0:00:19vítám na druhé přednášce odpoledního bloku brněnského barcamp
0:00:23je mi potěšením tam dnes představit romana švédského a jeho přednášky bude to jenom hřebec
0:00:29Í že marketing spustí let dělat já sociální sítě a k opírající
0:00:35zaměřuje se na skon ten marketingu na i mít značky
0:00:39zaměřuje se horyna kvalitní obsah který baví těší a pomáhá je obsahový statek
0:00:45a dnes nám bude vykládat o tom že neexistuje zázračná agentura co by nám rosí
0:00:50byla by si zap až
0:00:51všechno to totiž začíná uvnitř vašíče naší firmy
0:01:28a teď už mě slyšíte
0:01:30super děkuju
0:01:31děkuju za bude ní
0:01:34ještě nula jsem romana sobecký to o čem se tady budeme dneska vyprávět je
0:01:40marketing
0:01:42podlinkových marketing P jako komunikace na sociálních sítích
0:01:46protože to je to co mě
0:01:49tak trochu živý a
0:01:51tak trochu tomu aspoň doufám rozumím nebo se v tom aspoň trošku vyznám
0:01:57proč se to menuje děličce to klidně sám
0:02:00protože si myslím že
0:02:03spousta z vás a moc by mě zajímalo kdo vás tady má nějakou firmu
0:02:11super konzultovali ste nikdy
0:02:15nebo respektive kdo z vás konzultoval někdy nějaký marketing nebo něco jak osoby rád vědět
0:02:21s nějakou jinou agenturou s někým kdo se potom toku jedna
0:02:27fajn tak to je prima
0:02:29to se mráz
0:02:31myslím možná ste přišli na to že není úplně
0:02:36dobrý těmletěm lidem věřit úplně všechno
0:02:39protože spousta z nich říká věci jako
0:02:44my jsme schopni autobusová téměř cokoliv komunikace na sociálních sítích jako v podstatě sme schopni
0:02:51vás dojet jakékoliv vesnice a prodat vás produkt hlavně když nám za to zaplatíte a
0:02:58já si myslím že to není pravda právě o tom bych tady chtěl dneska mluvit
0:03:04bude to vyprávění o
0:03:06dávání druhý určí bude to vyprávění o tom
0:03:11pro
0:03:13nespoléhat na někoho kdo vám
0:03:15jako
0:03:16firmě vytvoří vizi nebo my si
0:03:19protože
0:03:21s tím mám nějaké zkušenosti
0:03:25tak na začátek bych vám mrázkovi do takový příběh bylo to tak tři roky zpátky
0:03:30kdy sme nakládali naší vlastní firmu menuje se menuje se resume které sme si řekli
0:03:37hele
0:03:38máme nějaký známý který dělaj vize a který dělení se znáte to je to taková
0:03:43ta jedna větička kdy v ní řeknete úplně všechno co děláte a ostatní to poslední
0:03:48na zadek tak to je něco jako vize a my se je to když řeknete
0:03:54že to budete dělat za pět let a výrazně líp a ty ostatní si rovnou
0:03:57lehnu
0:03:58tak pakoně jak to funguje řekli sme si fajn tohlecto by bylo vlastně prima nějakým
0:04:03způsobem auto losovat a znali sme nějaký firmy ta kterýma sme přišli
0:04:08a ty nám potom následně řekli jo to je boží tohlecto to přesně děláme tohlecto
0:04:12to přesně umíme
0:04:15my si tady s váma chviličku popovídáme to se omlouvám byl vytvoříme krásný stoprocentní balíček
0:04:22ve kterým bude úplně všechno prostě
0:04:27bude tam mít grafickou identitu budete sto mít schovanej ve budete tam mít vizitky budete
0:04:33tam mít grafický manuálu budete mít logo bude tady hlavičkový papír a budete mít hlavně
0:04:38na nějaké růst rámce nebo vůdce slajdech pěti slajdech přesně popsanou vaší vizi vašimi si
0:04:44přesně to co vy děláte a my sme řekli jo to je pecka šedesát tisíc
0:04:48na to bude stát terminátorem protože
0:04:52kde jinde by to člověk jako sehnal profesionálně levněji že jo nebo aspoň levně nebo
0:04:57tak nějak a tak bylo jasno bylo prodáno
0:05:00my sme čekali jsme
0:05:03docela krátkou dobu
0:05:05byli jsme na nějakých dvou nebo třech schůzkách kde sme povídali o tom se vyprávíme
0:05:10respektive co děláme kde sme těm lidem říkali že sme takový a takový a že
0:05:16to hlavní dělá nebo srdíčka protože do každý správný pro každý správný vizemi se patří
