0:00:25k té krásné naučili i adresu zimní přivezl zim trošku jo klepat takle kladné leteckého
0:00:32přidáním jo sebe
0:00:35já teda doufám že tedy dodnes údiv nejste že vám hnědý vlasy repríz čím se
0:00:41liší petra
0:00:42na
0:00:44l ta ze řekl zahrajete pravidel nedonesly britskou pobočková se ve kterém spolupracuj špejle
0:00:50a důvod proč tady jo dneska není petr velice ho to mrzí ještě předpisem na
0:00:55drátě ale musel that dorůstá protože vázne důvody proč jsem převzal vedení pobočky právě to
0:01:01že se začal sestřin expanze do zahraničí
0:01:04takže hledáme sedum h nespatří stejně jako u kolegy lektor ovládání wiring terapeutických sezení ukončovací
0:01:10sezení led úplně velké množství kurzu vypere to téma které tady dneska petrolejem chtěl mluvit
0:01:17tady ten a které ú čím svoje účastníky běžně kurzech
0:01:21takže pokud zde vyrazila petra taky nemůže líto toho tady úzká vy nebudete a pokud
0:01:28chcete zlepšit své myšlení
0:01:30seš byste se hlásili
0:01:33tak jo no náklady dost tak určitě dneska dostanete úplně stejným přednášku jako by měl
0:01:39kolega kdyby tady bylo takže aspoň tímto jenom na úvod
0:01:44no já mám
0:01:46sám teda nula je tedy sem
0:01:49se nazývá možné trošku než institut a tohlen přeskočena takový úvod
0:01:54když vás většina z vás zná
0:01:56a
0:01:57ten obrázek vpravo dole té právě ten důvod proč tady není ten obrázek vlevo dole
0:02:02to bude důvod proč tady bude v létě
0:02:08kolegy
0:02:10my minout zajímalo
0:02:12kde ste to zmínili za to mluvila
0:02:15a taky proč se vlastně tady ale
0:02:17proč si myslíte vůbec nalovit tak že vás prožil bude chtít být objektivní proti vůbec
0:02:22dobré to vědět jak se nám rozhodovat
0:02:26chybných paritní informace ověřovací verifikaci
0:02:30protože spousta líně podle měřítka sběrnicově tím a jako mně to funguje a proč já
0:02:36bych vůbec jako se měl snažit jako to zpochybnit
0:02:40pokud si myslíte že je to dobrý zkuste myslíte do placu proč
0:02:53můžeme
0:02:55dopadla držko dobře a proto je zmiz dimenze to není pravda
0:03:04snadnější cesta tisícího vyjasněna cíl když prostě mám dobrý informace z na něj se k
0:03:09němu dostanu perfektní ty napadala zatímco
0:03:15tak výrazně že jazykové do první přednáška
0:03:19po dvou pile už debris nás to děsí sána
0:03:23zkuste mě dopředu říct co je co si myslíte
0:03:36je možné vidět perfektnim už neviděné ty pro vás více u z více stran tím
0:03:40pádem stanice vaniliny řešení
0:03:43a já to vždycky tady demonstrována svých lze takovým obrázkem protože je brevity objektivní představte
0:03:49si že máte tady krachlo nalákat nějaká řeší problém se celestě s cestou
0:03:55a kachna nedařily z injektivní
0:04:01je teda
0:04:03pro slabší povahy dáno je to fotomontáž všechny tak nějak nepřežili
0:04:12ale je to právě přesně o tady to máme změny byly tadydlenctá fotomontáž kachna protože
0:04:18lepší vědomosti nám přináší lepší rozhodnutí ale chybu rozhodnutí vedou klečím budoucnosti cože právě důvod
0:04:25proč se snažíme vůbec jeden ukazovat jaký sou kognitivním asi čemu podléháme jak se třeba
0:04:30ty informace opravdu ověřovat
0:04:32protože to vede k jejich lepší budoucnosti
0:04:36a dycky rád nemluvil dame příkladu protože zotavení dobře simulátor vlastně příklad lékařů když čestná
0:04:42za znáte století věřili toho že pouštění žilou pomáhá lidem
0:04:47že tím léčí
0:04:49takže když si představíte že ste dobe byste byli lékařem na to jestli jako pak
0:04:53dobrý doktorem svědomitým záleželo dva na pacientech ty byste opravdu děláte koz nejlepší svědomí uvědomíte
0:05:00dobrý věci
0:05:02příště byste na fakuto kde když by byly no nemocný list chtěli vyléčíme tebe nám
0:05:07řekli dobře použijete může jo
0:05:10zabere to sníží sem teplota
0:05:13uzdraví se
0:05:14přesně byste tam vylučovali by to profesoři které by jste respektovali ten novej kapacity ta
0:05:20oblast liniově takovej ten důkaz autoritou nejevil antisociální s tato
0:05:26dostali byste dokonce racionálně argumentace postižení založil ta stejná teplota prostě se uzdravil
0:05:35při byste do praxe a měli byste všichni kolem vás vaši kolegové den to samé
0:05:39pouští jeden šel
0:05:42potom byste měli prvního pacienta byl by mohl si pustili byste může a on by
0:05:47se uzdravil přišel bezhlavá na cyklistiko perfektní zachráněn ste mi život
0:05:54onemocněli byste vy sami co byste udělali všechny pouštíme žel takže byste se prostě jede
0:06:00běžel
0:06:01pozdravit byste se
0:06:03perfektní znamená to pořád že pouštění žilou ji dobrý
0:06:09nebo že pomáhá při l čili
0:06:12pořád omnibusy znamená toho
0:06:15já to váš nesníží by protože i když to zvedneme a měli byste ten důkaz
