0:00:15dobré ráno já vím že mikrofon funguje _e chtěl bych demonstrační sem patologický prvek cesta především prvním splajnem _e kde
0:00:23jako je vidět že ty proporce dávají smysl a chci mluvit o tom což asi práci špatně ale každopádně nechci
0:00:30říct o že dělá špatně kvůli tomu že neumím typografie tak se snažil špekové jako _e práci
0:00:36_e vlastně chci mluvit o tom to že já sem práci špatně a proto by se nejdřív chtěl zeptat _e
0:00:41jestli tady někdo _e kdo má teďka v tuto chvíli
0:00:46E mailové schránce _e e-mail odch klienta který ústředny nedopověděla a měl by
0:00:56díky nechtěl bych poprosil kdyby všichni se přihlásili staly a řekli já jsem ho ne odeslal
0:01:09tak to nebyly všichni ale díky _e semence republikou mu se kterým se může bavit o tom co děláme svou
0:01:15práci špatně _e
0:01:18vlastně začnu tech oklikou protože teďka nedávno byla tedy konference možnost o tom slyšeli _e webexpo leze
0:01:25praha je hlavní město _e
0:01:31a tamhle teďka mě úplně nadchlo _e že vlastně _e celý sdružen konference se mluvilo o obsahu na internetu obsahu
0:01:40webových stránek _e vlastně _e docela dost nabízí kteří mluvili anglicky mluvilo o tom že když uděláte stránky které jsou
0:01:47sice pěkné ale úplně blbé tak sou vlastně stejně blbe
0:01:51_e něco na co to že prostě ty je sme se o tom bavili a všichni by nadšení čím delší
0:01:56že prostě tu práci teďka ještě dělat dobře a _e že prostě dělají nic užitečného že to bude pěkné a
0:02:01tak mi to úplně nadchlo _e takže vlastně _e přišel obsah do vdov developerské obce
0:02:08_e ty si si zásadní a eště teda a na památku stýho bych dal jedno ten efekt tokyo tu _e
0:02:15_e chtěl bych říct že
0:02:17důležité je že ten obsah znamená to sou stojí že teďka věci dělají nechce tímto že předtím tady obsáhne byl
0:02:24protože měli jenom to grafikou která byla krásna a ve skutečnosti ty klienti pak přišli podívej se to grafiku ze
0:02:29systém tyto věci hodin vašeho chodu stejně nejsou vaše prej
0:02:33_e takže dojde ten obsah a dělám věci správně ale já si myslím že i když máme obsah _e tak
0:02:39stejně eště je potřeba přidat něco navíc _e k tomu co je přidat něco navíc se vrátím za docela dlouho
0:02:45ve své přednášce _e teďka tam mám takový zemí slajd _e konečně začíná jsou přednes k oficiálně
0:02:52_e tečnami o tom že vlastně když máme dneska nějaký prvek kdy vlastně _e já zrovna konkrétní letos nevlastní projektu
0:03:01který dělám necelý jo
0:03:06já sem si a takové snadné schéma toho jak vypadá dneska webový projekt kde prostě jestli slajdu pak položek _e
0:03:13co vlastně všechno takový člověk který anebo vítek má dělat _e myslím si že jako schéma jasné všichni to poznají
0:03:21zjistili čip prohlídnout tak je dál _e udělá odbočku k tomu samotného projektu abych teda jako měl nějaký began
0:03:29_e _e tohoto mluvit jak jaksi vo vlastně se mi já textilie mi neseká je je to webová aplikace a
0:03:36je to pro studenty kteří byli společně a nějaké věci kupují společně _e chtít nějakým způsobem zorganizovat beztoho že by
0:03:43se to celý ten řídkou nebo něco podobného takže oni mi zaplatí peníze můžu scanning na internet
0:03:49_e plně výhoda v tom že ty informace sou mě a tím pádem nějaký zlý temný spolubydlící který sem chce
0:03:57_e se ukrást mléko nebo tak nebo koupit mléko a nedojdou stane odborného tak nemá šanci protože to zhotovené u
0:04:03
0:04:04_e ta aplikace barák služeb takhle _e přestal jsem tady přes cokoli že možné vždy kteří vědí _e vyloženě kalifem
0:04:10výdej a podobně aplikačně podstatné což vlastníka studuje o tom _e co sem za ten rok co tu aplikaci dělám
0:04:16a sto pakety prožil a jsou to abyste si dělám sám takže vlastně celej tady ten slajd který tady před
0:04:22chvilkou byl _e a ministru sám
0:04:25_e důležité podle mě dneska to že mluví projekce který se skládá _e s mnoha oblastí které například se tam
0:04:33na tom grafu ani nejsou protože poslední týden sester tím že se nacházel věci které v tom grafu nejsou například
0:04:39včas mobile že to není účetnictví o to že už bych neměl vygenerovaný nemusíme tam chtěl přidávat
0:04:44_e takže vlastně hezká nějakým projektu musíme nad hladivá je musel plán ho do budoucnosti dělat nějaký marketing vymyslet byznys
0:04:53model překládat odangličtil do němčiny do francouzštiny
0:04:56mezitím se zákazníkům _e i nějaké zázemí hosting a podobně k tomuto ještě programovat zapsat proto texty _e pro jedno
