0:00:17rozumná formě začneme tak se souvisí že se to správně pač kola trochu chyba programe a
0:00:24jeden čas bilovat na tady sta přednáška takže k to má záujem po
0:00:29o to druhé ani je o nějaké programování je komponentový vývoj pomoc objedete tak grimaldi ztvrdla
0:00:38to je super string za kině je
0:00:45adresa takže ta přednáška vedla je navigace není rovná a menu
0:00:54_e stejně tak by mohli lze šetří které si myslel že zvětšovat klidně má město na webu
0:01:00a
0:01:02tak to jsem se budeme rozumně
0:01:12když jsem začal tak asi nebudem nastěhoval ať
0:01:16a
0:01:18přednáška opomene druhým no zlom ale důležité jsou tam dvě věci a na to savce spit ať teorie začnem jedna
0:01:26věc je komponentový vývoj _e druhá věc je google web toolkit
0:01:30no tak to toho z vás zaujímá _e komponentový vývoj
0:01:36vývoje komponent
0:01:37jeden
0:01:38hrudi a koho zajímá google web toolkit
0:01:43no
0:01:44super že sapy hlasy nebudila na jedno a je na druhé zároveň
0:01:48protože jsem toto bodě ta začal tato tato
0:01:52toto mé povídání ně bodě ani o komponent toho vývoje jakub něco mám ani o web toolkit že jako ta
0:01:59jako samotnou teda google web toolkit že
0:02:09rozhled war tak už alše bude zase bych _e zač
0:02:17moje meno je boris
0:02:20a
0:02:23tomto forename vyhraděný tak myslím sextos Y povídá ďáblem se to pokusem je tak o dialog o tom co chcete
0:02:29kopu komponentový vývoj asi bude musej urychleně o tom co je to google web toolkit protože a kokem že to
0:02:36oboje vědět access zmateně chodili a na koně samotářem krásný příklad čas takle používané komponent jako je například login panel
0:02:46tory moře tě v podstatě vytvořit jako komponentu a používat že stále dokola na se chybový stránka
0:02:57já bysem se představil tak
0:02:59_e jak pro pracuje vlastně teraz po firma _e cuptech musíme děděno šumová tom a
0:03:06google web toolkit používáme už široká a
0:03:11tady sme přišli na to ale vo
0:03:14spor volat odhad cestář studia jak vypadá ty komponenty protože komponentový vývoj jako taky něj allen prostě nějaký bájný pojem
0:03:23ale vonět ale ňáky pojem zas prosila vy ale _e zemina ti za pravdu catch že se bavili o tom
0:03:32proč o vlastně vyjeté komponenty tak jako pro ale dva z nápadně znovupoužití vám
0:03:37znovupoužití rozmysl _e catch něco se mu rozvora
0:03:41o tom bolo aspoň přednášky tak X neboli a taktně pokud krát _e to zaznělo to že _e znovupoužitelnosti je
0:03:49velmi dobrá s pohledu byznysu co alespoň s pohodu kvality
0:03:54klidně čára vytvoří tě aplikace to tisíckrát tak je to
0:03:59super ve _e k jednička david korytě a odladit že to a
0:04:05_e má tma to tisíc poživatinou tak v podstatě ony podsítě nějakou jakoby zlepšení kvality tisíc hodině jeden catch teď
0:04:12to má prostě hrozně vyložila tělo používat u tvořil komponentu
0:04:18no klíčové osoby jsou zatíženy tak velmi ná komponentový vývoj tak tak se mu začal hovory
0:04:24_e podla prostě jednej zde s tak ty si s rušná line Y proces který o _e který přesně hovory
0:04:31a tak jak je to poznatky se vlastně toho slajdu o že by sme mali používat architekturu které založena na
0:04:38komponenta mám ještě něco jednička jako illus komponent based architecture
0:04:45no čarám potopili peněz věky press autě si časti tady jsme schopni jako z lega vy skládat prostě aplikací jo
0:04:52a naše jediná námaha bodě vtom ty kocky velká tadle zpráva na správné město respektive nesprávně se ba napasovat o
0:05:01toto samo že zda je jako docela čili nič vlado na to že požadavky o životě rusů prostě hrozně velké
0:05:08hrozně prostě
0:05:09teda hrozně různé _e každý to chce nějak jinak ale auto komponentového vývoj a musí tě vyžití tu podstatu two
0:05:18_e tu základnu myšlenku toho čeho vlastně ta komponenta má robiť a co ty vše co v životě kde vlastně
0:05:24chcu to že to chce matně to modrá někdo červené tak to je absolutně jednu
0:05:29je o toho řeky tam uživatel vyplní meno heslo
0:05:34a _e stlačit provaze toho login panelová stlačili pasiv ty hlásič tak ta komponenta houpy hlasy do systém
0:05:43že že musíme liší otázku toho čím a vyplnit tím jo ale voma vyplnit šest _e prostě nějaké uživatelské jméno
0:05:50stresy zvolte registraci to sou všecko ně podstatné fakty zrovna u komponenty a kolo gimp ano
0:05:58holky že získáme tak je to tak je to kůstky tak neschopný _e odstavec aplikaci je ktoré su různé škálovatelné
0:06:06a hlavně dovoluju z menu a protože každá komponenta tak jak ju prostě _e sme schopni poulis pro systéme má
0:06:15definované nějaké vstupy nějaké výstupy a tak byste karta komponenta má nějaké chová některé samozřejmě mi implementujeme k nám toto
0:06:23chování nevyhovuje možného sme nič almužny smísilo komponent
0:06:28o to velmi krásná prstama je toho že poněvadž komponenty ktoré jsou schopné třeba spotřeba dědič
0:06:35_e tam se trochu z dostáváme do objektovou orientovaného programování nějak dědičnost a využívat právě na o využití vlastnosti pecka
0:06:44api daně nových vlastností eventuelně z menu or některých stranama to peckovi ně vyhovují ale toto všecko je u komponentového
0:06:52vývoj a možné _e cache jako by
0:06:55opustit že uzlu svoje fantasia vrstevnice jako velmi se na to či vazu čili škole prostě a možnost tu na
0:07:02některých školách a tou či myslím že nasyť aspoň jeden tak math _e věta tomuto za tomuto určitě menu je
0:07:09ale důležité je prostě dokázat i ten systém skutečně představí
0:07:14a já vám ukáže měská jak se to dá realizovat
0:07:19a
0:07:19ukáže vám komponentu ktorá budě dovolovat menu ktorá sobě teď použití alobalu prostě použít nemusí tělo prosakujete či nahradit bude