0:06:19autoritou
0:06:20když se to zeném a měli byste sociální potvrzení že tedy vaše okolí name byste
0:06:25pozitivní t veroniko abyste webové čili jede a pozitivní živého celé této pořád nemusí znamená
0:06:32že je to pravda
0:06:35asi ano ne jedno napadla člověka příkazy dvě stě lidí a rozdělíte stejně dvě skupiny
0:06:41dobrý skupiny toužilo pouště a druhý skupině n
0:06:45sim potom zjistili že ta skupina který se toužil opouští mnohonásobně cesty umírala
0:06:51takže abyste někdo ověřil
0:06:53nebo x ta letní setrvají vyléčili
0:06:56a nemáte tím že bude špatní nebo to tím že byly zní o jistě viděl
0:07:00dobrý věci ale nepočítali právě s týmem kognitivními b filtry které dneska chci mluvit takže
0:07:06pokud se chce tady v tom našem
0:07:08a nejen v osobním rozvoje ale v životě celkové prostě posouvá nyto vašemu rozhazovační vědomosti
0:07:14pak je dobrý vědět o tady ty věci tam podle na ty
0:07:19protože jestli to ještě z nanometr andras on přepraveny nic utrpení způsobil člověče vezmu právě
0:07:24proto že byl přesvědčen opice které se ukázaly nepravdivé to byla největší problém
0:07:31takže není to byl bestii objekty sice p dobří potřeba objektivitu
0:07:36a proto my jsme si místě toto a tady nečerpáme na ze sedmi rozvoje z
0:07:41nějakých
0:07:44stalo první obrázku
0:07:46a ne třeba nejen ze subjektivní zkušenosti jednotlivce protože to ve vedle k tomu že
0:07:50když je tady dneska kolenem určíte by vám tady nebo nikdo udělat přednášku protože best
0:07:55odrážel nonzero života ne naopak máme založení než osobní rozvoje amerických s turína výzkumech
0:08:01což pokud
0:08:03pokud nejste psychopati
0:08:06mysim zřízence tlemí když jeden z dvaceti takže paritu je
0:08:11ten se omlouvám na vás to působit nebude
0:08:15a pokud nejste tak to prostě zabere a powered optima čím rozhodnutí
0:08:21takže pojďme na to pro nás osum nějaký takový základní na a typů se firma
0:08:25která prakticky pracovala a pak byla neideální klidně čas eště na otázky
0:08:31takže první věc
0:08:32vy si to na rozervat jaterní rozhodnutí vybrat sestřel budeme čerpacím se řídí radši nikoli
0:08:38if první řadě dobrý uvědomovací rozdíl mezi korelaci jak kauzalitou
0:08:44a déčko je že předpokládám že temple základní vězte že sníte co to je
0:08:50zpozitivněni měřítek je rozdíl
0:08:58s t
0:09:01jo rozumíte co se stalo si neosobního rozvoje
0:09:05jo
0:09:10jasně
0:09:11náhledem tímto vyhýbejte vejdeme nedovolili teda použít
0:09:15jestli
0:09:16hanebné viníky
0:09:18relace je vlastně o tom že máme nějaké maily které se vyskytují vedle sebe
0:09:23odcházeli znamená že jeden je způsobuje druhy je t cause a často se to u
0:09:29nás právě zaměňuje
0:09:31a když si uvědomíte tady vtip radek vyprázdní záměny
0:09:38potom
0:09:42většina pochopila ten s n s n předpokládám že neumí anglicky
0:09:47já tady na tenhleten rozdělení si to uvedl jakým je tam na třea například když
0:09:51byste si představili práci kauzalitou příkladu třea kouření a toho že lidé umírají na rakovinu
0:09:57plic
0:09:58takže práce medaili byste řekli že lidé kteří mají do má více popelníku přes ty
0:10:04meaning rakovinu plic neřekli byste že kvůli tomu že najdu na více popelníku umí nejčastěji
0:10:09na rakovinu plic
0:10:10zaměnili byste korelace kauzalitu
0:10:13je to dáno ničím jiným protože je tam nějaké proměnné c které právě na to
0:10:18příčinnou souvislost pokud oni použil
0:10:21pak nám pravděpodobně do mamince popelníku a pokud více kouří častěji tedy tito lidé umí
0:10:28na rakovinu plic dochází právě záni tady těch dvou termínu takže pokud se potom chcete
0:10:33dobré nějakou teorii životní ňákou alternativní léčbu nebo prostě cokoli podívejte se
0:10:39na test vyhledejte se to ani zaměnit je tady tyhle dva termíny
0:10:44s tím že c potom druhá věc ty vložit nebo váhavě tak zvaný patron bohužel
0:10:49neboli právě i lze nějakým vzorce l díváte že předpokladem sto dělá
0:10:55byl minimální zná
0:10:56a o čem to je
0:10:58a nejmenší studie právě battery lze vzorcem se scan line houby
0:11:04probíhá takže není zahynulo by klienta je vyhladovět a pak je začali firmy
0:11:08lineární věřím si tedy přivolat právě to jídlo takže zkoušeli prostě přeletí napravo pootočit se
0:11:15poskočit cionální měli paní hodně jím dávají do takže modely pro ten kousek před tím
0:11:21jsem pootočil hlavou zatracen poskočil takže dyž to udělám znova dostanu jídlo
0:11:28takže ho vy se otáčely skákali kroutil hlavou
0:11:32a voni ten vzorec bylo úplně náhodný a oni tenis po nebo
0:11:36techniky houby zpochybnitelný to z říct
0:11:41jo ale zkoušeli to pořád dokola o to de