0:05:04člověka to docela dost _e mezitím za ještě budu mluvit tak se bude ukazovat ještě další věci
0:05:10vlastně ještě nemluvil jsem o nápadu kde vlastně člověka nic napadne a nějak to prozkoumá zjistěte ten vůbec důležité pak
0:05:16to převzetí a podobně _e potom vlastně nějakým způsobem to naprogramuje _e nějakým způsobem tomu potom dělávají Y _e vymýšlí
0:05:25si má každé té oblasti která je zas na tom grafu sově nějaké principy tady třeba víme principy Y
0:05:31té teda spíš vyhozeni z hlavy takže tam jako běs typografie grafický design konzistence prvků na stránkách _e
0:05:39nějaký způsob jakým pracovat animace nás tento jako podobně _e je třeba to všechno naplánovat se je třeba dávat pozor
0:05:45na konkurence je třeba dávat pozor na to co se děje kolem je třeba vymyslet katodové cíle no také dlouhodobých
0:05:51cílů a podobně _e je třeba idnes nějaký byznys model koš
0:05:56na není až tolik třeba ale říká se to _e je třeba to což dá mysli protože česku přesuny což
0:06:02ani zákazníci _e potom zajímavá jak se vy marketing která mě a šokovala tím jak rozsáhlá _e například s tím
0:06:10že to jsou ty sociální sítě tím že webovky musí být pro
0:06:13X různých zařízení které s tady asi lidi vymysleli _e je musí se zkoumat židovka musí se nějakým způsobem kolegu
0:06:20číst o tom co všechno musí dělat _e musí nějakým způsobem reagovat na tisk a podobně a prostě toho strašně
0:06:26moc
0:06:27své byste se teďka čtyři tisíc někde položky takže s tím že to znáte teda půjdeme dál
0:06:32_e pudově konkrétním příkladu toho _e co s posledním roce sem nějakým způsobem _e prožilo s tím vlastně projektem a
0:06:41co třeba mě zarazilo překvapilo a podobně
0:06:44_e když ten projektu začal tak vlastně to bylo taková jako by aplikace k těm sem požíval už předtím _e
0:06:50nějaké tři nebo čtyři roky nabité kde sem bit odsedím a vypadá nějak podobně _e na tom na té levé
0:06:56části toho obrázku _e víceméně když mě napadlo že bych tu aplikaci most koberce nazvat což bylo potom s nějaký
0:07:03kamarádi středem interních toho taky
0:07:05_e tak jsem se _e asi týden sem přemýšlel co by to šlo přidat nějakým způsobem sem se ptal pálí
0:07:12jak třeba už uspořádávají náklady u sebe doma a podobně _e něco se tam přijel naprogramoval sem to já do
0:07:18jo _e tohoto s týden tak sem si říkal to je hrozný všichni to je vyvíjejí aplikace vyvíjej jo
0:07:25já se zdusí špatně když za měsíc druhý den koho tu aplikaci
0:07:28_e no a potom teda sem to teda dělala _e nějakým způsobem ten čas běžel a měsíce nebyl za mnou
0:07:36_e prostě dělal jsem pořád za šlo to hrozně toho tak jsem to připravený a nakonec nezabil pět měsíců nejsem
0:07:42se vůbec dostat veřejné betaverze kterou sem přesto někdy pulse dubna nátěry brně
0:07:48_e vlastně tím pádem bych chtěl říct že vlastně nějaké jako _e odhady toho jak na všechno vypadat do budoucna
0:07:56jsou docela
0:07:58obtížné _e člověka přes překlápí _e co se může stát vlastně na konci _e těch pěti měsíců už byla hotová
0:08:04aplikace která byla funkční _e dostali services ni beta testeři nějaký co sem to testovat dotazu strašně moc různých _e
0:08:13různých informaci o tom se tam špatně co nelíbí a podobně takže to bylo skvělé a zase tedy pošle někam
0:08:19dál
0:08:20_e například u toho jakým způsobem se mu se pokoušel věc tu aplikaci naprosto je který říká martin astman patologický
0:08:28perfekcionisticky _e tak tady mám jednodušší formulář a to je přihlašovací formát do té aplikace který na začátku vypadá přibližně
0:08:36takhle _e není to je to ve ste této se vyslechneme nic překvapivého takže pokud proteinu vydechnout kde teďka _e
0:08:44vlastně ten tomáš nevím na začátku takhle že máme jméno heslo je tlačítko přihlásit C podstatné _e potom mně napadlo
0:08:51že to jméno třeba lidi sem si pamatovat protože používají ve škole učilo _e do má vím říkají nějak jinak
0:08:59a e-mail si prostě moc dobrý tak jsem banální mail _e potom mně napadlo že teda bych nepřímého zvalidovat a
0:09:06když se to dostane k tomu přihlášení _e potom sem si říkal kdy standardu čeká chyba tak je třeba nějak
0:09:11znázornit tady pokud tady nesedím zatvrdí textem nějak říkalo máš nekonzistetní zobrazování chyb to je hrozný tak jsem se snažil
0:09:19mít konzistentní zpracování chyb
0:09:21_e potom sem zjistil někteří lidi zapomněli heslo
0:09:25já jsem si říkal nebudu s tím nic dělat protože když někdo zvolené heslo tak
0:09:29ne ale nakreslím krásně se udělal _e vlastně znamenalo to že se můžu je další formulář kde se zase objevilo
