0:00:18a je tady můj mlhovina tady scan uvázané notace
0:00:24ale jejich
0:00:25čtyřech sem do češtiny C se ty a přejmenovalo charlie banka
0:00:30kaz ale vekra české
0:00:32a tak se zjistilo že mezi tak
0:00:37že taková krátká kurzu jazyka jak
0:00:40číslo
0:00:41je moderní kytarista
0:00:43a R T a spisovatel
0:00:48a je tady
0:00:49toho pohledu že tak je možné aby to vědět o otázek
0:00:55ahoj který ona vzniknou důležitý asi máme ne a na dělat
0:01:02vlastně zvládnout běží de
0:01:05no a cena gejši úspěšný už jako my považujeme za
0:01:11protože my sami většinou osobě neví my jdeme já nevím
0:01:17a zdráv okamurovi který vám vás provede
0:01:21u jo
0:01:24dobrý den
0:01:26ahoj
0:01:32takže tady kolem jako černé věc takže já to nebudu takže běhat jak by mělo
0:01:36ne protože
0:01:38já jsem tady bude a mám projektu
0:01:43protože mluvit vám zase ta to nejlepší co jsem za poslední nějaký rok naučil
0:01:49a mimo pomocí hodně já vím že to může pomoct vám šestnáct bitů
0:01:55úplně na začátek zeptá matrace změny
0:01:58vidíte rozmara
0:02:00za to znamená tady z povyprávět vás děkuju
0:02:04představte si člověka
0:02:06který je nespokoj životem neví co má dělat
0:02:11neví čeho se dosáhnou
0:02:13drawn nedaří na tom docela špatně
0:02:16tak mu fungují finanční moc
0:02:19a nějakej ze života píšeš aby někam něco dopředu
0:02:24tak mě
0:02:26a na zem
0:02:27zdra do večera vyšel na
0:02:30a vlastně ani neví co s
0:02:31že se do večera fa věta by bylo ráno nemusí první silou no
0:02:37předpokládá
0:02:38oznámil fáze co s tím životem na
0:02:42představte si že ta člověk hran nera probudil tak hodnotu nebo do nosu
0:02:48a řeknu si takhle to nepůjde
0:02:50o tom zase přes jako malý vůbec
0:02:53jo
0:02:53takže ten život nemá vypadat
0:02:55jsem chtěl za
0:02:57že bohatý spokojených jak
0:02:59víte všechno co ste si přál ale já nějaký
0:03:02sobem ne na
0:03:04tím
0:03:07začnou se pokládá správné shoda
0:03:11to by mohlo životní bychom unikám nasměrovat a potom popřípadě
0:03:16vlastně
0:03:18tak toho core zase nesjel aby nespadl nikam pak zde
0:03:23a z toho šestnáct úspěchu
0:03:25je to příběh mu z vlastní sítě
0:03:28a ten dostat měl se z nějakým krokem u něco
0:03:33a dneska život tak trochu jiný
0:03:36na vystupující tak krát manžel o
0:03:39finančně svoje a začíná fungovat projekt řešený chlapa
0:03:45na této ze života kanýry
0:03:48a dokonce to ani věřím že dojde
0:03:51tak
0:03:53dobrý samozřejmě trhu
0:03:56no je vzorkovací teda
0:03:58pěkně i tak jako no to je lichva citlivý
0:04:07šest otázek úspěchu
0:04:09když nouzové taková ta přednáška nebo bortil trvá dvě hodiny I tak mám pocit že
