivý ta naopak
0:05:52to znamená že přítomnost toho důkazu
0:05:55vlastně vylučuje možnost že by to tvrzení nebo pravda
0:05:58příklad aby to bylo názorné m představte si že budete mít dvě úplně stejné petriho
0:06:03misky a dáte do laboratoře kde budou úplně stejné podmínky stejné složení atmosféry stejná teplota
0:06:10pole vzduchu a tak
0:06:12a necháte na nich růst dvě kolonie bakterií které budou stejné y t stejně živit
0:06:17na stejném roztoku bude to geneticky budou stejná tak na potom do jedné z nich
0:06:22vytáhnete nějaký jet nějakou chemikálie obecně pozorovat že v jedné té petriho misce všechny ty
0:06:27bakterie pomřely a v té druhé petrovice se nic nestalo
0:06:31tady tenhle to potvrzení že v jedné té petriho misce všechny dva které pomocí ale
0:06:37a v té druhé se nestalo nic
0:06:38je důkazem tvrzení že ta chemikálie zabývat které
0:06:43protože přítomnost pravdivost o jedno tvrzení logický vylučuje že to druhé tvrzení pravdivé nebylo
0:06:50a doklad to je taková slabší verze důkazů ty my totiž jo málokdy z empirické
0:06:56realitě máme k dispozici důkazy málokdy můžeme říct že když něco nastane tak je z
0:07:01jistotou tělesný ste jestli se to pravda že nějaké jiné tvrzení je pravdivé obvykle mám
0:07:07pouze doklady taky jsem bajty můžete promítnout je že
0:07:11proklát je důkaz slajd nebo taky se líbí je že doklad je důkaz bez cukru
0:07:17a doklady tady slabší ekvivalent důkazu zase nějaká definice nejdřív zase máme dvě vyčerpávající a
0:07:24země slučitelná tvrzení a doklad potvrzení ani nějaké jiné tvrzení které musí být pravdivé o
0:07:30revize sme si nějakého jevu jehož výskyt nepravděpodobnější pokud je tvrzení a pravdivé
0:07:36a naopak méně pravděpodobný pokud je to druhé tvrzení to tvrzení ne a pravdivé to
0:07:41znamená
0:07:42existence toho dokladů
0:07:44nevylučuje možnost že by to tvrzení a bylo pravdivé
0:07:47ale činí méně pravděpodobnou
0:07:51zase nějaký pěkný příklad tady máme grafu který ukazuje četnost výskytu nějak infekční choroby ve
0:07:55spojených státech a to červená čára ukazuje okamžik kdy začal být distribuované vakcína jak vidíte
0:08:03tak četnost výskytu té choroby po vlastně aplikaci té vakcíny velice prudce poklesla
0:08:10není to důkaz protože mi někdo mohl říci tomu poklesu došlo k z nějakého jiného
0:08:14důvodu
0:08:15nicméně to je doklad protože je velmi nepravděpodobné že by to bylo z nějakého jiného
0:08:19důvodu dá se dokonce spočítat statistické této pravděpodobnost že to že to je z toho
0:08:24důvodu
0:08:25a tak asi sami poznáte že se nám tady začíná šustí mečia vidět trošku problém
0:08:32že se nám vlastně začíná do toho vkrádat ten koncept pravděpodobnosti jak poznáme jak moc
0:08:38je něco pravděpodobné že jo tak nejlepší té změřit pravděpodobnosti četnost frekvence teče
0:08:44máte podíl příznivých případů do všech případu je to nějaké číslo
0:08:49jenže většinou se stává že máme informace nebo nemáme energii peníze a technické prostředky na
0:08:55to
0:08:56abychom mohli přesně změřit pravděpodobnost nějakého jevu
0:08:59v takovém případě nezbývá nic jiného než to odhadnout na základě naší předchozí zkušenosti nebojte
0:09:06se odhadovat stejně se většinou nic lepšího dělat nedá
0:09:09a lidé to dělají pořád lidský mozek je evolučně podmíněný tátovi pracoval s tím pojmem
0:09:16pravděpodobnosti
0:09:17a pracuje s ním ženský asi
0:09:19my podstatně neustále běžné konverzaci používáme slova která sou ne vysloveně implicitně spojena s nějakým
0:09:28odhadem pravděpodobnosti
0:09:29takže slova jako třeba téměř vždycky občas nebo zřídka
0:09:32téměř vždycky
0:09:34jsou spojeny z nějakým koncentem pravděpodobnosti ve sice ne to ne říkáme číselně to zná
0:09:39neříkám že nice na osmdesátiprocentní pravděpodobnost jsem zadal jako blázen a
0:09:45když se uděláte nějaký dotazník mezi lidmi a zeptáte se jich jestli téměř vždycky znamená
0:09:49češtiny skoro nikdy
0:09:51tak tam skoro každý řekne téměř vždycky to tak je
0:09:56to znamená vlastně mezi lidmi ve společnosti
0:09:58existuje určité je určitá ne vyslovená dohoda o tom jako velké jak on jak je
0:10:05to bandity pravděpodobnosti tady tahleta slova reprezentují může se to lišit i mezi jazyky
0:10:11a důležité uvedeme si pár věcí a samozřejmě i tvrzení které se jeví jako pravdivé
0:10:17může být pořád nepravdivé
0:10:19my totiž norem pravděpodobnosti ne zjišťujeme se pravdami zjišťujeme jenom c pravděpodobně pravda takže samozřejmě
0:10:26strašně ublížil ale todleto na to nejlepší co se dá dělat je důležité se tady
0:10:30tohleto uvědomit je vlastně důležité přiznat si limity našeho vlastního našeho vlastního poznávání se ta
0:10:38z toho vyplývá že naše závěry musí vždycky provizorní musíme být připraveni je kdykoliv přehodnotit
0:10:44kdykoliv se totiž může stát že se dozví není ně nějakou novou informaci která změní
0:10:50až odhad pravděpodobnosti z si myslím na že nějaké tvrzení je pravděpodobně pravdivé a pak
0:10:54se nejenom dozvíme něco děláš vyplývá
0:10:57že to tvrzení začne být pravděpodobně nepravdivé
0:11:01a musíme vy tím pádem neustále připravení se mýlit
