Proč svět čeká skutečná krize

Jan Korbel

Nejen webem živ je člověk. Někdy naši práci ovlivní i faktory mimo obor. Stav ekonomiky a politická situace můžou mít na váš život větší vliv, než nefunkční podpora pro CSS transform v IE.

Dovolte mi, abych vám letem světem popsal vývoj ve 20. a začátku 21. století, kterým jsme se dostali tam, kde jsme teď? Na kraji skutečné krize, ne nějakého drobného propadu v HDP.