0:05:21že jo
0:05:25to bylo všechno co po nás chtěli my sme nemuseli vysvětlovat
0:05:29jak to děláme nemus mely sme jim říkat kdo sou naši klienti nemuseli sme dodávat
0:05:34vlastně vůbec žádný další informace
0:05:37začal jsem se těšit protože sme byli bombardování o teďka sme s téhle fázi teďka
0:05:42už máme nějaký grafický vizuál dostávali sme nějakého kup návky R stavu jsme krátké slogany
0:05:48které se tam potom následně pro projevily a takovéto vyvolávání potřeby a touhy potom vidět
0:05:55víc to ta firma uměla úplně geniálně a pak přišel ten den de jsme dostali
0:06:01tenhlecten nádhernej krásnej balíček a
0:06:04zástupce T firmy zní začal tahat věci vizitku takže vzniká hat nějaký olej aut pro
0:06:11grafiku a potom ohnivě pásky dvou stránku když i přeskládal tak sme
0:06:17no skoro sme začali brečet to strašně hezký hrozně dojemný olovo když vás někdo vypráví
0:06:22hezky nahlas
0:06:25bylo posloucháte taková s opravdovým
0:06:28tak sme si řekli jo to je vono to je přesně to co chceme lidem
0:06:32říkat takový vopravdu sme
0:06:35tak sme řekli skvělý
0:06:37tohlencto to byla jako jedna z nejlepších investic kterou sme kde mohli udělat
0:06:42jenže
0:06:43potom
0:06:45bylo tak měsíc nebo dva měsíce u
0:06:49tom baudů efektu který dostal během té krátké schůzky a nebyla moc dlouhá toto pro
0:06:54daný vopravdu hodně rychle
0:06:57tak sme si řekli děláme vopravdu to co bylo napsaný na těch slajdech děláme vopravdu
0:07:01tuhlectu práci opravdu schováme k těm lidem takhle věříme sami sobě věříme tomu se tam
0:07:08napsaný kdybysme do toho nebo žili vůbec nic ze sebe my přece tupý jako sice
0:07:14děláme tak aby jako zvedalo lidem nějaký obraty aby mezerou tržby nebo něco podobnýho jasně
0:07:19ale to není úplně práce jaká mi to moc dobře víme tak kde se tam
0:07:25zlatého stavět a my přece
0:07:29ne obracíme
0:07:31veřejný o sto osumdesát stupňů ne vůbec ne jeho dokážeme možná trošku transformovat ale to
0:07:37je asi tak všechno co umíme
0:07:39došlo nám že
0:07:42jak jsme se na té věci vůbec nepodílely
0:07:45tak
0:07:46ten první dvou efekt který zaslal když nám to bylo prodáváno když nám byly prodávány
0:07:51myšlenky u nás samotných
0:07:52byl
0:07:55velmi krátkodobý
0:07:58stává sto šedesát tisíc
0:08:00byla to dobrá investice ale ve skutečnosti to nebyla vůbec dobrá investice v tom smyslu
0:08:06slova že
0:08:09sme na základě těhlectěch Ú papírů té grafiky a tak dál prodávali a prodali někdy
0:08:15jakoukoliv naši službu
0:08:17já bych jenom chtěl
0:08:20abyste se na ty mastim trošku jako zamysleli protože dneska takovéto prodávání vizí a mysí
0:08:26dělá spousta agenturu sou účelové su různé firmy které tohlecto prostě k ní řeknou vám
0:08:35dívají se na vás nadhledu a ti dobří řeknou jo teď se o tom tady
0:08:39budeme
0:08:40dva měsíce tři měsíce nebo třeba jenom měsíc spolu bavit a já vám k tomu
0:08:45budu dávat zpětnou vazbu
0:08:47vy si to vlastně nakonec transformace vytvoříte sami
0:08:53a přímo s tím se zamyslete tohle spoje předpokládám správná cesta ne takové ty které
0:08:59vám řeknu sedněme si proberme to prodáme vám to a bude to skvělý
0:09:06těch sto dvacet tisíc sto na sto dvacet tisíc šedesát tisíc co nás to stálo
0:09:10bylo super protože sme se samozřejmě řekli jo dostali sme na podél
0:09:15ale
0:09:17má to vlastně není občas úplně marný
0:09:19protože tohle sto otočilo naše vnímání
0:09:24toho co sami děláme protože my sami samozřejmě jakub jako pracujeme s vizí firem pracujeme
0:09:30s misích firem pracujeme s tím že lidem říkáme
0:09:36vy ste takový sami se takhle vnímáte ale ste si úplně jistý že vám různý
0:09:42vaše cílová skupina že naše cílová skupina vás vnímá tak je sami sebe vnímá tedy
0:09:49dáváme se vám druhý oči vlastně zbavujeme tak trochu profesní slepoty protože překládáme to co
