dobrý den

já jsem _e si zasmát o a vy tam a tady na _e chcete krátké přes ta testování webového ju

I

díky ste si svěřila tolik

a že se narodili nepřišli tato se omlouvám

_e

proto je ta přednáška _e

jelena

myslím že _e

cizí takže odnese něco jak _e si bude tam základní přehled

o nějaké terminology

něco pro řekne designéry developer i při

_e a na co nezapomenout takovej _e

na co nezapomenout při vývoji stránek aby

řekněme nebo se _e developer _e usnadnili práci pro ten čili _e vyjmenujeme pár nějakých nástrojů

_e

dobrou noc tady které jsou použitelné _e třeba mě v praxi osvědčily a

a na závěr si řekneme něco

trošku víc o selenium dva a když bude čas tak si ukážeme nějaké příklady _e

eventuelně vám může třeba ukážu

pokud to neznáte jak vypadá ten a S jmeter u

soudit to se podívám proto jak bude čas

jo to by vás poprosil abyste si případný poznámky _e

zaznačily _e _e nebo otázky poznačili a budeme řešit nakonec

_e

podstaty věci pilířích _e si říkám

_e jsou rozvedené _m bloku

_e

to neříkám jenom pro tady už _e reklamu ale protože na na ten formát nebyla to časové _e

a teďka si rozhlase máme

není _e

není možné v něm

_e i do takový detailů takže poklesu mobilitu zajímat tak _e buď tam a nebo

to budu mates odpovím

ten

takže když se bavíme testová jaksi musíme především

především uvědomit nebo říct ale chceme testovat

_e

fázi ne není žádná novinka ale to rekapituluju to je to především abychom

_e potvrdit že ta aplikace chová tak jak silně očekává a tím že vyhovuje nějakým zadefinovaný standardu nebo

_e že se chová tak jak _e je domluveno zákazníkem čili v rámci třema je _e může to by současně

jaký akceptačních testů

potom

druhá

a druhý důvod proč testovat je _e zabrání regret tím znamená

chytrák nějaké funkce lidi která vždy fungovala

_e

nebo na

vražda jednostranně na

_e

tak zvané bez daně _e právě element je běžné že pokud přenášená chyba

napíšete který detekuje a pro jeho právě _e idente měl

_e

plocha je v zařazeno vedla regresní tady tady testu

to se nějak mít dva _e dva důvody

a se i co se týče provádí

je automatizované

_e ano

tomu se tomu se

nevyhnete až stejných _e většinou

jsou jenom manuální deset tadyhle _e typicky okolí kárání aplikace

a tím scénáře

samozřejmě přímo neteřím první ten scénář psaný

tímhle té

_e výhoda manuálně by správně strom že

_e u toho sedí člověk může

kroky které se

_e ten _e testovací scénáři

_e

relativizovat

vůči třeba nějaké to nějakým počáteční post _e hodnot _e nebo jinému aktuálnímu stavu

nevýhoda těch je mnoho

nevýhod _e krát _e že náročné nenásilné naším i _m sameček něco si špatně vyloží asketickou tak asi má být

_e nebo

naopak přeskočí

_hm

a tak zvaných cestu to je větší _e této

_e toto se všichni _e

mně

snažím

až it nepotřebuji zásah

zásah člověka najisto že by se nějaký test omylem nepřeskočil

_e

výhoda samozřejmě že se _e je to

musí se v rámci

nějaký kosinus integra ten případně znamená tady ty

při té změně

_e je to tedy čem

nějakého rozsahu

dělíme nájmy testy které testují nějakou konkrétní zrovna tady jednotku porcelanity přídu metodu _e

potom sou testy systémové nebo tak jen to vemte protestují vlastně R

aplikace _e s okolím bity

_e s uživatelem v podstatě

dá se říct že a nějaké justice a diagramy tak

_e

všecko to není

a xor tak _e sou

systémové testy

_e mezi systémovými a init testy je potom _e

to test integrační které testuji kombinace _e komponent a jejich zájem i pro vzájemné propojení

o tom

když už se ty pouštíme

tak máme možnosti

_m

nebo jsem si narazil zabývat tím jestli

_e ten tak pouštět _e to vlastně aplikaci pouštět standalone uznaná tak taky běžně nasazena nebo nějakým _e medit kontejneru

a tu klientskou část i jsem pro stresy pošle lokálně nebo vzdáleně

co se týče co se týče toho _e _e toho

tendence run tak se mi to jednoznačné _e ten displej mentě podobný _e

tak jak to jenom dete _e běžné

už nemá nasazení

nevýhoda může být že třeba na některých platformách protivníkem protože už pracuje