0:11:44a vidíte b king jenom úplně stejně tak že když byste zmenšena fakultě ještě na
0:11:49zkoušku a jednoho dne byste se tam vzájemně i paris na tu zkoušku strejda káčko
0:11:55co budete dělat když půjdete od nuly
0:11:57a budete si brát talisman sebou
0:12:00co se vám stane nissanem tady sme rozbije nebo ztratíte
0:12:05dobrý háj jo protože všechno záleží na tom talismanu
0:12:09klidně tady ste si dost často
0:12:12ovládaj
0:12:13a pro tohle jednání nejsem právě problém
0:12:16a dost často to bývá jí potom nějakých teorii podle kterými si a
0:12:28takže těch teorii které používají právě tady toho p josef vzorce velké množství
0:12:34tím pádem zase kdysi vybíráte zdroje informace který tě trvá t
0:12:38uvědomte si jestli janota tady není založená tomu najevo
0:12:42a další věc úvěru jde se to i u sebe
0:12:45protože dezerce prachem von šest to neplatí a pokud se vám stane že se fixuje
0:12:50permanentní jeden předmět na nějaký rituál který prostě má p a pak se vám jeden
0:12:55z dělitel a splněny máte ten daný předmět tak ztrácíme na sebevědomí ovlivňuje to vaše
0:13:00rozhodnutí a to rozhodnutí je potom o nejkvalitnější
0:13:04takže na to že na to
0:13:06no a další věc třetího prince nuly je pak takzvaným konferenčním y a
0:13:11cože vlastně jeden sál neřekla uplně neska
0:13:14nejvíc psychologický rozebraný nejvíc popsaný právě ty kognitivní b se kterými lidé trpí
0:13:21a o čem to je to o tom že vezmeme ten svět je samozřejmě ten
0:13:25stejně ani nám všechna na oči
0:13:28se dá
0:13:30to je
0:13:31na
0:13:32ta za nové nevlastní čerpáme informace o nemotoro no zklameme elementární modelů si vyhodnocujeme se
0:13:39rozhodne generálnímu naše představa o tom je ten svět funguje
0:13:44a on firmy syntéze právě o tom že na ne tendenci často toho světa toho
0:13:50našeho okolí si vyzvána denote informace které nám dotvrzují nám snáze kterým sme si předem
0:13:56vytvořili
0:13:58takže vlastně co to znamená pokud já budu mít názor že
0:14:05změna nezřetelně tím
0:14:07jako fakt jako blbost co nefunguje ale pokud tady zhruba pět set nikde
0:14:12je vždycky tady bude nikdo kde tomu bude věřit
0:14:16takže to je vždycky takže že košer ano ne pětadvacetice příkládek je absurdní ale
0:14:25řekněme stejně lékaři lízejte prostě věže je tomu
0:14:28může pouštění žilou funguje tak prostě byste ty piny se internetu a našli byste tam
0:14:33spoustu těch tvrzení nejenom budu říkat že ano opravdu to funguje
0:14:38a padavku téměř všechny vy diskuze po jakýmkoliv rezaté lickými fóry vod jakýmikoliv
0:14:45způsoby mysim se můžete vyléčit kdy se na to kouknete tak tam lidi právě většinou
0:14:50ta definice a vás ten potvrzuje
0:14:52pokud r sice ve posouvat dopředu ten nevyhledávejte jenom to potvrzení toho vašeho názoru a
0:14:58soustřeďte se na vyhledávání toho co to vytrácí
0:15:01pokud máte nějaké pro vám chcete to řešit bity se prostě do latě i ty
0:15:06banky salát eventy dejte se tam opačný názor názory proti vyhledávejte to co vám to
0:15:12má vytrácet a potom se vyhodnotí test rozhodnutí je strana nebo není
0:15:17protože přirozeně nebrali které tomu t
0:15:20a
0:15:21nejkrásnější stresové kovem vyžeň tak dávej často lidem mám a typologie osobnosti a není to
0:15:28dubovi li na základě toho jak nedá známe znám vytvořili ty polohy
0:15:34napište na kolik procent té typově navrácení
0:15:38ty lidi odpovídaly osumdesát devadesát procent sedmdesát procent vadným řekli všem sme tam dali stejnou
0:15:45takový
0:15:47jestli to sem a zkoušeli z horoskop i na kontra báseň no zase
0:15:53a tady toho je živej jestě story kartáčky neumětel využívá ještě samozřejmě kódy vynese dobré
0:16:00psycholožka je ale přesně to tohle
0:16:04ste nerozhodný že
0:16:06se pravidlo není o přes nerozhodný kdy zrovna dobře pizzeria se trefím
0:16:13já ale de o to že přesně tady tohlencto nejdou s nějakou obecnou pravdu čili
0:16:17má tendenci není tam právě to potvrzení auře potom jede
0:16:21často je stavět trajlery ke konfliktu najezdit který tak často jako
0:16:26se nám nedaří někomu vyvrátit jeho názor a ale desce s ta někomu jinému se
0:16:31nedaří vyvrátí náš názor
0:16:33protože výsledek nepředstavíte rasisto demonstrovat řádek nemanželské naopak partnerském páru
0:16:40si představíte může a ženu kteří se budou hádat na začátku třeba nějakou drobnost
0:16:45krásným příkladem jestli třeba prkýnko nahoru nebo dolů
0:16:49dále to náhodou dávat vodou
0:16:51musí nesnížil na nahoru železnic želnava byl
0:16:55prosím
0:16:57můj řekne padesát příkladů kdy to prkýnko dál podle té ženy prostě jak budou nejde
0:17:02důvody proč by to mělo podle něho žena je padesát důvodů je to going jakémkoliv
