0:00:15jaké v jakém za jo ten je
0:00:18dobrá
0:00:19v real a
0:00:23dobrá
0:00:25tady máme jistou o
0:00:27zní hrál chodili a
0:00:30ty
0:00:31se
0:00:34města
0:00:35města brna ju ho znáte
0:00:39je dán jo ta pozvána nějaký na má nějak na se
0:00:45prázdný
0:00:46dva si že je ten super po více informací
0:00:54a vy na
0:00:56co a tak má V
0:00:58a spustíte vhodné síťovým o vole vině mohlo fungovat na unk winfred stavu a konal
0:01:04se pak dělal real jenom jo
0:01:07tady
0:01:08čili ostatníma nějak ve stavu
0:01:10takže tam sme zavo kývat hlavou toho bufferu
0:01:14no a něma super procesu
0:01:17jednu velmistra protože prezentace běhal moc ta data
0:01:22kde ta
0:01:25vize kolegové o
0:01:28a to jestli se na nebo ta jo to D
0:01:34
0:01:35že za a bohužel nás how
0:01:40že to
0:01:42a
0:01:43podepsaný někoho konkrétní se sme rámovali poslední rok které fungovaly a narůstat váhově a komise
0:01:50to osvojit mali na ale
0:01:53a co jak teda definitivně no projekt řeší
0:01:57takže level krátké projekt a tady máme činnosti o ne
0:02:03na to viděli je to
0:02:05T žena opiáty něčeho a má to nevím straně tady u ve
0:02:11dohromady
0:02:12vlastně jak omega jedna recenzi je
0:02:16doporučené ji hodnota máte
0:02:19adresa je ta otela teda já neví také dvě části
0:02:23čaje komunikace združený
0:02:26a vrhalo máme tam jezdí který poznali
0:02:30jako medvídka
0:02:31mezi mužem a ženou
0:02:33jo jak říkal
0:02:35že a
0:02:38to já
0:02:39toto
0:02:40to dva pro jak
0:02:44takže
0:02:48pokrývá
0:02:49oba
0:02:50a
0:02:52v oblasti jako ložnicí u
0:02:55možná zavedla paní marketingu možné smrknou že jo investoru
0:03:00a po zrovna získáte a význam mělo takže
0:03:05možné a potom a unk
0:03:07do problematiky ve prodiskutovat jo
0:03:11nesportuji jezdí že vám a tady pozdě že ale ho
0:03:16mám tu ještě poznámku o K která
0:03:19takže doslova se podmínka malinko
0:03:23nemám znamená maily lety lajny kde sou takové data
0:03:28jinak tomto málo mail a já je vlastně duální a
0:03:34takže
0:03:39i
0:03:48ne a
0:03:58no
0:04:09a
0:04:10o
0:04:27čili i za
0:04:33jo u té znamená
0:04:54dobré
0:04:57takže
0:04:59čili zase tak mohli zařadili sem hrozně rád nevřalou musím nápadem který manfred rok a
0:05:04o nebo na dva roky
0:05:07a
0:05:08potom na reformy říkali že nebo úplně geny a kokešovi máte nějaký nápad vlastně evakuace
0:05:14super nápad takový
0:05:16je super
0:05:18no a
0:05:19kladný který mají podobné operátory tak a teďka měli nějak diskutuju V
0:05:26že mě právě ta o tom vubec mám na ten pán realizovat jak nebo podobný
0:05:32ale
0:05:32takže pokud máte super ta o nějaký co udělám jestli E
0:05:37no a ten se začal být nahraní B vyspala promítat dva apod inspirace
0:05:42mezi tým období tak vidím něco o R
0:05:45seděl
0:05:46polil cells or
0:05:49sál jo
0:05:50no a na místě lze jako
0:05:54ten člověk který má na
0:05:57to na mě
0:06:00protože nahoru
0:06:01když má
0:06:04číně a
0:06:06a ty
0:06:11a do
0:06:18jo
0:06:20aby se právě
0:06:24i u
0:06:26a
0:06:34jo
0:06:36a
0:06:41na
0:06:43ale na úplně od začátku tvar možný stojí
0:06:48musí být ale vaší organizace
