0:00:18já jsem štěpán
0:00:20a
0:00:23abych lubenec dementi lze se práce
0:00:26tak se věnuju tomu o čem tady budu dneska povídá prostě hraju si
0:00:30názory takže rozdíl mezi dospělí můžem a dítětem je pouze ceně hraček
0:00:36a to někdo si hraje nezlobí a tak dále ta
0:00:40a ten pojem interneto sinks je tudlenctu chvíli nebo historicky začal někde v roce dva
0:00:46pracovat s devět na MIT ho použil papriky vymejšlím
0:00:51a v podstatě jednalo se o nebo to jak to popsat tak byly
0:00:56jednoznačně identifikovat ale předměty zapojené do sítě typu si vyserme
0:01:02ve většině případů setup používá se na to použilo se na to tehdy R SIB
0:01:06a ten sem koncepce primárně používáme skladech
0:01:10že abyste jednoznačně věděli kde co ve skladu máte
0:01:13a samaře ta síť musí být nějakým slovem samo opravitelná sami dobře víte že pokuď
0:01:18vám někdo ne přesekne
0:01:20takovouto vás má je u do internetu tak prostě ta ten váš pakety cestu najde
0:01:25kterých byste prostě překopli kabel mezi evropou amerikou tam aby to tam někudy prostě do
0:01:30tak o samozřejmě nějakým zpožděním ale aby to prostě a já bych to prostě fungovat
0:01:36a v současný době je to vnímáno spíše jako
0:01:41nějaká autonomní zařízení připadá do internetu
0:01:44která primárně slouží ke sběru dat
0:01:48případně to může být vnímáno jako senzorové sítě
0:01:51o senzorových sítí tady li za chviličku nějakej proto to jako ukázku si tady potom
0:01:57jo tady potom ukážeme
0:01:59ty nejtypičtější projekty které využívají tenlencten com set
0:02:04že je samotné monitorování životního prostředí jaký prostě sběr environmentálních dat ať už se tady
0:02:10bavíme o nějaký řekněme amatérské jsme tou stanicích
0:02:14které předávají dopadu internetu takže vy si můžete dělat lokální předpověď tady prostě kdyby mém
0:02:19okolí bylo dostatek lidí kteří mají meteorologickou stanici připojenou internetu tak já jsem schopen symbolem
0:02:24viděla předpověď další hodinu dopředu a vím nebo a vím prostě si má smysl prostá
0:02:30pět kdo nebo nemá sem se že do zásadní
0:02:33a používá se to pro monitorování zdravotního stavu osob
0:02:38kde vlastně tu senzorovou síť si ten člověk nesena sobě todlencto většinou používá armáda
0:02:45aby prostě byla super a monitorovat
0:02:47stav
0:02:48o nějakých těch vojáků někde vpůli a případně posílat potom jaký o tom erica na
0:02:54správné místo
0:02:56a velmi zajímavé sou projekty které se používají pro sběr dat během katastrof určitě si
0:03:00pamatujete
0:03:02no
0:03:03co kuši mu
0:03:04kdy prostě ta můžu tsunami spláchla jadernou elektrárnu japonsku došlo k nějakému úniku radioaktivita sevřenou
0:03:11by bylo leze do zamořený území
0:03:13a když jsem se spoje jsem akademický S studenou udělat sprostá slova
0:03:19a
0:03:21takže tam to potom fungovalo takže vlastně dobrovolníci čili toto zamořený území dolejš se tam
0:03:26to měřící zařízení a odešli tady se vystavili naprosto za nebo to mýmu záření ale
0:03:31to zařízení jako takových bylo schopný pracovat autonomně a předávat data dál tak aby se
0:03:36prostě bylo vidět jakým směrem
0:03:38se prostě třebas posunuje nějaký radioaktivním brát
0:03:42jo rozsekli to zamoření se nám prostě blíží
0:03:46a důvod proč se ještě takovýdle zabývat
0:03:50prostě něco vytváříte můžete sbírat data se můžu by dál použity používají to datový žurnalisty
0:03:58nedávno sem s týmem datové žurnalistiky C hned Ú sme měřili D jedničku prostě vibrace
0:04:04na nejedná a uzlu poměrem dohromady tak abys to prostě šlo třeba v odvodit nějaký
0:04:09využití různých materiálů pro povrch kde jedničky
0:04:14výborně odpadají plevy
0:04:17neprogramátor
0:04:20já jak jsem říkala to dělám kvůli tomu abych vůbec dementní a u
0:04:24zase práce baví mě si hrát a navíc je to obrovským způsob rozšiřujeme znalosti profesní
0:04:30dva ano
0:04:33já jsem technika evan železo společnosti microsoft
0:04:42mě fascinuje jak může nějaká firma vyvolala takovou nenávist jako microsoft jo
0:04:48je to nepřestal víte že tam jenom M že pavliku konsenzus microsoftu
0:04:53tak limes křeček patnácti letech
0:04:56a obrovským způsobem mám todlencto může rozšířila naše profesní znalosti jo
0:05:01protože najednou pracujete se zařízením který mají hrozně málo paměť já jsem že o programátor
0:05:06učím programátory a rozšiřuju si znalosti i prostě z různých oborů typu u mechanika elektronika
0:05:14a něco dalšího a vobčas se pod podaří vytvoří něco užitečný
0:05:18třeba zásadní věc jako je foto pást
0:05:22a to co vidíte vpravo tak té paní do budova koše můj obvyklý testovací objekt
0:05:28na různý hardvér
0:05:30nevěřil byste jak počkám velmi dobře vo dva vodrážet infračerveném spektru na rozdíl vod lidí
0:05:36jo
0:05:37tady se sestává že se dětem postavil potopa protože děti hrozně chtěli vědět kočka dělá
0:05:41když nejsme doma vlastně sme zjistili že celý den spí s
0:05:47což se jí vůbec nedivím
0:05:50no
0:05:51ale tadydle vidíte prostě jaký dálkoměr o kamerka prostě jak jednu či na zpracování těch
0:05:57dat a ukládání na z descartes
0:06:01ta nejběžnější hardvér s kterým se potkáte tak sou
0:06:06nebo to