0:09:56oni říkají nějakými
0:09:58super speciálními výrazy tak aby tomu rozuměl jan toušek
0:10:05možná se ptát jak se to vlastně můžem dovolit
0:10:08protože
0:10:11nějaký devětadvacet a
0:10:13těch zkušeností sem za těch osum let pravda vlastně moc nepobral
0:10:19asi vám to řeknu na jednoduchým příkladu
0:10:23pracoval jsem pár let pro firmu je C I
0:10:26znáte jí
0:10:29jo super elektronový mikroskop je dělaj a já jsem dělala já jsem dělal tři
0:10:36maily zisku třeba obrázkem
0:10:38to znamená že ho znáte
0:10:46to nejlepší do to jeden z mejch
0:10:49nebo vlastně pořád je
0:10:51když pro ně už nepracuju make nejoblíbenějších klientu
0:10:55a oni dělají takový strašně drahý mašiny jedna stojí aspoň milion korun ale většinou sou
0:11:01výrazně dražší a
0:11:04ty přístroje zvětšuju tohleto nevím úplně přesně co je
0:11:11ale když se to vymaluje a dají se tomu či a tady zase tomu tlama
0:11:14tak je to krásnej nějaký čas nebo něco takovýho kam dvorně to bude mužskej červ
0:11:19tyhlecty stroje jsou hrozně složitý jsou tak složitý že a kluk který vyšlo se logický
0:11:27fakulty
0:11:28in vůbec nerozumím a tak když sem tam přišel tak první co bylo prosím vás
0:11:33co tady děláte
0:11:35ale my začne vysvětlovat a začali říkat co to je rastrovací elektronový mikroskop a transmisní
0:11:39elektronový mikroskop a ve čili mě bombardovat spoustu termín který sem vůbec nerozuměl
0:11:45tak sem nechal vypovídat a pak jsem se zeptal a prosím vás co teda tady
0:11:50děláte
0:11:51já vám vůbec nerozumím a oni mi to začne vysvětlovat trošku H K ale já
0:11:56jsem se uzly já se vyznám dobro s tím
0:12:01tak sem si to nechá vysvětlit ještě jednou
0:12:05ono se tomu říká podpory zase
0:12:07to je ten termín který sem s vlastně se snažil nějakým způsobem se si je
0:12:11nastavit oni když přišli
0:12:15potřetí nebo po čtvrtý a řekli mi to teda dělaj tak sem říkala aha tohlecto
0:12:19vyděláte fajn tak teďka už potom můžeme vyprávět
0:12:23na facebooku třeba na té stránce obrázky celkem nových mikroskopu nebo můžeme vyprávět novinářům co
0:12:29děláte protože čeští novináři se někteří ani v tom dobro s tím nevyznají
0:12:34to co jsem začal vpodstatě dělat je že sem ty slova který oni říkali velmi
0:12:42honosně není se čemu divit nynější míra vzdělání tam je tuším
0:12:48magistr nebo možná bakalář
0:12:50tak tydlesty slova který tady velmi honosně sem začal překládat jenom do i srozumitelný ho
0:12:55jazyka pro o cizí lidi
0:12:58a vůbec jsem nerozuměli byznysu doteď tomu nerozumím ani tužku vůbec nic
0:13:04ale vím jakým způsobem to říct a vím jakým způsobem nalákat novináře k tomu aby
0:13:10o tom potom následně napsali stačím to říct tak aby tomu sem rozuměli a když
0:13:14máte nejlepší firmu ve svém oboru na světě která sídlí částečně v brně takto češti
0:13:20novináři budou brát
0:13:24druhá případu se a
0:13:26je ženská kosmetika
0:13:29a jsou to
0:13:31přírodní krémy a jsou tu různý mastičky a jsou to různý spreje a tak dál
0:13:38a já jsem chlap já tomu nerozumím to co
0:13:43je ale důležitý takovým a moc prácičku ženský diskusní fóra jsem jako doma
0:13:52námi mi bazaru
0:13:57a nejkrásnější cibulková stránka pro mě tě unk i čekat velké a maminky
0:14:06přírodní kosmetika veltr
0:14:08která pro kterou aktuálně pracuju tak sváděla kosmetiku která je
0:14:15pro ženský třicet plus řekněme pro ty asi primárně ale samozřejmě že tam jsou i
0:14:20ty šílený osumnáctky a šestnácti která sebe a to je zajímavý pak mají úplně všechno
0:14:25co je napadne termín omezením a jsou to bylo věrky které o tom potom následnický
0:14:30píšou termín mezi nima jak se označuju navzájem supermane pak laloky
0:14:34to je
0:14:36cílová skupina se kterou se komunikuje strašně hezky stačím poslat tréning a oni o tom