_e

souboj _e a samozřejmě někde tomu si

předělat pro tu kterou pak

ty

jasně

a _e kde

_e tím

holka _e spustí lokálně nebo

_e

testovat si až tydescis pojí S vzdáleným serverem

_e

máte lepší pře o tom co se tam prohlížeče je

_e nekoliduje to vlastně se _e se standardně běžícími testy _e v rámci třeba _e _e

postě třeba zhasnu nebo jenkins no

a _e

co se týče vzdálených _e zarovnání tam jedna z výhod je

_e třeba že můžete mu máte možnost vyzkoušet ona prožití který nemáte na svém na sem počasí k dispozici

dycky pokud jeden linuxu a aplikace misema tesla ty na internet exploreru

nevýhoda že potom potřeba nějaká forma remote desktop o pokud se chcete dívat

to dělá

no

testovatelnost proč se vůbec sežene ty zabývat

je to se na to jsme si ostatně bavili

_e

definice toho že nějaká času třeba i ty je udělaná by měla zahrnovat i to že _m prochází testy a

pochopitelně

_e

S or T pusu si _e nutné kdo má vysvětlili napsat je potřeba jakým způsobem _e taky minimalizovat

anebo má alespoň _e

dostanete jako

neuron o upotřebit ano míru

_e s jakými

s jakými problémy nebo

_e s tím se _m může můžete se ptát co je mi

_e

tři

že testování aplikace která se používá _e velice intenzivně page X

_e tak

sou ty problémy

_e

to sou super nevíte kdy

_m nejste schopni jeden _e defi _e detekovat že se třeba nějaká třeba stránky změnila nebo třeba se vraťme

řekl S rují _e

_e pořadí které

poněkud C

neodpovídá tomu zase _e je to jak se používá uživatel

typická nutnost _e

indikace změny je

mluvil

když máte _e tabulku kde se refresh vy data po nějakém čase intervalu

a

_e váš test bude čekat na tomáš až a se změní

já jsem to tak _e ten kód musí nějakým způsobem poznat

že té změně došlo

a pokud _e

pokud to pokud to není se _m pokud _e práce není něco proč aby to pozná takže to dělala skrytá

proměna text _e

třeba část _e tom

_e

tom rozhraní je vypsané někde sem rozhraní je potom velice _e obtížné zaručit tři a že že aby ten de

byl _e robustní

typickým

typickým příkladem se _e druhé _e kategorie může být _e

tabulka která má nějaký která je ten že vana

a

ten takže se ne pro ten ten takže se nepřekresluje _e současně s tím obsahem samozřejmě uživateli to nevadí pokud

je tam rozdíl řádově desítek _e

řádově _e

dnes desetin _e vteřiny ale _e ten testu Š potom může třeba

_e klikat na

na odkaz který _e který tam mít nemá

pro vole problematickým dalším prvkem profese remízy pro to po určitém časovém intervalu ze stránky

je to příklad nějakých já nestydí které

_e které se objeví a procesor a mansona že po časem a časem teda interval se mají odstranit

