0:00:16propojené
0:00:17_e
0:00:18víte pomoci
0:00:20dva
0:00:21tak už viděl
0:00:25který dané ono třeba
0:00:28a M že
0:00:30_e se že víme
0:00:33ty
0:00:35a to dělá
0:00:37a můžeme se pomoc lidem plánovat _e _e dovolená tělesy
0:00:42a sociální že _e velmi méně a kam chceme
0:00:49pak
0:00:51jan ona od a vraclav
0:00:57vlastně má
0:01:01a se nahodilost
0:01:04jo
0:01:06a
0:01:09dobře tak já budu _e
0:01:11akorát
0:01:19tak naším cílem je _e a bál i ve prospěch will
0:01:26_e
0:01:27normálně je _e vy víte že sou
0:01:31_e
0:01:35z prahy kde
0:01:39třeba tady
0:01:42tak do proto v takovém
0:01:46tak tam se chodí standardně trošku
0:01:48_m _e na _e
0:01:52chodí _e na pobřeží ano
0:01:56šťovíček often hrátek no a
0:02:00ta
0:02:01takže se ministra
0:02:02_m
0:02:05a _e je rychle odzpívání
0:02:08_e správce o tom
0:02:10jo to
0:02:13_e
0:02:14_e
0:02:15které se zajímají
0:02:17_e
0:02:19že
0:02:21tady je
0:02:26_e
0:02:28že jo
0:02:31ve
0:02:36tady je
0:02:42to
0:02:45ne
0:02:47pro stavy
0:02:55a že od tady takhle výpadky která
0:02:59ty _e
0:03:02
0:03:03a dál _e dalšími a má ho _e
0:03:08jo T
0:03:10jejíž a podobně
0:03:13_e
0:03:18_e
0:03:35tak
0:03:36a
0:03:39a má nějaké důležité projekt je
0:03:43no
0:03:44zapomněl
0:03:46a _e
0:03:48program ní _e
0:03:54je
0:04:00dva
0:04:08_e
0:04:17_e pole k tomu _e
0:04:19i _e
0:04:21se chová
0:04:23a je možné _e
0:04:25si to holt nedá jestli jako například _e
0:04:31tady i auto kterou opravdu a _e
0:04:35přímo která a tam byl a jo to
0:04:42Ú lepší
0:04:44a to nám _e rozumově
0:04:48_e
0:04:50na slide
0:04:53otec ta
0:04:59nehrál
0:05:00generál
0:05:02ne genera
0:05:06vedle mě
0:05:09tak _e
0:05:12_e
0:05:13a L
0:05:16a
0:05:18toto
0:05:19jo
0:05:23jo
0:05:25_e _e _e a
0:05:30a v tom v a víte že se začínám ten jo
0:05:36tak _e
0:05:38_e celého toho plánování _e je _e nějaký
0:05:44se
0:05:45_e uživatel
0:05:47že _e táhnou
0:05:51oni se
0:05:52no
0:05:54_e _e
0:05:56dívat a tak dál
0:05:58a zase
0:05:59a _e samozřejmě _e já mluví
0:06:07a
0:06:10a protože i a které se ale
0:06:15_e připadlo je řetězce
0:06:18tak
0:06:20on
0:06:21se pak
0:06:22mít tady
0:06:24zahraniční ale třeba I tak ty data neprohrál _e ale ale vlastní tím že ta
0:06:32a on takže immuní jo ale
0:06:36no _e nebo ta a ruce ale tu konstanty mobilního P
0:06:43teďka možná
0:06:45a pro předbíhat
0:06:48a
0:06:51a dělat je schopný o _e ten výlet _e nebo a
0:06:57a samozřejmě jakmile zahrnuje všechny jeho vám to bude ale ale určitě chceme názvy a vy a co to moc
0:07:07naplánoval o tom že a i _e i a a
0:07:17_e
0:07:19a
0:07:22že
0:07:23a já se a už v a tím hledáme
0:07:29no tak
0:07:31a na a co to je i se říká
0:07:37a
0:07:41to
0:07:42_e
0:07:43a E A
0:07:45R
0:07:46N velmi _e důležitou práci na tom vládíka
0:07:50E na
0:07:52z dávno ale _e se omezuje a a
0:07:59no _e kteří a
0:08:06_e
0:08:10a
0:08:12já já se _e
0:08:16_e
0:08:19já to C padesát
0:08:23která
0:08:26o
0:08:27_e
0:08:29a ne
0:08:32a dva
0:08:36a o
0:08:38se a _e
0:08:41a znova
0:08:44která
0:08:46dva
0:08:49a
0:08:50toho vývoje za
0:09:00
0:09:01který _e je to o
0:09:05_e
0:09:07mně
0:09:09a
0:09:11o dva
0:09:14a za
0:09:16že
0:09:20a má
0:09:23a _e se i
