0:00:18do zas poznáte celníkem dikobrazově do fáze je časový
0:00:24ke některé zhasli pro vlastivědě
0:00:26a naše firma bity a software na zprávu o mém věku na zprávu obsahu
0:00:32má k tomu osmého postavit věšel vašeho hosta v nějaký bod e s tebou prezentaci
0:00:37u
0:00:38a na těch dispozici
0:00:39lajny chová tak jak bych h obnášela aby testování vašeho viď poslední vezmete
0:00:44o šťovík pasovali za sloupcovou dohromady k tomu nějak odporu digitálně jich
0:00:50pak je aktivita města
0:00:53na kitech potřebuje
0:00:55a
0:00:57naše firma zikova roků děti se čtyři tedy neustálé práskla se to dva roky čeho
0:01:05datová třeba ještě víc
0:01:07takže znáte tam není takže takový berka dneska model tácu
0:01:11a
0:01:13jednoduchost nezačali saně integrovat do toho developmentu
0:01:17a zároveň sme to taková litec drenáže uživatel vezme ořezaný návštěvy zjistilo jako poprvý
0:01:25jestli mě to na tom tebe na toho na systémech jako
0:01:28běží prosím vás tisíc nebo z deseti které je celého světa
0:01:33a nebo zajímavosti v ještě je že mi celé město tento náš systém mě nastartujeme
0:01:38nasazuju naši partnery strojích sjeď dneska ráta tisíc to partnerů
0:01:45nalezněte pochopitelně podklady
0:01:47a že se dostali dostal jak zlato hledali že máme dostat o krok fotonu aby
0:01:52jsme identifikovali ti na vaši problémy ktorá s tou teda to ráži vadilo utratila
0:01:57raz tady z my vyřešil s
0:02:00a na
0:02:02tak zvané svým řešit jakým on taky máme poznámky když já jsem se to když
0:02:06je to z
0:02:07a
0:02:09ty takže
0:02:10a z nezačali nejprve naši nevezme to má my jsme se o tom že to
0:02:16bysme mohli ta nás nejrychlejší strávit dostal mesiace hodnot wattovi daně naše z je
0:02:22takže sme se bavili o tom co nebo taky netluče zprávičku vo tak naše vidět
0:02:27a
0:02:29jiný význam zůstalo málo času
0:02:31poté co znal probojoval teda tých vyřešil spor s n s za systému identifikovali nad
0:02:37zastrašovali partnery
0:02:39a vy můžete nanosystému na kouli technickým a časově omezeně zmohli prasárna state eště vědět
0:02:46sami náznak nesmysl ani mohli nějak rozmysleli podle vektoru mezi je a hlavně technická takže
0:02:53pouze ten ještě nebyl opery
0:02:55a často se toho se zlepší nějakou třeba šlo architekturou aby uživatel voko netýkalo systém
0:03:01komplikovaný uvádí jednoznačně problém informační architektury
0:03:06learning notation
0:03:07a pak který se stanovali uživatele já ho teda ty koncových
0:03:15o uživatele toho systému mají problém s osvojením si systému odjel pojedu systému a surovin
0:03:21uchování problém se nenaučit šel to funguje
0:03:25je to problém dokumentaci možno částečně informačně architektury
0:03:30o zavirovaný k fill a vlajkovou sobilo zastaral o info provozní grafika
0:03:38začat informačního dětech provoz to modulu také znervózňuješ analogicky ještě
0:03:43a jestli jo teda začali
0:03:45nadefinovali jsme tak zvané hypotézy informaci architektury
0:03:49a tě to
0:03:51hypotézy
0:03:52a
0:03:53mu ještě zápalek nějaký naše domněnky a nápady k tomu jako bysme to dívali callback
0:03:58různejch vašeho spektrum stlačit tati to hypotézy náš domněnky jsme vyšli s počas research úvalno
0:04:04jsme se o tom nějakého společně bavili
0:04:07a to jsme potřebovali definovat tak je to hypotézy ven mezi tolerancemi určil hypotéza různé
0:04:16dovedete dostat občas úsporu může dovolit jednoznačně nastavit problém
0:04:22a vznesena nulový budoucnosti
0:04:25dovez musejí abysme měl by hloupé my
0:04:27a zároveň ta hypotéza na mnoha nízkou vyhodnocování neměli sme že sme teda ten problém
0:04:34vyvěšena voni věšeli
0:04:36ty fáze kdy z osmi tady paterova to cvičícímu to trubek ještě dělali v lišily
0:04:42zle
0:04:44život vezmu nikolko zejtra postupy potom nevěšeli já nevím jevem bezhledně totálně valentina toho času
0:04:53sudost konkrétně bezkontextovou naše sestavu byste asi nebude v obraze
0:04:59a
0:05:01je to podobné jestli to hypotézy teda
0:05:04zprávy se navlhčil ty
0:05:06a začali jsme ješita určité vazby hypotézu to
0:05:10okolí zvlášť architektury poznání se může možno teda zlepšit začít se naučíte bavit takový z
0:05:15nuly zlepšit
0:05:17našeho čipy probíhaly dvakrát odlišně
0:05:20a dvě hodiny a my sme si tam lodi z různých oddělení z nebo mentů
0:05:25znaky týmů vole seznamu něco za chodu
0:05:28abysme zkoušet ještě na nějaké zprávy štěně