0:06:07co se používá pro to sběr dat tak jsou typicky tam nějaký jednočipový počítače
0:06:12jo proče používá uvidíte za chviličku senzory bezdrátové moduly
0:06:17to se může potřete nějaký hardvér kolem na to se velmi často používá prostě tři
0:06:21D tisk abyste si prostě vytiskli nějaký krabičky držáky prosila ten ty
0:06:27subsampling i různý aby to bylo prostě pohromadě
0:06:30samozřejmě bude tohoto potřeba připojení k internetu pokud budete chtít etapa do internetu publikova co
0:06:35budete data roku do internetu se časové publikují prostě zůstávají co jsou nějaké uzavřené síti
0:06:41hezkým příkladem a
0:06:44jo pro monitorování
0:06:47velkejch velkých lesích ploch se používají senzorový sítě právě kvůli tomu aby se prostě prevence
0:06:53proti požárům aby se prostě času nalevo a ložisko toho pořád za kompetenci data většinou
0:06:58internetu nejdou sou prosím svíraný jenom na jednu centrální místo kde se potom vyhodnocují
0:07:03prostě nějak vyhodnocuje riziko pořád případně se tam potom vysílají ty lidi který to jakýmsi
0:07:08se začíná jeho si a začínají
0:07:12tak to co se týče jednočipových počítačů
0:07:15jednočipový počítač
0:07:18nevím jakou to máte představu
0:07:24to co vidíte tady
0:07:27tak to je vcelku překvapivý koly počítač před pár lety to něco o tomto výkonů
0:07:32možná měli někteří v ano
0:07:35se všechny děti proti mně
0:07:37tak starší ručníky
0:07:39něco takovýdleho takle výkony počítače květen ten šlápni lávaly doma
0:07:43jako stolní počítače jo se osmi bit krásnej programe se proto by riziku
0:07:49nenese to
0:07:51vy tak se
0:07:52a je to postaveno na normálních pizze X velmi dobře se s tím dělá a
0:07:58ty nesype malinkatý počítači se používat vrátí předzpracování dat ze senzoru epicenter vám můžu data
0:08:03dávat různým formátu vidíte tam malou firmičku takovejdle jednu čip stojí asi osumdesát korun
0:08:09se nic
0:08:11někteří z budete určitě znát a víno
0:08:14arture řekněme takový de facto standard který se týdlenctý branži hrozně používá vtom amatérském prostý
0:08:20řekněte nějakým hobby
0:08:22obě robotice ten entity se hodně používá aby no a rhino přišlo úplně z geniální
0:08:27myšlenková za nižšího
0:08:29kdy vlastně může což posouvat
0:08:31nějaký sem nějaký prostě různý prostě destičky
0:08:35na ten jedno čip a dělat nějaké další věci já regionu nepoužívám kvůli tomu že
0:08:40to ví vo V prostřední úplně pustíte prostě normální textový editor atomy sem schopnej naprosto
0:08:45programu
0:08:49no ty vole díky jako
0:08:52jako vopravdu minou faxy pomohly ale
0:08:56to jak to debug užitečná když tam může dám break point o si prosím posíláte
0:09:00na simulinku styl
0:09:01si nechápu
0:09:03lens
0:09:04já to co používám já a používáme zkrácené dotted mikro frame or K pane díla
0:09:09těles těch desek je ta že sou ty desky většinou výrazně dražší než desky sadu
0:09:14jiném
0:09:15protože na ní běží prostě na těch deskách sou nějaký atomový počítače dvaatřiceti bitový nebo
0:09:20jednočipy víte to je za chviličku
0:09:24pro mě se vtom prostě výrazně lee programuje prostě můžu jako z hlediska to komfortu
0:09:28prostě ten výuku proto vývoje tam zdaleka největší u všeho co tady mám
0:09:35klasika potom N tom se strašně mluví todlencto jenom zde líčko áčko
0:09:43sítě se viděli
0:09:45tady nemám béčko
0:09:47nevíte béčko
0:09:48béčko má víc paměti má tady vidíte na tom péčku vidíte ethernetový port o to
0:09:56áčko nemá rozdíly tam deset euro jestli si dobře pamatuju
0:10:01tydlencty zařízení se hodně pro tu jakoby prokluzu pro matku za člověka používat
0:10:06a z mýho pohledu je to strašný u velkýho prostě zbytečně mi tam byly operační
0:10:10systém který se může rozsypat
0:10:13jo na těch klasickejch jedno čipech jakejkoli vám asi běží jenom ta vaše aplikace nějakým
0:10:18základním zavaděčem ale nic jinýho tam prostě neběží a celej ten R nededikován pro vaší
0:10:24aplikaci když to tady to prostě běží zbytečně moc S potkal jsem se s tím
0:10:29v praxi a zase není to optimální řešení je to zajímavý řešení pro nějaký ten
0:10:34centrální bot dosti dat posypete a pak ty data poskytujete nějakým způsobem dál a todlencto
0:10:39si myslím že to je velmi zajímavý řešení
0:10:43a další nevýhoda těhlenctěch desek je ta že s porovnání sadu jiné nebo dneska mám
0:10:50docent mikro frýbort jo nebo zpět tak se to má prostě naprosto astronomickou spotřebu jo
0:10:55sou to stovky a stovky mili ampér versus jednotky miliampérech tam prostě diametrální rozdíl ve
0:11:02spotřeby a samozřejmě při nějaký vytváří senzorových sítí a většinou prostě potřebujete aby vám to
0:11:08zařízení koncový no schopny běžet velmi dlouho nebo tedy
0:11:14no
0:11:16další co potřebujete sou senzory
0:11:19tudletu chvíli de měřit sat úplně všecko
0:11:24co vás napadne
0:11:26já jsem zeptám
0:11:28tak to nemám vodiče posouvat vršovice čemu sou ty teďka sme
0:11:36dobře tak teďka nebudou ten je myslím zrovna takto
0:11:43za diskus když ikoně odpovídáte výborně
0:11:47tak v levém horním rohu na tý fotografii máte kážeme tam kamer K je tam
0:11:51džípíeska jaký typy sem zrovna patnáctiletou senzoru úplně vlevo nahoře tady
0:11:59je to za dobrý pocit že ste chytrej
