0:00:16děkuju za představení srdečně vás všechny vítán
0:00:19_e děkuje ste přišli
0:00:31nikola tesla a _e
0:00:37proč přednášen oni jsou takový
0:00:40protože obrovská jo
0:00:48a to máme to dělá
0:00:50a proto se si sám to rozdělit
0:00:54a to při lásko může tom dnešním světě který je poměrně
0:01:00dynamický až čas rozložení
0:01:03tak
0:01:04je docela dobré aby a určitě každý zná má nějaký _m a já
0:01:10výuku má dezorientovat
0:01:13já když i jiné jedenáct mu hodně není a tak dále
0:01:21ve tvaru já vás votvírám řekne oukej tak no ale není na na
0:01:28najednou nepřítel korigovat nějak
0:01:34na úrovni mikro a
0:01:36je právě nic takových maják čekají máte také nějaké B podobné a to dnešním setkání vám zase tady
0:01:46jednak oživit o tím vytvářet a byl a je
0:01:50to zanechali
0:01:53nás že stále a nejenom že inspirovat ale slaná sleduje abys už nesmíte techniky
0:02:01které který složilo používal i kterým dostávat se
0:02:13většina lidí P potkáváme tak mají takový postoj že tady sem já
0:02:19tady je můj soused
0:02:23já vezmu soused já versus část hele a šéfa další lidé jsou schopný vnímá G kontext třeba svojí rodinu svůj
0:02:33komunitu kterou se týkají _e půlku jako unk ale
0:02:38další lidé to schopni vnímat záměr a a
0:02:44a mají politiky
0:02:48a pak to výjimeční lidé toto nikola tesla
0:02:51který dokážou jako svoji vlastní hodinu vnímat jsou zemi tají vesmír
0:02:57a
0:02:59přináší naprosto zásadní změnu civilizace
0:03:12že se pozná božstev a dneska se vám tady čeká
0:03:18no tak je ten že nikola tesla ná česká za ní a protože československu bylo přesnější
0:03:25tak říct _e
0:03:27protože
0:03:28tady pobýval v roce osumnáct S S R devět až šedesát
0:03:35_e i u jeden pamětech že
0:03:39_m to že pobýval v československu v praze
0:03:46to klíčové pro jeho
0:03:48inspiraci
0:03:50kdy o přenos nejzásadnější
0:03:53obě
0:03:54indukční elektromotor tady dneska prostě máme ve všech
0:03:58zařízení chod vysavač jehliček až po průmyslové
0:04:04podniky automobily a zkrátka se
0:04:07tak zásadní věc
0:04:10a zajímavé jak se vyjadřoval o českoslovens
0:04:15tak on říkal že
0:04:17obdivuje věřili československa to znamená moravany bohémy i slovácký
0:04:26a říká že to sou světlonoši civilizace
0:04:32a přál si tedy aby
0:04:35jasně národy byly stále úspěšné
0:04:38a že i to je důvod proč o té slovy nulový což měl dvojice a má _e velice úzký sta
0:04:44naší zemi
0:04:50se pozoruhodné je československý prezident edvard beneš
0:04:55uděláte slovy v roce devatenácet třicet sedum
0:04:58a podotýkám jako jediná země na světě nejvyšší státní vyznamenání pro
0:05:06zahraniční osobnost
0:05:09řády bílého v a
0:05:11to také něco napovídá
0:05:16od dětství byl tesla
0:05:19dali se zvídavý a maminka byla se negramot stále byla povinná letkyně která se nechá celou řadu patentů pro třeba
0:05:28nějaké ruční stroje na
0:05:31spřádání
0:05:32_e dnů a podobně a ta teslu neustále učila taký dobrým triků jak by sem hrozně
0:05:40a kolem jestli že
0:05:42učil se pozorovat ostatní lidi a vyčíst kde třeba dívají chybu ve své řeči ve svých úvahách
0:05:53já to pozorovat okolní svět učil se nazpaměť své dlouhé pasáže takže záhy no celé knihy
0:06:01nazpaměť sitová díla osmi různých jazycích dám teho italštině petr R u dětského a podobně
0:06:10a jednu s těch technik si vyzkoušíme neteď
0:06:13a ta technika spočívá v tom
0:06:16že
0:06:17pozoroval nebo nominka určovat nepozoroval sváže víc