0:07:28že vždy závažná člen otto ho rozhraní a které použití
0:07:33jo čili holka výhodou komponentového vývoj a tak si představit že mátě obrovský systém ktorý užší jako kroku funguje už
0:07:40jak okurkou spravuje ti a světě ale klimatizované vystavený s komponent tak _e klidně člověk novináři firmy aby mu po
0:07:48větě chtěl bysem změnit login panel a levou to daňového něco o login panelu tak a komponenta můžu PCI novinky
0:07:57to by source není novinky a
0:07:59_e sme na ty rovině mě může vyžadovat pochopeni celého systém bude to bude potřeba změní jednu hodinu komponentu ven
0:08:08tak aby se zachovaly vstupy a výstupy a všecko ostatné prostě vtom systéme zůstaň dotknout E a ten kdo tu
0:08:15změnu robiť může aleně buď M ať potřebu
0:08:18_e zaučí celý systém
0:08:21jo to je velká časovýho velká výhoda těchto komponent
0:08:25o o ty znovupoužitelnosti se musíš hovory jo ale se jednou určenost třeba vyzdvihnout že jsou to odladěné otestované softwarově
0:08:33části
0:08:34_e dokonce na ohledně _e _e
0:08:38které vláda jakoby komerčné S I ty se převládá názor že otestované je to se používají tisíce lodí posílali bude
0:08:48čemat komponenty a které botě používat len vy ještě stále a kolmosti max otestované ale a koná hřbetě používat komponenty
0:08:56třetích stran
0:08:58tak _e mátě nějakým způsobem jistotu catch tuto ty tuto jsou komponentu používá jakýsi se může po celém světě že
0:09:05ta komponenta agnes toho že přes osaměl testovali je dostatečně kvalit na který vyhovuje tisíco S pravděpodobně bojů může vyhovovat
0:09:13I vám
0:09:15a na další straně prostě kytek komponenty prostě _e používat těch oproti třetích stran alebo vlastně komponenty a bati na
0:09:22dokumentaci
0:09:24tak tu dokumentaci hodně musí se který každom vo vykašli tvorbě vlastně nové aplikaci je ta data komponent tak jedna
0:09:32dokumentaci jo tak jak dokumentaci jenom spojitě dohromady a pěkně vám nějaká super kdyžtak vo dokumentaci a
0:09:40no tak systému který zákazníkovi odevzdá tě
0:09:42a ten zákazník podstatě jako bodě nadšený vy si nebude těm ať prácu a to dokumentace se tak někdy nepročítal
0:09:50protože jak to by na tom alča
0:09:53ale splnit je nějaký prostě nějak na to bude že prostě chtěl třeba od označen třeba vobyč
0:10:00no
0:10:02kdy se budeme bavit osobnost na těch komponentách takže ta komponenta sto slotu rozehnala katko nevím ale
0:10:09ale to si potom třeba ve sta větší prsa že si pro ty městě violu část a to měřitelnost rosťou
0:10:15myslím _e skutečně nějaký logiku která má nějaký prostě konkrétní význam a to ještě tenhleten druhý život a to je
0:10:25jako by
0:10:27podprogram marcelo systémovou subsystém ošetřeno systému
0:10:31který má konkrétno funkcionalitu a proto zdůrazněn slunko slovo konkrétní
0:10:36a ke se budeme bavit o návrhový vzor of aleně můžeme do úvahy vrátí _e of patterny řekněme tak čtyři
0:10:43ale ty nejzákladnější návrhové vzory které přišly adresu na kterých že stahl _e stavy obuv patterny
0:10:50tak jeden z těchto _e je myslím šesť jeden z nikdo hovory o hájkovi že toto slovo sobila krát proč
0:10:58u ale nikdo mi ho poranění kdyně vysvětlil až na jedno školení oceánu že hájkovi jean _e si press autě
0:11:06jako komponentu která má jeden jediný účel má to nevyššího kohezi jako můžem a
0:11:13a koná hlaváči komponentů která má která poníka dceru účelnou jej koheze je nižší a
0:11:20už potom hovoříme nějaká super jako _e super komponenta jako o common kontroluje na podobné anti patterny už majú blokové
0:11:29bloku jižan a co to znamená access a snažíme o to aby ta funkce mohli to byla konkrétně
0:11:35protože my vezmeme komponentu
0:11:38a chceme o použít systéme sta com jako sme ukrytým ještě ani ně plánovali použít
0:11:45a ta a a koná levitta komponenta malá nějaký slajd efekt
0:11:48tak na sem systémech by to mohlo s by to mohlo vidně děláme chování je a ta komponenta tak do
0:11:54toho systému hnědá hnědá vzory
0:11:57a voni rádi na použít takže pane tady ty komponenty dýmaly byť s konkrétno funkcionalitou ale ta funkcionalita by něm
0:12:05ale byť jakoby tvar vy vypsání na teďka zoria do z alebo něž problém ke se nebude nevadí obojí aplikaci
0:12:12a tak _e by kdybys ani do konzole tak to může byť jako prvek stavu komponenta nějaká knižnice a prostě
0:12:20na nějaký systém our a podobně ale ke se bavíme o ve všech systém o tak _e otrava real autorizačních
0:12:29protokolovou to teďka to v implementaci autentizačního protokolu
0:12:34může být skutečně v podstatě samostatnou komponenty mělo by ničím ne ale pozor databáze v databázi zjistí že se tam
0:12:42prostě nacházel u životě jo nějakým _e šum ktoré představuje heslo a podobně ale má toto jednu funkcionalitu a toto
0:12:49jako zdraví takže zastavilo toto tak je to P vlastně funguje skoro na že vždy se percent prostě webových stranu
0:12:57když záhadnější hotový vlastně prostě ní je a něvjem o tom že by to implementoval o nějaký frýbort prostě jako
0:13:07uzavřenou komponentu
0:13:09jeden jeden problémy a je ten že je to závislé prostě na data
0:13:13_e tvar na tom E na databázi a podobných věci a a ta komponenta sada oceli se budeme bavit zadána
0:13:20písařek komponentami boje vrstvy tak aby ty data volit jak se u toho klienta api dané naváděl při zpracování že
0:13:28Ú samozřejmě by asi konkrétno logiku malá biči _e vytvořena vás na komponenta prostě komponenty tak to dělej propustné dohromady
0:13:40ale co by se musela podvol eště podotknůť tak komponenty vody a strom