0:09:26a _e
0:09:29že každá změna chování
0:09:33že
0:09:34_e
0:09:36a _e u
0:09:38dva
0:09:40vás
0:09:41a
0:09:43_e dělat
0:09:45a kde to
0:09:48mně
0:09:51a _e
0:09:53že
0:09:57a a virální já
0:10:02a
0:10:03já že
0:10:05u teda
0:10:12_e
0:10:20
0:10:22a
0:10:26a _e já _e
0:10:30v _e
0:10:37a a
0:10:43_e
0:10:44máme _e máme
0:10:48_e
0:10:50a
0:10:53a V
0:10:55nula _e
0:10:57_e
0:11:01_e
0:11:04a probíhá
0:11:08ne
0:11:09je a
0:11:16_e
0:11:20a dva
0:11:23že na to jenom takový
0:11:29a
0:11:31jo
0:11:32to
0:11:34jde
0:11:35ale
0:11:38_e
0:11:42a to je _e byl se
0:11:46a _e _e
0:11:48a _e
0:11:50na tady to víte a se tam
0:11:55jo
0:11:57_e _e
0:11:58je _e
0:12:00tak _e za
0:12:03_e
0:12:04jo
0:12:06a javy a podíváme Í o
0:12:11a
0:12:13_e a já
0:12:16a
0:12:17_e _e
0:12:19a
0:12:23ale
0:12:24je tu _e
0:12:26jo _e
0:12:28_e
0:12:29a _e
0:12:36a
0:12:38od _e a
0:12:42a
0:12:43dva
0:12:44a
0:12:47a _e _e na
0:12:54jo
0:12:56a i a O a to na _e
0:13:01a
0:13:03_e
0:13:05a
0:13:06se
0:13:08a o
0:13:10jo
0:13:12vám
0:13:16a
0:13:19_e a
0:13:27zase
0:13:28vrátíme nula
0:13:31_e
0:13:33_e
0:13:34ale jo
0:13:36_e
0:13:39a
0:13:40a
0:13:43a _m a
0:13:51a a jo se a
0:13:57a
0:13:58_e
0:14:00v a provádí _e
0:14:03a
0:14:13a
0:14:21a
0:14:23ve
0:14:26jo
0:14:27_e
0:14:39a časové _e u je
0:14:45_e
0:14:48a
0:14:56a
0:15:01a
0:15:02a
0:15:06to je
0:15:08a ve vývoji
0:15:10a dva si tady vypadá v a má
0:15:21a
0:15:23vy
0:15:30_e
0:15:31i _e a výzva co je na jo
0:15:36že _e má
0:15:40nula
0:15:42to je
0:15:43od
0:15:45_e
0:15:46máme tady a a
0:15:50a
0:15:52a
0:15:54_e stále _e se je i vývoj vo lambertova
0:16:01jo
0:16:03a
0:16:04u B a
0:16:08pravá
0:16:09_e
0:16:10ale
0:16:12a
0:16:14ale a ale myslí tam třeba _e
0:16:20_e
0:16:23a _e data
0:16:26_e že a
0:16:28databází od
0:16:33_e
0:16:39_e
0:16:40používáme a D
0:16:44přímo na máme a server na na který je _e _e ten
0:16:51a _e
0:16:53má dva
0:16:55i
0:16:56a
0:16:58že a za rok
0:17:02a to používáme _e
0:17:06_e
0:17:07ve
0:17:08a ta jak na
0:17:11že _e
0:17:13_e V a
0:17:16a
0:17:18a a a nebo
0:17:22ale
0:17:24má i _e i
0:17:28že
0:17:29opět
0:17:31a já
0:17:33slova
0:17:34_e
0:17:36ale
0:17:37a mě
0:17:42_e
0:17:44_e
0:17:45a a a _e a že _e
0:17:50to hlavní
0:17:55_e
0:17:56má ja i _e
0:17:59my si _e od
0:18:02no
0:18:03je
0:18:04jo
0:18:06a
0:18:07a vy a sanace _e tady je a
0:18:17je
0:18:19jo
0:18:22ta
0:18:33to je tam _e a ta
0:18:36a další hraje _e škálování a R
0:18:41_e jo C E
0:18:44pole
0:18:45ale jo
0:18:47_e jo
0:18:48tak že ta
0:18:52a
0:18:53a ja a
0:18:56_e
0:18:59jo
0:19:00a tu
0:19:01uvalena
0:19:02a
0:19:04_e
0:19:08o
0:19:09a
0:19:12a ta vám
0:19:17a to využíváme a
0:19:22jo čili
0:20:15to je ten záznam jo dobře
0:20:18tak
0:20:35S S S C
0:20:38tak
0:20:45a tak a ten aplikace _e je na ten a ten _e teďko používáme _e používáme nette
0:20:51a _e
0:20:53majetkového zas jasné a _e M cache _e slouží na kešování té taky taková už dneska klasika
0:21:02tak tam se násobí vertical o to já se ptá se
0:21:05a jakým způsobem probíhá akceptace _e je to je protože vydá zadáte něco na vývoj a vývoje na to nějakým
0:21:12způsobem pracuje vy musíte říct teda jako že jestli to dopadlo dobře nebo dopadlo to špatně a je to pro
