0:00:19i
0:00:24a na změny
0:00:27a
0:00:29u
0:00:33mě číslo Á obě ne
0:00:36a N
0:00:41a hlavně o kolika
0:00:45a
0:00:45o ně
0:00:47D
0:00:49a
0:00:51budeme
0:00:53vůbec dostane za nějak
0:00:55jo
0:00:57ví dělá
0:00:58na ně i by teda dostává na
0:01:05a ve jak dělá u
0:01:09o
0:01:11to je tady takže to
0:01:13a
0:01:14je ne
0:01:16
0:01:17a
0:01:20na je tam nikdy Í mi nikdo a vy
0:01:43a
0:02:03
0:02:06je rovno
0:02:09my
0:02:16na
0:02:18by to mělo a
0:02:23
0:02:24někdo je
0:02:27je to
0:02:30je
0:02:33je to správně chyba já mám ještě jednu
0:02:37tam vám určí moc na
0:02:41přesně jo
0:02:44ale
0:02:45bude ty D to ale ono je
0:02:49on je máme
0:02:51jo
0:02:52
0:02:54a protože já mám takový inte nic ne dneska
0:02:57tak se vám sežene teď ta
0:03:00o zíráte nebo si vydírali i volitelné mě index
0:03:06no
0:03:08ven
0:03:09a
0:03:13jo
0:03:18a
0:03:25náklady
0:03:30takže dále
0:03:35podle nebo odkaz
0:03:37jo eště něco
0:03:40víceméně se to tak jako že vyjmenovali jo kde to zajímá
0:03:49většina lidí jako pro vás zde splníme to povinné tak jako
0:03:55my
0:03:58prostě doplnit diskrétní
0:04:00dobrý určující takže pozná or
0:04:06a tím rozvedu to nějaký ten rozvrhem sebe chtěl dívat na který oční různě
0:04:16a to doporučí se to jak se ptáte prostě různě umeju jedna a
0:04:21myslí jsem měl iloně já se dobrý a máme a to bude
0:04:26a na časový a vidíte taková ta možnost třeba na vás může být N což
0:04:33je zase orla významnej takže si na říká to více něco
0:04:37na někde
0:04:38a požadavky vám řekneme na té první ne se jak to tam prostě bude vypadat
0:04:44klidně ta vidí a ne
0:04:47a
0:04:48vývoje že dávat to znamená že
0:04:55že to takle nebo dané že cháska a tak dál a tak dál
0:05:04kdy má
0:05:06slova
0:05:09jenže máme o když se
0:05:11jestli bude se ten předmět propagovat že se rozhodlo proč dělám
0:05:17určitě
0:05:18je jedno
0:05:20ví o občas dělení jako by se zbytku to učení jo ten přístup jako jiný
0:05:27jde o instance
0:05:31té dva to bude tak má na příští to prostě neřeší
0:05:36E se a
0:05:39prostě od na seminární seminář ani neodevzdá a zelené políčko a tak dál takže a
0:05:47první věc je že určitá se rozhodnout je to o tom vůbec čekáte proč to
0:05:51děláte
0:05:52jaké má toto je na kde jo
0:05:57ale vona vám je by dělat
0:06:04ta v céčku a na
0:06:08o
0:06:09seminář a tak dál
0:06:11a potom je to o tom jak bude vás
0:06:16může
0:06:17no a
0:06:21jo
0:06:27já bude
0:06:28jo
0:06:32že
0:06:35no
0:06:39ale dává
0:06:40to znamená na první prostě hodině neznačíme ne
0:06:45ne
0:06:47slova ale ten
0:06:49a obecná nerealizují a nikdo teda nula je to trapné tak dále
0:06:55a ti a plány do budoucna
0:06:58jo jestli a
0:07:00jo
0:07:00třeba mě o to neslaví ten předmět nejenom pro
0:07:04jsou a
0:07:06určitá
0:07:07jo takže rozhodnete zachytil nám o
0:07:12jo
0:07:14podle bodu do důchodu o jo cítil nemá toto všechno mi propagates
0:07:21a provozu sítě
0:07:24které vzniknou znova
0:07:26jo mě nikdo nezná znamená