0:13:45no takže komponenty by mali tvoří strom ale já bysem to nevysvětlil zná tak on principy že máme tak to
0:13:52máme komponenty a subkomponenty respektive
0:13:56_e
0:13:58komponenty možno používat jiné komponenty
0:14:03_e
0:14:04a koná by _e nějaká komponenta vola závislá na tom budu používá tak ta komponentách stráně jakoby reporty poho závislá
0:14:14na s konkrétnost svoje nafrněné komponentě ně nic neschopny použít _e mimo ty commute komponenty prostě na které závislá
0:14:24takže ale přes aplikaci závislosti nějaké litovala volně někerý ale určité strkat potřebujeme tu závislost pokud my sme my
0:14:32a já to to vysvětlím vůbec ten strom jak je mysleli vysvětlím na tom prípadě ale toto se dostáváme zase
0:14:40dělal všemu jako návrhovém vzoru tomu základné mu a to je vokapy nicka světa no
0:14:46a mikeš jakoby píšeme program já části programu
0:14:51tady by malby znovupoužit chan tak ví rozhodně něm alibi závislé prostě na svém okolí respektive minima
0:14:59jo a
0:15:02_e catch vlastně vytvoříme jako by strom ty komponent tak ty výše komponenty referencují ceníš je protože jich používaným tam
0:15:09ta tam ten straně jasný ale ti výše komponenty si mozillu vyvrať že budu používat čti nižší ale vodu použil
0:15:17nějakou jinou nižší v a podobně ale na druhé straně ceníš je na ty com _e komunikuju prostřednic tom _e
0:15:26listeneru call back u op serveru signál O je tu proto stejné ale to vy ste letum hovoříme stále i
0:15:32na jo V java svých je to listener gwt to blur a na návrhový vzor ostrého to vycházela zavolá op
0:15:41server
0:15:41_e dokonce a _e prva trvá implementaci a které se všecky šetřil s koukali byly signály a porty jo takže
0:15:50teraz máme seznamu toho s tyto hlavu ale já to zase měli vysvětli
0:15:54že to něco s komponentou sáně trvat máme tlačítko na které tak lipně tak tlačítko teda ně pově formu peckovi
0:16:02jako by žena pytlovině volá metodu klikou osum
0:16:06toto tlačítko _e vyvolává událost
0:16:09tuto událost a obvod tato událost že posílaná všeckým kdo oni majú záujem a záujem hodinu musíme samozřejmě ten a
0:16:16rodina a komponenta aby bola schopna zareagovat detekci by se nero
0:16:21že někde prostě vzniká nějaká ivankou nějaká událost a nic že se tato událost prostě o schytává a reaguje známe
0:16:29pět je typ jaký
0:16:33ale co se týká komponent neboli vrstvy toto bylo komponentách obecně X otouš sledoval na komponenty dvojvrstvý otázka do kubika
0:16:42je a pročuměly kvartě komponenty na webové vrstvy
0:16:49tak se s pitomina sto výtvarná komponenty vyvolenosti
0:16:55jeden tvar a tak ty těsně vyhlásili program mečovém aplikaci je
0:17:03dohlížet _e na vývoj a abych vás na řetězce vypadat komponenty
0:17:09znovupoužitelné části které bystě na stránkách u měst měli allen jinak navští lovali že jo
0:17:15takže takže vytváří komponenty
0:17:19tak někomu budou implementovalo že jaké aplikace je prosím vytvoříte komponenty
0:17:24no
0:17:25jako vytvoří komponentu a teda zkusím za nějaké odpověď je vytvořit komponentu je docela jako by složitý proces respektive je
0:17:35to hodně hodně novákovi
0:17:38oni třeba namáhá ten sval mohla ve a bystě prostě dokázali komponentů vytvořit tak aby bylo skutečně použití rovná a
0:17:47největší problém je u stávajících a
0:17:51řešení webových čím sou to prostě že ostrý řešení a jako například _e _e servlety že lesbička jo že se
0:18:00s K dokonce _e nějaký nějaký ten zprý
0:18:03a tak slibujeme se také je tam docela problém výtvarnou znovupoužitelné komponenty a toto vycházet s podstaty technologii o které
0:18:14sme teraz menoval co se týká pijácká tak tam ty komponenty tam jako by naplnění programovací jazyk ano teček o
0:18:21na takovou na ty když _e úrovni
0:18:24jako možno jsou to silné slova ale _e
0:18:28jazyk to v něm asi jako silné tipovaně tomu jezery protože a kanálech nemám zobrať od někoho komponentu
0:18:36že mi nikdo ně zaručuje typy
0:18:39tak jako ne
0:18:41to
0:18:42toho tohle tohle riziko
0:18:44jo on třeba chudoby z menu ste komponent že to někdo to mildo dál
0:18:48a můj celý systém stojí na tom že ta komponenta vrátí strýka on obrazu vrátí nějaký objekt
0:18:55jo a
0:18:57_e tohlencto prostě jako preto zas jako že P hladkost plně považuje mě jako by za uplně dokonali základ na
0:19:05to sto percent i tak se jich ty věci a vůbec takže takže vás klid jako žalostivě těch prostě netypovaný
0:19:12jazyka o
0:19:15používat samoty těla si aspoň prvně já je prostě děs
0:19:19jo
0:19:21_e catch teda výtvarná málo vopičky ta snaží vytlač komponentu tak ta komponenta musím a děsně definované rozhraní
0:19:28to je tohoto o to se prostě snažíme a ke to budeme bavit o těch technologie osum prostě _e java
0:19:34servlety že ano prostě java servlety je základ let že svíčka a všecky ostatné věci jazz S K sting všecko
0:19:42na soustavě jo a do teda aspoň do server tou ty nula nebo možné vytvořit prostě jako by servlety udělen
0:19:52_e o naštěstí otce dva touto že _e ty nula existuje tak zvané ve fragmenty a vůbec ten ve sada
0:19:59jakoby spadat malých kousků
0:20:01voda zrodilo sme worker audia monitoru knižní za podobné věci no a ale nebo vy lepší je být volič nějak
0:20:10i kus kódu ktorý sada použít volfovi stránky _e a _e spolu s tím distribuovat kus kódu ktorý běží na
0:20:18server i
0:20:19a _e je to furt je to kusy kódu zdali voni závisle mezi sebou komunikuju a mám to v jedné
0:20:26kružnici mám to tady mám to prostě uložena každou komponentu
0:20:30_e z mého názoru aspoň tomuto sme se snažili prostě dospět k jedné jakoby a valid do toho give tečka