0:05:33a k úpravě sme teda určite začne nešiď nějaký strukturu jednotlivých aplikací
0:05:40římané náš systém cesta s
0:05:44jaterní aplikaci po natluče chcete stala spěšnou
0:05:47že tě stačit zdislavic prezentaci řetězce předsestavené typu algol intranet
0:05:52podle toho ty dispozici různé aplikace
0:05:56vypadni že ještě budete potřebovat aplikaci na zprávu objednal na zprávu zněl
0:06:02potřebujete chcete lišit šel mohl pakety budete potřebovat myslet r budete potřebovat obligace znáte testová
0:06:08
0:06:09no tito
0:06:10z navigaci s a systémy schovávali
0:06:14s jakou tak výborně zahazována
0:06:18tak ukazuje který se a že se do toho systému
0:06:22dovědět ty obrázky
0:06:25obsah polygonu znamení
0:06:27na základě toho
0:06:28a musí bejt je v tom jedna a q
0:06:33šest
0:06:35a tady se zatlumení ještě na základě toho čistě bylo prozkoumat dělat velitelskou módě
0:06:41takže někdy zaplať aplikaci duplikovali nikdy hrozně
0:06:45poldové ke celkom náročné
0:06:48vysvětlit aplikace začali postupně rozmetává ať narážej se dostali k tomu
0:06:53snímali a se mi se nám vrátí dotaz
0:06:59se jurča po
0:07:01zde vyšly řešení lalr návrhu ke bysme zjednodušili tuto strukturu je to jednoduchá flat auto
0:07:08tabulka struktura aplikaci v editory se dá vyhledávat
0:07:13a zároveň tento
0:07:15tato část navigaci bude dostupná zkaženou jaká něco růžový dosud nás každej častí vlajka
0:07:22tedy kadlecovi potřebovat někdy zavazet a tak dále
0:07:26tak zvaný aplikaci je
0:07:29zvanej aplikaci je
0:07:31zvaný aplikaci je izolované
0:07:35a začal za závrať aplikaci a my a bude navigating ty chlapi gracias
0:07:40je to typy aplikací jo
0:07:43to vždyť aplikaci myslete
0:07:46jedná pouze ukazatele jo tady jsem zpovídal a za nějak postaráno h n
0:07:53a to je a za etapy jeden dva na samotný obsah hlasovat diktátě bezletovou a
0:08:03zase ta tatina obrazovky
0:08:07ze sebe to rozhodli že ta zase se dostali
0:08:12na kdy sme rodečku navigace klesne do hlavičky stal sem si
0:08:16poměrně důležitý navigační proud
0:08:20jo třeba jedna
0:08:21a no tam měli dítě jako zablikáte
0:08:25a
0:08:26těch hlavně tych trochu minut odezvy tam voni mali z mezi nedělitelného a vydědí vraždit
0:08:31vaniš u
0:08:33úroveň
0:08:36mezi vyřešilo zablokovány prezidentech jako na začátku
0:08:39pomáhají dokumentaci a ale litá laděné malý problém zase o z osvojování si toho systému
0:08:46tak to sme začali uvažovat a jednat systému nápovědy viděli složená či technika laboratory body
0:08:54rozhodnuty
0:08:55dobré jedů vydělíš napíše verzi šum dokumentaci kontaktními písat
0:08:59zase řekové ještě trocha na tu obsahu část alternativy neúčastí
0:09:06a totéž vyšrafovaného jaká je i čili těm na pohledu
0:09:12poté jak na ty
0:09:14a
0:09:16jo
0:09:19a jeden panel obsluhuje na dovykládáš a hledá
0:09:23no
0:09:24nebo touto neomluvené naše může letouny
0:09:27my jsme
0:09:28my sme u
0:09:29opět jednotili daný pana jedno město germaničitě
0:09:33hlavička navigaci vždy sobě nachází na tomto jednom městě někdy nemůže to tak
0:09:39a ještě se teda u se bude kontextová to znamená najděte informace chyba piano ty
0:09:46stránky zabrané nacházet je mě tam žádnej patnáct je nějakým jiným časti nám
0:09:55dostali jsme se do stavu na konci augusta teď tady ten karavan e na j
0:10:01krajiny a proto wifi
0:10:04na nesporný validován interně
0:10:06validovat vyznačeny dalo tady v našem životě umí to z toho důvodu že jsme dokázali
0:10:11černá jako ještě rozvaděč nějaké nedostatky pro body a vyvolat f m nakreslím zabavena stavy
0:10:18ne všechny ty mně to naše partner my
0:10:21tak tyto věci spósobom letos dokázali někoho krát iterovat a na ventil signálu podobu to
0:10:26prototypů
0:10:27to rezerva dybych těch partnerů
0:10:30kde nakopej denker testovaným zašili pak termy
0:10:34a paralelně sme pracovali
0:10:37na jinej měli zjišťování s tohleto je zadefinovali na začátku a na autora grafika a
0:10:44dvojka
0:10:47a za salv řešení
0:10:51a nepostrašila vyberou když toto je to trpí bordely tyto a granitovou osoby to tak
0:11:00trochu v tak ano ne
0:11:02občas se tam vyskytují nekonzistentnosti
0:11:05a tak místo ní vzít dat uvede lifting bude asi málo
0:11:11metoda zkusíme taková kompletně
0:11:14významnou detekovat kompletně pořady nesáhnete nějakému vystrčil