0:06:52takže sazba
0:06:53or
0:06:55a za
0:07:01říká
0:07:02no
0:07:03jo
0:07:23no
0:07:26teda
0:07:27a
0:07:34ta
0:07:35i o
0:07:36třeba
0:07:44a tady
0:07:45jedna C E
0:07:51E
0:07:59no a na toho
0:08:01u
0:08:03tak
0:08:06jo
0:08:10typ dat
0:08:12takže toto významově doporučil
0:08:14protože toto něžná úplně kompletně tady jo
0:08:20or
0:08:22nějak
0:08:23u
0:08:24G
0:08:27E
0:08:29místa ve
0:08:31ale na ale je pod
0:08:33jo
0:08:37takže proto ta
0:08:42i
0:08:43no
0:08:45na
0:08:48to má aha kterou jí je platil vám úřad tomu výchovně
0:08:54zaplatí jasný
0:08:55nějaký zlaté samoten něco tak
0:08:58u je ale to není
0:09:00o
0:09:01tomu se dostaneme proměnných plán
0:09:04ano
0:09:06takže řekli náhodo
0:09:09buď od a
0:09:15no a
0:09:20že
0:09:21a
0:09:27že se vám i na straně
0:09:29knihovna mýho u from you
0:09:38jo
0:09:39a
0:09:42je obraz
0:09:49pak
0:09:53a
0:09:56no
0:09:59a za vy otázky
0:10:04a
0:10:25u
0:10:31že ho
0:10:32a sme robili Y jako
0:10:35prostě fungovalo teda
0:10:38jo
0:10:39no
0:10:43no
0:10:45nějak
0:10:46že
0:10:47je že můžeme dále
0:10:50já osu
0:10:52že je a ta
0:10:55miliard než
0:10:57nejenom
0:10:59takové byly no rodné na
0:11:03takovýho prostě musí o
0:11:05ve
0:11:07no a
0:11:10jo
0:11:13čí jak víno
0:11:17že
0:11:18co bude neví
0:11:22ale
0:11:23ale
0:11:28no
0:11:28ona
0:11:30a poslali na i oproti dotazu
0:11:36jeden
0:11:37jedna C vektoru homo
0:11:39sám
0:11:41no tak to u vás
0:11:43že jo
0:11:48on
0:11:51a pole
0:11:53jo to jsem a
0:11:57ale že
0:11:59
0:11:59že jo
0:12:02a znova
0:12:03jo
0:12:05ale
0:12:06ta
0:12:08oba
0:12:10sme jo
0:12:13co o zlepšena teda žena
0:12:18a už v pohodě no to se že ale
0:12:23co se na to
0:12:33jo
0:12:38jo
0:12:39ta
0:12:40no
0:12:43a podobně
0:12:46sme mali se teda plus polka nebo strašně rozdíl strašně
0:12:54tam kde
0:13:01když se po
0:13:05ne
0:13:06chtěli
0:13:07krát
0:13:10určitě by ale mně na
0:13:14mohou
0:13:19autor
0:13:21E
0:13:22k čertu a
0:13:26com
0:13:27jo
0:13:28ve
0:13:29takže je norma která
0:13:32ale určitě vybrané smlouva například to
0:13:36na jenom
0:13:39že v ní je člověk calendar prva ale u podle to mailů a ženy jenom
0:13:47výpadcích maily
0:13:48zcela jenom
0:13:51pro na
0:13:53a možné Y
0:13:55a
0:13:56jedná o no ale od nějak o to
0:14:00ale íčka a ne od návrhu a
0:14:08na
0:14:15prostě
0:14:16takže máme
0:14:17dále nula
0:14:19je
0:14:23no
0:14:27
0:14:37ale ne marr a
0:14:40jo
0:14:41a ta
0:14:44udělejme a je
0:14:46ono
0:14:47dál a
0:14:49hlavně u
0:14:51zavolal
0:14:53ten by tam oni ho nula hlavní
0:15:01jo
0:15:02a já
0:15:04viděla po nějak
0:15:06borka
0:15:07že nula je úplně to myslel
0:15:10takže
0:15:14mám
0:15:17ale
0:15:19ale
0:15:21je
0:15:23ale ono
0:15:27která
0:15:31jo ode
0:15:32slyšel
0:15:33být R
0:15:34jako by a saně dál ten pro please
0:15:40který už se začíná dělá
0:15:42pohybovala
0:15:44a ten rozhraní že vše se musel vzdát jenom pryč malé zase musel být postavené
0:15:52zda
0:15:54ale no jo
0:15:59rozdíl nacvičovat mi ale
0:16:11tento a zdraví
0:16:12neboli ja úkoly a
0:16:14no poli a neznámý na druhou stranu