0:11:05další sem byte možná trošku dlouhý na trade r
0:11:08pochybnost naším největším nepřítelem a naopak naším největším nepřítelem je pocit jistoty to nejhorší se
0:11:14může stát že sami sebe přesvědčíte o tom že nějaká vaše domněnka je pravdivá
0:11:20a že se vám nikde nemůže stát bez ohledu na to co byste se dozvěděli
0:11:24že byste se mění
0:11:25protože pokud se mýlíte pak se to nikde nedozvíte vy se v podstatě zaklepete do
0:11:30jámy sami sebe zakopejte do jámy ze které u špatné budete schopni byla
0:11:35a může sám stát že budete žít ve světě
0:11:38budete mít nějaký se to názor ty bude mít
0:11:40dobrý bude plný úplně neusne skutečných bluetooth
0:11:44konspiračních teorií různých pak vědeckých představa tak dále a teprve triplet pokud se mi se
0:11:49nepřesvědčíte o tom že máte pravdu z naprosto v jistotou takže úplně jedno jaké informace
0:11:54k vám k vám přichází z vnějšího světa
0:11:58tak
0:12:00se nikdy nedozvíte že pravdu nemáte
0:12:02a bossi si okolo ze postavíte takovou se ti nebo klec pak zahodíte klíč
0:12:08a ní
0:12:09takže za mořem blíže
0:12:11další komponenta je se týká absence dokladu často slyšíme takovou poučku že absence dokladu není
0:12:18dokladem absence to znamená že pokud nikde není doklad
0:12:22o tom že nějaké tvrzení je pravdivé
0:12:25tak to ještě samo sebe neznamená že to tvrzení pravdivé není
0:12:29pro vás tam že tohle to není pravda absence takle do je dokladem absence
0:12:35a ale jenom tam kdybychom existenci dokladu očekávali
0:12:40to znamená
0:12:42příklad je ty
0:12:43a za několik desítek let teď už skoro stovek ale bylo severní americe hlášeno několik
0:12:49desítek tisíc pozorování je tvořena stovky ale sou to desítky tisíc určitě dokonce jsou takovéhle
0:12:56krásné mapě to sem našel na nějakém webu
0:12:58který argumentem neprospěch existenci yettiho
0:13:01a
0:13:03ta četnosti tvrzení
0:13:05je často předkládána jako proklát
0:13:07ve prospěch existence yettiho ti oponenti tady téhleté to potvrzení pravdivosti toho tvrzení říkají jak
0:13:14pozorování ušet tolik že v musí nějaký je ten existoval ne je nepředstavitelné
0:13:21aby to zvíře neexistovala přesto stovky tisíc lidí stovky lidí každý dělat
0:13:26tvrdili že toho yettiho viděli
0:13:29to prostě není možné
0:13:30a rovná f to
0:13:32takže kdyby to byla pravda kdyby opravdu nějaká populace yettiho existovat tak bychom kromě pozorování
0:13:37očekávali že ta populace bude generovat ještě spousta spoustu dalších i tu dokladu
0:13:43a když srovnané yettiho s nějakými jinými velkými savci třeba z bizony po s medvědy
0:13:50tak na základě normální statistiky a nějaké populační dynamiky můžeme predikovat že populace určité velikosti
0:13:57vyprodukuje určité množství dokladu na základě čistě náhodných setkání služby
0:14:01to znamená že kromě toho že občas se někdo ztratila se uvidí yettiho by měla
0:14:05stejně často nacházet jeho stopy opuky kosti a dřív nebo později by se mělo stát
0:14:12že by prostě nějaký kamion srazil yettiho
0:14:14a měli bysme k dispozici živý exemplář zranění exemplář
0:14:20nebo nebojím nebo i mrtvolu to by bylo super že jo
0:14:23lepšejší lámete
0:14:25pro barev to že četnost takovýhle dokladu je velice nízká a to je překvapivé protože
0:14:30tam takovou vlastně existenci těch dopplerův určité množství bysme očekávali kdyby ten at access to
0:14:36takto na tom případě je tedy legitimní tvrdit že jsem se dokladů je dokladem že
0:14:41ten je ty dopadem protože ten i ty neexistuje
0:14:46a samozřejmě na existenci ty ostatní dopadu by měla být proporční
0:14:50množství těch pozorování že jo to znamená jak je možné že máme strašně moc pozorování
0:14:54a strašně málo jiných dokladu
0:14:58pokyny
0:15:00provést tom že odhadovat pravděpodobnosti tvrzení na základě důkazů a dokladu nestačí vám nestačí v
0:15:06životě abyste si vlastně někdo vám řekne nějaké tvrzení vy si první nashromáždí ty důkazy
0:15:11lady předestře test je přece v řeknete jaký je na základě existence nebo absence těch
0:15:17dohledu to tvrzení pravdivé to nestačí
0:15:20proč
0:15:21mimozemšťany
0:15:24to je ten důvod
0:15:27krista tady činnost což byl britský žurnalista proslavil jeden výrok který je starší on často
0:15:32opakoval že mimořádná tvrzení vyžadují mimořádně dobré doklady
0:15:37představte si následující situaci potkáte se z nějakým kamaráde máte nám řekne neobešli řitce sem
0:15:42ještě nastavovat potkal jsem nikola semky nykolase klíče a vy mu vzal zeptáte ve skeptičtí
0:15:48hořet ptáte se fakt máš proto nějaký důkaz amenta že sou fízly chová sem klíčem
0:15:54budete mu věřit
0:15:55a se jo že hoboje asi řeknete si oukej tak ta fotka by mohla být
0:15:59podělená třeba ale také oukej mohl potkat nykolase kerý že super
0:16:04a ještě se bere ta situace babe stejná akorát že vám ten kamarád tvrdil že
0:16:09místa nykolase klíče video mimozemšťany
0:16:11zase požadovali byste po něm nějaký důkaz a on vám ukázal se office mimozemšťané že
0:16:20přeskočilo byla sto
0:16:23no ne nemělo by jaké
0:16:26takže se nezavřel štípne ale je to hrozně důležitá vlastně pes tam logická otázka jak