0:12:02cože či model takovýdle senzor
0:12:04ten vlevo nahoře
0:12:07znamená je prostě
0:12:11výborně tady někdo chytrej
0:12:13je to prach Y senzor počítá to částice prachu pod zruší
0:12:18a víte jaký to vrací jednotky
0:12:21já poradíme to americkej sen dva
0:12:26počet frakových částic na setinu kubické stopy
0:12:35je to kvůli tomu že američani mají normu na čistotu provozu která definována této obskurní
0:12:39jednotce nepoužíváme miligramy na metr krychlový
0:12:46já sem S M senzor tajdle vpravo dole naopak to znáte strašně užitečné
0:12:51já mám mezi kudy žena někam odjede tak honzíku zahubit všechny květiny v domě i
0:12:56na zahradě
0:12:57todleto je senzor na vlhkost
0:13:00takže motivovým sem nějakou kytku dlouho nezahubil msta nalívá samot
0:13:05ta
0:13:07u těch senzoru
0:13:09i senzory jsou různejch typu hlavně je u nich poslat jakým způsobem mám komunikují s
0:13:14tou
0:13:15nějakou nějakým tím mikro číslem který T mikrokontrolérem který ty data sbírá jednoho způsobů komunikace
0:13:23úplně nejednodušší sou analogový nebo digitální prostě udělám to dává zapnuto vypnuto digital nebo analog
0:13:28vám dává prostě nějakou hodnotu napětí to je velmi jednoduchý pak sou určitý typy sběrnic
0:13:34i dva C nula R T byste měli znáte běžný survey port na počítači který
0:13:39už nikdo nemáme tudlenctu dobu
0:13:41S tajíš po zase jakási nová linka vanová je a jejich prostě mnoho a mnoho
0:13:46každý todlencto prostě své pro a proti tady se třeba schopný to výzva céčko super
0:13:51vtom vlastně máte čtyři dráty
0:13:54napájecí komunikovat komunikační a můžete na ty čtyři lina ty čtyři dráty na věci a
0:14:00sto dvacet osum zařízení troše což může prostě velmi výhodný té každý to tak že
0:14:05prostě nějaký ten i do čip který máte tak má K omezený počet vstupů a
0:14:09výstupů asi to teda to různě šúsova tak kde sběrnice na je třeba tato sobě
0:14:13že automobilech
0:14:14jo to si běžná věc
0:14:19abych tady for sme kofolu nesmysly postavíme si metodologickou stanic
0:14:26tak já použiju tenleten jednu či
0:14:30proto destičku
0:14:32oceli počítače prosím vás sem červenej čtvereček je to je celý počítač to co je
0:14:37tady vokolo posunu vyvedený periferie a to vlastní počítač jenom potom slova je tam paměť
0:14:42procesor úplně všecko
0:14:45a budeme potřebovat
0:14:47něco jednoduchý uděláme
0:14:54no
0:14:56tak to potom ste
0:14:58senzor pro
0:15:00teplotu a vlhkost
0:15:03on bysme se k tomu vkusu připojit spotře
0:15:07tak postoje sem letos paničku vzrůstu jo
0:15:24se programátor je tady tosáci neprogramátor
0:15:27super proč provádět lidi
0:15:34ze vyměním senzor
0:15:42soulad zaměstnej
0:15:46xorům
0:15:51tak jo to co tady používám sem redukce tady ty a prosela set úplně blbou
0:15:55vzorný ho
0:15:57takže tady vidíte
0:15:59nějaké zapojení
0:16:01a tady na kameře vidíte úplně to samý osud obrázky s výtržnost vezmu kablíky dva
0:16:09dostal při
0:16:12odpovím to dohromady
0:16:14ta na dvojku příjde barometr
0:16:22a display příjde
0:16:25to troji ku
0:16:40osum
0:16:43zase může jazyka rovná hrou kabelem
0:16:46for dva roky desky
0:16:48využito normálně samozřejmě motorku
0:17:01tady pro miranova vyslídil
0:17:03co příkazová řádka nedá
0:17:12jo to tam nahrávat možná
0:17:21já je překládat lhala ale babi pouze křídy
0:17:26stop a se potom sype
0:17:30expanze
0:17:35
0:17:37vím že mám problém
0:17:42jo tady soustavy knihovny no nebo
0:17:45on se aktualizovaly server každopádně vlastně ste schopni se velmi nějaký stavebnictví konstrukci nějaký stav
0:17:52více to se tak do poslali a začistí nadal pracovat
0:17:56tak nebudu to tady trápit opravoval ta nejhorší si votoček může udělat
0:18:03já jsem tady mluvil o nějakejch jo
0:18:06senzorových sítích
0:18:08je to věc která nabývá zase relativně na významu protože ty technologie začínají čím dál
0:18:13tím dostupnější
0:18:15no asi by senzorové sítě
0:18:18mám služeb románek tomu abyste mohli
0:18:20na místa nepopřete něco měřit
0:18:24rozmístit
0:18:25senzory
0:18:26a data sbírat do nějakého datový doposud nějakou centrálnímu budu
0:18:32pro tu bezdrátovou com Č většinou se proto používá bezdrátová komunikace proto jako toto si
0:18:38byste potřeba je dobrá toho nějakej let nechcete zjišťovat jestli mám tam prostě nestoupá teplota
0:18:44potřete tam infračervený kamery který nám prostě měřej nějakou teplotu toho podrostu se tam se
0:18:51neblíží nějaký potenciální problém zblízka požáru řekne věci P nadrátovat nemůže
0:18:57pro tu bezdrátovou komunikaci se používá všecko možný co vás napadne a co znáte
0:19:04ale všechny tydlenty nepřijmeme velký problémy bluetooth hrozí krátký rozsah
0:19:09my si na
0:19:10krátký dosah a strašně to žere
0:19:13že jsem to zase děsně to žere bitem dosah je samozřejmě velikej respektive u to
0:19:18máte signál
0:19:20to co se nejčastěji s používá tak je tak sou tak je hardvér té je
0:19:27postavenej na
0:19:28protokolu z X B
0:19:30a představte si že máte nějaké takovédle bezdrátové moduly který tady máte adresy bezdrátový moduly
0:19:37si sami jsou schopni vytvořit nějakou síť která funguje na podobných principech jako internet