0:07:28je to špatný nikdo třeba neznámého vyučujícího který tam je úplně poprvé
0:07:35potom je i o naplnění kapacity což nebývá o
0:07:39a
0:07:40tak to
0:07:41jo takže potřebuje tam prostě do se dost
0:07:44jasně jestli když ten koberec a
0:07:48jo ale
0:07:53jo se chvíli
0:07:54potom je G a B
0:07:57a B uděláme a
0:08:01na
0:08:04třeba
0:08:06za
0:08:07a
0:08:09i o soudní a von vyjde registr a to za
0:08:15jo není
0:08:17jo
0:08:18ní ani náhodou natrefila tak ona na že
0:08:23i když mám prostě zbytek ještě co dál a budeme a pokuď
0:08:29o to prezentujete osa
0:08:31znamená řeknete že já tady formou a
0:08:37a bude stejně grant u várce že se ti další o až nechcete třeba v
0:08:42učilišti další teda ne i budova nějakou značka fdisk dešťová byly na najímá popřípadě máte
0:08:50o to žádá
0:08:53podle něj stejný port
0:08:56se
0:08:59informační zde
0:09:04
0:09:05teďka mě a prosím nějaká o já jo
0:09:13jo
0:09:17a V a D
0:09:20no a
0:09:23věnovat může třídy cíle že potkám všem a tak dál já sem tady ta data
0:09:30jedenáct povinen ano
0:09:36C jedna navazuje na znalosti získané skutečně jako devět osobně psychologie a nauky o podniku
0:09:42bude seznámit studenty vývojem koncepci marketingového řízení a různými náhodná martin sladit poslání a cílů
0:09:49následně se věnuje jednotlivým a dát prostředí ve kterých se podnik pohybuje otázka výuková spotřebitele
0:09:55jednotlivina marketingové mi to a problematice jeho řízení taková
0:10:00já od také kladena na osvětlení zpracování marketingová má předměty nabízen ty studentům a
0:10:09
0:10:16tak nějak
0:10:19jo to tak
0:10:22chová tam
0:10:25než jako pro vás školy a sme se vlastně marketing že za a
0:10:32a teďka tady tímhle bude je protože jsem se mně
0:10:37dobrý to věděl
0:10:40jo a pro si že
0:10:44on vám bude
0:10:46abyste a realizovat i říkat Í podíváme tady pak
0:10:53A i ta data
0:10:55jo a
0:10:57u mě integrace D opravdu o budou zajímat živým op řeknete o čem atom tu
0:11:05amatér nějak opia bylo jako
0:11:14ano
0:11:17možnosti přesně a tak dál že to ta propagace a může nějak svém
0:11:24tak a je to
0:11:27jako
0:11:29a není T sou
0:11:32já nebo
0:11:36to znamená
0:11:41ne
0:11:42když prostě kolem chodit jinýho
0:11:49oni na
0:11:50a ten dar
0:11:52kromě
0:11:53jo pole
0:11:55zase odmítá a tím pádem dán můžete a
0:12:01a to kapaliny když prostřelíte na celou věci
0:12:05a záleží samozřejmě na tom se navíc jo vy pokud máte
0:12:12ano je to je u
0:12:15a
0:12:16ono
0:12:20i když na
0:12:22tě se strofa
0:12:25a u budeme
0:12:27to teda výbor
0:12:29doporučuje se to si to není ale a
0:12:35role mi
0:12:37on
0:12:40černé
0:12:43a
0:12:44a
0:12:46na ně samozřejmě tím a
0:12:51ale
0:12:52náhrady schovala vy
0:12:55to byste komunikovat zde jo takže mě
0:13:02od je jedna
0:13:04pro studenty a jo a
0:13:09a všechno provoz podle toho
0:13:17o jakékoliv na jakýkoliv instalace všechno to tam se domluvit všechno tam dělat
0:13:25děcka honíš
0:13:30a byl
0:13:35a nebo
0:13:38přímo
0:13:39se vlastní budu to
0:13:43to sme
0:13:46jo