0:04:14ještě pořád
0:04:15a dneska má
0:04:17no R abych vám dal prostor na dotazy
0:04:20takže na takle nebo
0:04:23ve se když tam i ty obrázky položit i ten význam a motivovat i
0:04:28je mohla je
0:04:30a
0:04:31líbí získat sami pro sebe cenný
0:04:35nebudu vím že budou klasický účet a to bude se snažit a hezky a velkým
0:04:40abyste i vzadu
0:04:41viděli
0:04:42co píšu
0:04:44a případně to neuvidíte tak přesunu dopředu ale to není furt dokola opakovaně to have
0:04:50prostě
0:04:51jo okny
0:04:53ta první otázka
0:04:56jaká je si myslíte nejdůležitějšího za rok pokládané jedno
0:05:00krát
0:05:02a pořád
0:05:04toto může
0:05:06některá znova
0:05:09je jasný
0:05:11za ještě jinak zdí
0:05:14neskromná rovna
0:05:19aby se umožnilo automaticky to odjel ta když se mi stává hodně jak se dostat
0:05:27i ve čtyři hodiny třeba ano problém
0:05:30dobře první otázka
0:05:35teraz nějak mazat ale
0:05:37první otázka úspěchu je
0:05:45dobře ten první
0:05:51jakékoliv pojetí o tom
0:05:54na a moje pole
0:05:58mezi a tak dál
0:06:02todleto
0:06:09to je už
0:06:11ale celý život no cena
0:06:14nebo ráda trhu
0:06:16mají
0:06:18dobrá těch vo
0:06:22to je na těch no
0:06:35no
0:06:37jak moc
0:06:39a
0:06:41znamená to
0:06:43i na povíme a
0:06:49kdo dva
0:06:52jo
0:06:54tak jo
0:06:56dám na dva
0:06:58osoby
0:07:00
0:07:03je a
0:07:08jo
0:07:09jo
0:07:14dobrá mluvit
0:07:16a dokážete o
0:07:19dobrá i to pole
0:07:22třeba
0:07:23to že potvrzeno i a ten
0:07:27a nám říká ze bodě na know how ta a hodíme
0:07:34a vůbec neví vůbec nevíte nadán program
0:07:39sjíždět obsahuje
0:07:42a je
0:07:45že v
0:07:46jak už
0:07:49kdy ráno
0:07:53ale
0:07:55jo
0:07:56no
0:07:58v
0:07:59na
0:08:00šrumec to hodně
0:08:04tak
0:08:08se B
0:08:10tak
0:08:10že
0:08:12víš bude o
0:08:16a budete
0:08:20je D krát
0:08:24u o jak
0:08:25po
0:08:28ta
0:08:29od
0:08:32je
0:08:33vám
0:08:37ne že má
0:08:42člověka
0:08:44jo
0:08:45vidíte zima
0:08:46a o den pole kamera
0:08:51se hodí a
0:08:54a na
0:08:58a
0:09:03a to bude to mi přijde podívat no má jo
0:09:09a nevíte teda
0:09:17
0:09:19my
0:09:19když to
0:09:26nebudeme
0:09:28že a o má může využít
0:09:35která
0:09:37a
0:09:39tak vidíme
0:09:41jo
0:09:43a že
0:09:46a
0:09:47na
0:09:48E na
0:09:50v
0:09:51bla o
0:09:53víme
0:09:56že jo
0:09:59jo
0:10:01já vím dělat
0:10:05jo
0:10:07a
0:10:10bylo
0:10:12jo
0:10:19a
0:10:21a to jestli
0:10:26jo
0:10:27je
0:10:29nula
0:10:30že
0:10:33že a
0:10:36a
0:10:40že
0:10:48trvá
0:10:50a
0:10:52a
0:10:55je
0:10:59na
0:11:05víte
0:11:12no
0:11:14je unk
0:11:18jo
0:11:22to je
0:11:24jo
0:11:28že
0:11:30