0:14:40potom napíšu krásnou
0:14:42zaručeně objektivní recenzi tohlecto ale dámy které provozu byl to prostě nevědí že to takle
0:14:50funguje a abych vy si můžete říct jasně to je prostě běžný takhle to chodí
0:14:55to je P jako to sou sociální sítě stačí jenom správně říct
0:14:59i
0:15:00cílový skupině
0:15:02co prodáváte jaký to je a ona už na to potom skočí
0:15:06tak no spousta firem neví jak to chodí proto sem tam je na nebo respektive
0:15:12proto si myslím že je príma říct
0:15:16hele dámy vy tady můžete používat spoustu vašejch dýnko běloba výtažků S kaviáru který se
0:15:25dneska používá zlatá ze stříbra já nevím co všechno ale víte o tom že jako
0:15:32nějaký a vám to init cosi co si jako vůbec nikdo nechápe že tím oblin
0:15:36ženským jde především o to aby věděli jak to zapůsobí a je bude hebká vláčná
0:15:41jejich pokožka
0:15:44o to jinde a tohleto chtějí vědět ale spousta firem na todlecto
0:15:50jako by neslyší oni mají skvělý
0:15:53inteligentní řešení který vám zkrátí čas na půlku při práci
0:15:58s počítač jednu ne ale jako vědí jak znají úplně naprosto do detailů jak to
0:16:06funguje ale nejsou schopní těm lidem říct
0:16:10co jim to ve skutečnosti dá a tohlecto lidi chtějí vědět todlecto lidi chtějí vědět
0:16:15o tom chtějí číst
0:16:17to je transformace toho příběhů do jazyka kterému rozumí cílová skupina
0:16:22tak jenom říct já US to tady říkal že trošku rozumím těm věcem který prodává
0:16:29moc rychle právním vůbec nerozumím autorovým mikroskopu vůbec nerozumím oční opice se kterou teďka jako
0:16:36N nějakým způsobem spolupracuj u vůbec nerozumím tomu
0:16:40že kosmetika může stáhnout kvůli a jak a pro ale na tom je to je
0:16:47vám to taky na nic není jak to funguje hlavně že to je že jo
0:16:52takže si jenom říct
0:16:54jo to moc tom uvažujte a šednou budete prodávat sami sebe třeba a šednou budete
0:16:59prodávat svojí sedum
0:17:03vy vůbec
0:17:05nemusíte totiž těm lidem říkat
0:17:08pokud se vás na tom nezeptají a pak je na to klidně odpovězte jak
0:17:12respektive co poděla co dělají ty jednotlivé kroky
0:17:15se čím říct jak to je jak to funguje
0:17:19a potom existuje ještě jedna cesta
0:17:24a to je takzvaná krát editor když to nejde doleva pudete doprava když vás neposlouchají
0:17:29a když vám když vám
0:17:33říkají ten váš produkt je tady sto šedesát let a vůbec se nezměnil a to
0:17:39je příklad
0:17:40jeleního loje
0:17:43se kterým sem teďka skončil spolupráci nedávno
0:17:46tak tenleten
0:17:49tenhlecten materiál dělení u jako takové tady opravdu šedesát let a vůbec za tu dobu
0:17:54nezměnil proměnné výjimky
0:17:56přišla evropská unie a jeleního by se muselo přestat vyrábět zvířat
0:18:01po čase vyrábět takže teďka už tam jako najdete žádnou dělení zvěř nevím tam žádný
0:18:06živočišný tuk custom teďka děsu prostě prosím tě kytičky ale jinak se to nezměnilo vůbec
0:18:13ta
0:18:13firma sektorů se kterou nebo která vyrábí de tech a řídí pořád ve městě nad
0:18:20metují přivítám hrozně dlouho a vlastně se nejde neinovují nedělají nic speciálního
0:18:28to sou ale
0:18:32může takovéhle firmě pomoct je když jim řeknete můžem vytvořit vaší značce vztah
0:18:39ten vztah
0:18:42představte si že když někdo vezme do ruky dělení ui
0:18:47a začne si ho natírat kolem úst bude mít pocit
0:18:50že se kolem pusy natírá kousek český story
0:18:55protože se tady šedesát let možná vám to nedává zatím ještě smyslu
0:18:59ale všichni ste viděli třeba foresta kampa že jo
0:19:02poli udělám pěje geniální postavička kterou kampaně oni úhlu je která byla při běhová dost
0:19:09výrazně vykradl a
0:19:10na foresta kampa
0:19:13znáte to jakým způsobem fungovalo s usa že vždycky někam přišel
