0:00:15já děkuju za představení
0:00:17já sem si říkal že by mohlo by se najít říct něco právě o responzivní
0:00:24design u ve vztahu ke korporátním M K korporátním webu to jak říkal a pracuju
0:00:30ve vodafonu mám na starosti má na starosti ve pro sou tam
0:00:34budou to dva roky a přišel jsem tam přišel jsem tam právě s úkolem a
0:00:41zrealizovat vlastně design revizemi webu
0:00:45chvilku nám trvalo nejsme vůbec jako se do toho spustili a pak jsme volili trošku
0:00:52jako jiný řeší než bloků ji naplánovaný ten projektoval přibližně půl roku plus nějaká příprava
0:01:01a ženě půl roku trvalo pak nějaká konsolidace všeho co se tam to tam jako
0:01:07úplně třeba nepovedlo
0:01:09příjemně při něco zajímavýho protože když někomu říkám že vlastně děláme redesign webu
0:01:18tak každej kdo neví jak to bude v nefunguje těch korporacích tak má také protože
0:01:25revizemi dobu se dá udělat prostě za deset tisíc a tejden práce
0:01:30ten web tedy který já mám na starosti takže úplně to nejde jo a
0:01:35pak se vlastně by částky dostala jiná sto tisíce milióny mě který prostě moc nedokážu
0:01:40třeba jako za desítky milionů já takhle revizemi takže tak dobu jo
0:01:46já jsem se převrat takovou stručnou přednášku nebo sem slušnejch pár slajdu
0:01:52s tím že bych začal teda
0:01:55o společnosti vodafon to asi všichni znáte já jsem tady
0:01:59pár dát že lže
0:02:01to se zahájení toho provozu bylo v roce dva tisíce nebo ještě oscar roce dva
0:02:06tisíce pět se oscar stalo součástí skupiny vodafon grup
0:02:12dneska má
0:02:14přes tři miliony zákazníku ale
0:02:16skoro tři tisíce zaměstnanců a nebudu tady říkat nic pokrytí ani cena to je takový
0:02:23ošemetný cena trošku
0:02:26a myslím že ku tomu tady úplně nejsme jo
0:02:30jako že ty jsou seděl na vodafon nebo na vodafonu online to znamená aktivity který
0:02:36vodafon dělá podnájmu a pak bych přešel na k tomu projektu samotnýmu a k tomu
0:02:42řešení je prosím responzivní design
0:02:47my nebo
0:02:48my když mluvíme o vodafonu o vodafonu cz
0:02:54u nás tak to jako by hodně rozdělujeme na různých kanály já sem tady udělal
0:02:58se takovou
0:02:59tabulku
0:03:01kde sou ty nejdůležitější kanály který jak za sebou hospodářem jo na celým na tento
0:03:08našem prostřední máme asi dva milióny návštěv týně
0:03:13jo E s tím že největším samozřejmě tahounem a přes
0:03:17vy větší část a párk
0:03:20vodafon pár kam vlastně lidi chodili musí posílat esemesky
0:03:24a zbytek pak je rozdělený mezi vůbec jako my tomu říkáme public V to znamená
0:03:29za veřejná část vodafon cz kamení chodí prostě pro informace byl nějaký informací sem obsluha
0:03:38další množina limitami ještě mám my známe vyznačeny je víš o
0:03:44centrum péče se nebrečela se taková odnož toho u toho samotnýho webu je sou to
0:03:49zas nějaký otázky odpovědí
0:03:52čili možná znáte možná neznáte to je takový nebo z řeči online je vlastně odnož
0:03:59ale tištěného časopisu takovýho jako že lexém novýho
0:04:04potom nedílnou součástí toho všeho sou mobilní aplikace
0:04:10máme vodafonu strategii jako dostat se právě do mobilu dostat se dávat lidem do mobilu
0:04:18lze mají věci
0:04:20experimentovat jo ne vždycky seženou plně provede ale to tak je prostě když člověk specialitky
0:04:26poprvé
0:04:27a poslední takovým vložím kanálem sou moc sou sociální sítě a sociální média kde se
0:04:34v rozsahu takže chyby nějak zem aktivní posilám proč nějakou péči větší min a podobně
0:04:41tak tady sem si ještě napsal pár takových bodů
0:04:45kromě těch návštěv tak ten design vlastně zde hlavních kanálů proběhlo v roce dva tisíce
0:04:53vázaná
0:04:54v tomto roce na začátku tohoto roku v únoru a řeknu
0:04:58únoru jsme spustili vlastně webdesignu money ten B pod a von cz a v březnu
0:05:04potom následovala samoobsluha
0:05:07sám chlapečka vlastní cz jo dva kanály
0:05:14vodafon budu guide let jeden další bot to je to slyšení víte že ta skupina
0:05:19vždycky má prostě nějaký tadydlenc nějaký pravidla toho jak prostě používá slovo jakým způsobem pracovat
0:05:26prosím grafikou a podobně my sme to využívaly jako bitech uvolní dneš myš jako bych
0:05:33těch pravidlech je
0:05:34využili sme toho že přišla vlastně jakoby nová verze okamžiku jsme měl se nevím kde
0:05:39je tam nedělali a zařveš jako by být u uvolnily
0:05:43já jenom čekám až se to hlídači hlídače pravidel nedozvědí a
0:05:50přijde nějaká jako připomínka
0:05:53lokální versus globální řešení tohle je jako by hodně jakoby zajímá věc pro ty záznamy
0:06:01třeba který pracovat
0:06:03pro nějakou větší firmu tak ta firma nebo když to více a i té řešením