0:16:32je možné že tady těhletěch dvou situacích sme konfrontováni s úplně stejným množstvím a se
0:16:38plně stejnou kvalitou dokladu v obou případech nahlas indispozice totéž co že fotka ale
0:16:44se to o té situaci čím se liší ze druhá situace že vlastně že lidi
0:16:50ten prvním případě by byla spokojená už by se do toho nelíbala
0:16:53a v tom druhém případě by to ten skepticismus moc ne rozptyl
0:16:57tak důvod je ten že ne všechna tvrzení jsou si rovna
0:17:02a některá tvrzení jsou mimořádná vymykají se naší každodenní skutečnosti jsou takzvaně extra ordinérně což
0:17:08doslova znamená něco jako mimo to co je běžně no a pro taková tvrzení bychom
0:17:13měli požadovat mimořádně dobré doklady
0:17:16to je vlastně princip který nám diktuje i praktičnost já kapeš každodenní jakoby nutnost rezervace
0:17:22efektivně
0:17:23nemám k dispozici neomezené množství času
0:17:25nemáme k dispozici neomezené množství energie peněz
0:17:28takže s f nemůžeme fungovat jako stroje takže bit nám přicházela tvrzení z vnějšího světa
0:17:33aby potom pro každé takové tvrzení bez ohledu na to je to bylo běžné by
0:17:38bylo souladu zašil předchozí zkušenosti vlastně pořád zkoumali všechny doklady té existuje
0:17:44pro taková tvrzení jako
0:17:45je tři čtvrtě na dvě nechal jsem ti večeři v lednici zítra přijedou rodiče taková
0:17:52tvrzení vy
0:17:54zpravidla ve vašem každodenním životě
0:17:56berete jako pravdivé
0:17:57tak nějak automaticky a nepožadujete pro ni žádné doklady ne plýtváte svoji energii svoji část
0:18:03abyste asi zkoumali jestli plně existují nějaké doklady nebo jestli nějaké doklady chybí tam kde
0:18:08bychom očekávali na druhou stranu existuje spousta
0:18:11tvrzení která jsou velmi mimořádná
0:18:13a vpodstatě jeden s těch principu to kritického myšlení je ten že my bychom měli
0:18:17nesting energie které by plýtváme mu věnujeme na obstarávání těch dokladováno vyhodnocení toho c pravděpodobně
0:18:24pravda celé poměřovat mimořádností toho tvrzení
0:18:30a
0:18:31unk i to sem říkal
0:18:33podle tetráda normality když máme všechny ty ingredience takže jak jsem říkal tak ty ingredience
0:18:38nám to kritické myšlení co dobře formulované tvrzení
0:18:42a pak ten koncept dokazovat dokladu stejně tak absence dokazovat dokladu
0:18:47a pak ještě musíme vzít do úvahy mimořádností tvrzení no a když to když a
0:18:51spojíme
0:18:52tak vlastně jeden s těch receptu nebo takových postupů nebo algoritmů
0:18:57na to je usazovat tak zvané bayesovské usuzování tady je pánvi vymyslel můžeme původně to
0:19:03byl jsem součást nebo je pořád ještě je to součást pravděpodobnostní teorie základem je nějaký
0:19:09teorém který nám umožňuje transform a pravděpodobnost prove se budeme potřebovat že se to ukážeme
0:19:14na jednoduchém příkladě ta
0:19:18to bayesovské usuzování se neustále rozvíjí v matematice
0:19:21používá se velmi často dneska už se v podstatě prosadilo jako jeden z hlavních principů
0:19:27nebo jako to paradigma kterým se postupuje při řešení nějakých pravděpodobnostních problému používají ho třeba
0:19:34pojišťovací společnosti používají ho programátoři pokud máte třeba stanoví filtr tak ten velmi pravděpodobně funguje
0:19:40na základě pravděpodobné selské pravděpodobnostní teorie používají ho tajné službě to je velmi zajímavé takže
0:19:46to vlastně bylo jeden z hlavních je nazvaných instituci která rozvíjela to bayesovské myšlení zejména
0:19:52po deset ve válce
0:19:54a f
0:19:55ten přístup pronikali do filozofie je to součást té teorie poznání které sečka externally zmus
0:20:02pak ještě součást užší teorie které se říká fall byl izmus a pak ještě síť
0:20:07resp ještě uši to je tresť karel diabolizmus ale to můžeme přeskočit a ukážeme si
0:20:12jednoduchý příklad
0:20:13tak ten příklad je triviální to je pět je to tvrzení o kterém se asi
0:20:16pravděpodobně nikdo nebude myslet že pravdivé je ta tvrzení které všechny přijímáme jako pravdivé a
0:20:22to je sice nuda lepší by bylo nějaké zajímavé tvrzení které kontroverzní nicméně já to
0:20:27ukážu na tom na tom příkladu protože to je v tom a byly praktickou funkci
0:20:31protože ta názorné
0:20:33a kdybych vám tam ukázal nějaké tvrzení které bylo kontroverzní tak byste vlastně věnovali tu
0:20:37energii na to abyste přemýšlet o tom myslet omezení je pravda nebo ne
0:20:41takle doufám teda budete vinula tu energii na to by se pochopili ten princip
0:20:45takže máme nějaké tvrzení
0:20:47že prezident abraham lincoln existoval tohoto historická osoba
0:20:51a formule nese nějakýho pak prezident abraham lincoln nikdy neexistoval to fiktivní postava té můžeme
0:20:58tomu říkat nějaký minimální historici zmus minimální mysticismus nebudeme se teda zabývat nějakými konkrétními aspekty
0:21:06jeho života závisle byl prezidentem jestli
0:21:09bojoval občanské válce jsou zastřelili jestli to bylo věc kopíruju a tak dále budeme se
0:21:15teda čistě zabývat jenom ti myslej existovat
0:21:18a na kromě tady těhletěch dvou tvrzení ještě do toho postupu zahrneme dva další koncepty
0:21:24jednak potenciální doklady o jeho existenci co vše všechno o tom svědčí ve prospěch existence
