Cargo Scrum

Jiří Knesl
Nejdřív se firma dozví, že agilní metodiky úžasně zvyšuje produktivitu (to zajímá majitele), odstraňuje byrokracii (to zajímá programátory), zavádí samořízení (to zajímá snad všechny), tak začnou všichni číst články a knížky o Scrumu. A pak tedy zavedou backlogy, daily standupy, mají scrum mastera a předstírají procesy, které ve Scrumu fungují. A čekají, kdy tedy dojde k tomu obrovskému růstu produktivity. On se ale nedostavuje. Ve skutečnosti jsou agilní metodiky (včetně Scrumu) úplně o něčem jiném, než o těchto procesech. Firma může být agilní bez backlogu, bez daily standupu, bez scrum mastera. Chcete být doopravdy agilní, produktivní a předběhnout konkurenci?