0:06:10sebe firmy je rozený prosím na hromadu dodavatelů ná různý kanály
0:06:16ta firma si dost často ty věci nedělá sama vodafon extra je jako zaměřené hodin
0:06:24outsourcing takže vlastně každý kanál má prostě svýho nějakého dodavatele ty dodavatele sou jaké je
0:06:31napsaný jak jako lokální a globální mezi globalizovat oblasti ibm info si
0:06:39my sme
0:06:41řešili dodávku toho celýho webu právem začátku spolu s globálními latence které nasmlouvaný prostě S
0:06:49s tou grupou takovéto sešlo
0:06:52z nějakých důvodů prioritizace uděláš sme to lípa levněj prosím lokální jo
0:06:58a posledním poslední vo takovej já bych měla takový úvod k tomu všemu to sou
0:07:03stakeholder sto jsou vlastně jaký
0:07:07osoby který mají prostě zájem na tom vebu jo z různých oblastí toho celýho podnikání
0:07:14co to jak zákazníci tak co vlastně interní zaměstnanci lidi na call centrech a podobně
0:07:20a procesy bude von jeho nějakou procesně orientovaná firma takže vlastně všechno má svůj proces
0:07:28všechno prostě běží po nějakých předem jako definovaných cestách
0:07:34a na jednu stranu
0:07:37mít jako by všechny činnosti ukázaný protože je prostě dobrý protože tam jsou nějaký jako
0:07:42mém vnitřní
0:07:45záchranný brzdy za integrovaný tedy vám vlastně neboli udělat nějakou zásadní jakoby chybu
0:07:51ale zároveň i ty procesy ne jako neskutečně svazu jo pokud chcete dělat prostě něco
0:07:56jako by nic něco inovativního něco trošku jinak něco tak jak se to do doposud
0:08:01třeba nedělalo to bylo případ toho webu
0:08:07ano
0:08:25
0:08:28kritika design sou ty generátor rozpracovaný hodně detailně jo jako hodně detailně protože vlastně na
0:08:35té na té grupě sou lidi souhlasit celý týmy dedikovaný prostě neexistuje na budem jo
0:08:42na grafiku na všechno
0:08:44nicméně ta adaptace vlastně těch jednotlivých o mezi v jednotlivých jako local matici je prostě
0:08:51trošku takovým ne zpomalená závisí na dnes dycky na těch konkrétních a možnostech toho jednotlivýho
0:08:58oskara nebo tohoto jednotlivýho na trhu
0:09:01my tady všecko máme poměrně jakoby velkou samostatnost tom danou prostě jste dycky jako jo
0:09:09to scan a prostě jak to přešlo tak vlastně
0:09:13není to ani jako technicky možný prostě tak snadno přemíra ty věci prostě kritik doby
0:09:18přicházej jo a druhá věc to možná je můžeme tak zajímavý pro vás vodafon
0:09:24ve myosin škubou oskara tak dokupoval
0:09:27zpocený bude to můžem do červené že jo že vlastním to jako hrála core barvy
0:09:32jo
0:09:33nicméně voda v té době byl měl mnohem blíž K telefony C nebo K k
0:09:41telekomu eurotelu to co když tady byl no to prostě taková jakoby velká a jakoby
0:09:47hodně korporátní firma hodně jakoby usazen jo a vlastně ten oskarem že to byla taková
0:09:53Q hodně inovativní firma hodně prostě jako posouvá úplně jako by jinde jo a byla
0:09:58tak bylo taková jakoby obava toho že vlastně ta
0:10:01ta ten vodafon to vlast jakoby převálcuje všechno a řekne prosím splývat úplně jinak a
0:10:06musíte se stal prosím taky takovým tím zaplněným prostě moloch M a ono to fungoval
0:10:11docela obráceně
0:10:13ten globals jako trošku poučil prostě s toho jak to dělá jako oscar tady orion
0:10:18nakonec vdolek zachránil
0:10:21dál tady sem si říkal teda nebo dal jsem povídal o tom lokálním řešení my
0:10:28sme měli původně připravený velký řešení prostě který se vyvíjí na grupě pro aby to
0:10:34prostě vlastnost nějakého standardizovaný nicméně to sou technologie prostě z roku
0:10:41s teďka
0:10:43který toto nebylo blbě dva tisíce řeknu
0:10:47jo bylo z jsou to sou to prostě věci který se vyvíjejí dlouho se ladí
0:10:53dlouho se implementují up okamžiku design ten ty implementuje tak nám tom na tom frontend
0:10:57u nemůžu procesory zastaralý jo my sme podle měli hrozný strach a něco stálo strašně
0:11:02moc peněz a neprošlo to vlastně master iterací jsme potřebovali si dodat jakoby limity nový
0:11:09na více mask a ten design jo tak my jsme zvolili to lokální řešením této
0:11:13tak mi a tak grupy oba obhájit proč to jako by děláme tímhle způsobem a
0:11:18oba obhajoba šla samozřejmě přesně já nějaké mi získejte toto je to bude stát
0:11:24zvolili jsme našeho jakoby dodavatele se ten se spolu proto nějaký větších projektech sou to
0:11:30nejde faktory s prahy
0:11:33souborového nerozlišitelný kluci
0:11:36ten B sme dodali úplně kompletně nový
0:11:41za
0:11:42zlomek prostě toho původního rozpočtu exist vlastně jaké mám omezeným a funkce má
0:11:49a druhá věc která stála za to byl právě nebo jestli maximy procesy