0:19:19změnil kompletně historii začal vyhrávat olympiády ftym pongu nebo třeba začal investovat do teplu nebo
0:19:29začal chytat krevety a soused
0:19:31extrémně bohatým potřeba sou si ruce se třema prezidenta má pokud vím tak nějakým způsobem
0:19:37ovlivnilo a servo tady tohleto to jsme vzali a vykradli pro jeleního loje
0:19:43respektive projevení ui a řekli jsme
0:19:47fajn dělení už by mohlo ovlivnit
0:19:50třeba v něm čáslavskou při vítězství a olympiáda
0:19:55nebo by mohlo pomoct vladimírovým kovy při cestě do vesmíru a vetřelec na todleto psát
0:20:00povídky a ty povídky sme si dosazovali do té konkrétní době do toho konkrétního roku
0:20:05a kolem toho konkrétního roku sme na facebooku vybudovali takový high ve smyslu mluvili jsme
0:20:13o tom co s tomu konkrétním daném roce bylo trendy řekli sme a dělení už
0:20:20byl u toho byl u toho když helenka vondráčková zpívala doutníky
0:20:24ty svoje krásný písničky
0:20:27a byli sme u toho vaška neckáře a byli sme u toho
0:20:31bati který v té době také nějakým způsobem bit se menoval strloop neboť a fungoval
0:20:37a byli sme Ú veškerých těch krásných věcí které si češi tak rádi připomínají protože
0:20:44miluju nostalgii nostalgie mimochodem jeden z nejvýraznějších prvků kterým se dá toho hrozně moc prodat
0:20:54vůbec nejoblíbenější písnička toho se kampani potom byla si moje máma od luneticu
0:21:00je to asi daný tím že maminy právě na tuhlectu stránku hodně rádi cvika je
0:21:05je to prostě hezký že jo
0:21:09my sme příběh T firmy který vůbec nesouviselo s jakoukoliv jejich vizí nebo misí
0:21:16prostě uchopili trochu jiným způsobem základní rozdíl mezi komunikací SCI která říkala děláme skvělý stroje
0:21:25komunikací jeleního loje který říkal máme jelení louis a pak je tady nějaká historie kterou
0:21:31chceme využít aby poslouchejte aby nás poslouchejte je jednoduchý když pracujete a opravdu přidáváte lidem
0:21:39příběh svůj vlastní firmy musíte těm pianistům a tím komunikátoru na sociálních sítích dávat strašně
0:21:46moc informací musíte s nima pracovat dnes a denně každý den
0:21:51prakticky očekávejte telefonát ve skutečnosti si spousta lidí říká když najme P agenturu nebo komunikátoru
0:21:59na sociálních sítích její super zbavil jsem se spousty práce nemusím se opravovat nějakejma novinářema
0:22:06a nemusím denně sedět právě na sociálních sítích a něco tam psát
0:22:10ale tohle sto vlastně není pravda protože pianista jako takovej vám řekne potřebuju tuhle informace
0:22:16potřebu se ověřit tohle vám ta práce ve skutečnosti vlastně na roste samozřejmě když to
0:22:23dobře de i počet mediálních výstupů nebo třeba počet fanoušků na facebooku a tak dál
0:22:28ale práce vám nezbyde
0:22:33příběh jeleního loje respektive příklad jeleního loje byl docela jiný tam tendlens vůbec nebyl potřeba
0:22:38ve tam sme se na začátku řekli
0:22:41byla dámy na jelení mluvit je znáte
0:22:44příběh foresta kampa
0:22:45tak mi o něm budeme psát nebudem přát atomu stonat ohlaste motiv příběhu jelení moji
0:22:50a budeme o tom komunikovat na sociálních sítích aby se vůbec nic nestarejte a když
0:22:54se vám to nebude líbit tak nám dejte vědět a my to nějakým způsobem změním
0:22:58a objedete kampaně bylo docela úspěšný dalo se to kompletní auto soud
0:23:05stejný jako se to dá auto svaz třeba u jaroměřice mlékárny aktuálně kde vzniklo projekt
0:23:12takzvaného dělali na
0:23:14já vymýšlejí k
0:23:18jan N má hodně podobné názory jako pan majitel té firmy pan majitel té firmy
0:23:24má hodně podobné názory jako copywriter který píše texty strojařina tak
0:23:32vznikl com set
0:23:34jali na jako
0:23:36bernarda mezi českými síry
0:23:39to znamená
0:23:40že já nevím prostě lije do všeho čeho může
0:23:43takovou tu krásnou babo odřezků politikou nevím viděli ste babu přezky
0:23:50do jo