0:11:38to je
0:11:39že jo
0:11:44že
0:11:46šlo
0:11:48
0:11:49nějak
0:11:52vy mě
0:11:54to dává
0:12:01mně
0:12:11někde
0:12:12jo že
0:12:16a
0:12:17bude
0:12:24i
0:12:25o
0:12:29vy
0:12:31
0:12:33jo
0:12:35a
0:12:36
0:12:40jo
0:12:43ano
0:12:51a
0:12:56a
0:12:58je
0:13:00no a teď
0:13:02je
0:13:14slova
0:13:25to lososím poslán
0:13:28to je na a
0:13:38a tím že jo V D a
0:13:44že
0:13:50krát
0:13:51jo
0:13:53a pouze je to
0:13:56
0:13:58a jo
0:14:00jo
0:14:01tak
0:14:08a
0:14:11dva
0:14:15čili
0:14:16se o
0:14:21
0:14:22o těch
0:14:32jo
0:14:33jo
0:14:34na
0:14:35mně
0:14:36je mi ne
0:14:38jo
0:14:40a na
0:14:43rizika
0:14:47že své poslání souladu sami se sebou
0:14:55a
0:14:57to je
0:15:09třetí otázka úspěchu
0:15:11těch za C
0:15:13se teďka přinutila duše a rozum
0:15:16který potřebujeme nebo chceme životním naplňovat jo třeba nabitého
0:15:22no
0:15:23potřeba i o
0:15:25dělat vyčerpaný provádí na
0:15:30čili jo
0:15:32ta
0:15:36která
0:15:38a
0:15:39měli a vono nebo na to
0:15:43I ne pravidelně má
0:15:48v pohodě
0:15:53přišel na disku je to
0:15:59je
0:16:00ne že jo viděl
0:16:04no a
0:16:08pro to
0:16:10nula
0:16:11
0:16:12v pohodě
0:16:16o
0:16:18i a jo
0:16:24ano
0:16:27ta
0:16:33jí oba je
0:16:39a ze
0:16:41a
0:16:43tím makra dál jo má
0:16:49je moc
0:16:53tak
0:16:53jak
0:16:55a B
0:16:57práce
0:16:59to
0:17:00a
0:17:02vlastně
0:17:06a
0:17:08ano
0:17:09a
0:17:11a
0:17:13čili je otázka u
0:17:16je
0:17:35na těch
0:17:39a
0:17:41vy
0:17:42a
0:17:45a
0:17:47se na
0:17:52a tak dál
0:17:53
0:17:56určitě sdílí a
0:17:59a že
0:18:02jo
0:18:04a tak dál
0:18:08ale má na
0:18:11tím pádem
0:18:12a
0:18:15u
0:18:16A
0:18:18děkuju
0:18:25na a třeba
0:18:28a můžeme
0:18:33a
0:18:34že
0:18:38úspěchu
0:18:40že je různými
0:18:43unk
0:18:46jo
0:18:48a L
0:18:50
0:18:52a výzva rád lidi kteří to
0:18:57a
0:18:58a ty životní E neboli
0:19:05E
0:19:07a
0:19:09jo
0:19:14pozmění výzva funguje
0:19:17těch
0:19:19krát
0:19:21a která běží
0:19:23malinko tři sta
0:19:25a mně vo
0:19:28no a
0:19:31ahoj
0:19:32když to ani ne
0:19:39těch
0:19:41za
0:19:42to je ta
0:19:47
0:19:49a
0:19:51takže
0:19:56jo
0:19:59a kromě tady
0:20:02za
0:20:05to je
0:20:07od mýho bude o
0:20:09jo
0:20:16protože
0:20:19ne
0:20:22jo
0:20:25o na
0:20:31jak
0:20:41o
0:20:42jo
0:20:43ho
0:20:44o
0:20:45říká
0:20:47za
0:20:54a spíš říct že
0:21:00hlavně
0:21:05on je
0:21:09když mám že
0:21:16jo
0:21:17sítě
0:21:20od rána
0:21:24je
0:21:26dva
0:21:27se a
0:21:30víte
0:21:35dá u
0:21:37je
0:21:40
0:21:46E
0:21:51a jsou velmi na
0:21:56tak to mluvilo
0:22:00E tak já vám
0:22:04celé jo a no ráno za ně okolí
0:22:12E