0:17:07dnešním si najdeme to co nám potvrzuje ten náš název
0:17:11nicméně se k tomu pak přesto spojité že pandin jenže dva sklady a tam řekne
0:17:16práce a supermanem kvůli tomu ostatním přikyvoval řeknu nejasně ty máš pravdou je to blbý
0:17:23máslerová špatný jde naopak n mínus kamoška na ně se úplně to samý
0:17:28anebo že no jasně máte doma hrozný mělo by to být takle máš pravdu ty
0:17:34a ten konflikt hezkého je a že prostě přinesl větší a větší
0:17:38hodně z vás usmívá takže typu že konflikt prkýnko je aktuální
0:17:47takže
0:17:48na n a tady dole
0:17:49protože těmihle to hrozně jestli řekl že všichni totiž rádi měříme je problém skončí na
0:17:54druhý kdyby jana nám to pocit že jednáme správně a že mě sami nemusíme nic
0:17:59měnit
0:18:01a
0:18:01co se týče upřímně typologii teda se do toho trošku dvou dnů bity může hodit
0:18:05kritiku
0:18:06a je to hrozně těžký že opravdu dostanete nějakou tu nálepku na základě nějaký typově
0:18:12a sama se furt neustále školy obchodní sejná vektorová a následná tím kurzu lektorské dovednosti
0:18:20asi tuto skupinu
0:18:22vzhledem dostali nějaký p string s rozřadil provedete typově jsem sledoval tady ty nálepky začínání
0:18:28dynamiku prostřední skupiny
0:18:30najednou ženská která byla schopna mluvit dříve vo řekl bych tě prezentovat svůj výstup svým
0:18:36jako výsledek a kolečka
0:18:39já nejdu a jde o na
0:18:41najednou prostě druhá která jako byla úplně v pohodě nenadřít a konečně chápu prostě nám
0:18:46programem a sem šťastná že ušoune musí měnit sem taková
0:18:52jo a zase a stejně ve když si dáte penále po tak se přizpůsobuje té
0:18:57já sem beránka předtím se jmenují sochory čtyři
0:19:01jo zase tady tohle
0:19:03takže když dojde k dnešním v tady cestou nákou tak máme tendenci potom se ještě
0:19:08uhýbat i sami sebe takže doporučuje dávejte si na to bacha pokud jste v nějakém
0:19:12debatě znít jinými
0:19:14pokud máte nějakou kamaráde který tam jede do vašeho názoru který se nás který chce
0:19:20argumentová váš test jo úplně není zas věty protože tady ten člověk nezdolným tuto zpochybnit
0:19:25a není dobré řešení jít opravdu nad že ten hrazeno méně vyplit kosti ty vaše
0:19:30informaci
0:19:31vyhledávejte negativní feedback kde můžete soustřeďte se
0:19:36s tím že samozřejmě
0:19:37pokud že leverage svět jenom uznání pitr hrozně těžko se tak jako
0:19:42jak je to setkat s negativním feedback takže dobrý ideálně ty věci pro trošku při
0:19:46smysl a
0:19:48ten verča v neděli který trvá pět hodin takže tam nebudu pečovat
0:19:52a nedaleké čtyrycet se že právě emoce verze racionální protože když přijde o těch konfliktu
0:19:59tech během cesty nelsonem styl velice souvisí
0:20:02jak jednat f konfliktu
0:20:05jako asi si neřeknete sem fakt nasraný miláčku že knínice teda p
0:20:11jo moc slova někomu a dost často barev oheň práci místě řeším právě říkám zapi
0:20:16mediace tak to je právě o tom že sem invalidní h d a já hledám
0:20:20tom sporu to objektivitu já hledám opravdu mapování to připadá davide ti lidi viděli ale
0:20:26nikdy financím televizní a přesto byznyse kdyby si pokud
0:20:30pracujete byznyse ten vytvořit emoce sou i tam jako dost velký
0:20:34tak právě lidi na základě ve svojí špatné dávali potom filtrují to sdělení té druhé
0:20:39osoby a nepřímo to vzdělání čisté podobě
0:20:43protože
0:20:44původně racionální nebo klasické mi říká že by se lidi neste co mě rozhodovat jestli
0:20:50něco udělají neudělali takže se rozhodují hlavně na základě racionální informaci
0:20:56teď nebo klasické nebude se řídí tím nebo tím napíše se seznam
0:21:01jo pak přišel nic nejede na závěr na který restaurace dva tisíce dva nebo více
0:21:05nelze formuli a vo zajímavé žádného první nekonal rivest a nebo koza jako diod ticho
0:21:12a vám řekl že víc rezervovány na základě těch racionální ale hlavně na základě informaci
0:21:18iracionální neboli právě těch m účtu
0:21:21a je to přesně tak pokud máte nikde změněný nespornou c máte špatnou na do
0:21:26filtru lépe sdělení na je ovlivněno tou vaší náhodou
0:21:31čím je to dáno a je to dáno právě tím naším mozkem
0:21:34protože on se nám objeví a tak když byste se nakreslil plyny zjednodušené podobě
0:21:40pak se nejprve vyvinou evolučně starší části mazným lze odpovědný za instinkty to kdybych
0:21:48něčeho kopla nebo něco takovýho vyvolá obrovskou ráno takže přikrčí by se budete
0:21:54pak se dáme nenulovými by systém který je povinný za emoce právě radost jedině až
0:22:00potom se vyvinul neocortex neboli širáku rámus kola odpovědná za to racionální uvažování a jak
0:22:06se to vyvíjelo postupně jde o to že vlastně stavovým byťák model neocortex jsou jednonásobný