0:19:43to za i když nějakej ten bod vypadne tato si jiný ty body můžou prostě
0:19:48sloužit jako routery a prostě dost v atlantiku můžu dostat vám
0:19:52tu informaci prostě tam kam potřeba takže mám jeden řídící bot
0:19:56a X
0:19:57desítek klidně
0:20:00bodům těch koncový který mě mezi sebou routovat a prostě jaksi tu cestičku jaksi tu
0:20:05cestičku najdu
0:20:07a většinou to funguje na frekvenci za čtyři giga hertze
0:20:11pokuď můžete nějaký zajímavější modulu tak jste schopni komunikovat někde kolem při kilometrů na přímou
0:20:16viditelnost
0:20:17ten modul štrejchali dneska uvidíte tak ten umí pouze
0:20:21dvě stě metrů na přímou viditelnost ale stačilo bylo jenom prostě vyměnit
0:20:26a dalo by se komunikovat a výrazně větší vzdálenosti
0:20:29existují potom li který použili trošku jiný protokolu ale sou pinové kompatibilní tady s tím
0:20:34N s tím a ty jsou schopný s příslušnou anténou a to bude muset být
0:20:38řádně kemeny napájením tak jsou schopna přímou viditelnost komunikovat a osumdesát kilometrů
0:20:45jo takže
0:20:47běžném provozu toho na to nikdy nedosáhnete ale pokud budete pušek balonu stratosféry procesním sít
0:20:53komunikovat tak prostě todlencto je ta správná volba to že kde sem to má fungovat
0:20:57nebude protože tam ty antény začnou souběžně se zemí a nezářivý vařej a nahoru celý
0:21:03se to choval asi jako server bezdrátový survey port
0:21:07to je zase neznáte sériovou linku jak funguje ale chová se to úplně identicky co
0:21:11do toho na jednu dal na ni straně typu tak na druhý straně prostě dolejzá
0:21:15úplně jedna
0:21:17k je
0:21:19ty senzorový síť jak už sem říkal se prostě puže k tomu litrová nějakých rozsáhlej
0:21:23oblastí má to samozřejmě svoje pro svoje proti v podstatě nyní či problémem těch senzorových
0:21:30sítí je ve většině případů napájení toto je potom se to řeší různejma stanice má
0:21:35který má na sobě a
0:21:39nějaký solární články nebo mají tam prostě malou větrnou elektrárnu
0:21:44tak aby vlastně ten koncový boty sítě byl nějakým způsobem co nejvíce mu udržovateli že
0:21:49třeba vzhledem při monitorování velkejch jo ploch třebas kvůli požárům tak je to prostě velmi
0:21:55zásadní věc
0:22:01když se to teda tornádo internetu tak se v nepopřete nějaký připojení k internetu
0:22:06tady zase máte prostě pro možností záleží na tom o
0:22:11kolik na to máte peněz
0:22:13mám tady desky který přímo mají podporu komunikace s internetem na sobě nebo se na
0:22:18to používají
0:22:20nějaký externí moduly
0:22:24todlencto
0:22:29protože jakékoliv bližší o to takto aby skutra to má přímo na sobě
0:22:33todlencto
0:22:36jo vlastně todleto sou stejný věci
0:22:39akorát jinak zabalený vlastně převádí vám to S R nebo senátu sériovou linku strom potom
0:22:45normálně a komunikovat
0:22:48a C překvapivě problematický taky wifi protože si myslím odmyslí strašně drahý
0:22:54jo takovejdle wifi modu
0:22:58průmyslové ji
0:23:00to todlenctoho to muselo se wifi no
0:23:04a to tady vidíte zase naseru buňku vyvedena
0:23:07tak takovejdle modulus texaském tisíc úhlopříčnou se zbytečně drahý
0:23:12takže velmi často se to řeší takže koupíte prosím P ten nejlevnější access point při
0:23:17konfiguruje trhu jako adaptér a je to prostě je
0:23:21takže můžete udělat použito parestézie po se rovince přímo do počítači nějakýho a potom to
0:23:27posíláte dál a nebo pomůžete prostě nějakou takovoudle popudů
0:23:32typů razbery ty který by prostě průser voltů komunikace s internetem máte paní design
0:23:39tak jo to co mám
0:23:41tady
0:23:43ukážu vdova době
0:23:46tak je
0:23:49prvek na kterém sem začalo
0:23:51dělat někdy no minulý týden a atomů berlíně
0:23:56který zásah hlasujte že byly původně
0:24:01a šla jakou ne každý to ví že jo nějakým vrácena motory tvrdil že to
0:24:05nevěděli jo
0:24:08a
0:24:09problém současný době nebo prostě problém je ten že část praze
0:24:13ty největší školy napáchala vltava ale prostě na páchali potoky který tečou prahou protože ty
0:24:19potoky nejsou typicky monitorovat
0:24:22protože ty monitorovací systémy
0:24:24sou úplně nesmyslné vrahy
0:24:27jo potom se třebas projekt kterej dodělanej mu na to moravský
0:24:32a chceme je to vychází na jeden tou metodou řeky to vychází a dvacet tisíc
0:24:36české
0:24:37což si třeba fotky nějaká malá obec si nemůže dovolit prostě vydat takovoudle částku trvá
0:24:43to dlouho
0:24:45takže jedna z možností je osy vytvoření senzorové sítě kterou
0:24:50si člověk postaví sám postaví teprve chvíli kde jsou potenciální problémy se záplavu
0:24:59mělo by to celý
0:25:01de že na baterky
0:25:03no bitové absolutně nezávisí mají smysl infrastruktuře
0:25:08asi víte že když někdo záplavy je tam voda tak tam nemůže být elektřina
0:25:13tak v rozhlase nemá smát jsou
0:25:17super abyste jak si myslíte že dlouhodobý to bez nabíjení
0:25:23pokud by projekce datový pokuď vyperte datový služby tak s martou vydrží mě třásla nokia
0:25:29G pivní řeknu ty maroto jedna služba lo
0:25:32jo
0:25:34no ale tu selekci můžete mi vypnutou klidně čtrnáct dní že jo
0:25:39takže v tu chvíli prostě nemůžete prostě ten systém nemůže by závislé na existující infrastruktuře