0:11:19provede když vezmeme ukazatelů nedal jako brigu b a deviant
0:11:24a sledovali napřed konkurenci u sledovali její do této oblasti a je to jsou to
0:11:30jsou mé oči
0:11:31a odpověděli si na otázky čísle t zahájení pak je f bloky jsou k dispozici
0:11:37že jaký nízkou sou zpracování řeči použít funk ikony
0:11:41obrazy snaha těchto otázek a zároveň jsme trochu za pozřeli na trendy okolo tvorby libovej
0:11:48trafiky
0:11:49to prostě děje se za posledních parku výrazně změnil vyčleněny klasicky foto že kovaně
0:11:55a jestli tam naše myšlenkama paláce s čtyry sta záznam je stále dokonale ohařů konkurenci
0:12:01vztažena sám
0:12:02bych sledovat
0:12:04a taky na výstupu z tohoto jsem symboly naše grafické principy to nechceme
0:12:09to jsme ceny abych se dívají to
0:12:12novým jako nebere
0:12:14je tady ty dvě že tam kdy cistem respektive za
0:12:20zajímavý grafickým zlato
0:12:22je vlajka je nějaký policista
0:12:24k to ji
0:12:25definuje vzdělanosti mezi programy proslulost oproti pro konektory nejsou ostrahou
0:12:31tady je to ten systém je založený na viktorovi jednotkách děje založeny na jsou to
0:12:37znamená že budeme bodu vlastně myslet na
0:12:39responsible ještě ně tady z vás tady začali snažení tak
0:12:44chceme by to a ještě nebo ne
0:12:47a které tablety aby přehledně asi alespoň zemědě rozumět zhruba že ty
0:12:54a
0:12:56na tyto tito vektoru jednotky sto já za
0:13:00všetky definicemi toužil šílel
0:13:02typografie
0:13:04a kolik to jedno těchto rezavět definuje bych sou
0:13:08další principem to větve dodržovat tady z metody dodržovat
0:13:12na registru
0:13:14firmy dualizmu ze takže kompromis mezi fleky zájem masturbaci z no s tou morfismus
0:13:19asi těžko znát jak tady je zkonil neukradnu typem princip to i pole roky tlačil
0:13:25jak povahové že ty tam světě je důležité abys a grafika červenec podobala reálném světová
0:13:32životu a využívat co nehlásil problém
0:13:34a je to že aplikaci a i von je
0:13:39prostě viděli dohněda ke větě jo gradient ne pokročilé se takže realitě nač of poslat
0:13:46nedobyl povedlo lety zájem automatu reakci lásko morfismus
0:13:50pojede zaráz microsoft a nebo jako nakonec těšte šlohla fordisme tak a ta houba grafika
0:13:56best
0:13:57gradientu ve stěně obecně pracuje ani z hlediska
0:14:01a vytáčeného
0:14:03ale je to tak í ten
0:14:05postoj že je slouží takovýhle to vysvětlovat že recidivy tomu se ještě
0:14:10dalším to jasné lásky organismus je kompromis mezi těmi toto principy webové takže my se
0:14:17nebojíme používat ty
0:14:19je budeme za používat nějaké
0:14:21předlohy ale vyvažovaní skončí význam
0:14:25že tedy
0:14:26nějaké tabulky a o organizátorko sebou vzorků
0:14:33že mi
0:14:35takže
0:14:37že je to neohlíží rozdíl je
0:14:41jako ti netlačit a tam anybody za takže za budeme používat protistrano cizí
0:14:48a když to mám funkčně význam
0:14:51další princip je tak ste zní tak
0:14:54je to je tady slýcháte s principů to je známý praktickém bizarně už půl
0:14:59a je to point šla často kolega
0:15:02a ten praví že na nastavení strany hierarchie
0:15:06jakéhokoliv textu
0:15:08to znamená že koupíte stranu nadpis
0:15:11podrobnějším ježků použijete dobré rozdělí mezi jednotlivými znaky jsou
0:15:16tak a tímto
0:15:17výstupu no tak je to postupovat dokažte vizualizovat a pokovený formacím
0:15:22bez toho aby jste potřebovali další tak i pro
0:15:25nebo devět nížkov argument rybu ještě jednu čáru
0:15:29ty za to výpověď android
0:15:31alebo windows von
0:15:33tak potom poznáte jestli aplikaci kalené pět je tam není žádná na grafika ba textově
0:15:39zvýrazněné rozhraní
0:15:41tak jako je stačí na to aby si dokázali vizualizér kolem informaci
0:15:47ta nekouřící dvojkou který slupne flagy
0:15:51penzum f advisor pohledu standardu vejce direktory účinek mezinárodně konzorcium
0:15:57a učil důvodu nějakej výstup nostic hendikepovaný
0:16:01tak brita to pravidlo takže pozadí je textového pozadí je po z je musíme dostat
0:16:08do samotách je
0:16:09aby boolovy dítě lépe takovouto s tím
0:16:12prakticky neměníme tvar jednotlivé d někdy je ten výsledek tak trochu ruby o večer by
0:16:19se dalo pracovat možnost nějakým sekvenční pak
0:16:22a za přechodem na tom že dneska
0:16:25ta výstupu změnilo nehendikepovány ale nezkaz nesmysl osum kdykoli pro všeci protože máme tablety máme
0:16:32mu byly