0:20:38teprve teďkon a nakonec prostě dál
0:20:41jo a to je to čuně dokáže tělo dopisu že nevinným se more com
0:20:45prostě něčím napíšem do stránky teda nemusím ani napísala napíše mysu používám prostě to a to
0:20:53na se dobrý to má nějakou prostě obsluhu a oni čili já se nemusím starat
0:20:58nemusím se ztraťte vás toto propojení mezi nimi a podobné prostě mě smysly albu vzájemné volání a _e
0:21:06_e vytvářet nějaké stránky které mi potvrdí a ten formulace
0:21:12takže toku té roury o google web toolkit že
0:21:16a teda teorii o komponenta komponentový vývoj jako s toho si prosila zametají tě komponenty jsou dobré ano spojná je
0:21:26to na mají výtvory stojí nám to za to
0:21:29páč nám to byla krát dráčky
0:21:32_e teraz vám povim něco o technologiemi sem sem tam udělali pohledat náměště o tom jak vlastně toto technology využít
0:21:40na tuto vložit odpojuju kterou sem tu prostě vypadalo do teda
0:21:46ale google web toolkit K jak by se k bysme mohli vidí
0:21:51ale google web toolkit
0:21:53je
0:21:55tak _e to modré ne prostě odřenýma vzor
0:21:58a pryč internet applications
0:22:00a boothovým war místo odrovnalo pohledat
0:22:04než internet applications u té super aplikaci že prostě máče jako ty stránky dynamické alebo obsahy se vám jako by
0:22:11to payload Ú vysloveně dynamicky nemusím že prostě hory dodavatele stránky a podobně že prostě v dva nula aplikaci je
0:22:19jo ty slově dala každý prostě to chce prodávat shodným názvům
0:22:24a samotné gwt je takisto I nástroje _e které rychly _e tady _e rychlou tvorbu
0:22:33_e
0:22:35nebo o formu aplikací vysloveně webu je aplikaci
0:22:41no samotné gwt základě už obsahuje hrozně byla komponent sou to komponenty prostě klasického nebylo rozhraní a jako ty různé
0:22:50inputs boxy o buttony a dokonce to má a jménu dokonce tom ataku pěknou komponentu a posadě takže prosbou
0:22:59že vlastně píše tě a ono vám to jako by našeptává jo takže tak je to všecky věci su možné
0:23:06prostě jedna
0:23:08proudové tu akože pomoc opuchle toolkit velmi jednoduchou výtvory
0:23:12ale okrem toho topy polka a je nástroje a hlavně google web toolkit je _e data že pozreť jako na
0:23:20kompilátor jazyka java do javaskriptu
0:23:24_e gwt vytvářel a začali shora googlu zhruba tak tak poměru k mi a určitě po značek ubylo že unixu
0:23:32docela prostě
0:23:34_e to sem říkat A javy ta komise toho ně boj a nevzali javu _e zkompilovány to na svoji D
0:23:40X a teraz to prostě leží na druhý do
0:23:43že jo tak oni takisto zadali jakoby kompilátor javy upravili si ho a výstup o mě a nikola soubor a
0:23:50nikde ale výstupu menší lásky
0:23:54a co nám to P náš
0:23:56cache takový s tu máme že lásky ke to programujeme uděláme ktoré silně tipovaná a potom s _e toto zkompiluje
0:24:03jednak jiné javascriptu tak máme _e silně typovaný java script foto může osobně že vosky máme na
0:24:11jo klidně silně typovaný takou sada použít
0:24:14a ještě plus tomu prostě tak jak je vychytávky že ten javascript je kompatibilní za předky mistr hledač mi a
0:24:22prostě k projekt registrovou že jo to by mohli strašecí dejme tomu že lidi sedí ve čtvrtém dále se na
0:24:28něco jedno procento
0:24:31hlavně proč ho používat a o kvartě dynamické webové stránky mostě s a pak pláč prostě o pět pádě S
0:24:40prostě že jsme-li a každou chvílu si to zkoušel áčka git oni že takhle tak prostě na internet tě na
0:24:46sporák jak to funguje a vůbec
0:24:50jenom o to že by existoval nějaký rozumný třeba věrná prostě java skripta
0:24:55tak _e to věci ale právě na give teďko debuggery existuje a či nasupené kraši víte takových těch podstatě javu
0:25:01vině debatu ještě protože vastly ale prostě pracháče si ten kód děláme
0:25:06ale takisto gwt plyne plynaře nástroje na optimalizaci a celého jako by
0:25:13těžkej bude těšit problematiku se jo jako stažen ten žid optimalizuji šel tak tam záleží skoro na každý blbosti jako
0:25:20je třebar o rychlost načítal nějak prostě nějaký zdroj učňů samotných obrázková logu vzorce ze skriptu jo a pomoc o
0:25:29optimalizátorů o gwt mostě vlastně rozdělit jo tyto zdroje tak aby se načítá
0:25:35že tak aby to bolo se ofenzivy
0:25:38no tak jista velkou výhodou je čili testování kdo každý každou komponentu testovat samostatně jako jako ně závislou
0:25:46unit jak nezávislo jednotku takže prostě je to jako by dělitele testování je prostě von ten dobrého o rozhodne o
0:25:55rose grafického rozhraní a co si myslím že prostě které vývoj
0:26:00skutečně kvalitní aplikaci bylo vytvoříte
0:26:03o tom typového typové sledovat takže se můžu vody jo
0:26:07princip _e celé o tom že že to udělal já sem pro se to javaskriptu
0:26:13o byly
0:26:17jo komponent _e komponentový vod vývody vojenství čili si jedna z výhod a dubové toolkitu
0:26:23to protože _e
0:26:26můj skúsenosti a call jediný kódové toolkit teda na toto použití zkusil sondy ke zkusil osum prostě že se zkázu
0:26:33filosofickou možné slov osum že lety základy sedleci a štěstíčka a
0:26:39tak jak torovi prostě jako by dubové toolkit tak _e takhlen prostě ta komponenty někde vypadá nikde jinde
0:26:47nehovořím že ten tak se mongeově dokonali protože
0:26:51a funguje takym sposobom že vy si _e napíšete váš program uděláme potom o zkompiluje tě do u udělala jako
0:27:00javaskriptu a ten dělat který běží u klienta to to bývá už mohu napovídá že procesu to za stránky že
0:27:07zcela stránka nějaký se nám dělat kryptě
0:27:10jo a po a potom ten klid si to má jako by zobrazovat no
0:27:15k to má něco proti e-mailu
0:27:18_e totiž dělat ty