0:06:23a zase větší zní
0:06:24to patnáct odráží
0:06:27jaké emoce
0:06:29jakou náladu slovně zachycen
0:06:32takže prosím si vybrali partnera vedle sebe jedno
0:06:37a
0:06:39podívejte se na sebe
0:06:43ale _m deset papír nebo jestli sto řeknete ideálními nějaký papírek po ruce
0:06:50a nebo stačí sto řeknete potom
0:06:52slovně
0:06:54to takové dost nezvyklé protože v dnešní době chci koukáme monitoru
0:06:59nebo koukáme někam má na kterou se kouká nechtěl
0:07:03takže zase podívejte jak to funguje
0:07:07zhruba půl minuty
0:07:10zaměstnavatel partnera
0:07:16a zkuste si zapamatovat nebo
0:07:19po znát
0:07:20co se zeptat místo váže toho vašeho kolegy
0:07:24může to být nějaká emoce nadšení rádo
0:07:28no udělá
0:07:32udává
0:07:33a podobně
0:07:36a bylo by dobré já když ta ta těch půl minuty zhruba se na to budeme dívat a tady potom
0:07:41navzájem ste si řekli co ste této váš toho druhého partnera viděli
0:07:47je to srozumitelné co se o toho požaduje
0:07:54takže
0:07:57takže díváte se na sebe
0:08:00sousedí C se na tvar toho vašeho partnera
0:08:03a
0:08:05sledujete to sem někde tady to tatrách vyjadřuje může vyjadřovat rádo nadšení únavu naštváni cokoli jo
0:08:14a zkuste tyhlety si buď zapsat nebo matovat a poté minutě zhruba toto uplatnili řeknete řeknete o K tak napsala
0:08:22že plýtvání zeptat V
0:08:25rádo značení nebo cokoliv tam uvidíte jo
0:08:29podstatné atomy aby se dokázali sledovat i dynamiku tohoto ten partner
0:08:36odráží
0:08:38takže poďme do toho má na to dva minutu
0:09:16tady na to
0:09:19může jak se jmenujete
0:09:20já sem sám časem
0:09:22tak hele to prostě jednoduchý spustíte sotva
0:09:26tady se větší zní co mě vidí
0:09:36_e
0:09:40_e
0:09:41věda je to je řekněme
0:09:54určí
0:09:56_hm
0:09:57nové _m
0:10:07_hm
0:10:10_e _e
0:10:13je
0:10:19_e zajmeš
0:10:20_e ty Y nechal vodvozenej maily
0:10:24_e za
0:10:27dobře
0:10:30to je
0:10:34nejedli _e pokud koncem se liší
0:10:42nevím jak bych na jedné
0:10:44Y Y
0:10:46intenzita
0:10:49inteligent
0:10:51zatím D
0:10:58dál
0:10:59dál
0:11:19takže to
0:11:21a typicky
0:11:23wiki
0:11:33a jak to šlo dobrý
0:11:37je to
0:11:38tá teďko ještě druhá obměna ty techniky jo
0:11:42jinak velice praktické tohle používat
0:11:46běžný vztazích zkrátka
0:11:49že soustředíme na toho partnera tamto spoustu věcí řekne jako mně to řek o hodně ceny maximech super
0:11:54nejenom u nás samých nebo těch druhých lidech a i u nás samých dobře často k té pláži druhé hodíme
0:12:01sami sebe teďko takový další podobný model já se chci dvojicí
0:12:06jeden z vás udělá nějakou byly masu
0:12:11já z nějakou emoci jo
0:12:13a ten druhý to napodobí
0:12:19takže to zkuste jo ten začíná jeden se dohodněte
0:12:29a cílem toho já byste co nejvěrněji napodobili ten jeho víra
0:13:02u kvádru
0:13:10v _e
0:13:12_e
0:13:17no
0:13:19takže já _e
0:13:22dobrý tak já nějaký
0:13:37a myslím ještě
0:13:42super díky
0:13:53tak super
0:13:55na to s maximem celkem povedlo
0:13:59takže první taková technika kterou si můžete odnést
0:14:04zkrátka
0:14:05sledovat intenzivnější obličeje druhých lidí
0:14:09a učit se s toho co nám té obličeji říká
0:14:14matice slovy
0:14:19od dětství měl vizi že postaví na nějaká ze vodní elektrárny
0:14:26ruce osumnáct padesát šest narodil takže od nějakej deseti let
0:14:31si představoval že po spaní let rád miliardáře
0:14:35a skutečně mu to třicet to nevydrželo taký tam postavil