0:09:36něco jako že ten člověk klasický jeden sme který ten co má mít nějak se mu ta heslo se se
0:09:40to dalo musel jsem budu toho naprogramovat nějaký generátor hesel _e _e vlastně potom motorové heslo poslední viléma tak všechno
0:09:48bude tedem kteří zapomněli hesla
0:09:50no a potom když teda to všechno bylo do B a ty lidi si konečně přenášeli tak se musel zase
0:09:55vidíte to na tom aby se může odhlásit seš _e dost jako pocit marnosti ale
0:10:08takže paní reformách nějaké základní ponělo hotový přidal jsem tam jako nějaký aiken je by to bylo hezky _e nakonec
0:10:15teda formát vypadá tak že při na tu stránku kliknu zatímco přihlásit se a vyskočí takový pěkný formulář takže vlastně
0:10:21eště tady ten proces toho formátování a podobně ještě dalších X kroků které tady tom vytetovaných byly
0:10:28že to mně přišlo jak že člověk si vezme jako přihlášení to je prostě jedna nějaká třída modelu neřeší mám
0:10:34půl hodiny hotové ale nakonec ten formát hodnota komplexní no a když člověk programuje takovou aplikaci sám kristína konec že
0:10:42vlastně takových třeba peněz aplikace naprosto zcela poma _e
0:10:46například abych pokračoval xor za ten a přihlašování
0:10:51_e protože jsem to proto vždycky prefixem nesta tak sem zjistil že když jsem ní aby sám ten který prostě
0:10:57určuje to teda kokosové programovat _e tak je to hodně těžké protože když máte klienta tak mu napíšete jednu zavedli
0:11:04e-mail on vám to zase za dva dny odpoví a je tam nějaká změna tak to nějak trochu pozmění data
0:11:09k _e problém je že když píšete jmény sami sobě tak oněch výrazně rychle
0:11:15_e vlastně eště nejmenší je to že vlastně neřekl odešlete tak víte že už odeslaný a že už přichází takže
0:11:21vlastně musíte okamžitě reagovat _e
0:11:26_e úplně nejhorší je to že vlastně zásadně problémy to že když výslednice napíše na papír tak tomu polesný víc
0:11:33takže ani se tomu ceníme u nevyhnete přestože a klecany odešlete tak stejně vy musíte to napsat nějakým sestra dohromady
0:11:40že prostě být vlastní šéfe úplně jako maximálního proč
0:11:44_e se jako přidělen toho je to že vlastně to přihlašování se říká ukazoval bylo jednu ze tří různých možností
0:11:50jak se na přihlásit skaj
0:11:52že vzkazy základní přihlášení je pro administrátory asi nějakým se manipuluje s tím účtem a zároveň se může připojit sady
0:12:00uživatel který nechceme neplatnost M ale prostě se chcete podívat cenu spolubydlícím že se koupili jo co to může se
0:12:06jako přidali tak prostě si aby se nebo zapamatovat svojí mail což možná zachází bychom daleko
0:12:12_e tak se součtem ještě formulář kde se dá přihlásit čistě jenom s heslem _e které společné pro všechny lidi
0:12:18kteří nemají aby si přijela do toho účtá sami _e nějaké výdaje zase tohle dojít sešlostí forma s _e a
0:12:26vlastně pokaždé když si své části nějakým jiným způsobem přihlášení tak se můžu bez i jiný kontextový ne jiné informace
0:12:33_e
0:12:35vlastně na té stránce na konci několik různých oblastí X té sobě nějakým kontextem nejdřív ta tím přihlášením _e potom
0:12:44jestli teda ten či naši uživatele správce nebo ten jenom Í chcete podívat potom třeba tím jestli už tom kari
0:12:50s nějaké položky že třeba když vložíte první položku do zapíše jo máte tam první položku tady máte na provede
0:12:55což druhou
0:12:56vy máte čtyři položky takto říkal nějaké pokročilé typy o tom co je třeba udělat když máte teda čtyři položky
0:13:02že si můžete poslat _e jimi lovil se říká se na e-mail nebo na S esko a podobné věci
0:13:08_e potom třeba když vám vyprší cídění skříni licence dybyste sobě dozvědět vlastně atestace zuby lze nějaká věc která vám
0:13:15ukazuje že vám ty nakonec licence a potom když se teda koupíte placenou cože velice pěkná věc kterou kdyby starosti
0:13:21někdy udělat doporučuju
0:13:23_e tak vlastně vám to potom odpočítává potají neukazuje kolik garsonce jsem se ale když výrazy těch třicet dní tak
0:13:31vám to ukážu zbývá těch třicet dní a zase musíte objednávat vyplňovat pozemní příkazu všechno možné ale speciální položku získal
0:13:38ještě intelektové šest
0:13:40_e lidé kteří přes indexovém šest vidí velký panel lépe napsané kari sice funguje ten vektor šest a jestli byste
0:13:47pryč
0:13:48_e
0:13:56já sem tady jeden slajd který ukazovalo výsledky google sečtu na termín hejt a jakýsi ale nakonec se to tady
0:14:03nedal takže když byste chtěli tak se vyhrazuje hejt hledisek
0:14:06_e