0:27:20těch napsané tudletu klíče jo funguje to
0:27:27ano ano protože to dokáže prostě ale touto už a kolona omezené funkce který docela
0:27:37no jasně ta ano správně
0:27:40a
0:27:41když se
0:27:46no tak to give teďka ta ta komp nedržel si protože poznačit nenudil
0:28:07_e němá motor informace že to bude vyslali a kosinus ale prostě jak je ta podle toho kódu takto mistryně
0:28:13prostě tak se generuje jako gwt takže a když to dělení je tak _e mě něco prostě gridě ale to
0:28:20možnost někdy je dokážeme
0:28:23či anodě no elektrostatika dalo si časy toho grafu ktorá ještě k zase straně dělali které jsem se snad podal
0:28:31napíšeme core zkompilujeme a běží
0:28:33ale _e
0:28:35budou web toolkit _e polka nástroje na to abysme ten kout mohli o zkompilovat com odsoudila kompilátoru čímž vytvoříme klasy
0:28:45vytvoří s a a kobi nějaký mikro server na _e takto běží a ty jako by na tom je simulovaná
0:28:52ta java spona javaskriptu
0:28:55a s tedy pomoc rotate to techniky sme schopný _e devalvovat chtěla skryt super i _e vykládání aplikací takže ta
0:29:04ten vyšel toho grafu udělen prostě využity ten spodu se časti java je využity tri _e _e
0:29:12vývoje těchto aplikací
0:29:18ale co se týká ještě násobek projektech bylo to by poskytuje k tomuto tak základem je _e gwt S D
0:29:24K že je protože ten těla kompilátor javy javaskriptu a obsahu za to nebo po lentilka jsou S F změnil
0:29:33a taky s toho velmi
0:29:36velká výhoda genetička je to že mátě prostě zasune module clip sou prostě plug in kdy mostě vykládat že _e
0:29:44webové aplikaci je beztoho nevěstě museli instalovat server a dokonce _e cache použit že rodu a ten že jim tak
0:29:52jim se těžko ani databázi jo ale goat je jako vtom vyvolenou pro stvrdí prvek lize koupila cindina kobi o
0:30:01podsekává knee prostě googlu _m spolu s genetičkou run abyste to věděli je to prostě publikoval
0:30:07_e který má vlastně databázová ten vývoj na ten protože potřebuje čeni člen vývoje prostředí je
0:30:14ale co se týká samotného gwt tak to ještě převedeme to je prostě nic jako wysiwyg editor udusíš hudbě a
0:30:22toho že vy si tam ty komponenty načala tě a on vám i potom zobrazit prostě rozdělí celý vám komponentu
0:30:30unito prostě posune verzí zlepšeného kde tomu uhýbá jindr _e určuje prostě
0:30:37luxusně způsobem se ta jedna krásně podělit vizuál na čas o _e prostě nějaké logické častěji
0:30:44a všecko je to zpoza kompilované javaskriptu hořce tento těla skryt prostě že toho klienta
0:30:51a byl k tomu potom s můžeš nějak asynchronně volání a server odessa teďka to hostit rekruta k to je
0:30:57právě optimalizace pro optimalizaci Ú _e velkosti
0:31:03_e ty části neboj aplikaci
0:31:06give cenil N též asistovat rezistory prostě protože uděláme ale gwt je třeba tady které a P hat károu a
0:31:15existuje projekt přiběhnete php _e ktorý jakoby dovoluje používat šprým součástí toho je ve tečka toho javaskriptu a _e
0:31:27portu je jako bity volání nás to technické časti asi nebo _e server _e konvertuje na volání je php logiky
0:31:35na serveru
0:31:36jo takže stálému sítě programování jako by to můj prostě uděláme
0:31:42ale jedna servry už logiku mostě pejsáček sumu jsem to bude
0:31:54o já já osobně hodně používáme na tom o tomto objednávkách vůbec nedělám jo okno nemusí
0:32:04ale vím že tak je to pokusy existuju respektive vlastnosti nějak chválila ale
0:32:10samozřejmě možno prostě proč _e
0:32:13jako by nějaké praktické rady k tomu
0:32:15no teda se dostaneme push k nějakému k tomu skutečnému prostě tomuto sem tu hovory jo jedna ku komponentový vývoj
0:32:24jednak objedete tak formista pozreť na to jak skutečně sada komponenta byly teďko výtvory
0:32:32_e na za čest rovněž vůbec tímto začneme tak nějakej městě nějaký jakoby profíci prostě gwt školu tak tam
0:32:40a hořet řešení omezení zkoušeli tak tam ati tak o jednoduchou prostě jedu panel _e na ně statickou metodu get
0:32:47_e catch takže tam zadá tě tak to je v podstatě jako by zisk ať jestli elementu stránky podlého aidy
0:32:53jo že musíme si hovory že podlá specifikaci I J elementu stránky mimo logika ne a tak dále
0:33:01takže se to dodržela že pro to bude fungovat
0:33:03ale generovanou pohodě
0:33:07a ekvivalentu řekli vyzerá nějak takto troše porozumění že jo ale vopravdu javascript těch led element B a kdy
0:33:15a teď se toto hovory
0:33:18protože
0:33:20_e já saně starým _e jako by u dohovory o tom a využili tečku programovaly tak jak prostě tou Č
0:33:28všechny tutoriály promočená že
0:33:30já hovory ně vykládají tě stránku která budě prostě úplně tupě a sami těla skryt
0:33:38vytvořte stránku nějaký tam je stojíte tě komponenty že jo taky text vám může obsluhovat C mezku
0:33:45ale _e prostě nějak komponent jako zrovna P hlase něho webu novinky a lesbu takže sme se ještě vymyslela vutbr
0:33:54nějakou anketu toto všech ještě v době ve tečku
0:33:58jo a do ty stránky tom určit od ať a musí se zač do jedné stránky do druhé a už
0:34:03to sou ty komponenty jo vy vy bude čem ani stav ráno alimenty komponenty které bodě stále dokola používána všecky
0:34:10stránka
0:34:11jo a a proto vlastně radana za často vně používají teče proud panel metodu get a um jestli určete komponenty
0:34:20prostě návodné stránky
0:34:23podle nějakého a jednička
0:34:26ale co se týká eště dělal si rady tak rozhod že zdrojové kódy na klient čert a server a toto
0:34:32vám _e zřejmé jako prodělali tutoriály ale s těmi ta výhoda všecky _e tedy které budu vo tak existuje
0:34:41tak všechny tyto tedy tím potom určitě vymazat čtyři tam je potřebuje čech zní že se vám asi aplikaci o