0:16:18jsem zjistil že jo jako já i a já hodina
0:16:23vůbec ochotný takže
0:16:25i většinou se neozvali a tak ví o holek
0:16:31a
0:16:34ale
0:16:36jak
0:16:40že dělá jo čili je viděli T wall jiné sníží
0:16:46stejně tak
0:16:47někdy dělení ale
0:16:49jednu a u výslechu není úpravy a to ale žvýkala a to
0:16:58udělá obraz
0:16:59a já tady takovej poznaj tady mám
0:17:04sabina hodinu tam se ztrácí
0:17:07takže časově a dva má než abych T se nám sme se malej velmi dobrý
0:17:13formulář jen na začátku a výzvědná sme jo i potom pracovat ten
0:17:20jak tady
0:17:23čem jazyka
0:17:25ten P budeme na další
0:17:28a o náhradě první záloha že jo jiných má
0:17:33vzpomínám stavových vypláchli málo
0:17:36vo horlivý litva téma bravurně dva tělesa
0:17:41se
0:17:41buněk to
0:17:43šesti mě dotazem ale dvanáct jako o tom ještě dřínovský bod rozpadnu teda československou polsko
0:17:51maďarskou přede server který je v prvním nákladů no šila mimo
0:17:57poli sme tak očekávání V investory
0:18:01i trvá než to prvek
0:18:06no a
0:18:07jak mám a
0:18:10jak máma aktivace zaujímalo a na konci minulé má odkazy na každý pád vypadat monitory
0:18:17vlastně zaujme a to byla tak je dva krát moře
0:18:23a i no
0:18:26ahoj Í šest buněk
0:18:30mně a vod na nějaké podmínky V
0:18:33nedržela bolyai dva a od roku tam zvolí a prví rekord potenciál je výsledcích projektu
0:18:41chcete vlastenky ba i na takový oken dostal to
0:18:47takže možné tato nebo ale
0:18:49teď budeme nějak podívat X dva
0:18:52který by to znamenalo nebezpečí
0:18:55na tom vyhýbá
0:18:57a potom sme vodjetý chápat adresář tisíc buně nezjistili že
0:19:02je to komplexní
0:19:03kompletně no oblek jak oplatí ale hodně vydrž hodně utraceni třeba
0:19:09takže
0:19:10protože nebo postavena vede jak nadrovina výspa
0:19:14jeden dva když si X že sazba vál
0:19:18super tvarově tak jeden dva
0:19:22jsme si jak to jak
0:19:25nula
0:19:26a
0:19:27co se sem tak pozorovala jo tak ten byznys plánovat víte sněhovou
0:19:35vy T na
0:19:38protože jediné rozvalinách
0:19:41
0:19:43zavítali
0:19:44jo hele
0:19:46u
0:19:48ne na svou a
0:19:50ale no
0:19:54na
0:19:56a zase můžeme nějak který nám takový něco víka
0:20:00takže na konci toho nějak opravovali dědině ten název usekne
0:20:04to je voni potom poznali no dobré teda na ty se vám to a potom
0:20:08na C T plus mínus o
0:20:11takže strabismus rozhodně nějaký jako kdyby banky pára je ztráta času šest unk a me
0:20:18po dvanácti iniciátor protože se k prostě nim odhadů
0:20:22a
0:20:23každý mám prvek
0:20:25malými o něco ví pote
0:20:31je postaven celý ten plán tady ty ta ráno
0:20:36tady ten pala
0:20:39C
0:20:43dat
0:20:44no
0:20:46a schválně trna zaujímá
0:20:48com myslí že
0:20:51to znamená si
0:20:52to je tak odhadem
0:20:55určitě
0:21:00i je
0:21:03a já muni
0:21:06a je to
0:21:07i tak
0:21:10ale
0:21:13ve
0:21:17a po C
0:21:20za v ní
0:21:23jí ta
0:21:26to znamená už ve vodiči že chodíme Z
0:21:29a počítal má tady najdu si nízký si víte mail
0:21:35ale to upustiti zárovně určeme
0:21:40jako
0:21:41že čili sítě chopí slovy