_e působit o problémy z toho důvodu že plus ta aplikace je po C

_e která se testuje pod nějakého zátěží způsobenou třeba tím že se testu na na konkrétním _e počítači neživý

a

ne _m nebo ten vitální které tento pošité má omezené zdroje tak _e

test který očekává přikážu

že na na na stránce se pokud se dostane aplikace využito stavu objeví nějaký element tak já může _e může

lehce

tak ondra zájmové až v neděli tam ten ale ne z není tím pochopitelně lečo pochopitelně složitý můžete spadne aniž

by aniž byste a vlastní aplikaci byla chyba

pokud _e takže switch nějaké doporučení _e pokud to programujete _e takovejhle elementy

tak _e

tam dejte možnost _e ten časový interval vypnout nebo aspoň _e nebo nastavit na nějakou no a délku

výrazně tím _e výrazně tím usnadníte potom vlastní se vlastně testování

_e

rom _e _e ta robustnost _e test a ty testy budou to skutečně _e vy _e vyhledávat chyby které sou

aplikaci a nevlastní testech

je možno samozřejmě to obcházet _e

respektive řešit to ze strany toho člověka který ty testy píše

napadá mě možnost třeba _e filtr ktery ten L detekuje že i že sem zařazeny do zpracování se toto toho

požadavku který jako režim prochází ten který který který obsahuje

a ten _e

timeout a přepíše ona

libovolně vysokou hodnotu nicméně

_e

samozřejmě

tím se mění de provence _e T T vlastní aplikace prostor tento sme ten test je tam jiný to nějaký

navíc tom zpracování a ten vlastní se teda může může způsobit další

_e další chyby

a ačkoliv

samozřejmě je dobré psát testy na testy

tak _e _e

je potřeba přátel března rozumné v úrovni _e dohledu pracnosti už protože běžně

ve firmách ten _e testovací tým na je dost malý a

_e

ta

řekněme s pracovní pracovní zátěž je jasné vyrovnaná vždycky na konci nějakého right _e iteračního cyklu je té práce jedete

práce podstatně víc a

určitě určitě není _e není dobré si vytvářet nějaké vlastní vlastní problémy je potřeba dát kdybyste aplikaci

co může _e to bych doporučil

_e další také validace

validace _e stránky jedno z toho důvodu že _e některé chyby jsou poměrně obtížně odhalitelné

_e

_e můžu můžou za můžou souviset s tím nějak

_e pro se zpracovává

_e jak reprezentuje do model a jakým způsobem _e _m zpracovává

nějaké nějaký dělat typy koho spouštěny _e _e sem boxu toho

_e toho prohlížeče

a validace potom takový první krok _e k tomu abyste věděli do _e

a první krok k tomu ověření že

a ten _e ta ta stránka nějakým způsobem

řekněme jevili je větší šance _e

po regiony jo korektně zpracování nějakou střev a ty knihovnou

_hm

příkladem může by T

třeba knihovna která _m

řeší _e která interpretuje X pás výrazy _e pro

exploreru protože ten nativně zatím

timletim nedisponuje

to sem co se týče některých tady těch negativní negativní _e prvků které se nedělal tak třeba absence indikace změny

nebo prvky mizející ze stránky po časovém intervalu to jsou typicky _e problémy tedy

_e které nette narazíte pokud byste třeba vyjeli portálové a nějaká řešení a snaží se zkreslovat _e administrativní rozhraní like

projekce do

ohledu testovatelnosti dost špatně _e pak špatně děláme

ze teče validace

_e

opět _e tomletom prostředí _e

můžete mi C bude bude validace obtížně nasaditelná protože třeba průsek regenerují odkazy také generují invalidní

byť trojice se s tím poradí

rozhodně bych doporučil každýmu každému prvku kterým chcete nějakým způsobem _e zas tom testu pracovat a protože to nevíte dopředu

tak asi každému

a přiřadit unikátní a jiný

proč toho důvodu že

_e adresace přes _e přes a její je

bez ohledu na prohlížeč že _e nejrychlejší

je to dát pozor na to když třeba nějaký prvek _e má with karty ze stejné stránce

tak aby ta jednička nebyla

duplicitní

což by vám třeba odchytila právě ta validace

tak _e případy kdy tohoto potřebujete tak _e je

se celkem osvědčilo

zase celkem osvědčilo

_e X nějaký společný prefix vajíčkách ani nějaký unikátní _e třeba náhodný řetěze

_e kuřete _e pokud se zas není z principu možné odlišit _e

instance nějaké komponenty té stránce od sebe

potom _e

_e dnes _e krome zádička plán anebo místo toho a jednička můžete se může použít klást atribut

a

_e rozlišovat rozlišovat _e ty prvky pole pořadí

_m teďka _m

by stálo asi za to říct jaké nástroje lze použít _e testování se může todle není zdaleka vyčerpávající výčet těch