0:13:49měli
0:13:49no
0:13:50mně
0:13:52zatímco tak mi ve
0:13:55že
0:13:59jo a že se
0:14:03alane koleje
0:14:05meze a
0:14:06záchody
0:14:11
0:14:16a
0:14:18že o něm že sami jsme obecné u jo že
0:14:27ale na objevuje nějaká forma a jestli když to prostě
0:14:31pro
0:14:32na té funkce
0:14:35to ještě vídáváme protože ten člověk tam takle jako sedí a dva C na
0:14:46nemá u mohu prostě pročítat
0:14:52a signál jo to se
0:14:57a je geforce
0:15:00no a
0:15:02a on tím problém a
0:15:04a na
0:15:10my
0:15:13o dneska to signál
0:15:15ale
0:15:18a o nechcete ten aspoň
0:15:22no
0:15:23a
0:15:24sundej trapnosti se moje oblíbená
0:15:29jo
0:15:31že když bude změna
0:15:33na
0:15:35i
0:15:43jo to a na rostliny
0:15:47mého a cíl ne
0:15:52a
0:15:57pro Í rozhodně opravdový C tak drobnosti který si bez nevšimne i když se třeba
0:16:02věkově úplně s ním a tak dál přesekne studujete snímá nebu a nevíte s má
0:16:08těch kolejích takže a o
0:16:11je tam trošičku pro
0:16:13nahrát to sem ještě
0:16:15no
0:16:19že
0:16:26o tom a o tom a kdo bude prostě major černě že uzly
0:16:33jo nahrát si něco
0:16:36po dělení si napadne jak za vutbr
0:16:48ono to často bývá zda informačních systémech někdo u takové ty anonymně jakési ta nevím
0:16:54nějaké závazky pravidelně opravdu minule
0:16:58A
0:16:59no nechodilo
0:17:00ale vyplněné
0:17:05jo a
0:17:07a
0:17:11ta
0:17:14se
0:17:15protože si to nikdo prostě ne propojit
0:17:19já na opravy ohromena hodnotě které má rád
0:17:25jo protože této jo když se vám nelíbí proudu
0:17:29takže se najde stránku a zahrnuje
0:17:31dva
0:17:36tady dole
0:17:37jo ale vychýlí tam to nelíbí tak je ten
0:17:40jako by to mnohem menší
0:17:42ještě jednou nic nenapadá
0:17:46jako je
0:17:48mně
0:17:53těm řídicím banachovým nejdříve
0:17:56
0:17:57dobrý máte na fakultě autama prostě o past
0:18:04import a tak se vám to může hodit pane nebo uvazovat no a samozřejmě všechno
0:18:09jako stojí strašně moc čas takže je E s oběma
0:18:13to mi
0:18:18určení na škole jak se mi udělá xor
0:18:23a
0:18:25
0:18:26je dva dny
0:18:33nebo Y sportovali takto uzel
0:18:38takže to fakticky jenom o tom co osobně učitelce do toho vložit nebo ne
0:18:44dobrý tak jestli kdyžtak já se tam
0:18:48si na
0:18:49jak dynamické chtěla ukázat jako by konkrétní čísla
0:18:53i jeho odpromoval
0:18:56to je dána
0:18:58ne
0:18:59ale
0:19:03tak on promovala že
0:19:08a
0:19:09a zbyde Y dopad
0:19:11takže bych K H ukazatel kampaně aby se můžete podívat míří z jestli to jako
0:19:17tak ne u jestli byste si to zapsali nebo byste si to vůbec tour s
0:19:22ní jak to a je to fungovalo
0:19:25něco ne
0:19:27komunikace ten
0:19:31jo o
0:19:32ale nebo se to jmenovat sluší jan protože že tohle
0:19:36
0:19:37ven
0:19:39a tak oni mi vymysleli tady náhled tak mi tam tady toto
0:19:46a přesně čítač neopozdím ona
0:19:49media komunikací na ně
0:19:53a
0:19:55já omezuje jako hodně zlý
0:19:58jo že zaprvé
0:20:03obecně
0:20:07a to u
0:20:08jo
0:20:09je to odněkud krát se
0:20:15je
0:20:17že
0:20:19a na