0:14:39dva tomu ještě dlouhá cesta
0:14:43budovalo techniku přestože v tom všichni chtěli zabránit ne obrovskou by trvalo
0:14:50a nakonec přece jenom se mu teda podařilo se prosadit jako _e to inženýr
0:14:56jestli obrovským vytrvalosti
0:14:59pracoval nějakou dobu pro edison ale v rámci
0:15:02a potom
0:15:04odjel to spojených států
0:15:07je osu osumnáct osumdesát a se čtyři
0:15:10a začala pracovat u edison
0:15:13cože zajímavý všichni asi zlá znáte G
0:15:17že jo ale tedy
0:15:20není nožů edison a jeho dalších asi pět společnosti kolem něj aby porazili právě tesla westinghouse
0:15:27souboj o jeden sdělit že
0:15:31že chicago se osumnáct devadesát
0:15:34tři čtyři
0:15:37kdy výstava
0:15:39na počest objevení ameriky kolumbem v tomhle městě měla bejt osvícená etickou energií jako vůbec první historii
0:15:49no a
0:15:50nikola tesla tohle vyhrál
0:15:54ve scheme cause má vás já mám pustím takový
0:15:58krátký jenom
0:16:00shaw jak to tehdy ten výsledek dopadu
0:16:10příčinou
0:16:12on si tam existují N průseky systém odpor a nomádsky
0:16:19ani _e s neexistují mohl insert enzym introspekcí rus files indexy akorát o tak _e výuce se to ale jakž
0:16:33_e
0:16:39_m _m
0:16:44demo nezná k tomu
0:16:55in ujednocené sobectví systémy
0:17:02zase
0:17:04tu over _e vím v našem C PC vůbec ty určuje s hesle podán marko budeme slyším chtít vířit dva
0:17:13risknout D K dostávám test přišel
0:17:28jo takže
0:17:31díky tomu že jo bylo sou vytrvalost a od obrovskou ji intuici
0:17:37tak se mu podařilo
0:17:40vyrobit kompletní systému vytvořit kompletní systém transformátorů generátoru střídavého proudu čeho v té době do
0:17:49tady zón nastartován A rozšířit stejnosměrný proud
0:17:54a měla to vybavené už veškeré motory a podobně
0:17:58a
0:18:00F u zaměstnal nějakou dobu a řeknu null a když se tady z lepšíš
0:18:04a je ty moje motory
0:18:06tak dostaneš padesát tisíc dolarů odměnu což té době nebo zhruba jako dneska třeba pět milionů dolarů
0:18:16tesla seo toho upustilo a jak říká tak na tom pracoval podobu devíti měsíců tak
0:18:22že ráno stávaly nebo začínali deset třicet
0:18:26a pracovali celý den a končily druhý den ráno šest
0:18:31_e to představuju a data to dělali devět měsíců vám ten svůj závazek spodního a tomu se traduje teda jedna
0:18:38taková hláška že edison tady taky bylo velice tvrdě pracující
0:18:43tak teslu pochválil tím že říkal no měl jsem hodně tvrdě pracujících asistent Ú backing pixel K
0:18:53nějaký sešup autem nejlepší služba lokální jaksi pochvala
0:18:58a i sám tesla říká že _e ryzou s tím držel krok podobu těch devíti měsíců a někdy usnu
0:19:05ale co je podstatné abyste viděli souvislosti tak když tato tesla splnil ten svůj úkol
0:19:11zlepšuje to technology arizona
0:19:14tak se stalo toho že
0:19:16přišel pro odměnu a že se mu říká no ale mladý muži
0:19:20nerozumíte ještě americkému humoru
0:19:24nebo stanic jo
0:19:25a že to zabalil pak úpal asi rok někde příkopy aby se budete uživil
0:19:31no a postupně se H tedy investuje kteří byli ochotni _m zafinancovat ten jeho systém střídavého proudu
0:19:38zase na tom je vidět a je obrovská větrnou jestli nechá jakýmkoli způsobem
0:19:42zaujme zlomit nebo zvykla
0:19:45vtipný je
0:19:46že když teda zvítězil v tom boje hostem při střídavý proud tak
0:19:54editor mu hádat klacky obrovským způsobem pod nohy
0:19:58snažil se jakýmkoli způsobem zdiskreditovat tady ten systém dokonce nechali bylo by klasická jak se svátek zabí lidi opravovali výzva