0:21:17nás taková výstupní kontrola nelžete řekneme že _e že _e
0:21:24to odpovídá specifikaci že to funguje prohlížečích a nejs není to třeba graficky nějak úplně špatně a podobně
0:21:32a máte na starosti _e máte na starosti kilo A neboli kolik je šumem
0:21:38a co Š momentálně momentálně vždycky někdo s týmu
0:21:43_e který se to vezme na starosti
0:21:45_e a výsledkem toho je že mi to by to vrátíme nebo to a _e nebo to akceptujeme že teda
0:21:51a vlastnosti spokojeni
0:21:54a pro akceptaci nastane a testování
0:21:58_e k tetě k tomu se _e dostáváme k otázce a my používáme _e my používáme základ toto je _e
0:22:08interní testování _e kdy _e
0:22:12čte u toho rysu kousek to všechno je nachystaný vypadá cítím že všechno funguje
0:22:18_e tak se řekne já tě celá firma celkem projekce dne
0:22:21nebo minimálně větší část a
0:22:24a kliká kliká tady se to nějakým způsobem rozbít
0:22:27a to je takový základní věc může to trvat třeba já nevím jenom půl hodiny to asi to asi celkem
0:22:33stačí na to aby se naše takový ty zásadní zásadní chyby
0:22:36a ještě nikdy se nestalo že by tady tohle nepřineslo svého se a že by to všechno fungovalo tak jak
0:22:41
0:22:42_e _e
0:22:45k tomu a
0:22:47jako je dobré tady tímhle kolečkem to interního testování a tak _e nastane externí testování kde máme nemáme několik testerů
0:22:55_e kteří dostanu přístupná nějaký dotaz server _e na tom se to snaží rozbít ale čímž _e způsob placení o
0:23:02to že opravdu zkouší všechny možný zařízení všechny možný prohlížeče
0:23:06_e _e snaží se postupovat podle nějaké _e podle nějaké metodiky aby a aby se mi to podařilo a _e
0:23:15rozbít a hlasy nám chyby
0:23:17no a poslední věc automatizované testy
0:23:20_e té automatizované testy to je strašná výhody rose nula kliká potom to prostě běží _e požíváme na to _e
0:23:26selenium
0:23:28a s tím že s tím že asi jako jedno z mála si do podíváme selenium na serveru _e na
0:23:34po mnoha peripetiích se to snažili rozchodit u nás tak sme použili tady
0:23:39a tady stojíte teďka aplikaci to slabs to com vřele doporučuji
0:23:44protože tam se ty testy prostě ray nahrát a je to zase nějaký code vyřešení _e který _e který to
0:23:50tam potom hodinu někde kliká vám jenom vyhodí výsledek jako prostoto neprošlo to a případně vám a sou schopny vytvořit
0:23:57klíče ty a videa těch cestu takže si to můžete projít je tenhle vopravdu funguje nebo nefunguje
0:24:04_e
0:24:05samozřejmě a výsledkem tady tohodle obvykle bývá _e obrovsky a oprostit se tam chyb
0:24:11a ty třetina tripomatic u _e nich máme evidovaných _e někde kolem sto padesáti
0:24:19a to já si prostě udělám každého projektu a zase zase do o to nějakým způsobem ty podiv kritizovat
0:24:28_e který sou důležitý jak nejsou důležitý sou tam jestli který se projevujou tady
0:24:32když něco najdeme no jasně opera jedenáct padesát jedna zobrazení scrollbaru
0:24:37a prostě nějakým prohlížeči něco nefunguje a podívat se operátor má jedno procento jako asi jsou důležitější když něco nefunguje
0:24:45internet exploreru tak je to zásadnější problém
0:24:48_e takže ty pak je potřeba kritizovat ale v inovace každé blbosti a na používala některé chyby se vůbec nedostane