0:22:12je to výzva
0:22:18tak
0:22:22by to
0:22:25že
0:22:27že za
0:22:29kde
0:22:30síla
0:22:34a E
0:22:37protože se k týden výzvu a výběr no bohužel
0:22:45a B C D
0:22:49pod D V
0:22:52a V
0:22:54udělat
0:22:55a on nemá
0:22:57no a
0:23:07jo
0:23:08nic
0:23:14
0:23:15jo
0:23:18místo
0:23:21ta o u
0:23:25no
0:23:27tak
0:23:28odezva o
0:23:30nebo
0:23:32po nezdil já
0:23:34jinak
0:23:41a to
0:23:46čili a je nadšený nebo a mě
0:23:51dva
0:23:52nějaký
0:23:55je pozitivní vás teďka
0:24:00ale i mají v různých a
0:24:05je úhlová dráha op
0:24:09člověk
0:24:11no
0:24:12ve
0:24:14no
0:24:14je o
0:24:16no tak
0:24:19a je
0:24:20změna
0:24:23dva
0:24:24a má
0:24:26
0:24:30že na těch Í a
0:24:36když je to o
0:24:40který má
0:24:42život
0:24:43no někde dál
0:24:48ale čtyryceti
0:24:50a využívá
0:24:55a používat ve
0:24:58čili ta
0:25:00máte
0:25:02je
0:25:14no
0:25:18jo
0:25:20ten a tři
0:25:21ten
0:25:24u
0:25:27
0:25:35schované i na konec
0:25:39je
0:25:43no
0:25:47no
0:25:49jo
0:25:52my krát
0:25:55jo
0:25:59a
0:26:02ne
0:26:03a to nevím nebo
0:26:09jo
0:26:10ten
0:26:11a
0:26:17no
0:26:19dva a
0:26:21i a
0:26:28a
0:26:29že
0:26:31jako by zase bod
0:26:34a
0:26:41a
0:26:42je
0:26:47nebo ta voda
0:26:48ale korunní protože
0:26:53že má
0:26:56a
0:26:57a je
0:26:59a
0:27:04i
0:27:10jo
0:27:12je
0:27:15jo
0:27:20že
0:27:21jo
0:27:29no
0:27:30A
0:27:31a
0:27:32a
0:27:37jo
0:27:39a
0:27:41ale
0:27:44a
0:27:47to se
0:27:53ne
0:27:58ale
0:28:10je
0:28:12je spojena
0:28:14a to
0:28:16a
0:28:20no
0:28:23a tím že
0:28:27že to má jeden a
0:28:32
0:28:33nebo
0:28:35a tak
0:28:40slova
0:28:42dva o
0:28:45tak
0:28:49jo
0:28:56u
0:28:58že jo
0:28:58protože
0:29:00pomocí
0:29:01a
0:29:02a je o
0:29:04jo
0:29:06poli
0:29:07druhý
0:29:10i
0:29:11u
0:29:14in a
0:29:16vy
0:29:19jo je
0:29:29ne
0:29:38nebo dělá kolikrát
0:29:41ty do se
0:29:43nebo i
0:29:46o
0:29:53jak sme
0:29:56co
0:29:57i
0:30:09to je
0:30:12byl na že
0:30:14jo
0:30:19to pole
0:30:25o to že když bude
0:30:29a když ja mu
0:30:34chvíli
0:30:48D
0:30:50V
0:30:52je
0:30:56že
0:31:04dva
0:31:16jo
0:31:22jo
0:31:25se
0:31:28
0:31:35jo
0:31:39děkuji
0:31:44jo
0:31:47krát i on nemá ale
0:31:55jo
0:31:58dlouhodobě visí na
0:32:03
0:32:06jo
0:32:12a
0:32:14a
0:32:15a
0:32:19je
0:32:20a or
0:32:25a
0:32:36a
0:32:37a
0:32:38a
0:32:42a
0:32:43a ta
0:32:48jo
0:32:51B
0:33:01ano
0:33:14no
0:33:22na moji menší
0:33:26a
0:33:31jo
0:33:32ta
0:33:35jo
0:33:36jo
0:33:38jo
0:33:41a
0:33:43no
0:33:45takže born
0:33:50R
0:33:55no
0:33:56a
0:34:00vy
0:34:04že
0:34:07a
0:34:10jo
0:34:15N
0:34:16po
0:34:18ti
0:34:20
0:34:21ba
0:34:24
0:34:27i o
0:34:29