0:23:51nestyďte se
0:23:54já taky
0:23:56a sou super protože sou super stejně jako veškerý jiný brožkové film jo list byla
0:24:01reflektuje u toho jaký česky venkov ve skutečnosti je já sem štěstí ho venkova a
0:24:06pak sem čtyři roky bydlo na maloměstě a vím že to funguje úplně přesně tak
0:24:11jak to popisuje troška a lidi
0:24:15to nevnímají tak
0:24:17těch který to čtou
0:24:18že ty
0:24:22tři z nich troška dělal legraci
0:24:24vůbec ne
0:24:25lidi to vnímají takže hele on to tak hezky vypráví jsou tam dobrý fórky prostě
0:24:30ho budem poslouchat a budem se tomu smát někdo nevnímal nějaké zrcadlo proškrtání tak nedělá
0:24:35a tohlecto samý dělá vpodstatě jardin jary neska vypráví o tom že předevčírem málem padla
0:24:41vláda ona stejně s největší pravděpodobností nepadne pokud se to nestalo dneska ráno
0:24:47vyprávěl o tom že ta vláda je vlastně strašně prima
0:24:50protože před nějakými dvěma nebo třemi lety zavedla ten boží zákon který samotné vládě neumožňuje
0:24:57koukat do některých vyšetřování
0:25:00a tak při krásně podřízla větev ta vláda je to na hrdinu
0:25:04že jo
0:25:05a takle se kouká na svět je to prostě život není žádná věda podle tohodlectoho
0:25:09irena
0:25:10a život není respektive mléko není žádná věta podle měřická mlékárny chromosomu obsahovému marketingu se
0:25:18brzo připojí fí jedna část jeden segment který bude odkazovat na to že slečinky dneska
0:25:24můžou být yves czech vím je to trochu trapný protože se to používá všude ale
0:25:30zase pamatujte na ty máme který sou na minima zanechat který todlecto čtou
0:25:34a nechávejte inspirovat
0:25:37má to jednu nevýhodu když ste markeťáci
0:25:40úplně krásně se vám může stát že
0:25:44začnete být tak trochu sytost není
0:25:46já jsem spolupracoval nějakou dobu s martinem vajnarem koše
0:25:51spisovatel možná znát jako plachého min milionáře o napsal knížku lucka maceška a já a
0:25:57já jsem komunikovalo za hlavní postavu na facebooku v té době se to ještě snilo
0:26:02protože tam nebyl daniel dočekal a tak
0:26:05vlastně lze napadnout respektive nás a byla fiktivní postava která fungovala jako klasická postava a
0:26:12co se stalo tak já jsem si sám se sebou povídala facebookových profilech
0:26:16jednou se mi stalo že sem jako
0:26:20tomáš mráz hlavní postava vystoupil na sem osobním profilu lidem to ani nebylo divný
0:26:27a vůbec nejdivnější a nejzvláštnější věc byla když mě tramvaji oslovila holka která mi řekla
0:26:34hele ty seš tomáš v rámci
0:26:37a já sem to nikde nedával vědět tady by prostě jako to bylo vlastně tajný
0:26:40řekl existuje i se tomáš pricing fungovat relativně jako
0:26:43normální člověk
0:26:45a já jsem se není a ta nebyla žádná fotka nebylo tam vůbec nic kromě
0:26:49obrázku maticky jako květiny
0:26:51ale mně oslovila vůbec nevynechá mně přišla no tak se milníky může jako jo list
0:26:56nespokojeně dál vůbec neighbor vnitra nastala ani
0:27:00já jsem to tak jako koncentrovaný že severka zobrazovat
0:27:04no nicméně si zase ne jako taková může být tomletom dost nepříjemná protože když komunikujete
0:27:09máte svoji vlastní firmu například nebo agenturu nebo vystupujete jako a manažer nebo něco podobného
0:27:15a potom následně komunikujete za nějakou cizí značku může se vám úplně klidně stát že
0:27:20strana probudíte a řeknete si tak co já dneska visku mám sem elektronovým mikroskopem
0:27:25asi to má to je do prahy dělat tiskovou konferenci proplatili masky
0:27:30takže
0:27:32ty jenom říct
0:27:35a už se vlastně blížím ke konci přemýšlejte o tom že když
0:27:43chcete vize a my si
0:27:45tak
0:27:47C musíte dost často definovat sami
0:27:50vlastně vždycky byste si měli definovat sami protože mám k ní nikdo jinej vlastně pořádně
0:27:54nepomůže
0:27:58že když chcete dobře dělat jako
