0:00:16_e ahoj o david polesný a počítám or že jo sme živě ne _e
0:00:25něco povíme
0:00:27a
0:00:28provede
0:00:29a není tím je budeme bavit
0:00:33a potřebujeme říká vytváří za že mi přednášky takže které použity požičal takže tady máme _e takovým malým C E
0:00:43o zkuste se zamyslet a i dýl sítích _e a kdy která zabila ještě na
0:00:52a průběhu šestnácti máme odpovědi motivy tady ne
0:00:58a na tom si
0:01:00nejrychlejší ale určitě se takže
0:01:05určitě
0:01:07pohlídejte připojení na internetu tak jenom padesát
0:01:11ano je _e tady tady sériová pole je vhodné pak
0:01:17máte pravdu nějaké věci zařízení mu _e _e
0:01:22_e
0:01:26a úsměvnou říhová a nedali médií a _m tím máme použitím vaši část protože to bude až na konci odhalení
0:01:35o
0:01:36tak mražené teče se doufám _e o čem povídat tak to by
0:01:44že první náznak toho že ta ten
0:01:48tak na
0:01:49ale budeme je na
0:01:53jo nemám nad tím že který máme to je to a vona _e jak dělá umíme jo že
0:02:05a sice nějaké roli má _e velmi slyší nebo jak zaujmout novináře nejenom na v ale i naše konvence Í
0:02:15kdo na na com bit protože změna
0:02:19_e když že se tak je
0:02:25největší na šéfa
0:02:28a nejstarší štěstí že ano ale vyšel počítač ne hodně _e _e
0:02:34ano tak na takže tím _e s těmi zasel o o
0:02:41u a sme sme když nějakým zajímavým a začal na měla sice
0:02:50takže radši
0:02:51to znamená já nástinu padesát tisíc raz dva T M tím můžeme mít jak na ně korun že jak v
0:03:04čase K
0:03:05že někdo má na dvou počítadlo popisu ano nebo třeba google energii
0:03:10no B nějaké než nebo rovno maro nestranného známy to ne to je v R T J měří týká týče
0:03:23Í u velkých vydávat V a změny slyšíme je horní jako je proto je taková
0:03:31nejvážnější a podobně
0:03:33nicméně u a třeba změnit nebo objevily takže a ono to okno než _e _e _e když budete práva reklamu
0:03:44tak všechny bude zajímat N a ne na
0:03:47přesně ale má máme a unikát návštěvníků i před jo
0:03:57se mně to že odpovídá padesáti E u všeho
0:04:02takže _e seznam asi s
0:04:05že no herout vyrostly _e
0:04:11no
0:04:13a co děláme počítače a internet a to právě milionář dít něco píšeme a moc informace o dva různé
0:04:26a rozeznávat čárka před kola no tak dlouho když tam data messiny inženýr jenom aby se tady dopoledne navštívili přednášku
0:04:38pavlem líná a počká
0:04:42jo
0:04:43no jo
0:04:46_e že jo už no _e ty peníze window vládne a a mac volovi se tedy za na
0:04:58budeme hovořit o windows a
0:05:01ale ale není to není
0:05:05jo to je pravda že ne každá ta skupina
0:05:10sociální
0:05:11taková mírná a zprávy _e pro
0:05:15no trošku jiná takže když se napíše článek v linuxu tak samozřejmě nepustíme ve čtyři posluchač na
0:05:23za čtrnáct
0:05:27force
0:05:30_e zajímá takže i to že ty odpověď na to má má třeba _e
0:05:37budete dělat nějaký obsahují ve tak myslím dva T ale hlavně
0:05:42je zajímavý _e o podobně je to je hodně tady
0:05:48jo
0:05:50ze na že _e teďko samozřejmě
0:05:55teda vidíte to zajímá počítače a na
0:05:58a globální české měří nebo má
0:06:02samozřejmě není na
0:06:04větší
0:06:05jo
0:06:07_e na
0:06:09no ano takže občas se na té a jí proč zvýšené ta slova pro mu tak je to i
0:06:16o tom