0:25:46no
0:25:47samozřejmě aby to by nějakým způsobem levý o to co já to nemá jakým způsobem
0:25:51navržen tak se pohybujeme cena
0:25:54někde kolem dvou tisíc korůn o za ten koncový bo já nevím tři tisíce za
0:25:59tu centrální s paničku
0:26:01a celé to vypadá takhle jo zatím ten kluka obrázku ukážu provozu
0:26:06mám tam mám nějakou tu řídící spanim a to sem fráns paničku
0:26:11jednočipový počítač mám připojení a bluetooth do telefonu u o sériovou linku do počítače displej
0:26:17na kterým se nezobrazují o příslušném údaje
0:26:21a potom vám koncový bot
0:26:23kterej měl asi měří nějaké to zatopení to měření toho zatopení můžete dělat různým způsobem
0:26:29a úplně to nejjednodušší co můžete udělat že vezmete magnet
0:26:35na toho duplo váčku
0:26:37a senzor který reaguje na magnety
0:26:40jestli máte doma zabezpečovačku tak je to úplně stejný princip
0:26:46no a sem vzal bych dupl ale tam kam máte prostě sepne ten obvod a
0:26:51bezdrátový modulem s informace před a
0:26:53a
0:26:54monitorovací systémy na různé toky využívají
0:26:59velmi často nebo pokoje hodně používaný tak sou o ultrazvukový dálkoměr i
0:27:05až budete někdy kolem nějakého mostu tak se schválně podívejte na ten mu zespoda když
0:27:09budete mít možnost jestli tam není nějaká divná krabička do který vedou dráty
0:27:13pokud je tam divná krabička vratama tak na devadesát procent
0:27:18je tam je to dálkoměr který vlastně měří
0:27:21úroveň hladiny a ty data předává do nějaké monitorovací stanice
0:27:26to je to nejjednodušší co můžete udělat a máte krásný vidíte vám se ta hladina
0:27:31pohybe samozřejmě je to potom výrazně dražší
0:27:35a
0:27:35prosím
0:27:38nebo jak se pohybuje ten mu že jo
0:27:43no a myslím si že a čtu vodnese moss tak je to dost jedno ale
0:27:46jestli na tom senzor máš nebo nemáš že jo
0:27:49technický řešení a X B moduly nějakým a koncovým a nějakým a koncovým a budem
0:27:55a
0:27:57a
0:27:58uvidíte že vlastně ty data D před zase
0:28:01do mobilního telefonu tak abych prostě nemusel to řešit jakoli přesně jak obě se musí
0:28:06prostě nadutou tam přena přímo přes budu sklo
0:28:09sem to schopen varovat do nějaké aplikace
0:28:14hezký kreslím že jo
0:28:16tento schopen armádu jakýkoliv aplikace na jakýkoliv platforem filosofem schopen komunikovat sériovou linkou
0:28:24ta
0:28:25a to sme se na to podívat praxi
0:28:28tak že
0:28:31zůstaňte upravím ten koncový bod
0:28:33jsem se do chudák ano
0:28:36dobrý jsou zde
0:28:41růstu jo
0:29:03posadíme
0:29:25čas
0:29:27a nemáš pinů
0:29:30že numericky musíš něco k pití
0:29:59jo já si srandu
0:30:09B téměř karefuru žádný nemáte den
0:30:15ne tím té mejma ručička
0:30:19vteřinku
0:30:23tady no
0:30:26já sem si to rozbiju
0:30:37přičemž několikrát
0:30:41já říkám že se mezi mnou a ručičkama sem toto jo poněvadž špatnej pin
0:30:46nepatří
0:30:47sem todle patří sem
0:30:53no to uši lepší
0:30:55tak prosím tě protože
0:30:57největší tady mám ill
0:30:59miluje povodeň L
0:31:01protože seš povodeň
0:31:03při budeš soubor magnetem magnetickému čidlu jo
0:31:07se tady máš
0:31:08magnetický čidlo
0:31:10zůstane hodin do tohodlenctoho z ruska toho
0:31:15protože to zkusím já povodeň
0:31:19dáškou není zase k tomu ten máme
0:31:23nic tak jo výborně tak mi udělal povodeň tady to pryč máš to pryč výbor
0:31:27tak teď si předvedeme povolení jo
0:31:33povodeň
0:31:35načtou toho
0:31:39vít ale myslím si světýlko tadydle vidíme že na mostě máme to bude kdybyste nebyly
0:31:44hluchý abyste slyšeli jak to tadyhle hučce píská
0:31:47a když si vezmu s mobilní telefon
0:31:50měli povodeň furt eště
0:31:52výborný funkce povodeň vidíte zaplaveno
0:32:04že povodeň
0:32:07no
0:32:08no mail tomu magnetickým činů bysom dělalo to ne si vysvětlíme si udělat
0:32:15a to tady potom vidíte
0:32:18možná
0:32:20vlastně vizualizaci potom nějakých těch jednotlivejch budu třásla mapě které zaplavený kterej není ty data
0:32:26se tam přenášejí přes mýtus modů o todleto bluetooth kolo
0:32:30zase tak aby to bylo nezávisí na o vlasy jakýkoliv na jakýkoliv infra síť
0:32:36už můžeš přes ldap úniku
0:32:39a to co sem vám tady chtěla si ukázat že počítače můžu vypadat jinak
0:32:45můžu udělat něco užitečné jeho nejsou prostě jaký marketingových nesmysle na facebooku
0:32:50litrů a jiných sociálních sítích
0:32:53a že se schopný i řekněme amatérským i prostředky si prostě poskládat
0:32:59dohromady se hračkám vy
0:33:02se shodli si dohromady poskládat nějaké zařízení které jsou P prostě sbírat data ty data
0:33:07někam dál poskytovat
0:33:09a na tom druhém konci rozsype data jestli najdu super něco udělat a tu že
0:33:13to proto ty tak vidlo zařízení který je schopen mi malou bez varovat před tím
0:33:18že se to asi kde protrhla hráz
0:33:21a nebo je to zařízení který fotí kočku abysme věděli co kočka prostě doma dělá
0:33:32takže jsou tohodlenctoho
0:33:34úplně výborná hračka když váš kolegama auto s adaptivním tempomat M a vyjedete přední
0:33:40prosím vlasy řídíte jeho auťák
0:33:47a eště úplně dobře a my se tudle takovej abyste kolega vám novou hračku že
0:33:51of autě ten adaptivní ten platební zastavit domluvit pro super hračka já jsem měl přední