0:28:01nemůžete ho nikdy plně auto losovat ani sociální sítě
0:28:06protože
0:28:08ono to de ale fakt net vyprávíte ten skutečný příběh svojí vlastní firmy a vyprávíte
0:28:13jenom nějakou kampaní
0:28:16když se chcete zbavit
0:28:18práce s propagací s podlým se takto de
0:28:22ale strašně důležitý je až vám a třídenní nějaký agent
0:28:26který vám bude chtít prodat tu myšlenku tak
0:28:29řekněte mu ať vám při vypráví příběh T firmy ať vám řekne o tom počtu
0:28:34tam povi ať vám řekne o tom švejkovi protože když tohlencto dodržíte
0:28:38a řeknete si jo to je prima
0:28:41teďka ho budu měsíc sledovat a jsem je to i potom měsíci přijde pořád tak
0:28:45strašně prima tak
0:28:47nebudu věřit dál
0:28:49tak budete nakonec vlastně spokojeni ty lidi většinou moc dobře vědí proč to dělaj
0:28:54no neutrony závěr sem pulsoval nějaký obrázky
0:28:58dostal jsem takovou za
0:29:02sou to prezervativ je
0:29:06a já si pro každou jeden li dva
0:29:10můžete to nechat kolovat tu síťovku mi prosím potom vraťte
0:29:15a bude to takový
0:29:17takový průzkum
0:29:19já ho
0:29:20vysvětlím a dyž připustíme takový krátký vydejchal
0:29:30jo
0:29:32ale nevíme
0:29:41hraje vám to
0:31:09no přece nemělo úplně moc společnýho s tou přednášku tady
0:31:16ale zase se na to jestli koukat
0:31:20no tak těles nestihlo projít co celý ní kolečkem to je škoda
0:31:25víte o marketingové festivalu který představuje připravuje zas borských
0:31:30jo takhle dobře tak to není běžte já se musí byl že to tady řeknu
0:31:34neska a nevěděl jsem bitu patrně zakomponovat nejse to tam
0:31:40pro koluje tak já vám popíšu o co mi tady de každý z vás má
0:31:43teďka v ruce prezervativ případně ho bude mít
0:31:46no a můžeme si tady můžeme použít dvěma způsoby
0:31:52první after párty to se s ním dělejte co chcete
0:31:56ta druhá je
0:32:00trochu jiná a tou že tady všechny demonstrativně tečna sfoukneme rozervat
0:32:05a potom ho všichni demonstrativně prvkem
0:32:08a řeknem si
0:32:10a je to velmi manipulativní metoda kterou na kterou by dokonce ani ten týpek to
0:32:14vymyslel milionové impérium se nemohou sedět
0:32:18tak
0:32:20řeknem si že nikdy nebudem podlíhá k těm lidem který nám řeknou že autor sobot
0:32:25se dá úplně celá podmínková komunikace
0:32:31takže prosím chvátají C
0:32:34jasně
0:32:36podmínka sociální sítě
0:32:38jarko
0:32:39to znamená ta komunikace tváří v tvář s tím
0:32:43není to se na vás přičíst televize
0:32:46jako reklama nebo
0:32:49bilbordy a tak
0:32:56no
0:32:57takže zatím je k prostor na otázky protože tohle bylo tam konec
0:33:04jest
0:33:14prosím
0:33:31jo aha rozumím otázka autorských práv při využívání
0:33:38písničky si moje máma od luneticu u jeleního loje
0:33:42autorská práva sme neřešili jsme působili video Z na facebooku a v podstatě to co
0:33:48sem jako chtěl říct nebudete možná sem to špatně vysvětlil ale tohlecto vedou na působený
0:33:53na facebooku jeleního loje mělo nejvíc vlajku mělo nejvíc dělení a tak dál prostata vlastně
0:34:01tohoto popisu
0:34:10jestli sme neměli zde problémy využívat zdroje třetích stran při komunikaci nějaký značky
0:34:18jí to hned na začátku komunikace jeleního loje
0:34:21kdy sme řekli že jeleni louis pomohlo věře čáslavské axis nějakých medailí
0:34:26jasně sme říkali že dělení ui je veškerý přidej který tam píšou jsou to opravdu
0:34:35povídky jsou smyšlený tak se rovná sloupců michal kašpárek
0:34:39který říkal vy to zneužívat ne užíváte tam to ještě
0:34:49jo takže se na to co michal kašpárek a ten říkal že
0:34:56rozumem
0:35:04atentáty
0:35:07takže se nás opřou michal kašpárek ten říkal že zneužíváme cizím na vlastní prospěchu
0:35:13a tam to bylo napojeno velmi jako jednoduše my sme někde řekli že teda čáslavská