0:34:48na to abys těsně vymazali nic listina sedum mohli potřebovat tak se dají tě do tak jenže share a to
0:34:54buď že prostě pěst o té jak které klienta takle server a samozřejmě ten
0:35:01tak můžeme řek prostě na server o jako server na servery
0:35:05note research a
0:35:07_e takže ten case tady jsem si připravil tak je primářovi hlasovací formulář odhlašovací formuláře fa vono pohodu skládá z
0:35:16nějakých typicky troch části
0:35:19jedna čas je prostě k tomu že se ten život čouda může primo vyhlásí já se čas je něčeho prostě
0:35:26že samu zaregistrovat dlouho nějaký link _e tak podstatná část že catch někdo to heslo hlavně tak aby se mohou
0:35:33resetu večerné aplikaci je že hallovo aspoň byl aplikací je takých vidět využívat čili a prostě chcu za že začil
0:35:41nějaký pístu procesory ne
0:35:43_e tyto možnosti by tam určitě by mali
0:35:46a rutině veřejných teprva čas je tam určitě
0:35:50no tak jim to sposobom bysom potom implementoval strom komponent pro nějakého gimp ano
0:35:55ostré o ne by obsahoval okrem samozřejmé toho registr linku podsvaz podmínku tak by obsahoval a _e login form a
0:36:05login for by obsahoval zase další je to slušně zákone komponenty genetička a obsahoval by nějaký ho
0:36:13že se mi input pásmo input a tak je sobě obsahoval nějaký button na
0:36:19rozlitou formulář
0:36:21o všimněte si
0:36:23nelžete validaci je
0:36:26su mezi klientova server _e
0:36:28či že o ty jsou to naznačit že validaci je ta používají měrnost _e
0:36:33_e klienta tak na straně serveru
0:36:36je to někdo taky kdo to co z validována klientovi ně validuje na servery
0:36:47já taky ne ale k ten kdo by to tam do kupy hlásil zadám vytesat
0:36:52mě moc nevelíš prostě tomu čudu uživatel zadá nevím čili já jsem tak je která levoto rowid že že jo
0:36:58s tím plug jenom dopady boxu s o velmi lasko dokáže prostě prý dát nějaký atributu formulář a
0:37:05to je ten formulář street mám nakreslit access jsem si vytvořil prostě ven takže sem si tam zmínil texty a
0:37:10tak jo zdroj práva se mail vzory kódy aby se to mohou bodě o doslat tak aby ten server
0:37:16s tím urobil noky peněz validuje
0:37:21ano
0:37:30no to to je dobrá za otázka jak to bude muréně sport
0:37:34jo to samozřejmě vysvleč komponentu aby pracovalo databázovou tak to je dělič ale napovím vám ta práce sou databázové hodina
0:37:45komponent
0:37:47jo to se bavíme o webový komponenta to sem tady milan potom zrovna o formuláři že užívat že tam něco
0:37:52vyplní api něco na ten server a na tom server E s a to už pěkně press pracuje a dělali
0:37:59prostě sou zvolají na komponenta o velmi tou databáze
0:38:02jo takýmto nějakým _e eště no myslel to malý roven
0:38:09no de toho komponenty asymptot komponentové popisoval už pitomče smál _e si mluvil jakobiho komponenta
0:38:16takže vona s opakovaně komponentu musíme nějak nakonfigurovat _e musíme povídat třeba R S a call takto aby ta komponenta
0:38:24mohla match jaksi vlastnosti je mezi modlit ale nějaké tak no tak konfiguraci je prostě to nějakým způsobem rozhodněme jo
0:38:32tvar S co se týká jestli o konfiguraci tak může which _e
0:38:37tvar o tom které polynomu formuláři sem azurově pro ně
0:38:41jo to může být prostě jsou něco konfiguraci o komponenta viděli jakost u malá primáti možnost vydáváni nějaký handleru
0:38:51objevit tečku US to len handleri research S T K ty
0:38:55a to je asi asi budu se povedlo že slovo jsem na rakou
0:39:00méně páčit tak používáme slova engler na give tečka zkoumat osobně do zaražena protože to jsou jakoby rozhodli pramenu ať
0:39:08ale
0:39:09my budeme používat ať _e tu terminologie o které jak _e tak se bavíme o handleru jo takže mdle
0:39:16je prostě
0:39:17cache natažena komponentách cestou v a sou nějaký způsobu komunikovat musí si přitažen blur a vám pět _e vám pěšky
0:39:27nějaká událost a logice ta nějaká událost na té hoře komponentě tak cestě handleri informuje těch prostě když je
0:39:35_e takisto komponenta má nějaké svoje subkomponenty a tak místo príma události spíš to prostě subkomponenty
0:39:43jo a eště tu naznačené to se to asynchronně volně a na jedné straně se velmi zajímavé že u pekaře
0:39:51komponent tak procter martina stránky může prostě volat server může sousedů získat data
0:39:57ale pozor tak tato vlastnost že za high _e některými jakoby formy zapracovat na protože může se stát že nějaká
0:40:05komponenta sama zbláznil ten server a může volat prostě takže každou sekundu exoto nějaké vstupy dále jako tvůrce komponenty si
0:40:13toto musí dobře rozmyslet
0:40:15a když takovýchto komponent martina stránky tri tak každou se fronty dotazy to mě vůbec ideál
0:40:22jo to tato musí řešit nějak jako by
0:40:26nějakou komponentou zase strašecí dotazy prostě dá dohromady je urobí jeden že jo a ten dotaz a potom vrátil to
0:40:33zase všeckým jako by
0:40:36rozhodí
0:40:38co se týká implementaci tak jak jsou začal k implementaci used pohodu tohto stromu myslím začalo toho inform
0:40:47login form jako taky L B implementovat by mohl implementovány pomoc o unk bandu vtom give tečku a použili by
0:40:53se tam zákone komponenty že posaď asi tomana tam takto komponentu jednu za druhou aby v podstatě boli zobrazené už
0:41:01o čem to imunitu řezáč
0:41:03o na on click jakoby událost respektive na událost unk Í dál je stlačený enter spíš text výhodou prostě stopa
0:41:12surfingu tak jak je stlačený N T tak chceme udusilo jako by ten dotaz jo protože pozorně vykládáme formulář který
0:41:20je automaticky od osy lany prostě na stlačení klávesy enter