0:33:56bysme si telefonovali a profesor co to auto děláte tam sou sem na brzdy on
0:34:00říkal auto brzdí tak se nouze
0:34:04nohy nahoře protože lesbickým zrcátku se že za finalizes museli pro blbce
0:34:11tak úplně výborná hračka sou kotelny vod baráku připojení internet
0:34:16to se načtu vás lednici tím prostě jsme tak o tom
0:34:22takže prostě tydlety věci stripe udělat hrozný škále věcí
0:34:27stromu že to dělá toho že totální kraviny
0:34:30ale moc asi věci jakým způsobem nějakým způsobem užitečné
0:34:34to k čemu to teďka hodně vede tak sou vopravdu ty seznáš pokoj
0:34:41tak jo
0:34:42sou senzorový sítě protože
0:34:46to se někdy potřete zjišťovat prostě co se kde děje ať už je to nějakým
0:34:50provozu ať už sou to prostě ale si nemusí utřete monitoru aby se tam někde
0:34:54nehoří to je ta věc krát procesy nabývá prostě na velikým významu
0:34:59a hodně se to řeší právě pomocí tady těch bezdrátových modulů byly tady používáme to
0:35:03pro toku vlastně protokolů využili povodeň X
0:35:09výborně
0:35:10a kdyby se tady vypálit druhej čtyři tak
0:35:13místo lopour dělat
0:35:16no ještě jeden
0:35:18že se to zaplavili víc ale to by sice to musel posílat
0:35:25no
0:35:28co ale přestali běžně tramvaje že jo
0:35:33to je takovej testy dobrý den tady jezdí nejbližší tam life olomouci
0:35:40tak
0:35:41dotazy vaše trsej na něco zeptat ano
0:35:53úplně nejjednodušší pojede se na server které sme spáchán
0:35:58tam najdete jako obrovský musí senzorů samozřejmě
0:36:02jestliže já to vezmu třebas na příkladu prostě měření teploty vezmete normální termistor
0:36:08s nějakým rozsahem nula až padesát stupňů pácu to prostě si čas tři koruny
0:36:15pak bude tale potřeboval nějakej termistor kterej bude schopen třeba změřit patnáct set stupňů
0:36:20už může stát klidně tři tisíce jo takže ta škála ve
0:36:25a vopravdu měřidle všecko možný co třeba úplně jako to co najdete naprosto běžně
0:36:31tak součástí měřáky právě na nějaký životní funkce ženy naprosto problém koupit si měřák takový
0:36:38ty klipy na uši to sedávají komise větší činnosti není problém cyklu jako pozřít normálně
0:36:43kde K agency šestin ty věci je to do stupně to jenom otázka poli do
0:36:49toho se teda peněz
0:36:50většina těch senzoru je relativně levná nebo ten samostatnej senzor
0:36:54sou výrazně zvyšuje sennou těch senzorů
0:36:58tak sázíš vezmu pro to tady vezmu akcelerometr
0:37:04tak to sou prostě akcelerometr
0:37:07todlencto je akcelerometr přímo se
0:37:10stojí čočku
0:37:11to co hrozně potom zvyšuje tu cenu je pro ze právě třeba tak ta elektrika
0:37:15potom kolem jo takže vám prost já třeba elektriku nerozum já tomu nerozumím já vím
0:37:20jak vypadá svítící dioda
0:37:22vím jak vypadá tranzistor že má tři nožičky a že by tě M P nebo
0:37:25N P N
0:37:26P N P nebo N T M
0:37:30a asi by ho i zapojen třebas jako jednoduchý spínač ale to všecko a mohli
0:37:34ten si nakecali že proto já celostní hodnoty stavebnictví moduly protože to pro mě jednodušší
0:37:40bytě to dražší výrazy pokuď rozumíte elektronice pak ta cena výrazně kdo vyklepat nenakupujete jenom
0:37:46ty senzory ty součást nějaký kolem jo
0:37:49tak naše otázka ano
0:37:59o nula nemám internet běhání electronics
0:38:03to je ne jeden z největších výrobců různých modulů
0:38:07a potom samozřejmě a rhino tečka C
0:38:10tam tohoto najdete anebo pizza k se kompo když se chcete zabejvám prosím lacroute maličko
0:38:15zima vločka firma pokud tam
0:38:18ale já s tím že sem já jsem prostě programátora sem dělám dopletu a pro
0:38:24mě začít dělat si mikro frekvence postraš jednoduchý protože a jestli tady zásyp do programu
0:38:29nedotkne tu
0:38:31ale si když se tady na todle prostě todlen sem to
0:38:34to je prostě normální do proto vezmu a bude mi to se fungovat na telefonu
0:38:38budeme to se fungovat na windows letos F Ú nějakým serveru prostě to jeden a
0:38:42ten jedna to jsem platforma thomasi podmnožina velkým
0:38:48další otázka
0:38:49ano
0:38:55když based o předělala for such iveto nějaký první prototyp a kdybych prostě tam použil
0:39:00todlencto topit faktor
0:39:02vezmu tam ten bezdrátový modu
0:39:05tak to na
0:39:07řekněme na kouli půlku která bude mít já nevím ampérhodinu takto klidně vydrží běžet rok
0:39:13protože já jsem potom schopen
0:39:15jednak typy komponent jako tak víme strašně malý vodběry ale obrovská výhoda těch jednočipových počítačů
0:39:21je ta že u nich můžete řídit spotřebu takže já jsem schopen o kódem uvízlo
0:39:25spánku
0:39:27a prostě budím o třeba s jednou za půl hodiny na měří data vzbudí si
0:39:31bezdrátový modů data pošle a celý se mi to uspí takže to může běžet uvozovkách
0:39:37jako opravu nekonečně dlouho
0:39:39co se běžně dělá a používají se vlastně jedno článku víly polky který maticový sedum
0:39:45voltů tomu se připojí malinkatej
0:39:48P hotovej solární článek
0:39:52a podstatě běží vám to nekonečně vote schopni fungovat
0:39:57ta spotřeba je tam naprosto tam se bavím nebo nějakej když ten když ten budu
0:40:02bezdrátový modulem span A tak tam ten vodběry je prostě jednotky mikro ampér to si
0:40:07nežene nic