0:20:06ulicích a ptát
0:20:08ale podařilo se to a
0:20:11zkrátka ten systém střídavého proudu díky kterému veletrh vykoná celá země se prosadit
0:20:17a že za to vděčíme teslových to že tady dneska si tím _e takového stavu a že _m vydá víme
0:20:22proud a když si budeme efektivní
0:20:27další velice významná věc kterou stojí za to posílí
0:20:32je že na základě tedy tohodle úspěchu dostat zakázku na
0:20:37vytvoření vodopád vytvoření ale která miliardáře
0:20:42obě dvojce úspěšně postavil
0:20:45vodní elektrárnu první na světě tohodle typu nám niagarských vodopádech
0:20:52a vo tý doby neozvala let infikace celý země
0:20:57takže
0:20:58to byla první části ho mise kterou spodního
0:21:02a potom druhá věc ráno budete zajímala bylo jakým způsobem
0:21:06sesbírat energii přírody aby sloužila lidé
0:21:12jenom ještě připomenutí ty hlavními náležité nám tady zanechal indukční motor
0:21:19ve všech zařízení
0:21:22celý systém výroby přenosu
0:21:25střídavého proudu
0:21:27což se moc neví také vynálezcem rádi a
0:21:31celého systému vysílač
0:21:33transformátor ladění
0:21:36jo a _m teda na příjmu střevo
0:21:39to je vlastně jeho žurnál
0:21:42jako první atomy roce devatenáct set
0:21:46předvedl
0:21:47dávkově řízenou lo oč
0:21:49jo kterou si teda pak museli nechat na břehu rozebrat oženil nevěřil sto může řídit jo to co nezklame autíčka
0:21:56dálkového ovládání taktu podotýkám před sto jedenáctiletý už tesla předved
0:22:01neměl žádný počítače nic
0:22:04všecko čistě
0:22:06tvořil a s ní myslí
0:22:10velice důležitá věc
0:22:12to se teda dočká _e toho neon ale po jeho smrti veškerá mobilní komunikace bystrice dneska tady mám mobilní telefony
0:22:21na principy který on
0:22:23zanechal
0:22:25televize
0:22:26televizní přenos
0:22:29computer i jeho
0:22:32principy jak individuová proudy malej zařízení jsou základem pro mikro elektroniku a pro víru počítačů
0:22:40je otcem radarů první snímky pořídil v roce asi osumnáct set devadesát
0:22:46takže
0:22:49tohle
0:22:51velice důležitá věc já taky dneska absolutně zapadla je elektro terapie
0:22:56léčení vysokofrekvenčními proudy
0:23:01jsem se dočetl bo jako ta zajímavé že letech devatenácet sedum až třicet sedum to bylo běžné který státech
0:23:08ale
0:23:11pak to nějak jestli se zmizel jo paterně vlivem Q chovalo by protože
0:23:16byla přístroje možnou vyléčit prakticky
0:23:21velkou činností všecky běžně známé nemusel konce říkají že účinnost na ať se devadesát osum procent
0:23:28takže to moc neví takže dobré si to při lomeno
0:23:32ještě před fordem přišel s tím že nebo doby dělat auta elektriku elektrický auta a sám říká že věžemi forces
0:23:40reality
0:23:44no to co je podstatné a to je i výzva pro nás nebo pro vás
0:23:49spoustu z jeho vynálezu ještě dodnes vůbec nenašlo své uplatnění
0:23:55respektive nenašels a nikdo kdo by nebyl schopen prosadit jedny z takových klíčových vynálezů je
0:24:02celosvětový bezdrátový přenos energie
0:24:06oblého klíčová vize na které pracoval akce uskutečňuje zrealizovali se podíváte na jim tu tak běžících uvidíte že tahle věc
0:24:15naprosto reálně funguje že energie možné přenášet
0:24:19stejně jako mobilní vony a další
0:24:23prostorem nepotřebujeme tomu žádné brát
0:24:28on to dokonce už že jedné může měl prakticky hotové ověřil to že možné posílat signály přes celou zemi která
0:24:35funguje jako vodič