0:06:18ano ale samozřejmě _e tady těchto _e když provádíme je číslo
0:06:28_e
0:06:30jo právě zjistíte jak i reagují protože každý ten program každá má a na u je a něco jak nějaký
0:06:41síly jako názvem a podle toho _e se vám učila číst a podobně no a snažíme se ukrývá že
0:06:50jo or jak ho G takto jiný segmentech
0:06:55a
0:06:56a nyní C dva tomu tímto víme že všichni měli spojení a hlavně jo na
0:07:04nula
0:07:06nič
0:07:10bysme si vůbec neboli ale
0:07:13rozhled tak dobrý o tom _e vona se že jo čte ale to který čte já jsem jestli už z
0:07:22a
0:07:24no
0:07:26a to je jenom zejména u té udělat nějaký obsloužíme vidím přivydělávat nebo třeba
0:07:35i tady mám
0:07:36obsahuje _e nějakou udělat aby aby se vám že to
0:07:41_e
0:07:42_e že sice naměřit _e na na takové ty základní věci a sečte co vám to by peníze _e je
0:07:53to že zadarmo dělat _e činného do jelenů bude
0:07:58ale ale ale
0:08:03ale _e třeba lidé no ale
0:08:06že mi stále dokola o u a nebo ne ale akci nahlédl statistiky
0:08:12_e je to _e při zumování takže _e
0:08:17přizpůsobit se ta se _e datla zřejmě řekli dobrý
0:08:22or
0:08:24plyn
0:08:25_e ano
0:08:30_e tady _e nejzajímavější jak moc se to je velká se dá suma abysme mi a hlavně ten _e a
0:08:41ta a
0:08:43jak i _e
0:08:45když to
0:08:46že jako nebo vám třeba když potom _e
0:08:51zapíšeme vo tom že tahle
0:08:55že škole zahubí že to a
0:08:59a přitom nějaká ta rizika tam není uveden že to nemůže mě tak stejně jako s ním o ta ročnímu
0:09:09lidí a podobně a on má a takhle E s tím se holt nedá dělá já můžu bez drženou ale
0:09:16říká že váš ne já
0:09:19americká
0:09:20_e sou o přes máme a C je ale ale třeba _e podívejte se na sekáš máme všechno a tak
0:09:28dále a mnohdy ty části že naše
0:09:32jsou bulvární ale více méně haniččina tam je tomu ještě podvazovalo dál ale tím že se angličtin
0:09:38ní tak hezky
0:09:39ano já mám jenom o třeba a tady je
0:09:48to ve
0:09:49o takové trošičku
0:09:53a ona vám je _e když budu vám
0:09:59takže v R
0:10:00a tím _e model vykřikl nebo dále
0:10:05a poslaneckým tak je sranda jako dívat vyvolený no a vám jako
0:10:13a když na to bude
0:10:16živě úplně úplně nejhorší a že budova úplně nejhoršího karefuru
0:10:23_e tady takovýdle články nikdo nemůže číst přesného článek o přečtení vůbec toto pouto nezajímá
0:10:32a demotivovaná vždycky B C komunikaci na ten dává vezmu a ten standard
0:10:41ale _e která vám jako no menší mnou nemá až já si něco a formu voltů na matice
0:10:52na když se části ve tak
0:10:55čistě _e oprava _e
0:10:58není žádná
0:11:00dále _e tady _e už se hlavně že neveřejná ale má má že a tím se z toho důvodu jak
0:11:08peníze a na taky čítač proč nanášíme proč neděláme
0:11:14_e
0:11:15takže tady vezmeme a na námi a děláme jde o to a řetězcem
0:11:23jo
0:11:24jo a a nebo tři _e o vy protože efektivita obsahu
0:11:31nikola a my když budeme _e dva dny testovat ukázku a řádek _e from jo takže to taky jo pouštíme
0:11:42_e třeba ten a tam to ještě s tím že a krát a ale a takže takové ty
0:11:54ty čím vložil třeba to hardwerové
0:11:58soustavný pro že
0:12:01ve
0:12:02chtěli _e jo hlavně to zajímá se
0:12:07že G mohla _e to jenom si mašinka měli
0:12:12všechny
0:12:14méně ještě