_e použitelných nástrojů jsou desítky

_hm tady

tento krátký výčet

_e zvládne nástroje které _e tady měla máme

buď do B nebo aspoň nějaké _e zkušenosti a většinou o sopka neviděl je

na nebo umožnily _e používání javy zima _e vím kolik se může selenium které lze

_e

_e volat hrozny _e různých jazyku nicméně to se mně že texasem saponát používá v javě

představím

představím _e

doba _e ty jednotlivé nástroje

selenium

selenium se vrátíme ještě potom

_e ypsilonové podrobněji

takže to tedy přes milenia to jako takové vzniklé v roce dva tisíce čtyři

_e stát vo _e správnost

_e autorem že jsem ládin

_e se nedá selete úspěšný

projekt vlastně _e cíle názor a bylo

bavit se právě to ono kliká vání

_e a

řešeto formou jakési praxi

která _e potom před _e před dělat firmy _e spouštěla prohlížeči nějaký

_e nějaký to _e ten projekt _e teďka poměrně velký ohlas sme něměl

měli sta _e

omezení

proto v roce dva tisíce

šest

_e se mastil _e googlu _e

přišel s projektem webdriver

který se snaží nepřekoná dcera

omezení toho semeny a

a to a _m a ten _e jednak _e

možnost nepohodli nebo štětko to mě sem boxu chceš tom selenium

systémové ale není to zdaleka pohodu ne

a navíc a určité typy

operaci nepustíte _m file upload _e dialog _e vám třeba _e neumožní se nebo

použit

na některých prohlížeči

je to samozřejmě bezpečnostních důvodů

_e

další _m problém byl ve nebo problém nešikovnost milenia je že

jo rozhraní

které není příliš objektově orientované

_e

_m samozřejmě výkonná co čtyřech prohlížeč

to je v R používá po dost odlišný přístup oproti tomu selenium jedná

a

_e pro žitím set tak jednotlivým prohlížečů zná na tom kterých platformách infra připojuje přes těch nativní rozhraní to znamená

každý _e takže ten projekt má jakýsi svůj

frajver kterým se ten _e

_e prosím semen témata výhody

i nevýhody

_e vlastně rozebereme

rozebereme později

_e

samozřejmě _e

ty

vyhledá fleky spoj _e komunikovali já dva roky později roce dva tisíce osum se dohodli na tom že futrál něco

uzří se dohodli na tom že

_m

že _e

to čeho do ciziny spojité na projektu a vzniklo selenium dva

to je projekt který _e spojuje který momentálně zpětně kompatibilní obsahuje jak rozhraní zelený a jedná tak zvaný se _e

webdriver u

samozřejmě _e

pokud píšete nový kolo tak bych doporučil ten webdriver

případě jsem to konec _e

že N je nezbytně nepotřebě fousek se tam ještě nejsou s _m buď dobře nebo vůbec na implementován

k tomu se ještě dostaneme _e

ta

_m podpora se na jedné tam hlavně proto aby se daly postupně testy převádět to znamená abyste byli schopni kombinovat

já s _e testy se v jedné _e toho dbej

jak _e

jasný vlastní

_e exite si to selenium jedna tak _e ty nové webdriver rostě

_e o selenium se hodně používají _m

X tak výrazy _m z toho důvodu jsem tady uvedl a R dva a si ho všichni znáte

tak jenom _m stručně je to X než na do

rodiče fajn vox

_e máte

_e umožňuje _e nidace jde bodování

monitorování vlastně tohoto stejně ve stránce

je tam honza přes kterou _e

přes _e kterou se právě dají a dobře

_e

dobře

testovat _e

že tady s pásové výrazy

to si můžeme ukázat pokud

třeba nevíte _m nicme ta funkce semene _e do dolar X a jim po parametrem je potom ten vlastní pásovej

výraz

_m samozřejmě logování

a ke vysvětlit obsah obsahu těch _e

těch objektu na stránce

_e

co se týče toho logování tak _e samozřejmě pokud máte ve svém potom dělat kristen korun volání ty _e logovací