0:11:58slyšíš bylo byla bylo hrozně těžký jakoby vysvětlit nebo všichni hrozně rozumně tomu když N
0:12:04řeknete tohle řešení prostě lék lepší levnější výhodnější
0:12:09jo ale je potřeba abyste něco dělali jinak
0:12:12jo a to něco dělat jinak je prostě pro strašně moc lidí jak sou jako
0:12:16ve všech procesech jako vím nastavený je hrozně těžký
0:12:23a bylo to bylo to v podstatě půlrok vlastně komunikování s tou firmu s různým
0:12:29na úrovni má prostě op technologů jo přes vlastně marketing
0:12:34přes i u i u generuje ředitelně sme s tím prostě měli
0:12:39jo vysvětlovali jsme proč vlastně chceme nějakým způsobem nakonec teda řekli tak dobře tak to
0:12:44vyzkoušíme prostě a
0:12:47bavíme se pořád vo tom vodafon cz o nebavíme seo samoobsluze
0:12:51online sophomore koncenzem řekli to jako by vůbec podstatě izolovaný jo není to napojení na
0:12:56žádný jako by naše další systémy to znamená zkuste to udělat prostě tímhle jako by
0:13:01zjednodušení způsobem
0:13:02tak jsme to zkusili
0:13:04další věc tam označen brášku zase málo pět versus exploreru šest
0:13:12a
0:13:13to je byla zajímavá věc
0:13:15a my sme jak jsem přišel do vodafon řekněme necelými dvěmi lety tak vlastně
0:13:23korporátní tady v česku teda prohlížeči jediný oficiální bylo
0:13:29bylo X pro je šestka
0:13:31jo z různých důvodů ne protože by všichni chtěli prostě pracovat s tímhle si musíme
0:13:37prohlížečem ale protože přes ten prohlížeč má vlastně jedou jiný interní systémy jo prostě jsou
0:13:44to jako by finanční systémy jsou to proč nějaký
0:13:49další jako analytický systémy který prostě třeba nemaj svedem vůbec nic společnýho ale je to
0:13:54prostě na tu na tu na tu MSI je šestku prostě napojený ten S je
0:13:58šestka to prostě zvládá a proto ne proto majícího dělení není možný vlastně nebo je
0:14:03strašně na náročný a nákladný vždycky přeji prostě na novou verzi jo
0:14:08takže tohle bylo taková jedna velká lvova
0:14:10kosovo zjistíme budeme dělat protože ta šestka v že měla už v té době
0:14:15před tím rokem už byla jako my na ústupu nicméně pořád to bylo třeba jako
0:14:19několik procent jo dvě tři procenta se pořád jako těch uživatelů
0:14:23a navíc byla jela na tom celá firmami nemůžete prostě dělat let který nebude podporovat
0:14:28je šestkou místa firma jedna je že se naštěstí eště C E s té době
0:14:34se začal postupně přecházel na osmičku
0:14:37takže sme si řekli dobrý tak aspoň to osmičkou sto zvládneme
0:14:42ještě zkusme úplně vyškrtli losses požadavku čímž si vlastně
0:14:48velmi jako by ten projekt zlevní se jo protože tady ta šestka to bylo
0:14:53to bylo to takové opékali nástroje pro takovýhle pro takovýhle věci
0:15:00rozhodli jsme C jít cestou tohoto mohl html opět zase pro vás třeba primátů ještě
0:15:07zkušenosti z na projekt a má to znamená nebo to je jako nepochopitelný že vůbec
0:15:11těch zatím jako přemejšlí prostě že se ta kvalitních jako obhajovat jo že se že
0:15:16to někdo řeší jo ale zase tom lepidlo si není že dodneška nějaké to standardizovaný
0:15:22naše je na všech bitech logického dělení prosím chtěli věci má k obavu jo pokud
0:15:28prostě to není standardizovaný by to vlastně implementuje té
0:15:33ták je potom nemůže může být jakoby velký riziko vtom jakým způsobem vlastně zajistíte to
0:15:39že bude nějaká dlouhodobá udržitelnost jo to vono to platí kladkostroji pro ty i pro
0:15:45ty dodavatele jo vy můžete ní prostě perfektní tým nějakých vývojářů
0:15:50lokální který vám prostě dělaj cokoli prostě
0:15:54mnohem levněj mnohem rychleji mám lépe prostě neseděla ibm třeba indií
0:16:00ale co se stane když prostě design vývojářů těch třech prostě odejde někam jinam jo
0:16:06tak tam je musím velký riziko to že byl jsem je mizející ze tu udržitelnost
0:16:11užší a širší projektový tým takže Ú
0:16:14užší tým to co vlastně ty který profil s tím online M do vodafonu jo
0:16:20to znamená lidi kteří mají na starosti V F S samo obsluhu prostě sociální sítě
0:16:26a podobně
0:16:27lidi kteří mají na starosti kampaně kterýho se mají nastavit nějaký propozice
0:16:34no já marketing jo který sou přímo tom každým kontaktu a širší tým to sou
0:16:40vlastně lidi který v tom průběhu toho projektu objevíte jo ani glut nenapadlo že mají
0:16:46co společnýho prostě webem ale jakmile stane se změní neuděláme prostě volají jo sou to
0:16:52sou lidi kteří jsou na call centrech jo který prostě kterým vole zákazníci a voni
0:16:57mají voni si rychle řešit i problémy a mají naučený prostě určitý cesty kde vlastně