0:21:30to sou fotografie novinové články volební výsledky předpokládám že i někde pohřbený než by bylo
0:21:35možné vykopat jeho tělo
0:21:37vím že existuje i pistole kterou byl údajně zastřelené divadle na kromě toho pak ještě
0:21:42jaký skromní koncept výchozí znalosti který nezahrnuje nic víc než jenom všechno co víme o
0:21:48světě všechno co sme se dozvěděli nejenom je za celý náš život ale je všechno
0:21:53co přišli
0:21:54těch asi sto osmdesát miliard lidí kteří žili a umřeli před námi
0:21:59a co se týká tady tohoto konkrétního problém to je nějaká naše výchozí známost
0:22:04prvním kroku
0:22:06si stanovíme takzvanou apriorní pravděpodobnost výchozí pravděpodobnost zeptáme se na dvě otázky nejdřív se zeptáme
0:22:13jak je pravděpodobné že lincoln do historická posouvat vzhledem k tomu co víme o světě
0:22:18a bez ohledu na doklady
0:22:20a potom se zeptáme na to stejné u toho mysticismu to znamená jak je pravděpodobné
0:22:25že lincoln byl fiktivní postava vzhledem k tomu co víme o světě a bez ohledu
0:22:30na doklady všimněte si že v tom prvním kroku nevlastní úplně ignorujeme veškeré doklady za
0:22:36umíme všecky ty novinové články voleb výsledky a tak
0:22:39jenom se kouká nám to tvrzení sem osobě a říkáme si o k na základě
0:22:43toho celým o světě o tom jak se funguje
0:22:46jak moc je tady tohleto pravděpodobné
0:22:49jako jaká je šance že by se něco takového mohlo stát to na tom kroku
0:22:53to asi poznáte mi stanovujeme jaké to tvrzení mimořádné což vlastně nastaví laťku
0:22:59toho jak mostu dokladů a důkazů ve prospěch toho tvrzení bychom měli požadovat potom abysme
0:23:05na závěr to tvrzení ohodnotil jako pravděpodobně pravdivé když se tu laťku na začátek nestojíme
0:23:10nízko to znamená řekneme si okry tohoto tvrzení fara že by to mohla bejt prodražilo
0:23:15to je to jasný tak potom push nám stačí jenom málo dokladů abysme tlaku přeskočil
0:23:19nápady si to laťku na stejné strašně vysoko řekneme ne todleto je něco se podle
0:23:24mě nemůže nastat a teďka mi dejte velmi dobré důkazy a hodně důkazu abyste nepřesvědčily
0:23:30tak potom budete potřebovat hodně dokladu vezme tu laťku přeskočili radistovi nakonec do té cílové
0:23:35rovinky k tomu závěru že to tvrzení je pravděpodobně pravdivé
0:23:40takže se to takhle zodpovědět tak když trable regnerova ty doklady tak to vypadá že
0:23:45odpojí tento první otázku je tak asi docela vysoká šel pokud víme tak se ještě
0:23:49nestalo na základě toho cizí na světě že bychom se někomu mysleli že by byl
0:23:54prezident americký je pak se ukázalo že n u té druhé otázky ta odpověď je
0:23:59že
0:24:00ta pravděpodobně zase docela nízká zase z ovšem na základě všemoci no o světě to
0:24:06vypadá že každýho com sme si myslel že opravdu byl americký prezident jim byl nestalo
0:24:11se ještě že by se třás zjistilo že kennedy byl p fiktivní postava
0:24:16takže to tvrzení ten mysticismus tvrzení že lincoln do fiktivní postava je mimořádné neobvyklé
0:24:21to znamená ta apriorní pravděpodobnost je nízká
0:24:24a neznamená to že to tvrzení není pravdivá to pořád může být pravda znamená to
0:24:28že nejspíš není pravdivé takže aby nás někde přesvěčil tak by proto měla předložit opravdu
0:24:33velké množství velmi kvalitní dokladu
0:24:36v tom druhém kroku si stanovíme tak zvané podmíněné pravděpodobnosti zatáhne se zase na dvě
0:24:41otázky
0:24:43jednak je to je pravděpodobné že by doklady pro lincoln novou historici to existovaly kdyby
0:24:47ten lincoln nikdy nežil
0:24:49a zase o ekvivalentní otázka jak je pravděpodobné že by doklady pro tu lincolnovi start
0:24:55historici to existovaly kdyby o nežil všimněte si že v žádném kroků tady téhleté metody
0:25:01se neptáme přímo na to
0:25:03jestli lincoln existoval nebo ne
0:25:05tak se na tom kroku se ptáme na to jak je pravděpodobné že by existovaly
0:25:09ty doklady kdyby lincoln existovat jak je pravděpodobné že by vlastně realita byla taková že
0:25:17by zároveň zní existovaly ty doklady
0:25:19a zároveň existoval ten vinko
0:25:22a podobně
0:25:23jak je pravděpodobné že by v realitě existoval ty doklady a zároveň by ten lincoln
0:25:27existoval že by to vlastně má jenom náhoda že máme všechny ty doklady
0:25:31ale ne ty dokud vlastně zní ty do kódu nezpůsobila
0:25:34způsobil tady život abraham lincoln a
0:25:37tak tam prvním případě ta právě proto se velmi vysoká pobryndal existoval tak po sobě
0:25:42zanechal důkazy doklady té jasné
0:25:44v takovém případě velmi nízká
0:25:47mohli bychom samozřejmě myslet nějakou ji způsob jak tady tohleto racionalizován jako vysvětlit jaké možné
0:25:52že máme k dispozici spoustu věcí které směřují k tomu
0:25:56závěru že lincoln existovalo
0:25:58ale ve skutečnosti někde než ve to čistě fiktivní postava mohli bysme setřásli myslet že
0:26:03existuje nějaká konspirace že existuje spiknutí lidí kteří užší desítky let stovky let se tajně
0:26:09schází mají spoustu peněz velkou moc a vyrábí z nějakého důvodu který přes taky mohli
0:26:15myslet
0:26:16důkazy falešné důkazy ve prospěch lincoln existence takže padělali fotografie padělali články