0:24:56to vše udělá
0:24:59a tedy ten tedy to víte kolečko nám a přišla dostali a ta kdy o to vypustit ale
0:25:07a to probíhá poměrně jednoduše vytvoří se _e vytvořit nějaký balík ten se _e nahraje na na amazon art extrémismu
0:25:16budeme tím způsobem že přímo vytvoříme jako vybalit kompletně toho virtuálního serveru a ten se potom zaregistruje do nějakého bloku
0:25:23a postupně se nahradí
0:25:25starý a ty s ty staré servery ostrava z aplikace
0:25:30_e důležité je k tomu spustit _e spustit a moře ještě migrace poznamenaný nějakou datovou strukturu to to asi největší
0:25:37bolestma na na celým a spouštění nové verze
0:25:41chcete se něco co se vždycky rozbije
0:25:45tak
0:25:45uživatelské testování
0:25:48_e
0:25:50_e zase úplně nejhorší to můžete udělat E E testování nějaký interní
0:25:56_e
0:25:57ono se říká jako že že jo že ti lidi kteří _e kteří sedí ve firmě tak že a to
0:26:04nám testů pořádně a že to znají tu aplikaci a tak dál
0:26:08ale když dáte něco novýho tak _e tak ono to před _e je to přinese ale stačí vzít nějaký ten
0:26:13na warp redford nebo nejlépe ve véčku prostě obrázek
0:26:18a _e ukázat třeba nový tlačítko nebo novou funkci
0:26:22a nějakým člověku který to před tím neviděla to co na to si myslím že to je
0:26:27a to je úplně nejdelší to můžete udělat _e dělejte to to že to je nejlevnější nejrychlejší ano třeba není
0:26:33úplně stoprocentně ale funguje to
0:26:36a
0:26:38samozřejmě kdybysme čtyři de nějaký velký testování tak to asi nevystačíme schéma které jsou ve firmě protože to všichni ty
0:26:43projekty znají a _e když mi řekne vypočítejte tripomatic o takto pro někoho není problém to provést všichni šňůra jako
0:26:51pracují denně osum hodin s počítačem _e z internetem a a sou schopny používat _e používat i tedy typu hýbej
0:27:02takže nějaký tripomatic _e nerozhodí ale
0:27:05_e
0:27:06ale _e
0:27:08základní interní testování tak
0:27:10_e načtení testování používáme téměř využij vrstvy dokon _e tu službu asi mužů
0:27:17_e klidně doporučit
0:27:19a funguje to tím stylem že _e vy si vytvoříte nějaký ten _e S řekne tady mám nějakou rolo chci
0:27:26aby ten uživatel udělal tohle a tohle
0:27:29a nahrajete to nevodvez někdo com
0:27:31a oni vyberou a zadaný počet uživatelů kteří ten projekt dostanou a uživatel pracuje doma na sem počítači klidu a
0:27:41je to tak _e tak mluvit na mikrofon a nahrává se _e obrazovka na které pracuje
0:27:47a je to daleko levnější ti myslím třeba desetkrát levnější než to co vám nabízí a firmy které se čechách
0:27:55na uživatelské testování zaměřují
0:27:57a ty výstupy stavu byznysu špatné a prostě ten člověk nevidí poprvé
0:28:02a vy vidíte jak on tam se hýbe jak jak _e to pracuje řeší na to naivní nastavena jediná se
0:28:09snaží klikat
0:28:11a applu si ho komentář jo ten uživatel je vycvičený k tomu aby prostě soudů mluvil takže jo řekne ale
0:28:17teď se dívám tady na tohle protože nebo tečce který to tlačítko nejsem si jistej toto tlačítko vlastně dělá
0:28:24_e takže ti takže z toho opravdu doporučuji
0:28:27a
0:28:29latě nám stačí _e udělat testování třemi uživateli to by dostavila voni natočím _e si