funkci tak jako ty factor fungovat nebudou

a asi na to jestli _e různé další hrany ledovce a to jeho dodají

já jsem měl celkem úspěch _e _e _e prostorách že se menuje kompanie _m děje S že

pokud potom potřebujete ty _e kilo _e

ty

zprávy zálohované S

_e _m které

jestli T T L tak můžete požít o to

_e jmeter

je nástroj

_e pro

tak tady performer testování

web aplikaci oba ty na to je ten že my tedy anti antipatros _e má soud napsané v javě _e

mají nějaké

_e

grafické uživatelské rozhraní

a a jmeter u si můžete

nahrát nějakou session tím že _e funkcemi chovat jako prostě nahrává event i přes které přesně

dní prochází potom to editovat

_e ten _e

parametrizovat

a ty scénáře slovy K sou se formáty chceme a může si říkáme tak takový scénář vypadá na konci

_e

je to je to dobrý nástroje nicméně _m

mluv určitých ohledech i věk poslední deset procent F se říká

_m

je potřeba si dát pozor

abyste si testy třeba nevynechali mi všechno z toho a pokud se tam vypisují výsledky do nějaké tabulky tak ono

se to ono se to dá do rádo po nějaké době zahltit takto

můžeš padnout

_e

problém je tam diktováním těch vlastních _e

_e

scénářů

váš pokud _e sto _m neděláte potřebujete aby jeden schopen updatovat nějaký kolega

z toho důvodu _m zase dá se to obejít _e tím že použijete nějakou pro při kterou nahrajete

to vlastní řešen kterou rychle projdete toto ten ten _e s má dělat

_e a ste _e toho záznamu té slyším potom nějakým skriptem idolu milujete ty parametry které _e které kterým nahradit

nějaké

_e tady vhodné jsem že mi teda je scénáři které si tam vyplynuly před nezavřem sice umístit

toho důvodu je tady _e uvedená ještě a _e aplikace aby pános

_hm

cože jakási _m

novější _e novější verze nebo ford projektu pános

oba oboje s o pro tyto účely použitelné jedná se o pro při která je primární určená pro _e nějakém

bezpečnostní testy webových aplikací nicméně právě velice dobře splněn to že _e nahrává a nahrává z

seš M _e

do nějakého takto soubor stereo stereo potom můžete _e ty parametry na pro ten vlastně že mikro vy

_e úzce náš

dolovat

_e já bych ještě ta kamal _e vložka abysme věděli o čem pořád bavíme

_e

nějaká makají terminologie

test K

to je

_m

v podstatě _m

_e nějaká nějaký typicky modu nebo nebo třída která testuje určit i _e usecase nebo require mém

skládá se _m zkrátka _e jej výstup o tom o odpovídá

_e tomu jestli ten test prošel nebo ne

_e s K se samozřejmě se sme to

metoda vo tom with ta testovací metoda potom obvykle testuje konkrétní část _e _m to scénáře nebo nějakou podmnožinou funkcionality

pokud _e

typickým test case se může být třeba navigace to znamená _e ověření že _e nějaký navigační prvek ste aplikaci funguje

jak má že se dá to že se dá jím procházet na další stránky a a tak dál

ne ne

_e potom _e _e

konkrétně pro při vývoji už těch _e vlastních _e vlastně testu tohle byly lajn

se používá tak zvaný _e

page object a ten

nebo taky péčka

není to tak

_e není to není to tak _e vyhraněně _e definovaný pate nechce možná zvykli v podstatě se jedná o pro

si která vám umožňuje nějaký obvyklým způsobem potom přistupovat ke objektem T T stránce

pokud vytváříte ty _e ty objekty s C typy Č klasy

je potřeba _e samozřejmě myslet na to

_e na a na to jakým způsobem _e typicky s tím ten _e sem uživatel pracuje pokrýt dobře _e po

pokriví dobrému sanitu _e toho nabídnout také funkce které po posoudit tomu tomu test case u