0:40:08proto spotřeba toto ten první
0:40:10limitně více
0:40:12naši otázka
0:40:19prostě když stráže dobrý krabičky tam bude
0:40:23ale samozřejmě jako v jakoby ten koncepty udělej tak aby to bylo natolik levný že
0:40:27prostě typu pole
0:40:30a neřeší
0:40:35nemám tam na to napsaný koupil jsem to supply poznal
0:40:37protože to co mám toto co mám tadydle
0:40:41tak to tenhlencten modu je nakonfigurovány tak zvanej jako koordinátorkám ten apozdra jako koncovým o
0:40:48a já jsem schopen co koordinátoru zjistit minut se k němu připojený
0:40:53a nebo samotný může udělat to že na ty body budu pin dat
0:40:56a očekávat odpověď
0:40:58jo jenom to nemám shodu
0:41:02ano naprosto s problém
0:41:04to abyste se chtěl zeptat
0:41:15ten koncovým když počítám úplně když jsem si počaply tu minimalistickou verzi tak se tady
0:41:20bavíme o ceně do sto dolarů to zvládnu tisíc českej
0:41:25a zase záleží na tom jaký tam dáte tu modrou potvoru tak prostě ta mansona
0:41:30stojí pětistovku a komuniké doma dvě stě metrů a pokud bych jenom vyndala data minou
0:41:36tak pracovní tři kilometry tak to stojí třeba s tisíc
0:41:40jo takže já zase tím že to funguje celý jako systémem jako internet jo takže
0:41:45já prostě
0:41:46zase ten resetovaní sbor tomuto nebo permanently
0:41:49že mám centrální s paničku a tady nemám nějaký koncový body
0:41:54a ty koncový body
0:41:57si prostě ty data sou schopný předávat mezi sebou
0:42:02jo samaře když nevypadne tenhleten vodstřihnou celou to nastudujete
0:42:06ale teoreticky tenlencten může vidět až sem
0:42:10takže když třeba vypadne ten tak se můžu spojena přímo tyhlencty dva takže to ta
0:42:15sítě úplně komplet samo opravitelná že teoreticky result dražší moduly
0:42:19a vezmu čtyři tak sem to se supply pokoj dvanáct kilometrů
0:42:23jo co tři kilometry
0:42:31jede to je to jede to na dva čtyři giga hertze komunikace komplet šifrovaná každý
0:42:37ten modul má přidělené jakoby nějakou adresu sítě takže mělo by to bejt mělo bitrate
0:42:43celku jakoby bezpečení proti rušení jo
0:42:47ano
0:42:48jo
0:42:50ty moduly jsou naprosto na to kolik to stojí to prostě měl posun neuvěřitelný věci
0:42:55z hlediska ty samo opravitelnosti sítě je tam tomu nemůžete když víte že budete mít
0:42:59takový desíti několik tak a tady může konfiguraci dávat pro kanál
0:43:03na kterým to má je stalina vono se to prostě hledá normálně bolí kanály jak
0:43:07by si na jo
0:43:08a
0:43:11samozřejmě
0:43:13tak máme senzorová síť bych zavání centrum právě já jsem říct bydlel kousek vod václaváku
0:43:19a musel jsem celou vifinu mít doma postaru na pěti giga hercí protože to pásmo
0:43:23dva čtyři plus tak strašným stavu
0:43:25že tam i když se byly těsně vedle toho vedle toho modulu tak to bylo
0:43:28tak zaručený ste si ne dosahovali žádný lidský přenosový rychlosti jenom tady prvého přenosová rychlost
0:43:34nějakých pět set dvě stě padesát mluvit
0:43:36zase com což na to aby mi to poslal vlastně
0:43:40jeden byte
0:43:41zapomenu nezapomenout
0:43:44jako a škamen o
0:43:46a jak fakty moduly ty bezdrátový moduly toho mně samozřejmě výrazně více to jenom o
0:43:52tom prostě jak to ne nakonfigurovat
0:43:54jo některý typy čidel do přímo napojit na ten modul jako takovej že nemusíte mít
0:43:58žádnou externí elektroniku pako nemá a žádnou logiku že to asi jenom předává informace a
0:44:03z toho konkrétního E s konkrétního senzoru mít o i třebas přepínat ty piny na
0:44:10logický nič mezilidskou jedničku vložen že tam mít nějaký aktuátory který by teoreticky mohou začít
0:44:15něco dělá že ty moduly toho mě vopravdu opravdu hodně moc
0:44:22u já to nakopu o jednoho kluka v praze
0:44:26mikrofony force za
0:44:31a látek advises něco chtěli vobjednat takovou bydlí tak nešikovně berounky
0:44:43čiček to co bych chtěl jako chtěl bych to dotáhnout do stavu tak aby to
0:44:46bylo vopravdu jako si to musím jako postavit prostě vyloženě jako návod
0:44:50a
0:44:52open hardvér ať si udělá zase
0:44:57já sem teďká teďka sem nějakým jednání s prahou dvě která měla prostě hrozí problémy
0:45:03s budičem
0:45:05jestli vůbec něco taky zlobim pomohlo dávalo to smysl a asi bych to chtěl prosil
0:45:10plánu nějaký podoby minimálně kde prosím otestovat jako v reálu
0:45:14jo
0:45:16krabiček dělal něco užitečný
0:45:19ano
0:45:27určitě jo jako těch možnost
0:45:30samaře těch možností je těch možností je to ale zase magnetický třeba sám uděláme vodotěsnou
0:45:35krabičku prostě skupin vodotěsnou
0:45:37jo když to tam bych musel nějak zajistit vývod T kabeláže za vodotěsný to zamřít
0:45:42těch možností těch nápadu tam je prostě martin mě osobně by nejvíce asi líbilo používat
0:45:47normálně ty můžeme ultrazvukový dálkoměr i tak abych to třeba se to vyšlo někde na
0:45:52stromy nebo na mosty tak aby to bylo úplně mimo dosah T řeky a člověk
0:45:56měl prostě ten průběh
0:45:58jak to stoupá nejenom už sme zaplavený že jo
0:46:02ale zase tam to potom se mu zvyšuje protože potřete vodotěsný ultrazvukový senzor kterej ty
0:46:09ultrazvuky senzory jsou relativně drahý když se to vopravdu dobrej
0:46:13aby třeba směřované kdo znalosti šesti metrů tak se bavíme vo částkách