0:12:15a nebo i třeba první evropě a ale
0:12:20ale to
0:12:21zkrátka zase mě
0:12:23platit
0:12:24a proto se třeba taky nedělejte druhý elaboráty jo _e neomezuje ale ale i
0:12:30změna ano
0:12:31tohle si
0:12:33protože nějaké i když _e analýzy a podobně o agresivní práce ale jo a ty unk a musíme dávat není
0:12:42nového a pro
0:12:45že
0:12:46že
0:12:48jo ale a
0:12:51_e
0:12:52na čas ano ale ani jo
0:12:55a změnit ví že jo kde a je
0:12:59matová proměnné
0:13:01když třeba _e hardware mnohacestně i
0:13:11slova
0:13:12Ú naměřil na že teda
0:13:17pořád tam uvidí
0:13:19maily abych něco otestovat proč už za jo
0:13:25_e
0:13:26a disipaci pole je
0:13:29co třeba do kina video rovně a tam je zajímavý to snad lidovecké _e _e nemůže
0:13:38a tak se říct _e tady nelžete u a byl
0:13:44článek o bude upřesněno
0:13:47umí dopodrobna rozeznaní nějaký benchmarking
0:13:53jo o protože na tom ale ještě sme a ještě dle obdoby má měl
0:14:00i v tom
0:14:02bez újmy na to tam neudělali
0:14:05třeba _e dnes a
0:14:07jsem měl ale video
0:14:09kde informací
0:14:11ale něco spojení
0:14:13jo oni voni je a na ten reálných tam jak je vedou je jedno jak _e a vlastně a podobně
0:14:21jo
0:14:22je špatný a rozdinná je jak de takže takový tady mám
0:14:29a protože
0:14:32_e _e nové _e z vám přinášíme i jako
0:14:37she
0:14:39formace
0:14:44špatně _e od _e nuly dneš
0:14:49to teda
0:14:50ze všech K
0:14:51sítí
0:14:53na severní já vzhledem a je přeskočil když se dělá peníze ale existuje pracuju hrazdira není
0:15:03datové utratila menu jasně zajímavý
0:15:07že než nějaký je jak _e
0:15:12a ne
0:15:15eště udivuje že jsme dělali vy a podobně
0:15:19ti ba balej pan
0:15:22listí C R C a a a oni nastěhovat máte mě návštěvnosti extra a máme
0:15:31ten pán
0:15:33ne
0:15:34_e ta _e má pozorovaný normální letech i že jo že jo
0:15:42_e tam je možno malý
0:15:45někdy vyšší číst se může začít a ano vzorek a je mají no a my velkého uvěřil samozřejmě i ale
0:15:58ale _e
0:15:59i když jiná jo takže zase _e
0:16:03to mohli začněte si normálně taktovkou no a kdy se to obsahu
0:16:10tady
0:16:12a
0:16:14pravděpodobně ale u který má nějak naše u nás
0:16:20na banner římané
0:16:23no
0:16:24a
0:16:25no začíná říkat a nevyužije jako _e
0:16:33pádě jen monitoring pro nás
0:16:37to je tady máme
0:16:39indexů C unk cenu reklamy na
0:16:43ano
0:16:44to
0:16:46_e
0:16:48no
0:16:49tady ještě má jedna věc která je taky vyčítala pane máme živě značně nemáme jo já může a ja
0:17:01při i na kterej
0:17:03se blíží a
0:17:05jo jednu třídu a když se to není naposled a _e
0:17:11dělám jsme se a marketing
0:17:16_e
0:17:18ale
0:17:19a _e takže
0:17:22mají
0:17:23i na i takže když se existoval nějakým a ne na
0:17:31ale je něčeho vidí vymyslíme a tímhle ten _e tady stojí i na plný úvazek zaměstnání u stolu v _e
0:17:40v _e vydávat _e nejde a máme asi články _e
0:17:47omega mě a my to jenom není se tady v tomhle rovnováze by a a a _e takže tam se
0:17:58no a my se a ještě tohle jo ta
0:18:03že už sme řekli že o jednička
0:18:07jo ale jo nejblíže méně zákulisí živě nebo jak dělá
0:18:13to je náš tak té ale
0:18:15před téma jo že se mu na
0:18:20je to je to o
0:18:23takže ta i u
0:18:25to znamená
0:18:27prostě
0:18:28takže to protože on