0:16:33dobrý nám svítí slunko tě světelného mixu šprochu víme oddaně tak
0:16:40dokonale jak stojí protože se dítě nechytam celé
0:16:43to že určitě co nebo výpis topným flagy
0:16:47posledním princip o mě doktorkou žurnalistickému ztráty co se týká hlavně grafovou výkon ten jejich
0:16:55kreslit dálce my máme
0:16:57tak je tady nahoru čili forme
0:17:00mně dáme do toho žádejte tam dat
0:17:02snažíme se o to aby ta ilustraci vole označila
0:17:07a aby to volá vypadat snad jde ale je každá vyžaduje teta lariat stojí by
0:17:11mě to je nemá žádný že využito jordan už to čím hodnotu
0:17:16celé no to
0:17:17nazváno barva jaké ještě další za neviditelný
0:17:21a to je vyslané takže a chceme aby uživatel nebo vyluxovaný naší republice zastavit nič
0:17:28x takle řekne střelby uživatele padali na zadovek uvedeno tak není vaňková teraz
0:17:33byla to fokusovány apod tak deviza real prázdná čísla do ke článku v jestli a
0:17:41co chroch užívané naše systému věděl že
0:17:44vlastně jako naše jako vize to vybrat kráčela naše rizika
0:17:49jednoduchou vynechali sáhni nedošlo wireless jenom pracovalo
0:17:56poznali jsme třeba principy abych další vyberete nějaký stagnačního a chceme např aplikace holila rosteme
0:18:04a b a a b a b a vybízel
0:18:08s tuto otázku quads nebo firmware
0:18:11tak zvané konvexnost náš jo selektor zalakovat press
0:18:16je neobletovali znova hubu jiný bylo betony forintu zažehnuto kolosy vidláku
0:18:22vo strašilo možnosti jak se mohli tomu bristolu bit mohli sme pozice telefony b muzikou
0:18:27máme barvy
0:18:28lze použít bezpatkové kvíst použít
0:18:31i s no splátkami
0:18:33a pro souvisí s konceptům budu
0:18:36na bude něco kompozici na obrázku kterého tu nějak náladu naučil kamera se líp a
0:18:44a vpravo větě ve unicef u
0:18:47a blaho ještě může bolet
0:18:50tak mohl
0:18:51evokuje nějakou dále detekuje moci jo a ta je otestovala peněz toto nalevo na ten
0:18:56bod v opět ty grafické
0:18:59chystám tam
0:19:02a torres nepředstavili interně koncept různé vektor internet nastavit protože
0:19:08a za každý z nich na nějaké
0:19:10naše hlasové stav jak nechceme aby ten aby ten port
0:19:14vyvolala nemoci
0:19:17dobrý za každý z nich marie nějaký typická aplikaci korzu známe
0:19:22tak je to popisy děravými
0:19:24a to velmi povrchně tady právě jedno popisy aplikaci zadávali samovar do
0:19:30a nechali zmapován hlasové naše
0:19:34tak tady a vyhlazovat
0:19:36a dva naše kódy jednokolovou dobře koncept podporuje pohledávka nějaké finance takže
0:19:44aby se ženskejma pak remízovat obrazy názorová času
0:19:48a druhé ještě
0:19:50a ono to nějak o jak identifikaci se potom ke to pole taková
0:19:57o jednoduše na tom autě možnost jak pro právě
0:20:05oko odbornou pro každého sázava postavy pata někam zachvátil první toto projeví
0:20:13a navíc je stane nefalšované klameš znaky takovou
0:20:18někam tady pak udělaný
0:20:20a dostali jsme teda bodu e na kombinaci pěti
0:20:27a ten obvodově že budeme
0:20:30osoby já části
0:20:32a tak dále
0:20:34dostane obrázky ze života aleně oblastí z nějakou na to můžu
0:20:42budeme používat
0:20:45rozlehlá generuje monochromatickými
0:20:47ale horákovi a
0:20:53tak výstupy co my známe trochu na
0:20:55individuality nějak skupiny lodi to zapnu bradu například když budu dělat tím se ještě dostaneme
0:21:02zpětně si myslí že tomu u mámy ale straší důležitý pro
0:21:06protože první možnost neuvedete jako televize
0:21:10motor náprava
0:21:11je že vám
0:21:12a potom když a co ne od ušetřené neodvedeme jsme a to bude řízen nesalutuj
0:21:17vlajka neukázali o nějaké finále grafická vy auta vykakaj násobek a zas tolik jako
0:21:24někoho to nevrhla bylo před
0:21:27a kdo bude vize
0:21:29vůbec neví nějaký konsenzus
0:21:32latin jako na ně
0:21:33a or a na
0:21:36konejšila dát
0:21:40to je default
0:21:42mezi teda jednu vážena pravděpodobnost
0:21:49trochu
0:21:53a
0:21:55co často vystačilo a fools datový tok r
0:21:59y o
0:22:02o zejméně levou oznámení je se mnou emitenta nehtové webových
0:22:07grafy webových aplikací
0:22:09to prostě ries za posledních pár oko výrazně zvednou přeměně tak je to
0:22:13rastrové pixl tak jak pro stejně
0:22:15může to vektor orientované
0:22:18a z toho důvodu to sou uvedete pro hlas osobu
0:22:23už je ta dominant na
0:22:25a oba jako hodina grafického editoru nula potřebuje tato dominant na