0:20:21prostě podobně přesně a podařilo se mi na žádný
0:20:26možná to je ale alma tak jako by slova on existuje
0:20:32nebo nebyla schopna a schopna
0:20:35jo takže nakonec
0:20:37limit
0:20:38já jsem se že začnu B bleška že to je tak jako bylo takže dobu
0:20:42jako řekne tak u toho dělat ty strach ho předmětu
0:20:46no žila jsem a ívem na facebooku kde něco de
0:20:52najdi studenty zapsat
0:20:54a udělal jsem právě
0:20:56na ten přesně taková jako thriller pozvánka znaku
0:21:00a uděláte plakáty
0:21:03a vybrala pak ven tak se to strašně vychválil bitových validitě ostatním
0:21:08a lukáš má tím že se vám brát tady toho protože mě to baví takže
0:21:13jsem jako nedělá třeba už by byla se protože se viděla že by měla tak
0:21:16nějak i u
0:21:20nebo
0:21:21no a jsem to vynechala a říká takže celkově dám do tohoto i port jako
0:21:26budu chtít
0:21:27nebo ne já nepotěší sláva a
0:21:33bodu B ty studenty a tak dále takže tak hodně nahoru
0:21:38a já jsem tomu víme že to bude
0:21:42a je vždycky na doméně vložit takže o ně
0:21:47jo nebo krásná adresa dost tak nikde je taky jako pomlčkami přesně
0:21:53a ty téže udělaná jako zboží se
0:21:57ta boží doby do přesné a hodně buď
0:22:02a hlavně tak
0:22:05my definovat náladu toho bodu cíl kurzu a protože se mi někde vyzkoušet opravdu tak
0:22:10on má to a
0:22:14a mě
0:22:17o
0:22:17takže nebo nesoudělné žádné extra
0:22:20takže se ne první postrč vůbec budu propagovat předměty mě napadlo že tady toto vyzkouší
0:22:25na tak
0:22:27navíc si budu chtít časem zapojit do výuky to je takový dalším jako pilotní prvek
0:22:34o se já tě a zase sme nashledanou žádné
0:22:39takže zase rozhled
0:22:42a
0:22:43na poli online prostředí takže tam bude třeba
0:22:48a všechny
0:22:50
0:22:52tam
0:22:53prostě budete viděli stane a nemusíte obecně je se něco a
0:22:59C a super kdy prostě během toho předmětu takže je hromada čas ne se tam
0:23:06nevejdou
0:23:07protože tam nechá
0:23:09a co pro vás našeho příští rok právě
0:23:14tak moore otravovat a nutí tým aby abys další dobře
0:23:19tak takle vypadá
0:23:22ta stránka
0:23:25rozkaz to nějak jako ne promovala to se to tak jako nějak jedna B a
0:23:29potom ti lidi co budou hrách to
0:23:32to bylo mi povinně tam
0:23:34jo takže tam je registr a to je
0:23:38E
0:23:40ty jo
0:23:42jo a to nemůže sem jo
0:23:46čili mám tam i amfórova to tak máte takle se na vaší
0:23:52je o na ne
0:23:55jo většinou portfolia nebo životopisu lektora tak snadno
0:23:58si
0:24:00tak jsem zvědavá bohužel to nemám na ne sme si systém napíchne se analytických nevím
0:24:04jaká bude třeba říkat o to
0:24:07momentálně rámce komunikuju úplnosti
0:24:11když se říkala že tam udává svoje názory
0:24:14jo na co je ně se vy víte nashle
0:24:17my
0:24:18jo nebo ně se mi nelíbí tak tam dáme
0:24:21si mysleli
0:24:22jestli nejsou prvním nad začíná registrace
0:24:30a věděli
0:24:32a chtěla a je nejsou jako by za
0:24:36a to
0:24:37já rozumím já jsou hodně ona
0:24:40že nikdo nemá nikdy stoprocentně pro a se chtěla jsem to předmět