0:22:12více i spojení neškolené restarty
0:22:14takže lidi jsou externí emoční a dost často se rozhoduje mami nelze tedy našich emocí
0:22:20pak se zpětně vyhledáváme důvody proč jsme se tak rozhodli
0:22:25což může být často ten důvod proč když budu zobecněla tak muži kupuju drahá auta
0:22:31prostě to auto potřeboval i když prostě ho nejprve český silnici džudista garáži
0:22:37může to být důvod proč naopak ženy kupuji press atributy protože je prostě potřebuji a
0:22:42tak dále jo umístíme si důvody proto pro co sme se rozhodli na základě moc
0:22:48a co je problém je takže řečová centra jsou umístěna beside kůře mozkové takže ve
0:22:53chvíli kdy vy chcete vznikněme argumentovat přijdete s tím že máte stého teorie prostě řeší
0:22:59co je problém nebo n t l číně zdravotní propan svůj někoho blízkého vymezována přiměřená
0:23:04témuž tak pravidel
0:23:07vaše ego vaše emoce jednou nahoru a už přestáváme racionálně argumentová a u filtrem rozdělení
0:23:13té druhé strany jenom systému c
0:23:15a to je velký problém je potřeba si na to dávat pozor
0:23:19a snažit se pojmenovat vždycky to
0:23:21co nás vlastně nebo ty emoce
0:23:24protože
0:23:25stejně tak kdybych uvedl a příklad byste přišli hlasové ste pro petera místenek ty očekávání
0:23:31přisa sem tady tenhle očekávání petrová jednoho prostě složek není snížit na dva spokojenost a
0:23:38na základě toho že byste si řeknete o tak jsem nespokojený vykonaný petre
0:23:42vy byste blbou náladu tak už budete i bez dělení který nám si tam filtrovat
0:23:46jiným způsobem
0:23:47může se právě teďka značka
0:23:49takže davide se na to u sebe pozor protože inekon jde máme tendenci
0:23:55více naslouchat těm kterým sympatizujeme a taky těm které dokážeme kdyby dobře identifikovat a zařadit
0:24:02evity do stejné skupiny jako z menu pokud je nikdo příliš rozdílnými jsme my tak
0:24:07my máme tendenci používat takzvané zlaté pravidlo
0:24:10což hodně rozvíjí evoluční bylo proved right což znamená takovéto něčím druhému to nechci že
0:24:16by čili tobě jo takové nová kulturách dobách se to vysvětlete zlaté pravidlo jinak a
0:24:22neměnná mechu ten úhel sebe naslouchá pokud nemáme pocit že patří řádu nějaké stejné skupiny
0:24:28jako nebo klopnými máme deset a diapozitivní emoce
0:24:31pokuď máte principy pět a
0:24:34ta stanice zobecňování vitale cesty vážených že trpící předsudky revizní do při nevhodným oblečení nebo
0:24:41prostě vypadá úplně je způsobem jinak tak už mají tendenci prostě jako nenaslouchá ty druhý
0:24:46osobě zaškatulkovat b a hodnotě nezaklepe škatulky
0:24:50takže uvědomíte se židy osobní sympatie a ta nálada ovlivňuje toho jakým způsobem většina hledanou
0:24:56informaci
0:24:57a zde je není se tady vidím jenom státě jakou vyhodnotit y do svého života
0:25:02hezké počasí nehodnotit pardon posloužil peníze škaredě
0:25:06si zasílá této pěstní přesně protože když bolesti počasí máme super život dyž pršelo řekne
0:25:12na houby
0:25:14ovlivňuje nastat často víc než si uvědomuje asi liman profesor nejvzdálenější psycho dneska pozitivní psychologie
0:25:22ten říká že ta naše náhradí sedmdesáti procent indeterminate hodnoty na vlastně rozdělení a nacpali
0:25:28to života takže bacha na to
0:25:30a vy cesta říkám že f konverzaci jako komunikace argumentaci důležité je uvědomit si že
0:25:36právě devět často nejsou znehybňování věcný když si mi vlastní názory o věci
0:25:42často mineš této že druhý vyvrací můj názor ale těstem ještě to co já si
0:25:46myslím že to znamená že to prací nemám dostatek jeho respektu nemám dostatek poznání nabourávám
0:25:52takže přemýšlejte vždycky na ty
0:25:56s tím souvisí vezena morálka versus fakta
0:25:59protože tady se dostává n do úrovně kdy už vlastně vůbec jako argumentace staveniště a
0:26:05ještě složitější a věřiteli se dostávám do jiného roven diplomatický sporu a světových skoro
0:26:14protože
0:26:15definuje větnamcem study dost elastická zdělání ne čtyři základní kategorie
0:26:21nemůžete nikomu řídké nějaká fakta to že jedna pouze n se rovná dvě
0:26:26o tom se nebudem většinou lidi náraznik nematematiků jsem zadal je tohle
0:26:31řekněme že toto je nevyvrátil tak připevněnou reprezentace nic jiného
0:26:37a co právě dělení bity se morálky a etiky třeba že střílna ulici je špatná
0:26:43pak se rozdělení týkající se sociální norem že třeba přijít na přednášku pyžamové špatné
0:26:50což myslím že se netýká přinášeno marking po a nemluvíte vibrace a nové
0:26:57
0:26:58no a co vlastně sdělení týkající se vkusu třeba že roková hudba vylepšuješ klasická
0:27:04pokud se bude ten infima vezmeme zilkova hudba je lepší než klasická tak většinou a