0:14:08tímto by se posunul k _e čtvrtého příkladu rasistech obvody takže si klidně můžete vydechnout
0:14:21a střídačce čtyři další příklad který ukazuje nějakým způsobem to s tím se podnikáš ve který dělá nebo v aplikaci
0:14:29téhle polské napsaná matrix
0:14:32a metrik že to proto že _e používám unikátní systém _e webovém rozhraní které nepomáhá kontrolovat obsah té aplikace _e
0:14:41na to byla sem ho za asi deset minut
0:14:44která to takto _e vlastně všechno co potřebuju věta aplikace je obsažena v těchto číslech
0:14:51_e vlastně nemám zatím potřebu abych pokračova někam dál a samozřejmě kdybych měl víc času víc možností za soustředit se
0:14:58na to abyste tři částech bych tam přijel nové položky možná byste středu graf a podobně _e toto konkrétně vidíte
0:15:04teďka ale takto mluven sloupci _e vidíte nějaké čísla jako že je tam datum a vedle toho data vidíte počet
0:15:10účtu které byly ten den založené
0:15:12_e potom když budete ty sloupcem hrozně moc dolů teďko do tří čtvrtin té obrazovky tak tam jsou čísla třetí
0:15:20krásou větší nešťastný druhém sloupci
0:15:23_e tam vidíte k že tohle úplně jiný obsah úplně na informace která z beze to kolik pádem s tendence
0:15:29o by vozka i a jaká částka celková je součet takže třeba můžu sledovat
0:15:33jestli třeba nějaký den nebo týden cenu bláža napadla technik jako není problém vtom si uživatel se ztratil pod byl
0:15:40když se něco špatného
0:15:41pak nemám také vypsané položené otázky kde vlastně tomu rozhraní možné sme to zeptat zatím se měli ptali na to
0:15:48jestli teda ke když jim dojde mínus peníze tak je s tím teda nějaké pošlu třeba nebo jestli třeba sem
0:15:54kde i to mi přijde zajímavé že prostě
0:16:00se detekce otázky _e ale
0:16:03každopádně to je to je tak to bylo to neodpovídám _e odpovídám
0:16:09odpovídám pomocí šikovného nástroje který možné kteří znáte a to jean mineme který vlastně dělá přímo zase do databáze tak
0:16:16zase celá má práce se aplikaci kterou před předávám uživatele aktivu licence a všechno se děje pomocí admin L takže
0:16:24zatím to úplně stačí a ale snadno dostanu _e je to jako poněkud takové polní podmínky
0:16:31_e posum se dál _e pátý příkladě to jakým způsobem mám aplikaci pokrytou testy _e dopředu můžu říct že to
0:16:39není moc
0:16:40_e přítelem toho že se něco takového sto co bity testy mohlo
0:16:45posily tady nutnost jakoby os posvětit je to že sme dám zjistil nothing visí komentář _e že někdo zkusil objednat
0:16:52kraje ale vůbec nic se nestalo _e
0:16:55takle jsem zjistil že když se něco _e debug oval _e tak semi nějak jako zakomentovat občas kódu která vytváříte
0:17:03licence
0:17:04takže vlastně ta aplikace fungovala celá správně uživatele při ale výdaje nešťastní úplně všechno slova správně a pak když se
0:17:11chtěli koupit a daní peníze tak tam byla chyba nic se nestalo mě mě systému fakturačním to vytvořilo deset faktové
0:17:18ale bohužel oni se to nedozvěděli protože ta fakto jak se odpovědný data licence krát pojedem přesto faktoru
0:17:24nějakým s nějakým se nevypadla _e tím pádem oni nevědí ruby co se stalo a co se vlastně nakonec teda
0:17:31zajímavé že sem se omezit nedozvěděl pomocí toho _e komunikačního formát že který na každé stránce skaj a dozvěděl jsem
0:17:37se o tom přes několik vína facebooku
0:17:39P Q zajímavé a z mého hlediska jako že je to takové jako na poslední chvíli když pak ten člověk
0:17:46chce objednat object _e nepodaří se mu to tak je to tak trochu _e pixel
0:17:51potom takový posledně za věčný je možná nejdůležitější věc na tom když dělá se aplikaci sami tak je to jak
0:17:57chcete abyste byl abyste byli viděni jako autoři té aplikace _e vlastně C se to dá zrůdo dvouslov napište nám
0:18:07_e
0:18:09je to možné když když se ze prezentovat jako autoři té aplikace tak se můžete prezentovat jako ňácí důstojní lidé
0:18:14kteří prostě mají osobu nějakou práci a teďka to prezentuje vlasu šťastní nebo sou strašně ku _e a jako kapelu
0:18:21a mezitím vytváří software hamming slovesné peníze
0:18:24_e nebo třeba prostě takhle se asi prozvonim nechce a
0:18:29takže
0:18:31takhle také
0:18:32no ale vlastně té aplikace stepi tím že když já ti aplikaci sám tak _e napíšete takové věci jako zeptej
0:18:39se na cokoli _e odpovím vám hned _e přemýšlíte najdu
0:18:45vertex já sám není to rostlinný tak nedůvěryhodné _e není to špatný když prostě jako by předešli najdeme tak za
0:18:51může před když já to nette a tak
0:18:54_e není to špatný jako že prostě potom to skončí a oni svodu myslel že ty peníze někam špatně už