0:24:37ale potom jak on sám říká tomu bylo zákony přírody zabráněno
0:24:42takže to nás ještě čeká a jeho vize byla že energie bude zdarma
0:24:48i do elektrárny bezdrátový přenos
0:24:51a energie čerpá každý free
0:24:53tak a když to říká sílu investorovi
0:24:56kterým to někdo ji nebyl nikdo ji neživý morgan
0:25:00a ten mu říkám dobře a když to budeme tak opustí a ta kam dáme měřák nebo platí
0:25:07a to nám přepnout do dne
0:25:12přemýšlel o tom že úplný silnice že budou všecka zařízeními tam vzduchem a jak na leteckém opory a budu napájena
0:25:19také vzduchu nebo mít žádní nádrže obou čerpat energii také vzduchu
0:25:25mimochodem různejch science fiction filmech tohle vidíte dneska ty jeho vynálezy
0:25:30a jeho finální představa byla že bude možné čerpat energii z jakéhokoliv bodu ve vesmíru
0:25:38jenom eskalace jsou to budete zajímá tak zjistíte že spoustu že vynálezů těch jsou stovky události sto sedmdesát patentu které
0:25:45byly přijaty
0:25:47jsou naprosto transformační tak teďko zpátky tě metoda
0:25:56naprosto klíčovou metodou kterou
0:25:59nikola tesla provozoval celý život
0:26:01vo soustředění
0:26:04on sám říká že zhruba do osmi let
0:26:07do úplně vobyčejnej dítě
0:26:10jo
0:26:11jako běžný děti ústav ilustrací oba jo
0:26:16nevěděl co
0:26:18a potom si jednou přečet nějakou knížku která se jmenovala
0:26:22syn aby a vlastně v originále op
0:26:26maďarského autora jo šiky
0:26:28a to mě probudilo jednak sílu vůle
0:26:32ale jednak trvalou koncentraci
0:26:35a on říká
0:26:37celej život vod dětství jsem se soustředilo pouze na sebe sama
0:26:43a sebe sama což smyslu sobota spoustu problémů různě ale zjistil jsem je to bo naprosto klíčové pro moje úspěchy
0:26:53ve vědě
0:26:55tak
0:26:56vyzkoušíme si několik technik které dá měli dát určitou představu co to tím soustředěním je myšleno
0:27:05takže teďko můžete buď zavřít oči nebo se dívat
0:27:09a budeme vyzkoušíme sto letech neutron nikola tesla provádět
0:27:16jo zopakujte to co budu říká tak to zkuste zopakovat
0:27:21tak
0:27:22soustřeďte se veškerou silou na vlastní oči
0:27:33soustřeďte se maximální silou na vlastní hlavu jako celek na celou hlavu
0:27:47soustředit veškerou si volna celeru
0:28:01výborně takže to je nás technik
0:28:04je dobré tohle a říká on to dělat trvale takovéhle věci
0:28:09další technika
0:28:11velice jednoduchá velice přirozená budem pozorovat vlastní dech
0:28:17takže ste veškerou pozorností se soustřeď se na to jak ve vás to uvidí váš vlastní de
0:28:48super
0:28:50tak
0:28:52těch nehledě víc nebude možné v jedna webu nebo jen ale podstatné je
0:28:59kontinuita tohle tesla dělal celý život a po skutečně je základ toho neúspěchu
0:29:05jo zvětšování se soustředí
0:29:09nikoliv na slečno nějaké zevní věci v uvozovkách ale právě tomhle ten klíč
0:29:15otevření té
0:29:17jo intuice
0:29:21další velice významná v je
0:29:23je představivost
0:29:28jak touto jestli bylo on říká když sem byl malý dítě
0:29:32tak jsem měl takový obou schopno
0:29:35že jsem viděl nějaký děj
0:29:37tak pak jsem začal pro před promítat
0:29:40takovým způsobem že sem viděl ty objektiv postaru před sebou jako živý
0:29:46když to byly pěkné zkušenosti je to bylo fajn ale horší říkal aby _e když třeba šuma pouze
0:29:52a pak viděl před sebou tu jaké řeknu visí prostoru říkal to bylo tak živelně simona to stáhnout
0:30:01rico se mu ta modelovali velice ošklivé obrazy a on říká já jsem nevěděl sto zbavit tak se začala dělat