0:21:49jo promiň vám návrhem nějak číslo sanitářko
0:22:00no
0:22:06to
0:22:11a G
0:22:15tady se zase jo veselé nebo všechna teda
0:22:19jo
0:22:20na nižší evolvovat ale jedna ale za pošle
0:22:25jo
0:22:28je že má nějaké zkušenosti T vás reportáží nula celá řada moc se
0:22:39jo
0:22:42sem zvorat a na jeho inner ona toho webu plýtval
0:22:50ta obvinit
0:22:53výraz
0:22:53tak to na dalo
0:22:55jak se zas
0:22:57zůstal
0:22:57reality show a číslo že takže sem ho georgem a ta nula ale nula celá
0:23:03nic
0:23:04takže mýho na aktivních rychlýho se strana šestnáct bitů podle dva ale takže to je
0:23:12krása ukázka to acho
0:23:14kdyby plán postavena bodě člověk se tam ty názvy pole no já sem taky o
0:23:19že jo
0:23:20modely ona že dělá je čtyři
0:23:24takže
0:23:29ukáže mám na kterou tabulku dost jak už je
0:23:38u
0:23:40nic
0:23:42o
0:23:45a
0:23:47zase
0:23:48jo
0:23:56taktéž ale
0:23:58no takže na to je
0:24:01jo
0:24:05C R
0:24:09no ale teda a krásně ten cely
0:24:14je
0:24:15ví a
0:24:17je
0:24:18není
0:24:24a
0:24:27kdy
0:24:30že jo
0:24:32i
0:24:35mívá vy
0:24:37ale ten výklad o ten a určí na cestě
0:24:40podle plánu portálovým se plně
0:24:47jo
0:24:49tak to takový o více tam a ten rozdíl
0:24:54jo von má
0:24:56a
0:24:58tak na registr sumy jak voni zkreslené R
0:25:02je tam
0:25:03na jo
0:25:06je to pojmenujete
0:25:09tak to byl ale
0:25:10je sponara
0:25:13takže
0:25:17určitě a to i
0:25:27a vy protože dám
0:25:31krásný
0:25:33a já někdy ně pole na jeho na jak na ale záležet dopad na kterou
0:25:39má tam o daniela nemáme
0:25:43ale na osm a tady máme čtyři per
0:25:46takže
0:25:47potom vám vyjde
0:25:50to by fajn toho dělat nějaký je
0:25:54všechno je no o měsíc ty
0:25:56ale
0:25:58jako by
0:25:59notace člověk ještě daně věděli tím můžeme má klid program takže tam je ale je
0:26:06si a sítě
0:26:08já dám
0:26:10takže znova hovory vypáleny okej rezavá v dobré s kolika potřebujete ale ráno
0:26:17jedině anotacích na auto učebnicově trvat a také prověřovací naro ten seznam na insert i
0:26:24jak nějak prožili
0:26:26těm
0:26:26chodit do školy že teda mým ale
0:26:30to je nějak ze
0:26:33a ten teprve nepotřebuju vítězslava vrchním vlny
0:26:37dále nula
0:26:39ně takže ale
0:26:40nějak anežka
0:26:43že prostě měl nandali ale
0:26:46s odpor to si pokecat no to je
0:26:50cítíte nějaký dá je
0:26:52trošku takže mám nič robiť a zavadil daleko jako nějaký pán jedna jo jestli miliony
0:26:59a
0:27:00a oni sami vydrž paralelně prej nějak
0:27:05že možná že zdůrazněna obraz doby
0:27:10
0:27:12se na
0:27:13jako na jo
0:27:17sám
0:27:18je
0:27:19po roku
0:27:24or
0:27:26po na
0:27:32jo
0:27:34výraz tedy
0:27:36existují a možná ta špatně může úplně
0:27:39obraz
0:27:41a dotazy k tomu vysypán
0:27:45je třeba zavřeno
0:27:56na ale varianta je dobré je vlastně
0:28:01a poznali nějak jeho neutrino byly
0:28:04a znovu
0:28:06na
0:28:07a
0:28:16od nuly nějak si nechat hubů
0:28:19matice podle difrakci prezentuju reálný ale samých
0:28:24to rozmístěno
0:28:27no a
0:28:28ale
0:28:31ne vychovali kovový jo
0:28:34jelo je i
0:28:37
0:28:37ty
0:28:38a druhý tah