0:41:24jo tuto prostě robíme jakoby komponenty kterém vůbec směřuju formovaly
0:41:30takže musíme tyto události vodchytávače
0:41:33a potom vlastně byte jsou události a normalizujeme ten vstup svorně prostě zavoláme server tak musíme to může maťulovi prostě
0:41:42pohledat že jako ten server snědá zavolat případě že skutečně do zavolat
0:41:47a a eště bysom state komponenty ten formulář _e server ně wall o o prodal bysom to nám _e komponentu
0:41:57nad rodinu či že v podstatě na login panel a login pane odreagovala ven na _e událost summit _e summit
0:42:05for tady se vykonal F prípadě že validaci a prvek poriadku tak _e
0:42:11vyvolá událost summit formu když to nad rodina komponenta
0:42:15login panel která je tam teda když je to trochu tuto událost odchytí a v je o tom že nějaký
0:42:21formulář prostě ktorý má potřebou teda konkrétně mluvím for E s borkovi potvrdili znamená že F poriadku tak může volat
0:42:30server
0:42:31jo ten panel
0:42:33odchytit toto už událost vytvoří a synchro nebo laně na ten server a je to kvůli tomu že že prostě
0:42:40aby mi šesti komponenty vtom strom ani nobility je tikot je kolína server to je prostě úplně zbytečné to
0:42:48zlepšit je toto stará nějaká nadržená komponenta která má nezměněj jakoby _e funkci nějakého kontrolér
0:42:57a co se týká potom ty _e
0:43:01jo eště oknem toho vokolo na server by mala pro zas prípadě jako kladné odpovědi je by mala propagovat když
0:43:09je událost mluvit access u
0:43:11proč oběma na prokazovat tuto událost no kvůli tomu že ten kdo používá aby mohou zareagovat
0:43:18a něčemu robiť
0:43:19jo ta komponenta sama aničkami urobí ono sama postará o to byla se nic prípadě že to byla stejně blow
0:43:25poriadku tak _e nad nad rodiny komponentě pově je to kuka a nad rodina komponenta už může být webová stránka
0:43:33a ta se rozhodně že zaprvé jednu nějaké interne sekci
0:43:37ale rozhodně být oni malby člověk pana protože login panel ale jako s pohledu prostě nějaké logiky jako zdi jakej
0:43:47jako
0:43:48z jakého důvodu málo vypadne o tomto rozhodovat
0:43:51jako
0:43:53_e něma prostě celý ten jakoby kontrolér obuvu vůbec ta logika jakoby celé aplikaci je malá bych prostě někde vyšší
0:44:02ni na jedné komponentě které ale znamená příkaz třeba na samotnej stránky samotný kontroly stránky kustod rozhodně závislosti na události
0:44:11mluvím s access u
0:44:14eventuelně logického opička do fondu kate velkou možnost flexibility jo že vy se rozhodně že třeba zná login fail bodě
0:44:22počítačem havran kontrolery že log vám prostě ně pršel ty krát takto zablokuje tě
0:44:29jo tu komponentu tomu wimp ano prostě někdo voliče znovu důsledně za půl hodiny
0:44:34jo takže preto jako pro tu logiku tak vytlačíme vyšší
0:44:40elektrostatika implementaci na na tom se _e server i tak na tom servry jako to nám pinu tyto data a
0:44:48teda podstatě urobíme jednu a jakoby špeciálná uvést
0:44:53a to mě rozhodujeme o tom state o komponentě i rozvodnění rozhodujeme o tom že pozvedáme do databáze a snažíme
0:45:02se v databázi vyhledávač užívat těla s tímto heslům
0:45:06jste kdyby ta komponenta bola silně závislá na databázi a na na tom jak databáze implementován
0:45:13jo trvat máme relační databáze a dokonce daná google a ten ženě máme prostě nějaký dictionary že tam vůbec jako
0:45:21by krvelačné do to jako dotazy prostě jako další databázi jako hodně fungujů
0:45:27jo takže ano poved ani ani implementace jako ale prvého udělal prosím api jo tam tam jsou nějaké prostě věci
0:45:34které to obalů ale rozhodně prostě na tom je možno je závislý takže teda a komponenta taloviny vše na tom
0:45:42servry urobí takových italové a kocoura že to z validuje
0:45:46vypráví teda taky nám to vyšlo v textové podobě takto prvek dědo objektovou a s těmito informací a my zavolá
0:45:54nějakou svůj vlastnú prázdnou
0:45:56_e metodu
0:45:59_e bloky
0:46:01jo a a tato metoda login vyhazuje nějakou výjimku
0:46:04a teda si představit že že a rozšiřuje _m jakoby celou komponentu toho byla ceně tak na straně serveru ven
0:46:12po dědím otto ho servletu ktorý jako to servletu login sean a implementuje _m len metodologií
0:46:20jo a ta metoda login bude implementovaná takže teraz mám taková ta kurta vázu ta která prostě _e čumim právě
0:46:28jakoby do ty svoje databázi ty šlichta buduje a rozhodně sami se ten login podarilo ale voni
0:46:35tak je to sposobom pět si to komponentu takto disciplinovaně naimplementujeme takýmto způsobu sme schopni vyskoč komponentu pro sme schopny
0:46:43použití na hrozila prostě aplikaci jan v _e vozech prý padouch a podobně
0:46:51takže z Ú nula
0:46:56ale protože máme bitový jako respektive sledu to bývá user nedalo postup dostanete pouze čase role a komodita použit že
0:47:04jako abstrakt na ta metoda by bylo abstrakt na _e nutně jakoby implementovaná
0:47:09_e
0:47:12a trestnejch mám jako X by to šlo
0:47:16no a s oblažovala tým že takovéto servlet ale ten servlet asi tak je možný denně použila server se mně
0:47:22instance lyžovačku ke už abstraktní ale pokial můžem ať ho po tomkou tak potom je to ještě šlo
0:47:28jo
0:47:34no co se týká ještě zdrojovou jasného to sem se mně bavil ale toto je děsně ovšem učitelka kdyby tečka
0:47:39statika zdrojů jako styly obrázky lokalizace všecko toto stě schopny u loužičku komponenty hosti schopný toto všecko za kompilovat teda
0:47:49jako by zabalí do jedné hodí varů do do jedného prostě balíka který potom distribuuje tě
0:47:55a všechny tyto věci prostě už němu sítě jako by znovu dodávat do ty aplikaci dokonce letých _e obrázková jevy