0:26:22možná že to sou mimozemšťani že existuje nějaká mimozemská civilizace která na vyspělou technologii
0:26:28a z nějakého důvodu se nás snaží přesvědčit že existoval abraham lincoln riskuješ asi to
0:26:33tak není
0:26:34proč tady tohle to není moc dobrá racionalizace
0:26:37tak to je sice
0:26:39způsob jakým vysvětlit jak je možné že existují ty doklady
0:26:42jenže zároveň to samo sebe mimořádné tvrzení
0:26:45takže nám to sice snižuje to podmíněnou pravděpodobnost ale zároveň to zvyšuje to apriorní pravděpodobnost
0:26:51tohleto je vlastně důvod proč konspirační teorie obecně jsou příliš přesvědčivé protože čím více
0:26:59pokud
0:27:00vlastně si máte nějakou domněnku jako konspirační teorie to si myslíte že pravdivá alane není
0:27:05pravdivá tak čím více dokladů proti pravdivosti té vaší konspirační teorie realitě existuje tím nepořádnější
0:27:15to konspirační teorii musíte udělat
0:27:18aby vysvětlila jak je možné že existují ty doklady o tom že není pravdivá ale
0:27:23ono ve skutečnosti pravdivá je
0:27:25a říkáte existují lidé kteří věří země plochá z náboženských důvodů
0:27:31ti tvrdí že na se média korporace vědci celá vědecká komunita všechno společně const minulý
0:27:39a neustále produkují doklady o tom že země plocha je fotografie videa starty raket tak
0:27:46a něčím všechny doklady o tom že ve skutečnosti je plocha
0:27:51pro f tom že čím vlastně víc musí nafouknout tu
0:27:55svoji konspiraci musí dolní zahrnout více a více lidí
0:27:58a byl jsem vysvětlil nějaké možné že nejsou žádné doklady o té plochosti země ale
0:28:02je spousta dokladu o té kulatost ti
0:28:04tak tím méně pravděpodobné že tady konspirace je pravdivá a s tím také souvisí ten
0:28:09problém absence dokladu
0:28:15když tak metod viděl tam potom odpovím protože kdybysme gives a to tady teďka začne
0:28:20říše tak jsem pravděpodobný nestihli všechno ale pokud zbyde čas na konci tak se o
0:28:25to můžeme bavit
0:28:27a založen ten koncept automobil břitvy s tím souvisí a podobně se může metra zeptat
0:28:32na to absenci dokladu znamená je ta další doklady by měly existovat kdyby lincoln bylo
0:28:37historická postava a neexistují samozřejmě cokoliv nás napadne tak to je vlastně doklad o tom
0:28:42že lincoln existoval
0:28:44ta odpověď na to je že skoro žádné máme v podstatě všechno co bychom očekávali
0:28:48pokud lincoln byl americký prezident tak by měly existovat volební výsledky a existuj pokud byl
0:28:54prezident tak by měly zůstat nějaké novinové výstřižky ho fotografie životopis a tak
0:29:00samozřejmě máme všechno nějaké věci které bysme očekávali že budeme mít asi chybí možná že
0:29:05třeba nemáme jeho rodný list
0:29:07ale tam není neoprávněné nebo není nepravděpodobné vysvětlení že byly zničené
0:29:14protože linkou můžou před velmi dlouhou dobou
0:29:16historické dokumenty se časem ztrácí takže toto vysvětlení proč dopady neexistují není mimořádné na druhou
0:29:22stranu
0:29:25ta otázka jaké další doklady neexistovaly billing on byl fiktivní postava data můžeme myslet spoustu
0:29:30věcí
0:29:31například pokud bysme vlastně mně to konspirační to je že existuje nějaká skupina lidí kteří
0:29:36generují falešné doklady o té linkové existenci tak vzhledem k tomu kolik těch falešní dokladu
0:29:42existuje
0:29:42kde pravděpodobně do takové konspirace muselo být zapojeno opravdu velké množství stovky tisíce po deset
0:29:48po desítky let a asi bysme měli pozorovat že to nějaký čas je taková konspirace
0:29:54vyprovokovala doklady o se existenci co by to někdo prozradil nebo byly klíňák mail vlítli
0:30:00nějaké dokumenty a tak dále ta
0:30:03představa že takle konspirace existuje už desítky nebo stovky let a že je tak dobře
0:30:08utajená že u ní nikdo neví je sama o sebe velmi mimořádné tvrzení
0:30:14na ten třetí krok kdy se blížíme dokonce tak to je stanovení tak zvané beztrnný
0:30:18pravděpodobnosti to znáte závěrečné a to na tom konkrétním případě nízkou apriorní pravděpodobnost a zároveň
0:30:24nízkou podmíněnou pravděpodobnost což znamená že ta postavený pravdy pronese tak nízká
0:30:31jinými slovy tragickým jazykem potvrzení že lincoln i fiktivní postava i velmi neobvyklé
0:30:37prostor a máme doklady o tom že byl historická postava a neexistují očekávané doklady o
0:30:43kterém sme čekali kdyby byl fiktivní postava toho můžeme usuzovat že lincoln nejspíš skutečně existoval
0:30:51a ten nezavede provizorní
0:30:53a pravděpodobnost že doklady ve prospěch to tvrzení budou existovat pokryta tvrzení pravděpodobně pravdivé musí
0:31:00být dostatečně vysoká aby překonává to apriorní pravděpodobnost znamená jak sem říkal pokud se teda
0:31:06začala pokud si na začátku to áčko nestojíte nízko tak pak stačí jenom málo dokladů
0:31:11na tom jestli přeskočili
0:31:12naopak pokud si nastavíte vysoko tak potřebujete ti dokladů hodně a to jaksi nastavit tak
0:31:17se by se mělo být řízeno mimořádností toho tvrzení
0:31:21důležité je uvědomit si že nízkou apriorní pravděpodobnost lze překonat pokud máme k dispozici dostatečně
0:31:26kvalitní obklady klasický příklad einstein nová teorie relativity v době kdy byla předložená tak byla