0:27:10pokud nejste na škole větry hnedka pana hodně doprava do té na
0:27:16povodně budete data tady sedíme že seznam adres
0:27:21ne sejíny
0:27:22na
0:27:23a je o c d takže ve většině případů prostě dokážete s tím člověkem prosím
0:27:28ethernetová připisování na zadek vlastně nezvednete židle
0:27:31co se týče sociální norem tam je to horší ale pokud někdo bude tvrdit že
0:27:35chodit na přednášku pyžamové hokej demontáž tyhlety nebude řeknete se maximální blázen pohodě
0:27:41pokud zábavy no těch pak je tam rámce tak oblasti morálky liberární úplně stejně jako
0:27:47v oblasti faktu což by napravit často ten problém
0:27:51takže dycky a vlečeš do rozvrhu trošičku víc
0:27:55a to že vlastně na pouze na dvě to prostě nejde argumentu jen
0:28:00je to opravdu ten
0:28:02a co se týče morálky by pondělí krásnou storage napadne že vzali takhle lidi a
0:28:07před já nevím nějaká morální nebo nemorální tvrzení a ptali se ještě zmizí že to
0:28:12je morální nebo není
0:28:14vo tom ve státech který začíná docela takovéhle tím příkladem že na tom employee vlajku
0:28:19tabulek stará volný sebereferenci domů rozstříhají a používají odhady na toaletu
0:28:25je to morální nebo není
0:28:27tak došlo vejš takže tam to třeba po ulici d s srazilo auto procesů může
0:28:32dva lidi to vidí nikdy tam není bez nemá známku nebo si ho domů a
0:28:36snímaného dvě za morální dělali
0:28:41pak ještě jeden nejvíc pikantní tady to řeknu
0:28:44r t c tam se zase bylo tvrzení že mu slidech o každou neděli nakoupit
0:28:48do rukopisy kuře přeneseno domu nejsou petriho sólový
0:28:53jednomodálním bolení
0:28:55já tak asi takže ty neodpovídat jenom
0:28:59a metody zní
0:29:03vizuální portech schramma dobře vytrénovaný způsobuje že kde se dokážu dobře představovat
0:29:11takže když je to dva ti
0:29:12ani stejné ani na to jestli ty morální nebo není bitovou velice jednoduché honíte dokázali
0:29:17velice rychle říct co je co není ale zajímavější část přikázal abych civilní pointery aby
0:29:22oni racionálními argumentovali proč to je nemorální a dělení takový do toho datováno lince podařila
0:29:30dostali úplně na to že oni měli jediný racionální argument pro který můžou podložit to
0:29:35že je to nemorální čtení strategie viděli že prosím čtyřicítku jasně úpadek bysme to řízneš
0:29:41čtyři
0:29:42a je to právě tím že už té oblasti morálky na které se hodnoty které
0:29:46se oslnit zakořeněné ani ten právě ta otázka těstovité ženoucí protože hodnota je většinou něco
0:29:51za co si mysim že je dobré tady kopa nebo naopak co nás bolí se
0:29:55tomu ubližuje továren listina nahonit emoce spojeny a přesto vlastně v té oblasti vůbec nemůžeme
0:30:00racionálně argumentovat
0:30:02proto pokud nikde budete mít hodnota dveře silně zakořeněná nikdo do vás bude učit nějaké
0:30:07argumenty zkuste zase jako otevři to have a přeneseme tu nemůže letnicový nebo n
0:30:12protože ten dycky říká mně ceny nebezpečnější je pokud tam někdo na tuhle otázku odpoví
0:30:17že se nikdy nemůže
0:30:19dokáže si připustit že se to může šmíry před měl vždycky v každém případě zvládnout
0:30:24říct ano dokáže si představit že se to můžu míry
0:30:27a ukaž těmi nějaký dobrý argumenty konců názor změní port a nebo večer channel každého
0:30:32k
0:30:34já zpeněžitelný se měl přes nikdo ta na přednášce ste na nebeské na mozku dostane
0:30:38chceme nakreslit ještě tu čtvrtou sféru
0:30:41a ten jako čtvrtou sféru
0:30:43a myslela a hurá duše různý věci
0:30:47a jestli byly vyslechnu a říkám ať donesete tady dobrou study nezaviněná udělám radši vydání
0:30:54prostě dopíšeme to nás tady napíšu
0:30:57a ten tři pět hezky řekl právě následuje ty kteří hledej pravdu upečou ty kteří
0:31:03už i načli oni důležité
0:31:06jakým se dostávám
0:31:07posledním čemu room což další důkazní břemeno
0:31:11a po vznikem argumentujete vždycky ne na paměti to že vy byste měli by jango
0:31:16resty pět n čili který blanice tvrdí by měl mít ten který nám to dokazuje
0:31:20nikoli pokud vy chcete někomu vyvrátit že by byly stability vteřinu ukazujete názory
0:31:26a proč vědomého vyvrátit tohle nepoužijete u někoho
0:31:30o tebe při argumentovat a minimální pět anakondy u sebe
0:31:34pokud vy chcete tedy nějaký názorný vy proto dostatečně prostě důkazy dostatečně podložena
0:31:41a tím se dostanu se mém oboru příliš hrubou na ukončuje a to je právě
0:31:45růstové verze zabržděn myšlení pokud je třeba dlouhodobé posouvat
0:31:50a chcete to své myšlení zlepšit petrus level za běžně nemyslím se netýká čtvrt argumentace
0:31:56a bad obecně přístupu k tomu vašemu život