0:48:04teďko to právě obrázky jakoby spadá dohromady že jo že se že se používat takzvané prostě stáj ty a ty
0:48:10se vám to zlepšuje a obou zvyšuje sestře
0:48:15rozpor snižuje
0:48:17čas na čitelně stránky
0:48:19jo takže tyto všecky věci a tady u prostě implementovaných polem jak je ve tečku pont máte krásně zabalenou o
0:48:26máslíčko vanů musím prostě pro dál
0:48:31ale co se týká na doplnění je tak _e registr panel a nějaký ten for passport pane natolik neboli naznačené
0:48:37dýmaly bit že implementované obdobně
0:48:39a mali bitový komponenty na úrovni login panelu
0:48:43o co se týká vpodstatě toho linku který tam je taky má propagovat tuto událost když je to by se
0:48:50malou propagovat ještě vyšší a potom by se v podstatě mali jako by ta ta tahla na aplikaci aby malá
0:48:56rozhodnutí _e čas a zobrazí presence si pípat že jakolik něm na registrová ať
0:49:03_e teda může se buď otvory znova stránka registraci ju algo vyskočíš jakoby pochopeno teda nějaké vyskakovat se okno
0:49:13_e toto toto rozhodnutí ni nám nějak na to co vy komponenty jedna možnost pomocnou tých tých handleru to toho
0:49:20zpětného informovaní a aby ten uživatel prostě ta rozhodo prostě jakým sposobom chce ten
0:49:27vaše formuláře ty ve ta com ta navržena komponenta jakým způsobem se ten formulář prostě
0:49:34to zobrazeno zobrazovač
0:49:39na na R stavy suma kobylek moc takže komponentový vývoj webových aplikací je skutečně možný a hlavně vývoj komponent rozmyslet
0:49:50toho že mátě prostě cot mátě všechny zdroje k němu
0:49:55obrázky čtyři mátě k němu prostě
0:50:00to lokalizaci ju toto všetko sada výtvory a uchování jako komponenta která se dá použít bati s dělali znova a
0:50:11podstatné
0:50:12je možnost tu po pane troši rozšiřovat
0:50:15to sou například jako by mě zdůraznil ale oproti framework macho jeví cat komponenty give teďka se tady úplně luxusně
0:50:24dědič
0:50:25jo se ta dědičnosti je na úrovni javy
0:50:28takže dvě stě schopny jako fungovat na pizzu jako že na principu polymorfismu že kecama tam nějaká levně páč tak
0:50:36v podstatě jako by sto potomkovi o
0:50:39píšete obor I D
0:50:41tak jist ostře schopny fungovat šla princi jak využívat Č principy jako by to oblohu dingu na základě typu se
0:50:49rozhodne která metoda sama zavolali podobně jo to kotrba s aspoň tyto pod
0:50:53v tom tak toto vy cat má vyřešené hrozně špatně dojít ke tu kým ten pojedu ochoten quartz a tady
0:50:59na rodinné komponenty něčím nepovolil V tak o prostě používat čili a snímač konců genetičkou toto možné a na straně
0:51:08servletu ale dokonce na straně Ú a to je velmi jako silná vlastnost stačilo já mám radši gwt
0:51:15a hlavně myslela tohoto poprosím že to návěsti jako že skica rozhodněte komponentový v levé straně zapracovali tak určitě prostě
0:51:24musí tě bič jako odhodlaný disciplinovaný aby se to vyvíjely tyto komponenty prostě
0:51:31skutečně a ku
0:51:32prostě
0:51:34jak ten komponentový zákon káře ale potom získat že prostě úplně ve chtěl ne vlastnosti komponent jak jsem to tady
0:51:42začali ať komponenty na konci jsem si povidal jak je to může strčte komponenty vědí jako kojena málo s tím
0:51:49práce a teda z mám prostě nějaké tak u kolekci komponent rossi tak jako by skromným
0:51:56a proto těch stavem používám dokola z nějakých větších zásahů jedinou práce s tím a tak teda dohromady jo ale
0:52:03to je sklon otázka toho či sami chce _e voni
0:52:05je to žena zas jako že práv _e jakoby že musím znovu začala něčem a catch něco ani kopyty je
0:52:12to vysloveně prostě
0:52:14refer jakoby reference
0:52:17tak je mám takovým za pozorné
0:52:20of prípadě šmat nějaké otázky tak mi sou to pobavit
0:52:27jo toto je jedna z věcí které které světlo že začnu používat google web toolkit vlastnost a toho ně můžu
0:52:33používat že vlastně tady prostě provoz ohladila skript a že jsme-li zadá velmi krásně použít a to prostě
0:52:41_e na toto teda za ním občas ale _e
0:52:46google web toolkit na špeciálná komentár _e právě takový vytvořit že na ty _m metodu k tomu samozřejmě musíte implementovat
0:52:53ženatý na a dokument R a ten comment tady lomítko hvězdička mínus sám napíše tě javascriptem se končit mínus jednička
0:53:02lomítko to opačné tam napíšu si javascript a tento dělat skryt sávám jako by od od a do ty stránky
0:53:10a _e návratový _e návratová hodnota ty těchto komponent zpravidla N všeobecná prostě obecně element
0:53:19že jo jako nějak on
0:53:21_e
0:53:23no jakou element chtěla skriptu jo je to je to prostě ostaň pokud reprezentaci a to a myslím potom do
0:53:29kartě zpracovač skutečně úplně nádherně prostě použít že že to může láskyplný máti naimplementovaný prvek času době ve tečka a
0:53:38využívající potom ty vlastnosti někde téma
0:53:42že nějaká otázka
0:54:21_e teda sem se chtěl to bylo z Ú a konečný na straně serveru
0:54:38no
0:54:40to že mi zatleskat zazvonila za to byl jaksi nás na straně jako by to měla skriptu
0:54:46tak myslím že no osum nemyslím plně doporučovala něco bolívie způso takže ani vyprostil se mirek ale _e genetičkou podporujete
0:54:54málo pektoris třebar má jako by ten stoličku klienta nocí _e ty tato podpora tam je
0:55:00tak to storage aleně vím filtry ostatné věci to bohužel si že
0:55:19no tak tom sumatře pozadu protože tam tomto nohu mezi kompresi mám po nějaké ale já osobně prostě ani ty
0:55:26mezi com jako jako a tak jak jako prostě přišlo rabi takže P šlo o
0:55:32že nějaké další jako že osekaná do v a já osobně jemně _e
0:55:38jako němém před A likér se vám nezlob o o je toto R