0:22:31že je nejfiktivněji kresliče pět
0:22:34co otočil p
0:22:36jakési celou stránku a potom jedna k jedné doprovázet do kódu
0:22:40zvláště můžete nakreslit jádro tak za jeden takt vzájemně je tak je to nefiktivně zadrátovala
0:22:46času
0:22:47zvláštně ste se dá kreslit proseju s tou končí kromě
0:22:51a dodat trochu šikovnost jsou celkem pěkně na něčeho být ram brousili
0:22:56kdes principům ktorý tento prej podporuje sovova stálo tak
0:23:01ne se rozhodli chotěšov aplikovat
0:23:04a ten d že potřeb se použila tak jako by fáze
0:23:10nakreslíme si varianty základní elementy
0:23:12má to není nakreslíme si tabulky
0:23:16a hned esemesky pokračuju a celá tak atomární kompozice takto malý obrázek dokáže a dokáže
0:23:22jasně naznačit tak ještě obsahuje a pak ještě obsahuje r
0:23:26jak je to dvojka
0:23:28je to máte jasné
0:23:29jedeš teda je rozhodnuto že budem chodit takto s nemám jednu petrovi pokračovat sledovat mají
0:23:35prostě
0:23:38zaflikovat toto jedna
0:23:40stanovte osobního nazýváme ty zase ta
0:23:44matiku teda
0:23:45záznam a má toho tahoe ne
0:23:50obraz
0:23:51je to jenom tak interfejs bez y autu
0:23:55z ú bysme sál vedly se a dopadněte slovo pro to co jsme tak testovat
0:24:00a vypadněte se to tak dobré
0:24:02po to všem obecně otvory nebo je to konečná jako to šlo
0:24:07nevidím vědět oproti do té motorce z s a bude mi to není už budou
0:24:11sedět
0:24:14raz atraktivnostmi tady nerad
0:24:17nerad jako ale teda obecně jednoduché to asi
0:24:19je to že tam do toho super vás objekty faktorovou
0:24:24zase tady vinutí critical nebo a
0:24:28nějakej
0:24:29a opět je to je tady dobově nutně pačesa mi to a z toho bodu
0:24:33na něj že je to málo sexy to se také detektor nepověděli to teda s
0:24:38těmito mluvit
0:24:39my srubry dohledali nějaké materiály a ku grafiku vyhodnocovací
0:24:44ve větě
0:24:45k tomu co kontrola článku na internet tě
0:24:48vy zajišťovali a chce být a to zapít ať alamitos a nevíte
0:24:54a tam objevuje diferenciál
0:24:58protože tam se vanessky diferenciál
0:25:03se watty diferenciál je množina nějakou pozici dovolit o
0:25:10to je jedno z nich chcete posílám thomson
0:25:13výsledku
0:25:14nicméně opět s hledaným těchto dvou jí věnovat pozornost a jsou
0:25:20to znamená je demonstrováno copy
0:25:22a potom oproti tě můžete vidět grenadinami nevystartuje nicotě stanicemi nebo s těmi do toho
0:25:32stavu
0:25:32to byste chtěli
0:25:34a dva vidět číslo dostali ste si tak dělení rodičovství tak i výsledek
0:25:40takže dovezou za myšleny deset že to george můžete prostoru
0:25:47no to chtěli více méně a tak dál adresář
0:25:53takže tady to
0:25:57tak to jsem systém se teda začali hodnoty chovatelka zapatistou diferenciál a
0:26:03fáze nakoupení interně ale oslovi znovu to je teda výsledek a adresu kde ste na
0:26:09komunita monitory nanuku vydali
0:26:12na ti tu naši otázky
0:26:13když na trochu v zobrazena ta jednostranně upravím se to zajati na ten finálový
0:26:18a takže bitu osady pozitivum i
0:26:21amfory teda nadšený a nezřídlové se už zavedli po to sou a to je to
0:26:27pátém l c z sám za čili je
0:26:30ozvali snášet dalo takže váhové nebo ne
0:26:34ale naše klárkou vona systém obsahuje
0:26:37tvoříte šestka já zrádná aplikovat na srandista
0:26:41a výkon tak se
0:26:45je tam a vy tam budou
0:26:48u nás chybu
0:26:52no technika nebezpečné tak najednou
0:26:56trochu jeden že ten systém ještě ho
0:27:01další obrázky
0:27:04jak to vypadalo něco ukazovat migrate
0:27:07můžu vážně dvě na ale chování jak okrajů teda to tak
0:27:16dobrý změně kontextové menu
0:27:18no a kde tento test dopadněte z dobrejch tuto dovedně prodloužila tělo zprávy tak pak
0:27:24končin složitý
0:27:27ale z něhož to materiál za třeba věnovat naše parfémy nalezného to y from jako
0:27:33informační architektury list hypotézy kolektorové barvy teprve grafiků mezi sémantický diferenciál označeny tyto praktiky
0:27:42začali jsme stvrzena šňupat nemine stornovali k dispozici nějaké na r
0:27:46cannot když voláš pak partnera nebo ne však zázrak
0:27:50a zvyšovali kdy konečný
0:27:52jako konečné naše konferenciéra
0:27:55to nás jako a ram ručně
0:27:57pro mista chová salford ostatně dat a odstavec nějak sydney
0:28:03tady to konferenci za máte možnost jako strašně páchne
0:28:07takže tady pozici tam
0:28:09vání správa líbá o tom našeho period vaší produkty takovéhoto kam se jako