0:31:59protože retardovaní rollback volání jádra studie na stovka studentů kdy právě zjišťovala a jakým typem
0:32:07přestrojením jestli monika první fázi projíte té matematické úlohy měla dopady a rozdělat dvou skupin
0:32:15skupinu pochválila je se zas snažil to beta číslo
0:32:19to se projevilo velkou vůli velkou snahu zase dobrou ztrápený
0:32:23a druhou skupinu popadni já chyby
0:32:27na vlohy pro matematiku
0:32:29ochranné zadejte charakterové vlastnosti
0:32:32další fázi
0:32:33dvojité v f devět těžké že nebo vypočítat bez nikdo takže typically úplně všechny a
0:32:39třetí fází nevyvolali zase jednoduché
0:32:42férovej se mezi na bude nějaký rozdíl
0:32:45samozřejmě tam byla ty bity které byly klání za proces zas nám za úsilí edit
0:32:51selhání bylo to že zrychlená jsem se snažil musím se víte vyhecovat
0:32:56ty bity které b nalezenému charakterovou vlastnost měli pocit vnitřního selhání a ten podzemní tím
0:33:02selhání zase nebo emoce a písemku píše neocortex písemku nemyslím which takže d limitě prostě
0:33:09pouze by se nervózní bojím se vás tak ten výsledek vědou
0:33:14a ona na základě řady dalších starý právě studenty rozděl a nebo obecně společnost do
0:33:20takový dvou základní myšlenku že máte nyní právě tak není myšlení statický což znamená právě
0:33:26že úspěch je novější to můžou strejda nějakým vrozený vlastnostmi takže inteligence extra verze krása
0:33:33ale seberete vrozené
0:33:35tito lidé se většinou bojí neúspěchu protože jsem řekla nepovažují za osobní sám d y
0:33:41se tím pádem životě větším význam nepřímé nikde není zpětnou vazbu
0:33:45a potom se cítí špatně když vidí úspěch ostatní mají tendenci spíše závity
0:33:50nápadně druhá skupina lidí a to sou takový kteří mají myšlení ústava to znamená dřívější
0:33:55že právě nějaký výsledek vydaný právě úsilím tréninkem houževnatosti nebojí se neúspěchu protože větší sebou
0:34:02snahou zlepšit
0:34:04vidím něco nedopadne dobře nic neřeknou není geny
0:34:09dobrý příklad jediným celá články jazyk že články pořád do šuplíku
0:34:13přes petra mžany neprojdete pořád píšová píšou a takže píšu jeden ten řekl když s
0:34:19těmito nejde neříkám monitory ani s těmito nejde přesně neintervenuje sedláci styl
0:34:24ta říká štěkat se potom víte lidé vypínají negativní zpětnou vazbu berou právě o prostředek
0:34:30pro zlepšení vážící a úspěchu ostatních lidí inspiraci
0:34:35mě nezajímá nevím jestli veřejní ze přiznáme nebo n
0:34:39tak byste se měli přihlásil kde se vidíte tady
0:34:44takže tady
0:34:47zbytek jiným jako mezi jestli děkuju za reakci
0:34:50rysy video ten ty házet a je de o to že když často březnici neříkej
0:34:55že v jedné části sem tam v jedné části se mi nelže třeba nejméně trpícím
0:35:00úplně prosej nekvete tři body je tato různě a tak ty změny stále připravený nevinný
0:35:05statické růstové myšlení v různých oblastech
0:35:07že ve sportu jsou přát cesta zvyklí neustále myšlení ve sportu si řikaj špatnej odkazová
0:35:13špatnej odpal znova tréning du budou roku ní znova a trénujou a jedou access to
0:35:18nedokážu to samé aplikovat hotov práci stejný způsob myšlení partnerství stavy nebo prostě vůbec nějaké
0:35:23osobní růstu
0:35:25takže zkuste myslet opravdu růstový je ve všech oblastech vašeho života
0:35:31protože z řady stojí potom vyplývá že právě ve vlastnostech ve kreativita jako je síla
0:35:36vůle odvaha pečlivost komunikativnost se ukazuje že můžou být spíše naučitelné hypnóze takže důležité vědět
0:35:43takže pokud se v něčem chcete posouvá
0:35:46takže tady for pokud běžíte že to půjde i když to nepůjde f obou případech
0:35:52budete mít vždycky pravdu a je to vlastně na té naší volbě
0:35:56a je to právě dáno tím že ten mozek je neuro plastický pyrimidin tréninkem ještě
0:36:00vážný buzení budete považovat jako inteligentní sál a představíte si ho jako to samé dítěte
0:36:06do fitka maker na tom stroje a rozto vám svaly představit jestli x každým prostě
0:36:11úkolem kdy třeba selže test jakousi minimálně právě ten vážení primus a
0:36:16pak tím se dokážete nastavit lépe na prorůstové myšlení
0:36:21a souvisí s tím potom i poslední věc a to je právě optimistický verze specimen
0:36:25úzký vysvětlovat zjistil
0:36:27protože todleto nesrazili na pravé existují dva typy lidí
0:36:30s takovými dvoum je odlišnými vysvětlovat si mysleli mysim stane nějaký úspěch nebo neúspěch
0:36:36pesimisticky většího takový že distinct a neúspěchem impose že teda náhodou
0:36:41já můžeme to kontrolu na svých kognitivním a já si můžem naučili nějakou nějaký pevně
0:36:47jako tady snadno něčeho takového náhoda
0:36:50neúspěch potom si myslím že tak je to vždycky