0:28:41a
0:28:44jo
0:28:47no a možná bude krocích je
0:28:51a o tom a my sme
0:28:54ale no
0:28:57omega
0:28:59i
0:29:00na
0:29:09na
0:29:10zaregistroval
0:29:12dá udělat na
0:29:15byly písmeny takže je od
0:29:20a já ho
0:29:23povahy nový
0:29:25jo
0:29:26jo
0:29:27řádku
0:29:30a já nevím val
0:29:33jo
0:29:37o konta
0:29:42správnou a
0:29:44a já něž nula
0:29:49dále
0:29:53že
0:30:02no
0:30:08a
0:30:09a
0:30:15že jo
0:30:17a
0:30:21
0:30:23na
0:30:25D a
0:30:28ze
0:30:30jo
0:30:31
0:30:34
0:30:35a
0:30:42jo
0:30:45takže volám B a aspoň já mám tak že jsou hodně jaké výhody komunikaci jiný
0:30:52a je tam někde na kafe obavě o tom protože jako bez rozdrobuje zase o
0:30:58
0:31:05E
0:31:06jo problém měl
0:31:09takže
0:31:09že
0:31:11nich soupeřově ale
0:31:14je
0:31:14ale že vy
0:31:20může
0:31:23sama
0:31:24volala
0:31:25ale ně no tak ví že teda vyprostil nějaké na ně
0:31:30no a dva to nad velice a možné a natvrdo na konci
0:31:34možná
0:31:36já ještě to mám nějakej poznámky které ta o tom bauman dotazy com ke obvod
0:31:41mínus nějak to ten význam a končí takže acme navíc byla konkrétně zavřeno tak se
0:31:47nám komunikovat
0:32:09dál
0:32:10ano
0:32:13ale
0:32:16
0:32:19me
0:32:23ale
0:32:24o i na té
0:32:27i ale ne
0:32:32mně
0:32:34viděl
0:32:36jo
0:32:39a levou stranu
0:32:41a
0:32:44ta i výhled na se
0:32:47vy a ale člověka nepražilo aby nám
0:32:52na kterou jak je a
0:32:55ale často vyšla se
0:32:58osobně náklady
0:33:00co možná krvácel slovo živou P G Á
0:33:04a pro stranu zdravim
0:33:12na dále
0:33:16o které ale jiné možnosti nějak člověk čemu řecko ano tak Í
0:33:24
0:33:27no a
0:33:33i
0:33:35to je
0:33:36v tom
0:33:39na je jo
0:33:42C
0:33:45že
0:34:17
0:34:22no
0:34:29a
0:34:35jo a
0:34:36a
0:34:37která
0:34:38R
0:34:39o čas
0:34:45takže
0:34:46na není podmínku
0:34:48a ten kterému a V a vono jo že obvod
0:34:54a to na
0:34:57je
0:34:57potom se vrcholně V dál a povinna tu
0:35:01a těch dělám
0:35:05a
0:35:06a jen
0:35:09jo
0:35:16dále
0:35:17i o
0:35:19tak
0:35:21a ne třeba tady sníží
0:35:24nikde
0:35:25která běží serverová
0:35:28stejný je
0:35:36jo
0:35:47to je vývoj
0:35:51ne jak kterýho viděl tam mám
0:35:53a o tom zacházení tato já prostě musí kaliningrad ten
0:35:59no
0:36:01a tak trošku navnadil mi že ta časová
0:36:06teďka
0:36:07někde V začínáte
0:36:11jan zasténal
0:36:13no a
0:36:19a je úplně krásně značná suma na a S je to super náhodný simulace super
0:36:25na si tam hore a díváme předpovězte dobrý protože nám ty velmi podobný popovídat ze
0:36:34potom pravidelnou vědět na ně obraz class a
0:36:38a klesá jasně tak trošku a vy mínus
0:36:42a potom a místo vidět jako
0:36:44jo to je
0:36:46počet hodnota nějak narůstá prostě bezesporný back čas no a jak víš maily S P
0:36:54G ve potrpím používá takovýdle tělo ne těm ale hlavně je vidět nějaký cíl a
0:37:00děláme o a se brečí doma
0:37:05to myslím na tato
0:37:07jo chuť a tím i do práce na mi tam asi vyjde vodičkova
0:37:13oni který se
0:37:15hlavní ověřoval tak musí být nemýlila
0:37:18že jo
0:37:19a
0:37:21a eště teda strukturovaná tak a běží na to umělé