0:30:08začal si promítat jiný obrázek
0:30:10a říká velice brzy nedošli tyto sem různoběžný ho života
0:30:15tak se začal vytvářet dva
0:30:18a říká
0:30:19toho jsem dělala si až do osumnácti let
0:30:22a dosáh jsem tom takový schopnosti že sem byl schopen si vytvořit vlastní realitu a do té reality vstoupit
0:30:29a bylo to plně tak skutečné že sem to nerozeznal od běžného života
0:30:36jo a teďko říká tam jsem si už úplně všechno to co jako by lidi běžně v životě chtějí já
0:30:43sem tam měl C kamarády měl jsem tam majetek všechno
0:30:46a když potom zase vždycky vracel zpátky puse neměl touhu něco dá shánět amose se věnovat potom tím si vynálezu
0:30:55a říká
0:30:56tahle schopnost byla naprosto klíčová pro mě
0:31:00aby byl schopnej
0:31:03vytvářet svoje objevy a on říká pásmo jsem tak
0:31:08že sem si ten svůj vynález kompletně představil messy mysli tak
0:31:13že sem ho viděl do posledních detailů včetně jeho dynamicky
0:31:16takže on říká si pustil ten pokud
0:31:20a dokonce se init viděl nebo cítil když mi to nechodí o když tam byl nějaký problém
0:31:25a říká takovýmdle způsobem sem v otestovala všecky svoje vynálezy a když už to bylo kompletní vychytaný tak jsem to
0:31:32jamek se inženýrů aby to udělal
0:31:35a skutečněji se potom díváme na ty svědectví sedum v té době ho tak říkaj ano kromě nějakých materiálových
0:31:44problém třeba že nebylo dostali materiál to přesně fungovat tesla říká
0:31:52je tam ještě jedna důležitá tom potřeba říct
0:31:55že
0:31:58ten klíčový moment když přišel nějaký _m tímhle vizionář tím objevem
0:32:03nebyl že by to vymýšlel ale on dostal prvního čtou intuici u tomu říká rezavější
0:32:09odhalení jo
0:32:11třeba říká na tom elektromotoru indukčním přemýšlel pět let jsem to soustředil jo na to řešení
0:32:19a pořád neměl žádný výsled
0:32:22o těch pětileté šel někde po budapešti a citoval si z ghetta nějakou s nosnou pasta
0:32:30fausta
0:32:31a teď popisuje že jak šel tak najednou jako blesk čistého nebe
0:32:37uviděl kompletně celý řešení to elektromotoru že jo to je indukční elektromotor s tím pro tak rotující elektrickým polem a
0:32:44vo vydělat celý dokonalosti se vším všudy
0:32:47a říká se sem si na zem a nakreslil jsem do písku to schéma
0:32:52a přesně otela doby
0:32:54už tam rozvinu a materializovat tu vizi
0:32:58a takhle fungovalo i nadále
0:33:00takže možná to zkušenost máte nebo uděláte že soustředili jakou oblast intenzivně po určitou dobu
0:33:07a pak najednou zjistíte že to řešení znáte celé to je ten principy unk pracoval akorát obrovskou sílu
0:33:16tak teďko si vyzkoušíme některé s technik které ono používáte oblasti představivosti
0:33:23imaginace
0:33:24tak
0:33:25může zavřít oči pokuď chcete nemusíte
0:33:30ale já s todle pro vás lepší jo vy zase určitost naší
0:33:36představte si
0:33:39jako to na koho máte velice rádi
0:33:42nebo to co máte velice rádi vaší partnerku partnera nebo nějaký předmět
0:33:48a jsou na
0:33:52a ta nepodstatném je tam data emoce intenzivní že to zkrátka máte velice rádi
0:33:57tak to představte sto největší silou a pokud možno co největší
0:34:02věrohodnosti aby to bylo co nejvíc král
0:34:26výborně teďko zkuste s tím samým objektem si představit promítnout nějaký proces
0:34:33třeba jestli se tím setkáváte
0:34:38manipulace s tím objektem
0:34:41a pokud možno co nejrealističtější
0:35:12výborně
0:35:13bity prosím představte