0:36:54a pesimisté kdy se mu stane neúspěch tak na takový názor že hustou stavu zůstane
0:36:59řehoře tak jako bude deset pesimista rozjede holka zůstane sedět a řekne si v životě
0:37:03se ten žádnou holku budete tak pořád
0:37:07naopak optimista pevná takový názor že úspěchy přichází devět a vždycky
0:37:12a náhoda vlastně je spíše ve neúspěch ani se optimist nebo třebové kos optimistickým sedláci
0:37:18ústila stane právě ten neúspěch
0:37:21první že prostě třeba jednu to nepříjemný b že má chybovému c ale b že
0:37:26to není statický a dokážete pro pojistíme stojí myšlení blíží s tou prací se dokáže
0:37:32posunu dá
0:37:33a s registry věty vyplývá ze co se týče vůbec depresí a optimizmu asi neznal
0:37:39jak se by uvádí že až nějaký sedumdesát pět procent depresi dneska naučených nikoliv vrozený
0:37:45jo y se to test r jsou různý nechcete číslem říkat vůbec dogmaticky sem otevřená
0:37:51názorů
0:37:52a
0:37:53co chci říci právě tady tohlencto pokud chcete být optimisté můžete si to vybudovat tady
0:37:58tuto název taky
0:38:00a já na závěr dycky říká mně pramene daleko silnější my si o sobě vymyslíme
0:38:05dobrý že to uvědomovat nepřipomíná se to
0:38:08takže ještě lze no musím že
0:38:11jestli na čas nebo ne no peněz děleno relace kauzalita uvědomíte si to a ten
0:38:17je vložen
0:38:19nepodléhejte tady tomu je vzorci vykašlete se na nějaké štěstíčka pokud nám je máte
0:38:25pozor nepozvem než entá y kdy t negativní zpětnou vazbu vyhledávejte děkujte zanikne soustřeďte se
0:38:32na to co vám potvrzuje váš názor máme k tomu přirozené sklony
0:38:36dávejte si bacha na své emoce worst rozhozu protože ten mozek daleko větším níže podmiňují
0:38:42to jakým způsobem filtr a ne na ne sdělení
0:38:45na horákové zas fakta pokud budete cítit výrazně to vztekáš externí způsobem braniborům je do
0:38:51školy tomu zkuste se to uvědomit
0:38:54pokud chcete někomu něco argumentovat pamatujte že důkazní břemeno je právě na tom člověku který
0:38:59že to je není koryna no periferní že to není nejde růstové myšlení uvědomte si
0:39:05že to d pokud něco nejde automat je
0:39:08a mějte optimistický vysvětlovat vzít způsob
0:39:12přemýšlení
0:39:15cože znají strany všechna osum ho do vykonat
0:39:33dáme ano ne
0:39:35jako ještě ne propustíme máme prostor na dva dotazy takže dva dotazy jsem s nimi
0:39:45eště jednou
0:39:46a d
0:39:48ano
0:39:50tak poprosím do mikrofonu
0:39:53no já jsem vladimír děkana krásný přednášku pouze smysluplný toho a zajímalo by mě jak
0:39:59ty osobně pracuje s intuicí
0:40:01vidlici
0:40:03a já to intuici ta jo jako který se zopakovanou jo mikrofon co se týče
0:40:09intuice vegas nesmělého není samozřejmě nic to je
0:40:14a navíc norbet chcete nějakého ta vezme se tam dobře
0:40:21a já intuici jako takovou neber vránková nad znovu pozici ve které se nad opravdu
0:40:26z důležitých na věci důležitý oblastech tak tam prostě jako hledá nacionálně momenty stejně opravit
0:40:33emoční ale ta ten ženistou robe čili po sobě nějaké oblasti
0:40:37a tak poškrábe dokáže sníst aditivní nedá automaticky a přitom nevinných obecná na jako ve
0:40:43tři a potom se měli rychle bleskově rozhodne pro nějakou variantu od racionálně dokumenty zatím
0:40:48ale nedokáže vlastně té rychlosti ani pojmenovat atomové řekněme nečistota intuice
0:40:54jo takže když dlouhodobé nějaký odborník tedy disertace v nějaké oblasti a rozhodne se bleskové
0:40:59prazdny se teda jo intuice processing že to je tedy se ve práce díky kterým
0:41:03na ten z automatizovaný straně pojmenuje
0:41:06já děkuju za dotaz bitu máme tričko za aktivitu
0:41:11prosím
0:41:13a ještě nikdo rýžový jí rychlý poslední dotaz
0:41:20nás
0:41:21o té
0:41:26no a
0:41:36ano
0:41:40jasně
0:41:41já bych to jenom zopakoval máte názor je to o tom že vyhledáme potom na
0:41:46informace pro a proti našemu názoru vždycky je najdeme jo s tou si sedí na
0:41:52potom na to relevance ty informace to právě ta protože studie jiné registry větší renatin
0:41:59měsíce písně americký věc umístil
0:42:02ano nic typicky americkou streamech na po metodologii a pak na základě jiné větvi vyhodnotí
0:42:07nějaký názor
0:42:08takže něco co začíná věci jestli vůbec nemusí zanést jedna pravidel p ze dívat se
0:42:14na to odkud třeba ten informace pocházejí jde vyloženě ten zdroj pokryta fakt důležitý hodně
0:42:20rozhodnutí podívat se jak a na použité metodologie na ten nám dobrou dvoucestný segal písty
0:42:25je dobrá nebo špatná
0:42:27tak teď ninami přímo na zdroje a prostě na to je jenom je množství názorů
0:42:32ale je relevance n data
0:42:35tak jako by
0:42:37a to bude odvětví všechno věra kazová jak září to velmi žalem