0:31:32velice mimořádná
0:31:34a na tvrdila snoba tam obsahovala způsob tvrzení které byly velmi kontra intuitivní odporovali
0:31:39tomu jak lidé vnímají realitu odporovali to se ti vědeckému koncenzem několik stovek tisíc let
0:31:46takové věci jako že je čas je dimenze časoprostoru světlo se pohybuje konstantní rychlostí tím
0:31:53v a nemusíte zavést takové pojmy jako dilatace času zkracování znalostí a tak
0:31:58vypadá to krizi to znamená že na základě bayesovské house zvaně syčáku dvacátého století bychom
0:32:04i zamítli nicméně od té doby už se nazývá na hromadilo dostatečně velké rokle množství
0:32:10dokladů aby tu velmi vysokou velmi nízkou apriorní pravděpodobnost překonal
0:32:16hlavní doklad byl první vlastně doklad to které podstatě důkaz bylo pozorování průchodu merkur úkolem
0:32:23slunečního kotouče kdy se ukázalo že se světlo zakřivuje gravitačním poli to že vlastně to
0:32:28co bychom měli pozvat kdyby ta velryba pravdivá a naopak něco co bychom měli pozvat
0:32:34dvě pravdivá nebyla
0:32:35a
0:32:36i na postranně pravděpodobnost je pořád jenom pravděpodobnost můžeme se mýlit čím vyšší je ale
0:32:42apriorní pravděpodobnost a lomeno nebo čím lepší máme doklady tím více si můžeme být jisti
0:32:48že se nemýlím
0:32:50samozřejmě teďka jaké dva problémy určitě vás napadne spousta problémů s tím y se s
0:32:55tím usuzování mísení dokonale byl první problém je že ten odhad pravděpodobnosti obvykle subjektivní a
0:33:01velmi nepřesný není nemáme stroje nebo nejsme stroje ze kterých vypadá valy pravděpodobnosti lidé mají
0:33:07spoustu
0:33:08kognitivních problém kognitivních
0:33:13bayesův které skreslí našeho na ten pravděpodobnosti vrhané vtom že tohleto chybí prokaže usuzování toto
0:33:20platí pro každé usuzování kdybychom měli to bayesovské usuzování odmítnout pouze na základě t l
0:33:25argumentace tak bychom museli odmítnout jakékoliv usuzování
0:33:30no závažnější problémy skutečnosti to bayesovské usuzování je v podstatě garbage hindawi čoud proces
0:33:37pokud není na začátku nalejete
0:33:39nepravdivá tvrzení tak vás to se mi pak vypadnou nepravdivá tvrzení pravděpodobně před příklad představte
0:33:46si že tady někdo z vás si řekne super bayesovské pozve usuzování začnu to používat
0:33:51začne to používat problém je vtom že součástí té jeho výchozí znalosti ušlo nepravdivá tvrzení
0:33:57a založ jakoby kontaminovány nějakými toxickými tvrzení miruš na začátku například předpokládejme že zázraky se
0:34:04nedějí ale ten člověk si bude myslet že zázraky se ti nám teďka potká nějakou
0:34:08situaci která by mohla být zázrak vypadá jako zázrak řekne si o kritické mám skvělou
0:34:13šanci použít bayesovské usuzování zhodnotit
0:34:17jak je pravděpodobné že se ten název skutečně stala teďka začne projíždět tu metodu řekne
0:34:22si krok číslo jedna jak se nám nastavit apriorní pravděpodobnost sou zázraky mimořádné jasně že
0:34:27n je jich spousta všude jsem to stalo kolikrát tím pádem se to apriorní pravděpodobnost
0:34:32nastaví velmi ní vysoce to znamená tu levačku nízkou
0:34:36no a potom bude stačit ono mnoho dokladů vy sám sebe přesvědčili t jedna daná
0:34:40věc opravdu byla zázrak a dojde k nepravdivému záběr ale to není to nejhorší tady
0:34:45hoši a tam je že každé takovéhle chybné vyhodnocení musí nezvýší to apriorní pravděpodobnost do
0:34:51budoucna znamená že pro každý další případ potenciálního zázraku
0:34:55on se nastaví tu laťku pořád níž a níž a níž
0:34:58protože se řekne že u jsem to tím bayesovským usuzováním v minulosti mnohokrát potvrdilo
0:35:02na té sandře problém že
0:35:05takže to bayesovské usuzování vás velice rychle může zavést takle spirály kdy se sami slidy
0:35:10se sami sebe začnete sami sebe začne přesvědčovat o pravdivosti nějakých nepravdivých tvrzení řešení nespoléhejte
0:35:17sami na sebe lidé nejsou
0:35:19ne že na pustém ostrově nejsnáz izolováni naopak lidská společnost tesco dělbě práce a za
0:35:27stovky tisíc let lidské existence musel přišla na spoustu věcí o vnějším světě takže nemusíte
0:35:32celou tu práci děláte ty sami znova dokonce ve společnosti máme nějaké instituce které byly
0:35:37přímo navržena pro to
0:35:39aby generovali odhady pravděpodobnosti pravdivosti nějakých tvrzení
0:35:43taková docela fajn instituce je věda vědecká komunita
0:35:46to je instituce které která byla navržena je taky stroj ty jsem postavili stavinohou čase
0:35:52tři sta let pořád ho oleu jen opravujeme upgradujeme ho někdy moc nefunguje ale to
0:35:57nejlepší co sme zatím postavili no a v podstatě jediné co to dělají že do
0:36:00toho si ta té informace on vám to vypadlo nastavují práva jak pravděpodobné se různé
0:36:06jevy
0:36:06a je to velmi dobré dobrý stroje protože
0:36:09ho staví spousta lidí a ty lidi mají opravdu většinou
0:36:13vlastně zájem na tom aby fungoval dobře
0:36:17a pokud budete mít vlastně pokud se váš odhad pravděpodobnosti nějakého jevu bude velmi rozcházet
0:36:23se společností taky a tam asi něco divného pro f tam že tady tohleto je