0:17:02tu informaci najdou otec té třeba ten vést jonáš a teďka vím vyndam změníte jednu
0:17:07stránku a on to prostě na rázem nenajdou jo nenajedu to prostě třeba tisíc krát
0:17:12za den jo nebo tisíc nich za ten jeden den já hned máte prostě urské
0:17:15problémy ale že vlastně vy musíte
0:17:21ten uši byl asi dvacet lidí
0:17:23ve ráně pak sme slovesa si z deseti jo těch dalších deset sestoupil
0:17:28hmotné neúčastnil o a nešířil třeba padesát lidí jako který mě o tom vědět jo
0:17:33dělence
0:17:35a vy ty lidi musíte vlastně té firmě najít jo nejdřív protože nemůžete najít tím
0:17:40že to prostě odříznete a čísla tak do se ozve
0:17:44takže má praktické com velký dopady i vlastně do to každodenního byznysu a do peněz
0:17:51který prostě ta firma jako generuje o pomocí tělech nástrojů
0:17:56no poslední odrážku nemám den spuštění toho webu
0:18:01protože jsem sem projektového byl jako hodně oj jako hodně zrychlený a
0:18:09že jsme trošičku mimo sme se pro smích věci ty procesy co šlo tak sme
0:18:14ho nějak jako by si zkrátili tak jsme nedělali prostě důkladnou půlroční analýzu u toho
0:18:21těch všech dopadu a toho co vlastně však na tom vebu je až ten den
0:18:25spouštění sme vlastně zjišťovali nebo sme napětí očekávali co všechno se jako pokazí je přestane
0:18:31fungovat když sme prostě dva dny nebo tři dny před spuštěním zjistili že vlastně na
0:18:36tom
0:18:37na tom serveru kde vlastně i je to je ten vést tak tam jsou i
0:18:42takový prostě nějakej adresář které sme vůbec nevěděli k čemu patřím se z nějakej starej
0:18:48a tam byli ve se nějaký sto soubor nastrkaný my sme si to sou soubory
0:18:52ze kterých se vlastně načítají s prodejnách tam mají vždycky takovou takovej terminál a tam
0:18:58a jako nějakou jakoby home pryč jo
0:19:00ze kterým že tejdna V vám že neighbors nějaký nabídky tak ta houpejte nahnána jakoby
0:19:05načítala s tohodle jo až už asi tři dny před tím sme si museli
0:19:09vlastně jako říct co s tím budeme dělat protože my sme dělali ready zájem jakoby
0:19:14něčeho stávajícího my sme dělali jeden design takový že sme prostě
0:19:17chtěli ten starej web celej prostě si do zahodit a postavit prostě úplně nový jo
0:19:21a nejenom se museli řešit prostě migraci těch souboru různý prostupnosti jo protože vlastně se
0:19:27jednalo jiný stroje úplně úspory nového geografickou lokaci jo aby to tím prodej nám ten
0:19:33další den prostě fungovalo no okamžiku možno spouštěly tak se samozřejmě v jelikož dalších jestli
0:19:38tam bude zjistili jsme taky eště asi týden před spuštěním si myslím že tam se
0:19:43nějaký extra důležitý soubory pro zaměstnanecký vápenky to znamená by se zaměstnanci mohli připojit vlastně
0:19:51interní síti z domu tak break svůj kartičku do počítače že jo a začal jsem
0:19:55stahovat nějaký soubory který něco ověřil říkám pošlou a zase tyhle prostě jakým palindromy soubor
0:20:00zestahoval taky z nějakýho nepochopitelně
0:20:04daný ho uložiště prostě na snad na těch ledek nebyl ten vést jo
0:20:10to sem si tak věci který si někdo prostě řekne ale my s ním potřeba
0:20:14metoda umísit někam byte nám tam na chvilku že jo tak dobře no a musí
0:20:17se to pak a vona pravy časem jo do půl roku to bude pryč do
0:20:21půl roku se odejde jeden člověk do nekoliduje člověk železa tři roky čr když nikdo
0:20:26neví mikro co tam jak prostě tam jako proč to tam je jo
0:20:30a my sme to spustili tenhle
0:20:32tak o to okamžiku spuštění prostě začalo s začal prostě začali víte čtyry sta čtyřky
0:20:39jo ale com hrozným
0:20:41hrozný kvantitě jo
0:20:44myslím že prostě hroznej strach nebo jsme si říkali to co čtyřech tekutin samoobsluhy protože
0:20:49se mopsla to více poměrně citlivý téma na webu když tam prostě járovi to nefunguje
0:20:56tak se to strašně řeší a řešíte tak na celofiremní úrovně se světem vona nepojede
0:21:02sem osla kvůli tomudle oni tam zase oni tam prostě na lince samoobsluhy
0:21:06ale k sme to zkoumali a už sme si říkali takže to musím prostě tady
0:21:10zastavit a vrátit zpátky
0:21:12ale pak
0:21:13pak vlastně sme si řekli nechce zkusím jako udělat nějakou hodně rychlou analýzu toho co
0:21:19vlastně to je za čtyry sta čtyřky pak se zjistilo že vlastně osumdesát procesních bylo
0:21:25asi prosím deset jako by se nějaký problematický věci který se dokázali zafixovat adres rozčilila
0:21:31bylo taková trošku nasa
0:21:33tak já dalším
0:21:36brány se dostanu k tomu responzivní design odsouhlasil nedůležitý věci který dokresluje O dokazujou ten
0:21:42to pozadí foto pozadí toho celýho se nějaký mobilní strategie my sme si řekli
0:21:49před rokem