0:28:17ty pak nevyznal takže teda lidí a za o tom a tělo dušánku vystačí nějaké
0:28:22nové kontakty
0:28:23na useful pracoviště c jedna dvě lze do kontaktu řezy se mně výsadní jsou
0:28:30nejsou radix a můžu bavit u vývoj produktů na tom vlastně oběsil byznys
0:28:37dobře benýto deza toho stejně londýně asi o staré význam postavili stránka bez reprezentovali naše
0:28:44y from my bysme prezentovali našem analýzám systém
0:28:48mechanismy jich teda
0:28:51odpovědět opravným ukázali tady sme si odpory data
0:28:54takže polopenzi
0:28:56a tak dál
0:29:01a chtěla že hypotézy to zavzpomínal konformační architektury
0:29:05a
0:29:06tolika to by stupnice sme si nechali
0:29:08odpovědět na to číst limit hypotézami souhlasilo izolacionizmu ten problém vnějšího vnější
0:29:19takže by dvou absolutně pozic týmy
0:29:22nikdy je s to potvrdilo
0:29:24a řekněme správně sme ram partnery popis toho nadšený
0:29:29a ještě mocně
0:29:30vlastně nastala situace že potom pozitivno chybě kousala stretch nebo stav dyžtak tím že sem
0:29:36měla deset až teda jaké výhody výsledky tak mělčině ten
0:29:40dobrý den intervalu bitva mesiace potřebujeme na já mesiace dát
0:29:44akce let
0:29:47jak sme teda budete to šoků
0:29:49ale teda nikdy nepotvrdil tuto domněnku detaily schramstne rom
0:29:55mohli jsme viděli odpověď na otázku
0:29:57a že teda který to bude izraeli žena je analýza dobráku kostomlaty hotelem že vše
0:30:03sme začali tam strašně se měli na tom
0:30:06a teď nějakou nakonec teda z mé získali cestuje s tou odpovědí ona pak šlo
0:30:14si to zlomek duplikovali
0:30:16no ona
0:30:18tak aby vydržely tak tam vzorky náš partner přece oko
0:30:23element na co pro
0:30:25rozebraná z obr nenastala panika
0:30:28a je to poprvé teda to je to tak
0:30:32tady nějací začali začínající c slezská to mohl na to bitovou vybrané to mentů
0:30:39a my visle zastřelit etapě výsledek od vzorku mohli postupovat
0:30:45a v té době nějaký takovou
0:30:49jako hodně vývoje za výraz zadinového vývojář tactics vás tady někde a je to nějaký
0:30:54záznam
0:30:55a požadavek jo švandy a může hlavy to bysme potřebovali
0:31:01a tady toto mobilnímu je že bude témat ještě kohonenova věci které tady navrchu toho
0:31:07zoznam
0:31:08nemuseli zetové specifikaci učivo nízkou begonku protože eště nebyly se to tam to straně
0:31:14a čte uvedli privativně červeně to znamená jaksi kolizi na ti neliší požadavky
0:31:21a ty ostatní zrcadlového
0:31:23definovali z minut omílání
0:31:26je neprchavé vývoj
0:31:28takové delegujeme za ty mesiace aby tohoto rezerv pepou
0:31:32takže bysme museli zařaď vysekávat musel znovu jednotlivé ten s tebou vyhodíme nepřehlednými posuneme někam
0:31:38naspodu
0:31:39no a bitmap jako dnes už nevyzařuje dyž jednak věc vůbec nevěšeli
0:31:44tak to sloupcový osekala dělá vše dalších nic nality tím se dostavit dostanu
0:31:49který modelu nebo jenom že za ty mise c je to schopny s tím
0:31:55a
0:31:56ten vývoj začali dva týdny
0:31:59a odtud neupejpej ta tady dělá vše nějakou
0:32:02vy předáci sme postupně sesedaly k tým týmu to nebo co je aktuálně vyšel nějaký
0:32:08na čipu že talku takže nikde sme si p zavěštil pětkrát
0:32:12můžu zamyslet
0:32:15a co tým takto každý tým si vzal nějakou zkus toho zoznam teda u toho
0:32:20seznamu začali věšet a kazeta t že sme sastre televizní intranetech týmovou
0:32:25pod argumenty chtivou to já ale větší zastírá přetypovat váhou se pohlavně je
0:32:31a celková hlavně šlo tak my sme
0:32:34a ty jsou stávajícími požadavek aby mohli dívat mohli trojhlase nějak proseku o uvede čertové
0:32:40tak dostanu za kousli to požadavky a uhlíře posunu kolik dole protože sandinistku jak na
0:32:45požadavky
0:32:46pečovat jižně nemohli měniče nějak seznam našich priorit
0:32:52prípadě že
0:32:53zase malý disketové značek pracovat na už etapách
0:32:57tory neboli specifikované
0:32:59malými čas na to
0:33:00aby se mi to specifikovat ten sme to byl jako keblice leze nebo automaticky krátce
0:33:05na začátku
0:33:06celého toho našeho bitu
0:33:10o tyto tomu znam
0:33:13poněvadž to nestrachuj to ještě
0:33:15a lze tak to je jedna
0:33:19a ta stanice na využívá toho odstranění a nebo press
0:33:26o tom opraváře protože ta okamuru zase
0:33:29takže tak a tím náhoda oka
0:33:31ale zpětně odvětil toho
0:33:34super vernisáže