_e výhoda pokud _e si

co se týče těch ještě deset case u

_m pokud _e víte že javě třeba máte projekt mainu také

ale nejenom v tomto případě obecně se doporučuje nebo se vyplatí mi ten typicky samostatných module případě že třeba zda

no části funkce kde je nějaký

problém aby ten test case se dál _e dočasně vypnout _e _m _e omezovat tím by _e by

jak ostatních _e zesvětlit

_e

to je _m potom ste vlastně stránce můžou být nějakém nějaké komponenty jo

které se opakovatelně použitelné

jen ta jim říkat viď že říct že jo patch komponent

to je celkem _m celkem _e vedlejší příkladem může by _e vedle uštvat zmiňovaného prvku pro nějakou navigaci test nějak

přes nějaké objekty té stránce _e že by _e nejty K

_m nějakým

status ba R

asi bychom vykašli ještě vy

_e

ten a

při nám _e té toku _e potom při kdy která pracuje s tou _e _m návrh nebo reprezentuje pro ten

_e test

_e tu teď komponentu je potřeba _e se nebo

nebo výhodné přinejmenším se držet pár zásad

a za prvé nezapomenout že těch _e ve nebo uvědomit si jestli těch komponent té stránce to samé typu nemůže

být víc a podle toho se zařídit

potom ta vlastně patch komponent _e by neměla

přistupovat T

_e k té k to k tomu se prvně _e přímo ale prostřednictvím bezpráví která ji obsahuje

podívám se k něco nezapomněl

_e samozřejmě _e kromě takže ke komponent affect instance instance těch komparace stránce může být vícero

a nový ty vykopat by mohl být jedno slova nebo strašné mi teprve zajímavé

co se týče navigace

tak tady zimním _e to jak jak ten _e

jak typ H tvá si _e

otevírají to vlastně s vlastní web H _e

možností prostě vícero

většina

_e bych rozhodně doporuč ne doporučil jenom protože se chcete dostat na nějakou stránku tak vytvářet instanci ty _e C

F H _e teďka si je lepší když každá stránka to mi sama o sobě ať ruší že otevírá ať

může otevírá nějaké vyválel nebo pokud _e ty stránky ze umisťovat diarchií kde

vlastně ty

ty rudého _e ty zrůdo tady a stě se otevírají přežívá L a ty tedy _e ty potom kterej který

se navigujte dál tak

_e

_e si pro kliká Y to poslední část

_e _e část _e

to prachy _e ty na té jasně navigace a co se týče tak předchozí kroku tak se spoléhají na stránky

které sou

které se přední hierarchy

_m řekněme že tam bude nějaká metoda na viděj tu a máte nějakou stránku hodin

to není úplně dobrý příklad

_e tak máte nějakou stránku

_e

news která se standardně otevírá potom třeba _e přechod na konkrétní a detail tak by

no tak bude _e teďka to která se bude jmenovat mínus

a z ní bude vyděděn _e ta ním měl být ale víte jel _e tam bude volat _e

metodu na vidět u té news a potom s _e potom _e potom přidá nějaký vlastní cot

_e který tedy udělá to poslední část abyste se do se na ten _e file

_e

zásadním zásadním _e zase mít doporučení ne poslední řádek té metodě která řeší tohle to znamená

otevři _e to _e otevírá to vlastně ve patch by měl být _e změny

by měl podmíněné by měl být proměnné čekání které vám zaručí že ste na té stránce naserete chtěli být

protože pokud nejste tak to samozřejmě _e selže a

jo na první vyprší nějaký téma a pokuste tak _e to nemusíte potom dál dalším že sto kód opakovaně testovat

_e tento

_e

tak ten pokud se tak dá vůbec nazvat se velmi osvědčil vede k redukci kódu a výraznému zvýšení robustnosti traffic