0:21:51že musíme jít jakoby cestou mobajl sestro znamená že vlastně všechno co děláme formálnímu tak
0:21:58by mělo být primárně přizpůsobený pro mobilní zařízení o to nejde stoprocentně jo
0:22:05některý kanály sou prostě tak jako
0:22:07poslali na takový základy že sem prosím s jako neuděláme jsme snažíme se prostě aby
0:22:13když uživatel přijde s jakýmkoliv zařízením
0:22:16tak aby dostal vlastně s to co potřebuje
0:22:20samoobsluha která jako by pak jakoby ob jako úplný mastodont prostě mezi vším kterou nejsme
0:22:27schopný prostě udělat nějaký mobilní verze tak vlastně má alternativy mobilní samoobsluha že jo nějaká
0:22:33zkrácená M S vodafon cz nedávno jsme pustili aplikaci můj vode můj vodafon což zase
0:22:41tak nějaká taková jako
0:22:43jo pomoc com abysem pro se člověk dostal
0:22:47blažený vést vlastní měl taky nebo má dodneška prostě M vodafon cz nějakou zkrácenou verzi
0:22:53toho webu
0:22:55čili mají aplikaci
0:22:59mají před přemýšlej a zkouším řešit tak je to se mi to taky udělá X
0:23:03na mobily a podobně jo
0:23:05to sou mobilní weby potom aplikace my máme ty aplikace rozlišuje mám jako na strategické
0:23:12že ten můj vodafon jo na který oseka běží kampaně ještě nějaký kampaně poběží
0:23:17potom kampaň nové aplikace to bylo a jestli se si znamenaly hele houba tak nějaký
0:23:22harry prostě s kampaní který sou když na spojený
0:23:26a potom tam máme takový ty ujetý aplikace jako je či jak má čili well
0:23:31velice gait
0:23:34teďka měli něm měly nějakej odpočítávat lo
0:23:37odpočítávaly dokonce se dá podobně
0:23:40a poslední posly odrážka je mám tady a on vám to s otazníkem o to
0:23:44jako M komerci jo a to je
0:23:47po tím jako by chápu já mobilní shop jo a mobilní že bude něco co
0:23:52nemáme
0:23:53a mobilní shop je něco co nevím přesně jak udělat jo protože
0:23:58ten způsob jakým člověk nenakupuje na internetu se prostě vyšších seš když se u počítače
0:24:04a když se jako z mobilu na mobil úplně nemůžete úplně si vyplněná všechny věci
0:24:08jsou různý způsoby jak to řešit a zatím jako hledáme ten správnej způsobilo jak prostě
0:24:14si to nějak nastavit nehledě na to že zase nejsme schopný prostě to napojit na
0:24:17ty stávající systémy to
0:24:19toho stávajícího starýho výše buď tady máme
0:24:23tak aby se do sám tomu hlavnímu tématu
0:24:27já jsem podívám kolik je hodin
0:24:29byly třicet čtyři dobře
0:24:31ono to samo o sobě je poměrně jako krát krátká stručná věc že jo responzivní
0:24:36design je vlastně
0:24:38způso navržení webu
0:24:43takže vlastně nemec se přizpůsobuje zařízení ke se kterým na něm přistupuje té
0:24:48a zároveň využívá možnosti těch jednotlivých zařízení jo my sme původně
0:24:54nebo ta původní koncepce vlastně toho nebo byla stejná jako u těch ostatní kanálů to
0:24:59znamená plná verze a potom nějaká ořezána mobilní verze jo a my sme si řekli
0:25:04že v souvislosti právě sou sazením mu V F že chceme jí udělat prostě takový
0:25:10V tedy bude společný prostě pro všechny zařízení
0:25:14jo nám je nebo my chcem aby prostě na tom tomu zákazníkovi billovi nemusel řešit
0:25:20jakým zaki zařízení přistupuje jo a naopak aby mi když víme že někdo přistupuje procesy
0:25:26kterýho telefonu tak aby se mu nabídli prostě to co ten čtyři telefon umožňuje to
0:25:31znamená je alokaci to znamená kde nejbližší prodejna jo
0:25:35třeba co že vlastně s tím mobilním webem sou ty úplně nejde protože zároveň tam
0:25:41nejsme schopni dat zároveň přístup k plným obsahu jo které vlastně na tom vebu je
0:25:49a takže my z řekne že chceme jeden vést pro všechny zařízení
0:25:54tím řešením vlastně bylo
0:25:57společně zlatovlasého jen se týkat kanoistice sestři
0:26:03který ji vlastně to zajišťujou my sme si dokonce na začátku mysleli že úplně skončíme
0:26:10tou verzí M vodafon cz nakonec sme se rozhodli že si necháme že ještě předěláme
0:26:15a uděláme zní jako ultra jednoduchý prostě doplněk pro špatnej signál lidi bez interneto podobně
0:26:21jo ale
0:26:22to celý pokrytím prostě měl bejt by měl bejt nebo dokonce Z
0:26:29jak to jak to funguje v já si ja to vytasit víte ale velmi jako
0:26:34stručně L ten na
0:26:38ty kaskádový styl vlastně si pro procesy moc jsem nějak jako vy sami jo vy
0:26:44vlastně máte využíváte prostě T na nativní funkce máte obsah prostě volá může to že
0:26:51se vezme mi zužovali už dřív jako jo to už sme to jsme poznali všichni
0:26:56ale tady to funguje eště tak nám již vlastně my jsme schopni řídit který prvky
0:27:01na tom vebu se třeba schovají nebo objeví při jakým rozlišení jo řekli jsme si