0:18:33chování
0:18:35je že a
0:18:36lidi
0:18:37týmy
0:18:39i na jak se to dělat ale
0:18:42tě K a tady _e tady _e
0:18:48nebývá to říct že sou přizpůsobovat a
0:18:53_e
0:18:54vydává ne může
0:18:56zadá
0:18:57a nebo na skoro _e
0:19:00rumpály o
0:19:02se zase nula tak
0:19:07_e živě a u má
0:19:10že C další
0:19:12o tom platí my si ten právě
0:19:16je to ale mřížka moc a _e další než zelené žíma myslím čím už ten
0:19:25S žádný o
0:19:27no roman
0:19:28_e
0:19:30a po unk vidím
0:19:34je to zajímá
0:19:36_e jo si
0:19:39no na tím na ale a měl ne budu jak na
0:19:54dělá
0:19:56_e o
0:19:57my sme o čem přesvědčili a tady
0:20:00všichni tu I
0:20:02přednost
0:20:04teorémy čí jo čili
0:20:07no
0:20:08vlastně řeší
0:20:09no tak jo
0:20:12slova C země
0:20:14_m
0:20:15jakmile ta
0:20:17že teda za dráhy
0:20:20že na
0:20:22pan to jako minule potom ten
0:20:25a my jsme
0:20:28a u odříkal
0:20:30nízkým pěti
0:20:32něco jako jak si jo tam si
0:20:36_e šílenosti
0:20:38a _e
0:20:41B
0:20:42všechno nasadili
0:20:44a má se
0:20:49vyhledávači náležely taková a kdo vám za za měsíc patetičtí se nějak jak patnáctka vypočtena i jiné
0:21:02že se to _e doma
0:21:05ale pager _e _e není přímo úměrný nějak na
0:21:09ale ani není
0:21:11tam má má spíš nejdráže automat vždycky a říct že budeš
0:21:17jo nebo
0:21:19_e je když _e ty piny antiviry jo
0:21:24u je a přitom platit rovinou Ú N
0:21:30význam
0:21:30a vy
0:21:32co vzít hrozně nějak o počítač _e nezmůžeme časy jsou M
0:21:39bál i u samotně říká se se na jo ještě
0:21:44slyšel jedno _e jsou odborníkem přímo můžu a
0:21:48stíny už sme ale pro jednotlivé vytvořil přirozené řazení ze jsou tu my sme si rovno oblast nulu a ten
0:21:58třeba špatného
0:22:01určíme osu víš skotovy zlepšit čili u skutečně nemá hrát se jo
0:22:08našel ale rozhodli že jo protože takže analyzovat můžu někdy dál a díky obsahu že i vyhledávacích je _e daleko
0:22:19rychleji než že tím indexovat mi i _e E na
0:22:27je to je čistě o to tady uděláte obsah musí být pořád olizovali takže umí _e E na že _e
0:22:35hodně lidí tak si tam něco změní indexovat vyhledávat
0:22:41a musíte mít obsah dobře na dělanej na vyhledávat a
0:22:48takže vobčas leží na
0:22:50formálnějšího ty tu že třeba
0:22:54to byste vidět že po roce a to je krát a kvůli tomu že že si člověk řekne by asi
0:23:01nikdo vyhledává _e
0:23:03asi tak mi
0:23:05slova
0:23:07u i i to nahoru a vše ale logický jako ano ale i platí
0:23:12teda
0:23:14_e
0:23:16_e
0:23:18a
0:23:20ono je to tak ty klíče myslím G tak si uvědomělý a
0:23:24jo angličtinářka ty
0:23:26když měli krásně tvar
0:23:29češtinu ale ta angličtina
0:23:32jako
0:23:33_e občas dyž jak
0:23:36nyní si pole i
0:23:38díváme pro je I mikro E prahu hluboká raší
0:23:44češtiny nepředělá tam
0:23:47budeš má
0:23:48norma
0:23:50o se tady euru a to jo tak vám tam _e
0:23:56jakým a
0:23:58_e
0:23:59a to má
0:24:01a na ty vykašle
0:24:05_e
0:24:07že vyhledávat
0:24:08C
0:24:11E a podobně tak _e
0:24:12_e
0:24:14jo no
0:24:16a vyhledávat
0:24:21jo
0:24:22že lidi
0:24:24mám
0:24:25_e
0:24:27a že
0:24:30a
0:24:34_e dobrý
0:24:37že
0:24:39on
0:24:41_e
0:24:46jako třeba nedělá takže a
0:24:53_e že na
0:24:57ale dáme další provokativní vlastní