_e

velichovky změním _e

podmíněná nepodmíněná a čekání _e asi jasné o co de podmíněné a nepodmíněné čekání čekáš úplný úplně časový interval

buď plýtvá časem _e nebo

a na většinou plýtvá časem a navíc _e nevytřeštit často _e je _e

málo robustní do znamená pokud a ty _e událost nastane dřív tak _e ten ten rozdíl čeká zbytečně pokud a

a _e od _e z nějakého důvodu nastane později

_e tak _e ten takto čekání a a a ten test tím pádem selže

pokud chcete trávit spoustu spoustu času laděním různých různých adhoc _e těch _e čekání ta nám tu tak směle do

toho ale rozvitou nedoporučuju

_e

dá se to ospravedlnit momentě kdy

to nemáte pod kontrolou jako nějakej _e událost a na přichází zvenčí

nebo událost nějaké se zpátky komponenty kterou nemůžete nebo nechcete nechcete protože není ve scope testu _e měnit tak se

to dá ospravedlnit ale ne ve vlastním ne kódu tam je potřeba

_e tento není tak aby se to čekání dal dělat podmíněné podmíněné pochopitelně

pořád je tam timeout jako jakási

horním S

_e po jako se na něco čeká ale pak je tam vždycky nějaká nějaká podmínka která musí být splněná by

ten aby ten

aby to čekání prošlo

_m dobře napsané a ten webdriver hodně dobře _e napsat čekání vrací vraty přímo ten element na který čeká

potom ten kódem dobře čitelný a

_e

a _m velice velice udržovateli

pokud už můžete popou že ten _e _e nepodmíněná čekání mějte na to jedno metodu kterou používáte používejte napříč celou

code vejs abyste zase věděli kde to je použít _e tyhle věci aby se to mohli zbavit jak na to

bude možné protože to je

a vám dokáže _e zaručit že to je přesně to co budete chtít udělat pokud _e

pokud máte pokoj testy vůbec ne když udržovat

_e

ještě minuty dobře

zmínil bych pár _e pak drobnosti _e co se týče vlastně se na něj a dva

pořád _e výhody pro sme nepřecházeli agentura nějaké nástrahy

lépe orientované rozhraní

_e selenium jedna mělo rozhraní typu _e i metod na ji a udělají

_e _e

tom webdriver US metod metoda je některá vrací obě kalení se potom po pochopitelně _e dnes metody to vlastně objektů

které říkají tady není vole nějaké akce třeba zapsání

hodnoty do input filtru

_e selenium dva má rychlejší spád _e tady _e zpracování stavy rozhodneš

_e se exploreru ačkoli je tam a knihovna která která todleto zařizuje dělat kristova

vy podprojektu že žvanec to přeskočíme o té o této usuší integraci prožití musím říct už sem říkal je to

dvojsečná samozřejmě ten a ty vniklo C musí _e ji udržovat _e naštěstí tom mě problém ten vývoj _e do

toho webdriver

a tom že a narodil to T selenium _e jedničky nepotřebujete pouštět remote server aby se na něm byli schopní

_e abyste mi schopni poště ty testy co šel _e ostatně vlastní vlastní vývoj

_e nevýhody

_m vektoru je potřeba to valid věci zoom level efektivity _e i i spásné nížin _e to tam chybí tak

znamená že nemůžete michalem S kterýma a jiný tehdys protože tam dáte tak za ním už nejste schopni X pásem

nic adresovat

tento tento to I D totiž _e nebo ten byl identifikátor když v udělat a vlastně knihovna _e

a trosko nevýhoda ještě donedávna dost velká byly chybějící hlásím teda kšand to sou hrozne double click i triky pravým

začít cannot připravených lidi zdržen klávesy

eště vedla této fungovat interakce s planner u a my sme double click a right click _e za osmi se

vypadá že to funguje obou prohlížečích takže teď tu Š _m tam

_m postatě těch takové ty hodně používaný věci postrádám pouze M možnost podržet tu klávesu což a s není tak

fatální

_e zkušenost přechodem na selenium dva byla táže vlastní přepsání těch _e kódu těch _e testů zabralo zhruba čtvrtinu času

další tři čtvrtiny času zabralo a do té doby _e úprava tech testu a doplnění _e nepodmíněných podmíněných čekání aby

ty testy by robustnější

_e výhody se projevily velice

brzo pote teda potřeb odezva práce udělána testy se robustnější a běží kratší dobu pro se nečeká zbytečně

_e

_e tak E s

tak je ušije _e nestaneš by se nějaká chyba za maskovala na maskovala tím _e že ten se často padá

takže děkuju a pokusu nějaký

není