0:18:59nebudu došlo vyšší hodnost prodloužit smlouvu a podobně _e tak jestli to nepíše tento pojal nebo nebo ne nebo chci
0:19:06vypadat jako že sem ten alternativní skrýš ve kterých že já sám a
0:19:11se člověk neví _e zatím se když potom seženete jako parťáka je vyřešené prostě používá teplo já letos pohodě takže
0:19:17zatím já sem to nevyřešilo snažím psát angličtině plurálu protože beztak když to bude spuštěn ještě tak doufám že nikoho
0:19:24najdu again v češtině výše zatím _e singular v ale často ukážeme si přemýšlím jestli tam nějaká změna bude nebo
0:19:31ne
0:19:32_e
0:19:33abych teda znovu _e co sem se teda dozvěděli seděla tu aplikaci tak vlastně že obsah samotný nestačí tomu abychom
0:19:41dělali věci správně ale je důležité aby člověk to se dělá aby dělal _e tak správně abysme tak přes tečný
0:19:49tím že to je dobré
0:19:51že se stane profesionálem _e
0:19:53to se profesionál je docela časté téma a myslím si že byste vně článku jak se stát profesionálem to já
0:20:00přitéci tak nesou popisuje že programátor představit amatér když plně tady X podmínek jako například na tu cenu
0:20:07umí poradit zákazníkovi _e více nejde a podobně ale _e zajímavé že spínač ankary jsou chybí jak zůstat profesionálem _e
0:20:16protože dle mého názoru když někdo začne být profesionálem tak se dá velice snadno přestat více sálem _e takže todle
0:20:24mně je důležité tu derivaci nějaký takový _e to stojí člověk je to že se nám každý den
0:20:29_e například se snažili odpovídat se najím je těch klientů zákazníků _e to potom pokoušet se dělat nějaké jako úplně
0:20:36vy čtyřicet nějaký kusem pomáháte aplikacemi se vyvíjela _e vlastně aby pro ty zákazníky to bylo naprosto vydání a funkční
0:20:45aby prostě třeba plán space naplánujete vycházel podle toho jak jsem naplánovali a podobně _e
0:20:52důležité je že profesionál _e zná své limity že podle mě základní charakteristikou _e profesionál a to podle mě jako
0:21:00i vychází z toho co říká jirka dva stě možná znát sousedů takže ví jako pod jakou cenu nejde _e
0:21:07persona více nejde takže ví jako co zákazníkovi neví do nemůže a zároveň prostě ví že nějakým způsobem
0:21:14něco co dělá už časového čase možnosti _e takže prostě učte dělat nemůže _e já jsem teda zjistili když sem
0:21:21dělal kari udělám že vlastně semi termit nějakým sem neodhadla teďka sem se jak jsem zjistil že musím odhadnout a
0:21:29pokoušet se s nějaký se bojovat například tím že moje abyste mi zřetězení vypadá jako metrik
0:21:35a _e
0:21:36tím pádem _e tady se ukazuje zase zpět C pojistné schéma _e
0:21:42nějaký začít přemýšlet o tom _e co udělat s tím že není dostatek času na to aby zvládat soud aplikace
0:21:48zvládat
0:21:49_e
0:21:50vlastně pozná že ten je to sou aplikaci dělá špatně ta práce jako není tak jak má být že prostě
0:21:56to nevychází v když nechceš měření vypadá jak metrik tak to nemusí být dostačující _e když klienty napíšou třetího října
0:22:03a povídám desátého že to je špatný a a podobně _e
0:22:07_e dle mě řešení tady tyhle věci spočívá v tom že si napíšete kus ítý dýku je všeho možného a
0:22:13pokud všechny to jako že máte za sebou užší víte že jako nějakým způsobem dopředu se dají jenom tím že
0:22:19_e můžete nějaký sem překročit tím že budete nacházet nějaké člověk aktivita s váma
0:22:24no a v podstatě _e pointa telepresence vtom že já sem zjistil po roce co sem to dělalo nebo konec
0:22:31lámete už hledám parťáka jak ty dva měsíce neúspěšně _e podle mě důležité je přemýšlíme tady tím N _e po
0:22:39osmi nebude se ti měsících co dělat jako nějaký projekt sami ale hned ve chvíli kdy nás napadne
0:22:44_e
0:22:46takže hledám parťáka
0:22:47_e to vlastně sem říkal fantasy když budete pěknou překvapení _e tak hledám parťáka _e _e hledám pomocí téhle prezentace
0:22:56_e doporučuji ostatním pokud mají nějaký nápad s tím realizovat ani tady parťáka příliš a
0:23:02_e co takového parťáka vycenil čeká dat očekávám ja je například to že se vývoji aplikace zrychlí _e ruchem já
0:23:11sem tady případně takový specifický přístup který dneska vynálezu že když hledáte vhodný obrázek k tomu slajdu ve své prezentaci
0:23:18_e takže znak rizika se teda ten výběr toho správného dotazem na ty všechny takže
0:23:24že to je budeme kase nechat potom obleva s mnoha různými informacemi které se před jako typ duplikují ale
0:23:30_e to spousta takže co co znamená rychlejší vývoj a s se jako čekám to parťáka _e důležité je _e
