Art of Trolling

Luděk Kvapil (Luděk Kvapil - SEOwebmaster.cz)

Trollové jsou často nedocenění umělci. Potácejíc se po sociálních sítích šíří poznání o možnostech dovést jakýkoliv výrok ad absurdum. Provokují, spekulují, tvoří. Přednáška je úvodem to studia Trollologie. Absolvent přednášky získá základní dovednosti pro absurdní přesto distingované trollování. Absolvent bude seznámen s metodologií trollingu, častými memy, ale i příklady využití trollingu k marketingovým účelům nebo mobilizaci sociálních hnutí. Struktura přednášky: 1) Operacionalizace pojmů 2) Vymezení Trollologie jako vědní disciplíny: předmět zkoumání, hraniční vědní disciplíny 3) Otázka legitimizace Trollologie jako vědní disciplíny 4) Historie Trollologie 5) Média a trolling 6) Trollující značky 7) Trollující sociální hnutí 8) Diskuze

Pro koho je přednáška určena

správci sociálních sítí influenceři uživatelé sociálních sítí