0:35:20propaguje dělení ui nikdy sme řekli že ho měla vlastně prakticky funkce a v podstatě
0:35:25to co sme říkali že byla čáslavská
0:35:31se modlila úseky svatého václava no a pak se na třeba positioningu jo úklid takto
0:35:37to byl
0:35:37ale nešlo o pro mu slov podstatě jenom osazení jeleního loje do nějakého smyslového příběhů
0:35:43nevyužívaly sme jí
0:35:46jako propagační materiál
0:35:49to takle to prostě nebyl to znamená že jako byla ta byla to interpretace možného
0:35:54jejího života tak všechno
0:36:00rozumem
0:36:01tak je to otázka interpretace
0:36:12jo
0:36:14ano rozumím my sme potom se výběr části napsali
0:36:18ona neodpověděla teda
0:36:21o přečetla ale neodpověděla napsal směrem kovy kterými led rentě taky přečetl ale neodpověděl
0:36:27pak sme přestali jména ména využívat kompletní
0:36:33pohody
0:36:35jasně
0:36:48takže první otázka sobilo cílem kampaně druhá otázka jak se mně změřili výsledky kampaně u
0:36:56jeleního loje já bych mu tou druhou
0:36:59tak kampaně byla součástí větší kampaně která oslovoval šedesát let jeleního loje no se zadaří
0:37:07oni nuluje
0:37:09prosím
0:37:10ne ono to nebylo on to nebylo dívám to oni měli Ú strip o různých
0:37:15úložných prodejnách tlačili nějaký jakoby reklamní aktivity který měli ale s tejnou míru
0:37:24jak kobyly rok předtím to sovou padesát devět let akorát a říkali tak no
0:37:29co vím tak meziročně bylo srovnání
0:37:35plus tři procenta nahoru obratech souš je možná míra kterou by strom jakoby doměřit číselně
0:37:45vzrostlo povědomí o značce jako takové na sociálních sítích mezi mladými lidmi plus vzrostlo povědomí
0:37:53o značce mezi
0:37:55marketéry troše jako relevantní a jako minoritní skupinu
0:38:04první část která byla takhle samozřejmě jako byly statistiky který s Ú který sou
0:38:11měřit tak dva postupy první bylo dotazování jakoby na veřejnosti
0:38:18tech
0:38:19klient
0:38:25druhá část která byla tak byl v podstatě jako co se řešilo tak byla to
0:38:31kvalita výstupů respektive reakcí sdělení a podobných věcí
0:38:37co byla druhá část a co bylo zadáním v podstatě dostat dělení víme zima dooma
0:38:44do uzlu musím
0:39:11jo
0:39:13ano
0:39:15ono že
0:39:17tak otázka zní jestli komunikace janová nebo komunikace na sociálních sítích přispívá k K zvyšování
0:39:25prodejů
0:39:27odpověď je taková je to někdy tak a někdy ne zvedá se povědomí máme dvě
0:39:33nebo tři případový studie který jasně ukazuju že příkladem i třeba incubit komplimenty to institut
0:39:39redukce nadváhy kde sme začali
0:39:43já nová jejich aktivity začali sme dostávat Y stavových médií a na základě toho vzrostlo
0:39:50o vzor nebo byl nárůst využívání jejíž programu o nějakých sto dvacet procent během půl
0:40:00roku
0:40:00koše docela bezva
0:40:03bylo to jenom jako nebyl vůbec nic jinýho
0:40:06a potom se měří jiný věci a to je opravdu svislých všeobecný povědomí a záleží
0:40:13hrozně na tom jakým způsobem je nastavena dlouhodobě ta kampaň a jaký sou V cíle
0:40:18protože dost často jako pokud mě řeknete mám tady šroubky a chtěl bych zvýšit jejich
0:40:24prodej tak vám řeknu jako nedělejte je to zbytečný protože prostě teda by se mělo
0:40:30sirupy který
0:40:32no já nevím
0:40:33ještě navíc jako barevně blikají nebo
0:40:36aby jako nemá prostě to momentů
0:40:39tak další otázka
0:40:50takhlenc neřešili dávali sme to tam sto v aktuálním čase a tak mají máme na
0:40:54webu
0:41:02super
0:41:03fajn poslední otázka a pak můžeme praskat
0:41:07ale popředí musíte nafouknout R
0:41:10prosím
0:41:16demonstrativně to můžete pasou sazba má
0:41:20já vím no
0:41:24a označuje těsně a odznáček no
0:41:28i
0:41:30on může dávat značek
0:41:32může špatnou vláčkem
0:41:43fajn
0:41:51já nevím ale myslím že
0:41:57tři dva jedna
0:41:59perl
0:42:11tak jo ještě jednou díky moc a mějte se hezky