0:24:46zná
0:24:46E na jako ja
0:24:49nějak to není diskuze
0:24:52tak jako
0:24:55chodili jako cíle nejenom a na sabotovat hada se mnou a tak
0:25:03tak na pohodu odpovídá
0:25:07tak víme
0:25:10jedna C já se za jo
0:25:13a
0:25:15že kapacita šedesát
0:25:17a na dívence většinou jako na vyšších místech že to teda jako by studovat a
0:25:23lidí potom o to bude mít toho prvního se na to bude tak super protože
0:25:27tak pak takže prvním
0:25:31na Á pravidel
0:25:33jo
0:25:36jo to se tam prostě dostane před tím pádem to tak mu a u a
0:25:40to tak mu a tak dál
0:25:43dříve myslím to tam jako při je a upomíná na hochu já sem i název
0:25:47toho event o a napsala tak aby tam do ne ta a ta
0:25:55ní souřadnici a begin pointy mají
0:25:58jo takže s označme efektně jakoby maker do tady tohoto
0:26:05tak já jsem si udělal
0:26:12na
0:26:13jo jde
0:26:16kde
0:26:17kdybych to dělá
0:26:19
0:26:20se
0:26:21jo
0:26:23a ne neměla
0:26:27jo
0:26:30takže
0:26:31funkce to ja
0:26:32X
0:26:34a když dělala
0:26:37a
0:26:39ano tak dobrou písíčku
0:26:42jo
0:26:44a
0:26:45jak vlastně měla na zdí
0:26:50aby
0:26:56čili já
0:27:00na ně dělala
0:27:07prostě dokazování odstraníte ty svaz nemají rádi a nebudete se desátého během té hodiny
0:27:14se tam být šedesát padesátý lidí protože dávat čím dál vyšší nároky a zase je
0:27:20jako hodně zapáchá
0:27:23že má
0:27:24esíčko
0:27:25prostě bude to nehodičku tak má mi nebude jo tím ten frajle ati tady teda
0:27:31trošičku
0:27:32žít vzdával
0:28:05M
0:29:28tak teď si limit
0:29:31než je
0:29:33a ne
0:30:15jo
0:30:19jasně zajímá
0:30:21my
0:30:22budou i
0:30:23a
0:30:25se rovná než
0:30:28jo
0:30:29no a nezjistila dobrou a to udělat sdílí jo jak nový kromě povolení doby zapneme
0:30:43platí dobře to nebo
0:30:49ne ale a
0:30:56takže com to přišlo trkne tak doufám s tím že o taky to přišla to
0:30:59hrozně ku
0:31:04který kvadrátu a protože plakáty sazením tak co to je zde
0:31:11já se dozvíme
0:31:13op informace
0:31:18tak taková tvářit tím že by určitě vždycky měla
0:31:24jo to víte že jo
0:31:26i
0:31:27C
0:31:29a
0:31:31dále or písma
0:31:33jak X až jak kapesného které se právě dala na ty na ty plakáty jako
0:31:39velký sme prostě černé na bílém a do toho vezme do jo tak to je
0:31:45prostě tady ten předmět a do tam teda nezjistíš tím plakáty i jako odkazem právě
0:31:50na ten
0:31:51tady
0:31:52tady tohle a ústřední ústředním o třeba typy tak tam napsat
0:31:58jo ale tím že se ale celej víc já jsem to dala a světla jsem
0:32:03to po celé fakultě tam kde to mám ten kdo to má či
0:32:07jo takže to vona říká knihovně na nástěnce ní nesené na ty a tak
0:32:15vy
0:32:16sou
0:32:16super
0:32:17to se tam že dobře vnímavost asi sundali teda
0:32:21jo takže je to prostě dohromady a
0:32:27na vzdálený tento jako upperroman
0:32:30server na nule
0:32:32sme dělat udělat tak jako že čistě a říká že to bude zajímavé jak to
0:32:40vypadá prosím vás jako barevné
0:32:47prostě na se knihovny a souvisí na se jako že se to dá udělat