0:25:01záznam možná na u nás dneska jak a věděli se zemí takovej a _e
0:25:10určena i u
0:25:12nemusíte
0:25:14si jak některých chodí na holení má K je
0:25:19prostě nějaký šum správná kotle lihový
0:25:23musí na objekt bude když
0:25:26chybnou že nová a má žena sme si zaplatili to i školení jo já těma čekat
0:25:37ani jeden ale je nikdo si na true _e jak u ale nejsou simone kotel podobnýho něco jako
0:25:47nevím jak to ale vymyslet sem vám u vidí i
0:25:55úkoly
0:25:58tak moment
0:26:01ale ale když se podíváme na jinou práci s kolik lidí na výstupu že to
0:26:09ti lidi dobře ale oni mezičlánky _e o přišli
0:26:16jo nejsou části
0:26:19_e
0:26:20sedum žíly oka že swensona
0:26:25a podobně
0:26:28vlastně
0:26:29čili příští online mu na _e
0:26:35a mě a tak dál a je to je můj tak je to samozřejmě
0:26:41pro vaše ke mně ale daleko ztíží a prioritou věda sama
0:26:50to je
0:26:51i E a podobně a vlastní firmu je celkem _e nějakou vlastní byste tak dobře máme tam
0:26:58na to
0:27:00je ale prosím vás ne
0:27:03my a užití ale
0:27:08důležití zase a jenom na obsah zajímavýho že na
0:27:15vy
0:27:16takže jak a službu u _e ano sudé zběžne mi jako kola ano polámaná má úmrtnost na ty vole výzvědy
0:27:28kola jo urychlena
0:27:31nula
0:27:32jo a je to dělat u na kvalitu články o vlastně
0:27:40takže _m na všech počtu
0:27:44takže a
0:27:46_e známou a podobně takže _e _e
0:27:52a tak dál
0:27:54mně bude lidi bavit V ta doba třeba tak jako na se teďka neustále schopnosti než je smazat oranicím nedělá
0:28:06žádný kampaně termín a podobně
0:28:09a
0:28:10vy víte tak jo
0:28:13cíle opět další R T C
0:28:15no jo že
0:28:17tak i u slova
0:28:20to znova před rokem řekněme podobnou řezáč se určí se by C
0:28:25a na tři
0:28:26a přechodným čtena
0:28:31k tomu co
0:28:32tak
0:28:34ale poďme _e není na
0:28:38_e leží přednášky
0:28:41_e do musíme vyučil jo jak na dva a toto je _e tak aby to co a jak to tam
0:28:51smlouvy na něco slavíme
0:28:55u a zjistit B a _e jako sme my když vám mongolsku tak víte
0:29:02a _e třeba
0:29:06ve a _e pro všechny tak že je níže vnímat že práva a
0:29:14a je možný že po mě také vyšumět marvan víc řeče
0:29:19a proč protože na o titulek jako že jo _e nebo dneska ona teďka si řekněme o čtyřech zásadní již
0:29:29nevhodného nebo ne komunikace
0:29:32a my nebo ale jak a V
0:29:36jak na
0:29:37
0:29:39tak tak a vezme tím prvním
0:29:42to
0:29:44my to co dělám děláme poznávám one pole naše a takže
0:29:50prosím nechte
0:29:52naštvete
0:29:54ano je pravda a víte na je když se zeptala tu dva a tak mě i a
0:30:01u maily na na na faktury
0:30:04_e tu používejte ano
0:30:07když já sem
0:30:08říkám _e
0:30:09použili úplně všechno
0:30:11_e učí mě ale že jemně třeba poslední dobou tu a tam se o ně stále
0:30:21_e
0:30:24a že je to jo a nebo přepošlu takže sto osum
0:30:30_e protože to je takový a já ta mě nula
0:30:37řekněme
0:30:38D a takovýdle věci
0:30:40se mi říká měl a
0:30:44_e jako že jo technická čas mezi na večer domanicím jo na jako ně
0:30:51říkám něco pořád naše a se řeší
0:30:56zároveň
0:30:59když se na _e buď si myslím že
0:31:02když si sami
0:31:04hele žhne je se udělá sme a ty něco udělá tak aby tedy pro vás na schůzce čili ta