0:36:27dvojsečná zbraň před samozřejmě představte si že byste byli nějaký vědec který se narodí se
0:36:33přijde na nějakou revoluční myšlenkou pro náš tom že se narodí té ve společnosti
0:36:37kde nejsou technické prostředky proto abyste pro pravdivost další myšlenky
0:36:42na shromáždili doklady
0:36:44v takovém případě kdyby se té používají důsledně bayesovské myšlení a všech ale d okolo
0:36:49vás tak byly té vaše myšlenkama zavržena pokud by byla na mimořádná a zároveň by
0:36:56neexistoval doklady si třeba problém pokud oba pravdivá šel příklad kdyby nějaký geniální neandrtálec před
0:37:03sto tisíci lety
0:37:04přišel na to že země kulatá rebeko nepřesvědčilo anytime selským usuzováním protože té mimořádné tvrzení
0:37:11odporuje naší každodenní skutečnosti
0:37:13a zároveň ten neandrtálec neměl žádné prostředky
0:37:16aby proto ní
0:37:19nashromáždil nějaké doklady
0:37:20to znamená nemohl třeba cesta do vesmíru nemohl obeplout zeměkouli nemohl ani změřit jaký s
0:37:26tím nějak je studně jako to dělal mikro teď ale ve starověkém řecku co říct
0:37:31takovému neandertálského nulu vědci jediné co se dá říci život jestli mě
0:37:37prostě někde se vám stane že se narodí ten jako génius a zemřete neus zneuznaní
0:37:42chudobě a až rostou stovky let později lidé příklad že ste v asi měli pravdu
0:37:48další důležitá věc je že bayesovské usuzování nenahrazuje znalost faktu jak sem říkal je to
0:37:54garbage unk r když aut
0:37:55zároveň když do toho procesory nalejete nic tak vám zdolání s nevypadne
0:38:00kdybych měl například ověřit pomocí toho bayesovského usuzování nějaké pěkné tvrzení
0:38:06je rusko dodává vojenskou techniku povstalcům doněcku
0:38:08tak neupřímná odpovědi byl by byla protože o tom nic nevím že jo to kritické
0:38:14mi ta další some byte nahnat litr kritické myšlení je nezbytná ale ne postačující podmínka
0:38:20pro bayesovské usuzování je nezbytná ne postačující podmínka proto kritické myšlení
0:38:25další nezbytná podmínka znalost faktu
0:38:28pokud ani že nebudete nic vědět tak vám to za bayesovské usuzování bonaparte
0:38:33do diskuze nebo vůbec jako by zdržení diskus není boxes keys zápas temným to kreslení
0:38:38vašeho nejde o to vašeho ne soupeře porazit za dopad ho do země vlastního ponížit
0:38:45přes na donutitelný přiznal že
0:38:47ne napravuji nemůže o ničem nic neví
0:38:49ačkoliv když někdy vedu diskuse z jedné internet tak mám pocit že to tak je
0:38:53a to je samozřejmě emotivní se z někym taková dat nebojte se proto říct někomu
0:38:58že se na s tím co vám řeknu musíte chvíle zamyslet a že se potom
0:39:02za ním vrátí
0:39:05další věc té pozadí nejdůležitější kdybyste se s této přednášky měli odnést pouze jednu jedinou
0:39:11věc tak by to měla být tato
0:39:14neměli byste v ideálním případě dělat to že byste si po této přednášce řekli oukej
0:39:20mušinec to dělá na necek na kritické myšlení titrační používat vždycky když by se to
0:39:24aplikovali kdovíjak tak byste si řekli teď sem si to potvrdil tím bayesovským usuzováním a
0:39:30tím pádem to musí být pravda
0:39:31nejdůležitější leccos téhle přednášky můžete úplně zapomenuty nějaké pravděpodobnosti a takovéhle věci je že naše
0:39:37závěry soupravy provizorní a že naše něčím přítelem je nejistota musí můžeme se vždycky mýlit
0:39:45nejistota super je to náš přítel protože
0:39:48na pořád dovoluje aby sme přišli na to že něco je pravda když to pravda
0:39:52je my si mysim je to pravda není to bayesovské usuzování bylo původně vymyšleno bylo
0:39:57přímo navrženo k tomu jako metoda jako umožnit lidem aby neustále zpřesňovány a neustále vlastně
0:40:03měnili upgradování
0:40:05svoje domněnky o vnějším světě na základě nových informací předchozí vlastně přístupy k tomu myšlení
0:40:12byly velmi rigidní zpravidla b takzvaně fa byly takzvaně funda civilistické to znamená že byly
0:40:18založeny nějakých základy foundation se a ty základy se nezpochybňoval i
0:40:23a z nich potom vycházeli nějaké další závěry to byly samozřejmě ze začátku nějaké primitivní
0:40:28náboženské systémy myšlení a postupně se rozvinuli a víc a v době racionalismu sme měli
0:40:35nějaký nějaké sady axiomu které se nezpochybňoval i a z nich byl potom odvozováno všechno
0:40:40jiné
0:40:41to může problém je vtom co se stane když ty vaše základy nejsou pravdivé které
0:40:44jsou nepravdivá tvrzení že to bayesovské usuzování trošku jiný přístup ten na to je nějaké
0:40:49nějaký to by mělo být nějaký spolehlivý proces dělám umožňuje základě toho jsou dozvídáte o
0:40:55světě nové informace upravovat ty svoje ta sou ty svoje domněnky
0:41:01a byla snad korespondovaly
0:41:03tou skutečností tak to taky dělejte slouží to tady k tomuhle tomu často lidé mají
0:41:08kreslím domněnka glycerinu ty místa
0:41:11některé domněnka změny domněnky vznikají velmi emotivní prostředí v rodině
0:41:16během výchovy platí nějakých kamarádů odpadne na od manžela manželky a tak dále
0:41:22a vydechni mají velmi silný motivy možných stále nechtějí opustit
0:41:25no a pokud se začnou z vnějšího světa dozví dat nějaké informace které indikují že
0:41:30by ty jejich