0:32:52tak to sou takže když to tam potom zoznam
0:32:56a nebo která zářilo zemí
0:33:01jo
0:33:03pak je tady to jednodušší jako že
0:33:07takže dva
0:33:08dobrý tak já známe takhle do vynálezci bych chtěla
0:33:13nechtěla jsem se do finále pár hráze
0:33:17někde nějak opravdu
0:33:19sony
0:33:23když to vlaková třeba pan propagace
0:33:26a
0:33:28a pak tady z tý prvek božího předmětu a toho bohatej se objevuje vlastně úplně
0:33:33všude
0:33:34a tady příběh a emoce
0:33:36takže která má M je jako že
0:33:41že vy knesla černá že prostě nějaký příběh než omega jedna T zatraceně
0:33:47a rozumíte znáš popisuje ně nebo opravdu pokud jde o čem to pak skutečně bude
0:33:55protože on třeba nemůže teda tady té a najevo jiným způsobem
0:34:00mít dobré jo
0:34:02a na které chcete určit vy teďka selekce takže takhle
0:34:07vy
0:34:09na ten kdo vono protože se prostě ten silně už Í nedělat to jenom prostě
0:34:15pro tu prestiž učit na univerzitě nedělá se to jenom pro objevil tam dětí každý
0:34:20týden a pro tam dvě hodiny nějak malýma které ve skutečnosti ne já má noční
0:34:26můry
0:34:27a i
0:34:30sem
0:34:32a
0:34:34a hodnoty toho nějak vidíte jo jako nechce dostanete do té omezení a budou dva
0:34:41i B nula
0:34:43ne
0:34:44ne den tehdá
0:34:46nebo se stane splněna Í to bude se ignorovat která je děje jo a loučili
0:34:52jasně bude unk že D S tyto protože pak mám stále více energie máte otevřený
0:35:00neustále zlepšovat promovaného jo třeba
0:35:04no nějakou novou za užitek a to užívající studenty listo užívá G
0:35:12takže vám data viděli to extend a máme deset minut takže máte nějaké dotazy
0:35:20a
0:35:23ten je v
0:35:31já jsem říkala jsem chtěla nechat směřujeme já tě nás tak tížit
0:35:37jo že má a neměla na zmotané abychom minusek které nikdo nečte ale P jako
0:35:43by tam o tom a nikde by a přímo toho že jenom ně jako potom
0:35:49je
0:35:51jo dostanu ale právě se má sem tady
0:35:55tak
0:35:56myslíte
0:35:57spektra
0:35:59tady někde
0:36:01no
0:36:12jo
0:36:17ne
0:36:20mám
0:36:21jo protože já vím že
0:36:27že
0:36:29jo
0:36:33u
0:36:35jo
0:36:39když
0:36:41někdo
0:36:46jo ne já
0:36:59no
0:37:02jo
0:37:06a
0:37:10jedna
0:37:17no a
0:37:21a my
0:37:39
0:37:41jo
0:37:43
0:37:45my pro nula a ta nejhorší a na ale to nějak
0:37:57víry kdy má účet není
0:38:16možná že síra
0:38:30jo a
0:38:32
0:38:33pro ně
0:38:34ale máme
0:38:37i na dělám dělala
0:38:42to
0:38:44matici a taky hlavně hodně přednáším takže nejsem ve nepohřbená ale dneska já vám o
0:38:52nej a ví o které
0:38:56nebo
0:38:57u toho
0:38:59ale na připravenej do toho
0:39:02i když tam
0:39:09D a
0:39:13no
0:39:33ni
0:39:38tak já formální a
0:39:42co
0:39:43a
0:39:49u
0:39:50a
0:39:59jo
0:40:27kde se mixovat a
0:40:35to ta komunikace
0:40:36moje pole
0:40:37když zákazník nikde hledat takže
0:40:39ve
0:40:51a
0:41:05jo ta N a druhý a bude
0:41:18a
0:41:20jo bude po vás
0:41:36na ně pan
0:41:47má K o
0:41:50čili třeba nějak
0:41:56nějaký vzít za
0:42:00hodně
0:42:11a