0:27:07že uděláme si tři hlavní jakmile auty to znamená plný royal prvního webu foto sme
0:27:13řekli že uděláme takový L který bude přizpůsobený tabletů a ale o přizpůsobený smart com
0:27:20není to není to jenom otázka to jak se zúží ale dodávka jí toho že
0:27:24vlastně na webu zrovna normálním počítači používat nějaký pergamenu najdete že jo na nad menu
0:27:31otevře se vám nabídka u do tabulek to úplně nejde jako jo tam
0:27:35sem sto zkoušeli ona najet nade něco a vono ten seriál o jo musíte vždycky
0:27:40je posláno na ten že jo
0:27:43dělám srandu
0:27:44jo ale každopádně to prostě jaký specifikaci zařízení
0:27:48automobilu pak samozřejmě tam to nejdůležitější je že vlastně máte
0:27:52strašně málo prostoru jo a zároveň ty uživatelský potřeby si mobilem sou trošičku jiný než
0:27:59když sedím to počítače doma jo takže nezřekne tři že budem že bude mít šetřili
0:28:03auty a že vlastně se budeme snažit postupně čase jako by si testovat a ověřovat
0:28:08jaký elementy vlastně tam zobrazovat co vlastně tomu zákazníkovi ukázat na mobilním dobu navíc oproti
0:28:16tomu prvnímu nebo tomu třeba schovat jo
0:28:20tohle řešení kterými se neboli má jednu takovou nevýhodu a tou nevýhodou je
0:28:27ten dat datový tok podstatě jo protože my
0:28:31vlastně nebo ten vést sestavuje vždycky celý jo bez ohledu na to zatím zařízení na
0:28:37s přistupuje tak on sám stáhne celý a zobrazí vám jenom něco jo to znamená
0:28:42u toho modulu to není úplně dobrý protože vám se stanovit stane interval snímané kterej
0:28:46určeny pro ten prolívat
0:28:51řešení jako by tohodle máme budeme jako připravujeme tak abysme byli schopni prostě ty zařízení
0:28:57rozeznávat Š tímto trošičku líp jakoby servírovat jo nicméně se vezme takhle
0:29:04tak tady mám jenom pár obrázku jak to jak to vypadá jo jan jestli se
0:29:09dívali předem mise se přihlas vy se připravovali na nule přednášku
0:29:15tak tohle plný zobrazení
0:29:20tohle zobrazení pro tablety vidět že vlastně ty aktuality který byly
0:29:24který byly na boku tak se posunujou dolů přestává fungovat vlastně to probral menu za
0:29:30čas toho trošičku jinak
0:29:32a poslední to mobilní tam vlastně vypadnou ty vypadne zobrazení toho banner u ty tři
0:29:38ty tři boxy s tou jsem aktuálníma nabídka marcela se složí do jednoho
0:29:43dole se objeví vlastně jaký tlačítka který na tom na tom prvním nebo nejsou sou
0:29:49to věci který ty uživatele zlobila z mobilu vím mohli a zajímají víc jo sou
0:29:54to znamená je to mobilní samoobsluha vytažená vlastně
0:29:58vytažená nahoru kdo galéry aplikací a her nějaká sekce kde prostě se doporučuju hodnotě aplikace
0:30:05kdo seznam prodejen a podobně
0:30:15to je dobrá otázka
0:30:17ale funguje to tak že vlastně tady
0:30:21S i ten kurzor ale na tom hlavním webu máte převážně se musej tady jo
0:30:26se dostanete do té plné plnohodnotné samoobsluhy
0:30:30s tím tabletem je to pořád ještě stejný a z mobilu to je vlastně už
0:30:35vám to se muselo tady zmizí objeví se vám to jen taková ikonka případně tady
0:30:39dole
0:30:40tlačítko mobilní samou slova a tady o té o to odsud můžete do mobilní samoobsluhy
0:30:46jo takže vy máte možnost jakoby nabízet různý linky root těch v těch různých Y
0:30:51autech
0:30:52a to je to jako by tahla hlavní síla tohodle umřete udělat aby to ani
0:30:55neměl prostě jako pozná že tohle že set ohledně a měl by to brát jako
0:30:59přirozený chování toho webu
0:31:03z R
0:31:07prosím
0:31:11o je trošku osekaná no
0:31:15je došlo se kanál zase
0:31:17jsou tam voni sou že my všechno prostě se snažíme řeší pole jakýms case u
0:31:23co děláte jo takže ten mobilu na tu samou sou tak nejčastěji je nejčastěji chcete
0:31:30že bočníma na tenký let jo doplnit foot třeba jo
0:31:35nebo do mít kredit nebo něco podobnýho úplně tam nejdete s tím že si chcete
0:31:40prohlížet jaký služby nebo jak je jaký typy roamingu máte jo aby míra si mezi
0:31:45nima jeden z nich zvolit
0:31:47jo
0:31:49je to otázka no ale vy máte možnost dycky jako se isté mobilní se museli
0:31:53přepnu do té plné na ty na tom mobilu jo
0:31:59tak jo takže vlastně milanem agresivity linky tak tímhlectím způsobem řídit voltů kampaní třeba nebo
0:32:05u kampaň ových stránek my vlastně na tom na tom plným webu máte možnost koupit
0:32:12se eshopu zda najde si nejbližší prodejnu a podobně
0:32:17na to mobilními vlastně tu koupit eshopu vynecháváme místo kupte si eshopu nebo přesměrování do
0:32:23eshopu dáváme nechce nám telefonní číslo za ním se vám ozve a aby řídí to
0:32:29sám prostě jo jako že