0:35:16zářivou modrou scénu kouli
0:35:23zářivě modrou
0:35:29rozpočty doleva
0:35:37ten pohyb vydechujte
0:35:52zastavte jí
0:35:58a rozpočty na druhou stranu
0:36:16teď i nad ní přijít eště jednou
0:36:20tak _e zářivě modrou
0:36:24a rozpočty objekty směrem a stejnou jich o
0:36:40a plynule zastavte
0:36:48super
0:36:50až to bylo jednoduchá ukázka vidíte že nám to všem šlo že to není nic výjimečného akorát ten rozdíl mezi
0:36:56náma adresové takže tesla to hodilo obrovskou silou a dělal to co je život proto byl schopen a je to
0:37:01schopnost každého člověka aby tuhle schopnost vizualizace získal je to velice užitečné pro jakoukoliv činnost lidské oko rickou činu
0:37:23další naprosto zásadní
0:37:25vlastností nebo schopnosti nikoly tesly byla jeho vůle
0:37:30jeho vůle _e by trvalo
0:37:35jenom několik takových příkladu o říká měl jsem spousta různy
0:37:40tak pojď přání zálib
0:37:43třeba sem pil hodně alkoholu že konec
0:37:47u
0:37:48jasně všechno
0:37:50takže měl spoustu takovej divnej záliv jako že třeba hodně kouřil pil alkohol a tak
0:37:56ale říkal že měl takovou sílu důleži dokázalo tyhle svoje návyky
0:38:03ze vteřina průsek zbavit
0:38:05jo
0:38:07real hazardní hry
0:38:11když přišel všechny peníze maminkám říkal ale už bys to moh nechá tak takle udělat nebo se toho
0:38:19když do budapešti tak jednu z takových věcí se o zásadu
0:38:25každej den chodil plavat a přeplaval sedmadvacet krát nějaký rameno Í tam je D řekne že to bylo jestli byl
0:38:32dunaj nebo co
0:38:34dvacet sedum krát každý den ze jakýhokoliv počasí
0:38:40a říkal když jsem si dal před sebe nějakej cíl
0:38:44tady se dosáhnout
0:38:46tak to pro mě byla svatá přísaha a otázka života nebo smrt buďto prostě udělám nebo končí
0:38:54takže mě jak sme si vzal něco jako by cíl dycky to dokončoval jakoukoliv cenu
0:38:58intel něho trvat jako jednu
0:39:01až to je další poučení to na
0:39:05zanechal po sobě spoustu velkých moudrostí a
0:39:10pět i ty dobré studovat takže já věřím že
0:39:15k tomu do možná tahle stole setkání tu vaší pozornost
0:39:19alespoň na chvíli obrátí
0:39:34nevíte
0:39:41_e
0:39:43
0:39:46a já
0:39:56ta
0:40:12a já tady díky váš část a ty se tady zůstaly
0:40:25jak by taky poděkoval slavomír aby a máme ještě čas tak nápad dotazy pokud se objeví
0:40:33to
0:40:40dobře to
0:40:42tady toto zopáknu měl nikola tesla manželku pro kameru projektových do ta
0:40:48nikola tesla říká že S X _e je to je velice silná síla v životě může a že velice užitečná
0:40:54pro rozšiřování potomstva
0:40:56ale že
0:40:58pro vědu je to naprosto nevhodné texel dopěstovat
0:41:02a říká s _e že kdyby on se věnovat této činnosti tak by nikdy nedosáhl takový výsledků protože musel pro
0:41:09
0:41:10využít veškerou svojí mentální s tím takže tesla sám říká že to přání tu sexuální tou zcela by kořeni jo
0:41:19ve svých třiceti třech letech
0:41:23on velice uznávaný velice obletován Í žena mišu ženský padal do _m blok když ho viděli měl dokonce jak francouzku
0:41:30herečku jakoby partnerku ještě jsi toho tedy UPS dál
0:41:34a říká tak mě tak milovala teda takle mě byla závislá
0:41:38že sem nemohu dělat jo takže pak se s ní rozešel a
0:41:43podle toho se zřej co je známo tak do svých os mastnou sedmaosmdesátin tady odešel stole světa takže od naprosto
0:41:51bez že
0:41:52říkám L kompresním souhlasím celibát
0:41:56a ještě jeden dotaz jeli
0:42:03klišé není žádný to tak tak já bych ještě jednou poděkoval