0:28:35od patnácti do dejme tomu pětadvaceti minut
0:28:39_e je to občas trošku prospěly dá procházet _e po časovacích to přestane bavit takže to takové taková si pomalejší
0:28:47ale potřeba to udělat
0:28:49_e pracujeme tím způsobem že a na jinak a že to video se podívají minimálně tři lidé ve firmě a
0:28:56každý k tomu se píše nějaké té poznámky spíše si to tam viděl špatně tom co tam byl a nebo
0:29:01za problém
0:29:03a _e
0:29:05a tady toto a toto je potom nějakým způsobem protože to znamená víte se to napíše třeba na tabuli jaký
0:29:11byli ty nejzásadnější problémy a a _e vlastně tedy ten tým _e hlasuje pro to co je co největší problém
0:29:17na tom u E s tou uživatelskou testování vždycky nám vyjde
0:29:23o deseti jakž po plazili od věci který je potřeba změnit a udělat jinak ale zase je potřeba to turn
0:29:29života věnovat sedum těm důležitým
0:29:31a _e jinak byste _e je registr
0:29:35tím zprávy měsíc
0:29:38vždycky vybrané tak tři věci třeba
0:29:44_e
0:29:46uživatelské testování přinese první část nějaké zpětné vazby na tom jako _e toto sme udělali jak jsou těm uživatelům vlastně
0:29:53a opravdu se provozu přináší _e řekl bych že _e ty věci ty věci které vydával vývoje jako ve zpětné
0:30:00vazby tak uživatelské testování tvoří tak minimálně
0:30:03třetí máš půlku
0:30:05ale je potřeba sbírat feedback i jiných _e různých jiných zdrojů
0:30:10a já když je to nějaký kontaktní formulář T a ti jsou to však _e předváděčku jako třeba tady tohle
0:30:16a já jsem si docela jistý že _e že až na twitteru nebo potom tady po přednášce co se objeví
0:30:22pár věcí které vám přídou jasné a které se si řeknete a předtím se tomu jeho něco ví
0:30:28a potřeba monitorovat sociální sítě kde se něco změní
0:30:33a _e samozřejmě _e _e zná tripomatic u se hodně by budou _e různé region
0:30:39S P filtr nějaký katalogu startupu a tam se
0:30:42tam se _e často času prostě si to někdo vezme a udělal se kterými u toho webu
0:30:47a je potřeba to číst a jako fakt nějakým zamyslet čistý komentáře třeba se tam vrátit ještě za čtrnáct dní
0:30:53podívat jestli nepřibyly nějaký komentáře
0:30:55a a pokusit se to nějak vyhodnocovat databáze vlastní zkušenost to je strašně důležitý
0:31:01a my se snažíme ten proud opravdu sami používat
0:31:05a to znamená když nás někde na dovolenou tak
0:31:09že to části
0:31:11součástí připravena dovoleno je že se jako by se to zdravosti naplánovat
0:31:16a
0:31:17_e tam třeba prodali jako že že teďka momentálně jak máme ten kvalitou průvodce staré skutek tak máme zpětnou vazbu
0:31:24jako že tam čtverka že ten hrozně velkej jakoby pracuje že že ten člověk kolik máš oni s těma to
0:31:30nebo městě tak že lehce vytahovat no takovým se udělá nějaký menší formát
0:31:35a a že že zbytečně danou apod že se zobrazil s místa že by se to měl jako nebyla celý
0:31:39a tak
0:31:40takže
0:31:41_e takže s toho je strašná spousta feedback u
0:31:45a _e vy samozřejmě musíte a _e musíte zase nějakým způsobem to vyhodnotit
0:31:50a já ten týpek jo potom to po sbíráte tak musíte nějakým způsobem kategorizovat _e vyhodnotit a zase s precizovat
0:31:58a _e
0:32:01já to udělám na každym slajdu ale to strašná E s