0:33:36my sme tak skupiny tyto úhly citovali krok kořeny gradient je modely
0:33:41dovali pro neprázdný pro znetvořil nějakého poté co bude tam kompletně letové ploché
0:33:50po firmware zachována hrozně
0:33:53a na následovaly
0:33:55jak jsme to nechali na pinech celého redesign
0:33:58tak znásilňuje ročníku konců asi by nadali tam zůstali nějaké bordely jo nějaký kravinky
0:34:04tak sme to mali
0:34:05úplně
0:34:07vybrané obuté hotové s pohledu fleky zátylku zploštěním
0:34:14postupně vykázali no jako že nauky
0:34:18nezaparkoval jako požadavek na webu
0:34:22a na železné nevykoná
0:34:25že příkon i naše systémech se nahradí za font ikony to s výkony vchodové teda
0:34:29fontů
0:34:30výhodou je že jsou vektorové to znamená že jich kvalita s a neztratit jakoby cvičení
0:34:36a zmenšený
0:34:38svaz nekomplikovaný
0:34:40postupně zvyklí a minimalizovat von ikony na začátku a dávali mi do nějakého frame postupně
0:34:47oba toho
0:34:47takový a tady už dál
0:34:50na konci toho našeho regiony
0:34:53sto častého tento na začátku bylo nemožné zase rozhodli že stránek má milník
0:34:59a
0:35:01o to s touto milníků
0:35:02silové víme
0:35:03řeči je nesprávný směrem
0:35:06náš nevydaly jo
0:35:09a na y a ram
0:35:13a za vymalována stih když pak jejich náklady
0:35:17o tom že spojové jako že to co sme slíbili
0:35:21své změkl uživatelsky testovém interne
0:35:24no a nálada proto nás
0:35:29neuklidnila ztráty působit zahrabat starom kolektiv kolik to vyrobil eště náš sílu
0:35:36součas třeba a pak bakalářské práce visíš
0:35:39protože jsem usoudil zavést od okolního vystoupej nešťastný
0:35:44na výše
0:35:46ten výsledu to ví do toho investovány
0:35:48tak vůbec za to nestalo to
0:35:51jo jako vyzrálej pamětech nedali zrcadlený pět korun
0:35:55a vona tam nová části white a starat se s tím vlajka
0:35:59mí více sestoupil takle trochu štyřmi různými to tak ukazovali různě víte že častým
0:36:07na to načetli vždy místnosti vyzraju jedna
0:36:11u diakonek jako minima
0:36:13máme přivedl odpadnou perfektní povely jako data tímto směrem tak tupuje tak jako úžasné obraťte
0:36:21takto nejnevyřaditelnějšího averzi je
0:36:24a
0:36:25prostě udržujte tento souvisí s
0:36:28lze potom a trochu nakoplo
0:36:30ale musíme se teda jako na ty zamysleli věc engliš pracovalo nalezeně všetky týmy
0:36:36a na
0:36:38vybledlý nějaké nedostatky jste stane nestabilní tu které nám vyšly
0:36:42no zakousni zmizet u toho
0:36:44byl myslím si že často před oslavila ty obraz
0:36:49to vliv okresem r
0:36:51tato tak jako do uživila se vyvolá zvulkanizovala
0:36:55a to se to vy zámotek jako trochu lepší je
0:36:59dokument začal brát na časy
0:37:03byl ten někdo větama lišily se to se mi sem ani na časovou začali snaha
0:37:08hecovat mezi sebou některé týmy já bych aby do té doby pravý periklově je nastavit
0:37:13práci na nudličky do práce dovědění a volá hotová nějaká funkce věta stokesova nerozloučili dokud
0:37:20se zaměřuje jsou často u toho vytáhnu
0:37:23dokonale no strašná vláčeli a zlepšovaly celkový ten proces krajích a dich to začalo věci
0:37:30bavit
0:37:31a vyšel druhý měli
0:37:33který z nezopakovaly ten proces prvého milníků
0:37:37dokázali jsme
0:37:38nějaký benzinů a vezme za oběť tady na to si o tom jestli a neboli
0:37:44na špatný polynom bude
0:37:46načetli začíná spona smogu vajec
0:37:48určete na dokonce nějak jestli nich pěti které z nějakou penicilin ale nakonec
0:37:52takovou co von dostal
0:37:55a tedy se začaly posuzovat na sociálních si ještě
0:37:59chystali tak aby nás poslat a než starověku
0:38:04a pokud do jedináčku že tady
0:38:08dobře no hovořit si myslím že to tam ještě dáme třeba mě dané protože to
0:38:13tam to ty požadavky jen aby
0:38:16kdy se zastavili
0:38:18a znamená dostali jak ale abych že součástí tady jsou vaše navigaci je takovouhle kecal
0:38:24s tady u toho servery fáze vývoje nebo je to trošku váš jednou
0:38:31stihli
0:38:32a to pracovali znak nezlobím péče asi jenom fedora nás
0:38:38a ten ty kolosem
0:38:44dnes jednotlivé milníky
0:38:46a apod daného cíle proces toto je ta aplikace myslete pustili na začátku
0:38:53nejsou je to je to vědět tu původní tu z no takže ty gradient je
0:38:57bordely
0:38:59jo
0:38:59toto je zdravím tvrdej ostrej zdravím tě modely
0:39:04dalším zhodnocení tu
0:39:07navigace z výborný
0:39:09a toto nevím on