0:41:32ticho velmi cenné ceněné domněnky mohly být nepravdivé tak se špajz novou a začnou myslet
0:41:39toxické začnou se právě budovat dogmata jsem si vybudovat racionalizace jak by to mohli vysvětlit
0:41:45že něco existuje z empirické realitě open to odporuje tomu co to vy tady zmínka
0:41:51říká
0:41:52a tohoto nedělejte a
0:41:55to bayesovskou se zváni předmětech sem říkal slouží vo přímo vymyšleno k do řadiče modifikaci
0:42:00pravděpodobnosti pravdivosti tvrzení na základě nových informací tak že by se to k tomu taky
0:42:05měli používat
0:42:06tak děkuji za pozornost teď musel mohli dát prostor pro nějaké dotazy
0:42:12tady
0:42:18jo tak já jsem to kouknu petra je problém že se někdo zeptá jedna to
0:42:22zrovna zapomene
0:42:23a se za pět minut okry
0:42:27ještě něco
0:42:33jo já tam přidám slice literaturou a existuje jedna knížka která strašně dlouhý název
0:42:39té skoro jeden z nejnižších názvu knihy verze dvacátého století dřív to bylo běžnější který
0:42:46právě té dobré že to není učebnice toho bayesovského myšlení ale je to v podstatě
0:42:51historie toho přístupu a je to takové pěkné to populárního činžovní začínají tím vlastně odplata
0:42:57newick začal platona
0:42:59pak lze děje trošku toho báje se a pak je to vpodstatě takový takové dva
0:43:03taková velice poutavá literatura faktu o tom jak různé instituce využíval je to bayesovské usuzování
0:43:11třeba jak sem říkal hlavně se to bayesovskou sezónní použilo stejných službách taky důvod pro
0:43:17cembalo trošku zpožděné
0:43:19jeho aplikace ve filozofii poznání tady sadistovo ty ruce stalo že se pro se to
0:43:25až tak pustit protože asi by tajné služby si chránili ty svoje dovednosti a sou
0:43:31můžete si najít konkrétní případy vlastně těch zpravodajských skupin které na základě konkrétních
0:43:38rozhodnutí pomocí to bayesovskou usuzování začínali války třeba pak se stalo devadesátých letech v průběhu
0:43:45první války v zálivu kde oni poté vlastně vyhodnocovaly rizikovost režimu zadanou se na
0:43:51a vyšle místo že ta rizik že ten režim není moc se bezpeční že ta
0:43:55pravděpodobnost že by
0:43:59dobrý jo jedné straně chemické zbraně musím se tam bylo je nízká
0:44:02a tam na první bušil administrativa vše starší na to reagovala takže sestavo šalinou skupinu
0:44:07která používala jiné metody
0:44:09a tady řekla že
0:44:10ta musí podniknout o invazi že to není jak ušní že tam podnikli to invazi
0:44:15ta jinak ne nevím ten název y se dáte bayesovské myšlení a nějaké tajné služby
0:44:20tak za pět minut se k tomu pro povolejte
0:44:33a na to se stává úplně běžně to je totiž té je tam byl slajd
0:44:37ke jsem vyhodil z důvodu času ale to je velmi důležité to se stává úplně
0:44:41běžně naopak pokud se vám stane že se shodné té takhle
0:44:46a není to nějakého p triviální tvrzení
0:44:49tak je to nejzajímavější
0:44:51sto náký nějak jak by hluboký důvod jinak se to stává běžně co je důležité
0:44:56je skoro jako beneš to neště pravděpodobnost odhady při té pravděpodobnosti odhady stejně jsou většinou
0:45:01jenom velmi nepřesné
0:45:03a formulí se jakoby kvalitativně pomocí nějakých slovních měl zrcát
0:45:07jsem si skoro jistý nebo je téměř nemožné a podobně
0:45:10tak spíš až tohle je důležité je to b s k usuzování
0:45:14struktura diskuzi a dělají transparentnější pokud totiž budou dvě skupiny které budou obě dvě používat
0:45:20nejenom ten přístup bayesovskou myšlení hledaný jazyka cestou myšlení tak se tady komunikace velmi zefektivní
0:45:26protože ve transparentnější
0:45:27je setřást á dva a že se s někým bavím doma jiný a za naše
0:45:31antipích vám strašně moc energie dyž se uvědomí že my se vlastně neshoduje ne shoda
0:45:37nespočívá v tom že bychom odlišně interpretovali doklady
0:45:41o nějaké nějakou a že třeba jenom ten člověk považuje to tvrzení za mnohem mimořádní
0:45:46she nešel a
0:45:47když to když byste argumentovali s někým kdo by se drželo těch zásad toho bayesovského
0:45:52myšlení tak bys test je v podstatě řekli ne apriorní pravděpodobnost je zhruba taková potom
0:45:57jsou tady tyhlety doklady tady ta ten se dokladů pravděpodobnosti ty podmíněné sou takové a
0:46:02takové slova vychází štáb kostelní pravděpodobnosti taková
0:46:06vy byste řekli to stejné krát byste stando seděl ty svoje pravděpodobnosti nad abyste se
0:46:10ovšem ale konkrétně bavit o tom kde sou ty rozdíly protože když do toho dva
0:46:13lidi nasypou stejné stopy tak byly místo měli víte stejné výstupy a pak je to
0:46:18pass nějaký frames axiómu ukazuje čem slyšíte a proč takle se třeba to bayesovské myšlení
0:46:24strašně prosazení historii
0:46:26protože istrijská metoda metody registry vás naše za pole volena
0:46:31různými logickými
0:46:33ložek of ale c s
0:46:35nesprávnými způsoby argumentace a tak nezkazí se píše na ta dobrá historická knížka tak se
0:46:41tam přesně vloží nějaká hypotéza dají se tam ty podmíněné pravděpodobnosti pak se diskutují ty
0:46:46doklady a pak s tou ten autor argumentové že si myslí že nějaké tvrzení od
0:46:50minulých jevech je pravdivá nebo ne
0:46:53na to se pak daleko lépe na dvě
0:46:56děkuji za pozornost vrat a