0:23:36že když to já sám tak vlastně každé se rozhodnutí by měly uležet a podívat se na to s odstupem
0:23:41nějakým jako u štuku jinýma očima aby prostě nedával rozhodnutí která sou jako špatná okamžitě ven
0:23:47jsme pak já stalo _e _e například to že sem zavedl klávesové zkratky které potom zavřete přičinily to že input
0:23:53X N jedna vypsat možná písmena bločky chyba
0:23:58na příkaz uživatele kteří měli to písmeno svatosti menu
0:24:02_e
0:24:04no a vlastně podstatné že kdybych jako ukázal vlastně tohle sám sobě asi s týdenního stupen tak byste možná všimnul
0:24:11_e takže bych je u čtený pohled a důležité když máte parťáka tak vlastně ten von ten jiný pohled má
0:24:17okamžitě ve chvíli kdy vy touž uděláte tady vlastně to s váma co nemusí dělat nebo může sem podívat vlastně
0:24:23zase to uděláte vy
0:24:24_e další věc je že si dokážete představit že teďka prostě a všechno tak že by se specializované nějakou užší
0:24:30oblast _e teďka obrázky toho moc nepomáhají ale _e já bych sice a specializoval na uživatelské rozhraní
0:24:37_e hledám proto programátora
0:24:39_e
0:24:41přepokládal bych že ve chvíli kdy prostě míra napíše _e tak budu schopni jak se odpovědný schopný časy kompilací milča
0:24:48s tím fungovat nějakým způsobem _e v hadici ten čas na místo toho abych stíhal každou věci jednu za druhou
0:24:55_e tak jak to podle G ty D nejspíš nemá být
0:24:58_e a prostě aby ti klient zase byli spokojený aby prostě věděli že něco se děje když něco potřebuju a
0:25:04podobně _e důležité že ve chvíli kdy máte něco ještě bokem chceš při začínajícím projektu má téměř vždycky si myslím
0:25:12_e je tak je potřeba pokud máte nějaký prvek _e uvolnit za chvilku a dělat sokratův dojem projektu mít ty
0:25:19peníze koupit sídlo za seděl na kraji
0:25:21_e a nějaký co sem eska to zátěž ve dvou může být jednodušší protože nemůže kupovat to jídlo režimu že
0:25:27zrovna jako pracovat
0:25:28_e
0:25:30to teda _m ke konkrétnímu projekty stran pro programátora teďka teda konkrétní hledám takže máte a v nette _e který
0:25:36dáte zde v developmentu případně nějaké testy _e jakéhokoli typu a pracuje sbitém nebude jiný bez noční systémem protože vlastně
0:25:46současné době kari je nevezmeme respektive zvané pomocí tady myší na miku
0:25:51řešení úplně ideální
0:25:53_e
0:25:55zároveň by měl mít rozhled že by to neměl být programátor který ji dávné té a to je že je
0:26:00to zajímá ale měl by trochu věkový je tady do CSS kam je vyvíjet to jako grafický design a podobně
0:26:06aby třeba jako když udělám něco a nechá mocninným pohledu se to podívat tak aby ten jiný pohled měl nějak
0:26:11úvahu
0:26:12_e potom tady aby takové speciální věci jako že toto hosti motivaci
0:26:22je to funguje ano
0:26:24_e sítě téhle věci a té se přijde potom vlastně udělal se že jsem se pokusil najít obrázky které se
0:26:31snaží vyjádřit sentence motivace nějakou jako vizuální složkou někde pobavilo _e kóduje tady mám inspiraci
0:26:38_e vůbec nechápu co ty obrázky znamenají ale vlastně očekává motivace inspiraci co šlo dvě věci které tak jako přídou
0:26:44sami _e nezvedají se s nějakým způsobem požadovat _e od toho s lékařstvím pracujete aby vám dneska dodal tak motivaci
0:26:52jazyce truchlím span
0:26:53ale nekřičte musí při samoa _e nejspíš tady funguje díky tomu rozhodnuto desek a podobně _e důležité teda za to
0:27:01člověka z dotazy s tím předstihem aby potom ste byli vy abyste věděli že to nešetřete chcete spolupracovat
0:27:06_e
0:27:08když je konce přednášky _e proto sem tady pokusil mít někoho důstojnější myslím sám a aby jste měli pocit že
0:27:15to co říkám jak zaštítěné jezera jenom v podstatě marketing ale
0:27:21je důležité zemí access sítě ne a tady také tři body _e za _e když nebo chcete spolupracovat mi napište
0:27:27najíme jeho i mel bude poslední slajdu takže my list name L dál hned _e možná nedělám ghettu nebo zde
0:27:34nebo pentle stavu jo mně to asi s tou pracovat _e terka sítí věc druhá vize nedělejte projekty sami pokud
0:27:40máte nějakou chuť do něčeho
0:27:42_e rozhodně se pokuste P a se okolo _e mluvte o tom projektu s lidma _e přemýšlejte protože vlastně třeba
0:27:49za změna ponořen takže úplně k ničemu nebo vás napadlo že třeba někdo ho někam posune dál _e určitě pomůže
0:27:55vám nenechali testu pro sebe a
0:27:59zásadní věc se dělejte věci správně
0:28:01buďto profesionálové odpovídejte klientu nevíme neřek přídou případně jako jakých intervalech samozřejmě nikoho trojdenní mel každou minutu B dobré to