0:46:18někde tisíc patnácet českej
0:46:21jo tam řez není problém sdílí k tomu koupit tu ultrazvukový senzor kterýho říká že
0:46:25prostě má čtyři metry ale dál něco prostě metry dva a dobře stojí tři stovky
0:46:30jo
0:46:31takže to by bylo si myslím že asi nejvhodnější řešení protože by byl schopen to
0:46:35zařízení dostat úplně mimo dosah ty body
0:46:39ale zvyšuje mi to výrazně ten sem zas něco
0:46:42jo ten magneticky sem to nestojí nic neboli bych tam alma jenom proto se navrhovali
0:46:47tak to nesplní tak jo se prostě peletama tučňáku tam jeden tranzistor mám pohotový proto
0:46:51stát jednu příkon
0:47:03todlencto L vlastně todlensto to co tady
0:47:07vidíte tak si normálně se používá stromy jsou řídí se tím i tím opratě jakoby
0:47:12hlasitým operačním systémem do té mikro prej war
0:47:15tak se tím normálně říděj kotle
0:47:18řídí se tím prostě kde sou výdejní automaty jestli máte někdo doma inteligentní dálkovým ovládáním
0:47:24displejem
0:47:25odvodíte ku velmi pravděpodobně tam máte tudlenctu elektroniku s tím operační systém
0:47:31jo protože to je jako je to hrozně nanuky na naprogramování před nějaký grafiky to
0:47:36podporu pro dotykový displeje
0:47:39a hlavně může to program vače který umí prostě program a ten prostě dupne tu
0:47:44tak musíme předem speciální znalost o to aby ten udělal
0:47:48je to je normálně ono to původně
0:47:51původně to bylo učeným se pro průmyslový použití
0:47:54a postupně se to začlo chytat takový stýho by robotice
0:47:58já mám tady třásl když vezmu studentu desku
0:48:05tak todlencto
0:48:07co tam vidíte zprava ti normálně průmyslový modu jenom vyvedeny a má to z druhý
0:48:11straně to má prostě vyvedený jenom konektory pro toho by
0:48:15ale todle se normálně průmyslový modul používan A
0:48:20pro řízení jako všeho možnýho
0:48:23jo tohlencten bodu má
0:48:25máte třeba si ne megabajt paměti má to přímo na sobě to má podporu pro
0:48:29eternit takže eternit todlencto com jenom vyvedený dráty na kabel nic jinýho nebo že to
0:48:35žádnou elektriku pole na podle já jsem si pak takovýdle modu
0:48:40stojí někde kolem já nevím nula plus tři tisíce
0:48:44jo
0:48:44má to vysokou spolehlivost řízení spotřeby prostě všechno
0:48:49jo
0:48:50a když vezmu to co je určen pro toho by
0:48:54to co tam E s tím si hrajeme o permanentně takto se nějakých sedum stovek
0:48:58jo ta destička
0:49:00ale zase na tom tam jenom kontextem trojka jako procesor
0:49:04no a to co poslušný poslušnou pro mě výkon
0:49:08tak další otázka sis poslední
0:49:10když to sou hroznou chutnat jo
0:49:21a na ten mikro frymburk jako takovej protože jako ta komunita která je když se
0:49:28velmi dobrá velmi funkční taky komunita lidí který dělaj to a druhý no
0:49:31a tady v brně máte cross pejsek symetrickým se zpětného
0:49:38B čtyrycet osum
0:49:39tak najít věc která sem neřekl stajs
0:49:42jo určitě brně tenhlencten spravím norma to v bratislavě
0:49:47progress bar
0:49:49jo
0:49:51jako by to zajímalo víc jako třeba v otomar dunou nebo tom pizza k se
0:49:55a je s prahy tak dvaadvacátýho vnuk fajn
0:49:58budeme dělat akci kde bude vlastně tydlencty čtyři bude tam takzvanej epitaxe a druhý no
0:50:05a tohlencto jako nějak popsaná ta platforma bude možno si to tam prostě vyzkoušet to
0:50:11něco si tam časy zkusit naprogramovat
0:50:13dvaadvacátýho šestý notify
0:50:17správnost
0:50:18ta
0:50:20žádnej dotaz
0:50:21jo
0:50:22os
0:50:26je to podle ten jazyk je basic
0:50:29je to nějakým prohodili narušenej basic obrovská výhoda toho cikcak se takle a samozřejmě todlencto
0:50:36mám velmi vomezený výkon máte tam velmi omezenou paměť že tam pro musíte pracovat vopravdu
0:50:42pár nějakých registrů čísla i cíl to v podstatě neumí
0:50:46ale
0:50:49to je vlasy jako tam běží pod tím věc K sem epic
0:50:53je tam jakási nadstavba to cikcak se
0:50:56a je to dělaný vopravdu věci typu máte tam příkaz servo vana servomotory bude vás
0:51:03jestli znáte tak řeknete servo a do jaký polovi hlučnosti celý nasaditelnou hrozně jednoduchý potom
0:51:08na naprogramování prodávaj se k tomu různých destičky aby se s tím všechno učil
0:51:13api pizzy pro mají obrovský význam tom předzpracování dat
0:51:18z nějakých senzoru aby ten hlavní řídící počítač prostě dostal ty data hotový takže třeba
0:51:23fit já nevím když vezmu
0:51:26robota pro sledování čáry
0:51:28tak ty senzory sami hledající čáru typ obrazový tak velmi často vlastně ty data nejsou
0:51:33před sprity před zpracovaný tím by tak se
0:51:36a já do hlavního řídícího počítače krimi pak vám dává signál motorům a tak dále
0:51:41prostě rovnou dostávám hodnotu který senzor co vidí
0:51:44jo aby to asi byla vířící proč až nezatěžovala mimo prostě sbírat informace co nejvíc
0:51:49senzorů prostě kolem dokola a na to se to na to je to učení prostě
0:52:02zatím stanice zničil
0:52:04řeknu to takhle a je to nějak se jako nemám potřebu jako někde předtím u
0:52:08zjemňovat nebo něco takovýho říkám je to prostě určený do průmyslu takže to relativně je
0:52:13to prostě že je to dost robustní řešení
0:52:15jo
0:52:17tak konec před pásem devět minut čtrnáct kteří
0:52:20jako