0:32:05strašná zásada jo kritizovat ty věci a dělat jenom ty který jsou důležitý
0:32:11tak že sem uzavřeli _e tedy ten cyklus _e jakým způsobem na tripomatic opatřené
0:32:18a teď eště způsob organizujeme
0:32:21a
0:32:22já jsem nedávno _e byl náležel prague a a tam _e to mně bylo důrazně doporučuje nemám říkat jako agilní
0:32:29metodiku _e děláme protože se vždycky najde nějakej chytrák tady řekne že to děláme špatně že to je to podle
0:32:35příruček a _e příruček že to a je úplně jinak
0:32:41_e takže _e mi vycházíme ze scrum ale neděláme scrum
0:32:46a
0:32:48ale snažíme se dělá takové ty _e takové ty věci které _e které se obecně doporučuji _e to znamená být
0:32:55nešahám vývojáře do práce jakmile tu práci no zadáme tak prostě se snažíme jim to neměnit nejde to úplně vždycky
0:33:00ale ale dva devadesát je pro ten se nám podaří _e že jo opravdu dostanu vráně na tom pracuji a
0:33:07nesnažím a snažíme se zatěžovat něčím mezitím
0:33:12a všechny ty věci které radši ty věci které doby vývoje tak s taky nějaký co se budu vyhodnocujeme používáme
0:33:18stupnici _e jeden až osum budu _e podle fibonacciho stupnice
0:33:23a a s tím že tím že to tak nějak plus mínus odpovídat asi hodinám
0:33:28_e kolik na tom ten člověk stráví a lesy to je pod hodinu nebo jestli to je sice osum hodin
0:33:34tak už něco špatně že to strašně komplikovaná věc
0:33:38_e měříme měříme rychlost jakým vývoj jako vývoj pracuje a
0:33:43to je to co tam vidíte tak je takový graf jako jak to teďka si vypadá
0:33:49tady ten ustřel to předpokládám že byly nějaký vánoce že se to všechno akceptoval
0:33:53asi
0:33:55no tasili vánoce to byl nějaká dovolená když
0:33:57že se tam trošičku jelo ale alokovat funguje jo prostě ten na to který podíváme pivota uprchnout com
0:34:05tak _e _e tak on potom počíta počítá rychlost vývoje a pro by jsme schopni docela dobře odhadnout kolik sytosti
0:34:12na kdy se k tomu dostala
0:34:14a každý den začínáme začínáme _e tím že si ve firmě povykládáme se udělalo to bude dělat neska jaký problém
0:34:22je potřeba vyřešit
0:34:24a _e poslední věcí kterou _e ztratím potřeba tak nějakých interview _e kdy _e kiss jenom tak jako
0:34:32jakosti sedneme a řekneme si to se nám podařilo se nám nepodařilo
0:34:36a ty věci který se nepodaříli tak _e tak probereme a takže myslím si pro se to nepodařilo to může
0:34:42udělat pro to aby se to příště nějakým způsobem zlepšilo
0:34:45že ten proces _e pokaždé mění
0:34:48_e takže lze používat agilní metodiky pro marketing C zatím docela osvědčuje ale není nejde to tam dělat tak jednoduše
0:34:54prostě mi vývojáři _e funguje to v podstatě asi úplně stejně
0:34:59_e co se ale _e s ale chystáme moc neřekla zkouška která by mohlo začít už asi příští týden taky
0:35:05že _e marketing a se části přede na metriku kam vám
0:35:10a nevím jestli to znáte nebo neznáte ale
0:35:13_e asi _e se doporučuje se na to podívat
0:35:19a _e od toho slibujeme se věci zase trošičku lepší
0:35:24tak to bude děláme tripomatic _e mám tady ještě sta
0:35:29nebo dvě takové oblasti
0:35:31a to je sice _e popisu přenášíte sliboval že vám řeknu co chystáme
0:35:38_e
0:35:39to je nějaká mapa
0:35:43_e
0:35:45začátku řeknu že