0:32:31je jednodušší prostě tomu člověku když máte mobil v ruce rovnou zavoláme že jo prostě
0:32:36nechat se trápit prostě s
0:32:38čím peklem na eshopu
0:32:39jo
0:32:43narazil se na to co sme teda se rozhodli že uděláme s tím mobilním webem
0:32:48jo my sme to měli nebo máme ještě teďka původně sme si myslel že to
0:32:54prostě nebude vůbec potřebovat ale pak sme si řekli vlastně že je hromada lidí který
0:32:59jak na který se zapomněli který nemaj ten chytrej telefon
0:33:02a já taky by třeba chtěli ne a tenhle týden systémy řídit taky
0:33:08tu doplnit uvedl doplnit of open třeba nebo něco
0:33:13nebo to sou lidi kteří jsou zahraničí tam je to hodně jako o datech prostě
0:33:20a o dalších nějaký další jako okolnostech který prostě brání používá nějaký toho internetu mluvil
0:33:27třeba
0:33:29tak to mobilní verzi si necháme bude tam prostě šest úplně těch nejtypičtější jich nejtypičtější
0:33:35zase věcí který ty lidi můžou chtít udělat a mobilní verze máte ženu velkou výhodu
0:33:40a to je to že my sme schopný udělat jako by stoprocentní nějak jakoby vyluč
0:33:45že nebudeme white myslím že jo to znamená že
0:33:48se jednak mám ty data nezapočítávají ne neplatíte za ně a případně že přesáhne tetu
0:33:55postupku ták tenhle web se vám nezpomalí jo mi to nejsme schopni udělat pro ten
0:34:01plný vést
0:34:03to s toho důvodu že na to je na ten plnej web se dotahuje takový
0:34:05množství prostě různých
0:34:07různých zdrojů prostě ati to analytik jo ať si to prostě o my char tedy
0:34:12kterej prosím a survey různě po světě ať to sou prostě nějaký jakoby kampaně nový
0:34:18kampaň V věci a to sou google mapy který taky nejsme schopni prostě majzli svatyních
0:34:23bysme třeba mohli štítil je to prostě příliš zrovna by člověk musel manifestovanosti půlku do
0:34:29internetu u toho u té mobilní verze tone takže z toho důvodu si nechávám albedo
0:34:33skutečně jako by o řezána verze
0:34:38a teďka přínosy jo já začnem těma negativní a přínos sama
0:34:43je to je to prostě to přísnější práce s tou grafikou cokoli vlastně děláte
0:34:50tak je nutný vždycky přemýšlet o tom že to budeme překlenout tak jak to bude
0:34:55vypadat prostě plným pro tablet a jak to vypadá stromu byl
0:34:59a děláte co děláme vždycky rozvrhem vymyslet jo ono to na jednu stranu a nebo
0:35:05se tahle věc jako by
0:35:07implikuje věci jedna je máte mezi zjednodušovat až příliš jako jo že děláte pak stránky
0:35:14prostě B mínus text N který musej ten jednodušší
0:35:19na druhou stranu to má tendenci jakoby nesmírně prodražovat a prodlužovat cokoli vlastně děláte jo
0:35:26ta a tomu se spíš to týká nějakých jako my náročnější template u nějakých náročnější
0:35:31kampaně V stránek
0:35:33jo jako mime na kódovat od prostě větší práci
0:35:39časová náročnost je vyšší jo my sme my sme říkali
0:35:46my jsme přednášek by výhody tohodle celýho našeho řešení někteří kačeno ve prostě flexibilní a
0:35:50rychlý a najednou prostě tím zadavatelů říkáme dobře ale předělám stačil dodat jako připomínky k
0:35:56tomu webu nebo k té nové stránce den před spuštěním adit opotřeben týden před spuštění
0:36:01hodně řeknete kde ta výhoda
0:36:03a my říkáme tady v tom rozhodně ne jako jo je to prostě toto k
0:36:08to kódování náročnější
0:36:11potom taky smetou stejné rozbili někteří uživatelé prostě preferuju zmenšení u toho velkýho webu
0:36:18jo je to že
0:36:20mail ti prostě mají zobrazení plnilo tak ale kterej znaj prostě mail všude úplně stejný
0:36:27vztahována data to je jasná věc a potom ještě poslední firma která jeden a microsoft
0:36:34indexové osum takto úplně neocení protože prostě tam binární leone funguje že jo logicky protože
0:36:41nepodporuje ten protože poprvé tomhle pět
0:36:44jo takže tam vlastně to mají
0:36:46sto maxtor to je normálně slepicí jo je to statický a přicházejí vlastně určitý prvky
0:36:51který prostě stejným X proti si
0:36:55jsou vidět
0:36:56no a teďka se to nejdůležitější jako bity kladný přínosy
0:37:00to je
0:37:01přístup uživatelé jako psals plném rozsahu jo to znamená že vy máte jeden ve máte
0:37:09jednu administraci k tomu webu máte k tomu jí jednu analytiku kterou prostě máte úplně
0:37:15všude a ten uživatel prostě se ke všemu do stanné
0:37:21bez ohledu na to je s jakým zařízení neotevřel důležitý protože dnešní době
0:37:29ty zařízení toto port pohodě tady se prostě tak jako by rozběhlo různými směry
0:37:34že nemůžete prostě prodraží dělat jako ve zvláštním dat
0:37:41maminu otázku kdybyste neměli by otázky tak jsem si vymysleli a
0:37:47jaká je budoucnost korporátním že mu
0:37:50dorazem těžká do hrozně těžká otázka