0:28:11data špatné teda
0:28:13_e to je vlastně jak je posuv T T
0:28:16přednášky _e já děkuju za pozornost _e najdete mě _e na této dupot zvykem lendla je F
0:28:23ten prvek najdete pots nykem každým je respektive nemáme pobočkové domény takže _e více domény mojí osobní a ve do
0:28:32toho projektu ale nebo běžíte se ten web toho projektu zobrazena i pojedu protože teda to ještě úplně nedopadlo ale
0:28:38jinak ručně vyzkoušejte kari vyzkoušet docela můžete a hlavně nedělejte sami dělejte sou by asi dobře i za pozor na
0:29:20jo a otázka je kde za ním parťáka vlastně _e snaží řekli na spoustu akcí tady by mě bývá _e
0:29:28pravidelně předposlední středa _e nebo dělit že koordinuje setkání lidí kteří pasou doma a přes jednu za měsíc nekdo do
0:29:35kavárny pracovat obojí dvojí se danej takový zvuku
0:29:39_e potom skony zkoušel jsem teda na twitteru nevím expu v bohužel tam těch twitteru byl docela hodně _e nejdůležitější
0:29:47věc kterou dělám pro hledání parťáka je to že o tom dělá přednášky teda tohle první pokus ale určitě jako
0:29:53k tomu tam tu eshopu teda jako dneska o nechytí
0:30:11já vlastně je to
0:30:12jo _e vlastně se také je nějaká jako závazný pek dovezte spíš něco že bych se chtěl že by to
0:30:18že vlastně stojí to za deset tisíc na osobu
0:30:20_e _e víceméně se nějaký com inspect _e v podstatě pro mě T P čtvrtého bych očekával že opravdu jsem
0:30:27schopný nějakým způsobem na tom vydělal dost vyplněno tam je toužilo _e to že vlastně statement deset korun a myslíte
0:30:35osobu což znamená že _e v bytě kde bydlí pět lidí jakou PC roční předplatné to bude stát třeba pět
0:30:40set korun že tam nějaká jako slova
0:30:42_e podstatné prvně že vlastně studentů kteří mají takový problémů že vlastně čekají na to nebo řeší nějaké pro nějaký
0:30:50problém _e
0:30:51že nějaký problém s tím účetnictví _m který vzniká by na začátku nebo průběhu to support co spolu bydlí docela
0:30:57hodně I otázka teda kolik nikde schopný zaplatit deset ke měsíčně myslím že jako je to života schopné a podobně
0:31:04jako ve chvíli kdy ste jak jsem šíří nějakou povídačka u tak podle mě to bude schopné a podle mě
0:31:10důležité to že dokonce jako by chtěl sehnat padesát klientů jako že padesát bitu
0:31:14_e česku _e potomek byla budu mít jak nějaký základ peněžní ten bych chtěl jít do zahraničí což dneska je
0:31:22spojené s tím že musím ze závislá kde P háčku ale
0:31:25touž to už dárců
0:31:37já bych řekl že jo skalice sumy kolik jsme za V programování a _e klíče se ten zbytek jako já
0:31:44si myslím že tak odpovídá tomu graph
0:31:46_e že víceméně to programování já zkusím sem skočil nějakým jednoduchým způsobem
0:31:52_e
0:31:54programování jedna s těch částí která je spíš jako menší _e protože pak je tam vlastně ten
0:32:01no to teďka nebude moc vidět
0:32:03ale
0:32:05jo nebo výpadek de vlastně programování jetá žlutá často ne není úplně nejmenší to trestně ale _e víceméně jako ten
0:32:13názvech _e potom je to samotné programování potom je to obalit do nějakého D Y
0:32:18potom udělat tomu nějaký mark integrace rozumná blok
0:32:21_e posledním se to že je to hotové napsat o tom nacpete na fízlů _e nějakým způsobem třeba přemýšleli jste
0:32:28to je ne nějaká chyba vtom _e zkoumat deset když to hodina semestru nějakou chybu myslím si že jako můžem
0:32:35před aktualizace a všechno nějakou dobu trvá takže řekl bych tak třicet procent času možná čtyrycet
0:32:41možná jiný
0:32:44díky
0:33:04nejnižší _e lihem jaké ke nezřejmější rozšíření plánuju _e nejvyšší době C do toho aby skály že sem zde taková
0:33:14přirozená součást jako B pekingu těch nákladů je i to že seš nějaký se sem ty náklady na snad naplánuje
0:33:21že asi nejdřív by tam měl více nějaký
0:33:24_e co vlastně se třeba koupit nazbyt proto vlastně ten tady už má teďka mobilní verzi takže vlastně aby kdokoliv
0:33:32mohlo zjistí doma není jak nebo mléko nebo cokoli
0:33:35_e tak prostě napíše vzor kari a potom když někdo bude obchodě tak se nám podívá zjistí si co tam
0:33:40jako vlastně chybí a že to rovno koupit a případně rovnou před lze aplikace vlastně to je něco s čím
0:33:46se snaží můžete udělat asi dva měsíce takže jako bylo by to tam být relativně brzy
0:34:01konkurence negujeme konkurence teda _e konkurence si myslím že _e v době kdy se to vymyslel tady nemá skoro žádná
0:34:08ale aktuálně seřízly sevřel projekt nebo třeba je to je tak jako skutečně sítě potom sem dorazil já tak se