0:35:47po se strašně způsobem V
0:35:49a my ty věci pro nadřazené jako že to by mělo si nastavili
0:35:56a teďka momentálně je pro nás _e asi nejbližší implementovat _e stroje příjmu
0:36:04_e kdy my chceme si sami sobě nějakým zkusím prokázat že ten obchodní model který _e si na tripomatic odzkoušené
0:36:09nám bude fungovat
0:36:11a to znamená že _e snažíme se tam má ten starý plaza štěrbině stream sady jsou to pro _e affiliate
0:36:17prodeje letenek a slit i _e rezervací hotelu
0:36:22a _e máme _e máme rozpracovaný
0:36:26asi další ještě tři oblasti který bysme který byste chtěli _e v nejbližší době _e na ten dostat
0:36:34a snažíme se nějakým se optimalizovat konverze to znamená vy a ta konverze teďka požene to že ten člověk třída
0:36:39vytvořit smysluplný kraj
0:36:42a
0:36:44to znamená že tam má něco co pro může použít
0:36:47a takže to se snažíme _e optimalizovat _e už teďka to funguje poměrně dobře _e
0:36:54ukazuje se že ten nette poměrně jednoduchý na _e na používání a
0:36:59_e závitový moji rodiče E který měl vibrovat babičku tak
0:37:04takže _m
0:37:05jo jako
0:37:07babičku už nemám ale ale rodiče to zvládaj
0:37:11_e
0:37:14_e s našim _e nejbližším cílem se týká pokrytí tak je tak je amerika _e všeho kvůli tomu důvodu že
0:37:21nebo no z toho důvodu že a se tam snažíme a dostat _e snažíme se tam _e dostat do nějakých
0:37:27murray a tak dál samozřejmě to nefunguje jich _e když to napíšete a řeknete jako máme tady super produkt ale
0:37:34vlastně fabriky nemáme vůbec nic
0:37:37_e
0:37:39rozpočet že tak já jenom rychle
0:37:42tak _e
0:37:45mluvili verze by měla při T asi na začátku příštího roku
0:37:50a _e
0:37:52samozřejmě
0:37:53sme pokračovat _e v tomhle dál předpokládáme že se nám podaří nějaký krok prosím obsahu a tak dál a dat
0:38:00rychlosti projedu
0:38:01a pro do věci které se nám povedly to je asi čas jasné
0:38:05_e _e proto tady závislost startupshow
0:38:10_e ten obchodní model zatím pouze růžový ztratili viděl ani korunu proč nás docela toho P
0:38:17samotné překvapuje
0:38:19a _e ve čili se na zajímat investoři a to nejenom ytong tedy a který tak nějak jako povinován _e
0:38:27za webexpo
0:38:28E s tou že mají věci které se ale podařily a to sou ty slepé uličky _e
0:38:34_e samozřejmě nepodařilo se nám to nepodařilo se na ten produkt _e vyvinout _e T čase kterým sme si napadali
0:38:41vylítne krátké zpoždění asi tak půl roku
0:38:46tak ale bílá _e s tím souvisí teda vývoje že jo prostě trvalo to půl roku dýl
0:38:52ale telefonikou tím že že sme a že jsme nedokázali to správně prototypovat to udělat tak že
0:38:59_e na švéd _e
0:39:02jo
0:39:04šla dvacet šest sekund a _e
0:39:08a takže _e tady tenhle takové časové strašně složitý a my sme se soustředit implementovali až potom ste na uživatelské
0:39:15testování zjistili že to vlastně nebylo dobře takže takhle to původně měla nějak vypadat no tak části opravdu čas chvilku
0:39:23vypadal
0:39:26jo
0:39:27to je všechno _e děkuji já myslím že otázky asi nestihneme protože právě teče nula nula tady na tom time
0:39:32run
0:39:33který mě tady zákeřně pustili
0:39:35ale pokud nějaké máte tak krásně tady odchyt já tady všechno posunu pohybovat
0:39:39děkuji