0:37:26pohni vědět tento okamžik
0:37:28který začnu ve obvyklé role začne maže negativno true
0:37:34víte s pátráním ceny zprávy že musia ano stádě funkci a
0:37:39reálně čítače drobí co renových je pro té první dráty
0:37:44se na to tady hlavně být ještě effect on
0:37:48pretože něco žádná nach a něco že výsledek hodí prací
0:37:54kde přehodím strávíte na ruku a dvoudílná bodě
0:37:58ale ty dráty na tak se zábava vůbec jako vy
0:38:04i ty vymezen nějakého names na
0:38:08nějak jako by
0:38:10plán tak žívá vymaže dává můžeme že
0:38:15že prostě nejsem životě takže rozhodně vám to určeno jsou to sou tam takže se
0:38:20datuje jako
0:38:22jak vodič ta
0:38:24takže já smrtelný všecko a leží
0:38:29máme se nastaví budeme
0:38:31proveden
0:38:40ten výsledný pár event cashflow
0:38:44tak a
0:38:45malignita minimálně třetina martin mali například když dáme do
0:38:52a marketingu který se nějakým náklady který se dáme na nějaké základné M D a
0:38:58obraz popisy něčeho nějaká to
0:39:01ale oni tak změnilo zase kvalita potom období kdy twitter kromě daných
0:39:06například pohled inkasní úplně reklamy rovna modifikovaná všechno co se a takže na tom dál
0:39:12to platí telefon vlastně
0:39:15která nám a to
0:39:18takže
0:39:19oni čase a se udělá sídlo pryč jo čili plán tu postavena hodně
0:39:25jo mně
0:39:26to tak to mi
0:39:27německého C že
0:39:29takže
0:39:30tady je že
0:39:33vědět pokud to jsem srovnávací
0:39:38jo
0:39:39postavena hodin stane
0:39:41ale bylo tak nevýznamné víte
0:39:51na nezmeškala vysunout nechávali nebo matici procesor čítal ale oka
0:39:58je jedna celá u jo
0:40:02že jo
0:40:09A
0:40:11jo a tam teda osmo velmi negativně pozice jo že
0:40:18o něco o vplížil na to jak ty známí a pustíte humanitám zápisu registrací děnně
0:40:25nebo to fully marníme období kdy sme do pomocí vyčkávali případně hraní na šestou tak
0:40:32dobrý pro
0:40:34a procesy výsledek přes cestě věrko odpoledního a věk rychle padne to až šímsa
0:40:43a to byla ta o tom i výsledek
0:40:48jako bit nula tu protože
0:40:50zrovna tento bit tak sněžilo a se k nám i tady jako emily asi takto
0:40:57je to že toho má taky tromboli o ty a poznal
0:41:02to strašně valja V
0:41:05a krásný
0:41:07plánu že
0:41:07se mohou za jeden na
0:41:12dále jedna dál
0:41:16že nemám a určuje
0:41:18X
0:41:19a na jak dobrý
0:41:24měli formule a mě poprosí který Ú pozitivní naladěný poli energie vítě škole hlásil ta
0:41:33V kolegovi jak určitě výzva prostě daný vono na a pozitivní V a na ve
0:41:40projekty
0:41:41znaky
0:41:44jo
0:41:45vám
0:41:46pomoc prchla správně do negací
0:41:49o tom
0:41:50no nešťastně
0:41:53dobré dělat
0:41:57dobrý a bylo nazvala možné k tomu co se týče na zastávalo kolem souvisí zpátky
0:42:04zas takže možná sem
0:42:11no tak možnost a podobně to na počítá takže v našem bude mít má to
0:42:18bude
0:42:23konstantně dopravní a
0:42:26sýkorky amalgamací to teď a teď N obvod kontaktových aby byla tak samozřejmě
0:42:33v ale
0:42:34například a umí jak ta za menova že ztíží
0:42:39a R menoval Í
0:42:44říká
0:42:46ví o
0:42:48že hrozně za