0:34:17po byl v americe projekt _e
0:34:19let dent ty vlastně řeší _e placení nájmů a tak a ten povinna trochu jiném principu že takový jako že
0:34:27složitější je není tak jako na ty každodenní platby je to spíš opravdu na ty nějaké druhy pružnosti každou tu
0:34:33pak viděli sám _e potom vlastně F česku je aplikace nandej
0:34:38_e která taky funguje podobným způsobem ale nemá vlastně ten tu výhodu toho že i má synchronizaci jel podle mě
0:34:45nemám principy _e tu výhodu toho že tam ty všechny věci stavů ne vždycky když jsme mluví a potom vlastně
0:34:51co ještě teďka se dozví vlastně poslední výlevech aplikací cz
0:34:56_e byl botanikou s který mluvil o tom že chci udělat takový jakoby bitový page book což vlastně opačný přístup
0:35:04což znamená že vlastně a snažím dělat jako by jednu komponentu a potom k nic na jednu věc ostře nějakou
0:35:08další vlastně udělat kompletní věc která výživné facebooku užito nějaké bytě teďka to běží nějaké testovací mezi takže to dostupné
0:35:16no _e
0:35:19statné je že si myslím že _e já mizím tím směnce maximálně jednoduchosti to hojivá je maximální
0:35:25přijatelnosti té aplikace takže se aby to bylo _e placené to že vlastně ve chvíli kdy se tam reklamy tak
0:35:32učte přidávána složitosti té aplikaci učte nějakým způsobem komplikuje to umístění těch věcí k nemůže být optimální takže vlastně stačí
0:35:39si takový mezi tady učitele kuben
0:36:01_mhm
0:36:10víceméně jako že jo jo vlastně problém je že vlastně byste bessel na nějakém programu S S many čím _e
0:36:18že vlastně hlavní problém k proberou protože ne zadávali ty věci do toho programu že chtěli nějakou automatizaci a podobně
0:36:24_e
0:36:26to je určitě problém je ale já si myslím že právě ti studenti kteří _e to řeší tak jak tak
0:36:32byste řeší prostě tím deníkem nebo to řeší nějakou jako pokladnička bude neustále musí _e mít nějaký obnos a když
0:36:39tam prostě nemůžou silný ty konkrétní peníze za to co si cpeme koupili tak musí řešit nějaké doznívání a podobně
0:36:45_e tak vlastně tamto fakticky ty lidi taky k tomu aby to řešili vlastně třeba když má někdo jako o
0:36:50domácnost jako rodina tak tam třeba člověk neřeší tolik jestli prostě někde nějak a dvacetikoruna vstup rovná se posune nebo
0:36:57ne
0:36:58ale víte že třeba je který a je mají takovou potřebu cit otekla že třeba se snaží nějakým způsobem si
0:37:03udělat měsíční rozpočet a není plně důležité aby fakticky každá položka byla zaevidován a a nějaký software stav a podobně
0:37:10_e to že se že když se teďka ti lidi nějaký jsem řeší tak tohle je mu jakoby snížit námahu
0:37:16přesně mají už teď
0:37:18byste měli miss motivaci protože je aby nižší než
0:37:22ty nějaké jsem nižší mneš _e C
0:37:33tak jeden propagaci řeším zatím špatně
0:37:36jakým způsobem _e vlastně otázka se tam vazníky odpověděl _e
0:37:42_e vlastně zatím nové máme vlastně _e page na facebooku mám kde účet mám blok se sou všechno takové věci
0:37:49které si spíš na ty lidi kteří nějak se spíš zajímejte propagaci i sto ohledu že to je samotná aplikace
0:37:55je to není jenom ten pojedu
0:37:57_e nějakým způsobem sleduju ten vývoj a od nich třeba jako s nějakým způsobem šíří takže prostě řeknu na zdi
0:38:04api zvuku _e dál té zatím jako že takové základní ale teďka během nejbližších dní vyjde s a časopis kde
0:38:10bude tiskla reklama _e budu mít banner i _e úplně jako běžné takové jako klasické kapalnění věci
0:38:18_e přemýšlím o nějakých levé tečkách na facebooku to že vlastně válcovací of k a _e jen jedna facebooku v
0:38:25podstatě _e koše výhoda to že ustu stejný jako věcí co tak zvaný _e jinak spíše to je eště ve
0:38:32fázi Ú bacha
0:38:33podstatné si myslím že ještě je dvě věci _e teďka inspiroval mě nebo basic delta _e věc že já si
0:38:42nedám jako pro knížku pomocí to možný svícnu odřekni chce prostě bylo možné buď zaplatit dvacet dolarů anebo si zvyknout
0:38:48a dostal jsem možnost stáhnout ve
0:38:52_e podobným způsobem bych chtěl propagovat co jaká je že prostě možné co někde nasdílet object adresy protože třeba že
0:38:59_e se to musí pípnout nebo pěknou nebo hodina pitvu nebo by
0:39:03_e když tam bude pět léků tak prostě mají pět měsíců zadarmo jo nebo něco podobného _e eště další věci
0:39:10bych si udělat nějaký affiliate přímo se aplikaci že doporučit svým přátelům a získáte šest měsíců zdarma nemec různé takže
0:39:34takže já bych eště jednou poděkoval tady honzovi zas kilo přednášku