0:37:54já nevím jako odpověděla není
0:37:57otázka nebo odpověď jedna s odpovědi na tuhle otázku je že nemusej že už není
0:38:01potřeba korporátním vůbec
0:38:04dneska když prostě máte
0:38:06komunikace přes sociální sítě máte prostě databáze nějakou setříděno to má dotazu
0:38:12je vůbec potřeba jako korporátní let
0:38:15a pokud ano
0:38:18tak jak by měl vypadat jak měl vypadat korporátním prostě za dva roky nějaké jakoby
0:38:23velké firmy
0:38:25která chce mít ten
0:38:26inovativní
0:38:30ano
0:39:11jo
0:39:12já do to nemám odpověděla ale ta moje toto se mentolek říct kdyby kdybyste v
0:39:18a kdy nás to napadlo kdybyste se jednoho rána probudila řekl já vím prostě
0:39:23tak mi dejte vědět jo protože my vlastně teďka sme začali novou aktivitu a to
0:39:28v aktivitou je právě připravit web dva tisíce čtrnáct
0:39:33já vám děkuju za pozornost a kdybyste měli otázky tak ještě si máme čas teďka
0:39:40šale pět minut
0:39:42ano
0:40:01otázka jestli sme zkoušeli převést
0:40:06samo slovo
0:40:08do responzivní ho dyzajnu nezkoušeli
0:40:11není to není to možnýho zastávající konstalace to není možný
0:40:17ta vlastně je to je to jako by na poli jeho komplikovaný systém který není
0:40:21úplně jako by oddělený na jako by nějakej prostě robustní beckham a prostě lehkej prom
0:40:27ten ale to prostě propojeny do jednoho celku
0:40:30kde si nemáš možnost jako myslím uplně hra iont na tom frontend u
0:40:35je to náročný pohledu dodavatele kterej který ho na to vlastně máme jo který vlastně
0:40:43je zaměřený nebo ta strategie prostě místo stabilními to prostě funkční
0:40:48na úkor třeba prostě nějakého inovace jo lang
0:40:51takže nedoběh současných
0:40:54silách to není a do budoucna
0:40:57ten směr jako je víme o něm ale
0:41:00nedokážu říct no
0:41:04a ještě dál otázka
0:41:14to je taky dobrá otázka délky jak sme že com a todleto s prohlížečem a
0:41:18my sme to nebo ve firmě to do té doby se začne dělat tenhle bylo
0:41:23úplně jednoduchý zadá se projekt a v tom projektu se vytipovali prohlížeče na chyb na
0:41:28který to má být
0:41:31se kterým a to má být kompatibilní ale ta který ten dodavatel ručí vpodstatě ho
0:41:35nějakým S L áčkem
0:41:37že nicméně že ten prvek dodělal tak vlastně ve nějaký nový verze navíc dneska se
0:41:41ty
0:41:42ty periody vlastně tak zpracujou jo že nejsme sou minule zajistí jak sme si řekli
0:41:48uděláme úplně jinak
0:41:50a dali sme požadavku že chceme aby prostě garantoval i kompatibilitu s prohlížečem a který
0:41:55mají devadesát devět celý pět procent
0:41:59nebo devadesát devět možná různé tahy procent prohlížečů za poslední dva měsíce
0:42:05na tom našem prostředí romanovým jo
0:42:08čímž nám jako by vypadli prostě některý prohlížeči některý verze který sme pivního nepoužívá
0:42:14ten dodavateli sem inovace je vlastně
0:42:20trošku nejvýhodnější požerete musí sám hlídat jo
0:42:23ale to je že sme nehodě rovnou takto šestku teda no
0:42:35jaká data třeba
0:42:48já bych to řešil podle toho kolik procent to je jako byste zákaznické má ze
0:42:54jo pokud prostě má kde se pro se nebo pět procent zákazníků pořád potřebuje jako
0:42:59by tu ty starší prohlížeče i třeba to šestku jo tak vy si můžete říct
0:43:02že těch pět procent je pro vás natolik důležitý že to musíte protože udělat to
0:43:06pokud osumdesáti korporátní zákazníci třeba
0:43:10on si měli nepokusíme požárku nedělat jako
0:43:55ale tak aby ještě upravím jo
0:43:57toto sem říkal procenta uživatelů jsou jedna věc a potom procenta rameni ju který vám
0:44:05ty procenta těch uživatelů dělají co druhá větev že i kdyby to bylo jedno procento
0:44:09a dělalo vám třeba čtyři se pro ten barvení mutexem země proto jedno procento to
0:44:13musí mít optimální uplně perfektně jako
0:44:15to je jako jo takhle přesně
0:44:19že otázka a
0:44:55no my máme já vlastně oddělení který řeší segmentaci
0:45:00oddělení který řeší jakoby produkty který nabízíme
0:45:04jo a že prostě nuzáka nějaký výzkumů
0:45:08snaží se prostě přiřadit těm správným segmentům jako by to s ráno skladu produktu
0:45:14jo
0:45:17mi nevyhovuje přesně
0:45:44to je to je ta celá magie jak prostě najdu zprávy prodlužovat jedna věc je
0:45:48vyhledávání
0:45:50a druhá věc je prostě
0:45:53správně řešená prostě navigace skutečně jako by
0:45:59priority priorita prostě těch produktu vyzvání prolita tohoto co prostě nabízíme kategorizace a podobně jo
0:46:06je to
0:46:07kdo nemáme zase tolik eště abysme tam měli jako ledních
0:46:15se naplnil tak by byla že se má něco napadlo tak nemůžete
0:46:19kontaktovat průběhu
0:46:21děkuju