0:31:15přijde podruhé
0:31:17že možná si ji a snímkem ještě
0:31:22a potom už _e ten
0:31:24my se jako
0:31:27jestli byl
0:31:29no možná
0:31:33a nula říct že to ale neznamená šlehy naší a právě ten o
0:31:40ano je to jako
0:31:42jo čili i jako městu i ježíš mail _e proč to je špatná barhoň
0:31:50co je to opravdu tak zoufalství že todleto se musí
0:31:56kostra
0:31:58no a směřuju K _e tady X Y mohla být
0:32:04a podobný že
0:32:06a to zpráv víš they tak aby mohla i v _e měří vězně
0:32:12ve a vyjde V
0:32:14jsou rovnosti
0:32:16která _e ale má já
0:32:19tři roky přečnu hran
0:32:23_e
0:32:24ale o ale víš toho zaujmout si dívat vykašlete na klíč pronikneš takovou jak jak v novinách hlavně ve kterém
0:32:34a podobně tak jenom lidi a taky tak jako koukáme popisu říct že jo ale jenom ale no já si
0:32:41C C dva čtyry i _e nebo kolik
0:32:45_e
0:32:46jo takže bych ne no ale přesto má čtyři a a ledajaký nema kluk
0:32:54který vysvětlím ona studovna a
0:32:58jones a
0:32:59čtyři na já si nemám čas čí pro každý má nepřišli matku ale my už prostě je uměla oholte já
0:33:09nevím a hele je spojeny
0:33:13a uvede že se a aby C D Y ano pracháči jich vnějšího či unikátní třeba vymočil i i to
0:33:26ta nová webová josefovi server vysílacího
0:33:31no tak _e třeba _e
0:33:36_e
0:33:37nechám těma a _e _e nebo jo
0:33:42no a
0:33:47aby byly budova gábina jo a nějak na šťavnatý teda jo
0:33:57proto dvou odstavcích že _e potom pěkně co de a
0:34:03že že a o to že vedoucí
0:34:08a po třech a tím i
0:34:11sou
0:34:13_e chtěl víme že _e obřího ta že to chtěl znání i i to _e já si koupíte píšou o
0:34:28dva a je vědních jak se ten u nás tady
0:34:32má je něco nového o nové
0:34:34_m příjemcem je na řádky případně je _e _e já nevím úhly a tady je se tě a uvést a
0:34:44ten unk a hi článek reforma hodnoty přečte že má nejlepší sblíží úžasných a nezajímá semináři podle tečný Y je
0:34:54to a lepší a ta užší případně rodu myšlenou pane nejlepší to
0:35:06ale hlavně nalepíš tady to že že se vyměnily teda vrátnýho firmě jo _e tvoří
0:35:13no a jo
0:35:15jo jo
0:35:20na a tak ještě zeleně je část je na různých jo
0:35:26a _e jako by jako jo zkrátka I tak nějak ale nemám _e
0:35:33musí držet
0:35:36že má teda na závěr
0:35:39já vám
0:35:41_e
0:35:42nebo si
0:35:43_e a řekneme si něco
0:35:47o tom proč _e V začátku _e musíme si správnej _e vidí
0:35:54ale je to sou první kdo bude P
0:36:01hele i twitter ano ten jazyk
0:36:08jako správně jo správně martin Š o
0:36:16tak musíme dalšího
0:36:19ukazuje
0:36:22a
0:36:23data tak vykrajujeme jiřímu sušenkový nechci přijde o
0:36:34a má tedy
0:36:37tady že sumě superior jo tak _e
0:36:43na druhé _e a
0:36:48a teďka weby někde já je tedy my víme že _e bukem všichni ostatní jej začal tato V
0:37:07vyzařovalo že a vytáhli chtěl jare hladin protože máme jen na až nemáte kalkulačky nebo já nevím podle Y víte
0:37:17že máme a může
0:37:22a která
0:37:25chtěl jsem animovaný a tak jsem našel
0:37:29takže aspoň takhle _e takže znáte známými a máme přípravek překlad je takže a podívejte pondělí co to je město
0:37:39ke jo
0:37:42která jo už ne protože mám hledáme zadaří znamená
0:37:48si to nechce takže řízek nám ve dvě a
0:37:54a ten je
0:37:56jen