0:39:11a poslední ruku sme sjednotili dobečku navigaci used
0:39:16tým postaveným
0:39:17toto je definován mezi a toto
0:39:23a toto je postupně jako ale jaké šamanistově tě
0:39:26je číslo to může nabýt sami do toho degeši listu nám se o to no
0:39:31o to sme tam byly dány nějaké aplikaci na tady hodně
0:39:34vydali z n a ikony to zná ještě vlastně nevážně co nám vymezení legálně
0:39:40jako nicméně to mě zkrášlí
0:39:44potom dojíždět dyž port kam se může už baťovo použít nějaké smluvené aplikaci a za
0:39:49četbou prázdný když port
0:39:51děsně mužů jdu rodič
0:39:54dalším kroku si můžu už aplikaci sice už ano zrovna kubíkovou
0:39:59no že dokuď ikony nervózní firewall si to nebo takto b a to je
0:40:04a dalším kroku ještě zlato když budu
0:40:08a bylo neště jednak evidovat rivalitu z už neprší jednu toto sou aplikaci změna informační
0:40:15architektury no kontextová
0:40:19a kvůli prio se toho projektu
0:40:21obecnou řádově se strašidla ty názvy
0:40:25nula tohoto skúsenosti pane unix koupili tester ohledem na entou
0:40:31o touto povinností mělnika asi historical rišerní dnes kozlany seriově
0:40:38máme k dispozici kterého máme k dispozici tak on elementy
0:40:42na kterých se vydali stávat jako dříve nekonzistenci ju
0:40:46výhody toho from pokusu jejich ovládat vymlátil tvrdý formát měnit k dispozici chlapi graphical prievidza
0:40:53je tohoto mohl stránka
0:40:55dále pomůže vám to o tvorbě nějakého zkoušeno slovní kameru se baví tě podhodnotit lisie
0:41:01věci jak čili
0:41:02případě viac týmu člen viad šíleného t velice důležité podlaha nám to prípadě proto tipovaně
0:41:10nabízeném
0:41:12vznikla von ten johna
0:41:14to je schopen avantgardistou tady mají záujem o tvorbu
0:41:18vezmu a pottera oproti obsah c z tohoto mohl y zaujmout tento fronta a kdy
0:41:26grafika
0:41:27advokáti celého toho frame bloků stojí dodržuju konzistentnost toho systému
0:41:33a celé celý ten tady za jako
0:41:37vyvrcholením nějakej nějakého víc integraci je
0:41:41měla nového plentu ale a je to a mezi pátého ty partnera začali výhled raz
0:41:48věděl že se tam jakým státy
0:41:50když nějakými a viděl tam sama o až na tom lze použít ostrou
0:41:56no a samozřejmě máme vlastní bychom máme seznamu že ta vektory na ten systém máme
0:42:01je mečem budeme robiť nejbližší ty se velkou
0:42:05a já jsem ho strašidelná s amerikou doufám že vložíme
0:42:10a sem zápisovou šel na ty řeč aby se staly hodně ste to take
0:42:16já bych mu léčba vydutě to prostorový takové vy můžete vařit dva čtyři
0:42:22jak interně tak externě
0:42:24a ti které validaci vám jasný identifikaci otoč stručně vojtě
0:42:28ale prípadě že vařeka nechtěl které design
0:42:31alebo uvažujte na ty a lenivět jako odpověď
0:42:37rozdělte si ten revize naše nemůže části
0:42:40tak jsme si to mě rozdělují na hubeně mobilní strašně malý proud ale krojcovi na
0:42:46zní kampusů otce vezme gradient jako tedy
0:42:48buďto pro korigovány pracný ale vždy nárazníkem posunu
0:42:54závisí to krok o rok ti červeny musilovi větě členy usiluje bysme zprávy lety jsem
0:43:00systém jsme jak atom obrázkům věděli
0:43:04povede čtete bude vyzařuje konírnami změnu odezvu tomu negaci u se mně
0:43:09tak jistou změnit specifikovali kompletně všech jaře požadavky dotazu mohli zima to toho monarchové požadavek
0:43:16a viděli sme že určitě na ně prý je
0:43:19pekaře plyšového vaše nespecifikovali z mých dodatečně
0:43:23druhá věc
0:43:25a nejsou to ještě a luskem detaily o je
0:43:31o nedůležitém sdružovač osvojovat
0:43:34obecně zaměnit rozhraniče
0:43:36neboť se mění priority
0:43:38vy znáte nejprv organizace sme si mysleli že na začátku sme budeme pracovat
0:43:43my sme tak vystupuje do běžně b nedodržel nikdy jsem systém nakonec na
0:43:48je padesát reagovat natočila
0:43:51uživatel kuča vašemu jako věděl že to milenek mysle něho změna vašich po s tou
0:43:57je úplně
0:43:58správná a rozum a
0:44:01vyznačovat jižně neníli podstatě puže dalkia měnit zoznam už je tady tak jako vycházeli a
0:44:07vodcházeli
0:44:09tak z mrtvoly na začátku před specifikované dopředu
0:44:12měli jsme to dodnes hotové akantem summand ještě to spadlo rozbil uved uznaný čučí zabít
0:44:20ale ne na těch vlastnosti
0:44:23že za o zánikem ty kolosem tak to je tady tohle to
0:44:29a u celá naše práce tomu bavit a máme čas
0:44:33dělám
0:44:35tak to počet